K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under"

Transkript

1 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring slutarkiv Anmärkningar Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper: svenskt arkiv. Binds in. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KF\Protokoll Beslutsprotokoll från Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper:svenskt arkiv. Sparas elektroniskt kommunfullmäktiges presidiums möte närarkivet iword-format under G:\Gemensam\KF\Presidiet Kommunfullmäktiges kallelse med Inaktualitet Kronologisk ordning Sparas elektroniskt iword-format och föredragningslista och bilagor hos assistent Pdf-format under K:\Organsiation~KF\Kallelse Underlag och kopior av annonser till Inaktualitet Kronologisk ordning Word-format under kommunfullmäktiges sammanträden hos assistent G:\Gemensam\KF\Annonser 0 B c p rt ~a p w kya w 00 ti N 0 N

2 Katrineholms kommun Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Bei~aras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Kommunstyrelse Kommunstyrelsens protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper: svenskt arkiv. Binds in. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KS\Protokoll Gemensamt alfabetiskt årsregister för Bevaras Närarkiv kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 10 år Papper: svenskt arkiv. Binds in tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll. Sparas elektroniskt under Word-format under G:\Gemensam\KF Kommunstyrelsens delegationsprotokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper: svenskt arkiv. Kopia i akt. pärm i kassaskåp Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organisation\KS\Delegationsprotokoll Kommunstyrelsens kallelse med Pappers- Kronologisk ordning Sparas elektroniskt i Pdf-format under föredragningslista och bilagor handlingar hos assistent K:\Organisation\KS\Kallelse vid inaktualitet

3 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring slutarkiv Anmärkningar KS-handlingar Bevaras I respektive akt Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KS\KS-handlingar Miljöstrategiska rådet Minnesanteckningar från Bevaras Kronologisk ordning 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektronisk Miljöstrategiska rådet hos assistent iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Miljöstrategiska rådet Folkhälsoutskottet Protokoll från Folkhälsoutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\FU

4 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar Gallrings- slutarkiv frist Brotts- och skadeförebyggande rådet Minneanteckningar från Brotts- och skadeförebyggande rådet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv. iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Brott- och skadeförebyggande rådet Samverkansgrupp för barn och ungas hälsa Minnesanteckningar från Samverkansgrupp för barn och ungas hälsa gänglighetsutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Samverkangrupp för barn och ungas hälsa Protokoll från gänglighetsutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\TU

5 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Be~~aras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Handikapprådet Minnesanteckningar från Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt Handikappsrådet närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Handikapprådet Pensionärsrådet Minnesanteckningarl från Bevaras Kronologisk ordning i 10 åx Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt Pensionärsrådet närarkiv iword-format och Pdf-format under G: \Gemensam\KS \Pensionärsrådet Valnämnden Valnämndens protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 4år Papper: svenskt arkiv närarkiv Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organisation\Valnämnd

6 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärl~ningar slutarkiv Valnämndens kallelse med föredragningslista och bilagor Pappershan dlingar vid inaktualitet Kronologisk ordning i valnämndens kansli Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organsiatio\Valnämnd~Allmänna val Röstlängder Bevaras Kronologisk ordning i 4år närarkiv Diarium (i KS diarium, LEX-system, registreras ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden) Diarieplan Bevaras I systemet Skrivs ut och sänds till arkivet vid förändringar, dock minst en gång per mandatperiod Diarieförda handlingar Bevaras Kronologiskt i akt 10 år eller brevpärm hos registrator Handling från Polismyndigheten med 3år Kronologiskt hos information och underrättelse mm till registrator målsägande gällande brott från Polismyndigheten

7 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Korrespondens Loggfiler för e-post, cookiefiler och Inaktualitet filer som tillfälligt lagra av veebb-läsare, meddelanden på telefonsvarare. Meddelanden av tillfällig betydelse eller 1år av rutinmässig karaktär Enkäter och andra handlingar som utgör Inaktualitet underlag till rapport eller annan sammanställning Handlingar som utgjort underlag för Inaktualitet kommunens interna planering och verksamhetsredovisning Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv Gallringsbeslut återfinns bland styrdokument K:\Styrdokument Hos assistent Vid registrering noteras gallringsfrist Gallras när rapporten sammanställningen är klar, om de inte innehåller information som är av värde för att förstå slutrapporten eller är av annat värde för förvaltningen.

8 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar Gallrings- slutarkiv frist Handlingar vars informationsinnehåll Inaktualitet överförts till annan informationsbärare och kvalitetssäkrats. Information av ringa betydelse från Inaktualitet kommunens övriga nämnder, förvaltningar/organ Personaladministration Ansökningshandlingar till tjänster Bevaras Ansökan förvaras i akt (ej betyg) 10 år Kopia av ansökan för den som anställs jämte betygshandlingar överlämnas till personalkontoret för bevarande i personalakt. Meritförteckning och betyg återsänds till sökanden som ej anställts om de inkommit via traditionell postgång. Anställningsbevis Bevaras Kopia i akten Original till personalkontor för bevarande i personalakt.

9 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Betyg/tjänstgöringsintyg Bevaras/ Inaktualitet Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv ~ ~ Kopia hos Kopia till personalkontoret för bevarande personalredogöraren i personalakt Förteckning över anställd personal med Inaktualitet adressuppgifter m.m. Personalredogöraren Förhandlingsprotokoll och protokoll Bevaras Närarkiv 10 år Samverkansprotokoll avseende budget från samverkansmöten förs till akt Statistik SCB, beställningar och Inaktualitet Statistikansvarig beställningserbjudanden Statistik från SCB rörande Bevaras Statistikansvarig 10år Uppdragsfinansierad statistik ska bevaras Katrineholms kommun av kommunen Egenproducerad eller egensammanställd Bevaras Akt 10år Enklare sammanställningar och svar på statistik förfrågningar gallras vid inaktualitet

10 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivansvarig: Gunnar Westermark Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Hedersgåvor/förtjänsttecken Förteckning över medaljörer Bevaras Assistent 10 år Ständig förteckning förs löpande Övriga handlingar till akt Övrig gemensam administration Förtroendemannaregister Tronvan Bevaras Löpande Elektroniskt register Utskrift efter avslutad mandatperiod. Styrdokument Bevaras Original förvaras i akter. Elektroniska handlingar sparas under K:\Styrdokument Författningssamling Bevaras Ingår i Original förvaras i akter. Elektroniska styrdokumenten handlingar sparas under K: \Styrdokument\Författningssamling

11 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Gunnar Westermark Aktivitet/process - Handling Bevars/ Digitala medier Inlägg relevanta för verksamheten/myndighetsutövandet samt svar på dessa Bevaras Kommentarer samt övriga inlägg av ringa betydelse för verksamheten Inaktualitet Gästblogg Bevaras Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn, Ustream, Bambuser, Katrineholm. funderar. com, Kommunchef.com, Yfrog, Instagram, Twitpic, Slideshare, Google Plus, Vimeo Skrivs ut och förvaras 10 år i pärm hos registrator Registreras Inget raderas manuellt utan bevaras av respektive system så länge det tillåts av systemen Olämpliga inlägg skrivs ut för registrering och raderas sedan omedelbart. Skrivs ut och förvaras 10 år i pärm hos registrator Registreras

12 ARKIVBESKRIVNING FÖR EKONOMI- OCH UPPHANDLINGSKONTORET KATRINEHOLMS KOMMUN Upprättad: Verksamhet: Organisation: Ekonomi- och upphandlingskontoret ansvarar för kommunens centrala ekonomi- och finansfrågor. Genom ett aktivt stöd till övrig verksamhet, förvaltningarna, KS samt koncernen, skall ekonomikontoret bidra till effektiva planerings-och uppföljningsprocesser, ansvara för en god upphandlings- och anskaffningsverksamhet samt arbeta för rationell hantering av ekonomiadministrativa funktioner. Organisatoriskt hör Ekonomi- och upphandlingskontoret ttll kommunledningsförvaltningen. Historik: Före 1984 var benämningen drätselkontoret. Efter blev benämningen ekonomikontoret. Ett databaserat ekonomisystem "Crom" började användas 1992-O1-01. Förändring: Ekonomisystemet Crom byts ut och ett nytt, Agresso infördes Vid en organisationsförändring utökades ekonomikontoret med Upphandling-och affärer samt Proceedo och fakturascanningsgruppen. Ekonomikontoret organisafion består numera av fyra grupper: Finans-och koncerngruppen, Planering-och uppföljning, Redovisning-och e-handel samt Upphandling-och affärer bytte kontoret namn fill Ekonomi- och upphandlingskontoret. Arbetsuppgifter: Kontoret skall förse kommunstyrelsen och övriga organ med snabb och relevant ekonomisk information samt följa upp fattade beslut. Kontoret har hand om kommunens övergipande plan med budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, finansiering, löpande redovisning, krav och fakturahantering samt kommunens upphandling. Handlingar: Arkivansvarig: Se dokumenthanteringsplan (bilaga) Verksamhetsledare Istvan Biro Arkivredogörare: Assistent Anders Rehnberg

13 Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitetlprocess - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Finans- och koncerngruppen Kassafunktion Kontoavstämning, daglig 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras Kontoutdrag, Bg, Pg, bankkonto 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm verifikationspärm Förvaras verifikationspärm Förvaras verifikationspärm LB-fil utförda betalningar från Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FIL\LB LB-fil utskriven verifikationslists GL18B 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm Lista ej skickade leverantörsbetalningar SU07 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Underhåll av betalningsförslag SU06 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Banklists utbetalning SU07 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Avstämningsrapport leverantörsbetalningar 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Betalningsspecifikation leverantörsbetalningar 10 år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Avvisade /makulerade leverantörsbetalningar 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev betalningar kopior utanordningar och brev Vid inaktuallitet Arbetsplats Bokföringsorder 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG

14 Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Lån, avtal och kontrakt Avtal, kontrakt, Bevaras Rum 124 Ej överlämnat Stora dokumentskåpet borgensförbindelser/inteckningar Bevaras Rum 124 Stora dokumentskåpet servitut och gatubyggnadskostnader Bevaras Rum 124 Stora dokumentskåpet Lån, avtal och kontrakt Bevaras Rum 124 Lilla dokumentskåpet Bostadslån Katrineholm Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Valla - Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån ST Malm Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Björkvik Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Floda Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Bostadslån Julita Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Förköp delegation Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Sökbart register ovanstående handlingar Bevaras K:\ Excel dokument Interna betalningar Internfakturor 3år Agresso Internt betalningsförslag, kvitto och verifikationsspecifikation 10år Närarkiv rum 342 2år Överföring internbetalning 10 år Närarkiv rum 342 2år Verifikation definitivbokföring internfaktura 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Internfaktura Bokföringsjournal reversering internfaktura 10 år Närarkiv rum 342 2år Pärm Reversering Fakturering Kundfakturor Agresso Betalningspåminnelser Agresso Faktura-/bokföringsjournal (barnomsorg, äldreomsorg, interndebiteringar samt diverse debiteringar) 10 år Närarkiv rum 342 2år Externa filer (barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg 2 filer, musikavgift samt booking) Vid inaktuallitet Kornsluss K:\ Arb mtrl Verifikationsjournal kreditlists 10år Närarkiv rum 342 2år Räkningsunderlag (underlag för ekos fakt) 2år Egen arbetsplats 2år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG Sköldinge

15 Aktivitet/process - Handlingar Galaringsfrist Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Kundreskontra Inbetalningskort bg och OCR-listor mm samt verifikationsjournal 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm inbetalningar Agresso OCR-fil inkomna betalningar från Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FIL\OCR, Arb mtrl AG-fil inkomna autogirobetalningar fvån Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FILWG, Arb mtrl Inkassoförslag, överföringsrapport samt kvitto från Intrum 10 år Närarkiv rum 342 2år Fil överföring av inkassoärenden (IN_CU12b xx.lis) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Rapport parkerade fakturor 2år Egen arbetsplats 1år Arb mtrl, gallras vid inaktualitet Avstämning konto 50331, 50339, 1514, 1591, 1770, 2897, 2898, 2971 och år Egen arbetsplats 1år Arb mtrl, gallras vid inaktualitet Räntedebiteringsförslag, räntedebiteringsbekräftelse och kopia på räntefakturor 10 år Närarkiv rum 342 2år Autogiroförslag, autogirobekräftelse samt filnamn 10år Egen arbetsplats 1år Fil autogiro till BGC (bg1 axxxxxx1 kk.1) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Autogiromedgivande 10år Egen arbetsplats Avslutas efter upphörande Fil medgivande till BGC (bg1 bxxxxxx.1) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Fil återrapportering medgivande 3år Kornsluss K:\ k:\teis\eko\skapa FILBAG Avslutade ärenden Intrum 10år Egen arbetsplats/närakrivet 2år Betalningar till och från Intrum, inkasso 2år Egen arbetsplats/närarkivet Arb mtrl Kravverksamhet Kopia avskrivningar, protokollskopia Egen arbetsplats Inkassobevakning, listor över ärenden hos Intrum Justitia 2år Egen arbetsplats Kastas när ny lista kommer Ko for utanordnin ar och brev 2 år E en avbets lats 1år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG

16 AktiviteUprocess - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Predator Avslutade betalningsföreläggande 2år Närarkiv rum 342 1år Efter avslutat ärende Avslutade ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Aktuella ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Betalningsjournal - verifikationsjournal 10år Närarkiv rum 342 2år Exporterade ärenden till Intrum Justitia Egen arbetsplats 1år Intrum Justitia Göteborg (långtidsbevakning) Godkännande redovisning 2år Egen arbetsplats 1år Åtgärdsuppdatering 2år Egen arbetsplats 1år Lista för preskription 2år Egen arbetsplats 1år Raderade ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Reskontrajournal 2år Egen arbetsplats 1år Spärrlista 2år Egen arbetsplats 1år Ärendenummerordning (räkn underlag 10 år Egen arbetsplats 1år Skrivelse/dokument Myndighetsbrevlådan Bevaras Egen arbetsplats 2år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\BMK KS handling Nr 6.21, generellt gallringsbeslut Stiftelserna Grundakter Bevars Närarkiv rum pärmar Fondutredning- och KS-beslut Bevars Närarkiv rum 342 Depåavtal, aktieinnehav mm Bevars Närarkiv rum 342 Årsakter Bevars Närarkiv rum 342 Leverantörs och da bokförin 10 år Närarkiv rum 342 G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG i Crom)

17 Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats Mellanarkiv rum 342 kommunarkivet Anmärkningar Planering- och uppföljning Månadsup föl~nin Bevaras Arbetsrum 2år Statistik, kommunspecifik

18 Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats rum 124 ava-huset Tifl kommunarkivet Anmärkningar Redovisning och e-handel Fakturahantering Bokföringsorder i i 10år Närakivet rum 342 2år Förvaras Utanordningar 10år Närakivet rum 342 2år Förvaras verifikationspärm verifikationspärm Leverantörsreskontra LA-fil, LD-fil 1år U:/agressoprod/temp Underlag för abonnemangsfakturor med automatgranskning/-attest 10 år Egen arbetsplats Kopia avvisade leverantörsbetalning Bg Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Påminnelser och krav Vid inaktuallitet Egen arbetsplats PDF fakturor ( ) 10år RAN/ /IDENTIFIED Readsoft Skanningsprogram Skannings ID 10 siffror (1xxxxxxxxx) XML (Svefaktura) 10 år RAN/INCOMING XML/OUTPUT Skannings ID 10 siffror (1xxxxxxxxx) Skannade fakturor Egenhanterade (Readsoft) 10år Närarkiv Plan 1 AVA 3 mån Externt via ibusiness (Proceedo) November år Svenskt arkiv AB Skanningsid: 7 siffror (1xxxxxx) Fakturabild märkt "iwork +datum +löpnummer" Återsökning: Proceedo Helpdesk

19 Externt via Itella (Proceedo) 10år Itella informations AB Skanningsid: ex :125500:83 Återsökning Itella: Systemadministration Blankett för upplägg av koddelar Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Blankett för upplägg/avregistrering av användare Agresso Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Attestförteckningar /ändringsbegäran Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Löpande uppdatering Anmälan/Avanmälan systemanvändare Proceedo Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Delårsrapport/Årsredovisning Leasingredovisning Bevaras Närarkivet rum 342 Engagemangsspecifikationer Bevaras Närarkivet rum 342 Verksamhetsberättelser från nämnderna Bevaras Närarkivet rum 342 Bokslutsbilagor Bevaras Närarkivet rum 342 Delårsrapport Bevaras Närarkivet rum 342 Årsredovisning Bevaras Närarkiv rum 342 Anläggningsregister i Förvaras Underlag för registrering Bevaras Närarkiv rum år Kopior på köpehandlingar m.m. 3år Närarkiv rum 342 Bokföringsjounaler 10år Närarkiv rum 342 Listor avskrivningar 1år Närarkiv rum 342 avtal försäljning Glindrans skola Testamente, kontoutdrag m.m. Bevaras Närarkiv rum 342 Gåva till Glindransskolas bevarande SCB statistik Underla SCB statistik Vid inaktuallitet Rum 416 pärm

20 - Handlingar Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitetlprocess Gallrings- Förvarings- Anmärkningar frist plats mellanarkiv kommunarkivet Upphandling- och affärer Närarkiv rum 410 Gallras innan slutarkivering

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum: FONDER Fonder, donationsbok urkund Bevaras Fonder, verifikationer 3 år Fonder, årsredovisningar deklarationer 3 år Kontoutdrag, Portföljsammanställningar 3 år ALLMÄNT Bokslut, inbundet samlat Bevaras 3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Löpande 10 år Papper Byggnad 11 Plan B Rumsnr B629. Löpande 10 år Papper Byggnad 11 Plan B Rumsnr B629

Löpande 10 år Papper Byggnad 11 Plan B Rumsnr B629. Löpande 10 år Papper Byggnad 11 Plan B Rumsnr B629 Kundreskontra Kopior på manuellt skapade kundfakturor Löpande 10 år Tandvårdsförvaltningen Kvitton på inbetalningar från kund Löpande 10 år Tandvårdsförvaltningen Underlag till manuell kundfakturering

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 1 Styra verksamhet Version: 1.4 Dnr: 1-411/2016 Fastställd: 2016-06-15 Giltig fr. o.m 2016-07-01 Detta dokument anger hur

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

2015 Månadsbokslut: Februari Avdelning Periodresultat tom feb Periodbudget tom feb Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård 601 851 236 113 365 738 0 Måltidsservice 1 210 763-188 654 1 399 417 0 IT & Växeln

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Plan r Diarienummer: VON 2015:54 Dokumentet är beslutat av: vård- och omsorgsnämnden Dokumentet beslutades den: 2015-09-22 Dokumentet gäller för: vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentet

Läs mer

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling Arkivmyndighetens beslut 2011:15 Sida 1 (7) 2014-06-23 BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform 1(5) Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform Ärendet Danderyds kommun har sedan januari 2010 arbetat mot en helt elektronisk diarieföring och ärendehanteringsprocess.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1 Föreskriften skall tillämpas på räkenskapshandlingar fr o m det räkenskapsår som börjar 2001-01-01. Författningen får tillämpas på räkenskapshandlingar

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna 2 (4) Dokumenthanteringplanen anger vilka allmänna handlingar som förekommer hos en myndighet, till hjälp för både myndigheten själv men även för allmänheten som därmed kan få en inblick i vilka handlingar

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer