Nytt Gävleföretag innovativa logistiklösningar lägre kostnader för alla parter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt Gävleföretag innovativa logistiklösningar lägre kostnader för alla parter"

Transkript

1 Svensk Leverantörstidning nr Nytt Gävleföretag innovativa logistiklösningar lägre kostnader för alla parter 19 Effektiv helhetslogistik blir en allt viktigare framgångsfaktor för allt flera företag. Att anlita ett specialiserat företag för funktionen blir allt vanligare. LLS i Gävle AB är ett sådant företag. Med lång erfarenhet av att tidigare arbeta med materialförsörjning och kvalitetssäkring inom Ericsson i Gävle, startade Stefan Edlund och Per-Åke Eriksson sitt företag Lagerhotell & Logistikservice i Gävle AB (LLS i Gävle AB). Eget lagerhotell på Brynäs På grund av den höga aktivitetsnivån i Gävleregionen, är det svårt att hitta ändamålsenliga lagerutrymmen, men vi lyckades. Den 1 november 2006 hade vi registrerat företaget och i februari 2007 kom vi igång på Fjällbackens Industriområde, vid Upplandsgatan 18 på Brynäs med Brynäs Mekano, We-Gre och Gävle Järnvägsteknik med flera som grannar. Vi har utrustat vårt lagerhotell i Ageves tidigare gymnastiksal, där vi nu bland annat kan erbjuda lagermöjligheter på 650 kvadratmeter med 7 meters takhöjd och i nuläget 750 pallplatser i pallställage. Vi har också nu diskuterat möjligheterna att expandera våra nuvarande lokaler på plats. Några av våra första uppdragsgivare har blivit utländska underleverantörer, som levererar olika typer av komponenter till Ericsson, och via oss får en trygg multifunktionell service, berättar Stefan Edlund och Per-Åke Eriksson. Multifunktionell service som svarar mot många behov De behov vi såg och bestämde oss för att fylla omfattar bland annat behoven att spara både lagerkostnader part- och transportkostnader. Att ha en nära Färgstark ner för alla slags och personlig kontakt med någon som verkligen bryr sig om kunden och tar sig an hans intressen. Att korta ledtiderna. Att få tullklareringstjänst med tullager och alltså inte behöva betala moms innan man tar ut produkterna och komponenterna. Att ha någon som samtidigt kan montera ihop inkomna delar till större färdigare komponenter eller produkter. Att ha någon som kan åtgärda reklamationer/felaktiga leveranser och därför snabbt kan fungera som modifierings/reparationsverkstad. Att ha någon som effektivt sköter både lokala och regionala transporter och budservice för ens produkter och komponenter. Vi erbjuder därför alla dessa eller enskilda tjänster efter kundens behov, berättar Stefan Edlund och Per-Åke Eriksson. Vid behov erbjuder LLS i Gävle AB 24 timmars service till sina kunder. Stefan Edlund. Servicen inkluderar vid behov till exempel hopmontering av inkomna komponenter och produkter för utsändning ur tullager till kundens kunder. Stora kostnadsbesparingar några exempel Så uppskruvat som tempot är i många sammanhang har man på företagen ofta inte tid att analysera och klura ut bättre logistiklösningar. Man tvingas därför ofta göra som man gjort tidigare. En viktig del av vår verksamhetsfilosofi är därför att vi ständigt skall se till kundens bästa genom att klura ut bättre lösningar som spar kostnader och förbättrar vår service. Så har vi också gjort från början I ett exempel utvecklade vi en helhetslösning som nu gör kunden får plats för närmare 80 % fler produkter på samma pallstorlek, vilket låter otroligt. Genom att analysera, tänka helhet jämföra och klura är det bevisligen inte omöjligt. I ett annat fall har vår logistiklösning reducerat transportvolymerna för en kund med 75 % för samma antal produkter. Att sådant kan spara ditt företag stora kostnader i alla led av transport, lagring och hantering är självklart säger Per-Åke Eriksson. Effektivt lagerhanteringssystem ger dig full kontroll Ett av behoven vi såg var att folk saknade full kontroll över komponenter och produkter, var finns de, hur många finns i lager, hur många är på väg av vilken typ och när är de framme?vi har själva varit med i utvecklingen av vårt datoriserade lagerhanteringssystem och kan vid behov ge kunderna fortlöpande information om bland annat FIFO-hantering, spärra, returnera eller åtgärda felaktiga komponenter och generera olika rapporter som kunden vill ha, berättar Stefan Edlund. Tjänster för både svenska och utländska uppdragsgivare LLS i Gävle AB erbjuder helhetstjänster för både svenska och utländska uppdragsgivare för lagring, transport och andra logistiktjänster till, i och från en region som i första hand omfattar både Uppland och Gävleborg. Med tillgång till nya E 4:an, Gävle Hamn som nu slår alla rekord med 5 miljoner årston och vår nära samverkan med andra, för bland annat tullklarering, bör du höra av dig till oss om du har logistiska intressen i regionen, uppmanar Stefan Edlund och Per-Åke Eriksson. Per-Åke är också utbildad till ISO 9000 och ISO revisor, vilket därför är ytterligare en tjänst LLS i Gävle AB kan erbjuda. Rostskydd Linjemålning Kompetens för det oväntade. Rivning Baxning Målning av produktionslokaler Plåt- och betongfasader Takbehandling Brandskydd Rengöring och vattenbilning/ blästring Golvbeläggning Parkeringsgarage Vi har samlat erfarenheterna från 100-tals uppdrag i en kunskapsbank som vi bär med oss in i varje nytt projekt. De flesta av våra uppdrag innehåller olika delar där vi kombinerar flera av våra tjänster och kompetenser. Men vi har också lärt oss att det oväntade alltid inträffar i projekten och har därför skaffat oss kompetens inom en rad andra områden. På det sättet riskerar inte projekten onödiga stillestånd. TPM Industrimålning kan mycket väl liknas vid ett multiverktyg, redo för att lösa de situationer som uppstår. Vad gör du med dina sopor? Tillsammans kan vi återvinna dem! FastPartner ett fastighetsbolag som är mer än bara väggar och tak... vi ger dig arbetsro. FastPartner Gävle Box Gävle Tel

2 20 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Återvinning - Gästrikland i toppklass En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i. Sverige ligger i toppklass i världen. Gästrikland är i dag en av de främsta i Sverige Förbundsdirektör Lars-Åke Skjöld. Gästrikland stod vid sekelskiftet inför stora utmaningar på sopinsamlings-/återvinningssidan. År 2001 satsade man så på att bilda kommunförbundet Gästrike Återvinnare, för att med gemensamma resurser skapa en effektiv logistik med rationell, resursstark insamling och återvinning av avfall. Gästrike Återvinnare är en gemensam satsning för Ockelbo, Sandviken, Hofors och Gävle samt Älvkarleby kommuner, som tillsammans har innevånare. Gemensamt använda resurser effektiv logistik I dag servar Gästrike Återvinnare kunder med både villaägare, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som avfallskunder. Gästrike Återvinnares egen moderna fordonspark har insamlingsfordon som ger låga miljöutsläpp. Alkolås och fordonsdatorer kommer inom kort att modernisera fordonen så att förarna kan lagra värdefull information som ligger till grund för att ständigt förbättra och rationalisera avfallsinsamlingen. I tillägg till egna resurser anlitar Gästrike Återvinnare också entreprenörer inom olika områden. Genom kommunförbundet kan vi till rimlig kostnad skapa en bra logistik med bra insamling och effektiv återvinning inom regionens kommuner och dessutom göra de investeringar som behövs i toppmodern miljöteknik till låg delad kostnad. Detta kan vi göra utan användning av skattemedel. Kunderna betalar enbart taxor och avgifter, som för vilka andra tjänster de använder som helst. En stor fördel av att arbeta genom ett kommunalförbund är också att vi tillsammans med kommunerna kan bestämma renhållningsordningen och hur den skall vidareutvecklas, berättar Lars-Åke Skjöld, som är förbundsdirektör (motsv. verkställande direktör) för Gästrike Återvinnare. Gästrike Återvinnare har 80 egna medarbetare. I tillägg till de egna resurserna anlitas flertalet entreprenörer. Effektivitet som gett sänkta avgifter Insamlings- och återvinningstjänsterna, som utförs av Gästrike Återvinnare, har fungerat så bra, att vi faktiskt kan sänka kundernas avgifter med 5 % nu och kan dessutom behålla den lägre avgiften under tre år framöver, berättar Lars-Åke Skjöld. Praktiskt taget allt återvinns Allt som går att återvinna återvinner vi. Av grovsoporna, som för 2007 uppgår till Gästrike Återvinnare har bland annat satsat på insamlingsfordon med två insamlingsbehållare, varav en för komposterbart avfall och separata (bruna) insamlingskärl hos kunderna. Praktiskt taget allt avfall återvinns. ton, återvinner vi hela 96 %. Det vill säga att det material vi får ut i processerna kan blir nya produkter. Vi insamlar också genom vår entreprenör Sita Sverige AB, slammet från regionens slambrunnar. För slutbehandlingen av det insamlade slammet anlitar vi Gävleföretaget Dewatech (se separat artikel). Dewatech ser till att avvattna och komposteras slammet. Den producerade mullen blir växtmull för grönytor och planteringar. Vi har satsat på insamlingsfordon med två insamlingsbehållare, varav en för komposterbart avfall och separata (bruna) insamlingskärl hos kunderna. Vi kunde redan under 2006, efter vår komposteringsprocess, erbjuda 170 ton prima mull för trädgård och grönsaksland i återbäring till våra komposterare i Gävle och Ockelbo. För komposteringsverksamheten har vi slutit avtal ett 15-årigt avtal med Neova. Från och med januari 2008 tas den nya komposteringsanläggningen i Forsbacka i bruk. Under 2008 räknar vi med att där ta emot ton komposterbart avfall. I våra visioner för framtiden ingår att göra Forsbacka till en mönsteranläggning för återvinning, som vi utvecklar tillsammans med Sita Sverige AB. Inom regionen har vi 13 återvinningscentraler som man kan besöka för att lämna sitt grovavfall och miljöfarligt avfall. Antalet besök hade 2007 stigit till ca % av hushållen hade under 2007 besökt en återvinningsstation. En satsning som gett fina resultat, är den rullande miljöstationen, som minst en gång per år kör runt i regionen och samlar miljöfarligt avfall hos kunderna. Redan under provåret 2006 tog vi in 20 ton miljöfarligt avfall genom denna, berättar förbundsdirektör Lars-Åke Skjöld. Mycket information till allt mer kunniga kunder -Med gemensamma resurser har vi också möjligheten att ta fram och sprida bra information till kunderna. Genom våra informationskampanjer har bland annat kundernas insikt om att sopsorteringen är viktig för miljön efterhand ökat betydligt. Vi gör också undersökningar för att följa upp resultaten. Under 2007 hade andelen konsumenter som anser att sopsorteringen är viktig stigit till 96 %. Det förklarar också våra allt bättre insamlingsresultat barn och ungdomar kom dessutom på studiebesök under 2007, något som vi tycker är viktigt för framtiden, berättar Lars-Åke Skjöld avslutningsvis. Telefon Välkommen till ostkustens logistiknav GÄVLE HAMN är hjärtat för import och export på ostkusten. Här möts trä och stål på väg ut i världen, samt kaffe och olja på väg in i Sverige. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar och containers _GavleHamn_Annons240x175.indd

3 Svensk Leverantörstidning nr En av ostkustens bredaste aktörer med tjänster inom sjötransport 21 Gävle hamn slår nu alla sina tidigare rekord med 5,2 miljoner årston. Samtidigt befäster Gävle sin roll som hela ostkustens och Sveriges tredje största containerhamn. G C T Gävle Container Terminal och vidareutvecklingen av containerfrakterna spelar här en viktig roll. Den överlägset största kunden/uppdragsgivaren för GCT är AB P.J. Haegerstrand (PJH) som är agent för feederrederiet TEAM LINES. PJH erbjuder dessutom via direkt- och delägda branschföretag ett av marknadens bredaste tjänsteutbud för godstrafik mellan ostkusthamnar och världsmarknaden. Berit Eriksson Haegerstrands grundades 1859 och är ett av Gävles äldsta företag Sjöfart och handel har i alla tider präglat Gävle. Skeppsmäklarföretaget AB P.J. Haegerstrand grundat redan 1859 är inte bara ett av Gävles utan ett av landets mest anrika företag inom sjöfart. Gävle var på den tiden Sveriges största rederistad och nordens ledande skeppsbyggarstad. Per Johan Haegerstrand blev huvuddelägare för ett stort antal rederier och hade vid sin bortgång 1905, lagt grunden för fortsatt utveckling av bolaget. Företaget har sett många konkurrenter försvinna genom åren men har själva alltid överlevt och utvecklas vidare. Haegerstrands har ägts och drivits i alla år av Gävle bor. Den 1 januari 1988, dvs. för 20 år sedan, övertogs företaget av Engco Invest AB under ledning av Torsten Engwall. Redan 1853, alltså innan Haegerstrands bildades, startade Victor Theodor Engwall ett handelshus i Gävle. Genom 4 generationer utvecklade familjen Engwall sitt företag, mer känt som Gevalia till Sveriges ledande och största kafferosteri. På grund av dåtidens arvsskatteregler, som i praktiken omöjliggjorde att ägandet övergick till nästa generation, såldes Gevalia 1971 till General Foods. Ägande i många företag som tillsammans omsätter en halv miljard Torsten Engwall, femte generationens företagsledare inom familjen Engwall, valde i stället att 1988 starta sitt eget företag Engco Invest AB, genom att steg för steg bygga upp en egen företagsgrupp, som i dag genom hel- och delägda bolag omsätter över en halv miljard kronor. Ett för sjötransporter viktigt företag i Engcogruppen är AB P.J. Haegerstrand med säte i Gävle. PJH äger i sin tur 100 % av skeppsmäklarföretaget HML Shipping AB i Söderhamn. Stockholmsföretaget Ivar Lundh & Co AB, som huvudsakligen ägnar sig åt tankbefraktningar ägs till 30 %. Haegertrands äger dessutom 20 % i TEAM LINES Sverige AB. TEAM LINES moderbolag i Hamburg är Norra Europas näst största feederrederi och disponerar ett 20-tal fartyg. TEAM LINES har två fasta avgångar i veckan via Gävle Hamn. Engco Invest sålde under fjolåret det genom dotterbolaget AB Hoppet helägda Rederiet AB Nordship, med 5 fartyg. Engcos andelar i tankbåtarna Stoc Petrea och Stoc Regina är 11,4 % och direktandelen i tankbåtsrederiet STOC Shipping Invest 5,7 %. Engco Invest äger 49 % i Gävle Sjöfarts AB, som i sin tur äger 100 % i Gävle Stuveri AB, 100 % i Ehlins Åkeri & Charter AB och 50 % i Gästrike Hamn & Stuveri AB. Koncernen omsätter 93 mkr och har 115 anställda och är den största arbetsgivaren i hamnen. PJH tillhandahåller alltså både genom ägarföretag, sina nätverk i strategiska innehav och genom egen operativ verksamhet omfattande och breda tjänster för fartygsanknutna transporter via ostkusthamnar, från Södertälje i söder till Söderhamn i norr. Dessutom äger Engco 22 % i hotellkedjan Winn Hotels AB med 10 kända hotell i Sverige. Brett tjänstespektrum - befraktning, spedition, skeppsagent/klarerare P.J.. Haegerstrand (PJH) är Gävles största skeppsmäkleri och erbjuder ett brett spektrum av tjänster anknutna till sjötransporter. Som befraktare, fraktar vi in till exempel ett speciellt fartyg till en speciell last. Som speditör tillvaratar PJH avlastarens/godsägarens intressen, räknar på transporter till olika destinationer till rätt pris, lagerhållning, dokumentation etc. För företagens räkning sköter PJH också förtullning av varor och har Tullverkets auktorisation steg 4 i Servicetrappan. PJH ombesörjer med andra ord hela transportkedjan från dörr till dörr världen över. Exempel på varuslag som går på export är pappersprodukter, stål, verkstadsindustrins produkter, sågade/ vidareförädlade trävaror med mera. Inkommande gods är pappersindustrins insatsprodukter som massa, kaolin och kemikalier, elektroniska produkter, råkaffe, stenprodukter, gummiprodukter. Importen av flygbränsle är av stor vikt för Gävle hamn. Sjötransporter av biobränslen har också ökat Som agent/skeppsklarerare tillvaratar PJH fartygets/rederiets intressen och fungerar som deras representant i land som vid till exempel beställning av lots, ser till att dokument i förhållande till hamn och myndigheter ordnas, att avgifter betalas, att kontakterna med myndigheter och andra instanser/intressenter sköts. Ökande containertransporter även för förädlade trävaror Marknaden för transportnäringen är mycket dynamisk. De senaste 10 åren har exempelvis containertransporterna ökat dramatiskt och TEAM LINES /Haegerstrand är i dag största uppdragsgivaren/kunden hos Gävle Container Terminal som nu hanterar TEUS per år. Allt flera företag märker också att de genom att använda sig av containertransporter blir mer flexibla i sin verksamhet. De kan kostnadseffektivt och flexibelt nå fler kunder på fler marknader med snabbare leveranser och också med mindre partier, vilket också påverkar lagerhållning och logistik positivt genom lägre kostnader. Vi ser till exempel att det exporteras allt mera hyvlade och på annat sätt förädlade trävaror i containers. Genom Gävle hamn når man i dag genom ett finmaskigt containertransportnät allt flera kunder över hela världen. Genom förvärvet av Transcon sysslar vi även med köp och försäljning av begagnade containers, som vi köper nere på kontinenten och tar till Sverige, berättar marknads- och försäljningschefen Berit Eriksson på P. J. Haegerstrand. Vi har under många år agerat strategiskt för att bygga upp en mångsidig styrka inom P.J. Haegerstrand och Engco Invest koncernen i stort. Den breda aktionsyta vi representerar i dag är unik i branschen. Den är en bra plattform för vidareutveckling av samverkan i branschen och för att skapa allt effektivare godsflöden för våra uppdragsgivare. Vi ser också att Gävle har befäst sin position som en viktig logistik- och transportnod för en allt större region. Upptagningsområdet omfattar inte bara Bergslagen och allt större delar av Norrland utan också allt mera även norra Stockholmsområdet och Mälardalen. Gävle omnämns nu allmänt som en av landets strategiskt sett viktigaste hamnar, säger Torsten Engwall avslutningsvis. Miljö- och trafiksäkerhetscertifierade transporter Gävle blir i allt större utsträckning ett viktigt transport- och logistikcenter för en växande region. Ett företag som medverkar till detta är mångsidiga Gävle Fjärrfrakt AB. Företagets verksamhet och tjänster växer allmänt och dessutom speciellt inom vissa områden. Gävle Fjärrfrakt AB är ett familjeföretag, som har sin bas med kontor och terminal vid Krickvägen på Näringen i Gävle. Verksamheten startades år 1943 av Sven Ågren. I dag leds verksamheten i andra generation av Rolf Ågren. Växande verksamhet inom flera områden med moderna fordon Gävle Fjärrfrakt erbjuder transporter för många typer av behov. Kyl- och frys-, container-, trailerdragning och kombitransporter hör till dessa. Gävle Fjärrfrakt erbjuder transporter framförallt inom och mellan regionerna Gävleborg och Skåne/Blekinge och Göteborg. Frakter sker bland annat genom Frigoscandia och DHL Express men också genom direktkontakt med och i direkta uppdrag av enskilda kunder. Vår filosofi är att erbjuda säkra transporter med hög kvalitet och modern fordonspark inom våra verksamhetsområden. Vi har som tumregel att när våra fordon gjort tjänst i sex år ersätts de av nya. Detta gör vi bland annat för att vi i alla lägen skall kunna erbjuda transporter som går säkert och anländer i tid, så säkert och miljövänligt som möjligt, berättar Rolf Ågren. Container-, kombi- och andra transporter som ökar i omfattning Gävle hamn har blivit Sveriges tredje största containerhamn. Detta märks också i att containertransporterna som utförs av Gävle Fjärrfrakt ökar. Rolf Ågren berättar Vi kör i dag allt flera containertransporter med Gävle hamn som logistiknav och till/från orter som Örnsköldsvik, Sundsvall, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Uppland. Inom samma geografiska område sköter vi också kombitransporter, som framförallt lastas utomlands och som kommer upp till Gävle via CargoNet. I Gävle kopplas lastade trailers till våra fordon för vidare distribution. Vi var tidigt ute med kombitransporter för att klara de långa linjesträckorna med tåg. Ungefär 10 % av vår linjetrafik kan vi på detta sätt sköta via tåg. I den mån järnvägarnas kapacitet, som i dag är en flaskhals, byggs ut kan våra kombitransporter också öka. Miljö, säkerhet och återväxt i högsätet Kunderna skall veta att de via oss kan nyttja transporter för vilka allt gjorts för att de skall vara både miljösäkrade och trafiksäkra. Vi var tidigt ute med egen miljösäkring och är miljöcertifierade sedan 2002 enligt SS ISO Under 2006 blev vi också trafiksäkerhetscertifierade och som ett led i detta förses till exempel alla våra nya fordon med alkolås. Ett annat viktigt behov är återväxten av duktiga och välutbildade medarbetare. Enligt prognosen kommer det under de kommande åren att fattas förare i Sverige på grund av pensionsavgångar och transportnäringens tillväxt. Vi engagerar oss därför i frågor som rör tillväxten och återväxten i branschen. Som ett led i detta samarbetar vi med gymnasieutbildningen i Sandviken och har låtit utbilda 5 egna handledare för arbetsplatsförlagt lärande hos oss. Två av våra förare är i dag kvinnor, vilket också lovar gott för den framtida utvecklingen, konstaterar Rolf Ågren. Gävle Fjärrfrakt beräknas under närvarande verksamhetsår utföra miljö- och trafiksäkrade transporter till ett värde av 43 miljoner kronor. Antalet fast anställda är 38. Totalt finns 45 medarbetare på lönelistan och trafiken bedrivs, när detta skrivs med 21 fordonskombinationer.

4 22 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Gestrike Invest Investerar för ökade godsvolymer till Gävle Container Terminal En starkt bidragande orsak till att Gävle Hamn nu har blivit Sveriges tredje största och hela ostkustens största containerhamn, är viktiga initiativ och satsningar gjorda av Gävlebaserade Gestrike Invest AB Två helt nya godsmagasin på tillsammans kvadratmeter i Gävle Hamn. Exempel på strategiska investeringar gjorda av Gästrike Invest AB för att ytterligare öka och underlätta godsflödet via växande GCT Gävle Container Terminal. Gestrike Invest AB är som privatägt Gävlebaserat investmentbolag ägt av tre familjer, en av de starkt drivande krafterna som bidrar till att utveckla Gävle hamn som en allt viktigare logistikoch transportnod för Norrland och Mellansverige. Gästrike Invest är också initiativtagaren till byggnaden av GCT Gävle Container Terminal. Gestrike Invest AB är bland annat största enskilda ägaren i GCT, med sina 40 % av aktierna. Janerik Näsman är Gestrike Invest AB: s styrelseordförande med engagemang i ytterligare 28 företag, som på olika sätt utvecklar näringsliv, logistik, fastigheter och transporter. Strategiska satsningar som ger allt effektivare internationella godsflöden på Norrland och Mellansverige - Stockholm- Mälardalen Genom satsningarna i form av Gävle Container Terminal har Gävle Hamn blivit norra Europas mest effektiva containerhamn med växande upptagningsområde. Det blir allt tydligare att upptagningsområdet omfattar allt större delar av Norrland och Mellansverige inklusive Stockholm Mälardalen. Vi ser att containertrafiken kontinuerligt ökar både internationellt och i vår region. Strategiska satsningar som gör det enkelt och kostnadseffektivt att använda sjöfartsbaserade containertransporter till och från regionen, betjänar både logistiska, miljömässiga och praktiska krav och betjänar både enskilda företag och samhället i stort. Alla typer av transporter har sina begränsningar, Järnvägen som sådan har och får allt påtagligare kapacitetsproblem, vi måste utnyttja vägbundna transporter för deras flexibilitet och finmaskiga transportnät. Samtidigt representerar sjötransporterna det effektivaste sättet att ta in och sända ut gods till och från regionen. Inom Gestrike Invest AB: s satsningar är vårt fokus nu Komplett inom tele-, radiooch datakommunikation Gävleföretaget Kommunikationsteknik AB ingår i växande fackhandelskedjan Dialect. Företaget betjänar kunder främst inom Gävleborg, men tillgodoser också behov hos kunder inom flera områden runtom i Sverige. Kommunikationsteknik AB, är nu förtiden ett familjeföretag och ägs och drivs av Jeanette och Michael Nyström. Företaget startades 1986 med 3 anställda och har sedan dess vuxit till 14 medarbetare. Verksamheten har från första året varit lönsam, stabil och en kontinuerlig trygghet för kunderna. På Kryddstigen i Gävle har Kommunikationsteknik AB sina lokaler på 900 kvadratmeter, där också dotterbolaget Svensk Radiokommunikation AB har sitt säte. att både i Gävle och på andra håll investera i lagerbyggnader och terminaler inklusive den teknik som behövs för lagring, stuffning/lossning av containers till och från lastbils- järnvägs- och sjöfartstransporter. Målsättningen är att ytterligare öka containertrafiken via Gävle Container Terminal. Redan i dag transporteras cirka containers per år via GCT och vi har sett till att kapaciteten, utan ytterligare större investeringar i själva GCT, räcker till för att hantera containers per år. Med allt större containervolymer på Ryssland, östra Europa, Baltikum, övriga Europa och övriga världen kan GCT, och den kringlogistik vi nu bygger på olika håll, effektivisera och förenkla godsflödena betydligt, berättar Janaxel Näsman. Bygger nya stora godsmagasin i Gävle Inom grindarna i Gävle Hamn genomför nu Gästrike Invest AB genom dotterbolaget Fradriksskans Hamnmagasin AB stora projekt för att skapa trygg lagring/hantering för gods inomhus. Ett helt nytt godsmagasin på kvadratmeter har redan uppförts. Ett andra andra godsmagasin på ytterligare kvadratmeter byggs som bäst för att tas i bruk under februari. Transport och godshantering i hamnen garanteras genom nära samverkan med bland andra Sören Thyr Harbour Department. Vår ambition inom Gästrike Invest AB är att också i framtiden investera, där det behovs, för att utveckla lagring och logistik i och i anslutning till Gävle hamn med GCT som pulsåder. Förklarar Janaxel Näsman Ny stuffningsstation inomhus med i planerna Janaxel Näsman berättar också att det redan i dag finns goda möjligheter till effektiv stuffning/lossning av containers i Gävle hamn. I vår framtida investeringsöversikt har vi också tagit med en ny tekniksatsning i form av en stuffningsstation, som gör det möjligt att stuffa/lossa contaners helt och Tillsammans med dotterföretaget har omsättningen nu stigit till 33miljoner kronor. Produkter, systemlösningar, installation, programmering och god eftermarknadsservice Vi erbjuder både produkter, kompletta system, installation, programmering och komplett eftermarknadsservice för det mesta du behöver inom mobiltelefoni, GPS, trådlösa larm, kommunikationsradio, personsökarsystem, företagsväxlar, data- och fordonsprodukter. Vi satsar speciellt på att erbjuda kunderna god eftermarknadsservice som gör att investeringarna i teknik också fungerar som de skall när de används. Vi har också service med en fullt utrustad fyrhjulsdriven mobil verkstad för arbeten ute på fältet hos kunderna. Anställda som är specialister inom sina områden -Vi har alla nödvändiga auktorisationer för försäljning, service, programmering, och montage och har kunnat rekrytera ytterst kompetenta och serviceinriktade medarbetare. Detta har gjort att vi kan ha speciella avdelningar för olika specialiteter i huset. Inom området fordonskommunikation, som nu ökar starkt, har vi till exempel en egen avdelning med fyra tekniker, som enbart arbetar med alkolås, GPS, system för att spåra fordon och laster, taxametersystem och kommunikationsradio. Vi har också en avdelning med tre egna specialister för arbete med telefonväxlar och trådlösa telefonsystem för dem. Många av våra nya kunder vänder sig till oss på grund av att de tycker att deras tidigare leverantör haft för dålig eftermarknadsservice och helt enkelt lämnat dem i sticket. Vi kan erbjuda erkänt god eftermarknadsservice på alla produkter vi säljer och installerar, berättar Michael Nyström. hållet inomhus med gods som också helt lastas, lagras och lossas inomhus. Vilket gör det möjligt att hantera nya och utökade kategorier av speciellt känsligt gods. Köpte Delta Terminal i Sundsvall/Timrå Vår ambition är att också på andra håll i regionen bygga nytt, förvärva och vidareförädla fastigheter som utvecklar logistiken och containertransporter via GCT. Vi upplever nu ökande transportvolymer till och från Gävle/GCT på stora delar av Norrland, vilket omfattar verksamheter på orter som till exempel Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå och Östersund. Som ett led i detta förvärvade vi under 2007 Delta Terminal i Söråker (före detta Gullfiberanläggningen) med kvadratmeter lagringsytor under tak strax norr om Sundsvall. Där kan vi bygga upp en logistiknod för de lagrings-/omlastningsbehov som finns och ökar norröver, berättar Janaxel Näsman Nu delägare i både helt nytt rederi och teknikföretaget Tempix AB Vi har också under 2007 gått in som delägare i det helt nya Ö-Viksbaserade Rederiet GP-Line, GP-Line satsar på ökande transportvolymer på Ö-vik Gävle och vidare till/från Baltikum, östra Europa som helhet och inte minst Ryssland, där volymerna växer starkt. Gestrike Invest AB är också delägare i Tempix AB. Detta teknikföretag utvecklar produkter och tjänster för säkring och kvalitetskontroll av hela kylkedjan i logistiken för livs- och läkemedel. Också detta innehav ser vi som en viktig strategisk satsning, avslutar Janaxel Näsman. Allt från små till stora system Kommunikationsteknik AB tillhandahåller allt från små enkla system med några enstaka enheter, till stora system som arbetar över stor geografisk yta med flera hundra användare Vi syr samman systemlösningar från behov till färdigt system, installation och driftsättning inom mobiltelefoni, GPS, trådlösa larm, kommunikationsradio, personsökarsystem, och företagsväxlar med mera. Vi har bland annat förtroendet att fortlöpande anlitas av verksamheter som Stora Cell, Ovako Steel, Korsnäs, SITA, Polisen, räddningstjänster, Vägverket och åkeri- och taxiföretag, berättar Jeanette. Starka trender -Starka trender med snabb tillväxt inom våra arbetsområden är i dag: lösningar för att knyta samman företagens växelfunktioner med medarbetarnas mobiltelefoner, installation av alkolås och backkameror på fordon, GPS, spårningsutrustning för fordon och laster samt personlarm för ensamarbete och hotsituationer. Landsomfattande inom flera områden -Genom att vi arbetar med personlarm för ensamarbete och hotsituationer, har vi uppdrag åt kommuner och landsting över hela Sverige. Vi är störst i Sverige för femte året i rad inom försäljning och service av PELTOR bullerdämpande headsets, som används mycket inom industrin. Vårt dotterbolag Svensk Radiokommunikation AB, som sedan 2004 ingår i vår verksamhet, är svensk landsomfattande distributör för Kenwood och Motorola kommunikationsradio, berättar Jeanette och Michael Nyström avslutningsvis. Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Nöjda_kunder_120x87_t.indd :44:02

5 Svensk Leverantörstidning nr Grafisk formgivning och marknadsprofilering till rätt pris 23 Allt flera betydande verksamheter i Gävleregionen, har för sin marknadskommunikation kommit att anlita Prinfo I&N Grafisk Kommunikation AB. Prinfo I&N är en växande byrå i Gävle. Kontorsansvarig är Ellinor Ella Göransson som etablerade kontoret i september år Med sig idag har hon en växande stab med fem medarbetare. Emelie Sandén och Åsa Bergmark är formgivare och originalare. Mattias Sundberg och Dennis Söderström är formgivare på webb samt webbutvecklare. Lina Landberg är en lovande praktikant som lätt skulle kunna passa in i teamet. Samtliga är med i såväl införsäljning som projektledning av insålda projekt. Jag vill sudda bort de traditionella titlarna, vår idé är att medarbetarna ska få ta större ansvar och få en mer tillfredsställande arbetsuppgift. På så vis blir vi prismässigt konkurrenskraftiga. Dessutom så innebär det att alla medarbetare får mer direktkontakt med kunden som i sin tur gör att vi kan producera högre kvalitet. Vår målsättning är att utveckla vårt Bollnäskontor på samma sätt som i Gävle. Vi har precis hittat rätt person, Lotta Persson som kan förverkliga det, berättar Ella. Prinfo gör vardagen enklare för dig! Som kreativ produktionsbyrå, och med helhetsgrepp för marknadskommunikation, kan Prinfo I&N göra din vardag enklare! Jo, förutom lokala partners utanför Prinfo I&N så kan nätverket Prinfo erbjuda smarta och effektiva lösningar som underlättar för dig att hantera och mångfaldiga din marknadskommunikation. Prinfo I&N kan ta hand om allt från grafiska formgivnings och originalarbeten, tryck, webbdesign, webbutveckling/hemsidor, underlag för medieval för marknadsstrategier, copy, fotografering, utveckling av grafiska profiler, rådgivning, lagerhållning och distribution av hela ditt marknadsmaterial. När du anlitar Prinfo så behöver du bara en enda kontakt för allt detta, poängterar Mattias Sundberg. Det gör det enkelt för dig som kund då Prinfo ser till att rätt resurser anlitas för just dina behov. Prinfo I&N har sitt kontor på Kungsbäcksvägen 56 i huset Grenadjären, som är en del i Teknikparken. Några av uppdragen och referenser Gävle Hamn har anlitat Prinfo I&N för att ta fram hamnens nya grafiska profil, nya hemsida och i övrigt det mesta av hamnens nya marknadsmaterial. Prinfo I&N har också kommit att anlitas av GCT Gävle Container Terminal AB för hela deras webbplats. Translink i Kilafors, X-Mats (Landstinget Gävleborg), Elektra i Edsbyn, och Länsförsäkringar är andra exempel på mångsidiga kunder. Teknikparken i Gävle har valt att anlita Prinfo I&N för framtagning av sin grafiska profil och design av hemsidan. Även ESRI Sweden utvecklade sin grafiska profil genom Prinfo I&N. Vi anlitas överhuvudtaget för det mesta av det som företagen behöver inom olika områden av sin marknadskommunikation. Swebus anlitar oss till exempel för både tryckt marknadsmaterial, onlinelösning och webbdesign. På Sandvik Prinfo I&Ns kreativa medarbetare från vänster: Dennis Söderström, Lina Landberg (praktikant), Emelie Sandén, Ellinor Göransson, Lotta Persson (från Bollnäskontoret) och Mattias Sundberg. Saknas på bild Åsa Bergmark. Behöver du hjälp att synas bättre, ring oss på Coromant står vi som en ständig konsultresurs för deras marknadsavdelning. Uppdragen varierar med projektledning, original och vi gör mycket power-point, något som vi har specialiserat oss på. Vi bygger även upp samarbete lokalt med välansedda reklambyråer som kan toppa med kommunikativa marknadsplattformer, strategiarbete, mediaplanering mm. Många små företag anlitar oss också, berättar medarbetarna på Prinfo I&N. Sören Thyr AB Säkert och effektivt!! - 24 timmars service - Flexibilitet - Transporter - Stuffing & stripping - Lossning & lastning - Stor maskinpark Sören Thyr AB Harbour Department Industrigatan 12 Åke Jonsson Gävle

6 Sid. 14 Sid. 10 Sid. 7 Sid Sid. 32 Sid Annonsera i Svensk Leverantörstidning Inkörsporten till Gävle näringsliv Gävle finns allt mera i Fokus som ett växande handels- och logistikcentrum för en allt större region. Hamnen slår alla rekord med sina 5 miljoner årston och har bland annat blivit Sveriges tredje största och norra Europas effektivaste containerhamn. Det byggs mycket nytt både för företag och för boende. Kommunikationerna har förbättrats. Gävle har nu ett index för sällanköpsvaror på 149, ett av de högsta i Sverige. Intresset för att etablera företag i Gävle är på toppnivå. När det gäller etablering och företagsutveckling i Gävle bör man vända sig till GNA för lotsning, hjälp och stöd. GNA Gävle kommuns näringslivsavdelning är kommunledningens enhet för näringslivsutveckling. Till GNA är ett 15-tal medarbetare anknutna med uppgift att erbjuda en lättillgänglig basservice, kontaktnät och näringslivslotsning. GNA arbetar för både etablerade företag i Gävle, för sådana som utifrån är intresserade av att etablera sig och för den som vill starta nytt. GNA initierar och deltar också i olika utvecklingsprojekt som främjar utveckling och växtkraft i regionen. GNAs bas finns i Teknikparkens stora moderna centralbyggnad Uppfinnaren, på Nobelvägen 2 i Gävle. Bästa utvecklingen sedan 1970-talet Gävle upplever nu sin bästa utveckling sedan 1970-talet. Flera faktorer bidrar till detta. Vi har inte sedan mitten av 1970-talet haft en så fin utveckling i Gävle. Det som på den allra senaste tiden ytterligare förbättrat förutsättningarna är bättre kommunikationer. I höstas invigdes den nya E4: an förbi Uppsala, som gör att man snabbt kan ta sig till och från Stockholm med bil. Gävle Arlanda tar med tåg bara en timme. Något som visar vår roll som växande logistikcentrum är att till exempel allt flygbränsle till Arlanda numera tas in via Gävle hamn, berättar Anders Åseby, tf näringslivschef på GNA. För de som utifrån är intresserade av att etablera sig i Gävle GNA underlättar också etableringar i Gävle för företag som kommer utifrån. Sedan i höstas är Helena Ribacke nyanställd som ansvarig för Etablering i Gävle inom ramen för GNA. Helena har tidigare arbetat både inom offentliga och privata verksamheter. Hon har bland annat arbetat som chef under 10 år i olika funktioner hos Luftfartsverket på Arlanda och senast som site manager hos Electrolux med ansvar för att effektivisera och utveckla de serviceleveranser som stödjer koncernens huvudkontor i Stockholm. Jag tror att min bakgrund från både offentlig och privat verksamhet är en bra grund för att förstå och driva etableringsfrågor, säger Helena Ribacke. Gävle gör mycket för att rent praktiskt underlätta för nya företag och nya byggen. Färdigt planerad mark för både företag, nya handelscentra och bostäder finns att tillgå. Betydande bygg- och fastighetsföretag som Fastpartner och Norrvidden, ser i dag Gävle som en viktig region för sina satsningar. På Teknikparken i Gävle, som redan har 100-talet företag i sina lokaler, har markberedning för utbyggnad påbörjats. FöretagsNära för att utveckla befintliga företag Inom GNA leder Lars Engstrand arbetet med att bistå och utveckla befintliga företag som kan och vill utvecklas. En nära medarbetare till Lars är Göran Ågren, som med sitt projektkontor i Norrsundet arbetar för att etablera nya verksamheter i Norrsundet. FöretagsNära är ett treårigt utvecklingsprojekt inom GNA med fyra medarbetare, som har till uppgift att besöka befintliga företag för att diskutera förutsättningarna för och underlätta för att skapa flera arbeten. Varje medarbetare har företag inom var sitt geografiskt delområde i Gävle på sin lott. Projektets ledare Ove Becker har till sin hjälp Annika Janglund, Bengt-Emil Andersson, Lena Hisved och Annika Lundqvist. Etablera underlättar för den som vill starta eget Vid GNA finns Etablera i Gästrikland, som är ett samarbetsprojekt för hela Gästrikland och Älvkarleby. Projektledaren Agneta Wenell har kontor både på GNA och i Ockelbo. Niclas Cronsell har under de fem senaste åren arbetat med entreprenörskap och affärsutveckling, dels som ansvarig för Entreprenörsstiftelsen Drivhuset Gävleborg, dels som lärare i framförallt entreprenörskap vid Högskolan i Gävle. Han är sedan september i fjol företagsrådgivare inom ramen för Etablera. Etablera Företagsrådgivarna i Gästrikland är ett samverkansprojekt mellan näringslivskontoren i Gästrikekommunerna och Älvkarleby i vilket också arbetsförmedlingarna och Internationella Företagarföreningen i Sverige ingår. Etablera erbjuder rådgivning, seminarier, starta eget kurser och uppföljning. Gävle Hamn satsar stort och är på väg att bli en av landets tio strategiska hamnar. Ett projekt som också är representerat på GNA och omfattar hela Gävleborg för att befrämja kooperativ verksamhet är Companjon, inom vilket Ingrid Engelbrekt, Ulf Karlsson och Gunilla Lindfelt är verksamma som resurspersoner. Från och med finns också Kreditgarantiföreningen representerad i GNAs lokaler i Uppfinnaren. Internationellt kontor inom GNA från och med Från och med har ett internationellt kontor med Annika Lundqvist och Laila Nordfors som personal etablerats i Uppfinnaren vid GNAs kontor. Uppgiften är att befrämja och underlätta internationella kontakter för att vidareutveckla Gävle näringsliv. Många Triple Helix-projekt gör Gävle intressant GNA är både initiativtagare och aktiv deltagare när det gäller att utveckla samverkansprojekt mellan företag, samhälle, och högskola. På GNA arbetar Stefan Klahr bland annat med IT-utveckling inom omsorgen där bland andra Gävleföretaget OpenCare, som vi skrev om i förra numret, är en framstående aktör. Radio Gävle är ett annat Triple Helix-projekt, ett samverkansprojekt mellan bland andra Ericsson och andra företag i branschen, Högskolan i Gävle, Teknikparken i Gävle och kommunen. För GNAs och kommunens del är Jan Bjerkman involverad i Future Position X, ett samverkansprojekt som samlar företag verksamma inom Geografiska Informations System (GIS). I Gävle finns många framstående verksamheter som utvecklar produkter och tjänster baserade på GIS. ESRI Group är ett av dem. Inom Future Position X är Johan Bång projektets processledare. STATSMINISTERN EN FIGHTER I höstas gjorde Moderaterna sitt bästa val sedan När Reinfelt valdes till ny partiordförande genomdrev han snabbt flera stora förändringar av Moderaternas politik. WE TRY HARDER är den världsberömda slogan som togs fram genom en reklamkampanj I Sverige har Avis funnits sedan 1966 och finns nu på ett 90-tal kontor. MENTAL TRÄNING OCH TANKENS KRAFT Den integrerade mentala träningen grundar sig på övningar i avslappning. Lilian Wollroth på Qmind arbetar bl a med livscoaching. PRODUKTNYTT Här presenteras nya, smarta lösningar och uppfinningar. KARLSTAD SOLSTADEN Svedala En kommun som inbjuder till skogspromenader i vackra omgivningar och möjligheter till en aktiv fritid. Felipe Bravo besöker regionen som även haft en gynnsam utveckling ur ett arbetsmarknadsperspektiv. FACKMÄSSAN FÖR AUTOMATION, PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET en upplevelsekommun Sid. 18 Mötesplatsen för svenskt näringsliv Genom att annonsera i Svensk Leverantörstidning når du ut till ca 90% av Sveriges alla företag inom tillverkningsindustri, tjänsteföretag, livsmedelsindustrins tillverkare, grossister samt inte minst till den offentliga sektorn. Kontakta vår annonsavdelning på telefon

7 Svensk Leverantörstidning nr Framgångskoncept för svensk kyld färdigmat Med ambitionen att även i Sverige bli en betydande leverantör av kyld färdigmat, sökte OY Snellman AB efter en lämplig partner med lokal förankring. Detta ledde till att Snellman år 2004 gick in som delägare i Gefle Ångkök AB. Sedan 2005 är företaget ett helägt självständigt dotterbolag till Snellman i Jakobstad. 25 Gävle Gefle Ångkök AB har målsättningen att under parollen Gott som hemlagat och varumärket Herr Snellmans Ångkök, vara kvalitetsledaren på den svenska marknaden för färdiglagad kyld mat, berättar VD Håkan Snellman i Gävle. Snellman familjeägd framgångssaga som i dag omsätter 1, 3 miljarder kronor OY Snellmans AB har sitt säte och huvudanläggning i Jakobstad, sedan urminnes tider svenskbygd på den finländska västkusten i Österbotten 10 mil norr om Vasa. Jakobstad har, med sin huvudsakligen svenska befolkning och som sjöfartsstad genom tiderna odlat internationella kontakter, vilket bland annat lett till att många internationellt framgångsrika företag bildats och utvecklats. Den finlandssvenska familjen Snellman startade sitt lilla livsmedelsföretag år 1951 i Jakobstad. Under 1980-talet inleddes en stark utveckling som i dag involverar tre generationer familjemedlemmar. I Jakobstad har Snellmans byggt upp sin huvudanläggning för anskaffning, slaktning, styckning och vidareförädling av kött och charkprodukter. Anläggningen byggs återkommande ut. Enbart i Jakobstadsregionen sysselsätter OY Snellman AB i dag 500 anställda. Under de senaste åren har man haft stark satsning på färsk färdigmat och förvärvat bolag både i Finland och Sverige. Idag är man stor på färdigmat och färska soppor. Marknadsledare inom vissa segment. Snellmankoncernen sysselsätter totalt närmare 600 anställda. I samband med köpet av Gefle Ångkök flyttade Håkan Snellman (ur andra generation) över till Gävle, som VD för verksamheten i Sverige. Snellman är i dag Finlands tredje största köttprodukttillverkare och den enda familjeägda bland de 3 största. Tillsammans är vi starkare omsättningen har redan ökat med 50 % -Gefle Ångkök hade redan tidigare skapat sig ett namn som kvalitetsleverantör av färdigmat och representerar den tradition av varsamt lagad och förpackad färdigmat, som vi vill bygga vidare på. Snellmans syfte är att producera mat för människans välbefinnande Det samma för Ångköket med mottot Gott som hemlagat. Vi vill kombinera det bästa av två traditioner, berättar VD Håkan Snellman. Moderbolaget Snellman har gjort sig känt för sin höga kvalitet och produkterna har återkommande vunnit första pris i blindtester. Snellmans framgångskoncept baseras bland annat på kontroll och kvalitet i hela kedjan från djuruppfödning till konsument. Genom ett unikt koncept, som ställer speciella krav på bönderna har Snellman utvecklat kontraktsuppfödning med bönder inom en radie av 35 mil från huvudanläggningen. -Kött för gryträtter och helkött som skall möras med sous vide-teknik levereras från vår huvudanläggning i Jakobstad, medan vi i Gefle Ångök är specialiserade på tillverkning av ömtåligare rätter med krav på extra omsorgsfull tillagning och förpackning. Vi använder en förpackningsteknik som ger syrefria förpackningar och fräschör med god hållbarhet. Det ser ut att vara ett framgångskoncept och vår omsättning i Sverige har redan ökat från 20 till 32 miljoner kronor, berättar VD Håkan Snellman. Ångköket - marknadsföringsnamnet på förpackningarna -Våra färdigrätter från Gefle Ångkök marknadsförs under namnet Ångköket. Produkterna finner du redan i välsorterade ICA, Hemköp, Willys Konsumbutiker med flera runtom i Sverige och i allt flera företags matsalar via kylautomat, berättar Håkan Snellman. Stort urval av färdigrätter - multikulturell meny ger extra krydda och omväxling Produkterna från herr Snellmans Ångkök tillverkas som färsk kylvara både som enportionsrätter, familjeförpackningar och lösviktsförpackningar. Vårt urval är mycket brett, med upptill recept. En butik skall kunna hålla ett sortiment på upp till 20 olika rätter, Av dessa byts några ut varje månad i ett rullande menybyte. Även om man uteslutande väljer sina måltider från Herr Snellmans Ångkök, behöver man aldrig bli trött på urvalet. I Gävle har vi fördelen av att våra medarbetare representerar 12 olika nationaliteter och många av dem är kockutbildade. Det gör att vi kan erbjuda smakliga och spännande rätter från många kulturer, avslutar Håkan Snellman.

8 26 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Norrvidden - tror på stark utveckling i Gävle Norrvidden Fastigheter AB är Norrlands största fastighetsbolag som totalt äger, förvaltar och hyr ut kvadratmeter fastighetsytor i Norrland. Norrvidden tror på en stark utveckling i Gävle, där bolaget redan har kvadratmeter lokaler för både affärer och tillverkande företag. Norrvidden utvecklar attraktiva lokaler för både affärer och tillverkande företag i Gävle. Bilden är från Gallerian Flanör centralt i Gävle, som Norrvidden nu bygger om för 50 miljoner. Halva Sveriges fastighetsbolag störst i Norrland Sedan i fjol är den Jämtlandsbaserade affärsmannen Maths O Sundqvist ensamägare till Norrvidden. Norrvidden har som slogan till sitt namn Halva Sveriges fastighetsbolag. Norrvidden ingår i Skrindankoncernen som äger totalt kvadratmeter lokaler. Norrvidden äger, utvecklar, hyr ut, förvärvar och säljer nu fastigheter och lokaler bland annat i Luleå, Umeå, Sundsvall, Ljusdal och Gävle. Norrviddens huvudkontor finns i Sundsvall. Marknadsområdeschef i Gävle är Jan Näslund. Utvecklingsfilosofi få Norrland att blomstra Inom Norrvidden ser vi, i likhet med många andra aktörer, Gävle som ett viktigt och växande marknadsområde. Vår verksamhetsfilosofi är att vi med ett aktivt lokalt engagemang skall utveckla och förvalta fastigheter med kommersiella lokaler och bostäder. Försäljning och köp av fastigheter utgör också en naturlig del av vår verksamhet. För de orter där vi är verksamma, vill vi också bygga upp en service, som på bästa sätt tar hand om våra hyresgäster. Nyckelbegrepp i vår verksamhet är kompetens, pålitlighet, lyhördhet och passion för Norrland. Vi vill med vår verksamhet bidra till att Norrland utvecklas på bästa sätt och blomstrar, berättar marknadsområdeschefen för Gävle Jan Näslund. Tretton utvecklingsprojekt på gång i Gävle Norrviddens ökande fastighetsbestånd i Gävle omfattar redan kvadratmeter. Ambitionen är att ytterligare öka detta. I Gävle är vår huvudinriktning att med verksamhetsanpassade lokaler och god service kunna tillgodose behov hos butiker, både i enskilda lokaler och i galleriamiljö i centrala lägen och i övrigt också lokaler för tillverkande företag. Efterfrågan på centralt belägna lokaler för både enskilda affärer och i galleriamiljö är stort i Gävle. Just nu har vi förfrågningar på butikslokaler på sammanlagt kvadratmeter. Efterfrågan på lokaler för tillverkande företag är också betydande och rör behov av allt från små lokaler till kvadratmeter per förfrågan. Genom flyttningar inom vårt nuvarande bestånd klarar vi vissa av behoven, men ser också hela tiden på möjligheterna att förbättra, sälja och köpa nya fastigheter för att anpassa och utveckla vårt bestånd för kundernas behov. Allt detta leder till att vi för tillfället har tretton utvecklingsprojekt på gång i Gävle. Det känns att det är en mycket bra utveckling på gång, berättar Jan Näslund Fastighetsbestånd och aktiv utveckling i Gävle En känd och uppmärksammad fastighet ägd av Norrvidden är Gallerian Flanör. Flanör är med sitt centrala läge vid Stortorget i Gävle också stadens äldsta och mest välkända galleria. I en omfattande ombyggnad bygger Norrvidden nu om Flanör för 50 miljoner. Både fasader, stora glaspartier ut mot torget, entré och gemensamma utrymmen med gångar som öppnar upp gallerian för ett lättsamt och naturligt flöde, omfattas av ombyggnaden. Här finns när detta skrivs redan 20 nya och gamla hyresgäster förutom de som är på väg att flytta in. Gallerians modeinriktning förstärks för målgruppen trend-, kvalitets- och prismedvetna kvinnor och män. Vi vill kunna erbjuda lokaler med centrala lägen för både butiker och kontor. Nygatan, där Flanör finns är så centralt man kan komma i Gävle. Därför äger vi förutom Flanörhuset på Nygatan, även Nygatan Nr 4, 9, 21, 29 och 41. Rosa huset vid Norra skeppsbron är ett av de före detta stora hamnmagasinen, där vi kan erbjuda lokaler för enskilda kontor och i företagshotell. Populära namn på centrala hus vi äger är bland annat Wasahuset, Kustoshuset, Heartbreakehuset, Läkarhuset på Staketgatan med flera. Norr på stan har vi vid Joakims Backe en fastighet med kvadratmeter med bland andra Ruukki som hyresgäst. På söder har vi lokaler för både kontor, P-hus och bostäder. På Hemsta har vi två fastigheter med bland andra Kartförlaget och kommunen som hyresgäster. I Hemlingby hyr vi ut till Lindholms Möbler. På Sörby Urfjäll har vi två industrifastigheter med bland andra PEAB och Malte Månsson som nuvarande hyresgäster. På Atlasgatan hyr Prefabteknik kvadratmeter av oss, berättar Jan Näslund. Utvecklingstrender som stärker Gävle -Gävle utvecklas hela tiden och har nu ett av landets högsta sällanköpsindex på 149. Valbo köpcentrum, med bland annat IKEA, byggs till med kvadratmeter. Nya E 4: an förbi Uppsala, snabba järnvägsförbindelser och Gävle hamns utveckling, nybyggda attraktiva strandnära bostäder, som gör att folk bland annat flyttar hit med företag från Stockholm. Allt detta sätter fokus på Gävle som ett växande handels- och logistikcentrum för en allt större region. Vi ser vår roll som viktig i den fortsatta utvecklingen, betonar Jan Näslund. Att måla industrilokaler under pågående drift Inom industrin är man beroende av att genomföra måleriarbeten i lokalerna utan driftstopp. Ett välrenommerat rostskydds- och måleriföretag som anlitas över hela Norden och har resurserna, kunskapen och erfarenheten för krävande måleriuppdrag utan avbrott i produktionen, är TPM Industrimålningar AB med säte i Gävle. Kapacitet för omfattande uppdrag TPM Industrimålningar AB har sitt huvudkontor på Sörby Urfjäll i Gävle. TPM ägs av VD Gösta Hägneby med Göran Hägneby som marknadschef. TPM har i dag ett 40-tal fast anställda medarbetare och sysselsätter med utvald inhyrd extrapersonal upp till 80 personer under topparna. TPM har därför möjlighet att driva omfattande projekt. I snitt har TPM under de senaste åren utfört måleriprojekt för miljoner kronor årligen. Företagets lönsamhet är god, vilket också är en trygghet för kunderna. Motto: all industrimålning kan vi göra under pågående produktion Vår specialitet, och ett av skälen till att vi återkommande anlitas av industriföretag över hela Norden är att vi kan genomföra uppdragen utan att det blir avbrott i produktionen. Under pågående produktion krävs det speciella och smidiga lösningar. Man kan till exempel inte, som i andra fall bygga upp fasta måleriställningar där traverser, tung utrustning och annan skrymmande materiel skall flyttas, passera eller arbeta i olika sekvenser inom produktionen. Under produktionens olika skeden kan för måleriresultatet viktiga faktorer som ståltemperaturer, lufttemperatur och luftfuktighet variera. Också detta måste man ta hänsyn till. När vi genomför ett projekt planlägger vi det noggrant i samverkan med kundens personal. Vi talar samma språk som de och förstår deras arbete, utmaningar och arbetsmiljö. För att måleriarbetet skall kunna genomföras snabbt och rationellt krävs att planeringen också beaktar de olika aktiviteter som pågår i anläggningen som helhet och deras sekvenser. Vissa arbeten måste avbrytas på ett ställe och andra påbörjas samtidigt på ett annat. Vissa arbeten kan utföras bara kvällstid, nattetid eller under helger. Det är endast lång erfarenhet, som gör att det hela blir snabbt och rätt utfört med bra och hållbart resultat. I stället för att till exempel se traverser som ett problem, kan vi ibland utnyttja dem som en resurs i arbetet, genom att montera tillfälliga mobila måleriplattformar på dem, berättar marknadschef Göran Hägneby. Vårt motto är att vi kan utföra alla måleriprojekt utan avbrott i kundens produktion. Exempel på uppdrag Exempel på företag som anlitar TPM är AGA Gas. TPM utför för deras räkning underhållsmålningar på gascisterner som AGA hyr ut runtom i Sverige. Numera anlitas TPM också av Air Liguide för samma typ av uppdrag. Scania anlitar sedan många år TPM och när detta skrivs utför TPM omfattande uppdrag hos Scania i Södertälje. Sandvik anlitar, sedan två år TPM för mycket stora arbeten både i samband med renovering av befintliga lokaler och nybyggen. Ett stort TPM- uppdrag för Skanska i Nacka Forum, omfattar målning av kvadratmeter golvyta i ett nytt parkeringskomplex. Andra exempel är omfattande måleriarbeten i amband med byggandet av nya sodapannan på SCA Obbola. Vattenfall i Älvkarleby har gett TPM option på rostskydd/målning av ytterligare 12 utskovsluckor efter att TPM först anförtrotts arbetena på tre stora utskovsluckor. Statoil, Preem, SJ, Atlas Copco, Simens och NCC är andra uppdragsgivare genom åren. När detta skrivs utför TPM arbeten också i både Danmark och Norge på uppdrag av svenska uppdragsgivare. Auktoriserat rostskyddsmåleri exempel på uppdrag TPM Industrimålningar AB är ett auktoriserat rostskyddsföretag. Att vi är auktoriserade innebär i praktiken att kunderna tryggt kan anlita oss för Agas produktionsanläggning i Sandviken. Målning av cisterner utförd av TPM. krävande rostskyddsarbeten som ger hållbara resultat. En hållbar och rätt utförd rostskyddsmålning kräver att stålet, som skall rostskyddas har rätt temperatur. Både lufttemperaturen och luftfuktigheten är av stor betydelse. Med rätt förbearbetning, rätt färgval och erfarenhet blir rostskyddet också hållbart och det utförda arbetet en god investering för uppdragsgivaren, berättar Göran Hägneby. Inom rostskyddsmålning anförtros TPM mycket omfattande uppdrag. Ett exempel är nedmonteringen, ilandtransporten och rostskyddsmålningen av en av Sveriges stora fyrar byggda i stål. TPM anlitade i detta uppdrag en jättelyftkranar monterad på en stor ponton. Rostskydd/målning av broar och stora industrikonstruktioner är andra exempel på uppdrag. Miljö och val av ännu bättre teknik i fokus Hos oss är det en ständig ambition att utprova, utvärdera och välja den bästa och miljövänligaste måleritekniken/utrustningen och sådana metoder och färger som ger bra resultat och så liten miljöpåverkan som möjligt. Förutom andra metoder använder vi sprutmålning med högtryck, som är marknadens snabbaste och effektivaste sätt att måla. Vi använder utrustning som minimerar färgdamm och underlättar vid täckning av maskiner och material. Vi håller ständigt ögonen öppna för ny och bättre teknik och utrustning på området, Göran Hägneby avslutningsvis.

9 Svensk Leverantörstidning nr Setra valde Gävle för sin gemensamma kundsupport 27 Setra är med sina 6 miljarder i omsättning, 1400 anställda och 16 produktionsanläggningar runtom i landet Sveriges största träindustriföretag. Setra valde av flera anledningar att centralisera sin kundsupport till Gävle. Invigningen av Kundsupportkontoret skedde 30 och 31 januari. Den 30 och 31 januari i år samlade Setra alla sina säljare World-Wide till en gemensam årligt återkommande säljkonferens. I år samlades man i Gävle med anledning av att Setra Trävaror invigde sin nya enhet för central kundsupport där under medverkan av koncernens VD och koncernchef Kent Torwald. Kundsupportfunktionen - viktig för en växande träindustriverksamhet -Till Gävle har vi nu koncentrerat all kundsupport inom Setra Trävaror. Denna funktion, som nu i Gävle omfattar resurser för kundservice och logistik är en viktig funktion för att vidareutveckla våra affärer och kundservice, säger Pontus Friberg, chef för kundsupport inom Setra Trävaror. Vår nya kundsupportenhet i Gävle har plats för ca 30 medarbetare. Till enheten i Gävle har vi koncentrerat kundsupportfunktioner som tidigare fanns utspridda på olika produktionsenheter runtom i landet. Processen för att koncentrera kundsupportfunktionerna till en central enhet hade vi inlett redan tidigare. Setra har i dag, som Sveriges största träindustrikoncern, en omfattande kundservice för att allt skall fungera på bästa sätt, från beställning till leverans. Rätt produkt, mängd, transportsätt och dokumentation samt rätt information till produktionsenheter, kunder och transportörer skall genereras, distribueras och kontrolleras för att våra träprodukter skall nå kunderna på utsatt tid och med rätt kvalitet. Att ständigt upprätthålla en god service blir allt viktigare med en växande verksamhet som idag omsätter 6 miljarder och når kunder både i Sverige och internationellt i många länder, berättar Pontus Friberg. Fördelar med en central enhet för kundsupport Att koncentrera kundsupporten ser vi som en viktig och aktiv satsning för att kunna betjäna allt flera kunder på ett enhetligt sätt och med ständigt ökade krav. Fördelarna med en central kundsupportenhet är flera. I Gävle kan vi bland annat utveckla den till ett verkligt kunskapscentrum inom området. Vi kan lättare implementera gemensamma arbetssätt, rutiner och medarbetarna kan genom arbetsrotation erhålla bredare erfarenhet. Personalen kan på ett helt annat sätt än tidigare utbyta kunskap, ersätta varandra vid sjukledigheter, semestrar, utbildningsdagar med mera. God service till kunderna är med andra ord alltid i fokus oberoende av omständigheterna poängterar Pontus Friberg. Varför blev det Gävle? - Valet av Gävle för etableringen av vårt kundsupportcentrum hade flera motiv. Gävle ligger bra till med sitt geografiskt sett centrala läge i tyngdpunkten för vår produktionsverksamhet i Sverige. I regionen har Setra många produktionsenheter och har under senare år gjort betydande investeringar i Bergslagen. I Gävleregionen har vi sedan tidigare flera produktionsenheter med kundsupport inom sågade trävaror, som vi kompletterat med support för bygghandeln och nu senast utökat med att koncentrera produktions- och delar av försäljningsledning till Gävle. Närheten till marknader och kunder var ett annat skäl. Gävle har en bra hamn med internationell båt/containertrafik (tredje största containerhamnen i Sverige) och en position som växande logistik- och transportnod för en allt större region inklusive Stockholm/Mälardalen vilket också bidrog till att Gävle blev rätt etableringsort för vår centrala kundsupportenhet. Gävle ligger dessutom bara 60 minuter från Arlanda med tåg och erbjuder 20 Stockholmsanknytningar per dygn. Nya E4: an med motorväg förbi Uppsala hela vägen till centrala Stockholm har fört Stockholm/Mälardalen närmare och från Gävle når vi Dalarna/Bergslagen snabbt. Högskolan i Gävle med sina studenter är en viktig rekryteringskälla och arbetsmarknadsstrukturen i Gävle är gynnsam. Kostnaden för kontor är därtill cirka 1/3 i jämförelse med motsvarande i Stockholm. Här finns, ur personalsynpunkt, fina lägen med både lägenheter och villor för både Setra Trävaror valde Gävle för etableringen av sitt nya centrala kundsupportcenter med plats för 30 medarbetare. Pontus Friberg, som är chef för företagets kundsupport, konstaterar att enheten fyller en viktig funktion i företagets växande verksamhet. strand-/havsnära och centralt boende i kombination med bra kultur-, sport och fritidsutbud. Som ytterligare ett plus fick vi dessutom bra skyltläge i Gustavsbro Företagspark nära E4: an, fortsätter Pontus Friberg. Setra Sveriges största träindustriföretag i några fakta och siffror Setra, som är Sveriges största träindustrikoncern, bildades hösten 2003 genom samgående mellan Mellanskog Industri AB, och AssiDomän Timber Holding AB. Syftet var att skapa en stark och drivande kraft i den industriella utvecklingen av en modern träindustri. Koncernen har 16 produktionsenheter runtom i Sverige och omsätter 6 miljarder med anställda. Huvudkontoret finns i Solna och central enhet för kundsupport finns i Gävle. Nettoomsättningen omfattar: sågade och hyvlade trävaror (80 %), bioprodukter med bark, flis, spån (11 %), skivor och snickerier (7 %), byggsystem (2 %). Inom byggsystem tillverkas och säljs limträprodukter. Nu håller Setra på att utveckla sitt byggsystem för flervåningsträhus under namnet Trälyftet. Av produkterna går 55 % på export till Europa och prioriterade marknader på andra håll i världen. Kunderna utgörs av företag i både industri och bygghandel. Setra har i dag aktieägare varav de tre största är Sveaskog (50 %), Skogsägarna mellanskog ekonomisk förening (26 %) och LRF/lantbrukarnas Ekonomi AB (22 %), övriga (cirka 2 %). I planerna finns en eventuell börsintroduktion under Lagerhotell / Tullfritt lager Montageuppdrag Distribution Konsulttjänster inom logistikområdet Har NI pengar att tjäna? Kolla med: Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Vi vet skillnaden. Läs mer på styrochstaller.se i Gävle AB Upplandsgatan Gävle Tel: I år är det 40 år sedan vi levererade vår första slamsugare. Målmedveten utveckling i samråd med användarna samt en mix av hög kompetens, god kvalitet och framsynta tekniklösningar har gjort att Rolba idag av många ses som Top of the Line. Vi tillverkar: Aggregat för sugning av såväl våta som torra material även ADR Kombiaggregat för både högtrycksspolning och sugning även ADR Kompetent serviceverkstad för förebyggande service, reparationer, ombyggnationer och tankrevisioner. ROLBA Svenska AB, N. Gävlevägen 43, Box 50, HEDESUNDA , web:

10 28 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Banktjänster - snabba lokala beslut utvecklar Gävle Företagsrådgivare Fredrik Nordqvist och kontorschef Svante Larsson. Handelsbanken Gävle. Oberoende av i vilket skede av sin utveckling ett företag befinner sig, är snabba och klara besked när det gäller banktjänster och finansiering en viktig förutsättning för att företagaren skall kunna förverkliga sina mål. På Handelsbanken i Gävle fattas beslut om krediter och andra företagstjänster alltid lokalt. Handelsbanken Gävle har gamla traditioner i staden. Banken har funnits på samma adress på Nygatan 20, centralt i Gävle sedan slutet av 1800-talet. Lokal kunskap lokala beslut, snabbheten är avgörande Handelsbanken har en uttalad policy om att små såväl som mycket stora kreditbeslut skall fattas lokalt. Det grundar sig på åsikten att kunskapen om lokala företag och förhållanden är bäst kända på det lokala Handelsbankskontoret. Vi ansvarar för alla kunder på orten oberoende av storlek. Hos oss får man snabba och tydliga besked om till exempel ett företagslån. Tillgängligheten för dig som kund är viktig. Vi nås direkt, utan omvägar, på vårt eget kontorsnummer. Du kan nå varje medarbetare via deras personliga telefonnummer. Som kund behöver du bara ha en kontaktperson för alla typer av ärenden. Att vårt sätt att arbeta uppskattas, visas kanske bäst av att vi har haft en stor tillströmning av företagskunder, speciellt under de senaste åren, berättar kontorschefen för Handelsbanken i Gävle Svante Larsson. Lika viktigt med ett snabbt nej Med den lokala kunskap vi har och med kännedom om verksamheter i olika branscher tycker vi att det är viktigt att för allas bästa också utvärdera planer och förutsättningar inom olika verksamheter. Snabbheten är ofta av stor betydelse i affärsvärlden, så också när vi till exempel inte tror på en ny verksamhetsidé. Ett snabbt nej kan vara lika viktigt för kunden som ett snabbt ja, förklarar Svante Larsson. Vårt sätt att arbeta uppskattas och har visat sig vara framgångsrikt både för Handelsbanken Gävle och för våra företagskunder. I tider när andra drabbats av kreditförluster, har vi och våra företagskunder klarat oss bra. Vi besöker företagarna ute i deras verksamheter, vilket är A och O när det gäller kunskap, insikt, förtroende och långsiktigt goda relationer, fortsätter Svante Larsson. Egen kontorsstyrelse bidrar till stark lokal förankring och breda branschkunskaper Handelsbanken Gävle har en egen lokal kontorsstyrelse. Styrelsemedlemmarna bidrar med sina branschkunskaper och sin lokala förankring. De är till stor hjälp när det gäller att utveckla Gävle på ett mångsidigt sätt. Kontorsstyrelsen utgör med andra ord ett uppskattat bollplank och brett nätverk för vidareutvecklingen av vår verksamhet i Gävle, berättar Svante Larsson. Speciell styrka regionkontoret med spetskompetenser i samma hus På Handelsbanken Gävle har vi den unika fördelen av att ha bankens eget regionkontor med sina spetskompetenser i samma hus. I huset har vi spetskompetens inom till exempel diskretionär förvaltning (placeringar), ränte- och valutahandel, vilka ofta är centrerade till Stockholm. Handelsbankens regionkontor för Region Mellansverige i Gävle, ansvarar för regionen från Bräcke-Sundsvall i norr till Västerås med omnejd i söder inklusive Dalarna. Verklig univeralbank för stora och små Handelsbanken är verkligen en universalbank i ordets egentliga bemärkelse både för företag och för privatpersoner. Vi gör i praktiken allt själva lokalt med fullständiga fullmakter. Vi kan också oftast göra upp alla handlingar medan du väntar. Vi kan erbjuda samtliga banktjänster för både företag och privatpersoner. Olika kunder kan ha mycket olika behov av finansieringslösningar, placeringsförslag och skräddarsydda pensionsprogram. Både för företags-, privat- och kapitalplaceringsbehov kan vi erbjuda hög kompetens och snabba beslut för både små och mycket stora behov, poängterar Svante Larsson Svedala en upplevelsekommun Mötesplatsen för svenskt näringsliv Genom att annonsera i Svensk Leverantörstidning når du ut till ca 90% av Sveriges alla företag inom tillverkningsindustri, tjänsteföretag, livsmedelsindustrins tillverkare, grossister samt inte minst till den offentliga sektorn. Kontakta vår annonsavdelning på telefon Lastvagnsvaruhuset i Norrland! Behöver ni hjälp att synas bättre? Profilkläder Reklamartiklar Trycksaker Bildekor Skyltar -byrå i reklam Kryddstigen gavlereklam.se GÄVLE Tel:

11 Svensk Leverantörstidning nr Rolba teknikledande utveckling inom spol och sugfordon 29 Rolba i Hedesunda strax söder om Gävle brukar anses som marknadens Rolls Royce när det gäller spol och sugfordon. Rolba har nu snart 40 års erfarenhet i branschen med produkter som ständigt representerar modern teknik anpassad för svenska förhållanden. För användarna betyder detta en bra investering i användarvänlighet, effektivitet och pålitlighet. Rolba grundades år 1962 av schweizaren Rolph Bauman. När verksamheten såldes år 1993, hade företaget förmånen att köpas av lokala och engagerade ägare i Gävle, som sett till att Rolba kunnat utvecklas till en teknikledande tillverkare. Stig Dahlberg, med tidigare erfarenhet från olika typer av fordonstillverkning, är sedan 8 år VD för Rolba. Snart fördubblad omsättning tre typer av påbyggnader för svenska förhållanden Sedan 1993 har Rolba nästan fördubblat sin omsättning, som i dag uppgår till 70 miljoner kronor. Rolba tillverkar nu cirka 35 nya påbyggnader varje år. Antalet arbetstimmar som åtgår för en påbyggnad kan variera mellan cirka 300 och Till detta kommer reparationer, ombyggnationer, överflyttning mellan fordon, reservdelsförsäljning. Vi tillverkar tre typer av aggregat/påbyggnader 1. Påbyggnader för våta och torra material, slam såväl som isoleringsmaterial och industriellt stoftavfall. 2. Kombiaggregat för både sugning och högtrycksspolning 3. Aggregat för sugning av brandfarligt material klassat som ADR. Vi bygger på alla typer av lastbilar, släpvagnar och lastväxlare i kundanpassade utföranden, för svenska förhållanden, berättar Stig Dahlberg. Ny teknik gör igen entreprenadarbetet effektivare Effektiv entreprenadverksamhet behöver effektiva arbetsredskap. En påbyggnad som skall användas i Sverige, i nordiskt klimat, måste vara tekniskt anpassad. Vi har utvecklat och använder teknik och lösningar som gör att ett Rolba-aggregat skall fungera sommar som vinter, i värme som i köld, i vått som i torrt, under alla förhållanden och det skall vara effektivt och användarvänligt. När det gäller den tekniska utvecklingen har vi återkommande kunnat presentera nya och bättre lösningar som gör entreprenaderna effektivare. Trådlös styrning av funktionerna gör att föraren lika lätt kan styra aggregat och funktioner från tredje våningen i ett hus som från marken. Vi har oftast varit först på marknaden med förbättringar, så även nu. Vi erbjuder proportionalstyrd hydraulik, vilket spar aggregat, bränsle och miljö. Vår datoriserade slangmätningsutrustning gör det lätt att lokalisera eventuella stopp eller hinder i rör. Man vet därför exakt var åtgärder bör vidtas. Vi är nu ensamma på marknaden med vår avvattningsteknik, som innebär att vi förser påbyggnaden med ett internt reningsverk som separerar vattnet för återföring till brunnen, kan entreprenören i många fall arbeta 10 gånger effektivare än tidigare. I praktiken kan detta innebära att han på samma tid och samma rutt kan tömma 35 slambrunnar i stället för 3-4 stycken innan han tömmer fordonet. Fördelarna med detta är speciellt uppenbara på längre rutter och i glesbygd. För att garantera funktionerna under alla förhållanden är ventiler, kranar och annan klimatkänslig utrustning eluppvärmda på Rolba-aggregat. Vi använder utvalda och beprövade komponenter från kvalitetsleverantörer och har vid renovering utbytessystem för till exempel vakuumpumpar för snabbt byte. Jag är glad över att vi brukar omnämnas som branschens Rolls Royce och arbetar kontinuerligt för att göra oss fortsatt förtjänta av benämningen, säger VD Stig Dahlberg. Fördel med lokala underleverantörer Vi har fördelen av att kunna anlita en rad underleverantörer i regionen. Exempel är Tovenko i Hedesunda för arbeten i rostfri tunnplåt, för tryckkärl Gävle Galvan Tryckkärl i Gävle och Lingweld i Lingbo/Ockelbo, Zetterbergs i Östermåla/norra Uppland och en lackeringsfirma i Jäderfors/Sandviken., poängterar Stig Dahlberg. Återkommande behov av fler medarbetare inom intressanta teknikområden Vi arbetar med intressanta och i många fall utmanande teknikområden som omfattar mekanik, hydraulik, pneumatik, datautrustning, el/elektronik, konstruktion (5 egna konstruktörer), montage och har återkommande behov av att rekrytera fler medarbetare. Fler av våra medarbetare pendlar till oss i Hedesunda på minuter från både Sandviken, Gävle och norra Uppland. Vi räknar med fortsatt organisk tillväxt i Hedesunda och de som till exempel arbetat på annat håll och vill flytta hem till regionen är mycket välkomna att söka jobb hos oss, avslutar VD Stig Dahlberg. Återvinningsanläggningen som bygger ut Dewatech är en tillståndspliktig anläggning för att ta emot och behandla miljöfarligt avfall. Vi tar emot mer än 4000 fullastade slamsugare och containerbilar per år. Vi levererar ut ca 2 fullastade tankbilsekipage i veckan = liter återvunnen olja.

12 30 Annonsera i Svensk Leverantörstidning Känd entreprenör utvecklar mångsidig service i Gävle Hamn En av dem som tidigt förutsåg en stark utveckling i Gävle Hamn och agerade, var den kände entreprenören Sören Thyr. Sören Thyr AB: s verksamhet i hamnen ledde till att ett speciellt bolag inom koncernen för hamnverksamheten bildats. Sören Thyr, som gick bort våren 2006, har haft en stor betydelse för näringslivsutvecklingen i Gävle. Hans engagemang var mångsidiga, hans förmåga att se behov, investera, engagera och driva utvecklingen omfattande. Sören Thyr AB, Centrala Näringsfastigheter, Truckcentralen/ Fraktcentralen, Gästrike Invest, Fredriksskans Hamnmagasin och Gävle Container Terminal (GCT), är bara några exempel på hans engagemang. I dag drivs verksamhet och engagemang vidare av sönerna Jörgen och Niklas Thyr med anställda i bolag, dotterbolag och intresseföretag. Behov av effektivitet ledde till att Sören Thyr AB Harbour Department bildades Sören Thyrs och sönernas engagemang i utvecklingen av effektiva servicefunktioner i Gävle Hamn ledde efterhand till bildandet av ett nytt och för verksamheter i hamnen speciellt bolag inom koncernen. Det nya företaget fick namnet Sören Thyr AB Harbour Department. I företaget är Åke Jonsson ansvarig och daglig ledare. Åke Jonsson har sedan tidigare lång erfarenhet av hamnanknutna verksamheter både som VD och i andra ansvarspositioner i andra liknande verksamheter. Sjöfarten med dess hamnverksamheter är allmänt en bransch med långa traditioner och i många fall ingrodda seder och vanor. Sören Thyr såg tidigt att nya tider kräver utveckling av nya, högeffektiva tjänster. Med allt större krav på rationalitet, effektivitet och ändamålsenlighet krävs också av hamnarna att det i dem utvecklas allt effektivare funktioner, snabbflytande och säker logistik. Som i andra sammanhang såg Sören tidigt behoven och agerade, konstaterar Åke Jonsson. Mångsidig service för kunderna effektiva logistiklösningar Sören Thyr AB Harbour Department har utvecklat tjänster inom flera områden som stuffning/ strippning av containers, bulklasthantering med lagring och säckning, lastning och lossning av fartyg med mera. Ändamålet med våra tjänster är helt enkelt att utveckla bra logistiklösningar för kunderna, berättar Åke Jonsson. Först i hamnen med egen loadplate Tidigare talades det mycket om att det inte skulle gå att investera i en loadplate/ stuffningsanläggning i Gävle Hamn. Vi gjorde det ändå och blev först i hamnen med egen loadplate för stuffning av containers. Nu har vi redan två egna loadplates och det har tillkommit ytterligare en i hamnen. Fördelen med att använda loadplate är att man utanför containern kan lasta på och säkra lasten som skall transporteras i containern på ett för lasten säkert sätt. Det gör lastningen snabb och säker. Man lastar och säkrar på loadplaten, som sedan skjuts in i containern i sin helhet och placerar lasten inne i containern med full kontroll. I dag stuffar vi i Gävle Hamn bland annat mellan hundrafemtio och tvåhundra 40-fots containers varje vecka med trävaror och dessutom hundratalet containers med formatplåt. Inom andra områden tar vi in, lossar och mellanlagrar stora mängder gatsten från Kina, som tas in i både containers och som bulkgods. Det betyder att vi via Gävle Hamn och genom Bejers och St. Eriks förser hela norrland med gatsten. Vi har stora lagringsytor inom hamnen för ändamålet. Vi har också två kajnära magasin för rationell hantering och lagring av både vägsalt och bränslepellets och dessutom säckning av bulkgods. Vi får nu ständigt nya förfrågningar som berör hantering och lagring av andra typer av bulkgods, till exempel handelsgödsel och kalk, berättar Åke Jonsson. Flexibel personal med känsla för service ger nöjda kunder Vi har fördelen av att ha duktig och ansvarskännande personal, som verkligen ställer upp när det behövs. Vi kan därför med vår egen personal på 16 medarbetare knutna direkt till vår verksamhet i hamnen och med resursförstärkning från moderbolaget ställa upp dygnet runt om det behövs. Med vår inflyttning i gamla hamnkontoret, där vi i dag har kontor, har vi också fått ändamålsenliga personalutrymmen med matsal, duschar och omklädningsrum. Vi har verkligen duktiga medarbetare, som uppskattas av kunderna för sin flexibilitet och servicekänsla. Uppstår ett problem löser de det snabbt och effektivt utan större åthävor, berättar Åke Jonsson. Tekniska resurser, ett nybyggt magasin till, resursförstärkning via moderbolaget Bland våra tekniska resurser inom grindarna i hamnen kan vi nämna två egna stuffningsplattor, två egna containertruckar och sedan ett år också egen dragbil med mover, som lyfter containers från och till lastbilar och transporterar dem inom hamnområdet. Vi har två kajnära magasin för uthyrning av lager för bulkgods och säckning av bulk, som exempelvis vägsalt och pellets. Vi erbjuder inomhuslagring i ett stort förrådstält på kvadratmeter, vindskydd för trävaror och stengods. I samarbete med Gästrike Invest AB byggde vi redan tidigare ett nytt magasin på kvadratmeter och nu senast ytterligare ett på kvadratmeter som tas i bruk nu i början av I tillägg till våra egna resurser inom hamnen kan vi vid behov ta in resursförstärkning från moderbolaget, som bland annat förfogar över stora mängder truckar, lastmaskiner och personal. Tror på och agerar för en växande godstrafik Trafiken på Gävle Hamn slår redan nu alla rekord någonsin med sina 5 miljoner årston gods och sin placering som Sveriges nu tredje största och norra Europas effektivaste containerhamn. Nya E 4: an med motorväg hela vägen till Stockholm invigdes i höstas. Gävle är en växande logistiknod för en allt större region. Vi ser som vår uppgift att kontinuerligt utveckla allt bättre tjänster för fler och fler kunder. Vi tror på vår framtida roll och är beredda att göra de satsningar som krävs för vidareutveckling och bra samverkan med andra aktörer i och kring hamnen, säger Åke Jonsson avslutningsvis.

13 Svensk Leverantörstidning nr Först med GreenBuilding i Sverige 31 Det nya systemet för märkning av energieffektivisering i byggnader lanserades av EU. I ett GreenBuilding-program bedöms först en fastighets energistatus, åtgärdsförslag tas fram och ett energisparprogram som sparar minst 25 % av energiförbrukningen genomförs. Fastighetsägaren får genom detta rätten att använda märkningen som GreenBuilding fastighet och marknadsföra sig som GreenBuilding Partner. GreenBuildning bibehållen/bättre komfort med minst 25 % lägre energiförbrukning Ett företag som har behövlig know-how för energisparandet och hjälper en fastighetsägare att bli GreenBuilding Partner, kallas GreenBuilding Stödjande företag. Ett sådant GreenBuilding Stödjande företag är Styr och Ställer AB i Gävle, som blev först i Sverige med att genomföra ett framgångsrikt GreenBuilding-program. - När HUSÖ fastigheter AB skulle bygga om sina fastigheter Polishuset i Söderhamn och Tingshuset i Hudiksvall, hjälpte vi dem att bli en Greenbuilding Partner och spara 30 % av den årliga energiförbrukningen. Åtgärderna vi genomförde var energistatusanalys, åtgärdsprogram med förslag till tekniska lösningar och genomförande samt driftprogram för kontinuerlig övervakning och drift. Detta omfattade installation av FTX med hög värmeåtervinning, webbuppkopplat styr- och övervakningssystem, driftstidsstyrning, tilläggsisolering och konvertering från oljeeldning till fjärrvärme. Fastighetsägaren och hyresgästerna får bibehållen eller bättre komfort samtidigt som stora energikostnader sparas årligen, berättar Mats Nilsson, som äger och driver Styr och Ställer AB i Gävle. För fortsatt övervakning och drift kan en uppdragsgivare antingen använda egen personal eller vid behov oss. Vi kan fjärrövervaka o via Internet och styra energianvändningen i en fastighet med enkel och öppen teknik, fortsätter Mats Nilsson. Med energijakt som specialitet behöver allt fler medarbetare Styr och Ställer AB har som energijagande styr och reglerföretag sett efterfrågan på sina tjänster öka starkt. För större uppdragsgivare bland fastighetsägare sker verksamheten ofta på basen av ramavtal för fortlöpande service. När Mats Nilsson startade sitt företag år 2004 arbetade han ensam och nu är vi redan 7 anställda med kompletterande kompetens. Vi kan faktiskt anställa fler, i den mån vi hittar nya arbetskamrater med lämplig kunskap och erfarenhet, berättar Mats Nilsson. Med Mats arbetar i dag Conny Larsson med fokus på ny teknik/framåtsiktande tekniklösningar. Roland Hansson arbetar med helheten i fastigheter. Niklas Savela är styr- och reglertekniker och Lasse Lindblom är styr- och installationselektriker. Olle Perssons fokus är ronderingstjänster. Styr- och reglerteknikern Kjell Niemi är ny medarbetare från årsskiftet Tekniklösningar utan låsningar - teknikgrupp som vet skillnaden Vi använder teknik med öppna lösningar och Styr och Ställer AB. Mats Nilsson. Mats och hans medarbetare har sin bas och kontor på Rälsgatan i Gävle. arbetar i nätverk. Genom vår teknikgrupp av samverkande företag finner vi de bästa styr-och reglertekniska lösningarna för en fastighet inom värme, ventilation, belysning, tidsstyrda funktioner, program för nedstängning av samtliga datorer med mera. Tillsammans har vi erfarenhet och specialistkunskap, som gör att vi kan hjälpa en uppdragsgivare att göra kloka val och satsa på lösningar och produkter som gör att man undviker framtida begränsningar. Vi kan föreslå de fabrikat, produkter och program som passar en viss fastighet bäst, berättar Mats Nilsson. Det handlar också om att anpassa och optimera driftsorganisationen. Mötesplatsen för svenskt näringsliv Vi har nu en ny hemsida! På vår nya hemsida rapporterar vi bl a om nyheter inom industri, mässor samt logistik och transport. I vår regionala del presenterar vi företag, stora som små, från kommuner runt om i Sverige. Hela tidningen finns även att ladda ner i pdf-format. Hexanova Media Group AB Box Göteborg

14 32 Gävle Annonsera i Svensk Leverantörstidning Stormarknad för lastbilar Transporter och logistik fungerar inte utan tillgång till lämpliga transportmedel. Ett företag som årligen förser svenska transportföretag med 300 till 350 fordon är TTC Truck Trailer Center AB. Företaget är därmed, enligt uppgift, Sveriges största fristående och märkesoberoende köpare och säljare av transportfordon med påbyggnader. Truck Trailer Center AB förser årligen svenska transportföretag med 300 till 350 lastbilar inklusive de påbyggnader de behöver. Företagets VD och grundare är Lars Jonsson. TTC Truck Trailer Center AB i Gävle grundades 1993 och omsätter nu cirka 120 miljoner kronor med 16 anställda. Verksamheten startades av Lars Jonsson, som fortfarande är företagets VD och en av dess delägare. Den 2 maj 2007 sålde Lars Jonsson 75 % av aktierna till Bilmetro Finans & Förvaltning AB, för att bland annat trygga intern kapitaltillförsel för företagets tillväxt. Lars Jonssons bror är Peter Jonsson, VD för FLB Logistik AB, (se förra numret) och som bland annat tar i bruk Gävle största höglager, som nu byggs som nära granne till TTC på Näringen i Gävle. Startade på basen av examensarbete Lars Jonsson, som är ingenjör, startade sitt företag på basen av sitt examensarbete som han gjorde för att ta fram ett helt nytt fordon för flyttbranschen, som då enbart och av hävd använde dyra specialutrustade möbelbussar för sin verksamhet. Lars examensarbete siktade på att ta fram en ändamålsenlig fordonskombination för branschen, baserad på en vanlig lastbil. Konstruktionen, som kom att benämnas System 108, blev lyckad och har därefter kommit att dominera flyttbranschen. Till Lars intresse i frågan bidrog att hans far Rune Jonsson då var VD för FMT, en branschorganisation ägd av 80-talet av flyttbranschens mest betydande företag i Sverige. Under åren efter examensarbetet kom Truck Trailer Center att anlitas allt mera som skåpbyggare för olika användningsändamål och fick i praktiken ofta kundernas förtroende och fria händer att förse dem med fordon inklusive ändamålsenliga påbyggnader. Stora inköpsvolymer ger kunderna bra priser för kompletta fordon -Jag vågar nog säga att Truck Trailer Center i dag är en av Sveriges största enskilda köpare av bland annat Mercedes, Scania och Volvolastbilar. Det gör att vi kan utrusta och sälja kompletta lastfordon till ett förmånligt enhetspris inklusive önskad påbyggnad, berättar Lars Jonsson. Flera betydande Sverigeagenturer och egna påbyggnader -Vi kan i dag förse ett fordon med exakt den påbyggnad en kund behöver och dessutom till konkurrenskraftiga priser. Till detta bidrar att vi har Sverigeagenturerna för finländska Kaupe, LST tankpåbyggnader, franska Chereau, tyska Kässbohrer och samarbetar dessutom nära med tyska Krone. TTC kan dessutom erbjuda egna påbyggnader för olika behov. Med våra LST tankpåbyggnader är Statoil vår största kund. Med våra och agenturföretagens resurser kan vi förse marknaden med de bästa och förmånligaste alternativen för livsmedels-, bensin- och oljor, styckegods, container- och flyttransporter. Tillgodoser kundens behov i alla skeden av hans verksamhet Vår verksamhet är intrimmad för att förse en kund med de fordon och fordonskombinationer han behöver i alla skeden av sin verksamhet. Vi levererar de nya fordonen med de mest ändamålsenliga påbyggnaderna. Vi hyr ut eller säljer också begagnade fordon för att kunden till exempel snabbt skall kunna komma igång när en offert lett till ett transportkontrakt, som för tillfället överstiger kundens fordonskapacitet. Vårt motto och erfarenhet är att vi alltid och i alla lägen kan hjälpa kunden med det han behöver, när han behöver det. Vi kan med andra ord tillhandahålla både långsiktiga och kortsiktiga behov. Genom inbyten vårt nätverk samt god samverkan med SE-Banken får vi tag i övertaliga och återtagna fordon. Vi har till exempel en Rental-tjänst med enbart nya fordon, om kundens behov förutsätter nya fordon. När det gäller begagnat, säljer vi också fordon i kommission för att tillfredställa behoven. I våra egna verkstäder sker både nyproduktion, service och kompletterande arbeten på nya byggnationer. Transportbranschen i Sverige utvecklas hela tiden och vår verksamhet med den, konstaterar Lars Jonsson. Aktuellt och noterat GCT rekord GCT i Gävle Hamn omnämns i sjöfartsbranschen som norra Europas effektivaste containerterminal. Ett nytt internt lastningsrekord på GCT slogs den 2 december i fjol då MS India lossade och lastade 352 containers på 6,5 timmar, nästan en container i minuten. Snabbhet är en grundpelare i containertrafiken. I snitt tar det bara 8 minuter för en lastbil att lossa och lasta en ny container hos Gävle Container Terminal. GCT har tillkommit på privat initiativ med företag som Gästrike Invest AB, Svecon Freight AB och Fredriksskans Hamnmagasin AB som delägare. Gävle Stadshus AB (Gävle kommun) och Göteborgs Hamn AB äger också andelar i terminalen. Containertrafik nu också via Granudden i Gävle Från och med i år startar containertrafik också mellan terminalen Granudden i Gävle och europeiska hamnar med rederiet TEAM LINES som huvudaktör. Med hjälp av ett logistiksystem levererat av InPort, skall Gävle Stuveri AB erbjuda moderna elektroniska tjänster som både operatörer och agenter behöver för containerfrakterna. Privatägda Gävle Stuveri AB som har 110 medarbetare och omsätter 80 miljoner kronor är den största enskilda arbetsgivaren i Gävle Hamn. Collage Reklam blev 4 Sign i Gävle Collage Reklam, som tidigare funnits i hyrda lokaler på Sörby Urfjäll, har byggt eget och flyttat till Fjällbackens Industriområde vid Upplandsgatan i Gävle. Inflyttningen i de nybyggda egna lokalerna skedde under december Företagets identitet som 4 Sign i Gävle tydliggörs i samband med flytten. De nya lokalerna har planerats för att exakt passa verksamhetens behov med större försäljnings- och utställningsytor, bättre skyltläge och rationella arbetsutrymmen för våra 10 anställda, berättar Robban Pettersson på 4 Sign i Gävle. Sveriges hamnutredning i hamn Hamnutredningen presenterades för infrastrukturminister Åsa Torstensson den 26 september i höstas. I den föreslås tio hamnar, däribland Gävle, bli strategiska, det vill säga prioriterade hamnar. Efter remissrunda skall utredningen slutligen tas med i infrastrukturpropositionen som skall presenteras den 15 mars i år. Mabeys svenska produktionsenhet finns i Gävle Den engelska och internationella brotillverkarkoncernen Mabey valde år 2003 att etablera en svensk produktionsenhet i Gävle. Bland orsakerna till etableringen, nämner Michael Hellborg, VD för Mabey Scandinavia AB bland annat ett tidigare väletablerat samarbete med Gävle Stål och Gävle Galvan. Mabeys produktionsenhet i Gävle är en koncernintern produktionsenhet som levererar element och komponenter till Mabeys stålbroar, vilka säljs på världsmarknaden. Vi fick möjligheten att förvärva Gävle Ståls produktionsanläggning och köpa loss marken av kommunen. Närheten till Gävle Hamn med Gävle Container Terminal, god hamn och packningsservice genom Sören Thyr Harbour Department i hamnen och närheten till, samt snabba kommunikationer till och från Arlanda och Stockholm, bidrar till att etableringen i Gävle är lyckad, berättar Michael Hellborg. Projektvisualisering åskådlig teknikinformation i behändigt format Gävleföretaget Greencon Energi & Miljö AB utvecklar intressanta tjänster för framförallt kunder inom kommuner, landsting och större fastighetsbolag. Bland Greencons tjänster märks bland annat projektvisualisering, som syr ihop och presenterar omfattande teknisk information på ett behändigt sätt. Exempelvis ryms 35 hyllmeter dokumentation på en CD. Lätt åtkomlig. I övrigt erbjuder Greencon tjänster inom energieffektivisering, energitekniska mätningar, nättariffoptimeringar, teknisk dokumentation, information på Google Earth, panoramafotografering, utbildning, databastjänster och PDAlösningar med mera. Greencon inledde sin verksamhet år 2002 och har i dag 5 medarbetare. Det blir 17 Euro Expo industrimässor i år I år anordnas totalt 17 Euro Expo industrimässor, varav 11 i Sverige. Årets mässorter är Karlstad, Skellefteå, Örnsköldsvik, Kalmar, Södertälje, Sundsvall, Borås, Falun, Malmö, Kiruna och Örebro. Dessutom ordnas 3 mässor i vardera Norge och Danmark. Mässorna ger både lokala och rikstäckande företag möjlighet att träffa sina nuvarande och potentiella kunder, regionalt och lokalt. Mässor, marknadsföring och logistik anordnas och sköts från Gävle av European Exposition Systems AB. Collage Reklam blev 4 Sign i Gävle Collage Reklam, som tidigare funnits i hyrda lokaler på Sörby Urfjäll, har byggt eget och flyttat till Fjällbackens Industriområde vid Upplandsgatan i Gävle. Inflyttningen i de nybyggda egna lokalerna skedde under december Företagets identitet som 4 Sign i Gävle tydliggörs i samband med flytten. De nya lokalerna har planerats för att exakt passa verksamhetens behov med större försäljnings- och utställningsytor, bättre skyltläge och rationella arbetsutrymmen för våra 10 anställda, berättar Robban Pettersson på 4 Sign i Gävle. Pelletsbrännare från Gävle- starkt ökad försäljning efter fina testresultat Gävleföretaget Ekosystem AB: s pelletsbrännare blev bäst i test i Konsumentverkets stora pelletsbrännartest år Sedan dess har företagets Eurofire-pelletsbrännare upplevt en stark försäljningsökning Stor efterfrågan på svenska whiskyn Lördagen den 1 december i fjol släpptes för sjätte gången en Mackmyra Preludium i Systembolagets tillfälliga sortiment och för sjätte gången sålde hela upplagan slut första dagen. De flaskorna var fördelade på alla Systembolagets 405 butiker och utanför majoriteten av butikerna var det köer innan dörrarna öppnades klockan 10. Mackmyra Whisky tillverkas i det lilla brukssamhället Mackmyra beläget strax väster om Valbo köpcentrum i Gävle. Mackmyra Whisky, som är ett av Sveriges kreditvärdigaste och mest snabbväxande företag (Gasellföretag 2007 och AAA-klassifierat) har bland annat. uppmärksammats i SVT: s program På Spåret. Mer information finns på

15 Svensk Leverantörstidning nr Danverk är specialisten på kundanpassade apparatskåp 33 industri Med stor yrkeserfarenhet bland personalen och med hjälp av en modern maskinpark klipper, bockar, svetsar och ytbehandlar Danverk AB plåt till såväl standardskåp som kundanpassade kapslingar och andra plåtdetaljer. Danverk AB (tidigare Danielssons Verkstäder) sysslar med konstruktion, produktion och försäljning av apparatskåp, kapslingar och kundanpassade plåtdetaljer. Från en enkel måttskiss eller en detaljerad ritning tillverkar man kostnadseffektivt i alla plåtkvaliteter. I dag finns kundkretsen inom många olika branscher, till exempel elektronik, styr- och reglerteknik, medicinsk teknik och telekommunikation. - Vi har varit verksamma i Kårsta sedan 1939 och är i dag drygt 20 anställda. Det vi gör är att tillverka någon form av plåtskåp, kapslingar, det vill säga oftast täta skåp och då huvudsakligen mot elbranschen och maskinindustrin, berättar VD Mats Hero som tidigare varit verksam inom kabelindustrin i ett 20-tal år. Tillverkningen sker med hjälp av programmerad stansning innan plåten bockas till rätt form i en kantpress för att sedan gå vidare till svetsning. Här finns både manuell svets och svetsrobot. Ytbehandling är i huvudsak pulverlackering. Materialet man använder är alla typer av plåt som till exempel stålplåt, rostfritt, syrafast eller aluminium. Produktsortimentet består av standardprodukter inom familjen DV-FLEX och DV-Special, det vill säga kundanpassade skåp där kunden bestämmer storlek, material, utseende, håltagningar, kapslingsklass och så vidare. - Standardprodukterna står för en relativt liten del av vår totala försäljning. De säljs mest till elgrossister. Vårt fokus ligger på kundanpassade lösningar och vår försäljning går huvudsakligen till den svenska marknaden. Kunderna är till stor del apparatskåpsbyggare, det vill säga de företag som bygger den utrustning som ska sitta i skåpen och sedan säljer vidare till slutanvändaren, förklarar Mats Hero. Prototyper eller hela serier Eftersom Danverk AB tillverkar kundanpassade kapslingar helt enligt kundens önskemål kan företaget leverera allt från enstaka prototyper till hela serier. - Danverk står för kvalitet, flexibilitet och snabbhet och vi strävar alltid efter att ha kunden i fokus. Det kommer nya konstruktioner till oss hela tiden. Vi kan ta fram en prototyp på tre till fem veckor. Sedan kan den gå vidare till en mindre serieproduktion som snabbt kan anpassas efter förändrade krav. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och alla medarbetare är involverade i vårt arbete mot ständig utveckling och förbättring. Tillverkningen sker så miljömässigt riktigt som möjligt, säger Mats Hero. - För att ett sådant här företag ska må bra så gäller det att kunna utnyttja produktionsmöjligheterna maximalt. Med den utrustning som vi har i dag har vi möjlighet att nå en försäljning på drygt 30 miljoner kronor. Sedan får vi se hur vi ska gå vidare med investeringar i maskinparken och i lokaler, förklarar han. Arne Öster Energieffektiva lösningar - ekonomi för dig och skonsamt för miljön Atlas Copco erbjuder totallösningar för små som stora behov. Med ett stort utbud av produkter och tjänster kan vi ta helhetsgreppet över din tryckluftsanläggning. Vi hjälper dig att nå optimal produktivitet och driftekonomi med minimal miljöpåverkan. Vi strävar efter att din produktivitet ska vara på topp.

16 34 Annonsera i Svensk Leverantörstidning industri Kunskap inom kvalitet Komponenter och vissa delar av maskiner är för många en osynlig självklarhet men för dem som är insatta, en hel vetenskap. Att veta vem man ska köpa av, sälja till och vad som passar vem, är frågor som kräver mycket erfarenhet och kunskap. Att tänka klimatsmart är inte bara viktigt för privatpersoner utan ännu mer för företag som ska kontrolleras och certifieras. Det gäller då att veta vad man köper in och från vem så man kan lämna garantier till sina kunder. Inom i stort sett all industri och tillverkning behövs det gummislangar. Det kanske inte är det första man tänker på när det gäller tillverkning men det är en oerhört viktig komponent som har avgörande betydelse för dess ändamål. -Miljöfrågan är oerhört viktig, så vi köper in våra produkter från leverantörer som vi vet håller hög standard, säger Jan Johansson, Slang-Pac AB. Självvald begränsning Med en företagsfilosofi som förespråkar kundservice, miljötänkande och bra priser har detta 15-manna företag fått en kraftigt ökad försäljning. -Samtidigt som vi expanderar är det väldigt viktigt att fortfarande lägga styrkan på kundservicen. Först och främst måste vi kunna leverera våra varor till kunderna som vi lovat och leva upp till våra åtaganden, förklarar Sören Persson. -Vi kan kvalitet och med vår långa erfarenhet och handplockad personal ser vi stora möjligheter även i en sådan här liten bransch. Slang-Pac är en stor leverantör av gummi till fordonsindustrin med huvudsaklig inriktning på packningar, gummibussningar, slangkapning och skärning av lister. Gummislangar används bland annat i maskiner och fordon som kräver olika sorter, storlekar och fabrikat. -Man måste veta vad man håller på med. Det är svårt att starta ett företag om man inte kommer från branschen för det är en hel vetenskap, fortsätter Jan Johansson. Luft, vatten, olja, värme, solljus och strålning är bara några komponenter som spelar stor roll när man tittar på vad för typ av slang som behövs till maskinerna. Med över 3000 artiklar på lager har Slang-Pac de flesta sorter inne vilket också innebär korta leveranstider. Svårersättlig produkt Tills en lösning finns på oljesituationen i världen resonerar Slang-Pac att man få göra det man kan. - Gummit är en så otroligt viktig komponent inom industrierna och det går inte att stoppa utvecklingen eller efterfrågan på gummit. Så vi ser då till att våra produkter håller hög miljöstandard samt att vi lägger stor vikt vid omhändertagningen av gummiskrot och emballage. Stina Rangmar CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE 10 års produktion 0 fel 100 % tillgänglighet Maximal maskintillgänglighet: med CNC-system från Fanuc GE Våra CNC-system är de mest tillförlitliga i världen: Statistiken visar att första felet inte inträffar förrän tidigast 10 år efter installationen. Detta spar dyra serviceingripanden, produktionsstopp och reducerar därmed TCO (Total Cost of Ownership) till ett minimum. Er fördel: Högsta tillförlitlighet för maximal tillgänglighet. Bara en av våra styrkor. Fanuc GE CNC Nordic AB / Hammarbacken 4B / SE Sollentuna / Tel.: / Fax: /

17 Svensk Leverantörstidning nr Företaget som lyfter svensk industri Inom industrin är många detaljer så lätta att man kan lyfta dem för hand och andra kräver rejäla kranar för att lyfta. Som generalagent för Demag Cranes & Components vill det Huddingebaserade företaget Dematek AB vara en självklar samarbetspartner för svensk industri inom området intern materialhantering. Utöver ett brett produktsortiment har Dematek i dag också den största serviceorganisationen inom lyftteknik i Sverige. Claes Hörnfeldt. - Vår affärsidé grunder sig på att vi ska tillgodose marknadens behov av produkter, idélösningar, service och andra tjänster inom området intern materialhantering där vår huvudleverantör är Demag Cranes & Components, säger Claes Hörnfeldt på Dematek AB, ett företag som startades av Berndt Hörnfeldt 1994 men som har sina rötter i ett bolag med inriktning på lyftteknik som startades redan 1919 och som 1921 fick agenturen för dåvarande Demag Zug. Demag är världsledande inom området materialhantering. Företaget satsar årligen stora summor på forskning och utveckling och håller en jämn och hög teknisk kvalitet på allt som tillverkas. - Vi kan lösa våra kunders lyftproblem, både praktiskt och tekniskt oavsett var i landet behovet uppstår. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB:s lyftteknikservice och ökade antalet anställda med mer än 100 procent. Dematek har i dag kompetenta och erfarna säljare samt installations- och servicetekniker lokaliserade på 27 orter över hela Sverige, förklarar Claes Hörnfeldt. Utöver serviceteknikernas rullande reservdelsdepåer, med de allra vanligaste reservdelarna, finns ytterligare möjligheter till snabba reservdelsleveranser från centrallagret i Huddinge eller 5 24 Gnosjö, Tel: något av lagren på våra regionkontor. Vid brådskande fall flyger Dematek in icke lagerförda delar från Europalagret i Tyskland. Från och med den 1 febuari 2005 är familjeföretaget Lotab i Strängnäs ett dotterbolag till Dematek AB. Lotab är verksamma inom smide och montage av materialhanteringsutrustning, och tillverkar även verktyg och stålkonstruktioner. - Våra produkter kräver en del stålkonstruktioner för att hänga lyftanordningarna i och vi såg då möjligheterna med att ha en egen sådan smidesverkstad, berättar Claes Hörnfeldt. Dematek Technical Center DTC beräknar och konstruerar el- och mekaniska lösningar, genomför ombyggnadsprojekt (el & mek), bevakar lagar och standarder, erbjuder resurstjänster till sina kunder och utvecklar lösningar i ny teknik. - Dematek Technical Center i Västerås genomför också utbildningar som krävs för att få hantera lyftutrustningar. Här kan man räkna ut livscykeln på till exempel en traverskran och undersöka om produkterna håller för att öka kapaciteten. Vi har kompetenta konstruktörer och specialister med bred erfarenhet från både Demag, ABB och andra fabrikat. DTC:s konstruktionskunnande gör att man kan hjälpa till att öka lönsamheten och produktiviteten i befintliga anläggningar genom ombyggnader och uppgraderingar och kan även ta fram olika lyftverktyg, säger Claes Hörnfeldt. Dematek Ergo Center Dematek Ergo Center i Göteborg tillhandahåller olika typer av lyftutrustningar som lyfter detaljer där det innebär en direkt risk, eller på sikt innebär en risk för förslitningsskador. - Dematek är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000. Vi har marknadens bredaste produktsortiment av kranar med kapacitet att lyfta allt från några kilo och upp till 300 ton. Vi säljer även komponenter för olika ändamål som man kan bygga ihop med till exempelvis fjärrstyrning och manöverdon, drivteknik och strömtillförsel, säger Claes Hörnfeldt och förklarar att Dematek AB inte heller är främmande för att serva lyftutrustningar av andra fabrikat. Att leverera lyftutrustningar till teatrar och operahus är en växande och lite udda nischmarknad. Här finns det speciella säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Ett par exempel på uppdrag: Dematek fick för en tid sedan förtroendet av Peab, som för Uppsala kommuns räkning uppfört Konsert och Kongresshuset, att vara med som leverantör. Konferens- och konserthallen Flygeln i Norrköping, som invigdes i slutet av augusti 2006, har en unik lösning på höj- och sänkbar läktare. Dematek har konstruerat och levererat fackverksbalkarna och utrustningen för att lyfta och sänka läktaren. Arne Öster 35 industri CNC-System för ökad driftsäkerhet och produktivitet Genom att välja maskiner med ett driftsäkert och operatörsvänligt CNC system bidrar man till ökad produktivitet och låg TCO, Total Cost of Ownership. Även genom retrofit kan pengar sparas då fungerande maskiner utrustas med ett nytt styrsystem. Fanuc GE CNC utvecklar och tillverkar CNCstyrsystem för verktygsmaskiner och andra tillämpningar, där de tar fram lösningar för olika typer av maskiner. De tittar på vad just den specifika branschen behöver för system, samt ger support och service på produkterna. Stor fokus på kvalitet Fanuc CNC är branschledare i Norden med CNC-System som finns på de flesta typer av verktygsmaskiner. Fanuc tillhandahåller service och reservdelar i 25 år efter tillverkningen, då tillförlitlighet är nyckelordet för Fanuc. -Vårt motto är att ha driftsäkra produkter för att minska problemen och öka konkurrenskraften för våra kunder, säger Tord Käck, VD för Fanuc GE CNC. Med statistik som visar på ett fel per tio år menar Fanuc att driftsäkerhet är deras starkaste sida. -Vi tillhandahåller serviceingenjörer och reservdelar som gör utrustningen driftklar på nytt. Styrsystem körs oftast med Fanucs egna operativsystem vilket innebär att det inte finns Windows/ PC på maskinen vilket minskar risken för virus och andra typer av PC problem. Stora på CNC Fanuc GE CNC är en världsledande leverantör med lång erfarenhet inom industriautomation. Styrsystemen CNC, Computerized Numerical Control, används för att styra verktygsmaskiner och ingår både i system för styrning av enklare maskiner samt styrsystem för komplexa tillämpningar med höghastighetsfunktioner, digitalt styrda servo- och spindelmotorer, och användarvänliga operatörspaneler. -Våra produkter och lösningar återspeglar ett engagemang i många olika bearbetningstillämpningar under lång tid, förklarar Tord Käck. Ett Fanuc CNC-system består av ett paket som även innehåller förstärkare, motorer, I/O-moduler och operatörspanel. Ett sådant komplett CNC-koncept säkerställer att komponenterna är optimalt anpassade för bästa prestanda och produktivitet. Stina Rangmar Tord Käck. EasyLink lamellkedjetransportör ES2001 Transportören är speciellt lämplig när höga krav på tillförlitlighet och flexibilitet ställs. Berendsen Textil Service AB Björkholmsvägen Huddinge Telefon Telefax Rotab Rostfria Transportörer AB Tel Fax Antennvägen Tyresö

18 36 Annonsera i Svensk Leverantörstidning industri Ökad kvalitet med rätt teknik Säkerhet och sanitet är ord med stor innebörd för många företag och industrier. Inte minst när det gäller arbetskläder och textilier inom sjukvård. Lagerutrymme och skötsel kan för vissa företag innebära problem som kan bli både dyrt och tidsödande. Men lösningen ligger i rätt teknik företag finns mycket tid att spara. -Slitna och smutsiga arbetskläder kommer alltid utgöra en kostnad för företagen. Dessutom är det en tidskrävande uppgift, säger Fredrik Ekström, platschef på textilserviceföretaget Berendsen. Fredrik Ekström. Myndighetskrav på viss utrustning uppmanar företagen att satsa på specialtillverkade skydds- och arbetskläder. Detta medför att plaggvolym ökar och därmed behov av lagerutrymme. Byggarbetskläder ska förses med dugliga reflexer och sjukhuskläder ska vara sterila likaväl som att livsmedelsbranschen har också höga krav med kontroll på sanitet och säkerhet. Detta innebär en kostnad som är oundviklig men genom att förlägga uppgifter som skötsel av textilier till externa Erfarenhet och nytänkande Berendsen är ett gammalt textilföretag som numera är ett av Europas ledande företag inom textilservice för både stora och små företag. Deras koncept bygger på att hyra ut och erbjuda tjänster kring textilhantering av allt från sängkläder och skyddskläder till skurmoppen. Företagen slipper lagerhållning vilket ger minskade lagerkostnader. Förutom tvätt och lagerhållning tillverkar Berendsen även arbetskläder. Med så få mellanhänder som möjligt syr de upp kollektionerna i Estland där kan beställas efter företagens önskemål. Med 30 år i branschen förklarar Fredrik Ekström hur deras nya metod har effektiviserat hanteringen av textilierna. -Med ett chip insatt i varje plagg kan vi läsa av hur ofta plagget har tvättats och därmed beräkna plaggets livscykel och vem som brukar det. Noggrann beräkning visar också företagets behov varefter man hyr så många plagg som behövs och de som inte används kostar heller ingenting. Inom vård och omsorg sker täta kontakter med vårdtagare och risken för smittspridning är stor. Professionellt hanterade arbetskläder är en garanti för ökad hygien och större trygghet inom vården. Arbetskläderna som är av hög kvalitet tvättas i moderna tvätterier där det noggrant kontrolleras att de tvättas i tillräckligt höga temperaturer så att bakteriespridningen minimeras. Miljö på tapeten Hållbar utveckling är ett hett begrepp inom många sektorer i samhället. Med Berendsens nya tvättkoncept kan kläderna tvättas i lägre temperatur och ändå ge ett bättre resultat. Vanligtvis tvättas kläder i grader men med en ny teknik används miljövänliga kemikalier som gör textilierna rena redan vid 40 grader. Plaggens livslängd bibehålls och miljön skonas. I 40 graders tvätt förstörs inte reflexerna på byggarbetares kläder vilket också är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Genom att förmedla en bättre och säkrare produkt uppmuntrar Berendsen till att effektivisera och spara tid åt företagen. Färdiglastade vagnar med handdukar och sängkläder kan levereras till hotellstädet och sedan hämtas efter överenskommelse. -Oberoende på vad ens företag sysslar med vill man ge mer produktionstid till det man ska syssla med, avslutar Fredrik Ekström. Stina Rangmar Långsiktig service vinner i längden Energibesparing och bra service är hårdvaluta i en miljötänkande tid. Med energianpassade kompressorer och tillförlitlig service har man lagt en god grund för ett sunt arbetsklimat. Alla tillverkande företag behöver och använder kompressorer. Allt från bagerier och småverkstäder till jätteindustrier finner man kompressorer av olika slag. Viktigt är dock att titta på om kompressorn är tillräcklig för ändamålet, alternativt för kraftig. Kaeser kompressorer, som tillsammans med Siemens, har utvecklat en ny styrenhet som utnyttjar tryckluften på bästa sätt vilket ger en energibesparing då den styrs efter behov. -Vi vill inte sälja på för stora produkter till kunden utan kan fråga om de verkligen behöver en så stor kompressor, säger Ulf Eneqvist, Marknadschef på Kaeser Kompressorer. - Vi vill planera behovet tillsammans med kunden då vi ser oss mer som samarbetspartners än försäljare. Konkurrens i alla väder Affärsidéer kan variera men service är i alla lägen en konkurrenskraft som håller oberoende konjunktursvängningar. Med rikstäckande kontor och servicecenter från norr till söder i Sverige samt återförsäljare som säljer och servar satsar tyskägda Kaeser mycket på service för sina kunder. - Alla våra återförsäljare är utbildade då vi tror att det är viktigt i en lågkonjunktur att man mer kan satsa på servicesidan, berättar Ulf Eneqvist. Miljötänkande framtid Kaeser satsar nu också på norra Sverige där de nu kommer att utöka sin verksamhet. Då kanske deras värmeåtervinningssystem kommer väl till pass. Det går ut på att ta tillvara på värmen som kompressorerna alstrar genom en slang som kopplats till en vattenbehållare. Därifrån kan sedan värmen återanvändas inom en rad olika områden. -Vi försöker hela tiden utveckla oss miljömässigt, säger Ulf Eneqvist. Under en kompressors livstid ligger energikostnaden på ca 75% av den totala kostnaden och många företag har vant sig vid att betala ett alltför högt pris för energin. Om tryckluftskostnaderna i Europa optimerades skulle man kunna spara ända upp till 71% i energiåtgång. Det skulle inte bara väsentligt sänka kostnaderna utan också innebära betydligt mindre koldioxidutsläpp. Stina Rangmar Ulf Eneqvist. Tel: , fax:

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Containerns väg. Om containerns väg 1ll Gävle och framförallt om hur den hanteras i Fredriksskans. M13 Kommunika1on AB - PeO Apel

Containerns väg. Om containerns väg 1ll Gävle och framförallt om hur den hanteras i Fredriksskans. M13 Kommunika1on AB - PeO Apel Containerns väg Om containerns väg 1ll Gävle och framförallt om hur den hanteras i Fredriksskans 14-04- 03 M13 Kommunika1on AB - PeO Apel 1 Sedan 1980 har världens containervolymer blivit femton gånger

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kollektivtrafik I dag lever merparten av alla bolag med ständiga effektiviseringsbehov. En förutsättning

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight GÖR DINA TRANSPORTER SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR DIG För transporter inom Europa

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

Pressmeddelande för fri disposition

Pressmeddelande för fri disposition Pressmeddelande för fri disposition Nytt starkt år för Svenska Foder 2009 blev ett bra år för Svenska Foder. Bolaget, som under 2009 fyllde 20 år, redovisar en årsomsättning på 2,9 miljarder kronor och

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap

Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Med vårt kunnande blir dina livsmedelstransporter optimala.

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Topp till tå Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Familjeföretag. Begoma är ett familjeägt logistikföretag med anor från 1878 som ägs av Ingrid och Göran Malmberg.

Familjeföretag. Begoma är ett familjeägt logistikföretag med anor från 1878 som ägs av Ingrid och Göran Malmberg. Augusti 2016 Familjeföretag Begoma är ett familjeägt logistikföretag med anor från 1878 som ägs av Ingrid och Göran Malmberg. Begoma omsätter över 300 MSEK och hanterar nästan 40 000 transportuppdrag per

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV

HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV HUR FÅNGAR DITT FÖRETAG UPP DE KUNDER SOM SÖKER INFORMATION PÅ DIN WEBBSIDA? VI HAR EN LÖSNING FÖR VISNING AV TRYCKSAKER OCH EFFEKTIV HANTERING AV TRYCKSAKSBESTÄLLNINGAR SOM KAN SKE VIA DIN WEBBSIDA. Vi

Läs mer