Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94"

Transkript

1 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

2 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 3 3. Publikationer och rapporter 6 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1993/ Priser och utmärkelser Konferenser, möten o. dyl Högre undervisning och seminarier Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Gästforskare Övrigt Undervisning inom grundläggande utbildning 1993/ Registreringar och prestationer inom grundutb. 1993/ Institutionens bokslut 1993/94 24

3 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1.1 Organisation Matematiska institutionen består av två avdelningar, avdelningen för matematik och avdelningen för matematisk statistik. Förutom anställda som hänförs till dessa avdelningar har institutionen gemensam TA-personal. Inom var och en av de två avdelningarna finns en studierektor för grundläggande utbildning. 1.2 Prefekt och styrelse Institutionen leds av en styrelse och en prefekt. Styrelsen består av prefekten, tre lärarrepresentanter, en representant för den administrativa och tekniska personalen och två studeranderepresentanter, varav en forskarstuderande. Prefekt: Lars-Åke Lindahl Ställföreträdande prefekt: Johan Tysk Styrelsens övriga ledamöter har varit Elísabet Andrésdóttir, Thomas Erlandsson, Viggo Stoltenberg-Hansen, Berit Malm, Jens Blanck och Sara Maad med Lennart Norell, Ryszard Rubinsztein, Marjatta Ljungmark, Lars-Ola Hahlin och Göran Hamrin som suppleanter. Styrelsen har haft 9 sammanträden under verksamhetsåret. 1.3 För institutionen gemensam TA-personal Lisbeth Juuso, inst. sekr. 50% Zsuzsanna Kristófi, ass. Marjatta Ljungmark, högsk. sekr. Berit Malm, ass. 60% Eira Tersmeden, ass. 50% Ragnvald Magnusson, inst. tekn. 67% 1.4 Avdelningen för matematik Professorer Lennart Carleson, t.o.m Matts Essén Dennis Hejhal, fr.o.m , tjl. Universitetslektorer Svante Janson Christer Kiselman Leif Abrahamsson Ingrid Lindström Gunnar Berg, studierektor Jan Nordin, vik. Cheng Yuanji, vik. 50% Anders Randler, vik. Stig Christofferson Ryszard Rubinsztein Stanley Einstein-Matthews, vik. 50% Inger Sigstam Kerstin Ekstig Per Sjölin, t.o.m Thomas Erlandsson Håkan Sollervall Fan Ming, vik. 50% Viggo Stoltenberg-Hansen Lars Fjellstedt Bo Styf Edward Griffor Kyril Tintarev 1

4 Håkan Hedenmalm Johan Tysk Sten Kaijser, tjl. Björn Walther, vik. Maciej Klimek Wang Xiaoqin Anders Källström Gunnar Welin, vik. 50% Lars-Åke Lindahl Anders Vretblad Universitetsadjunkter Elísabet Andrésdóttir Lennart Salling Anna Grahn, 50% Pepe Winkler Lars Höglund Petter Åberg, vik. 50% fr.o.m Staffan Rodhe Forskarassistenter Alexander Borichev Cheng Yuanji, vik. 50% fr.o.m Doktorandtjänster Mats Andersson Jonas Avelin Jens Blanck Peter Grenholm, tjl. Utbildningsbidrag/assistenttjänster Erik Palmgren Stefan Halvarsson Torbjörn Lundh Jerk Matero Warwick Tucker, tjl. Jonas Hansbo Kibret Negussie Odd Maad, t.o.m Björn Selander, t.o.m Amanuenser Yacin Ameur Björn Ivarsson Anders Andersson Stefan Jakobsson Pontus Andersson Jakob Jonsson Tobias Ekholm Lars Larsson-Cohn Hassan Habbane, t.o.m Sigrid Norén, t.o.m Göran Hamrin, fr.o.m Olof Östlund 1.5 Avdelningen för matematisk statistik Professor Allan Gut Universitetslektorer Sven Erick Alm, tjl. 50% Ingemar Kaj Lennart Bondesson, fr.o.m , tjl. 10% Rolf Larsson, fr.o.m Hans Garmo, vik. 50% Lennart Norell Dag Jonsson, studierektor Dietrich von Rosen Doktorandtjänster Lars-Ola Hahlin Håkan Ljung Utbildningsbidrag/assistenttjänster Hans Garmo 2 Stefan Svanberg Jan Rudander

5 1.6 Emeriti Lennart Carleson, prof. em. fr.o.m Yngve Domar, prof. em. Carl-Gustav Esseen, prof. em. Sonja Lyttkens, f.d. univ. lektor 1.7 Personalförändringar under året Lennart Bondesson, univ lektor i matematisk statistik fr.o.m Dennis Hejhal, utnämnd till professor i matematik fr.o.m Maciej Klimek, univ lektor i matematik fr.o.m Rolf Larsson, univ lektor i matematisk statistik fr.o.m Kyril Tintarev, univ lektor i matematik fr.o.m Lennart Carleson, pensionerad Per Sjölin, professor i matematisk analys vid KTH fr.o.m Tjänster och uppdrag utanför institutionen 2.1 Anställdas tjänster utanför institutionen Sven Erick Alm, forskningsingenjör 50% vid Centrum för säkerhetsforskning, KTH. Lennart Bondesson, professor vid SLU, Umeå ht 1993 och 10% vt Sten Kaijser, visiting professor vid Eduardo Mondlane University, Maputo, Moçambique. Christer Kiselman, professor vid Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino. Jan Kärrman, forskningsingenjör vid Institutionen för teknisk databehandling. Håkan Ljung, 50% av tjänstgöringen vid Cancerepidemiologiska enheten. Kyril Tintarev, associate professor vid University of California at Irvine med tjänstledighet hela året. 2.2 Uppdrag i nämnder och arbetsgrupper vid Uppsala universitet Mats Andersson, ledamot i Beurlingbibliotekets biblioteksråd ht Allan Gut, ordf. i matematisk-datavetenskapliga sektionens tjänsteförslagsnämnd och ledamot i elektorsförsamlingen inför konsistorievalet Christer Kiselman, ordinarie ledamot i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, dekanus för matematisk-datavetenskapliga sektionen. Lars-Åke Lindahl, samordnare för matematikområdet inom grundläggande utbildning, ledamot i fakultetens grundutbildningsutskott och medlem av Polacksbackens prefektråd. Torbjörn Lundh, ledamot i UDAC:s styrelse. Jerk Matero, ledamot i Beurlingbibliotekets biblioteksråd vt Staffan Rodhe, ledamot i arbetsgrupp för matematik i biologiutbildningen. Viggo Stoltenberg-Hansen, suppleant i tjänsteförslagsnämnden, ledamot av styrelsen för Johan Tysk, suppleant i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, ledamot av Beurlingbibliotekets biblioteksråd, ledamot i arbetsgrupper för DVP, IT och ingenjörsutbildningen. Anders Vretblad, ledamot i matematisk-datavetenskapliga tjänsteförslagsnämnden. 3

6 2.3 Sakkunniguppdrag Sven Erick Alm, diskutant på Marianne Månssons licavhandling i matematisk statistik vid CTH. Yngve Domar, sakkunnig vid tillsättning av tre lektorat i matematik vid Umeå universitet och ett lektorat vid KTH. Thomas Erlandsson, ledamot i betygsnämnden vid Yuan Tians disputation vid KTH. Matts Essén, sakkunnig två gånger vid tillsättning av totalt fem lektorat i matematik vid Göteborgs universitet och CTH, medlem av betygskommittén vid Ulf Janfalks disputation vid Linköpings universitet och vid Li Yongqings disputation vid Stockholms universitet, sakkunnig för tjänster vid universitet i England, Irland och Israel, sakkunnig för International Science Foundation, Washington, USA. Allan Gut, sakkunnig för professur i matematisk statistik vid Lunds universitet, ledamot i betygsnämnden vid Roland Perfekts disputation i matematisk statistik vid Lunds universitet, sakkunnig för International Science Foundation. Håkan Hedenmalm, sakkunnig för lektorat i matematik vid Högskolan i Örebro. Svante Janson, sakkunnig för International Science Foundation och för Vetenskapsakademiens kommitté för anslag till samarbete med forskare i f.d. Sovjetunionen. Ingemar Kaj, diskutant på Olle Högströms licentiatavhandling i matematisk statistik vid CTH. Christer Kiselman, sakkunnig för International Science Foundation och för NSF, fakultetsopponent vid Thomas Strömbergs disputation i Luleå. Erik Palmgren, ledamot i betygsnämnden vid Svetozar Serafimovskis disputation i matematik vid Stockholms universitet. Dietrich von Rosen, sakkunnig för lektorat i statistik vid Högskolan i Luleå och vid Stockholms universitet samt för lektorat i matematisk statistik vid Högskolan i Västerås. Viggo Stoltenberg-Hansen, opponent vid Svetozar Serafimovskis disputation i matematik vid Stockholms universitet, ledamot av betygsnämnden vid Daniel Fredholms disputation vid Stockholms universitet. Johan Tysk, sakkunnig vid tillsättning av lektorat i matematik vid Högskolan i Gävle/Sandviken. 2.4 Referee- och recensionsuppdrag Gunnar Berg, recensioner för Elementa och Lychnos. Lennart Bondesson, recension för Elementa, refereeuppdrag för Scand. J. of Stat. och Stochastic Process. Appl. Alexander Borichev, recensioner för Math. Rev. och refereeuppdrg för Proc. Edinburg Math. Soc. Yngve Domar, refereeuppdrag för Math. Scand. och recentioner för Math. Rev. Thomas Erlandsson, recensioner i Elementa. Matts Essén, refereeuppdrag för Ark. Mat., Complex Variables, London Math. Soc., Math. Proc. Cambridge Phil. Soc., Proc. Amer. Math. Soc., recensioner för Math. Rev. och Elementa Allan Gut, refereeuppdrag för J. Appl. Probab., Statist. Probab. Lett., Ann. Appl. Probab. och J. Theoret. Probab., recension för Zbl. Math. Håkan Hedenmalm, refereeuppdrag för Acta Math., Bull. London Math. Soc., Ann. Inst. Fourier och J. Reine Angew. Math. 4

7 Svante Janson, refereeuppdrag för Ann. Appl. Probab., J. Appl. Probab., Stochastic Process. Appl., J. Funct. Anal., Rand. Struc. Alg. och IMA proceedings. Dag Jonsson, recensioner för Elementa. Sten Kaijser, refereeuppdrag för Math. Scand., recensioner för Math. Rev. Ingemar Kaj, refereeuppdrag för Stochastic Process. Appl., recensioner för Math. Rev. och Elementa. Christer Kiselman, refereeuppdrag för Math. Scand., Trans. Amer. Math. Soc. och Ann. Polon. Math. Maciej Klimek, refereeuppdrag för Proc. London Math. Soc., Arabian J. Sci. Engrg. och Michigan Math. J., recensioner för Math. Rev., Zbl. Math. och Elementa. Anders Källström, recensioner för Elementa. Lars-Åke Lindahl, recension för Elementa. Erik Palmgren, refereeuppdrag för J. Symbolic Logic, Algebraic and Logic Programming 1994 och Higher Order Algebra, Logic and Term Rewriting Staffan Rodhe, recension för Elementa. Dietrich von Rosen, refereeuppdrag för Scand. J. Statist., Ann. Inst. Statist. Math. och Statistics. Ryszard Rubinsztein, recension för Elementa. Viggo Stoltenberg-Hansen, refereeuppdrag för ICALP 94, CSL 94 och ALP 94. Kyril Tintarev, refereeuppdrag för Internat. J. Math. and Math. Sci. Johan Tysk, recensioner för Math. Rev. Anders Vretblad, recensioner för Elementa. 2.5 Övrigt Elísabet Andrésdóttir, institutionens representant i ledningsgruppen för den nationella utvärderingen av grundutbildningen i matematik. Gunnar Berg, medarbetare i Nationalencyklopedin. Lennart Bondesson, styrelseledamot i Nordic Region of Biometric Society, medlem i Editorial Advisory Committee i Biometric Society, medlem i programkommittén för biometrikonferens i Göteborg 1995, medarbetare i Nationalencyklopedin. Stig Christofferson, lokal koordinator för ett ERASMUS-program avseende utbyte med Berlin, Eindhoven, Stuttgart, Magdeburg och Aarhus (ICP-92DK1013/11). Yngve Domar, ledamot av Svenska Matematikersamfundets kommitté för Wallenbergstipendiet. Kerstin Ekstig, medlem i grupp utsedd av Skolverket för utarbetande av centrala prov i matematik för gymnasiet. Thomas Erlandsson, medarbetare i Nationalencyklopedin, svensk redaktör för NOR- MAT. Matts Essén, vice ordförande i Svenska Matematikersamfundet, medlem av redaktionskommittén för Complex Variables, medlem av NORFA-nätverket "Potential theory and nonlinear partial differential equations". Ed Griffor, redaktör för Handbook of Recursion Theory. Allan Gut, sekreterare i Stiftelsen Svenska Bernoullisällskapet, medlem i NFR:s beredningsgrupp för matematik-fysik, ledamot i Svenska Nationalkommittén för matematik, medarbetare i Nationalencyklopedin. Svante Janson, medlem av redaktionskommitteerna för Random Structures & Algorithms och Journal of Applied Probability. 5

8 Dag Jonsson, redaktör för problemavdelningen i Elementa, ledamot i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling, ansvarig för Uppsala- och Västeråsskolornas matematiktävling, ledamot i arbetsgrupp för inrättande av biostatistikutbildning. Sten Kaijser, svensk redaktör för NORMAT. Christer Kiselman, huvudredaktör för Acta Mathematica, expert för matematiken i Nationalencyklopedin, ledamot av the Advisory Board för Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Kharkov. Anders Källström, lokalombud för Svenska Matematikersamfundet, recensionsredaktör för Elementa, fackligt ombud för SULF. Lennart Norell, lokalombud för Svenska Statistikersamfundet. Dietrich von Rosen, ledamot i styrelsen för Föreningen för medicinsk statistik. 3. Publikationer och rapporter 3.1 Publikationer 1993 Sven Erick Alm, Upper bounds for the connective constant of self-avoiding walks. Combin., Probab. and Comput. 2 (1993), Lennart Bondesson, Optimal utilization of clones and genetic thinning of seed orchards. (With D. Lindgren.) Silvae Genetica 42 (1993), Lennart Bondesson, Optimal selection from families. (With D. Lindgren and R.P. Wei.) Heredity (1993). Lennart Bondesson, Assessing the risk of snow and wind damage from tree physical characteristics. (With E. Valinger and L. Lundqvist.) Forestry 66 (1993), Alexander Borichev, Approximation in a class of Banach algebras of quasianalytically smooth analytic functions. (With H. Hedenmalm.) J. Funct. Anal. 115 (1993), Lennart Carleson, Complex dynamics. (With T.W. Gamelin.) Springer-Verlag, Cheng Yuanji, On the absolute stability of multi-nonlinear control systems in the critical cases. (With Lina Wang.) IMA J. Math. Control. Inform. 10 (1993), Henrik Egnell, A variational approach to the equation u + Ku n+2 n 2 Gabriele Bianchi.) Arch. Rational Mech. Anal. 122 (1993), = 0 in R n. (With Carl-Gustav Esseen, A stochastic model for primitive roots. Rev. Roumaine Math. 38 (1993). Matts Essén, On universal Phragmén-Lindelöf theorems. Complex Variables 23 (1993), Matts Essén, A convolution inequality with applications to function theory II. (With J. Rossi and D.F. Shea.) J. Analyse Math. 61 (1993), Allan Gut, Complete convergence and CŁsaro summation for i.i.d. random variables. Probab. Th. Related Fields 97 (1993), Håkan Hedenmalm, A factoring theorem for a weighted Bergman space. St. Petersburg Math. J. 4 (1993), Håkan Hedenmalm, Approximation in a class of Banach algebras of quasianalytically smooth analytic functions. (With A. Borichev.) J. Funct. Anal. 115 (1993),

9 Håkan Hedenmalm, An invariant subspace of the Bergman space having the codimension two property. J. Reine Angew. Math. 443 (1993), 1 9. Håkan Hedenmalm, Spectral properties of invariant subspaces in the Bergman space. J. Funct. Anal. 116 (1993), Ola Hössjer, Robust multiple classification of known signals in additive noise an asymptotic weak signal approach. (With M. Mettiji.) IEEE Trans. Inform. Theory, Svante Janson, Intermediate Hankel operators on the Bergman space. (With Richard Rochberg.) J. Operator Theory 29 (1993), Svante Janson, Multicyclic components in a random graph process. Rand. Struct. Alg. 4 (1993), Svante Janson, Interpolation of subcouples and quotient couples. Ark. Mat. 31 (1993), Svante Janson, The birth of the giant component. (With Donald Knuth, Tomasz Łuczak and Boris Pittel.) Rand. Struct. Alg. 4 (1993), Dag Jonsson, Short-term variation in blood pressure determines the accuracy of simultaneous and sequential recordings in the validation of blood pressure measuring devices. (With Åke Schwan.) J. Human Hypertension 7 (1993), Ingemar Kaj, On a first passage problem for branching Brownian motions. P. Salminen.) Ann. Appl. Probab. 3 (1993), (With Ingemar Kaj, A note on first passages in branching Brownian motions. (With P. Salminen.) Frontiers Pure Appl. Probab. 1 (1993), H. Niemi et al. (Eds.) TVP/VSP Christer Kiselman, Order and type as measures of growth for convex or entire functions. Proc. London Math. Soc. (2) 33 (1993), Christer Kiselman, Primitiveco de kelkaj adverboj. La Letero de l Akademio de Esperanto 25 (1993), 8. Maciej Klimek, Teaching differentiation in normed spaces. Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 24 (1993), Jan Kärrman, Existence of proportional graphs. J. Graph Theory 17 (1993), Lennart Norell, Retrospective early tests of Pinus Sylvestris (L.) seedlings grown under five nutrient regimes. (With G. Eriksson, I. Dormling, A. Jonsson and L-G Sterner.) Forest Science 39 (1993), Lennart Norell, Are there any associations between embryogenic capacity and phenological traits in two populations of Picea Abies? (With I. Ekborg and S. von Arnold.) Canadian Journal of Forest Research 23 (1993), Lennart Norell, Optimal sample sizes for partitioning a set of normal populations with respect to a control. Sankhyā B 55 (1993), Erik Palmgren, An information system interpretation of Martin-Löf s partial type theory with universes. Inform. and Comput. 106 (1993), Erik Palmgren, A note on Mathematics of Infinity. J. Symbolic Logic 582 (1993), Staffan Rodhe, Naturlig matematik. (With Inger Sigstam.) Bokförlaget KUB, Dietrich von Rosen, Some results on homogeneous matrix equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 14 (1993),

10 Dietrich von Rosen, Homogeneous matrix equations and multivariate linear models. Linear Algebra Appl. 193 (1993), Dietrich von Rosen, Uniqueness conditions for maximum likelihood estimators in a multivariate linear model. J. Statist. Plann. Inference 36 (1993), Inger Sigstam, Naturlig matematik. (With Staffan Rodhe.) Bokförlaget KUB, Viggo Stoltenberg-Hansen, Infinite systems of equations over inverse limits and infinite synchronous concurrent algorithms. (With J.V. Tucker.) In Semantics: Foundations and Apllications. Eds. de Bakker et al. LNCS 666, Springer Verlag, Berlin, 1993, pp Kyril Tintarev, Mountain impasse theorem and spectrum of semilinear elliptic problems. Trans. Amer. Math. Soc. 336 (1993), Kyril Tintarev, Nonlinear eigenvalues and mountain pass methods. (With Martin Schechter.) Topol. Methods Nonlinear Anal. 1 (1993), Johan Tysk, Eigenvalue estimates and isoperimetric inequalities for cone-manifolds. (With C. Hodgson.) Bull. Austral. Math. Soc. 47 (1993), Johan Tysk, Eigenvalue problems for manifolds with singularities. Proc. Sympos. Pure Math. 54 (1993), Johan Tysk, Behavior of the Poincaré metric near a fractal boundary. (With S. Frankel.) Complex Variables 23 (1993), Rapporter 1993 Mats Andersson, The Hausdorff Young inequality and Fourier type. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:26. Alexander Borichev, A note on the Dirichlet-type spaces. U.U.D.M. Report 1993:11. Alexander Borichev, Completeness of translates in weighted L p -spaces on the halfline. (With H. Hedenmalm.) U.U.D.M. Report 1993:15. Alexander Borichev, Completeness of translates in weighted Hilbert spaces on the half-line. (With H. Hedenmalm.) Centre de recerca matemàtica, Institut d Estudis Catalans, Barcelona. Preprint No. 196, S. Einstein-Matthews, Extremal plurisubharmonic functions and complex Monge- AmpŁre operators. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:5. Matts Essén, On the solutions of quasilinear elliptic problems with boundary blow-up. (With C. Bandle.) U.U.D.M. Report 1993:4. Matts Essén, On exceptional sets for superharmonic functions in a halfspace: an inverse problem. (With V. Eiderman.) U.U.D.M. Report 1993:17. Fan Ming, Some interpolation functors for Banach couples and Doolittle diagrams. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:7. Hans Garmo, A use of resampling methods in a sensitivity analysis of the ley-ruminant system model. Rapport 26, Avdelningen för statistik, SLU, Hans Garmo, Randomization tests for a partially systematic experiment in forest ecology. Rapport 27, Avdelningen för statistik, SLU, Ed Griffor, On the existence of C-equilibria in an extended theory of games. (With T.R. Burns.) U.U.D.M. Report 1993:1. Allan Gut, Stopped random processes with applications to first passage times. U.U.D. M. Report 1993:13. Allan Gut, On the law of the iterated logarithm for rapidly increasing subsequences. (With Rainer Schwabe.) 8

11 Jonas Hansbo, Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:27. Håkan Hedenmalm, Completeness of translates in weighted L p -spaces on the half-line. (With A. Borichev.) U.U.D.M. Report 1993:15. Håkan Hedenmalm, Beurling type invariant subspaces of the Bergman space. (With B. Korenblum and K. Zhu.) U.U.D.M. Report 1993:24. Håkan Hedenmalm, Determination of the acid dissociation constant for cis-diamineaquachlorplatinu (III) ion. A hydrolysis product of cisplatin. (With Ehrsson, Andersson and Elfsson.) Preprint Svante Janson, The number of spanning trees, Hamilton cycles and perfect matchings in a random graph. U.U.D.M. Report 1993:2. Svante Janson, On the length of the longest increasing subsequence in a random permutation. (With B. Bollobás.) U.U.D.M. Report 1993:19. Svante Janson, Hamilton cycles in a random tournament. U.U.D.M. Report 1993:20. Svante Janson, Random regular graphs: asymptotic distributions and contiguity. Minneapolis Dag Jonsson, A numerically derived method for preprocessing of noisy data before applying principal component analysis. (With Finn Pedersen and Evert Bengtsson.) Centrum för bildanalys preprint Ingemar Kaj, A Schilder type theorem for super-brownian motion. (With K. Fleischmann and J. Gärtner.) U.U.D.M. Report 1993:14. Christer Kiselman, Plurisubharmonic functions and their singularities. U.U.D.M. Report 1993:28. Torbjörn Lundh, Discontinuous groups and thin sets. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:21. Odd Maad, On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:22. Lars Nylund, A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant linear functionals. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:16. Erik Palmgren, A constructive approach to nonstandard analysis. U.U.D.M. Report 1993:12. Erik Palmgren, Denotational semantics of constraint logic programming a nonstandard approach. U.U.D.M. Report 1993:23. Dietrich von Rosen, Moments for the inverted Wishart distribution with applications to the growth curve model. U.U.D.M. Report 1993:8. Dietrich von Rosen, Influential observations in multivariate linear models. U.U.D.M. Report 1993:9. Dietrich von Rosen, Moments and cumulants of symmetric matrices with applications to the Wishart distribution. (With T. Kollo.) U.U.D.M. Report 1993:10. Inger Sigstam, Computability and effective continuity in formal spaces. U.U.D.M. Report 1993:25. Per Sjölin, Global maximal estimates for solutions to the Schrödinger equation. U.U.D. M. Report 1993:3. A. Volberg, Normalization of almost conformal parabolic germs. (With Z. Balogh.) U.U.D.M. Report 1993:18. Wu Pengcheng, On the order of a class of meromorphic functions. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:6. 9

12 3.3 Kompendier, m.m. Leif Abrahamsson, Funktionalanalys. (Med Sten Kaijser). Lars-Ola Hahlin, Tentamensproblem i sannolikhetsteori. (Med Sven Erick Alm och Hans Garmo.) Dag Jonsson, Ett stycke statistik, 2:a upplagan. (Med Lennart Norell.) Sten Kaijser, Funktionalanalys. (Med Leif Abrahamsson.) Lennart Norell, Ett stycke statistik, 2:a upplagan. (Med Dag Jonsson.) Anders Vretblad, Fourieranalys. 3.4 Examensarbeten 1993 Hans Frimmel, Laborationsprogram i matematisk statistik. U.U.D.M. Project Report 1993: P5. Hans Frimmel, 3L-visualisering. U.U.D.M. Project Report 1993: P6. Katarina Hedman, A predictive model of the intraocular pressure lowering effect of Latanoprost. U.U.D.M. Project Report 1993: P4. Christina Lindgren, Meta-analysis with an application to studies of Ankylosing Spondylitis. U.U.D.M. Project Report 1993: P2. Karin Olsson, A statistical description of the breathing frequency in lambs under influence. U.U.D.M. Project Report 1993: P1. Maria Pelkonen, Algoritmer och deras historia. U.U.D.M. Project Report 1993: P3. 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1993/ Disputationer Mats E. Andersson, The Hausdorff Young inequality and Fourier type. Disputation den 14 december Opponent: Professor Jaak Peetre, Lund. 4.2 Licentiatseminarier Lars Nylund, A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant linear functionals. Licentiatseminarium den 14 september Torbjrn Lundh, Discontinuous groups and thin sets. Licentiatseminarium den 26 oktober Odd Maad, On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. Licentiatseminarium den 27 oktober Jonas Hansbo, Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. Licentiatseminarium den 15 februari Kibret Negussie, A nonlinear comparison problem for integral operators. Licentiatseminarium den 12 april

13 4.3 Oavlönade docenter Erik Palmgren, utnämnd den 16/ Maciej Klimek, utnämnd den 26/ Kyril Tintarev utnämnd den 26/ Priser och utmärkelser Thomas Erlandsson har tilldelats ett av Uppsala universitets fem pedagogiska pris. Svante Janson har invalts i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Viggo Stoltenberg-Hansen har utnämnts till biträdande professor. 6. Konferenser, möten o. dyl. Konungabesök Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf besökte Polacksbacken den 29 november 1993, varvid bl.a. Christer Kiselman presenterade verksamheten vid Matematiskt-Informationsteknologiskt centrum, MIC. Geheimschreiber till Beurlingbiblioteket FRA har välvilligt ställt en Geheimschreiber (en chiffermaskin som konstruerades i Tyskland under andra världskriget) till Beurlingbibliotekets förfogande. Maskinen levererades till biblioteket den 3 november 1993 och i samband därmed berättade Åke Svensson och Carl-Gösta Borelius om hur den tyska teletrafiken genom Sverige under andra världskriget avlyssnades och om hur Arne Beurling knäckte den tyska koden. Computer Algebra in the Teaching Inom ramen för institutionens MAPLE-projekt anordnades en workshop den 25 maj 1994 med övningar i PC-lab och följande föredrag: M. Kamminga-van Hulsen Noordelijke Hogeschool Leuuwarden, Holland S. Pohjolainen Tampere Technical Univ. Hoisting the sails and casting off with MAPLE A Hypermedia learning environment for mathematics Recursion Theory Workshop Under ledning av Ed Griffor och med stöd från NFR och North-Holland Publishing Company anordnades en workshop om rekursionsteori den juni 1994 med ca 25 deltagare. Följande föredrag hölls: T. Slaman Global degree theory P. Odifreddi Many-one and other degrees 11

14 B. Cooper Local degree theory Yi Xiaoding The splitting of 0 H. Woodin Projective sets revisited D. Cenzer 0 1 -classes and index sets S. Friedman Recursion and constructibility P. Hinman Recursion over abstract structures G.E. Sacks Higher types recursion V. Stoltenberg-Hansen Presentations of domains J.V. Tucker Theories of computation on many sorted universal algebras and their applications M. Pour-El The structure of computability in analysis: Theory and applications Y. Ershov Theory of numerations H. Schwichtenberg Classifying recursive functions C.T. Chong Ordinal recursion D. Normann Continuous functionals 7. Högre undervisning och seminarier 7.1 Föreläsningsserier Algebra D Ed Griffor, VT 1994 Algebraisk topologi Ryszard Rubinsztein, VT 1994 Approximation by harmonic function Matts Essén, HT 1993 and stability of the Dirichlet problem Asymptotiskt holomorfa funktioner Alexander Borichev, Håkan Hedenmalm, 1993/94 Distributionsteori D Fan Ming, VT 1994 Funktionalanalys D Alexander Borichev, HT 1993 Funktionalanalys Christer Kiselman, 1993/94 Funktionsteori för Bergmanrum Alexander Borichev, Håkan Hedenmalm, 1993/94 Geometrisk topologi Thomas Erlandsson, 1993/94 Harmonic measure on fractals Alexander Volberg, VT 1994 Inferensteori D Dag Jonsson Integrationsteori D Fan Ming, HT 1993 Matematiska metoder i mekaniken D Matts Essén, VT 1994 Modell- och mängdteori D Ingrid Lindström, HT 1993 Potentialteori och variationskalkyl Matts Essén, Kyril Tintarev, VT 1994 Radontransformationen Christer Kiselman, HT 1993 Statistik för biologer o geovetare Sven Erick Alm, Dag Jonsson, Lennart Norell Toposteori Erik Palmgren, Björn Selander 12

15 7.2 Seminarier Analysseminariet 17 sep Dennis Hejhal On the distribution of zeros of linear combinations of Euler products. 22 okt Vladimir Azarin Limit sets, completeness of exponentials and multipliers of entire functions. 26 jan Sergei Shimorin Generalized Laplace operators and their applications to Hilbert spaces of analytic functions. Logikseminariet Logikseminariet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet. Ansvariga: Per Martin-Löf och Viggo Stoltenberg-Hansen 8 sep Andrei Voronkov A theory for programming in constructive logic. 6 okt Inger Sigstam Effectively continuous and computable functions in formal spaces. 10 nov Ed Griffor The proof-theoretic strength of Martin-Löf universes. 16 nov Johan Wästlund En formalisering av matematiken. (Presentation av ett examensarbete.) 8 dec Krister Segerberg Teoriförändringslogik och Kripke-semantik. 22 dec Ed Griffor The proof-theoretic strength of Martin-Löf universes, II. 19 jan S. Serafimovski Syntactic computation systems. 26 jan Jan von Plato Constructive geometry. 3 feb Erik Palmgren Konstruktivism och icke-standardanalys. (Docentföreläsning) 16 feb Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms. 23 feb Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms, II. 2 mar Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms, III. 9 mar Jerry Seligman Are diagrams terms? An algebraic appreciation of Venn diagrams. 16 mar Dag Westerståhl Kvantifikatorer med Fubinis egenskap. 23 mar Erik Palmgren Konstruktiv icke-standardanalys: formalisering och exempel. 30 mar Dan Ekman Normal proofs in set theory. 13 apr Erik Palmgren Konstruktiv icke-standardanalys, II. 20 apr Pjotr Bystrov Sequent calculi with generalized inference rules. 27 apr Viggo Stoltenberg- Domänrepresenterbarhet. Hansen 4 maj Erik Palmgren & Logiskt presenterade domäner en preliminär rapport. Viggo Stoltenberg- Hansen 25 maj Faron Moller On the complexity of deciding equivalences between context-free grammars. 13

16 Plurikomplexa seminariet Ansvarig: Christer Kiselman 13 sep Chantal Menini Functions of Nevanlinna class on an intersection of strictly pseudoconvex domains. 20 sep Maciej Klimek Polynomial estimates and a metric on the family of pluriregular sets. 11 okt Lê Hai Khôi Representation of holomorphic functions by series. 18 okt Lê Hai Khôi Representing systems for functions of several variables. 1 nov Lê Hai Khôi Convolution equations in the complex domain. 2 nov Wiesław Pleśniak Linear extension and polynomial approximation of ultradifferentiable functions. 8 nov Elias M. Stein The Bergman and Szeg}o projections in several variables. 9 nov Aderemi Kuku Mathematical research and education in Africa: Problems and Prospects. 6 dec Christer Kiselman A problem concerning lineal convexity. 4 jan Gerd Schmalz Holomorphic automorphisms of quadrics. 31 jan Jonas Avelin Openness of multifunctions. (Report on a paper by Boris Mordukhovich) 7 feb Jonas Avelin Openness of multifunctions, II. (Report on a paper by Tom Ransford) 14 feb Jonas Avelin Implicit function theorems for analytic multifunctions. The Oka Nishino theorem. (Report on a paper by Tom Ransford) 21 feb Stefan Halvarsson Extension of entire functions with controlled growth. 28 feb Siegfried Momm An extremal plurisubharmonic function for a functional analysis problem. 2 mar Siegfried Momm Convexity of sublevel sets of extremal plurisubharmonic functions. (An informal survey talk.) 7 mar Stefan Halvarsson Commutativity between the operations of relative order and supremum. 14 mar August Tsikh Multidimensional residues and their application to the evaluation of integrals over R n. 21 mar Maciej Klimek Analytic disks, extreme points and related problems. 11 apr Christer Kiselman Some remarks on lineal convexity. 18 apr Maciej Klimek Plurisubharmonic foliations. (Report on a paper by Hiroshi Kaneko) 25 apr Christer Kiselman Convexity and subharmonicity of marginal functions. (Report on a paper by Alano Ancona) 2 maj Christer Kiselman Convexity and subharmonicity of marginal functions, II. (Report on a paper by Alano Ancona) 9 maj Ragnar Sigurdsson Plurisubharmonic functions characterizing the growth of Fourier Laplace transforms. 16 maj Maciej Klimek Geometric aspects of pluripotential theory. (Docentföreläsning) 19 maj Ragnar Sigurdsson Plurisubharmonic functions characterizing the growth of Fourier Laplace transforms, II. 19 maj Mikael Passare Holomorphic differential forms on analytic sets. 14

17 Tillämpad matematik Ansvariga: Matts Essén och Anders Källström 19 nov Jonas Nycander Existence and stability of stationary vortices in an external shear flow. 11 feb Michel Willem Almost periodic solutions of semilinear elliptic problems on R n. 8 apr Tatiana Levetina On numerical solution of two-parameter Sturm Liouville problems. 20 maj Kyril Tintarev Några metoder i variationskalkyl. (Docentföreläsning) Tisdagsseminariet Ansvariga: Matts Essén och Per Sjölin 7 sep Kyril Tintarev Semilinear elliptic eigenvalue problems. 14 sep Lars Nylund A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant functionals. (Lic.-seminarium) 21 sep Song Guodong On a problem of Gross concerning the unicity of meromorphic functions. 28 sep He Yuzan BMOA and Ba spaces on compact bordered Riemann surfaces. 5 okt Torsten Ekedahl Taniyama Shimura Frey Serre Ribet Wiles. (Om Fermats stora sats.) 12 okt Håkan Hedenmalm 19 okt Vladimir Azarin Limit sets of subharmonic functions of finite order and their properties as dynamical systems. 26 okt Torbjörn Lundh Discontinuous groups and thin sets. (Lic.-seminarium) 27 okt Odd Maad On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. (Lic.-seminarium) 2 nov Y. Netrusov Capacities and interpolation of Besov spaces. 9 nov Vitali Liskevich On C 0 -semigroups generated by second order elliptic operators on L p -spaces. 16 nov Håkan Hedenmalm Beurling type invariant subspaces in Bergman spaces. 30 nov Kyril Tintarev Semilinear elliptic equations with supercritical nonlinearity. 7 dec Alexander Ioffe Critical point theory in metric spaces. 15 dec Jaak Peetre Nya rön om multilineära former i Hilbertrum. 25 jan Henrik Shahgholian Qualitative theory of semilinear PDEs. 1 feb M.I. Dyachenko Some problems on the convergence of multiple Fourier series. 8 feb Ognyan Kounchev Some qualitative properties of elliptic equations and applications to approximation theory. 15 feb Jonas Hansbo Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. (Lic.-seminarium) 1 mar Eisso Atzema Computer algebra and geometrical optics On the computation of abberation coefficients in arbitrary optical systems. 8 mar Li Shujie Multiple solutions for asymptotically linear elliptic boundary value problems. 15 mar Ralph Howard Norms of positive operators. 22 mar Matts Essén Some best constant inequalities for conjugate functions. 15

18 29 mar Donald Knuth Leaper graphs. 12 apr Kibret Negussie A nonlinear comparison problem for integral operators. (Lic.-seminarium) 19 apr Ilpo Laine A survey of f + A(z) f = 0 in the complex plane. 26 apr Alexander Borichev Cyclicity in Bergman-type spaces. 29 apr Kaj Nyström Smoothness properties of solutions to Dirichlet problems in domains with a fractal boundary. 3 maj Stefan Richter An inner-outer factorization for Bergman space functions. 10 maj K. Dyakonov On Carleson s representation formula for the Dirichlet integral. 17 maj S. Yu. Favorov The value distribution of holomorphic mappings of a finite dimensional space into a Banach space. 24 maj S. Yu. Favorov A generalization of Khinchin s inequality. 31 maj Ivan Netuka Potential theory characterization of balls. 7 jun John Rossi On equilibrium points of logarithmic potentials. Matematisk statistik Ansvarig: Allan Gut och Dietrich von Rosen 15 sep Søren Asmussen ATM og MAP. 22 sep Mioara Buiculescu Limit theorems for continuous time Markov processes and excessive measures. 29 sep Bengt Jonsson Observing probabilistic processes through testing. 6 okt Jan Rudander Något om väntetiden tills ett givet ord förekommer för första gången i en slumpmässig bokstavsföljd. 13 okt Gerold Alsmeyer A probabilistic proof of the Markov renewal theorem. 15 okt Mats B. Andersson Analys av diskreta data från resandeundersökning på tåg. (Presentation av examensarbete) 19 okt Gerold Alsmeyer Markov renewal theory (cont d). 27 okt Dietrich von Rosen Approximation av ML-skattnigarnas fördelningar i tillväxtkurvemodeller. 10 nov Joanna Tyrcha The statistical dynamics of recurrent biological events. 17 nov Lennart Norell Något om REML. 24 nov Priscilla Greenwood Improved estimates from the Gibb s sampler. 1 dec Georgina Bermann Probit regression för multipla ordinala variabler. 3 dec Katarina Hedman A predictive model of the intraocular pressure lowering effect of Latanoprost. (Presentation av examensarbete) 14 jan Hans Frimmel Laborationsprogram för matematisk statistik. (Presentation av examensarbete) 19 jan Lennart Bondesson Smått och gott från min matematik- och statistikpraktik. 26 jan Tõnu Kollo On Wishart approximation. 2 feb Paavo Salminen Decomposing a diffusion path via its local time. 9 feb Rolf Larsson Asymptotiska fördelningen och korrektion för små stickprov för några test i AR-processer. 16 feb Rainer Schwabe Optimal designs for multi-factor models. 23 feb Svante Janson Talagrands exponentialolikheter. 2 mar Boualem Djehiche Bernstein processes and spin-1/2 particles. 16

19 9 mar Gerold Alsmeyer Asexual versus bisexual Galton-Watson processes: A comparison of extinction probabilities. 16 mar Serik Sagitov Age-dependent branching, renewal theorems and superprocesses. 23 mar Sven-Erick Alm Risken för extrema "klumpar" av slumphändelser eller Om fördelningen för scan-statistikan till en Poissonprocess. 6 apr Lennart Bondesson Om OD och generaliserade gammafaltningar. 13 apr Vårmöte Föreningen för Medicinsk statistik. Föredrag, analys av läkemedelsdata. 20 apr Jeff Steif Discontinuity of a 1-dimensional cellular automaton at a phase transition point. 27 apr Allan Gut Första passagetider med tillämpningar på sekvenstest. 4 maj Jan Rudander Martingaler med givet absolutvärde. 11 maj Håkan Ljung Koststudier. 20 maj C.R. Rao Fascination of statistics. 24 maj Lars-Ola Hahlin Om n rekord. 3 jun Carl-Gustav Esseen Ormproblemet: Om sannolikheten för att en stryktipsomgång resulterar i en s.k. orm. Generaliseringar. Övriga seminarier 4 okt Maria Pelkonen Algoritmer och deras historia. (Redovisning av ett examensarbete.) 27 okt Oleg Viro Patchworking real algebraic varieties. 11 nov Thomas Weibull Knutteori och DNA. (Matematiska föreningen) 22 apr Oleg Viro The simplest invariants of curves on surfaces (in differential and real algebraic categories. 27 maj Björn Selander Galois theory and covering spaces. 1 jun Per Martin-Löf Finns det absolut oavgörbara matematiska påståenden? (Matematiska föreningen) 2 jun Björn Selander Galois theory and covering spaces, II. 8. Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Sven Erick Alm föreläste vid CTH den 16/ och vid LTH den 8/ Mats Andersson höll föredrag vid KTH den 16/ Elísabet Andrésdóttir har sammanträtt med den nationella utvärderingskommittén i Stockholm (2 ggr), Lund, Linköping och Göteborg. Jonas Avelin deltog i konferensen Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/8 1993, och i Jyväskylä International Summer School i Jyväskylä, Finland, den 9 27/ Jens Blanck deltog i Logic Colloquium 94, Frankrike, och tillbringade höstterminen 1993 vid Monash University i Australien och höll därvid två seminarier vid Department of Mathematics. Lennart Bondesson höll ett föredrag vid The Harold Cramér Symposium i Stockholm den 24 25/

20 Alexander Borichev besökte USA den 15 30/ och höll därvid föredrag vid University of Maryland och University of Kentucky, höll föredrag vid Second August Conference on Spectral Theory of Functions i St.-Petersburg, deltog i Banach semester on linear operators i Warszawa samt i The Second Conference on Function Spaces i Edwardsville, USA. Kerstin Ekstig har hållit en studiedag för lärare i Åkersberga den 10/ , deltog i Matematikbiennalen i Göteborg den 26 28/1 1994, medverkade med föredrag vid Datalärarföreningens konferens i Gävle den 6 7/ samt deltog i lärarutbildningsseminarium (LUMA 93) i Härnösand den 22 24/ Matts Essén har hållit föredrag i Göteborg den 11/ och i Helsingfors den 23/ samt deltog med föredrag i 2nd European Conference on Elliptic and Parabolic Problems i Pont-à-Mousson, Frankrike, den 13 17/ Allan Gut har deltagit med föredrag i 5th Prague Symposium on Asymptotic Statistics den 3 9/ i Prag och i 3rd World Congress of the Bernoulli Society den 20 25/ i Chapel Hill, NC, USA, samt har deltagit i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/ Stefan Halvarsson deltog i konferensen Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/ Håkan Hedenmalm höll föredrag i Trondheim i december Svante Janson besökte IMA, Minneapolis, under sept nov 1993, Mich. Tech. Univ., Houghton, i nov 1993, Yale University, New Haven, i nov 1993 och Cambridge University, England, i maj 1994 och höll därvid föredrag på samtliga ställen. Dag Jonsson deltog i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/ Sten Kaijser deltog i SAMSA i Gaborone, Botswana, i december 1993, höll föredrag i Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika, i maj 1994, samt deltog i Kahanekonferensen juni juli Ingemar Kaj var gästforskare vid Institute of Applied Analysis and Stochastics, Berlin, den 20/6 17/ och vid Åbo Akademi den 18 29/8 1993, besökte NAS of Kazachstan, Almaty, den 3 25/ , gästföreläste vid CTH i december 1993 och vid Lunds universitet i april 1994, deltog med föredrag i konferenserna Stochastic Partial Differential Equations, ICMS Edinburgh, den 21/3 2/ och 3rd World Congress of the Bernoulli Society, Chapel Hill, NC, USA, den 20 25/ samt besökte Finska sommarskolan i sannolikhetsteori i Lahti den 30/5 3/ Christer Kiselman var huvudföreläsare vid sommarskolan Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/8 1993, huvudföreläsare vid Isländska Esperanto-Förbundets årskongress i Reykjavik den 14 15/8 1993, höll föredrag vid Islands universitet (Reykjavik) den 16/ och vid Isländska matematikersamfundets möte i Reykjavik den 17/8 1993, samt höll föredrag vid Felix-Klein-Kolloquium, Heinrich- Heine-Universität, Düsseldorf, den 11/ Maciej Klimek höll ett föredrag vid KTH den 24/ Rolf Larsson deltog i en workshop i ekonometri i Mariefred i juni Håkan Ljung gjorde en studieresa till Harvard School of Public Health, Boston, i maj Torbjörn Lundh har besökt A. Bearden i Cambridge och P. Rippon vid Milton Keynes under november 1993, samt hållit föredrag vid Göteborgs universitet den 10/ Jerk Matero deltog i Jyväskylä International Summer School i Jyväskylä, Finland, den 9 27/ Lennart Norell höll föredrag vid 5th Symposium on Biometrical Problems i Garpenberg den 15 18/8 1993, deltog i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/9 1993, i Svenska 18

Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93

Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 2 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 4 3. Publikationer och rapporter

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

En modell för priset på en aktie

En modell för priset på en aktie En modell för priset på en aktie Projektarbete i kursen Vardagslivets mysterier förklarade 2006 Andreas Brodin Abstract. Att kunna förutsäga hur priset på en aktie ändras med tiden skulle vara stort. En

Läs mer

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15 Vecka 16 Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation Tisdagen den 17/4, kl. 10.15 AGAT seminarium Ulf Persson: Elliptiska ytor och Hilbert modulära ytor Tisdag 17/4, kl. 15:15-17:00 S1

Läs mer

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119.

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119. CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO SEPTEMBER 2007 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Efternamn: Myroslav Drozdenko Personnummer: 771216-2119 Postadress: Besöksadress: Hemadress: E-post: Hemsida: Institutionen för

Läs mer

CV för Urban Larsson 22 Feb 2008

CV för Urban Larsson 22 Feb 2008 CV för Urban Larsson 22 Feb 2008 Personuppgifter Urban Larsson 650910 5950 Såggatan 35e 414 58 Göteborg Telefon hem 031 126926 Mobil 0738 277645 Epost urban.larsson@yahoo.se Körkort B Språk Engelska flytande,

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Vetenskaplig produktion

Vetenskaplig produktion Vetenskaplig produktion Dahlbom, U.,(1983), Konsistens vid unimodal och monoton regression, Seminair report 1983:6. In Swedish. Dahlbom, U.; The effect of grouping on bias when using unimodal regression.

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det NR 24 FREDAGEN DEN 22 AUGUSTI 2003 BRA KET Veckobladet fra n Institutionen för matematik vid Kungl Tekniska Högskolan

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Stockholm, den 10 oktober 2008. Mikael Passare och Tom Britton Prefekt och stf prefekt

Stockholm, den 10 oktober 2008. Mikael Passare och Tom Britton Prefekt och stf prefekt FÖRORD I denna årsrapport ges en redogörelse för verksamheten under år 2007 vid Matematiska institutionen på Stockholms universitet. Institutionen består som bekant av de två avdelningarna Matematik (drygt

Läs mer

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd Projektstart: 2012 Projektavslut: 2017 Finansierat av: Vinnova, FFI Transporteffektivitet och Scania CV Dr Jonas Biteus Scania CV Vehicle service

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Studienämnden Data 2012 13

Studienämnden Data 2012 13 Studienämnden Data 2012 13 Verksamhetsberättelse 3 2013-02-28 Christoffer Öjeling Emil Bryngelsson Daniel Toom Ordförande Vice Ordförande Arr-chef Öjeling, Bryngelsson, Toom SND Verksamhetsrapport 3 1

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Ekonomisk redovisning för 2005

Ekonomisk redovisning för 2005 Formulär 1: Inbetalat till Programmet och utbetalade bidrag Programmets namn: ARTES SSFs Dossier-nummer: Belopp i 1000- tal kronor (kkr) Kvar ofördelat -01-01 av SSF-anslag 380 Kvar -01-01av anslag från

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Program. 09.00-09.45 Inledning: ekonomi, rekryteringar m.m. 09.45-10.15 Fika. 10.15-11.00 Examensarbeten, resursfördelning.

Program. 09.00-09.45 Inledning: ekonomi, rekryteringar m.m. 09.45-10.15 Fika. 10.15-11.00 Examensarbeten, resursfördelning. Program 09.00-09.45 Inledning: ekonomi, rekryteringar m.m. 09.45-10.15 Fika. 10.15-11.00 Examensarbeten, resursfördelning. 11.00-12.00 Gruppdiskussioner. 12.00-13.00 Lunch. 13.00-13.30 Redovisningar. 13.30-14.15

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/91 Andi Almqvist Malmö Turné i Italien feb - mar 2014 Turné 17 000 KN 2014/602 Kristian Anttila Göteborg Turné

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning Några grundfakta: Start hösten 1995 Nominellt 30 platser Civilingenjörsutbildning, 180 poäng Utvecklingen stödd av grundutbildningsrådet => större andel kvinnliga sökande/antagna => problembaserad inlärning

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur?

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? En pågående Lerning Study av Per Selin Johan Larsson Varför programmering? Är det mindre viktigt att förstå digitala byggstenar i den digitala

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsområdet

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsområdet Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsområdet NR 7 FREDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2000 BRÅKET Veckobladet från Institutionen för matematik vid Kungl Tekniska Högskolan

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK Henrik Sandberg (hsan@kth.se) Reglerteknik EES Osquldas väg 10, plan 6 Dagens program Kursinformation Reglerteknik konsten att styra Inledande

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SKM, år 2004

Verksamhetsberättelse för SKM, år 2004 Verksamhetsberättelse för SKM, år 2004 Medlemmar Den 29 november valde Nationalkommittén nya ledamöter i SKM. De avgående medlemmarna (som varit med sedan starten 1996) var Gerd Brandell Barbro Grevholm

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Professionerna i akademin. och. akademin i professionerna

Professionerna i akademin. och. akademin i professionerna Professionerna i akademin och akademin i professionerna Ola Agevall Forum for Research on Professions Linnaeus University Tidsbild: Engelskt 1800-tal Profession och universitet At least there is tolerably

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Projektbeskrivning. Informationsteknik och lärande i matematik. undervisning som ett lärande system

Projektbeskrivning. Informationsteknik och lärande i matematik. undervisning som ett lärande system Projektbeskrivning Informationsteknik och lärande i matematik undervisning som ett lärande system Projektet är ett samarbete mellan Avdelningen för matematik vid Karlstads universitet och Älvkullegymnasiet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer