STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050"

Transkript

1

2 Strategisk agenda Sammanhållande system för alla som jobbar med metalliska material Agendan - Na:onell samling kring metalliska material Övergripande dokument, ledstjärna för arbetet Jernkontoret Gjuteriföreningen Svenskt Aluminium InnovAT- bearbetningsföretag

3 STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050

4

5 STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDEN VI LEDER TEKNIKUTVECKLINGEN Vår forskning och innova:on revolu:onerar tekniken i fram:dens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser. VI FÖDER KREATIVA INDIVIDER Vår arbetsmiljö s:mulerar människor ap utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår krea:vitet utmanar ständigt tankens gränser. VI SKAPAR MILJÖNYTTA Vår :llverkning använder resurser så effek:vt ap inget annat än samhällsnyuga produkter lämnar företagen. Våra ambi:oner utmanar ständigt det möjligas gränser.

6 Agendans vision 2025 Svensk metallindustri ska vara en väl känd och vikeg möjliggörare i världens strävan ai forma en bäire framed. Det betyder ap dess erbjudanden :ll kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innova:va människor. Sam:digt har :llverkningsmetoderna ep så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

7 Nationell samling kring metalliska material En strategisk forsknings- och innovationsagenda 1. Utveckla erbjudandet 2. Öppna värdekedjan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten 5. Öka resurseffekeviteten 6. Minska miljöpåverkan 7. Öka airakeviteten och kompetensen

8

9

10 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material ska förverkliga agendans vision och finansiera, driva och/ eller mäkla insatser som strävar mot målen. SäPer därför effektmål och effektlogik för vart och ep av agendans sju områden.

11 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material 113 MSEK (plus minst lika mycket från näringslivet) 40+ MSEK/år 2017, 2018, Ambi:onen är ap det ska fortsäpa på den nivån Styrelse, agendaråd, programkontor (c:a :o personer %)

12 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material Insatser Ak:viteter Strategiska projekt Utlysningar Samarbeten med andra SIP Programkontoret Administra:on/ledning Projektstöd Mäkleri Kommunika:on

13

14 Metalliska materials SMF- nätverk Stål & Verkstad Material Business Center

15 Tidigare utlysningar Hösten F&U- projekt, 2 förstudieprojekt Våren F&U- projekt, 11 förstudieprojekt Hösten Gemensam utlysning med LIGHTer 3 F&U- projekt

16 A Verktyg/plattformar för global trendspaning Pilot för verktyg testat på Kina (Vem gör vad var i Kina?) Nya erbjudanden i form av nya och utökade B applikationsområden Co- fri hårdmetall för Nya material för CSP och Gen metallfräsning och IV (ALSTEr) bergborrning (NoCo) Additiv tillverkning för att ta Utmattningsresistenta Främja användning av fram nya produkttyper material med god skärbarhet duplexa stål inom O&G (ADDING) (MACHINOPT fas 1) (AVON) 1. Utveckla erbjudandet! Nya erbjudanden i form av nya tjänster och C mervärden Verktyg för att bedöma potential och risk för nya D erbjudanden E Verktyg för att interagera bättre med kunden Metod för att prediktera Guidelines vid svetsning av Processer för utveckling av hållfasthetsegenskaper duplexa rostfria stål kundvärde (CustoVal) (DEFMOD) (DUPLEXWELD) Definiera processfönster vid Processer för bedömning av fabrikation i duplexa stål nya erbjudanden (CusoVal) (AVON) Guidelines vid svetsning av Klassning av kundbehov och duplexa rostfria stål nytta (CustoVal) (DUPLEXWELD) Ny värdeskapande teknik (ADDING) 1. Utveckla erbjudandet Nya erbjudanden baserade på restprodukter och F restenergier Slaggasfaltprodukter med Gjuterisand som produkt till tillhörande produktblad klara betongindustrin (ÅGREN) (SLAGPHALT) Arbetssätt för att utnyttja standardisering mera G proaktivt H Samverkan kring erbjudanden Bred samverkan om användning av slagg för vattenrening (I- SLAG) 2. Öppna värdekedjan! Beslutsstöd och verktyg för kvalificerad A användning av avancerade material B Verktyg som underlättar design med nya material Teknik för egna eller kunders processer för att C bättre utnyttja avancerade materials fördelar Plattform/verktyg/stöd för SMFs att inleda D forskningssamarbeten med institut/högskola och Utredda möjligheter att förbättra skärbarhet hos Guidelines vid svetsning av avancerade material Processfönster för duplexa duplexa rostfria stål (MACHINOPT) stål AVON) (DUPLEXWELD) Databas för utveckling av nya Additiv teknik som möjliggör Ersättning av Mo i gjutgods rostfria stål (FROST) nya designkoncept (ADDING) (CastDesign) Modeller för Guidelines vid svetsning av Nya sintringsmetoder komponentprestanda duplexa rostfria stål (ComPreSint) (CastDesign) (DUPLEXWELD) Guidelines vid svetsning av duplexa rostfria stål (DUPLEXWELD) Värmebehandlingsfönster för konstruktörer (AVON) 2. Öppna värdekedjan större företag E vertikal samverkan i värdekedjan Vertikal samverkan stålverk - avloppsrening (I- SLAG) 3. Öka material- utvecklings- takten! Materialmodell för Ökad förståelse för hur egenskaper skapas och deformationsprocesser och A koppling till hållfasthet Rostfria stål - Skärbarhet - slaggbild beror av processparametrarna. (DEFMOD) temperaturpåverkan (FROST) Tråddragning (NGWire) (MACHINOPT) Sammankopplade materialmodeller över olika tid- B Ny databas för rostfria stål och längdskalor (FROST) Ny databas för utveckling av C Nya eller förbättrade materialutvecklingsverktyg framtidens rostfria stål (FROST) Avancerad mätteknik för att validera modeller över D olika tid och längdskalor Användning av PM för att Processteknik för att skräddarsy egenskaper och Nya pressning och Kokillmetallurgi som skräddarsy E sintringsprocesser för PM möjliggör nya högentropibeläggningar skapa egenskaper på nya sätt. (ComPreSint) legeringskoncept (MOLDMET) (HELCOAT) Metoder att snabbt validera materialprestanda Online analys för övervakning F av mikrostrukturer under eller analys varmvalsning (REMOMIC) Behov att bearbeta Arbetssätt som får in "verklighetens randvillkor" i G avancerade material materialutvecklingen (MACHINPOT fas 1) Utveckling av nya Nya materialstrategier genom Utveckling av nya material eller nya aluminabildande PM för beläggningar, H högtemperaturmaterial Nya typer av hårdmetall alternativ till Co- haltiga legeringsstrategier (ALSTEr) (NoCo) stelliter (HELCOAT) Metoder för att substituera kritiska Ersättning av Co i hårdmetall I legeringsämnen (NoCo) Inverkan av värmebehandling på nitrider i duplexa stål Pulvermetallurgi (ComPreSint) Gjutjärn (CastDesign) (AVON) 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten! Ökad förståelse för vilken processvariation som A kan tolereras för att nå sökta materialegenskaper Metoder för robust, kostnadseffektiv och B kontinuerlig mätning Styrsystem som länkar kvalitetsbrister till C processparametrar längs hela kedjan och kan optimera mot olika mål Teknik och provningsmetoder för ökad D automatisering Teknik för att flexibelt kunna byta mellan olika E råvaror/insatsvaror och energislag F Flera (process)vägar till samma mål G Metoder för att förutsäga och underlätta underhåll Processvariationer vid Toleransfönster vid svetsning Modeller och försök för Modeller och försök för plåt Modeller och försök för gjutning och varmbearbetning av duplexa rostfria stål tråddragning NGWire) och bandvalsning (ProfRoll) trådvalsning(optiroll) (Center DP) (DUPLEXWELD) Förbättrad sensorteknik för Myonteknik för Online teknik för nedsmältningsgrad, kemi och Radarbaserad metod för Provtagning för densitetsmätning i masugn mikrostrukturkarakterisering temperatur i ljusbågsugn temperaturmätning i ugn inneslutsningsbedömning i och lågshaktugn (JoSEn - 4. Öka flexibiliteten vid varmvalsning (REMOMIC) (JoSEn - Processtyrning LB) (JoSEn - OPTIR) Al smältor (AluPre) Myonteknik) Sammanlänkning av kvalitetsfrågor vid gjutning Processparametrar i och varmbearbetning tråddragning (NGWire) (CenterDP) Sensorer för att öka Bättre styrning av automatiskering av Ökad ugnsautomatisering kylningsförlopp (JoSEn - ljusbågsugn (JoSEn- genom värmningsoptimering Impinging Jet) Processtyrning LB) (JoSEn - OPTIR) Legeringsutbyte vid gjutning (CastDesign) Användning av processgaser Ny metod för produktion av Alternativ processväg med att ersätta primärenergi och Gaskylning som alternativ till järn från malm och Betning och alternativ till Nya sintringsstrategier stränggjutningskokill som Olika valsningsstrategier för reduktionsmedel (JoSEn - vattenkylning (JoSEn - järnhaltiga restprodukter betning (TubeSurf) (ComPreSint) reaktor (MOLDMET) långa produkter (OptiRoll) Optimering processgaser) Impinging Jet) (JoSEn - IRONARC) Möjlighet att hantera kortare series och snabbare H omställning Riskbedömningar för kritiska rå- och insatsvaror, I exempelvis legeringsämnen Effektiva changeoverprocedurer vid tråddragningb (NGWire) Gjutrörssimulering som Möjliggör korta serier genom möjliggör snabbare additiv tillverkning (ADDING) omställning (FLOWFLEX) Mätteknik för att detektera Metoder och teknik för ökad materialutbyte, A kvalité och produktivitet Utbytesförbättring Utbytesförbättring valsning Utbytesförbättring valsning Onlineteknik för egenskapsbevakning vid Ökad produktivitet i ljusbågsugn (JoSEn - sprickor på stränggjutna stålämnen i varmt tillstånd och minska kassationerna (JoSEn - Visualisering Ökning av gjutna änmes ytkvalité (JoSEn - Bättre materialutbyte genom legering i senare skede i Hög materialutbyte med PM Förbättrad Al kvalite genom slaggmätning och elektromagnetisk omrörning Bättre kvalitet med optimerad Optimeringsmöjligheter i kedjan gjutning- tråddragning (NGWire) av plåt och band (Profroll) långa produkter (Optiroll) varmvalsning (REMOMIC) Processtyrning LB) ytsprickor) Oscillationsmärken) kokill (MODMET) för beläggningar (HELCOAT) (AluPre) gjutrörsdesign (FLOWFLEX) varmbearbetning (CenterDP) Styrsystem som kan optimera mot B resurseffektivitet Möjligheter med mer dynamisk styrning av Modifiering av stickschemor Modifiering av stickschemor svavelrening (JoSEn - vid valsning (PROFROLL) vid valsning (OptiRoll) Svavelrening) Gasreformering och Metoder för en optimerad användning av C processgaser och energiflöden Lätta, starka, hållbara material som minskar D resursanvändningen 5. Öka resurs- Metoder för att optimera material och design effektiviteten! E under hela livslängden membranprocesser för att möjliggöra användning av processgaser (JoSEn - Processgaser) Möjlighet till återvinning av energi från kylning av hett gods (JoSEn - Impinging Jet) Utvinna vätgas ur syntesgas och använda för reduktion av metallpulver (JoSEn - PROBIOSTÅL) 5. Öka resurseffekeviteten F Verktyg för riskanalyser kopplade till resurser Verktyg för hållbarhetsanalys av projekt (SUSTAIN) Metoder och teknik för att förbättra återvinning av G metalliska material Metoder för ökad Minskning av koks- och recirkulation av LD- slagg till malmförbrunkning genom Minskad råvaruanvändning Minskad användning av koks H Metoder för att minska användning av råvaror masugnen som minskar minskad utgående stoft från tack vare återvinning från genom DRI integrerad med Ersätta koks för reducering av Minskad användning av förbrukning av kalk och koks masugnar (JoSEn - Minskad slam och stoft (JoSEn - Smart biomassförgasning (JoSEn - järnmalm med biokol (JoSEn - jungfrulig sand i (JoSEn - P- SLAGG) stoftmängd masugn) återvinning) BioDRI) PROBIOSTÅL) betongindustrin (ÅGREN) Ökad energieffektivitet Ökad energieffektivet genom Ökad energieffektivitet vid Ökad energieffektivitet I Metoder och tekniker för ökad energieffektivet Öka energieffektivitet vid Ökad energieffektivet i genom användning av ökad varmchargeinrg till stränggjutning genom genom bättre avsvavling av råjärn (JoSEn - ljusbågsugn (JoSEn - processgaser (JoSEn - vals ning (JoSEn - vis ualis ering minskad efterbehandling värmningskontroll i ugnar Svavelrening) Processstyrning LB) Optimering Processgaser) ytsprickor) (JoSEn - Oscillationsmärken) (JoSEn - OPTIR) Metod för tillsats av Tekniska förutsättningar för bioagglomerat i masugnen järnproduktion utan koks för minskad koksförbrukning. Minskad användning av (JoSEn - IRONARC) (JoSEn - BIO- Agglomerat) råvaror med PM (HELCOAT) Myonteknik för Metod för tillsats av densitetsmätning i masugn bioagglomerat i masugnen och lågshaktugn för ökad Ökad energieffektivitet för ökad energieffektivisering energieffektivitet vid järn och genom energiätervinning vid (jämvikten förskjuts) (JoSEn - ferrokrom- tillverkning (JoSEn - kylning (JoSEn - Impinging Jet) BIO- Agglomerat) Myonteknik) Nyttiggörande av finkorniga Teknik och beslutsstöd för att nyttiggöra A restenergier och restprodukter Nyttiggörande av processgaser (JoSEn - restprodukter från malmbaserad stålframställning (JoSEn - Nyttiggörande av slagger för Möjligheter att ta vara på lågvärdig överskottsvärme från gjutprocesser (JoSEn - Avsättningsaltrenativ för den separerade forsforrika fraktion ur LD- slagg (JoSEn - P- Tekniska förutsättningar att ta vara på järnhaltiga restprodukter i ny process Processgaser) Smart återvinning) nya produkter (I- SLAG) Överskott gjutprocesser) SLAGG) (JoSEn - IRONARC) Verktyg för bedömning av metall- och B restprodukters miljöpåverkan över livscykeln Förstudier metall- produkters miljöpåverkan (SUSTAIN) 6. Minska miljö- påverkan! C Verktyg för riskanalyser kopplade till ekosystem Förstudier metall- produkters miljöpåverkan (SUSTAIN) Minskad koldioxidutsläpp Minskade utsläpp av CO2 frön genom minskad Minskning av CO2 utsläpp masugnen genom minskad Metoder och teknik för att minska utsläpp av D energianvändning vid Minskning av CO2 utsläpp genom bioförgasning för koksförbrukning och ökad Tekniker för CO2 avskiljning i växthusgaser Användning av slagg i råjärnsframställning (JoSEn - genom biobaserad DRI värmebehandlings ugnar energieffektivitet (JoSEn - BIO- processgaser (JoSEn - vägbeläggning (SLAGPHALT) P- SLAGG) process (JoSEn - BioDRI) (JoSEn - PROBIOSTÅL) Agglomerat) Optimering processgaser) Användning av slagg för att Minskad stoftutstäpp (JoSEn - Metoder och teknik för att minska utsläpp till luft, E Minskad användning av toxisk minska utsläpp från Minskad stoftmängd mark och vatten 6. Minska miljöpåverkan Co (NoCo) reningsverk (I- SLAG) masugnar) F Metoder och teknik för att minska industribuller Minskat avfall genom ökad Minskad deponi av återcircukulering av G Teknik för att minska uppkomst av avfall zinkhaltigt material (JoSEn - restprodukter från Slagg som produkt Minskad stoftmängd stålframställning (JoSEn - Förstudie - betningsalternativ (SLAGPHALT) masugnen) Smart återvinning) (TubeSurf) Tvärvetenskapliga och tvärsektoriella metoder och H teknik för att nyttiggöra industrins restprodukter Moderna verktyg för att interagera med A processerna Organisationsformer och incitamentsstrukturer B som främjar rationaliseringar och kompetensutveckling. 7. Öka Teknik och design för att förbättra den C kompetensen psykofysiska arbetsmiljön och Förståelse för sociala strukturers betydelse för attraktiviteten D kreativitet, produktivitet, förändringsarbete och! välmående. Verktyg/arbetssätt för att attrahera unga till E metallindustrin F Tvärvetenskaplig forskarskola etablerad. Överkritiska forskningsmiljöer som attraherar G talanger (kan vara högskola, institut och företag) Modellering inkopplad i Tråddragning (NGWire) gjutprocessen (FLOWFLEX) Summer school för att Testbänk för tråddragning på attrahera studenter till högskola (NGWire) metallindustrin (P- MARSS) 7. Öka airakeviteten och kompetensen

17 DuplexWeld Duplexa rosmria stål är ep produktområde som växer snabbt och har fördelar som högre hållfasthet och bäpre motstånd mot spänningskorrosion jämfört med austeni:ska standardstål. Duplexa stål har god svetsbarhet men mikrostrukturen ener svetsning måste vara balanserad för op:mala egenskaper Projektet tar fram ep datoriserat verktyg för svetsrekommenda:oner som minskar :den för framtagning av WPS och därmed produktutveckling

18 ADDING Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning

19 I SAMARBETE MED VÅRT MÅL Vi vill hjälpa dig ap iden:fiera, lära dig om och välja passande material och bearbetningsmetoder samt leverantörer av dessa. Layout för specifik Material- eller Bearbetningsmetod KORT BESKRIVNING DATABASEN Genom en bred kunskapsdatabas :llhandhåller vi informa:on u:från poten:ella användares önskemål och behov. ILLUSTRATION / VIDEO ORDLISTA FAKTAINNEHÅLLET Innehållets pålitlighet och opar:skhet är säkrat genom samarbete med akademi, forskningsins:tut och branschorganisa:oner. LEGOLEVERANTÖRER ALTERNATIV MASKINLEVERANTÖRER PUBLIKATIONER KONSULTBYRÅER REFERENSBILDER UTBILDARE TEKNISK DATA PRODUKTIONSINDEX* SÖKFUNKTIONERNA Avancerade sökfunk:oner hjälper dig ap iden:fiera material och bearbetningsmetoder. MATERIAL MILJÖINDEX BILDARKIVET Genom referensbilder kan du se hur andra valt ap framställa sina detaljer. UTGÅNGSFORMAT METODER STYRKOR SERIESTORLEKAR DIMENSIONER SVAGHETER LEVERANTÖRERNA Vardera material och metod är kopplad :ll leverantörer med relevanta tjänster och produkter. Copyright All Rights Reserved DJUP BESKRIVNING LEVERANTÖR * Endast relevant för bearbetningsmetoder Manufacturing Guide Kungsholmsgatan Stockholm

20 AvoN Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål Nyckeln :ll framgången med duplexa stål är ap de legeras med kväve för ap ge bra egenskaper även ener svetsning. DePa ställer krav på korrekt värmebehandling för ap undviker ap nitrider bildas En del av standards dagen kräver värmebehandlingar som är direkt olämpliga Projektet tar fram en modell för ap förutsäga den korrekta värmebehandlingsfönstret och skapar illustra:va exempel Projektet avslutas med ep seminarium med stålproducenter och stålanvändare och skall ge input :ll standardiseringsarbete inom ISO och NORSOK.

21 SLAGPHALT Plats för stor bild Bransch- och sektorsöverskridande forskning och samarbete för ap skapa förutsäpningar för nyuggörande av metallindustrins slagger Stålslagg är basiskt, bitumen surt, ger unika produkter för beständigare och slitstarka vägar Alla tekniska (t.ex. skjuvhålllfasthet, vidhänning) och miljörelaterade (resurseffek:v, färre par:klar, tystare), fördelar med slaggasfalt ska kunna utnypjas hpp://www.metalliskamaterial.se/sv/ forskning/slaggasfaltens- fordelar- diskuterades- pa- seminarium/ Slaggproducenter Befesa ScanDust AB Höganäs Sweden AB Outokumpu Stainless AB Ovako Bar AB Ovako Hofors AB SSAB Merox AB Uddeholms AB Vargön Alloys AB Slaggprocessare Harsco Metals Sweden AB Asfaltanvändare NCC Roads AB PEAB Asfalt AB Sandahls Grus & Asfalt AB Skanska Sverige AB Svevia AB Myndighet Trafikverket och VTI Testumörare VTI Projektledare LindsKAN AB Koordinator Jernkontoret

22 NoCo Ett materialgenomatiskt angreppsätt på substitution Användning av ICME (Integrated Computa:onal Materials Engineering) för ap utvärdera alterna:va bindefaser i hårdmetall Utveckling av en metod för ap förkorta led:der vid utveckling av nya hårdmetaller och i förlängning även andra material Poten:al ap ersäpa kobolt (Co) som är toxiskt och en kri:sk råvara

23 ALSTEr Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion Målet är ap utveckla nya legeringar med bäpre korrosionsmotstånd i salt- och metallsmältor AngreppsäP inkluderar termodynamik provsmältor högtemperaturexponeringar erosion analys Tillämpning för bl.a. CSP (Concentrated Solar Power)

24

25

26 Webben Ständigt flöde av nyheter och inbjudningar Beskrivningar av vad som pågår inom och utanför programmet, inom området metalliska material Möjligheter ap anmäla sig, kontakta projektstöd, hipa räp person eller ins:tu:on snabbt

27 Webben Se :ll ap få relevanta aktörer ap beskriva sig på vår webb! Skicka in idéer och förslag blankep finns på webben, vanligt mail duger också

28

29 Fler idéer om metaller Programkonferens för Metalliska material och JoSEn Utlysningar i båda programmen Projektparad Idépresenta:oner Tid: 4-5 mars 2015 Plats: Runö Möten & Events, Åkersberga Mer info och anmälan:

30 Utlysning våren 2015 Fokus på Steg 3 och 4 i Agendan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten Öppnar den 4 mars 2015 Presenteras i samband med konferensen Fler idéer om metaller

31

SLAGPHALT. Projekt inom SIO-programmet för Metalliska Material Finansierat av Vinnova

SLAGPHALT. Projekt inom SIO-programmet för Metalliska Material Finansierat av Vinnova SLAGPHALT Projekt inom SIO-programmet för Metalliska Material Finansierat av Vinnova Projektorganisation Projektledare: Dr Lotta Lind, LindsKAN AB Slaggproducenter: Befesa ScanDust AB Höganäs Sweden AB

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2016-11-29 2014-00628 Reviderad Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier En utlysning inom programmet det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Fler idéer om metaller

Fler idéer om metaller 4-5 mars 2015 Fler idéer om metaller Program och projektpresentationer Runö Möten & Events, Åkersberga Med stöd från: STRATEGISKA INNOVATIONS- PROGRAM Välkomna När vi träffades för ett år sedan var det

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015 Innovation - VINNOVA MinBaS dagen 2015 18 mars 2015 MinBaS Innovation - Utlysningar 2014-2015 Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

Stålforskningsprogrammet. För ökad konkurrenskraft hos svensk stålindustri genom innovativa produkter och effektivare processer.

Stålforskningsprogrammet. För ökad konkurrenskraft hos svensk stålindustri genom innovativa produkter och effektivare processer. Stålforskningsprogrammet 2007 2012 För ökad konkurrenskraft hos svensk stålindustri genom innovativa produkter och effektivare processer. Hållbar tillväxt är ett viktigt mål för Stålforskningsprogrammet.

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

ROSTFRI TRÅD. Vi levererar kvalitet service och trygghet

ROSTFRI TRÅD. Vi levererar kvalitet service och trygghet ROSTFRI TRÅD Vi levererar kvalitet service och trygghet PRODUKTERNA är rostfri valstråd och dragen tråd 2 Rostfri valstråd och dragen tråd från Fagersta Stainless finns inom en mängd olika användningsområden

Läs mer

Presentation MinBaS dagen

Presentation MinBaS dagen MinBaS Mineral Ballast Sten MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation MinBaS dagen 18 mars 2015 Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning, HBMF ett projekt inom MinBaS Innovation, Björn Lagerblad CBI,

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Innehåll Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA 2013 Den

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Innovation - VINNOVA MinBaS Innovation Utlysningar 2015 Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26 MSEK Tidplan Nov 2013 Juni 2017 Programmet

Läs mer

Stålindustrins energibehov

Stålindustrins energibehov Stålindustrins energibehov Fokus Sandvik Materials Technology Alena Nordqvist 2014-10-29 Vad vi gör Vi tillverkar avancerade speciallegeringar och keramiska material, industriverktyg och gruvmaskiner.

Läs mer

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE

EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE Tredje generationens pulvermetallurgiska verktygsstål Vanadis 8 SuperClean EN SLITSTARK LÅNGDISTANSARE EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN STÅL SOM GÖR SKILLNAD DIN VINNANDE LÖSNING Vanadis 8 SuperClean sätter

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Energimyndighetens mål: ett hållbart energisystem Helhetssyn är nyckeln Från forskning

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material Våren 2015

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material Våren 2015 UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 27 februari 2015 2014-00628 Reviderad 4 maj 2015 (revideringarna är gulmarkerade) Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material Våren 2015 1 Sammanfattning

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING - 1 - JERNKONTORETS FORSKNING D 795 2003-07-02 95003 (IM-40695) LEGERINGAR OCH FÖRORENINGAR I STÅL, STATUSRAPPORT Rapport av Bevis Hutchinson, Margareta Nylén, Institutet för Metallforskning Keywords:

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN

KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN Kalk och stål i samma process SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Magnus Svensson 10:25 Varför Läkare utan gränser

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol KUNSKAPSÖVERSIKT Mer stål med mindre olja, el och kol Teknikutvecklingen inom svensk stålindustri ur ett energiperspektiv Utgivare: Jernkontoret, Avdelningen för forskning och utbildning Ingår i slutrapporteringen

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Sammanställning av EPD enkät

Sammanställning av EPD enkät Sammanställning av EPD enkät Svensk Betongs Hållbarhetsutskott juli 2013 / Kajsa Byfors Sammanfattning och slutsatser Underlaget är endast 9 enkätsvar från entreprenörer samt 2 från tillverkare vilket

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

SANDVIK OM HÅLLBAR PRODUKTION OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

SANDVIK OM HÅLLBAR PRODUKTION OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY SANDVIK OM HÅLLBAR PRODUKTION OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY EVOLVING MATERIALS TO SUSTAIN THE WORLD FÖRETAGARFORUM 2015 SÄKERHETEN FRÄMST VÅRT MOTTO: NEVER

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Det glänser under ytan

Det glänser under ytan Det glänser under ytan 2 Låt oss uträtta stordåd tillsammans Kunskap, erfarenhet och konfidentialitet gör Swerea MEFOS till en attraktiv samarbetspart. Vi presenterar oss som forsk are och tekniker. Tillsammans

Läs mer

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Huvudutmaning:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation vid SGU:s Bergmaterialråd och SBMIs Tekniska utskott 12 mars 2014 Jan Bida, Programkoordinator Forskningsdirektör MinFo Prel. Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26 MSEK Tidplan 2013-2016

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Metallutredning 2014

Metallutredning 2014 D 860 Metallutredning 2014 För den svenska stålindustrin med världens högsta andel av legerade stål är det avgörande viktigt att försörjningen av metaller och mineraler tryggas under överskådlig tid. En

Läs mer

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015 BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID Företagspresentation 2015 Möt Ovako Utvecklar högteknologiska komponentstållösningar Kunder är ledande globala tillverkare inom kullager-, tillverknings- och transportindustri

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Svenska Teknik&Designföretagens VÄRDEGRUND

Svenska Teknik&Designföretagens VÄRDEGRUND Svenska Teknik&Designföretagens VÄRDEGRUND UTVECKLANDE av det hållbara samhället VÄRDESKAPANDE genom kunskapsprocessen AFFÄRSETISKA genom hela affären ATTRAKTIVA för kreativa medarbetare Vår värdegrund

Läs mer

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015 Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall Askdagen 2015 2015 04 21 Översikt Vattenfall miljö i hela värdekedjan Ökad användning av askor och restprodukter - behov,

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Jan Svensson, Formas 2013-01-24 Regeringsuppdraget En nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Kartlägga nuläge och u/från det planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder för

Läs mer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Results of FFI HP projects at a workshop for machining of transmission parts 1 Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Sven Hjelm Mats Bagge Global Industrial

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i grundskolan

Lärande för hållbar utveckling i grundskolan Lärande för hållbar utveckling i grundskolan Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling är en utveckling som 6llfredställer dagens behov utan a: äventyra kommande genera6oners möjligheter a: 6llfredställa

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden,

Läs mer

Information o Workshop Thomas Björkman. Energikartläggning i stora företag Industriföretag

Information o Workshop Thomas Björkman. Energikartläggning i stora företag Industriföretag Information o Workshop 2016-10-04 Thomas Björkman Energikartläggning i stora företag Industriföretag Mål och syfte med dagen Att känna till vad som behöver rapporteras in till myndigheten senast Q1 2017

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF Pontus Gruhs FoI-ansvarig Några punkter Gemenskap-branschgrupper SBUF m.fl. 2 2011-04-05 3 2011-04-05 1992 4 2011-04-05 Ett verktyg för

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Program 10.00-10.10 3 x Välkommen 10.10 10.30 Tillverkning av slaggasfalt Torbjörn Sörhuus (Ovako Bar AB) 10.30 10.50 Provning och provningsmetoder

Program 10.00-10.10 3 x Välkommen 10.10 10.30 Tillverkning av slaggasfalt Torbjörn Sörhuus (Ovako Bar AB) 10.30 10.50 Provning och provningsmetoder Välkommen Program 10.00-10.10 3 x Välkommen 10.10 10.30 Tillverkning av slaggasfalt Torbjörn Sörhuus (Ovako Bar AB) 10.30 10.50 Provning och provningsmetoder för slaggballast och slaggasfalt Mats Jonsson

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer