Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94"

Transkript

1 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

2 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 3 3. Publikationer och rapporter 6 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1993/ Priser och utmärkelser Konferenser, möten o. dyl Högre undervisning och seminarier Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Gästforskare Övrigt Undervisning inom grundläggande utbildning 1993/ Registreringar och prestationer inom grundutb. 1993/ Institutionens bokslut 1993/94 24

3 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1.1 Organisation Matematiska institutionen består av två avdelningar, avdelningen för matematik och avdelningen för matematisk statistik. Förutom anställda som hänförs till dessa avdelningar har institutionen gemensam TA-personal. Inom var och en av de två avdelningarna finns en studierektor för grundläggande utbildning. 1.2 Prefekt och styrelse Institutionen leds av en styrelse och en prefekt. Styrelsen består av prefekten, tre lärarrepresentanter, en representant för den administrativa och tekniska personalen och två studeranderepresentanter, varav en forskarstuderande. Prefekt: Lars-Åke Lindahl Ställföreträdande prefekt: Johan Tysk Styrelsens övriga ledamöter har varit Elísabet Andrésdóttir, Thomas Erlandsson, Viggo Stoltenberg-Hansen, Berit Malm, Jens Blanck och Sara Maad med Lennart Norell, Ryszard Rubinsztein, Marjatta Ljungmark, Lars-Ola Hahlin och Göran Hamrin som suppleanter. Styrelsen har haft 9 sammanträden under verksamhetsåret. 1.3 För institutionen gemensam TA-personal Lisbeth Juuso, inst. sekr. 50% Zsuzsanna Kristófi, ass. Marjatta Ljungmark, högsk. sekr. Berit Malm, ass. 60% Eira Tersmeden, ass. 50% Ragnvald Magnusson, inst. tekn. 67% 1.4 Avdelningen för matematik Professorer Lennart Carleson, t.o.m Matts Essén Dennis Hejhal, fr.o.m , tjl. Universitetslektorer Svante Janson Christer Kiselman Leif Abrahamsson Ingrid Lindström Gunnar Berg, studierektor Jan Nordin, vik. Cheng Yuanji, vik. 50% Anders Randler, vik. Stig Christofferson Ryszard Rubinsztein Stanley Einstein-Matthews, vik. 50% Inger Sigstam Kerstin Ekstig Per Sjölin, t.o.m Thomas Erlandsson Håkan Sollervall Fan Ming, vik. 50% Viggo Stoltenberg-Hansen Lars Fjellstedt Bo Styf Edward Griffor Kyril Tintarev 1

4 Håkan Hedenmalm Johan Tysk Sten Kaijser, tjl. Björn Walther, vik. Maciej Klimek Wang Xiaoqin Anders Källström Gunnar Welin, vik. 50% Lars-Åke Lindahl Anders Vretblad Universitetsadjunkter Elísabet Andrésdóttir Lennart Salling Anna Grahn, 50% Pepe Winkler Lars Höglund Petter Åberg, vik. 50% fr.o.m Staffan Rodhe Forskarassistenter Alexander Borichev Cheng Yuanji, vik. 50% fr.o.m Doktorandtjänster Mats Andersson Jonas Avelin Jens Blanck Peter Grenholm, tjl. Utbildningsbidrag/assistenttjänster Erik Palmgren Stefan Halvarsson Torbjörn Lundh Jerk Matero Warwick Tucker, tjl. Jonas Hansbo Kibret Negussie Odd Maad, t.o.m Björn Selander, t.o.m Amanuenser Yacin Ameur Björn Ivarsson Anders Andersson Stefan Jakobsson Pontus Andersson Jakob Jonsson Tobias Ekholm Lars Larsson-Cohn Hassan Habbane, t.o.m Sigrid Norén, t.o.m Göran Hamrin, fr.o.m Olof Östlund 1.5 Avdelningen för matematisk statistik Professor Allan Gut Universitetslektorer Sven Erick Alm, tjl. 50% Ingemar Kaj Lennart Bondesson, fr.o.m , tjl. 10% Rolf Larsson, fr.o.m Hans Garmo, vik. 50% Lennart Norell Dag Jonsson, studierektor Dietrich von Rosen Doktorandtjänster Lars-Ola Hahlin Håkan Ljung Utbildningsbidrag/assistenttjänster Hans Garmo 2 Stefan Svanberg Jan Rudander

5 1.6 Emeriti Lennart Carleson, prof. em. fr.o.m Yngve Domar, prof. em. Carl-Gustav Esseen, prof. em. Sonja Lyttkens, f.d. univ. lektor 1.7 Personalförändringar under året Lennart Bondesson, univ lektor i matematisk statistik fr.o.m Dennis Hejhal, utnämnd till professor i matematik fr.o.m Maciej Klimek, univ lektor i matematik fr.o.m Rolf Larsson, univ lektor i matematisk statistik fr.o.m Kyril Tintarev, univ lektor i matematik fr.o.m Lennart Carleson, pensionerad Per Sjölin, professor i matematisk analys vid KTH fr.o.m Tjänster och uppdrag utanför institutionen 2.1 Anställdas tjänster utanför institutionen Sven Erick Alm, forskningsingenjör 50% vid Centrum för säkerhetsforskning, KTH. Lennart Bondesson, professor vid SLU, Umeå ht 1993 och 10% vt Sten Kaijser, visiting professor vid Eduardo Mondlane University, Maputo, Moçambique. Christer Kiselman, professor vid Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino. Jan Kärrman, forskningsingenjör vid Institutionen för teknisk databehandling. Håkan Ljung, 50% av tjänstgöringen vid Cancerepidemiologiska enheten. Kyril Tintarev, associate professor vid University of California at Irvine med tjänstledighet hela året. 2.2 Uppdrag i nämnder och arbetsgrupper vid Uppsala universitet Mats Andersson, ledamot i Beurlingbibliotekets biblioteksråd ht Allan Gut, ordf. i matematisk-datavetenskapliga sektionens tjänsteförslagsnämnd och ledamot i elektorsförsamlingen inför konsistorievalet Christer Kiselman, ordinarie ledamot i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, dekanus för matematisk-datavetenskapliga sektionen. Lars-Åke Lindahl, samordnare för matematikområdet inom grundläggande utbildning, ledamot i fakultetens grundutbildningsutskott och medlem av Polacksbackens prefektråd. Torbjörn Lundh, ledamot i UDAC:s styrelse. Jerk Matero, ledamot i Beurlingbibliotekets biblioteksråd vt Staffan Rodhe, ledamot i arbetsgrupp för matematik i biologiutbildningen. Viggo Stoltenberg-Hansen, suppleant i tjänsteförslagsnämnden, ledamot av styrelsen för Johan Tysk, suppleant i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, ledamot av Beurlingbibliotekets biblioteksråd, ledamot i arbetsgrupper för DVP, IT och ingenjörsutbildningen. Anders Vretblad, ledamot i matematisk-datavetenskapliga tjänsteförslagsnämnden. 3

6 2.3 Sakkunniguppdrag Sven Erick Alm, diskutant på Marianne Månssons licavhandling i matematisk statistik vid CTH. Yngve Domar, sakkunnig vid tillsättning av tre lektorat i matematik vid Umeå universitet och ett lektorat vid KTH. Thomas Erlandsson, ledamot i betygsnämnden vid Yuan Tians disputation vid KTH. Matts Essén, sakkunnig två gånger vid tillsättning av totalt fem lektorat i matematik vid Göteborgs universitet och CTH, medlem av betygskommittén vid Ulf Janfalks disputation vid Linköpings universitet och vid Li Yongqings disputation vid Stockholms universitet, sakkunnig för tjänster vid universitet i England, Irland och Israel, sakkunnig för International Science Foundation, Washington, USA. Allan Gut, sakkunnig för professur i matematisk statistik vid Lunds universitet, ledamot i betygsnämnden vid Roland Perfekts disputation i matematisk statistik vid Lunds universitet, sakkunnig för International Science Foundation. Håkan Hedenmalm, sakkunnig för lektorat i matematik vid Högskolan i Örebro. Svante Janson, sakkunnig för International Science Foundation och för Vetenskapsakademiens kommitté för anslag till samarbete med forskare i f.d. Sovjetunionen. Ingemar Kaj, diskutant på Olle Högströms licentiatavhandling i matematisk statistik vid CTH. Christer Kiselman, sakkunnig för International Science Foundation och för NSF, fakultetsopponent vid Thomas Strömbergs disputation i Luleå. Erik Palmgren, ledamot i betygsnämnden vid Svetozar Serafimovskis disputation i matematik vid Stockholms universitet. Dietrich von Rosen, sakkunnig för lektorat i statistik vid Högskolan i Luleå och vid Stockholms universitet samt för lektorat i matematisk statistik vid Högskolan i Västerås. Viggo Stoltenberg-Hansen, opponent vid Svetozar Serafimovskis disputation i matematik vid Stockholms universitet, ledamot av betygsnämnden vid Daniel Fredholms disputation vid Stockholms universitet. Johan Tysk, sakkunnig vid tillsättning av lektorat i matematik vid Högskolan i Gävle/Sandviken. 2.4 Referee- och recensionsuppdrag Gunnar Berg, recensioner för Elementa och Lychnos. Lennart Bondesson, recension för Elementa, refereeuppdrag för Scand. J. of Stat. och Stochastic Process. Appl. Alexander Borichev, recensioner för Math. Rev. och refereeuppdrg för Proc. Edinburg Math. Soc. Yngve Domar, refereeuppdrag för Math. Scand. och recentioner för Math. Rev. Thomas Erlandsson, recensioner i Elementa. Matts Essén, refereeuppdrag för Ark. Mat., Complex Variables, London Math. Soc., Math. Proc. Cambridge Phil. Soc., Proc. Amer. Math. Soc., recensioner för Math. Rev. och Elementa Allan Gut, refereeuppdrag för J. Appl. Probab., Statist. Probab. Lett., Ann. Appl. Probab. och J. Theoret. Probab., recension för Zbl. Math. Håkan Hedenmalm, refereeuppdrag för Acta Math., Bull. London Math. Soc., Ann. Inst. Fourier och J. Reine Angew. Math. 4

7 Svante Janson, refereeuppdrag för Ann. Appl. Probab., J. Appl. Probab., Stochastic Process. Appl., J. Funct. Anal., Rand. Struc. Alg. och IMA proceedings. Dag Jonsson, recensioner för Elementa. Sten Kaijser, refereeuppdrag för Math. Scand., recensioner för Math. Rev. Ingemar Kaj, refereeuppdrag för Stochastic Process. Appl., recensioner för Math. Rev. och Elementa. Christer Kiselman, refereeuppdrag för Math. Scand., Trans. Amer. Math. Soc. och Ann. Polon. Math. Maciej Klimek, refereeuppdrag för Proc. London Math. Soc., Arabian J. Sci. Engrg. och Michigan Math. J., recensioner för Math. Rev., Zbl. Math. och Elementa. Anders Källström, recensioner för Elementa. Lars-Åke Lindahl, recension för Elementa. Erik Palmgren, refereeuppdrag för J. Symbolic Logic, Algebraic and Logic Programming 1994 och Higher Order Algebra, Logic and Term Rewriting Staffan Rodhe, recension för Elementa. Dietrich von Rosen, refereeuppdrag för Scand. J. Statist., Ann. Inst. Statist. Math. och Statistics. Ryszard Rubinsztein, recension för Elementa. Viggo Stoltenberg-Hansen, refereeuppdrag för ICALP 94, CSL 94 och ALP 94. Kyril Tintarev, refereeuppdrag för Internat. J. Math. and Math. Sci. Johan Tysk, recensioner för Math. Rev. Anders Vretblad, recensioner för Elementa. 2.5 Övrigt Elísabet Andrésdóttir, institutionens representant i ledningsgruppen för den nationella utvärderingen av grundutbildningen i matematik. Gunnar Berg, medarbetare i Nationalencyklopedin. Lennart Bondesson, styrelseledamot i Nordic Region of Biometric Society, medlem i Editorial Advisory Committee i Biometric Society, medlem i programkommittén för biometrikonferens i Göteborg 1995, medarbetare i Nationalencyklopedin. Stig Christofferson, lokal koordinator för ett ERASMUS-program avseende utbyte med Berlin, Eindhoven, Stuttgart, Magdeburg och Aarhus (ICP-92DK1013/11). Yngve Domar, ledamot av Svenska Matematikersamfundets kommitté för Wallenbergstipendiet. Kerstin Ekstig, medlem i grupp utsedd av Skolverket för utarbetande av centrala prov i matematik för gymnasiet. Thomas Erlandsson, medarbetare i Nationalencyklopedin, svensk redaktör för NOR- MAT. Matts Essén, vice ordförande i Svenska Matematikersamfundet, medlem av redaktionskommittén för Complex Variables, medlem av NORFA-nätverket "Potential theory and nonlinear partial differential equations". Ed Griffor, redaktör för Handbook of Recursion Theory. Allan Gut, sekreterare i Stiftelsen Svenska Bernoullisällskapet, medlem i NFR:s beredningsgrupp för matematik-fysik, ledamot i Svenska Nationalkommittén för matematik, medarbetare i Nationalencyklopedin. Svante Janson, medlem av redaktionskommitteerna för Random Structures & Algorithms och Journal of Applied Probability. 5

8 Dag Jonsson, redaktör för problemavdelningen i Elementa, ledamot i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling, ansvarig för Uppsala- och Västeråsskolornas matematiktävling, ledamot i arbetsgrupp för inrättande av biostatistikutbildning. Sten Kaijser, svensk redaktör för NORMAT. Christer Kiselman, huvudredaktör för Acta Mathematica, expert för matematiken i Nationalencyklopedin, ledamot av the Advisory Board för Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Kharkov. Anders Källström, lokalombud för Svenska Matematikersamfundet, recensionsredaktör för Elementa, fackligt ombud för SULF. Lennart Norell, lokalombud för Svenska Statistikersamfundet. Dietrich von Rosen, ledamot i styrelsen för Föreningen för medicinsk statistik. 3. Publikationer och rapporter 3.1 Publikationer 1993 Sven Erick Alm, Upper bounds for the connective constant of self-avoiding walks. Combin., Probab. and Comput. 2 (1993), Lennart Bondesson, Optimal utilization of clones and genetic thinning of seed orchards. (With D. Lindgren.) Silvae Genetica 42 (1993), Lennart Bondesson, Optimal selection from families. (With D. Lindgren and R.P. Wei.) Heredity (1993). Lennart Bondesson, Assessing the risk of snow and wind damage from tree physical characteristics. (With E. Valinger and L. Lundqvist.) Forestry 66 (1993), Alexander Borichev, Approximation in a class of Banach algebras of quasianalytically smooth analytic functions. (With H. Hedenmalm.) J. Funct. Anal. 115 (1993), Lennart Carleson, Complex dynamics. (With T.W. Gamelin.) Springer-Verlag, Cheng Yuanji, On the absolute stability of multi-nonlinear control systems in the critical cases. (With Lina Wang.) IMA J. Math. Control. Inform. 10 (1993), Henrik Egnell, A variational approach to the equation u + Ku n+2 n 2 Gabriele Bianchi.) Arch. Rational Mech. Anal. 122 (1993), = 0 in R n. (With Carl-Gustav Esseen, A stochastic model for primitive roots. Rev. Roumaine Math. 38 (1993). Matts Essén, On universal Phragmén-Lindelöf theorems. Complex Variables 23 (1993), Matts Essén, A convolution inequality with applications to function theory II. (With J. Rossi and D.F. Shea.) J. Analyse Math. 61 (1993), Allan Gut, Complete convergence and CŁsaro summation for i.i.d. random variables. Probab. Th. Related Fields 97 (1993), Håkan Hedenmalm, A factoring theorem for a weighted Bergman space. St. Petersburg Math. J. 4 (1993), Håkan Hedenmalm, Approximation in a class of Banach algebras of quasianalytically smooth analytic functions. (With A. Borichev.) J. Funct. Anal. 115 (1993),

9 Håkan Hedenmalm, An invariant subspace of the Bergman space having the codimension two property. J. Reine Angew. Math. 443 (1993), 1 9. Håkan Hedenmalm, Spectral properties of invariant subspaces in the Bergman space. J. Funct. Anal. 116 (1993), Ola Hössjer, Robust multiple classification of known signals in additive noise an asymptotic weak signal approach. (With M. Mettiji.) IEEE Trans. Inform. Theory, Svante Janson, Intermediate Hankel operators on the Bergman space. (With Richard Rochberg.) J. Operator Theory 29 (1993), Svante Janson, Multicyclic components in a random graph process. Rand. Struct. Alg. 4 (1993), Svante Janson, Interpolation of subcouples and quotient couples. Ark. Mat. 31 (1993), Svante Janson, The birth of the giant component. (With Donald Knuth, Tomasz Łuczak and Boris Pittel.) Rand. Struct. Alg. 4 (1993), Dag Jonsson, Short-term variation in blood pressure determines the accuracy of simultaneous and sequential recordings in the validation of blood pressure measuring devices. (With Åke Schwan.) J. Human Hypertension 7 (1993), Ingemar Kaj, On a first passage problem for branching Brownian motions. P. Salminen.) Ann. Appl. Probab. 3 (1993), (With Ingemar Kaj, A note on first passages in branching Brownian motions. (With P. Salminen.) Frontiers Pure Appl. Probab. 1 (1993), H. Niemi et al. (Eds.) TVP/VSP Christer Kiselman, Order and type as measures of growth for convex or entire functions. Proc. London Math. Soc. (2) 33 (1993), Christer Kiselman, Primitiveco de kelkaj adverboj. La Letero de l Akademio de Esperanto 25 (1993), 8. Maciej Klimek, Teaching differentiation in normed spaces. Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 24 (1993), Jan Kärrman, Existence of proportional graphs. J. Graph Theory 17 (1993), Lennart Norell, Retrospective early tests of Pinus Sylvestris (L.) seedlings grown under five nutrient regimes. (With G. Eriksson, I. Dormling, A. Jonsson and L-G Sterner.) Forest Science 39 (1993), Lennart Norell, Are there any associations between embryogenic capacity and phenological traits in two populations of Picea Abies? (With I. Ekborg and S. von Arnold.) Canadian Journal of Forest Research 23 (1993), Lennart Norell, Optimal sample sizes for partitioning a set of normal populations with respect to a control. Sankhyā B 55 (1993), Erik Palmgren, An information system interpretation of Martin-Löf s partial type theory with universes. Inform. and Comput. 106 (1993), Erik Palmgren, A note on Mathematics of Infinity. J. Symbolic Logic 582 (1993), Staffan Rodhe, Naturlig matematik. (With Inger Sigstam.) Bokförlaget KUB, Dietrich von Rosen, Some results on homogeneous matrix equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 14 (1993),

10 Dietrich von Rosen, Homogeneous matrix equations and multivariate linear models. Linear Algebra Appl. 193 (1993), Dietrich von Rosen, Uniqueness conditions for maximum likelihood estimators in a multivariate linear model. J. Statist. Plann. Inference 36 (1993), Inger Sigstam, Naturlig matematik. (With Staffan Rodhe.) Bokförlaget KUB, Viggo Stoltenberg-Hansen, Infinite systems of equations over inverse limits and infinite synchronous concurrent algorithms. (With J.V. Tucker.) In Semantics: Foundations and Apllications. Eds. de Bakker et al. LNCS 666, Springer Verlag, Berlin, 1993, pp Kyril Tintarev, Mountain impasse theorem and spectrum of semilinear elliptic problems. Trans. Amer. Math. Soc. 336 (1993), Kyril Tintarev, Nonlinear eigenvalues and mountain pass methods. (With Martin Schechter.) Topol. Methods Nonlinear Anal. 1 (1993), Johan Tysk, Eigenvalue estimates and isoperimetric inequalities for cone-manifolds. (With C. Hodgson.) Bull. Austral. Math. Soc. 47 (1993), Johan Tysk, Eigenvalue problems for manifolds with singularities. Proc. Sympos. Pure Math. 54 (1993), Johan Tysk, Behavior of the Poincaré metric near a fractal boundary. (With S. Frankel.) Complex Variables 23 (1993), Rapporter 1993 Mats Andersson, The Hausdorff Young inequality and Fourier type. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:26. Alexander Borichev, A note on the Dirichlet-type spaces. U.U.D.M. Report 1993:11. Alexander Borichev, Completeness of translates in weighted L p -spaces on the halfline. (With H. Hedenmalm.) U.U.D.M. Report 1993:15. Alexander Borichev, Completeness of translates in weighted Hilbert spaces on the half-line. (With H. Hedenmalm.) Centre de recerca matemàtica, Institut d Estudis Catalans, Barcelona. Preprint No. 196, S. Einstein-Matthews, Extremal plurisubharmonic functions and complex Monge- AmpŁre operators. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:5. Matts Essén, On the solutions of quasilinear elliptic problems with boundary blow-up. (With C. Bandle.) U.U.D.M. Report 1993:4. Matts Essén, On exceptional sets for superharmonic functions in a halfspace: an inverse problem. (With V. Eiderman.) U.U.D.M. Report 1993:17. Fan Ming, Some interpolation functors for Banach couples and Doolittle diagrams. (Doctoral dissertation.) U.U.D.M. Report 1993:7. Hans Garmo, A use of resampling methods in a sensitivity analysis of the ley-ruminant system model. Rapport 26, Avdelningen för statistik, SLU, Hans Garmo, Randomization tests for a partially systematic experiment in forest ecology. Rapport 27, Avdelningen för statistik, SLU, Ed Griffor, On the existence of C-equilibria in an extended theory of games. (With T.R. Burns.) U.U.D.M. Report 1993:1. Allan Gut, Stopped random processes with applications to first passage times. U.U.D. M. Report 1993:13. Allan Gut, On the law of the iterated logarithm for rapidly increasing subsequences. (With Rainer Schwabe.) 8

11 Jonas Hansbo, Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:27. Håkan Hedenmalm, Completeness of translates in weighted L p -spaces on the half-line. (With A. Borichev.) U.U.D.M. Report 1993:15. Håkan Hedenmalm, Beurling type invariant subspaces of the Bergman space. (With B. Korenblum and K. Zhu.) U.U.D.M. Report 1993:24. Håkan Hedenmalm, Determination of the acid dissociation constant for cis-diamineaquachlorplatinu (III) ion. A hydrolysis product of cisplatin. (With Ehrsson, Andersson and Elfsson.) Preprint Svante Janson, The number of spanning trees, Hamilton cycles and perfect matchings in a random graph. U.U.D.M. Report 1993:2. Svante Janson, On the length of the longest increasing subsequence in a random permutation. (With B. Bollobás.) U.U.D.M. Report 1993:19. Svante Janson, Hamilton cycles in a random tournament. U.U.D.M. Report 1993:20. Svante Janson, Random regular graphs: asymptotic distributions and contiguity. Minneapolis Dag Jonsson, A numerically derived method for preprocessing of noisy data before applying principal component analysis. (With Finn Pedersen and Evert Bengtsson.) Centrum för bildanalys preprint Ingemar Kaj, A Schilder type theorem for super-brownian motion. (With K. Fleischmann and J. Gärtner.) U.U.D.M. Report 1993:14. Christer Kiselman, Plurisubharmonic functions and their singularities. U.U.D.M. Report 1993:28. Torbjörn Lundh, Discontinuous groups and thin sets. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:21. Odd Maad, On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:22. Lars Nylund, A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant linear functionals. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:16. Erik Palmgren, A constructive approach to nonstandard analysis. U.U.D.M. Report 1993:12. Erik Palmgren, Denotational semantics of constraint logic programming a nonstandard approach. U.U.D.M. Report 1993:23. Dietrich von Rosen, Moments for the inverted Wishart distribution with applications to the growth curve model. U.U.D.M. Report 1993:8. Dietrich von Rosen, Influential observations in multivariate linear models. U.U.D.M. Report 1993:9. Dietrich von Rosen, Moments and cumulants of symmetric matrices with applications to the Wishart distribution. (With T. Kollo.) U.U.D.M. Report 1993:10. Inger Sigstam, Computability and effective continuity in formal spaces. U.U.D.M. Report 1993:25. Per Sjölin, Global maximal estimates for solutions to the Schrödinger equation. U.U.D. M. Report 1993:3. A. Volberg, Normalization of almost conformal parabolic germs. (With Z. Balogh.) U.U.D.M. Report 1993:18. Wu Pengcheng, On the order of a class of meromorphic functions. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1993:6. 9

12 3.3 Kompendier, m.m. Leif Abrahamsson, Funktionalanalys. (Med Sten Kaijser). Lars-Ola Hahlin, Tentamensproblem i sannolikhetsteori. (Med Sven Erick Alm och Hans Garmo.) Dag Jonsson, Ett stycke statistik, 2:a upplagan. (Med Lennart Norell.) Sten Kaijser, Funktionalanalys. (Med Leif Abrahamsson.) Lennart Norell, Ett stycke statistik, 2:a upplagan. (Med Dag Jonsson.) Anders Vretblad, Fourieranalys. 3.4 Examensarbeten 1993 Hans Frimmel, Laborationsprogram i matematisk statistik. U.U.D.M. Project Report 1993: P5. Hans Frimmel, 3L-visualisering. U.U.D.M. Project Report 1993: P6. Katarina Hedman, A predictive model of the intraocular pressure lowering effect of Latanoprost. U.U.D.M. Project Report 1993: P4. Christina Lindgren, Meta-analysis with an application to studies of Ankylosing Spondylitis. U.U.D.M. Project Report 1993: P2. Karin Olsson, A statistical description of the breathing frequency in lambs under influence. U.U.D.M. Project Report 1993: P1. Maria Pelkonen, Algoritmer och deras historia. U.U.D.M. Project Report 1993: P3. 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1993/ Disputationer Mats E. Andersson, The Hausdorff Young inequality and Fourier type. Disputation den 14 december Opponent: Professor Jaak Peetre, Lund. 4.2 Licentiatseminarier Lars Nylund, A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant linear functionals. Licentiatseminarium den 14 september Torbjrn Lundh, Discontinuous groups and thin sets. Licentiatseminarium den 26 oktober Odd Maad, On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. Licentiatseminarium den 27 oktober Jonas Hansbo, Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. Licentiatseminarium den 15 februari Kibret Negussie, A nonlinear comparison problem for integral operators. Licentiatseminarium den 12 april

13 4.3 Oavlönade docenter Erik Palmgren, utnämnd den 16/ Maciej Klimek, utnämnd den 26/ Kyril Tintarev utnämnd den 26/ Priser och utmärkelser Thomas Erlandsson har tilldelats ett av Uppsala universitets fem pedagogiska pris. Svante Janson har invalts i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Viggo Stoltenberg-Hansen har utnämnts till biträdande professor. 6. Konferenser, möten o. dyl. Konungabesök Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf besökte Polacksbacken den 29 november 1993, varvid bl.a. Christer Kiselman presenterade verksamheten vid Matematiskt-Informationsteknologiskt centrum, MIC. Geheimschreiber till Beurlingbiblioteket FRA har välvilligt ställt en Geheimschreiber (en chiffermaskin som konstruerades i Tyskland under andra världskriget) till Beurlingbibliotekets förfogande. Maskinen levererades till biblioteket den 3 november 1993 och i samband därmed berättade Åke Svensson och Carl-Gösta Borelius om hur den tyska teletrafiken genom Sverige under andra världskriget avlyssnades och om hur Arne Beurling knäckte den tyska koden. Computer Algebra in the Teaching Inom ramen för institutionens MAPLE-projekt anordnades en workshop den 25 maj 1994 med övningar i PC-lab och följande föredrag: M. Kamminga-van Hulsen Noordelijke Hogeschool Leuuwarden, Holland S. Pohjolainen Tampere Technical Univ. Hoisting the sails and casting off with MAPLE A Hypermedia learning environment for mathematics Recursion Theory Workshop Under ledning av Ed Griffor och med stöd från NFR och North-Holland Publishing Company anordnades en workshop om rekursionsteori den juni 1994 med ca 25 deltagare. Följande föredrag hölls: T. Slaman Global degree theory P. Odifreddi Many-one and other degrees 11

14 B. Cooper Local degree theory Yi Xiaoding The splitting of 0 H. Woodin Projective sets revisited D. Cenzer 0 1 -classes and index sets S. Friedman Recursion and constructibility P. Hinman Recursion over abstract structures G.E. Sacks Higher types recursion V. Stoltenberg-Hansen Presentations of domains J.V. Tucker Theories of computation on many sorted universal algebras and their applications M. Pour-El The structure of computability in analysis: Theory and applications Y. Ershov Theory of numerations H. Schwichtenberg Classifying recursive functions C.T. Chong Ordinal recursion D. Normann Continuous functionals 7. Högre undervisning och seminarier 7.1 Föreläsningsserier Algebra D Ed Griffor, VT 1994 Algebraisk topologi Ryszard Rubinsztein, VT 1994 Approximation by harmonic function Matts Essén, HT 1993 and stability of the Dirichlet problem Asymptotiskt holomorfa funktioner Alexander Borichev, Håkan Hedenmalm, 1993/94 Distributionsteori D Fan Ming, VT 1994 Funktionalanalys D Alexander Borichev, HT 1993 Funktionalanalys Christer Kiselman, 1993/94 Funktionsteori för Bergmanrum Alexander Borichev, Håkan Hedenmalm, 1993/94 Geometrisk topologi Thomas Erlandsson, 1993/94 Harmonic measure on fractals Alexander Volberg, VT 1994 Inferensteori D Dag Jonsson Integrationsteori D Fan Ming, HT 1993 Matematiska metoder i mekaniken D Matts Essén, VT 1994 Modell- och mängdteori D Ingrid Lindström, HT 1993 Potentialteori och variationskalkyl Matts Essén, Kyril Tintarev, VT 1994 Radontransformationen Christer Kiselman, HT 1993 Statistik för biologer o geovetare Sven Erick Alm, Dag Jonsson, Lennart Norell Toposteori Erik Palmgren, Björn Selander 12

15 7.2 Seminarier Analysseminariet 17 sep Dennis Hejhal On the distribution of zeros of linear combinations of Euler products. 22 okt Vladimir Azarin Limit sets, completeness of exponentials and multipliers of entire functions. 26 jan Sergei Shimorin Generalized Laplace operators and their applications to Hilbert spaces of analytic functions. Logikseminariet Logikseminariet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet. Ansvariga: Per Martin-Löf och Viggo Stoltenberg-Hansen 8 sep Andrei Voronkov A theory for programming in constructive logic. 6 okt Inger Sigstam Effectively continuous and computable functions in formal spaces. 10 nov Ed Griffor The proof-theoretic strength of Martin-Löf universes. 16 nov Johan Wästlund En formalisering av matematiken. (Presentation av ett examensarbete.) 8 dec Krister Segerberg Teoriförändringslogik och Kripke-semantik. 22 dec Ed Griffor The proof-theoretic strength of Martin-Löf universes, II. 19 jan S. Serafimovski Syntactic computation systems. 26 jan Jan von Plato Constructive geometry. 3 feb Erik Palmgren Konstruktivism och icke-standardanalys. (Docentföreläsning) 16 feb Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms. 23 feb Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms, II. 2 mar Daniel Fredholm Intensional properties of algorithms, III. 9 mar Jerry Seligman Are diagrams terms? An algebraic appreciation of Venn diagrams. 16 mar Dag Westerståhl Kvantifikatorer med Fubinis egenskap. 23 mar Erik Palmgren Konstruktiv icke-standardanalys: formalisering och exempel. 30 mar Dan Ekman Normal proofs in set theory. 13 apr Erik Palmgren Konstruktiv icke-standardanalys, II. 20 apr Pjotr Bystrov Sequent calculi with generalized inference rules. 27 apr Viggo Stoltenberg- Domänrepresenterbarhet. Hansen 4 maj Erik Palmgren & Logiskt presenterade domäner en preliminär rapport. Viggo Stoltenberg- Hansen 25 maj Faron Moller On the complexity of deciding equivalences between context-free grammars. 13

16 Plurikomplexa seminariet Ansvarig: Christer Kiselman 13 sep Chantal Menini Functions of Nevanlinna class on an intersection of strictly pseudoconvex domains. 20 sep Maciej Klimek Polynomial estimates and a metric on the family of pluriregular sets. 11 okt Lê Hai Khôi Representation of holomorphic functions by series. 18 okt Lê Hai Khôi Representing systems for functions of several variables. 1 nov Lê Hai Khôi Convolution equations in the complex domain. 2 nov Wiesław Pleśniak Linear extension and polynomial approximation of ultradifferentiable functions. 8 nov Elias M. Stein The Bergman and Szeg}o projections in several variables. 9 nov Aderemi Kuku Mathematical research and education in Africa: Problems and Prospects. 6 dec Christer Kiselman A problem concerning lineal convexity. 4 jan Gerd Schmalz Holomorphic automorphisms of quadrics. 31 jan Jonas Avelin Openness of multifunctions. (Report on a paper by Boris Mordukhovich) 7 feb Jonas Avelin Openness of multifunctions, II. (Report on a paper by Tom Ransford) 14 feb Jonas Avelin Implicit function theorems for analytic multifunctions. The Oka Nishino theorem. (Report on a paper by Tom Ransford) 21 feb Stefan Halvarsson Extension of entire functions with controlled growth. 28 feb Siegfried Momm An extremal plurisubharmonic function for a functional analysis problem. 2 mar Siegfried Momm Convexity of sublevel sets of extremal plurisubharmonic functions. (An informal survey talk.) 7 mar Stefan Halvarsson Commutativity between the operations of relative order and supremum. 14 mar August Tsikh Multidimensional residues and their application to the evaluation of integrals over R n. 21 mar Maciej Klimek Analytic disks, extreme points and related problems. 11 apr Christer Kiselman Some remarks on lineal convexity. 18 apr Maciej Klimek Plurisubharmonic foliations. (Report on a paper by Hiroshi Kaneko) 25 apr Christer Kiselman Convexity and subharmonicity of marginal functions. (Report on a paper by Alano Ancona) 2 maj Christer Kiselman Convexity and subharmonicity of marginal functions, II. (Report on a paper by Alano Ancona) 9 maj Ragnar Sigurdsson Plurisubharmonic functions characterizing the growth of Fourier Laplace transforms. 16 maj Maciej Klimek Geometric aspects of pluripotential theory. (Docentföreläsning) 19 maj Ragnar Sigurdsson Plurisubharmonic functions characterizing the growth of Fourier Laplace transforms, II. 19 maj Mikael Passare Holomorphic differential forms on analytic sets. 14

17 Tillämpad matematik Ansvariga: Matts Essén och Anders Källström 19 nov Jonas Nycander Existence and stability of stationary vortices in an external shear flow. 11 feb Michel Willem Almost periodic solutions of semilinear elliptic problems on R n. 8 apr Tatiana Levetina On numerical solution of two-parameter Sturm Liouville problems. 20 maj Kyril Tintarev Några metoder i variationskalkyl. (Docentföreläsning) Tisdagsseminariet Ansvariga: Matts Essén och Per Sjölin 7 sep Kyril Tintarev Semilinear elliptic eigenvalue problems. 14 sep Lars Nylund A subspace of L p (R n ) without nonzero translation invariant functionals. (Lic.-seminarium) 21 sep Song Guodong On a problem of Gross concerning the unicity of meromorphic functions. 28 sep He Yuzan BMOA and Ba spaces on compact bordered Riemann surfaces. 5 okt Torsten Ekedahl Taniyama Shimura Frey Serre Ribet Wiles. (Om Fermats stora sats.) 12 okt Håkan Hedenmalm 19 okt Vladimir Azarin Limit sets of subharmonic functions of finite order and their properties as dynamical systems. 26 okt Torbjörn Lundh Discontinuous groups and thin sets. (Lic.-seminarium) 27 okt Odd Maad On translation invariance in weighted spaces of measures in a quadrant. (Lic.-seminarium) 2 nov Y. Netrusov Capacities and interpolation of Besov spaces. 9 nov Vitali Liskevich On C 0 -semigroups generated by second order elliptic operators on L p -spaces. 16 nov Håkan Hedenmalm Beurling type invariant subspaces in Bergman spaces. 30 nov Kyril Tintarev Semilinear elliptic equations with supercritical nonlinearity. 7 dec Alexander Ioffe Critical point theory in metric spaces. 15 dec Jaak Peetre Nya rön om multilineära former i Hilbertrum. 25 jan Henrik Shahgholian Qualitative theory of semilinear PDEs. 1 feb M.I. Dyachenko Some problems on the convergence of multiple Fourier series. 8 feb Ognyan Kounchev Some qualitative properties of elliptic equations and applications to approximation theory. 15 feb Jonas Hansbo Reproducing kernels and contractive divisors in Bergman spaces. (Lic.-seminarium) 1 mar Eisso Atzema Computer algebra and geometrical optics On the computation of abberation coefficients in arbitrary optical systems. 8 mar Li Shujie Multiple solutions for asymptotically linear elliptic boundary value problems. 15 mar Ralph Howard Norms of positive operators. 22 mar Matts Essén Some best constant inequalities for conjugate functions. 15

18 29 mar Donald Knuth Leaper graphs. 12 apr Kibret Negussie A nonlinear comparison problem for integral operators. (Lic.-seminarium) 19 apr Ilpo Laine A survey of f + A(z) f = 0 in the complex plane. 26 apr Alexander Borichev Cyclicity in Bergman-type spaces. 29 apr Kaj Nyström Smoothness properties of solutions to Dirichlet problems in domains with a fractal boundary. 3 maj Stefan Richter An inner-outer factorization for Bergman space functions. 10 maj K. Dyakonov On Carleson s representation formula for the Dirichlet integral. 17 maj S. Yu. Favorov The value distribution of holomorphic mappings of a finite dimensional space into a Banach space. 24 maj S. Yu. Favorov A generalization of Khinchin s inequality. 31 maj Ivan Netuka Potential theory characterization of balls. 7 jun John Rossi On equilibrium points of logarithmic potentials. Matematisk statistik Ansvarig: Allan Gut och Dietrich von Rosen 15 sep Søren Asmussen ATM og MAP. 22 sep Mioara Buiculescu Limit theorems for continuous time Markov processes and excessive measures. 29 sep Bengt Jonsson Observing probabilistic processes through testing. 6 okt Jan Rudander Något om väntetiden tills ett givet ord förekommer för första gången i en slumpmässig bokstavsföljd. 13 okt Gerold Alsmeyer A probabilistic proof of the Markov renewal theorem. 15 okt Mats B. Andersson Analys av diskreta data från resandeundersökning på tåg. (Presentation av examensarbete) 19 okt Gerold Alsmeyer Markov renewal theory (cont d). 27 okt Dietrich von Rosen Approximation av ML-skattnigarnas fördelningar i tillväxtkurvemodeller. 10 nov Joanna Tyrcha The statistical dynamics of recurrent biological events. 17 nov Lennart Norell Något om REML. 24 nov Priscilla Greenwood Improved estimates from the Gibb s sampler. 1 dec Georgina Bermann Probit regression för multipla ordinala variabler. 3 dec Katarina Hedman A predictive model of the intraocular pressure lowering effect of Latanoprost. (Presentation av examensarbete) 14 jan Hans Frimmel Laborationsprogram för matematisk statistik. (Presentation av examensarbete) 19 jan Lennart Bondesson Smått och gott från min matematik- och statistikpraktik. 26 jan Tõnu Kollo On Wishart approximation. 2 feb Paavo Salminen Decomposing a diffusion path via its local time. 9 feb Rolf Larsson Asymptotiska fördelningen och korrektion för små stickprov för några test i AR-processer. 16 feb Rainer Schwabe Optimal designs for multi-factor models. 23 feb Svante Janson Talagrands exponentialolikheter. 2 mar Boualem Djehiche Bernstein processes and spin-1/2 particles. 16

19 9 mar Gerold Alsmeyer Asexual versus bisexual Galton-Watson processes: A comparison of extinction probabilities. 16 mar Serik Sagitov Age-dependent branching, renewal theorems and superprocesses. 23 mar Sven-Erick Alm Risken för extrema "klumpar" av slumphändelser eller Om fördelningen för scan-statistikan till en Poissonprocess. 6 apr Lennart Bondesson Om OD och generaliserade gammafaltningar. 13 apr Vårmöte Föreningen för Medicinsk statistik. Föredrag, analys av läkemedelsdata. 20 apr Jeff Steif Discontinuity of a 1-dimensional cellular automaton at a phase transition point. 27 apr Allan Gut Första passagetider med tillämpningar på sekvenstest. 4 maj Jan Rudander Martingaler med givet absolutvärde. 11 maj Håkan Ljung Koststudier. 20 maj C.R. Rao Fascination of statistics. 24 maj Lars-Ola Hahlin Om n rekord. 3 jun Carl-Gustav Esseen Ormproblemet: Om sannolikheten för att en stryktipsomgång resulterar i en s.k. orm. Generaliseringar. Övriga seminarier 4 okt Maria Pelkonen Algoritmer och deras historia. (Redovisning av ett examensarbete.) 27 okt Oleg Viro Patchworking real algebraic varieties. 11 nov Thomas Weibull Knutteori och DNA. (Matematiska föreningen) 22 apr Oleg Viro The simplest invariants of curves on surfaces (in differential and real algebraic categories. 27 maj Björn Selander Galois theory and covering spaces. 1 jun Per Martin-Löf Finns det absolut oavgörbara matematiska påståenden? (Matematiska föreningen) 2 jun Björn Selander Galois theory and covering spaces, II. 8. Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Sven Erick Alm föreläste vid CTH den 16/ och vid LTH den 8/ Mats Andersson höll föredrag vid KTH den 16/ Elísabet Andrésdóttir har sammanträtt med den nationella utvärderingskommittén i Stockholm (2 ggr), Lund, Linköping och Göteborg. Jonas Avelin deltog i konferensen Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/8 1993, och i Jyväskylä International Summer School i Jyväskylä, Finland, den 9 27/ Jens Blanck deltog i Logic Colloquium 94, Frankrike, och tillbringade höstterminen 1993 vid Monash University i Australien och höll därvid två seminarier vid Department of Mathematics. Lennart Bondesson höll ett föredrag vid The Harold Cramér Symposium i Stockholm den 24 25/

20 Alexander Borichev besökte USA den 15 30/ och höll därvid föredrag vid University of Maryland och University of Kentucky, höll föredrag vid Second August Conference on Spectral Theory of Functions i St.-Petersburg, deltog i Banach semester on linear operators i Warszawa samt i The Second Conference on Function Spaces i Edwardsville, USA. Kerstin Ekstig har hållit en studiedag för lärare i Åkersberga den 10/ , deltog i Matematikbiennalen i Göteborg den 26 28/1 1994, medverkade med föredrag vid Datalärarföreningens konferens i Gävle den 6 7/ samt deltog i lärarutbildningsseminarium (LUMA 93) i Härnösand den 22 24/ Matts Essén har hållit föredrag i Göteborg den 11/ och i Helsingfors den 23/ samt deltog med föredrag i 2nd European Conference on Elliptic and Parabolic Problems i Pont-à-Mousson, Frankrike, den 13 17/ Allan Gut har deltagit med föredrag i 5th Prague Symposium on Asymptotic Statistics den 3 9/ i Prag och i 3rd World Congress of the Bernoulli Society den 20 25/ i Chapel Hill, NC, USA, samt har deltagit i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/ Stefan Halvarsson deltog i konferensen Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/ Håkan Hedenmalm höll föredrag i Trondheim i december Svante Janson besökte IMA, Minneapolis, under sept nov 1993, Mich. Tech. Univ., Houghton, i nov 1993, Yale University, New Haven, i nov 1993 och Cambridge University, England, i maj 1994 och höll därvid föredrag på samtliga ställen. Dag Jonsson deltog i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/ Sten Kaijser deltog i SAMSA i Gaborone, Botswana, i december 1993, höll föredrag i Witwatersrand, Johannesburg, Sydafrika, i maj 1994, samt deltog i Kahanekonferensen juni juli Ingemar Kaj var gästforskare vid Institute of Applied Analysis and Stochastics, Berlin, den 20/6 17/ och vid Åbo Akademi den 18 29/8 1993, besökte NAS of Kazachstan, Almaty, den 3 25/ , gästföreläste vid CTH i december 1993 och vid Lunds universitet i april 1994, deltog med föredrag i konferenserna Stochastic Partial Differential Equations, ICMS Edinburgh, den 21/3 2/ och 3rd World Congress of the Bernoulli Society, Chapel Hill, NC, USA, den 20 25/ samt besökte Finska sommarskolan i sannolikhetsteori i Lahti den 30/5 3/ Christer Kiselman var huvudföreläsare vid sommarskolan Théorie du potentiel complexe i Montréal, Canada, den 26/7 6/8 1993, huvudföreläsare vid Isländska Esperanto-Förbundets årskongress i Reykjavik den 14 15/8 1993, höll föredrag vid Islands universitet (Reykjavik) den 16/ och vid Isländska matematikersamfundets möte i Reykjavik den 17/8 1993, samt höll föredrag vid Felix-Klein-Kolloquium, Heinrich- Heine-Universität, Düsseldorf, den 11/ Maciej Klimek höll ett föredrag vid KTH den 24/ Rolf Larsson deltog i en workshop i ekonometri i Mariefred i juni Håkan Ljung gjorde en studieresa till Harvard School of Public Health, Boston, i maj Torbjörn Lundh har besökt A. Bearden i Cambridge och P. Rippon vid Milton Keynes under november 1993, samt hållit föredrag vid Göteborgs universitet den 10/ Jerk Matero deltog i Jyväskylä International Summer School i Jyväskylä, Finland, den 9 27/ Lennart Norell höll föredrag vid 5th Symposium on Biometrical Problems i Garpenberg den 15 18/8 1993, deltog i Cramérsymposiet i Stockholm den 24 25/9 1993, i Svenska 18

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber

Årsberättelse. Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Årsberättelse 2011 Stationen Rita i cirklar på Vetenskapsfestivalens experimentverkstad Foto: Laura Fainsilber Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 412 96 Göteborg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. ASTEC http://www.astec.uu.se/etapp3/board/02-01-23-agenda.shtml AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder:

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

En pigg 50-åring! Under 2011 förändrades som en konsekvens av den strategiska processen organisationen av nutritionsrådet och forskningsnämnden.

En pigg 50-åring! Under 2011 förändrades som en konsekvens av den strategiska processen organisationen av nutritionsrådet och forskningsnämnden. 1 En pigg 50-åring! När vi tar klivet ut ur 2011 har SNF främjat nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpning i ett halvt sekel. Mycket har hänt i samhället och inom forskningen sedan SNF bildades

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

ENGELSK - SVENSK. ordlista. för högskolematematiken. Institutionen för matematik. Björn Graneli. Version 1.4

ENGELSK - SVENSK. ordlista. för högskolematematiken. Institutionen för matematik. Björn Graneli. Version 1.4 ENGELSK - SVENSK ordlista för högskolematematiken Björn Graneli Version 1.4 Förord till användarna Vid många svenska högskolor används idag amerikanska läroböcker, samtidigt som yngre lärare ofta kan ha

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

SSBAktuellt, nr 33. r C a l l fo o. Foto: Kristina Lidayová

SSBAktuellt, nr 33. r C a l l fo o. Foto: Kristina Lidayová SSBAktuellt, nr 33 s r e p a P r C a l l fo ICPR 2014 sium 2014 o p m y S A SSB Foto: Kristina Lidayová S S B A KTUELLT n r 49 novemb e r 2 013 2 SSBAktuellt SSBAktuellt är ett föreningsblad med information

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 Okt 2014 2 3 4 6 11 12 16 20 23 Specialinbjuden gäst Ledaren Årsmöte 2014 Minnesord

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974.

Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974. LITTERATURVAGLEDNING INOM FYSIK Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974. Helena Fernholm i samarbete med Mancy Fjällbrant Ulla Reimer-Jönsson

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ

DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ 2015 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet B. INBJUDNINGAR, 178 Redaktör: Per Ström Redaktion: Carl Frängsmyr Layout: Grafisk service Vinjetter:

Läs mer

OCEANOGRAFI Nr 99/2009 On the dynamics of organic nutrients, nitrogen and phosphorus, in the Baltic Sea

OCEANOGRAFI Nr 99/2009 On the dynamics of organic nutrients, nitrogen and phosphorus, in the Baltic Sea Kari Eilola OCEANOGRAFI Nr 99/29 On the dynamics of organic nutrients, nitrogen and phosphorus, in the Baltic Sea Cover picture: Observations (mmol m -3 ) of organic phosphorus defined as total P inorganic

Läs mer

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119.

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119. CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO SEPTEMBER 2007 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Efternamn: Myroslav Drozdenko Personnummer: 771216-2119 Postadress: Besöksadress: Hemadress: E-post: Hemsida: Institutionen för

Läs mer

DRM och upphovsrättens obalans

DRM och upphovsrättens obalans IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Hur många poäng för seger i fotboll? hur kan den utvärderas? Konservatism och stor förändring. smärta/ tema beslutsstöd/ Krönika/ Allan Gut

Hur många poäng för seger i fotboll? hur kan den utvärderas? Konservatism och stor förändring. smärta/ tema beslutsstöd/ Krönika/ Allan Gut » Att dra lappar ur hattar i ett mörkt rum har man inte så mycket nytta av» Mattias Lanner, sidan 14 smärta/ hur kan den utvärderas? sidan 10 Medlemstidning för svenska statistikfrämjandet nr 1 2010 tema

Läs mer

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2014-02-14 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande:

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR ÅRSAVGIFT STYRELSEN STYRELSEMÖTEN REVISORER VALBEREDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR ÅRSAVGIFT STYRELSEN STYRELSEMÖTEN REVISORER VALBEREDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR Föreningen har under verksamhetsåret haft 361 medlemmar. Av dessa är 24 nya medlemmar, 60 pensionärer, 18 företag och 7 hedersmedlemmar (Gudrun Alm Carlsson, Carl

Läs mer

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona Stipendieutdelning hösten 2013 Foto: Rasmus Lindh Karlskrona Utmärkta examensarbeten som kan utveckla regionen Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter som har arbetat fram 23 examensarbeten.

Läs mer