Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94"

Transkript

1 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

2 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 3 3. Publikationer och rapporter 6 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1993/ Priser och utmärkelser Konferenser, möten o. dyl Högre undervisning och seminarier Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Gästforskare Övrigt Undervisning inom grundläggande utbildning 1993/ Registreringar och prestationer inom grundutb. 1993/ Institutionens bokslut 1993/94 24

3 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1.1 Organisation Matematiska institutionen består av två avdelningar, avdelningen för matematik och avdelningen för matematisk statistik. Förutom anställda som hänförs till dessa avdelningar har institutionen gemensam TA-personal. Inom var och en av de två avdelningarna finns en studierektor för grundläggande utbildning. 1.2 Prefekt och styrelse Institutionen leds av en styrelse och en prefekt. Styrelsen består av prefekten, tre lärarrepresentanter, en representant för den administrativa och tekniska personalen och två studeranderepresentanter, varav en forskarstuderande. Prefekt: Lars-Åke Lindahl Ställföreträdande prefekt: Johan Tysk Styrelsens övriga ledamöter har varit Elísabet Andrésdóttir, Thomas Erlandsson, Viggo Stoltenberg-Hansen, Berit Malm, Jens Blanck och Sara Maad med Lennart Norell, Ryszard Rubinsztein, Marjatta Ljungmark, Lars-Ola Hahlin och Göran Hamrin som suppleanter. Styrelsen har haft 9 sammanträden under verksamhetsåret. 1.3 För institutionen gemensam TA-personal Lisbeth Juuso, inst. sekr. 50% Zsuzsanna Kristófi, ass. Marjatta Ljungmark, högsk. sekr. Berit Malm, ass. 60% Eira Tersmeden, ass. 50% Ragnvald Magnusson, inst. tekn. 67% 1.4 Avdelningen för matematik Professorer Lennart Carleson, t.o.m Matts Essén Dennis Hejhal, fr.o.m , tjl. Universitetslektorer Svante Janson Christer Kiselman Leif Abrahamsson Ingrid Lindström Gunnar Berg, studierektor Jan Nordin, vik. Cheng Yuanji, vik. 50% Anders Randler, vik. Stig Christofferson Ryszard Rubinsztein Stanley Einstein-Matthews, vik. 50% Inger Sigstam Kerstin Ekstig Per Sjölin, t.o.m Thomas Erlandsson Håkan Sollervall Fan Ming, vik. 50% Viggo Stoltenberg-Hansen Lars Fjellstedt Bo Styf Edward Griffor Kyril Tintarev 1

4 Håkan Hedenmalm Johan Tysk Sten Kaijser, tjl. Björn Walther, vik. Maciej Klimek Wang Xiaoqin Anders Källström Gunnar Welin, vik. 50% Lars-Åke Lindahl Anders Vretblad Universitetsadjunkter Elísabet Andrésdóttir Lennart Salling Anna Grahn, 50% Pepe Winkler Lars Höglund Petter Åberg, vik. 50% fr.o.m Staffan Rodhe Forskarassistenter Alexander Borichev Cheng Yuanji, vik. 50% fr.o.m Doktorandtjänster Mats Andersson Jonas Avelin Jens Blanck Peter Grenholm, tjl. Utbildningsbidrag/assistenttjänster Erik Palmgren Stefan Halvarsson Torbjörn Lundh Jerk Matero Warwick Tucker, tjl. Jonas Hansbo Kibret Negussie Odd Maad, t.o.m Björn Selander, t.o.m Amanuenser Yacin Ameur Björn Ivarsson Anders Andersson Stefan Jakobsson Pontus Andersson Jakob Jonsson Tobias Ekholm Lars Larsson-Cohn Hassan Habbane, t.o.m Sigrid Norén, t.o.m Göran Hamrin, fr.o.m Olof Östlund 1.5 Avdelningen för matematisk statistik Professor Allan Gut Universitetslektorer Sven Erick Alm, tjl. 50% Ingemar Kaj Lennart Bondesson, fr.o.m , tjl. 10% Rolf Larsson, fr.o.m Hans Garmo, vik. 50% Lennart Norell Dag Jonsson, studierektor Dietrich von Rosen Doktorandtjänster Lars-Ola Hahlin Håkan Ljung Utbildningsbidrag/assistenttjänster Hans Garmo 2 Stefan Svanberg Jan Rudander

5 1.6 Emeriti Lennart Carleson, prof. em. fr.o.m Yngve Domar, prof. em. Carl-Gustav Esseen, prof. em. Sonja Lyttkens, f.d. univ. lektor 1.7 Personalförändringar under året Lennart Bondesson, univ lektor i matematisk statistik fr.o.m Dennis Hejhal, utnämnd till professor i matematik fr.o.m Maciej Klimek, univ lektor i matematik fr.o.m Rolf Larsson, univ lektor i matematisk statistik fr.o.m Kyril Tintarev, univ lektor i matematik fr.o.m Lennart Carleson, pensionerad Per Sjölin, professor i matematisk analys vid KTH fr.o.m Tjänster och uppdrag utanför institutionen 2.1 Anställdas tjänster utanför institutionen Sven Erick Alm, forskningsingenjör 50% vid Centrum för säkerhetsforskning, KTH. Lennart Bondesson, professor vid SLU, Umeå ht 1993 och 10% vt Sten Kaijser, visiting professor vid Eduardo Mondlane University, Maputo, Moçambique. Christer Kiselman, professor vid Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino. Jan Kärrman, forskningsingenjör vid Institutionen för teknisk databehandling. Håkan Ljung, 50% av tjänstgöringen vid Cancerepidemiologiska enheten. Kyril Tintarev, associate professor vid University of California at Irvine med tjänstledighet hela året. 2.2 Uppdrag i nämnder och arbetsgrupper vid Uppsala universitet Mats Andersson, ledamot i Beurlingbibliotekets biblioteksråd ht Allan Gut, ordf. i matematisk-datavetenskapliga sektionens tjänsteförslagsnämnd och ledamot i elektorsförsamlingen inför konsistorievalet Christer Kiselman, ordinarie ledamot i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, dekanus för matematisk-datavetenskapliga sektionen. Lars-Åke Lindahl, samordnare för matematikområdet inom grundläggande utbildning, ledamot i fakultetens grundutbildningsutskott och medlem av Polacksbackens prefektråd. Torbjörn Lundh, ledamot i UDAC:s styrelse. Jerk Matero, ledamot i Beurlingbibliotekets biblioteksråd vt Staffan Rodhe, ledamot i arbetsgrupp för matematik i biologiutbildningen. Viggo Stoltenberg-Hansen, suppleant i tjänsteförslagsnämnden, ledamot av styrelsen för Johan Tysk, suppleant i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, ledamot av Beurlingbibliotekets biblioteksråd, ledamot i arbetsgrupper för DVP, IT och ingenjörsutbildningen. Anders Vretblad, ledamot i matematisk-datavetenskapliga tjänsteförslagsnämnden. 3

6 2.3 Sakkunniguppdrag Sven Erick Alm, diskutant på Marianne Månssons licavhandling i matematisk statistik vid CTH. Yngve Domar, sakkunnig vid tillsättning av tre lektorat i matematik vid Umeå universitet och ett lektorat vid KTH. Thomas Erlandsson, ledamot i betygsnämnden vid Yuan Tians disputation vid KTH. Matts Essén, sakkunnig två gånger vid tillsättning av totalt fem lektorat i matematik vid Göteborgs universitet och CTH, medlem av betygskommittén vid Ulf Janfalks disputation vid Linköpings universitet och vid Li Yongqings disputation vid Stockholms universitet, sakkunnig för tjänster vid universitet i England, Irland och Israel, sakkunnig för International Science Foundation, Washington, USA. Allan Gut, sakkunnig för professur i matematisk statistik vid Lunds universitet, ledamot i betygsnämnden vid Roland Perfekts disputation i matematisk statistik vid Lunds universitet, sakkunnig för International Science Foundation. Håkan Hedenmalm, sakkunnig för lektorat i matematik vid Högskolan i Örebro. Svante Janson, sakkunnig för International Science Foundation och för Vetenskapsakademiens kommitté för anslag till samarbete med forskare i f.d. Sovjetunionen. Ingemar Kaj, diskutant på Olle Högströms licentiatavhandling i matematisk statistik vid CTH. Christer Kiselman, sakkunnig för International Science Foundation och för NSF, fakultetsopponent vid Thomas Strömbergs disputation i Luleå. Erik Palmgren, ledamot i betygsnämnden vid Svetozar Serafimovskis disputation i matematik vid Stockholms universitet. Dietrich von Rosen, sakkunnig för lektorat i statistik vid Högskolan i Luleå och vid Stockholms universitet samt för lektorat i matematisk statistik vid Högskolan i Västerås. Viggo Stoltenberg-Hansen, opponent vid Svetozar Serafimovskis disputation i matematik vid Stockholms universitet, ledamot av betygsnämnden vid Daniel Fredholms disputation vid Stockholms universitet. Johan Tysk, sakkunnig vid tillsättning av lektorat i matematik vid Högskolan i Gävle/Sandviken. 2.4 Referee- och recensionsuppdrag Gunnar Berg, recensioner för Elementa och Lychnos. Lennart Bondesson, recension för Elementa, refereeuppdrag för Scand. J. of Stat. och Stochastic Process. Appl. Alexander Borichev, recensioner för Math. Rev. och refereeuppdrg för Proc. Edinburg Math. Soc. Yngve Domar, refereeuppdrag för Math. Scand. och recentioner för Math. Rev. Thomas Erlandsson, recensioner i Elementa. Matts Essén, refereeuppdrag för Ark. Mat., Complex Variables, London Math. Soc., Math. Proc. Cambridge Phil. Soc., Proc. Amer. Math. Soc., recensioner för Math. Rev. och Elementa Allan Gut, refereeuppdrag för J. Appl. Probab., Statist. Probab. Lett., Ann. Appl. Probab. och J. Theoret. Probab., recension för Zbl. Math. Håkan Hedenmalm, refereeuppdrag för Acta Math., Bull. London Math. Soc., Ann. Inst. Fourier och J. Reine Angew. Math. 4

7 Svante Janson, refereeuppdrag för Ann. Appl. Probab., J. Appl. Probab., Stochastic Process. Appl., J. Funct. Anal., Rand. Struc. Alg. och IMA proceedings. Dag Jonsson, recensioner för Elementa. Sten Kaijser, refereeuppdrag för Math. Scand., recensioner för Math. Rev. Ingemar Kaj, refereeuppdrag för Stochastic Process. Appl., recensioner för Math. Rev. och Elementa. Christer Kiselman, refereeuppdrag för Math. Scand., Trans. Amer. Math. Soc. och Ann. Polon. Math. Maciej Klimek, refereeuppdrag för Proc. London Math. Soc., Arabian J. Sci. Engrg. och Michigan Math. J., recensioner för Math. Rev., Zbl. Math. och Elementa. Anders Källström, recensioner för Elementa. Lars-Åke Lindahl, recension för Elementa. Erik Palmgren, refereeuppdrag för J. Symbolic Logic, Algebraic and Logic Programming 1994 och Higher Order Algebra, Logic and Term Rewriting Staffan Rodhe, recension för Elementa. Dietrich von Rosen, refereeuppdrag för Scand. J. Statist., Ann. Inst. Statist. Math. och Statistics. Ryszard Rubinsztein, recension för Elementa. Viggo Stoltenberg-Hansen, refereeuppdrag för ICALP 94, CSL 94 och ALP 94. Kyril Tintarev, refereeuppdrag för Internat. J. Math. and Math. Sci. Johan Tysk, recensioner för Math. Rev. Anders Vretblad, recensioner för Elementa. 2.5 Övrigt Elísabet Andrésdóttir, institutionens representant i ledningsgruppen för den nationella utvärderingen av grundutbildningen i matematik. Gunnar Berg, medarbetare i Nationalencyklopedin. Lennart Bondesson, styrelseledamot i Nordic Region of Biometric Society, medlem i Editorial Advisory Committee i Biometric Society, medlem i programkommittén för biometrikonferens i Göteborg 1995, medarbetare i Nationalencyklopedin. Stig Christofferson, lokal koordinator för ett ERASMUS-program avseende utbyte med Berlin, Eindhoven, Stuttgart, Magdeburg och Aarhus (ICP-92DK1013/11). Yngve Domar, ledamot av Svenska Matematikersamfundets kommitté för Wallenbergstipendiet. Kerstin Ekstig, medlem i grupp utsedd av Skolverket för utarbetande av centrala prov i matematik för gymnasiet. Thomas Erlandsson, medarbetare i Nationalencyklopedin, svensk redaktör för NOR- MAT. Matts Essén, vice ordförande i Svenska Matematikersamfundet, medlem av redaktionskommittén för Complex Variables, medlem av NORFA-nätverket "Potential theory and nonlinear partial differential equations". Ed Griffor, redaktör för Handbook of Recursion Theory. Allan Gut, sekreterare i Stiftelsen Svenska Bernoullisällskapet, medlem i NFR:s beredningsgrupp för matematik-fysik, ledamot i Svenska Nationalkommittén för matematik, medarbetare i Nationalencyklopedin. Svante Janson, medlem av redaktionskommitteerna för Random Structures & Algorithms och Journal of Applied Probability. 5

8 Dag Jonsson, redaktör för problemavdelningen i Elementa, ledamot i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling, ansvarig för Uppsala- och Västeråsskolornas matematiktävling, ledamot i arbetsgrupp för inrättande av biostatistikutbildning. Sten Kaijser, svensk redaktör för NORMAT. Christer Kiselman, huvudredaktör för Acta Mathematica, expert för matematiken i Nationalencyklopedin, ledamot av the Advisory Board för Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Kharkov. Anders Källström, lokalombud för Svenska Matematikersamfundet, recensionsredaktör för Elementa, fackligt ombud för SULF. Lennart Norell, lokalombud för Svenska Statistikersamfundet. Dietrich von Rosen, ledamot i styrelsen för Föreningen för medicinsk statistik. 3. Publikationer och rapporter 3.1 Publikationer 1993 Sven Erick Alm, Upper bounds for the connective constant of self-avoiding walks. Combin., Probab. and Comput. 2 (1993), Lennart Bondesson, Optimal utilization of clones and genetic thinning of seed orchards. (With D. Lindgren.) Silvae Genetica 42 (1993), Lennart Bondesson, Optimal selection from families. (With D. Lindgren and R.P. Wei.) Heredity (1993). Lennart Bondesson, Assessing the risk of snow and wind damage from tree physical characteristics. (With E. Valinger and L. Lundqvist.) Forestry 66 (1993), Alexander Borichev, Approximation in a class of Banach algebras of quasianalytically smooth analytic functions. (With H. Hedenmalm.) J. Funct. Anal. 115 (1993), Lennart Carleson, Complex dynamics. (With T.W. Gamelin.) Springer-Verlag, Cheng Yuanji, On the absolute stability of multi-nonlinear control systems in the critical cases. (With Lina Wang.) IMA J. Math. Control. Inform. 10 (1993), Henrik Egnell, A variational approach to the equation u + Ku n+2 n 2 Gabriele Bianchi.) Arch. Rational Mech. Anal. 122 (1993), = 0 in R n. (With Carl-Gustav Esseen, A stochastic model for primitive roots. Rev. Roumaine Math. 38 (1993). Matts Essén, On universal Phragmén-Lindelöf theorems. Complex Variables 23 (1993), Matts Essén, A convolution inequality with applications to function theory II. (With J. Rossi and D.F. Shea.) J. Analyse Math. 61 (1993), Allan Gut, Complete convergence and CŁsaro summation for i.i.d. random variables. Probab. Th. Related Fields 97 (1993), Håkan Hedenmalm, A factoring theorem for a weighted Bergman space. St. Petersburg Math. J. 4 (1993), Håkan Hedenmalm, Approximation in a class of Banach algebras of quasianalytically smooth analytic functions. (With A. Borichev.) J. Funct. Anal. 115 (1993),

9 Håkan Hedenmalm, An invariant subspace of the Bergman space having the codimension two property. J. Reine Angew. Math. 443 (1993), 1 9. Håkan Hedenmalm, Spectral properties of invariant subspaces in the Bergman space. J. Funct. Anal. 116 (1993), Ola Hössjer, Robust multiple classification of known signals in additive noise an asymptotic weak signal approach. (With M. Mettiji.) IEEE Trans. Inform. Theory, Svante Janson, Intermediate Hankel operators on the Bergman space. (With Richard Rochberg.) J. Operator Theory 29 (1993), Svante Janson, Multicyclic components in a random graph process. Rand. Struct. Alg. 4 (1993), Svante Janson, Interpolation of subcouples and quotient couples. Ark. Mat. 31 (1993), Svante Janson, The birth of the giant component. (With Donald Knuth, Tomasz Łuczak and Boris Pittel.) Rand. Struct. Alg. 4 (1993), Dag Jonsson, Short-term variation in blood pressure determines the accuracy of simultaneous and sequential recordings in the validation of blood pressure measuring devices. (With Åke Schwan.) J. Human Hypertension 7 (1993), Ingemar Kaj, On a first passage problem for branching Brownian motions. P. Salminen.) Ann. Appl. Probab. 3 (1993), (With Ingemar Kaj, A note on first passages in branching Brownian motions. (With P. Salminen.) Frontiers Pure Appl. Probab. 1 (1993), H. Niemi et al. (Eds.) TVP/VSP Christer Kiselman, Order and type as measures of growth for convex or entire functions. Proc. London Math. Soc. (2) 33 (1993), Christer Kiselman, Primitiveco de kelkaj adverboj. La Letero de l Akademio de Esperanto 25 (1993), 8. Maciej Klimek, Teaching differentiation in normed spaces. Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 24 (1993), Jan Kärrman, Existence of proportional graphs. J. Graph Theory 17 (1993), Lennart Norell, Retrospective early tests of Pinus Sylvestris (L.) seedlings grown under five nutrient regimes. (With G. Eriksson, I. Dormling, A. Jonsson and L-G Sterner.) Forest Science 39 (1993), Lennart Norell, Are there any associations between embryogenic capacity and phenological traits in two populations of Picea Abies? (With I. Ekborg and S. von Arnold.) Canadian Journal of Forest Research 23 (1993), Lennart Norell, Optimal sample sizes for partitioning a set of normal populations with respect to a control. Sankhyā B 55 (1993), Erik Palmgren, An information system interpretation of Martin-Löf s partial type theory with universes. Inform. and Comput. 106 (1993), Erik Palmgren, A note on Mathematics of Infinity. J. Symbolic Logic 582 (1993), Staffan Rodhe, Naturlig matematik. (With Inger Sigstam.) Bokförlaget KUB, Dietrich von Rosen, Some results on homogeneous matrix equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 14 (1993),

10 Dietrich von Rosen, Homogeneous matrix equations and multivariate linear models. Linear Algebra Appl. 193 (1993), Dietrich von Rosen, Uniqueness conditions for maximum likelihood estimators in a multivariate linear model. J. Statist. Plann. Inference 36 (1993), Inger Sigstam, Naturlig matematik. (With Staffan Rodhe.) Bokförlaget KUB, Viggo Stoltenberg-Hansen, Infinite systems of equations over inverse limits and infinite synchronous concurrent algorithms. (With J.V. Tucker.) In Semantics: Foundations and Apllications. Eds. de Bakker et al. LNCS 666, Springer Verlag, Berlin, 1993, pp Kyril Tintarev, Mountain impasse theorem and spectrum of semilinear elliptic problems. Trans. Amer. Math. Soc. 336 (1993), Kyril Tintarev, Nonlinear eigenvalues and mountain pass methods. (With Martin Schechter.) Topol. Methods Nonlinear Anal. 1 (1993), Johan Tysk, Eigenvalue estimates and isoperimetric inequalities for cone-manifolds. (With C. Hodgson.) Bull. Austral. Math. Soc. 47 (1993), Johan Tysk, Eigenvalue problems for manifolds with singularities. Proc. Sympos. Pure Math. 54 (1993), Johan Tysk, Behavior of the Poincaré metric near a fractal boundary. (With S. Frankel.) Complex Variables 23 (1993), Rapporter 1993 Mats Andersson, The Hausdorff Young inequality and Fourier type. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:26. Alexander Borichev, A note on the Dirichlet-type spaces. U.U.D.M. Report 1993:11. Alexander Borichev, Completeness of translates in weighted L p -spaces on the halfline. (With H. Hedenmalm.) U.U.D.M. Report 1993:15. Alexander Borichev, Completeness of translates in weighted Hilbert spaces on the half-line. (With H. Hedenmalm.) Centre de recerca matemàtica, Institut d Estudis Catalans, Barcelona. Preprint No. 196, S. Einstein-Matthews, Extremal plurisubharmonic functions and complex Monge- AmpŁre operators. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:5. Matts Essén, On the solutions of quasilinear elliptic problems with boundary blow-up. (With C. Bandle.) U.U.D.M. Report 1993:4. Matts Essén, On exceptional sets for superharmonic functions in a halfspace: an inverse problem. (With V. Eiderman.) U.U.D.M. Report 1993:17. Fan Ming, Some interpolation functors for Banach couples and Doolittle diagrams. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:7. Hans Garmo, A use of resampling methods in a sensitivity analysis of the ley-ruminant system model. Rapport 26, Avdelningen för statistik, SLU, Hans Garmo, Randomization tests for a partially systematic experiment in forest ecology. Rapport 27, Avdelningen för statistik, SLU, Ed Griffor, On the existence of C-equilibria in an extended theory of games. (With T.R. Burns.) U.U.D.M. Report 1993:1. Allan Gut, Stopped random processes with applications to first passage times. U.U.D. M. Report 1993:13. Allan Gut, On the law of the iterated logarithm for rapidly increasing subsequences. (With Rainer Schwabe.) 8

11 Jonas Hansbo, Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:27. Håkan Hedenmalm, Completeness of translates in weighted L p -spaces on the half-line. (With A. Borichev.) U.U.D.M. Report 1993:15. Håkan Hedenmalm, Beurling type invariant subspaces of the Bergman space. (With B. Korenblum and K. Zhu.) U.U.D.M. Report 1993:24. Håkan Hedenmalm, Determination of the acid dissociation constant for cis-diamineaquachlorplatinu (III) ion. A hydrolysis product of cisplatin. (With Ehrsson, Andersson and Elfsson.) Preprint Svante Janson, The number of spanning trees, Hamilton cycles and perfect matchings in a random graph. U.U.D.M. Report 1993:2. Svante Janson, On the length of the longest increasing subsequence in a random permutation. (With B. Bollobás.) U.U.D.M. Report 1993:19. Svante Janson, Hamilton cycles in a random tournament. U.U.D.M. Report 1993:20. Svante Janson, Random regular graphs: asymptotic distributions and contiguity. Minneapolis Dag Jonsson, A numerically derived method for preprocessing of noisy data before applying principal component analysis. (With Finn Pedersen and Evert Bengtsson.) Centrum för bildanalys preprint Ingemar Kaj, A Schilder type theorem for super-brownian motion. (With K. Fleischmann and J. Gärtner.) U.U.D.M. Report 1993:14. Christer Kiselman, Plurisubharmonic functions and their singularities. U.U.D.M. Report 1993:28. Torbjörn Lundh, Discontinuous groups and thin sets. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:21. Odd Maad, On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:22. Lars Nylund, A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant linear functionals. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:16. Erik Palmgren, A constructive approach to nonstandard analysis. U.U.D.M. Report 1993:12. Erik Palmgren, Denotational semantics of constraint logic programming a nonstandard approach. U.U.D.M. Report 1993:23. Dietrich von Rosen, Moments for the inverted Wishart distribution with applications to the growth curve model. U.U.D.M. Report 1993:8. Dietrich von Rosen, Influential observations in multivariate linear models. U.U.D.M. Report 1993:9. Dietrich von Rosen, Moments and cumulants of symmetric matrices with applications to the Wishart distribution. (With T. Kollo.) U.U.D.M. Report 1993:10. Inger Sigstam, Computability and effective continuity in formal spaces. U.U.D.M. Report 1993:25. Per Sjölin, Global maximal estimates for solutions to the Schrödinger equation. U.U.D. M. Report 1993:3. A. Volberg, Normalization of almost conformal parabolic germs. (With Z. Balogh.) U.U.D.M. Report 1993:18. Wu Pengcheng, On the order of a class of meromorphic functions. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:6. 9

12 3.3 Kompendier, m.m. Leif Abrahamsson, Funktionalanalys. (Med Sten Kaijser). Lars-Ola Hahlin, Tentamensproblem i sannolikhetsteori. (Med Sven Erick Alm och Hans Garmo.) Dag Jonsson, Ett stycke statistik, 2:a upplagan. (Med Lennart Norell.) Sten Kaijser, Funktionalanalys. (Med Leif Abrahamsson.) Lennart Norell, Ett stycke statistik, 2:a upplagan. (Med Dag Jonsson.) Anders Vretblad, Fourieranalys. 3.4 Examensarbeten 1993 Hans Frimmel, Laborationsprogram i matematisk statistik. U.U.D.M. Project Report 1993: P5. Hans Frimmel, 3L-visualisering. U.U.D.M. Project Report 1993: P6. Katarina Hedman, A predictive model of the intraocular pressure lowering effect of Latanoprost. U.U.D.M. Project Report 1993: P4. Christina Lindgren, Meta-analysis with an application to studies of Ankylosing Spondylitis. U.U.D.M. Project Report 1993: P2. Karin Olsson, A statistical description of the breathing frequency in lambs under influence. U.U.D.M. Project Report 1993: P1. Maria Pelkonen, Algoritmer och deras historia. U.U.D.M. Project Report 1993: P3. 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1993/ Disputationer Mats E. Andersson, The Hausdorff Young inequality and Fourier type. Disputation den 14 december Opponent: Professor Jaak Peetre, Lund. 4.2 Licentiatseminarier Lars Nylund, A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant linear functionals. Licentiatseminarium den 14 september Torbjrn Lundh, Discontinuous groups and thin sets. Licentiatseminarium den 26 oktober Odd Maad, On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. Licentiatseminarium den 27 oktober Jonas Hansbo, Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. Licentiatseminarium den 15 februari Kibret Negussie, A nonlinear comparison problem for integral operators. Licentiatseminarium den 12 april

13 4.3 Oavlönade docenter Erik Palmgren, utnämnd den 16/ Maciej Klimek, utnämnd den 26/ Kyril Tintarev utnämnd den 26/ Priser och utmärkelser Thomas Erlandsson har tilldelats ett av Uppsala universitets fem pedagogiska pris. Svante Janson har invalts i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Viggo Stoltenberg-Hansen har utnämnts till biträdande professor. 6. Konferenser, möten o. dyl. Konungabesök Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf besökte Polacksbacken den 29 november 1993, varvid bl.a. Christer Kiselman presenterade verksamheten vid Matematiskt-Informationsteknologiskt centrum, MIC. Geheimschreiber till Beurlingbiblioteket FRA har välvilligt ställt en Geheimschreiber (en chiffermaskin som konstruerades i Tyskland under andra världskriget) till Beurlingbibliotekets förfogande. Maskinen levererades till biblioteket den 3 november 1993 och i samband därmed berättade Åke Svensson och Carl-Gösta Borelius om hur den tyska teletrafiken genom Sverige under andra världskriget avlyssnades och om hur Arne Beurling knäckte den tyska koden. Computer Algebra in the Teaching Inom ramen för institutionens MAPLE-projekt anordnades en workshop den 25 maj 1994 med övningar i PC-lab och följande föredrag: M. Kamminga-van Hulsen Noordelijke Hogeschool Leuuwarden, Holland S. Pohjolainen Tampere Technical Univ. Hoisting the sails and casting off with MAPLE A Hypermedia learning environment for mathematics Recursion Theory Workshop Under ledning av Ed Griffor och med stöd från NFR och North-Holland Publishing Company anordnades en workshop om rekursionsteori den juni 1994 med ca 25 deltagare. Följande föredrag hölls: T. Slaman Global degree theory P. Odifreddi Many-one and other degrees 11

14 B. Cooper Local degree theory Yi Xiaoding The splitting of 0 H. Woodin Projective sets revisited D. Cenzer 0 1 -classes and index sets S. Friedman Recursion and constructibility P. Hinman Recursion over abstract structures G.E. Sacks Higher types recursion V. Stoltenberg-Hansen Presentations of domains J.V. Tucker Theories of computation on many sorted universal algebras and their applications M. Pour-El The structure of computability in analysis: Theory and applications Y. Ershov Theory of numerations H. Schwichtenberg Classifying recursive functions C.T. Chong Ordinal recursion D. Normann Continuous functionals 7. Högre undervisning och seminarier 7.1 Föreläsningsserier Algebra D Ed Griffor, VT 1994 Algebraisk topologi Ryszard Rubinsztein, VT 1994 Approximation by harmonic function Matts Essén, HT 1993 and stability of the Dirichlet problem Asymptotiskt holomorfa funktioner Alexander Borichev, Håkan Hedenmalm, 1993/94 Distributionsteori D Fan Ming, VT 1994 Funktionalanalys D Alexander Borichev, HT 1993 Funktionalanalys Christer Kiselman, 1993/94 Funktionsteori för Bergmanrum Alexander Borichev, Håkan Hedenmalm, 1993/94 Geometrisk topologi Thomas Erlandsson, 1993/94 Harmonic measure on fractals Alexander Volberg, VT 1994 Inferensteori D Dag Jonsson Integrationsteori D Fan Ming, HT 1993 Matematiska metoder i mekaniken D Matts Essén, VT 1994 Modell- och mängdteori D Ingrid Lindström, HT 1993 Potentialteori och variationskalkyl Matts Essén, Kyril Tintarev, VT 1994 Radontransformationen Christer Kiselman, HT 1993 Statistik för biologer o geovetare Sven Erick Alm, Dag Jonsson, Lennart Norell Toposteori Erik Palmgren, Björn Selander 12

15 7.2 Seminarier Analysseminariet 17 sep Dennis Hejhal On the distribution of zeros of linear combinations of Euler products. 22 okt Vladimir Azarin Limit sets, completeness of exponentials and multipliers of entire functions. 26 jan Sergei Shimorin Generalized Laplace operators and their applications to Hilbert spaces of analytic functions. Logikseminariet Logikseminariet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet. Ansvariga: Per Martin-Löf och Viggo Stoltenberg-Hansen 8 sep Andrei Voronkov A theory for programming in constructive logic. 6 okt Inger Sigstam Effectively continuous and computable functions in formal spaces. 10 nov Ed Griffor The proof-theoretic strength of Martin-Löf universes. 16 nov Johan Wästlund En formalisering av matematiken. (Presentation av ett examensarbete.) 8 dec Krister Segerberg Teoriförändringslogik och Kripke-semantik. 22 dec Ed Griffor The proof-theoretic strength of Martin-Löf universes, II. 19 jan S. Serafimovski Syntactic computation systems. 26 jan Jan von Plato Constructive geometry. 3 feb Erik Palmgren Konstruktivism och icke-standardanalys. (Docentföreläsning) 16 feb Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms. 23 feb Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms, II. 2 mar Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms, III. 9 mar Jerry Seligman Are diagrams terms? An algebraic appreciation of Venn diagrams. 16 mar Dag Westerståhl Kvantifikatorer med Fubinis egenskap. 23 mar Erik Palmgren Konstruktiv icke-standardanalys: formalisering och exempel. 30 mar Dan Ekman Normal proofs in set theory. 13 apr Erik Palmgren Konstruktiv icke-standardanalys, II. 20 apr Pjotr Bystrov Sequent calculi with generalized inference rules. 27 apr Viggo Stoltenberg- Domänrepresenterbarhet. Hansen 4 maj Erik Palmgren & Logiskt presenterade domäner en preliminär rapport. Viggo Stoltenberg- Hansen 25 maj Faron Moller On the complexity of deciding equivalences between context-free grammars. 13

16 Plurikomplexa seminariet Ansvarig: Christer Kiselman 13 sep Chantal Menini Functions of Nevanlinna class on an intersection of strictly pseudoconvex domains. 20 sep Maciej Klimek Polynomial estimates and a metric on the family of pluriregular sets. 11 okt Lê Hai Khôi Representation of holomorphic functions by series. 18 okt Lê Hai Khôi Representing systems for functions of several variables. 1 nov Lê Hai Khôi Convolution equations in the complex domain. 2 nov Wiesław Pleśniak Linear extension and polynomial approximation of ultradifferentiable functions. 8 nov Elias M. Stein The Bergman and Szeg}o projections in several variables. 9 nov Aderemi Kuku Mathematical research and education in Africa: Problems and Prospects. 6 dec Christer Kiselman A problem concerning lineal convexity. 4 jan Gerd Schmalz Holomorphic automorphisms of quadrics. 31 jan Jonas Avelin Openness of multifunctions. (Report on a paper by Boris Mordukhovich) 7 feb Jonas Avelin Openness of multifunctions, II. (Report on a paper by Tom Ransford) 14 feb Jonas Avelin Implicit function theorems for analytic multifunctions. The Oka Nishino theorem. (Report on a paper by Tom Ransford) 21 feb Stefan Halvarsson Extension of entire functions with controlled growth. 28 feb Siegfried Momm An extremal plurisubharmonic function for a functional analysis problem. 2 mar Siegfried Momm Convexity of sublevel sets of extremal plurisubharmonic functions. (An informal survey talk.) 7 mar Stefan Halvarsson Commutativity between the operations of relative order and supremum. 14 mar August Tsikh Multidimensional residues and their application to the evaluation of integrals over R n. 21 mar Maciej Klimek Analytic disks, extreme points and related problems. 11 apr Christer Kiselman Some remarks on lineal convexity. 18 apr Maciej Klimek Plurisubharmonic foliations. (Report on a paper by Hiroshi Kaneko) 25 apr Christer Kiselman Convexity and subharmonicity of marginal functions. (Report on a paper by Alano Ancona) 2 maj Christer Kiselman Convexity and subharmonicity of marginal functions, II. (Report on a paper by Alano Ancona) 9 maj Ragnar Sigurdsson Plurisubharmonic functions characterizing the growth of Fourier Laplace transforms. 16 maj Maciej Klimek Geometric aspects of pluripotential theory. (Docentföreläsning) 19 maj Ragnar Sigurdsson Plurisubharmonic functions characterizing the growth of Fourier Laplace transforms, II. 19 maj Mikael Passare Holomorphic differential forms on analytic sets. 14

17 Tillämpad matematik Ansvariga: Matts Essén och Anders Källström 19 nov Jonas Nycander Existence and stability of stationary vortices in an external shear flow. 11 feb Michel Willem Almost periodic solutions of semilinear elliptic problems on R n. 8 apr Tatiana Levetina On numerical solution of two-parameter Sturm Liouville problems. 20 maj Kyril Tintarev Några metoder i variationskalkyl. (Docentföreläsning) Tisdagsseminariet Ansvariga: Matts Essén och Per Sjölin 7 sep Kyril Tintarev Semilinear elliptic eigenvalue problems. 14 sep Lars Nylund A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant functionals. (Lic.-seminarium) 21 sep Song Guodong On a problem of Gross concerning the unicity of meromorphic functions. 28 sep He Yuzan BMOA and Ba spaces on compact bordered Riemann surfaces. 5 okt Torsten Ekedahl Taniyama Shimura Frey Serre Ribet Wiles. (Om Fermats stora sats.) 12 okt Håkan Hedenmalm 19 okt Vladimir Azarin Limit sets of subharmonic functions of finite order and their properties as dynamical systems. 26 okt Torbjörn Lundh Discontinuous groups and thin sets. (Lic.-seminarium) 27 okt Odd Maad On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. (Lic.-seminarium) 2 nov Y. Netrusov Capacities and interpolation of Besov spaces. 9 nov Vitali Liskevich On C 0 -semigroups generated by second order elliptic operators on L p -spaces. 16 nov Håkan Hedenmalm Beurling type invariant subspaces in Bergman spaces. 30 nov Kyril Tintarev Semilinear elliptic equations with supercritical nonlinearity. 7 dec Alexander Ioffe Critical point theory in metric spaces. 15 dec Jaak Peetre Nya rön om multilineära former i Hilbertrum. 25 jan Henrik Shahgholian Qualitative theory of semilinear PDEs. 1 feb M.I. Dyachenko Some problems on the convergence of multiple Fourier series. 8 feb Ognyan Kounchev Some qualitative properties of elliptic equations and applications to approximation theory. 15 feb Jonas Hansbo Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. (Lic.-seminarium) 1 mar Eisso Atzema Computer algebra and geometrical optics On the computation of abberation coefficients in arbitrary optical systems. 8 mar Li Shujie Multiple solutions for asymptotically linear elliptic boundary value problems. 15 mar Ralph Howard Norms of positive operators. 22 mar Matts Essén Some best constant inequalities for conjugate functions. 15

18 29 mar Donald Knuth Leaper graphs. 12 apr Kibret Negussie A nonlinear comparison problem for integral operators. (Lic.-seminarium) 19 apr Ilpo Laine A survey of f + A(z) f = 0 in the complex plane. 26 apr Alexander Borichev Cyclicity in Bergman-type spaces. 29 apr Kaj Nyström Smoothness properties of solutions to Dirichlet problems in domains with a fractal boundary. 3 maj Stefan Richter An inner-outer factorization for Bergman space functions. 10 maj K. Dyakonov On Carleson s representation formula for the Dirichlet integral. 17 maj S. Yu. Favorov The value distribution of holomorphic mappings of a finite dimensional space into a Banach space. 24 maj S. Yu. Favorov A generalization of Khinchin s inequality. 31 maj Ivan Netuka Potential theory characterization of balls. 7 jun John Rossi On equilibrium points of logarithmic potentials. Matematisk statistik Ansvarig: Allan Gut och Dietrich von Rosen 15 sep Søren Asmussen ATM og MAP. 22 sep Mioara Buiculescu Limit theorems for continuous time Markov processes and excessive measures. 29 sep Bengt Jonsson Observing probabilistic processes through testing. 6 okt Jan Rudander Något om väntetiden tills ett givet ord förekommer för första gången i en slumpmässig bokstavsföljd. 13 okt Gerold Alsmeyer A probabilistic proof of the Markov renewal theorem. 15 okt Mats B. Andersson Analys av diskreta data från resandeundersökning på tåg. (Presentation av examensarbete) 19 okt Gerold Alsmeyer Markov renewal theory (cont d). 27 okt Dietrich von Rosen Approximation av ML-skattnigarnas fördelningar i tillväxtkurvemodeller. 10 nov Joanna Tyrcha The statistical dynamics of recurrent biological events. 17 nov Lennart Norell Något om REML. 24 nov Priscilla Greenwood Improved estimates from the Gibb s sampler. 1 dec Georgina Bermann Probit regression för multipla ordinala variabler. 3 dec Katarina Hedman A predictive model of the intraocular pressure lowering effect of Latanoprost. (Presentation av examensarbete) 14 jan Hans Frimmel Laborationsprogram för matematisk statistik. (Presentation av examensarbete) 19 jan Lennart Bondesson Smått och gott från min matematik- och statistikpraktik. 26 jan Tõnu Kollo On Wishart approximation. 2 feb Paavo Salminen Decomposing a diffusion path via its local time. 9 feb Rolf Larsson Asymptotiska fördelningen och korrektion för små stickprov för några test i AR-processer. 16 feb Rainer Schwabe Optimal designs for multi-factor models. 23 feb Svante Janson Talagrands exponentialolikheter. 2 mar Boualem Djehiche Bernstein processes and spin-1/2 particles. 16

19 9 mar Gerold Alsmeyer Asexual versus bisexual Galton-Watson processes: A comparison of extinction probabilities. 16 mar Serik Sagitov Age-dependent branching, renewal theorems and superprocesses. 23 mar Sven-Erick Alm Risken för extrema "klumpar" av slumphändelser eller Om fördelningen för scan-statistikan till en Poissonprocess. 6 apr Lennart Bondesson Om OD och generaliserade gammafaltningar. 13 apr Vårmöte Föreningen för Medicinsk statistik. Föredrag, analys av läkemedelsdata. 20 apr Jeff Steif Discontinuity of a 1-dimensional cellular automaton at a phase transition point. 27 apr Allan Gut Första passagetider med tillämpningar på sekvenstest. 4 maj Jan Rudander Martingaler med givet absolutvärde. 11 maj Håkan Ljung Koststudier. 20 maj C.R. Rao Fascination of statistics. 24 maj Lars-Ola Hahlin Om n rekord. 3 jun Carl-Gustav Esseen Ormproblemet: Om sannolikheten för att en stryktipsomgång resulterar i en s.k. orm. Generaliseringar. Övriga seminarier 4 okt Maria Pelkonen Algoritmer och deras historia. (Redovisning av ett examensarbete.) 27 okt Oleg Viro Patchworking real algebraic varieties. 11 nov Thomas Weibull Knutteori och DNA. (Matematiska föreningen) 22 apr Oleg Viro The simplest invariants of curves on surfaces (in differential and real algebraic categories. 27 maj Björn Selander Galois theory and covering spaces. 1 jun Per Martin-Löf Finns det absolut oavgörbara matematiska påståenden? (Matematiska föreningen) 2 jun Björn Selander Galois theory and covering spaces, II. 8. Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Sven Erick Alm föreläste vid CTH den 16/ och vid LTH den 8/ Mats Andersson höll föredrag vid KTH den 16/ Elísabet Andrésdóttir har sammanträtt med den nationella utvärderingskommittén i Stockholm (2 ggr), Lund, Linköping och Göteborg. Jonas Avelin deltog i konferensen Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/8 1993, och i Jyväskylä International Summer School i Jyväskylä, Finland, den 9 27/ Jens Blanck deltog i Logic Colloquium 94, Frankrike, och tillbringade höstterminen 1993 vid Monash University i Australien och höll därvid två seminarier vid Department of Mathematics. Lennart Bondesson höll ett föredrag vid The Harold Cramér Symposium i Stockholm den 24 25/

20 Alexander Borichev besökte USA den 15 30/ och höll därvid föredrag vid University of Maryland och University of Kentucky, höll föredrag vid Second August Conference on Spectral Theory of Functions i St.-Petersburg, deltog i Banach semester on linear operators i Warszawa samt i The Second Conference on Function Spaces i Edwardsville, USA. Kerstin Ekstig har hållit en studiedag för lärare i Åkersberga den 10/ , deltog i Matematikbiennalen i Göteborg den 26 28/1 1994, medverkade med föredrag vid Datalärarföreningens konferens i Gävle den 6 7/ samt deltog i lärarutbildningsseminarium (LUMA 93) i Härnösand den 22 24/ Matts Essén har hållit föredrag i Göteborg den 11/ och i Helsingfors den 23/ samt deltog med föredrag i 2nd European Conference on Elliptic and Parabolic Problems i Pont-à-Mousson, Frankrike, den 13 17/ Allan Gut har deltagit med föredrag i 5th Prague Symposium on Asymptotic Statistics den 3 9/ i Prag och i 3rd World Congress of the Bernoulli Society den 20 25/ i Chapel Hill, NC, USA, samt har deltagit i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/ Stefan Halvarsson deltog i konferensen Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/ Håkan Hedenmalm höll föredrag i Trondheim i december Svante Janson besökte IMA, Minneapolis, under sept nov 1993, Mich. Tech. Univ., Houghton, i nov 1993, Yale University, New Haven, i nov 1993 och Cambridge University, England, i maj 1994 och höll därvid föredrag på samtliga ställen. Dag Jonsson deltog i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/ Sten Kaijser deltog i SAMSA i Gaborone, Botswana, i december 1993, höll föredrag i Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika, i maj 1994, samt deltog i Kahanekonferensen juni juli Ingemar Kaj var gästforskare vid Institute of Applied Analysis and Stochastics, Berlin, den 20/6 17/ och vid Åbo Akademi den 18 29/8 1993, besökte NAS of Kazachstan, Almaty, den 3 25/ , gästföreläste vid CTH i december 1993 och vid Lunds universitet i april 1994, deltog med föredrag i konferenserna Stochastic Partial Differential Equations, ICMS Edinburgh, den 21/3 2/ och 3rd World Congress of the Bernoulli Society, Chapel Hill, NC, USA, den 20 25/ samt besökte Finska sommarskolan i sannolikhetsteori i Lahti den 30/5 3/ Christer Kiselman var huvudföreläsare vid sommarskolan Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/8 1993, huvudföreläsare vid Isländska Esperanto-Förbundets årskongress i Reykjavik den 14 15/8 1993, höll föredrag vid Islands universitet (Reykjavik) den 16/ och vid Isländska matematikersamfundets möte i Reykjavik den 17/8 1993, samt höll föredrag vid Felix-Klein-Kolloquium, Heinrich- Heine-Universität, Düsseldorf, den 11/ Maciej Klimek höll ett föredrag vid KTH den 24/ Rolf Larsson deltog i en workshop i ekonometri i Mariefred i juni Håkan Ljung gjorde en studieresa till Harvard School of Public Health, Boston, i maj Torbjörn Lundh har besökt A. Bearden i Cambridge och P. Rippon vid Milton Keynes under november 1993, samt hållit föredrag vid Göteborgs universitet den 10/ Jerk Matero deltog i Jyväskylä International Summer School i Jyväskylä, Finland, den 9 27/ Lennart Norell höll föredrag vid 5th Symposium on Biometrical Problems i Garpenberg den 15 18/8 1993, deltog i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/9 1993, i Svenska 18

Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93

Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 2 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 4 3. Publikationer och rapporter

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 35

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 35 Kurslitteratur i matematik HT 2016 Algebra I 5 hp Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5 hp Vretblad, Anders,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Vecka 15. Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation. Tisdagen den 10/4, kl. 15.15

Vecka 15. Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation. Tisdagen den 10/4, kl. 15.15 Vecka 15 Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation Tisdagen den 10/4, kl. 10.15 S1 Z 1 Analysseminariet Alexei Iantchenko (Malmö): Asymptotic behavior of the one-particle density matrix

Läs mer

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 Linnea Ingebrand

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 Linnea Ingebrand Kursinformation Kursbeskrivning och syfte Det huvudsakliga syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap om och själv kunna använda sig av de matematiska metoder som används för att lösa jämvikts-

Läs mer

Tentan till exp senast kl 13.00. LMN120 8.30-13.30 V Thomas Weibull 5 Ragnar Freij. Tentan till exp senast kl 13.00

Tentan till exp senast kl 13.00. LMN120 8.30-13.30 V Thomas Weibull 5 Ragnar Freij. Tentan till exp senast kl 13.00 Matematik/Matematisk statistik Göteborgs universitet Omtentamensschema januari 2010 Lotta Fernström 10/2 2010 Vakt: 0703-08 83 04 Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) en vecka före

Läs mer

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(6) Kursplan Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Mathematics III 30 Credits*, First Cycle Level 2 Lärandemål Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska vidga och fördjupa

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 VT2015 Linnea Ingebrand

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 VT2015 Linnea Ingebrand Kursinformation Kursbeskrivning och syfte Det huvudsakliga syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap om och själv kunna använda sig av de matematiska metoder som används för att lösa jämvikts-

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2005-05-20 I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böckerna säljs av Akademibokhandeln,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT)

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) 120 högskolepoäng Avancerad nivå Two-year Masters Program in Mathematical Sciences

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp- Dan Strängberg. Kursstart vecka 44

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp- Dan Strängberg. Kursstart vecka 44 Kurslitteratur i matematik HT 2017 Algebra I 5 hp- Dan Strängberg Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT 2015. Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 44

Kurslitteratur i matematik HT 2015. Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 44 Kurslitteratur i matematik HT 2015 Algebra I 5 hp Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5 hp Vretblad, Anders,

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012

KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012 KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012 ALGEBRA I, 5 hp Vretblad, Anders & Ekstig, Kerstin, Algebra och Geometri, 2:a uppl., Gleerups, Malmö 2006. 311 s. ISBN: 978-91-40-64757-3 ALGEBRA ML/ALGEBRA FÖR LÄRARE,

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Tentan till exp senast kl Färdigrättade senast. LMA V Thomas Weibull 50 1/10 26/10 Jonatan Vasilis

Tentan till exp senast kl Färdigrättade senast. LMA V Thomas Weibull 50 1/10 26/10 Jonatan Vasilis Matematik/Matematisk statistik Göteborgs universitet Lotta Fernström 091002 Tentamensschema lp 1 h2009 Vakt: 0703-08 83 04 Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) en vecka före tentamensdatum.

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd matematik. Kurslitteratur from vt2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd matematik. Kurslitteratur from vt2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd matematik Kurslitteratur from vt2013 Matematik D (basåret) Wallin, Lithner, Wiklund & Jakobsson:Gymnasiematematik för NV och TE, kurs C och D. Liber

Läs mer

Kurslitteratur höstterminen 2013

Kurslitteratur höstterminen 2013 Kurslitteratur höstterminen 2013 Algebra I 5hp, kursstart vecka 44 Vretblad, Anders & Ekstig, Kerstin, Algebra och Geometri, 2:a uppl., Gleerups, Malmö 2006. 311 s. ISBN: 978-91-40-64757-3 Algebra och

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

CV för Urban Larsson 22 Feb 2008

CV för Urban Larsson 22 Feb 2008 CV för Urban Larsson 22 Feb 2008 Personuppgifter Urban Larsson 650910 5950 Såggatan 35e 414 58 Göteborg Telefon hem 031 126926 Mobil 0738 277645 Epost urban.larsson@yahoo.se Körkort B Språk Engelska flytande,

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Vecka 10. AGAT-seminariet Håkan Granath: Om den Hilbert modulära ytan Y(5) och dess samband med Clebsch diagonalyta.

Vecka 10. AGAT-seminariet Håkan Granath: Om den Hilbert modulära ytan Y(5) och dess samband med Clebsch diagonalyta. Vecka 10 Examensarbete Mattias Lundin: Compression of sea ice SAR images using wavelet methods. Handledare: Jöran Bergh Måndagen den 5/3, kl. 15.00 AGAT-seminariet Håkan Granath: Om den Hilbert modulära

Läs mer

En modell för priset på en aktie

En modell för priset på en aktie En modell för priset på en aktie Projektarbete i kursen Vardagslivets mysterier förklarade 2006 Andreas Brodin Abstract. Att kunna förutsäga hur priset på en aktie ändras med tiden skulle vara stort. En

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2002-03-07. I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böckerna säljs av Akademibokhandeln,

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15 Vecka 16 Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation Tisdagen den 17/4, kl. 10.15 AGAT seminarium Ulf Persson: Elliptiska ytor och Hilbert modulära ytor Tisdag 17/4, kl. 15:15-17:00 S1

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt?

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? Jenny Fred, lärare på Ekensbergsskolan och doktorand vid Forskarskolan

Läs mer

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119.

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119. CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO SEPTEMBER 2007 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Efternamn: Myroslav Drozdenko Personnummer: 771216-2119 Postadress: Besöksadress: Hemadress: E-post: Hemsida: Institutionen för

Läs mer

Kurslitteratur i matematik VT 2016. Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann. Kursstart vecka 13. Kompendium via Matematiska institutionen

Kurslitteratur i matematik VT 2016. Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann. Kursstart vecka 13. Kompendium via Matematiska institutionen Kurslitteratur i matematik VT 2016 Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann Kompendium via Matematiska institutionen Algebraisk talteori 5 hp Ernst Dieterich Jonsson, Markus, Fermat's last theorem for regular

Läs mer

Salling, Lennart. Algoritmik, senaste upplagan. Författaren tar själv kontakt med bokhandeln!

Salling, Lennart. Algoritmik, senaste upplagan. Författaren tar själv kontakt med bokhandeln! Kurslitteratur i matematik VT 2017 Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann ---- Kompendium via Matematiska institutionen Algoritmik 7,5 hp- Vera Koponen Salling, Lennart. Algoritmik, senaste upplagan. Författaren

Läs mer

Kursplan. Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod GUX712 Dnr MSI 03/04:16 Beslutsdatum 2003-10-10

Kursplan. Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod GUX712 Dnr MSI 03/04:16 Beslutsdatum 2003-10-10 Kursplan Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod GUX712 Dnr MSI 03/04:16 Beslutsdatum 2003-10-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Specialisering - ämnesfördjupning i matematik/matematikdidaktik

Läs mer

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng.

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2005 Statistiska institutionen 2005-08-29 MC Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. KURSBESKRIVNING

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3 MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Allmänt Studiehandbok Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA 3 c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160 poäng /Mathematics/ c4.1 Syfte PROGRAMSPECIFIK

Läs mer

f(x) =, x 1 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. cos(x) sin 3 (x) e sin2 (x) dx,

f(x) =, x 1 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. cos(x) sin 3 (x) e sin2 (x) dx, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Undergraduate research:

Undergraduate research: Undergraduate research: Laboratory experiments with many variables Arne Rosén 1, Magnus Karlsteen 2, Jonathan Weidow 2, Andreas Isacsson 2 and Ingvar Albinsson 1 1 Department of Physics, University of

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2016/574 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Mathematical Sciences, Master s Programme, 120 credits Avancerad nivå/ Second cycle

Läs mer

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det NR 32 FREDAGEN DEN 4 OKTOBER 2002 BRA KET Veckobladet fra n Institutionen för matematik vid Kungl Tekniska Högskolan

Läs mer

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002 Innehållsförteckning Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002 Vad är biostatistik? Arbetsmarknad Forskarutbildning i biostatistik Biostatistikprogrammet Planerat kursschema

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Sammanfattning av arbetsplatsträff den 8 juni 2010

Sammanfattning av arbetsplatsträff den 8 juni 2010 Sammanfattning av arbetsplatsträff den 8 juni 2010 Påminnelse om sommarfesten 22 juni. Informationsblad finns i fikarummet. Arbetsplatsträffen som äger rum samma dag kommer flyttas till 14.30. Påminnelse

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

avbildning En avbildning är i matematiskt språk i regel detsamma som en funktion.

avbildning En avbildning är i matematiskt språk i regel detsamma som en funktion. Ordlista 1 1 Analysens grunder avbildning En avbildning är i matematiskt språk i regel detsamma som en funktion. Bolzano-Weierstrassegenskapen En delmängd M i ett metriskt rum har Bolzano- Weierstrass-egenskapen

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Biostatistikutbildning vid universiteten i Uppsala och Stockholm

Biostatistikutbildning vid universiteten i Uppsala och Stockholm Biostatistikutbildning vid universiteten i Uppsala och Stockholm 1 Styrgruppen BIOSTAT AstraZeneca November 2000 2 Innehållsförteckning Vad är biostatistik? 4 Arbetsmarknad 4 Forskarutbildning i biostatistik

Läs mer

1 Analysens grunder. Ordlista för Funktionalanalys 1. avbildning (map) En avbildning är i matematiskt språk i regel detsamma som en funktion.

1 Analysens grunder. Ordlista för Funktionalanalys 1. avbildning (map) En avbildning är i matematiskt språk i regel detsamma som en funktion. Ordlista för Funktionalanalys 1 (28 augusti 2002) 1 Analysens grunder avbildning (map) En avbildning är i matematiskt språk i regel detsamma som en funktion. Bolzano-Weierstrassegenskapen En delmängd M

Läs mer

Vetenskaplig produktion

Vetenskaplig produktion Vetenskaplig produktion Dahlbom, U.,(1983), Konsistens vid unimodal och monoton regression, Seminair report 1983:6. In Swedish. Dahlbom, U.; The effect of grouping on bias when using unimodal regression.

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Marie Bixo Birgitta Bernspång Erik Johansson Erik Johansson Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Peter Naredi Ellinor Ädelroth Övriga: Eva-Maria

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2001-06-07. I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böckerna säljs av Akademibokhandeln,

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik infromation Matematik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160

Läs mer

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 En orsak Utfall av forskningsansökningar sämre än väntat Linnéstöd GU 2 Linnéstöd (2 omgångar) LU 14 Linnéstöd Strategiska områden

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Mats Alaküla professor, fr o m 97

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Mats Alaküla professor, fr o m 97 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Georg Lindgren, ordförande Mats Alaküla, fr o m 97 Tobias Rydén Lars Samuelson Martin Stridh doktorand Björn Wittenmark Suppleant i ordinarie

Läs mer

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det NR 42 FREDAGEN DEN 13 DECEMBER 2002 BRA KET Veckobladet fra n Institutionen för matematik vid Kungl Tekniska Högskolan

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala universitet Datum 13/11 2014. Matematiska institutionen. Till Studentbokhandeln och LundeQ. Kurslitteratur i matematik VT 2015

Uppsala universitet Datum 13/11 2014. Matematiska institutionen. Till Studentbokhandeln och LundeQ. Kurslitteratur i matematik VT 2015 Uppsala universitet Datum 13/11 2014 Matematiska institutionen Till Studentbokhandeln och LundeQ Kurslitteratur i matematik VT 2015 Algebra I 5 hp Jens Fjelstad Kursstart vecka 13 40 st Vretblad, Anders;

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

Lägesrapport för forskningsverksamheten

Lägesrapport för forskningsverksamheten Lägesrapport för forskningsverksamheten 2016-02-09 Innehåll 1. Nyheter 2. Publikationer 3. Fakultetsfinansierad forskning 4. Externa anslag 5. Forskarutbildningen 6. Internationaliseringsarbete 7. Resebidragssystem

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1,

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN Date: 06--0

Läs mer

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209 Sid 1 (7) Anders Bergh Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Lena Lundin Viktor Flodin Anna Olson STIPENDIUM: 207. Beslut Postdoktoralt stipendium. Dekanus

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Inledande matematik M+TD

Inledande matematik M+TD Introduktionsföreläsning p. 1/13 Introduktionsföreläsning Inledande matematik M+TD Stig Larsson http://www.math.chalmers.se/ stig Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund Beslutsorgan Anställningsutskottet 1612014 1 (5) Anställ n i ng s utskottet Datum för mötet: 2014-10- 21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom

Läs mer

f(x) = x2 + 4x + 6 x 2 4 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points.

f(x) = x2 + 4x + 6 x 2 4 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Gaussiska primtal. Christer Kiselman. Institut Mittag-Leffler & Uppsala universitet

Gaussiska primtal. Christer Kiselman. Institut Mittag-Leffler & Uppsala universitet 195 Gaussiska primtal Christer Kiselman Institut Mittag-Leffler & Uppsala universitet 1. Beskrivning av uppgiften. De förslag som presenteras här kan behandlas på flera olika sätt. Ett första syfte är

Läs mer