Symposium. MediRum. Säröhus 8-9 november Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Symposium. MediRum. Säröhus 8-9 november 2005. Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium"

Transkript

1 Symposium Säröhus 8-9 november 2005 Skapa medicinska rum Ett kreativt symposium Välkommen till ett symposium som behandlar alla de viktiga momenten i processen att skapa operationsrum och intensivvårdsrum. Symposiet arrangeras av AB i samarbete med Medicinsk Teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt ett antal leverantörer av medicinteknisk utrustning. Målet med symposiet är att öka kunskaperna om processen vid ny- och ombyggnation av operationsavdelningen och IVA samt att skapa det kontaktnät med företag och kollegor från andra sjukhus som är så nödvändigt för att lyckas. Föreläsningarna hålls på en allmän nivå. Målgrupp: Sjuksköterskor för operation, anestesi och IVA Läkare Medicintekniska ingenjörer Inköpare Lokalplanerare Arkitekter El- och VVS-konsulter Besiktningsmän (medicinska gaser, el, bygg) Representanter från sjukhusledningen Projektledare

2 Program Dag 1: Samling med fika Introduktion (Sture Gustafsson, MTA, SU Sahlgrenska sjukhuset) Vilka problemställningar stöter projektgruppen på som ska skapa det medicinska rummet? Vilka processer är viktiga att känna till och vilken nödvändig kunskap måste projektmedlemmarna tillsammans ha för att kunna genomföra ett projekt med alla dess moment och processer? Arbeta i projekt (Mats Nyman, Wenell Management AB) Vad innebär det att arbeta i projekt? Vilka är rollerna och vad förväntas av mig som projektmedlem? Kan ett projekt innehålla flera projekt? Kaffe Säkerhet på avdelningen (Jan Wiklund, MTA SU Sahlgrenska sjukhuset) Vilka faktorer påverkar säkerheten ur byggnads- och utrustningssynpunkt i samband med brand, gas, fiber, galvanisk avskiljning? Hur kan riskerna minimeras vid nybyggnation och anskaffning av utrustning? Utformningen av operationsavdelningen /IVA Hur ska utformningen av lokalen, rummet, avdelningen se ut? Vilka är trenderna? Byggprocessen (Sven Karlsson, Ramböll Projektledning AB) Vad bör jag som projektdeltagare känna till om byggprocessen? Vilka är de olika momenten? Vad sker i idéfasen, förstudien, initieringen, genomförandet, o.s.v.? Lunch Arbetsflödet på operationsavdelningen/iva (Christina Ekroth, Camilla Eide, Kirop resp. IVA SU Sahlgrenska sjukhuset) Vad händer på operationsavdelningen under en dag? Hur ser arbetssituationen ut på IVA, vad händer och vilka är momenten? Det medicinska elsystemet (kraft) (Karl-Olof Claesson, Ramböll Sverige AB) Vad bör man tänka på vid utformningen av det medicinska elsystemet? Vad ser användarna av det medicinska elsystemet? Ventilation och VVS (Mattias Hallin, Bengt Dahlgren AB) Vilka är grundpelarna för ventilation på operation/iva? Vilka medicinska aspekter bör man ta hänsyn till vid utformning av ventilationssystemen? Kaffe Det medicinska datasystemet (Magnus Pihl, Nord Net IT AB) Hur designar man nätverket för dataförsörjning i sjukhusmiljö? Ska man välja terminaler eller PC-baserade arbetsstationer? Belysning (Kristian Renström, Fagerhults Belysning AB) Hur bör ljusanläggningen utformas? Vilka krav ska ställas på belysningen? Standardutrustning på operationsavdelningen/iva, del 1 Vilka är de typiska standardprodukterna på operationsavdelningen/iva/gemensamt? Operation: operationsbord, lampor, försörjningspendlar, övervakning, anestesi, video/bild/presentation, lagring, diatermi. IVA: Pendel, belysning/el, övervakning, ventilator, infusion. Gemensamt: monitorarmar, vagnar, utsug, desinfektion/rengöring/tork. Mikael Fagerström (Karl Storz Endoskop Sverige AB), Thomas Lindström (Maquet Nordic AB) Middag

3 Dag 2: Samling, kaffe Infektion och hygien (Leif Larsson, SU Sahlgrenska sjukhuset) Hur bör vårdlokalerna utformas ur infektions- och hygiensynpunkt? Vilka metoder tillämpas på avdelningen? Kallelsesystem och övervakningssystem (Mikael Reuterberg, BEST Teleprodukter AB) Hur utformar man kallelsesystemen inom operationsavdelningen/intensivvårdsavdelningen? Medicinska gaser (Anders Bäck, Bengt Dahlgren AB) Hur ser det medicinska gassystemet ut? Vilka faktorer måste tas hänsyn till? Kaffe Standardutrustning i operationsavdelningen/iva, del 2 Vilka är de typiska standardprodukterna på operationsavdelningen/iva/gemensamt? Sven Danielsson (GE Healthcare), Peter Andreasson ( AB), Maria Hansby (Getinge Sverige AB) Belysningsstyrning (Niklas Lundström, Elektro-Kapsel AB) Hur bör rumsstyrningspanelen utformas? Vad ska styras/övervakas? Lunch Bildsystem och teknik inom telemedicin (Lennart Wiman, Videogruppen Sahlgrenska universitetssjukhuset) Hur bör systemet i sin helhet utformas för att undvika kvalitetsförluster? Kan man ha gemensam sändningsteknik/lagringsteknik? Vilka krav ställs på nätverket för bildöverföring? Vad finns det för möjlighet att styra flera system från en plats, t.ex. vid endoskopisk kirurgi? Installationer och medicinteknisk utrustning (Sture Gustavsson, MTA universitetssjukhuset) Hur påverkas gränssnitten mellan byggnad, fast installation och medicinteknisk utrustning? Vilka variationer förekommer? Vilka krav finns på installationerna? Hur bör anslutningarna se ut? Vilka är trenderna? Vilka krav finns på medier? Värmeutveckling? Vilka är servicekraven? Anskaffning/inköpsprocessen (Hans Claesson, Westma) Vad sker egentligen i inköpsprocessen? Vilken är tidsåtgången, vilka upphandlingsformer finns och vilka processer bör projektdeltagaren känna till? Kaffe Projektet ur leverantörens synvinkel Vad sker hos leverantören i projektets olika faser? Vad innebär anbud, utprovning, tillverkning, service, utbildning? Vad innebär ett teknikutvecklingsprojekt angående anpassningar, m.m.? Diskussion Hur samarbetar vi över gränserna? Sjukhus - sjukhus, Avdelning - MTA, MTA konsulter, o.s.v? Sammanfattning, avslutning

4 SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ AB tillhandahåller medicinteknisk utrustning samt agerar rådgivande vid planering av det medicinska rummet. Fokus ligger på operation och IVA. Huvudleverantör är TRUMPF Medical Systems, tillverkare av operationslampor, takpendlar och operationsbord. Därtill kommer ett antal kompletterande produkter från diverse andra leverantörer Peter Andreasson Försäljning Direkt: , Mobil: Säröhus Aulan Var och när Symposiet hålls på Säröhus konferensanläggning den 8-9 november Säröhus ligger ca 20 minuter söder om Göteborg. Mer information hittar du på Anders Hallqvist Försäljning och produktinformation Direkt: , Mobil Arrangör Börje Eliasson Försäljning, teknisk information, service och reservdelar. Direkt: , Mobil: AB står som arrangör för symposiet. Upplysningar Anders Hallqvist, AB Tel: Kornelia B. Svensson Försäljning och utbildning Mobil: Anmälan Karin Selden Koordinator Direkt: , Mobil: Anmälan sker på bifogat anmälningskort. Skicka det per post eller faxa ( ). Antalet deltagarplatser är begränsat. Sista anmälningsdag är den 28 september. Avgift Kostnaden är 5900 kr/person, inklusive utbildningsmaterial, fika, lunch och middag samt övernattning (4900 kr/person utan övernattning). Moms tillkommer. Förhinder/återbud Vid återbud senare än tre veckor innan symposiet faktureras halva anmälningsavgiften. Vid återbud senare än en vecka innan symposiet eller vid uteblivet deltagande faktureras hela avgiften. Medirum AB Hälleflundregatan V. Frölunda Tel: Fax: E-post: Betalningsvillkor 20 dagar netto. Betalningsdag dock senast 10 dagar innan symposiet. Dröjsmålsränta utgår med 1,85% per månad.

5 Symposium Anmälan Namn: Ja tack, jag anmäler mig till symposium Skapa medicinska rum. Jag vill inte ha övernattning på Säröhus 8-9 november. Jag önskar även övernattning på Säröhus 7-8 november (tilläggsavgift kr). Sjukhus/företag: Befattning: Avdelning: Adress: Telefon: Mobiltelefon: Fax: Telefon: E-post: Säröhus 8-9 november 2005 Fakturereringsadress (om annan än ovan): Meddelande till (särskilda önskemål om mat m.m.): Faxa in sidan till på fax eller skicka den till: AB, Hälleflundregatan 16, Västra Frölunda. Anmälningsvillkor finner du på baksidan av informationsbroschyren. Medirum AB Hälleflundregatan V. Frölunda Tel: Fax: E-post:

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

OPERATION. Evidensbaserade konceptprogram. Högteknologiska vårdmiljöer för operation 2013-06-04

OPERATION. Evidensbaserade konceptprogram. Högteknologiska vårdmiljöer för operation 2013-06-04 OPERATION Evidensbaserade konceptprogram Högteknologiska vårdmiljöer för operation 2013-06-04 CENTRUM FÖR VÅRDENS ARKITEKTUR Chalmers tekniska högskola 412 96 Göteborg 1 Innehåll Evidensbaserade konceptprogram...

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer