Norrlands Mineraljakt 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrlands Mineraljakt 2008"

Transkript

1 Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Jan-Anders Perdahl, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport 2008:37 SGU-rapport 2008:37

2 NORRLANDS MINERALJAKT 2008 Jan-Olof Arnbom Uppdragsområde: Uppdragsgivare: Malm & mineral Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Regionförbundet Gävleborg Uppdragsgivarens beteckning: Referens uppdragsgivare: SGU Dnr: , 447, 448 och 449/2008 Rapportnr: 2008:37 SGU projektkod: SGU projektmapp: Datum rapport: Referens/Projektledare: Jan-Olof Arnbom och Arne Sundberg Rapporten är framtagen och granskad enligt de rutiner som är specificerade i SGUs integrerade ledningssystem. SGU är certifierat för kvalitet (ISO 9001:2000), yttre miljö (ISO 14001:2004) och arbetsmiljö (AFS 2001:1) Uv2Bl3 utg

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Sammanfattning 2 2 Redovisning av förbrukade medel länsvis Utvärdering av verksamhet och resultat Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Resultat länsvis Utvärdering Indikatorer 7 4 Mineraljaktens prissponsorer Resultatlistor länsvis Resultatlista Norrlandsfondens pris Förteckning över ansvariga för provgranskning, 21 information och administration Aktiva mineraljägare Mineraljaktens kontaktpersoner 2008, länsvis Mineralintressenter i Norrlandslänen Mineraljaktsstatistik Analyser 35 Bilagor: 1-5/Länsöversikter med prisbelönta fynd / Bilder från några mineraljaktsfältbesök

4 1. SAMMANFATTNING Den organiserade mineraljakten syftar till att med allmänhetens hjälp söka fram uppslag till nya mineralförekomster, som kan undersökas, utvinnas och förädlas och därmed bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Norrlands mineraljakt innefattar i år landets 5 nordligaste län och finansieras av länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, Regionförbundet i Gävleborgs län, Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt prospekteringsföretagen. Länsstyrelserna/Regionförbundet i de fem norrlandslänen bekostar informationsverksamheten i respektive län medan SGU genomför och bekostar provgranskning samt genomför merparten av de praktiska informationsevenemangen. Prispengar har sponsrats av gruv- och prospekteringsföretag, kommuner, Norrlandsfonden och SGU. En rad informationsaktiviteter har genomförts under sommarhalvåret i såväl skolor som på mässor och marknader samt i samband med geologins dag mm. Annonsering om mineraljaktsaktiviteter har skett i några tidningar och tidskrifter samt på mineraljaktens hemsida under knappen geologi i samhället/malm & mineral/norrlands Mineraljakt. Omkring prover (ca 1900 prover 2007) har i år inkommit till Mineraljaktens provgranskningscentral vid SGU i Malå. En omfattande granskning av de inkomna proverna har gjorts. Cirka 200 av de granskade proverna har analyserats kemiskt på 38 olika grundämnen. Fältbesök på intressanta fyndplatser gjordes under september och oktober av såväl SGU som intresserade prospekteringsföretag. Jurymöte genomfördes i Malå den 4 november varvid årets pristagare i de fem Norrlandslänen utsågs. Fynd av koppar, zink, bly, silver, guld, molybden och nickel men även nyttooch smyckesten, belönas i år. Som ett resultat av årets mineraljakt har hittills sammanlagt fem nya undersökningstillstånd i Norrlandslänen ansökts hos Bergsstaten. På de två högst belönade fynden i fjolårets mineraljakt, guld, zink och koppar i häll i Härjedalens kommun respektive koppar och guld i häll i Pajala kommun har under det gångna året uppföljning gjorts, med goda resultat, av prospekteringsföretag varvid mineraljägarna avtalat om betydande ersättningsbelopp utöver mineraljaktspriserna. Prisutdelning för de bästa fynden i år genomfördes under sista veckan i november och första veckan i december varvid sammanlagt drygt kr utdelades. Nyckelord: mineraljakt, koppar, guld, kobolt, zink, bly, silver 2

5 2. REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL Driftbudgeten för Norrlands Mineraljakt 2008 är kr. Finansieringen har avtalats enligt följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Regionförbundet i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län SGU kr (varav kr eget arbete och kr priser) Mineralföretag, kommuner (analyser och prispengar) Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Den preliminära sammanlagda kostnaden för Norrlands Mineraljakt 2008 är kr, inklusive SGU:s egenfinansierade provgranskning, information samt penningpriser och därmed förenade sociala kostnader. Prispengar inklusive påförda sociala avgifter som SGU administrerat uppgick till kr. Norrlandsfondens pris ( kr) har ej administrerats av SGU och ingår ej i ovannämnda belopp. SGU:s egenfinansierade provgransknings- och informationsverksamhet har kostat kr jämfört med budgeterade kr. Följaktligen är kr ej finansierat och resulterar i en förlust med samma belopp för SGU. Finansiär Kostnads-utfall Andel 2008 Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Västernorrland Regionförbundet i Gävleborg Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västerbottens län SGU, egenfinansierad provgranskning mm Mineralintressenter priser + analyser Summa

6 3. UTVÄRDERING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT Bakgrund Sedan starten i Norrbottens län 1967 och fram till 1987 arrangerades och finansierades Norrlands Mineraljakt av Norrlandsfonden. Under åren arrangerades tävlingen i huvudsak av utvecklingsfonderna i de fyra nordligaste länen och Nämnden för statens gruvegendom (NSG) med ekonomiskt stöd från industridepartementet. I slutet av och början av 1990-talen sjönk intresset för mineraljakten jämfört med tidigare. Färre mineraljägare skickade in prover. Mellan 1993 och 2000 organiserades och finansierades Norrlands Mineraljakt av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning (SGU), från 1996 med ekonomiskt bidrag från EU:s regionala fond. Den nedåtgående intressetrenden vändes och ett visst nytillskott av mineraljägare, speciellt ungdomar har tillkommit. Norrlands Mineraljakt 2001 arrangerades av Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt SGU. Georange Mineraljakt Norrland 2002 och Norrlands Mineraljakt har omfattat fem län och har finansierats av Georange tom. år Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Gävleborg samt SGU, har på uppdrag utfört merparten av de praktiska arrangemangen. Målsättningen är att utveckla mineraljakten genom: - större andel intressanta prover, speciellt från nya, outforskade områden - flera deltagande mineraljägare samt att höja dessas geologikunskaper - att intressera internationella företag för mineraljakt och prospektering i länen. - öka allmänhetens förståelse för mineralprospektering och utvinning. 3.2 Verksamhetsbeskrivning 2008 Den nya handboken för mineraljägare som framställdes 2006 och trycktes i en andra upplaga 2007 har distribuerats i brev med information om årets mineraljakt i mitten av maj till alla de tre senaste årens cirka 1000 mineraljägare samt till ett stort antal nya mineraljägare, som ringt och beställt handboken. Under våren genomfördes utbildning och information i skolor, hos byalag, genom utställningar, exkursioner och vid upptaktsträffar. Förutom SGU-personal informerade våra extraanställda resurspersoner i skolorna. Information om Norrlands Mineraljakt 2008 lades också ut på Internet under SGU:s hemsida med rubriken Leta mineral i Norrland. Artiklar om mineraljakten publicerades i flera tidskrifter och dagstidningar under året. Under tiden juni - september har enligt projektplanen ett flertal informationsevenemang, utställningar och mineraldagar genomförts. En extra anställd resursperson i Jämtlands län har informerat i skolor, på arbetsplatser och i samband med mässor m.m. samt ombesörjt vissa utställningar. På geologins dagar den september (och den 23 augusti i Ammarnäs) medverkade vi på åtta olika platser. På några ställen anordnades såväl utställningar som föredrag och exkursioner. Bland lyckade evenemang på geologins dag kan 4

7 nämnas Ammarnäs, Los, Malå, Sundsvall och Östersund. Fältbesök på intressanta fyndplatser har gjorts under september och oktober av såväl SGU som intresserade prospekteringsföretag. Jurymöte genomfördes i Malå den 4 november varvid årets pristagare i de fem Norrlandslänen utsågs. Nedan följer en urvalslista över genomförda informations- och utbildningsevenemang 2008: Datum Informationsaktivitet Ansvarig Län Kurs för mineraljägare, Tärendö VH BD Mineraljaktsino Lannavaara LB BD Mineraljaktsinfo, Vildmarksmässan, LB BD Gällivare Mineraljaktsupptakt, Överturingen J-O A, HS, X, Y, Z SW, DB, AS Mineraljaktsinfo, månadsmagasinet AS ALLA LÄN Filter Mineraljaktsexkursion, skolan HS Y, Z Överturingen Mineraljaktsupptakt, Malå J-O A, LB, J- AC, BD A P Mineraljaktsinfo, Svenska AS ALLA LÄN Mineralmässan Mineraljaktsinfo, Vindeln LB AC Mineraljaktsinfo o TV-inspeln, AS Z Ytterhogdal Mineraljaktsinfo, Hudiksvall SH, K-E E X Mineraljaktsinfo, Pajala marknad LB, VH BD Mineraljaktsinfo o utställn. Säbrå TH Y Mineraljaktsinfo o utställn. Lannavaara P-O S. BD Geologidag med mineraljakt, HS, SW Y Haveröveckan Mineraljaktsinfo, Vittangi P-O S. BD Mineraljaktsinfo, Sollefteå BN, AS Y Mineraljaktsinfo o utställn. Storb.gr. AS X Hofors Mineraljaktsinfo, Vittangimässan P-O S. BD Mineralaktsinfo, Jädraås AS X Mineraljaktsinfo, Geologins dag, AG, RG, AS AC, BD Ammarnäs Mineraljaktsinfo, Skogens Dag, Pajala VH BD Geologins Dag, Malå LB, JH AC Geologins Dag, Vilhelmina ÖE, GD, AS AC Geologins Dag, Kulturmagasinet, Sundsvall J-OA Y 5

8 3.3 Resultat länsvis NORRBOTTENS LÄN Vid Kulijoki, cirka 17 km nordnordväst om Vittangi har ett nytt, intressant hällfynd med koppar och kobolt gjorts. Mineraljägaren har under hösten ansökt om undersökningstillstånd för ett 80 ha stort område runt hällfyndet. I Pajala kommun har tre olika fynd prisbelönts, nämligen ett fynd av molybdenglans i häll, ett fynd med flera tättliggande kopparkisblock och ett blockfynd med massiv magnetit. I Arjeplogs kommun har såväl nickelblockfynd som kopparkisfynd i häll gjorts under året. VÄSTERBOTTENS LÄN Norrlandsfondens förstapris liksom första länspris utdelades år 2008 för ett hällfynd med intressanta bly- och zinkhalter samt något koppar och silver i Storumans kommun. Ett blockfynd med intressant kopparhalt i Vilhelmina kommun belönades med andra länspris och ett nytt, intressant nickelblockfynd i Skellefteå kommun belönades med tredje pris i länet. JÄMTLANDS LÄN I det s.k. Bodsjöstråket har genom åren flera mycket lovande mineraljaktsfynd gjorts. Mineraljaktsfyndet Tjärnberget redan på 1970-talet och 2007 års fynd av rik guld- och zinkmineralisering i häll vid Gålvattskullen tillhör de bästa mineraljaktsfynden någonsin. I 2008-års mineraljakt har både förstaprisfyndet, en blocksträng med intressanta koppar- och guldhalter och tredjeprisfyndet, ett block med höga silver-, bly- och zinkhalter samt koppar och kobolt gjorts inom det intressanta Bodsjöstråket års förstaprisfynd vid Gålvattskullen har under det gångna året undersökts av företaget Hansa Resources bl.a. med geokemi och geofysik varvid två mycket intressanta anomalier framkommit i fyndområdet, som delvis också har jordavrymts. Kärnborrningar planeras starta under våren Fyndet av ett stort hällområde med granitporfyr, en högvärdig bergart för vägbeläggning, i sydöstra länsdelen har föranlett stort intresse från ett vägbyggnadsföretag. 6

9 VÄSTERNORRLANDS LÄN Såväl länets förstaprisfynd, guld i biotitkvartsitblock som andraprisfyndet, koppar och guld också i biotitkvartsitblock ligger inom det uppmärksammade s.k. Bodsjöstråket som länge prioriterats av yrkesprospektörer, och som nu fått ytterligare mycket värdefull uppslagsinformation. GÄVLEBORGS LÄN Ett nytt hällfynd med kopparkis och bornit samt ett stort antal kopparmineraliserade block i närheten av hällen har framkommit sydväst om Loos. Dessutom har flera stora, lokala ultramafitblock med förhöjda arsenik-, kopparoch nickelhalter hittats vid Svartån, nordväst om Loos, i Ljusdals kommun. Två nya undersökningstillstånd har ansökts av mineraljägare i länet som ett resultat av årets mineraljakt. 3.4 Utvärdering Målsättningen att få in fynd med god kvalitet har uppnåtts i årets mineraljakt. Sammanlagt har ca prover granskats och dokumenterats i mineraljakten under året vilket är något färre än Fördelningen av prover länsvis är: Norrbottens län 339 prover, Västerbottens län 379 prover, Jämtlands län 137 prover, Västernorrlands län 170 prover och Gävleborgs län 439 prover. Från övriga län har 34 prover granskats och dokumenterats. Cirka 200 av de granskade proverna har analyserats kemiskt på 38 olika grundämnen. I samband med informationsevenemang har dessutom hundratalet prover okulärbesiktigats. Mineraljaktsinformation har i år hållits i upp till tiotalet skolklasser i varje län och flera nya, unga mineraljägare har deltagit i årets tävling. Företagen Anglo American Exploration, Blackstone Nickel AB, Botnia Exploration AB, Dragon Mining Sweden AB, EVE Ventures, Hansa Resources AB, Mawson Resources och Phelps Dodge Exploration har i år bekostat kemiska analyser, sponsrat penningpriser och deltagit vid provgenomgångar, fältbesök samt jurymöte. 3.5 Indikatorer Resultaten av mineraljakt i form av nya arbetstillfällen tar som regel flera år. Ett bra exempel på hur mineraljakten leder till arbetstillfällen är de tre grundarna av prospekteringsföretaget Lappland Goldminers AB, flitiga mineraljägare under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, nu framgångsrika företagare, som årligen sysselsätter tjugotalet personer i olika prospekteringsaktiviteter. Ett av de första fynden som grundarna till företaget gjorde var guldfyndet i Svartliden, som efter flera års intensiv prospektering och projektering nu startat som producerande guldgruva under hösten 2004 och 7

10 som nu sysselsätter ett 60-tal personer. Exempel på andra mineraljaktsfynd, som lett till brytning och förädling i landet är kvartsförekomsten Hälsingfors i Vindeln, Västerbotten, kvartsitförekomsten vid Klövsjö i Jämtland, guldförekomsten Harnäs i Värmland, rosa kalcitförekomsten Gråmyren i Uppland och porfyrförekomsten Bo i Örebro län. Mineraljakten har också bidragit med fynd som lett till brytning av grafit vid Kringeltjärn nära Voxna i Gävleborgs län. De nämnda förekomsterna har sammanlagt skapat 70-talet arbeten. Exempel på värdefulla mineraljaktsfynd som lett till omfattande prospektering med många värdefulla arbetstillfällen som följd är koppar-, zinkuppslaget Tjärrovare i Jokkmokks kommun; koppar-, guld- och järnoxiduppslagen Ukonpalo i Pajala kommun, gulduppslagen Tjålmträsk och Åbacka i Sorsele kommun, Gubbträsk i Storuman och Kalvträsk i Skellfteå kommun; koppar-, guld-, platina- och palladiumuppslaget Bottenbäcken liksom koppar-, zinkfyndet Tjärnberget, båda i Bergs kommun i Jämtland, guld-, zink- och kopparuppslaget i fast klyft vid Gålvattskullen/Storkullen i Härjedalen m.fl. Sannolikt kommer åtminstone fyra av årets mineraljaktsfynd att undersökas av prospekteringsföretag varvid ett tiotal nya arbetstillfällen bedöms kunna skapas. Redan har årets tävling resulterat i att arbetsgivaravgifter erlagts för 45 kortvariga arbetstillfällen. 4. MINERALJAKTENS PRISSPONSORER 2008 a= analyssponsor, p=prissponsor ORGANISATION Anglo American Exploration, a+p Arjeplogs kommun, p Arjeplogs kommun, p Arvidsjaur kommun, p Bergs kommun, p Blackstone Nickel AB, a+p Bodens kommun, p Botnia Exploration AB a+p Bräcke kommun, p Dorotea kommun, p Dragon Mining Sweden AB, a+p EVE Ventures, a+p Gällivare kommun, p Hansa Resources a+p Härjedalens kommun, p Härnösands kommun, p Krokoms kommun, p Ljusdals kommun (Närljus), p Lycksele kommun, p Malå kommun, p ORGANISATION Mawson Resources, a+p Norrlandsfonden, p Norsjö kommun, p Pajala kommun, p Phelps Dodge Exploration, a+p Piteå kommun, p Skellefteå kommun, p Sollefteå kommun, p Sorsele kommun, p Storumans kommun, p Sveriges geologiska undersökning, a+p Söderhamns kommun p Vilhelmina kommun, p Vindelns kommun, p Ånge kommun, p Åsele kommun/åsele näringslivssiftelse, p Älvsby kommun, p Östersunds kommun, p Övertorneå kommun, p 8

11 5. RESULTATLISTOR LÄNSVIS 2008 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I NORRBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Ola Uvén, Vittangi kr Fynd av koppar och kobolt samt rikligt med svavelkis i 4 poäng amfibolithäll. Prov 08202, Kbl 29K, 7h. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 1,2 ppm Ag, 0,16 % Co, 1,54 % Cu 2:a pris Joel Snell, Pajala kr Fynd av molybdenglans och kopparkis i upp till 70 cm breda 3+ poäng pegmatitgångar i granithällar. Prov Kbl 29M,2e. RN-koord / Analys: 3 ppm Ag, 0,002 ppm Au, 0,3 % Cu, 0,31 % Mo. 3:e pris Kjell Persson, Kangos och Vesa Hiltunen, Junosuando kr Stort antal blockfynd med kopparkis i grönstensblock med karbonatstenssliror. Ett analyserat block har förhöjd guldhalt medan ett annat block har förhöjd nickelhalt. Prov 08261, 08545, 08916, Kbl 29L,1i. RN-koord / Analys(08545): 0,76 ppm Au, 26 ppm Ag, 11,9 % Cu, Analys(08919): 0,001 ppm Au, <0,2 ppm Ag, 106 ppm Cu, 0,11 % Ni 3 poäng Delat 4:e pris Ragnar Hjärtberg, Pajala kr Blockfynd med kompakt magnetitmalm. 2 poäng Prov Kbl 28M, 5g RN-koord.: / Delat 4:e pris Sven-Erik Holmström, Arjeplog kr Flera blockfynd med nickelhaltig magnetkis och kopparkis i 2 poäng grovkornig gabbro. Prov Kbl 24I,7e. RN-koord.: / Analys: 254 ppm Co, 0,44 % Cu, 0,29 % Ni Prov Kbl 24I,7e. RN-koord.: / Analys: 103 ppm Co, 0,28 % Cu, 0,13 % Ni Delat 4:e pris Assar och Sören Marklund, Arjeplog kr Hällfynd med koppar-, svavel- och magnetkis i kvarts. 2 poäng Prov Kbl 26G9c. RN-koord.: / Analys: ppm Au, 9 ppm Ag, 0,94 % Cu, 9

12 Delat 4:e pris Ursula Lindvall, Kalix kr Fynd av block med magnet- och svavelkis samt något 2 poäng kopparkis i amfibolit. Prov Mjöträsk Analys: 0,016 ppm Au, 3 ppm Ag, 0,14 % Cu, 0,05 % Ni Ungdomspris Rebecca Lindvall, Hortlax kr Fynd av rosenkvarts Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Patrik Lindvall, Kalix Björn Granström, Arvidsjaur Ebba Spegel, Luleå Margareta Lomvik-Sandström, Vittangi Per-Olov Sandström, Vittangi Hans Johansson, Luleå Stig Olsson, Slagnäs Heikki, Junosuando Martti Allén, Kalix Marja Allén, Kalix Pekka Allén, Kalix Arne Johansson, Vittangi Frans Johansson, Vittangi Stig Pallari, Vittangi Ethel Landström, Gällivare Svante Lejon, Övertorneå Kopparkis Kopparkis Kalcedon (smyckesten) Kalcitmarmor, granater Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis, guld Kopparkis, guld Kopparkis, guld Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis, nickel, zink Kopparkis Följande personer erhåller diplom för fynd av: Anders Skoglind, Tärendö Sölvi Kauma, Övertorneå Arne Hansson, Boden Folke Larsson, Boden Reijo Uurasmaa, Korpilombolo Birgitta Öster, Norrfjärden Kari Mäkitalo, Kurravaara Thea Waara, Pajala Anna-Lis Ingridsson, Lannavaara Karl-Gösta Aidanpää, Kainulasjärvi Magnetkis Grafit Svavelkis Svavelkis Magnetit Dolomit Grafit Magnetit Svavelkis Svavelkis 10

13 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Olle Lindh, Storuman kr Fynd av zink, bly och något koppar i kvartsomvandlad skiffer 4 poäng från häll i bergrum. Nyfynd i prospekteringsintressant område. Prov Forsvik, Kbl 23H,3d RN-koord.: / Analys 1: ppm Au, 20 ppm Ag, 0.12 % Cu, 2.38 % Pb, 6,88 % Zn. Analys 2: ppm Au, 15 ppm Ag, 638 ppm Cu, 1.05 % Pb, 1.33 % Zn. 2:a pris Gunnar Davidsson, Vilhelmina kr Fynd av stort rostvittrat block med finkornig kopparkis och 3+ poäng svag guldförhöjning i kvarts samt kvartsomvandling i tät biotitskiffer. Prov nr Råsele, Kbl 21G,9j RN-koord.: / Analys: 5 ppm Ag, 0,1 ppm Au, 0,89 % Cu 3:e pris Kristoffer och Kurt Löfroth kr Fynd av ultramafitblock med intressant nickel- och 3 poäng kopparmineralisering på ny plats inom den s.k. nickellinjen. Prov Kbl 22L,6a. RN-koord: / Analys: 389 ppm Co, 0,15 % Cu, 0,36 % Ni 4:e pris Karl-Magnus Fällman, Norsjö kr Fynd av två gabbrohällar med magnetkis och något nickel. 3 poäng Prov 08088: Kbl 22J,8f. RN-koord.; / Analys: 0,1 % Ni Blockfynd med finkornig zinkblände och något kopparkis i skarnomvandlad amfibolit. Prov 08551: Kbl 23J,0a. RN-koord; / Analys: 0.11 % Cu, 1,52 % Zn. 2+ poäng 5:e pris Per-Erik Nilsson, Lycksele kr Hällfynd med kvartsdränkt grafitskiffer längs nybruten 2+ poäng skogsbilväg. I kvartsen förekommer svavelkis, något kopparkis och malakit Prov Fyndplats Lillögda. Kbl 21I,9a. RN-koord.: / Analys: 2 ppm Ag, 0,07 ppm Au, 546 ppm Cu, 340 ppm Zn 11

14 6:e pris Britt Andersson, Tavelsjö kr Hällfynd med ovanligt vacker, grå fältspat 2 poäng Prov Fyndplats Tavelsjö. Hällfynd med något zink Prov Fyndplats Lillberget Analys: 466 ppm Cu, 0,11 % Zn. 2 poäng Ungdomspris Emma Danielsson, Malgomaj kr Järnanrikning Följande personer erhåller bokpriser och diplom för fynd av: Tomas Binett, Sundsvall Bror Grubbström, Rentjärn Sten Sandström, Byske Eivor Skoglund, Stockholm Minette Sandström, Tavelsjö Sven Sandström, Tavelsjö Hilbert, Boliden Christina Eriksson, Ammarnäs Christer Lövgren, Glommersträsk Henrik Samuelsson, Åsele plagioklasfältspat med spektralfenomen koppar-, svavel- och magnetkis kopparkis mylonit (nyttosten) olivin olivin apatit, turmalin kopparkis, blyglans, zinkblände svavelkis svavelkis Andrepristagaren i Västerbottens län, Gunnar Davidsson, Vilhelmina vid sitt prisbelönta blockfynd med koppar 12

15 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Sture Lund, Sundsbruk kr Fynd med intressant guldhalt i flera rostvittrade, kantiga, 4 poäng arsenikkisförande, biotitkvartsitblock. Prov nr Kbl 17F, 3h. RN-koord.: / Analys: >1 % As och 2,35 ppm Au. Blockfynd med zinkblände och något blyglans i kvartsbreccierad grafitskiffer. Prov nr Kbl 17F, 3i. RN-koord.: / Fynd av Naggenkvartsit i häll. Ljus bergart lämplig som krossberg till vägbeläggning. Prov nr Kbl 17F, 3i. RN-koord: / poäng 2+ poäng 2:a pris Dan Svensson, Överturingen kr Fynd av kopparkis och guld i block. Bergarten är en kvarts- 3+ poäng och biotitrik gnejs. Prov nr Kbl 17F, 5a. RN-koord / Fyndplats: I byn Överturingen. Analys 1: 0,78 % Cu, 0,21 ppm Au. Analys 2: 1,59 % Cu, 17 ppm Ag, 2,45 ppm Au, 0,14 % Zn Delat 3:e pris Lilian Sigenstam-Eriksson och Bengt-Åke Eriksson, Bollstabruk Blockfynd med kopparkis, magnetkis och svavelkis i kvartsdränkt metagråvacka. Prov Kbl 18G, 4j. RN-koord.: / Analys: 3 ppm Ag, 0,496 % Cu. 3 poäng kr Delat 3:e pris Lennart Vessberg, Härnösand kr Fynd av ren kvarts i 500 x 10-50m stort hällområde 3 poäng Prov Kbl 18I, 0b. RN-koord.: / :e pris och ungdomspris Emil Svensson, Överturingen Blockfynd med kopparkis i biotitgnejs Prov Kbl 17F, 5b. RN-koord: / Analys: 2,6 ppm Ag, 0,66 % Cu, 0,1 ppm Au. 2+ poäng kr 5:e pris Karl Rönnholm, Kramfors Fynd av kopparkis och något grafit i framgrävd och sprängd häll. Prov Kbl 18H, 6g. RN-koord.: / Analys: 0,56 % Cu, 4,14 % C 2 poäng kr 13

16 Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Ture Höglund, Härnösand Per Björkman, Härnösand Jens Vikström, Timrå Bert Nygren, Kramfors Anders Karlsson, Överturingen Jens Svensson, Överturingen Kopparkis Kopparkis Koppar-, svavel- och magnetkis, magnetit Kopparkis Kopparkis Kopparkis Följande personer erhåller diplom för fynd av: Reinhold Carleby, Sollefteå Yngve Gradin, Liden Mikael Bostedt, Brunflo Heinz och Gunilla Falbe, Timrå Lennart Norgren, Härnösand Peter Uppling, Sundsvall Vidar och Andrea Söderqwist, Sollefteå Kopparkis Kopparkis Svavelkis Fältspat Magnetkis Turmalin Kvarts Emil Svensson, Överturingen erhöll 4: e pris och ungdomspris i Västernorrlands län för fynd av kopparblock. Foto: Arne Sundberg 14

17 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I JÄMTLANDS LÄN 2008 LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Stefan Cavallin och Kjell Wallin, Ljusdal kr Fynd av två stora, jordfasta kvarts- och biotitrika gnejsblock 4 poäng med god till ställvis rik, finkornig kopparkismineralisering samt förhöjd guldhalt. Prov Kbl 16F,7e.RN-koord: / Analys: 0.74 ppm Au, 10 ppm Ag, 2.43 % Cu, Fynd av flera rostvittrade, kvartsrandiga biotitgnejsblock med ställvis god kopparkismineralisering. Prov Kbl 16F,7e. RN-koord.: / Analys: 0.59 ppm Au, 6 ppm Ag, 1,07 % Cu. 4 poäng 2:a pris Dan, Harriet och Jens Svensson, Överturingen kr Fynd av stort hällområde med röd kvartsporfyrisk 3+ poäng granitporfyr. Bergarten bedöms ha goda egenskaper som toppbeläggning på starkt trafikerade vägar. Prov Kbl: Kbl 17E,4h.RN-koord.: / Bergtekniska analyser: kulkvarnsvärde 8,0 resp. 10,6. 3:e pris Alf Liljeteg, Hackås kr Blockfynd med semimassiv svavelkis samt zinkblände, 3 poäng blyglans och kopparkis med god silverhalt i kloritskiffer. Prov Kbl 18E,4g. RN-koord.: / Analys: 0.08 ppm Au, 173 ppm Ag, 607 ppm Co, 0.85% Cu, 2.83 % Pb, 8,61 % Zn. Delat 4:e pris Kurt Andersson, Ås och Börje Sellberg, Ytterån kr Blockfynd med blyglans och zinkblände i sprickplan 2+ poäng tillsammans med kvarts i skifferbergart. Prov och Kbl 20D,6d / Analys: 0.01 ppm Au, 5 ppm Ag, % Pb, 1.25 % Zn. Delat 4:e pris Kjell Wallin, Ljusdal 2+ poäng kr Fynd av flera block med mörk, glasig kvartsit vari förekommer svavel- och magnetkis samt något kopparkis och förhöjd guldhalt. Prov m fl. Kbl 17F, 0e. RN-koord.: / Analys: 0,3 ppm Au, 0,6 ppm Ag, 0,1 % Cu, 15

18 Delat 4:e pris och ungdomspris Erik och Anton Svensson, Överturingen Fynd av en cirka 10 x 5 m stor, finkornig gabbrohäll. Bergarten tar fin polering och ger en mörk matrix i bergarten med reflekterande glimmer utspridda. Fyndet är därmed av visst intresse som nyttosten. Prov Kbl 17E,5j. RN-koord: / poäng kr 7:e pris Kia Charina Karlsson, Ruda Fynd av koppar- och magnetkis i häll i vägskärning med 2 poäng rostvittrad amfibolit och gnejs. Prov Kbl 18G,6j RN-koord: / Östersundspris Lilian Sigenstam-Eriksson och Bengt-Åke Eriksson, Bollstabruk Fynd av svavel- och arsenikkis samt spår av kopparkis i sandstensblock. Prov poäng kr Ungdomspris i Östersunds k:n Elise Mattsson, Alva Sundberg och Elin Furborg, Östersund Fynd av massiv svavelkis i mörk skiffer. 1 poäng kr Följander personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Jan-Erik Moberg, Sveg Lennart och Eva-Britt Barchéus, Bräcke Berthold, Edsbyn, Edsbyn Carina Brorsson, Undersåker Arne Funseth, Gäddede Agneta och Barbro Funseth, Knivsta Susanna Fahlén, Nälden Gunnar Waltersson, Krokom Torsten Wedin, Hammarstrand Rolf Andersson, Hammarstrand zink koppar- och magnetkis kopparkis kopparkis kvarts eklogit eklogit kalksten olivin kalksten kalksten 16

19 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I GÄVLEBORGS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris och Berthold, Edsbyn kr Fynd av en liten häll och flera block med kopparkis och 4 poäng bornit samt svavelkis. Bergarten i hällen och flera block är gabbroid grönsten. Flera andra block utgörs av sericitkvartsit med kopparkis och malakit. Prov Kbl 15F,9a. RN-koord.: / Fynd av flera upp till kubikmeterstora ultramafitblock med gles koppar- och magnetkisimpregnation samt enstaka arsenikkiskristaller. Prov nr , Kbl 15F,9a. RN-koord.: / Fynd av svavel- och magnetkis samt spår av kopparkis och malakit i häll. Prov ,7. Kbl 14F,5i. RN-koord.: / poäng 2+ poäng Delat 2:a pris Alf Olsson, Ljusdal kr Fynd av metadioritblock med god impregnation av 3 poäng vanadinhaltig magnetit och något kopparkis. Prov Kbl 16G,3a. RN-koord.: / Analys: 0.01 ppm Au, 0,2 % Cu, 19 % Fe, 0,5 % Ti, 0,14 % V Delat 2:a pris Thomas Nilsson, Forsa kr Fynd av flera kantavrundade, rostvittrade block med koppar- 3 poäng och magnetkis tillsammans med grovkornig amfibol i skarnbergart. Prov Kbl 14H,3f. RN-koord.: / Analys: 0,4 ppm Ag, 0,17 ppm Au, 0,52 % Cu, Delat 2:a pris Bernt Pettersson, Östhammar kr Fynd av stora block med grovkornig koppar- och magnetkis 3 poäng tillsammans med grovkornig hornblände och tremolit i skarnbergart. Prov m.fl. Kbl 14H,3e. RN-koord.: /

20 5:e pris Åke Lundkvist, Jädraås kr Blockfynd med ställvis god kopparkisimpregnation i kvartsgranat-amfibolskarnig gnejs 2+ poäng Prov Kbl 14G,0f. RN-korrd / Analys: 0,3 ppm Ag, 0,03 ppm Au, 0,6 % Cu Prov Analys: 0,35 % Cu Fynd av ett jordfast, lokalt järnmalmsblock med magnetit i amfibolskarnig grå gnejs. Prov Kbl 13G,9f RN-koord.: / Analys: 20 % Fe, 876 ppm Mn. 2+ poäng Delat 6:e pris Victor Li, Järvsö kr Blockfynd med kopparkis och malakit i uppsprucken grönsten. Fyndet är ett komplement till kännedomen om 2 poäng malmblock söder om Los. Prov Kbl 15F,8d. RN-koord.: / Analys: 33,3 ppm Ag, 0,09 ppm Au, 0,81 % Cu Delat 6:e pris Karl-Erik Engberg, Jättendal och Sixten Hällgren, Hudiksvall Fynd av finkorniga diabasblock med finkornig, gles 2 poäng kr impregnation av magnetit och nickelhaltig magnetkis Prov Kbl 16H, 5f. RN-koord.: / Fynd av block med kopparkis i biotitgnejs Prov Kbl 16H, 5g. RN-koord.: / Delat 6:e pris Riitta Orelund och Olle Grönwall, Delsbo kr Fynd av andalusit, rosenkvarts och ametist från en ur 2 poäng prospekteringssynpunkt intressant omvandlingszon i en kraftverkstunnel. Prov 08220, 08419,08420 Kbl 16G,5a. RN-koord.: / Ungdomspris Karolina Myrlund, Los kr Fynd av svavelkis i granit 18

Norrlands Mineraljakt 2005

Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2010 ABC-Åkarna AB Karosseritillbehör Alviks

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

norrtag.se Narvik Kiruna Luleå Lycksele Trondheim Vännäs C Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm

norrtag.se Narvik Kiruna Luleå Lycksele Trondheim Vännäs C Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm ÅR TRAFIKSTART 2011 Information om kommande tågtrafik i Norrland Narvik Kiruna Luleå Trondheim Lycksele Östersund Vännäs C Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm norrtag.se 2 sförsöket Ett 10-årigt utvecklingsprojekt

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden RAPPORT 2010:2 Göran Ericsson, Camilla Sandström, Jonas Kindberg, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU www.vfm.slu.se Anna Zachrisson,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sverige Inventerade gravstenar Antal Kommun Församling

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Björkkvist Britt-Marie ORSA 070-3927508 Dalarna Dahlstedt Mikael HEDEMORA 070-2599985 Dalarna Ekehov Mats FREDRIKSBERG 070-5302001 Dalarna Eliasson

Björkkvist Britt-Marie ORSA 070-3927508 Dalarna Dahlstedt Mikael HEDEMORA 070-2599985 Dalarna Ekehov Mats FREDRIKSBERG 070-5302001 Dalarna Eliasson Björkkvist Britt-Marie ORSA 070-3927508 Dalarna Dahlstedt Mikael HEDEMORA 070-2599985 Dalarna Ekehov Mats FREDRIKSBERG 070-5302001 Dalarna Eliasson Anders LEKSAND 0247-37004 Dalarna Eriksson Anna SÄLEN

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Arver Scramble 2008 Klass Arver Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Datum 2008-05-18 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Clas Holm 8,6 58.4 Tony Gunnarsson Lars Hedström Anna Domberg

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer