Välkommen till Turbinen 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Turbinen 18"

Transkript

1 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen Turbinen 18. Föreningens organisationsnummer: Föreningens bankgiro: OBS: Vid inbetalning utan avi behöver du ett OCR-nummer, kontakta vår ekonomiska förvaltare (BEJO) så får du ett OCR-nummer. Föreningsstämma: Hålls senast den sista maj varje år då styrelse väljs för 1 år. Utöver den ordinarie föreningsstämman kan ett höstmöte hållas vid behov för att informera om läget i föreningen. Styrelsen: Föreningens styrelse består av 5-9 personer, vilka ansvarar för föreningens verksamhet. Vilka som sitter i styrelsen finner du vid namntavlan i trappan. Ekonomisk förvaltning: Styrelsen har anlitat Johan Bergström, BEJO redovisningsbyrå AB, att sköta den ekonomiska förvaltningen för föreningen. Han skickar bland annat ut inbetalningskorten för månadsavgiften. Telefon: Adress: Essingestråket 10, Stockholm. Månadsavgiften: Ska vara insatt på föreningens bankgiro SENAST den sista varje månad, föreningen tar ut dröjsmålsränta vid försenad inbetalning. OBS att försenad betalning är lagenlig grund för vräkning, så var noga med att betala i tid. Vill du ha avin med e-post, kontakta BEJO. Föreningens ekonomi: Några nyckeltal för föreningen som är bra att känna till. (Utfall 2014): Intäkter (månadsavgifter mm) Driftkostnader (värme, vatten, reparationer osv) Förvaltning (förvaltare, styrelse, revisor osv.) Avskrivningar Räntekostnader netto Fastighetsskatt/avgift Överskott Teknisk förvaltning: Föreningen sköter själv den tekniska förvaltningen. Ansvaret för olika områden i fastigheten (t.ex. tvättstugan, värmen o.s.v.) har fördelats på några av föreningens medlemmar. Arbete för föreningen arvoderas enligt beslut på stämman. Vem som ansvarar för vad, finner du vid namntavlan i trappan. Har du synpunkter eller önskemål på något område i fastigheten kan du tala med respektive ansvarige. Felanmälan: Vid fel på någon av fastighetens gemensamma funktioner (t.ex. tvättmaskin, hiss) anmäler du det till respektive ansvarige. Se förteckning vid namntavlan i trappan. Andrahandsuthyrning: Endast den som är medlem (och eventuell make/sambo och hemmaboende barn) har rätt att utnyttja lägenheten. Alla andra betraktas som andrahandshyresgäster, och ska ha ett andrahandskontrakt med dig. Du får inte låna ut din lägenhet utan tillstånd, det är samma regler för det som för andrahandsuthyrning. För att få hyra ut (eller låna ut) din lägenhet måste du först be föreningen (styrelsen) om lov. I förfrågan, som lämnas in skriftligt, ska både uthyrningsperiod och orsak finnas med. Normalt ges tillstånd för arbete eller studier på annan ort. Dessutom kan tillstånd ges för att provbo med sambo, i högst två 6-månadsperioder. Förfrågan bör vara styrelsen till handa senast en månad innan planerad uthyrning. Lämna ansökan till ordföranden. Styrelsen svarar med ett skriftligt besked om godkännande. Det är inte tillåtet att hyra ut utan godkännande. När du har skrivit kontrakt med hyresgästen ska du lämna en kopia av kontraktet till styrelsen, tillsammans med information om hur styrelsen kan komma i personlig kontakt med dig under uthyrningsperioden. Styrelsen ska också ha nycklar till lägenheten. OBS! Hyresgästen får inte flytta in innan kontraktet godkänts av styrelsen. Kontraktet får inte gälla tills vidare. Föreningen beviljar en uthyrningsperiod på högst sex månader i taget. Efter sex månader måste en ny förfrågan beviljas och ett nytt kontrakt överlämnas och godkännas. Brf Turbinen 18. Medlemsinformation

2 Lägenhetsförsäljning: Informera styrelsen i god tid när du planerar att sälja din lägenhet, så att styrelsen är förberedd när mäklare/spekulanter hör av sig för att få information. Överlåtelseavgift: Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Den ska täcka föreningens extra kostnader vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt. Avgiften är ca 1000 Kr (följer index) och faktureras av vår ekonomiska förvaltare. Pantförskrivningsavgift: För närvarande tas ingen avgift ut för pantförskrivning. Försäkring: Huset är full-försäkrat hos Länsförsäkringar AB. Du som medlem bör ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Annars kan du bli personligen betalningsskyldig om du orsakar en skada på fastigheten, t.ex. vid läckor. Renovering och ombyggnad: Enligt föreningens stadgar får bostadsrättshavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Du ska därför alltid kontakta styrelsen innan du gör en renovering eller ombyggnad. Styrelsen ger dig besked huruvida ombyggnaden kräver styrelsens tillstånd. I det fall ombyggnaden kräver styrelsens tillstånd ska du lämna en ansökan om ombyggnad, tillsammans med ritningar över ombyggnaden. Du kan lämna ansökan i styrelsens postfack eller e-posta den. Styrelsen behandlar därefter din ansökan och fattar beslut. Ifall ombyggnaden godkänns får du ett avtal att underteckna där du åtar dig hela ansvaret för eventuella konsekvenser av ombyggnaden. Ombyggnaden får inte påbörjas innan detta avtal är undertecknat. OBS att styrelsens godkännande inte innebär att ombyggnaden är godkänd enligt Boverkets eller branschens byggregler, det ansvaret har du själv att kontrollera. Uppdagas det att ombyggnaden inte uppfyller dessa krav, är du skyldig att rätta till eller återställa ombyggnaden. Badrum: Enligt föreningens stadgar ska samtliga badrum senast under 2015 vara renoverade med tätningsskikt enligt Boverkets regler. Badrum som inte har helrenoverats sedan 1986 saknar tätningsskikt. Det betyder att dessa badrum förr eller senare kommer att läcka fukt och vatten ut i fastigheten, och orsaka skador. OBS! Vid skador på fastigheten som orsakats av badrum som saknar tätningsskikt, kommer föreningen att kräva medlemmen på ersättning för föreningens kostnader. Brandvarnare: Du ska ha (minst) en brandvarnare i lägenheten. I trapphuset finns brandvarnare på varje våningsplan. Brandsläckare: Du bör också ha en brandsläckare (skumsläckare) i lägenheten. Förvara den nära sängen, så att du kan spruta dig ut vid brand. I huset finns en brandsläckare i källaren nedanför trappen Sophantering: Sophämtning sker måndagar och torsdagar. Antalet hämtningar utgår från att allt som kan källsorteras lämnas till återvinning. Närmaste återvinningsstation finns på Folkskolegatan 18. Vårt sopkärl står på Högalidsgatan, nedanför trappen. Där står också sopkärlen som tillhör föreningarna i Högalidsgatan 31 och 33. Eftersom sopkärlen står på kommunens mark, ansöker föreningarna varje år om tillstånd för placeringen i väntan på en permanent lösning av sophanteringen. Tillståndet är beroende av att föreningen håller rent och snyggt runt sopkärlen. Ställ därför aldrig något bredvid kärlen. Lägg inte heller sopor i kärlet om det är fullt, locket måste gå att stänga helt. Annars finns en risk att sophämtarna vägrar tömma kärlet. Sopsortering: I sopkärlet får endast läggas matrester, och andra sopor som inte kan källsorteras. Allt annat, papper, tidningar, kartong, glas, metall och hårdplast ska källsorteras och lämnas till återvinning. Tips: Du behöver bara två kassar för att sköta källsorteringen. Den ena för tidningar och annat returpapper. Den andra för glas, plåtburkar, plast- och pappersförpackningar. När kassen är full går du förbi returstationen på vägen till T-banan, och slänger allt i respektive container. En enkel insats för miljön och föreningens (=din) ekonomi. OBS! Underlåtenhet att följa föreningens regler för sophantering kan utgöra grund för begäran om vräkning. Växter och växtavfall kan läggas i vår kompost på gården. OBS. Inga matrester i komposten! El-avfall: Det är inte tillåtet att lägga s.k. el-avfall i sopkärlet. Till el-avfall räknas alla elektriska och elektroniska apparater, t.ex. lysrör, hårtorkar, radioapparater, osv. El-avfall ska lämnas till elåtervinningsanläggning. Information om var du kan lämna el-avfall finns på anslagstavlan. Miljöfarligt avfall: Får inte läggas i soporna eller hällas i avloppet. Till miljöfarligt avfall räknas färger, lösningsmedel, kemikalier osv. Miljöfarligt avfall ska lämnas till återvinningsanläggning. Information om var du kan lämna miljöfarligt avfall finns på anslagstavlan. Grovsopor: Vi beställer vanligen hämtning av grovsopor i samband med vår- och höststädning. Se anslag på anslagstavlan när det sker. Behöver du Brf Turbinen 18. Medlemsinformation

3 hämtning innan dess, ring SITA, de kommer och hämtar till låg kostnad. Avloppet: Häll inte ämnen i avloppet som kan orsaka stopp eller täppta rör. Rensning och byte av avloppsstammar är mycket dyrt, en högtrycksrensning kostar 30 tusen Kr, ett stambyte flera hundra tusen. Stammarna byttes senast vid en omfattande renovering Häll inte smält fett från stekpanna eller grytor i diskhon, det stelnar och fastnar i rören, och ger garanterat stopp i rören förr eller senare. Häll fettet i soporna i stället. Häll inte heller stearin i avloppet. Stopp i avloppet blir det också av skräp i toaletten, damm och hårtussar osv. Släng inte hushållspapper i toaletten, det löser inte upp sig (som toalettpapper gör) och kan orsaka stopp i rören. Trappan: Vi har en väldigt fin trappa, så akta väggarna, kasta inte fimpar, tuggummin eller skräp i trappan. Du får gärna ställa ut blommor i trappfönstren, men kom då ihåg att vattna dem. Namnskylt: Varje medlem ansvarar för att det sitter en stilenlig namnskylt på dörren. Välj en namnskylt som passar in i den vackra trappuppgången, t.ex. mässing. (Inte en papperslapp!). Eventuellt övriga skyltar på dörren ska också passa in i omgivningen. Nycklar: För att underlätta vid inspektioner och reparationer har föreningen normalt en nyckel till varje lägenhet. Det är inte obligatoriskt att lämna en nyckel till föreningen annat än vid uthyrning. Avsikten med föreningens nycklar är inte att bistå när en medlem tappat eller glömt sin nyckel, för det ändamålet föreslår vi att medlemmarna lämnar en nyckel till någon granne. Föreningen kan avstå från att förvara en medlems nyckel om det leder till besvär för föreningen, t.ex. då en medlem upprepade gånger behöver låna föreningens nyckel Säkerhetsdörrar: Du som har en säkerhetsdörr måste vara noga med att förvara ditt nyckelkort. Utan nyckelkortet går det inte att beställa nya nycklar, hela lås-cylindern måste då bytas för att få flera nycklar. Har du köpt en lägenhet med säkerhetsdörr ska du därför se till att du får med nyckelkortet. Och du måste lämna ditt nyckelkort till köparen när du säljer lägenheten. Säkerhetsdörrarna som installerades 2011 är levererade av Ekstrands, telefon Vårt ordernummer är Rökning och fimpar. Det är inte tillåtet att röka i trappan. Om du röker utanför porten, släng fimparna i en skräpkorg eller ta med dem in. Kasta inte ut fimpar från fönstret mot gården eller gatan. Nedskräpning med fimpar i eller utanför fastigheten kan utgöra grund för vräkning. Är du rökare, tänk på att din ytterdörr måste vara tätad med tätningslister. Det får inte tränga ut rök i trappen som kan störa andra boende. Trappstädning: Vi anlitar en entreprenör för städning av trapphuset och tvättstugan. Frekvensen varierar med årstiden. Har du synpunkter på städningen, vänd dig till den ansvarige enligt listan för teknisk förvaltning. Störande ljud: Tänk på att efter klockan inte spela musik på hög volym, stänga dörrar tyst,(inklusive hissens), gå tyst i trappan etc. Fester: Om du tänker ha en fest hemma, så sätt upp en lapp på anslagstavlan i trappan några dagar i förväg. Då ger du dina grannar en chans att ordna boende någon annanstans, om de måste sova ostört den kväll/natt du har fest. Tvättstugan: Lämna den i det skick som du själv skulle vilja se den i! Rensa luddfilter, torka av maskiner, tvättbänk och golv. Respektera tvättiderna, avsluta tvättningen i tid. Ingen tvättning får förekomma mellan klockan och Lämna inte kvar tvätt i tvättstugan, kvarglömd tvätt slängs bort efter någon dag. Glöm inte att ta bort ditt lås när du tvättat klart. Källaren: Ställ absolut inte saker och skräp i källargångarna. Saker och skräp i källaren kan öka brandrisken och gör att föreningen vid brand inte får ersättning från försäkringen. Överträdelse kan utgöra grund för vräkning. Se grovsopor ovan. Gården: Hjälp gärna till med gräsklippning, snöskottning, plantera blommor och rensa rabatterna. Våra trädgårdsverktyg, spadar krattor m.m. finns i pannrummet. Nycklar till pannrummet finns hos ordförande och kassör. Festligheter: Föreningen ordnar fest bl.a. i samband med Lucia, jul och vår- och höststädning. Vi grillar på gården eller dukar upp långbord på något av våningsplanen. Ta gärna initiativ till en fest för huset, grill och bord mm finns i pannrummet. Digital-TV: Huset har en centralantenn för digital-tv, som ger tillgång till TV-kanalerna i det digitala marknätet. Du behöver en digitalbox för marknätet. Utan abonnemang kan du se de fria kanalerna, d.v.s. TV1, TV2, TV4 osv. Vill du se fler kanaler behöver du ett Boxer -abonnemang. (www.boxer.se ) Brf Turbinen 18. Medlemsinformation

4 Bredband: Alla lägenheter har ett bredbandsuttag. Fastighetsnätet är av typen Cat 6 (klarar upp till 1000Mbit/s) och huset är anslutet med fiber till OpenNet. På kan du välja mellan flera olika leverantörer av internet, TV och telefoni. Fastighetens kabelnät och fiberanslutningen finansieras med en fast avgift ( bredband på avin) som betalas av alla lägenheter. ADSL: Alternativt kan du välja bredband i telefonjacket. Du behöver då ett ADSL-abonnemang från en teleoperatör, och ett ADSL-modem som ansluts i telefonjacket. Uppvärmning: Fastigheten har bergvärme. Under huset finns en underjordisk sjö där vatten hämtas till värmepumpen, som värmer upp vattnet till elementen och kranvattnet. Vid sträng kyla kan en oljepanna kopplas på. Varmvattnet till kranvattnet värms upp ytterligare med hjälp av varmvattenberedare till ca 55 grader. Ventilation: Husets ventilation är konstruerat för självdrag och är godkänt av den statliga besiktningen för bostadshus. Fläktar som kopplas till ventilationen är inte tillåtna, varken i kök, badrum eller andra rum. Din luft hamnar då hos grannen på grund av husets konstruktion. Eventuella köksfläktar måste därför vara av cirkulationstyp med kolfilter, som inte kopplas till ventilationen. Mer information Styrelsen hoppas du har funnit en hel del värdefull information, men om du saknar någon information så kontakta gärna styrelsen. Det finns också viktig information för medlemmar i föreningens stadgar, som du hittar på föreningens hemsida. Om du är intresserad av att delta i arbetet med att skapa en bra och trevlig boendemiljö, tveka inte utan kontakta styrelsen. På föreningens hemsida, finner du mer information om föreningen, och uppdaterade versioner av det här dokumentet. Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Brf. Turbinen 18 Telefon: Se anslagstavlan Epost: Brf Turbinen 18. Medlemsinformation

5 Vem ansvarar för vad i lägenheten? Byggdel Brf. Medl. Anmärkning Balkong Vädringsställning och beslag Odlingslådor Övrigt, t ex sidoparti, räcken. Målning av balkongräcken Lägenhetsdörr Dörrblad Dörrblad, karm, foder Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling insida Låscylinder, låskistor och beslag Handtag och beslag Ringklocka Brevinkast Namnskylt Tätningslister Golv i lägenhet Ytbehandling, ytbeläggning och byte Innerväggar i lägenhet Ytskikt, t ex tapeter, målning eller annan ytbeläggning lnnertak lägenhet Ytbeläggning och ytbehandling Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar Yttre målning Fönsterbågar Fönsterglas Spanjolett inkl handtag Beslag Fönsterbänk Persienner och markiser Vädringsfilter Tätningslister Springventil VVS-artiklar Tvättställ och bidé Blandare, dusch, duschslang, vattenlås, bottenventiler, packningar WC-stol Badkar Brf Turbinen 18. Medlemsinformation

6 Byggdel Brf Medl. Anmärkning Duschkabin Tvättmaskin Torkskåp med inredning Diskbänksbeslag Tvättställ med skåp Ventilationsfilter Ventilationsdon Från och tilluftsventiler Vattenradiatorer med ventiler och termostat Medlemmen svarar för målning Kall- och varmvattenledningar, stammar Kall- och varmvattenledningar, övrigt Avloppsledningar (stammar) med golvbrunn och sil Köksutrustning Diskmaskin Kyl- och frysskåp Spis Köksfläkt Förråd mm Källarförråd som tillhör lägenhet Golv, tak, dörrar, väggar. Inredning i källarförråd Övrigt Inredningssnickerier Kryddställ Badrumsskåp Hatthylla Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning Invändiga trappor i lägenhet Innerdörrar Trösklar, socklar, foder och lister Gardinstänger Torkställning Beslag Elartiklar Elartiklar Elstammar x x Brf Turbinen 18. Medlemsinformation

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer