Norrlands Mineraljakt 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrlands Mineraljakt 2008"

Transkript

1 Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Jan-Anders Perdahl, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport 2008:37 SGU-rapport 2008:37

2 NORRLANDS MINERALJAKT 2008 Jan-Olof Arnbom Uppdragsområde: Uppdragsgivare: Malm & mineral Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Regionförbundet Gävleborg Uppdragsgivarens beteckning: Referens uppdragsgivare: SGU Dnr: , 447, 448 och 449/2008 Rapportnr: 2008:37 SGU projektkod: SGU projektmapp: Datum rapport: Referens/Projektledare: Jan-Olof Arnbom och Arne Sundberg Rapporten är framtagen och granskad enligt de rutiner som är specificerade i SGUs integrerade ledningssystem. SGU är certifierat för kvalitet (ISO 9001:2000), yttre miljö (ISO 14001:2004) och arbetsmiljö (AFS 2001:1) Uv2Bl3 utg

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Sammanfattning 2 2 Redovisning av förbrukade medel länsvis Utvärdering av verksamhet och resultat Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Resultat länsvis Utvärdering Indikatorer 7 4 Mineraljaktens prissponsorer Resultatlistor länsvis Resultatlista Norrlandsfondens pris Förteckning över ansvariga för provgranskning, 21 information och administration Aktiva mineraljägare Mineraljaktens kontaktpersoner 2008, länsvis Mineralintressenter i Norrlandslänen Mineraljaktsstatistik Analyser 35 Bilagor: 1-5/Länsöversikter med prisbelönta fynd / Bilder från några mineraljaktsfältbesök

4 1. SAMMANFATTNING Den organiserade mineraljakten syftar till att med allmänhetens hjälp söka fram uppslag till nya mineralförekomster, som kan undersökas, utvinnas och förädlas och därmed bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Norrlands mineraljakt innefattar i år landets 5 nordligaste län och finansieras av länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, Regionförbundet i Gävleborgs län, Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt prospekteringsföretagen. Länsstyrelserna/Regionförbundet i de fem norrlandslänen bekostar informationsverksamheten i respektive län medan SGU genomför och bekostar provgranskning samt genomför merparten av de praktiska informationsevenemangen. Prispengar har sponsrats av gruv- och prospekteringsföretag, kommuner, Norrlandsfonden och SGU. En rad informationsaktiviteter har genomförts under sommarhalvåret i såväl skolor som på mässor och marknader samt i samband med geologins dag mm. Annonsering om mineraljaktsaktiviteter har skett i några tidningar och tidskrifter samt på mineraljaktens hemsida under knappen geologi i samhället/malm & mineral/norrlands Mineraljakt. Omkring prover (ca 1900 prover 2007) har i år inkommit till Mineraljaktens provgranskningscentral vid SGU i Malå. En omfattande granskning av de inkomna proverna har gjorts. Cirka 200 av de granskade proverna har analyserats kemiskt på 38 olika grundämnen. Fältbesök på intressanta fyndplatser gjordes under september och oktober av såväl SGU som intresserade prospekteringsföretag. Jurymöte genomfördes i Malå den 4 november varvid årets pristagare i de fem Norrlandslänen utsågs. Fynd av koppar, zink, bly, silver, guld, molybden och nickel men även nyttooch smyckesten, belönas i år. Som ett resultat av årets mineraljakt har hittills sammanlagt fem nya undersökningstillstånd i Norrlandslänen ansökts hos Bergsstaten. På de två högst belönade fynden i fjolårets mineraljakt, guld, zink och koppar i häll i Härjedalens kommun respektive koppar och guld i häll i Pajala kommun har under det gångna året uppföljning gjorts, med goda resultat, av prospekteringsföretag varvid mineraljägarna avtalat om betydande ersättningsbelopp utöver mineraljaktspriserna. Prisutdelning för de bästa fynden i år genomfördes under sista veckan i november och första veckan i december varvid sammanlagt drygt kr utdelades. Nyckelord: mineraljakt, koppar, guld, kobolt, zink, bly, silver 2

5 2. REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL Driftbudgeten för Norrlands Mineraljakt 2008 är kr. Finansieringen har avtalats enligt följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Regionförbundet i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län SGU kr (varav kr eget arbete och kr priser) Mineralföretag, kommuner (analyser och prispengar) Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Den preliminära sammanlagda kostnaden för Norrlands Mineraljakt 2008 är kr, inklusive SGU:s egenfinansierade provgranskning, information samt penningpriser och därmed förenade sociala kostnader. Prispengar inklusive påförda sociala avgifter som SGU administrerat uppgick till kr. Norrlandsfondens pris ( kr) har ej administrerats av SGU och ingår ej i ovannämnda belopp. SGU:s egenfinansierade provgransknings- och informationsverksamhet har kostat kr jämfört med budgeterade kr. Följaktligen är kr ej finansierat och resulterar i en förlust med samma belopp för SGU. Finansiär Kostnads-utfall Andel 2008 Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Västernorrland Regionförbundet i Gävleborg Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västerbottens län SGU, egenfinansierad provgranskning mm Mineralintressenter priser + analyser Summa

6 3. UTVÄRDERING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT Bakgrund Sedan starten i Norrbottens län 1967 och fram till 1987 arrangerades och finansierades Norrlands Mineraljakt av Norrlandsfonden. Under åren arrangerades tävlingen i huvudsak av utvecklingsfonderna i de fyra nordligaste länen och Nämnden för statens gruvegendom (NSG) med ekonomiskt stöd från industridepartementet. I slutet av och början av 1990-talen sjönk intresset för mineraljakten jämfört med tidigare. Färre mineraljägare skickade in prover. Mellan 1993 och 2000 organiserades och finansierades Norrlands Mineraljakt av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning (SGU), från 1996 med ekonomiskt bidrag från EU:s regionala fond. Den nedåtgående intressetrenden vändes och ett visst nytillskott av mineraljägare, speciellt ungdomar har tillkommit. Norrlands Mineraljakt 2001 arrangerades av Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt SGU. Georange Mineraljakt Norrland 2002 och Norrlands Mineraljakt har omfattat fem län och har finansierats av Georange tom. år Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Gävleborg samt SGU, har på uppdrag utfört merparten av de praktiska arrangemangen. Målsättningen är att utveckla mineraljakten genom: - större andel intressanta prover, speciellt från nya, outforskade områden - flera deltagande mineraljägare samt att höja dessas geologikunskaper - att intressera internationella företag för mineraljakt och prospektering i länen. - öka allmänhetens förståelse för mineralprospektering och utvinning. 3.2 Verksamhetsbeskrivning 2008 Den nya handboken för mineraljägare som framställdes 2006 och trycktes i en andra upplaga 2007 har distribuerats i brev med information om årets mineraljakt i mitten av maj till alla de tre senaste årens cirka 1000 mineraljägare samt till ett stort antal nya mineraljägare, som ringt och beställt handboken. Under våren genomfördes utbildning och information i skolor, hos byalag, genom utställningar, exkursioner och vid upptaktsträffar. Förutom SGU-personal informerade våra extraanställda resurspersoner i skolorna. Information om Norrlands Mineraljakt 2008 lades också ut på Internet under SGU:s hemsida med rubriken Leta mineral i Norrland. Artiklar om mineraljakten publicerades i flera tidskrifter och dagstidningar under året. Under tiden juni - september har enligt projektplanen ett flertal informationsevenemang, utställningar och mineraldagar genomförts. En extra anställd resursperson i Jämtlands län har informerat i skolor, på arbetsplatser och i samband med mässor m.m. samt ombesörjt vissa utställningar. På geologins dagar den september (och den 23 augusti i Ammarnäs) medverkade vi på åtta olika platser. På några ställen anordnades såväl utställningar som föredrag och exkursioner. Bland lyckade evenemang på geologins dag kan 4

7 nämnas Ammarnäs, Los, Malå, Sundsvall och Östersund. Fältbesök på intressanta fyndplatser har gjorts under september och oktober av såväl SGU som intresserade prospekteringsföretag. Jurymöte genomfördes i Malå den 4 november varvid årets pristagare i de fem Norrlandslänen utsågs. Nedan följer en urvalslista över genomförda informations- och utbildningsevenemang 2008: Datum Informationsaktivitet Ansvarig Län Kurs för mineraljägare, Tärendö VH BD Mineraljaktsino Lannavaara LB BD Mineraljaktsinfo, Vildmarksmässan, LB BD Gällivare Mineraljaktsupptakt, Överturingen J-O A, HS, X, Y, Z SW, DB, AS Mineraljaktsinfo, månadsmagasinet AS ALLA LÄN Filter Mineraljaktsexkursion, skolan HS Y, Z Överturingen Mineraljaktsupptakt, Malå J-O A, LB, J- AC, BD A P Mineraljaktsinfo, Svenska AS ALLA LÄN Mineralmässan Mineraljaktsinfo, Vindeln LB AC Mineraljaktsinfo o TV-inspeln, AS Z Ytterhogdal Mineraljaktsinfo, Hudiksvall SH, K-E E X Mineraljaktsinfo, Pajala marknad LB, VH BD Mineraljaktsinfo o utställn. Säbrå TH Y Mineraljaktsinfo o utställn. Lannavaara P-O S. BD Geologidag med mineraljakt, HS, SW Y Haveröveckan Mineraljaktsinfo, Vittangi P-O S. BD Mineraljaktsinfo, Sollefteå BN, AS Y Mineraljaktsinfo o utställn. Storb.gr. AS X Hofors Mineraljaktsinfo, Vittangimässan P-O S. BD Mineralaktsinfo, Jädraås AS X Mineraljaktsinfo, Geologins dag, AG, RG, AS AC, BD Ammarnäs Mineraljaktsinfo, Skogens Dag, Pajala VH BD Geologins Dag, Malå LB, JH AC Geologins Dag, Vilhelmina ÖE, GD, AS AC Geologins Dag, Kulturmagasinet, Sundsvall J-OA Y 5

8 3.3 Resultat länsvis NORRBOTTENS LÄN Vid Kulijoki, cirka 17 km nordnordväst om Vittangi har ett nytt, intressant hällfynd med koppar och kobolt gjorts. Mineraljägaren har under hösten ansökt om undersökningstillstånd för ett 80 ha stort område runt hällfyndet. I Pajala kommun har tre olika fynd prisbelönts, nämligen ett fynd av molybdenglans i häll, ett fynd med flera tättliggande kopparkisblock och ett blockfynd med massiv magnetit. I Arjeplogs kommun har såväl nickelblockfynd som kopparkisfynd i häll gjorts under året. VÄSTERBOTTENS LÄN Norrlandsfondens förstapris liksom första länspris utdelades år 2008 för ett hällfynd med intressanta bly- och zinkhalter samt något koppar och silver i Storumans kommun. Ett blockfynd med intressant kopparhalt i Vilhelmina kommun belönades med andra länspris och ett nytt, intressant nickelblockfynd i Skellefteå kommun belönades med tredje pris i länet. JÄMTLANDS LÄN I det s.k. Bodsjöstråket har genom åren flera mycket lovande mineraljaktsfynd gjorts. Mineraljaktsfyndet Tjärnberget redan på 1970-talet och 2007 års fynd av rik guld- och zinkmineralisering i häll vid Gålvattskullen tillhör de bästa mineraljaktsfynden någonsin. I 2008-års mineraljakt har både förstaprisfyndet, en blocksträng med intressanta koppar- och guldhalter och tredjeprisfyndet, ett block med höga silver-, bly- och zinkhalter samt koppar och kobolt gjorts inom det intressanta Bodsjöstråket års förstaprisfynd vid Gålvattskullen har under det gångna året undersökts av företaget Hansa Resources bl.a. med geokemi och geofysik varvid två mycket intressanta anomalier framkommit i fyndområdet, som delvis också har jordavrymts. Kärnborrningar planeras starta under våren Fyndet av ett stort hällområde med granitporfyr, en högvärdig bergart för vägbeläggning, i sydöstra länsdelen har föranlett stort intresse från ett vägbyggnadsföretag. 6

9 VÄSTERNORRLANDS LÄN Såväl länets förstaprisfynd, guld i biotitkvartsitblock som andraprisfyndet, koppar och guld också i biotitkvartsitblock ligger inom det uppmärksammade s.k. Bodsjöstråket som länge prioriterats av yrkesprospektörer, och som nu fått ytterligare mycket värdefull uppslagsinformation. GÄVLEBORGS LÄN Ett nytt hällfynd med kopparkis och bornit samt ett stort antal kopparmineraliserade block i närheten av hällen har framkommit sydväst om Loos. Dessutom har flera stora, lokala ultramafitblock med förhöjda arsenik-, kopparoch nickelhalter hittats vid Svartån, nordväst om Loos, i Ljusdals kommun. Två nya undersökningstillstånd har ansökts av mineraljägare i länet som ett resultat av årets mineraljakt. 3.4 Utvärdering Målsättningen att få in fynd med god kvalitet har uppnåtts i årets mineraljakt. Sammanlagt har ca prover granskats och dokumenterats i mineraljakten under året vilket är något färre än Fördelningen av prover länsvis är: Norrbottens län 339 prover, Västerbottens län 379 prover, Jämtlands län 137 prover, Västernorrlands län 170 prover och Gävleborgs län 439 prover. Från övriga län har 34 prover granskats och dokumenterats. Cirka 200 av de granskade proverna har analyserats kemiskt på 38 olika grundämnen. I samband med informationsevenemang har dessutom hundratalet prover okulärbesiktigats. Mineraljaktsinformation har i år hållits i upp till tiotalet skolklasser i varje län och flera nya, unga mineraljägare har deltagit i årets tävling. Företagen Anglo American Exploration, Blackstone Nickel AB, Botnia Exploration AB, Dragon Mining Sweden AB, EVE Ventures, Hansa Resources AB, Mawson Resources och Phelps Dodge Exploration har i år bekostat kemiska analyser, sponsrat penningpriser och deltagit vid provgenomgångar, fältbesök samt jurymöte. 3.5 Indikatorer Resultaten av mineraljakt i form av nya arbetstillfällen tar som regel flera år. Ett bra exempel på hur mineraljakten leder till arbetstillfällen är de tre grundarna av prospekteringsföretaget Lappland Goldminers AB, flitiga mineraljägare under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, nu framgångsrika företagare, som årligen sysselsätter tjugotalet personer i olika prospekteringsaktiviteter. Ett av de första fynden som grundarna till företaget gjorde var guldfyndet i Svartliden, som efter flera års intensiv prospektering och projektering nu startat som producerande guldgruva under hösten 2004 och 7

10 som nu sysselsätter ett 60-tal personer. Exempel på andra mineraljaktsfynd, som lett till brytning och förädling i landet är kvartsförekomsten Hälsingfors i Vindeln, Västerbotten, kvartsitförekomsten vid Klövsjö i Jämtland, guldförekomsten Harnäs i Värmland, rosa kalcitförekomsten Gråmyren i Uppland och porfyrförekomsten Bo i Örebro län. Mineraljakten har också bidragit med fynd som lett till brytning av grafit vid Kringeltjärn nära Voxna i Gävleborgs län. De nämnda förekomsterna har sammanlagt skapat 70-talet arbeten. Exempel på värdefulla mineraljaktsfynd som lett till omfattande prospektering med många värdefulla arbetstillfällen som följd är koppar-, zinkuppslaget Tjärrovare i Jokkmokks kommun; koppar-, guld- och järnoxiduppslagen Ukonpalo i Pajala kommun, gulduppslagen Tjålmträsk och Åbacka i Sorsele kommun, Gubbträsk i Storuman och Kalvträsk i Skellfteå kommun; koppar-, guld-, platina- och palladiumuppslaget Bottenbäcken liksom koppar-, zinkfyndet Tjärnberget, båda i Bergs kommun i Jämtland, guld-, zink- och kopparuppslaget i fast klyft vid Gålvattskullen/Storkullen i Härjedalen m.fl. Sannolikt kommer åtminstone fyra av årets mineraljaktsfynd att undersökas av prospekteringsföretag varvid ett tiotal nya arbetstillfällen bedöms kunna skapas. Redan har årets tävling resulterat i att arbetsgivaravgifter erlagts för 45 kortvariga arbetstillfällen. 4. MINERALJAKTENS PRISSPONSORER 2008 a= analyssponsor, p=prissponsor ORGANISATION Anglo American Exploration, a+p Arjeplogs kommun, p Arjeplogs kommun, p Arvidsjaur kommun, p Bergs kommun, p Blackstone Nickel AB, a+p Bodens kommun, p Botnia Exploration AB a+p Bräcke kommun, p Dorotea kommun, p Dragon Mining Sweden AB, a+p EVE Ventures, a+p Gällivare kommun, p Hansa Resources a+p Härjedalens kommun, p Härnösands kommun, p Krokoms kommun, p Ljusdals kommun (Närljus), p Lycksele kommun, p Malå kommun, p ORGANISATION Mawson Resources, a+p Norrlandsfonden, p Norsjö kommun, p Pajala kommun, p Phelps Dodge Exploration, a+p Piteå kommun, p Skellefteå kommun, p Sollefteå kommun, p Sorsele kommun, p Storumans kommun, p Sveriges geologiska undersökning, a+p Söderhamns kommun p Vilhelmina kommun, p Vindelns kommun, p Ånge kommun, p Åsele kommun/åsele näringslivssiftelse, p Älvsby kommun, p Östersunds kommun, p Övertorneå kommun, p 8

11 5. RESULTATLISTOR LÄNSVIS 2008 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I NORRBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Ola Uvén, Vittangi kr Fynd av koppar och kobolt samt rikligt med svavelkis i 4 poäng amfibolithäll. Prov 08202, Kbl 29K, 7h. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 1,2 ppm Ag, 0,16 % Co, 1,54 % Cu 2:a pris Joel Snell, Pajala kr Fynd av molybdenglans och kopparkis i upp till 70 cm breda 3+ poäng pegmatitgångar i granithällar. Prov Kbl 29M,2e. RN-koord / Analys: 3 ppm Ag, 0,002 ppm Au, 0,3 % Cu, 0,31 % Mo. 3:e pris Kjell Persson, Kangos och Vesa Hiltunen, Junosuando kr Stort antal blockfynd med kopparkis i grönstensblock med karbonatstenssliror. Ett analyserat block har förhöjd guldhalt medan ett annat block har förhöjd nickelhalt. Prov 08261, 08545, 08916, Kbl 29L,1i. RN-koord / Analys(08545): 0,76 ppm Au, 26 ppm Ag, 11,9 % Cu, Analys(08919): 0,001 ppm Au, <0,2 ppm Ag, 106 ppm Cu, 0,11 % Ni 3 poäng Delat 4:e pris Ragnar Hjärtberg, Pajala kr Blockfynd med kompakt magnetitmalm. 2 poäng Prov Kbl 28M, 5g RN-koord.: / Delat 4:e pris Sven-Erik Holmström, Arjeplog kr Flera blockfynd med nickelhaltig magnetkis och kopparkis i 2 poäng grovkornig gabbro. Prov Kbl 24I,7e. RN-koord.: / Analys: 254 ppm Co, 0,44 % Cu, 0,29 % Ni Prov Kbl 24I,7e. RN-koord.: / Analys: 103 ppm Co, 0,28 % Cu, 0,13 % Ni Delat 4:e pris Assar och Sören Marklund, Arjeplog kr Hällfynd med koppar-, svavel- och magnetkis i kvarts. 2 poäng Prov Kbl 26G9c. RN-koord.: / Analys: ppm Au, 9 ppm Ag, 0,94 % Cu, 9

12 Delat 4:e pris Ursula Lindvall, Kalix kr Fynd av block med magnet- och svavelkis samt något 2 poäng kopparkis i amfibolit. Prov Mjöträsk Analys: 0,016 ppm Au, 3 ppm Ag, 0,14 % Cu, 0,05 % Ni Ungdomspris Rebecca Lindvall, Hortlax kr Fynd av rosenkvarts Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Patrik Lindvall, Kalix Björn Granström, Arvidsjaur Ebba Spegel, Luleå Margareta Lomvik-Sandström, Vittangi Per-Olov Sandström, Vittangi Hans Johansson, Luleå Stig Olsson, Slagnäs Heikki, Junosuando Martti Allén, Kalix Marja Allén, Kalix Pekka Allén, Kalix Arne Johansson, Vittangi Frans Johansson, Vittangi Stig Pallari, Vittangi Ethel Landström, Gällivare Svante Lejon, Övertorneå Kopparkis Kopparkis Kalcedon (smyckesten) Kalcitmarmor, granater Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis, guld Kopparkis, guld Kopparkis, guld Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis, nickel, zink Kopparkis Följande personer erhåller diplom för fynd av: Anders Skoglind, Tärendö Sölvi Kauma, Övertorneå Arne Hansson, Boden Folke Larsson, Boden Reijo Uurasmaa, Korpilombolo Birgitta Öster, Norrfjärden Kari Mäkitalo, Kurravaara Thea Waara, Pajala Anna-Lis Ingridsson, Lannavaara Karl-Gösta Aidanpää, Kainulasjärvi Magnetkis Grafit Svavelkis Svavelkis Magnetit Dolomit Grafit Magnetit Svavelkis Svavelkis 10

13 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Olle Lindh, Storuman kr Fynd av zink, bly och något koppar i kvartsomvandlad skiffer 4 poäng från häll i bergrum. Nyfynd i prospekteringsintressant område. Prov Forsvik, Kbl 23H,3d RN-koord.: / Analys 1: ppm Au, 20 ppm Ag, 0.12 % Cu, 2.38 % Pb, 6,88 % Zn. Analys 2: ppm Au, 15 ppm Ag, 638 ppm Cu, 1.05 % Pb, 1.33 % Zn. 2:a pris Gunnar Davidsson, Vilhelmina kr Fynd av stort rostvittrat block med finkornig kopparkis och 3+ poäng svag guldförhöjning i kvarts samt kvartsomvandling i tät biotitskiffer. Prov nr Råsele, Kbl 21G,9j RN-koord.: / Analys: 5 ppm Ag, 0,1 ppm Au, 0,89 % Cu 3:e pris Kristoffer och Kurt Löfroth kr Fynd av ultramafitblock med intressant nickel- och 3 poäng kopparmineralisering på ny plats inom den s.k. nickellinjen. Prov Kbl 22L,6a. RN-koord: / Analys: 389 ppm Co, 0,15 % Cu, 0,36 % Ni 4:e pris Karl-Magnus Fällman, Norsjö kr Fynd av två gabbrohällar med magnetkis och något nickel. 3 poäng Prov 08088: Kbl 22J,8f. RN-koord.; / Analys: 0,1 % Ni Blockfynd med finkornig zinkblände och något kopparkis i skarnomvandlad amfibolit. Prov 08551: Kbl 23J,0a. RN-koord; / Analys: 0.11 % Cu, 1,52 % Zn. 2+ poäng 5:e pris Per-Erik Nilsson, Lycksele kr Hällfynd med kvartsdränkt grafitskiffer längs nybruten 2+ poäng skogsbilväg. I kvartsen förekommer svavelkis, något kopparkis och malakit Prov Fyndplats Lillögda. Kbl 21I,9a. RN-koord.: / Analys: 2 ppm Ag, 0,07 ppm Au, 546 ppm Cu, 340 ppm Zn 11

14 6:e pris Britt Andersson, Tavelsjö kr Hällfynd med ovanligt vacker, grå fältspat 2 poäng Prov Fyndplats Tavelsjö. Hällfynd med något zink Prov Fyndplats Lillberget Analys: 466 ppm Cu, 0,11 % Zn. 2 poäng Ungdomspris Emma Danielsson, Malgomaj kr Järnanrikning Följande personer erhåller bokpriser och diplom för fynd av: Tomas Binett, Sundsvall Bror Grubbström, Rentjärn Sten Sandström, Byske Eivor Skoglund, Stockholm Minette Sandström, Tavelsjö Sven Sandström, Tavelsjö Hilbert, Boliden Christina Eriksson, Ammarnäs Christer Lövgren, Glommersträsk Henrik Samuelsson, Åsele plagioklasfältspat med spektralfenomen koppar-, svavel- och magnetkis kopparkis mylonit (nyttosten) olivin olivin apatit, turmalin kopparkis, blyglans, zinkblände svavelkis svavelkis Andrepristagaren i Västerbottens län, Gunnar Davidsson, Vilhelmina vid sitt prisbelönta blockfynd med koppar 12

15 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Sture Lund, Sundsbruk kr Fynd med intressant guldhalt i flera rostvittrade, kantiga, 4 poäng arsenikkisförande, biotitkvartsitblock. Prov nr Kbl 17F, 3h. RN-koord.: / Analys: >1 % As och 2,35 ppm Au. Blockfynd med zinkblände och något blyglans i kvartsbreccierad grafitskiffer. Prov nr Kbl 17F, 3i. RN-koord.: / Fynd av Naggenkvartsit i häll. Ljus bergart lämplig som krossberg till vägbeläggning. Prov nr Kbl 17F, 3i. RN-koord: / poäng 2+ poäng 2:a pris Dan Svensson, Överturingen kr Fynd av kopparkis och guld i block. Bergarten är en kvarts- 3+ poäng och biotitrik gnejs. Prov nr Kbl 17F, 5a. RN-koord / Fyndplats: I byn Överturingen. Analys 1: 0,78 % Cu, 0,21 ppm Au. Analys 2: 1,59 % Cu, 17 ppm Ag, 2,45 ppm Au, 0,14 % Zn Delat 3:e pris Lilian Sigenstam-Eriksson och Bengt-Åke Eriksson, Bollstabruk Blockfynd med kopparkis, magnetkis och svavelkis i kvartsdränkt metagråvacka. Prov Kbl 18G, 4j. RN-koord.: / Analys: 3 ppm Ag, 0,496 % Cu. 3 poäng kr Delat 3:e pris Lennart Vessberg, Härnösand kr Fynd av ren kvarts i 500 x 10-50m stort hällområde 3 poäng Prov Kbl 18I, 0b. RN-koord.: / :e pris och ungdomspris Emil Svensson, Överturingen Blockfynd med kopparkis i biotitgnejs Prov Kbl 17F, 5b. RN-koord: / Analys: 2,6 ppm Ag, 0,66 % Cu, 0,1 ppm Au. 2+ poäng kr 5:e pris Karl Rönnholm, Kramfors Fynd av kopparkis och något grafit i framgrävd och sprängd häll. Prov Kbl 18H, 6g. RN-koord.: / Analys: 0,56 % Cu, 4,14 % C 2 poäng kr 13

16 Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Ture Höglund, Härnösand Per Björkman, Härnösand Jens Vikström, Timrå Bert Nygren, Kramfors Anders Karlsson, Överturingen Jens Svensson, Överturingen Kopparkis Kopparkis Koppar-, svavel- och magnetkis, magnetit Kopparkis Kopparkis Kopparkis Följande personer erhåller diplom för fynd av: Reinhold Carleby, Sollefteå Yngve Gradin, Liden Mikael Bostedt, Brunflo Heinz och Gunilla Falbe, Timrå Lennart Norgren, Härnösand Peter Uppling, Sundsvall Vidar och Andrea Söderqwist, Sollefteå Kopparkis Kopparkis Svavelkis Fältspat Magnetkis Turmalin Kvarts Emil Svensson, Överturingen erhöll 4: e pris och ungdomspris i Västernorrlands län för fynd av kopparblock. Foto: Arne Sundberg 14

17 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I JÄMTLANDS LÄN 2008 LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Stefan Cavallin och Kjell Wallin, Ljusdal kr Fynd av två stora, jordfasta kvarts- och biotitrika gnejsblock 4 poäng med god till ställvis rik, finkornig kopparkismineralisering samt förhöjd guldhalt. Prov Kbl 16F,7e.RN-koord: / Analys: 0.74 ppm Au, 10 ppm Ag, 2.43 % Cu, Fynd av flera rostvittrade, kvartsrandiga biotitgnejsblock med ställvis god kopparkismineralisering. Prov Kbl 16F,7e. RN-koord.: / Analys: 0.59 ppm Au, 6 ppm Ag, 1,07 % Cu. 4 poäng 2:a pris Dan, Harriet och Jens Svensson, Överturingen kr Fynd av stort hällområde med röd kvartsporfyrisk 3+ poäng granitporfyr. Bergarten bedöms ha goda egenskaper som toppbeläggning på starkt trafikerade vägar. Prov Kbl: Kbl 17E,4h.RN-koord.: / Bergtekniska analyser: kulkvarnsvärde 8,0 resp. 10,6. 3:e pris Alf Liljeteg, Hackås kr Blockfynd med semimassiv svavelkis samt zinkblände, 3 poäng blyglans och kopparkis med god silverhalt i kloritskiffer. Prov Kbl 18E,4g. RN-koord.: / Analys: 0.08 ppm Au, 173 ppm Ag, 607 ppm Co, 0.85% Cu, 2.83 % Pb, 8,61 % Zn. Delat 4:e pris Kurt Andersson, Ås och Börje Sellberg, Ytterån kr Blockfynd med blyglans och zinkblände i sprickplan 2+ poäng tillsammans med kvarts i skifferbergart. Prov och Kbl 20D,6d / Analys: 0.01 ppm Au, 5 ppm Ag, % Pb, 1.25 % Zn. Delat 4:e pris Kjell Wallin, Ljusdal 2+ poäng kr Fynd av flera block med mörk, glasig kvartsit vari förekommer svavel- och magnetkis samt något kopparkis och förhöjd guldhalt. Prov m fl. Kbl 17F, 0e. RN-koord.: / Analys: 0,3 ppm Au, 0,6 ppm Ag, 0,1 % Cu, 15

18 Delat 4:e pris och ungdomspris Erik och Anton Svensson, Överturingen Fynd av en cirka 10 x 5 m stor, finkornig gabbrohäll. Bergarten tar fin polering och ger en mörk matrix i bergarten med reflekterande glimmer utspridda. Fyndet är därmed av visst intresse som nyttosten. Prov Kbl 17E,5j. RN-koord: / poäng kr 7:e pris Kia Charina Karlsson, Ruda Fynd av koppar- och magnetkis i häll i vägskärning med 2 poäng rostvittrad amfibolit och gnejs. Prov Kbl 18G,6j RN-koord: / Östersundspris Lilian Sigenstam-Eriksson och Bengt-Åke Eriksson, Bollstabruk Fynd av svavel- och arsenikkis samt spår av kopparkis i sandstensblock. Prov poäng kr Ungdomspris i Östersunds k:n Elise Mattsson, Alva Sundberg och Elin Furborg, Östersund Fynd av massiv svavelkis i mörk skiffer. 1 poäng kr Följander personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Jan-Erik Moberg, Sveg Lennart och Eva-Britt Barchéus, Bräcke Berthold, Edsbyn, Edsbyn Carina Brorsson, Undersåker Arne Funseth, Gäddede Agneta och Barbro Funseth, Knivsta Susanna Fahlén, Nälden Gunnar Waltersson, Krokom Torsten Wedin, Hammarstrand Rolf Andersson, Hammarstrand zink koppar- och magnetkis kopparkis kopparkis kvarts eklogit eklogit kalksten olivin kalksten kalksten 16

19 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I GÄVLEBORGS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris och Berthold, Edsbyn kr Fynd av en liten häll och flera block med kopparkis och 4 poäng bornit samt svavelkis. Bergarten i hällen och flera block är gabbroid grönsten. Flera andra block utgörs av sericitkvartsit med kopparkis och malakit. Prov Kbl 15F,9a. RN-koord.: / Fynd av flera upp till kubikmeterstora ultramafitblock med gles koppar- och magnetkisimpregnation samt enstaka arsenikkiskristaller. Prov nr , Kbl 15F,9a. RN-koord.: / Fynd av svavel- och magnetkis samt spår av kopparkis och malakit i häll. Prov ,7. Kbl 14F,5i. RN-koord.: / poäng 2+ poäng Delat 2:a pris Alf Olsson, Ljusdal kr Fynd av metadioritblock med god impregnation av 3 poäng vanadinhaltig magnetit och något kopparkis. Prov Kbl 16G,3a. RN-koord.: / Analys: 0.01 ppm Au, 0,2 % Cu, 19 % Fe, 0,5 % Ti, 0,14 % V Delat 2:a pris Thomas Nilsson, Forsa kr Fynd av flera kantavrundade, rostvittrade block med koppar- 3 poäng och magnetkis tillsammans med grovkornig amfibol i skarnbergart. Prov Kbl 14H,3f. RN-koord.: / Analys: 0,4 ppm Ag, 0,17 ppm Au, 0,52 % Cu, Delat 2:a pris Bernt Pettersson, Östhammar kr Fynd av stora block med grovkornig koppar- och magnetkis 3 poäng tillsammans med grovkornig hornblände och tremolit i skarnbergart. Prov m.fl. Kbl 14H,3e. RN-koord.: /

20 5:e pris Åke Lundkvist, Jädraås kr Blockfynd med ställvis god kopparkisimpregnation i kvartsgranat-amfibolskarnig gnejs 2+ poäng Prov Kbl 14G,0f. RN-korrd / Analys: 0,3 ppm Ag, 0,03 ppm Au, 0,6 % Cu Prov Analys: 0,35 % Cu Fynd av ett jordfast, lokalt järnmalmsblock med magnetit i amfibolskarnig grå gnejs. Prov Kbl 13G,9f RN-koord.: / Analys: 20 % Fe, 876 ppm Mn. 2+ poäng Delat 6:e pris Victor Li, Järvsö kr Blockfynd med kopparkis och malakit i uppsprucken grönsten. Fyndet är ett komplement till kännedomen om 2 poäng malmblock söder om Los. Prov Kbl 15F,8d. RN-koord.: / Analys: 33,3 ppm Ag, 0,09 ppm Au, 0,81 % Cu Delat 6:e pris Karl-Erik Engberg, Jättendal och Sixten Hällgren, Hudiksvall Fynd av finkorniga diabasblock med finkornig, gles 2 poäng kr impregnation av magnetit och nickelhaltig magnetkis Prov Kbl 16H, 5f. RN-koord.: / Fynd av block med kopparkis i biotitgnejs Prov Kbl 16H, 5g. RN-koord.: / Delat 6:e pris Riitta Orelund och Olle Grönwall, Delsbo kr Fynd av andalusit, rosenkvarts och ametist från en ur 2 poäng prospekteringssynpunkt intressant omvandlingszon i en kraftverkstunnel. Prov 08220, 08419,08420 Kbl 16G,5a. RN-koord.: / Ungdomspris Karolina Myrlund, Los kr Fynd av svavelkis i granit 18

Mineraljakten 2013. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2014:13. mars 2014

Mineraljakten 2013. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2014:13. mars 2014 Mineraljakten 2013 Leif Bildström & Gun Ulwebäck mars 2014 SGU-rapport 2014:13 Omslagsbild: Koppar- och koboltfynd i Kiruna kommun. Alla fotografier i rapporten är tagna av Leif Bildström, SGU. Sveriges

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2007

Norrlands Mineraljakt 2007 Norrlands Mineraljakt 2007 Norrlands Mineraljakt 2007 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Birger Filén Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2005

Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Mineraljakten 2014. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2015:27. juni 2015

Mineraljakten 2014. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2015:27. juni 2015 Mineraljakten 2014 Leif Bildström & Gun Ulwebäck juni 2015 SGU-rapport 2015:27 Omslagsbild: Mineraljägaren Sören Marklund, Arjeplog. Foto: Leif Bildström, SGU. Sveriges geologiska undersökning Box 670,

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

NSM /6 Precision

NSM /6 Precision NSM 2009 26-28/6 Precision Resultat Jun-precision NSM 2009 1 Cecilia Pohl Grovskyttarna LU 313 444 Resultat Dam-precision NSM 2009 1 Veronica Ferden Luleå PK 324 460 B 2 Liz Blomberg A4 SKF 323 457 B 3

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Januari 2014 Stiftsfullmäktige

Januari 2014 Stiftsfullmäktige Januari 2014 Stiftsfullmäktige 2014 2017 1 2 Stiftsfullmäktige 2014 2017 Presidium Karin Stierna (C) ordförande Tel. 0644-401 12 (b) 070-300 89 36 Gåxsjö 130, 830 70 Hammerdal karin.stierna@centerpartiet.se

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun Grovpistol 1 Palmblom Krister Bodens Ssk 568 Gällivare 31-maj 2 Granbom Ted Bodens Ssk 566 Gällivare 31-maj 3 Landström Peter Bodens Ssk 563 Gällivare 31-maj 4

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

RESULTATLISTA ÖPPEN KLASS

RESULTATLISTA ÖPPEN KLASS RESULTATLISTA ÖPPEN KLASS Namn: Ort Klubb Åsarna Mårdsund Krokom Häggenås Hallviken Yxskaftkälen Östersund Summa totalt: 1 Emil Martinsson Hallviken JSK 1 2 1 1 1 6 2 David Sandelin Näset 2 2 1 2 2 9 3

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Tävling: Norrlandsmästerskap 2012 fält A och R Vapengrupp: A Skytteklass: Öppen

Tävling: Norrlandsmästerskap 2012 fält A och R Vapengrupp: A Skytteklass: Öppen Tävling: Norrlandsmästerskap 2012 fält A och R Vapengrupp: A Skytteklass: Öppen Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Torbjörn Nilsson Norsjö PSK 6656556656 (1) 56/23 0 S 2 Anders Gustafsson Rundviks PSK

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Mineraljakten Leif Bildström, Daniel Larsson & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2013:5. april 2013

Mineraljakten Leif Bildström, Daniel Larsson & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2013:5. april 2013 Mineraljakten 2012 Leif Bildström, Daniel Larsson & Gun Ulwebäck april 2013 SGU-rapport 2013:5 Omslagsbild: Stenhögen är ett resultat av Kari Mäkitalos undersökningar på den egna tomten. Foto: Leif Bildström.

Läs mer

Resultatlista Jägarsmällen

Resultatlista Jägarsmällen Resultatlista Jägarsmällen 2004-05-23 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonny Lindgren Kalix PS 31/16 2 Mats Gustafsson Piteå PK 24/13 3 Carina Nilsson Boden SSK 20/12 Resultat i A-vapen Klass 2 1 Ralf Linder

Läs mer

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur Underhållskontrakt Väg från 2015-09-01 rev. 2015-08-19 ARJEPLOG 2012-09-01--2016-08-31 SVEVIA AB, Box 50, 930 90 Arjeplog Ulf Lundqvist Telefon 010-476 14 45 ulf.lundqvist@svevia.se Projektledare Lotta

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

2015-06-03. Genom tiderna

2015-06-03. Genom tiderna 1/9 Genom tiderna År Guld Silver Brons 1964 Arne Skoog Lars Rooth Hugo Gustafsson 1965 O. Lund-Johansen 1966 Ellen Campãna Hugo Gustavsson Claës-W. Englund Jan Erik Räf Bengt Dalhammar Kjell Ekholm Carl-Gunnar

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Tåsjödalen Classic Ski OFFICIELLA RESULTAT

Tåsjödalen Classic Ski OFFICIELLA RESULTAT D 21 Masstart klassisk stil 41 km 1 108 MOLIN Elin Sollefteå Skidor IF 2:18:50 0 2 107 HALLQUIST Frida Åsarna IK 2:26:15 7:25 3 109 HALLQUIST Sara Åsarna IK 2:35:56 17:06 4 105 GAVELIN Lena Trångsvikens

Läs mer

Resultat NSM Malå 6-8/ Fredag 6/6 Prec A med standardmedaljer

Resultat NSM Malå 6-8/ Fredag 6/6 Prec A med standardmedaljer Resultat NSM Malå 6-8/6 2008 Fredag 6/6 Prec A med standardmedaljer 1 Roland Karlsson Arvidsjaurs PK 471 S 2 Stefan Eriksson SJ PK Luleå 465 S 3 Kjell Eriksson Porjus SF 460 S 4 Kurt Marklund Norsjö PSK

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016 debutanter 1 14 Fabian Hålberg Örnsköldsviks Audi - 1 51 Sandra Sjödin Wallin Örnsköldsviks Volvo - juniorer A-final (Heat 57) 1 105 Niklas Palm Ilsbo MK Opel 7 2 100 Adam Westlund Gestrike RT Saab 4 Anmälare:

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Lev.område Postnr Ort Antal

Lev.område Postnr Ort Antal Lev.område Postnr Ort Antal Stockholm Syd 13033 Gällnöby 3 Helsingborg 29407 Sölvesborg 19 Göteborg 43030 Frillesås 1 Jönköping 57295 Oskarshamn 10 Jönköping 59093 Gunnebo 10 Jönköping 59093 Gunnebo 4

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer