INGÅ ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INGÅ ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO"

Transkript

1 1(5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller yrke Arbetsgivare/läroanstalt Kommun där arbetsplatsen/läroanstalten är belägen Familjeförhållande Ogift Samboende Gift Registrerat parförhållande Änka/änkling Frånskild Boskillnad, fr.o.m.: Kontunummer (IBAN), till vilket utkomststödet betalas Bor skilt; fr.o.m.: 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO Efternamn och förnamn Personbeteckning Gatuadress (om adressen är annan än sökandens) Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller yrke Arbetsgivare/läroanstalt Kommun där arbetsplatsen/läroanstalten är belägen 3 FAMILJENS BARN SOM BOR I SAMMA HUSHÅLL (även barn över 18 år) Barnets namn och födelsetid 4 FAMILJENS MINDERÅRIGA BARN SOM BOR PÅ ANNAT HÅLL Barnets namn, födelsetid och bostadsort 5 ANDRA SOM BOR PÅ SAMMA ADRESS Namn och personbeteckning

2 2(5) 6 LIVSSITUATION Arbetslös/permitterad, arbetssökningen uppdateras hos arbets- och näringsbyrån, datum: Förvärvsarbetar Studerande Arbetspraktik Pensionär Något annat, vad? Företagare Studierna har avbrutits, datum? Rehabiliterande arbetsverksamhet Sjukledig/rehabiliteringsstöd Arbetslös/permitterad, arbetssökningen uppdateras hos arbets- och näringsbyrån, datum: Förvärvsarbetar Studerande Arbetspraktik Pensionär Något annat, vad? 7 BOENDE Boendeform Företagare Studierna har avbrutits, datum? Rehabiliterande arbetsverksamhet Sjukledig/rehabiliteringsstöd Ägarbostad. Bostaden är inskaffad, år:. Bostaden ägs av: Bostadsrättsbostad/delägarbostad Bor hos föräldrar/förälder Bor i hyresbostad Bor som underhyresgäst Tjänstebostad Tillfällig bostad Härbärge eller internat Anstalt, servicehus eller liknande Saknar bostad Annat, vad (t.ex. rum i studenboende eller kollektiv med delat kök)? Uppgifter om bostaden Egnahemshus Rad-/parhus Flervåningshus Bostadens yta m² Antal rum (rum+kök eller kokvrå) Uppvärming El Olja Centralvärme Fjärrvärme Ved Annat, vad? 8 FÖRMÖGENHET Förmögenhetsslag: Värde i euro Datum för värdering Bostad Är bostaden i eget bruk? Ja Nej Bil eller motorcykel (kopia av registerutdrag bifogas) Besparningar Aktier, placeringsfonder, pensionsförsäkring och andra värdepapper (kopia av värdekontoutdrag bifogas) Annan egendom (t.ex. båt, tomt, fritidsbostad, andel i dödsbo) Egendom utomlands

3 3(5) 9 SKULDER OCH LÅN Lånets ändamål: Återstående lån (euro) Ursprungligt lån, euro Bostadslån Studielån Övriga skulder, avbetalningar, konton med kredit, snabblån o.dyl. sammanlagt Beslut eller ansökan om skuldsanering: Amortering: euro/mån. Datum för ansökan eller beslut: Amortering euro/mån. Ränta euro/mån. 10 FÖRMÅNER Vilka förmåner och andra eventuella bidrag har du sökt (t.ex. bostadsbidrag, dagpenning, arbetsmarknadsstöd, stöd för hemvård, pension, studieförmåner, garantilön) men inte fått beslut om ännu? Förmån När har du sökt och varifrån? Annan förmån, vilken? När har du sökt och varifrån? Ifall familjen inte har inkomster och inte har sökt förmåner eller andra bidrag, förklara varför 11 EKONOMISK SITUATION Utkomststödet beräknas i regel per månad. Inkomster, egendom och besparningar skall anges för alla i familjen. Med familj avses i gemensamt hushåll boende föräldrar, äkta makar, registrerade partner, sambor av motsatt kön och familjens minderåriga barn. Bifoga verifikat. INKOMST (efter förskottsinnehållning) Euro/mån. Utbetalningsdag Euro/mån. Utbetalningsdag Förvärvsinkomster Förvärvsinkomster Dagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA Inkomstrelaterad dagpenning Folkpension Arbetspension, betalas av vem: Arbetspension, betalas av vem: Annan pension (t.ex. pension från utlandet, efterlevandepension), betalare: Sjukdagpenning Rehabiliteringsstöd

4 4(5) INKOMST (efter förskottsinnehållning) Euro/mån. Utbetalningsdag Euro/mån. Utbetalningsdag Bostadsbidrag Barnbidrag Underhållsstöd från FPA Underhållsbidrag Moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning Stöd för hemvård av barn Stöd för närståendevård Studiestöd Studielån Kapitalinkomster (dividend mm.) Skatteåterbäring: Utmätt: Ja Nej Övriga inkomster (bl.a. minderårigt barns löneinkomst och pension) Inkomster som inte beaktas som inkomster vid beräkning av utkomststödet (t.ex. moderskapsunderstöd, vårdbidrag, handikappbidrag) INKOMSTER SAMMANLAGT UTGIFTER Euro/mån. Förfallodag Hyra eller bolagsvederlag (verifikat bifogas) Vattenavgift Bastuavgift Uppvärmningskostnader (el, olja, gas, ved eller liknande) Ränta på bostadslån Hemförsäkring (lösöresförsäkring, bifoga försäkringsbrev) Patientavgifter och receptlagd medicin inom offentlig hälsooch sjukvård samt munhälsovård. Eventuellt verifikat over avgiftstak. Betald avgift för barndagvård Betalt underhållsbidrag Sökandes arbetsresor Makas/makes/sambos arbetsresor

5 5(5) UTGIFTER Euro/mån. Förfallodag Övriga utgifter, vilka (t.ex. avfallshantering, fastighetsskatt)? UTGIFTER SAMMANLAGT 12 MOTIVERINGAR För vilket ändamål söker du utkomststöd? UNDERSKRIFT Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga och förbinder mig att meddela de uppgifter som förändras under den tid beslutet om utkomststöd är i kraft. Jag samtycker till att uppgiven information kontrolleras. Utkomststöd som har beviljats på grund av uppsåtligen lämnade vilseledande uppgifter eller uppsåtlig försummelse att lämna uppgifter kan återkrävas (20 i lagen om utkomststöd) och det kan leda till rättsliga åtgärder. Datum Underskrift och namnförtydligande, sökandens familjemedlemmar och den som är skyldig att försörja sökanden ska lämna den beslutande myndigheten alla nödvändiga uppgifter de känner till som inverkar på utkomststödet (17 i lagen om utkomststöd) och också i övrigt medverka till utredningen av ärendet (31 i förvaltningslagen). Uppgifter om sökanden kan skaffas och granskas oberoende av sökandens samtycke då det är nödvändigt för att reda ut sökandens behov av socialvård (12 2 mom. och 20 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Socialvårdsmyndigheten har teknisk anslutning till befolkningsregistret, till FPA:s förmånsregister och till beskattningsuppgifterna och har rätt att kontrollera sökandens uppgifter (21 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården). Behandlingen av ansökan fördröjs ifall ansökan är bristfälligt ifylld eller om det fattas verifikat! Blanketten returneras till: Ingå kommun Social service/utkomststöd PB INGÅ Blanketten kan även lämnas till kommunhusets kansli, adress: Ola Westmans allé 3, Ingå.

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer