Slutrapport för projektet. Fler ger mer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011"

Transkript

1 Slutrapport för projektet Fler ger mer Maud Willardsson Engström Projektledare Februari

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur genomfördes Fler ger mer?... 4 Hur gick det?... 5 Vad tyckte klubbarna?... 5 Vad tyckte SISU-konsulenterna?... 6 Vad tyckte projektledaren?... 6 Vad säger siffrorna?... 7 Ekonomi... 7 Övrig verksamhet... 8 Vad har hänt efter Fler ger mer i klubbarna?... 8 Förslag till framtida arbete med klubbutveckling... 9 Utgångspunkter för fortsatt arbete... 9 Ett tänkbart scenario?... 9 Bilaga 1 Utvärdering av Uppföljningshelgen av år 1 Bilaga 2 Det här har hänt 2

3 Rekommendationer Fortsätt att arbeta med klubbutveckling! Arbeta både med föreningarnas organisation (styrelse mm) och dess verksamhet (frisbeekastandet). Tillämpa ett flexibelt upplägg när det gäller genomförandet av klubbutvecklingen. Föreningarna behöver olika saker beroende på storlek, engagemang, vilja och kunskap. Gör hela verksamheten inom Svenska Frisbeesporförbundet delaktig i utvecklingen av frisbeesporten och föreningarna. Se till att olika verksamheter kan dra nytta av varandra och stötta varandra. En stor förtjänst med projektet Fler Ger Mer är att kontakten initieras och etableras mellan frisbeeföreningarna och SISU Idrottsutbildarna. Skapa förutsättningar för dessa kontakter framöver, både nya kontakter och vårda de som är etablerade. Genomför kontinuerligt en samling med alla Fler ger mer föreningarna (och deras konsulenter) för att följa upp verksamheten och erfarenhetsutbyte. Förslagsvis sker den på hösten. Fundera över olika former för erfarenhetsutbyte. Vi har relativt få föreningar i hela Sverige och det finns ett behov av att få kunskap om hur andra frisbeeföreningar arbetar. Ta fasta på de tips och önskningar som finns i utvärderingen från uppföljningsmötet på Bosön. (Bilaga 1). Glädje! Kom ihåg att det handlar om ideellt arbete och fokusera på den glädje som finns i att utöva frisbeesporten! 3

4 Vad är Fler ger mer? Fler ger mer startades upp med en förstudie under andra halvåret 2008 och övergick till ett projekt med start 1 februari Efter första året förlängdes projektet med ytterligare ett år och i januari 2011 avslutades projektet. Maud Willardsson Engström har arbetat som projektledare på halvtid under tiden projektet har varit verksamt. Syftet med Fler ger mer är klubbutveckling. Målet för projektet är att stärka verksamheten ute i klubbarna för att de ska kunna växa och få fler medlemmar och även få en stabilare grund att stå på. Detta leder även till att förbundet växter och får fler medlemmar och blir stabilare. Fler utövare, ledare och aktiva ger mer verksamhet. Eftersom förbundet är till för klubbarna och således är beroende av välmående klubbar är det angeläget att satsa på klubbutveckling. Hur genomfördes Fler ger mer? 10 klubbar ingick under år 2009 i projektet. De första två klubbarna ingick i förstudien och övergick sedan i projektet. Under år 2010 ingick 8 klubbar. År 2009 Mönsterås FF Raging Seagulls DC Akka UC Alingsås DG KFUM Örebro Frisbee Luleå DF Sigtuna FK Stenungsund FC Uppsala FK Åkersberga FK År 2010 IK Ymer Frisbee (Borås) KFUM Jönköping Ultimate Halmstad Ultimate Frisbee Ultimate Girls (Carnegie) Karlstad FSK Gefle FDC Viksjöfors IF Stockholm Kärsön FK Dessa klubbar blev utvalda för att de hade ett intresse och vilja att utveckla sin verksamhet och de ville satsa på rekrytering, framförallt juniorverksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med SISU Idrottsutbildningarna i de distrikt där klubbarna är verksamma. Det ger också förutsättning för ett långsiktigt arbete. Efter ett år lämnar Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) projektet och ambitionen är att SISU och klubben själva ska driva arbetet framåt. Projektet är upplagt med, i huvudsak, tre träffar: 1. En informationskväll där projektet presenteras, SISU-konsulenten presenterar sig och sitt arbete och klubben presenterar sin verksamhet. 2. Arbetshelg. Klubben, Maud från SFF och SISU-konsulenten påbörjar processarbetet för klubbutvecklingen. Under helgen får klubben också information om Svenska Frisbeesportförbundets verksamhet, svensk idrotts organisation, barnkonventionen, jämställd idrott, frisbeesportens etik och Svenska Frisbeesportförbundets vision och värdegrund. 3. Utvärdering. Klubben, Maud och SISU-konsulenten träffas för att utvärdera arbetet och skapa förutsättningar för ett framtida arbete mellan klubben och SISU. 4

5 Mellan dessa träffar arbetar SISU och klubben utifrån de planer som man har lagt på arbetshelgen. Under år 2, alltså de klubbar som arbetade under år 2010, var det endast 3 klubbar som genomförde alla tre delarna. Anledningen till att resterande 5 klubbar inte gjorde var bristande engagemang, tidsbrist och svårighet att leva upp till de krav som ställdes. Orsaken till att upplägget var 8 st klubbar under år 2 var att tiden också skulle räcka till till att arbeta med en uppföljningsträff för alla klubbarna från år 1. Den träffen hölls på Bosön i oktober 2010 (läs mer senare i rapporten). SISU Idrottsutbildarna finns i 21 olika distrikten i Sverige och är idrottens studieförbund. Deras uppgift är att hjälpa idrottsrörelsen att utvecklas. Det ingår alltså i deras uppdrag att hjälpa oss i Svenska Frisbeesportförbundet att förbättra vår klubbverksamhet. Det kan ske genom föreläsningar, projektledning eller lärgrupper (studiecirklar). En utförlig beskrivning av vad som har hänt i klubbarna finns i Bilaga 2. Hur gick det? Vad tyckte klubbarna? Vid sista träffen i projektet får varje deltagare fylla i en anonym enkät om vad de tyckte om projektet. Totalt var det 62 personer som fyllde i enkäterna. Det gav en känsla av att det var någon som brydde sig om sporten och ville att den skulle utvecklas. Vi har börjat bygga upp föreningen på riktigt. Jag var lite skeptisk, trodde inte att vi skulle komma så långt som vi har kommit i denna process Det här är några av kommentarerna från deltagare i klubbarna som har genomfört projektet. Två tredjedelar tyckte att det var ett mycket bra projekt och en tredjedel tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som har varit bra och det klubbarna har uppskattat mest är att de har fått: Hjälp med planer, mål och strategier. Bättre struktur Kontakt med/stöd från SISU och SFF Gemenskap och inspiration Fler medlemmar Fler SISU-timmar Bra träffar (främst arbetshelgerna) Bland de fåtal kommentarer under rubriken Vad var dåligt? återfanns: Önskade fler träffar, att det inte tar slut, dåligt engagemang i klubben, mer kontakt med Maud och bättre kommunikation. För att fortsätta att utvecklas efterfrågar klubbarna: Fler medlemmar Struktur i klubben Kontakt med/stöd från SFF och SISU 5

6 Utbildning Engagemang Vad tyckte SISU-konsulenterna? Superkul och givande att jobba i kombination med förbundet och föreningen. Fler förbund borde ta efter er idé. Om något ska förbättras så är det möjligtvis mer erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Totalt svarade 12 SISU-konsulenter på enkäten. Sju av dem tyckte att det var ett mycket bra projekt och fem tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som man främst tyckte var bra var: Upplägget, idén, krafttaget och att det var en ambitiös projektledning och engagemang. Bland de fåtal kommentarer till det som var dåligt angav man: Svagt arbete från föreningen, mer samarbete och ofta envägskommunikation. Vad tyckte projektledaren? Oerhört roligt och inspirerande att jobba med alla klubbarna. Att delta i projektet har framför allt stärkt självkänslan hos många klubbar och gett dem verktyg att arbeta med framöver. En viktig komponent är att det är klubbarna som gör jobbet och det blir vad klubbarna gör det till. Jag och SISU-konsulenten ger dem stöttning, guidning och är bollplank men vi driver inte arbetet framåt. Det innebär att olika klubbar har kommit olika långt och alltså lyckats olika bra. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med olika SISU-konsulenter är det också en aspekt på hur arbetet går. Är det en engagerad och intresserad konsulent får klubben mer tips, stöttning och möjligheter. Är det däremot en oengagerad och ointresserad konsulent får klubben mindre stöttning mm. Enligt mig är det därför en viktig arbetsuppgift för mig att motivera konsulenten så att han/hon tycker att det är jätteroligt att jobba med en frisbeeklubb! 6

7 Vad säger siffrorna? Förutom det övergripande syftet att stärka klubbverksamheten har projektet också fyra målområden som går att mäta : 1. Öka antalet utövare 2. Öka antalet ideellt arbetande 3. Öka lok-stödet, 4. Öka antalet studietimmar redovisade via SISU Öka antalet utövare Medlemmar Klubbar 2. Öka antalet ideellt arbetande Inga siffror. Enligt utvärderingarna från klubbarna har fler personer engagerats i klubbens verksamhet. 3. Öka Lok-stödet Sammankomster Deltagare 4. Öka antalet SISU timmar Arrangemang Deltagare Utbildningstimmar En effekt av att Svenska frisbeesportförbundet bland annat har ökat antalet SISU timmar är att pengatilldelningen har ökat från Riksidrottsförbundet från kr till kr från år 2009 till Ekonomi År 1 År 2 Lön projektledare kr kr Resor och boende kr kr Dator, telefon, möbler kr Mobil och bredband kr kr Omkostnader möten kr kr Övrigt kr 500 kr Totalt kr kr Arbetshelger (8 klubbar) kr kr (4 klubbar plus uppföljningsträff) Totalt inkl arbetshelgerna kr kr 1 Preliminärt, för våren Preliminärt, för våren

8 Övrig verksamhet Förutom arbetet med klubbarna i Fler ger mer har följande verksamhet utförts: Information till Riksidrottsförbundet och SISU Riks. Information till Distriktsidrottsförbunden och SISU Distrikten. Kontakt med utvalda Specialidrottsförbund för att lära sig hur de arbetar med klubbutveckling. De som har kontaktas är: Svenska Ridsportförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Badmintonförbundet. Sammanställning av tips och idéer till klubbarna i Svenska Frisbeesportförbundet när det gäller rekrytering. Mallar när det gäller klubbarnas egna årsmötet, styrelsemöten, verksamhetsplan och budget. Arbete med att stötta förbundsstyrelsen med utbildningsinsatser. Under år 1 skapades en wikisida där klubbarna kunde utbyta erfarenheter och tips men den användes nästan inte alls så en bit in i år 2 togs den bort. Vad har hänt efter Fler ger mer i klubbarna? 10 klubbar från år 1 fick möjlighet att följa upp sin verksamhet tillsammans med sina SISUkonsulenter och samtidigt fick alla klubbarna träffas. Detta skedde under en helg i oktober 2010 på Bosön. 7 klubbar var där och 5 SISU konsulenter (2 konsulenter jobbar med 2 klubbar). De 7 klubbarna var från Sigtuna, Örebro, Stenungsund, Åkersberga, Uppsala, Mönsterås och Lund. Resultatet av Fler ger mer ser olika ut i olika klubbar. Några klubbar har utvecklats mycket och andra mindre. Generellt för alla klubbar är att man uppskattar kontakten med SISU konsulenterna och att förbundet arbetar med att hjälpa klubbarna med sin verksamhet. Någon form av fortsättning av stöd till klubbarna efterfrågas. SISU konsulenterna är mycket positiva till det här sättet att arbeta, när man jobbar tillsammans SISU + förbund + förening. Läs mer i bilaga 1. Ett citat från utvärderingen: Ett fint genomtänkt projekt som har tänkt på helheten utifrån hur idrottens resurser är strukturerade och organiserade. 8

9 Förslag till framtida arbete med klubbutveckling Det känns mycket angeläget att arbetar med att stärka klubbverksamheten på något sätt fortsätter. De klubbar som har varit med vill gärna ha fortsatt kontakt och lära sig mer. Alla klubbar inom Svenska Frisbeesportförbundet är inte intresserade av att jobba med utveckling. Min inställning är att det är helt ok, satsa krafter på de klubbar som är intresserade. Utgångspunkter för fortsatt arbete Här är några delar som är värdefulla att ha i åtanke i processen att utveckla den framtida klubbverksamheten. SISU Idrottsutbildarna är en värdefull samarbetspartner. Hos SISU finns stor kompetens om idrottsrörelsen, det finns också pengar att ta del av och de har kontakter och kännedom om det lokala idrottslivet där våra klubbar befinner sig. Många av medlemmarna i klubbarna är föreningsovana. Man vet inte hur man driver en klubb. SISU har som uppgift att besvara bland annat precis sådana frågor. Svenska Frisbeesportförbundet ska vara en aktiv aktör i arbetet med klubbutvecklingen. Inom förbundet bör det finnas en långsiktig plan när det gäller klubbverksamheten. Att kasta frisbee är drivkraften! Medlemmarna i klubbarna vill i första hand kasta frisbee. Det är därför de är organiserade i en klubb. Fysiska möten hos klubben är en framgångsfaktor. Att alla aktörer träffas är viktigt. Sociala medier och övrig kommunikation är komplement. Flexibilitet. Att kunna möta klubbarnas behov kräver också flexibilitet och möjlighet att anpassa stödet efter deras verksamhet. Ibland kan det kännas stort för klubbarna att binda sig till ett projekt. Man vill börja i mindre skala med arbetet och sedan göra det i den takt som passar klubben. Koordination. Klubbutvecklingsarbetet ska koordineras med övriga insatser som görs inom SFF för att skapa bättre stöd för klubbarna. Koordinering även när det gäller klubbarnas aktiviteter, framför allt när det gäller rekrytering. Att det startas upp några ultimatelag på platser med stort geografiskt avstånd är svårt eftersom det blir så långt att åka för att spela matcher. Satsa på att starta upp några klubbar/lag i närheten av varandra så att de kan ha ett närmare utbyte. Utbildning och erfarenhetsutbyte är efterfrågat av alla klubbar. Skapa former och forum för det. Några klubbar har efterfrågat en del på hemsidan där klubbarna själva kan prata med varandra. Alla nya klubbar får boken Idrottens föreningslära grund. (179 kr från Idrottsbokhandeln.) och ett usb-minne med de mallar som finns framtagna för att underlätta klubbarnas verksamhet. Dessa mallar ligger i dag på hemsidan. Ett tänkbart scenario? Klubbutvecklingen skulle kunna bestå av två kompletterande områden. Klubben/organisationen Frisbeekastande. Alltså utövande av idrotten. Klubben/organisationen Det här har varit inriktningen för Fler ger mer. Att ge bättre förutsättningar för strukturen runt idrottsutövandet. Detta är en viktig del för att klubben ska fungera. Att styrelsen fungerar, att det finns en verksamhetsplanering, att ekonomin är i balans och att det finns en glädje i klubben. 9

10 I det här arbetet skulle följande delar kunna ingå: Informationsspridning om Svenska Frisbeesportförbundet, LOK-stöd, SISU idrottsutbildarna, Idrottslyftet och andra bidrag som går att söka. Här kan också ingår att göra sammanställningar av olika typer av handledningar. Till exempel hur man kan arbeta med rekrytering, hur man arrangerar tävlingar. Arrangera fysiska möten med klubbarna. Någon eller några från Svenska Frisbeesportförbundets förbundskansli och/eller förbundsstyrelsen reser runt och besöker klubbarna tillsammans med konsulenter från SISU Idrottsutbildarna. Då kan man träffa flera klubbar vid samma tillfälle inom samma SISU distrikt. Detta främjar erfarenhetsutbyte och informationsspridning. Utbildningsinsatser för klubbarna och dess medlemmar. Detta görs i samverkan med förbundsstyrelsen, utskotten och SISU Idrottsutbildarna. Frisbeekastandet Här skulle man kunna tänka sig en grupp personer som agerar som mentorer/coacher till klubbarna. Det ska finnas kompetens inom ultimate, discgolf och allround. Det kan vara en grupp med personer som stöttar kanske en eller två klubbar var i deras utveckling av spelet. Dessa personer ska få utbildning i hur man agerar som mentor/coach. Många klubbar behöver inspiration när det gäller hur man utvecklar sitt spel både inom ultimate och discgolf. Dessa mentorer/coacher kan också tipsa om hur man på ett bra sätt lotsar in nya spelare i frisbeen. Maud Willardsson Engström Projektledare för Fler ger mer Svenska Frisbeesportförbundet 10

11 Bilaga 1 Utvärdering av Uppföljningshelgen av år 1 Fler ger mer klubbar från år 1; Sigtuna, Örebro, Stenungsund, Åkersberga, Uppsala, Mönsterås, Akka. Oktober 2010 av Maud Willardsson Engström SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERINGEN Helgen har varit bra och givande. Erfarenhetsutbytet mellan klubbarna har varit mycket uppskattat. Bra också att uppdatera klubbens arbete tillsammans med SISU konsulenterna. Fler bensträckare och korta avbrott efterfrågades eftersom vissa pass blev lite långa i helgrupp. Resultatet av Fler ger mer ser olika ut i olika klubbar. Några klubbar har utvecklats mycket och andra mindre. Generellt för alla klubbar är att man uppskattar kontakten med SISU konsulenterna och att förbundet arbetar med att hjälpa klubbarna i deras verksamhet. Någon form av fortsättning av stöd till klubbarna efterfrågas. SISU konsulenterna är mycket positiva till det här sättet att arbete, när man jobbar tillsammans SISU+förbund+förening. Ett citat från utvärderingen: Ett fint genomtänkt projekt som har tänkt på helheten utifrån hur idrottens resurser är strukturerade och organiserade. SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTEN 20 personer från föreningarna och 5 SISU konsulenter. SISU konsulenternas svar redovisas separat sist i dokumentet. 1. Vad har varit bra med helgen? Svar: Alla tips och idéer man får från andra klubbar! Även tiden man får till eget arbete är otroligt värdefull! Härligt att få 1,5 tim till fysisk aktivitet. Nya idéer från andra klubbar på goda erfarenheter (även mindre bra). Ansikte på namn. Möjlighet att skapa kontakt framöver. Mycket bra konkreta tips och idéer kring hur man som klubb kan utvecklas. Bra tillfälle att få diskutera och dela med sig av erfarenheter och idéer till andra klubbar. Att inför helgen sammanfatta egen verksamhet (powerpoint presentationen). Att under helgen få idéer och information från andras verksamhet. Att avslutningsvis sammanfatta vad vi tar med oss hem och hur vi ska gå vidare och vem som ansvarar för att det blir gjort. Möjlighet till diskussioner med andra klubbar. Rekryteringsidéer. Erfarenhetsutbytet. Bra med alla SISU konsulenter närvarande. Vi har kommit fram till många bra saker vi ska göra, med inspiration och idéer från andra. Under den här helgen har vi nog kommit på fler idéer och planer än på hela året då man kunde ta delar av de andra klubbarnas idéer. Även att få möjlighet att få hjälp av SISU konsulenterna. 1.1

12 Jag som nykomling i projektet har lärt mig jättemycket om hur alla andra klubbar fungerar, vad styrelsen gör och består av samt vad själva projektet Fler ger mer handlar om. Har även fått många nya idéer och tankar kring utveckling av föreningen. Det fortsatta stödet man känner från SISU och förbundet. Den fortsatta inspirationsgivaren att träffas. Att all aktiv frisbeeverksamhet var samlade på samma plats under helgen var kul. Alltid inspirerande att höra vad andra klubbar säger. Mycket ny inspiration samt mycket nyttig input om vad klubbar vill ha för hjälp från förbundet. Att man har fått höra hur andra klubbar har gjort och det har gett nya idéer till klubben. Det mesta. Tycker att man har fått otroligt mycket inspiration och har blivit grymt taggad på att jobba vidare. Det bästa har varit när vi pratade med Denny och diskuterade om saker i vår egen klubb. Men det har varit intressant att höra de andra klubbarnas story och lösningar. Har fungerat som en avstämning, där vi har bockat av de mål vi har uppfyllt. Även fungerat som en nystart inför nästa år då vi har satt nya mål och gjort upp konkreta handlingsplaner för att uppnå dem. Helgen har även gett inspiration till att jobba vidare med vår förening. Bra att träffa andra klubbar och ta del av deras problem och lösningar. Ger perspektiv på vår egen verksamhet. Fått tips och idéer från andra klubbar. Hört hur andra föreningar arbetat, vad som fungerat bra och vilka svårigheter de har/råkat ut för. Erfarenhetsutbyte. Bra att få lite tid i den egna föreningen för att planera vidare arbete. Bra idéer från andra klubbar. Man fick lite andra idéer från vad man hade innan. Kul att lära känna folk i andra klubbar. 2. Vad har varit mindre bra med helgen? Svar: Att helgen är så kort. Ibland långa pass. 2,5 tim. Ett litet avbrott på 5 min eller bara att ställa sig upp och sträcka lite på armar och ben. Redovisningen från klubbarna för utdragen. Tydligare instruktioner och tidsram och hur det skulle presenteras. Behövdes ledas även under redovisningen för att hålla ramarna. Dag 1 hade väldigt långa pass utan paus, vilket ledde till att man tappade fokus och intresse onödigt mycket även om det som sades var väldigt intressant. Kortare bensträckningspauser efter max 1 tim. Introduktionen kan kortas, det mesta som sades där är sådant som man gått igenom på minst en av träffaran i klubben. Genom att tiden kortas får man mer till till annat, ex diskussioner. Lite trist lördagskväll eftersom det var tråkiga rum och fullt i caféet, man man kom ju tidigt i sänt i alla fall. Presentationen av klubbarna skulle varit tidsbegränsad. Effektivare schema, mer tvärsnack Grupparbetena skulle ha dokumenterats. Lite långsamt tempo på programmet. Att tidsramarna inte riktigt höll. Vi blir övergödda. Rummen var inte så fräscha, tycker mer om dem vi haft förut. Tiden var lite knapp. Ja, tidramarna höll ju inte riktigt men jag tror inte det inverkade på resultatet. Att vår egen förening var underrepresenterade = inte så mycket eget aktivt arbete. Inget negativt finns om upplägget från förbundet. 1.2

13 Lite långt, hade behövt mer bensträckare men annars har det varit bra. Lite långa och ibland lite sega genomgångar i fullgrupp. Vädret. Mer tid kunde planerats åt diskussion klubbarna emellan, 2-3 klubbar i grupp. Inga elitklubbar var med. För långa pass, utan bensträckare. Lägg in små raster när du ser att vi börjar tappa koncentrationen. Login. 3. Vad ska Svenska Frisbeesportförbundet göra för att skapa de bästa förutsättningarna för frisbeeföreningarna? Svar: Vara mer närvarande. De syns inte och många av resurserna de har som är klubbarna till gagn vet inte klubbarna om. God kontakt med klubbarna. Lyssna lyhört efter vad som är behovet. Vara tydliga på vad man kan stötta med och vad/hur klubben behöver klara själva. Ansvara för övergripande information/rekrytering, tex mot idrottslärare centralt, profilmaterial etc. Lyssna på klubbarna och dess medlemmar, och sen jobba utifrån det. Skapa dokument/ lathundar för saker och ting så att hjulet bara behöver uppfinnas en gång. Gärna lägga ut konkreta tips och råd för verksamheten i klubbarna på hemsidan (tex organisation av träningarna, hur sponsoravtal kan se ut). Kurser och föreläsningar är bra men idag hittar man mycket info på nätet, så det vore bra att få input/info just när man behöver det.. Vi saknar utbildningsmaterial för tränare. Finns det någon idébank? Tydlig info. Jag hade ingen aning om att Jakob kunde användas ute i föreningarna. Utifrån föreningarnas behov och olikheter. Stödja på rätt nivå. I vår föreningen behövs tex en del hjälp med grundläggande saker, tex tips för rekrytering. Lägg ner URM och satsa på rekrytering till utomhus. Är lättare för klubbar att få träningstider då. Satsa på att bygga underifrån och inte lägga så mycket pengar på elit. Med större utbud och hårdare konkurrens hade våra landslag varit mycket bättre. Korta av inomhussäsongen och förläng utomhus. Satsa mindre på topp och satsa mer på bredd för att kunna tänka mer långsiktigt. Hjälpa till med rekrytering eftersom det verkar vara det största problemet i de flesta frisbeeföreningar. Främst ta fram lathundar för organisationsutveckling. Hjälpa klubbarna att få fungerande flöden organisatoriskt borde ligga på kanslinivå. Hela tiden finnas som stöd i rekrytering, klubbutveckling och träningsstödsmaterial såsom nya övningar mm. Försöka få till mer ungdomsturneringar. Hjälpa till och visa stöd genom att komma ut till klubbarna och hjälpa till med rekrytering osv. Visa att dom finns och hjälpa till med att styra upp klubbarna med hjälp av tips och erfarenheter. Vara tillgängliga och svara på frågor. Informera föreningar om de möjligheter som finns (via hemsida). Ta fram och erbjuda utbildningar för tränare och ledare, samt även för spelare (elit). 1.3

14 Kanske arbeta mer för att klubbarna ska träffas och samarbeta. Att mer information skickas in till förbundet för att sedan sammanställas och skickas ut. Hjälpa till att samla in och sprida idéer/projekt som klubbar har lyckats med. Förmedla goda exempel vidare till alla föreningar. Höra efter vad en förening lyckats med, ta hand om informationen och förmedla vidare, göra den tillgänglig för föreningarna. Fortsätta vara stöd à la Fler ger mer. Fortsätta med sådana projekt. Sen ge stöd och finnas tillgängliga när man behöver hjälp. 4. Nu när projektet Fler ger mer tar slut vilka intryck vill du förmedla till Svenska Frisbeesportförbundet? Svar: Att vi behöver kontinuerlig uppföljning! På något sätt en helg/år där samma klubbar får mötas och utbyta nya erfarenheter. Önskan om fortsättning: Fånga upp klubbarnas behov. Hjälp till att fungera som spindeln/drivkraften/resurs. Hitta kontinuitet i att fortsätta initiativet/arbetet. Mycket bra projekt! Kul med utbyte klubbarna sinsemellan. Även om behoven i klubbarna ser ganska olika ut, verkar varje klubb ha gått framåt på ett eller annat sätt. Projektet har varit viktigt för att organisera upp verksamheten på ett konkret plan. Bra med uppföljning på hemmaplan. (utvärdering inom klubben/styrelsen) och mycket bra med gemensam utvärdering denna helg för flera inom projektet. Hålla och fortsätta info till klubbarna om SISUs verksamhet. Ovärderlig hjälp kommer från dem. Förmedla tydliga mål ut mot klubbarna vad frisbee ska stå för. Bra och nyttigt projekt. Att struktur ger bra resultat. Visa er mer. Att det har varit ett mycket bra projekt som hjälpt klubbar som varit beredda på att ta del av det som sagts. Jag har fått bilden av att många har fått väldigt mycket ut av projektet. Tycker även at man ska fortsätta med något liknande och ha uppföljningsträffar där alla föreningar får träffas och dela idéer, erfarenheter och åsikter. Projektet har för en del klubbar varit avgörande för dess utveckling, se Sigtuna. Enbart Sigtunas utveckling torde motivera fortsatt klubbstöd/arbete på lokal nivå ute hos klubbarna. Fler ger mer har varit ett lyckat koncept och skapat en viktig relation frisbee SISU. Att det har varit ett bra projekt och att det förhoppningsvis fortsätter. Att det har varit ett bra projekt med mycket utrymme för att rikta in projektet på det klubben själva vill förändra/förbättra. Vi har fått bättre insyn i SISU och att det finns enkla pengar att tjäna på saker man hade gjort annars med. Att det har varit jättebra och att det har gett mycket trots de få träffar. Har varit ett bra projekt, som tycks ha fått igång ett flertal föreningar och har öppnat ögonen för samarbete med SISU. Arbeta vidare med en person riktad mot golfen och en mot ultimate. Att klubbarna ute i landet behöver någon form av stöd och Fler ger mer är ett väldigt bra sätt att få igång tankar/idéer och arbete ute i klubbarna. Hög %-andel av klubbarna har tagit stora steg framåt under 1,5 år. Fortsättning är ett måste! Bra projekt, ger en nystart för klubbarna. Man får lite andra sätt att tänka och hur man får klubben att leva vidare. 1.4

15 5. Övriga intryck/kommentarer. Svar: Projektets upplägg har varit jättebra och du Maud gör ett jättebra jobb! Otroligt bra att fått kontakt med SISU!!! Behoven är olika. Försök se på övergripande nivå var det kan finnas synergier mellan klubbarna + var det finns effektivitets att hämta. Trigga dessa nyttor. Vi behöver alla försök att se dessa möjligheter (+ våga tro att det vi gör är bra!) SISU har mycket att erbjuda. Grymt jobb Maud. Jobba för att SISU och klubbar hittar varandra, det är så värdefullt att SISU lokalt följer upp oss. Givande dagar med massor av intryck. Bra att förbundet genomför sådant men det borde finnas en efterfrågan även utanför förbundet, på varje klubb, att lära av varandra. Vissa klubbar verkar ha gått bakåt istället för framåt. Fattar inte vad de gör fel, tror det är inställningen om att vi klarar väl oss. En bra helg. Fler klubbar är i behov av att tänka nytt och behöver hjälp med detta, då det inte fungerar att fortsätta som man gjort i alla år. Bosön väldigt bra ställe att hålla sammankomster! Bosönbanan bör vara ett skyltfönster för discgolfen. Från kanslinivå bör det finnas en resurs som kan besöka denna typ av anläggningar för att säkerställa att banorna är presentabla. Den mängd sportintresserade som passerar Bosön varje år är ju enorm och intresse för sporten bör kunna väckas härifrån. Kul att träffas ultimate och discgolf. Mycket bättre än jag trodde. SISU KONSULENTERNAS SVAR Vad har varit bra med helgen? Svar: Trevligt att träffa SISU kollegor. Bra att Stefan fick ett ansikte på Peter. Nätverkets effekter Bra för föreningen att få samla ihop sitt verk och ta beslut om de ska fortsätta eller avsluta. Bra med erfarenhetsutbyte. Bra att styrelsen (svenska) visade vilka de var och vad det gör. Bra att blanda SISU och förening, spelare och styrelse. Härligt att ingå i ett större sammanhang. Bra att föreningarna beskrev sin verksamhet och att det fanns tid och möjlighet till att ge och ta. Nätverkande, idéer, härliga människor. Riktigt bra att hela förbundet var här i styrelsen, ultimatedamerna, discgolfarna och Fler ger mer = känns mera som familj. Mycket bra diskussioner. Viktigt med erfarenhetsutbyte. Skapar nätverk! Bra att träffa de andra föreningarna och konsulenterna. Bra diskussioner med bra specifika mål. Erfarenhetsutbyten. Bra med utrymme för fri tid på söndag. Vad har varit mindre bra med helgen? Svar: Att föreningen inte kom hit med sin fulla styrka. 1.5

16 Raging Seagulls. Att jag inte riktigt hann med mitt pass som jag planerat för lördagkvällen men det gjorde inget egentligen för det som blev istället var viktigare! Vi kan göra det hemma sen. Tiden kunde ha disponerats bättre. Inte nödvändigt med tid för egen träning. Effektivare upplägg. Vem har dokumenterat det som kommit fram i grupperna? Mer struktur på passet erfarenhetsutbyte (söndag innan fri tid). Vad ska Svenska Frisbeesportförbundet göra för att skapa de bästa förutsättningarna för frisbeeföreningarna? Svar: Ja du, vad kan man göra mer än att ge föreningarna förutsättningarna. Jobbet måste de ju göra själva! Fortsätta att vara där för föreningarna. Utforma utbildningssatsningar som attraherar klubbar och individer i klubbar. Välorganiserade föreningar med engagerade ledare är en förutsättning för att verksamheten ska fungera och växa. Därför tror jag på mer stöd till organisationsutveckling och även utbildning i föreningskunskap. Alltså satsa på organisationsledarna. Hur vill frisbeen profilera sig? En hjälp till rekrytering. Hur bevarar frisbeen Fair Play? Övningsbank med övningar, hur ser utbildningsstegen ut? Övningsbank där föreningar delger idéer. Hur lägger jag upp ett bra träningspass ska finnas med i första grundutbildningen. Nu när projektet Fler ger mer tar slut vilka intryck vill du förmedla till Svenska Frisbeesportförbundet? Svar: Att använda SISUs resurser i ämnet organisationsutveckling. Kanske är behovet ute hos föreningarna mättat för stunden men kunskaper i ämnet finns hos oss. Att det här har ni gjort förbaskat bra! Att det är viktigt med någon form av fortsättning nu och inte senare. Bra initiativ från ett SF. Något jag länge önskat att, framförallt mindre SF, skulle göra ett gemensamt projekt/projekt i samverkan som SF initierar. Tur att ni var bland de första ut. Tänk när 70 förbund vill ha detta stöd från sina SISU-distrikt... Projektet har varit bra och givit de medverkande föreningarna mycket hjälp med struktur och idéer. Bra att föreningarna har fått kontakt med SISU konsulenterna. Ett kanonprojekt. Mer fokus på erfarenhetsutbyte. Jobba mycket med organisationslära. Hur kommunicerar vi? Grundutbildning ska finnas med till föreningarna. Övriga intryck/kommentarer. Svar: Ett fint genomtänkt projekt som har tänkt på helheten utifrån hur idrottens resurser är strukturerade och organiserade. Mycket härligt folk inom frisbeesporten. Frisbee är en sport som passar ungdomar. Att slänga plast kan man göra långt upp i åldrarna. Ska bli kul att se varthän Ultimate Girls tar vägen med Fler ger mer. Utan dig, Maud, hade inte detta blivit så bra. Bra samarbete med SISU och fortsätta långsiktigt. 1.6

17 Bilaga 2 DET HÄR HAR HÄNT Mönsterås Frisbeeförening I maj 2008 påbörjade Mönsterås Frisbeeförening sitt utvecklingsarbete. De fick kontakt med SISU konsulenten Ulrika från Smålandsidrotten och drog upp riktlinjer för arbetet. En helg i augusti träffades styrelsen i frisbeeföreningen, Ulrika och Maud från SFF på Calmar stadshotell. Maud gick igenom frisbeens organisation, jämställd idrott och Fair Play. Ulrika gick igenom SISUs organisation och på vilket sätt de kan stötta föreningen. De fick också påbörja sitt visions- och värdegrundsarbete. Mönsterås kom med i Smålandsidrottens projekt som heter Träningsläger för styrelsen. Målet med det projektet är att stärka idrottsföreningarna och värna om det ideella ledarskapet. Det ska leda till fortsatt engagemang, trygga återväxten och öka kunskapen och intresset för styrelsearbete. Så här tycker Mönsterås om projektet Fler ger mer (hösten 2008): Projektet "Fler ger mer" är ett projekt som redan har satt avtryck hos vår klubb och framför allt kommer att göra det framöver. Vår styrelse, som är viktig för projektet, utvecklas i sin organisation i takt med att projektet fortgår. En förenings verksamhet kan och ska aldrig hänga på att en eller två personer engagerar sig i alla positioner såsom, tränare, rekryterare, beslutsfattare, planerare, tävlingsfunktionär etc. Dessa olika roller ska fördelas ut på fler personer. I projektet kartlägger man föreningens behov och lägger också upp strategier på vilka sätt man ska nå dit. Efter att ha haft möten med Maud från förbundsstyrelsen och Ulrika från Smålandsidrotten samt även Mikael som är föreningskonsulent i vår kommun, så känner vi verkligen att det finns både kunskap och medel att få till klubben. Vi märker också att Ulrika och Mikael blir imponerad av vår idrott och framför allt då den Fair Play anda som genomsyrar vår idrott. Vad vi faktiskt har gjort är följande; övernattning på hotell med konferens för styrelsen, ytterligare konferens för att se hur andra idrottsföreningar har arbetat fram sitt koncept, planerar en ledarutbildning i höst, en discgolfbana blir färdig inom kort, planering för framtiden är igång, vi har sökt diverse bidrag för vår verksamhet och framförallt så har styrelsen blivit en stark grupp att räkna med som drar åt samma håll. Ytterligare saker som har genomförts: Styrelseutbildning Jobbat med ansvarsfördelning och effektivare möten Kommunikation och information i föreningen Arbete med etablering av discgolfbanan I april 2009 avslutades deltagandet i Fler ger mer. Under ett års tid har de arbetat med föreningens utveckling. Året som har gått har varit full av utbildningar, information och anläggning av en discgolfbana. Nu i dagarna får de också tillgång till en klubblokal. En stor fördel med deltagandet i projektet Fler ger mer är att styrelsen har fått arbeta ihop sig och fått insikten att det är viktigt att ha en struktur på nuet och framtiden. Man har fått kunskap om hur man måste tänka för att överleva som klubb. Ytterligare en stor fördel har varit samarbetet och kontakten med Ulrika Ringström på Smålandsidrotten. Ulrika har visat ett stort engagemang och verkligen gjort en insats för Mönsterås FFs verksamhet. 2.1

18 Efter deltagandet i projektet Fler ger mer finns det förutsättningar för att växa som förening och organisera arbetet på ett bättre sätt. Klubben ser fram emot att omsätta all kunskap och erfarenhet i praktiken och vi önskar dem lycka till i det fortsatta arbetet. Raging Seagulls Disc Club I maj 2008 hade var det en första träff personer från klubben. Det blev ytterligare en träff efter sommaren där hela klubben och föräldrar var inbjudna. Denny, SISU konsulent från SISU väst, var med och informerade om vad SISU kan erbjuda. I oktober hade föreningen en hel träningsdag där Nicklas Tehler var inbjuden att inspirera med speltaktik och övningar. Föreningen hade även årsmöte där en ny styrelse tillsattes. Tommy Blom lämnade över ordförandeskapet till Anton Hellman. I november hade föreningen en dag där vi gick igenom informationen från SFF och Denny från SISU påbörjade arbetet med lärgrupper. I slutet av februari 2009 träffades hela föreningen en helg på en kursgård i skogen i Åkulla. Denny från SISU höll i helgen där inriktningen var att arbeta fram en vision, värdegrund och målsättningar för föreningen. Det blev en givande helg med stort engagemang och inspiration inför kommande arbete. I september 2009 avslutade Raging Seagulls sitt arbete i projektet Fler ger mer. Under drygt ett års tid har de arbetat med klubbens utveckling och struktur. Arbetet stannade av halvvägs i projektet eftersom klubbens organisation inte fungerade. Det bästa med deltagandet i projektet är att det har skapat större gemenskap i klubben och den stöttning som klubben har fått av sin SISU konsulent Denny Olofsson. Arbetshelgen som klubben genomförde var mycket uppskattad och ledde fram till en långsiktig planering. Det fortsatta arbetet handlar till stor del om att rekrytera fler unga spelare för att kunna starta ett miniorlag och även fler juniorer eftersom flera av spelarna i klubben blir seniorer. Klubben ska även arbeta vidare med sin organisation och utbilda fler ledare och fortsätta att arbeta för att fler personer engageras i klubben arbete. Alingsås Discgolf I slutet av januari 2009 träffades styrelsen och nyckelpersoner inom föreningen för en första träff med Alfred, SISU konsulent från SISU Västergötland, och Maud från SFF. En arbetshelg planerades in till början av april. Som en av de deltagande klubbarna i Fler ger mer samlades Alingsås DG den 3-4 april 2009 i Halmstad för en arbetshelg. Utveckling av klubben stod på agendan. Alingsås DG hade valt Halmstad eftersom det där finns en discgolfbana som de gärna ville spela på. Fredageftermiddag och strålande solsken kanske inte var de bästa förutsättningar för att stänga in sig på ett konferensrum och arbeta med klubbutveckling. Men humöret och inspirationen var på topp! Olle Samuelsson, ordförande i klubben beskriver det så här: April. Vindstilla. Vårsolen värmer i ryggen på riktigt för första gången. 15 man från klubben dröjer sig kvar utanför hotellet. Discgolfbanan i Halmstad har fått lovord av många. Tankarna är redan där, morgondagens spel hägrar. Vi tar oss samman och går in till konferensrummet. Att förbundets på pappret fnösketorra program för denna fredag eftermiddag kan fånga vår uppmärksamhet är ett bevis på att innehållet och föredragshållaren höll. En innehållsrik ögonöppnare för oss alla. Fler med kunskap kring tex barnkonventionen, genusfrågor, jämställd idrott, ger definitivt mer. 2.2

19 På lördagen arbetade man vidare med klubbens utveckling och bildade arbetsgrupper med specifika uppgifter som ska följas upp i mitten av maj. I maj hade klubben en uppföljning med SISU konsulenten Alfred där man stämde av arbetet från arbetshelgen och där man satte upp verksamhet för den kommande tiden. Alingsås Discgolfklubb har under knappt ett års tid varit med i projektet Fler ger mer. Albin Dennevi, ordförande i klubben, sammanfattar vad som har varit bra med deltagandet i projektet: - Väckt många tankar, gett mer gemenskap, inspirerat till mer ansvar och utbildat oss. Klubben fortsätter sitt arbete, i första hand med Alfred Hedlund från SISU Idrottsutbildarna Västergötland. I första hand handlar det om att stärka det interna arbetet och jobba vidare för en 18 hålsbana. Även Alfred är nöjd med projektet: -En liten idrott behöver ett positivt och utvecklande stöd från sitt förbund. Bra jobbat! Sigtuna Frisbeeklubb I februari 2009 var en första träff med styrelsen och Monica, SISU konsulent från Upplands Idrottsförbund och Maud från SFF. Den mars träffades drygt 20 personer från Sigtuna Frisbeeklubb på Bosön för att påbörja sitt utvecklingsarbete. Det var en blandad skara som samlades på lördagen. Några föräldrar som inte visste något om sporten och några som var väl insatta. Några spelare som bara hade spelat i några veckor och några som hade spelat i många år. Tillsammans med Maud från SFF och Monica från SISU Upplandsidrotten arbetade man tillsammans fram vision, värdegrund, och verksamhetsområden för klubben. Under lördagen diskuterades frisbeesporten och Barnkonventionen, frisbeesporten och jämställd idrott, förbundets historik och man arbetade med att skapa teamkänsla i klubben. Lördagen avslutades med en runda på frisbeegolfbanan på Bosön. Söndagen ägnades åt processarbete och avslutades med att bilda en projektgrupp som tillsammans med Monica driver arbetet framåt tills nästa träff i slutet på maj. Bättre struktur i föreningen, mer gemenskap och ett bra samarbetet med SISU. Det är kontentan av Sigtuna FKs arbete i projektet Fler ger mer. Föreningen har ett flertal aktiviteter på gång, bland annat är man med i ett Idrotts-fritids som drivs av Upplandsidrotten. Barn i lågstadieåldern får möjlighet att prova på olika idrotten på schamlagd fritidstid. Det framtida arbetet ser positivt ut med fastställda mål och handlingsplaner. Mycket jobb utförs fortfarande av styrelsen och en viktig del för att nå målen är att engagera fler medlemmar att ta ansvar för föreningens arbete. Akka Ultimate Club I mars blev Akka UC den nionde klubben i projektet Fler ger mer och i slutet av april träffades delar av Akkas styrelse, Martin Lundgren från Skåneidrotten och Maud från Svenska Frisbeesportförbundet för att starta upp föreningens arbete. Representanterna för Akka fick mycket information under kvällen om bland annat lärgrupper, SISUs verksamhet, Idrottslyftet, Lok-stöd och Idrott online klubb. I slutet av maj träffas styrelsen och Martin för att arbeta vidare med nulägesanalysen. Helgen den 4-5 september träffades representanter från Akka UC för att arbeta vidare med sin verksamhetsutveckling. "Deras" SISU-konsulent Martin ledde arbetet med att ta fram en aktivitetsoch handlingsplan för att få föreningen att växa och för att fördela arbetet på fler personer. På listan står bland annat att fortsätta etableringen av en ultimateklubb i Malmö, att rekrytera fler spelare och att utveckla den interna organisationen. Maud från SFF informerade om frisbeesportens etik, 2.3

20 jämställd idrott och Barnkonventionen. Det var en helg med många, engagerade diskussioner och glädje. Några hann också med en joggingrunda och ett dopp i poolen på Scandic. Strax före jul avslutade Akka sitt deltagande i Fler ger mer. Under knappt ett års tid har de arbetat i projektet tillsammans med sin SISU konsulent från Skåneidrotten. Här är några kommentarer från hur de upplevde sitt deltagande i projektet: Helt otroligt utveckling! Vi har blivit mer engagerade och har kommit på rätt köl. Vi har fått en drivkraftigare styrelse och ny struktur och strukturtänkande. Kunskap om var vi kan få bidrag ifrån. Klubben har stärkts. Vi ser möjligheter istället för problem. Akka uppskattar också kontakten med Skåneidrotten och ser fram emot deras framtida samarbete. Man upplever även en större delaktighet i Svenska Frisbeesportförbundet och dess verksamhet. Luleå Discgolfförening Den tionde klubben i projektet är Luleå Discgolfförening. I maj kom också Luleå Discgolfförening igång med arbetet inom Fler ger mer. Representanter från klubben och Petra Mörtsjö från SISU Idrottsutbildarna Norrbotten träffades för att diskutera hur det fortsatta arbetet ska genomföras. Maud från Svenska Frisbeesportförbundet kunde tyvärr inte närvara på grund av sjukdom. Rekrytering är i fokus för arbetet. Jörgen Öhman från Luleå Discgolfförening berättar man tidigare har koncentrerat sig mycket på banbygge och nu är det är det dags att öka engagemanget i klubben med fler medlemmar. Petra Mörtsjö ser mycket fram emot samarbetet och sammanfattar mötet: Det var ett mycket bra möte med en positiv inställning. Det ska bli spännande att fortsätta arbetet! Helgen den oktober samlades representanter från Luleå Discgolfförening, konsulenter från SISU Idrottsutbildarna Norrbotten och Maud från Svenska Frisbeesportförbundet för att arbeta vidare i projektet Fler ger mer. Helgen innehöll många givande diskussioner, funderingar och ambitioner i världsklass. Föreningen arbetade med sin vision, verksamhetsidé och målsättningar. Föreningen kommer att jobba vidare med SISU Idrottsutbildarna Norrbotten för att konkretisera målsättningarna och ta fram handlingsplaner. I början av januari i bitande kyla var det dags för den sista träffen för Luleå DF i projektet Fler ger mer. Under vinterhalvåret ligger föreningens verksamhet i vinterdvala och medlemmarna träffas mest för att spela Ultimate. Resultatet av deltagande i projektet är främst att man har fått hjälp med att strukturera upp föreningen och vad man vill med sin verksamhet. Att få hjälp utifrån, i första hand från SISU, har varit mycket uppskattat. Dels får man en person som tittar på verksamheten utifrån och dels får man en lokal kontakt där man även fortsättningsvis kan få hjälp med att arbeta vidare. Åkersberga Frisbeeklubb I mitten av mars träffades styrelsen, Annika Hermansson från SISU Idrottsutbildarna Stockholm och Maud från Svenska Frisbeesport Förbundet för att diskutera vilka behov föreningen har och hur utvecklingsarbetet ska utformas. Områden att börja jobba med är visions- och värdegrundsarbete. En viktig del är att framtidssäkra föreningen så att man kan växa, rekrytera fler utövare och delegera ansvaret och arbetet på fler personer. Styrelsens sammanfattande intryck var: Roligt att sätta igång med arbetet, speciellt nu när vi känner ett uppsving i verksamheten med nya intresserade medlemmar som vill vara med och det här ger oss en möjlighet att fånga upp personer som vill vara med och jobba för klubben. I april träffades styrelsen, Annika från SISU och Maud från SFF för att fortsätta arbetet. Arbetet inriktades på att göra en nulägesanalys i form av en SWOT analys. Där kommer man gemensamt 2.4

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer