Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)"

Transkript

1 Särskilda sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2011/12:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Ungdomens riksdag Sammanfattning Klasserna i 2011/12 har lämnat in 126 följdmotioner med anledning av regeringens proposition om ett förnyat mandat för den svenska militära styrkan i Afghanistan. Det här utskottsbetänkandet grundar sig på vad klasserna har valt för svarsalternativ i sina följdmotioner. Betänkandet utgör förslaget till beslut i. Det innehåller två delar som delegaterna i ska besluta om: mandatet för den militära styrkan, beslutspunkt 1, och uttalandet om Sveriges bistånd till Afghanistan, beslutspunkt 2. I det här dokumentet står det vilket beslut som majoriteten förordar. Dessutom presenteras minoritetens åsikter. Utskottet uttalar sig i majoritetens namn medan minoritetens åsikter presenteras i reservationerna. Mandatet för den militära styrkan Utskottet stöder regeringens proposition och anser att Sverige ska skicka en militär styrka till Afghanistan. Styrkan ska bestå av högst 855 soldater. De svenska soldaterna ska ingå i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), som har stöd av FN:s säkerhetsråd. Det svenska uppdraget gäller fram till den sista december Men utskottet anser, i likhet med regeringen, att det ska vara möjligt för en svensk styrka att vara kvar i landet fram till Den här uppfattningen har stöd av 90 klasser i. I det här momentet har 36 klasser reserverat sig mot utskottets beslut. 1

2 Sveriges bistånd till Afghanistan 2011/12:UFöU1 Utskottet är överens med regeringen om att Sveriges bistånd till Afghanistan ska uppgå till 560 miljoner kronor. Den här uppfattningen har 78 klasser i. I det här momentet har 48 klasser reserverat sig mot utskottets beslut. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Mandatet för den militära styrkan...1 Sveriges bistånd till Afghanistan...2 Innehållsförteckning...3 Utskottets förslag till riksdagsbeslut...4 Redogörelse för ärendet...5 Bakgrund...5 Propositionens huvudsakliga innehåll...6 Utskottets överväganden...7 Reservationer...8 Förteckning över behandlade förslag...9 Propositionen...9 Så här ställde sig klasserna...9 3

4 Utskottets förslag till riksdagsbeslut 2011/12:UFöU1 Beslutspunkt 1. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. säger ja till att Sverige skickar en militär styrka till Afghanistan. De svenska soldaterna ska ingå i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), som har stöd av FN:s säkerhetsråd. Det svenska uppdraget gäller fram till den sista december Men det ska vara möjligt för en svensk styrka att vara kvar i landet till den sista december avslår motionerna som vill avsluta Sveriges militära engagemang i Afghanistan: 29 stycken (reservation 1, sidan 8). avslår motionerna som vill skicka fler svenska soldater till Afghanistan: 7 stycken (reservation 2, sidan 8). Beslutspunkt 2. Sveriges bistånd till Afghanistan håller med regeringen om att Sveriges bistånd till Afghanistan ska uppgå till 560 miljoner kronor. avslår motionerna som vill höja biståndet till Afghanistan: 27 stycken (reservation 3, sidan 8). avslår motionerna som vill sänka biståndet till Afghanistan: 21 stycken (reservation 4, sidan 8). 4

5 Redogörelse för ärendet Riksdagen sade den 14 december 2011 ja till regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. Klasserna som deltar i har fått i uppdrag att skriva följdmotioner till regeringens proposition. Alla klasser som deltar, 128 stycken, har lämnat in var sin motion. Dessa behandlas i det här utskottsbetänkandet. Förslagen till riksdagsbeslut utgår från majoritetens uppfattningar. Bakgrund I december 2001 bestämde Förenta nationernas säkerhetsråd att man skulle skicka en internationell säkerhetsstyrka, ISAF, till Afghanistan. Uppdraget var att upprätthålla säkerheten i landet och stödja övergången till ett demokratiskt styre i Afghanistan. Sverige har deltagit i den internationella styrkan sedan årsskiftet 2001/02. Det är viktigt att se de olika delarna som ingår i Sveriges engagemang i landet. De fyra delarna är civila insatser militära insatser bistånd diplomati. Sedan 2008 har Sverige en ambassad i Afghanistan som kan följa den politiska utvecklingen i landet. På plats kan ambassaden enklare knyta kontakter med lokala myndigheter och internationella organisationer som finns stationerade där. Sverige har sedan 2006 ledningsansvaret för säkerheten i fyra provinser i norra Afghanistan. Arbetet sker i nära samarbete med de afghanska säkerhetsstyrkorna. Området motsvarar en knapp tiondel av landet, och det bor drygt två miljoner människor där. Det är stora problem med säkerheten i landet. Många människor dödas i eldöverfall och självmordsattacker från regeringsfientliga styrkor. Det svenska engagemanget ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla säkerhet, stabilitet, demokrati och mänskliga rättigheter. Dessutom ska engagemanget skapa förutsättningar för afghanerna att förbättra sina levnadsvillkor och få en hållbar ekonomisk och social utveckling. 5

6 Det internationella samfundet vill att ansvaret för säkerheten i landet stegvis ska lämnas över till de afghanska myndigheterna. En viktig tidpunkt är slutet på 2014 då afghanerna ska ha övertagit säkerhetsansvaret i hela landet från de internationella militära trupperna. Den humanitära situationen är mycket svår i Afghanistan. Befolkningen, särskilt kvinnor och flickor, lever i djup fattigdom. Läskunnigheten bland kvinnor i Afghanistan ligger på en av de lägsta nivåerna i världen, medan mödradödligheten är bland den högsta. Sverige ger tillsammans med andra länder bistånd till Afghanistan. Riksdagen har beslutat att det svenska biståndet till Afghanistan ska uppgå till 560 miljoner kronor Det afghanska folket är hårt prövat efter 30 år av ockupation, inbördeskrig, förtryck och oroligheter. Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Sverige skickar en väpnad militär styrka på högst 855 soldater till Afghanistan. De svenska soldaterna ska ingå i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), som har stöd av FN:s säkerhetsråd. Det svenska uppdraget gäller fram till den sista december Men regeringen anser att det ska vara möjligt för en svensk styrka att vara kvar i landet fram till Därefter ska Sverige ta hem sina militära styrkor. 6

7 Utskottets överväganden Situationen för civilbefolkningen i Afghanistan är fortfarande mycket svår. Landet behöver internationell hjälp för att skapa stabilitet och fred. Utskottet delar regeringens uppfattning att det svenska engagemanget är långsiktigt. Även efter 2014 bör Sverige fortsätta med ett aktivt engagemang för fred, försoning, utveckling och mänskliga rättigheter i Afghanistan. Utskottet anser att den svenska militära insatsen behövs. Tanken med ISAFstyrkan är att den ska höja säkerheten i landet. Det skapar förutsättningar för politisk stabilitet, som i sin tur gör det möjligt att genomföra humanitära insatser och att bygga upp och utveckla Afghanistan. Terrorattacker, fattigdom och korruption tillhör vardagen för det afghanska folket. Genom att skicka soldater kan det internationella samfundet tillsammans med de afghanska myndigheterna skydda civilbefolkningen mot övergrepp. Sverige har ett medmänskligt och globalt ansvar att vara med och bidra till demokrati och mänskliga rättigheter. Utskottet säger ja till regeringens proposition om att skicka en svensk militär styrka på högst 855 soldater till Afghanistan. Utskottet har behandlat motioner som handlar om att avsluta Sveriges militära engagemang redan Utskottet säger nej till dessa motioner. Dessutom avslår utskottet de motioner där motionärerna vill skicka fler svenska soldater till Afghanistan. Det är viktigt att Sverige bidrar till utvecklingen av Afghanistan. Behovet av bistånd är mycket stort. Därför har riksdagen tidigare på förslag från regeringen beslutat att det svenska biståndet ska uppgå till 560 miljoner kronor. Utskottet vill att uttalar sitt stöd för detta beslut. Utskottet säger nej till de motioner som handlar om att ändra på summan i biståndsbudgeten. 7

8 Reservationer 2011/12:UFöU1 Utskottets förslag till riksdagsbeslut grundar sig på majoritetens uppfattningar. Här presenteras reservationerna, som är minoritetens förslag till riksdagsbeslut. I rubrikens parentes står det vilken del av utskottets förslag till beslut som reservationen avser. 1. Ta hem de svenska militära styrkorna (beslutspunkt 1) Den internationella säkerhetsstyrkan ISAF har misslyckats med att skapa stabilitet och fred i Afghanistan. Vi anser att de svenska militära styrkorna ska tas hem senast den 31 december Ju längre som svenska soldater är kvar, desto djupare dras de in i kriget. Den militära insatsen i Afghanistan har kostat mycket pengar, och alldeles för få framsteg har gjorts. Istället för att skicka styrkor borde Sverige prioritera humanitära insatser. Ansvaret för säkerheten i landet bör i första hand ligga på de afghanska myndigheterna. 2. Utöka engagemanget med fler svenska soldater (beslutspunkt 1) Sverige bör skicka fler soldater än vad regeringen föreslår. Vi anser att 855 svenska soldater inte räcker för att skapa stabilitet och fred i Afghanistan. Landet är i stort behov av internationell hjälp, såväl militärt som humanitärt och civilt. Sverige måste ta ett större ansvar för att stoppa de regeringsfientliga gruppernas attacker. Den afghanska regeringen vill ha internationell hjälp och då bör Sverige vara med och ta sitt ansvar. 3. Öka biståndet (beslutspunkt 2) Vi vill öka Sveriges bistånd till Afghanistan. Många afghaner lever i djup fattigdom. Kvinnor och barn är de mest utsatta i landet. Biståndet ska användas för att bygga upp ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Sverige har råd att bidra med mer pengar. 4. Minska biståndet (beslutspunkt 2) Vi vill minska biståndet till Afghanistan. Vi ser problem med korruption som gör att pengarna inte hamnar där de ska. Dessutom vill vi göra omprioriteringar i den svenska biståndsbudgeten. 8

9 Förteckning över behandlade förslag Propositionen Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 2011/12:29 Så här ställde sig klasserna Klasserna i har skrivit 126 följdmotioner med anledning av regeringens proposition. I sina motioner har de tagit ställning till två beslutspunkter: Mandatet för den svenska styrkan (beslutspunkt 1) och Sveriges biståndsinsatser (beslutspunkt 2). Här följer en lista över hur klasserna ställt sig till de två beslutspunkterna: Mandatet för den svenska styrkan, beslutspunkt 1 Instämmer med regeringens uppfattning Af Chapmangymnasiet SA1D, Aleholmsskolan SA/EK11, Bergagymnasiet NA11, Bergagymnasiet SP 10B, Bergska skolan Ek11, Bergska skolan SA11, Blackebergs gymnasium S1a, Blackebergs gymnasium Sp2d, Calmare internationella skola NV3, Campeon frigymnasium 1 alfa, Ehrensvärdska gymnasiet NA1A, Ehrensvärdska gymnasiet Na1B, Eksjö Gymnasium SP09, Erik Dahlbergsgymnasiet TENV3, Europaskolan EU 10, Europaskolan FÖ 11, Europaskolan KF 10, Folkungaskolan SMSP2G, Folkuniversitetets gymnasium 3i, Fredrika bremergymn SP10A, Fredrika bremergymn Sp11 e, Fria Gymnasieskolan i Haninge SA11, Furulundsskolan SP3AE3, Gnosjöandans kunskapscentrum Ek11, GUC Media AB FR2JM, Gymnasieskolan Spyken SA1C, Hagagymnasiet S1a, Hagagymnasiet S1b, Haganässkolan Samhälle B, Helixgymnasiet SPNV09-10, Holavedsgymnasiet SA11b, Holavedsgymnasiet SP09c, Holavedsgymnasiet SP10b, Hvitfeldtska gymnasiet SH B/MYS, Hässleholms Tekniska Skola INT 2B, Hässleholms Tekniska Skola Internationella 2A, Igelstavikens gymnasium Sp10 shb, IT-gymnasiet 3A, Katedralskolan H11A, Katedralskolan N11a, Katedralskolan N11B, Katedralskolan N11c, Katedralskolan SA11A, Kattegattgymnasiet NA11B, Kattegattgymnasiet Samhällskunskap B, Lerums gymnasium JM3, Lindeskolan SP09B, Luleå Gymnasieskola Spin1, Malung-Sälens Gymnasieskola 11, Marina Läroverket LK11, Mönsteråsgymnasiet ShB, Njudungsgymnasiet SA11A, NTI Gymnasiet MP3A, Nyköpings Enskilda Gymnasium E1A, Nyköpings Enskilda Gymnasium E1b, Nyköpings Enskilda Gymnasium N1B, Nyköpings Enskilda 9

10 Utkast FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG Gymnasium Sp2, Osbecksgymnasiet Sp09A, Oscarsgymnasiet EKSA11, Oscarsgymnasiet Sp10AB, Pauli Gymnasium T3G, Pauli Gymnasium TE11DESAIN, Plusgymnasiet Stylist 11, Portalens Gymnasium Portalen E, Portalens Gymnasium Portalen F, Portalens Gymnasium Portalen G, Portalens Gymnasium Portalen H, Rodengymnasiet NV09, Rönninge gymnasium Ek11, Rönnowska BPAN,-ANTP,-HUBT,-HUMR3 (1 klass), S:t Petri Skola S3C, Skövde Praktiska Gymnasium 3 B, Strömkullegymnasiet SP/NV2, Sundlergymnasiet SA1a, Sundlergymnasiet SA1b, Sundlergymnasiet SP2b, Sundsvalls gymnasium Västermalm N11A, Sundsvalls gymnasium Västermalm N11B, Sunnerbogymnasiet SP2, Svalöfs gymnasium NPD11, Thoren Business School Bp1, Torekällgymnasiet TE 2, Tranemo Gymnasieskola SA11/EK11, Umeå Waldorfskola 12, Viktor Rydberg Gymnasium N1C, YBC Nacka IB1A,, YBC Nacka IB1b, Åkrahällskolan SP09, Örkelljunga Utbildningscentrum NASATE11, Österportskolan MP2 Vill avsluta den svenska militära närvaron Agardhgymnasiet 1A, Berzeliusskolan NA1B, Brogårdsgymnasiet Ek1/Hu1/Es1, Brogårdsgymnasiet S1a, Gnosjöandans kunskapscentrum NV2, Hjalmar Strömerskolan EKESHUSA1, IT-gymnasiet 2A, Katedralskolan N11s, Katedralskolan Samhällskunskap B, Kattegattgymnasiet NA11A, Lindholmens Tekniska Gymnasium Te1A, Lindholmens tekniska gymnasium TE1B, Mikael Elias gymnasium SP10, NTI Gymnasiet EC3A-B, Portalens Gymnasium Portalen A, Portalens Gymnasium Portalen C, Portalens Gymnasium Portalen D, Portalens Gymnasium Portalen I, St Petri skola SpJo3, Sturegymnasiet SA11, Sundlergymnasiet SP2a, Söderslättsgymnasiet VOC10, Tranemo Gymnasieskola GLU10, Tranemo Gymnasieskola HP09, Wasaskolan SA11, Vimmerby gymnasium SP09B, Välkommaskolan Sa11, Ållebergsgymnasiet Sp10b Vill utöka den svenska militära styrkan Campeon frigymnasium 1 omega, Fria gymnasieskolan i Haninge Ek 11, Luleå gymnasieskola OP3, Njudungsgymnasiet SP10B, Portalens Gymnasium portalen B, Portalens Gymnasium Portalen I, YBC Nacka EK1, Österåkers gymnasium SPSP2 Sveriges biståndsinsatser, beslutspunkt 2 Håller med regeringen om storleken på biståndet Af Chapmangymnasiet SA1D, Agardhgymnasiet 1A, Aleholmsskolan SA/EK11, Bergagymnasiet NA11, Bergagymnasiet SP 10B, Bergska skolan Ek11, Bergska skolan SA11, Blackebergs gymnasium S1a, Brogårdsgymnasiet S1a, Calmare internationella skola NV3, Campeon frigymnasium 1 alfa, Ehrensvärdska gymnasiet NA1A, Ehrensvärdska gymnasiet Na1B, Eksjö Gymnasium SP09, Erik Dahlbergsgymnasiet TENV3, Europaskolan FÖ 11, Europaskolan KF 10, Folkuniversitetets gymnasium 3i, Fredrika bremergymn 10

11 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG 2011/12:UFöU1 SP10A, Fredrika bremergymn Sp11 e, Fria Gymnasieskolan i Haninge SA11, Gnosjöandans kunskapscentrum NV2, GUC Media AB FR2JM, Gymnasieskolan Spyken SA1C, Hagagymnasiet S1a, Hagagymnasiet S1b, Haganässkolan Samhälle B, Hjalmar Strömerskolan EKESHUSA1, Holavedsgymnasiet SA11b, Holavedsgymnasiet SP09c, Hvitfeldtska gymnasiet SH B/MYS, Hässleholms Tekniska Skola Internationella 2A, IT-gymnasiet 3A, Katedralskolan H11A, Katedralskolan N11a, Katedralskolan N11B, Katedralskolan N11c, Kattegattgymnasiet NA11B, Kattegattgymnasiet Samhällskunskap B, Lerums gymnasium JM3, Lindeskolan SP09B, Lindholmens Tekniska Gymnasium Te1A, Marina Läroverket LK11, Mönsteråsgymnasiet ShB, Njudungsgymnasiet SA11A, Njudungsgymnasiet SP10B, NTI Gymnasiet MP3A, Nyköpings Enskilda Gymnasium E1A, Nyköpings Enskilda Gymnasium E1b, Nyköpings Enskilda Gymnasium N1B, Nyköpings Enskilda Gymnasium Sp2, Osbecksgymnasiet Sp09A, Oscarsgymnasiet EKSA11, Oscarsgymnasiet Sp10AB, Pauli Gymnasium T3G, Pauli Gymnasium TE11DESAIN, Portalens Gymnasium Portalen A, Portalens Gymnasium Portalen E, Portalens Gymnasium Portalen G, Rodengymnasiet NV09, Rönninge gymnasium Ek11, Rönnowska BPAN,-ANTP,-HUBT,-HUMR3 (1 klass), Skövde Praktiska Gymnasium 3 B, Sturegymnasiet SA11, Sundlergymnasiet SA1a, Sundlergymnasiet SA1b, Sundlergymnasiet SP2b, Sundsvalls gymnasium Västermalm N11A, Sunnerbogymnasiet SP2, Svalöfs gymnasium NPD11, Söderslättsgymnasiet VOC10, Tranemo Gymnasieskola HP09, Tranemo Gymnasieskola SA11/EK11, Umeå Waldorfskola 12, YBC Nacka IB1A, YBC Nacka IB1b, Åkrahällskolan SP09, Österportskolan MP2 Utkast Vill öka biståndet Brogårdsgymnasiet Ek1/Hu1/Es1, Campeon frigymnasium 1 omega, Europaskolan EU 10, Folkungaskolan SMSP2G, Fria gymnasieskolan i Haninge Ek 11, Furulundsskolan SP3AE3, Helixgymnasiet SPNV09-10, Hässleholms Tekniska Skola INT 2B, Igelstavikens gymnasium Sp10 shb, IT-gymnasiet 2A, Katedralskolan N11s, Katedralskolan SA11A, Katedralskolan Samhällskunskap B, Kattegattgymnasiet NA11A, Luleå gymnasieskola OP3, Plusgymnasiet Stylist 11, Portalens Gymnasium portalen B, Portalens Gymnasium Portalen C, Portalens Gymnasium Portalen I, S:t Petri Skola S3C, St Petri skola SpJo3, Sundsvalls gymnasium Västermalm N11B, Torekällgymnasiet TE 2, Viktor Rydberg Gymnasium N1C, YBC Nacka EK1, YBC sam 1, Ållebergsgymnasiet Sp10b, Österåkers gymnasium SPSP2 Vill minska biståndet Berzeliusskolan NA1B, Blackebergs gymnasium Sp2d, Gnosjöandans kunskapscentrum Ek11, Holavedsgymnasiet SP10b, Lindholmens tekniska gymnasium TE1B, Luleå Gymnasieskola Spin1, Malung-Sälens Gymnasieskola 11, Mikael Elias gymnasium SP10, NTI Gymnasiet EC3A-B, Portalens Gymnasium Portalen D, Portalens Gymnasium Portalen F, Portalens Gymnasium Portalen H, Strömkullegymnasiet SP/NV2, Sundlergymnasiet SP2a, 11

12 Utkast FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG Thoren Business School Bp1, Tranemo Gymnasieskola GLU10, Wasaskolan SA11, Vimmerby gymnasium SP09B, Välkommaskolan Sa11, Örkelljunga Utbildningscentrum NASATE11 12

Utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård (utvalda anslag)

Utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård (utvalda anslag) Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MjU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård (utvalda anslag) Ungdomens riksdag Sammanfattning Klasserna i Ungdomens riksdag 2014 har lämnat in 90 följdmotioner

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Sammansatta justitie- och näringsutskottets betänkande. 2014:JuNU1. Frågor om juridik och näringsliv. Motion. 2014:JuNU1.

Sammansatta justitie- och näringsutskottets betänkande. 2014:JuNU1. Frågor om juridik och näringsliv. Motion. 2014:JuNU1. Sammansatta justitie- och näringsutskottets betänkande Frågor om juridik och näringsliv behandlar i detta betänkande 5 motioner. Motion Motion 2014: JuN26Fr, Öka medvetenheten om internetmobbning av klass

Läs mer

Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016

Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016 Elever på industritekniska gymnasieprogrammet läsåret 2015/2016 Kommun Skola Typ av Totalt antal Elever i Elever i Elever i huvudman elever årskurs 1 årskurs 2 årskurs 3 Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Fristående

Läs mer

Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola

Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola STATISTISK ANALYS Anders Wiberg Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 39 anders.wiberg@hsv.se 2006/16 Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola Övergångsfrekvenser till högskolan

Läs mer

Svenskt deltagande i Natos utbildningsoch rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Svenskt deltagande i Natos utbildningsoch rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildningsoch rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Läs mer

VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR?

VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR? VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR? ABBE 73 46 63,01% 4,30% B3 ABSOLUTPLUS 354 8 2,26% 0,00% A1 af Chapman 496 155 31,25% 0,00% A2 Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår 207 103 49,76% 0,00% A2 ALE 1356 244

Läs mer

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och

Läs mer

Postnr. Ort Skola Antal stud B C D E F I K L M N Pi V W 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327

Postnr. Ort Skola Antal stud B C D E F I K L M N Pi V W 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327 44152 Alingsås Alströmmersskolan 4 3 1 34221 Alvesta Alvesta gymnasieskola 2 2 93327 Arvidsjaur Sandbacka 67131 Arvika Solbergagymnasiet 1 1 Utland Australien 77441 Avesta Domarhagsskolan 1 1 Utland Bangladesh

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Läs mer

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Datum Dnr Beslut Anmärkning Nr i del ordning 2013-01-20 2013-575 Grundbelopp enligt Internbudget

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja Transfer Syd ett bidrag om 150.000 kr.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja Transfer Syd ett bidrag om 150.000 kr. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-25 Vår referens Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Transfer GYVF-2014-2740

Läs mer

Beviljade ansökningar försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning 2008-04-03

Beviljade ansökningar försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning 2008-04-03 Beviljade ansökningar försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning 2008-04-03 Antal platser åk 1 ht 2008 Skola Huvudman Postadress skola Aleholmsskolan Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö 4 Alléskolan

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:179

Regeringens proposition 2001/02:179 Regeringens proposition 2001/02:179 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan Prop. 2001/02:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2002

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Ungdomens riksdag 2012 Protokoll Fredagen den 16 mars Kl. 09.30 09.50 13.00 15.54 -

Ungdomens riksdag 2012 Protokoll Fredagen den 16 mars Kl. 09.30 09.50 13.00 15.54 - Ungdomens 2012 Protokoll Fredagen den 16 mars Kl. 09.30 09.50 13.00 15.54-1 Talmannen hälsar välkommen Anf. 1 TALMANNEN: Ärade ledamöter av Ungdomens! Mina damer och herrar! Varmt välkomna till Sveriges.

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen från riksdagens delegation vid OSSE:s

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2009/10:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och

Läs mer

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2013/14:45

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling)

Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling) Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling) Sammanfattning I betänkande 2005/06:UbU9 behandlade utskottet 93 motionsyrkanden om utbildnings-

Läs mer

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2011/12:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Läs mer

Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1

Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1 Postnr. Ort Skola Ant A ID B C D E F I K L M N Pi V W BI BME Totalt 22000 Alingsås Alströmergymnasiet 1 1 1 3 22000 Arvidsjaur Sandbackaskolan 1 1 20074 Boden Björknässkolan 1 1 22000 Bollnäs Torsbergsgymnasiet

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-01-01-- 2013-01-15 1/2013 Meddelanden 2013 Reg.dat. 2013-01-03 2/2013 Delegationsbeslut 2013 Reg.dat. 2013-01-03 3/2013 Information/Överläggning Reg.dat. 2013-01-03 4/2013 Förbundskommitténs protokoll 2013 Reg.dat. 2013-01-03

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

Jönköpings läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jönköpings läns bästa gymnasieprogram kartlagda Jönköpings läns bästa gymnasieprogram kartlagda Tabell 1: Programmen i Jönköpings län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst 1 Bygg- och anläggningsprogrammet Bäckadalsgymnasiet Jönköping

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak.

Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak. Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak.com Ung i Fokus, Arbetsmarknadsenheten Halmstad Marlene Johansson marlene.johansson@halmstad.se

Läs mer

Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan

Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan Sammanfattning Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU37 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelse 2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens

Läs mer

Uttagsdatum 2013-11-11. Kod Kommun Skolenhetskod. Gymnasieskola. huvudman

Uttagsdatum 2013-11-11. Kod Kommun Skolenhetskod. Gymnasieskola. huvudman Uttagsdatum 2013-11-11 Skolenhetsnamn Typ av huvudman Kod Kommun Skolenhetskod Gymnasieskola 0114 Upplands Väsby 82372485 Energigymnasiet Upplands Väsby Enskild J 0114 Upplands Väsby 54882637 Peabskolan

Läs mer

Beviljat antal mobiliteter Kommun Län

Beviljat antal mobiliteter Kommun Län 1120 2013 Polhemskolan Partner 24 Lund Skåne län 20000 1194 2013 Strömbackaskolan Partner 24 Piteå Norrbottens län 20000 1312 2013 Västra Stenhagenskolan Partner 24 Uppsala Uppsala län 20000 1121 2013

Läs mer

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU9 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2008/09:52 Överlämnande

Läs mer

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU34 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:203 Ansvaret

Läs mer

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU30 Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:173) om hur den nya

Läs mer

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1 Första socialförsäkringsutskottets betänkande Socialförsäkringsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner. Motioner Motion 2014:1Sf21Fr, Båda föräldrarna måste ta lika mycket föräldraledighet av klass

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande propositionen 2014/15:21 SGI-skydd för

Läs mer

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2007/08:

Läs mer

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning Civilutskottets betänkande 2014/15:CU4 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU6 Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:13

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Civilutskottets betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:91

Läs mer

Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan

Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan Innehållsförteckning 1 Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan... 2 1.1 Sammanfattning...

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Avgift enligt Studsvikslagen

Avgift enligt Studsvikslagen Försvarsutskottets betänkande 2010/11:FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen Sammanfattning I betänkandet som behandlar proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen föreslås att den tid som kärnkraftsföretagen

Läs mer

Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter (prop. 2003/04:16)

Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter (prop. 2003/04:16) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU8 Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter (prop. 2003/04:16) Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ett förtydligande

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

En mer jämställd föräldrapenning

En mer jämställd föräldrapenning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning,

Läs mer

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU12 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen. De ändringar som utskottet

Läs mer

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Sammanfattning Utskottet tillstyrker, under förutsättning att det

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15

Utdrag ur diariet för Jämtlands Gymnasieförbund Registrerade ärenden 2013-11-01 -- 2013-11-15 m 167/2013 Stadsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Reg.dat. 2013-11-04 Avsändare SKOLVERKET Handläggare Kristina Hellström 168/2013 Verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan Reg.dat.

Läs mer

Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop. 2004/05:162)

Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop. 2004/05:162) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU15 Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop. 2004/05:162) Sammanfattning Den 11 februari 2004 träffades en överenskommelse mellan de

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Stockholms Elevråd Beslut, information och principer

Stockholms Elevråd Beslut, information och principer Stockholms Elevråd Styrelse 2014 2015 Stockholms Elevråd Beslut, information och principer Stockholms Elevråds Principer Elevråd på grundskolan Elevrådet är en sammanslutning av elever för elever på en

Läs mer

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria

Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria Civilutskottets betänkande 2010/11:CU10 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU23 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina Sammanfattning Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande

Läs mer

Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4)

Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU16 Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4) Sammanfattning Finansutskottet behandlar Riksbankens framställning 2003/04:RB4 om vissa äldre sedlar m.m. Riksbanken

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Kronoberg som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kronoberg med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Kronoberg som ger jobb Tabell 4: Programmen

Läs mer

Anställning under viss kompletterande utbildning

Anställning under viss kompletterande utbildning Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:23 Anställning

Läs mer

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Lagutskottets betänkande 2005/06:LU17 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU14 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Läs mer

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5

Läs mer

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Civilutskottets betänkande Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Östergötlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Östergötlands län som ger högst inkomst Tabell 1: Programmen i Östergötlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst 1 El- och energiprogrammet 2 Teknikprogrammet 3 Bygg- och 4 El- och energiprogrammet 5 Bygg- och 6 El-

Läs mer

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU10 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2013/14:137

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139)

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU12 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag

Läs mer

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med

Läs mer

Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU25 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:129 Skydd för

Läs mer

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU38 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse för Riksrevisionens granskning

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Faställelse av Gränsöversynen Sverige Finland 2006

Faställelse av Gränsöversynen Sverige Finland 2006 Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU8 Faställelse av Gränsöversynen Sverige Finland 2006 Sammanfattning Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag (prop. 2008/09: 188) om att godkänna

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Ny lag om näringsförbud

Ny lag om näringsförbud Civilutskottets betänkande 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:215 och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Tingsrättsorganisationen

Tingsrättsorganisationen Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU27 Tingsrättsorganisationen Sammanfattning Med begagnande av sin initiativrätt i 3 kap. 7 riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande

Läs mer

KF FEB Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete KSN

KF FEB Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete KSN KF 35 25 FEB 2013 Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete med Ramallah KSN-2012-1135 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:33

Regeringens proposition 2016/17:33 Regeringens proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildningsoch rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU7 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2011/12:21 Användning

Läs mer