SPORT I VÄST IDROTT HELA LIVET. Förändringar i IDROTTSLYFTET. Idrottens Ledarvecka. Forum. Nr 3-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPORT I VÄST IDROTT HELA LIVET. Förändringar i IDROTTSLYFTET. Idrottens Ledarvecka. Forum. Nr 3-12"

Transkript

1 Nr 3-12 Förändringar i IDROTTSLYFTET Idrottens Ledarvecka Forum IDROTT HELA LIVET

2 Redaktör n Hur ser framtidens idrottsförening ut? Vid RF-stämman 2011 beslutades att ta fram underlag som beskriver en idrottsförenings förutsättningar 2020 och verktyg för att möta framtidens möjligheter och utmaningar. I en framtidsbild kan skönjas att det är fler pensionärer och färre ungdomar, något som kan ge konsekvenser när de offentliga resurserna skall fördelas. De stora städerna växer och de mindre orterna avfolkas. Det kan ge konsekvenser för tillgängligheten till arenor för idrott. Att vi lever i en mångkultur påverkar både när det gäller inslag från andra kulturer och möjligheter till att idrotten kan hitta nya ledare. Vi går mot en allt större individualisering och får allt större behov av att självförverkliga sig och göra sina egna personliga val. Detta ställer ökade krav på idrottsföreningarna i vad och hur de erbjuder sin verksamhet. Motionsutbudet utanför idrotten ökar och medborgarna vill att det skall vara bättre än bra. Men det finns inte en helt entydig bild. Kommunikationen sker via de digitala medierna i allt större utsträckning. Ständigt nya kanaler finns på arenan. Idrotten måste hänga med i denna utveckling. Vi umgås alltmer via datorer och telefoner. Idrotten kommer att vara en aktör på en marknad där gränserna mellan offentlig-, privat- och frivillig sektor suddas ut. Vi kommer att bli ännu mer konkurrensutsatta. Det blir färre som vill axla ansvaret för föreningens infrastruktur i framtiden! Detta är några bilder till diskussionen om hur framtidens idrottsförening ser ut. Hösten står för dörren i verksamheten går på högvarv. Vad sägs om: - Forum Idrott hela livet 8-10 oktober i Göteborg, för dig som arbetar med barn- och ungdomsidrott eller bredd- och motionsidrott. Läs mer på s.6. - Träffpunkt Idrottsmiljö november i Göteborg, för alla som är engagerade i idrottens och badens förutsättningar. Läs mer på s.7. Text: Anette Gullbrandsson Ledaren Idrotten intressant för många aktörer Idrotten har blivit en symbol för allt som har med rörelse att göra. Idrott är något positivt som kopplas till hälsa och välmående. Idrotten i dess olika skepnader kommer därigenom att bli ett nav för utveckling i samhället och ett incitament för det som är bra. Många vill visa upp sig tillsammans med idrotten men också dra nytta av den för sin egen utveckling. Samtidigt är idrotten inte så entydig i sin form och sina värderingar. Idrott är väldigt mycket privata eller offentliga aktiviteter, utövade enskilt eller i grupp. Den kan tas på lek eller allvar, den kan bestå av träning eller tävling i bredd- eller elitsammanhang. Där finns barn och föräldrar, utövare och åskådare och kan bedrivas som en folkrörelse eller kommersiellt. En sak är helt klar, på något sätt berör idrotten hela samhället. Genom att idrotten både berör många och har många ansikten blir den också intressant för många aktörer. Kommunerna har idrotten som flaggskepp vid marknadsföring för näringslivsetablering, högskoleresurser, forskningscentra och annat som har med tillväxt att göra. Genom att låta idrottsföreningarna göra upphandlingar kan man frångå t.ex. upphandlingsreglementen och därigenom få lägre kostnader på själva byggnationen. Kommunerna tävlar om att få arrangera idrottsevenemang. Vad är det primära syftet få många besökare, övernattningar och ökad handel dvs. intäkter. Samtidigt skapar det intresse för respektive idrott och ofta förbättrade förutsättningar genom att anläggningarna blir fler och bättre. Detta är en del i den sociala ekonomin där idrotten har en viktig roll. Västra Götalandsregionen har insett idrottens olika skepnader och möjligheter. Visionen Det goda livet fångas upp på olika sätt i delar av den stora organisationen. Folkhälsokommittén tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett ansvar för att skapa bra fysisk och psykisk men också att få en jämlikare hälsa mellan olika grupper i samhället. De har funnit idrottsrörelsen som en viktig samarbetspartner. Kulturnämnden ser kulturen som en förutsättning för att engagera medborgare med delaktighet och demokrati som redskap. Idrotten är här en samarbetspartner inte minst genom det stora antal människor som är engagerade i verksamheten. Sist men inte minst har idrottens roll vuxit för att främja tillväxt och utveckling inom Västra Götalandsregionen. Ansvaret för dessa frågor ligger hos Regionala utvecklingsnämnden, som numera har samarbetsprojekt med Västsvenska Idrottsförbundet. Text: Elsi-Brith Jodal vice ordförande SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet Ges ut av Västsvenska Idrottsförbundet Kvibergs Idrottscenter Göteborg Tel: Hemsida: ANSVARIG UTGIVARE Johan Gadd REDAKTION Anette Gullbrandsson, Chefredaktör Jonas Neijmer, Original, Redakör Emma Kronberg, Redaktör TRYCK Lindgren & Söner AB OMSLAG Foto: Martin Nordgren 2

3 Idrott och politik En av RF:s och Västsvenska Idrottsförbundets (VSIF:s) viktigaste uppgifter är att företräda idrotten. Det innebär att vi skall verka för att bästa möjliga förutsättningar skapas för idrotten i Sverige och i vårt fall inom vårt distrikt. evenemang. Stödet behövs framför allt om vem arrangörerna skall kontakta när de behöver hjälp, säkerhetsfrågor, att nybyggda skolor håller standard för att fungera som boende m.m. Det är viktigt att ha en öppen och nära dialog. För att göra detta skall vi bl.a. ha kontinuerliga kontakter och finnas med på de mötesplatser som arrangeras av kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet, högskolor samt näringslivet. I vårt arbete ingår även att verka för att göra Svensk idrott till världens bästa. Detta Vid besöket i Sotenäs lyftes fram att idrotten är mycket positiv och behövs i kommunen. Den är en viktig bärare av demokrati, alla skall kunna var med på samma villkor, kommunen är en glesbygd och en dialog förs om hur man kan stötta både elit och bredd. Vi träffar representanter, politiker och tjänstemän minst en gång varje år. Agendan kan se olika ut men främst lyfter vi frågor som idrottens samhällsnytta, meningsfull aktiv fritid, lokal identitet och utveckling, social ekonomi m.m. Under en lång rad av år har VSIF och SISU Idrottsutbildarna Väst (SISU) traditionellt arbetat med dessa uppgifter. Vi har under senare år fått en allt bättre plattform med kontinuerlig dialog och skapat goda relationer. Idrottens arrangemang och event, av både större och mindre karaktär, ger stor genomslagskraft i våra kommuner. Det behövs stöd och garantier för detta från centralt håll, RF/staten och från bl.a. våra kommuner. I GP (för ett tag sedan) kunde läsas om att Gothia Cup, Partille Cup och Göteborgsvarvets bidrar till att sätta Göteborg på världskartan men att arrangörerna upplever brister i stödet från kommunen. Evenemangen får inte lika mycket uppmärksamhet som arbetet med att få hit nya Nyhetsbrev få koll på läget Svensk idrott - världens bästa! är en utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att få idrottsföreningar att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad som en förening vill stå för och förknippa med för världen. Arbetet mynnar ofta ut i en föreningspolicy som presenterar föreningen och verksamheten, ett material som är väl förankrat i föreningen. I våras arrangerade RF i samverkan med SISU/VSIF konferensen Idrott & Samhällsnytta. En välbesökt konferens som presenterade den senaste forskningen om idrottens förhållande till samhället, bl.a. om idrottens egenvärde, förhållningssätt till detta, idrott för idrottens egen skull eller för något annat syfte. 1 Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Väst skickar varje månad ut ett nyhetsbrev. Vill du ha information om utbildningar, föreningslivet, bidrag etc. Anmäl dig då på: Kommunbesök Tidigare i år träffade vi representanter från Orust kommun. Aktuella frågor som diskuterades då var: att idrotten betyder mycket för kommunen ur ett samhälls-, folkhälso- och livsperspektiv, anläggningsfrågan var högaktuell, bl.a. diskuterades en idrottshall i Svanesund och en konstgräsplan samt en ungdomsmässa. Politikerträffar Varje år arrangerar vi en mötesplats/utbildningsdag för politikerna. Våra förtroendevalda är en viktig aktör i dessa sammanhang. Oftast sker detta i anslutning till ett idrottsarrangemang. Under hösten bjuder vi in till två träffar, en i Göteborg och en i Uddevalla. Vi kommer då att lyfta frågor om idrottsarrangemang och idrottens värde förutom allmän information om vår verksamhet, fakta och statistik samt inte minst erfarenhetsutbyte som är mycket uppskattat. En liknande träff kommer även våra riksdagsmän i distriktet att bjudas in till. Detta arrangemang gör vi tillsammans med Västergötlands Idrottsförbund. Text: Anette Gullbrandsson 2 Föräldratelefonen ett bollplank för idrottsföräldrar Hit kan idrottsföräldrar ringa för att bl.a. få vägledning i hur man som förälder kan agera i svåra situationer. Mer info: Föräldratelefonen:

4 Se mig, hör mig - om barns rättigheter inom idrotten SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet har inlett ett samarbetsprojekt med BRIS Region Väst (Barnens Rätt I Samhället). Syftet är att utbilda idrottsledare i föreningar och förbund vad det konkret innebär att ha ett barnperspektiv i sitt ledarskap och i sin verksamhet. Idrottsrörelsen har enhälligt bestämt att svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Dessutom har regeringen beslutat att all idrottsverksamhet som får statligt stöd ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Vad innebär detta i praktiken? Detta kommer föreningar och förbund ha chansen att lära sig mer om i kursen Se mig, hör mig - om barns rättigheter inom idrot- ten som erbjuds i samarbete med BRIS. Kursen riktar sig mot idrottsledare och behandlar Barnkonventionen och vad det innebär för dig som ledare att jobba efter denna. Den innehåller också praktiska övningar för att tydliggöra vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv i sitt ledarskap. Kontakta Emma Kronberg, Tack vare att BRIS tilldelats projektpengar från Västra Götalandsregionen kan ett begränsat antal kurser erbjudas kostnadsfritt till de föreningar och förbund som är intresserade! Delar av kursinnehållet Att ha ett barnperspektiv Vad säger barnen? Barn som far illa Det idrottsliga/det sociala Tränarens roll Värdefulla ambassadörer inom ridsport och innebandy Värdefullt - Svensk idrott Världens bästa är namnet på satsningen på värderingsfrågor inom idrotten som startades hösten Hur gör vi svensk idrott till världens bästa? Detta arbete fortsätter under hösten med ett nytt projekt, Värdefulltambassadörer inom ridsport och innebandy. Syftet med Värdefulltsatsningen är att få idrottsföreningar runt om i landet att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad man som förening vill stå för och förknippas med för värden. Genom våra Värdefulltambassadörer, som valts ut från en individuell och en lagidrott, hoppas vi kunna initiera Värdefullt i barn-/ungdomssektionen i föreningen. Inspirationsnivån, tror vi, kan bli avsevärt högre om det är unga idrottsledare som inspirerar i den egna idrotten. Fördelen är också att de besitter specifik idrottskunskap och bär med sig erfarenheter från den egna idrotten. 4 Kontakta Emma Kronberg, SISU/VSIF , Denny Olofsson, SISU/VSIF , Satsningen har snart pågått i två år och många föreningar har på egen hand eller med stöd av en idrottskonsulent från SISU/VSIF på olika sätt arbetat med värdegrunden i sin förening. Värdefulltambassadörer Projektet med Värdefulltambassadörerna har växt fram ur ambitionen att vi vill nå fler föreningar, vi vill stärka vårt samarbete med specialdistriktsförbunden och vi vill öka medvetenheten om samt jobba för att implementera idrottens värdegrund i dessa föreningar. Allt för att bidra till en bättre och tryggare verksamhet för de barn- och ungdomar som finns i föreningarna. Förhoppningen med projektet är att hitta ett koncept som kan breddas till att innefatta fler idrotter. Genom att också involvera specialdistriktsförbunden tror vi att vi tillsammans kan nå ut till fler idrottsföreningar samt stärka de föreningar som visar intresse av att vara med. Målen med projektet Målen är att genomföra en inspirationskväll för alla föreningar inom respektive idrott innehållande en föreläsning samt introduktion till projektet. Därefter är förhoppningen att ambassadörerna ska ha besökt minst 10 föreningar från respektive idrott innan projekttidens slut. Värdefulltamabssadörerna, Pontus och Michaela

5 Barnfridsdagen - en dag för barnens bästa I slutet av augusti anordnades för första gången Barnfridsdagen i Göteborg. Syftet med dagen var att alla som arbetar för våra barn och ungdomars välmående tillsammans skulle få chansen att visa upp sina verksamheter och visa hur mycket vi bryr oss om här i Göteborg. En dag för att samverka med varandra och sprida våra viktiga budskap. En dag tillägnad det viktigaste vi har - barnen. (Anhöriga till sexuellt utnyttjadeatsub barn)/göteborg födde tillsammans med BRIS Region Väst idén om Barnfridsdagen i Göteborg. ATSUB har tidigare arrangerat Trasdockans dag, men i år valde man istället att vidga arrangemanget till att omfatta alla de organisationer som verkar för våra barns bästa. Invigning och utställare Dagen invigdes av Frida Lundh, informatör på ATSUB/Göteborg, tillsammans med Fredrik Löfgren, regionschef på BRIS Region Väst, och kommunalrådet Dario Espiga. Under dagen uppträdde både talare och artister på scenen samtidigt som besökarna kunde mingla runt bland de 27 medverkande organisationernas utställningstält, bl.a. Friends, Rädda Barnen, Fryshuset och Klassmorfar. kontakta Suzanne Raneke, IOFF, suzanne. Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) och SISU Idrottsutbildarna Väst (SISU) deltog som utställare tillsammans med Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF). Bl.a. presenterades svensk idrotts gemensamma satsning på värdegrundsarbete inom idrotten, Värdefullt. Säker och trygg förening Inom Värdefullt har också VSIF/SISU ett samarbete med IOFF, Säker och Trygg förening, som riktar sig till föreningar inom Göteborgs Stad. För mer information om detta samarbete, Superhjältar mot cancer och David Lega deltog under dagen Förändringar inom Idrottslyftet - skolsamverkan Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Den 1 januari 2013 inleds Idrottslyftet år 6, vilket innebär en del förändringar i riktlinjerna för samverkan med skolan. Idrottslyftet - skolsamverkan ger idrottsföreningar och skolor möjlighet att tillsammans utveckla kreativa metoder och former för att aktivera eleverna mer. Hur aktiviteterna utformas beror på vad idrottsföreningarna vill och vilka förutsättningar de och skolan har. Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Idrottslyftet När det gäller utformningen av Idrottslyftet - skolsamverkan för åren har Riksidrottsstyrelsen beslutat att Distrikts- förbunden (DF) får möjligheten att fördela medel till rekryteringsaktiviteter utanför skoltid. Detta ger en möjlighet att prova nya sätt för att kunna locka barn och ungdomar till idrotten. Dock skall minst 50% av medlen till DF användas till föreningssatsningar i samverkan med skolan som tidigare. Ingen förening kan räkna med pengar i den storleken som tidigare utbetalats då krontalet kommer att bli lägre till DF:en. Detta kan få konsekvenser om idrottsföreningen t.ex. arvoderat ledare till sina skollyft. nad och därefter skickas en plan till RF i november för synpunkter. Fler förändringar av Idrottslyftet Det kommer även att bli förändringar inom de övriga områdena i Idrottslyftet. Mer information om det kommer senare. Kontakta Susanne Eriksson, , Som det ser ut idag så kommer att Riksidrottsförbundet (RF) att invänta regleringsbrevet i slutet av december innan de kommunicerar definitiv fördelning av Idrottslyftets medel till samtliga förbund. 1 januari 2013 startar sedan arbetet och idrottslyftsapplikationen kan börja användas för att ta emot ansökningar. Innan dess har alla förbund skickat in kortfattade planer och fått återkoppling från RF dessa. Hur VSIF praktisk skall jobba i distriktet kommer att diskuteras under oktober må- 5

6 Framtidens system redan idag! IdrottOnline växer och utvecklas. Fler och fler föreningar börjar se fördelarna med systemet och på så sätt kommer det in mer synpunkter och förslag på förbättringar. Nu när allt fler föreningar använder IdrottOnline fullt ut börjar det märkas vilket tids- och resursbesparande system det är, inte bara för förbunden utan även för idrottsföreningarna. Med medlemsregistret och administrationsdelarna som närvaroregistrera, LOKstödet och direktrapportera lärgrupper till oss på SISU Idrottsutbildarna via utbildningsmodulen sparas mycket tid. Framtiden ser spännande ut Mobilappar och ett nytt behörighetssytem är två stora nylanseringar som kommer framöver. Behörigheterna för att på ett mycket bättre sätt hålla isär alla olika moduler som är hopbyggda i systemet. Mobilapparna är kanske det mest spännande. Tanken att tränaren inte skall behöva något annat än sin mobiltelefon för att kunna rapportera LOK-stöd, skicka in en lärgrupp, lägga upp info på lagsidan eller lägga upp en ny spelare i sitt lag. Hur det kommer att se ut eller fungera är inte klart än. Det tar tid att bygga något som skall passa idrottsföreningar, 69 olika idrotter och som skall fungera när alla ledare börjar använda det. I vårt distrikt har en förening täckt in hela administrationen i systemet. Det finns fortfarande förbättringar att göra för att det skall gå snabbare, vara enklare och tydligare. Sen är det en hel del föreningar som fortfarande valt att stå utanför denna satsning som svensk idrott valt att göra. Stora idrotter som fotboll och innebandy kommer dock börja använda systemet till licenser senast Många andra idrotter blickar också mot att bygga egna moduler för tävlingsanmälan och resultathantering. Tanken med systemet Målet är att samla hela idrotts-sverige i samma system och på ett effektivt sätt få till en bättre kommunikation mellan leden. En viktig del i det är att kunna säkerställa de ekonomiska bidragen idrotten får från staten och kommunerna. Där har det efterfrågats större pålitlighet i de siffror som presenteras. Därför är personnummersjakten ett väldigt viktigt steg. Våra utbildningar Trycket på våra utbildningar i distriktet är fortfarande väldigt hårt och vi har förstärkt upp på kursledarsidan och kommer fortsätta göra det under hösten för att möta efterfrågan. Besök gärna våra utbildningar för mer information eller besök Richard Cander IdrottOnline-ansvarig Text: Richard Cander Forum Idrott Hela livet Den 8-10 oktober arrangerar Riksidrottsförbundet för första gången Forum Idrott hela livet i Göteborg. En ny mötesplats för alla som utvecklar svensk idrott. Forum Idrott Hela livet är en sammanslagning av Forum för barn- och ungdomsidrott och Breddidrottsforum. Syftet är att ge inspiration, ökad kunskap och vägledning för de som arbetar med barn- och ungdomsidrott eller bredd- och motionsidrott, till vardags eller på fritiden på riks-, regional-, kommunal eller föreningsnivå. Idrotten vill Forumet tar sin utgångspunkt ur Idrotten vill: i en kamratlig och trygg social miljö och med hjälp av utövarnas synpunkter och erfarenheter på tränings- och tävlingsverksamheten stimulera till kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ, vilket bidrar till ett livslångt intresse för idrott. Under de tre dagarna i Göteborg kommer deltagarna att få lyssna till intressanta föreläsningar om ny forskning på temat, samt delta vid seminarier, bl.a. kring hur specialidrottsförbund och idrottsföreningar har omsatt orden till handling. Forum Idrott hela livet vill stimulera till ett livslångt intresse för idrott! Idrotten vill Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé och innehåller gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i de 69 förbund och ca idrottsföreningar som rörelsen samlar. Idrott ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, den ska bedrivas 6

7 Fjärde året för Idrottens ledarvecka I november är det återigen dags för Idrottens Ledarvecka i Mölndal och Härryda. Idrottens Ledarvecka är ett samarbete mellan SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet, Mölndals Stad och Härryda Kommun, och riktar sig till ledare, aktiva och föräldrar i Härryda och Mölndal. Mellan den november erbjuds 9 kurser, fyra i Härryda och fem i Mölndal. Kurserna som erbjuds under veckan är gränsöverskridande och riktar sig till alla idrotter. Inspirationsföreläsning Förutom kurserna erbjuds också en inspirationsföreläsning med Tommy Söderberg, framgångsrik förbundskapten inom fotbollen. Tommy inspirerar och motiverar när han föreläsar om sitt humana ledarskap och sitt sätt att möta och leda ungdomar. Kontakta Annika Jedemark, SISU/VSIF Konsulent Mölndal , Kurser - Plattformen, idrottens barn- & ungdomsledarutbildning - Kost för prestation - Mental träning - Varför gör de inte som jag säger? - Offensivt styrelsearbete - Mental träning - Kosttillskott och energidrycker - behöver vi verkligen det - Ledarskap för ungdom år - Idrottsskador - Träna smart Pilo Stylin, SISU/VSIF Konsulent Härryda , Välkommen till träffpunkt Idrottsmiljö - IDA-Mässan! Den viktigaste mötesplatsen för alla som jobbar med och är engagerade i idrottens förutsättningar. Mässan erbjuder de allra bästa möjligheterna till kompetensutveckling, affärer, inspiration samt möten och äger rum november, Svenska Mässan, Götborg. Samarbetspartners är, förutom SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Riksidrottsförbundet, Sveriges fritids- och kulturchefsförening, Göteborgs Stad samt Centrum för Idrotts forskning. Några av programpunkterna: Svensk Elitidrott vid en Korsväg Barnidrott en lönsam affär? Renovera eller bygga nytt? Vem är idrotten till för? Vem ska äga och driva anläggningen? Idrott och värderingar. Mer information, anmälan m.m. hittar du på: väl? r e m m u ko D 7

8 POSTTIDNING B Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressen) Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. I Idrottens föreningslära ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. vara en förening som lever i takt med sin omvärld och ständigt är i rörelse vara attraktiv för medlemmar, sponsorer och andra samarbetspartners skatter och avgifter att förhålla sig till Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. Idrottens föreningslära innehåller alla de saker som behövs för att skapa bra förutsättningar för själva aktiviteten idrott. Den som vill förändra, förbättra och utveckla sin förening och sin verksamhet behöver ha grundläggande föreningskunskap. Allt och lite till Genom Idrottens föreningslära kan du bl.a. öka din kunskap om: fördelar med att vara en ideell förening bästa sätten få fler att engagera sig i föreningen utveckla hur möten genomförs rättigheter och skyldigheter som medlem och som förtroendevald vad som står eller borde stå i det avtal (stadgarna) medlemmarna i den ideella idrottsföreningen sluter mellan sig Tema ger fördjupade kunskaper i olika teman kopplade till föreningsläran, t.ex: - Bokföring, skatter och avgifter - Marknadsföring och sponsring - Ordförande, kassör och sekreterare - Framgångsrikt lagarbete i styrelsen - Omvärldsspaning Vad erbjuder vi? I vårt distrikt finns kurser i Idrottens Föreningslära med i vår kurskatalog som kommer ut två gånger om året. Alla idrottsföreningar i distriktet har möjlighet att anmäla sig till dessa kurser. Varje förening har också möjlighet att beställa en kurs som genomförs på hemmaplan. Kostnaden för detta kan dras från föreningens ev. SISU-resurs. Tre steg Idrottens Föreningslära är uppdelat i tre olika steg: Grund, Fortsättning och Tema. Grund omfattar det mest elementära om föreningskunskap och föreningsutveckling. Fortsättning fokuserar på föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Till varje utbildningsmaterial finns en lärgruppsplan att ladda ner från SISU Idrottsutbildarnas hemsida. Det innebär att ni också kan genomföra och redovisa utbildningen som en lärgrupp. Aktuella kurser Oktober IdrottOnline - LOK-stöd & utb.modulen, Göteborg Lek med tanken, Göteborg Grundtränarutbildning nivå 1, Göteborg IdrottOnline - medlemsregister, Uddevalla Tejpning, Göteborg Idrottens Föreningslära fortsättning Allt kommunicerar, Stenungsund IdrottOnline - medlemsregister, Härryda Idrottens Föreningslära grund - Föreningsekonomi, Lerum IdrottOnline - LOK-stöd & utb.modulen, Göteborg Plattformen, Uddevalla Grundtränarutbildning nivå 2 - del 1, Göteborg IdrottOnline - hemsida grund, Göteborg Styrelsens roll och ansvar, Göteborg Kost för träning, hälsa och prestation, Göteborg Varför gör de inte som jag säger?, Göteborg Idrottsmassage 1, Göteborg IdrottOnline - LOK-stöd & utb.modulen, Stora Höga 5 nov 7 nov IdrottOnline - LOK-stöd & utb.modulen, Härryda IdrottOnline - hemsida grund, Uddevalla November Anmälan alt. e-post: Foto: Ola Silvdahl

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGSPROGRAM VÅREN 2016 Åmål och Lysekil Plattformen Unga ledare Utbildningen riktar sig till aktivitetsledare för barn och ungdomar i åldern 7-15

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsubildarna, 2015 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 RF och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer