Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30."

Transkript

1 Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen Informationen finns också på vår hemsida Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma Ny som medlem FÖRSÄKRING Eftersom det är mycket viktigt att man har ett bostadsrättstillägg utöver sin hemförsäkring, så har föreningen tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar. Avgiften för tillägget ingår i månadsavgiften. NAMNSKYLTAR Om du har ändrat efternamn, namnet har blivit felstavat, sambons namn ska stå med eller annan anledning till förändring ta då kontakt med Ann-Britt Hardstedt 7-Fast som sköter medlemsförteckningen antingen via e-post eller telefon NYCKLAR Varje bostadsrättsinnehavare erhåller tre så kallade boendenycklar som går till gemensamma utrymmen som ytterporten, garaget, förråd och övernattningsrummet. Om du av någon anledning önskar ytterligare boendenyckel kontakta, Risto Pyykkö på 7-Fast, ansvarig för fastighetsservice som ombesörjer beställningen till Directlarm AB, som finns på Åsboholmsgatan 6. BREDBAND, TV och TELEFONI Föreningen är ansluten till stadsnätet via SplitVision. Mångfald och valfrihet är nyckelord för stadsnätet. SplitVision är ett öppet nät där flera leverantörer av olika bredbandstjänster verkar i fri konkurrens med varandra. För alla användare innebär det att priserna hålls nere samtidigt som tjänsteutbudet håller en god kvalitet och utvecklas kontinuerligt. Du kan välja den leverantör som erbjuder de bästa tjänsterna för just dina behov. I hyran ingår Splitvisions stadsnätsförbindelse med drift och service via en mediabox i din lägenhet. Genom stadsnätsförbindelsen kan du som medlem köpa tjänster från Splitvisions nätverk av tjänsteleverantörer. Avtal av tjänster tecknas via separata avtal mellan dig som medlem och respektive tjänsteleverantör. 1

2 Besök Splitvisions hemsida för att se komplett lista med tjänsteleverantörer. I hyran har du också tillgång till ett analogt Kabel-TV utbud via Bornet. I samma kabel-tv nät kan du även beställa tjänster från Sappa och Boxer. Parkering och Garage Föreningen har totalt 42 parkeringsplatser att hyra ut, varav 18 vanliga parkeringsplatser, 7 platser med el-uttag för motorvärmare och 17 garageplatser. Är du intresserad av att hyra en parkeringsplats hör av dig till Ann-Britt Hardstedt 7-Fast som sköter kölistor till samtliga parkeringsplatser antingen via e-post eller telefon Priset för en p-plats är för närvarande 200 kr per månad. P-plats med el-uttag kostar för närvarande 300 kr per månad samt 600 kr per månad för en garageplats. Om du erbjuds en p-plats och du tackar nej, så förlorar du din plats i kön. Om du vid senare tillfälle önskar p-plats, hamnar du sist i kön. Utgångspunkten är en parkeringsplats per lägenhet. Ytterligare plats kan få hyras om föreningen har outnyttjade platser men att denna rätt upphör med kort varsel om någon medlem som ej har någon plats önskar att få hyra en. Utöver dessa platser finns 11 gästparkeringar och 2 hcp-parkeringar som delas med Brf Kamelian1. Garageplatsen är endast till för parkering av fordon. Det är inte tillåtet att använda garageplatsen som lagringsplats eller förråd och det är inte tillåtet att röka i garaget. Om strömmen av någon anledning är bruten och det inte går att få upp garageporten med motorn kan du manuellt dra upp den med hjälp av kedjorna till höger om porten. Medlemskap Endast privatpersoner godkänns som medlemmar i Brf Kamelian 2, inte juridiska personer. Vi förutsätter att du som söker medlemskap och köper bostadsrätt här också avser att bo i din lägenhet. Styrelsen har också med stöd av stadgarna rätt att frånta någon ett medlemskap, det vill säga nyttjanderätten är förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger (det vill säga permanentboende). Har du firman hemma får du naturligtvis gärna ha firmanamnet på ditt postfack, men inte på anslagstavlan i porten. Näringsverksamheten måste också uttalat vara av ringa betydelse, annars kan ditt medlemskap återkallas. Du får alltså inte använda lägenheten i huvudsak som företagslokal. UTHYRNING I ANDRA HAND Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd från styrelsen. Skäl för godkännande är bland annat: arbete eller studier på annan ort eller familjeskäl 2

3 Tillstånd att hyra ut ges för högst 12 mån i taget. Ansök i god tid då beslut fattas på styrelsesammanträdena. Det juridiska ansvaret för bostadsrätten kvarstår hos ägaren, t ex att avgifter betalas i tid eller att andrahandshyresgästen inte uppträder störande för övriga boende. Tänk på att avtala bort hyresgästens besittningsrätt. Glöm inte att se över försäkringsbehovet. Observera följande: juridiska personer godkänns inte. FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hålls vanligtvis i maj. Kallelse till stämman sker 2-4 veckor innan stämman Det är ett viktigt tillfälle för att kunna påverka sitt boende eftersom vi väljer nya styrelseledamöter, valberedning och revisorer samt behandlar eventuella motioner. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har varje hushåll bara en röst tillsammans. Om en röstberättigad medlem inte kan närvara vid föreningsstämman har man rätt att använda sig av ombud. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem i föreningen får vara ombud. Ombudet måste kunna uppvisa skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Motioner ska enligt stadgarna vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda i god tid innan föreningsstämman, så att styrelsen har tid att behandla motionen. De ska innehålla motionärens namn, adress, lägenhetsnummer, önskemål eller fråga samt förslag på åtgärd. Lägg motionen i föreningens brevlåda i entrén. OBS! Motioner behandlas enbart på föreningsstämman. Skrivelser, önskemål och synpunkter kan inlämnas när som helst under året. Lägg dem också i föreningens brevlåda. Huset BRANDVARNARE Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och byt ut batteriet så snart den inte gör det. FASADEN Vår fasad tillhör föreningens ansvarsområde. På grund av materialets beskaffenhet och den risk för fuktskador som finns är det absolut förbjudet att borra, spika eller på annat sätt orsaka åverkan på fasaden. BALKONGEN Har du blomlådor skall dessa hänga innanför balkongräcket. Detta på grund av risken att de kan falla ned och göra skada på såväl person som egendom. Om du är intresserad av att glasa in balkongen kontakta styrelsen för information. Leverantör till inglasning av balkongerna är TBO design och arbetet är genomfört av Ulricehamns glas. 3

4 MARKISER För er som önskar ha markiser som solskydd har styrelsen tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i vår förening. Följande val har utsetts: Sandatex Grå Kasettmodell anodiserad aluminium. Det är inte tillåtet att sätta upp någon annan typ av modell eller annan färg. Markisen kan du beställa på; Borås Markis Service AB, Tel: , Djupedalvägen 5, Gånghester, TRAPPHUS På grund av brandsäkerheten, är det inte tillåtet att förvara saker i trapphuset. Det är alltså inte tillåtet att ha en dörrmatta, lykta eller andra saker utanför dörren. Det är inte heller tillåtet att sätta upp saker på väggarna i trapphuset. Barnvagnar får inte heller förvaras i trapphuset. De ska förvaras i lägenheten eller i barnvagnsrummet som finns på höger sida efter övernattningsrummet. LÄGENHETSFÖRRÅD Till varje lägenhet hör ett förråd. Tänk på att inte förvara brandfarligt material som bensin, fotogen med mera där. Förrådet skall alltid vara låst även om det är tomt. Du ombesörjer själv hänglås till dörren. LUFTNING AV RADIATORER/ELEMENT Om inte elementen är varma kan det bero att det samlas luft i systemet. Under sommaren har värmesystemet varit avstängt en längre tid. På hösten när värmesystemet startar igen kan det bildas luftfickor som gör att elementen inte blir riktigt varma. Ett tecken på att det kan finnas luft i elementen är om nedre delen är varmare än den övre delen. För att kunna lufta elementen krävs en elementnyckel som finns att låna i barnvagnsrummet. Så här gör du: 1. Vrid upp termostaten på full värme ca 15 min. innan du börjar lufta 2. Ha en kopp eller en liten skål under nippeln när du försiktigt öppnar den gängade tappen, den kan sitta hårt. 3. Gänga inte ut tappen för långt för då kan den lossna helt. Vrid försiktigt motsols tills du hör/ser att luft eller vatten kommer genom nippeln. 4. Oftast är det inte mycket luft i elementet, stoppa luftningen när det bara kommer vatten. Dra åt tappen väl, kontrollera att det inte läcker. Trivselregler FEST Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål. Sätt gärna upp en liten lapp eller berätta för dina grannar att du ska ha fest, så blir stämningen bättre och styrelsen slipper upprörda brev. Väljer ni att sitta på balkongen på kvällen 4

5 bör ni tänka på att dina grannar kan höra allt ni gör och säger. Har du gäster som går ut och röker vid entrén, ordna något för gästerna att aska och fimpa i. GRILLNING Grillning är tillåten på gården. På balkongen är det enligt brandmyndigheten tillåtet att använda el-grill. Under förutsättning att man sörjer för god lufttillförsel är det även tillåtet att använda gasolgrill. Styrelsen har dock beslutat att avråda från gasolgrill. Observera att alla andra former av grillning på balkongen är förbjudna. Tänk på att visa hänsyn så att grill-os inte sprider sig mellan balkongerna. RÖKNING Tobaksrökning är förbjuden i alla gemensamma ytor i vår fastighet. Till exempel i garaget, hissarna, förråden, trapphuset och övernattningsrummet samt bastun. Tänk på dina grannar och se till att inte slänga fimpar ute på gården. Ni som röker på balkongen, tänk på grannarna som sitter på angränsade balkonger och grannar som har öppna fönster. Självklart kastar du heller inte ut fimpar från balkongen. STÖRANDE GRANNAR Börja alltid med att prata med din granne! De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande och brukar snabbt bättra sig efter ett vänligt samtal. Tänk på att inte bara musik och spikande i väggar upplevs som störande, utan även tvättmaskiner, duschning, spring av barnfötter mm upplevs som störande vid sena och eller mycket tidiga tidpunkter. Visa extra hänsyn vardagar innan och efter 22:00 samt helger innan 09:00 och efter 22:00. Avfallshantering Borås energi och miljö omvandlar vårt avfall till fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. När vi lämnar förpackningar och tidningar sparas både energi och resurser. I vårt soprum hanterar vi svarta och vita påsar i de stora gröna kärlen samt returglas ofärgat respektive färgat glas i de mindre kärlen, returpapper samt batterier. Övrigt avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer eller återvinningsstationer. Läs mer om öppettider och adresser på deras hemsida Godkänd sortering för svarta och vita påsar För att kommunen ska kunna ta hand om vårt avfall på ett bra sätt behöver det vara ordentligt sorterat. Med godkänd sortering menar de: att inget löst avfall finns i kärlet att påsarna är knutna med två knutar 5

6 att endast matavfall läggs i de svarta påsarna att de vita påsarna INTE innehåller farligt avfall, elektriska apparater, glas eller metall Vita påsar Brännbart avfall som inte går att återvinna Svarta påsar Endast matavfall som omvandlas till biogas. Genom att lägga ditt matavfall i den svarta påsen bidrar du till biogasproduktionen. Glasåtervinning För glasåtervinning gäller förpackningsglas i form av burkar och flaskor. Övrigt glas och porslin lämnas till återvinningscentralen som fyllnadsmassa. Returpapper I kärlet för returpapper gäller dagstidningar och magasin samt skriv, rit och kopieringspapper. Batterier Det finns en liten rött kärl för batterier. Bastu och Övernattningsrum För att boka bastun så skriver du ditt lägenhetsnummer i kolumnen för Bastu i kalendern som hänger utanför dörren. Tillsvidare är det kostnadsfritt att använda bastun. Tänk på att lägga en handduk på bastulaven, så att du inte sitter bar direkt på bastulaven. Gör i ordning efter dig när du använt bastun, så att det är rent och fräscht till nästa bastubadare. För att boka övernattningsrummet: Skriv ditt lägenhetsnummer i kolumnen för Rum på den dag då bokningen börjar. Exempel: vill du hyra övernattningsrummet natten mellan fredag och lördag skriver du lägenhetsnumret på fredagen. Rummet ska vara städat och lämnat senast kl. 12:00 avresedagen. Det är inte tillåtet att hyra mer än fyra nätter vid varje tillfälle. Att boka övernattningsrummet kostar 100 kr per natt. Summan debiteras lägenhetsinnehavaren kvartalsvis tillsammans med ordinarie hyresavi. Märk ett kuvert med namn, lägenhetsnummer och datum för hyrtillfället och lägg det i styrelsens brevlåda tillsammans med ifylld checklista för städning Felanmälan Vi har avtal med 7-Fast när det gäller fastighets skötsel. Om ni vill göra felanmälan för något i fastigheten så kan ni kontakta 7-Fast. Ni hittar ett formulär för felanmälan på eller kontakta 7-Fast 6

7 via telefon: Ni kan även kontakta 7-Fast med fel och åtgärder i egen bostadsrätt. Då kommer du som bostadsrättsinnehavaren att faktureras för kostnaderna. AKUTA FEL PÅ HELGER OCH KVÄLLAR Vi har avtal med Securitas. Observera att det verkligen ska vara akuta fel då det kostar föreningen extra varje gång denna tjänst anlitas. Ev. kan onödiga utryckningar faktureras dig som bostadsrättsinnehavaren i efterhand. Om du gör en felanmälan meddela styrelsen genom e-post utifrån hemsidan eller lägg en lapp i brevlådan med namn lägenhetsnummer och kort varför anmälan är gjord. HISS Föreningen har avtal med Kone för service och reparation. Ring dem om inte hissen fungerar som den ska. Telefonnummer till KONE är Om det inte går att stänga hissdörren, kontrollera att det inte ligger sten eller skräp i skenan för dörren innan du ringer. Om du felanmäler till Kone meddela styrelsen att du har gjort genom e-post eller lägg en lapp i brevlådan med namn lägenhetsnummer och kort varför anmälan är gjord. Kontakta oss Om du som medlem i bostadsrättsföreningen vill nå styrelsen kan du lämna in önskemål, synpunkter, eller skrivelser via epost eller i föreningens brevlåda vid entrén. Epost: Styrelsen Kamelian2 2014: Namn Anki Tranbratt Anders Lannér Niklas Fredenlund Håkan Lidemar Veronica Nordlund Dag Brodén Fredrik Rupertsson Funktion Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant 7

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen. Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer