Nyckeltal Input Consulting. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Input Consulting. Innehåll"

Transkript

1 Input Consulting Verksamheten 2007

2 Innehåll Viktiga händelser Input i sammandrag 3 Input Holding 4 Input Stockholm 5 Kunder och medarbetare 6 AFA 10 Returpack 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Allmänna upplysningar 17 Revisionsberättelse 18 Styrelse och Ledningsgrupp 19 Nyckeltal Input Consulting År 2007 År 2006 År 2005 Omsättning, tkr Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, tkr Vinstmarginal, % 9,70 13,38 11,05 Omsättning per anställd, tkr* * Förädlingsvärde per anställd, tkr Soliditet, % 33,29 35,58 32,93 * siffran korrigerad för intäkter från underkonsulter Affärsidé Genom att erbjuda våra kunder det bästa av det bästa inom IT -konsulting stödjer vi kunderna i att utveckla, förädla och förvalta sin verksamhet. Strategi Inputs strategi ligger i linje med vår affärsidé, vilket innebär att våra konsulter ska besitta och vidareutveckla sin spetskompetens inom sina respektive kunskapsområden: Management, Projektledning, Arkitektur & metodik samt Systemutveckling. Viktiga händelser 2007 Ny rekordomsättning på 92,7 Mkr (90,4) och ett resultat före skatt och dispositioner på 9 MKr (12,1), med bibehållen god soliditet och likviditet. Nya kunder under året är bland annat DnB NOR, Fotbollsförbundet, Salus Ansvar och ScanPix. Nytt ettårigt ramavtal med Fritidsresor. Officiell utnämning till "Microsoft Certified Partner". Input firade sitt 10-års jubileum i branschen. Produktion, form, layout och projektledning: Konsultkompaniet Sundén AB. Text: Patrik Lones och Input. Foto omslag: Lennart Dannstedt Foto: Fotojournalisten Viktor Brott.

3 Input i sammandrag Företaget Input Consulting startade 1997 och är ett personalägt IT-konsultföretag i Stockholm med en platt och dynamisk organisation. Vår målsättning är att vara kundernas långsiktiga samarbetspartner genom att leda och stödja deras verksamheter och IT-projekt, utveckla system, utbilda och ge strategisk rådgivning. Input utvecklar också kompletta IT-lösningar som totala åtaganden samt utvecklar och licensierar systemkomponenter till leverantörer inom administration och finansen. Sedan start har Input visat positiva resultatsiffror varje år och har idag cirka 50 medarbetare. Med ett omfattande och väl inarbetat nätverk av omkring ett 30-tal underleverantörer har vi möjlighet att vid behov komplettera med resurser och specialistkompetens. Vi har hög kompetens inom och fokuserar på områdena Bank & Försäkring, Public samt Transport & Logistik. Inom dessa branscher har vi våra största kunder som till exempel SEB, Skandia, Länsförsäkringar, Fritidsresor, ICA, Bilprovningen, Stockholms Stad och Skatteverket. Input kännetecknas av erfarenhet, pålitlighet samt hög kompetens och kundservice. Samtliga konsulter har lång erfarenhet av systemutveckling och projektledning i avancerade och omfattande utvecklingsprojekt. Kontinuerlig och strukturerad överföring av kunskap till kunderna är en väsentlig del i vårt erbjudande. Våra koncept, egenskaper och höga kvalitetskrav borgar för framgångsrika projekt där inte bara målen möts i tid inom givna kostnadsramar, utan även kompetens- och kunskapsnivåer säkras hos kunden. Affärsmål - Två nya större kunder per år. - Kontrollerad tillväxt, med en nettotillväxt om cirka fem konsulter per år. - Resultat efter finansnetto på minst tio procent av omsättningen per år. - Fem procent av den totala omsättningen ska användas för kompetensutveckling. Verksamhetsutveckling 2008 Under 2008 planerar Input att lansera produkten Input.Shell, utvecklad inom ramen för affärsområdet Input Solutions. Input kommer också att satsa på att knyta flera partners till affärsområdet Input Management samt kommer att stärka de befintliga kompetenssatsningarna ytterligare. Input.Shell är ett skal för stöd vid utveckling av.net lösningar. Input.Shell består av en skal-arkitektur med bl.a. ett fasadlager och ett affärslager. Generella klasser och regelverk underlättar konstruktion av komplexa IT-system. Input Solutions är ett affärsområde som utvecklar, säljer och förvaltar flexibla systemkomponenter för integration och kompletterande funktionalitet i stora system ökade Input kraftigt satsningarna inom fokusområdena tjänsteorienterade arkitektur, SOA, och Agile Extreme Programming och SCRUM. Input planerar att stärka kompetensen ytterligare Det råder fortsatt stark efterfrågan på kunskap inom dessa områden. SOA respektive agila utvecklingsmetodiken ger bevisligen hög kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabba leveranser med hög kvalitet. Vidare planerar vi att öka kompetensen och konsultcertifieringar inom de mest populära teknikplattformarna, bland annat Microsoft och Java. Våra managers och projektledare kommer också att vidareutveckla sig via skräddarsydda kurser under våren.

4 Input Holding Vår kompetens säkrar framtiden Under 2007 ökade efterfrågan och omsättningen inom samtliga kompetensområden. Input har renodlat sina erbjudanden och stärkt profilen inom management, IT-arkitektur, IT-projektledning och systemutveckling. I det nya affärsområdet Solutions kommer den första plugin-plattformen Input.Shell, för effektiv systemutveckling, att bli klar för lansering under andra kvartalet Sedan 2004 har efterfrågan på Inputs kompetens och lösningar, liksom vår omsättning, stigit kraftigt varje år omsatte vi omkring 53 Mkr ökade omsättningen med 2,3 Mkr från föregående år till rekordnivån 92,7 Mkr. Resultatet före skatt och dispositioner blev 8,9 Mkr (12,1) med bibehållen god finansiell ställning. Utvecklingen ger oss kvittens på att vår strategi att endast rekrytera erfarna konsulter och att satsa hårt på kontinuerlig kompetensutveckling är den rätta. Med vår höga kompetens och långa erfarenhet inom våra kunders branscher kan vi skapa genomgripande verksamhetsförbättringar på kort tid. Input erbjuder ett flexibelt, lyhört och snabbfotat alternativ som kunderna uppskattar och som får dem att stanna kvar, år efter år. Inputs attraktiva anställningsmodell, med möjlighet till delägarskap, och vår goda arbetsgemenskap lockar de bästa konsulterna. Det är dock inget vi tar för givet, utan ser det som en daglig utmaning att göra Input till den mest attraktiva arbetsplatsen. Idag är cirka 80 procent av företagets femtiotal medarbetare delägare. Året bjöd också på en del överraskningar. I början på 2007 startade vi upp ett nytt bolag, InputTech, där vi erbjöd avancerade tekniska konsulttjänster och produkter. Satsningen fick inte den bärkraft som vi hade hoppats på, bland annat på grund av Ericssons finansiella problem under hösten vilket påverkade marknadsefterfrågan kraftigt. InputTech avvecklades därför vid slutet av Erfarenheten med InputTech gav oss anledning att ompröva affärsstrategierna. Det har lett till en renodling av verksamheten med fokus på våra traditionella kompetensområden management, IT-arkitektur, IT-projektledning och systemutveckling. Vi kommer bl.a. att stärka vår kompetens med fler managementkonsulter då vi märker en ökande efterfrågan på helhetslösningar med både verksamhets- och IT-utveckling. Kunderna ställer allt högre krav och samarbetar med allt färre konsultföretag, vilka har en bred kompetensbas. Input tillhör och ska fortsätta tillhöra denna minskande skara konsultföretag som arbetar nära och långsiktigt med kunderna. Input kommer också att fortsätta att utveckla flexibla systemkomponenter för kompletterande funktionalitet i finansiella och administrativa system. Lösningarna ger kunderna möjlighet att snabbt utöka funktionaliteten i befintliga system, med omedelbar kundnytta, utan att behöva investera i tusentals utvecklingstimmar. Under våren 2008 lanserar vi Input.Shell, som är vår första SOA-baserade plattform med ett paketerat klassbibliotek för effektiv systemutveckling. Om inbromsningen i samhällsekonomin påverkar efterfrågan på IT-konsulttjänster, vilket vi i början på 2008 ännu inte kan se, är en fokusering på våra kärnområden den bästa strategin. Fokuseringen ger oss möjlighet att hjälpa kunderna att snabbt nå effektivitetsvinster eller att ta kommandot på marknaden. Kompetensmixen efterfrågas i både hög- och lågkonjunktur, vilket ger mig stor tillförsikt inför framtiden. Stockholm, 31 mars 2008 Beaumont Montgomerie Neilson VD Input Holding 4

5 Input Stockholm Personliga kundrelationer är nyckeln till framgång Input lägger ännu ett starkt år bakom sig med ökad omsättning och flera nya stora kunder. En av framgångsfaktorerna är Inputs nära och personliga relation till kunderna. En annan är konsulternas höga kompetens och effektiva metoder som leder till hög kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet. Under året ökade efterfrågan inom samtliga kompetensområden rejält och vi har haft full beläggning hela året, vilket är ovanligt i den här branschen. Vi har förnyat ramavtal med bland annat Fritidsresor och fått flera nya stora kunder som DnB NOR Finans, ScanPix, Mantacore och Fotbollsförbundet. Det är oerhört spännande projekt vi får arbeta med hos dessa företag. Hos DnB NOR Finans får vi vara med om att koordinera införandet av de finansiella systemen för deras nystartade svenska verksamhet. Scan- Pix hjälper vi att utveckla en ny webbaserad lösning för att effektivt hantera och sälja copyrightskyddat bildmaterial över nätet. Vi ser våra kunder som samarbetspartners där närhet, lojalitet, pålitlighet och lyhördhet är hörnstenarna i ett framgångsrikt samarbete. Kunderna uppskattar konsulternas vassa kompetens och långa erfarenhet, liksom den höga flexibilitet och service vi erbjuder. Input är tillräckligt stort för att erbjuda helhetslösningar med en bred kompetensmix och tillräckligt litet för att vara flexibelt, personligt och snabbrörligt. Vi har en ambition att fortsätta växa för att stärka vår kompetens och allsidighet. Men vi kommer alltid att värna om den lilla organisationens flexibilitet, smidighet och gemenskap. Detta för att kunna behålla och attrahera marknadens bästa konsulter och ge kunderna bästa tänkbara service. Drivkrafterna på marknaden är kundernas behov av snabbare och mer tillförlitlig information, bättre kommunikation samt effektivare affärs- och arbetsprocesser. Detta kräver ständig modernisering av IT-system, integration av system och processer samt nya arbetssätt som stöds av ny teknik. Med både management- och IT-konsulter kan vi arbeta med alla delar i ett förbättringsprojekt. Det ger oss möjlighet att skapa helhetslösningar där vi driver projekt, levererar färdiga system och säkerställer att verksamheten drar full nytta av lösningarna. Bland tekniktrenderna är tjänsteorienterad arkitektur (SOA), Business Intelligence, modernisering av slutna system samt konsolidering och virtualisering bland de hetaste. Under året har vi bland annat hjälpt Bilprovningen att konsolidera stationernas lokala servermiljöer till en gemensam central serverlösning. Genom virtualisering simuleras lokala servrar hos de ca 175 stationerna. Lösningen spar enormt mycket tid i administration, drift och underhåll. Vårt beslut att fokusera på teknikplattformarna Microsoft.Net, Bea Web Logic Server (Java) och Oracle har visat sig vara helt rätt. Efterfrågan på specialister inom dessa tekniker är stor och plattformarna är framtidsorienterade och innovativa med hög skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Input ligger också i framkant inom projektledning och utvecklingsmetoder med fokus på agila metoder, som SCRUM och Extreme Programming. Metodiken leder till snabbare och effektivare utveckling med hög kvalitetssäkring och snabb kundnytta. Under 2007 har vi utsett tre kompetensansvariga som koordinerar konsulternas utveckling och kunskap inom våra teknikområden och inom projektledning. Satsningen säkerställer en mer strukturerad och långsiktig kompetensutveckling, vilket ger våra konsulter större trygghet och våra kunder högre kvalitet. Jan Blomqvist VD Input Consulting Stockholm AB 5

6 Kunder och medarbetare Kvalitet framför kvantitet ger nöjdare kunder Inputs filosofi är enkel nöjda kunder kommer tillbaka och pratar gott om oss. Därför arbetar vi långsiktigt och vill vara en samarbetspartner som utvecklas tillsammans med kunden. En annan viktig formel för Inputs framgång är företagets storlek. Vi är inte särskilt stora, vilket uppskattas av både medarbetare och kunder. Inputs småskalighet utgör inget hinder för oss att driva stora projekt och helhetslösningar med ansvar för projektledning, systemutveckling, införande och förvaltning. Flera av Inputs uppdrag är omfattande flerårsprojekt. Genom ett väl inarbetat och brett nätverk av underleverantörer löser vi effektivt tillfällig resursbrist och specialistbehov. Litenheten innebär att vi kan fokusera på kunderna och ge dem bästa tänkbara service. Det ger oss också möjlighet att odla en stark företagskultur där medarbetarna känner sig hemma, uppskattade och delaktiga. Förutsättningarna för individuell kompetensutveckling är utomordentliga, anställningsvillkoren är generösa och all personal erbjuds delägarskap. Nöjda och motiverade medarbetare leder som bekant också till nöjda kunder. Input värnar om småskaligheten även när vi växer genom att låta tillväxten ske i nya affärsområden inom koncernen. Denna strategi innebär att vi kan bevara företagskulturen och samtidigt säkra kompetensförsörjningen med kontinuerlig nyrekrytering samt ta tillvara på nya möjligheter. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet inom bl.a. följande branscher där Inputs största kunder finns. Branschområdena utgör också Inputs kundsegmentsindelning. Inputkonsulten är erfaren, kunnig och serviceinriktad Vi väljer Inputs medarbetare med stor omsorg och tar väl hand om dem. Kunskap och erfarenhet står högt i kurs hos Input. Spetskompetens, hög service och leveranssäkerhet är Inputs ansikte utåt. Därför anställer vi bara konsulter med dokumenterad erfarenhet, hög kompetens samt en positiv och serviceinriktad inställning. Och därför gör vi stora investeringar i kompetensutveckling. Varje medarbetare har en utvecklingsplan innehållande minst hundra timmars kompetensutveckling årligen. Dessutom premieras konsulterna när de sätter av tid för externa kurser samt vid certifieringar. Carina Thunborg KONTOR Administration Britt-Marie Olofsson EKONOMI Administrationen på Input hanterar alla ärenden rörande kunder, konsulter, leverantörer samt myndighetsrapporteringen. Administrationen är indelad i funktionerna Ekonomi, Kontor och Försäljning. Ansvarig för Kontor är Carina Thunborg, ansvarig för Ekonomi är Britt-Marie Olofsson och ansvarig för Försäljning är Jan Blomqvist. David Lundequist FÖRSÄLJNING 6 Jonas Ågren FÖRSÄLJNING Jan Blomqvist FÖRSÄLJNING

7 Input är en platt och informell organisation där alla engagerar sig och bidrar till företagets utveckling. Dessutom är 80 procent av konsulterna delägare i företaget. Företagskulturen och kundernas uppskattning avspeglas bland annat i Inputs relativt låga personalomsättning och sjukfrånvaro. Idag har vi cirka 50 medarbetare och omkring ett 30-tal underleverantörer. Samtliga konsulter är specialiserade inom något av Inputs huvudområden: Management, Projektledning, Arkitektur & Metodik eller Systemutveckling. Management Inom detta tjänsteområde erbjuds verksamhetsanalyser, utredningar, verksamhetsrådgivning, IT-strategier, processledning, affärsutveckling och chef att hyra. Managementgruppen har tagit fram ett antal erbjudanden där man paketerar olika angreppssätt. Exempel på dessa erbjudanden är Behovssäkrad upphandling, Effektmål och effekthemtagning samt Etablering av programkontor. Anders Thomson MANAGEMENT Göran Mejergren MANAGEMENT Håkan Boman Hendrik Ellert Marianne Ljungberg MANAGEMENT Catherine Lind Anders Nilsson MANAGEMENT Kai Lundberg MANAGEMENT Bank & Försäkring Inom kundsegmentet Bank och försäkring har vi kunder som AFA Försäkring, DnB NOR, IF, Financial Systems, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank. Niclas Mesterton Lena Böös PROJEKTLEDNING Ulla Bohmgren MANAGEMENT Anders Blomberg Birgitta Björsin PROJEKTLEDNING Kerstin Bagewitz KRAVHANTERING Karin Ribbenstedt PROJEKTLEDNING Ulrika Näslund KRAVHANTERING Charlotte Bramstedt KRAVHANTERING 7

8 Projektledning Inom detta tjänsteområde erbjuds projektledning, projektledningsstöd, projektrevisioner, testledning och kvalitetssäkring av IT verksamheter. Vi arbetar med flera olika projektmodeller och i enlighet med kundernas krav. De vanligaste är Rational Unified Process, RUP, och Wenell s projektledningsmodell som är en vidareutveckling av PROPS. Arkitektur och metodik Inom Arkitektur och metodik erbjuds tjänster som metodstöd, hjälp vid upprättande av utvecklingsmiljöer, etablering av förvaltning, mentorskap och utbildning, teknisk arkitektur och kommunikation. Vi är specialiserade inom UML, UP (Unified Processe) och Agile Extreme Programming. Ingemar Allqvist ARKITEKTUR & METODIK Anders Bremberg ARKITEKTUR OCH METODIK Henrik Thunborg ARKITEKTUR & METODIK Björn Hagqvist ARKITEKTUR OCH METODIK Staffan Rosendahl Björn Ekryd ARKITEKTUR & METODIK Jan Malmgren Dan Löfquist ARKITEKTUR & METODIK Public Kunder inom Public området är ALMI Företagspartner, Bilprovningen, Skatteverket, Stockholms Stad, Premiepensionsmyndigheten (PPM), Rikspolisstyrelsen, Sveriges Riksdag och TeliaSonera. Jimmy Pörn Håkan Stattin MANAGEMENT Göran Sonnesjö MANAGEMENT Håkan Svedén Ulf Creutzer MANAGEMENT Michael Palczynski 8 Göran Lundin PROJEKTLEDNING Anders Söderström

9 Systemutveckling Detta område innehåller tjänster för nyutveckling och underhåll av lösningar i client/server- och webbmiljöer. Vi utvecklar främst enligt tjänsteorienterad arkitektur, SOA, på Microsoft.NET (Visual Studio) och BEA WebLogic Server -plattformar. Vi använder moderna utvecklingsspråk som C#, VB.NET samt J2EE och, i förekommande fall, även mera traditionella programmeringsspråk som Cobol och Visual Basic. De databaser vi använder i utvecklingsprojekten är, framförallt, Oracle, Microsoft SQL Server och IBM DB2. Nätverk Inputs omfattande och noga utvalda nätverk av underleverantörer ger oss möjlighet att lösa i princip alla problem och tillgodose de flesta behov av IT-konsulttjänster. Nätverket innebär också att vi kan genomföra större projekt på kortare tid. Bland Inputs partners finns Alliansor, Argentum, Cygni, DevDep, Eskadern Företagsutveckling, Five for You, Trade- Soft och Softronic/Yarrow Consulting. Inputs tidigare dotterbolag Explizit, som bland annat förvaltar Bilprovningens lösningar, är fortfarande en viktig samarbetspartner och ägs idag till 100% av Argentum AB. Mats Alm Mats Fryklund ARKITEKTUR & METODIK Pernilla Uhlin ARKITEKTUR & METODIK Transport & Logistik Björn Rundlöf ARKITEKTUR & METODIK Kunder inom segmentet Transport & logistik är bl.a. ICA, Fritidsresor och Returpack. Kristoffer Vidmo Jörgen Bilander Magnus Green Carina Benson PROJEKTLEDNING Martin Wahren PROJEKTLEDNING Catrine Canclini PROJEKTLEDNING Lars Wellner PROJEKTLEDNING Tommy Wallgren PROJEKTLEDNING 9

10 En svensk mästare som aldrig blir nöjd AFA Försäkring har genom sitt uthålliga ledarskap och kvalitetsarbete fått utmärkelsen Svensk Kvalitet Input har hjälpt företaget att utveckla en ny modell för målstyrning, vilken är en central pusselbit i förbättringsarbetet. Det övergripande målet är att ha hög kostnadseffektivitet och nöjda försäkrade. Men internt blir man aldrig riktigt nöjd. Vi är mycket stolta över utmärkelsen Svensk Kvalitet Den ger oss kvittens på att vi är på rätt väg i vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Men vi slår oss inte till ro bara för att vi fått denna bekräftelse, utan ser kvalitetsarbetet som en ständigt pågående process där målet är att aldrig vara riktigt nöjda. Målstyrningsmodellen ger oss ett bra verktyg för att fortsätta vår verksamhetsutveckling med högre effektivitet och kvalitet, framhåller Terese Söderlund, chef för Administration på AFA Försäkring. En angelägenhet för drygt tre miljoner löntagare AFA Försäkrings huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar som är bestämda i kollektivavtal, eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Avtalsförsäkringarna gäller vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall. Drygt tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. Försäkringarna har administrerats i olika former och bolag under åren, bland annat hos Skandia, Folksam och Trygg-Hansa. Först 1998 konsoliderades verksamheten för alla produkter i en gemensam organisation. Det var en unik situation. Sammanslagningen innebar att en helt ny organisation bildades med flera fullt operativa enheter som hade varit igång i över 30 år. För att skapa en gemensam organisation på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt har vi ända sedan starten använt Institutet för Kvalitetsutvecklings (SIQ) kvalitetsutvecklingsmodell som plattform, förklarar Terese Söderlund. Terese Söderlund berättar att AFA Försäkring deltagit i utmaningen Svensk Kvalitet sedan år 2000, mest som en metod för att driva utvecklingsarbetet. Det är ett bra sätt att få verksamheten professionellt och objektivt bedömd. SIQ:s metod baseras på The European Foundation for Quality Managements (EFQM) modell för verksamhetsutveckling. SIQ låter en examinator studera verksamheten, vilket resulterar i en så kallad återföringsrapport med slutpoäng och rekommendationer för kvalitetshöjande åtgärder. Återföringsrapporterna har gett oss en bra uppföljning av utvecklingsarbetet och vi har varje år lyckats förbättra bedömningspoängen betydligt. I återföringsrapporten 2005 blev vi rekommenderade att förbättra våra metoder för målstyrning, säger Terese Söderlund. Målstyrning ger kraft och riktning AFA Försäkring tog hjälp av Input för att analysera behov och förutsättningar samt skapa en modell för målstyrning. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är att vi bara använder egenutvecklade modeller och lösningar med hög kvalitet. Därför tar vi emellanåt hjälp av erfarna konsulter som kan hjälpa oss skapa modeller i världsklass. Men det är extremt viktigt att konsulterna förstår verksamheten och passar in i organisationen eftersom de ska bo hos oss ett tag, understryker Terese Söderlund. Inputs managementkonsult Ulla Bohmgren anlitades för uppdraget. Hon hade, enligt Terese Söderlund, rätt kompetens och erfarenhet samt fungerade mycket bra i organisationen. Tillsammans med en arbetsgrupp på enheten Administrativt Utvecklingsstöd utvecklade Ulla Bohmgren en ny målstyrningsmodell inklusive dokumentationsstöd och seminarieprogram. Uppdraget omfattade även införande av målstyrning i verksamheten genom ledning av seminarier kring målmodellering samt utbildning av modelleringsledare. 10

11 Om AFA Försäkring Verksamheten inom AFA har pågått sedan 1962 då LO och SAF tecknade avtal om en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för privatanställda arbetare. Sedan dess har ytterligare försäkringsprodukter tillkommit som avgångsbidrag (AGB), avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Mer information: Tydliga mål får kraftiga styrnings- och motivationseffekter hos chefer och medarbetare och är en förutsättning för kommunikation av uppdrag, strategi och verksamhetsplan. Mål är också viktiga för att rikta intresse, prioritera ambitioner, tydliggöra förutsättningar och ställa krav, säger Ulla Bohmgren. Den nya metoden ska tillämpas i processutvecklingsarbete, projektarbete och linjeverksamhet. Formulering av nya mål sker normalt på tre seminariedagar under en kort period och baseras bland annat på information från mätning och uppföljning av verksamheten, kundenkäter samt omvärldsbevakning. Den nya modellen ger oss möjlighet att arbeta standardiserat med målstyrning och efter en enhetlig struktur i hela organisationen. Dessutom är modellen avgörande för att vi ska kunna mäta och följa upp vårt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt, upplyser Terese Söderlund. Nästa mål: att bli bäst i Europa Som för att poängtera för organisationen att förnöjsamhet är en dödsynd har AFA Försäkrings vd, Torgny Wännström, redan satt nästa höga kvalitetsmål. Till hösten 2008 siktar de på utmärkelsen EFQM Excellence Award, den europeiska motsvarigheten till Svensk Kvalitet. Inputs managementkonsult Ulla Bohmgren anlitades för uppdraget. Hon hade, enligt Terese Söderlund, rätt kompetens och erfarenhet samt fungerade mycket bra i organisationen. Tillsammans med en arbetsgrupp på enheten Administrativt Utvecklingsstöd utvecklade Ulla Bohmgren en ny målstyrningsmodell inklusive dokumentationsstöd och seminarieprogram. Nederst: Ulla Bohmgren, Karin Torsteinsrud och Kjell Holmberg. Om Svensk Kvalitet Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer och även enskilda enheter i en organisation kan söka utmärkelsen. Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass. Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, bedömer bidragen och utser en mottagare av utmärkelsen varje år. Mer information: 11

12 IT-utveckling med miljön i fokus För återvinningsleverantören Returpack är kontinuerlig IT-utveckling inte bara ett sätt att förenkla och minska kostnader. Det är också en väg mot bättre miljöeffekter. Input har bland annat hjälpt Returpack utveckla en ny kundwebb som ett led i en satsning mot minskade transportvolymer och bättre kundservice. Vår nya kundwebb kommer att ge våra kunder bättre möjligheter att sköta administrationen av pantautomaterna och returhanteringen själva, vilket ökar effektiviteten för alla parter. Dessutom ger lösningen kunderna bättre information, bland annat med statistik om antalet pantade flaskor och burkar för valfri tidsperiod, säger Hans-Erik Höglin, IT-chef på Returpack. Världens bästa pantare Returpack startade verksamheten 1984 med ett pantsystem för aluminiumburkar. Tio år senare infördes även ett pantsystem för återvinningsbara PETflaskor. Sedan början på 2006 ingår även andra plastförpackningar liksom metallburkar för konsumtionsfärdig dryck i pantsystemet. Returpack har också till uppgift att sprida information om nyttan med pantning i samhället samt sköta ekonomin för pantsystemet och samordna transporterna av pantförpackningar. Företaget ägs av Sveriges Bryggerier AB, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlareförbundet (SSLF). Vi har inget vinstmål. Vår uppgift är att sköta returhanteringen så effektivt som möjligt för våra ägares räkning och åt landets butiker, restauranger med flera. Målet är därför att hela tiden utveckla och förbättra lösningarna så att kostnaderna minskar. Därför är utvecklingen av våra IT-system av central betydelse i förbättringsarbetet, understryker Hans-Erik Höglin. Den svenska pantmodellen, som Returpack utvecklat, är i världsklass och har fungerat som förebild för motsvarande system i Norge, Finland, Danmark, Estland, Holland och på Island. Det kanske inte är så konstigt då att svenskarna är bäst i världen på att panta. Cirka 85 procent av alla aluminiumburkar och PET-flaskor återvinns. Returpack har skapat ett egenutvecklat system för administration av pantsystemet och betalning till kunderna, vilket kallas Direktkrediteringssystemet. Systemet har rönt stort intresse i utlandet och returhanteringsaktörer i Estland och Holland har köpt licenser av Returpack. Inför försäljningen till Estland och Holland behövde vi skapa ordentlig dokumentation kring systemet. Det var första gången vi tog hjälp av Input, vilket var för cirka tre år sedan. Sedan dess har vi kontinuerligt anlitat dem för olika uppdrag. Det känns väldigt tryggt att arbeta med Input. Det går snabbt att få konsulter med rätt kompetens och de erbjuder en flexibel och kundorienterad samarbetsform, anser Hans-Erik Höglin. Mindre luft att transportera Inputkonsulterna Kristoffer Vidmo och Lars Karlsson har varit hos Returpack sedan snart två år tillbaka. Deras insatser har till största kretsat kring vidareutveckling och komplettering av Direktkrediteringssystemet. Kristoffer Vidmo har också utvecklat en truckdatorapplikation som underlättar utlastning av komprimerat returmaterial vid Returpacks fabrik i Norrköping. Lösningen ger även Returpack bättre information om vikt och vilka kollin som ingår i varje leverans. Informationen skrivs ut, inklusive streckkoder, på etiketter inuti trucken. Dessa klistras direkt på respektive kolli. Att ha god kontroll på till exempel aluminiumlastens vikt är av stor betydelse eftersom ersättningen Returpack får från smältverken baseras på vikten, poängterar Kristoffer Vidmo. 12

13 Fakta om Returpack 1984 startade AB Svenska Returpack pantsystemet för burkar. I samband med att pantsystemet för återvinnings-pet-flaskor infördes 1994, grundades även AB Svenska Returpack-PET. De två bolagen verkar generellt under det gemensamma namnet och varumärket Returpack. Returpack har ca 45 personer anställda och huvudkontoret ligger i Norrköping. Där finns även den fabrik där alla Sveriges återvunna burkar och PET-flaskor samlas. Fabriken är Europas största i sitt slag. Mer info på Under våren 2008 är utvecklingen av en ny kundwebb det som kräver mest tid av konsulterna. Kundwebben är en del i en ny logistiklösning för hela retursystemet. Idag spottar pantmaskinerna, efter viss komprimering, ned flaskorna och burkarna i kartonger. Dessa hämtas runt om i landet av lastbilar som kör kartongerna till Returpacks fabrik. Den nya lösningen, som nu testas i tre län (Skåne, Örebro och Östergötland), innebär att flaskorna och burkarna istället töms i stora plastkärl som aldrig lämnar butikerna eller restaurangerna. Kärlen töms i en tvåfacksbil, i vilken innehållet komprimeras ytterligare. Tanken är också att kunderna själva via webben kan ta fram information från Direktkrediteringssystemet avseende pant, hanteringsersättning, utnyttjandegrad per returautomat etc. Det blir en stor miljöförbättring samtidigt som vi kommer att spara pengar på effektivare transporter och minskad administration. Kartongerna är skrymmande och opraktiska att transportera. Med den nya lösningen får vi in större pantvolymer på mindre utrymme och kan därför minska den stora mängden luft som vi tvingas transportera idag, säger Hans-Erik Höglin. Hans-Erik Höglin berättar att de även tänkt använda tåg för att frakta containrar med returmaterial till Norrköping. 800 kunder är med i den första pilotversionen för kundwebben och logistiklösningen. När allt är intrimmat och klart omfattar lösningen cirka butiker. Deras insatser har till största del kretsat kring vidareutveckling och komplettering av Direktkrediteringssystemet. Kristoffer Vidmo har också utvecklat en truckdatorapplikation som underlättar utlastning av komprimerat returmaterial vid Returpacks fabrik i Norrköping. Målet är att hela tiden utveckla och förbättra lösningarna så att kostnaderna minskar. Därför är utvecklingen av våra IT-system av central betydelse i förbättringsarbetet, understryker Hans-Erik Höglin. Nederst: Hans-Erik Höglin och Kristoffer Vidmo. 13

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer