Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Simatek Filterstyrning GFC 16"

Transkript

1 Manual Översättning av bruksanvisning i original _SE Ver

2 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar 5 6. Inställningar 5 7. Fjärrkontroll 7 8. Avstängningsrengöring - Shut down cleaning 7 9. Felsökning Säkringar Fabriksinställningar/Programmeny Förklaringar Översikt av kontrollpanel Simatek GFC 16: 2-16 ventiler Kopplingsschema för Simatek GFC 16, 2 10 ventiler Kopplingsschema för Simatek GFC 16, ventiler Överensstämmelseförklaring 14 OBSERVERA: Siffrorna inom hakparenteser [ ] avser lägena på sidan 11. VARNING: Läs noga igenom vägledningen för att få tillräcklig kunskap om produkten innan den används. För egen bekvämlighet, bevara vägledningen till senare behov. Ifall tvekan uppstår om riktigheten av den svenska översättningen hänvisas till den engelska versionen. Rätt till ändringar förbehålles. Observera: Filterstyrning GFC 16 får installeras endast av utbildad personal! _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Huvuddrag Simatek GFC 16 är utformad för att säkra styrningen av membranventiler som är monterade på filtren för damavskiljning med pulsstrålar och som innehåller filterpåsar eller filterpatroner. De främsta egenskaperna hos Simatek GFC 16 är: Att man manuellt kan välja puls- och paustid. Att den kan hanteras med en fjärromställare eller PLC. SHUT DOWN CLEANING - avstängningsrengöring med valfritt antal rengöringscykler. 2. Tekniska egenskaper Kåpa Grå ABS-plast transparent hölje (val: 2 skruvar till transparent hölje). Skyddsgrad IP65. Mått Simatek GFC 16: 4/8/12/16 utgångar: yttermått 213 x 185 x 113 mm. Vikt Simatek GFC 16: ung. 2 kg. Anslutningar Anslutningsplintar av insticksmodell (Push in). Max. kabeltvärsnitt på 2,5 mm². Temperatur Förvaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C, med arbetscykel 30 %. Spänning In: 230 V (±10%) 50/60 Hz / Ut: 115/230/24 V AC, 24 V DC. In: 115 V (±10%) 50/60 Hz / Ut: 115/24 V AC, 24 V DC. Andra valmöjligheter finns, se sida 5, stycke 6.1B Specialversion 24V DC/24V DC Effektförbrukning Utan utgång 2,5 VA. Utgång: 25 VA / AC or 20 W / DC. Pulstid 0,01 9,99 sek. Paustid sek. Maximal arbetscykel 30 %. Fjärrkontroll Aktiveras via extern kontakt (normalt öppen) utan ström. Shut down cleaning - avstängningsrengöring 1 99 cykler. Manövreras från normalt sluten kontakt till omkopplare på fläktens fjärrkontroll. Säkring 500 ma fördröjd 115 V / 230 V. 2 A fördröjd 24 V / 48 V. Apparaten ska bortskaffas i enlighet med aktuella europeiska bestämmelser. Varning! Strömkällans nolledning skall anslutas till jord. Om detta inte är fallet ska en isolationstransformator installeras och utgångens nolledning jordas. Annars kommer filterstyrningen att ta skada. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 3

4 3. Installationsvägledning För att överhettning av kretskortet ska förhindras får styrenheten inte utsättas för direkt solljus. Anslut styrenheten till en ledning med kontinuerlig strömförsörjning för att möjliggöra avstängningsrengöring (SHUT DOWN CLEANING) när fläkten stoppar. Skydda styrenheten mot regn, vatteninfiltration och fukt. Om höljet inte är fullständigt stängt kan infiltration ske och orsaka allvarlig skada på kretskortet. Låt inte sladdar gå in genom enhetens övre del. Installera inte några elektriska apparater på vibrerande underlag. Använd endast kabelförskruvningar med skyddsgrad IP65 och korrekt storlek (som motsvarar den använda kabeln). En strömbrytare måste installeras på strömförsörjningen före styrenheten. Försök inte själv reparera styrenheten. Kontakta Simatek! För att undvika risker för brand och elchocker måste allt elektriskt ledningsarbete utföras av en behörig elektriker. Styrenhetens kablage måste utföras på ett sådant sätt att de olika typerna av kablar (el, reläkontakt, ventilutgång, 4-20 ma utgång) hålls åtskilda och inte löper nära kretskortet. Innan man öppnar enheten ska man se till att styrenheten är avstängd (strömbrytare [1] på 0 och ledningarna på klämmorna [4] frånkopplade), inklusive anslutningen till larm- och signalreläer. Alla elektriska anslutningar på styrenheten, inklusive solenoidventiler, måste använda separata vägar in respektive till de andra belastningarna. Byglar för spänningsväljare får placeras endast av kompetent personal och i enlighet med vägledningen. En felaktig inställning av bygel för spänningsväljare kan framkalla fara för personalens säkerhet _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Kontroller före användning 1. Kontrollera att Simatek GFC 16 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att klämmorna [4] är frånkopplade). 2. Kontrollera att matningsspänningen, som på den gula dekalen [22] är märkt IN, motsvarar den tillgängliga strömmatningen (spänning och frekvens). 3. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, märkta som OUT på den gula dekalen [22], motsvarar den spänning/frekvens som är angiven på spolarna. 5. Elektriska anslutningar 1. Skruva loss och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Kontrollera att Simatek GFC 16 inte är ansluten till el (strömbrytaren [1] på 0 och att terminalerna [4] är frånkopplade) 3. Dra ut de löstagbara kopplingsplintarna [2]. 4. Kontrollera att matningsspänningen till ventilerna, som på den gula dekalen [22] är märkta OUT, motsvarar den spänning/frekvens som är angiven på spolarna. 5. Anslut ventilerna till anslutningsplinten [2] mellan terminal C och de numrerade utgångarna. 6. Jordning [3] av ventilerna är nödvändig när utgångsspänningen 48 V. 7. anslut ALDRIG noll-ledningen eller ventilutgången till jord [3]. 8. Noll-ledningarna är sammankopplade till kretskortet. 9. Utgångarna är av typen statisk med nollgenomgångsaktivering för att förhindra elektriska störningar. 10. Kontrollera att ventilanslutningarna är riktiga och isolerade i förhållande till jordning genom att mäta isoleringen mellan jordanslutning [3] och nollan med utgångsterminalen. 11. Sätt tillbaka terminalhöljet och dra åt skruvarna [20]. 6. Inställningar 6.1 Spänningsval KONTROLLERA: 1. att Simatek GFC 16 inte är elansluten (strömbrytaren [1] på 0 och terminalerna [4] frånkopplade). 2. att matningsspänningen som på den gula dekalen [22] är märkt IN, motsvarar den tillgängliga matningsspänningen (Spänning och frekvens). 3. att matningsspänningen till ventilerna, som på den gula dekalen [22] är märkta OUT, motsvarar den spänning/frekvens som anges på spolarna. Om dessa tre villkor är uppfyllda, gå till stycket 6.2. Följ annars noga följande tillvägagångssätt! A. Val av matningsspänning 1. Lossa de två skruvarna [21] (valfritt) och öppna det transparenta höljet till Simatek GFC Ta bort de fyra skruvarna på den främre panelen. Lyft den främre panelen (ta inte bort den, eftersom den är fäst i höljets botten!). 3. Kontrollera att den matningsspänning som är vald med bygeln [5] motsvarar den som är tillgänglig från strömkällan (t.ex. att båda är 230 V). 4. Skulle de båda spänningarna vara olika, flytta då bygeln [5] för att välja samma matarspänning. 5. Gå till punkt 6.1B. B. Val av strömförsörjning till ventilerna 1. Kontrollera att matarspänningen till ventilerna, som är valbar med byglarna [6] och [6A] motsvarar den matarspänning som anges på ventilernas spolar (t.ex. båda 230 V). Bygel [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V Bygel [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V 2. Skulle de båda spänningarna vara olika, återställ byglarna [6] och [6A] för att välja samma matarspänning som anges på spolarna. Bygel [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V Bygel [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V Varning: båda byglarna [6] och [6A] måste motsvara samma spänning! Gå till punkt 6.1C. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 5

6 C. Val av strömförsörjningsfrekvens till ventilerna (AC/DC) Se till att utgångsfrekvensen till ventilerna, vald med bygeln [8], motsvarar det värde som anges på spolarna (t.ex. att båda är ställda på AC). Skulle de båda frekvenserna vara olika, flytta bygeln [8] för att välja samma frekvens som anges på spolarna. Sätt tillbaka den främre panelen och fäst de fyra skruvarna. Stäng det transparenta höljet med hjälp av de två skruvarna [21] (valfritt). Varning! Välj aldrig 230 V DC till utgång! 6.2 Val av parametrar Anslutning av strömförsörjning [4]: L = fas, N = neutral Strömbrytaren [1] på 1. I teckenfönstret [7] visas under 3 sekunder upplåsningskoden till Simatek GFC 16 Så snart koden försvinner kommer bokstaven E (run) att visas i fönstret och numret på den ventil som kommer att bli aktiverad. Lamporna LED OK [18] och REMOTE [35] är tända. 1) Tryck på SELECT MENU [9]: 1 blinkar i teckenfönstret [7]: Välj, genom att använda tangenterna +/- [10] antalet ventiler, som du vill ansluta. Exempel: Om du vill ansluta fyra ventiler till Simatek GFC 16, välj 4. Om du hoppar över det här steget i menyn så ställer Simatek GFC 16 automatiskt in antalet ventiler som om alla vore anslutna (Simatek GFC 16:4) och sedan blir 4 ventiler noterade, (Simatek GFC 16:12) sedan blir 12 ventiler noterade. 2) Tryck på SELECT MENU [9]: 2 blinkar i teckenfönstret [7]: Använd tangenterna +/- [10] och välj Pulstid (0,01 9,99 sek). 3) Tryck på SELECT MENU [9]: 3 blinkar i teckenfönstret [7]: Använd tangenterna +/- [10] och välj Paustid (1 999 sek). 4) Tryck på SELECT MENU [9]: 4 blinkar i teckenfönstret [7]: Använd tangenterna +/- [10] och välj antalet cykler av avstängningsrengöring (Shut down cleaning). Välj 0 om du inte vill ha avstängningsrengöring. Paustiden i avstängningsrengöring är den som är vald i punkt 3. 5) Tryck på SELECT MENU [9]: E1 tänds i teckenfönstret [7] och rengöringscykeln börjar. LED 1 [11] indikerar att en ventil är aktiverad. LED 2 [12] indikerar att Simatek GFC 16 väntar på att aktivera nästa ventil. OBSERVERA: Ventilerna får impulser från nr 1 och framåt. Kontrollera under den första rengöringscykeln att varje ventil är aktiverad. Vi rekommenderar att man sätter arbetsparametrarna för Simatek GFC 16 till att rengöra filtret på lägsta möjliga frekvens för att därigenom reducera det lilla dammutsläpp som uppkommer under rengöringen med tryckluft, för att uppnå en längre livstid för filterpåsarna/patronerna och för att minska förbrukningen av tryckluft. Paustiden bör medge en effektiv filterrengöring under värsta förhållanden, men den bör aldrig vara kortare än den tid som behövs för att på nytt bygga upp trycket i tryckluftsbehållaren Då man väljer parametrar (på valmenyn) återgår Simatek GFC 16 till normal drift om ingen knapp trycks in inom fem minuter _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 7. Fjärrkontroll OBSERVERA: Simatek passar till Simatek GFC 16 med en anslutning på terminalerna Remote [26] och Common [37]. Om du vill styra Simatek GFC 16 med en fjärrkontroll, läs följande vägledning. Om du inte vill utnyttja den här möjligheten, ta inte bort anslutningen. Aktivera fjärrkontrollen så här: 1. Skruva loss och ta bort terminalhöljet [20]. 2. Ta bort anslutningarna från terminalerna Remote [26] och Common [37]. 3. Anslut en potentialfri och normalt öppen (NO) kontakt till terminalerna Remote [26] och Common [37] från en extern apparat (t.ex. kontakt från en DP monitor). 4. Sätt tillbaka terminalhöljet och dra åt skruvarna ordentligt [20]. 5. Slut kontakterna på terminalerna Remote [26] och Common [37] för att aktivera fjärrstyrningen. 6. Om man öppnar kontakten på Remote [26] och Common [37], så kommer Simatek GFC 16 att sluta fungera, teckenfönstret kommer att visa SB (stand by); Remote [35] och Pause [12] LED släcks. Slut kontakten för att starta rengöringscykeln på nytt från det läge där den avbröts. 8. Avstängningsrengöring - Shut down cleaning Vi rekommenderar att man kör en eller flera cykler av avstängningsrengöring vid slutet av varje arbetspass för att avlägsna damrester från filtret. Avstängningsrengöring startar varje gång ventilatorn stängs av. För att aktivera avstängningsrengöring: 1. Ställ in antalet cykler av avstängningsrengöring (se 6.2). 2. Skruva loss och ta bort terminalkåpan [20]. 3. Anslut en yttre potentialfri NC-kontakt (normalt stängd) till terminalerna Fan [36] och Common [37] från fläktomkopplaren. 4. Sätt tillbaka terminalkåpan [20] och dra åt skruvarna. 5. Slut kontakterna på terminalerna Fan [36] och Common [37] för att starta avstängningsrengöring varje gång släkten är avstängd. Den aktuella rensningscykeln kommer att behandlas som den första cykeln i avstängningsrengöringen. Om man har valt 0 i steg 4) under stycket 6.2 så kommer Simatek GFC 16 att stängas av så snart kontakterna på terminalerna Fan [36] och Common [37] sluts. LED 3 [33] blinkar under rengöringsprocessen. 6. Vid slutet av Shut down cleaning kommer LED 3 [33] att lysa och teckenfönstret visar E1. Stäng av ventilatorn för att starta om rensningscykeln och stäng av LED 3 [33]. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 7

8 9. Felsökning Problem Trolig orsak Åtgärd Teckenfönstret är tomt och Elanslutning saknas Kontrollera anslutningarna till alla lysdioder är släckta. strömkällan [4]. Teckenfönstret visar Sb. Vissa ventiler är överhoppade Anslutning saknas på Remote och Common [26] Kontrollera säkring F1 [31] Felaktiga elektriska förbindelser mellan Simatek GFC 16 och spolarna. Spolarna är avbrutna. Kontrollera anslutningen. Byt ut säkringen (se kapitel 10). Kontrollera anslutningarna [2] Kontrollera spolarnas förbindelser. Teckenfönstret visar pulsföljden men ventilerna fungerar inte. Transformatorns sekundärlindning är avbruten Strömkretsen är skadad. Matningsspänningen till ventilerna skiljer sig från den spänning som är angiven på spolarna Felaktig anslutning mellan Simatek GFC 16 och ventiler. Kontakta Simatek. Kontakta Simatek. Kontrollera matningsspänningen eller ställ in den på nytt. (Se kapitel 6.1B) Kontrollera anslutningarna [2]. LED OK [18] är släckt. Fel på mikroprocessorn. Kontakta Simatek. 10. Säkringar Namn Storlek Värde Typ Nummer på ritning Beskrivning F3 5 x ma T [23] 115 V / 230 V Huvudsäkring F3 5 x 20 2A T [23] 24 V / 48 V Huvudsäkring F1 5 x 20 1,6A T [31] Utgångsspänning 24 V och ventilator Rem F2 5 x ma T [32] +5 V intern strömförsörjning Vid byte måste man respektera ovanstående värden _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 11. Fabriksinställningar/Programmeny 11.1 Pulstid Simatek rekommenderar en pulstid på 0,2 sekunder. Rekommenderade paustider för SimPact 4T/4T-R filter 11.2 Paustid Vid fortlöpande rengörning är paustiden beräknad på en total rengöringstid för filtret på 180 sekunder. Se den rekommenderade paustiden vid fortlöpande rengöring för den aktuella filtertypen. Emellertid måste paustiden motsvara kompressorns kapacitet (kompressorn ska kunna fylla tryckluftstanken före varje ny puls) Avstängningscykler Påsrengöring fortsätter under det angivna antalet cykler (från första ventilen till den sista) efter förbindelse mellan Fan [36] och Common [37] (ventilatorn avstängd) All utrustning för att forsla bort det avskilda dammet bör vara igång under avstängningscykeln. Simatek rekommenderar 2 3 cykler, eftersom den aktuella cykeln betraktas som den första avstängningscykeln. Därför blir den första cykeln inte säkert en fullständig cykel. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE 9

10 12. Förklaringar [1] Strömbrytare On/off [2] Fästen för ventilterminaler [3] Ventiljordning [4] Kopplingsplintar [5] Bygel för val av spänning för strömtillförsel [6] Bygel för val av spänning till ventiler [6A] Bygel för val av spänning till ventiler [7] Teckenfönster [8] Bygel för val av frekvens till ventiler (AC/DC) [9] Tryckknapp till Select-meny [10] Tryckknappar +/- [11] LED Puls [12] LED Paus [18] LED OK [20] Terminallock [21] Skruvar för fäste av transparent hölje (tillval) [22] Gul dekal som anger spänning och frekvens för IN/OUT [23] Huvudsäkring [25] Produktkod och serienummer [26] Fjärrkontrollsterminal [31] Utgångssäkring 24 V och Fan Rem [32] +5 V säkring för intern strömförsörjning [33] LED Shut down (avstängning) [35] LED fjärrkontroll [36] FAN terminal [37] Common terminal (nolla) _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S

11 13. Översikt av kontrollpanel Simatek GFC 16: 2-16 ventiler Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE

12 Uttagsplint med terminaler för 4 eller 10 ventiler Filterstyrning Elförsörjning Ventilerna 1 till 10 Terminaldiagram Simatek filterstyrning GFC 16 Diagram för 2 till 10 ventiler Levereras med anslutning mellan C och R. Filterstyrningen starar rengöring när strömmen ansluts. Med konstant strömtillförsel kan rengöringen styras med anslutning mellan C och R. En anslutning mellan C och F startar avstängningsrengöringen. Skala 1:1 Tryckskala Filter Technology 14. Kopplingsschema för Simatek GFC 16, 2 10 ventiler _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S

13 Uttagsplint med terminaler för 10 ventiler Filterstyrning Elförsörjning Ventilerna 1 till 10 Terminaldiagram Simatek filterstyrning GFC 16 Uttagsplint med terminaler för 4 eller 10 ventiler Diagram för 12 till 16 ventiler Ventilerna 11 till 16 Levereras med anslutning mellan C och R. Filterstyrningen startar rengöringen när strömmen ansluts. Med konstant strömtillförsel kan rengöringen styras med anslutning mellan och R. En anslutning mellan c och F startar avstängningsrengöringen. Skala 1:1 Tryckskala Datum/tid: :47 Tryckdatum Filter Technology 15. Kopplingsschema för Simatek GFC 16, ventiler Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _SE

14 16. Överensstämmelseförklaring _SE Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32 Manual Översättning av originalinstruktioner 1400004_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFCD 32

Manual Simatek Filterstyrning GFCD 32 Manual Översättning av originalbruksanvisning 1400001_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning

Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning Mikroprosessor Economist MCS Elektronick sekvensator Bruksanvisning Mikroprocessor Economist modell MCS Economist serien är de av Mecair utvecklade elektroniska sekvensatorer med integrerad delta-p sensor.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual Läs igenom innan användning BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se Allmänna Specifikationer E-1160-N2P Strömförsörjning 100-240v AC 50/60Hz Optimal

Läs mer

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd Temperaturreglerenheten RAYSTAT-ECO-10 är avsedd för att reglera värmekablar i frostskyddsanläggningar.

Läs mer

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation Kopplingsdosa för nivågivare Teknisk Specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt Kopplingsdosa för nivågivare... 2 Produkt... 2 Benämning... 2 Godkännanden och standarder... 2 Hölje...

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C Del C Interfacekort för spolningstimer Användarhandledning P/N 213490A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator.

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator. Teknisk beskrivning ELEKTRISKA KOPPLINGAR: Spänning: Spänning på styrning (fläkt typ FK) Skyddsklass: Typ av skydd: För användning i våtutrymmen 230 V AC 50 Hz 12 V DC II IP X5 Fotnot: 1) Silvento typ

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer