Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling"

Transkript

1 Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd mot godtycklig uppsägning solidaritet koll på anställningsvillkoren

2 De röda kvadraterna med siffror anger vilka sektioner kursen vänder sig till. Sektion 1, 2 & 5 omfattar privata och kooperativa livsmedelsbutiker, privata varuhus, frisörer, konfektion mm mm. Du som jobbar i butik i Södertälje, Nynäshamn eller Norrtälje skall anmäla dig till kurser anordnade för sektion 1, 2 & 5. Sektion 3 omfattar lager och chaufförer, fotolab. bageri & konditori samt byggvaruhus mm mm. Du som jobbar på lager i Södertälje, Nynäshamn eller Norrtälje skall anmäla dig till kurser anordnade för sektion 3. Sektion 4 omfattar kooperativa tjänstemän och folkrörelseanställda. Du som är tjänsteman och jobbar i Södertälje, Nynäshamn eller Norrtälje skall anmäla dig till kurser anordnade för sektion 4. kurser anmäls 4 veckor före kursstart. Internatkurser minst 6 veckor före kursstart. Kursutbudet finns också på Handels hemsida Där kan du både anmäla dig och läsa om eventuella ändringar av kurserna. Adress: Handels avdelning 20 Box Stockholm Besöksadress: Sveavägen 90, 1 tr, Stockholm Telefon, växel , Fax: E-post: Utgiven av: Handels avd 20, Stockholm Omslagsfoto: Victor Brott Övriga bilder: Maria Patrikson, Susanne Lindh Grafisk Form: Susanne Lindh

3 Förord Välkommen till ett nytt studieår! I din hand håller du Handels avd 20s studieprogram för år Anledningen till att det ser lite annorlunda ut än tidigare år är bl a att vi fått önskemål från våra studieorganisatörer om ett mer lätthanterligt och mindre studieprogram. När vi ändå beslutade oss för att ändra storleken så gjorde vi om hela upplägget. Nu är kurserna inte inskrivna i kronologisk ordning utan istället uppdelade utifrån kategori på utbildning, dvs först medlemsutbildningarna, sedan modulerna osv. Två kursnyheter i år är mötesdemokrati/mötesteknik och Arbetsplatsutveckling fördjupning arbetsorganisation, i övrigt är kursutbudet i stort oförändrat. kurser är gratis och för de flesta förtroendemannautbildningarna gäller att man deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen 7. Ta kontakt med ansvarig ombudsman om det skulle uppstå problem. I de fall arbetsgivaren inte betalar får man ersättning från avdelningen i form av ett studiestipendie. Tänk på att stipendiets storlek står i relation till vilken medlemsavgift du betalar. Se till att du och dina arbetskamrater har uppgivit rätt inkomst till avdelningen.... Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig för studier bara du ansöker om ledighet i tid. Arbetsgivaren kan alltså inte neka dig ledighet, däremot kan han i vissa fall skjuta på den. För facklig utbildning kan arbetsgivaren inte, utan fackets godkännande, skjuta på ledigheten i mer än 14 dagar från den dagen du lämnar in din ledighetsansökan. Det bästa är givetvis att göra en studieplan för hela året och lämna in den och ledighetsansökan till arbetsgivaren på samma gång. Det underlättar planeringen för alla parter. Till sist vill jag påminna om att det är viktigt att du kommer till de kurser du anmält dig till. Om du skulle få förhinder ber vi dig att avboka din plats i tid. På så sätt kan någon annan få din plats och vi slipper lägga pengarna på höga avbokningskostnader. Välkommen till ett spännande studieår! Linda Palmetzhofer, Handels avd 20 Studieprogrammet

4 Sida Innehåll Adresser Förord Medlemsutbildningar Modulkurser Funktionsutbildningar Övriga förtroendemannautbildningar Konferenser Förbundskurser LO-kurser ABF-kurser Datumplan Stipendieregler Anmälningstalong 4 Studieprogrammet 2004

5 Alla medlemmars kurs Medlemsutbildning Kursdatum: Avtal Butik 12/1, 9/2, 9/3, 29/3, 28/4 Avtal Lager Avtal KFO-tjm/ABF, AFO Medlemskap Försäkringar Plats: Ekonomi: Kurslängd: Anmälan: 10/5, 6/9, 21/10, 18/11, 26/1, 10/3, 13/4, 24/5 18/10, 3/11 4/10 16/2, 4/5, 8/9, 22/11 Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Kursen är självklart gratis - Du som går får dessutom ersättning i form av korttidsstudiestöd (ett skattefritt stipendium) med 80 kronor per timme. Glöm inte bort att begära ledigt hos din arbetsgivare minst 14 dagar innan kursstart! Varje avsnitt omfattar en heldags utbildning kl Anmälan sker till Studiehandläggare Inger Roos, tel: , fax: eller via mail Innehåll Denna utbildning ger en bra grundkunskap om vilka fackliga och lagliga rättigheter samt skyldigheter, som gäller oss som är anställda. Kursen är indelad i tre avsnitt: Avtal, Medlemskapet & Försäkringar. Varje del kan läsas separat. Avtal Här går man igenom vad ett kollektivavtal är, vilka rättigheter och skyldigheter Handels samt arbetsgivarna kommit överens om ska gälla, t ex vad gäller OB-ersättning, ledigheter, löner m m. Allt sådant som inte är reglerat i lagar. Medlemskap Kursen informerar dig om vad facket gör och vad det fackliga medlemskapet innebär och betyder för dig. Man går igenom de områden som Handels jobbar med samt visar hur du kan vara med och påverka. Försäkringar Denna del ger en allmän kunskap om försäkringar i samhället och på arbetsplatsen samt en grundlig genomgång av de försäkringar som du som medlem har, dels genom medlemskapet och dels genom kollektivavtalet (t ex sjukförsäkring och avtalspension). Studieprogrammet

6 Medlemsutbildning AKTIV - Medlemskapets värden Vad är det fackliga medlemskapet värt? Vilka värden upplever du som medlem att det har och - viktigast av allt - vilket värde vill vi att medlemskapet ska ha i framtiden? Det är inte lätt att veta vilka rättigheter man har på jobbet, särskilt när ingen talar om det för en. Datum: 8 10/3, internat, Anneberg 14 16/4, externat, Långholmen FHS 12 14/5, internat Anneberg Kursinnehåll: Genomgång av arbetarrörelsens historia, dina rättigheter, lagar och avtal samt hur vi inom fackföreningsrörelsen arbetar. För att fackföreningsrörelsen ska ha ett existensbe rättigande måste vi tydligt visa att medlem skapet ger ett konkret värde för varje enskild medlem. Under kursen diskuterar ni och lär er mer om facket. Kursen kommer inte att ge svar på alla frågor, men den kommer att ge en ordentlig grund till våra rättigheter och hur vi kan vara med att påverka.... Målgrupp: Alla avdelningens medlemmar. Ekonomi: Du får ersättning för den lön du förlorar genom ett så kallat förbundsstipendium. Kursplats: Externat och Internat. Alla kurser som är inter nat genomförs på Annebergs utbildningsgård i Nacka och de kurser som är externat genom förs på Långholmens folkhögskola vid Horn stull i Stockholm. Anmälan: Inger Roos , eller använd kupongen på sid 35. Kursen arrangeras av LO-distriktet, vilket gör att medlemmar från alla LO-förbund är välkomna. 6 Studieprogrammet 2004

7 Fackets grunder & Facket & politiken Medlemsutbildning Hur vet jag att jag har fått rätt lön? Måste jag jobba över när chefen säger åt mig? Behöver jag stå ut med en dålig arbetsmiljö? Fackets Grunder Datum Våren: 16 18/2, 10 12/3, 29 31/3, 21 23/4, fjällresa 3 5/5-externat, 14 16/5, helg Datum Hösten: 8 12/9 Visby, 27 29/9, 20 22/10, 12 14/11 helg, 22 24/11-externat Facket & Politiken (forts. på Fackets Grunder) Datum Våren: 31/3 2/4, 2 4/6 Datum Hösten: 8 10/10, 3 5/12 Kursinnehåll Under 3 dagar diskuterar du och lär dig mer om facket med jämnåriga kamrater och handledare. Ni går bl.a. igenom arbetarörelsens historia, dina rättigheter, lagar och avtal samt... hur vi inom fackföreningsrörelsen arbetar. Det är en liten del i vad ni kommer att gå igenom, för resten av tiden är vad Du och de andra deltagarna vill prata och fråga om. Du bestämmer vad du vill veta. Målgrupp Alla medlemmar under 30 år Ekonomi Du får ersättning för den lön du förlorar genom ett så kallat förbundsstipendium. Kursplats, externat eller internat Alla kurser som är internat genomförs på Annebergs utbildningsgård i Nacka och de kurser som är externat genomförs på Långholmens folkhögskola vid Hornstull i Stockholm. Kursen arrangeras av LO-distriktet vilket gör att undgomar från alla LO-förbund är välkomna. Anmälan Ring till Inger Roos på nummer eller maila Du kan också använda kupongen på sidan 35. Studieprogrammet

8 Modulkurser Lokala löneförhandlingar Kursdatum: 3 Lager, 13 14/9. Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid Kooperativa & privata butiker samt stormarknader 15 16/9, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Målet med denna utbildning är att ge Förtroendevalda den kunskap de behöver så att de själva kan räkna ut och förhandla om det lokala löneutrymmet och lönebildningen på arbetsplatsen. Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Kurslängd: 2 dagar 8 Studieprogrammet 2004

9 Fackligt arbetssätt Modulkurser Avdelningens samtliga sektioner Kursdatum: 17 19/2 Plats: ABF, Sveavägen 41, Sthlm. Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sid /4 Plats: Runö Kursgård Åkersberga internat. Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid /10 Plats: SIF, Olof Palmes gata 17, Sthlm. Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid 35. Innehåll: Din roll som facklig ledare och hur man planerar sin egen och arbetsplatsens fackliga verksamhet. Att lyssna, samtala om och utveckla arbetsplatsens viktiga frågor.... Målgrupp: Ekonomi: Kurslängd: Att hitta ett förhållningssätt till ditt fackliga uppdrag, driva frågor och utforma bra arbetsformer. Avdelningens samtliga Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 3 dagar Studieprogrammet

10 Modulkurser Idén med Handels Ungdomsaktiven för medlemmar under 30 år För avdelningens samtliga handels- och fackombud Kursdatum: 9 11/2, Internat Plats: Runö Kursgård, Åkersberga Innehåll: Informera ungdomar om Avtalsrörelsen samt diskutera vikten av kollektivavtalet. Att ge dig en grundläggande kunskap om Handels och arbetarrörelsen.... samt klubbstyrelseledamöter Målgrupp: Ungdomar under 30 år i samtliga sektioner. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Var noga med att i tid anmäla ändrad inkomst till avdelningen. Anmäl till: Inger Roos o , eller kupong på sid 35. Kurslängd: 3 dagar Kursdatum: 10 11/5, internat, Runö Kursgård Åkersberga, Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sid /11, externat, SIF, Olof Palmes gata 17, Sthlm. Anmäl dig till Laila Alestedt, tel eller använd kupongen på sidan 35 Innehåll: Varför bildades fackföreningar och den övriga arbetarrörelsen? Hur har vi möjlighet att påverka arbetsmarknaden och våra politiker? Att ge dig en grundläggande kunskap om Handels och arbetarrörelsen. Målgrupp: Avdelningens samtliga handels- och fackombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Var noga med att i tid anmäla ändrad inkomst till avdelningen. Kurslängd: 2 dagar 10 Studieprogrammet 2004

11 Avtal/Förhandling Modulkurser Avtal - Privata och kooperativa avtalen, fortsätter med Förhandlingskurs Gäller även stormarknader Kursdatum: /3 (Forts. med Förhandling 4-5/5) 27 28/9 (Forts. med Förhandling 25-26/10) Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid /9 (Forts. med Förhandling 20 21/10) Anmäl dig till Cathrine Gustafsson, , eller använd kupongen på sidan /3 (Forts. med Förhandling 3 4/5) Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid /9 (Forts. med Förhandling 1 2/11) Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid Plats: Innehåll: Målgrupp: Ekonomi: Kurslängd: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Hur läser du ditt avtal? Vad är specifikt med ditt avtal? Vad finns det för tolkningar av avtalets olika paragrafer. Att tillämpa avtalet i praktiken. Hur man arbetar och tillämpar det egna kollektivavtalet för att på bästa sätt kunna företräda sina arbetskamrater. Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium dagar Studieprogrammet

12 Modulkurser Avtal/Förhandling För dig som gått Avtalskurs eller motsvarande Kursdatum: /5, (Du som gått Avtal 23-24/3) 25-26/10, (Du som gått Avtal 27-28/9) Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid /5, (Du som gått Avtal 29-30/3) Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid /11, (Du som gått Avtal 22-23/9) Anmäl dig till Ingeli Bergman eller använd kupong på sid /10, (Du som gått Avtal 15-16/9) Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sid Plats: Innehåll: Målgrupp: Ekonomi: Kurslängd: Alla datum ABF utom 4-5/5, då är platsen SIF. Rollen som förhandlare. Att använda rätt lag vid rätt tillfälle. Hur förbereder jag mig inför en förhandling? Hur går en förhandling till? Vi skriver förhandlingsframställan. Vad händer om vi inte kommer överens? Förhandlingsprotokoll hur ser det ut? Förhandlingsspel. Du lär dig hur en lokal förhandling planeras, genomförs och följs upp. Fackligt förtroendevalda som genomgått modulutbildningen Avtal eller liknande. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium dagar 12 Studieprogrammet 2004

13 Arbetsplatsutveckling Modulkurser Kursdatum: Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelse Plats: Innehåll: 14/4 + 21/4 + 28/4 Anmäl dig till Cathrine Gustafsson , eller använd kupongen på sidan /4, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupong på sid /9 Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sid 35. ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Genomgång av de fem viktigaste frågorna för att åstadkomma en så bra arbetsplats som möjligt - inflytande, arbetsplatsorganisation, arbetsmiljö, kompetensutveckling och lönesystem Få en sammanhållen syn på arbetsplatsfrågorna från inflytande till lönesystem.... Ekonomi: Kurslängd: Övrigt: ledamöter. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 3 dagar Bra om fler från samma företag deltar samtidigt på denna utbildning. Studieprogrammet

14 Funktionsutbildningar Introduktion för nyvalda skyddsombud Kursdatum: 15/4 Anmäl dig till Laila Alestedt, eller använd kupongen på sidan /9 Anmäl dig till Åsa Lundqvist eller använd kupongen på sidan 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Avdelningens samtliga nyvalda skyddsombud. Innehåll: Denna introduktion är första steget i din utbildning som skyddsombud. Att stärka skyddsombudsrollen. 14 Studieprogrammet 2004

15 Introduktion för nyvalda klubbstyrelseledamöter och fackombud Funktionsutbildningar Kursdatum: 1/4 Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid /5 Anmäl dig till Åsa Lundqvist , eller använd kupongen på sid 35. 7/10 Anmäl dig till Laila Alestedt, eller använd kupongen på sidan 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: Vad innebär uppdraget som klubbstyrelseledamot och fackombud. Vilka uppgifter, rätttigheter och skyldigheter har man? Du ska känna dig trygg i din roll som klubbstyrelseledamot och fackombud.... Målgrupp: Ekonomi: Avdelningens samtliga nyvalda klubbstyrelseledamöter och fackombud. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Studieprogrammet

16 Funktionsutbildningar Utbildning för nyvalda representantskapsledamöter Kursdatum: 26 27/10 Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: Dag 1: Vad är ett representantskap? Vad beslutar ett representantskap och hur ska du som nyvald representantskapsledamot arbeta. Dag 2: Träna på att våga framföra sin åsikt. Att få kunskap om vad uppdraget som representantskapsledamot innebär samt våga framföra sin åsikt i talarstol inför ett representantskapsmöte. Målgrupp: Dag 1: Avdelningens samtliga nyvalda representantskapsledamöter. Dag 2: Alla gamla och nyvalda representantskapsledamöter som vill stärka sitt självförtroende i talarstolen. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Var noga med att alltid anmäla ändrad inkomst till avdelningen. 16 Studieprogrammet 2004

17 Introduktion för nyvalda handelsombud Funktionsutbildningar Kursdatum: 5/4 Anmäl dig till Åsa Lundqvist , eller använd kupongen på sid /5 Anmäl dig till Laila Alestedt eller använd kupongen på sidan 35 Plats: Ekonomi: Målgrupp: Innehåll: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Avdelningens samtliga nyvalda Handelsombud. Vad innebär uppdraget som Handelsombud. Vilka uppgifter, rättigheter och skyldigheter har man? Du ska känna dig trygg i din roll som Handelsombud. Studieprogrammet

18 Övriga förtroendemannautbildningar Arbetsrätt Kursdatum: 24/5, Anmäl dig till Laila Alestedt eller använd kupongen på sidan 35 Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Innehåll: Övrigt: Avdelningens samtliga förtroendevalda. Vi fördjupar oss i arbetsrättslagstiftningen exempelvis Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen. Genomgång av när och hur respektive lag tillämpas. Öka kunskapen om arbetsrättslagstiftningen. Förkunskap - modulkursen Avtal/Förhandling eller motsvarande. 18 Studieprogrammet 2004

19 Schemagranskning och arbetstid Övriga förtroendemannautbildningar Kursdatum: 1 2/9, Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Arbetstidslagen, arbetstidsparagrafen i kollektivavtalet. Få kunskap om vilka regler som gäller angående arbetstider och schemaläggning. Kunna granska ett arbetstidsschema. Målgrupp: Fackligt förtroendevalda inom kooperativa och privata detaljhandeln. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Studieprogrammet

20 Övriga förtroendemannautbildningar Funktionsutbildningar Arbetsplatsutveckling - Fördjupning arbetsorganisation Kursdatum: 12 13/5 Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Hur är arbetsplatsen organiserad? Har rätt person rätt plats i organisationen? Hur planeras, styrs och utförs arbetet? Är organisationen demokratisk? Hitta verktyg för att genom en bra arbetsorganisation utveckla arbetsplatsen. Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Övrigt: Förkunskaper - Modulkursen Arbetsplatsutveckling. 20 Studieprogrammet 2004

21 Arbetsplatsutveckling Fördjupning Arbetsmiljö Övriga förtroendemannautbildningar Kursdatum: 9 10/2 Anmäl dig till Åsa Lundqvist , eller använd kupongen på sid /11 Anmäl dig till Semmi Kahsai , eller använd kupongen på sid 35. Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Arbetsmiljölagen och föreskrifterna samt egna erfarenheter. Hitta verktyg inom arbetsmiljöområdet för att utveckla arbetsplatsen. Målgrupp: Fack- och Handelsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Övrigt: Förkunskaper - modulkursen Arbetsplatsutveckling. Studieprogrammet

22 Övriga förtroendemannautbildningar Mötesdemokrati/Mötesteknik Kursdatum: 31/3, Anmäl dig till Laila Alestedt eller använd kupongen på sidan 35 Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Innehåll: Diskussion om regler och traditioner för hur ett möte ska gå till så att alla kan komma till tals och besluten fattas i demokratisk ordning. Lära känna spelreglerna för att förstå vad som händer och hur man påverkar besluten. Målgrupp: förtroendevalda. Ekonomi: Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 22 Studieprogrammet 2004

23 Bättre Arbetsmiljöutbildning (BAM) Övriga förtroendemannautbildningar GRUNDKURS FÖR SKYDDSOMBUD Under år 2004 kommer vi att anordna ett antal kurser för nyvalda skyddsombud samt skyddsombud som ännu inte genomgått grundutbildningen. Kurserna är på fem dagar och genomförs en dag per vecka under fem veckor, totalt 40 studietimmar. Kursdatum: datum är ej fastställt 29/1 + 5/2 + 12/2 + 19/2 samt 4/3. Anmäl dig till Inger Roos, , eller använd kupongen på sidan 35. datum är ej fastställt Tid: Kl Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Studieprogrammet

24 Övriga förtroendemannautbildningar Arbetsmiljö (rån, hot & våld) Kursdatum: 22-23/11 Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: SIF, Olof Palmes gata 17, Stockholm. Innehåll: Kursen har som tema rån, hot och våld. Fördjupning i dessa frågor, men även genomgång av vanliga arbetsmiljöfrågor, samt Arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Fördjupade kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samband med rån, hot och våld. Målgrupp: Fack- och Handelsombud, Skyddsombud samt klubbstyrelseledamöter. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. 24 Studieprogrammet 2004

25 Konferenser Huvudskyddsombud & Skyddsombud! Årets Konferenser för er äger rum den 17 Mars och den 14 Oktober. Närmare inbjudan om tid och tema kommer på posten i god tid före konferenserna. Men reservera dagarna i almanackan redan nu! Studieprogrammet

26 Konferenser Studie- & Ungdomsorganisatörskonferens Kursdatum: 17/5, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: Fm: * Aktuellt från ungdomsgruppen * Aktuellt om studier gällande avdelningen, Förbundet, ABF & LO Em: Rollen som studie- och ungdomsorganisatör. Du får veta hur studiearbetet och ungdomsarbetet ser ut på avdelningen, Förbundet, ABF och LO. Genomgång av nästa års studier. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Avdelningens samtliga studie- och ungdomsorganisatörer.... Kursdatum: 29/11, Anmäl dig till Ingeli Bergman , eller använd kupongen på sid 35. Plats: Handels avd 20, Sveavägen 90, Stockholm. Innehåll: * Aktuellt från ungdomsgruppen * Aktuellt om studier gällande avdelning en, Förbundet, ABF & LO Du får veta hur studiearbetet och ungdomsarbetet ser ut på avdelningen, Förbundet, ABF och LO. Genomgång av nästa års studier. Ekonomi: Förtroendevalda deltar med betald ledighet enligt Förtroendemannalagen. Deltagare med löneavdrag får ersättning via avdelningens stipendium. Målgrupp: Avdelningens samtliga studie- och ungdomsorganisatörer. 26 Studieprogrammet 2004

27 Förbundskurser Kursnamn: Kursgård Datum Valberedning Runö V 4 Handledarutbildning Medlefors FHSK V 19 Nyvalda styrelseledamöter Lastberget V 22 Lönesystem Runö V 37 Avdelningsordföranden Runö V 20, 38 Opinionsbildning Brunnsvik V 41 Tjänstemannautbildning Runö Datum ej fastställt Har ni frågor, ring eller maila till Studiehandläggare Inger Roos, tel Studieprogrammet

28 LO-kurser Kursnamn Kursgård Datum Stress... Runö...V 7 Fackföreningsrörelsen, ideologin, ekonomin och politiken... Brunnsvik...V 11, 16 Arbetsrätt, grund... Örenäs...V 11 Företagsledningsfrågor... Runö...V 11, 22, 37, 46, 5 Att leda projekt... Brunnsvik...V 12,18 Retorik... Brunnsvik...V 13 Utredningskurs... Runö...V 15 Systematiskt arbetsmiljöarbete... Runö...V 5 Att informera och agitera... Runö...V 17 Företagsledningsfrågor... Brunnsvik...V 18, 35, 43, 51, 6 Konflikter, mobbing, kränkande särbehandling... Runö...V 19 Arbetsmiljö, hälsa, socialförsäkringar... Örenäs...V 20 EU och europafackligt samarbete... Brunnsvik...V 22, 38 Huvudskyddsombud... Runö...V Studieprogrammet 2004

29 LO-kurser Fortsättning från föregående sida Påbyggnad pedagogik... Brunnsvik...V 34 Kvalificerad förhandlingsteknik... Brunnsvik...V 35 Skyddsombud... Örenäs...V 35 Att skriva för att påverka... Brunnsvik...V 36 Stress... Runö...V 39 Visionen om ett hållbart arbetsliv... Brunnsvik...V 39 MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet... Runö...V 41 Förändringar på arbetsplatsen, konflikter och kriser... Runö...V 42 Arbetsskador, rehabilitering, ekonomi... Runö...V 45 Hot och våld i arbetslivet... Runö...V 46 Arbetsrätt påbyggnad... Runö...V 46 Insikter 2 veckors utbildning på dagtid i Stockholm, Runö dagfolkhögskola vid Odenplan. * För dig som vill gå vidare i ditt fackliga arbete * För dig som vill syna dina åsikter och spåra dess ursprung i idéhistorien. * För dig som vill förstå hur jobbet, ekonomin och omvärlden hänger ihop. Målgrupp: Förtroendevalda som genomgått HL1 eller motsvarande. Kursdatum: V 39 + V 45 Till samtliga kurser är sista anmälningsdag 6 veckor innan kursstart. Använd kupongen på sid 35. Har ni frågor, ring studiehandläggare Inger Roos, tel: , eller anmäl via e-post: Studieprogrammet

30 ABF-kurser Kursnamn: Kursgård Datum Uppsökarutbildning... ABF-huset, Sveav /1 Handledarutbildning... ABF-huset, Sveav /2 Cirkelledarutbildning... ABF-huset, Sveav /2 Argumentationsutbildning... ABF-huset, Sveav /3 Studieorganisatörsutbildning... Runö Dagfolkhögskola 28-30/4 Ungdomsansvarigutbildning... ABF-huset, Sveav /5 Kassör & revisorsutbildning... ABF-huset, Sveav /5 Sekreterarutbildning... ABF-huset, Sveav /5 Ordförandeutbildning... ABF-huset, Sveav /5 utbildningar inom ABF är gratis för dig, men inte för avdelningen. Då vi står för kurskostnaden om man har rätt uppdrag dvs om man är kassör eller sekreterare i en klubb. I annat fall, hör efter om din arbetsgivare betalar. Om inte får du själv stå för kurskostnaden. Till samtliga kurser är sista anmälningsdag 6 veckor innan kursstart. Om ni har frågor ring studiehandläggare Inger Roos tel: , eller anmäl via mail: 30 Studieprogrammet 2004

31 Datumplan Här är avdelningens kurser presenterade i datumordning. För övrig information om kurserna se respektive kurs. Kom ihåg att boka din kurs minst 4 veckor före kursstart. Externatkurser måste du boka minst 6 veckor före kursstart. Datum Kurs Sektion Januari Alla medlemmars kurs Avtal-butik Modulhandledarträff Alla medlemmars kurs Avtal-lager 1, 2 & 5 3 Datum Kurs Sektion April Intro. nya klubbstyrelseledam. & fackombud Intro. nya handelsombud Alla medlemmars kurs Avtal-lager APU-modul APU-modul Alla medlemmars kurs Försäkringar Intro. nya skyddsombud Fackligt arbetssätt/ledarskap APU-modul APU-modul Alla medlemmars kurs Avtal-butik 3 1, 2, 3 & , 2 & 5 Februari Mars Alla medlemmars kurs Avtal-butik APU fördjupning-arbetsmiljö Ungdomsaktiven/Idén med Handels Alla medlemmars kurs Medlemskapet Fackligt arbetssätt/ledarskap Alla medlemmars kurs Försäkringar Alla medlemmars kurs Avtal-butik Alla medlemmars kurs Avtal-lager HSO Huvud- & skyddsombudskonferens Alla medlemmars kurs Avtal-butik Avtal-modul Avtal-modul Mötesdemokrati/Mötesteknik 1, 2 & 5 30 år 1, 2 & 5 3 1, 2 & 5 1, 2 & 5 3 Maj Alla medlemmars kurs Medlemskapet Förhandling-modul (du som gått Avtal 29-30/3) Förhandling-modul (du som gått Avtal 23-24/3) Alla medlemmars kurs Avtal-butik Idén med handels-modul APU-fördjupning-arbetsorganisation Studie- och ungdomsorganisatörskonferens Arbetsrätt Alla medlemmars kurs Avtal-lager Intro. nya klubbstyrelseledamöter & fackombud Intro. nya handelsombud 1, 2 & 5 3 1, 2 & 5 3 Fortsättning nästa sida Studieprogrammet

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer