Utsikt - Insikt. för framtiden? amlingen i Visby S juni var en del av en internationell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsikt - Insikt. för framtiden? amlingen i Visby 26 30 S juni var en del av en internationell"

Transkript

1 Utsikt - Insikt - bygga broar i en delad värld September 2008 isby var i juni mötesplatsen för en internationell V samling för Initiatives of Change. I inbjudan, kallad Visby, Visioner, Perspektiv hette det: 1938 stod världen för andra gången på 20 år inför hotet om ett världskrig. Då samlades människor från och utöver hela Norden i Visby som ett resultat av det nya hopp de funnit genom de erfarenheter av en genomgripande förnyelse som hundra- och tusentals människor gjort under tidigare år. De hade erfarit att förändring och fred i världen i grund och botten avhänger av förändring och fred i människors hjärtan, som Frank Buchman, som initierat vad som idag kallas Initiatives of Change, hade sagt. Den erfarenheten hjälpte dem att möta de kommande årens prövningar. Efter andra världskriget har dessa idéer bidragit till att bygga Europa på nytt och till försoning och förtroende i många delar av världen. yftet med årets samling på S Suderbys herrgård, en konferensanläggning söder om Visby, var att se vad den inspiration Visby - visioner - perspektiv och den förpliktelse som stärkte människors vilja till fred och förändring för 70 år sen kan betyda idag i den värld vi lever i och med de utmaningar den ställer oss inför. Hur kan vi finna nya perspektiv på det förgångna? Hur kan dessa idéer och erfarenheter ge hopp och visioner för framtiden? Visby från Almedalen Visby - ringmuren och domkyrkan amlingen i Visby S juni var en del av en internationell aktion. I år är det också 100 år sen Frank Buchman gjorde en livsavgörande erfarenhet som med åren kom att påverka människor i många delar av världen och leda till en märklig våg av förnyelse och förändring, från försoning mellan forna fiender i Europa, Afrika och Asien till en nyskapande förståelse idag mellan människor från olika kulturer och religioner, mellan majoritets- och minoritetsbefolkningar. (Se s. 2 Jag hade också fel ) rets aktion har inspirerats Å av både 100- och 70- årsperspektiven. Också i andra länder har det upp-

2 märksammats. En internationell grupp, huvudsakligast yngre människor, som kommit i kontakt med idéerna i Initiatives of Change (IofC) och velat fördjupa sin förståelse av bakgrunden till IofC och söka ny vägar för tillämpningen av det beslöt att göra en resa som har anknytning till IofC:s historia. De började i Keswick, besökte Oxford där Buchman i början av 20- talet vann många medarbetare, deltog i Visby-samlingen och reste därifrån vidare till Freudenstadt i Schwarzwald i södra Tyskland och till Caux i Schweiz, sedan 1946 internationellt konferenscentrum för IofC. De resande gruppen kom från 12 länder: England, Australien. Sydkorea, Japan, Indien, Rumänien, USA, Costa Rica, Senegal, Moldavien och Ryssland och Ukraina. På Syderbys herrgård mötte de andra från Norden och de baltiska länderna. Visby- Insikter och reflexioner Vår tid kännetecknas av obeständighet och snabba förändringar. Oro och rädsla blir följden av att människor ofta måste byta jobb, att relationer mellan människor bryter ihop och ersätts av nya, att människor på flykt flyttas från läger till läger. De strukturer som byggts upp av stat och kyrka tycks oförmögna att göra något åt det, gamla fixpunkter som tro och familj håller inte längre, tillgången på mat vatten är inte längre outtömlig. Och finns det Under tre dagar utbytte de erfarenheter, frågor, visioner och beslut. Trots många olika bakgrunder och livsvägar fann de att de hade myck et gemensamt, först och främst en vilja till ansvar för de situationer de lever i och den värld vi alla delar. De fick också tillfälle att ta del av Gotlands rika natur och kulturarv Text och bilder Finn Harald Wetterfors ett bäst före datum t o m för vår egen planet? Bara ett nytt paradigm för vårt sätt att tänka och leva kan säkra livet och freden för alla. Det är både möjligt och nödvändigt med en klimatförändring i mänskliga relationer Buchman efterlyste ett revolutionärt sätt att leva. Det är fortfarande relevant. I Visby vände han sig till människor, vars stora flertal hade en kristen övertygelse. Han hänvisade till att alla behövde en erfarenhet av Kristi kors. Det är en erfarenhet som är öppen för alla, oavsett vilken religion man bekänner sig till, eller någon religion överhuvudtaget. Det är en erfarenhet som genom tiderna formulerats på olika sätt. Den innebär ett transcendentalt möte som inte är begränsat till en bestämd tro eller kultur. Den innebär ett personligt möte med sanning och kärlek. J.B., Australien jälv djupt engagerad i mitt folks strävan mot försoning och enighet har S jag under den här resan framför allt slagits av att Frank Buchman gjorde sitt bästa för att inspirera och hjälpa människor att få kontakt med de djupaste skikten i sitt inre, i sina samveten. När det gäller medling är det viktigt att börja Bakgrund - Jag hade också fel rank Buchman var 30 år och en ambitiös ung F präst med en social lidelse, när han plötsligt stötte på ett motstånd som han inte visste hur han skulle komma tillrätta med. Han förestod ett hem i Philadelphia för missanpassade pojkar. Styrelsen för pojkhemmet ansåg dock att anslagen måste knappas in, vilket skulle medföra mindre matransoner. Buchman opponerade sig men fann ingen förståelse hos de sex äldre männen i styrelsen. Ingenting tycktes hjälpa. Det gick så långt att Buchman blev fysiskt påverkad och avgick. En läkare rådde honom att resa bort för att få perspektiv på det hela. nder resan kom han till den kända turistorten U Keswick i Englands sjödistrikt. Av en händelse kom han att lyssna till en predikan av en äldre kvinna i en liten kyrka. Hon hade bara 17 åhörare. Men hennes ord om Jesus Kristus gick djupt i den unge prästen. Han såg sin del i konflikten med styrelsen i Philadelphia i ett nytt ljus. Efter gudstjänsten skrev han ett brev till var och en av de sex männen med innehållet: Jag hade också fel. Förlåt mig. Resultatet blev en total befrielse från den inre tyngd han burit på. Från styrelsen hörde han inget, men det var inte längre viktigt för honom. Men han fann att han kunde ge sin erfarenhet vidare till en annan ung man som i sin tur fann något nytt i sitt liv. ill denna till synes enkla erfarenhet och det vägval han T då träffade återvände Buchman i allt han gjorde under resten av livet. Hans siktpunkt och intresse var alltid enskilda människor, men allteftersom alltfler kom inom hans verkningskrets började omvärlden söka efter sätt att identifiera dem och de blev kända under olika namn. På 1920 och 30- talen var det Oxfordgrupprörelsen, under världskriget och de följande decennierna Moralisk upprustning. År 2001 antogs namnet Initiatives of Change. xfordgrupprörelsen gjorde stora nedslag i de nordiska O länderna. 30-talet var fullt av orosmoln. I Danmark och Norge samlades stora skaror. Konferensen i Visby i augusti 1938 samlade människor från Norden och andra delar av Europa. Den pågick i 10 dagar och nära 3000 mötte upp. Den enda lokal som var stor nog att ta emot alla var en av Visbys medeltida kyrkoruiner, S. Nikolai. rank Buchman hoppades på att de nordiska länderna med F sin långa demokratiska tradition skulle kunna erbjuda ett alternativ till de totalitära krafterna på kontinenten. Det som inspirerade människor var att han började samhällsförändringen i den andra änden - genom tro på att en radikal förändring i människors sätt att tänka och leva var möjlig och att den gällde alla människor oberoende av politisk, nationell, kulturell och konfessionell tillhörighet. 2

3 Fyra blivande studenter från SSHL, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, fick med hjälp av svenska IofC under en sommarlovsvecka uppleva en intressant och lärorik konferens på Caux, ADDRESSING THE ROOT CAUSES OF HUMAN INSECURITY. Både elever och lärare kom hem med starka intryck och många nya kontakter från konferensen efter att ha sett Med nya ögon på Caux Normalt njuter även SSHL-elever av ett långt sommarlov inför skolårets studieallvar, men årets sommarlov bjöd på ett annorlunda inslag för fyra av dem. Läraren Nik Dee Dahlström har skapat en lokal gymnasiekurs i ledarskap och personlig utveckling, och föreslog ett deltagande i Caux som ett givande inslag i kursen. Eleverna valde själva den spännande internationella konferensen med svåra frågor på agendan och spännande personligheter bland deltagarna. På frivillig basis reste fyra elever, Victoria Bergkvist, Anna de Faire, Andrea Lewis Åkerman och Tove Svensson Rissanen, tillsammans med Nik och lärarkollegan Eva Sandström Hultman med flyget från Arlanda till Genève. Redan nedresan bjöd på tillfällen till personlig utveckling, som t ex i samband med förlorat bagage, antydan till höjdrädsla, eller ovana vid att dela rum med okända, men vi möttes också från början av de underbara naturupplevelser Schweiz bjuder på. Bergbanan upp till Caux var en höjdpunkt på resan. Ett av de mer bestående intrycken är själva konferensanläggningen, vars intressanta historia och internationella betydelse, utmärkt presenterat i utställning och böcker på plats, men kanske mest i mötet med människorna engagerade i Caux, är spännande att ta del av för en förstagångsbesökare. Intrycket av att ingå i ett större sammanhang förstärktes ytterligare av den öppna atmosfär av delaktighet som präglade konferensen under veckan, vare sig det gällde att hjälpa till med dukning, servering och disk, delta i spännande debatter eller lyssna på någon initierad föreläsare. Känslan av att vara med om något viktigt och väsentligt stärkte självförtroendet och bidrog till att vi överkom eventuell blyghet och språksvårigheter, och precis som Caux bjuder, tog nya kontakter och byggde fler och fler relationer med andra deltagare, för tjejernas del inte minst med alla unga människor som fanns på Caux, främst som interns för sommaren. Flera av våra tjejer hittade beröringspunkter och likheter hos andra unga människor de pratade med, och fick Tove Svensson Rissanen möter kungen i ett av de fyra traditionella kungadömena i Uganda inför en av paneldiskussionerna också ökad förståelse för de olikheter som finns kanske oftast på ytan. De många intrycken kunde ibland bli överväldigande och bidrog också till ett behov av att dra sig undan för reflektion ibland, vilket gick bra att åstadkomma i de vackra omgivningarna. Just inspirationen i mötet med andra, unga och gamla, från många kulturer och nationaliteter, med varierande bakgrund, som alla visade stort frivilligt engagemang för de svåra frågor som avhandlades under konferensen, var det som vid en snabb utvärdering på tåget tillbaka till Genève framstod som viktigast för oss alla. För någon var det viktigast med fördjupade personliga möten, andra inspirerades av den samlade kunskapen och erfarenheterna från paneldeltagare och andra konferensdeltagare. Som exempel har vi lyssnat till flera goda talare som gett nutidshistorien, konflikter och andra framtidsavgörande frågor liv, mött flera inspirerande ledare med passion och målmedvetenhet, och inte minst kvinnliga förebilder från t ex politik, forskning, fredrörelse och media. Anna och Victoria antog utmaningen att trotsa sömnunderskott, kyla och mörker, och gick klockan tre på morgonen tillsammans med någ- DET ÄR SERVERAT - fr.v. Victoria Bergkvist, Anna de Faire och Andrea Lewis Åkerman färdiga att ta emot konferensdeltagarna till en måltid. 4 Andrea Lewis Åkerman ra andra konferensdeltagare, under ledning av Nithi Nesadurai från Malaysia, uppför alptoppen där de efter några timmars tuff vandring belönades med en fantastisk soluppgång. Som helhet har konferensen ställt många viktiga frågor och lagt en god grund för fortsatt arbete kring människors osäkerhet och olika levnadsvillkor. Det hördes också flera otåliga röster som menade att man ville ha ut mer konkret resultat redan under den första konferensen. Jag tror kanske att fortsatt arbete självklart måste ske långsiktigt och med helhetssyn, men att det skulle vara enklare att arbeta fram mer konkreta åtgärder om deltagare ges möjlighet att fokusera på enskilda problemområden under längre tid. Claire Short, brittisk parlamentsledamot, förde fram idén om en Caux declaration to facilitate and organize work on a broader scale with an agenda we all can trust. Med en alltmer engagerad allmänhet och en uthållig plan borde det gå att åstadkomma förändring, återupprätta mänsklig värdighet och en hållbar och fredlig utveckling. Jag tror också att IofC behöver engagera fler unga människor, och kanske samverka med andra organisationer. Vi återvände samtliga nöjda, trötta och inspirerade från konferensen, tacksamma för att ha fått delta, definitivt rika på nya perspektiv, erfarenheter och relationer. Eva Sandström Hultman Konferensen Mänsklig otrygghet och dess grundorsaker (Addressing the Root Causes of Human Insecurity), juli, samlade 400 delegater från 52 länder, engagerade för fred. Den ägde rum med stöd bl a från Schweiz utrikesdepartement. Nästa år arrangeras en följdkonferens som särskilt inriktas på Mellanöstern / Red. Eva Sandström Hultman

4 Sagt sett och hört CAUX, SCHWEIZ - Under jul och nyår, 26 december - 1 januari, äger en vinterkonferens rum i Mountain House, Caux. Temat är angett till Europa ansvar, hopp, framtid. Upplysningar om konferensen finns på < Ledarskapsprogrammet ACTION FOR LIFE börjar i oktober för fjärde året i Panchgani, centrum för Initiatives of Change i Indien. Det pågår i sju månader. Deltagarna är utvalda så att de representerar skilda generationer, trosuppfattningar, länder och kulturer. Syftet är att genom interaktiviteter lära och arbeta i grupp som en spegling av en alltmer globaliserad värld. En internationell stab av handledare och lärare undervisar i teambyg - gande, samarbete över kulturella gränser, konflikthantering, projektadministration och ledarskap. Som motto för kursen används Mahatma Gandhis Var själv den förändring som du vill för världen, uttytt: Vi är själva budskapet...vårt sätt att leva, tänka och tala. Något annat kan vi inte ge vidare. Tanken att människor kan bli fundamentalt annorlunda och att de på det sättet kan bli katalysatorer för en förändring som påverkar samhället, länder och även världen står och faller med hur vi själva illustrerar detta. Initiatives of Change-Sverige stöder deltagandet i Action for Life av två från Kenya och Uganda och en från Ryssland. BARRY GREEN, under 28 år förstebasist i Cincinatti Symphony Orchestra, deltog med sin musik på konferensen Renewal Arts i Caux, 3-10 augusti. Konferensens tema var Har konstnärer en del i att hela en söndrig värld? I sin Caux-föreläsning framhöll han vikten av tolerans och ödmjukhet vid sidan av lidelse och kreativitet. Ett av de stora glädjeämnena i livet är att helt och fullt uppleva vår förbindelse med den inre väg som inspirerar oss att växa och lära som människor sade Green. Grigory Pomerants, t h, med sin fru poeten Zinaida Mirkina och tolken Andrei Mironov Vi måste tänka igenom hur man skapar en dialog med och mellan de mycket olikartade kulturer som inte har gemensamma rötter i medelhavsområdet, sade den ryske tänkaren GRIGORY POME- RANTS i sin föreläsning i Caux med titeln Frank Buchmans paradox och kulturdialogen. En global civilisation formas inte av en enda kraft, sade Pomerants, som hävdade att Europa och Amerika inte längre innehar ledarrollen. Mänskligheten som helhet håller fortfarande på att finna sin form. Därför måste dialogens anda höja sig över alla religiösa skillnader, sade 5 Kathy Aqulina F H Wetterfors den 90-årige ryssen. Vi måste gå djupare än principer, och där finner vi den tid, den ro och den hjärtats renhet som gör det möjligt att se djupare in i historien och livets förutsättningar, sade han. Pomerants, en känd skribent i Ryssland, är idag medlem av den ryska Naturvetenskapsakademin och av det ryska författarförbundet och Pennklubben. Under sovjettiden satt han fem år i fängelse för sovjetfientlig agitation. CAUX INTERNS LEDARSKAPSPROGRAM Liksom tidigare kommer ledarskapskurser för personer i åldern år att anordnas under 3-4 veckor i juli-augusti vid konferensen i Caux I år hade kursen 30 deltagare. Kursen omfattar både seminarier och praktiska insatser. Anmälningar fr o m januari För vidare upplysningar se <www.iofc.org/caux-interns> I slutet av september kommer RAJMO- HAN GANDHI, fd senator i Indiens parlament, professor och författare, att i Paris presentera den franska översättningen av sin 740-sidiga biografi över Gandhi, The Man, His People and the Empire (Haus Books, London) I samband med utgivningen av den engelska upplagan sade Gandhi att en av hans starkaste minnen av farfadern var den vänlighet med vilken han bemötte dem som bekämpade hans idéer. När du ser något som är fel, så gör något åt det, sade mahatman, men tänk också efter om du själv har något ansvar för det. Kämpa, men vänd sökljuset inåt. Bokens försättspärm och baksidan med författaren och hans farfar

5 John Bond ves of Change. Han valdes till sekreterare för en Sorry - dagskommitté. Som sådan fick jag snart dagligen många telefonpåringningar från människor som ville ordna olika tillfällen, berättade Bond. Konstnärer målade, kompositörer komponerade, författare, dramatiker skrev. Snart fick biblioteken förfrågningar om särskilda Sorry -böcker som gav människor tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter och uttrycka sin medkänsla. Så småningom fylldes pärmarna av flera tusen sådana böcker med bidrag från nära en miljon människor. När den första Sorry -dagen gick av stapeln ringde kyrkklockorna, teatrar gav föreställningar på temat, kommuner arrangerade grillfester. Ett halvtimmes TV-program uppmärksammade dagen. Journey of Healing Aboriginer gav gensvar till vad som skedde och startade vad som kom att kallas en Färd mot helande (Journey of Healing). Regeringen var däremot inte positiv. Ministern för urbefolkningsärenden gick direkt fram till Bond på en mottagning och sade: Det är inte alls fråga om någon Färd mot helande. Ni rör bara om i såren. Stödet från allmänheten gjorde dock att regeringen måste erkänna att Sorry -dagskampanjen F H Wetterfors var ett faktum. Council for Aboriginal Reconciliation ordnat en vandring över den berömda bron i Sydneys hamn, som blev den största demonstrationen i Australiens historia, och den följdes av en liknande över en bro i Melbourne. Till slut meddelade regeringen att ett försoningsmonument skulle ställas upp i huvudstaden Canberra. Dock utan att höra efter vad aboriginerna själva tänkte om saken. Tillsammans med andra insåg Bond vilken helande verkan ett sådant monument skulle kunna få och tog på sig den till synes oöverstigliga uppgiften att skapa samstämmighet om vad monumentets budskap skulle vara. Motvilligt gick regeringen till slut med på vad som skulle stå på det, just på Sorry dagen 2003, den 26 maj. På monumentet står nu bl a: Vi uppmanar alla australier att acceptera sanningen om vår historia för att vi ska kunna gå vidare tillsammans på vägen mot helande, för det är bara sanningen som ska göra oss alla fria. För John Bond har ett ord varit en ledstjärna för vad han gjort. Den tidigare undervisningsministern Kim Beazley Sr, som själv genomförde radikala reformer för undervisning av aboriginer på deras egna språk, sade att nyckeln till sociala framsteg heter inte makt utan samvete. Bron över hamnen i Sydney 7 Kevin Rudds bön om förlåtelse i parlamentet 13 februari 2008 var ett avgörande steg på vägen mot helade relationer mellan Australiens olika folkgrupper. Det har enligt Bond redan gjort avtryck i hur frågan behandlas i media. Medan aboriginer förra året beskrevs som hopplöst försupna och värre än så dominerar nu livliga debatter om hur relationerna ska utvecklas vidare. Finn Harald Wetterfors ( grundat på artikel av Esme McAvoy) * John Bond har för sitt arbete med Sorry -dagskommittén tilldelats The Medal of Order of Australia. Sanningskommission i Kanada n liknande offentlig bön om förlåtelse som den i Australien riktades E (enligt Sveriges radio ) av Kanadas premiärminister Stephen Harper till landets ursprungsbefolkning. Det skedde i ett fullsatt parlament i närvaro av flera ledande indianer och inuiter. En av de främsta indianledarna, Phil Fontaine, som var klädd i stor svartvit fjäderskrud, sade att det här innebär en nystart. Aldrig mer ska vi indianer betraktas som ett problem bara på grund av de vi är. En sanningskommission har tillsatts i Kanada för att kartlägga vad som hänt genom den politik om tvångsutbildning av landets urbefolkningar, som följt samma linjer som i Australien under detta mörka kapitel i landets historia. Det kommer att ta tid Båda dessa händelser refererades till under sessionen Redskap för Förändring i Caux i slutet av juli. Från Australien talade Mark Bin Baker, vald av sitt eget folk till Årets aborigin 2007 och från Kanada Lewis Cardinal som tillhör Wood Cree-nationen. Cardinal är ordförande i Global Indigenous Dialogue som flera gånger mötts i Caux och därtill konsult i utbildning, massmedia och urfolkskultur. En ursäkt, fastslog den kanadensiske ledaren är inte sista ordet, men snarare början på en lång resa. Vi vill inte bli fångade i det förflutna. Det kommer att ta tid.

6 Fredsagenter: Elisabeth Hamrin - Vi är verktyg för förändring I juli besökte en delegation svenska muslimer tillsammans med Elisabeth Hamrin IofCs konferens Tools for Change. Alla i gruppen var på något sätt aktiva i projektet Fredsagenterna samt Svenska Muslimer för Fred & Rättvisa och deltog i programmet Learning to be a Peacemaker. Konferensen erbjöd en hel buffé med inspirerande kurser att skriva upp sig på så som ledarskap och konflikthantering. Communities var ett kapitel för sig. Några av de mest intressanta diskussionerna skedde med communitymedlemmarna. En kvinna medgav att hon i normala fall aldrig skulle prata med någon med sjal. Efter våra samtal Learning to be a Peacemaker-gruppen i Caux tillsammans med IofCs ordförande Mohamed Sahnoun. Yasin Ahmed och Fazeela Zaib, ledare för den svenska gruppen, t.h. om Sahnoun. var hon redo att ge upp den tanken. Vidare på det spåret blev hela delegationen positivt överraskad av det enorma intresset hela Caux hade av muslimer och framför allt vårt arbete med Fredsagenterna i Sverige och en svensk muslimsk fredskultur. Varje måltid samt varje rast var fullbokade av möten med personer från världens alla hörn. Ett intressant möte ägde rum med polischefen i Sierra Leone och Partisekreteraren för det ledande partiet. De berättade om det första demokratiska valet i Afrika där oppositionen vunnit och fredligt fått ta över det dåvarande ledande partiet. Polischefen berättade hur han inspirerats av de fyra principerna i IofC och stilla stund. Ett koncept många av oss tog till oss. Vi hoppas kunna återkomma nästa år med en större delegation europeiska muslimer för att fortsätta vara verktyg för förändring tillsammans med våra vänner i Caux. Fazeela Zaib Ansvariga för redigering och osignerade artiklar i detta nummer: Alison Wetterfors, Finn Harald Wetterfors Initiatives of Change - Sverige - bygga broar i en delad värld (tidigare Moralisk upprustning) är en självständig del av ett internationellt nätverk av människor som omspänner alla kontinenter för att främja nationell och internationell förändring, från individen till landet, från det lokala till det globala. Det utgår från vars och ens vilja att göra den insikt man nått om Gud och absoluta moraliska normer som ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek centrala. Initiatives of Change är öppet för var och en som oavsett nation, kultur, religion och etnisk tillhörighet vill engagera sig på den grundvalen. Bidrag till Utsikt - Insikt liksom till insatsen för Initiatives of Change i Sverige och utomlands tas tacksamt emot per pg V.g ange syftet med bidraget på talongen Initiatives of Change Sverige Skäftingebacken 40 nb. 8

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Organisation och ledarskap Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Strategi Vision Utgå alltid från visionen. När vi vet vart vi vill kan vi börja planera för att nå dit. Det är då vi

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Utsikt - Insikt. Open Space - fritt fram för var och en

Utsikt - Insikt. Open Space - fritt fram för var och en Utsikt - Insikt - för moralisk och andlig förnyelse Februari 2007 Generationerna möts i Kiev Behovet av ett integrerat Europa växer med varje dag. Två nya länder, Bulgarien och Rumänien, inlemmades i EU

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer