Norrlands Mineraljakt 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrlands Mineraljakt 2005"

Transkript

1 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport 2005:34

2

3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Sammanfattning 2 2 Redovisning av förbrukade medel Utvärdering av verksamhet och resultat Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Resultat Utvärdering Indikatorer 7 4 Mineraljaktens prissponsorer Resultatlistor länsvis Resultatlista Norrlandsfondens pris Boliden Minerals priser till bästa malmfynd Förteckning över ansvariga för provgranskning, 20 information och administration Aktiva mineraljägare Mineraljaktens kontaktpersoner 2005, länsvis Mineralintressenter i Norrlandslänen Mineraljaktsstatistik Analyser 29 Bilagor: 1-5/Länsöversikter med prisbelönta fynd / Riktlinjer för Norrlands Mineraljakt 7/ Bilder från några av årets aktiviteter

4 2 1. SAMMANFATTNING AV NORRLANDS MINERALJAKT Norrlands Mineraljakt 2005 har genomförts i landets fem nordligaste län. Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU finansierar och har genomfört årets mineraljakt. Årets budget är cirka kr, d v s kr per län. Årets prissumma är cirka kr inklusive silvergranulflaskor från Boliden Mineral AB och bokpriser från SGU. Norrlandsfonden bidrar liksom tidigare år med de största penningpriserna. Genomförd information och utbildning Under våren genomfördes upptaktsträffar i varje län liksom information i skolor och deltagande vid flera mässor. Därefter har utbildnings- och informationsevenemang genomförts t ex. vid kommunens dag i Sollefteå, guldvaskningstävlingen i Lannavaara, i Noppikoski, Klimpfjäll, Game Fair i Fäviken m fl. platser. I samband med Geologins Dag den 9-10 september hölls mineraljaktsinformation i Vittangi, Luleå, Malå, Boliden, Åse, Östersund, Sundsvall och Hudiksvall. Information om årets mineraljakt har lagts ut och uppdaterats under sommaren på SGU:s hemsida <www.sgu.se> under rubriken naturresurser. Där finns också de senaste årens resultatlistor och rapporter. Årets resultatlistor har lagts ut på samma hemsida i december medan slutrapporten i form av pdf-fil läggs ut strax efter nyår. Årets resultat Drygt prover hade vid sista inlämningsdag för året, den 30 september, inkommit till provgranskningscentralen i Malå eller granskats i samband med informationsevenemang. Av dessa har cirka 200 prover analyserats kemiskt. Därutöver har ett tiotal mineralogiska analyser utförts. Bland de inlämnade proverna har andelen intressanta prover ökat i år jämfört med tidigare. I norra Norrbotten har två fynd med intressant kopparhalt samt kobolt och något guld gjorts. Ett par fynd med påvisad guldhalt prisbelönas i Västerbottens län. Blockfynd med hög kopparhalt samt zink och något guld har inkommit från nordvästra Jämtland. I Västernorrlands län har intressanta grafitfynd liksom nickelfynd gjorts. I Gävleborgs läns sydvästra del har fynd med guld och kobolt påvisats och i länets nordvästra del har flera intressanta fynd med bl.a. koppar, kobolt och silver gjorts. De bästa mineraljaktsfynden har belönats vid prisutdelningsceremonier i respektive län i månadsskiftet november-december. Som ett resultat av årets mineraljakt har åtminstone nio nya undersökningstillstånd ansökts varav fyra redan har beviljats. Nyckelord: mineraljakten, koppar, guld, silver, zink, bly, alnöit, lamprofyr, apatit, kobolt, nickel, kalksten, wollastonit.

5 3 2. REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL Driftbudgeten för Norrlands Mineraljakt 2005 är kr. Finansieringen har avtalats enligt följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län SGU ( kr, varav priser kr) Georange ( kr varav kr från länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län) kr kr kr kr kr kr Dessutom beviljades kr av vissa mineralföretag och kommuner till prispengar. Beviljad finansiering uppgick därmed slutligen till kr. Den preliminära sammanlagda kostnaden för Norrlands Mineraljakt 2005 är kr, inklusive SGU:s egenfinansierade informationsverksamhet samt penningpriser och därmed förenade sociala kostnader. Prispengar inklusive påförda sociala avgifter som SGU administrerat uppgick till kr. Norrlandsfondens pris ( kr) har ej administrerats av SGU och ingår ej i ovannämnda belopp. SGU:s egenfinansierade informationsverksamhet har kostat kr jämfört med budgeterade kr. Följaktligen är kr ej finansierat och belastar därmed SGUs uppdragsverksamhet. Finansiär Hittills betalt/ Återstår Andel 2005 rekvirerat/ fakturerat Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Gävleborg SGU, egenfinansierad mineraljaktsinfo och utveckling + priser Georange (inkl Lst BD och AC län) Mineralintressenter priser + resebidrag Summa

6 4 3. UTVÄRDERING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT BAKGRUND Sedan starten i Norrbottens län 1967 och fram till 1987 arrangerades och finansierades Norrlands Mineraljakt av Norrlandsfonden. Under åren arrangerades tävlingen i huvudsak av utvecklingsfonderna i de fyra nordligaste länen och Nämnden för statens gruvegendom (NSG) med ekonomiskt stöd från industridepartementet. I slutet av och början av 1990-talen sjönk intresset för mineraljakten jämfört med tidigare. Färre mineraljägare skickade in prover. Mellan 1993 och 2000 har Norrlands Mineraljakt organiserats och finansierats av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning (SGU), från 1996 med ekonomiskt bidrag från EU:s regionala fond. Den nedåtgående intressetrenden har vänts och ett visst nytillskott av mineraljägare, speciellt ungdomar har tillkommit. Norrlands Mineraljakt 2001 arrangerades av Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt SGU. Georange Mineraljakt Norrland 2002 och Norrlands Mineraljakt har omfattat fem län och har finansierats av Georange (där länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län ingår) länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt SGU, som på uppdrag utfört merparten av de praktiska arrangemangen. Målsättningen är att utveckla mineraljakten genom: - större andel intressanta prover, speciellt från nya, outforskade områden - flera deltagande mineraljägare samt att höja dessas geologikunskaper - att intressera internationella företag för mineraljakt och prospektering i länen. - öka allmänhetens förståelse för mineralprospektering och utvinning. 3.2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 2005 Under våren genomfördes utbildning och information i skolor, hos byalag, genom utställningar, exkursioner och vid upptaktsträffar. Förutom SGUpersonal informerade våra extraanställda resurspersoner i skolorna. Brevutskick med information om årets mineraljakt gjordes i mitten av maj till alla de tre senaste årens cirka 1000 mineraljägare. Information om Norrlands Mineraljakt 2005 lades också ut på Internet under SGU:s hemsida med rubriken naturresurser. En länk till Georanges hemsida har också lagts in. Artiklar om mineraljakten publicerades i flera tidskrifter och dagstidningar under våren. Under tiden juni - september har enligt projektplanen ett flertal informationsevenemang, utställningar och mineraldagar genomförts. Extra anställda resurspersoner i respektive län (förutom i Norr- och Västerbottens län, där SGU-personal ombesörjt motsvarande arbete) har informerat i skolor, på arbetsplatser och i samband med mässor m.m. samt ombesörjt vissa utställningar.

7 5 På geologins dagar den 9-10 september (och den 27 augusti i Klimpfjäll) medverkade vi på 10 olika platser. På några ställen anordnades såväl utställningar som föredrag och exkursioner. Bland de mest lyckade evenemangen på geologins dag kan nämnas Klimpfjäll, Sundsvall, Malå, Boliden och Åse. Nedan följer en lista över genomförda informations- och utbildningsevenemang 2005: Datum Aktivitet Ansvarig Län Febrmars Mineraljaktsinfo i Vittangiskolor P-O S. BD 30-mar Mineraljaktsinfo, kommunstyrelsen, Bräcke CL Z 07-apr Information och tipsrunda för HRF, Östersund CL Z 08-apr Mineraljaktsinfo, Bergentreprenörer, Bollnäs AS, KW X 03-maj Mineraljaktsinfo, Delsbo, Ljusdal AS, X 04-maj Mineraljaktsifo o affischering, Undrom AS Y, X 6-8 maj Mineraljaktsinfo, Vårmässan Skellefteå BF, LB AC Mineraljaktsinfo Gallejaure byaförening LB AC, BD 25-maj Upptaktsträff, Ljusdal KW, AS X 26-maj Upptaktsträff, Krokom JOA, MB Z 26-maj Upptaktsträff, Sandslån AS Y 26-maj Mineraljaktsinfo, Hembergsskolan i Vilhelmina LB, GD AC 27-maj Mineraljaktsinfo, Bollstabruk AS Y 07-jun Upptaktsträff, Malå/Fäboliden BF, LB AC 09-jun Upptaktsträff, Jokkmokk BF, LB BD 13-jun Mineraljaktsinfo för turistguider, Laven Malå LB, AC 14-jun Mineraljaktsinfo för skolungdomar, Laven Malå LB AC 20-jun Mineraljaktsinfo och guldvaskning, Lycksele LB, JH AC 29 jun- Mineraljaktsinfo, Expo Norr, Östersund JOA Z 3 juli 30-jun Mineraljaktsinfo o provgranskning, gruvan i Los J-ÅK, AS X Mineraljaktsinfo i Vittangi (hemvändardagar) P-O S. BD juli 28-jul Mineraljaktsinfo vid kommunens dag Sollefteå PLL, AS Y 31-jul Mineraljaktsinfo vid Fäviken Mi B Z Mineraljaktsinfo vid guldvaskartävl. Lannavaara P-O S. BD juli 08-aug Kursdag för mineraljägare, Älvho KW, AS X 20-aug Mineraljaktsinfo i Bodsjö CL Z 20-aug Mineraljaktsinfo vid skogens Dag, Hudiksvall SH, AS X 27-aug Mineraljaktsinfo m provgranskn, Klimpfjäll GD, AS AC 28-aug Mineraljaktsinfo vid skogens Dag, Sundsvall ChW, AS Y 05-sep Provgenomgång med mineralintress. Malå BF, AS Alla 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag i Malå LB, GU AC

8 6 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Sundsvall AS Y 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Hudiksvall SH X 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Luleå OM, BF BD 15-sep Mineraljaktsinfo för blivande bergborrare LB AC 14-okt Provgenomgång med mineralintress. Malå BF, AS Alla 15-nov Mineraljaktsinfo i Lannavaara P-O S. BD 3.3 RESULTAT Som ett resultat av årets mineraljakt har nio nya ansökningar om undersökningstillstånd inlämnats till Bergsstaten, sex avseende malmmineral och tre avseende industrimineral. Dessutom har ett avtal träffats mellan mineraljägare och markägare avseende undersökning och rätten till utvinning av industrimineral, s.k. jordägarmineral. I Pajala kommun har ett fynd i häll med koppar, kobolt och guld gjorts. Fyndet bedöms av ett prospekteringsföretag så intressant att uppföljningsarbeten kommer att göras. Mineraljägaren har beviljats undersökningstillstånd för fyndet. Norr om Lannavaara har ett fynd av koppar och kobolt gjorts i hällar och en odokumenterad, gammal skärpning. Mineraljägaren har ansökt om undersökningstillstånd. I Västerbottens län har blockfynd med intressanta guldhalter gjorts i Norsjö och Storumans kommuner. I västra Jämtland har blockfynd med höga kopparhalter gjorts medan fynd av kalksten och wollastonit i häll gjorts i sydöstra länsdelen. Sistnämnda fynd har resulterat i tre beviljade undersökningstillstånd. Fynd av block med förhöjda nickelhalter har gjorts i Kramfors kommun. Grovfjällig grafit har upptäckts i flera hällar i norra delen av nämnda kommun. Nya blockfynd med intressanta apatithalter har gjorts väster om Söråker i Timrå kommun. Lovande blockfynd med intressanta kobolt- och guldhalter har gjorts väster om Jädraås i Ockelbo kommun. Blockfynd med koppar, kobolt, silver och spår av guld väster om Los kompletterar tidigare kända fynd i området och höjer därmed intresset för uppföljningsarbeten. Såväl fynden väster om Jädraås som väster och söder om Los har resulterat i nya undersökningstillstånd. 3.4 UTVÄRDERING Målsättningen att få in fynd med god kvalitet har uppnåtts i årets mineraljakt. Antalet inlämnade prov och antalet mineraljägare är ungefär lika jämfört med Mineraljaktsinformation har i år hållits i tiotalet skolklasser och flera nya, unga mineraljägare har tillkommit. Företagen Alcaston Diamonds AB, Anglo American Exploration, Boliden Mineral AB, International Gold Exploration (IGE), Lappland Goldminers AB, Mawson Resources, Lundin Mining Exploration, Phelps Dodge Exploration, ScanMining AB och Dragon Mining Sweden AB har i år

9 7 deltagit vid provgenomgångar, fältbesök och/eller jurymöte. Dessutom har Rio Tinto Mining and Exploration analyserat ett stort antal lamprofyrprover från Västernorrlands län, inlämnade till mineraljakten under de senaste fem åren. 3.5 INDIKATORER Resultaten av mineraljakt i form av nya arbetstillfällen tar som regel flera år. Ett bra exempel på hur mineraljakten leder till arbetstillfällen är de tre grundarna av prospekteringsföretaget Lappland Goldminers AB, flitiga mineraljägare under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, nu framgångsrika företagare, som årligen sysselsätter tjugotalet personer i olika prospekteringsaktiviteter. Ett av de första fynden som grundarna till företaget gjorde var guldfyndet i Svartliden, som efter flera års intensiv prospektering och projektering nu startat som producerande guldgruva under hösten 2004 och som nu sysselsätter ett 60-tal personer. Exempel på andra mineraljaktsfynd, som lett till brytning och förädling i landet är kvartsförekomsten Hälsingfors i Vindeln, Västerbotten, kvartsitförekomsten vid Klövsjö i Jämtland, guldförekomsten Harnäs i Värmland, rosa kalcitförekomsten Gråmyren i Uppland och porfyrförekomsten Bo i Örebro län. Mineraljakten har också bidragit med fynd som lett till brytning av grafit vid Kringeltjärn nära Voxna i Gävleborgs län. De nämnda förekomsterna har sammanlagt skapat 70-talet arbeten. Exempel på värdefulla mineraljaktsfynd som lett till omfattande prospektering med många värdefulla arbetstillfällen som följd är koppar-, zinkuppslaget Tjärrovare i Jokkmokks kommun; gulduppslaget Tjålmträsk i Sorsele kommun; koppar-, guld-, platina- och palladiumuppslaget Bottenbäcken liksom koppar-, zinkfyndet Tjärnberget, båda i Bergs kommun i Jämtland m.fl. Ett av årets mineraljaktsfynd har redan varit föremål för omfattande uppföljning. Med största sannolikhet kommer ytterligare fem av årets mineraljaktsfynd att undersökas av prospekteringsföretag varvid ett tiotal nya arbetstillfällen bedöms kunna skapas. Redan har årets tävling resulterat i att arbetsgivaravgifter erlagts för 37 kortvariga arbetstillfällen. Kalkstens- och wollastonitfyndet vid Våltjärnen på gränsen mellan Jämtlands och Gävleborgs län har redan resulterat i omfattande uppföljningsarbeten.

10 8 4. MINERALJAKTENS PRISSPONSORER 2005 Anglo American Exploration Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Bodens kommun Boliden Mineral AB Bräcke kommun Dorotea kommun Härnösands kommun International Gold Exploration, IGE Jokkmokks kommun Kiruna kommun Kramfors kommun Lappland Goldminers AB Malå kommun Norrlandsfonden Norsjö kommun Pajala kommun Piteå kommun Skellefteå kommun Skifferbolaget AB Sorsele kommun Storumans kommun Sveriges geologiska undersökning Utvecklingscentrum i Berg AB Vilhelmina kommun Vindelns kommun Åre kommun Åsele kommun Älvsbyns kommun Örnsköldsviks kommun Övertorneå kommun Norrlandsfonden är Mineraljaktens största prissponsor. Här får Nils-Olov Ferm, Ockelbo ett av Norrlandsfondspriserna, en prischeck på kr av fondens representant Britt Lindell. Foto: Jan-Olof Arnbom.

11 9 5. RESULTATLISTOR, LÄNSVIS 2005 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I NORRBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Vesa Hiltunen, Junosuando kr Fynd av kopparkis, kobolt och något guld i häll. 5 poäng Kbl 28L 5h. RN-koord: / Analys: 0,15 ppm Au, 502 ppm Co; 1,37 % Cu. 2:a pris Torbjörn Lindwall, Lannavaara kr Fynd av rostvittrat, sulfidrikt hällområde på närmare 100m 2 4+ poäng med tre mycket gamla, odokumenterade skärpningar. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis med intressant kobolthalt Kbl 30L 3c. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 4,9 ppm Ag, 0,17 % Co, 3,31 % Cu 3:e pris Harry Stenlund, Borlänge kr Fynd av rhodonit med kvarts. Mycket oväntat fynd av 2+ poäng halvädelsten Kbl 26H. RN-koord: Delat 4:e pris Alf Mikaelsson, Arjeplog och Sara Mikaelsson, Umeå Fynd av block med ljus fältspatrik granit. Blyglans i tunnare och tjockare gångar. Delvis mycket finkornig impregnation. Fyndet förstärker områdets potential Kbl 26H 0d. RN-koord: / Analys: 8.98% Pb,1.86% Zn, 12,7 ppm Ag, ppm Cd, 1330 ppm Mn 2 poäng kr Delat 4:e pris Roger Rinnefelt, Gällivare 2000 kr Fynd av rött mineral, rhodonit i kvartsrik bergart 2 poäng Kbl 27K Analys: 0.2 ppm Ag, 5830 ppm Mn Delat 4:e pris Roger Esberg och Jakob Kero, Pajala 2000 kr Blockfynd av kopparkis och kalksten 2 poäng :e pris Leif Björk, Glommersträsk och Sofia Häytiö, Stockholm Fynd av vacker pyrit i häll Arvidsjaurs kommun. 2- poäng 2000 kr

12 10 Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Rolf Mikko, Lannavaara Arne Johansson, Vittangi Frans Johansson, Vittangi svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis Mineraljaktspristagare i Norrbottens län Från vänster Roger Esberg, Jakob Kero, Roger Rinnefelt, Harry Stenlund, Alf Mikaelsson, Torbjörn Lindwall och Vesa Hiltunen. Foto Arne Sundberg.

13 11 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Tordleif Holmqvist, Norsjö 8000 kr Fynd av magnetkis och något kopparkis i 3 poäng kvartsgenomsatt gnejs, guldförande Kbl 23H 4i. RN-koord: / Analys: 0,31 ppm Au Delat 2:a pris C-G Sundin, Norsjövallen 4000 kr Blockfynd av kvartsgenomsatt sediment. Spår av svavelkis 2+ poäng Kbl 23J 3e. Koordinat: / Analys: 0.31 ppm Au Delat 2:a pris Bror Grubbström och Eva Sandström, Rentjärn 4000 kr Fynd av flera block med epidot/kloritomvandlad 2+ poäng grönstrimmig mörk grönsten. Kopparkis i små plaffor samt spår av pyrit. Ett flertal mycket stora block påvisar en ny intressant blocksvans i området Kbl 23I 4i. RN-koord: / Delat 4:e pris Christer Lövgren, Glommersträsk 2000 kr Fynd av häll med plaffor av kopparkis och svavelkis i en 2+ poäng grov kvartsgång, ca 1 m bred. Huvudbergart är kloritskiffer. Stort hällområde med åtskilliga kvartsgångar i ett övrigt intressant geologiskt område Kbl 23J 5e. RN-koord: / Delat 4:e pris Stig Holmgren, Skellefteå 2000 kr Fynd av litet massivt magnetkisblock med kvartsfragment. 2 poäng Kbl 22K 9i. RN-koord: / Analys: 29,7 ppm Ag, 1,46 % Cu, 0.23% Zn, 968 ppm Mn, 38.1% Fe Ungdomspris Viktoria Lindström, Hoting Fynd av grön flusspat i kalksten kr Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Nils Axelsson, Skarvsjöby Elisabeth Lindberg, Skarvsjöby Astrid Hägglund, Storuman svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis kopparkis

14 12 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Bert Nygren, Kramfors kr Grafitmineralisering i flera hällar både sydost och väster om den cirka 20 m mäktiga grafithorisont som påträffats i järnvägstunneln vid Åskottsberget. 3+ poäng Kbl 18I 9a. RN-koord: / Blockfynd med måttlig nickelhalt och något kopparkis samt förhöjd kobolthalt i fyra ultramafitblock Kbl 18H 6g. RN-koord: / ,15 % Ni; 115 ppm Co 3+ poäng Delat 2:a pris Siv och Jan-Erik Wiik samt Jens och Dan Svensson, Överturingen Fynd av flera rostvittrade, kvartsrika vulkanitblock med kopparkismineralisering och intressanta guld- samt silverhalter Kbl 17F 4a. RN-koord: / ,69 ppm Au; 30,7 ppm Ag; 0,33 % Cu 3 poäng kr Delat 2:a pris Heinz och Gunilla Falbe, Timrå kr Fynd av flera block med industrimineralet apatit i magmatisk kalksten, sövit. 3 poäng Kbl 17H 6h. RN-koord.: / ,6 % P2O5; 470 ppm La; 4410 ppm Sr Delat 4:e pris, och ungdomspris Emil Svensson, Överturingen Blockfynd av kvartsrik vulkanit med något koppar- och svavelkis Kbl 17F 4b. RN-koord: / poäng kr Delat 4:e pris Sixten Westling, Sundsvall kr Fynd av lamprofyrblock med mörkgrön, vacker 2+ poäng spinelloktaeder, ett sällsynt mineral hårdare än kvarts. (Hårdheten är 7,5-8 på Mohs hårdhetsskala) Kbl 18H 3i. RN-koord: /

15 13 Delat 6:e pris Delat 6:e pris Sture Lund, Sundsbruk Blockfynd med kopparkis och malakit i tektoniserad, sur metavulkanit Kbl 17F 2i. RN-koord: / ,13 % Cu; 0,01 ppm Au; 3,6 ppm Ag. Sundsvalls Geologiska Sällskap Fynd av en cirka 3 m bred, vertikal, mörkbrun karbonatitgång i bergtäktsvägg. Karbonatitgången kan följas på cirka 250 m längd i bergtäkten och i hällar norr om bergtäkten. Karbonatitgången innehåller olivin, kalcit, magnetit och phlogopit Kbl 17H 7i. RN-koord: / poäng kr 2 poäng kr Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Lilian Sigenstam-Eriksson, Bollstabruk Urban Bäckström, Timrå Grön metavulkanit (nyttosten) Lamprofyrfynd Ungdomspristagaren Emil Svensson, Överturingen visar upp rostiga, kopparkishaltiga, stuffer från sina prisbelönta blockfynd. Foto: Jan-Olof Arnbom.

16 14 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I JÄMTLANDS LÄN 2005 LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Börje Sellberg, Ytterån och Magnhild och Ivan Persson, Östersund Fynd av flera block av basisk bergart med nästan kompakt kopparkis på Kallsjöns botten (vid lågvatten). Blocken innehåller även magnetit, svavelkis, zinkblände och markasit. En blocksvans på något hundratal meter mot NNV kunde anas Kbl 20D 2b. RN-koord: / Analys: 0.11 ppm Au, 15,6 ppm Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn 4+ poäng kr 2:a pris Mona Wallin, Ljusdal och Ove Fransson, Järvsö 7000 kr Fynd av kalksten och wollastonit i häll i helt nytt område. Grå, ställvis grovkristallin och ren kalksten med wollastonit i kontakt mot sidobergets gnejs. Violett flusspat finns också i hällen Kbl 16F 8f. RN-koord: / poäng 3:e pris Christina Jonsson, Gävle 3000 kr Fynd av rostfärgat block med zinkblände och kopparkis Kbl 20C. RN-koord: / poäng 4:e pris Gunnar Waltersson, Krokom och Börje Sellberg, Ytterån Blockfynd av kvartsit med svavel- och kopparkismineralisering Kbl 20F 2g. RN-koord: / Analys: 0.01 ppm Au, 0,2 ppm Ag Fynd av stora block av grovkornig granit med ovanligt kraftigt rödfärgad fältspat Kbl 20F 4i. RN-koord: / poäng 2 poäng 2000 kr Ungdomspris Emil Markusson, Brunflo Block med sulfidimpregnation 1+ poäng 1000 kr Följander personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Kurt Andersson, Ås Åsa Andersson, Ås Kia Charina Karlsson, Hammarstrand koppar- och svavelkis koppar- och svavelkis unakit

17 15 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I GÄVLEBORGS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Nils-Olov Ferm, Ockelbo 9000 kr Fynd av 3 stora och flera mindre, rostvittrade block av diorit med magnetkis- och arsenikkisimpregnation vari förekommer guld och kobolt i intressanta halter. Även spår av kopparkis och zinkblände förekommer i 4 poäng ett par av blocken Kbl 14G 0g. RN-koord: / Analys: 0,81 ppm Au, 0.6 ppm Ag, 0.07% Cu, 814 ppm Co 2:a pris Göran Eliasson och Berthold Jonsson, Edsbyn 6000 kr Flera blockfynd av vulkanit med riklig förekomst av svavel-och kopparkis i ådror och som impregnationer. Även zinkblände och blyglans förekommer 05280:2-11. Kbl 15F 9c. RN-koord: / poäng Analys (medeltal av 6 st analyser): 0.20 ppm Au, 21,36 ppm Ag, 1,01% Cu, 1.75% Pb, 4,36% Zn, 0,11% Co Fynd av flera block med kvartsitisk metavulkanit med svavel- och kopparkisimpregnationer :18-27 Kbl 15F 8c. RN-koord: / Analys: 0,83 ppm Au; 13,9 ppm Ag; 1,43 % Cu; 10,7 % Fe Block av amfibolit med svavel- och kopparkis samt en del malakit :7-8. Kbl 15F 9c. RN-koord: / Analys: 1,12 ppm Au; 32,2 ppm Ag; 2,01 % Cu; 9970 ppm Bi De tre fyndplatserna ligger längs en nybruten skogsbilväg och utgör kompletterande information i ett område som tidigare undersökts av Boliden. 3+ poäng 3+ poäng 3:e pris Viktor Li, Järvsö 4000 kr Fynd av rostvittrat skarnigt block av metavulkanit med ställvis riklig impregnation av arsenikkis Kbl 15F 9e. RN-koord: / poäng Analys: 0,32 ppm Au Delat 4:e pris Mona Wallin, Ljusdal 2000 kr Fynd av stora block av kristallin kalksten med vit till ljusgrå kalcit i ett område där kalksten tidigare varit okänt Kbl 16F, 8g. RN-koord: / poäng Delat 4:e pris Ove Fransson, Järvsö 2000 kr Blockfynd av kvartsgenomsatt metagråvacka med tunna strimmor av arsenikkis och något kopparkis Kbl 15F 9g. RN-koord: / poäng Analys: 35,4 ppm Ag, 0.32% Cu

18 16 Delat 4:e pris Greger Hjärpsgård, Los Block med flusspat, svavel- och magnetkis samt något kopparkis i kvartsrik sedimentbergart :1-2. Kbl 15F 7a. RN-koord: / Analys: 35,4 ppm Ag, 0.32% Cu 2+ poäng 2000 kr Delat 7:e pris Ingegerd Levin Ädel, och Nils-Erik Holm, Voxnabruk Fynd av rostvittrade block av kvartsitisk metavulkanit med svavelkis- och kopparkisimpregnation :1-6. Kbl 15F 6d. RN-koord: / Analys: 0,13 ppm Au, 0.8 ppm Ag, 0.53% Cu 2 poäng 1000 kr Delat 7:e pris Christina Jonsson, Gävle 1000 kr Fynd av rostvittrat kalkskarnigt block av metavulkanit med något magnetit, zinkblände och blyglans :1-2. Kbl 13H 3h. RN-koord: / poäng Ungdomspris Lars Olofsson, Bollnäs kr Blockfynd av granatförande gnejs med spår av sulfider Fyndplats: Woxsätter, Kbl 14G NO. 1+ poäng Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Tore Amundsson, Los Sture Lund, Sundsvall Dan Åström, Färila arsenikkis nickelhaltig magnetkis, kopparkis svavelkis, arsenikkis Nils-Olov Ferm vid ett av de stora, guld-kobolthaltiga blocken som belönades med förstapris i Gävleborgs län. Foto: Arne Sundberg.

19 17 6. RESULTATLISTA, NORRLANDSFONDENS PRIS PRISPENGAR SPONSRADE AV NORRLANDSFONDEN 1:a pris Vesa Hiltunen, Junosuando kr Fynd av kopparkis, kobolt och något guld i häll Kbl 28L 5h. RN-koord: / poäng Analys: 0,15 ppm Au, 502 ppm Co; 1,37 % Cu. Delat 2:a pris Torbjörn Lindwall, Lannavaara Fynd av rostvittrat, sulfidrikt hällområde på närmare 100m 2 med tre mycket gamla, odokumenterade skärpningar. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis med intressant kobolthalt Kbl 30L 3c. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 4,9 ppm Ag, 0,17 % Co, 3,31 % Cu Delat 2:a pris Börje Sellberg, Krokom samt Magnhild och Ivan Persson, Östersund Fynd av flera block av basisk bergart med nästan kompakt kopparkis på Kallsjöns botten (vid lågvatten). Blocken innehåller även magnetit, svavelkis, zinkblände och markasit. En blocksvans på något hundratal meter mot NNV kunde anas Kbl 20D 2b. RN-koord: / Analys: 0.11 ppm Au, 15,6 ppm Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn 4+ poäng 4+ poäng kr kr 4:e pris Nils-Olov Ferm, Ockelbo kr Fynd av 3 stora och flera mindre, rostvittrade block av diorit med magnetkis- och arsenikkisimpregnation 4 poäng vari förekommer guld och kobolt i intressanta halter. Även spår av kopparkis och zinkblände förekommer i ett par av blocken Kbl 14G 0g. RN-koord: / Analys: 0,81 ppm Au, 0.6 ppm Ag, 0.07% Cu, 814 ppm Co

20 18 7. BOLIDEN MINERALS AB PRISER TILL BÄSTA MALMFYND Prospektering Benny Mattsson BÄSTA MALMFYND I NORRLANDS MINERALJAKT 2005 Boliden Mineral AB premierar de bästa malmuppslagen i Norrlands Mineraljakt med 0.5 kg silver vardera i form av granulärt silver på flaska. De malmuppslag som premieras 2005 är fem till antalet, förstapriset i vart och ett av de fem deltagande länen och pristagarna är sju då ett av uppslagen delas av tre personer. NORRBOTTENS LÄN Vesa Hiltunen, Junosuando Ett hällfynd med koppar, kobolt och guld i Pajala kommun. (BD 05165:1,7, kbl 28L5h, N / E) Analyser gjorda genom Mineraljakten gav 1.37 % Cu, 507 g/t Co och 0.15 g/t Au. Fyndet är av intressant typ. I området finns sedan tidigare inga kända malmuppslag. Fyndet förtjänar en vidare uppföljning med geologiska fältarbeten. VÄSTERBOTTENS LÄN Tordleif Holmqvist, Norsjö Fynd av magnetkis och något kopparkis i kvartsgenomsatt gnejs, guldförande (AC Kbl 23H4i, N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0,31 g/t Au JÄMTLANDS LÄN Börje Sellberg, Nälden och Ivan samt Magnhild Persson, Östersund Blockfynd med rik kopparkis vid norra stranden av Kallsjön. (Z Kbl 20D 2b N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0.11 g/t Au, 15,6 g/t Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn Ett intressant fynd som påkallar uppmärksamhet till området.

21 19 VÄSTERNORRLANDS LÄN Bert Nygren, Kramfors Blockfynd med förhöjd nickelhalt. (Y 05162, kbl 18H6g, N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0,15 % Ni, 115 g/t Co och 0,06 % Cu. GÄVLEBORGS LÄN Nils-Olov Ferm, Ockelbo Blockfynd väster om Jädraås i Ockelbo kommun. (X , kbl 14G0g, N / E) Analys: 0,81 g/t Au, 0.6 g/t Ag, 0.07% Cu, 814 g/t Co BOLIDEN MINERAL AB Prospektering Benny Mattsson Börje Sellberg, Nälden, Ivan och Magnhild Persson, Östersund får här silvergranulflaskor skänkta av Boliden Mineral AB ur länsrådet Uno Svaleryds hand. Foto Jan-Olof Arnbom.

Mineraljakten 2013. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2014:13. mars 2014

Mineraljakten 2013. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2014:13. mars 2014 Mineraljakten 2013 Leif Bildström & Gun Ulwebäck mars 2014 SGU-rapport 2014:13 Omslagsbild: Koppar- och koboltfynd i Kiruna kommun. Alla fotografier i rapporten är tagna av Leif Bildström, SGU. Sveriges

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Mineraljakten 2014. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2015:27. juni 2015

Mineraljakten 2014. Leif Bildström & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2015:27. juni 2015 Mineraljakten 2014 Leif Bildström & Gun Ulwebäck juni 2015 SGU-rapport 2015:27 Omslagsbild: Mineraljägaren Sören Marklund, Arjeplog. Foto: Leif Bildström, SGU. Sveriges geologiska undersökning Box 670,

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2007

Norrlands Mineraljakt 2007 Norrlands Mineraljakt 2007 Norrlands Mineraljakt 2007 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Birger Filén Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2008

Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Jan-Anders Perdahl, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

NSM /6 Precision

NSM /6 Precision NSM 2009 26-28/6 Precision Resultat Jun-precision NSM 2009 1 Cecilia Pohl Grovskyttarna LU 313 444 Resultat Dam-precision NSM 2009 1 Veronica Ferden Luleå PK 324 460 B 2 Liz Blomberg A4 SKF 323 457 B 3

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun Grovpistol 1 Palmblom Krister Bodens Ssk 568 Gällivare 31-maj 2 Granbom Ted Bodens Ssk 566 Gällivare 31-maj 3 Landström Peter Bodens Ssk 563 Gällivare 31-maj 4

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Tåsjödalen Classic Ski OFFICIELLA RESULTAT

Tåsjödalen Classic Ski OFFICIELLA RESULTAT D 21 Masstart klassisk stil 41 km 1 108 MOLIN Elin Sollefteå Skidor IF 2:18:50 0 2 107 HALLQUIST Frida Åsarna IK 2:26:15 7:25 3 109 HALLQUIST Sara Åsarna IK 2:35:56 17:06 4 105 GAVELIN Lena Trångsvikens

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur Underhållskontrakt Väg från 2015-09-01 rev. 2015-08-19 ARJEPLOG 2012-09-01--2016-08-31 SVEVIA AB, Box 50, 930 90 Arjeplog Ulf Lundqvist Telefon 010-476 14 45 ulf.lundqvist@svevia.se Projektledare Lotta

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Mästerskapet Öppen klass Namn Klubb Resultat 1 Kurt Marklund Norsjö Psk 47/22 Guldmedaljör 2 Dag Olofsson Norsjö Psk 46/21 * Silvermedaljör * = efter

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5)

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5) Sida 1 Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Arrangör: Nysätra Pistolklubb Vapengrupp C 3 Namn Klubb Kortnr. Träff/fig Std.medalj 1. Jonas Jonsson Nysätra Pk 6432 48/25 (19p) S 2. Lennart Selander Övik

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015

ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015 ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015 ÖVRE NORRA TILLSTÅNDSGIVARE WEBBMASTER BILSPORTFÖRBUNDET ÖNBF:s Kansli Box 104 Box 104 961 22 BODEN Lars Åkerström ord. 921

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Thomas Lathi Tomas Wikström NMS Boden Mitsubishi 17 19 17 53 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 22 0

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Tävling: Norrlandsmästerskap 2012 fält A och R Vapengrupp: A Skytteklass: Öppen

Tävling: Norrlandsmästerskap 2012 fält A och R Vapengrupp: A Skytteklass: Öppen Tävling: Norrlandsmästerskap 2012 fält A och R Vapengrupp: A Skytteklass: Öppen Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Torbjörn Nilsson Norsjö PSK 6656556656 (1) 56/23 0 S 2 Anders Gustafsson Rundviks PSK

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Öppna ISDM och VDM i friidrott för Västerbotten

Öppna ISDM och VDM i friidrott för Västerbotten Öppna ISDM och VDM i friidrott för Västerbotten 2006-01-14 Plats: Dragonhallen, Umeå Tävlingsledare: Ivar Söderlind (ivar.soderlind@soc.umu.se) Tävlingssekreterare: Hans Nilsson (hans.nilsson@armstrong.com)

Läs mer

Lev.område Postnr Ort Antal

Lev.område Postnr Ort Antal Lev.område Postnr Ort Antal Stockholm Syd 13033 Gällnöby 3 Helsingborg 29407 Sölvesborg 19 Göteborg 43030 Frillesås 1 Jönköping 57295 Oskarshamn 10 Jönköping 59093 Gunnebo 10 Jönköping 59093 Gunnebo 4

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Resultat NSM Malå 6-8/ Fredag 6/6 Prec A med standardmedaljer

Resultat NSM Malå 6-8/ Fredag 6/6 Prec A med standardmedaljer Resultat NSM Malå 6-8/6 2008 Fredag 6/6 Prec A med standardmedaljer 1 Roland Karlsson Arvidsjaurs PK 471 S 2 Stefan Eriksson SJ PK Luleå 465 S 3 Kjell Eriksson Porjus SF 460 S 4 Kurt Marklund Norsjö PSK

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Mineraljakten Leif Bildström, Daniel Larsson & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2013:5. april 2013

Mineraljakten Leif Bildström, Daniel Larsson & Gun Ulwebäck. SGU-rapport 2013:5. april 2013 Mineraljakten 2012 Leif Bildström, Daniel Larsson & Gun Ulwebäck april 2013 SGU-rapport 2013:5 Omslagsbild: Stenhögen är ett resultat av Kari Mäkitalos undersökningar på den egna tomten. Foto: Leif Bildström.

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Resultatlista Jägarsmällen

Resultatlista Jägarsmällen Resultatlista Jägarsmällen 2004-05-23 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonny Lindgren Kalix PS 31/16 2 Mats Gustafsson Piteå PK 24/13 3 Carina Nilsson Boden SSK 20/12 Resultat i A-vapen Klass 2 1 Ralf Linder

Läs mer

Västernorrlands Älghundklubb - Jaktprov hösten 2004 Sida 1

Västernorrlands Älghundklubb - Jaktprov hösten 2004 Sida 1 Västernorrlands Älghundklubb - Jaktprov hösten 2004 Sida 1 222 S44814/2001 522 T NALLA Bakkman Dan Matfors PETTERSSON NILS-ERIK 20041109 8755001010KK7433 000 220 S44814/2001 522 T NALLA Bakkman Dan Matfors

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Vännäs skidfestival

Vännäs skidfestival Vännäs skidfestival 2010-02-28 Officiella Resultat H 11-12 Sprint fri stil 320 m + masstart Sprint Masstart Totalt Plac Startnr Namn 1 113 ADOLFSSON Lukas Täfteå IK 1 1 2 2 110 STRÖMBERG Viktor Täfteå

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Saab. Saab. 118 Max Lindberg Krokoms Motorklubb Volvo Great Lake Racing 318 Alva Lindholm Åsele Motorsällskap Volvo. Mazda. Mazda. Honda. Ford.

Saab. Saab. 118 Max Lindberg Krokoms Motorklubb Volvo Great Lake Racing 318 Alva Lindholm Åsele Motorsällskap Volvo. Mazda. Mazda. Honda. Ford. Åsele - Midnattsolcupen 1 Startlista Sida 1 av 5 Juniorer 19 Erik Sjöström Vännäs 101 Linus Forsberg SUSK 102 Adam Westlund Gestrike Racing Team Westlunds Entreprenad AB Torsåker 104 Anton Eriksson Nordjämten

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2006 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 18 februari 2006 Plats Polar Hotell, Älvsbyn Närvarande: Kenneth Bergquist Ordförande

Läs mer