IT-LEDARE. Utvecklas som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-LEDARE. Utvecklas som"

Transkript

1 Utbildningen startar 14 mars 2005 Dataföreningen Kompetens arrangerar en utbildning som riktar sig till alla med ledningsansvar inom en IT-verksamhet och som vill utvecklas som IT-Ledare Utvecklas som IT-LEDARE Du får en helhetsyn över kraven som ställs på IT-Ledare Du får metoder och verktyg för externa och interna relationer Du får tillämpbara exempel från olika praktikfall Mer info och anmälan på

2 Utvecklas som IT-LEDARE Vinnaren har alltid en plan förloraren har alltid en ursäkt Att agera som ledare, oavsett nivå, kräver kompetens, förändringsförmåga, lönsamhetstänkande och affärsmannaskap, samt inte minst ett modernt och ändamålsenligt ledarskap. Näringsliv och organisationer är utsatta för ett konstant globalt förändringstryck för att öka avkastningen. Kraven på nya affärsmöjligheter är hårda och teknikutvecklingen skapar ständigt nya möjligheter. IT står i fokus både som pådrivare och möjliggörare av nya affärer. Samtidigt har klimatet hårdnat för IT-organisationerna. Ledningarna kräver ständigt ökad nytta till lägre kostnader. Outsourcing har blivit en realitet för de flesta IT-Ledare, och enligt IT-barometern har 41 procent av Sveriges företag med fler än 200 anställda lagt ut delar av sin IT-verksamhet. Rusta dig för morgondagens utmaningar I vår nya IT-ledarutbildning går vi igenom de områden som ställer störst krav på dig som IT-Ledare. Vi fokuserar på att förstå hur vi ska kunna matcha alla de krav som de olika intressenterna ställer på oss och berör endast översiktligt områdena ledarskapsförmåga och personligt ledarskap. IT-ledarutbildningen kommer att förmedla kunskaper och insikter inom IT sett ur olika synvinklar: IT-Verksamhet, Tekniskt perspektiv, Ledningsperspektiv, Kund/Användarperspektiv och Leverantörsperspektiv. Vi tar avstamp i IT-verksamheten och blickar ut på de påverkansfaktorer som finns. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som/inom IT-ledning Blivande IT-Ledare Systemutveckling- och applikationsledning Drift- och teknikledning Säkerhet och utbildning Projektledare IT-konsult Utbildningen stödjer dig som på ett verklighetsnära och praktiskt sätt vill få en helhetssyn över de krav som ställs på en ledare inom IT-verksamheten. De metoder och verktyg som lärs ut under utbildningen har du nytta av i såväl externa som interna relationer. Du får med dig flera tillämpbara lärdomar från de olika praktikfallen.

3 Förkunskaper Utbildningen kräver grundläggande kunskap och erfarenhet av IT. Ledarerfarenhet är en fördel men inget krav. Erfarenhetsutbyte Erfarenheten från tidigare liknande utbildningar visar att utbytet mellan kursdeltagarna har stort värde. Under utbildningen läggs grunden för ett framtida kontaktnät mellan deltagare och lärare genom bl a grupparbeten under kvällarna. Dokumentation Du får en omfattande och väl utvecklad dokumentation från varje utbildningsavsnitt. Dokumentationen fungerar som ett uppslagsverk och är till stor hjälp i arbetet på hemmaplan. I dokumentationen ingår också ett urval av böcker inom de ämnen som behandlas. Efter genomgången utbildning kan du: bryta ned företagets mål till IT-verksamheten medverka till affärsutveckling för ditt företag styra din verksamhet med ökad kvalitet och förbättrad lönsamhet skapa, upprätthålla och utveckla en marknadsanpassad IT-verksamhet hantera olika arbetsmetoder inom en modern IT-organisation förstå den kommande tekniska utvecklingen hos branschens ledande teknikleverantörer förbereda och genomföra en upphandling bedöma om outsourcing är lämpligt eller ej för ditt företag Efter genomgången utbildning utdelas ett diplom till dig som fullföljt utbildningen på ett tillfredsställande sätt med väl genomförda hemuppgifter, inläst litteratur och godkända presentationer. 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt IT-verksamheten: Vilka metoder och processer styr vår vardag? Känner vi till vilka de är och hur de ska användas? Tekniskt perspektiv: Vet vi vart tekniken är på väg? Känner vi till utvecklingstrenderna? Hur styr detta vårt arbetssätt i IT-verksamheten? Förstår vi ledningens och verksamhetens krav? Hur ska vi samtidigt kunna fokusera på ekonomi, effektivitet, säkerhet och kvalitet? 4 Avsnitt 5 Avsnitt Kund/användarperspektiv: Vad ställer kunder och användare för krav? Hur ser beställarrollen ut i IT-verksamheten? Ledningsperspektiv: Leverantörsperspektiv: Har vi kontroll på våra leverantörer? Har vi rätt avtal? Vad är de affärsmässiga motiven för outsourcing? Utbildningen som genomförs vid fem tillfällen, stödjer dig som på ett verklighetsnära och praktiskt sätt vill få en helhetssyn över de krav som ställs på en ledare inom IT-verksamheten. De metoder och verktyg som lärs ut under utbildningen har du nytta av i såväl externa som interna relationer. Du får med dig flera tillämpbara lärdomar från de olika praktikfallen.

4 Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 IT-verksamhet mars 2005 Tekniskt perspektiv 5-6 april 2005 Ledningsperspektiv april 2005 Målet för detta avsnitt är att ge insikter och kunskaper i strategiskt och praktiskt arbete i en modern IT-organisation med betoning på verksamhetsansvar, process-, projekt-, förändringsoch personalledning. Därefter belyser vi framgångsfaktorer för att kunna hantera stabilitet/tillförlitlighet med krav på kontinuerlig förändringsverksamhet. Vi tittar på de verktyg och hjälpmedel som finns för ledning och styrning. Verksamhetsledning hur vi påverkas av relationen mellan verksamheten och IT vad berättigar en IT-verksamhet Projektledning hur vi prioriterar mellan olika projekt hur vi tar kontroll över rollerna i våra projekt Processer hur ser processerna ut metoder och ramverk Förändringsledning säkerställa arbetet med värdehemtagning i organisationen hur jag får en organisation förändringsbenägen Personalledning framgångsfaktorer i att leda en IT-relaterad verksamhet kunden i fokus från ord till handling Du får ta del av de erfarenheter som finns och får tips på metoder och arbetssätt som kan underlätta. Genom grupparbeten får du också tillfälle att arbeta djupare med frågeställningarna. Lennart Ignell, IT-Chef, AMS Kent Lagerquist, HiTeach Ulf Myrberg, BiTA Service Management Nils Lindell, comhuman AB Ann Elmeland-Ygge, Personalchef, Volvo IT Målet för detta avsnitt är att ge en konkret och tydlig bild av hur de ledande teknikleverantörerna tänker och hur detta skapar möjligheter för IT och verksamheten. Vad är det som är på gång? Vi får här ta del av helt ny och spännande information från de tre världsledande företagen IBM, Microsoft och Oracle. Viktiga framgångsfaktorer som varje IT-Ledare hela tiden behöver vara informerad om. Vi går därefter igenom hur denna nya teknik påverkar nuvarande och kommande IT-verksamheter. Här får du lyssna på erfarenheter, främst rörande avbrottsskydd, telecom-/callcenters, IT-produktion och systemintegration, områden som är av största vikt för en IT-Ledare. Dagens och morgondagens tekniktrender - senaste nytt från IBM - senaste nytt från Oracle - senaste nytt från Microsoft Avbrottsskydd i dagens och morgondagens IT-verksamhet Effektivisering av telecom-/callcenters Systemintegration och infrastruktur Effektivisering av IT-produktion Under detta avsnitt får du tillfälle till uppdatering och får lyssna till erfarenheter. Du får även möjlighet att arbeta kring frågeställningarna i de olika grupparbetena. Mikael Haglund, Teknisk Chef, IBM Hans Nystedt, Director Sales Consulting, Oracle Jonas Persson, Teknologichef, Microsoft Nils Bildt, VD, Teleopti Anders Kirkegaard, Seniorkonsult, IT Ledarna Lars Wiktorin, IT Plan Här betraktas IT-verksamheten ur ledningens perspektiv. Målet för detta avsnitt är att ge kunskaper/insikter om hur affärsverksamhetens krav på IT uppstår, samt vilka övergripande krav som ställs på IT-stödet. Detta avsnitt handlar mycket om praktiskt ledarskap med fokus på ekonomi, effektivitet, säkerhet och kvalitet. Ledningens krav på IT-verksamheten och IT-Ledaren ITs roll i företaget aktuella krav på och behov av IT Effektiv IT-verksamhet vad är viktigt för att skapa effektivitet mätningar och nyckeltal Kvalitets- och säkerhetsstyrning ur ett lednings- och kundperspektiv (föredraget hålls på norska) hvordan ha kontroll på kvalitet og sikkerhet i organisasjoner med høy endringstakt ledelsestyring innenfor sikkerhet och risikostyring Ekonomistyrning i kunskapsföretag varför vinst och hur mycket strategier och styrkort Föreläsningarna varvas med grupparbeten för att få insikten om ledningsperspektivet på IT-ledarrollen. Peter Lundh, IT-chef, Sandvik Tommy Boman, Företagsledare i många IT-företag Bent Markussen, Kvalitets- och Säkerhetschef, EDB Norge Ingemar Claesson, Universitetslektor, Handelshögskolan, Göteborg

5 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Kund/Användarperspektiv maj 2005 Detta avsnitt ger dig ökad kunskap för vad som ingår i de olika samarbetsformerna mellan IT-leverantör, IT-kund och IT-användare och vad som krävs för att skapa, upprätthålla och utveckla en marknadsanpassad IT-verksamhet. Här betraktar vi IT-verksamheten från kundernas/användarnas synvinkel. Vilka krav ställer kunder och användare på ITverksamheten? Vi tittar på styrmodeller och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna. hur IT-verksamheten styrs av affärsmöjligheterna hur ska vi lyckas med IT? hur ska vi leda och styra IT? är beställarrollen väl definierad i verksamheten? hur ser förhållandet ut mellan beställare och IT? Vi visar på V-modellen, en modell som används för att mäta och styra projektet mot ett övergripande affärsmål. Under utbildningen tar vi upp exempel på förändringar i kund- och användarperspektivet med hjälp av kommunikations- och säkerhetslösningar. Även under detta avsnitt får du möjlighet att arbeta med frågeställningarna i grupparbeten. Leverantörsperspektiv juni 2005 Målet med detta avsnitt är att ge kursdeltagaren praktiskt tillämpbara kunskaper inom områdena upphandling, avtalshantering och inköp av IT-tjänster samt outsourcing. Affärsmotiven för detta, liksom nytto- och riskbedömningar är alla hämtade från praktiska tillämpningar och är en viktig del i avsnittet. alternativen till att själv producera IT-tjänster, dvs att i mindre eller högre grad utnyttja underleverantörer upphandlings-, inköps- och avtalshanteringsprocessen vilka avtal används i en upphandling? vad ska göras på hemmaplan innan du går till avtalsförhandling om outsourcing? vad kan förbättras innan en ev sourcing? erfarenheter från företag som har outsourcat delar av sin verksamhet. Hur ser nytto- och riskbedömningarna ut? Summering och avslutning Johan Wisenborn, advokat, Mannheimer Swartling Torsten Wenell, styrelseordf, Provment Jan-Åke Ekström, VD, Jaunty Consulting Bengt Rylander, Skandia Att agera som ledare, oavsett nivå, kräver kompetens, förändringsförmåga, lönsamhetstänkande och affärsmannaskap. Carl-Johan Petri, Fil Dr, Linköpings Universitet Hans Johansson, Seniorkonsult, PA Consulting Group Thomas Enmark, VD, Sungard Availability Services Sten Jacobson, Seniorkonsult, Frontwalker Eskil Swende, Partner, IRM Ulf Trulsson, IT-arkitekt, Song Networks

6 Utbildningens genomförande Utbildningen genomförs som internat vid fem tillfällen om två dagar och omfattar ca 90 timmar lärarledd utbildning samt grupparbeten och självstudier. Utbildningen pågår under tre månader med start mars Vid varje kursavsnitt ges en hemuppgift för tillämpning och fördjupning av en viktig del av det som hittills behandlats i utbildningen. Denna uppgift avrapporteras vid nästa utbildningstillfälle Utvecklas som IT-LEDARE Ulf Johansson, KIA Konsult, är huvudansvarig lärare för utbildningen. Ulf har en lång och gedigen erfarenhet av IT, bl a som VD på Compass och IT-Ledare på Volvo och Ericsson. I utbildningen medverkar ca 25 lärare. Varje lärare har gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt specialområde, se resp kursavsnitt. För mer information om våra lärare läs på vår hemsida Tider Fem utbildningsavsnitt med start 14 mars. Avsnitt 1, mars 2005 Avsnitt 2, 5-6 april 2005 Avsnitt 3, april 2005 Avsnitt 4, maj 2005 Avsnitt 5, juni 2005 Plats Stora Brännbo Kurs och Konferens, vackert beläget i Sigtuna nära Arlanda Flygplats. Pris kr exkl moms ( kr inkl moms) inklusive dokumentation. Kostnad för kost och logi tillkommer med ca kr exkl. moms ( kr inkl moms) som betalas direkt till kursgården. Frågor Har du frågor om utbildningen är du välkommen att tala med Helen Kanne på Dataföreningen Kompetens, eller Ulf Johansson, KIA Konsult på telefon eller Mer information För mer information och anmälan, Dataföreningen Kompetens Dataföreningen Kompetens arrangerar kontinuerligt ett mycket stort antal utbildningar och konferenser med framstående nationella och internationella lärare och föreläsare. Ämnena uppvisar en stor spännvidd från datatekniska frågor till områden som är verksamhetsnära. Dataföreningen Kompetens har ett brett utbud av längre utbildningar. Flera av dem har genomförts under några år, som t ex Projektskolan och IT-arkitekt. Skolorna kompletterar varandra så att olika yrkesinriktningar inom företaget tillgodoses. Mer information och anmälan på Ulf Johansson, KIA Konsult har lång och gedigen erfarenhet av IT, bl a som VD på Compass och IT-ledare på Volvo och Ericsson Övriga medverkande lärare: Nils Bildt, VD, Teleopti Tommy Boman, Företagsledare i många IT-företag Ingemar Claesson, Universitetslektor, Handelshögskolan, Göteborg Jan-Åke Ekström, VD, Jaunty Consulting Ann Elmeland-Ygge, Personalchef, Volvo IT Thomas Enmark, VD, Sungard Availability Services Mikael Haglund, Teknisk Chef, IBM Lennart Ignell, IT-Chef, AMS Sten Jacobson, Seniorkonsult, Frontwalker Hans Johansson, PA Consulting Group Anders Kirkegaard, Seniorkonsult, IT Ledarna Kent Lagerquist, HiTeach Nils Lindell, comhuman AB Peter Lundh, IT-chef, Sandvik Bent Markussen, Kvalitets- och Säkerhetschef, EDB Norge Ulf Myrberg, BiTA Service Management Hans Nystedt, Director Sales Consulting, Oracle Jonas Persson, Teknologichef, Microsoft Carl-Johan Petri, Fil Dr, Linköpings Universitet Bengt Rylander, Skandia Eskil Swende, Partner, IRM Ulf Trulsson, IT-arkitekt, Song Networks Torsten Wenell, styrelseordf, Provment Lars Wiktorin, IT Plan Johan Wisenborn, advokat, Mannheimer Swartling

Skolan för e-affärer

Skolan för e-affärer CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS Skolstart Skolan för e-affärer 7 oktober 2003 certifierad e-affärsarkitekt EN SKOLA MED 6 AVSNITT ÖVER 100 TIMMAR E D I FA C T, e b X M L, C o r e C o m p o n e

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Nowa Academy. Utbildningar hösten 2015. Vi hjälper dig att skapa reda i röran

Nowa Academy. Utbildningar hösten 2015. Vi hjälper dig att skapa reda i röran Nowa Academy Utbildningar hösten 2015 Vi hjälper dig att skapa reda i röran DIN SNABBGUIDE Strategisk kommunikation...sid 2 Kommunikativt ledarskap NYHET!...sid 3 Omvärldsanalys...sid 4 Design thinking

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer