Norrlands Mineraljakt 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrlands Mineraljakt 2005"

Transkript

1 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport 2005:34

2

3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Sammanfattning 2 2 Redovisning av förbrukade medel Utvärdering av verksamhet och resultat Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Resultat Utvärdering Indikatorer 7 4 Mineraljaktens prissponsorer Resultatlistor länsvis Resultatlista Norrlandsfondens pris Boliden Minerals priser till bästa malmfynd Förteckning över ansvariga för provgranskning, 20 information och administration Aktiva mineraljägare Mineraljaktens kontaktpersoner 2005, länsvis Mineralintressenter i Norrlandslänen Mineraljaktsstatistik Analyser 29 Bilagor: 1-5/Länsöversikter med prisbelönta fynd / Riktlinjer för Norrlands Mineraljakt 7/ Bilder från några av årets aktiviteter

4 2 1. SAMMANFATTNING AV NORRLANDS MINERALJAKT Norrlands Mineraljakt 2005 har genomförts i landets fem nordligaste län. Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU finansierar och har genomfört årets mineraljakt. Årets budget är cirka kr, d v s kr per län. Årets prissumma är cirka kr inklusive silvergranulflaskor från Boliden Mineral AB och bokpriser från SGU. Norrlandsfonden bidrar liksom tidigare år med de största penningpriserna. Genomförd information och utbildning Under våren genomfördes upptaktsträffar i varje län liksom information i skolor och deltagande vid flera mässor. Därefter har utbildnings- och informationsevenemang genomförts t ex. vid kommunens dag i Sollefteå, guldvaskningstävlingen i Lannavaara, i Noppikoski, Klimpfjäll, Game Fair i Fäviken m fl. platser. I samband med Geologins Dag den 9-10 september hölls mineraljaktsinformation i Vittangi, Luleå, Malå, Boliden, Åse, Östersund, Sundsvall och Hudiksvall. Information om årets mineraljakt har lagts ut och uppdaterats under sommaren på SGU:s hemsida <www.sgu.se> under rubriken naturresurser. Där finns också de senaste årens resultatlistor och rapporter. Årets resultatlistor har lagts ut på samma hemsida i december medan slutrapporten i form av pdf-fil läggs ut strax efter nyår. Årets resultat Drygt prover hade vid sista inlämningsdag för året, den 30 september, inkommit till provgranskningscentralen i Malå eller granskats i samband med informationsevenemang. Av dessa har cirka 200 prover analyserats kemiskt. Därutöver har ett tiotal mineralogiska analyser utförts. Bland de inlämnade proverna har andelen intressanta prover ökat i år jämfört med tidigare. I norra Norrbotten har två fynd med intressant kopparhalt samt kobolt och något guld gjorts. Ett par fynd med påvisad guldhalt prisbelönas i Västerbottens län. Blockfynd med hög kopparhalt samt zink och något guld har inkommit från nordvästra Jämtland. I Västernorrlands län har intressanta grafitfynd liksom nickelfynd gjorts. I Gävleborgs läns sydvästra del har fynd med guld och kobolt påvisats och i länets nordvästra del har flera intressanta fynd med bl.a. koppar, kobolt och silver gjorts. De bästa mineraljaktsfynden har belönats vid prisutdelningsceremonier i respektive län i månadsskiftet november-december. Som ett resultat av årets mineraljakt har åtminstone nio nya undersökningstillstånd ansökts varav fyra redan har beviljats. Nyckelord: mineraljakten, koppar, guld, silver, zink, bly, alnöit, lamprofyr, apatit, kobolt, nickel, kalksten, wollastonit.

5 3 2. REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL Driftbudgeten för Norrlands Mineraljakt 2005 är kr. Finansieringen har avtalats enligt följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län SGU ( kr, varav priser kr) Georange ( kr varav kr från länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län) kr kr kr kr kr kr Dessutom beviljades kr av vissa mineralföretag och kommuner till prispengar. Beviljad finansiering uppgick därmed slutligen till kr. Den preliminära sammanlagda kostnaden för Norrlands Mineraljakt 2005 är kr, inklusive SGU:s egenfinansierade informationsverksamhet samt penningpriser och därmed förenade sociala kostnader. Prispengar inklusive påförda sociala avgifter som SGU administrerat uppgick till kr. Norrlandsfondens pris ( kr) har ej administrerats av SGU och ingår ej i ovannämnda belopp. SGU:s egenfinansierade informationsverksamhet har kostat kr jämfört med budgeterade kr. Följaktligen är kr ej finansierat och belastar därmed SGUs uppdragsverksamhet. Finansiär Hittills betalt/ Återstår Andel 2005 rekvirerat/ fakturerat Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Gävleborg SGU, egenfinansierad mineraljaktsinfo och utveckling + priser Georange (inkl Lst BD och AC län) Mineralintressenter priser + resebidrag Summa

6 4 3. UTVÄRDERING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT BAKGRUND Sedan starten i Norrbottens län 1967 och fram till 1987 arrangerades och finansierades Norrlands Mineraljakt av Norrlandsfonden. Under åren arrangerades tävlingen i huvudsak av utvecklingsfonderna i de fyra nordligaste länen och Nämnden för statens gruvegendom (NSG) med ekonomiskt stöd från industridepartementet. I slutet av och början av 1990-talen sjönk intresset för mineraljakten jämfört med tidigare. Färre mineraljägare skickade in prover. Mellan 1993 och 2000 har Norrlands Mineraljakt organiserats och finansierats av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning (SGU), från 1996 med ekonomiskt bidrag från EU:s regionala fond. Den nedåtgående intressetrenden har vänts och ett visst nytillskott av mineraljägare, speciellt ungdomar har tillkommit. Norrlands Mineraljakt 2001 arrangerades av Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt SGU. Georange Mineraljakt Norrland 2002 och Norrlands Mineraljakt har omfattat fem län och har finansierats av Georange (där länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län ingår) länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt SGU, som på uppdrag utfört merparten av de praktiska arrangemangen. Målsättningen är att utveckla mineraljakten genom: - större andel intressanta prover, speciellt från nya, outforskade områden - flera deltagande mineraljägare samt att höja dessas geologikunskaper - att intressera internationella företag för mineraljakt och prospektering i länen. - öka allmänhetens förståelse för mineralprospektering och utvinning. 3.2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 2005 Under våren genomfördes utbildning och information i skolor, hos byalag, genom utställningar, exkursioner och vid upptaktsträffar. Förutom SGUpersonal informerade våra extraanställda resurspersoner i skolorna. Brevutskick med information om årets mineraljakt gjordes i mitten av maj till alla de tre senaste årens cirka 1000 mineraljägare. Information om Norrlands Mineraljakt 2005 lades också ut på Internet under SGU:s hemsida med rubriken naturresurser. En länk till Georanges hemsida har också lagts in. Artiklar om mineraljakten publicerades i flera tidskrifter och dagstidningar under våren. Under tiden juni - september har enligt projektplanen ett flertal informationsevenemang, utställningar och mineraldagar genomförts. Extra anställda resurspersoner i respektive län (förutom i Norr- och Västerbottens län, där SGU-personal ombesörjt motsvarande arbete) har informerat i skolor, på arbetsplatser och i samband med mässor m.m. samt ombesörjt vissa utställningar.

7 5 På geologins dagar den 9-10 september (och den 27 augusti i Klimpfjäll) medverkade vi på 10 olika platser. På några ställen anordnades såväl utställningar som föredrag och exkursioner. Bland de mest lyckade evenemangen på geologins dag kan nämnas Klimpfjäll, Sundsvall, Malå, Boliden och Åse. Nedan följer en lista över genomförda informations- och utbildningsevenemang 2005: Datum Aktivitet Ansvarig Län Febrmars Mineraljaktsinfo i Vittangiskolor P-O S. BD 30-mar Mineraljaktsinfo, kommunstyrelsen, Bräcke CL Z 07-apr Information och tipsrunda för HRF, Östersund CL Z 08-apr Mineraljaktsinfo, Bergentreprenörer, Bollnäs AS, KW X 03-maj Mineraljaktsinfo, Delsbo, Ljusdal AS, X 04-maj Mineraljaktsifo o affischering, Undrom AS Y, X 6-8 maj Mineraljaktsinfo, Vårmässan Skellefteå BF, LB AC Mineraljaktsinfo Gallejaure byaförening LB AC, BD 25-maj Upptaktsträff, Ljusdal KW, AS X 26-maj Upptaktsträff, Krokom JOA, MB Z 26-maj Upptaktsträff, Sandslån AS Y 26-maj Mineraljaktsinfo, Hembergsskolan i Vilhelmina LB, GD AC 27-maj Mineraljaktsinfo, Bollstabruk AS Y 07-jun Upptaktsträff, Malå/Fäboliden BF, LB AC 09-jun Upptaktsträff, Jokkmokk BF, LB BD 13-jun Mineraljaktsinfo för turistguider, Laven Malå LB, AC 14-jun Mineraljaktsinfo för skolungdomar, Laven Malå LB AC 20-jun Mineraljaktsinfo och guldvaskning, Lycksele LB, JH AC 29 jun- Mineraljaktsinfo, Expo Norr, Östersund JOA Z 3 juli 30-jun Mineraljaktsinfo o provgranskning, gruvan i Los J-ÅK, AS X Mineraljaktsinfo i Vittangi (hemvändardagar) P-O S. BD juli 28-jul Mineraljaktsinfo vid kommunens dag Sollefteå PLL, AS Y 31-jul Mineraljaktsinfo vid Fäviken Mi B Z Mineraljaktsinfo vid guldvaskartävl. Lannavaara P-O S. BD juli 08-aug Kursdag för mineraljägare, Älvho KW, AS X 20-aug Mineraljaktsinfo i Bodsjö CL Z 20-aug Mineraljaktsinfo vid skogens Dag, Hudiksvall SH, AS X 27-aug Mineraljaktsinfo m provgranskn, Klimpfjäll GD, AS AC 28-aug Mineraljaktsinfo vid skogens Dag, Sundsvall ChW, AS Y 05-sep Provgenomgång med mineralintress. Malå BF, AS Alla 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag i Malå LB, GU AC

8 6 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Sundsvall AS Y 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Hudiksvall SH X 10-sep Mineraljaktsinfo vid geologins dag, Luleå OM, BF BD 15-sep Mineraljaktsinfo för blivande bergborrare LB AC 14-okt Provgenomgång med mineralintress. Malå BF, AS Alla 15-nov Mineraljaktsinfo i Lannavaara P-O S. BD 3.3 RESULTAT Som ett resultat av årets mineraljakt har nio nya ansökningar om undersökningstillstånd inlämnats till Bergsstaten, sex avseende malmmineral och tre avseende industrimineral. Dessutom har ett avtal träffats mellan mineraljägare och markägare avseende undersökning och rätten till utvinning av industrimineral, s.k. jordägarmineral. I Pajala kommun har ett fynd i häll med koppar, kobolt och guld gjorts. Fyndet bedöms av ett prospekteringsföretag så intressant att uppföljningsarbeten kommer att göras. Mineraljägaren har beviljats undersökningstillstånd för fyndet. Norr om Lannavaara har ett fynd av koppar och kobolt gjorts i hällar och en odokumenterad, gammal skärpning. Mineraljägaren har ansökt om undersökningstillstånd. I Västerbottens län har blockfynd med intressanta guldhalter gjorts i Norsjö och Storumans kommuner. I västra Jämtland har blockfynd med höga kopparhalter gjorts medan fynd av kalksten och wollastonit i häll gjorts i sydöstra länsdelen. Sistnämnda fynd har resulterat i tre beviljade undersökningstillstånd. Fynd av block med förhöjda nickelhalter har gjorts i Kramfors kommun. Grovfjällig grafit har upptäckts i flera hällar i norra delen av nämnda kommun. Nya blockfynd med intressanta apatithalter har gjorts väster om Söråker i Timrå kommun. Lovande blockfynd med intressanta kobolt- och guldhalter har gjorts väster om Jädraås i Ockelbo kommun. Blockfynd med koppar, kobolt, silver och spår av guld väster om Los kompletterar tidigare kända fynd i området och höjer därmed intresset för uppföljningsarbeten. Såväl fynden väster om Jädraås som väster och söder om Los har resulterat i nya undersökningstillstånd. 3.4 UTVÄRDERING Målsättningen att få in fynd med god kvalitet har uppnåtts i årets mineraljakt. Antalet inlämnade prov och antalet mineraljägare är ungefär lika jämfört med Mineraljaktsinformation har i år hållits i tiotalet skolklasser och flera nya, unga mineraljägare har tillkommit. Företagen Alcaston Diamonds AB, Anglo American Exploration, Boliden Mineral AB, International Gold Exploration (IGE), Lappland Goldminers AB, Mawson Resources, Lundin Mining Exploration, Phelps Dodge Exploration, ScanMining AB och Dragon Mining Sweden AB har i år

9 7 deltagit vid provgenomgångar, fältbesök och/eller jurymöte. Dessutom har Rio Tinto Mining and Exploration analyserat ett stort antal lamprofyrprover från Västernorrlands län, inlämnade till mineraljakten under de senaste fem åren. 3.5 INDIKATORER Resultaten av mineraljakt i form av nya arbetstillfällen tar som regel flera år. Ett bra exempel på hur mineraljakten leder till arbetstillfällen är de tre grundarna av prospekteringsföretaget Lappland Goldminers AB, flitiga mineraljägare under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, nu framgångsrika företagare, som årligen sysselsätter tjugotalet personer i olika prospekteringsaktiviteter. Ett av de första fynden som grundarna till företaget gjorde var guldfyndet i Svartliden, som efter flera års intensiv prospektering och projektering nu startat som producerande guldgruva under hösten 2004 och som nu sysselsätter ett 60-tal personer. Exempel på andra mineraljaktsfynd, som lett till brytning och förädling i landet är kvartsförekomsten Hälsingfors i Vindeln, Västerbotten, kvartsitförekomsten vid Klövsjö i Jämtland, guldförekomsten Harnäs i Värmland, rosa kalcitförekomsten Gråmyren i Uppland och porfyrförekomsten Bo i Örebro län. Mineraljakten har också bidragit med fynd som lett till brytning av grafit vid Kringeltjärn nära Voxna i Gävleborgs län. De nämnda förekomsterna har sammanlagt skapat 70-talet arbeten. Exempel på värdefulla mineraljaktsfynd som lett till omfattande prospektering med många värdefulla arbetstillfällen som följd är koppar-, zinkuppslaget Tjärrovare i Jokkmokks kommun; gulduppslaget Tjålmträsk i Sorsele kommun; koppar-, guld-, platina- och palladiumuppslaget Bottenbäcken liksom koppar-, zinkfyndet Tjärnberget, båda i Bergs kommun i Jämtland m.fl. Ett av årets mineraljaktsfynd har redan varit föremål för omfattande uppföljning. Med största sannolikhet kommer ytterligare fem av årets mineraljaktsfynd att undersökas av prospekteringsföretag varvid ett tiotal nya arbetstillfällen bedöms kunna skapas. Redan har årets tävling resulterat i att arbetsgivaravgifter erlagts för 37 kortvariga arbetstillfällen. Kalkstens- och wollastonitfyndet vid Våltjärnen på gränsen mellan Jämtlands och Gävleborgs län har redan resulterat i omfattande uppföljningsarbeten.

10 8 4. MINERALJAKTENS PRISSPONSORER 2005 Anglo American Exploration Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Bodens kommun Boliden Mineral AB Bräcke kommun Dorotea kommun Härnösands kommun International Gold Exploration, IGE Jokkmokks kommun Kiruna kommun Kramfors kommun Lappland Goldminers AB Malå kommun Norrlandsfonden Norsjö kommun Pajala kommun Piteå kommun Skellefteå kommun Skifferbolaget AB Sorsele kommun Storumans kommun Sveriges geologiska undersökning Utvecklingscentrum i Berg AB Vilhelmina kommun Vindelns kommun Åre kommun Åsele kommun Älvsbyns kommun Örnsköldsviks kommun Övertorneå kommun Norrlandsfonden är Mineraljaktens största prissponsor. Här får Nils-Olov Ferm, Ockelbo ett av Norrlandsfondspriserna, en prischeck på kr av fondens representant Britt Lindell. Foto: Jan-Olof Arnbom.

11 9 5. RESULTATLISTOR, LÄNSVIS 2005 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I NORRBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Vesa Hiltunen, Junosuando kr Fynd av kopparkis, kobolt och något guld i häll. 5 poäng Kbl 28L 5h. RN-koord: / Analys: 0,15 ppm Au, 502 ppm Co; 1,37 % Cu. 2:a pris Torbjörn Lindwall, Lannavaara kr Fynd av rostvittrat, sulfidrikt hällområde på närmare 100m 2 4+ poäng med tre mycket gamla, odokumenterade skärpningar. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis med intressant kobolthalt Kbl 30L 3c. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 4,9 ppm Ag, 0,17 % Co, 3,31 % Cu 3:e pris Harry Stenlund, Borlänge kr Fynd av rhodonit med kvarts. Mycket oväntat fynd av 2+ poäng halvädelsten Kbl 26H. RN-koord: Delat 4:e pris Alf Mikaelsson, Arjeplog och Sara Mikaelsson, Umeå Fynd av block med ljus fältspatrik granit. Blyglans i tunnare och tjockare gångar. Delvis mycket finkornig impregnation. Fyndet förstärker områdets potential Kbl 26H 0d. RN-koord: / Analys: 8.98% Pb,1.86% Zn, 12,7 ppm Ag, ppm Cd, 1330 ppm Mn 2 poäng kr Delat 4:e pris Roger Rinnefelt, Gällivare 2000 kr Fynd av rött mineral, rhodonit i kvartsrik bergart 2 poäng Kbl 27K Analys: 0.2 ppm Ag, 5830 ppm Mn Delat 4:e pris Roger Esberg och Jakob Kero, Pajala 2000 kr Blockfynd av kopparkis och kalksten 2 poäng :e pris Leif Björk, Glommersträsk och Sofia Häytiö, Stockholm Fynd av vacker pyrit i häll Arvidsjaurs kommun. 2- poäng 2000 kr

12 10 Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Rolf Mikko, Lannavaara Arne Johansson, Vittangi Frans Johansson, Vittangi svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis Mineraljaktspristagare i Norrbottens län Från vänster Roger Esberg, Jakob Kero, Roger Rinnefelt, Harry Stenlund, Alf Mikaelsson, Torbjörn Lindwall och Vesa Hiltunen. Foto Arne Sundberg.

13 11 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Tordleif Holmqvist, Norsjö 8000 kr Fynd av magnetkis och något kopparkis i 3 poäng kvartsgenomsatt gnejs, guldförande Kbl 23H 4i. RN-koord: / Analys: 0,31 ppm Au Delat 2:a pris C-G Sundin, Norsjövallen 4000 kr Blockfynd av kvartsgenomsatt sediment. Spår av svavelkis 2+ poäng Kbl 23J 3e. Koordinat: / Analys: 0.31 ppm Au Delat 2:a pris Bror Grubbström och Eva Sandström, Rentjärn 4000 kr Fynd av flera block med epidot/kloritomvandlad 2+ poäng grönstrimmig mörk grönsten. Kopparkis i små plaffor samt spår av pyrit. Ett flertal mycket stora block påvisar en ny intressant blocksvans i området Kbl 23I 4i. RN-koord: / Delat 4:e pris Christer Lövgren, Glommersträsk 2000 kr Fynd av häll med plaffor av kopparkis och svavelkis i en 2+ poäng grov kvartsgång, ca 1 m bred. Huvudbergart är kloritskiffer. Stort hällområde med åtskilliga kvartsgångar i ett övrigt intressant geologiskt område Kbl 23J 5e. RN-koord: / Delat 4:e pris Stig Holmgren, Skellefteå 2000 kr Fynd av litet massivt magnetkisblock med kvartsfragment. 2 poäng Kbl 22K 9i. RN-koord: / Analys: 29,7 ppm Ag, 1,46 % Cu, 0.23% Zn, 968 ppm Mn, 38.1% Fe Ungdomspris Viktoria Lindström, Hoting Fynd av grön flusspat i kalksten kr Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Nils Axelsson, Skarvsjöby Elisabeth Lindberg, Skarvsjöby Astrid Hägglund, Storuman svavel- och kopparkis svavel- och kopparkis kopparkis

14 12 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Bert Nygren, Kramfors kr Grafitmineralisering i flera hällar både sydost och väster om den cirka 20 m mäktiga grafithorisont som påträffats i järnvägstunneln vid Åskottsberget. 3+ poäng Kbl 18I 9a. RN-koord: / Blockfynd med måttlig nickelhalt och något kopparkis samt förhöjd kobolthalt i fyra ultramafitblock Kbl 18H 6g. RN-koord: / ,15 % Ni; 115 ppm Co 3+ poäng Delat 2:a pris Siv och Jan-Erik Wiik samt Jens och Dan Svensson, Överturingen Fynd av flera rostvittrade, kvartsrika vulkanitblock med kopparkismineralisering och intressanta guld- samt silverhalter Kbl 17F 4a. RN-koord: / ,69 ppm Au; 30,7 ppm Ag; 0,33 % Cu 3 poäng kr Delat 2:a pris Heinz och Gunilla Falbe, Timrå kr Fynd av flera block med industrimineralet apatit i magmatisk kalksten, sövit. 3 poäng Kbl 17H 6h. RN-koord.: / ,6 % P2O5; 470 ppm La; 4410 ppm Sr Delat 4:e pris, och ungdomspris Emil Svensson, Överturingen Blockfynd av kvartsrik vulkanit med något koppar- och svavelkis Kbl 17F 4b. RN-koord: / poäng kr Delat 4:e pris Sixten Westling, Sundsvall kr Fynd av lamprofyrblock med mörkgrön, vacker 2+ poäng spinelloktaeder, ett sällsynt mineral hårdare än kvarts. (Hårdheten är 7,5-8 på Mohs hårdhetsskala) Kbl 18H 3i. RN-koord: /

15 13 Delat 6:e pris Delat 6:e pris Sture Lund, Sundsbruk Blockfynd med kopparkis och malakit i tektoniserad, sur metavulkanit Kbl 17F 2i. RN-koord: / ,13 % Cu; 0,01 ppm Au; 3,6 ppm Ag. Sundsvalls Geologiska Sällskap Fynd av en cirka 3 m bred, vertikal, mörkbrun karbonatitgång i bergtäktsvägg. Karbonatitgången kan följas på cirka 250 m längd i bergtäkten och i hällar norr om bergtäkten. Karbonatitgången innehåller olivin, kalcit, magnetit och phlogopit Kbl 17H 7i. RN-koord: / poäng kr 2 poäng kr Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Lilian Sigenstam-Eriksson, Bollstabruk Urban Bäckström, Timrå Grön metavulkanit (nyttosten) Lamprofyrfynd Ungdomspristagaren Emil Svensson, Överturingen visar upp rostiga, kopparkishaltiga, stuffer från sina prisbelönta blockfynd. Foto: Jan-Olof Arnbom.

16 14 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I JÄMTLANDS LÄN 2005 LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Börje Sellberg, Ytterån och Magnhild och Ivan Persson, Östersund Fynd av flera block av basisk bergart med nästan kompakt kopparkis på Kallsjöns botten (vid lågvatten). Blocken innehåller även magnetit, svavelkis, zinkblände och markasit. En blocksvans på något hundratal meter mot NNV kunde anas Kbl 20D 2b. RN-koord: / Analys: 0.11 ppm Au, 15,6 ppm Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn 4+ poäng kr 2:a pris Mona Wallin, Ljusdal och Ove Fransson, Järvsö 7000 kr Fynd av kalksten och wollastonit i häll i helt nytt område. Grå, ställvis grovkristallin och ren kalksten med wollastonit i kontakt mot sidobergets gnejs. Violett flusspat finns också i hällen Kbl 16F 8f. RN-koord: / poäng 3:e pris Christina Jonsson, Gävle 3000 kr Fynd av rostfärgat block med zinkblände och kopparkis Kbl 20C. RN-koord: / poäng 4:e pris Gunnar Waltersson, Krokom och Börje Sellberg, Ytterån Blockfynd av kvartsit med svavel- och kopparkismineralisering Kbl 20F 2g. RN-koord: / Analys: 0.01 ppm Au, 0,2 ppm Ag Fynd av stora block av grovkornig granit med ovanligt kraftigt rödfärgad fältspat Kbl 20F 4i. RN-koord: / poäng 2 poäng 2000 kr Ungdomspris Emil Markusson, Brunflo Block med sulfidimpregnation 1+ poäng 1000 kr Följander personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Kurt Andersson, Ås Åsa Andersson, Ås Kia Charina Karlsson, Hammarstrand koppar- och svavelkis koppar- och svavelkis unakit

17 15 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I GÄVLEBORGS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Nils-Olov Ferm, Ockelbo 9000 kr Fynd av 3 stora och flera mindre, rostvittrade block av diorit med magnetkis- och arsenikkisimpregnation vari förekommer guld och kobolt i intressanta halter. Även spår av kopparkis och zinkblände förekommer i 4 poäng ett par av blocken Kbl 14G 0g. RN-koord: / Analys: 0,81 ppm Au, 0.6 ppm Ag, 0.07% Cu, 814 ppm Co 2:a pris Göran Eliasson och Berthold Jonsson, Edsbyn 6000 kr Flera blockfynd av vulkanit med riklig förekomst av svavel-och kopparkis i ådror och som impregnationer. Även zinkblände och blyglans förekommer 05280:2-11. Kbl 15F 9c. RN-koord: / poäng Analys (medeltal av 6 st analyser): 0.20 ppm Au, 21,36 ppm Ag, 1,01% Cu, 1.75% Pb, 4,36% Zn, 0,11% Co Fynd av flera block med kvartsitisk metavulkanit med svavel- och kopparkisimpregnationer :18-27 Kbl 15F 8c. RN-koord: / Analys: 0,83 ppm Au; 13,9 ppm Ag; 1,43 % Cu; 10,7 % Fe Block av amfibolit med svavel- och kopparkis samt en del malakit :7-8. Kbl 15F 9c. RN-koord: / Analys: 1,12 ppm Au; 32,2 ppm Ag; 2,01 % Cu; 9970 ppm Bi De tre fyndplatserna ligger längs en nybruten skogsbilväg och utgör kompletterande information i ett område som tidigare undersökts av Boliden. 3+ poäng 3+ poäng 3:e pris Viktor Li, Järvsö 4000 kr Fynd av rostvittrat skarnigt block av metavulkanit med ställvis riklig impregnation av arsenikkis Kbl 15F 9e. RN-koord: / poäng Analys: 0,32 ppm Au Delat 4:e pris Mona Wallin, Ljusdal 2000 kr Fynd av stora block av kristallin kalksten med vit till ljusgrå kalcit i ett område där kalksten tidigare varit okänt Kbl 16F, 8g. RN-koord: / poäng Delat 4:e pris Ove Fransson, Järvsö 2000 kr Blockfynd av kvartsgenomsatt metagråvacka med tunna strimmor av arsenikkis och något kopparkis Kbl 15F 9g. RN-koord: / poäng Analys: 35,4 ppm Ag, 0.32% Cu

18 16 Delat 4:e pris Greger Hjärpsgård, Los Block med flusspat, svavel- och magnetkis samt något kopparkis i kvartsrik sedimentbergart :1-2. Kbl 15F 7a. RN-koord: / Analys: 35,4 ppm Ag, 0.32% Cu 2+ poäng 2000 kr Delat 7:e pris Ingegerd Levin Ädel, och Nils-Erik Holm, Voxnabruk Fynd av rostvittrade block av kvartsitisk metavulkanit med svavelkis- och kopparkisimpregnation :1-6. Kbl 15F 6d. RN-koord: / Analys: 0,13 ppm Au, 0.8 ppm Ag, 0.53% Cu 2 poäng 1000 kr Delat 7:e pris Christina Jonsson, Gävle 1000 kr Fynd av rostvittrat kalkskarnigt block av metavulkanit med något magnetit, zinkblände och blyglans :1-2. Kbl 13H 3h. RN-koord: / poäng Ungdomspris Lars Olofsson, Bollnäs kr Blockfynd av granatförande gnejs med spår av sulfider Fyndplats: Woxsätter, Kbl 14G NO. 1+ poäng Följande mineraljägare erhåller bokpris och diplom för fynd av: Tore Amundsson, Los Sture Lund, Sundsvall Dan Åström, Färila arsenikkis nickelhaltig magnetkis, kopparkis svavelkis, arsenikkis Nils-Olov Ferm vid ett av de stora, guld-kobolthaltiga blocken som belönades med förstapris i Gävleborgs län. Foto: Arne Sundberg.

19 17 6. RESULTATLISTA, NORRLANDSFONDENS PRIS PRISPENGAR SPONSRADE AV NORRLANDSFONDEN 1:a pris Vesa Hiltunen, Junosuando kr Fynd av kopparkis, kobolt och något guld i häll Kbl 28L 5h. RN-koord: / poäng Analys: 0,15 ppm Au, 502 ppm Co; 1,37 % Cu. Delat 2:a pris Torbjörn Lindwall, Lannavaara Fynd av rostvittrat, sulfidrikt hällområde på närmare 100m 2 med tre mycket gamla, odokumenterade skärpningar. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis med intressant kobolthalt Kbl 30L 3c. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 4,9 ppm Ag, 0,17 % Co, 3,31 % Cu Delat 2:a pris Börje Sellberg, Krokom samt Magnhild och Ivan Persson, Östersund Fynd av flera block av basisk bergart med nästan kompakt kopparkis på Kallsjöns botten (vid lågvatten). Blocken innehåller även magnetit, svavelkis, zinkblände och markasit. En blocksvans på något hundratal meter mot NNV kunde anas Kbl 20D 2b. RN-koord: / Analys: 0.11 ppm Au, 15,6 ppm Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn 4+ poäng 4+ poäng kr kr 4:e pris Nils-Olov Ferm, Ockelbo kr Fynd av 3 stora och flera mindre, rostvittrade block av diorit med magnetkis- och arsenikkisimpregnation 4 poäng vari förekommer guld och kobolt i intressanta halter. Även spår av kopparkis och zinkblände förekommer i ett par av blocken Kbl 14G 0g. RN-koord: / Analys: 0,81 ppm Au, 0.6 ppm Ag, 0.07% Cu, 814 ppm Co

20 18 7. BOLIDEN MINERALS AB PRISER TILL BÄSTA MALMFYND Prospektering Benny Mattsson BÄSTA MALMFYND I NORRLANDS MINERALJAKT 2005 Boliden Mineral AB premierar de bästa malmuppslagen i Norrlands Mineraljakt med 0.5 kg silver vardera i form av granulärt silver på flaska. De malmuppslag som premieras 2005 är fem till antalet, förstapriset i vart och ett av de fem deltagande länen och pristagarna är sju då ett av uppslagen delas av tre personer. NORRBOTTENS LÄN Vesa Hiltunen, Junosuando Ett hällfynd med koppar, kobolt och guld i Pajala kommun. (BD 05165:1,7, kbl 28L5h, N / E) Analyser gjorda genom Mineraljakten gav 1.37 % Cu, 507 g/t Co och 0.15 g/t Au. Fyndet är av intressant typ. I området finns sedan tidigare inga kända malmuppslag. Fyndet förtjänar en vidare uppföljning med geologiska fältarbeten. VÄSTERBOTTENS LÄN Tordleif Holmqvist, Norsjö Fynd av magnetkis och något kopparkis i kvartsgenomsatt gnejs, guldförande (AC Kbl 23H4i, N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0,31 g/t Au JÄMTLANDS LÄN Börje Sellberg, Nälden och Ivan samt Magnhild Persson, Östersund Blockfynd med rik kopparkis vid norra stranden av Kallsjön. (Z Kbl 20D 2b N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0.11 g/t Au, 15,6 g/t Ag, 3,97% Cu, 1,32% Zn Ett intressant fynd som påkallar uppmärksamhet till området.

21 19 VÄSTERNORRLANDS LÄN Bert Nygren, Kramfors Blockfynd med förhöjd nickelhalt. (Y 05162, kbl 18H6g, N / E) Analys gjord av Mineraljakten gav 0,15 % Ni, 115 g/t Co och 0,06 % Cu. GÄVLEBORGS LÄN Nils-Olov Ferm, Ockelbo Blockfynd väster om Jädraås i Ockelbo kommun. (X , kbl 14G0g, N / E) Analys: 0,81 g/t Au, 0.6 g/t Ag, 0.07% Cu, 814 g/t Co BOLIDEN MINERAL AB Prospektering Benny Mattsson Börje Sellberg, Nälden, Ivan och Magnhild Persson, Östersund får här silvergranulflaskor skänkta av Boliden Mineral AB ur länsrådet Uno Svaleryds hand. Foto Jan-Olof Arnbom.

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

ut och leta sten Handbok för mineraljägare

ut och leta sten Handbok för mineraljägare ut och leta sten Handbok för mineraljägare Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f NR 7 NOVEMBER 2009 n i kl a s j ons s o n växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f kred i t ga r a n t i s o m s i sta p u sse l b it 400 m i l j o ne r i r i skk a p i tal s k a g e t i l lvä x t i

Läs mer

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens NR 8 DECEMBER 2009 Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet Ny lag mot osund konkurrens TEMA: konferens & rekreation KAN MAN PÅVERKA SIN UTSIKT? Vi tror det. Vi tror på kraften hos den enskilda individen.

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN GRATISTIDNING INVESTERINGAR OCH FRAMTID I STORUMANS KOMMUN 2012-2020 SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I

Läs mer

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Läs mer

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o nummer 1.2011 Pris: 35kr ` Näringsliv 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ulf Steringers tuffa resa pizzeria från restaurangimperium

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Kampen om norrmännen sidan 22-23. Stor special: Redovisning och revision Sidan 11-18. Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket

Kampen om norrmännen sidan 22-23. Stor special: Redovisning och revision Sidan 11-18. Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o ` Näringsliv nummer 7.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket tar

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap NUMMER 26 * december 2002 * 2/2002 Sandåkerns SK 1967. (Se artikel sid 24 ) Bakre raden fr.v: Lagledare Rune Mattsson, Ulf Engman, Björn Öhman

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras NR 5 SEPTEMBER 2009 TEMA: upplevelser & besöksnäring delikatesser från norr i tantolunden Turistnäringen skapar intäkter kulturens huvudstad i europa 2014 akutmottagning för företag i kris Ann-Louise vet

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Atlas. Geografi och kartor igår idag imorgon. Rally-Tina värdesätter en bra karta. 3D-visualisering allt viktigare i samhällsdesign

Atlas. Geografi och kartor igår idag imorgon. Rally-Tina värdesätter en bra karta. 3D-visualisering allt viktigare i samhällsdesign Atlas Geografi och kartor igår idag imorgon Rally-Tina värdesätter en bra karta sid 14 3D-visualisering allt viktigare i samhällsdesign sid 6 Attraktivt med navigering i mobilen sid 18 Jag vill känna mig

Läs mer

docka till din bärbara

docka till din bärbara Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to nummer 1.2012 Pris: 35kr docka till din bärbara Det våras för tekniken Sidan 16-17 Linda Jonsson i Sundsvall vågar gå sin egen väg Född företagare Sidan 6-9

Läs mer

Britt Rosenberg nybliven pensionär

Britt Rosenberg nybliven pensionär MULLskönt 2004-2005 1 ur ordboken: mull`ra verb ~de ~t Ordled: mullr-ar Subst.: mullrande; muller ge ifrån sig dovt dundrande ljud { bullra}: åskan ~de i fjärran Hist.: sedan 1727; ljudhärmande; jfr sv.

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer