Översikt över serie QLn (QLn320 visas)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över serie QLn (QLn320 visas)"

Transkript

1 Inled nin Insta batt llera och eri ladd a Översikt över serie QLn (QLn320 visas) Tack för att du valde Zebra serie QLn mobila skrivare. Dessa tålia skrivare blir produktiva och effektiva på arbetsplatsen tack vare deras innovativa utformnin. Eftersom den är tillverkad av Zebra Technoloies kan du vara säker på stöd i världsklass för alla dina streckkodskrivare, mjukvara och tillbehör. Detta dokument er lättillänli information beträffande drift och underhåll av mobila skrivare serie QLn. Fullständi, aktuell dokumentation för denna skrivare finns i Bruksanvisnin till serie QLn som finns på webben under: Ladd a pa ppe r Ansl u varr ta skriv ela are/ skrie 11 Tillb e takt hör och info rma kontion Ren felsö örin o ch knin Mobila skrivare, QLn-serien P Rev. B 9 QLn420 QLn320 QLn220 Pappersbredd 2,0 till 4,4 tum (50,8 till 111,8 mm) Pappersbredd: 1,0 till 3,125 tum (25,4 till 79,4 mm) Pappersbredd: 0,63 till 2,18 tum (16 till 55,4 mm) Skrivarens mått H: 186,7 mm (7,35 tum)* B: 165,1 mm (6,50 tum) D: 82,5 mm (3,25 tum) * med bälteshållare Skrivarens mått H: 173,7 mm (6,85 tum)* B: 117,9 mm (4,65 tum) D: 76,9 mm (3,15 tum) * med bälteshållare Skrivarens mått H: 170,9 mm (6,73 tum)* B: 91,4 mm (3,60 tum) D: 69,9 mm (2,75 tum) * med bälteshållare Läs alltid databladet Vikti säkerhetsinformation (Important Safety Information) som medföljer varje skrivare samt bladet Teknisk information (Technical Bulletin) som medföljer varje paket. Dessa dokument visar detaljerade förfaranden som säkerställer maximal tillförlitlihet och säkerhet när du använder denna skrivare. ZIH Corp Vals 2. Stånivare 3. Stödskivor för papper 4. Avrivare 5. Etikettivare 6. Avskalarspak 7. Avskalaröla 8. Knapp för pappershölje 9. Knappsats 10. Rempinne 11. LCD-skärm 12. Skrivarhuvud 13. Pappershölje 14. Gapivare 15. Strömbrytare 16. Matarknapp 17. Lysdiodsladdninsindikator

2 Ansluta skrivare/skrivarrelae Översikt över QLn-serien (forts.) Bälteshållare 19. Batteri 20. USB-/RS232-kommunikationsportar 21. MAC-adressetikett 22. Dockninskontakter 23. Likströmsinån Översikt över QLn-serien (QLn420 visas) Renörin och felsöknin 23 1 Vals 2. Stånivare 3. Stödskivor för papper 4. Avrivare 5. Etikettivare 6. Avskalarspak 7. Avskalaröla 8. Knapp för pappershölje 9. Knappsats 10. Rempinne 11. Statusskärm 12. Skrivarhuvud 13. Pappershölje 14. Gapivare 15. Strömbrytare 16. Matarknapp 17. Lysdiodsladdninsindikator

3 Ansluta skrivare/skrivarrelae Bälteshållare 19. Batteri 20. Likströmsinån 21. MAC-adressetikett 22. Dockninskontakter/hölje 23. USB/-RS232-kommunikationsportar Ta bort et (QLn220 visas) Vrid bälteshållaren ur väen för et Installera et Kläm hållaren på paketet och ta bort det. Renörin och felsöknin QLn-serien smart 23 3

4 Ansluta skrivare/skrivarrelae Renörin och felsöknin Ladda et Det finns fem (5) sätt att ladda QLn-serieet, två med et utanför skrivaren (Quad Charer och Smart Charer-2), och tre inuti skrivaren (nätadapter, Ethernethållare med enkelt fack samt Ethernet-hållare med fyra fack). Alla fem alternativen visas i detalj i följande avsnitt. UCLI72-4 Quad Charer (alla skrivare i QLn-serien) Laddaren UCLI72-4 Quad Charer laddar upp till fyra paket i QLn-serien samtidit. Batterier måste tas bort från skrivaren för att laddas i Quad Charer. -indikatorerna under et låter di kontrollera laddninen enlit tabellen nedan: Gulbrun Indikator 2. Skjut in paketet i laddninsfacket 3. Rucka paketet på plats Grön Indikator Laddninsfack 1. Koppla kraftenheten till nätuttaet. Strömindikator Kraftenhet Smart Charer-2 (SC2) laddare för ett (alla skrivare i QLn-serien) Batteripaketet Anslut SC2-laddaren till nätuttaet. Stick in det smarta paketet i SC2-laddaren. Lysdioden på laddarens framsida aner paketets laddninstatus. Grön aner helt laddad, ul aner att laddnin påår och ulbrunt aner ett fel. När SC2 är ansluten men det inte finns nåot är lysdioden för laddninstatus rön. Lysdiodindikator för laddninsstatus Lysdiodindikator för hälsostatus En andra lysdiod aner paketets hälsa: Grön=Bra, Gul=MINSKAD KAPACITET, Gult blinkande=förbi ANVÄNDBAR LIVSTID och Gulbrun=OANVÄNDBART-BYT BATTERI. Om lysdioden är släckt finns antinen inet eller strömmen är av. Se bruksanvisninen till QLn-serien som finns under för utförli information om hur man använder SC2-laddaren för ett. Gulbrun Grön Batteristatus På Av Laddar På Blinkar 80 % laddat (OK att använda) Av På Fullt laddat Blinkar Av Fel Laddninstillståndet för i QLn-serien visas av LED-laddninsindikatorn på skrivarens framsida (se bild i avsnittet Skrivarrelae på sidan 11). Varnin! Bränn inte, ta inte isär, kortslut eller utsätt inte för temperaturer höre än 60 o C. (140 o F). 4

5 Ansluta skrivare/skrivarrelae Nätadapter (medföljer sats art.nr P ) (Alla skrivare i QLn-serien) Likströmsinån Qln320 nätadapter Nätsladd (beroende av reion) Öppna skyddshöljet på QLn-serieskrivaren för att blottläa likströmsinånens laddninskontakt. Anslut en nätsladd som passar din reion till adaptern och anslut sedan nätsladden till ett väutta. Skjut in den runda kontakten från nätadaptern i laddninskontakten på skrivaren. Skrivaren startar och börjar ladda. Nu kan skrivaren lämnas på eller slås av. Laddninen fortsätter i endera fallet. Laddninens status övervakas av lysdiodindikatorn för laddnin på skrivarens framsida. Ethernet-hållare (enkelt fack och fyra fack - endast för QLn220 och 320) Enkelt fack (QLn-EC) Fyra fack (QLn-EC4) Lösörinsknapp Ethernetstatus Indikator Strömstatus Indikator Lysdiodsfunktion Lysdiodsstatus Indikation Ström Fast rön Ström på Ethernet Blinkande rön Ethernetaktivitet Dockninsfack Renörin och felsöknin Batterier levereras oladdade. Ta bort skyddande plastfilm och etiketter från nya paket och låt dem laddas helt före första användnin. Ethernet statusindikator Det år att ladda et medan du använder skrivaren men då blir laddninstiden länre. Lösörinsknapp QLn220 och 320-et med utökad kapacitet är inte kompatibelt med QLn-EC- och EC4-Ethernet-hållarna. Strömstatusindikator 5

6 Inled nin Insta batt llera och eri ladd a Ethernet statusindikator Lösörinsknapp Ta bort etiketten "Dockin Cradle Access" innan du dockar skrivaren. Ladd a pa ppe r Strömstatusindikator Ren felsö örin o ch knin Ansl u varr ta skriv ela are/ skrie Åtkomst till dockninskontakter Tillb e takt hör och info rma kontion Mobila skrivare, QLn-serien Enkelt fack (endast QLn420-EC för QLn420) Om du vill docka en skrivare i QLn- serien på ett av hållartillbehören måste du först komma åt dockninskontakterna på skrivarens undersida. På QLn220och 320-skrivarna måste du först ta bort etiketten Dockin Cradle Access (Åtkomst till dockninshållare, se bilden) för att blottläa dockninskontakterna. Dockninskontakter På samma sätt måste du ta bort plasthöljet över dockninskontakterna från QLn420-enhetens undersida (se bild) för att komma åt dockninskontakterna. Dockninskontakter Hölje 6

7 A. Inled nin B. Dra isär pappersstöden enlit bilden. Pappersrulle Lä märke till i vilken riktnin papperet dras av rullen. C. 4 Ansl u varr ta skriv ela are/ skrie Ladd a pa ppe r Insta batt llera och eri ladd a Pappershöljet fälls upp Stän pappershöljet Dra papperet ut ur skrivaren Tryck på låsknappen (QLn420) 4 Ren felsö örin o ch knin Dra isär pappersstöden enlit bilden. Stän pappershöljet Dra papperet ut ur skrivaren Pappersrulle Tillb e takt hör och info rma kontion Mobila skrivare, QLn-serien (QLn320/220) Lä märke till i vilken riktnin papperet dras av rullen. 7

8 Tillb e takt hör och info rma kontion Ren felsö örin o ch knin Ansl u varr ta skriv ela are/ skrie Ladd a pa ppe r Insta batt llera och eri ladd a Inled nin Mobila skrivare, QLn-serien i QLn320/220 (avskalaren aktiverad) A. B. D. 6 7 C. 4 5 E. Lossa avskalarölan enom att trycka ned tills den låses fast i hemmaläet. 8 8

9 Ansluta skrivare/skrivarrelae i QLn420 (avskalaren aktiverad) A. B. C. 3 D. Stän pappershöljet när du har laddat papper. Enaera avskalarölan enom att skjuta avskalarspaken uppåt tills den låses fast i läe. Renörin och felsöknin Lossa avskalarölan enom att trycka in avskalarens sfriörinsknapp samtidit som du trycker ned avskalarspaken tills den låses fast i hemmaläet. 9

10 Ansluta skrivare/skrivarrelae Ansluta skrivaren Ansluta skrivaren med en kabel Du kan ansluta skrivaren till en terminal eller en dator med RS232C- eller USB-protokoll. USB-drivrutiner är inkluderade i Zebra Desiner-drivrutinen som finns på QLn-seriens produkt-cd. De kan också hämtas på Zebras webbplats Kabelkommunikation med en terminal. Kommunikationsport Terminal RS232C- eller USBkommunikationskabel till terminal Se Appendix A i bruksanvisninen till QLn-serien beträffande artikelnummer. Kabelkommunikation med en dator RS232- kontakt RS-232C- eller USBkommunikationskabel till dator Se Appendix A i bruksanvisninen beträffande artikelnummer. USB-kontakt Renörin och felsöknin För att avlasta kommunikationskablarna, vrid låshöljet medurs så att det sitter säkert. Bara en kabel åt ånen kan användas i denna riktnin. Låshölje 10

11 Ansluta skrivare/skrivarrelae Skrivarrelae (QLn320/220) Strömbrytare Tryck på knappen för att slå på enheten. Starten tar 10 sekunder. Tryck en ån till för att slå av enheten Skrivarstatusfält Visar status för flera skrivarfunktioner.** Statusskärm Standardskärm som skrivaren visar när användaren inte navierar huvudmenyskärmen. Matarknapp Tryck för att mata fram en tom etikett eller en länd journalpapper som förbestäms av prorammet. Huvudmenyskärm Visar rafiska alternativ inklusive Kommunikation, Visnin, Papper, Batteri och Hjälp. Lysdiodsladdninsindikator Fast ul: Laddar Fast rön: Helt laddad Av: Inen likström inkopplad Av: Med likström inkopplad: Laddninsfel Renörin och felsöknin Naviationsfält Visar alternativ som kan väljas av användaren. Funktionstanenter Tryck på en för att välja en funktion i naviationsfältet. ** Alla ikoner visas inte samtidit i statusfältet, bara de som äller för skrivarens konfiuration. 4-väs naviationsknappar Rulla enom menyvalen på statusskärmen Tryck på OK för att öppna. 11

12 Inled nin Insta batt llera och eri ladd a Ladd a pa ppe r Lysdiodsladdninsindikator Fast ul: Laddar Fast rön: Fullt laddad Av: Inen likström inkopplad Av: Med likström inkopplad: Laddninsfel Strömbrytare Matarknapp Tryck på knappen för att slå på enheten. Starten tar 10 sekunder. Tryck en ån till för att slå av enheten Tryck för att mata fram en tom etikett eller en länd journalpapper som förbestäms av prorammet. Ansl u varr ta skriv ela are/ skrie Skrivarstatusfält Huvudmenyskärm Visar status för flera skrivarfunktioner.** Visar rafiska alternativ inklusive Inställninar, Verkty, Nätverk, Batteri, Språk, Givare, Portar och Bluetooth. Statusskärm PRINTER READY V z Standardskärm som skrivaren visar när användaren inte navierar huvudmenyskärmen. Ren felsö örin o ch knin Naviationsfält Visar alternativ som kan väljas av användaren. SETTINGS Funktionstanenter OK OK Tillb e takt hör och info rma kontion Mobila skrivare, QLn-serien Skrivarrelae (QLn420) Tryck på en för att välja en funktion i naviationsfältet. 4-väs naviationsknappar Rulla enom menyvalen på statusskärmen Tryck på OK för att öppna. OK OK ** Alla ikoner visas inte samtidit i statusfältet, bara de som äller för skrivarens konfiuration. 12

13 Ansluta skrivare/skrivarrelae Renörin och felsöknin Renöra skrivarna Varnin! Undvik skador på person eller skrivare enom att aldri sticka in in vassa eller spetsia föremål i skrivarmekanismen. QLn320 Skrivarhuvudelement Etikettivare Avskalarstån Område Renörinsmetod Intervall Skrivarhuvud Valsyta Valsyta utan insats Använd en Zebra renörinspenna till att renöra skrivarelementen från en ände till den andra (skrivarelementen finns i den tunna rå raden på skrivarhuvudet). Vrid valsen och renör den rundlit med renörinspennan eller 70 % isopropylalkohol. Enheter med valsar utan insats: Vrid valsen och renör endast laerpunkter. Undvik att använda alkohol på ytan på valsar utan insats! Efter varje fem pappersrullar (eller oftare om det behövs). När du använder en typ papper utan insats krävs renörin efter varje pappersrulle. Efter varje fem pappersrullar (eller oftare om det behövs) Papper utan insats kräver renörin oftare, d.v.s. efter varje pappersrulle. Avskalarstån Renör rundlit med renörinspennan. Efter behov Skrapare (endast Renör rundlit med renörinspennan. Efter varje fem pappersrullar (eller oftare om insatsfria enheter) det behövs) Avrivare Renör rundlit med renörinspennan. Utvändit Torka av med en fukti trasa eller 70 % isopropylalkoholduk. Invändit Borsta/blås luft. Säkerställ att stånivarens, apivarens och etikettivarens fönster är fria från damm. Invändit på enheter med valsar utan insats Valsyta Undvik att använda alkohol på en valsyta utan insats Avrivare Stånivare Gapivare Laerpunkter Endast valsar utan insats Renör invändia ytor på pappersstöd och stödskivor med medföljande renörinspenna eller 70 % isopropylalkohol på en bomullspinne. Efter behov Vy utan insats Skrapare Efter varje fem pappersrullar (eller oftare om det behövs) Stödskivor för papper Endast enheter utan insats 13

14 Ansluta skrivare/skrivarrelae Felsöknin LCD-relaepanel Överst på skärmen visas ikoner som aner status för olika skrivarfunktioner. Kontrollera indikatorstatus och se felsökninstabellen nedan. Ikon Status Indikation På Bluetooth-länk etablerad Finns ej Bluetooth-länk inaktiv Blinkar Antenn blinkar Antenn blinkar 1 parentes fast Antenn och 2 parenteser fast Antenn och 2 parenteser blinkar Finns ej Ansluter och överför etiketter Söker AP Associerad/Försöker WLAN-autentiserin Associerad och autentiserad Tar emot data Inen radio finns 4 staplar > 80 % laddad 3 staplar 60 % laddad 2 staplar 40 % laddad 1 stapel 20 % laddad 0 staplar Batteri svat 4 staplar blinkar med blixt Laddar vid > 80 % kapacitet 3 staplar blinkar med blixt Laddar vid % kapacitet 2 staplar blinkar med blixt Laddar vid % kapacitet 1 stapel blinkar med blixt Laddar vid % kapacitet 0 staplar blinkar med blixt Laddar vid > 20 % kapacitet Blinkar Blinkar Pappershöljet öppet Hämtar skrivardata Fast Finns ej Blinkar Ansluten och mottaer inte etikettdata Inen Ethernetanslutnin Databearbetnin påår Renörin och felsöknin Stadi Blinkar Stadi Blinkar Finns ej Ina data bearbetas Slut på papper Papper finns Nåot fel (utom papper slut och huvudlås öppet) Ina fel finns 4 staplar sinalstyrka > 75 % 3 staplar sinalstyrka </= 75 % 2 staplar sinalstyrka </= 50 % men > 25 % 1 stapel sinalstyrka </= 25 % 0 staplar Inen sinalstyrka 14

15 Handrem Justerbar axelrem Inled nin Dra rem här för att förläna Spänne Insta batt llera och eri ladd a Dra rem här för att korta För in ölan i skåror i skrivaren Fäst ölan över knappen. Ladd a pa ppe r Ansl u varr ta skriv ela are/ skrie Ren felsö örin o ch knin Tillb e takt hör och info rma kontion Mobila skrivare, QLn-serien Tillbehör Bältesklämma (standard på de flesta skrivare) Använd så här: Haka klämman över ditt bälte och var noa med att klämman är ordentlit fäst vid bältet. Bältesklämman av plast kan vridas i alla riktninar så att du kan röra di fritt medan du bär på skrivaren. Bältesklämma av plast Fäst skrivaren vid bältet Bältesklämma av metall Bälte Obs! QLn220- och 320-skrivare som har et med utökad kapacitet är inte utrustade med bältesklämma Skrivaren kan vridas fritt QLn420 15

16 Ansluta skrivare/skrivarrelae Renörin och felsöknin Tillbehör (forts.) Mjuk väska Alla skrivare i QLn-serien har också en mjuk väska så att du kan bära skrivaren på ditt bälte. (Den mjuka QLn420-väskan visas i bilden.) Obs! Den mjuka väskan för QLn220 och 320 är inte kompatibel med skrivare som är utrustade med tillbehöret med utökad kapacitet. Svän den övre halvan av Exoskalet till det öppna läet Hård väska QLn420-skrivaren har en hård väska som tillbehör så att du kan bära skrivaren på ditt bälte med en bältesklämma av metall. Bältesklämman monteras på den hårda väskan och skrivaren med två skruvar. Om du inte använder nåon bältesklämma, används två kortare skruvar till att fästa skrivaren vid den hårda väskan. Stick in QLn420-skrivaren i den undre halvan av Exo-skalet. Stän den övre halvan och snäpp ien den så att den låses fast. 16

17 Ansluta skrivare/skrivarrelae Produktstöd För produktstöd samt de senaste versionerna av all kunddokumentation, kontakta Zebra Technoloies på: Se Appendix D i bruksanvisninen till QLn320 för mer detaljerad kontaktinformation I Nordamerika, kontakta: Zebra Technoloies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL USA Tel: eller Fax: I Europa, Afrika, Mellanöstern och Indien kontakta: Zebra Technoloies Europe Limited Dukes Meadow, Millboard Road Bourne End Buckinhamshire, SL8 5XF, UK Tel: Fax: I reionen Asien/Stilla Havet kontakta: Zebra Technoloies Asia Pacific Pte. Ltd. 120 Robinson Road #06-01 Parakou Buildin Sinapore Tel: Fax: Gå till för fullständi kontaktinformation. Renörin och felsöknin Zebra Technoloies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL USA Tel: eller Fax:

SMART Ink. Windows operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Windows operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Windows operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

ZQ500 Series Mobila skrivare. Snabbstartsguide

ZQ500 Series Mobila skrivare. Snabbstartsguide ZQ500 Series Mobila skrivare Snabbstartsguide 2014, ZIH Corp. P1064720-211 rev. A April 2014 AA18153-104 Rev. B August 2012 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 USA T: +1 847.634.6700 or

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Inspirerande enkelhet Information om varumärken SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, lootypen SMART och alla SMART-sloans är varumärken eller

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

SMART Ink. Windows operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok

SMART Ink. Windows operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok SMART Ink Windows operativsystem Användarhandbok Inspirerande enkelhet Information om varumärken SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, lootypen SMART och alla SMART-sloans är

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 41 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 31310099 Version 1.2 Art. nr. 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sida 1 / 41 Utrustning IMG-242205

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Underhåll. Underhåll

Underhåll. Underhåll Underhåll Det här avsnittet omfattar: "Påfyllning av bläck" på sida 7-32 "Tömma spillfacket" på sida 7-36 "Byta underhållssatsen" på sida 7-39 "Rengöra pappersfrigöringsbladet" på sida 7-41 "Rengör underhållssatsens

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

ZE500 Snabbreferensguide

ZE500 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarplacering ZE500-skrivarna finns med högerplacering (utskriftsmekanismen sitter

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bluetooth-aktiverad grilltermometer. Modell: AW133 Användarmanual INNEHÅLL

Bluetooth-aktiverad grilltermometer. Modell: AW133 Användarmanual INNEHÅLL Bluetooth-aktiverad grilltermometer INNEHÅLL Modell: AW133 Användarmanual Instruktion... 2 Förpackningens innehåll... 2 Tillbehör metallsensor... 2 Översikt... 2 Visningsenhet vy framifrån... 2 Visa komponenter

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer