PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PITEÅ 2009. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun"

Transkript

1 PITEÅ 2009 Gruppinformation till hushållen att veta om värt din kommun

2 : Kommunalråden I EN TID AV EKONOMISK turbulens och finansiell oro känns det skönt att kunna berätta att Piteå kommun har en stabil ekonomi som gör att vi inte har behövt fatta beslut om något sparpaket. När du läser detta har det dock gått två månader sedan förordet skrevs och mycket kan ha hänt när det gäller lågkonjunktur och finanskris så vi kan inte lova att vi klarar oss utan besparingar på sikt. Under de goda åren har vi sett till att stärka vår ekonomi så att vi i sämre tider har möjlighet att satsa för att hålla hjulen i gång. Förvaltningarna får 2009 drygt 30 miljoner mer till verksamheterna och investeringarna ökar med 30 % till nära 130 miljoner kronor. 37 miljoner är avsatta för att fullfölja de ombyggnationer som påbörjats bland annat av Porsnässkolan och Pitholmsskolan. Reparation, underhåll och förnyelse av våra gator och vägar får extra resurser. Badhusparken ska renoveras och våra kök byggas om. SATSNINGAR PÅ FOLKHÄLSA återkommer på flera sätt i 2009 års budget. Norrfjärdens sport- och simhall kommer att byggas om, motionsspår och vandringsleder ska rustas upp och 7 miljoner kr finns avsatta för att göra Vallsberget till en anläggning av modernaste slag. En anläggning som kommer att vara till glädje för både motionärer och våra elitåkare och som gör att vi kan stå som värdar för Skid-SM För att Piteå ska vara en bra kommun att bo och leva i så är det viktigt att det vi gör håller en hög kvalitet. En mängd undersökningar som görs visar också att vi är på rätt väg. Därför har vi också stuckit ut hakan och ansökt om att bli årets kvalitetskommun Vi mäts och värderas. Oavsett hur det går så får vi indikationer på var vi har våra svagheter och tips på av vilka, nationellt och internationellt vi kan inspireras och lära oss mer för att ytterligare höja kvaliteten i vår service och våra tjänster. FÖR OSS SOM POLITIKER är det viktigt att ha en levande dialog med er som bor i kommunen. Under åren har vi bl a infört medborgarförslag, synpunkten och Unga i Piteå tycker. Ett nytt spännande förslag är att införa en medborgarpanel. Tanken är att ge piteborna en möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka i stort och smått. Det känns spännande och vi hoppas att intresset att vara med ska vara stort. Vi kommer att jobba för att vi under 2009 kan ansöka och utnämnas till Fair Trade City och ett fortsatt fokus på energi- och klimatfrågorna är en självklarhet, frågor som under 2008 lyftes högt på dagordningen i Piteå. Och naturligtvis vill vi rikta ett stort grattis till Piteå IF:s fotbollsdamer som vi nu får följa i en av världens bästa fotbollsligor för damer! FOTO GERD SÄVENSTEDT I GRUNDEN FINNS som alltid våra kärnverksamheter som ska erbjuda trygghet, kvalité och utvecklingsmöjligheter. I denna informationstidning kan du se hur våra pengar satsas och vilka prioriteringar som görs. Beslut och verksamhet ska genomsyras av våra strategiska områden; barn och unga, utbildning, arbete och näringsliv, demokrati och öppenhet samt en trygg och lustfylld livsmiljö. Allt i en strävan att nå vår vision: Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Peter Roslund KOMMUNALRÅD (s) Helena Stenberg KOMMUNALRÅD (s) 2 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

3 Vision "Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor, upplever att det är hit man kommer när man kommer hem." Fyra strategiska områden för att nå Piteå kommuns vision Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Utbildning, arbete och näringsliv Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med om sorg och utvecklingsmöjlighe ter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA. Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling. Livsmiljö Politisk sammansättning i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2006 GRUPPLEDARE TELEFON E-POST S 29 ledamöter L-O PETTERSSON V 5 ledamöter BRITH FÄLDT C 5 ledamöter ERIK BERG M 4 ledamöter ELISABET BERG NS 3 ledamöter JOHNNY ÅSTRÖM Fp 2 ledamöter ÅKE FORSLUND Kd 2 ledamöter INA JÄRLESJÖ Mp 1 ledamot MAGNUS ALM Här hittar du partiernas expeditioner Socialdemokraterna Storgatan 35 tel Vänsterpartiet Prästgårdsg. 43 B tel Centerpartiet Västergatan 4 B tel Moderata Samlingspartiet Hamngatan 55 B tel Norrbottens Sjukv.parti (ordf) Ängsvägen 17, Rosvik tel Folkpartiet Liberalerna Hamngatan 55 A tel Kristdemokraterna Hamngatan 55 C tel Miljöpartiet de Gröna Olof Palmes gata tel BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 3

4 Ekonomi Inkomster Totalt 2 097,6 Mkr Utgifter Totalt 2 097,6 Mkr Avgifter m.m. 229,6 Mkr (10,9%) Statsbidrag 40,4 Mkr (1,9%) Likviditetsminskning 3,2 Mkr (0,2%) Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 249,3 Mkr (11,9%) Övrigt Bidrag 380,9 Mkr (18,2%) 158,9 Mkr (7,6%) Investeringar 128,8 Mkr (6,1%) Kommunalskatt 1 575,1 Mkr (75,1%) Personalkostnader 1 428,9 Mkr (68,1%) Din kommunala förmögenhet Kommunen hade år 2007 en egen "förmögenhet" (tillgångar minus skulder) på 2 024,3 Mkr. År 2006 var förmögenheten 1 980,8 Mkr. Kommunens förmögenhet har ökat med 43,5 Mkr mellan åren 2006 och Varför måste kommunen gå med vinst? Piteå kommun har som mål att inte ha några lån. Det innebär att kommunen måste gå med årlig vinst för att kunna finansiera kommande investeringar och pensionsutbetalningar. Kommunens pensionsutbetalningar till anställda kommer att öka kraftigt då 40-talisterna går i pension. För att klara av kommande pensionsutbetalningar och för att med egna medel finansiera investeringar behöver kommunen ett årligt resultat på 2% till 3% av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar Mkr. DU ÄGER Anläggningar (skolor, daghem, gator, m. m.) Per kommuninvånare kr Riksgenomsnitt kr Pengar (på bank m. m.) och fordringar kr kr Summa kr Summa kr DU ÄR SKYLDIG I bank 0 kr kr Övrigt kr kr Summa kr Summa kr DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET Summa kr Summa kr 4 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

5 Kommunalskatten i kommunen är totalt ca 33,68 1) kr för varje beskattningsbar 100-lapp. Av dessa pengar får landstinget 10,40 kr och församlingarna i genomsnitt 1,25 kr. 2) Kommunen får resterande 22,03 kr. Skatten Inkomst kr kr kr då erhåller kommunen i skatt kr kr kr då betalar Du bl a till... UTBILDNING/FÖRSKOLA Totalt kr kr kr Barnomsorg kr kr kr Grundskola kr kr kr Gymnasieskola kr kr 5 545kr KomVux 311 kr 528 kr 744 kr Musik- och dansskola 165 kr 280 kr 394 kr SOCIAL OMSORG Totalt kr kr kr Äldreomsorg kr kr kr Handikappomsorg kr kr kr Individ- och familjeomsorg kr kr kr KULTUR & FRITID Totalt kr kr kr Park och anläggningar 788 kr kr kr Bidrag till föreningar, fritidsverks. 394 kr 668 kr 941 kr Kulturverksamhet 248 kr 420 kr 593 kr ÖVRIGT Gator och vägar 758 kr kr kr Kostverksamhet 836 kr kr kr 1) Piteå stadsförsamling 33,54 kr, Piteå landsförsamling 33,76 kr, Hortlax församling 33,64 kr och Norrfjärdens församling 33,78 kr. 2) I beloppet 1,25 kr ingår kyrkoavgift och begravningsavgift. Anställda Antal månadsanställda i kommunen den 30/ uppgick till personer varav: Barn och utbildning Kommunledningskontoret 71 - lärare 668 Teknik och gatukontoret 62 - barnomsorg 669 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 61 - övrig personal 191 Ekonomikontoret 42 Socialtjänsten Räddningstjänsten 39 - äldreomsorg 880 Miljö och bygg 26 - handikappomsorg individ- och familjeomsorg 79 Totalt antal anställda 30/ : administration 22 ( ; ; ; ; 2003 Fastighet och service ; ; ; ; ; Kultur och fritid ; ; ; ) Personal BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 5

6 Barn & Utbildning Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 771 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 771 Mkr Musik och Dansskola Adm. inkl. nämnd 9 Mkr (1%) 13 Mkr (2%) Gymnasieskola 172 Mkr (22%) Avgifter och ersätt- Ersättning från andra kommuner ningar 30 Mkr (4%) 16 Mkr (2%) Riktade statsbidrag 21 Mkr (3%) Grundskola/ förskola 577 Mkr (75%) Kommunalskatt och statsbidrag 704 Mkr (91%) Kommunen lämnar årligen en kvalitetsredovisning som anger hur väl kommunen uppfyller nationella och lokala mål för förskola och skola. Förskolan och skolan i Piteå håller hög kvalitet. Eleverna får goda kunskaper, personalen har lämplig utbildning och lokalerna är mestadels välrustade och funktionella. För att även i fortsättningen bibehålla kvalitén är det viktigt att anpassa lokalerna efter antalet barn. Samverkan mellan förskola och skola är därför viktigt för att nyttja lokalerna på ett bra sätt. Barn och unga vår framtid En utvecklad elevdemokrati som ger eleverna möjligheter till inflytande på innehåll och arbetsmiljö skapar förutsättningar för lärande. Barn och utbildning arbetar med att utveckla: Förutsättningarna för elevers och föräldrars aktiva deltagande i den individuella utvecklingsplanen. Ungas inflytande i aktuella utvecklingsprojekt så att eleverna kan vara med och påverka det framtida Piteå. att gruppstorleken i förskolan är i genomsnitt 14,7 heltidsplatser. att personaltätheten i förskolan i genomsnitt är 4,9 barn per årsarbetare. Utbildning och kunskap IT och media är viktiga verktyg i det vardagliga lärandet. I Piteå finns en kommundoktorand anställd för att utveckla IT och media i lärandet. Arbetet med att möjliggöra användandet av dator och Internet som verktyg i det vardagliga lärandet kommer att fortsätta Nya reformer som t.ex. mål och nationella prov i år 3, skriftliga omdömen från år 1 och nationella prov i fysik, kemi och biologi för år 9 kommer att införas under Gymnasieskolan fortsätter att satsa på sin internationella profil. Ett stort antal ungdomar förlägger varje år någon vecka av sin utbildning i något land inom Europa. Många av dessa kontakter leder till återbesök i Piteå. En kreativ miljö stimulerar företagsamhet, något gymnasiet värderar högt. Under 2008 drevs ett 25-tal UF-företag spridda över många olika program på skolan. Alla elever kommer framöver att få ta del av satsningen Företag för en dag. Studiero är viktig för att elever ska trivas och känna sig trygga i skolan och därmed kunna lyckas bättre med sina studieresultat. För att stärka ett sådant förhållningssätt kommer en kurs i Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet att erbjudas till skolans personal. 6 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

7 att 84,6% av eleverna har betyg i alla ämnen i grundskolan, vilket är högre än riket (76,1%). att 95% av eleverna klarar allmän behörighet till gymnasieskolan, vilket är högre än riket (89%). att elever i gymnasieskolan har färre avhopp från utbildningar och fler har allmän behörighet till universitet än riket. att i Föräldraalliansens ranking hamnar Piteås grundskolor på 45:e plats (av 290 kommuner) att i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommuner 2008 hamnar Piteå på 11:e plats (av 290 kommuner). att i Skolindex placerar sig Piteås gymnasieskola på 22:a plats avseende resultat och 26:e plats avseende effektivitet (av 290 kommuner). att i Skolindex placerar sig Piteås grundskola på 44:e plats avseende resultat och 142:a plats avseende effektivitet (av 290 kommuner). Alterdalens skola. Pedagogen Yvonne Bystedt tillsammans med fyra av skolans elevmedlare. Demokrati och öppenhet Demokratiuppdraget är viktigt och handlar både om god information och att ge möjligheter att påverka. För att nå större inflytande ska Barn och Utbildning: arbeta för att utveckla skolråden. utveckla för- och grundskolornas hemsidor. införa ansökningar till förskolan via e-tjänst. Livsmiljö Familjens Hus startade i januari 2003 och har sedan dess funnits i sina lokaler på Storgatan 11 i centrala Piteå. Målet är att skapa god hälsa hos barn och ungdomar genom att ge förutsättningar för ett gott föräldraskap. I Öjebyn bor många ensamstående föräldrar, flyktingfamiljer och andra familjer som behöver stöd. En arbetsgrupp har därför bildats för att undersöka möjligheterna att starta en filial till Familjens hus i Öjebyn. INVESTERINGAR 2009 Renovering och ombyggnad av Porsnässkolan. Renovering och ombyggnad av Pitholmsskolan. Sjulsmarks skola ombyggnation del av skola till förskola. Ombyggnation Hortlaxgården till förskola 2 avd. FOTO: BO STAFFAN JOHANSSON BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 7

8 Kultur & Fritid Verksamhetsidé Kultur- och fritidsverksamheterna ger piteborna glädje, njutning, insikt och uttrycksmöjligheter till ett rikare liv. Ett mångsidigt kultur- och fritidsliv ger också piteborna stöd, inspiration och förutsättningar att välja levnadsvanor som gör att de mår bra. Att aktivt delta i verksamheter och skapandet av dessa, är en källa till nytänkande och självtillit. Detta ger upplevelser och erfarenheter som gör livet bättre och rikare. att Piteå simhallar har över besökare per år vilket nästan är en fördubbling av antalet besökare jämfört med innan Öjebyns simhall byggdes om. att nya barnliften på Vallsberget i form av ett rullband blev succé. att parken sköter 3,8 miljoner m 2 träd- och slybevuxen mark. att parken tillhandahåller 44 anlagda lekmiljöer inom kommunen. att Stadsbiblioteket har närmare besökare per år Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 114 Mkr Park 16 Mkr (14%) Adm. inkl. nämnd Fritid (bl a bidrag, 3 Mkr (2%) bokning, fritid unga, studieförbund) 31 Mkr (27%) Anläggningar Kultur (bla bibliotek, 45 Mkr (40%) konsthall, och kulturbidrag) 19 Mkr (17%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 114 Mkr Kommunalskatt och statsbidrag 100 Mkr (88%) Försäljning, simundervisning, badavgifter, parkverksamhet, uthyrning av lokaler och båtplatser etc 14 Mkr (12%) Varje pitebo betalar för Parkverksamhet 324 kr 319 kr Skärgården 20 kr 19 kr Pite simhallar (inkl. Norrstrand) 340 kr 336 kr Motionsspår 16 kr 12 kr Biblioteksverksamhet 387 kr 394 kr Föreningsbidrag (exkl studieförb) 433 kr 434 kr Fritid funktionshindrade 17 kr 18 kr NYHETER 2009 Isbana på Norra Stadsfjärden, cirka 800 m plogas kontinuerligt från det att isen lägger sig. Ny uthyrningsstuga tas i bruk för uthyrning i Stenbergsviken på Mellerstön. Gång- och cykelvägar görs mer tillgängliga. Samarbetet i ett EU-projekt kring ungdomsfrågor med norra Italien har inletts och fortsätter under Ny interaktiv bibliotekskatalog på webben. 24-timmarsbiblioteket byggs ut. På tidskriftsavdelningen kan tidningar/tidskrifter läsas på andra språk med surfdatorer. En ny, timrad och vedeldad, bastu finns idag vid simhallen i Munksund. INVESTERINGAR 2009 Rullskidbana, snötillverkningsanläggning, elljusspår byggs på Vallsberget. Belysning, läktare, samlingslokal och mediaplatser på LF Arena. Caféet i Badhusparken samt gräsytor och grusgångar renoveras. Norrfjärdens sporthall renoveras, dessutom skapas en mötesplats i anslutning till läktaren. Nytt servicehus byggs vid Norrstrandspoolen. Grönområdet norr om stadshuset renoveras och görs mer parklikt. 8 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

9 Barn och unga vår framtid Den dominerande målgruppen för nämndens verksamhet är ungdomar år. De kommande åren kommer fokus liksom tidigare vara att stötta ungdomar som vill skapa en rik fritid för andra ungdomar. Det kommer också att utvecklas kontakter och byggas nätverk mellan ungdomar och företagen i Piteå. Syftet är att det ska bli ett ömsesidigt lärande: för företagen vilka attityder och förväntningar ungdomar har på kommande arbetsgivare och för ungdomarna att få kunskap om de villkor och möjligheter som finns på den lokala arbetsmarknaden. Dialogen med ungdomar kommer att förbättras genom mer tillgängliga och synliga egna och externa hemsidor. Utbildning, arbete och näringsliv Genom samverkan med bland annat arbetsförmedling och vuxenutbildning ges människor som tillfälligt eller långvarigt står utanför den ordinarie arbetsmarknaden meningsfulla arbeten i föreningslivet. Detta ger den enskilde en trygg inkomst men också ett varaktigt lärande för att bättre kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Samtidigt som föreningslivet får nödvändiga arbeten utförda på ett prisvärt och professionellt sätt. Nämndens strategi är också att i möjligaste mån köpa tjänster via entreprenader som ett komplement till den egna driften. Demokrati och öppenhet Samverkan med och bidrag till studieförbunden är även i framtiden ett viktigt inslag i demokratiarbetet. Samverkan med föreningslivet i de frågor som ligger dem närmast görs via kontinuerliga brukarträffar. Kundenkäter läggs på kommunens hemsida där brukarna snabbt och lätt kan ge synpunkter på den service och kvalité som erbjuds. Enkäter finns tillgängliga större delen av året och bearbetas kontinuerligt. Bibliotekens roll som mötesplats kommer att utvecklas. Sim- och sporthallar rustas för att i framtiden bli bra mötesplatser för alla generationer. Nämndens sammanträden är öppna för alla. På dagordningen finns en punkt där allmänheten kan ta upp frågor i dialog med nämnden. Livsmiljö Stora satsningar görs framöver för att utveckla den gröna miljön till attraktiva mötesplatser. Parkverksamheten är tillsammans med konsthallen och Dans i Nord utpräglat skapande verksamheter. Belysningsinstallationer, grön utsmyckning och konstverk i ett kreativt samarbete ger en hög livskvalité. De kommande 5 åren kommer de mest nyttjade gång- och cykelvägarna i hela kommunen göras mer tillgängliga med syfte att fler medborgare ska kunna ta sig ut och ägna sig åt ett aktivt friluftsliv. Insatser för att öka tillgängligheten till skärgården både sommar och vinter kommer att göras, bland annat fler uthyrningsstugor, fler typer av turbåtar samt mindre båtar för uthyrning. Folkhälsa för alla åldrar är nämndens största framtidsutmaning och där är insatser för god livsmiljö en viktig komponent. Överförmyndarverksamheten har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för barn under 18 år. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarnämndens verksamhet. Antal ärenden ökar. Den 1 november 2008 hade överförmyndarnämnden 408 registrerade godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Till detta kommer ärenden från Vägverket och Kronofogdemyndigheten. God man eller förvaltare kan den person få som, efter beslut av tingsrätten, behöver hjälp med... att bevaka sin rätt i olika situationer. att förvalta sin egendom och sköta sin ekonomi. att sörja för sin person. 197 personer har förordnats att sköta ett eller flera godmanskap och/eller förvaltarskap. De är privatpersoner med intresse för och kunskaper i sociala, ekonomiska och juridiska frågor, som mot en viss ersättning vill göra en insats för människor med olika hjälpbehov. Överförmyndarverksamhet Gode män och förvaltare är redovisningsskyldiga och lämnar varje år in en årsredovisning över sin verksamhet till överförmyndarnämnden för granskning. Rekrytering av gode män och förvaltare sker kontinuerligt då behovet är stort. att varje kommun i Sverige är skyldig att ha en överförmyndarverksamhet. att för varje ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen ska en god man förordnas i förmyndares ställe. BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 9

10 Miljö & Bygg Verksamhetsidé Kompetens, lyhördhet och service för god livsmiljö och samhällsutveckling. Miljö & Bygg arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Piteå. Konkret innebär det att man bl a......tar fram översikts- och detaljplaner som utgör grunden för kommunens utveckling av mark och vattenområden....gör olika mätningar av tillståndet i miljön, t ex vattenprovtagningar och luftmätningar....gör regelbundna kontroller på företag som bedriver miljöfarlig verksamhet....gör regelbundna kontroller av restauranger och storkök, offentliga anläggningar, skolor, bad, campingplatser, hotell, etc....ansvarar för kommunens kartverksamhet och tar fram skoterledskarta, cykelkarta, mm....förmedlar information och kunskap till företag och medborgare så att de kan göra egna insatser för hälsa och miljö. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 16 Mkr Livsmedelskontroll 2 Mkr (13%) Kartor och geografisk information 3 Mkr (18%) Fysisk planering, bygglov, energirådgivning 4 Mkr (25%) Nämndsverksamhet 1 Mkr (6%) Miljö- och hälsoskydd, hållbar utveckling 4 Mkr (25%) Natur- och kulturmiljövård 2 Mkr (13%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 16Mkr Kommunalskatt och statsbidrag 10 Mkr (63%) NYHETER 2009 Kulturmiljöutvecklare anställd. Planerings- och kartfunktionen förstärkt med ny medarbetare. Djurskyddet tas över av länsstyrelsen fr o m Arbetet med vattenförvaltning i vattenråd intensifieras. Piteå kommun berörs av Fyrkantens, Piteälvens, Åby- Byske- och Kågeälvens vattenråd samt Norra Bottenvikens Kustvattenråd. Se Fyrkantskommunerna utför revision av varandras livsmedelstillsyn. Miljö & Bygg deltar i landsomfattande kemikalieprojekt. En resecentrumutredning ska genomföras. Ny skoterledskarta planeras. Försäljning av kartor, bygglovsavgifter, avgifter för kontroll av miljöfarlig verksamhet och livsmedel 6 Mkr (37%) Pitemål är en utmärkt guide till naturen och kulturen runt om i kommunen. att Pitemål är en guide till 101 utflyktsmål i Piteå utgiven av Miljö- och byggkontoret i samarbete med Kultur & Fritid. att vindkraftverk i Markbygden skulle motsvara ca 10 TW, eller ca 2-3 kärnkraftreaktorer. att Miljö & Bygg utför ca 250 inspektioner/ kontroller av livsmedelsföretag varje år. att det finns ca fritidshus i kommunen. att du hittar kommunens kulturmiljöprogram på 10 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

11 Piteå drabbades i början på 2008 av ett antal allvariga anlagda bränder. Bilden visar branden på Storstrand. FOTO : RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänst Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Antalet olyckor skall minimeras Ovanstående är målet med Lagen om skydd mot olyckor. Lagen handlar i huvudsak om den enskildes, kommunens och statens skyldigheter och ansvar för att vidta åtgärder för eller medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor. Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen hamnar hos Räddningstjänsten eftersom Skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet. De primära områdena är förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Brandskyddsavdelningen svarar för den förebyggande verksamheten där huvuduppgifterna är att underlätta för den enskilde samt utöva tillsyn. Underlätta för den enskilde görs i första hand genom rådgivning, information och utbildning. Tillsyn av brandskyddet och hantering av brandfarlig vara genomförs regelbundet och riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska) personer för att kontrollera deras efterlevnad av de lagar och regler som gäller. Avdelningen samordnar även kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informationssäkerhet. Detta görs på uppdrag av kommunstyrelsen. Räddningsavdelningen svarar för räddningstjänstinsatser vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor samt att samtliga olyckor undersöks. Undersökningen ska i skälig omfattning klarlägga orsak till olyckan, olycksförlopp och hur insatsen genomförts. Brandstationer med brandpersonal finns i Piteå, Norrfjärden, Infjärden och Långträsk. NYHETER 2009 Räddningstjänsten kommer under hösten 2009 att genomföra en organisationsförändring med målsättningen att skapa en högre kvalité operativt, resursstarkare och mer utåtriktad verksamhet. En del i förändringen är att tillföra mer resurser dagtid vardagar då de flesta olyckor inträffar. Nya/reviderade handlingsprogram för förebyggande- och räddningstjänstverksamheten är under framtagande för beslut av Kommunfullmäktige under våren INVESTERINGAR 2009 Upphandling av en släckbil påbörjas under året till en kostnad på ca 2,8 miljoner kronor. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 34 Mkr Kostnader SOS-Alarm 1 Mkr (3%) Personalkostnader 24 Mkr (70%) Driftkostnader 4 Mkr (12%) Hyreskostnader 5 Mkr (15%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 34 Mkr Kurs- och förrättningsavgifter, ersättning för utförda tjänster 3 Mkr (9%) Kommunalskatt och statsbidrag 31 Mkr (91%) att 92% av piteborna har brandvarnare i sin bostad. att 32% av piteborna har en handbrandsläckare i sin bostad och 51% av dessa har övat att använda den. att 47% av piteborna (18-79 år) har fått utbildning i brandskydd. att Räddningstjänsten lånar ut i snitt 600 flytvästar/år. att Räddningstjänsten har i snitt ca 490 larm/år. att Räddningstjänsten rycker ut till bränder mer än 2 ggr/v. att Räddningstjänsten rycker ut till trafikolyckor drygt 1 g/v. att Räddningsvärnet i Långträsk har ca 10 larm i väntan på ambulans (IVPA) per år. att heltidspersonalen övar minst 120 timmar per år. BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 11

12 Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Verksamhetsidé Vi erbjuder en stödstruktur för den enskilde individens livslånga lärande genom flexibel utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet i former som utgår från individens, samhällets samt arbetsmarknadens behov och önskemål. Arbetsmarknadsavdelningen finns för dig som behöver stöd i ditt yrkesval. behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. är ung och söker sommarjobb via ferieverksamheten. är arbetslös. Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar även för boendet för ensamkommande flyktingbarn, flyktingmottagning och introduktion till arbetsmarknaden för vuxna med invandrarbakgrund. att ca ungdomar kommer att erbjudas feriearbete sommaren att drygt 700 personer deltar i avdelningens program med vägledning, praktik och anställningar under ett år. att ca 130 ungdomar erbjuds praktik och vägledning i stället för försörjningsstöd. att ca 150 invandrare och flyktingar deltar i introduktionsprogram. att tolv ensamkommande flyktingbarn bor i Älvens grupphem. att Repris i Öjebyn säljer saker som lämnats för återvinning, Repris Fyndmarknad på webben, Vuxenutbildningen Till vuxenutbildningen kommer personer som behöver olika former av kompetenshöjning. Vuxenutbildningen har ett stort utbud av utbildningsmöjligheter, från grundläggande till riktade yrkesutbildningar. Ingången till utbildningarna är vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning som erbjuder studieplanering och fördjupad vägledning. Vuxenutbildningen erbjuder också stöd för distansstuderande på högskola och universitet genom resurserna på Piteå studiecentrum. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 68 Mkr Subventionerade anställningar 18 Mkr (26%) Arbetsmarknadsfrågor 17 Mkr (25%) Adm. inkl. nämnd 6 Mkr (9%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 68 Mkr Flyktingmottagning/ integration 11 Mkr (16%) Vuxenutbildning 16 Mkr (24%) Försäljningsmedel EU-finansiering 2 Mkr (3%) 3 Mkr (4%) Statsbidrag för subventionerade anställningar 8 Mkr (12%) Kommunalskatt Statsbidrag och statsbidrag Migrationsverket 44 Mkr (65%) 11 Mkr (16%) Ombyggnationer av Reprisen. INVESTERINGAR 2009 att studie- och yrkesvägledningen har ca besökare per år. att du kan validera informella kunskaper till betyg. att över 70 deltagare läser svenska för invandrare varje termin. att särvux erbjuder 15 deltagare individuella studier. att varje termin läser ca 250 deltagare några av vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser på plats eller på distans. att vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildningar, t.ex. restaurangutbildning med yrkessvenska, lokalvårdsutbildning med yrkessvenska, svetsutbildning, elutbildning, yrkesförare och byggutbildning. att de som läser på högskola och universitet erbjuds personlig service och en studiemiljö med avancerad teknik på Piteå studiecentrum. 12 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

13 Energi nytt tillväxtområde Piteå kommun arbetar med följande tillväxtområden: Industri Musik, media och dans Infocom Hälsa och rehab Handel, turism och arrangemang Energi (tillkom under 2008) Piteås satsningar inom energi ger idag global uppmärksamhet. Solander Science Park fungerar som ett sammanhållande paraply för satsningar på forskning och utveckling av förnybara drivmedel. Företaget Chemrec har via ett projekt lett av Volvo Lastvagnar fått finansiering för andra steget i processen att förvandla svartlut från Smurfit Kappa Kraftliner till BioDME - ett drivmedel för i första hand tyngre motorer i lastbilar. Företaget SunPine har i september 2008 tagit första spadtaget i en världsunik biodieselanläggning vid Haraholmens hamn där basråvaran är tallolja från pappersbruk. Vindkraften fortsätter att utvecklas i en spännande riktning. Hösten 2008 invigdes en park med 14 vindkraftverk ute på Bondön och i juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att lämna in en tillåtlighetsansökan till regeringen angående företaget Svevinds planer på vindkraftverk i Markbygden. Två av dessa är redan uppförda i Dragaliden utanför Koler. Blir parken i den storlek som planerats kommer åtskilliga arbetstillfällen att skapas. Piteås ambition är att bygga upp ett Vindkraftscentrum för Barentsområdet med tillverkning, service, utbildning, forskning och turism. Kommunövergripande Kommunstyrelsen arbetar med att leda och samordna det kommunövergripande arbetet med planering och uppföljning, personal- och ekonomifrågor. De har också verksamhetsansvar för tillväxtkontor, turistbyrå, kommunarkiv och konsumentrådgivning. NYHETER 2009 Elektronisk handel kommer att utvidgas i syfte att minska kommunens kostnader för varor och tjänster. Fyrkantskommunerna samverkar i bl a framtida personalförsörjning och gymnasieskolan. Arbete för att bli en Uthållig kommun ekologiskt, ekonomiskt och socialt kommer att vidgas. Medborgarpanel kommer att införas våren att Piteå hamnade på 21:a plats när Företagarna utsåg Sveriges mest fram gångsrika kommun och gick från plats 216 till plats 160 i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. att kötiden till skuldsanering är ca 2 månader; i andra kommuner är kötiden mer än 1 år. att Piteå kommun köper varor och tjänster för ca 400 miljoner/år och inköpsavdelningen ansvarar för ca 120 avtal. att kommunens IT-avdelning servar totalt ca dataarbetsplatser och att, inklusive elever, finns det mer än användarkonton. På Bondön finns en park med 14 vindkraftverk. Bilden visar sex av dessa, fotograferade från stranden vid Pite Havsbad. FOTO : BO STAFFAN JOHANSSON BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 13

14 Socialtjänst Socialnämndens verksamhetsidé: Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Socialnämndens övergripande mål: Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad. Så här använder förvaltningen sina pengarna, totalt 697 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 697 Mkr Individ- och familjeomsorg 84 Mkr (12%) Politisk och övergripande verksamhet 15 Mkr (2%) Avgifter o övriga intäkter Ersättning från 20 Mkr (3%) Försäkringskassan 82 Mkr (12%) Handikappomsorg 237 Mkr (34%) Äldreomsorg 361 Mkr (52%) Kommunalskatt och statsbidrag 595 Mkr (85%)) att det inte finns några väntetider för att påbörja en utredning inom socialtjänsten. att utbetalningarna för försörjningsstöd ökar p g a högre arbetslöshet bland yngre utan ersättning samt högre inflation som ger rätt till höjda ersättningar. att 56 personer har personlig assistans med kommunen som utförare och 52 personer har personlig assistans fördelat på 16 privata företag. att socialtjänsten ska omorganiseras för att bättre kunna möta brukarnas behov. att det inte finns några väntetider för placering inom hemtjänst, äldreboende eller korttidsverksamhet. att allt fler barn och unga får stöd i hemmet i stället för institutionsvård. att undersökningar visar att brukare och anhöriga inom äldre- och handikappomsorgen är mycket nöjda. att alla tillsvidareanställda inom socialtjänsten har en heltidsanställning, med undantag av personliga assistenter och journattsanställd personal. INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Enheten för ekonomiskt bistånd Hit kommer alla personer som ansöker om försörjningsstöd (socialbidrag). Utredningsenheten Här utreds ärenden som berör barn och ungdomar som far illa. Personalen gör också boende-, umgänges- och vårdnadsutredningar, rekryterar och ger stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Öppenvårdsenheten Rådgivning, behandling, stöd och hjälp till barn och ungdomar, familjer och enskilda vuxna med missbruksproblem. NYHETER 2009 Under året kommer socialtjänsten att medverka med arbetsmarknadsenheten i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Samverkan mellan socialtjänstens och arbetsmarknadsenheten utvecklas vidare genom två EUstödda projekt som syftar till att minska ungdomars utanförskap och att underlätta generationsväxlingen inom kommunen. Arbetet för att stödja våldsutsatta kvinnor fortsätter i ett samverkansprojekt mellan Individ- och familjeomsorgen och kvinnojouren. 14 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

15 För att ytterligare stärka barnperspektivet i socialtjänstens arbete kommer under året en ny utrednings- och uppföljningsmetod, BBIC (Barns Behov I Centrum), att införas. För att förebygga missbruk tas nu ytterligare ett steg. Detta genom att delta som en pilotkommun i arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvård. ÄLDREOMSORG Äldreomsorgen tillhandahåller stöd i hemmiljön och tillgodoser behov av äldreboenden. Social hemtjänst Hemtjänsten består av service, omvårdnad och enklare sjukvård där undersköterskor utför arbetet i det enskilda hemmet till ungefär 700 hushåll. Övriga verksamheter Andra verksamheter är träffpunkter, trygghetstelefoner, nattpatruller, matservice, telefonservice, kontaktoch aktivitetsskapande insatser och frivilligcentral. Äldreboende Det finns totalt 566 platser på 10 äldreboenden: Piteå C /Pitholm (5 boenden), Norrfjärden/Rosvik (2 boenden), Hortlax, Roknäs och Öjebyn (1 boende vardera). Dagverksamhet för demenssjuka bedrivs i Öjebyn och på Munkberga. Avlastning, behovsbedömning och träning bedrivs vid Villa Utkiken och Kärnhuset, totalt 26 platser. NYHETER 2009 Genom statliga stimulansbidrag kommer äldreomsorgen att arbeta med att utveckla rehabilitering, matens betydelse, demensvård, det sociala innehållet och förebyggande arbete för personer 80 år och äldre samt anhörigstöd. Ett nordiskt projekt med temat gröna rum i äldreomsorgen kommer att pågå tillsammans med Grans Naturbruksskola och Framnäs Folkhögskola. HANDIKAPPOMSORG Handikappomsorgen ger stöd i det egna hemmet, i gruppbostäder och på daglig verksamhet för personer med svåra funktionshinder. Stöd i eget boende Ges via personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, personligt ombud, boendestöd, syn/hörselombud, dövblindombud, avlösarservice, korttidsvistelse och fritids för tonåringar. Arbetsanpassarna Cecilia Gustavsson och Stefan Utsi flankerar Erik Nilsson som trivs med sitt arbete vid Citybuss. Färdtjänst och riksfärdtjänst I Piteå har ca personer färdtjänst och ca 340 personer riksfärdtjänst. Dag- och sysselsättningsverksamheter Fyra dagverksamheter med totalt 68 platser. SAVO (skyddat arbete), 45 platser. Bryggan sysselsätter 20 personer och Reprisen 10 personer från handikappomsorgen. 26 personer har daglig verksamhet på den öppna arbetsmarknaden med stöd av två resurser från handikappomsorgen. Träffpunkter Träffpunkt Öjebyn för personer med psykiska funktionshinder, ca 25 personer dagligen. Träffpunkt Klubbträffen, nyöppnad för äldre personer med utvecklingsstörning, personer. Boenden Lägenheter för personer med utvecklingsstörning/ flerfunktionshinder (115 platser) samt lägenheter för personer med psykiska funktionshinder, (39 platser). Dessa platser är fördelade på 23 gruppboenden. NYHETER 2009 Under året kommer en utveckling av arbetsmodeller att ske tillsammans med vuxenpsykiatrin för vård och behandling av psykiskt funktionshindrade i form av olika utvecklingsprojekt. Utveckla daglig verksamhet enl. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genom att använda praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden. INVESTERINGAR 2009 Byggnation och start av ny gruppbostad för sex personer med psykiska funktionshinder i samverkan med Landstinget. FOTO: SUSANNE JACOBSSON BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 15

16 Fastighet och Service Verksamhetsidé Fastighets- och Servicekontorets uppdrag är att utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig mark, lokaler och service med rätt kvalitet. Den nya entrén vid ombyggnation av Pitholmsskolan. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 374 Mkr Måltidsservice 91Mkr (24%) Det här gör Fastighets- och Servicekontoret Bygger nytt och bygger om samt förvaltar kommunens fastigheter. Tillhandahåller bostäder för kommunmedborgarna. Sköter om kommunens mark och skog. Erbjuder tomter och markupplåtelser. Utför bostadsanpassningar för funktionshindrade. Lagar all mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inklusive hemtjänsten. Städar kommunens lokaler. Tillhandahåller vaktmästeriverksamhet. Stödjer andra förvaltningar vid planering av deras lokalbehov. Ansvarar för stadshusets kopiering och kontorsmaterial. Samlingslokaler och bostäder 6 Mkr (1%) Teknisk planering och byggprojekt 43 Mkr (12%) Markförsörjning 10 Mkr (3%) Fastigheter, städ och vaktmästeri 224 Mkr (60%) NYHETER 2009 Arbeta för att öka tillgängligheten till kommunens fastigheter. Barn och unga ska i större utsträckning vara delaktiga i projekt som rör dem. Förbättrad skötsel av utomhusmiljöer. att byggenheten utför ca 720 uppdrag per år varav 330 är anpassningar av bostäder för funktionshindrade. att varje dag produceras över måltider till äldreomsorgen, förskola och skola. att mark- och skogsinnehavet uppgår till hektar. att det arbetas offensivt med att sänka kostnaderna för energi som idag uppgår till 38 miljoner kronor. att Fastighets- och Servicekontoret förvaltar ca m 2 lokalyta, vilket motsvarar ungefär egnahem eller 43 fotbollsplaner. Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 374 Mkr Tekniska tjänster och byggprojekt 38 Mkr (10%) Måltidsavgifter 27 Mkr (7%) Kommunalskatt och statsbidrag 79 Mkr (21%) Arrenden, Hyresintäkter, skogsförsäljning vaktmästeri 6 Mkr (2%) och städ 224 Mkr (60%) INVESTERINGAR 2009 Nytt produktionssätt för måltidsverksamheten införs i samband med ombyggnationer av köken. Först ut är centralköken i Hortlax och Norrfjärden. Porsnässkolan och Pitholmsskolan byggs om. 16 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

17 Teknik & Gatu Teknik & Gatukontorets mål är att erbjuda säker och bra trafikmiljö för alla trafikanter. ha en fungerande kollektivtrafik. kvalitet och kostnader för Teknik & Gaturkontorets verksamheter ska stå sig väl i jämförelse med andra aktörer. utomhusmiljön ska upplevas som ren och trivsam. Verksamheten ansvarar för planering av kommunens kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät. trafik- och parkeringsfrågor. framkomlighet på gator och vägar. kommunens järnvägsspår. drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnätet på uppdrag av Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva). Några tjänster som erbjuds parkeringstillstånd för rörelsehindrade. tillståndsärenden: upplåtelse av offentlig plats, blomlådor, grävningstillstånd, transporttillstånd. bidrag till enskilda vägar. uthyrning av motorvärmarplatser för pendlare. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 107 Mkr Drift och underhåll parkering 4 Mkr (4%) Gemensam adm. 9 Mkr (8%) Drift och underhåll gator, vägar Drift och underhåll 53 Mkr (50%) VA 19 Mkr (17%) Kollektivtrafik 22 Mkr (21%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 107 Mkr Biljettintäkter kollektivtrafik Försäljning av admini- 1 Mkr (1%) strativa tjänster Parkeringsintäkter 1 Mkr (1%) 2 Mkr (2%) Försäljning, drift och underhåll VA-nät 19 Mkr (17%) Kommunalskatt och statsbidrag 84 Mkr (79%) Sommaren 2008 byggdes Strömbacka bussterminal om i syfte att förbättra framkomligheten på gång- och cykelvägen samt öka tillgängligheten till busshållplatserna. NYHETER 2009 Teknik & Gatukontoret har beviljats ett anslag under 2009 för evenemangsbussar med kr i syfte att förbättra utbudet av kollektivtrafiken. Teknik & Gatukontoret har beviljats 2 miljoner kr till standardhöjande underhåll av gator och vägar varav 1,4 miljoner går till barmarksunderhåll och 0,6 miljoner till vinterväghållning. INVESTERINGAR 2009 Storgatans ombyggnad fortsätter med etapp 3; sträckan Byxtorget-Lillbrogatan får värmeslingor, ny beläggning, ny belysning och möblering. Ombyggnad av Munksundsvägen fortsätter med etapp 3, som innefattar ny gång- och cykelväg parallellt med Munksundsvägen på sträckan Torggatan, Tistelvägen samt rondell i korsningen Tistelvägen. Sundsgatans ombyggnad fortsätter med etapp 3 del 1; sträckan Uddmansgatan - Kyrkbrogatan byggs om enligt samma modell som de tidigare etapperna. att Teknik & Gatukontoret förvaltar ett vägnät som uppgår till 386 km varav 79 km består av gång- och cykelvägar. BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 17

18 Verksamhetsidé PiteBo har som verksamhetsinriktning att främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Företaget bygger och förvaltar lägenheter i stadsdelar och orter där ingen privat eller bostadsrättsförening är intresserad att satsa. Hyresgästerna skall känna sig välkomna och uppleva att PiteBo är det självklara valet för ett bättre boende. NYHETER nya lägenheter byggs i Hortlax med inflyttning 1 nov Strömbackaskolan avslutar projektet på Nygatan vid utgången av Strömbackaskolan har påbörjat ytterligare en etapp på Furulund Fram till 2016 skall energianvändningen minska med 20%. INVESTERINGAR 2009 Hyreshus Hortlax. Stambyten. Hyreshus Nygatan. Styrutrustning för el-avläsning av lägenheter och motorvärmare. Ann Grahn är en av företagets bovärdar. FOTO : PITEBOS ARKIV FOTO : JACOB JOHANSSON PiteBo har utökat sitt lägenhetsbestånd genom att bygga tre hyreshus efter Nygatan. Husen har uppförts av Strömbackaskolans byggelever och det sista ska stå klart under hösten att bolaget äger och förvaltar lägenheter och 100 lokaler. att varje år upphandlas tjänster inom bygg, målning, rör, lokalvård m m för ca 55 Mkr. att den sammantagna ytan uppgår till m 2. att i bolagets lägenheter bor ca personer. Dessa lägenheter finns från Rosvik i norr till Hortlax i söder. att medelvärdeår på husen är att andelen outhyrda lägenheter uppgår till 0,5%. Övrigt PiteBo har totalt 42 anställda, varav 19 bovärdar, 4 drifttekniker, 4 inom lokalvård och 15 i administrationen. 18 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

19 NYHETER 2009 PITEÅ NÄRINGSFASTIGHETER AB Verksamhetsidé Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. att Piteå Näringsfastigheter AB med dotterbolag förvaltar ca m 2 lokaler. att i Piteå Näringsfastigheter AB och dotterbolagens lokaler arbetar ca människor. att i koncernen ingår flera dotter- och intressebolag varav AB Furunäsets Fastigheter är det största. För att kunna arbeta mer samordnat och kundorienterat har all egen personal koncentrerats till egna lokaler på Furunäset. Piteå Näringsfastigheter AB kommer att satsa på en förbättring av felrapportering och felavhjälpning i alla fastigheter för ökad service till hyresgästerna. Under 2009 kommer förhoppningsvis framgångarna med det nya konserthuset, Studio Acusticum, att fortsätta. Byggnaden har fått ett mycket prestigefyllt pris av Nationella träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli. Arkitektur, byggandet i trä samt akustiken håller världsklass. INVESTERINGAR 2009 Utbyggnad av fastigheten i Norrfjärden kommer att färdigställas samtidigt som den fr o m hösten 2008 utgör ett eget bolag, AB Norrfab. Total investering ca 24 Mkr, exkl. förvärv av PnF. Under året kommer även att satsas på energieffektiviseringar genom utbyte av uppvärmningssystem, ventilationsanläggningar och belysning. Totalt beräknas investeringarna uppgå till 5 mkr. Ett antal om- och tillbyggnader genomförs för att anpassa lokalerna till förändringar i hyresgästernas verksamhet. Investeringarna beräknas till 25 mkr. Verksamhetsidé Piteå Hamn är en konkurrenskraftig partner för kunder inom skogsindustrin i Norr- och Västerbotten. Bolagets infrastruktur möjliggör etableringar av produktionsenheter med bäring mot vindkraft och annan förnyelsebar energi. Verksamhetsbeskrivning Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnen på Haraholmen. Piteå Hamn AB marknadsför hamnen och strävar efter att, tillsammans med kunder, stuveri, rederier och transportörer, bidra till effektiva logistiklösningar. Skogsprodukter dominerar och hamnen hanterar även petroleumprodukter. Hamnen har en total magasinskapacitet på ca m 2. NYHETER 2009 Om regeringen tillstyrker en storskalig utbyggnad av vindkraften i Markbygden (1 101 vindkraftverk) kan detta innebära att Ca 50 miljarder kr investeras av extern projektör i själva vindkraftsparken. Ett industriområde för produktion av delar till vindkraftverk byggs upp i hamnens närområde. Investeringar görs i en utbyggnad av hamnens kaj och upplagsytor. Övrig infrastruktur såsom järnväg och vägnät i anslutning till Haraholmen byggs om. att Piteå Hamn delar förstaplatsen som Sveriges största skogsindustrihamn. att ett flertal nya godsslag med bäring mot förnyelsebar energi kommer att transporteras över Piteå Hamn de närmaste åren, exempel är vindkraftverk och biodiesel. att Piteå Hamns hemsida återfinns på att den betydande industrietablering på Haraholmen som f n projekteras kan ge arbetstillfällen till kommunen (se Nyheter 2009 ovan). BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 19

20 Verksamhetsidé Avfallshanteringen bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till boende och verksamma i Piteå kommun. Piteå Renhållning & Vatten AB verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité och bedrivas i samförstånd med Piteborna och näringslivet. NYHETER 2009 Pirevas kundtjänst och transportledning har flyttat till Bredviksbergets avfallsanläggning och finns i en helt ny kontorsdel. Nya deponin som EU-anpassats tas i bruk på Bredviksbergets avfallsanläggning. Utvärdering av sluttäckning av den gamla deponin och beslut om att bygga vidare på nästa etapp tas under året. INVESTERINGAR 2009 Inom Avfall & Återvinning präglas 2009 av viss återhållsamhet efter stora investeringar Inom Vatten & Avlopp tar ett par objekt på ledningsnätet en stor del av årets investeringsbudget. Högreservoaren (vattentornet) i Munksund renoveras. Nybyggnation av tryckavloppsledning i Bertnäs. Byte av en 7 km lång avloppsledning mellan Sjulnäs och Öjebyn. Inköp av ny traktor till Bredviksberget. FOTO : PIREVAS ARKIV Betala inte 3 gånger för din förpackning När du som pitebo lämnar din förpackning på Återvinningsstationen görs en bra affär. Varje gång du handlar en vara betalar du nämligen en liten avgift till producenten, d.v.s. den som tillverkar eller säljer förpackningen. Den avgiften bekostar insamlingen och återvinningen av förpackningarna som samlas in via återvinningsstationerna. Men när du som pitebo kastar in din förpackning i brännbart avfall blir det istället ett slöseri med resurser. Det avfall som läggs i brännbart (gröna tunnan) hamnar i Bodens värmeverk istället för att återvinnas. Där får alla som lämnar sitt avfall betala en behandlingsavgift och förbränningsskatt. Det innebär att pitebon som köpte varan i affären drabbas av tre avgifter för att bli av med sin förpackning. Om fler pitebor lämnar sina förpackningar på återvinningsstationen, går de till återvinning samtidigt som kostnaderna för Pireva minskar. Därigenom kan fortsatt låga avgifter hållas för hanteringen av hushållsavfall i Piteå kommun. att en pitebo använder 140 liter vatten per dygn genom att tillaga mat, dricka, duscha, bada, tvätta kläder, diska och tvätta bilen. att vattnet i kranarna är ett billigt och miljövänligt livsmedel då det inte kräver särskilda transporter med bil eller någon egen förpackning för att kunna nå konsumenten. att vatten- och avloppsledningsnätet i kommunen är lika långt som från Piteå till Hamburg i Tyskland, d v s km. att för varje ton papper som pitebon lämnar till återvinning, sparar man 15 träd. att det dagligen under juni-augusti passerar 500 personbilar på rampen vid Bredviksbergets återvinningscentral. att hushållen i Hortlax deltar i ett projekt där alla avfallskärl står på samma sida av vägen, vilket minskar transporten av avfall och förbättrar trafiksituationen i villakvarteren. att piteborna i genomsnitt besöker Bredviksbergets återvinningscentral 2,5 gånger per år för att lämna avfall (totalt besökare/år). 20 BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN

21 Verksamhetsidé Att vara det attraktiva företaget för kunder, medarbetare och partners är det övergripande målet för AB PiteEnergi som är moderbolag i en koncern som till lika delar ägs av Piteå Kommunföretag AB och Vattenfall AB. Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Elnät, Bredband, Fjärrvärme och Försäljning/Marknad samt enheterna Utförande, Ekonomi/Personal och Kundservice. Vision PiteEnergi ska vara Ditt energibolag. Vi ska vara bäst på: Pålitlighet, Innovationsförmåga, Trygghet, Engagemang och Energi. Affärsidé: PiteEnergi ska vara ett attraktivt företag inom energi och kommunikation som ständigt utvecklar mervärden för kunder, partners och medarbetare. Koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och sälja ledningsbunden energi, telekommunikation, samt att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar. Våra största produkter är el och värme. Under 2007 uppgick försäljningen av el och fjärrvärme till 264,6 Mkr exklusive energiskatt och moms. En ökning med 3,8% jämfört med FOTO : PITEENERGIS ARKIV Gerhard Karlsson har klättrat upp i en stolpe för att utföra ett underhållsarbete på elförsörjningen. att Piteå har landets 8:e billigaste fjärrvärme. att i Piteå betalar en fjärrvärmekund endast 63% jämfört med landets dyraste kommun, trots att PiteEnergi betalar marknadsmässiga energipriser för den redan producerade värmen från Smurfit Kappa Kraftliner som nyttjas. att när det gäller den totala elkostnaden, är Piteå tredje billigast med ett pris på 71,4 kr/ kvm jämfört med dyraste kommunen, där kostnaden är 97,6 kr/kvm. Det är det förhållandevis låga priset på elnätet och på elhandeln som bidrar till det fina resultatet. INVESTERINGAR 2009 Under 2009 sker fortsatta stora investeringar i fjärrvärmenätet, elnätet och bredbandsnätet. I investeringarna i fjärrvärmenätet ingår viss nybyggnadsverksamhet, förtätningar av tidigare utbyggda områden samt kvalitetshöjande åtgärder av delar av distributionsledningarna. Investeringarna i elnätet avser bl a fortsatta åtgärder för att förnya och förstärka högspänningsoch lågspänningsnätet och mottagnings- och fördelningsstationer i syfte att förbättra leveranssäkerheten och minimera elavbrott för kunderna. Bredband investerar i fortsatt utbyggnad och förtätning av bredbandsnätet. BUDGET 2009 PITEÅ KOMMUN 21

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Glada Piteå Positiva sitiv händelser i elser Pit eå 2010 eå 20

Glada Piteå Positiva sitiv händelser i elser Pit eå 2010 eå 20 Glada Piteå Piteå är landets fjärde bästa båtkommun. Enligt Båtbranchens Riksförbunds undersökning,"upptäck båtlivet är Piteå fjärde bästa kommun som Skapat de bästa förutsättningarna för båtliv. PIF:s

Läs mer

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt _ Det krävs mod och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med Nämnd/förvaltning: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Strategiska

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 SKLs webinformationsfrågor Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer