Norrlands Mineraljakt 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrlands Mineraljakt 2005"

Transkript

1 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport 2005:34

2

3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Sammanfattning 2 2 Redovisning av förbrukade medel Utvärdering av verksamhet och resultat Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Resultat Utvärdering Indikatorer 7 4 Mineraljaktens prissponsorer Resultatlistor länsvis Resultatlista Norrlandsfondens pris Boliden Minerals priser till bästa malmfynd Förteckning över ansvariga för provgranskning, 20 information och administration Aktiva mineraljägare Mineraljaktens kontaktpersoner 2005, länsvis Mineralintressenter i Norrlandslänen Mineraljaktsstatistik Analyser 29 Bilagor: 1-5/Länsöversikter med prisbelönta fynd / Riktlinjer för Norrlands Mineraljakt 7/ Bilder från några av årets aktiviteter

4 2 1. SAMMANFATTNING AV NORRLANDS MINERALJAKT Norrlands Mineraljakt 2005 har genomförts i landets fem nordligaste län. Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU finansierar och har genomfört årets mineraljakt. Årets budget är cirka kr, d v s kr per län. Årets prissumma är cirka kr inklusive silvergranulflaskor från Boliden Mineral AB och bokpriser från SGU. Norrlandsfonden bidrar liksom tidigare år med de största penningpriserna. Genomförd information och utbildning Under våren genomfördes upptaktsträffar i varje län liksom information i skolor och deltagande vid flera mässor. Därefter har utbildnings- och informationsevenemang genomförts t ex. vid kommunens dag i Sollefteå, guldvaskningstävlingen i Lannavaara, i Noppikoski, Klimpfjäll, Game Fair i Fäviken m fl. platser. I samband med Geologins Dag den 9-10 september hölls mineraljaktsinformation i Vittangi, Luleå, Malå, Boliden, Åse, Östersund, Sundsvall och Hudiksvall. Information om årets mineraljakt har lagts ut och uppdaterats under sommaren på SGU:s hemsida <www.sgu.se> under rubriken naturresurser. Där finns också de senaste årens resultatlistor och rapporter. Årets resultatlistor har lagts ut på samma hemsida i december medan slutrapporten i form av pdf-fil läggs ut strax efter nyår. Årets resultat Drygt prover hade vid sista inlämningsdag för året, den 30 september, inkommit till provgranskningscentralen i Malå eller granskats i samband med informationsevenemang. Av dessa har cirka 200 prover analyserats kemiskt. Därutöver har ett tiotal mineralogiska analyser utförts. Bland de inlämnade proverna har andelen intressanta prover ökat i år jämfört med tidigare. I norra Norrbotten har två fynd med intressant kopparhalt samt kobolt och något guld gjorts. Ett par fynd med påvisad guldhalt prisbelönas i Västerbottens län. Blockfynd med hög kopparhalt samt zink och något guld har inkommit från nordvästra Jämtland. I Västernorrlands län har intressanta grafitfynd liksom nickelfynd gjorts. I Gävleborgs läns sydvästra del har fynd med guld och kobolt påvisats och i länets nordvästra del har flera intressanta fynd med bl.a. koppar, kobolt och silver gjorts. De bästa mineraljaktsfynden har belönats vid prisutdelningsceremonier i respektive län i månadsskiftet november-december. Som ett resultat av årets mineraljakt har åtminstone nio nya undersökningstillstånd ansökts varav fyra redan har beviljats. Nyckelord: mineraljakten, koppar, guld, silver, zink, bly, alnöit, lamprofyr, apatit, kobolt, nickel, kalksten, wollastonit.

5 3 2. REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL Driftbudgeten för Norrlands Mineraljakt 2005 är kr. Finansieringen har avtalats enligt följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län SGU ( kr, varav priser kr) Georange ( kr varav kr från länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län) kr kr kr kr kr kr Dessutom beviljades kr av vissa mineralföretag och kommuner till prispengar. Beviljad finansiering uppgick därmed slutligen till kr. Den preliminära sammanlagda kostnaden för Norrlands Mineraljakt 2005 är kr, inklusive SGU:s egenfinansierade informationsverksamhet samt penningpriser och därmed förenade sociala kostnader. Prispengar inklusive påförda sociala avgifter som SGU administrerat uppgick till kr. Norrlandsfondens pris ( kr) har ej administrerats av SGU och ingår ej i ovannämnda belopp. SGU:s egenfinansierade informationsverksamhet har kostat kr jämfört med budgeterade kr. Följaktligen är kr ej finansierat och belastar därmed SGUs uppdragsverksamhet. Finansiär Hittills betalt/ Återstår Andel 2005 rekvirerat/ fakturerat Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Gävleborg SGU, egenfinansierad mineraljaktsinfo och utveckling + priser Georange (inkl Lst BD och AC län) Mineralintressenter priser + resebidrag Summa

6 4 3. UTVÄRDERING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT BAKGRUND Sedan starten i Norrbottens län 1967 och fram till 1987 arrangerades och finansierades Norrlands Mineraljakt av Norrlandsfonden. Under åren arrangerades tävlingen i huvudsak av utvecklingsfonderna i de fyra nordligaste länen och Nämnden för statens gruvegendom (NSG) med ekonomiskt stöd från industridepartementet. I slutet av och början av 1990-talen sjönk intresset för mineraljakten jämfört med tidigare. Färre mineraljägare skickade in prover. Mellan 1993 och 2000 har Norrlands Mineraljakt organiserats och finansierats av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning (SGU), från 1996 med ekonomiskt bidrag från EU:s regionala fond. Den nedåtgående intressetrenden har vänts och ett visst nytillskott av mineraljägare, speciellt ungdomar har tillkommit. Norrlands Mineraljakt 2001 arrangerades av Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt SGU. Georange Mineraljakt Norrland 2002 och Norrlands Mineraljakt har omfattat fem län och har finansierats av Georange (där länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län ingår) länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt SGU, som på uppdrag utfört merparten av de praktiska arrangemangen. Målsättningen är att utveckla mineraljakten genom: - större andel intressanta prover, speciellt från nya, outforskade områden - flera deltagande mineraljägare samt att höja dessas geologikunskaper - att intressera internationella företag för mineraljakt och prospektering i länen. - öka allmänhetens förståelse för mineralprospektering och utvinning. 3.2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 2005 Under våren genomfördes utbildning och information i skolor, hos byalag, genom utställningar, exkursioner och vid upptaktsträffar. Förutom SGUpersonal informerade våra extraanställda resurspersoner i skolorna. Brevutskick med information om årets mineraljakt gjordes i mitten av maj till alla de tre senaste årens cirka 1000 mineraljägare. Information om Norrlands Mineraljakt 2005 lades också ut på Internet under SGU:s hemsida med rubriken naturresurser. En länk till Georanges hemsida har också lagts in. Artiklar om mineraljakten publicerades i flera tidskrifter och dagstidningar under våren. Under tiden juni - september har enligt projektplanen ett flertal informationsevenemang, utställningar och mineraldagar genomförts. Extra anställda resurspersoner i respektive län (förutom i Norr- och Västerbottens län, där SGU-personal ombesörjt motsvarande arbete) har informerat i skolor, på arbetsplatser och i samband med mässor m.m. samt ombesörjt vissa utställningar.

7 5 På geologins dagar den 9-10 september (och den 27 augusti i Klimpfjäll) medverkade vi på 10 olika platser. På några ställen anordnades såväl utställningar som föredrag och exkursioner. Bland de mest lyckade evenemangen på geologins dag kan nämnas Klimpfjäll, Sundsvall, Malå, Boliden och Åse. Nedan följer en lista över genomförda informations- och utbildningsevenemang 2005: Datum Aktivitet Ansvarig Län Febrmars Mineraljaktsinfo i Vittangiskolor P-O S. BD 30-mar Mineraljaktsinfo, kommunstyrelsen, Bräcke CL Z 07-apr Information och tipsrunda för HRF, Östersund CL Z 08-apr Mineraljaktsinfo, Bergentreprenörer, Bollnäs AS, KW X 03-maj Mineraljaktsinfo, Delsbo, Ljusdal AS, X 04-maj Mineraljaktsifo o affischering, Undrom AS Y, X 6-8 maj Mineraljaktsinfo, Vårmässan Skellefteå BF, LB AC Mineraljaktsinfo Gallejaure byaförening LB AC, BD 25-maj Upptaktsträff, Ljusdal KW, AS X 26-maj Upptaktsträff, Krokom JOA, MB Z 26-maj Upptaktsträff, Sandslån AS Y 26-maj Mineraljaktsinfo, Hembergsskolan i Vilhelmina LB, GD AC 27-maj Mineraljaktsinfo, Bollstabruk AS Y 07-jun Upptaktsträff, Malå/Fäboliden BF, LB AC 09-jun Upptaktsträff, Jokkmokk BF, LB BD 13-jun Mineraljaktsinfo för turistguider, Laven Malå LB, AC 14-jun Mineraljaktsinfo för skolungdomar, Laven Malå LB AC 20-jun Mineraljaktsinfo och guldvaskning, Lycksele LB, JH AC 29 jun- Mineraljaktsinfo, Expo Norr, Östersund JOA Z 3 juli 30-jun Mineraljaktsinfo o provgranskning, gruvan i Los J-ÅK, AS X Mineraljaktsinfo i Vittangi (hemvändardagar) P-O S. BD juli 28-jul Mineraljaktsinfo vid kommunens dag Sollefteå PLL, AS Y 31-jul Mineraljaktsinfo vid Fäviken Mi B Z Mineraljaktsinfo vid guldvaskartävl. Lannavaara P-O S. BD juli 08-aug Kursdag för mineraljägare, Älvho KW, AS X 20-aug Mineraljaktsinfo i Bodsjö CL Z 20-aug Mineraljaktsinfo vid skogens Dag, Hudiksvall SH, AS X 27-aug Mineraljaktsinfo m provgranskn, Klimpfjäll GD, AS AC 28-aug Mineraljaktsinfo vid skogens Dag, Sundsvall ChW, AS Y 05-sep Provgenomgång med mineralintress. Malå BF, AS Alla 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag i Malå LB, GU AC

8 6 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Sundsvall AS Y 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Hudiksvall SH X 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Luleå OM, BF BD 15-sep Mineraljaktsinfo för blivande bergborrare LB AC 14-okt Provgenomgång med mineralintress. Malå BF, AS Alla 15-nov Mineraljaktsinfo i Lannavaara P-O S. BD 3.3 RESULTAT Som ett resultat av årets mineraljakt har nio nya ansökningar om undersökningstillstånd inlämnats till Bergsstaten, sex avseende malmmineral och tre avseende industrimineral. Dessutom har ett avtal träffats mellan mineraljägare och markägare avseende undersökning och rätten till utvinning av industrimineral, s.k. jordägarmineral. I Pajala kommun har ett fynd i häll med koppar, kobolt och guld gjorts. Fyndet bedöms av ett prospekteringsföretag så intressant att uppföljningsarbeten kommer att göras. Mineraljägaren har beviljats undersökningstillstånd för fyndet. Norr om Lannavaara har ett fynd av koppar och kobolt gjorts i hällar och en odokumenterad, gammal skärpning. Mineraljägaren har ansökt om undersökningstillstånd. I Västerbottens län har blockfynd med intressanta guldhalter gjorts i Norsjö och Storumans kommuner. I västra Jämtland har blockfynd med höga kopparhalter gjorts medan fynd av kalksten och wollastonit i häll gjorts i sydöstra länsdelen. Sistnämnda fynd har resulterat i tre beviljade undersökningstillstånd. Fynd av block med förhöjda nickelhalter har gjorts i Kramfors kommun. Grovfjällig grafit har upptäckts i flera hällar i norra delen av nämnda kommun. Nya blockfynd med intressanta apatithalter har gjorts väster om Söråker i Timrå kommun. Lovande blockfynd med intressanta kobolt- och guldhalter har gjorts väster om Jädraås i Ockelbo kommun. Blockfynd med koppar, kobolt, silver och spår av guld väster om Los kompletterar tidigare kända fynd i området och höjer därmed intresset för uppföljningsarbeten. Såväl fynden väster om Jädraås som väster och söder om Los har resulterat i nya undersökningstillstånd. 3.4 UTVÄRDERING Målsättningen att få in fynd med god kvalitet har uppnåtts i årets mineraljakt. Antalet inlämnade prov och antalet mineraljägare är ungefär lika jämfört med Mineraljaktsinformation har i år hållits i tiotalet skolklasser och flera nya, unga mineraljägare har tillkommit. Företagen Alcaston Diamonds AB, Anglo American Exploration, Boliden Mineral AB, International Gold Exploration (IGE), Lappland Goldminers AB, Mawson Resources, Lundin Mining Exploration, Phelps Dodge Exploration, ScanMining AB och Dragon Mining Sweden AB har i år

9 7 deltagit vid provgenomgångar, fältbesök och/eller jurymöte. Dessutom har Rio Tinto Mining and Exploration analyserat ett stort antal lamprofyrprover från Västernorrlands län, inlämnade till mineraljakten under de senaste fem åren. 3.5 INDIKATORER Resultaten av mineraljakt i form av nya arbetstillfällen tar som regel flera år. Ett bra exempel på hur mineraljakten leder till arbetstillfällen är de tre grundarna av prospekteringsföretaget Lappland Goldminers AB, flitiga mineraljägare under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, nu framgångsrika företagare, som årligen sysselsätter tjugotalet personer i olika prospekteringsaktiviteter. Ett av de första fynden som grundarna till företaget gjorde var guldfyndet i Svartliden, som efter flera års intensiv prospektering och projektering nu startat som producerande guldgruva under hösten 2004 och som nu sysselsätter ett 60-tal personer. Exempel på andra mineraljaktsfynd, som lett till brytning och förädling i landet är kvartsförekomsten Hälsingfors i Vindeln, Västerbotten, kvartsitförekomsten vid Klövsjö i Jämtland, guldförekomsten Harnäs i Värmland, rosa kalcitförekomsten Gråmyren i Uppland och porfyrförekomsten Bo i Örebro län. Mineraljakten har också bidragit med fynd som lett till brytning av grafit vid Kringeltjärn nära Voxna i Gävleborgs län. De nämnda förekomsterna har sammanlagt skapat 70-talet arbeten. Exempel på värdefulla mineraljaktsfynd som lett till omfattande prospektering med många värdefulla arbetstillfällen som följd är koppar-, zinkuppslaget Tjärrovare i Jokkmokks kommun; gulduppslaget Tjålmträsk i Sorsele kommun; koppar-, guld-, platina- och palladiumuppslaget Bottenbäcken liksom koppar-, zinkfyndet Tjärnberget, båda i Bergs kommun i Jämtland m.fl. Ett av årets mineraljaktsfynd har redan varit föremål för omfattande uppföljning. Med största sannolikhet kommer ytterligare fem av årets mineraljaktsfynd att undersökas av prospekteringsföretag varvid ett tiotal nya arbetstillfällen bedöms kunna skapas. Redan har årets tävling resulterat i att arbetsgivaravgifter erlagts för 37 kortvariga arbetstillfällen. Kalkstens- och wollastonitfyndet vid Våltjärnen på gränsen mellan Jämtlands och Gävleborgs län har redan resulterat i omfattande uppföljningsarbeten.

10 8 4. MINERALJAKTENS PRISSPONSORER 2005 Anglo American Exploration Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Bodens kommun Boliden Mineral AB Bräcke kommun Dorotea kommun Härnösands kommun International Gold Exploration, IGE Jokkmokks kommun Kiruna kommun Kramfors kommun Lappland Goldminers AB Malå kommun Norrlandsfonden Norsjö kommun Pajala kommun Piteå kommun Skellefteå kommun Skifferbolaget AB Sorsele kommun Storumans kommun Sveriges geologiska undersökning Utvecklingscentrum i Berg AB Vilhelmina kommun Vindelns kommun Åre kommun Åsele kommun Älvsbyns kommun Örnsköldsviks kommun Övertorneå kommun Norrlandsfonden är Mineraljaktens största prissponsor. Här får Nils-Olov Ferm, Ockelbo ett av Norrlandsfondspriserna, en prischeck på kr av fondens representant Britt Lindell. Foto: Jan-Olof Arnbom.

11 9 5. RESULTATLISTOR, LÄNSVIS 2005 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I NORRBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Vesa Hiltunen, Junosuando kr Fynd av kopparkis, kobolt och något guld i häll. 5 poäng Kbl 28L 5h. RN-koord: / Analys: 0,15 ppm Au, 502 ppm Co; 1,37 % Cu. 2:a pris Torbjörn Lindwall, Lannavaara kr Fynd av rostvittrat, sulfidrikt hällområde på närmare 100m 2 4+ poäng med tre mycket gamla, odokumenterade skärpningar. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis med intressant kobolthalt Kbl 30L 3c. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 4,9 ppm Ag, 0,17 % Co, 3,31 % Cu 3:e pris Harry Stenlund, Borlänge kr Fynd av rhodonit med kvarts. Mycket oväntat fynd av 2+ poäng halvädelsten Kbl 26H. RN-koord: Delat 4:e pris Alf Mikaelsson, Arjeplog och Sara Mikaelsson, Umeå Fynd av block med ljus fältspatrik granit. Blyglans i tunnare och tjockare gångar. Delvis mycket finkornig impregnation. Fyndet förstärker områdets potential Kbl 26H 0d. RN-koord: / Analys: 8.98% Pb,1.86% Zn, 12,7 ppm Ag, ppm Cd, 1330 ppm Mn 2 poäng kr Delat 4:e pris Roger Rinnefelt, Gällivare 2000 kr Fynd av rött mineral, rhodonit i kvartsrik bergart 2 poäng Kbl 27K Analys: 0.2 ppm Ag, 5830 ppm Mn Delat 4:e pris Roger Esberg och Jakob Kero, Pajala 2000 kr Blockfynd av kopparkis och kalksten 2 poäng :e pris Leif Björk, Glommersträsk och Sofia Häytiö, Stockholm Fynd av vacker pyrit i häll Arvidsjaurs kommun. 2- poäng 2000 kr

12 10 Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Rolf Mikko, Lannavaara Arne Johansson, Vittangi Frans Johansson, Vittangi svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis Mineraljaktspristagare i Norrbottens län Från vänster Roger Esberg, Jakob Kero, Roger Rinnefelt, Harry Stenlund, Alf Mikaelsson, Torbjörn Lindwall och Vesa Hiltunen. Foto Arne Sundberg.

13 11 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Tordleif Holmqvist, Norsjö 8000 kr Fynd av magnetkis och något kopparkis i 3 poäng kvartsgenomsatt gnejs, guldförande Kbl 23H 4i. RN-koord: / Analys: 0,31 ppm Au Delat 2:a pris C-G Sundin, Norsjövallen 4000 kr Blockfynd av kvartsgenomsatt sediment. Spår av svavelkis 2+ poäng Kbl 23J 3e. Koordinat: / Analys: 0.31 ppm Au Delat 2:a pris Bror Grubbström och Eva Sandström, Rentjärn 4000 kr Fynd av flera block med epidot/kloritomvandlad 2+ poäng grönstrimmig mörk grönsten. Kopparkis i små plaffor samt spår av pyrit. Ett flertal mycket stora block påvisar en ny intressant blocksvans i området Kbl 23I 4i. RN-koord: / Delat 4:e pris Christer Lövgren, Glommersträsk 2000 kr Fynd av häll med plaffor av kopparkis och svavelkis i en 2+ poäng grov kvartsgång, ca 1 m bred. Huvudbergart är kloritskiffer. Stort hällområde med åtskilliga kvartsgångar i ett övrigt intressant geologiskt område Kbl 23J 5e. RN-koord: / Delat 4:e pris Stig Holmgren, Skellefteå 2000 kr Fynd av litet massivt magnetkisblock med kvartsfragment. 2 poäng Kbl 22K 9i. RN-koord: / Analys: 29,7 ppm Ag, 1,46 % Cu, 0.23% Zn, 968 ppm Mn, 38.1% Fe Ungdomspris Viktoria Lindström, Hoting Fynd av grön flusspat i kalksten kr Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Nils Axelsson, Skarvsjöby Elisabeth Lindberg, Skarvsjöby Astrid Hägglund, Storuman svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis kopparkis

14 12 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Bert Nygren, Kramfors kr Grafitmineralisering i flera hällar både sydost och väster om den cirka 20 m mäktiga grafithorisont som påträffats i järnvägstunneln vid Åskottsberget. 3+ poäng Kbl 18I 9a. RN-koord: / Blockfynd med måttlig nickelhalt och något kopparkis samt förhöjd kobolthalt i fyra ultramafitblock Kbl 18H 6g. RN-koord: / ,15 % Ni; 115 ppm Co 3+ poäng Delat 2:a pris Siv och Jan-Erik Wiik samt Jens och Dan Svensson, Överturingen Fynd av flera rostvittrade, kvartsrika vulkanitblock med kopparkismineralisering och intressanta guld- samt silverhalter Kbl 17F 4a. RN-koord: / ,69 ppm Au; 30,7 ppm Ag; 0,33 % Cu 3 poäng kr Delat 2:a pris Heinz och Gunilla Falbe, Timrå kr Fynd av flera block med industrimineralet apatit i magmatisk kalksten, sövit. 3 poäng Kbl 17H 6h. RN-koord.: / ,6 % P2O5; 470 ppm La; 4410 ppm Sr Delat 4:e pris, och ungdomspris Emil Svensson, Överturingen Blockfynd av kvartsrik vulkanit med något koppar- och svavelkis Kbl 17F 4b. RN-koord: / poäng kr Delat 4:e pris Sixten Westling, Sundsvall kr Fynd av lamprofyrblock med mörkgrön, vacker 2+ poäng spinelloktaeder, ett sällsynt mineral hårdare än kvarts. (Hårdheten är 7,5-8 på Mohs hårdhetsskala) Kbl 18H 3i. RN-koord: /

15 13 Delat 6:e pris Delat 6:e pris Sture Lund, Sundsbruk Blockfynd med kopparkis och malakit i tektoniserad, sur metavulkanit Kbl 17F 2i. RN-koord: / ,13 % Cu; 0,01 ppm Au; 3,6 ppm Ag. Sundsvalls Geologiska Sällskap Fynd av en cirka 3 m bred, vertikal, mörkbrun karbonatitgång i bergtäktsvägg. Karbonatitgången kan följas på cirka 250 m längd i bergtäkten och i hällar norr om bergtäkten. Karbonatitgången innehåller olivin, kalcit, magnetit och phlogopit Kbl 17H 7i. RN-koord: / poäng kr 2 poäng kr Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Lilian Sigenstam-Eriksson, Bollstabruk Urban Bäckström, Timrå Grön metavulkanit (nyttosten) Lamprofyrfynd Ungdomspristagaren Emil Svensson, Överturingen visar upp rostiga, kopparkishaltiga, stuffer från sina prisbelönta blockfynd. Foto: Jan-Olof Arnbom.

16 14 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I JÄMTLANDS LÄN 2005 LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Börje Sellberg, Ytterån och Magnhild och Ivan Persson, Östersund Fynd av flera block av basisk bergart med nästan kompakt kopparkis på Kallsjöns botten (vid lågvatten). Blocken innehåller även magnetit, svavelkis, zinkblände och markasit. En blocksvans på något hundratal meter mot NNV kunde anas Kbl 20D 2b. RN-koord: / Analys: 0.11 ppm Au, 15,6 ppm Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn 4+ poäng kr 2:a pris Mona Wallin, Ljusdal och Ove Fransson, Järvsö 7000 kr Fynd av kalksten och wollastonit i häll i helt nytt område. Grå, ställvis grovkristallin och ren kalksten med wollastonit i kontakt mot sidobergets gnejs. Violett flusspat finns också i hällen Kbl 16F 8f. RN-koord: / poäng 3:e pris Christina Jonsson, Gävle 3000 kr Fynd av rostfärgat block med zinkblände och kopparkis Kbl 20C. RN-koord: / poäng 4:e pris Gunnar Waltersson, Krokom och Börje Sellberg, Ytterån Blockfynd av kvartsit med svavel- och kopparkismineralisering Kbl 20F 2g. RN-koord: / Analys: 0.01 ppm Au, 0,2 ppm Ag Fynd av stora block av grovkornig granit med ovanligt kraftigt rödfärgad fältspat Kbl 20F 4i. RN-koord: / poäng 2 poäng 2000 kr Ungdomspris Emil Markusson, Brunflo Block med sulfidimpregnation 1+ poäng 1000 kr Följander personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Kurt Andersson, Ås Åsa Andersson, Ås Kia Charina Karlsson, Hammarstrand koppar- och svavelkis koppar- och svavelkis unakit

17 15 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I GÄVLEBORGS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Nils-Olov Ferm, Ockelbo 9000 kr Fynd av 3 stora och flera mindre, rostvittrade block av diorit med magnetkis- och arsenikkisimpregnation vari förekommer guld och kobolt i intressanta halter. Även spår av kopparkis och zinkblände förekommer i 4 poäng ett par av blocken Kbl 14G 0g. RN-koord: / Analys: 0,81 ppm Au, 0.6 ppm Ag, 0.07% Cu, 814 ppm Co 2:a pris Göran Eliasson och Berthold Jonsson, Edsbyn 6000 kr Flera blockfynd av vulkanit med riklig förekomst av svavel-och kopparkis i ådror och som impregnationer. Även zinkblände och blyglans förekommer 05280:2-11. Kbl 15F 9c. RN-koord: / poäng Analys (medeltal av 6 st analyser): 0.20 ppm Au, 21,36 ppm Ag, 1,01% Cu, 1.75% Pb, 4,36% Zn, 0,11% Co Fynd av flera block med kvartsitisk metavulkanit med svavel- och kopparkisimpregnationer :18-27 Kbl 15F 8c. RN-koord: / Analys: 0,83 ppm Au; 13,9 ppm Ag; 1,43 % Cu; 10,7 % Fe Block av amfibolit med svavel- och kopparkis samt en del malakit :7-8. Kbl 15F 9c. RN-koord: / Analys: 1,12 ppm Au; 32,2 ppm Ag; 2,01 % Cu; 9970 ppm Bi De tre fyndplatserna ligger längs en nybruten skogsbilväg och utgör kompletterande information i ett område som tidigare undersökts av Boliden. 3+ poäng 3+ poäng 3:e pris Viktor Li, Järvsö 4000 kr Fynd av rostvittrat skarnigt block av metavulkanit med ställvis riklig impregnation av arsenikkis Kbl 15F 9e. RN-koord: / poäng Analys: 0,32 ppm Au Delat 4:e pris Mona Wallin, Ljusdal 2000 kr Fynd av stora block av kristallin kalksten med vit till ljusgrå kalcit i ett område där kalksten tidigare varit okänt Kbl 16F, 8g. RN-koord: / poäng Delat 4:e pris Ove Fransson, Järvsö 2000 kr Blockfynd av kvartsgenomsatt metagråvacka med tunna strimmor av arsenikkis och något kopparkis Kbl 15F 9g. RN-koord: / poäng Analys: 35,4 ppm Ag, 0.32% Cu

18 16 Delat 4:e pris Greger Hjärpsgård, Los Block med flusspat, svavel- och magnetkis samt något kopparkis i kvartsrik sedimentbergart :1-2. Kbl 15F 7a. RN-koord: / Analys: 35,4 ppm Ag, 0.32% Cu 2+ poäng 2000 kr Delat 7:e pris Ingegerd Levin Ädel, och Nils-Erik Holm, Voxnabruk Fynd av rostvittrade block av kvartsitisk metavulkanit med svavelkis- och kopparkisimpregnation :1-6. Kbl 15F 6d. RN-koord: / Analys: 0,13 ppm Au, 0.8 ppm Ag, 0.53% Cu 2 poäng 1000 kr Delat 7:e pris Christina Jonsson, Gävle 1000 kr Fynd av rostvittrat kalkskarnigt block av metavulkanit med något magnetit, zinkblände och blyglans :1-2. Kbl 13H 3h. RN-koord: / poäng Ungdomspris Lars Olofsson, Bollnäs kr Blockfynd av granatförande gnejs med spår av sulfider Fyndplats: Woxsätter, Kbl 14G NO. 1+ poäng Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Tore Amundsson, Los Sture Lund, Sundsvall Dan Åström, Färila arsenikkis nickelhaltig magnetkis, kopparkis svavelkis, arsenikkis Nils-Olov Ferm vid ett av de stora, guld-kobolthaltiga blocken som belönades med förstapris i Gävleborgs län. Foto: Arne Sundberg.

19 17 6. RESULTATLISTA, NORRLANDSFONDENS PRIS PRISPENGAR SPONSRADE AV NORRLANDSFONDEN 1:a pris Vesa Hiltunen, Junosuando kr Fynd av kopparkis, kobolt och något guld i häll Kbl 28L 5h. RN-koord: / poäng Analys: 0,15 ppm Au, 502 ppm Co; 1,37 % Cu. Delat 2:a pris Torbjörn Lindwall, Lannavaara Fynd av rostvittrat, sulfidrikt hällområde på närmare 100m 2 med tre mycket gamla, odokumenterade skärpningar. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis med intressant kobolthalt Kbl 30L 3c. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 4,9 ppm Ag, 0,17 % Co, 3,31 % Cu Delat 2:a pris Börje Sellberg, Krokom samt Magnhild och Ivan Persson, Östersund Fynd av flera block av basisk bergart med nästan kompakt kopparkis på Kallsjöns botten (vid lågvatten). Blocken innehåller även magnetit, svavelkis, zinkblände och markasit. En blocksvans på något hundratal meter mot NNV kunde anas Kbl 20D 2b. RN-koord: / Analys: 0.11 ppm Au, 15,6 ppm Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn 4+ poäng 4+ poäng kr kr 4:e pris Nils-Olov Ferm, Ockelbo kr Fynd av 3 stora och flera mindre, rostvittrade block av diorit med magnetkis- och arsenikkisimpregnation 4 poäng vari förekommer guld och kobolt i intressanta halter. Även spår av kopparkis och zinkblände förekommer i ett par av blocken Kbl 14G 0g. RN-koord: / Analys: 0,81 ppm Au, 0.6 ppm Ag, 0.07% Cu, 814 ppm Co

20 18 7. BOLIDEN MINERALS AB PRISER TILL BÄSTA MALMFYND Prospektering Benny Mattsson BÄSTA MALMFYND I NORRLANDS MINERALJAKT 2005 Boliden Mineral AB premierar de bästa malmuppslagen i Norrlands Mineraljakt med 0.5 kg silver vardera i form av granulärt silver på flaska. De malmuppslag som premieras 2005 är fem till antalet, förstapriset i vart och ett av de fem deltagande länen och pristagarna är sju då ett av uppslagen delas av tre personer. NORRBOTTENS LÄN Vesa Hiltunen, Junosuando Ett hällfynd med koppar, kobolt och guld i Pajala kommun. (BD 05165:1,7, kbl 28L5h, N / E) Analyser gjorda genom Mineraljakten gav 1.37 % Cu, 507 g/t Co och 0.15 g/t Au. Fyndet är av intressant typ. I området finns sedan tidigare inga kända malmuppslag. Fyndet förtjänar en vidare uppföljning med geologiska fältarbeten. VÄSTERBOTTENS LÄN Tordleif Holmqvist, Norsjö Fynd av magnetkis och något kopparkis i kvartsgenomsatt gnejs, guldförande (AC Kbl 23H4i, N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0,31 g/t Au JÄMTLANDS LÄN Börje Sellberg, Nälden och Ivan samt Magnhild Persson, Östersund Blockfynd med rik kopparkis vid norra stranden av Kallsjön. (Z Kbl 20D 2b N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0.11 g/t Au, 15,6 g/t Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn Ett intressant fynd som påkallar uppmärksamhet till området.

21 19 VÄSTERNORRLANDS LÄN Bert Nygren, Kramfors Blockfynd med förhöjd nickelhalt. (Y 05162, kbl 18H6g, N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0,15 % Ni, 115 g/t Co och 0,06 % Cu. GÄVLEBORGS LÄN Nils-Olov Ferm, Ockelbo Blockfynd väster om Jädraås i Ockelbo kommun. (X , kbl 14G0g, N / E) Analys: 0,81 g/t Au, 0.6 g/t Ag, 0.07% Cu, 814 g/t Co BOLIDEN MINERAL AB Prospektering Benny Mattsson Börje Sellberg, Nälden, Ivan och Magnhild Persson, Östersund får här silvergranulflaskor skänkta av Boliden Mineral AB ur länsrådet Uno Svaleryds hand. Foto Jan-Olof Arnbom.

Norrlands Mineraljakt 2008

Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Jan-Anders Perdahl, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden RAPPORT 2010:2 Göran Ericsson, Camilla Sandström, Jonas Kindberg, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU www.vfm.slu.se Anna Zachrisson,

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2010 ABC-Åkarna AB Karosseritillbehör Alviks

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg.

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområdet: Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4)

Läs mer

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord Rapport 2014 11 11 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord 2 Innehåll 1. UPPDRAGET... 3 1.1. Inriktningsbeslut... 3 1.2 Beslut om huvuddragen

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande: Skrivelse 2014-11-12 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation Det har genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer