Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling"

Transkript

1 Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd mot godtycklig uppsägning solidaritet koll på anställningsvillkoren

2 De röda kvadraterna med siffror anger vilka sektioner kursen vänder sig till. Sektion 1, 2 & 5 omfattar privata och kooperativa livsmedelsbutiker, privata varuhus, frisörer, konfektion mm mm. Du som jobbar i butik i Södertälje, Nynäshamn eller Norrtälje skall anmäla dig till kurser anordnade för sektion 1, 2 & 5. Sektion 3 omfattar lager och chaufförer, fotolab. bageri & konditori samt byggvaruhus mm mm. Du som jobbar på lager i Södertälje, Nynäshamn eller Norrtälje skall anmäla dig till kurser anordnade för sektion 3. Sektion 4 omfattar kooperativa tjänstemän och folkrörelseanställda. Du som är tjänsteman och jobbar i Södertälje, Nynäshamn eller Norrtälje skall anmäla dig till kurser anordnade för sektion 4. kurser anmäls 4 veckor före kursstart. Internatkurser minst 6 veckor före kursstart. Kursutbudet finns också på Handels hemsida Där kan du både anmäla dig och läsa om eventuella ändringar av kurserna. Adress: Handels avdelning 20 Box Stockholm Besöksadress: Sveavägen 90, 1 tr, Stockholm Telefon, växel , Fax: E-post: Utgiven av: Handels avd 20, Stockholm Omslagsfoto: Victor Brott Övriga bilder: Maria Patrikson, Susanne Lindh Grafisk Form: Susanne Lindh

3 Förord Välkommen till ett nytt studieår! I din hand håller du Handels avd 20s studieprogram för år Anledningen till att det ser lite annorlunda ut än tidigare år är bl a att vi fått önskemål från våra studieorganisatörer om ett mer lätthanterligt och mindre studieprogram. När vi ändå beslutade oss för att ändra storleken så gjorde vi om hela upplägget. Nu är kurserna inte inskrivna i kronologisk ordning utan istället uppdelade utifrån kategori på utbildning, dvs först medlemsutbildningarna, sedan modulerna osv. Två kursnyheter i år är mötesdemokrati/mötesteknik och Arbetsplatsutveckling fördjupning arbetsorganisation, i övrigt är kursutbudet i stort oförändrat. kurser är gratis och för de flesta förtroendemannautbildningarna gäller att man deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen 7. Ta kontakt med ansvarig ombudsman om det skulle uppstå problem. I de fall arbetsgivaren inte betalar får man ersättning från avdelningen i form av ett studiestipendie. Tänk på att stipendiets storlek står i relation till vilken medlemsavgift du betalar. Se till att du och dina arbetskamrater har uppgivit rätt inkomst till avdelningen.... Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig för studier bara du ansöker om ledighet i tid. Arbetsgivaren kan alltså inte neka dig ledighet, däremot kan han i vissa fall skjuta på den. För facklig utbildning kan arbetsgivaren inte, utan fackets godkännande, skjuta på ledigheten i mer än 14 dagar från den dagen du lämnar in din ledighetsansökan. Det bästa är givetvis att göra en studieplan för hela året och lämna in den och ledighetsansökan till arbetsgivaren på samma gång. Det underlättar planeringen för alla parter. Till sist vill jag påminna om att det är viktigt att du kommer till de kurser du anmält dig till. Om du skulle få förhinder ber vi dig att avboka din plats i tid. På så sätt kan någon annan få din plats och vi slipper lägga pengarna på höga avbokningskostnader. Välkommen till ett spännande studieår! Linda Palmetzhofer, Handels avd 20 Studieprogrammet

4 Sida Innehåll Adresser Förord Medlemsutbildningar Modulkurser Funktionsutbildningar Övriga förtroendemannautbildningar Konferenser Förbundskurser LO-kurser ABF-kurser Datumplan Stipendieregler Anmälningstalong 4 Studieprogrammet 2004

5 Alla medlemmars kurs Medlemsutbildning Kursdatum: Avtal Butik 12/1, 9/2, 9/3, 29/3, 28/4 Avtal Lager Avtal KFO-tjm/ABF, AFO Medlemskap Försäkringar Plats: Ekonomi: Kurslängd: Anmälan: 10/5, 6/9, 21/10, 18/11, 26/1, 10/3, 13/4, 24/5 18/10, 3/11 4/10 16/2, 4/5, 8/9, 22/11 Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Kursen är självklart gratis - Du som går får dessutom ersättning i form av korttidsstudiestöd (ett skattefritt stipendium) med 80 kronor per timme. Glöm inte bort att begära ledigt hos din arbetsgivare minst 14 dagar innan kursstart! Varje avsnitt omfattar en heldags utbildning kl Anmälan sker till Studiehandläggare Inger Roos, tel: , fax: eller via mail Innehåll Denna utbildning ger en bra grundkunskap om vilka fackliga och lagliga rättigheter samt skyldigheter, som gäller oss som är anställda. Kursen är indelad i tre avsnitt: Avtal, Medlemskapet & Försäkringar. Varje del kan läsas separat. Avtal Här går man igenom vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter Handels samt arbetsgivarna kommit överens om ska gälla, t ex vad gäller OB-ersättning, ledigheter, löner m m. Allt sådant som inte är reglerat i lagar. Medlemskap Kursen informerar dig om vad facket gör och vad det fackliga medlemskapet innebär och betyder för dig. Man går igenom de områden som Handels jobbar med samt visar hur du kan vara med och påverka. Försäkringar Denna del ger en allmän kunskap om försäkringar i samhället och på arbetsplatsen samt en grundlig genomgång av de försäkringar som du som medlem har, dels genom medlemskapet och dels genom kollektivavtalet (t ex sjukförsäkring och avtalspension). Studieprogrammet

6 Medlemsutbildning AKTIV - Medlemskapets värden Vad är det fackliga medlemskapet värt? Vilka värden upplever du som medlem att det har och - viktigast av allt - vilket värde vill vi att medlemskapet ska ha i framtiden? Det är inte lätt att veta vilka rättigheter man har på jobbet, särskilt när ingen talar om det för en. Datum: 8 10/3, internat, Anneberg 14 16/4, externat, Långholmen FHS 12 14/5, internat Anneberg Kursinnehåll: Genomgång av arbetarrörelsens historia, dina rättigheter, lagar och avtal samt hur vi inom fackföreningsrörelsen arbetar. För att fackföreningsrörelsen ska ha ett existensbe rättigande måste vi tydligt visa att medlem skapet ger ett konkret värde för varje enskild medlem. Under kursen diskuterar ni och lär er mer om facket. Kursen kommer inte att ge svar på alla frågor, men den kommer att ge en ordentlig grund till våra rättigheter och hur vi kan vara med att påverka.... Målgrupp: Alla avdelningens medlemmar. Ekonomi: Du får ersättning för den lön du förlorar genom ett så kallat förbundsstipendium. Kursplats: Externat och Internat. Alla kurser som är inter nat genomförs på Annebergs utbildningsgård i Nacka och de kurser som är externat genom förs på Långholmens folkhögskola vid Horn stull i Stockholm. Anmälan: Inger Roos , eller använd kupongen på sid 35. Kursen arrangeras av LO-distriktet, vilket gör att medlemmar från alla LO-förbund är välkomna. 6 Studieprogrammet 2004

7 Fackets grunder & Facket & politiken Medlemsutbildning Hur vet jag att jag har fått rätt lön? Måste jag jobba över när chefen säger åt mig? Behöver jag stå ut med en dålig arbetsmiljö? Fackets Grunder Datum Våren: 16 18/2, 10 12/3, 29 31/3, 21 23/4, fjällresa 3 5/5-externat, 14 16/5, helg Datum Hösten: 8 12/9 Visby, 27 29/9, 20 22/10, 12 14/11 helg, 22 24/11-externat Facket & Politiken (forts. på Fackets Grunder) Datum Våren: 31/3 2/4, 2 4/6 Datum Hösten: 8 10/10, 3 5/12 Kursinnehåll Under 3 dagar diskuterar du och lär dig mer om facket med jämnåriga kamrater och handledare. Ni går bl.a. igenom arbetarörelsens historia, dina rättigheter, lagar och avtal samt... hur vi inom fackföreningsrörelsen arbetar. Det är en liten del i vad ni kommer att gå igenom, för resten av tiden är vad Du och de andra deltagarna vill prata och fråga om. Du bestämmer vad du vill veta. Målgrupp Alla medlemmar under 30 år Ekonomi Du får ersättning för den lön du förlorar genom ett så kallat förbundsstipendium. Kursplats, externat eller internat Alla kurser som är internat genomförs på Annebergs utbildningsgård i Nacka och de kurser som är externat genomförs på Långholmens folkhögskola vid Hornstull i Stockholm. Kursen arrangeras av LO-distriktet vilket gör att undgomar från alla LO-förbund är välkomna. Anmälan Ring till Inger Roos på nummer eller maila Du kan också använda kupongen på sidan 35. Studieprogrammet

8 Modulkurser Lokala löneförhandlingar Kursdatum: 3 Lager, 13 14/9. Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid Kooperativa & privata butiker samt stormarknader 15 16/9, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Målet med denna utbildning är att ge Förtroendevalda den kunskap de behöver så att de själva kan räkna ut och förhandla om det lokala löneutrymmet och lönebildningen på arbetsplatsen. Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Kurslängd: 2 dagar 8 Studieprogrammet 2004

9 Fackligt arbetssätt Modulkurser Avdelningens samtliga sektioner Kursdatum: 17 19/2 Plats: ABF, Sveavägen 41, Sthlm. Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sid /4 Plats: Runö Kursgård Åkersberga internat. Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid /10 Plats: SIF, Olof Palmes gata 17, Sthlm. Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid 35. Innehåll: Din roll som facklig ledare och hur man planerar sin egen och arbetsplatsens fackliga verksamhet. Att lyssna, samtala om och utveckla arbetsplatsens viktiga frågor.... Målgrupp: Ekonomi: Kurslängd: Att hitta ett förhållningssätt till ditt fackliga uppdrag, driva frågor och utforma bra arbetsformer. Avdelningens samtliga Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 3 dagar Studieprogrammet

10 Modulkurser Idén med Handels Ungdomsaktiven för medlemmar under 30 år För avdelningens samtliga handels- och fackombud Kursdatum: 9 11/2, Internat Plats: Runö Kursgård, Åkersberga Innehåll: Informera ungdomar om Avtalsrörelsen samt diskutera vikten av kollektivavtalet. Att ge dig en grundläggande kunskap om Handels och arbetarrörelsen.... samt klubbstyrelseledamöter Målgrupp: Ungdomar under 30 år i samtliga sektioner. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Var noga med att i tid anmäla ändrad inkomst till avdelningen. Anmäl till: Inger Roos o , eller kupong på sid 35. Kurslängd: 3 dagar Kursdatum: 10 11/5, internat, Runö Kursgård Åkersberga, Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sid /11, externat, SIF, Olof Palmes gata 17, Sthlm. Anmäl dig till Laila Alestedt, tel eller använd kupongen på sidan 35 Innehåll: Varför bildades fackföreningar och den övriga arbetarrörelsen? Hur har vi möjlighet att påverka arbetsmarknaden och våra politiker? Att ge dig en grundläggande kunskap om Handels och arbetarrörelsen. Målgrupp: Avdelningens samtliga handels- och fackombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Var noga med att i tid anmäla ändrad inkomst till avdelningen. Kurslängd: 2 dagar 10 Studieprogrammet 2004

11 Avtal/Förhandling Modulkurser Avtal - Privata och kooperativa avtalen, fortsätter med Förhandlingskurs Gäller även stormarknader Kursdatum: /3 (Forts. med Förhandling 4-5/5) 27 28/9 (Forts. med Förhandling 25-26/10) Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid /9 (Forts. med Förhandling 20 21/10) Anmäl dig till Cathrine Gustafsson, , eller använd kupongen på sidan /3 (Forts. med Förhandling 3 4/5) Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid /9 (Forts. med Förhandling 1 2/11) Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid Plats: Innehåll: Målgrupp: Ekonomi: Kurslängd: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Hur läser du ditt avtal? Vad är specifikt med ditt avtal? Vad finns det för tolkningar av avtalets olika paragrafer. Att tillämpa avtalet i praktiken. Hur man arbetar och tillämpar det egna kollektivavtalet för att på bästa sätt kunna företräda sina arbetskamrater. Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium dagar Studieprogrammet

12 Modulkurser Avtal/Förhandling För dig som gått Avtalskurs eller motsvarande Kursdatum: /5, (Du som gått Avtal 23-24/3) 25-26/10, (Du som gått Avtal 27-28/9) Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid /5, (Du som gått Avtal 29-30/3) Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid /11, (Du som gått Avtal 22-23/9) Anmäl dig till Ingeli Bergman eller använd kupong på sid /10, (Du som gått Avtal 15-16/9) Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sid Plats: Innehåll: Målgrupp: Ekonomi: Kurslängd: Alla datum ABF utom 4-5/5, då är platsen SIF. Rollen som förhandlare. Att använda rätt lag vid rätt tillfälle. Hur förbereder jag mig inför en förhandling? Hur går en förhandling till? Vi skriver förhandlingsframställan. Vad händer om vi inte kommer överens? Förhandlingsprotokoll hur ser det ut? Förhandlingsspel. Du lär dig hur en lokal förhandling planeras, genomförs och följs upp. Fackligt förtroendevalda som genomgått modulutbildningen Avtal eller liknande. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium dagar 12 Studieprogrammet 2004

13 Arbetsplatsutveckling Modulkurser Kursdatum: Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelse Plats: Innehåll: 14/4 + 21/4 + 28/4 Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sidan /4, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid /9 Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid 35. ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Genomgång av de fem viktigaste frågorna för att åstadkomma en så bra arbetsplats som möjligt - inflytande, arbetsplatsorganisation, arbetsmiljö, kompetensutveckling och lönesystem Få en sammanhållen syn på arbetsplatsfrågorna från inflytande till lönesystem.... Ekonomi: Kurslängd: Övrigt: ledamöter. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 3 dagar Bra om fler från samma företag deltar samtidigt på denna utbildning. Studieprogrammet

14 Funktionsutbildningar Introduktion för nyvalda skyddsombud Kursdatum: 15/4 Anmäl dig till Laila Alestedt, eller använd kupongen på sidan /9 Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sidan 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Avdelningens samtliga nyvalda skyddsombud. Innehåll: Denna introduktion är första steget i din utbildning som skyddsombud. Att stärka skyddsombudsrollen. 14 Studieprogrammet 2004

15 Introduktion för nyvalda klubbstyrelseledamöter och fackombud Funktionsutbildningar Kursdatum: 1/4 Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid /5 Anmäl dig till Åsa Lundqvist , eller använd kupongen på sid 35. 7/10 Anmäl dig till Laila Alestedt, eller använd kupongen på sidan 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: Vad innebär uppdraget som klubbstyrelseledamot och fackombud. Vilka uppgifter, rätttigheter och skyldigheter har man? Du ska känna dig trygg i din roll som klubbstyrelseledamot och fackombud.... Målgrupp: Ekonomi: Avdelningens samtliga nyvalda klubbstyrelseledamöter och fackombud. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Studieprogrammet

16 Funktionsutbildningar Utbildning för nyvalda representantskapsledamöter Kursdatum: 26 27/10 Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: Dag 1: Vad är ett representantskap? Vad beslutar ett representantskap och hur ska du som nyvald representantskapsledamot arbeta. Dag 2: Träna på att våga framföra sin åsikt. Att få kunskap om vad uppdraget som representantskapsledamot innebär samt våga framföra sin åsikt i talarstol inför ett representantskapsmöte. Målgrupp: Dag 1: Avdelningens samtliga nyvalda representantskapsledamöter. Dag 2: Alla gamla och nyvalda representantskapsledamöter som vill stärka sitt självförtroende i talarstolen. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Var noga med att alltid anmäla ändrad inkomst till avdelningen. 16 Studieprogrammet 2004

17 Introduktion för nyvalda handelsombud Funktionsutbildningar Kursdatum: 5/4 Anmäl dig till Åsa Lundqvist , eller använd kupongen på sid /5 Anmäl dig till Laila Alestedt eller använd kupongen på sidan 35 Plats: Ekonomi: Målgrupp: Innehåll: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Avdelningens samtliga nyvalda Handelsombud. Vad innebär uppdraget som Handelsombud. Vilka uppgifter, rättigheter och skyldigheter har man? Du ska känna dig trygg i din roll som Handelsombud. Studieprogrammet

18 Övriga förtroendemannautbildningar Arbetsrätt Kursdatum: 24/5, Anmäl dig till Laila Alestedt eller använd kupongen på sidan 35 Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Innehåll: Övrigt: Avdelningens samtliga förtroendevalda. Vi fördjupar oss i arbetsrättslagstiftningen exempelvis Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen. Genomgång av när och hur respektive lag tillämpas. Öka kunskapen om arbetsrättslagstiftningen. Förkunskap - modulkursen Avtal/Förhandling eller motsvarande. 18 Studieprogrammet 2004

19 Schemagranskning och arbetstid Övriga förtroendemannautbildningar Kursdatum: 1 2/9, Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Arbetstidslagen, arbetstidsparagrafen i kollektivavtalet. Få kunskap om vilka regler som gäller angående arbetstider och schemaläggning. Kunna granska ett arbetstidsschema. Målgrupp: Fackligt förtroendevalda inom kooperativa och privata detaljhandeln. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Studieprogrammet

20 Övriga förtroendemannautbildningar Funktionsutbildningar Arbetsplatsutveckling - Fördjupning arbetsorganisation Kursdatum: 12 13/5 Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Hur är arbetsplatsen organiserad? Har rätt person rätt plats i organisationen? Hur planeras, styrs och utförs arbetet? Är organisationen demokratisk? Hitta verktyg för att genom en bra arbetsorganisation utveckla arbetsplatsen. Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Övrigt: Förkunskaper - Modulkursen Arbetsplatsutveckling. 20 Studieprogrammet 2004

21 Arbetsplatsutveckling Fördjupning Arbetsmiljö Övriga förtroendemannautbildningar Kursdatum: 9 10/2 Anmäl dig till Åsa Lundqvist , eller använd kupongen på sid /11 Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Arbetsmiljölagen och föreskrifterna samt egna erfarenheter. Hitta verktyg inom arbetsmiljöområdet för att utveckla arbetsplatsen. Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Övrigt: Förkunskaper - modulkursen Arbetsplatsutveckling. Studieprogrammet

22 Övriga förtroendemannautbildningar Mötesdemokrati/Mötesteknik Kursdatum: 31/3, Anmäl dig till Laila Alestedt eller använd kupongen på sidan 35 Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Diskussion om regler och traditioner för hur ett möte ska gå till så att alla kan komma till tals och besluten fattas i demokratisk ordning. Lära känna spelreglerna för att förstå vad som händer och hur man påverkar besluten. Målgrupp: förtroendevalda. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 22 Studieprogrammet 2004

23 Bättre Arbetsmiljöutbildning (BAM) Övriga förtroendemannautbildningar GRUNDKURS FÖR SKYDDSOMBUD Under år 2004 kommer vi att anordna ett antal kurser för nyvalda skyddsombud samt skyddsombud som ännu inte genomgått grundutbildningen. Kurserna är på fem dagar och genomförs en dag per vecka under fem veckor, totalt 40 studietimmar. Kursdatum: datum är ej fastställt 29/1 + 5/2 + 12/2 + 19/2 samt 4/3. Anmäl dig till Inger Roos, , eller använd kupongen på sidan 35. datum är ej fastställt Tid: Kl Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Studieprogrammet

24 Övriga förtroendemannautbildningar Arbetsmiljö (rån, hot & våld) Kursdatum: 22-23/11 Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: SIF, Olof Palmes gata 17, Stockholm. Innehåll: Kursen har som tema rån, hot och våld. Fördjupning i dessa frågor, men även genomgång av vanliga arbetsmiljöfrågor, samt Arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Fördjupade kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samband med rån, hot och våld. Målgrupp: Fack- och Handelsombud, Skyddsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 24 Studieprogrammet 2004

25 Konferenser Huvudskyddsombud & Skyddsombud! Årets Konferenser för er äger rum den 17 Mars och den 14 Oktober. Närmare inbjudan om tid och tema kommer på posten i god tid före konferenserna. Men reservera dagarna i almanackan redan nu! Studieprogrammet

26 Konferenser Studie- & Ungdomsorganisatörskonferens Kursdatum: 17/5, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: Fm: * Aktuellt från ungdomsgruppen * Aktuellt om studier gällande avdelningen, Förbundet, ABF & LO Em: Rollen som studie- och ungdomsorganisatör. Du får veta hur studiearbetet och ungdomsarbetet ser ut på avdelningen, Förbundet, ABF och LO. Genomgång av nästa års studier. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Avdelningens samtliga studie- och ungdomsorganisatörer.... Kursdatum: 29/11, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: * Aktuellt från ungdomsgruppen * Aktuellt om studier gällande avdelning en, Förbundet, ABF & LO Du får veta hur studiearbetet och ungdomsarbetet ser ut på avdelningen, Förbundet, ABF och LO. Genomgång av nästa års studier. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Avdelningens samtliga studie- och ungdomsorganisatörer. 26 Studieprogrammet 2004

27 Förbundskurser Kursnamn: Kursgård Datum Valberedning Runö V 4 Handledarutbildning Medlefors FHSK V 19 Nyvalda styrelseledamöter Lastberget V 22 Lönesystem Runö V 37 Avdelningsordföranden Runö V 20, 38 Opinionsbildning Brunnsvik V 41 Tjänstemannautbildning Runö Datum ej fastställt Har ni frågor, ring eller maila till Studiehandläggare Inger Roos, tel Studieprogrammet

28 LO-kurser Kursnamn Kursgård Datum Stress... Runö...V 7 Fackföreningsrörelsen, ideologin, ekonomin och politiken... Brunnsvik...V 11, 16 Arbetsrätt, grund... Örenäs...V 11 Företagsledningsfrågor... Runö...V 11, 22, 37, 46, 5 Att leda projekt... Brunnsvik...V 12,18 Retorik... Brunnsvik...V 13 Utredningskurs... Runö...V 15 Systematiskt arbetsmiljöarbete... Runö...V 5 Att informera och agitera... Runö...V 17 Företagsledningsfrågor... Brunnsvik...V 18, 35, 43, 51, 6 Konflikter, mobbing, kränkande särbehandling... Runö...V 19 Arbetsmiljö, hälsa, socialförsäkringar... Örenäs...V 20 EU och europafackligt samarbete... Brunnsvik...V 22, 38 Huvudskyddsombud... Runö...V Studieprogrammet 2004

29 LO-kurser Fortsättning från föregående sida Påbyggnad pedagogik... Brunnsvik...V 34 Kvalificerad förhandlingsteknik... Brunnsvik...V 35 Skyddsombud... Örenäs...V 35 Att skriva för att påverka... Brunnsvik...V 36 Stress... Runö...V 39 Visionen om ett hållbart arbetsliv... Brunnsvik...V 39 MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet... Runö...V 41 Förändringar på arbetsplatsen, konflikter och kriser... Runö...V 42 Arbetsskador, rehabilitering, ekonomi... Runö...V 45 Hot och våld i arbetslivet... Runö...V 46 Arbetsrätt påbyggnad... Runö...V 46 Insikter 2 veckors utbildning på dagtid i Stockholm, Runö dagfolkhögskola vid Odenplan. * För dig som vill gå vidare i ditt fackliga arbete * För dig som vill syna dina åsikter och spåra dess ursprung i idéhistorien. * För dig som vill förstå hur jobbet, ekonomin och omvärlden hänger ihop. Målgrupp: Förtroendevalda som genomgått HL1 eller motsvarande. Kursdatum: V 39 + V 45 Till samtliga kurser är sista anmälningsdag 6 veckor innan kursstart. Använd kupongen på sid 35. Har ni frågor, ring studiehandläggare Inger Roos, tel: , eller anmäl via e-post: Studieprogrammet

30 ABF-kurser Kursnamn: Kursgård Datum Uppsökarutbildning... ABF-huset, Sveav /1 Handledarutbildning... ABF-huset, Sveav /2 Cirkelledarutbildning... ABF-huset, Sveav /2 Argumentationsutbildning... ABF-huset, Sveav /3 Studieorganisatörsutbildning... Runö Dagfolkhögskola 28-30/4 Ungdomsansvarigutbildning... ABF-huset, Sveav /5 Kassör & revisorsutbildning... ABF-huset, Sveav /5 Sekreterarutbildning... ABF-huset, Sveav /5 Ordförandeutbildning... ABF-huset, Sveav /5 utbildningar inom ABF är gratis för dig, men inte för avdelningen. Då vi står för kurskostnaden om man har rätt uppdrag dvs om man är kassör eller sekreterare i en klubb. I annat fall, hör efter om din arbetsgivare betalar. Om inte får du själv stå för kurskostnaden. Till samtliga kurser är sista anmälningsdag 6 veckor innan kursstart. Om ni har frågor ring studiehandläggare Inger Roos tel: , eller anmäl via mail: 30 Studieprogrammet 2004

31 Datumplan Här är avdelningens kurser presenterade i datumordning. För övrig information om kurserna se respektive kurs. Kom ihåg att boka din kurs minst 4 veckor före kursstart. Externatkurser måste du boka minst 6 veckor före kursstart. Datum Kurs Sektion Januari Alla medlemmars kurs Avtal-butik Modulhandledarträff Alla medlemmars kurs Avtal-lager 1, 2 & 5 3 Datum Kurs Sektion April Intro. nya klubbstyrelseledam. & fackombud Intro. nya handelsombud Alla medlemmars kurs Avtal-lager APU-modul APU-modul Alla medlemmars kurs Försäkringar Intro. nya skyddsombud Fackligt arbetssätt/ledarskap APU-modul APU-modul Alla medlemmars kurs Avtal-butik 3 1, 2, 3 & , 2 & 5 Februari Mars Alla medlemmars kurs Avtal-butik APU fördjupning-arbetsmiljö Ungdomsaktiven/Idén med Handels Alla medlemmars kurs Medlemskapet Fackligt arbetssätt/ledarskap Alla medlemmars kurs Försäkringar Alla medlemmars kurs Avtal-butik Alla medlemmars kurs Avtal-lager HSO Huvud- & skyddsombudskonferens Alla medlemmars kurs Avtal-butik Avtal-modul Avtal-modul Mötesdemokrati/Mötesteknik 1, 2 & 5 30 år 1, 2 & 5 3 1, 2 & 5 1, 2 & 5 3 Maj Alla medlemmars kurs Medlemskapet Förhandling-modul (du som gått Avtal 29-30/3) Förhandling-modul (du som gått Avtal 23-24/3) Alla medlemmars kurs Avtal-butik Idén med handels-modul APU-fördjupning-arbetsorganisation Studie- och ungdomsorganisatörskonferens Arbetsrätt Alla medlemmars kurs Avtal-lager Intro. nya klubbstyrelseledamöter & fackombud Intro. nya handelsombud 1, 2 & 5 3 1, 2 & 5 3 Fortsättning nästa sida Studieprogrammet

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014 Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Fackliga Studier 2013

Fackliga Studier 2013 Fackliga Studier 2013 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier 2013 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och

Läs mer

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO STUDIEPROGRAM 2010 För alla förtroendevalda inom 2 Innehållsförteckning Centrala studier i 2010... 4 centrala utbildningar... 7 Grundläggande förtroendevaldautbildning GFU... 7 Vald på jobbet (steg 1)...

Läs mer

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014 Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2013-12-18 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Facklig utbildning 2010. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2010. Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj

Facklig utbildning 2010. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2010. Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Facklig utbildning 2010 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2010 Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Landsorganisationen i Sverige 2010 Omslagsfoto:

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012 Spetsa kompetensen utbildningar för förtroendevalda 2012 1 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Bildningsprogram för 2003

Bildningsprogram för 2003 Syd-Ost Bildningsprogram för 2003 2 st. Arvid ( grundutbildning ) Datum:, internat Kurs1 12-13 april eller Kurs 2 18 19 oktober Plats: Blommenhof hotell i Nyköping Plats: Externat Boplatsen Sista anmälningsdag:

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

LIVSMEDELSBRANSCHERNA

LIVSMEDELSBRANSCHERNA UPPLAGA 2/2014 FACKLIG UTBILDNING INOM LIVSMEDELSBRANSCHERNA RIKTLINJER FÖR FACKLIG UTBILDNING SOM ANORDNAS FÖR MEDLEMMAR I LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET. LIVSMEDELSFÖRETAGEN KFO LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET

Läs mer

Polisförbundets utbildningstrappa

Polisförbundets utbildningstrappa Polisförbundets UTBILDNINGAR 2011 Polisförbundets utbildningstrappa Polisförbundets fackliga utbildning kan beskrivas som en utbildningstrappa i sex steg, där grundtanken är att man ska följa den kronologiska

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING INOM LIVSMEDELSBRANSCHERNA UPPLAGA 24/2013 LIVSMEDELSFÖRETAGEN KFO LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET

FACKLIG UTBILDNING INOM LIVSMEDELSBRANSCHERNA UPPLAGA 24/2013 LIVSMEDELSFÖRETAGEN KFO LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET UPPLAGA 24/201 FACKLIG UTBILDNING INOM LIVSMEDELSBRANSCHERNA Riktlinjer för facklig utbildning som anordnas för medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet LIVSMEDELSFÖRETAGEN KFO LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer