Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar"

Transkript

1 Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En deposition på 500 kr ska lämnas som återfås vi återlämnande av hel högtryckstvätt. Den kan hämtas ut och lämnas på fastighetsexpeditionen på torsdagar kl Vid återlämnande av hel och fungerande maskin återfås depositionen på 500 kr. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Vi kommer att utöka bevakningen i området och vi kommer även att börja ge kontrollavgifter i samband med parkering på ej anvisad plats. Dvs står du i vändplats, uppe på trottoaren på vändplats eller inne på gårdarna kommer du att få en kontrollavgift. Detta gäller även hantverkare som ej fått särskilt p-tillstånd av styrelsen. Det är viktigt att ni meddelar era ev hantverkare detta. Ni får kontakta styrelsen för att få ett särskilt, tillfälligt tillstånd. Med detta tillstånd betyder det inte att man får parkera på våra gräsmattor eller gångbanor utan det gäller i- och urlastning, parkering på gästparkering utan att behöva erlägga avgift. Ytan där container står får även användas förutom de dagar då container står där. Vad är på gång? Utbyte av elcentraler pågår. Detta beräknas bli klart senast nästa vår. Vi kommer omgående påbörja arbete med stammar/avloppsrör under mark. Detta kommer ej att påverka lägenheternas ytskikt. Betongarbeten kommer att påbörjas på samtliga källartrappor på radhusen samt loftgångar och balkonger. Arbete med takytor och bärverk är under projektering. Renovering av Kajutan kommer att påbörjas under hösten. Panelen på carportar kommer att fortsättas att bytas ut. Blommar och buskar kommer att planeras och en plan för hur vår utemiljö ska se ut i framtiden håller på att arbetas fram. Diskussion om möjlighet till fler parkeingsplatser förs. Vi håller återigen på att omarbeta vår hemsida, den är inte klar än men håll utkik.

2 Viktiga kontaktuppgifter Felanmälan fastighet Dag och natt, felanmälan dygnet runt Fastighetskötare Fastighetsskötare Telefontid 7-16 Exp tid tors Prilyckegatan 105 Styrelsetelefonen samt bokning av kajutan och lyan Mån-tor kl (OBS! Bokning endast telefon) Uthyrning p-platser Henrik onsdagar kl Jan onsdagar kl Badrumskö Just nu är det ingen kö! Adresser: Styrelselokal: Prilyckegatan 121 Kajutan: Prilyckegatan 91 Lyan: Lillekärr södra 176 Mail till styrelsen: Adress hemsida: gbghus38.com Begära städning av återvinningsstation , uppge nr 7781 (OBS! Det är ej förenings station utan sköts av kretslopp, det är dem ni ringer) Reparationsfond Önskar ni ta ut er reparationsfond ska ni kontakta Riksbyggen eller gå in på riksbyggen.se och fyll i blankett, skriv ut och skicka in till Riksbyggen. Tråkigheter Hissen på Prilyckegatan 105 vandaliseras! Någon har hoppat sönder sittbänken, spottat på väggarna, hängt på hissdören så att den nästan blivit förstörd mm. Detta kostar föreningen väldigt mycket pengar, pengar som är dina som boende och delägare i vår förening! Ni som ser detta, rapportera till polis eller till styrelsen. Gräsmattorna bakom båda höghusen används som askfat av vissa boende. Detsamma gäller på LS 170, det ser inte trevligt ut! Askkoppar kommer ej att sättas upp, alla plockar upp efter sig själva och köper askfat till sina balkonger. Vid inbrottsförsök på p-automaten, där flera personer stod på sina balkonger och såg maskerade män försöka bryta sig in, var det ingen som ringde polisen?! Vill du inte att någon ska ringa om de försöker bryta sig in i din lägenhet heller? Det är inte ok att köra upp bilar eller andra fordon på våra gräsmattor då detta förstör. Den som gör det blir ersättningsskyldig för vad det kostar att återställa gräsmattan. Detsamma gäller även om man placerar större saker utanför tomten som påverkar gräsmattan. Skrivelser om detta utfärdas. Container 2013 Containern kommer i år på följande datum: 19 juni, 25 sept, 18 dec. Som vanligt får enbart brännbart slängas där. INTE FÄRG, GIPS, ELEKTRONIK OSV. En container kommer som vanligt under dagen, denna byts sedan till en ny så att man även kan slänga på kvällen.

3 Hur fungerar det i en bostadsrättsförening? Vi har förstått att många inte vet vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening. Den som betalar insatsen och blir godkänd i föreningen får nyttjanderätten till lägenheten och får en andel i föreningen som äger huset/husen. Föreningen bestämmer över ekonomi och skötsel. Du betalar alltså ingen hyra för en bostadsrätt utan en avgift som ska täcka kostnader för räntor och amorteringar på lån som föreningen har på husen, samt underhåll och kostnader för förvaltning och entreprenörer. I vår förening har vi entreprenörer som sköter vår utemiljö, utbyten av takfläktar och elcentraler, renovering av badrum (där det är byte från väggbrunn till golvbrunn), städning av tvättstugor för att ge några exempel. För att få ner kostnader så skulle medlemmar kunna hjälpa till och göra vissa saker i föreningen. Vi har några medlemmar som har och håller på att byta ut panelen på carportarna på Lillekärr södra som exempel på detta. Riksbyggen är vår förvaltare och innehar en plats i styrelsen som ledamot. Riksbyggen sköter idag vår ekonomiska och tekniska förvaltning. Detta innebär att föreningen köper tjänster och de sköter idag till exempel: avgifter, inkassoärenden, löner till personal, bokföring, årsredovisning mm. Underhåll och reparationer av lägenheten står DU själv för. En viss del av avgiften sätts undan till en så kallad reparationsfond som du kan plocka ut från. Kontakta Riksbyggen om du vill göra detta. Det är viktigt att du i din hemförsäkring har bostadsrättstillägg.tänk på att anmäla till Dag och natt och ditt försäkringsbolag om någon skada inträffar i din lägenhet. Läs gärna mer på: Elförbrukning Vår förening förbrukar näst mest el av samtliga Riksbyggenföreningar i landet! Släck lampor när ni går ur rummen, använd inte infravärme, byt ut till LED så mycket som det går mm mm. Det finns massor att göra och tänka på. Motioner Dags att lämna in motioner som ska röstas igenom på årsmöte. Sista datum för inlämnade av motion är 31 juli. Skriv namn, datum och lägenhetsnummer!

4 Uteplatser Du som har uteplats är skyldig att hålla efter den. Detta står i våra ordningsregler och som medlem i vår förening är du skyldig att följa dessa. Det innebär att gräset ska klippas regelbundet, staket ska oljas och lagas,likaså grindar, det ska se allmänt städat och trevligt ut. Detta är självklart för de flesta men inte för alla. Detta togs upp på extrastämman av medlemmar som tycker det ser illa ut med ovårdade uteplatser. Tidigare undertecknades alltid skötselavtal för uteplatser. Detta kommer att återupptas pga misskötsel av vissa uteplatser. Grannsamverkan Var uppmärksam i föreningen! Det förekommer ju en del bus och det är bra om alla hjälps åt och håller koll och larmar om något inträffar. I sommar kommer vi att ha extra bevakning. Fållan för trädgårdsavfall Styrelsen har varit otydlig... Där får endast trädgårdsavfall slängas och detta inkluderar inte jord och grästuvor. Trädgårdsavfall är nedklippta buskar, klippt gräs, plantor utan större mängder jord. Den sista tiden har mycket jord och stora grästuvor slängts där och då måste det sorteras som blandat vilket kostar 1200 kr per ton istället för 340 kr per ton. Styrelsen tycker inte att det är en rimlig kostnad för föreningen att bära då man kan lämna detta själv gratis på Tagene. Du har sex fria gånger att slänga skräp. Således är det EJ tillåtet att lägga jordmassor i fållan för trädgårdsavfall. Sommarjobbare Föreningen kommer i år att anlita 2 st sommarjobbare, Jonathan och David. De har tidigare arbetat i föreningen och bor här. Vår fastighetsskötare är arbetsledare. De ska måla fasaden på , Olja fortet. Tvätta fasader mm. Trädgårdsråd mm Vi i styrelsen ser gärna att ni bildar grupper/ råd som kan komma med förslag om hur det ska vara i vår förening. Kontakta styrelsen om ni är intresserade, vi hjälper till att samordna och starta upp om ni så vill. Grupper kan till exempel vara: Trädgårdsråd som hjälper till att lägga en långsiktig plan på vår utemiljö och kommer med idéer och önskemål. Eller bara kommer med idéer om vilka sommarblommor vi ska ha. Jubileumsgrupp/festkommitté som planerar vårt firande nästa år då vi fyller 40 år. Det finns egentligen inga begränsningar. Vad tycker du vi behöver för grupp? Kom med egna förslag. Är ni intresserade så hör av er till oss så skriver vi om det i nästa medlemsblad som kommer i spetember. Växter Vintern var seg med långvarig tjäle. Detta medförde att många av våra växter strök med. Vi avvaktar på vissa växter och ser om de tar sig, andra tar vi bort och ersätter efter hand.

5 Viktig information angående utbyggnad av altaner Fler och fler vill anlägga altan över större del eller hela sin uteplats på baksidan. Styrelsen har beslutat att tillåta detta till följande villkor som gäller om altanens storlek överstiger två tredjedelar av uteplats: medlemmen ska först skriftligen kontakta styrelsen och inkomma med ritning och få detta godkänt, precis som vid inglasning av balkong. staket måste skötas och oljas varannat år, altan får byggas så att detta är möjligt om föreningen behöver tillträde till tomt, t ex vid dränering eller liknande, är den boende ansvarig för att ta bort altan samt återsättande på egen bekostnad. Detta kan komma att ske med kort varsel. Om den boende ej avlägsnar altan vid anmodan från styrelsen, har denne rätt att avlägsna altan till den boendes bekostnad. Info från valberedningen Om ni är intresserade av styrelsejobb så kan ni kontakta valberedningen Christofer Hjertborn, Mats Lundqvist, Annika Utbult, Christina Särnblom samt Annelie Hillén. Pooler Mindre pooler är ok att ha men tänk på att inte tömma ut vattnet mot husen eller för nära husen, vi har stora problem med mycket vatten i marken och vatteninträngningar. Led gärna ut det till brunnarna eller vattna landen. Pooler får ej lämnas ute på allmän mark med vatten i på nattetid, tänk på drunkningsrisken. Tack till dig som flaggar på rosa gården!!! Det är mycket uppskattat! Hur gör jag min röst hörd? Vi vet inte vad ni vill om ni inte talar om det för oss! Vi är väldigt tacksamma för synpunkter, idéer, önskemål och förslag från alla medlemmar i föreningen. Skicka ett mejl eller lägg en liten lapp i brevlådan utanför styrelselokalen. Glöm inte att skriva avsändare = namn och lägenhetsnummer. Kom på gårdsmöten och årsmöten! Bli medlem i styrelsen! Gå med eller bilda en grupp! Dag och natt Här ska du göra felanmälningar. Man kan både ringa och skriva in via riksbyggens hemsida. Den sista tiden har det varit lång kö när man ringt in, detta är något tekniskt fel och Riksbyggen håller på och felsöker.

6 Avgiftshöjningar Styrelsen har beslutat om avgiftshöjningar för beroende på kommande större arbeten de närmaste åren vad gäller takytor, betongarbeten, rör i kulvertar, avloppsrör. Beslutet baseras även på inflation, höjningar av avgifter för vatten och avlopp, sophämtning, kretslopp, elavgifter samt värmeavgifter. Höjningen blir som nedan: 2 % på avgiften från 1 juli 5 % på bränsleavgiften från 1 oktober Avgiften för husvagnsparkering höjs till 250 kr/mån från 1 oktober Månadsavgift på 4500 kr blir efter höjning 4590 kr Bränsleavgift på 500 kr blir efter höjning 525 kr. Extrastämma Nästa extrastämma blir den 19 sept kl Trevlig sommar önskar styrelsen!

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ

BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ 1 VÄLKOMMEN TILL BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ Innehåll: Lite historia Lite information Lite regler Lite bra att veta 2014-03-15 2 Historik Brf Krusbäret bildades 1983-08-09 för att möjliggöra byggandet av bostadsområdet

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret

Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret Almviksbulletinen med protokoll från Årsstämman Maj 2007 Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Stämmoprotokoll mittuppslaget Bilinbrott sid 5 Medlemsförmåner

Läs mer