Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning"

Transkript

1 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department of Conservation Göteborgs universitet/gothenburg University Box130, SE Göteborg, Sweden Telefon/phone: +46 (0) e-post/ Besöksadress/Street address: Guldhedsgatan 5a, Göteborg Publikationer/Publications Vetenskapliga tidskrifter/ Scientific journals Haas, T. and Olsson, K Transmutation and reinvention of public spaces through ideals of urban planning and design. In: Space and Culture. Vol.17, No. 1, DOI: / Olsson, K. and Haas, T Emergent Urbanism: Structural change and urban planning and design. In: Journal of Urbanism: International Research and Urban Sustainability. Vol. 6, No. 2, DOI: / Storm, A. and Olsson, K The pit: Landscape scars as potential cultural tools. In: International Journal of Heritage Studies. Vol. 19, No. 7, DOI: / Isaksson, K, Richardsson, T. and Olsson, K From consultation to deliberation: Tracing deliberative norms in EIA frameworks in Swedish roads planning. In: Environmental Impact Assessment Review. 29 (2009), pp Olsson, K Citizen Input in Urban Heritage Management and Planning A quantitative approach to citizen participation. In: Town Planning Review, 79 (4) 2008, pp Böcker och bokkapitel/books and chapters Andersson, S., Olsson, K. och Wetterberg, O. (red.) (kommande). Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Redaktör/Editor. Olsson, K. (kommande). Kulturmiljö resurs i postindustriellt stadsbyggande? Förnyelse av Gamlestaden i Göteborg, ingår i Andersson, S., Olsson, K. och Wetterberg, O. (red.) Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Kapitel/Chapter. Haas, T. and Olsson, K. (eds.) Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Structural and Systemic Change. Farnham: Ashgate. (ISBN ) Redaktör/Editor. Olsson, K. and Haas, T Introduction: Emergent Urbanism and Beyond. In: Haas, T. and Olsson, K. (eds.) Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of 1

2 Structural and Systemic Change. Farnham: Ashgate. (ISBN ). Kapitel/Chapter. Olsson, K. (2014) Staden som produkt kulturmiljö och platsmarknadsföring, ingår i Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Kapitel/Chapter. Nilsson, D. och Olsson, K. (2014). Inledning Perspektiv på kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling, ingår i Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Redaktör/Editor. Olsson, K. och Berglund, E Medborgare, kulturmiljö och planering. Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Olsson, K Cultural Heritage as a Resource in Place Marketing. In: Mälkki, M. & Schmidt-Thomé, K. (eds.) Integrating Aims. Built Heritage in Social and Economic Development. Espoo: Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies Publications B 98. Kapitel/Chapter. Olsson, K. and Berglund, E City marketing: the role of the citizens. In: Nyseth, T. and Viken, A. (eds.) Place Reinvention: Northern Perspectives. Farnham: Ashgate. Kapitel/Chapter. Olsson, K. and Storm, A The Past in the Future Malmberget. In: Svensson, B och Wetterberg, O (eds.) Malmberget. Structural Change and Cultural Heritage Processes A Case Study. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Storm, A Det förflutna i framtidens Malmberget. Ingår i Svensson, B och Wetterberg, O (red.) Malmberget. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K The Value of Preservation. Analyses of the Decision-making Processes in Urban Heritage Management. In: Mälkki, M., Mäntysalo, R. and Schmidt-Thomé (eds.) Economics and Built Heritage Towards New European Initiatives. Espoo: Helsinki University of Technology. Kapitel/Chapter. Olsson, K Heritage management in urban development planning. In: Haas, T (ed.) New Urbanism & Beyond: Designing Cities for the Future. New York: Rizzoli. Kapitel/Chapter. Olsson, K Utmaningar i arbetet med platsmarknadsföring. Kulturmiljön i den postindutriella samhällsutvecklingen. Ingår i Molin, T. och Paju, M. (red.) Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling sociala och ekonomiska aspekter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Rapport 2007:4. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Nilsson, E Attraktivitet och utvecklingsplanering. Konflikter och strategier i marknadsföringen av städer och regioner. Ingår i Pilvesmaa, M-L. (red.) Attraktivitet - hur och för vem?: kultur, natur och kulturarv som framgångsfaktorer och intressekonflikter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K Bevarande eller skapande av värde? Kulturmiljövården i kunskapssamhället. Ingår i Aronsson, P. och Hillström, M. (red.) Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Linköping: Linköpings universitet. Tema kultur och samhälle, skriftserie 2005:2. Kapitel/Chapter. 2

3 Olsson, K. and Hasic, T Structural Change, Cultural Heritage and Place. In: Kungolos, A.G., Brebbia, C.A. och Beriatos, E. (eds.) Sustainable Development and Planning II. Southampton, Boston: WIT Press. Kapitel/Chapter. Olsson, K Kulturmiljöns värde i den lokala utvecklingsplaneringen, uppsats i Plats, drivkraft, samhällsprocesser. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar utveckling? Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K och Snickars, F Medborgarperspektiv i kulturmiljöplaneringen fallstudie Umeå, uppsats i Blucher, G. och Graninger, G. (red.) Hur djup är kulturens brunn?. Linköping: Vadstena forum och Linköpings universitet. Kapitel/Chapter. Olsson, K., Löfvenberg, M. och Snickars, F Att skapa värden. Natur- och kulturmiljövårdens roll i kunskapssamhället. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Olsson, K Planning for Preservation of the Cultural Built Heritage. In: Snickars, F., Olerup, B. and Persson, L. O. (eds.), Reshaping Regional Planning. Aldershot: Ashgate Kapitel/Chapter. Olsson, K Cultural Built Heritage as a Strategy the role of heritage planning in economic development strategies. In: Nyström, L. (ed.) City and Culture Cultural Processes and Urban Sustainability. Karlskrona: Boverket. Kapitel/Chapter. Olsson, K The Use of Built Heritage for Regional Development heritage management and the value of preservatio. In: Gustafsson C. (ed.) RESTRADE, Book of Proceedings. Halmstad: Hallands länsmuseer. Kapitel/Chapter. Karlström, A. och Olsson, K Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Stockholm: Nutek, R1997:25. Författare/Author. Cars, G., Olsson, K. och Snickars, F Kulturmiljö på spel. En studie av strategier att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Konferensbidrag, arbetsrapporter/conference papers, workingreports Haas, T. and Olsson, K Transmutation and Reinvention of Public Spaces. Conference paper, Public space and the challenges of urban transformation in Europe: politics and culture, Vienna, November, Konferensbidrag. Borges, L., Johansson, M. and Olsson, K Regional City: a conceptual model from the perspective of local places. Conference paper, ERSA 2010, August, 2010, Jönköping. Konferensbidrag. Berglund, E. and Olsson, K Rethinking place marketing a literature review. Conference paper, ERSA 2010, August, 2010, Jönköping. Konferensbidrag. Olsson, K. and Haas, T Emergent Urbanism: Urban Planning & Design and Structural Change. Conference paper, AESOP 2010, 7-10 July, 2010, Helsinki. Konferensbidrag. Adolphson, M. and Olsson, K Urban Design and social life the relocation of Kiruna. Paper presented at AESOP Conference, Liverpool, 15 th 18 th July Konferensbidrag. Olsson, K., Isaksson, K. och Frisk, M Kulturmiljö, infrastrukturplanering och strukturella förändringar. Redovisning av workshop om kulturarvet i miljöbedömningar av planer och program. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K. och Storm, A A Heritage of Structual Change? Contemporary Pasts and Futures in a Swedish Mining Town. Paper presented at The Sustainability and Development of Cultural Quarters International symposium, Visby September Konferensbidrag. Olsson, K. och Adolphson, M Stadsstruktur, kulturvärden och identitet. Framtida flytt av Kiruna stad. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. 3

4 Olsson, K. och Berglund, E Företag, kulturmiljö och planering. Resultat och lärdomar av en explorativ studie i Arboga. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K. and Berglund, E City marketing from a perspective of local citizens. Conference paper, AESOP, Naples, july Konferensbidrag. Olsson, K. and Berglund, E Challenges in city marketing practice and theory. In: Destinations and locations: Exploring the Multiple Identities of Place, CIRM 2006, 6-7 september 2006, Manchester: Manchester Metropolitan University. Konferensbidrag. Olsson, K Bilden av Ystad. En studie av värderingar kring Ystads bebyggelsemiljöer. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Björklund, H., Cars, G., Nilsson, E. och Olsson, K Stockholm, restauranger och stadsliv. En studie av faktiska och potentiella restaurangbesökares användning och värdering av Stockholms restauranger. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön. Infrastrukturplaneringen och kulturmiljövården i Söderhamn och Eskilstuna. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Arbetsrapport. Olsson, K Kulturmiljö i teoretiskt perspektiv. Om värden, aktörer och ansvar. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Olsson, K Built Cultural Heritage and planning - management and responsibility. Paper prepared for AESOP PhD Workshop, maj 1997, Nijmegen, Holland. Konferensbidrag. Olsson, K., Snickars, F. och Bobert, R Koppardalen - resurs i regionalt perspektiv. Bidrag till Koppardalens utveckling - underlag för prioritering och detaljerad planering av Koppardalens vidare utveckling och exploatering. KTH, Byggd Miljö, Materialteknik, Arbetsrapport. Olsson, K Kulturmiljö i centrum - infrastruktur, lokalisering och planering. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Cars, G. och Olsson, K Bana väg för miljön. En studie av miljöfrågors hantering vid planering av vägar och järnvägar. Stockholm: Länsstyrelsen. U 1995:21. Arbetsrapport. Olsson, K Bevara-förnya. En studie av den kommunala planeringsprocessen avseende bevarande eller förnyelse av kulturhistorisk bebyggelse. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Forskningsprojekt/Research projects Regionala staden reproduktion och transformation av lokala platser Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare, t.o.m. april 2011), Luciane Borges, Marcus Adolphson (projektledare fr.o.m. maj 2011) Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser Förändring, förlust, omvandling Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare: Ola Wetterberg, GU (projektledare), Birgitta Svensson, SU, Krister Olsson (ansvarig KTH) m.fl. 4

5 Exploring City Marketing in practice - Studies of small and medium-sized Swedish cities in a regional context Finansiering: Formas Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund 2007 Stadsstruktur, kulturvärden och identitet Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare), Marcus Adolphson 2007 Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare: Birgitta Svensson, SU (projektledare), Ola Wetterberg, GU, Krister Olsson (ansvarig KTH), Anna Storm, m.fl Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund m.fl INCLUDE - Integration of ecological and cultural dimensions in transport infrastructure management Finansiering: Mistra, Vägverket, Banverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare (KTH): Krister Olsson (ansvarig KTH), Karolina Isaksson, Tim Richardsson 2005 Företagens Ystad studie av företagens förhållande till den byggda kulturmiljön Medel: (del av summa redovisad under projektet Medborgarnas värderingar av Ystads bebyggelsemiljöer) Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund Medborgarnas värderingar av Ystads bebyggelsemiljöer Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Marcus Adolphson, Karolina Isaksson m.fl. Före/Before Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön 5

6 Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare) Kultur i kunskapssamhället Finansiering: Riksbankens jubileumsfond Projektdeltagare: Sverker Sörlin (projektledare), Folke Snickars, Åke E Andersson, Krister Olsson m.fl Tvärsektoriell samverkan inom natur- och kulturmiljövården, Naturvårdsverket, Boverket Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare), Magnus Löfvenberg, Folke Snickars Kultur, arbete och regional utveckling Finansiering: Riksbankens jubileumsfond Projektdeltagare: Folke Snickars (projektledare), Krister Olsson m.fl Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete Finansiering: Nutek Projektdeltagare: Krister Olsson, Anders Karlström Kulturmiljö i centrum Projektdeltagare: Krister Olsson 1995 Bana väg för miljön Finansiering: Länsstyrelsen i Stockholm Projektdeltagare: Göran Cars (projektledare), Krister Olsson Strategier för att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden Finansiering: Byggforskningsrådet Projektdeltagare: Folke Snickars, Göran Cars, Krister Olsson Vetenskapliga möten/scientific meetings Kommentator på bokmanus: Peter Sjömar Hantverksvetenskap rapport från försök med hantverksinriktad forskarutbildning. Högre seminarium, Kulturvård, Göteborgs universitet, 19 januari Kommentator. Urban heritage as an infrastructure localisation of the vintage- and second hand sector in Gothenburg, Sweden. Presentation på Association of Crtical Heritage Studies Conference, Canberra, Australien, 2-4 december, Deltagare. Presentation av förslag till forskningsprojekt. Staden som kulturmiljö det förflutna i postindustriellt stadsbyggande. Seminarium på HDK, Göteborg, 17 september Tillsammans med Daniel Nilsson. Deltagare. Opponent på institutionsseminarium. Paper: Luciane Borges, Heritage meanings in regional spaces.18 december 2013, Urbana och regionala studier, KTH. Opponent. Opponent på licentiatseminarium den 27 maj 2013 Luleå Tekniska högskola. Avhandling: Jennie Sjöholm, Heritagisation of Built Environments. A Study of the Urban Transformation in Kiruna, Sweden. Opponent. 6

7 Organisatör av Forskarworkshop om hållbar stadsutveckling: kultur, kulturmiljö och konsumtion, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 24 maj Tillsammans med Daniel Nilsson och Kristin Lindgren, Riksantikvarieämbetet. Organisatör. Ordförande vid disputation 14 mars 2011 KTH. Respondent: Medard Mushumbusi, Formal and Informal Practices for Affordable Urban Housing Case Study Dar-es-Salaam. Ordförande. Inbjuden talare vid seminarium Behöver vi ett gemensamt kulturvårdsdokument i Sverige? arrangerat av svenska ICOMOS i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska kyrkan, Jonsereds herrgård, Göteborg 3 mars Inbjuden talare. Organisatör av och ordförande vid Special session Planning and place marketing theoretical implications, European Congress of the Regional Science Association International (ERSA) 2010 congress Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, Jönköping augusti Organisatör, Ordförande. Emergent Urbanism: Urban Planning & Design and Structural Change. Presentation av konferensartikel, AESOP 2010, Helsingfors, Finland, 7-10 juli Tillsammans med Tigran Haas. Deltagare. Deltagande i och anförande vid workshop/seminarium Built heritage as an asset in regional development, Centre for Urban and Regional Studies, Aalto University, Helsingfors, 4-5 mars Deltagare. Urban design and social life the relocation of Kiruna town. Presentation vid workshop Industrial and post-industrial transitions in the construction of local urban heritage, Newcastle University, 30 november Tillsammans med Marcus Adolphson. Deltagare. Urban design and social life the relocation of Kiruna town. Presentation av konferenspaper, AESOP 2009, Liverpool, England, juli Tillsammans med Marcus Adolphson. Deltagare. A Heritage of Structural Change? Presentation av artikel vid: The Sustainability and Development of Cultural Quarters International symposium, Visby September Deltagare. City marketing from a perspective of local citizens. Presentation av konferenspaper. AESOP 2007, Neapel, Italien, juli Deltagare. Presentation av projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden vid FOU-seminarium: Kulturarv, ekonomi och regional utveckling, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 22 maj Tillsammans med Elin Berglund. Deltagare. Key-note lecture Towards Creating Value Heritage Management and Planning in the Knowledge Society, Nordic Networking Event, Economics and Built Heritage, Hämeenlinna, Finland februari Inbjuden talare. Globala processer och lokal identitet i små och medelstora städer, presentation vid workshop Kulturens Autonomi, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, januari Deltagare. Medarrangör av workshop Kulturens Autonomi, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, januari Organisatör. Challenges in city marketing practice and theory. Presentation av uppsats vid konferens Destinations and locations: Exploring the Multiple Identies of Place, CIRM 2006, 6-7 september 2006, Manchester. Tillsammans med Elin Berglund. Deltagare. Platsmarknadsföring och utvecklingsplanering. Konflikter och strategier i marknadsföringen av städer. Seminarium, Kulturgeografi, Umeå universitet, 7 april Inbjuden talare. 7

8 Deltagande i Open Urban Spaces (OPUS) Workshop, Utstein Kloster, Stavanger, Norge, januari Deltagare. Kulturlandskapsvärdena i infrastrukturplaneringen, anförande vid seminarium under Transportforum (VTI) 2006, Linköping, januari Inbjuden talare. Structural Change, Cultural Heritage and Place, presentation av uppsats på konferens Sustainable Development and Planning II, september 2005, Bologna. Deltagare. Från bevarande till skapande av värde. Kulturmiljövården i kunskapssamhället, presentation av uppsats vid konferens Kulturarvens dynamik det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping, augusti Deltagare. Cultural Built Heritage and Planning with Examples from Umeå, föredrag vid konferens The Role of Culture in Urban Development, 4 th Umeå Conference in Urban Design, 5-6 juni Inbjuden talare. Planning for the Preservation of the Cultural Built Heritage, presentation av uppsats vid Culture in Knowledge Society, Workshop in Stockholm, Skeviks gård 5-7 mars Deltagare. Att skapa värde. Medborgare och värdeperspektiv i stadsplaneringen, seminarium vid CERUM, Umeå universitet, 9 november Inbjuden talare. Nationella bevarandestrategier och lokal planering, presentation av förslag till forskningsprojekt vid temaseminarium under forskarkonferensen Kultur, samhälle och marknad, Stora Brännbo kursgård, Sigtuna, januari Deltagare. Stadens kultur och kulturmiljö några utvecklingsperspektiv, föredrag vid seminarium på CERUM, Umeå universitet, 11 maj Inbjuden talare. The Use of Built Heritage for Regional Development heritage management and the value of preservation. Föredrag under RESTRADE, Building conservation and labour market policy working as a driving force for regional strategic development, International Conference, Halmstad, februari Deltagare. Cultural Built Heritage as a Strategy the role of heritage planning in economic development strategies. Presentation av uppsats vid workshop under City and Culture. Urban Sustainability and Cultural Processes, International Conference, Stockholm maj Deltagare. Built Cultural Heritage and planning. Presentation av uppsats vid AESOP PhD Workshop 1997, maj 1997, Nijmegen, Holland. Deltagare. Granskare för vetenskaplig tidskrift/reviewer for scientific journals European Planning Studies (2014-) Nordic Journal of Architectural Research (2013-) Cities The International Journal of Urban Policy and Planning (2011-) Environmental Impact Assesment Review (2010-) Undervisning/Teaching Kurser/courses 2015 Den bebyggelseantikvariska yrkesrollen Antikvariskt projektarbete (KBA512), Kulturvård, GU Kulturmiljöplanering (KBA501), Kulturvård, GU Rumslig analys och antikvarisk metodik (KBA401), Kulturvård, GU 8

9 2011 Urban Development and Planning (AG2128), KTH Det förflutna i framtidens stad (AG1105), KTH Det förflutna i framtidens stad (AG1105), KTH Planeringsteori, grundkurs (AG1104), KTH Examensarbete i Regional planering (AG210X), KTH Organisations- och planeringsteori (1H1151), KTH. Handledning/supervision Projektarbetare/projectwork: Johansson, D. (2007). Material i landskapet om att åldras med skönhet. Stockholm: Arkus. Arkusstipendiat. (Tillsammans med Bo Bergman.) Marin, T. (2007). Framtidens hotell om hotellrum idag och i framtiden. Stockholm: Arkus. Arkusstipendiat. (Tillsammans med Bo Bergman.) Examensarbetare/Thesis workers: Berkevall, M. (2011) Partnerskap och processer vid genomförande av kulturprojekt. Fallstudie projekt Litteraturhus Nynäshamn. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Larsson, S. (2010) Gamla industriområdens omvandlingar genom instrumentella och meningsskapande handlingar. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Lidgren, C. och Tall, R. (2010) Områdesplanering. En nivå för kommuner att planera på. En fallstudie av Framtida Kärrtorp. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Thelin, S. (2009) Flytt av kulturhistoriskt värde. Fallstudie Kiruna. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Sjöholm, J. (2006) Behovsbaserad anpassning av kollektivtrafiken i Linköpings kommun för personer med funktionshinder. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Berggren, J. (2006) Arenor och arenautveckling i Sverige. Fallstudie av Cloetta Center. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Ewaida, S. (2006) Development and Rehabilitation Planning Amidst Conflicts. Palestinian Refugee Camps and Development Possibilities Balata and Jenin Camps. Stockholm: KTH Architecture and the Built environment. Eriksson, A. (1999) Kulturmiljöer i översiktsplaneringen. En studie av kommuners redovisning av kulturmiljöer med exempel från Gävle, Växjö och Örebro. Stockholm: KTH, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Berggren, V och Källgren, S (1998) Omvandling av äldre arbetsområden en exploateringskalkyl över del av Ulvsunda industriområde. Stockholm: KTH, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Doktorander/PhD Students Elin Berglund (disputerade ) (Berglund, E Perspektiv på platsmarknadsföring. Stockholm: KTH.) Charlotta Fredriksson (disputerade ) (Fredriksson, C Planning in the New Reality Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities. Stockholm: KTH.) Luciane Borges, KTH Irene Bernhard, KTH 9

10 Populärvetenskaplig publicering/popular Science Publications Olsson, K. och Håkansson, M Inflytande på medborgarnas villkor, PLAN Debattartikel. Orrje, H., Lindholm, A., Olsson, K., Pluntke, S., Zimm, M. och Håkansson, M. (red.) Konsten att gestalta offentliga miljöer. Samverkan i tanke och handling. Stockholm: Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Arkitektur- och designcentrum. Nilsson, D., Olsson, K. och Lindgren, K. (red.) Hållbar stadsutveckling den kulturella dimensionen: samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Olsson, K Medborgare, kulturmiljö och planering ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande, ingår i Holmström, M. (red.) Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Orrje, H., Olsson, K., Pluntke, S., Zimm, M. och Håkansson, M Offentliga miljöer behöver medveten gestaltning. Artikel i PLAN nr , sid Berglund, E., Olsson, K. och Cars, G Är det möjligt med kultur? Kultur som strategi för regional utveckling möten och möjligheter i norra Kalmar län. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K Kultur som tillväxtmotor. Ingår i Frank, G. (red.) Spelet om staden. Stockholm: Formas Fokuserar. Olsson, K Kulturmiljövården och medborgarna. Nya planeringsförutsättningar i kunskapssamhället, artikel i PLAN, nr Olsson, K Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Ingår i Ett levande lokalt kulturliv, Stockholm: Regeringskansliet, kulturdepartementet. Seminarierapport: dokumentation från seminarium den 1 april Olsson, K. och Löfvenberg, M Kultur som strategi för regional utveckling. Ingår i Södertörns sommaruniversitet. Konst, kultur och vetenskap. Stockholm: Stiftelsen Södertörns Sommaruniversitet. Cars, G. och Olsson, K Strategisk planering räddar kulturvärden. Artikel i ByggForsking nr 5/97. Cars, G. och Olsson, K Strategier och förutsättningar för bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Artikel i Lantmäteritidskriften, nummer 5:1994. Föredrag/Speeches Från bevarande till skapande av värde kulturarvet i stadsutveckling, föredrag vid seminarium Världsarvet en resurs för framtiden arrangerat av Världsarvsrådet, Falun, 21 april Kulturmiljöunderlag = kunskapsunderlag + planeringsunderlag + beslutsunderlag, anförande vid seminarium med länsstyrelser och kommuner om kunskapsunderlag, Riksantikvarieämbetet, 24 april Anförande vid seminarium Konsten att gestalta platsers berättelser, Riksantikvarieämbetets vårmöte Umeå 8-10 april Anförande under Historiska museets bokdagar, om boken Det förflutna i framtidens stad, Stockholm, 29 mars Tillsammans med Daniel Nilsson Inledning till seminarium i samband med att boken Det förflutna i framtidens stad (Olsson, K. och Nilsson, D. red., 2014), släpptes. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 12 mars Tillsammans med Daniel Nilsson. 10

11 Anförande vid frukostmöte på Statens konstråd, Stockholm, 7 mars 2014 om regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Medborgare, kulturmiljö och planering ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande. Föredrag på seminarium Ska alla vara med?, Riksantikvarieämbetets höstmöte Solna 7 november Tillsammans med Elin Berglund. Inledning till seminarium Det förflutna i framtidens stad, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, Solna 7 november Tillsammans med Daniel Nilsson. Kulturmiljöunderlag, anförande vid seminarium med länsstyrelser och kommuner om kunskapsunderlag, Riksantikvarieämbetet, 5 mars Förändring och kunskapsunderlag. Anförande vid dialogseminarium kring kulturmiljövårdens riksintressen, Grängesberg 31 maj Kulturmiljön som resurs i den kommunala planeringen. Föredrag i samband med nätverksmöte på Dalarnas museum för kulturchefer och kultursekreterare i Dalarna, Falun 26 april Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag. Presentation på seminarium Kulturmiljön i kommunala planeringsunderlag En heldag om metodik och processer arrangerat av Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Örebro län, Örebro 16 februari Kulturmiljöunderlagsarbetet på RAÄ. Anförande på seminarium Modernare kunskapsunderlag Kulturmiljövårdens arbetsformer och utmaningar i kritisk belysning, arrangerat av Göteborgs universitet m.fl., Göteborg 7 december Anförande vid seminarium Kulturmiljö som moderator & generator vid workshop Regionala bilder och översiktsplanering, arrangerat av Länsstyrelsen i Västmanland/KTH, Västerås, 17 november Deltagande i och anförande vid möte om regional utveckling med Oskarshamns kommun m.fl., Oskarhamn, 25 mars Platsmarknadsföring, attraktivitet och konkurrenskraft. Föredrag vid seminarium Väsby stadsbyggnadsakademi, Upplands Väsby Kommun, 24 februari Tillsammans med Elin Berglund. Att sälja eller marknadsföra kultur- och naturmiljö perspektiv på planering och platsmarknadsföring. Föredrag på Nordisk konferens Natur, kulturarv och näringsutveckling. Landskapet som resurs för hållbar tillväxt, Åbo slott, Åbo, februari Hur skapar du en dialog med medborgarna kring planering av offentliga platser? Föredrag vid konferens Attraktiva offentliga rum, augusti 2009, Bygget konferens, Stockholm. Hur skapas attraktivitet och konkurrenskraft, föredrag och seminarium vid Sveriges kommuner och landstings (SKL) konferens Kulturens roll i det hållbara samhället, Uppsala 6-7 oktober Kulturmiljö som resurs. Föredrag vid öppet seminarium, Arboga kommun, Arboga 21 maj Presentation av resultat från projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden samt deltagande i avslutande workshop för CO-HERIT (Communicating Heritage in Urban Development Processes), Nordic-Baltic cooperation project, Arboga, maj Hur skapas attraktivitet och konkurrenskraft?, anförande vid seminarium arrangerat av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Högberga gård, Lidingö, 5 maj Ditt Arboga Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden, föredragning för Arboga kommunstyrelse, Arboga 8 oktober Tillsammans med Elin Berglund. Malmfälten i norra Sverige. Presentation vid seminarium Kulturmiljö i den kommunala arealplanläggningen utvecklingsresurs och hänsynselement, september 2007, 11

12 Reykjavik, Island. Tillsammans med Åsa Dahlin, RAÄ, Inger Olsson, Gällivare och Beate Feldmann, Södertörns högskola. Ditt Arboga. Informations- och diskussionsmöte. Presentation av enkätundersökning Ditt Arboga, Arboga kommun, 12 september Tillsammans med Elin Berglund m.fl. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser. Anförande vid seminarium i Gällivare 14 juni Utmaningar i arbetet med platsmarknadsföring, föredrag vid konferensen Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling, Västerbottens museum, Umeå februari Presentation av projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden samt deltagande i kickoff workshop för CO-HERIT (Communicating Heritage in Urban Development Processes), Nordic-Baltic cooperation project, Tromsö, Norge 1-2 februari Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden. Presentation vid seminarium Plats och tradition, Riksantikvarieämbetet, 20 september 2006, Stockholm. Tillsammans med Elin Berglund. Kultur som resurs, snarare än en sektor? Föredrag vi seminariedag Utveckla det unika, arrangerad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hotel Tylösand, Halmstad, 2 juni Bilden av Ystad utveckling av underlag för kommunal planering, föredrag vid seminarium på Riksantikvarieämbetet, 18 maj Att skapa värden med planering, föredrag vid Kulturarvskollegium, Upplandsmuseet, Uppsala, 5maj Föredrag vid seminarium om Kultur och samhällsbyggande, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 14 mars Attraktivitet och utvecklingsplanering, anförande vid seminariedagar Attraktivitet hur och för vem?, Sunne oktober Att bygga möjligheter. Föredrag vid konferensen Är det möjligt med kultur, arrangerad av KTH och Vision Vimmerby, Vimmerby september Kulturen i kunskapssamhället. Föredrag vid konferensen Är det möjligt med kultur, arrangerad av KTH och Vision Vimmerby, Vimmerby september Ditt Ystad medborgarenkät, redovisning av resultat från enkätundersökning vid seminarium med politiker och tjänstemän, Ystad kommun, 30 augusti Citizen Valuation of the Urban and Built Environment in Ystad, presentation av enkätundersökningen Ditt Ystad, Sustainable Historic Towns Internal Meeting, Helsingfors, Finland 9 juni Den byggda miljön som resurs för stadens attraktivitet, föredrag vid seminarium Kulturturism utveckling av besöksnäringen i Eksjö kommun, 21 april Kultur som utvecklingsstrategi, föredrag vid seminarium Kultur som tillväxtfaktor, Östhammars kommun, 7 mars Föredrag vid seminarium Kulturmiljön som resurs och attraktion, Riksantikvarieämbetets höstmöte 1 december 2004, Biograf Rival, Stockholm. Tillsammans med Göran Cars och Ulrika Gunnarsson. Kultur, kulturarv och lokalt utvecklingsarbete. Föredrag vid konferens Rea på kulturarvet, Kulturår i Skärgården, Länsstyrelsen i Stockholm. Stockholms läns museum, Österåkers kommun, Berga teater, Åkersberga 25 november Samtalsinledare Svenska Kommunförbundets seminarium Aktuell kulturpolitisk forskning, Högberga gård, Lidingö, 7-8 oktober Analyses of the Decision-making Processes in urban Heritage Management, föredrag vid expertkonferens Sustainable Urban Heritage Management Local Community in Time of Change, april 2004, Vilnius, Litauen. 12

13 Antikvariens medverkan i tidiga processer att förstå andra aktörers argument, föreläsning vid Riksantikvarieämbetets bebyggelseantikvariedagar i Stockholm 31 mars 1 april Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön, redovisning av utredningsuppdrag, Riksantikvarieämbetet, 4 februari Kulturmiljövärde - vad är det? Föredrag för Föreningen byggnadskultur i Umeå, 11 december Kulturmiljöns värde i den lokala utvecklingsplaneringen, föredrag vid konferens Plats, drivkraft, samhällsprocess. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional utveckling? Vetenskapliga seminariedagar i Uppsala, oktober 2003 arrangerade av Riksantikvarieämbetet och Cerum, Umeå universitet. Att skapa värden med planering, föredrag vid seminarium En levande kulturmiljö för livskvalitet och utveckling arrangerat av Svenska Kommunförbundet och Riksantikvarieämbetet, Skellefteå september Gamla Bryggeriet i Umeå kommunikation, förhandling och beslutsfattande, föredrag vid TVÄRSprojektet TEMA SAMVERKAN seminarium IV: Natur- och kulturmiljövärden i förändringssituationer, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 8 maj Kulturmiljöer och städers attraktivitet, föredrag vid Charrette om Museum Anna Nordlander i Skellefteå, februari Vad tycker Umeborna om Umeås bebyggelsemiljöer?, presentation av enkätundersökningen Ditt Umeå, Byggnadsnämnden, Umeå kommun, 25 september Kulturmiljö resurs i kommunal utvecklingsplanering?, föredrag vid Riksantikvarieämbetets höstmöte, 1 december Heritage Management and Planning in Sweden, föredrag vid konferens Managing Our Shared Heritage Participation & Decision Making for Sustainability, Dublin, oktober Kulturmiljö i ett teoretiskt perspektiv. Om värden, aktörer och ansvar, föredrag vid seminarium på Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 3 september Kultur och regional utveckling, föredrag vid seminarium Kultur och utveckling, 4 juni 1998, Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby. Vad betyder kulturen för lokal och regional utveckling? Föredrag och deltagande vid paneldiskussion vid seminarium: Ett levande lokalt kulturliv, 1 april 1998 i Norra Latin, Stockholm, arrangerat av Svenska Unescorådet, Folkbildningsrådet och KULTUR i hela landet i anslutning till Unescos ministerkonferens om kultur och utveckling. Kulturmiljö resurs och infrastruktur. Anförande vid seminarium: Omvandling av stadsmiljöer, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2-4 december 1997, Stockholm Kulturmiljövård i centrum ett forskningsprojekt. Anförande för Sv. Kommunförbundets kulturmiljöprojekt, 20 november 1997, Krusenberg Herrgård, Uppsala Kulturen, kulturindustrin och informationssamhället. Föredrag vid konferens arrangerad av NUTEK: IT-revolutionen och morgondagens företag, november 1997, Hotell Gillet, Uppsala. Kulturmiljö på spel. Anförande vid seminarium på Byggforskningsrådet, Stockholm, 3 maj Tillsammans med G. Cars. Bana väg för miljön. Anförande vid seminarium på Länsstyrelsen i Stockholms län, 29 september

14 Öppna hus, workshops etc./workshops etc. Arrangör seminarium och mingel i samband med att boken Det förflutna i framtidens stad (Olsson, K. och Nilsson, D. red, 2014), släpptes. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 12 mars Tillsammans med Daniel Nilsson. Organisatör. Medarrangör av endagskonferens Hur ser framtidens offentliga miljöer ut? Arkitektur- och designcentrum 11 december Arrangemang Arkitektur- och designcentrum, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, samt SKL och KTH. Organisatör. Organisatör av seminarium Det förflutna i framtidens stad, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, Solna 7 november Tillsammans med Daniel Nilsson. Organisatör. Moderator vid, samt delaktig i planering av, seminarium Future Memory Chocices and Consequences i den svenska montern, World Urban Forum 6: The Urban Future, Neapel, Italien, 5 september Moderator, organisatör. Organisatör av workshop om kulturarvet i miljöbedömningar av planer och program, Riksantikvarieämbetet 30 oktober Tillsammans med Karolina Isaksson, KTH/VTI, m.fl. Organisatör. Deltagande i workshop om karaktäriseringar, värderingar och prioriteringar av Svenska kyrkans kulturarv, Stiftets hus, Svenska kyrkan, Uppsala 3 juni Deltagare. Deltagande i workshop om Kulturmiljön som resurs i kommunal planering, Riksantikvarieämbetet, 8 november Deltagare. Organisatör av Ditt Arboga Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden, workshop i Arboga 8 oktober Tillsammans med Elin Berglund. Organisatör. Organisatör av avnämarworkshop inom forskningsprogrammet INCLUDE, 11 december 2006, KTH, Stockholm. Tillsammans med Karolina Isaksson. Organisatör. Deltagande i seminarium Kulturens betydelse för kommuner och regioner i omvandling arrangerat av Sveriges kommuner och landsting (SKL), 29 september 2006, Stockholm. Deltagare. Globala processer och lokal identitet i små och medelstora städer. Deltagande i workshop: Påverkan på kulturarvet av strukturella förändringar, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 14 september Deltagare. Organisatör av workshop Kulturmiljön i Arboga och dess sociala och ekonomiska värden, 31 maj 2006, Arboga. Tillsammans med Elin Berglund. Organisatör. Deltagande i The Conclusive Workshop inom Interreg III projektet Sustainable Historic Towns, Tallin, Estland, oktober Deltagare. Organisatör av workshop Är det möjligt med kultur, Vimmerby september Tillsammans med Elin Nilsson och Göran Cars i samarbete med Vision Vimmerby. Organisatör. 14

Examina 2009 Forskarhandledning (LH207V) 3 hp KTH, Stockholm 2009 Teaching and Learning in an Inter- 4,5 hp KTH, Stockholm

Examina 2009 Forskarhandledning (LH207V) 3 hp KTH, Stockholm 2009 Teaching and Learning in an Inter- 4,5 hp KTH, Stockholm 2014-10-22 Curriculum vitae Krister Olsson Allmänt Namn Hans Olof Krister Olsson Personnummer 611003-1090 Arbetsadress Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet Box 130 405 30 Göteborg Besöksadress:

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009

Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Regeringen satsar på hållbara städer Lanseringsseminarium för det ekonomiska stödet och presentation av erfarenheter från Bygga-bo-dialogen.

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio Felles nettverksamling for regional og kommunal planlegging 12-13 November 2012.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 Text & foto: Kjell Öberg, Norrbottens museum Medborgardialogen viktig om kulturarvets

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Välkomna *ll frukostmöte!

Välkomna *ll frukostmöte! Välkomna *ll frukostmöte! Dagens agenda 5 mars 07:30 Välkommen *ll Automa*on Center frukosten står framdukad! 07:40 Nyheter inom Automa*on Region Helena Jerregård Processledare 07:45 Spaces for innova*on

Läs mer

Future Cities Framtidens städer

Future Cities Framtidens städer Future Cities Framtidens städer Städerna växer snabbt. Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer. År 2050 beräknas 75 procent göra det. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Kulturmiljön. En resurs idag och för framtiden

Kulturmiljön. En resurs idag och för framtiden Minnesanteckningar för workshopen den 31 augusti Övergripande startfråga: Hur går vi vidare i länet och på kommunnivå för att lyfta fram och arbeta med kulturmiljöer? Grupp 1 Kulturmiljön En resurs idag

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering. sofie.storbjork@liu.se

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering. sofie.storbjork@liu.se Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering sofie.storbjork@liu.se Presentationens upplägg Kommunernas integrering av klimatfrågan: forskning vid CSPR Exemplet klimatfrågans integrering i fysisk

Läs mer

program kulturens roll i samhälls - utvecklingen tisdagen den

program kulturens roll i samhälls - utvecklingen tisdagen den program kulturens roll i samhälls - utvecklingen tisdagen den 11 NOVEMBER 2008 RADISSON SAS SCANDINAVIA HOTEL GÖTEBORG Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och Beredningsgruppen för kultur inbjuder

Läs mer

Perspektiv på landskap

Perspektiv på landskap INBJUDAN 2014-12-12 Perspektiv på landskap En universitetskurs om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen (7,5hp) Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Avanmälan: Frågor: Kursen genomförs

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development

Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development Seminariet hur förverkliga drömmen om den hållbara staden? Delegationen för hållbara städer och SWECO Färgfabriken 2012-10-25

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions PM - slutrapport Regionplane- och trafikkontoret Caroline Olsson STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions Stockholms läns landsting Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer