Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning"

Transkript

1 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department of Conservation Göteborgs universitet/gothenburg University Box130, SE Göteborg, Sweden Telefon/phone: +46 (0) e-post/ Besöksadress/Street address: Guldhedsgatan 5a, Göteborg Publikationer/Publications Vetenskapliga tidskrifter/ Scientific journals Haas, T. and Olsson, K Transmutation and reinvention of public spaces through ideals of urban planning and design. In: Space and Culture. Vol.17, No. 1, DOI: / Olsson, K. and Haas, T Emergent Urbanism: Structural change and urban planning and design. In: Journal of Urbanism: International Research and Urban Sustainability. Vol. 6, No. 2, DOI: / Storm, A. and Olsson, K The pit: Landscape scars as potential cultural tools. In: International Journal of Heritage Studies. Vol. 19, No. 7, DOI: / Isaksson, K, Richardsson, T. and Olsson, K From consultation to deliberation: Tracing deliberative norms in EIA frameworks in Swedish roads planning. In: Environmental Impact Assessment Review. 29 (2009), pp Olsson, K Citizen Input in Urban Heritage Management and Planning A quantitative approach to citizen participation. In: Town Planning Review, 79 (4) 2008, pp Böcker och bokkapitel/books and chapters Andersson, S., Olsson, K. och Wetterberg, O. (red.) (kommande). Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Redaktör/Editor. Olsson, K. (kommande). Kulturmiljö resurs i postindustriellt stadsbyggande? Förnyelse av Gamlestaden i Göteborg, ingår i Andersson, S., Olsson, K. och Wetterberg, O. (red.) Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Kapitel/Chapter. Haas, T. and Olsson, K. (eds.) Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Structural and Systemic Change. Farnham: Ashgate. (ISBN ) Redaktör/Editor. Olsson, K. and Haas, T Introduction: Emergent Urbanism and Beyond. In: Haas, T. and Olsson, K. (eds.) Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of 1

2 Structural and Systemic Change. Farnham: Ashgate. (ISBN ). Kapitel/Chapter. Olsson, K. (2014) Staden som produkt kulturmiljö och platsmarknadsföring, ingår i Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Kapitel/Chapter. Nilsson, D. och Olsson, K. (2014). Inledning Perspektiv på kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling, ingår i Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Redaktör/Editor. Olsson, K. och Berglund, E Medborgare, kulturmiljö och planering. Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Olsson, K Cultural Heritage as a Resource in Place Marketing. In: Mälkki, M. & Schmidt-Thomé, K. (eds.) Integrating Aims. Built Heritage in Social and Economic Development. Espoo: Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies Publications B 98. Kapitel/Chapter. Olsson, K. and Berglund, E City marketing: the role of the citizens. In: Nyseth, T. and Viken, A. (eds.) Place Reinvention: Northern Perspectives. Farnham: Ashgate. Kapitel/Chapter. Olsson, K. and Storm, A The Past in the Future Malmberget. In: Svensson, B och Wetterberg, O (eds.) Malmberget. Structural Change and Cultural Heritage Processes A Case Study. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Storm, A Det förflutna i framtidens Malmberget. Ingår i Svensson, B och Wetterberg, O (red.) Malmberget. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K The Value of Preservation. Analyses of the Decision-making Processes in Urban Heritage Management. In: Mälkki, M., Mäntysalo, R. and Schmidt-Thomé (eds.) Economics and Built Heritage Towards New European Initiatives. Espoo: Helsinki University of Technology. Kapitel/Chapter. Olsson, K Heritage management in urban development planning. In: Haas, T (ed.) New Urbanism & Beyond: Designing Cities for the Future. New York: Rizzoli. Kapitel/Chapter. Olsson, K Utmaningar i arbetet med platsmarknadsföring. Kulturmiljön i den postindutriella samhällsutvecklingen. Ingår i Molin, T. och Paju, M. (red.) Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling sociala och ekonomiska aspekter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Rapport 2007:4. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Nilsson, E Attraktivitet och utvecklingsplanering. Konflikter och strategier i marknadsföringen av städer och regioner. Ingår i Pilvesmaa, M-L. (red.) Attraktivitet - hur och för vem?: kultur, natur och kulturarv som framgångsfaktorer och intressekonflikter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K Bevarande eller skapande av värde? Kulturmiljövården i kunskapssamhället. Ingår i Aronsson, P. och Hillström, M. (red.) Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Linköping: Linköpings universitet. Tema kultur och samhälle, skriftserie 2005:2. Kapitel/Chapter. 2

3 Olsson, K. and Hasic, T Structural Change, Cultural Heritage and Place. In: Kungolos, A.G., Brebbia, C.A. och Beriatos, E. (eds.) Sustainable Development and Planning II. Southampton, Boston: WIT Press. Kapitel/Chapter. Olsson, K Kulturmiljöns värde i den lokala utvecklingsplaneringen, uppsats i Plats, drivkraft, samhällsprocesser. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar utveckling? Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K och Snickars, F Medborgarperspektiv i kulturmiljöplaneringen fallstudie Umeå, uppsats i Blucher, G. och Graninger, G. (red.) Hur djup är kulturens brunn?. Linköping: Vadstena forum och Linköpings universitet. Kapitel/Chapter. Olsson, K., Löfvenberg, M. och Snickars, F Att skapa värden. Natur- och kulturmiljövårdens roll i kunskapssamhället. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Olsson, K Planning for Preservation of the Cultural Built Heritage. In: Snickars, F., Olerup, B. and Persson, L. O. (eds.), Reshaping Regional Planning. Aldershot: Ashgate Kapitel/Chapter. Olsson, K Cultural Built Heritage as a Strategy the role of heritage planning in economic development strategies. In: Nyström, L. (ed.) City and Culture Cultural Processes and Urban Sustainability. Karlskrona: Boverket. Kapitel/Chapter. Olsson, K The Use of Built Heritage for Regional Development heritage management and the value of preservatio. In: Gustafsson C. (ed.) RESTRADE, Book of Proceedings. Halmstad: Hallands länsmuseer. Kapitel/Chapter. Karlström, A. och Olsson, K Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Stockholm: Nutek, R1997:25. Författare/Author. Cars, G., Olsson, K. och Snickars, F Kulturmiljö på spel. En studie av strategier att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Konferensbidrag, arbetsrapporter/conference papers, workingreports Haas, T. and Olsson, K Transmutation and Reinvention of Public Spaces. Conference paper, Public space and the challenges of urban transformation in Europe: politics and culture, Vienna, November, Konferensbidrag. Borges, L., Johansson, M. and Olsson, K Regional City: a conceptual model from the perspective of local places. Conference paper, ERSA 2010, August, 2010, Jönköping. Konferensbidrag. Berglund, E. and Olsson, K Rethinking place marketing a literature review. Conference paper, ERSA 2010, August, 2010, Jönköping. Konferensbidrag. Olsson, K. and Haas, T Emergent Urbanism: Urban Planning & Design and Structural Change. Conference paper, AESOP 2010, 7-10 July, 2010, Helsinki. Konferensbidrag. Adolphson, M. and Olsson, K Urban Design and social life the relocation of Kiruna. Paper presented at AESOP Conference, Liverpool, 15 th 18 th July Konferensbidrag. Olsson, K., Isaksson, K. och Frisk, M Kulturmiljö, infrastrukturplanering och strukturella förändringar. Redovisning av workshop om kulturarvet i miljöbedömningar av planer och program. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K. och Storm, A A Heritage of Structual Change? Contemporary Pasts and Futures in a Swedish Mining Town. Paper presented at The Sustainability and Development of Cultural Quarters International symposium, Visby September Konferensbidrag. Olsson, K. och Adolphson, M Stadsstruktur, kulturvärden och identitet. Framtida flytt av Kiruna stad. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. 3

4 Olsson, K. och Berglund, E Företag, kulturmiljö och planering. Resultat och lärdomar av en explorativ studie i Arboga. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K. and Berglund, E City marketing from a perspective of local citizens. Conference paper, AESOP, Naples, july Konferensbidrag. Olsson, K. and Berglund, E Challenges in city marketing practice and theory. In: Destinations and locations: Exploring the Multiple Identities of Place, CIRM 2006, 6-7 september 2006, Manchester: Manchester Metropolitan University. Konferensbidrag. Olsson, K Bilden av Ystad. En studie av värderingar kring Ystads bebyggelsemiljöer. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Björklund, H., Cars, G., Nilsson, E. och Olsson, K Stockholm, restauranger och stadsliv. En studie av faktiska och potentiella restaurangbesökares användning och värdering av Stockholms restauranger. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön. Infrastrukturplaneringen och kulturmiljövården i Söderhamn och Eskilstuna. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Arbetsrapport. Olsson, K Kulturmiljö i teoretiskt perspektiv. Om värden, aktörer och ansvar. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Olsson, K Built Cultural Heritage and planning - management and responsibility. Paper prepared for AESOP PhD Workshop, maj 1997, Nijmegen, Holland. Konferensbidrag. Olsson, K., Snickars, F. och Bobert, R Koppardalen - resurs i regionalt perspektiv. Bidrag till Koppardalens utveckling - underlag för prioritering och detaljerad planering av Koppardalens vidare utveckling och exploatering. KTH, Byggd Miljö, Materialteknik, Arbetsrapport. Olsson, K Kulturmiljö i centrum - infrastruktur, lokalisering och planering. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Cars, G. och Olsson, K Bana väg för miljön. En studie av miljöfrågors hantering vid planering av vägar och järnvägar. Stockholm: Länsstyrelsen. U 1995:21. Arbetsrapport. Olsson, K Bevara-förnya. En studie av den kommunala planeringsprocessen avseende bevarande eller förnyelse av kulturhistorisk bebyggelse. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Forskningsprojekt/Research projects Regionala staden reproduktion och transformation av lokala platser Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare, t.o.m. april 2011), Luciane Borges, Marcus Adolphson (projektledare fr.o.m. maj 2011) Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser Förändring, förlust, omvandling Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare: Ola Wetterberg, GU (projektledare), Birgitta Svensson, SU, Krister Olsson (ansvarig KTH) m.fl. 4

5 Exploring City Marketing in practice - Studies of small and medium-sized Swedish cities in a regional context Finansiering: Formas Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund 2007 Stadsstruktur, kulturvärden och identitet Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare), Marcus Adolphson 2007 Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare: Birgitta Svensson, SU (projektledare), Ola Wetterberg, GU, Krister Olsson (ansvarig KTH), Anna Storm, m.fl Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund m.fl INCLUDE - Integration of ecological and cultural dimensions in transport infrastructure management Finansiering: Mistra, Vägverket, Banverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare (KTH): Krister Olsson (ansvarig KTH), Karolina Isaksson, Tim Richardsson 2005 Företagens Ystad studie av företagens förhållande till den byggda kulturmiljön Medel: (del av summa redovisad under projektet Medborgarnas värderingar av Ystads bebyggelsemiljöer) Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund Medborgarnas värderingar av Ystads bebyggelsemiljöer Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Marcus Adolphson, Karolina Isaksson m.fl. Före/Before Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön 5

6 Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare) Kultur i kunskapssamhället Finansiering: Riksbankens jubileumsfond Projektdeltagare: Sverker Sörlin (projektledare), Folke Snickars, Åke E Andersson, Krister Olsson m.fl Tvärsektoriell samverkan inom natur- och kulturmiljövården, Naturvårdsverket, Boverket Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare), Magnus Löfvenberg, Folke Snickars Kultur, arbete och regional utveckling Finansiering: Riksbankens jubileumsfond Projektdeltagare: Folke Snickars (projektledare), Krister Olsson m.fl Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete Finansiering: Nutek Projektdeltagare: Krister Olsson, Anders Karlström Kulturmiljö i centrum Projektdeltagare: Krister Olsson 1995 Bana väg för miljön Finansiering: Länsstyrelsen i Stockholm Projektdeltagare: Göran Cars (projektledare), Krister Olsson Strategier för att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden Finansiering: Byggforskningsrådet Projektdeltagare: Folke Snickars, Göran Cars, Krister Olsson Vetenskapliga möten/scientific meetings Kommentator på bokmanus: Peter Sjömar Hantverksvetenskap rapport från försök med hantverksinriktad forskarutbildning. Högre seminarium, Kulturvård, Göteborgs universitet, 19 januari Kommentator. Urban heritage as an infrastructure localisation of the vintage- and second hand sector in Gothenburg, Sweden. Presentation på Association of Crtical Heritage Studies Conference, Canberra, Australien, 2-4 december, Deltagare. Presentation av förslag till forskningsprojekt. Staden som kulturmiljö det förflutna i postindustriellt stadsbyggande. Seminarium på HDK, Göteborg, 17 september Tillsammans med Daniel Nilsson. Deltagare. Opponent på institutionsseminarium. Paper: Luciane Borges, Heritage meanings in regional spaces.18 december 2013, Urbana och regionala studier, KTH. Opponent. Opponent på licentiatseminarium den 27 maj 2013 Luleå Tekniska högskola. Avhandling: Jennie Sjöholm, Heritagisation of Built Environments. A Study of the Urban Transformation in Kiruna, Sweden. Opponent. 6

7 Organisatör av Forskarworkshop om hållbar stadsutveckling: kultur, kulturmiljö och konsumtion, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 24 maj Tillsammans med Daniel Nilsson och Kristin Lindgren, Riksantikvarieämbetet. Organisatör. Ordförande vid disputation 14 mars 2011 KTH. Respondent: Medard Mushumbusi, Formal and Informal Practices for Affordable Urban Housing Case Study Dar-es-Salaam. Ordförande. Inbjuden talare vid seminarium Behöver vi ett gemensamt kulturvårdsdokument i Sverige? arrangerat av svenska ICOMOS i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska kyrkan, Jonsereds herrgård, Göteborg 3 mars Inbjuden talare. Organisatör av och ordförande vid Special session Planning and place marketing theoretical implications, European Congress of the Regional Science Association International (ERSA) 2010 congress Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, Jönköping augusti Organisatör, Ordförande. Emergent Urbanism: Urban Planning & Design and Structural Change. Presentation av konferensartikel, AESOP 2010, Helsingfors, Finland, 7-10 juli Tillsammans med Tigran Haas. Deltagare. Deltagande i och anförande vid workshop/seminarium Built heritage as an asset in regional development, Centre for Urban and Regional Studies, Aalto University, Helsingfors, 4-5 mars Deltagare. Urban design and social life the relocation of Kiruna town. Presentation vid workshop Industrial and post-industrial transitions in the construction of local urban heritage, Newcastle University, 30 november Tillsammans med Marcus Adolphson. Deltagare. Urban design and social life the relocation of Kiruna town. Presentation av konferenspaper, AESOP 2009, Liverpool, England, juli Tillsammans med Marcus Adolphson. Deltagare. A Heritage of Structural Change? Presentation av artikel vid: The Sustainability and Development of Cultural Quarters International symposium, Visby September Deltagare. City marketing from a perspective of local citizens. Presentation av konferenspaper. AESOP 2007, Neapel, Italien, juli Deltagare. Presentation av projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden vid FOU-seminarium: Kulturarv, ekonomi och regional utveckling, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 22 maj Tillsammans med Elin Berglund. Deltagare. Key-note lecture Towards Creating Value Heritage Management and Planning in the Knowledge Society, Nordic Networking Event, Economics and Built Heritage, Hämeenlinna, Finland februari Inbjuden talare. Globala processer och lokal identitet i små och medelstora städer, presentation vid workshop Kulturens Autonomi, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, januari Deltagare. Medarrangör av workshop Kulturens Autonomi, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, januari Organisatör. Challenges in city marketing practice and theory. Presentation av uppsats vid konferens Destinations and locations: Exploring the Multiple Identies of Place, CIRM 2006, 6-7 september 2006, Manchester. Tillsammans med Elin Berglund. Deltagare. Platsmarknadsföring och utvecklingsplanering. Konflikter och strategier i marknadsföringen av städer. Seminarium, Kulturgeografi, Umeå universitet, 7 april Inbjuden talare. 7

8 Deltagande i Open Urban Spaces (OPUS) Workshop, Utstein Kloster, Stavanger, Norge, januari Deltagare. Kulturlandskapsvärdena i infrastrukturplaneringen, anförande vid seminarium under Transportforum (VTI) 2006, Linköping, januari Inbjuden talare. Structural Change, Cultural Heritage and Place, presentation av uppsats på konferens Sustainable Development and Planning II, september 2005, Bologna. Deltagare. Från bevarande till skapande av värde. Kulturmiljövården i kunskapssamhället, presentation av uppsats vid konferens Kulturarvens dynamik det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping, augusti Deltagare. Cultural Built Heritage and Planning with Examples from Umeå, föredrag vid konferens The Role of Culture in Urban Development, 4 th Umeå Conference in Urban Design, 5-6 juni Inbjuden talare. Planning for the Preservation of the Cultural Built Heritage, presentation av uppsats vid Culture in Knowledge Society, Workshop in Stockholm, Skeviks gård 5-7 mars Deltagare. Att skapa värde. Medborgare och värdeperspektiv i stadsplaneringen, seminarium vid CERUM, Umeå universitet, 9 november Inbjuden talare. Nationella bevarandestrategier och lokal planering, presentation av förslag till forskningsprojekt vid temaseminarium under forskarkonferensen Kultur, samhälle och marknad, Stora Brännbo kursgård, Sigtuna, januari Deltagare. Stadens kultur och kulturmiljö några utvecklingsperspektiv, föredrag vid seminarium på CERUM, Umeå universitet, 11 maj Inbjuden talare. The Use of Built Heritage for Regional Development heritage management and the value of preservation. Föredrag under RESTRADE, Building conservation and labour market policy working as a driving force for regional strategic development, International Conference, Halmstad, februari Deltagare. Cultural Built Heritage as a Strategy the role of heritage planning in economic development strategies. Presentation av uppsats vid workshop under City and Culture. Urban Sustainability and Cultural Processes, International Conference, Stockholm maj Deltagare. Built Cultural Heritage and planning. Presentation av uppsats vid AESOP PhD Workshop 1997, maj 1997, Nijmegen, Holland. Deltagare. Granskare för vetenskaplig tidskrift/reviewer for scientific journals European Planning Studies (2014-) Nordic Journal of Architectural Research (2013-) Cities The International Journal of Urban Policy and Planning (2011-) Environmental Impact Assesment Review (2010-) Undervisning/Teaching Kurser/courses 2015 Den bebyggelseantikvariska yrkesrollen Antikvariskt projektarbete (KBA512), Kulturvård, GU Kulturmiljöplanering (KBA501), Kulturvård, GU Rumslig analys och antikvarisk metodik (KBA401), Kulturvård, GU 8

9 2011 Urban Development and Planning (AG2128), KTH Det förflutna i framtidens stad (AG1105), KTH Det förflutna i framtidens stad (AG1105), KTH Planeringsteori, grundkurs (AG1104), KTH Examensarbete i Regional planering (AG210X), KTH Organisations- och planeringsteori (1H1151), KTH. Handledning/supervision Projektarbetare/projectwork: Johansson, D. (2007). Material i landskapet om att åldras med skönhet. Stockholm: Arkus. Arkusstipendiat. (Tillsammans med Bo Bergman.) Marin, T. (2007). Framtidens hotell om hotellrum idag och i framtiden. Stockholm: Arkus. Arkusstipendiat. (Tillsammans med Bo Bergman.) Examensarbetare/Thesis workers: Berkevall, M. (2011) Partnerskap och processer vid genomförande av kulturprojekt. Fallstudie projekt Litteraturhus Nynäshamn. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Larsson, S. (2010) Gamla industriområdens omvandlingar genom instrumentella och meningsskapande handlingar. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Lidgren, C. och Tall, R. (2010) Områdesplanering. En nivå för kommuner att planera på. En fallstudie av Framtida Kärrtorp. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Thelin, S. (2009) Flytt av kulturhistoriskt värde. Fallstudie Kiruna. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Sjöholm, J. (2006) Behovsbaserad anpassning av kollektivtrafiken i Linköpings kommun för personer med funktionshinder. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Berggren, J. (2006) Arenor och arenautveckling i Sverige. Fallstudie av Cloetta Center. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Ewaida, S. (2006) Development and Rehabilitation Planning Amidst Conflicts. Palestinian Refugee Camps and Development Possibilities Balata and Jenin Camps. Stockholm: KTH Architecture and the Built environment. Eriksson, A. (1999) Kulturmiljöer i översiktsplaneringen. En studie av kommuners redovisning av kulturmiljöer med exempel från Gävle, Växjö och Örebro. Stockholm: KTH, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Berggren, V och Källgren, S (1998) Omvandling av äldre arbetsområden en exploateringskalkyl över del av Ulvsunda industriområde. Stockholm: KTH, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Doktorander/PhD Students Elin Berglund (disputerade ) (Berglund, E Perspektiv på platsmarknadsföring. Stockholm: KTH.) Charlotta Fredriksson (disputerade ) (Fredriksson, C Planning in the New Reality Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities. Stockholm: KTH.) Luciane Borges, KTH Irene Bernhard, KTH 9

10 Populärvetenskaplig publicering/popular Science Publications Olsson, K. och Håkansson, M Inflytande på medborgarnas villkor, PLAN Debattartikel. Orrje, H., Lindholm, A., Olsson, K., Pluntke, S., Zimm, M. och Håkansson, M. (red.) Konsten att gestalta offentliga miljöer. Samverkan i tanke och handling. Stockholm: Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Arkitektur- och designcentrum. Nilsson, D., Olsson, K. och Lindgren, K. (red.) Hållbar stadsutveckling den kulturella dimensionen: samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Olsson, K Medborgare, kulturmiljö och planering ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande, ingår i Holmström, M. (red.) Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Orrje, H., Olsson, K., Pluntke, S., Zimm, M. och Håkansson, M Offentliga miljöer behöver medveten gestaltning. Artikel i PLAN nr , sid Berglund, E., Olsson, K. och Cars, G Är det möjligt med kultur? Kultur som strategi för regional utveckling möten och möjligheter i norra Kalmar län. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K Kultur som tillväxtmotor. Ingår i Frank, G. (red.) Spelet om staden. Stockholm: Formas Fokuserar. Olsson, K Kulturmiljövården och medborgarna. Nya planeringsförutsättningar i kunskapssamhället, artikel i PLAN, nr Olsson, K Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Ingår i Ett levande lokalt kulturliv, Stockholm: Regeringskansliet, kulturdepartementet. Seminarierapport: dokumentation från seminarium den 1 april Olsson, K. och Löfvenberg, M Kultur som strategi för regional utveckling. Ingår i Södertörns sommaruniversitet. Konst, kultur och vetenskap. Stockholm: Stiftelsen Södertörns Sommaruniversitet. Cars, G. och Olsson, K Strategisk planering räddar kulturvärden. Artikel i ByggForsking nr 5/97. Cars, G. och Olsson, K Strategier och förutsättningar för bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Artikel i Lantmäteritidskriften, nummer 5:1994. Föredrag/Speeches Från bevarande till skapande av värde kulturarvet i stadsutveckling, föredrag vid seminarium Världsarvet en resurs för framtiden arrangerat av Världsarvsrådet, Falun, 21 april Kulturmiljöunderlag = kunskapsunderlag + planeringsunderlag + beslutsunderlag, anförande vid seminarium med länsstyrelser och kommuner om kunskapsunderlag, Riksantikvarieämbetet, 24 april Anförande vid seminarium Konsten att gestalta platsers berättelser, Riksantikvarieämbetets vårmöte Umeå 8-10 april Anförande under Historiska museets bokdagar, om boken Det förflutna i framtidens stad, Stockholm, 29 mars Tillsammans med Daniel Nilsson Inledning till seminarium i samband med att boken Det förflutna i framtidens stad (Olsson, K. och Nilsson, D. red., 2014), släpptes. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 12 mars Tillsammans med Daniel Nilsson. 10

11 Anförande vid frukostmöte på Statens konstråd, Stockholm, 7 mars 2014 om regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Medborgare, kulturmiljö och planering ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande. Föredrag på seminarium Ska alla vara med?, Riksantikvarieämbetets höstmöte Solna 7 november Tillsammans med Elin Berglund. Inledning till seminarium Det förflutna i framtidens stad, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, Solna 7 november Tillsammans med Daniel Nilsson. Kulturmiljöunderlag, anförande vid seminarium med länsstyrelser och kommuner om kunskapsunderlag, Riksantikvarieämbetet, 5 mars Förändring och kunskapsunderlag. Anförande vid dialogseminarium kring kulturmiljövårdens riksintressen, Grängesberg 31 maj Kulturmiljön som resurs i den kommunala planeringen. Föredrag i samband med nätverksmöte på Dalarnas museum för kulturchefer och kultursekreterare i Dalarna, Falun 26 april Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag. Presentation på seminarium Kulturmiljön i kommunala planeringsunderlag En heldag om metodik och processer arrangerat av Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Örebro län, Örebro 16 februari Kulturmiljöunderlagsarbetet på RAÄ. Anförande på seminarium Modernare kunskapsunderlag Kulturmiljövårdens arbetsformer och utmaningar i kritisk belysning, arrangerat av Göteborgs universitet m.fl., Göteborg 7 december Anförande vid seminarium Kulturmiljö som moderator & generator vid workshop Regionala bilder och översiktsplanering, arrangerat av Länsstyrelsen i Västmanland/KTH, Västerås, 17 november Deltagande i och anförande vid möte om regional utveckling med Oskarshamns kommun m.fl., Oskarhamn, 25 mars Platsmarknadsföring, attraktivitet och konkurrenskraft. Föredrag vid seminarium Väsby stadsbyggnadsakademi, Upplands Väsby Kommun, 24 februari Tillsammans med Elin Berglund. Att sälja eller marknadsföra kultur- och naturmiljö perspektiv på planering och platsmarknadsföring. Föredrag på Nordisk konferens Natur, kulturarv och näringsutveckling. Landskapet som resurs för hållbar tillväxt, Åbo slott, Åbo, februari Hur skapar du en dialog med medborgarna kring planering av offentliga platser? Föredrag vid konferens Attraktiva offentliga rum, augusti 2009, Bygget konferens, Stockholm. Hur skapas attraktivitet och konkurrenskraft, föredrag och seminarium vid Sveriges kommuner och landstings (SKL) konferens Kulturens roll i det hållbara samhället, Uppsala 6-7 oktober Kulturmiljö som resurs. Föredrag vid öppet seminarium, Arboga kommun, Arboga 21 maj Presentation av resultat från projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden samt deltagande i avslutande workshop för CO-HERIT (Communicating Heritage in Urban Development Processes), Nordic-Baltic cooperation project, Arboga, maj Hur skapas attraktivitet och konkurrenskraft?, anförande vid seminarium arrangerat av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Högberga gård, Lidingö, 5 maj Ditt Arboga Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden, föredragning för Arboga kommunstyrelse, Arboga 8 oktober Tillsammans med Elin Berglund. Malmfälten i norra Sverige. Presentation vid seminarium Kulturmiljö i den kommunala arealplanläggningen utvecklingsresurs och hänsynselement, september 2007, 11

12 Reykjavik, Island. Tillsammans med Åsa Dahlin, RAÄ, Inger Olsson, Gällivare och Beate Feldmann, Södertörns högskola. Ditt Arboga. Informations- och diskussionsmöte. Presentation av enkätundersökning Ditt Arboga, Arboga kommun, 12 september Tillsammans med Elin Berglund m.fl. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser. Anförande vid seminarium i Gällivare 14 juni Utmaningar i arbetet med platsmarknadsföring, föredrag vid konferensen Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling, Västerbottens museum, Umeå februari Presentation av projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden samt deltagande i kickoff workshop för CO-HERIT (Communicating Heritage in Urban Development Processes), Nordic-Baltic cooperation project, Tromsö, Norge 1-2 februari Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden. Presentation vid seminarium Plats och tradition, Riksantikvarieämbetet, 20 september 2006, Stockholm. Tillsammans med Elin Berglund. Kultur som resurs, snarare än en sektor? Föredrag vi seminariedag Utveckla det unika, arrangerad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hotel Tylösand, Halmstad, 2 juni Bilden av Ystad utveckling av underlag för kommunal planering, föredrag vid seminarium på Riksantikvarieämbetet, 18 maj Att skapa värden med planering, föredrag vid Kulturarvskollegium, Upplandsmuseet, Uppsala, 5maj Föredrag vid seminarium om Kultur och samhällsbyggande, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 14 mars Attraktivitet och utvecklingsplanering, anförande vid seminariedagar Attraktivitet hur och för vem?, Sunne oktober Att bygga möjligheter. Föredrag vid konferensen Är det möjligt med kultur, arrangerad av KTH och Vision Vimmerby, Vimmerby september Kulturen i kunskapssamhället. Föredrag vid konferensen Är det möjligt med kultur, arrangerad av KTH och Vision Vimmerby, Vimmerby september Ditt Ystad medborgarenkät, redovisning av resultat från enkätundersökning vid seminarium med politiker och tjänstemän, Ystad kommun, 30 augusti Citizen Valuation of the Urban and Built Environment in Ystad, presentation av enkätundersökningen Ditt Ystad, Sustainable Historic Towns Internal Meeting, Helsingfors, Finland 9 juni Den byggda miljön som resurs för stadens attraktivitet, föredrag vid seminarium Kulturturism utveckling av besöksnäringen i Eksjö kommun, 21 april Kultur som utvecklingsstrategi, föredrag vid seminarium Kultur som tillväxtfaktor, Östhammars kommun, 7 mars Föredrag vid seminarium Kulturmiljön som resurs och attraktion, Riksantikvarieämbetets höstmöte 1 december 2004, Biograf Rival, Stockholm. Tillsammans med Göran Cars och Ulrika Gunnarsson. Kultur, kulturarv och lokalt utvecklingsarbete. Föredrag vid konferens Rea på kulturarvet, Kulturår i Skärgården, Länsstyrelsen i Stockholm. Stockholms läns museum, Österåkers kommun, Berga teater, Åkersberga 25 november Samtalsinledare Svenska Kommunförbundets seminarium Aktuell kulturpolitisk forskning, Högberga gård, Lidingö, 7-8 oktober Analyses of the Decision-making Processes in urban Heritage Management, föredrag vid expertkonferens Sustainable Urban Heritage Management Local Community in Time of Change, april 2004, Vilnius, Litauen. 12

13 Antikvariens medverkan i tidiga processer att förstå andra aktörers argument, föreläsning vid Riksantikvarieämbetets bebyggelseantikvariedagar i Stockholm 31 mars 1 april Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön, redovisning av utredningsuppdrag, Riksantikvarieämbetet, 4 februari Kulturmiljövärde - vad är det? Föredrag för Föreningen byggnadskultur i Umeå, 11 december Kulturmiljöns värde i den lokala utvecklingsplaneringen, föredrag vid konferens Plats, drivkraft, samhällsprocess. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional utveckling? Vetenskapliga seminariedagar i Uppsala, oktober 2003 arrangerade av Riksantikvarieämbetet och Cerum, Umeå universitet. Att skapa värden med planering, föredrag vid seminarium En levande kulturmiljö för livskvalitet och utveckling arrangerat av Svenska Kommunförbundet och Riksantikvarieämbetet, Skellefteå september Gamla Bryggeriet i Umeå kommunikation, förhandling och beslutsfattande, föredrag vid TVÄRSprojektet TEMA SAMVERKAN seminarium IV: Natur- och kulturmiljövärden i förändringssituationer, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 8 maj Kulturmiljöer och städers attraktivitet, föredrag vid Charrette om Museum Anna Nordlander i Skellefteå, februari Vad tycker Umeborna om Umeås bebyggelsemiljöer?, presentation av enkätundersökningen Ditt Umeå, Byggnadsnämnden, Umeå kommun, 25 september Kulturmiljö resurs i kommunal utvecklingsplanering?, föredrag vid Riksantikvarieämbetets höstmöte, 1 december Heritage Management and Planning in Sweden, föredrag vid konferens Managing Our Shared Heritage Participation & Decision Making for Sustainability, Dublin, oktober Kulturmiljö i ett teoretiskt perspektiv. Om värden, aktörer och ansvar, föredrag vid seminarium på Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 3 september Kultur och regional utveckling, föredrag vid seminarium Kultur och utveckling, 4 juni 1998, Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby. Vad betyder kulturen för lokal och regional utveckling? Föredrag och deltagande vid paneldiskussion vid seminarium: Ett levande lokalt kulturliv, 1 april 1998 i Norra Latin, Stockholm, arrangerat av Svenska Unescorådet, Folkbildningsrådet och KULTUR i hela landet i anslutning till Unescos ministerkonferens om kultur och utveckling. Kulturmiljö resurs och infrastruktur. Anförande vid seminarium: Omvandling av stadsmiljöer, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2-4 december 1997, Stockholm Kulturmiljövård i centrum ett forskningsprojekt. Anförande för Sv. Kommunförbundets kulturmiljöprojekt, 20 november 1997, Krusenberg Herrgård, Uppsala Kulturen, kulturindustrin och informationssamhället. Föredrag vid konferens arrangerad av NUTEK: IT-revolutionen och morgondagens företag, november 1997, Hotell Gillet, Uppsala. Kulturmiljö på spel. Anförande vid seminarium på Byggforskningsrådet, Stockholm, 3 maj Tillsammans med G. Cars. Bana väg för miljön. Anförande vid seminarium på Länsstyrelsen i Stockholms län, 29 september

14 Öppna hus, workshops etc./workshops etc. Arrangör seminarium och mingel i samband med att boken Det förflutna i framtidens stad (Olsson, K. och Nilsson, D. red, 2014), släpptes. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 12 mars Tillsammans med Daniel Nilsson. Organisatör. Medarrangör av endagskonferens Hur ser framtidens offentliga miljöer ut? Arkitektur- och designcentrum 11 december Arrangemang Arkitektur- och designcentrum, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, samt SKL och KTH. Organisatör. Organisatör av seminarium Det förflutna i framtidens stad, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, Solna 7 november Tillsammans med Daniel Nilsson. Organisatör. Moderator vid, samt delaktig i planering av, seminarium Future Memory Chocices and Consequences i den svenska montern, World Urban Forum 6: The Urban Future, Neapel, Italien, 5 september Moderator, organisatör. Organisatör av workshop om kulturarvet i miljöbedömningar av planer och program, Riksantikvarieämbetet 30 oktober Tillsammans med Karolina Isaksson, KTH/VTI, m.fl. Organisatör. Deltagande i workshop om karaktäriseringar, värderingar och prioriteringar av Svenska kyrkans kulturarv, Stiftets hus, Svenska kyrkan, Uppsala 3 juni Deltagare. Deltagande i workshop om Kulturmiljön som resurs i kommunal planering, Riksantikvarieämbetet, 8 november Deltagare. Organisatör av Ditt Arboga Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden, workshop i Arboga 8 oktober Tillsammans med Elin Berglund. Organisatör. Organisatör av avnämarworkshop inom forskningsprogrammet INCLUDE, 11 december 2006, KTH, Stockholm. Tillsammans med Karolina Isaksson. Organisatör. Deltagande i seminarium Kulturens betydelse för kommuner och regioner i omvandling arrangerat av Sveriges kommuner och landsting (SKL), 29 september 2006, Stockholm. Deltagare. Globala processer och lokal identitet i små och medelstora städer. Deltagande i workshop: Påverkan på kulturarvet av strukturella förändringar, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 14 september Deltagare. Organisatör av workshop Kulturmiljön i Arboga och dess sociala och ekonomiska värden, 31 maj 2006, Arboga. Tillsammans med Elin Berglund. Organisatör. Deltagande i The Conclusive Workshop inom Interreg III projektet Sustainable Historic Towns, Tallin, Estland, oktober Deltagare. Organisatör av workshop Är det möjligt med kultur, Vimmerby september Tillsammans med Elin Nilsson och Göran Cars i samarbete med Vision Vimmerby. Organisatör. 14

Examina 2009 Forskarhandledning (LH207V) 3 hp KTH, Stockholm 2009 Teaching and Learning in an Inter- 4,5 hp KTH, Stockholm

Examina 2009 Forskarhandledning (LH207V) 3 hp KTH, Stockholm 2009 Teaching and Learning in an Inter- 4,5 hp KTH, Stockholm 2014-10-22 Curriculum vitae Krister Olsson Allmänt Namn Hans Olof Krister Olsson Personnummer 611003-1090 Arbetsadress Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet Box 130 405 30 Göteborg Besöksadress:

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS En hållbar förvaltning av kulturarvet en nödvändig förutsä7ning för utveckling Nils Ahlberg Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS HÖSTMÖTE 2013 KULTURARVET I SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion [överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from environmentally

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kulturarvets värden. mellan affektion och attraktion. Historiens betydelse i kulturmiljöförvaltningen. af Beate Feldmann Eellend, ph.d.

Kulturarvets värden. mellan affektion och attraktion. Historiens betydelse i kulturmiljöförvaltningen. af Beate Feldmann Eellend, ph.d. af Beate Feldmann Eellend, ph.d. i etnologi* Kulturarvets värden mellan affektion och attraktion När platser utsätts för stora strukturella förändringar påverkas i synnerhet människors vardagsliv men omformningarna

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015 En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik Näringslivets Hus 10 mars 2015 Varför ska man bry sig Christer Gustafsson, Uppsala universitet Anna Molin, Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015 En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik Näringslivets Hus 10 mars 2015 Varför ska man bry sig Christer Gustafsson, Uppsala universitet Kulturvård 3.0 Infrastruktur för innovativ

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Målsättningar och framtidsbilder

Målsättningar och framtidsbilder Målsättningar och framtidsbilder för hållbar utveckling Rapport från en visionsworkshop på Hållbar utveckling A, 11 september 2014 Rapport från visionsworkshop, Hållbar utveckling A, 11 september 2014

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Det är hållbara stadsdelar det hänger på

Det är hållbara stadsdelar det hänger på Det är hållbara stadsdelar det hänger på Om städers och stadsdelars betydelse för en globalt hållbar utveckling Susanna Elfors, Tekn. Dr. samhällsplanering och miljö, hållbarhetskonsult. Hållbar stadsutveckling

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Mikael Granberg & Lars Nyberg Klimatet förändras Ökad frekvens av extrema väderhändelser och klimatrelaterade risker Ökade

Läs mer

Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009

Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Regeringen satsar på hållbara städer Lanseringsseminarium för det ekonomiska stödet och presentation av erfarenheter från Bygga-bo-dialogen.

Läs mer

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR SÅKLART! SÅ HÄR LÅNGT 1.0 EKONOMI 2.0 MILJÖ 3.0 SOCIAL THE CRISIS CLIMATESMART DISTRICT WESTERN

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket

Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nyheter från MSB om implementering av Sendai-ramverket Nätverksträff Making Cities Resilient 13-14 oktober 2015 Karlstad Janet Edwards Sekretariat för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringsbeslut I:7 2017-10-19 Ku2017/02183/KL Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringens

Läs mer

Tidigt grepp om helheten! KSLA 4 maj 2017 Bengt Schibbye, Schibbye landskap

Tidigt grepp om helheten! KSLA 4 maj 2017 Bengt Schibbye, Schibbye landskap Tidigt grepp om helheten! KSLA 4 maj 2017 Bengt Schibbye, Schibbye landskap Landskapet är självklart Människan lever i landskapet landskapet lever i människan Människan skapar sin historia/landskap landskapet/historien

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

svensk kongressrapport

svensk kongressrapport swedish network of convention bureaus swedish network of convention bureaus 20 16 svensk kongressrapport svensk kongressrapport ordförande har ordet Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas?

Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas? Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas? Kiruna den 9 juni 2014 Göran Cars Kiruna kommun & KTH Samhällsplanering och miljö 1 Vad skapar attraktivitet konkurrenskraft? Arbetsmarknad och infrastruktur

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Hållbar hantering av urbana översvämningar Hållbar hantering av urbana översvämningar Svenskt Vatten, 1 december, 2016. ROLF LARSSON, TEKNISK VATTENRESURSLÄRA, LTH/LUNDS UNIVERSITET SYNOPSIS A. Hållbar hantering av urbana översvämningar (HHUÖ)

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier,

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten 2009. 22 okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, studieresa till Spanien Välkommen! Välkommen till KTH Stadsbyggnadsakademin

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kulturmiljökompensa1on eller retorisk negligering? Värden och kompensa1onsåtgärder u1från yrkesbaserade tolkningar. Exempel: Folkparken Linköping

Kulturmiljökompensa1on eller retorisk negligering? Värden och kompensa1onsåtgärder u1från yrkesbaserade tolkningar. Exempel: Folkparken Linköping Kulturmiljökompensa1on eller retorisk negligering? Värden och kompensa1onsåtgärder u1från yrkesbaserade tolkningar. Exempel: Folkparken Linköping Maria Håkansson, Urbana och regionala studier, KTH Kulturmiljökompensa=on

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen!

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2011 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2011, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du

Läs mer

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander En stabil grund Plattformar i fyra länder - Göteborg och Skåne, Sverige - Sheffield-Manchester, Storbritannien - Kisumu, Kenya - Kapstaden, Sydafrika Lokala forskningsmiljöer Metodutveckling - gemensam

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer