Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning"

Transkript

1 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department of Conservation Göteborgs universitet/gothenburg University Box130, SE Göteborg, Sweden Telefon/phone: +46 (0) e-post/ Besöksadress/Street address: Guldhedsgatan 5a, Göteborg Publikationer/Publications Vetenskapliga tidskrifter/ Scientific journals Haas, T. and Olsson, K Transmutation and reinvention of public spaces through ideals of urban planning and design. In: Space and Culture. Vol.17, No. 1, DOI: / Olsson, K. and Haas, T Emergent Urbanism: Structural change and urban planning and design. In: Journal of Urbanism: International Research and Urban Sustainability. Vol. 6, No. 2, DOI: / Storm, A. and Olsson, K The pit: Landscape scars as potential cultural tools. In: International Journal of Heritage Studies. Vol. 19, No. 7, DOI: / Isaksson, K, Richardsson, T. and Olsson, K From consultation to deliberation: Tracing deliberative norms in EIA frameworks in Swedish roads planning. In: Environmental Impact Assessment Review. 29 (2009), pp Olsson, K Citizen Input in Urban Heritage Management and Planning A quantitative approach to citizen participation. In: Town Planning Review, 79 (4) 2008, pp Böcker och bokkapitel/books and chapters Andersson, S., Olsson, K. och Wetterberg, O. (red.) (kommande). Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Redaktör/Editor. Olsson, K. (kommande). Kulturmiljö resurs i postindustriellt stadsbyggande? Förnyelse av Gamlestaden i Göteborg, ingår i Andersson, S., Olsson, K. och Wetterberg, O. (red.) Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Kapitel/Chapter. Haas, T. and Olsson, K. (eds.) Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Structural and Systemic Change. Farnham: Ashgate. (ISBN ) Redaktör/Editor. Olsson, K. and Haas, T Introduction: Emergent Urbanism and Beyond. In: Haas, T. and Olsson, K. (eds.) Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of 1

2 Structural and Systemic Change. Farnham: Ashgate. (ISBN ). Kapitel/Chapter. Olsson, K. (2014) Staden som produkt kulturmiljö och platsmarknadsföring, ingår i Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Kapitel/Chapter. Nilsson, D. och Olsson, K. (2014). Inledning Perspektiv på kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling, ingår i Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press. Redaktör/Editor. Olsson, K. och Berglund, E Medborgare, kulturmiljö och planering. Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Olsson, K Cultural Heritage as a Resource in Place Marketing. In: Mälkki, M. & Schmidt-Thomé, K. (eds.) Integrating Aims. Built Heritage in Social and Economic Development. Espoo: Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies Publications B 98. Kapitel/Chapter. Olsson, K. and Berglund, E City marketing: the role of the citizens. In: Nyseth, T. and Viken, A. (eds.) Place Reinvention: Northern Perspectives. Farnham: Ashgate. Kapitel/Chapter. Olsson, K. and Storm, A The Past in the Future Malmberget. In: Svensson, B och Wetterberg, O (eds.) Malmberget. Structural Change and Cultural Heritage Processes A Case Study. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Storm, A Det förflutna i framtidens Malmberget. Ingår i Svensson, B och Wetterberg, O (red.) Malmberget. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K The Value of Preservation. Analyses of the Decision-making Processes in Urban Heritage Management. In: Mälkki, M., Mäntysalo, R. and Schmidt-Thomé (eds.) Economics and Built Heritage Towards New European Initiatives. Espoo: Helsinki University of Technology. Kapitel/Chapter. Olsson, K Heritage management in urban development planning. In: Haas, T (ed.) New Urbanism & Beyond: Designing Cities for the Future. New York: Rizzoli. Kapitel/Chapter. Olsson, K Utmaningar i arbetet med platsmarknadsföring. Kulturmiljön i den postindutriella samhällsutvecklingen. Ingår i Molin, T. och Paju, M. (red.) Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling sociala och ekonomiska aspekter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Rapport 2007:4. Kapitel/Chapter. Olsson, K. och Nilsson, E Attraktivitet och utvecklingsplanering. Konflikter och strategier i marknadsföringen av städer och regioner. Ingår i Pilvesmaa, M-L. (red.) Attraktivitet - hur och för vem?: kultur, natur och kulturarv som framgångsfaktorer och intressekonflikter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K Bevarande eller skapande av värde? Kulturmiljövården i kunskapssamhället. Ingår i Aronsson, P. och Hillström, M. (red.) Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Linköping: Linköpings universitet. Tema kultur och samhälle, skriftserie 2005:2. Kapitel/Chapter. 2

3 Olsson, K. and Hasic, T Structural Change, Cultural Heritage and Place. In: Kungolos, A.G., Brebbia, C.A. och Beriatos, E. (eds.) Sustainable Development and Planning II. Southampton, Boston: WIT Press. Kapitel/Chapter. Olsson, K Kulturmiljöns värde i den lokala utvecklingsplaneringen, uppsats i Plats, drivkraft, samhällsprocesser. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar utveckling? Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Kapitel/Chapter. Olsson, K och Snickars, F Medborgarperspektiv i kulturmiljöplaneringen fallstudie Umeå, uppsats i Blucher, G. och Graninger, G. (red.) Hur djup är kulturens brunn?. Linköping: Vadstena forum och Linköpings universitet. Kapitel/Chapter. Olsson, K., Löfvenberg, M. och Snickars, F Att skapa värden. Natur- och kulturmiljövårdens roll i kunskapssamhället. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Olsson, K Planning for Preservation of the Cultural Built Heritage. In: Snickars, F., Olerup, B. and Persson, L. O. (eds.), Reshaping Regional Planning. Aldershot: Ashgate Kapitel/Chapter. Olsson, K Cultural Built Heritage as a Strategy the role of heritage planning in economic development strategies. In: Nyström, L. (ed.) City and Culture Cultural Processes and Urban Sustainability. Karlskrona: Boverket. Kapitel/Chapter. Olsson, K The Use of Built Heritage for Regional Development heritage management and the value of preservatio. In: Gustafsson C. (ed.) RESTRADE, Book of Proceedings. Halmstad: Hallands länsmuseer. Kapitel/Chapter. Karlström, A. och Olsson, K Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Stockholm: Nutek, R1997:25. Författare/Author. Cars, G., Olsson, K. och Snickars, F Kulturmiljö på spel. En studie av strategier att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Författare/Author. Konferensbidrag, arbetsrapporter/conference papers, workingreports Haas, T. and Olsson, K Transmutation and Reinvention of Public Spaces. Conference paper, Public space and the challenges of urban transformation in Europe: politics and culture, Vienna, November, Konferensbidrag. Borges, L., Johansson, M. and Olsson, K Regional City: a conceptual model from the perspective of local places. Conference paper, ERSA 2010, August, 2010, Jönköping. Konferensbidrag. Berglund, E. and Olsson, K Rethinking place marketing a literature review. Conference paper, ERSA 2010, August, 2010, Jönköping. Konferensbidrag. Olsson, K. and Haas, T Emergent Urbanism: Urban Planning & Design and Structural Change. Conference paper, AESOP 2010, 7-10 July, 2010, Helsinki. Konferensbidrag. Adolphson, M. and Olsson, K Urban Design and social life the relocation of Kiruna. Paper presented at AESOP Conference, Liverpool, 15 th 18 th July Konferensbidrag. Olsson, K., Isaksson, K. och Frisk, M Kulturmiljö, infrastrukturplanering och strukturella förändringar. Redovisning av workshop om kulturarvet i miljöbedömningar av planer och program. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K. och Storm, A A Heritage of Structual Change? Contemporary Pasts and Futures in a Swedish Mining Town. Paper presented at The Sustainability and Development of Cultural Quarters International symposium, Visby September Konferensbidrag. Olsson, K. och Adolphson, M Stadsstruktur, kulturvärden och identitet. Framtida flytt av Kiruna stad. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. 3

4 Olsson, K. och Berglund, E Företag, kulturmiljö och planering. Resultat och lärdomar av en explorativ studie i Arboga. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K. and Berglund, E City marketing from a perspective of local citizens. Conference paper, AESOP, Naples, july Konferensbidrag. Olsson, K. and Berglund, E Challenges in city marketing practice and theory. In: Destinations and locations: Exploring the Multiple Identities of Place, CIRM 2006, 6-7 september 2006, Manchester: Manchester Metropolitan University. Konferensbidrag. Olsson, K Bilden av Ystad. En studie av värderingar kring Ystads bebyggelsemiljöer. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Björklund, H., Cars, G., Nilsson, E. och Olsson, K Stockholm, restauranger och stadsliv. En studie av faktiska och potentiella restaurangbesökares användning och värdering av Stockholms restauranger. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön. Infrastrukturplaneringen och kulturmiljövården i Söderhamn och Eskilstuna. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Arbetsrapport. Olsson, K Kulturmiljö i teoretiskt perspektiv. Om värden, aktörer och ansvar. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Olsson, K Built Cultural Heritage and planning - management and responsibility. Paper prepared for AESOP PhD Workshop, maj 1997, Nijmegen, Holland. Konferensbidrag. Olsson, K., Snickars, F. och Bobert, R Koppardalen - resurs i regionalt perspektiv. Bidrag till Koppardalens utveckling - underlag för prioritering och detaljerad planering av Koppardalens vidare utveckling och exploatering. KTH, Byggd Miljö, Materialteknik, Arbetsrapport. Olsson, K Kulturmiljö i centrum - infrastruktur, lokalisering och planering. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Cars, G. och Olsson, K Bana väg för miljön. En studie av miljöfrågors hantering vid planering av vägar och järnvägar. Stockholm: Länsstyrelsen. U 1995:21. Arbetsrapport. Olsson, K Bevara-förnya. En studie av den kommunala planeringsprocessen avseende bevarande eller förnyelse av kulturhistorisk bebyggelse. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Arbetsrapport. Forskningsprojekt/Research projects Regionala staden reproduktion och transformation av lokala platser Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare, t.o.m. april 2011), Luciane Borges, Marcus Adolphson (projektledare fr.o.m. maj 2011) Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser Förändring, förlust, omvandling Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare: Ola Wetterberg, GU (projektledare), Birgitta Svensson, SU, Krister Olsson (ansvarig KTH) m.fl. 4

5 Exploring City Marketing in practice - Studies of small and medium-sized Swedish cities in a regional context Finansiering: Formas Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund 2007 Stadsstruktur, kulturvärden och identitet Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare), Marcus Adolphson 2007 Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare: Birgitta Svensson, SU (projektledare), Ola Wetterberg, GU, Krister Olsson (ansvarig KTH), Anna Storm, m.fl Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund m.fl INCLUDE - Integration of ecological and cultural dimensions in transport infrastructure management Finansiering: Mistra, Vägverket, Banverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet Medel: kronor (KTH andel) Projektdeltagare (KTH): Krister Olsson (ansvarig KTH), Karolina Isaksson, Tim Richardsson 2005 Företagens Ystad studie av företagens förhållande till den byggda kulturmiljön Medel: (del av summa redovisad under projektet Medborgarnas värderingar av Ystads bebyggelsemiljöer) Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Elin Berglund Medborgarnas värderingar av Ystads bebyggelsemiljöer Medel: kronor Projektdeltagare: Krister Olsson (huvudsökande, projektledare), Marcus Adolphson, Karolina Isaksson m.fl. Före/Before Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön 5

6 Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare) Kultur i kunskapssamhället Finansiering: Riksbankens jubileumsfond Projektdeltagare: Sverker Sörlin (projektledare), Folke Snickars, Åke E Andersson, Krister Olsson m.fl Tvärsektoriell samverkan inom natur- och kulturmiljövården, Naturvårdsverket, Boverket Projektdeltagare: Krister Olsson (projektledare), Magnus Löfvenberg, Folke Snickars Kultur, arbete och regional utveckling Finansiering: Riksbankens jubileumsfond Projektdeltagare: Folke Snickars (projektledare), Krister Olsson m.fl Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete Finansiering: Nutek Projektdeltagare: Krister Olsson, Anders Karlström Kulturmiljö i centrum Projektdeltagare: Krister Olsson 1995 Bana väg för miljön Finansiering: Länsstyrelsen i Stockholm Projektdeltagare: Göran Cars (projektledare), Krister Olsson Strategier för att bevara och utveckla den byggda miljöns kulturvärden Finansiering: Byggforskningsrådet Projektdeltagare: Folke Snickars, Göran Cars, Krister Olsson Vetenskapliga möten/scientific meetings Kommentator på bokmanus: Peter Sjömar Hantverksvetenskap rapport från försök med hantverksinriktad forskarutbildning. Högre seminarium, Kulturvård, Göteborgs universitet, 19 januari Kommentator. Urban heritage as an infrastructure localisation of the vintage- and second hand sector in Gothenburg, Sweden. Presentation på Association of Crtical Heritage Studies Conference, Canberra, Australien, 2-4 december, Deltagare. Presentation av förslag till forskningsprojekt. Staden som kulturmiljö det förflutna i postindustriellt stadsbyggande. Seminarium på HDK, Göteborg, 17 september Tillsammans med Daniel Nilsson. Deltagare. Opponent på institutionsseminarium. Paper: Luciane Borges, Heritage meanings in regional spaces.18 december 2013, Urbana och regionala studier, KTH. Opponent. Opponent på licentiatseminarium den 27 maj 2013 Luleå Tekniska högskola. Avhandling: Jennie Sjöholm, Heritagisation of Built Environments. A Study of the Urban Transformation in Kiruna, Sweden. Opponent. 6

7 Organisatör av Forskarworkshop om hållbar stadsutveckling: kultur, kulturmiljö och konsumtion, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 24 maj Tillsammans med Daniel Nilsson och Kristin Lindgren, Riksantikvarieämbetet. Organisatör. Ordförande vid disputation 14 mars 2011 KTH. Respondent: Medard Mushumbusi, Formal and Informal Practices for Affordable Urban Housing Case Study Dar-es-Salaam. Ordförande. Inbjuden talare vid seminarium Behöver vi ett gemensamt kulturvårdsdokument i Sverige? arrangerat av svenska ICOMOS i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska kyrkan, Jonsereds herrgård, Göteborg 3 mars Inbjuden talare. Organisatör av och ordförande vid Special session Planning and place marketing theoretical implications, European Congress of the Regional Science Association International (ERSA) 2010 congress Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy, Jönköping augusti Organisatör, Ordförande. Emergent Urbanism: Urban Planning & Design and Structural Change. Presentation av konferensartikel, AESOP 2010, Helsingfors, Finland, 7-10 juli Tillsammans med Tigran Haas. Deltagare. Deltagande i och anförande vid workshop/seminarium Built heritage as an asset in regional development, Centre for Urban and Regional Studies, Aalto University, Helsingfors, 4-5 mars Deltagare. Urban design and social life the relocation of Kiruna town. Presentation vid workshop Industrial and post-industrial transitions in the construction of local urban heritage, Newcastle University, 30 november Tillsammans med Marcus Adolphson. Deltagare. Urban design and social life the relocation of Kiruna town. Presentation av konferenspaper, AESOP 2009, Liverpool, England, juli Tillsammans med Marcus Adolphson. Deltagare. A Heritage of Structural Change? Presentation av artikel vid: The Sustainability and Development of Cultural Quarters International symposium, Visby September Deltagare. City marketing from a perspective of local citizens. Presentation av konferenspaper. AESOP 2007, Neapel, Italien, juli Deltagare. Presentation av projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden vid FOU-seminarium: Kulturarv, ekonomi och regional utveckling, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 22 maj Tillsammans med Elin Berglund. Deltagare. Key-note lecture Towards Creating Value Heritage Management and Planning in the Knowledge Society, Nordic Networking Event, Economics and Built Heritage, Hämeenlinna, Finland februari Inbjuden talare. Globala processer och lokal identitet i små och medelstora städer, presentation vid workshop Kulturens Autonomi, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, januari Deltagare. Medarrangör av workshop Kulturens Autonomi, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, januari Organisatör. Challenges in city marketing practice and theory. Presentation av uppsats vid konferens Destinations and locations: Exploring the Multiple Identies of Place, CIRM 2006, 6-7 september 2006, Manchester. Tillsammans med Elin Berglund. Deltagare. Platsmarknadsföring och utvecklingsplanering. Konflikter och strategier i marknadsföringen av städer. Seminarium, Kulturgeografi, Umeå universitet, 7 april Inbjuden talare. 7

8 Deltagande i Open Urban Spaces (OPUS) Workshop, Utstein Kloster, Stavanger, Norge, januari Deltagare. Kulturlandskapsvärdena i infrastrukturplaneringen, anförande vid seminarium under Transportforum (VTI) 2006, Linköping, januari Inbjuden talare. Structural Change, Cultural Heritage and Place, presentation av uppsats på konferens Sustainable Development and Planning II, september 2005, Bologna. Deltagare. Från bevarande till skapande av värde. Kulturmiljövården i kunskapssamhället, presentation av uppsats vid konferens Kulturarvens dynamik det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping, augusti Deltagare. Cultural Built Heritage and Planning with Examples from Umeå, föredrag vid konferens The Role of Culture in Urban Development, 4 th Umeå Conference in Urban Design, 5-6 juni Inbjuden talare. Planning for the Preservation of the Cultural Built Heritage, presentation av uppsats vid Culture in Knowledge Society, Workshop in Stockholm, Skeviks gård 5-7 mars Deltagare. Att skapa värde. Medborgare och värdeperspektiv i stadsplaneringen, seminarium vid CERUM, Umeå universitet, 9 november Inbjuden talare. Nationella bevarandestrategier och lokal planering, presentation av förslag till forskningsprojekt vid temaseminarium under forskarkonferensen Kultur, samhälle och marknad, Stora Brännbo kursgård, Sigtuna, januari Deltagare. Stadens kultur och kulturmiljö några utvecklingsperspektiv, föredrag vid seminarium på CERUM, Umeå universitet, 11 maj Inbjuden talare. The Use of Built Heritage for Regional Development heritage management and the value of preservation. Föredrag under RESTRADE, Building conservation and labour market policy working as a driving force for regional strategic development, International Conference, Halmstad, februari Deltagare. Cultural Built Heritage as a Strategy the role of heritage planning in economic development strategies. Presentation av uppsats vid workshop under City and Culture. Urban Sustainability and Cultural Processes, International Conference, Stockholm maj Deltagare. Built Cultural Heritage and planning. Presentation av uppsats vid AESOP PhD Workshop 1997, maj 1997, Nijmegen, Holland. Deltagare. Granskare för vetenskaplig tidskrift/reviewer for scientific journals European Planning Studies (2014-) Nordic Journal of Architectural Research (2013-) Cities The International Journal of Urban Policy and Planning (2011-) Environmental Impact Assesment Review (2010-) Undervisning/Teaching Kurser/courses 2015 Den bebyggelseantikvariska yrkesrollen Antikvariskt projektarbete (KBA512), Kulturvård, GU Kulturmiljöplanering (KBA501), Kulturvård, GU Rumslig analys och antikvarisk metodik (KBA401), Kulturvård, GU 8

9 2011 Urban Development and Planning (AG2128), KTH Det förflutna i framtidens stad (AG1105), KTH Det förflutna i framtidens stad (AG1105), KTH Planeringsteori, grundkurs (AG1104), KTH Examensarbete i Regional planering (AG210X), KTH Organisations- och planeringsteori (1H1151), KTH. Handledning/supervision Projektarbetare/projectwork: Johansson, D. (2007). Material i landskapet om att åldras med skönhet. Stockholm: Arkus. Arkusstipendiat. (Tillsammans med Bo Bergman.) Marin, T. (2007). Framtidens hotell om hotellrum idag och i framtiden. Stockholm: Arkus. Arkusstipendiat. (Tillsammans med Bo Bergman.) Examensarbetare/Thesis workers: Berkevall, M. (2011) Partnerskap och processer vid genomförande av kulturprojekt. Fallstudie projekt Litteraturhus Nynäshamn. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Larsson, S. (2010) Gamla industriområdens omvandlingar genom instrumentella och meningsskapande handlingar. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Lidgren, C. och Tall, R. (2010) Områdesplanering. En nivå för kommuner att planera på. En fallstudie av Framtida Kärrtorp. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. Thelin, S. (2009) Flytt av kulturhistoriskt värde. Fallstudie Kiruna. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Sjöholm, J. (2006) Behovsbaserad anpassning av kollektivtrafiken i Linköpings kommun för personer med funktionshinder. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Berggren, J. (2006) Arenor och arenautveckling i Sverige. Fallstudie av Cloetta Center. Stockholm: KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Ewaida, S. (2006) Development and Rehabilitation Planning Amidst Conflicts. Palestinian Refugee Camps and Development Possibilities Balata and Jenin Camps. Stockholm: KTH Architecture and the Built environment. Eriksson, A. (1999) Kulturmiljöer i översiktsplaneringen. En studie av kommuners redovisning av kulturmiljöer med exempel från Gävle, Växjö och Örebro. Stockholm: KTH, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Berggren, V och Källgren, S (1998) Omvandling av äldre arbetsområden en exploateringskalkyl över del av Ulvsunda industriområde. Stockholm: KTH, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Doktorander/PhD Students Elin Berglund (disputerade ) (Berglund, E Perspektiv på platsmarknadsföring. Stockholm: KTH.) Charlotta Fredriksson (disputerade ) (Fredriksson, C Planning in the New Reality Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities. Stockholm: KTH.) Luciane Borges, KTH Irene Bernhard, KTH 9

10 Populärvetenskaplig publicering/popular Science Publications Olsson, K. och Håkansson, M Inflytande på medborgarnas villkor, PLAN Debattartikel. Orrje, H., Lindholm, A., Olsson, K., Pluntke, S., Zimm, M. och Håkansson, M. (red.) Konsten att gestalta offentliga miljöer. Samverkan i tanke och handling. Stockholm: Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Arkitektur- och designcentrum. Nilsson, D., Olsson, K. och Lindgren, K. (red.) Hållbar stadsutveckling den kulturella dimensionen: samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Olsson, K Medborgare, kulturmiljö och planering ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande, ingår i Holmström, M. (red.) Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Orrje, H., Olsson, K., Pluntke, S., Zimm, M. och Håkansson, M Offentliga miljöer behöver medveten gestaltning. Artikel i PLAN nr , sid Berglund, E., Olsson, K. och Cars, G Är det möjligt med kultur? Kultur som strategi för regional utveckling möten och möjligheter i norra Kalmar län. Stockholm: KTH. Arbetsrapport. Olsson, K Kultur som tillväxtmotor. Ingår i Frank, G. (red.) Spelet om staden. Stockholm: Formas Fokuserar. Olsson, K Kulturmiljövården och medborgarna. Nya planeringsförutsättningar i kunskapssamhället, artikel i PLAN, nr Olsson, K Kultur som strategi i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Ingår i Ett levande lokalt kulturliv, Stockholm: Regeringskansliet, kulturdepartementet. Seminarierapport: dokumentation från seminarium den 1 april Olsson, K. och Löfvenberg, M Kultur som strategi för regional utveckling. Ingår i Södertörns sommaruniversitet. Konst, kultur och vetenskap. Stockholm: Stiftelsen Södertörns Sommaruniversitet. Cars, G. och Olsson, K Strategisk planering räddar kulturvärden. Artikel i ByggForsking nr 5/97. Cars, G. och Olsson, K Strategier och förutsättningar för bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Artikel i Lantmäteritidskriften, nummer 5:1994. Föredrag/Speeches Från bevarande till skapande av värde kulturarvet i stadsutveckling, föredrag vid seminarium Världsarvet en resurs för framtiden arrangerat av Världsarvsrådet, Falun, 21 april Kulturmiljöunderlag = kunskapsunderlag + planeringsunderlag + beslutsunderlag, anförande vid seminarium med länsstyrelser och kommuner om kunskapsunderlag, Riksantikvarieämbetet, 24 april Anförande vid seminarium Konsten att gestalta platsers berättelser, Riksantikvarieämbetets vårmöte Umeå 8-10 april Anförande under Historiska museets bokdagar, om boken Det förflutna i framtidens stad, Stockholm, 29 mars Tillsammans med Daniel Nilsson Inledning till seminarium i samband med att boken Det förflutna i framtidens stad (Olsson, K. och Nilsson, D. red., 2014), släpptes. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 12 mars Tillsammans med Daniel Nilsson. 10

11 Anförande vid frukostmöte på Statens konstråd, Stockholm, 7 mars 2014 om regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Medborgare, kulturmiljö och planering ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande. Föredrag på seminarium Ska alla vara med?, Riksantikvarieämbetets höstmöte Solna 7 november Tillsammans med Elin Berglund. Inledning till seminarium Det förflutna i framtidens stad, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, Solna 7 november Tillsammans med Daniel Nilsson. Kulturmiljöunderlag, anförande vid seminarium med länsstyrelser och kommuner om kunskapsunderlag, Riksantikvarieämbetet, 5 mars Förändring och kunskapsunderlag. Anförande vid dialogseminarium kring kulturmiljövårdens riksintressen, Grängesberg 31 maj Kulturmiljön som resurs i den kommunala planeringen. Föredrag i samband med nätverksmöte på Dalarnas museum för kulturchefer och kultursekreterare i Dalarna, Falun 26 april Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag. Presentation på seminarium Kulturmiljön i kommunala planeringsunderlag En heldag om metodik och processer arrangerat av Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Örebro län, Örebro 16 februari Kulturmiljöunderlagsarbetet på RAÄ. Anförande på seminarium Modernare kunskapsunderlag Kulturmiljövårdens arbetsformer och utmaningar i kritisk belysning, arrangerat av Göteborgs universitet m.fl., Göteborg 7 december Anförande vid seminarium Kulturmiljö som moderator & generator vid workshop Regionala bilder och översiktsplanering, arrangerat av Länsstyrelsen i Västmanland/KTH, Västerås, 17 november Deltagande i och anförande vid möte om regional utveckling med Oskarshamns kommun m.fl., Oskarhamn, 25 mars Platsmarknadsföring, attraktivitet och konkurrenskraft. Föredrag vid seminarium Väsby stadsbyggnadsakademi, Upplands Väsby Kommun, 24 februari Tillsammans med Elin Berglund. Att sälja eller marknadsföra kultur- och naturmiljö perspektiv på planering och platsmarknadsföring. Föredrag på Nordisk konferens Natur, kulturarv och näringsutveckling. Landskapet som resurs för hållbar tillväxt, Åbo slott, Åbo, februari Hur skapar du en dialog med medborgarna kring planering av offentliga platser? Föredrag vid konferens Attraktiva offentliga rum, augusti 2009, Bygget konferens, Stockholm. Hur skapas attraktivitet och konkurrenskraft, föredrag och seminarium vid Sveriges kommuner och landstings (SKL) konferens Kulturens roll i det hållbara samhället, Uppsala 6-7 oktober Kulturmiljö som resurs. Föredrag vid öppet seminarium, Arboga kommun, Arboga 21 maj Presentation av resultat från projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden samt deltagande i avslutande workshop för CO-HERIT (Communicating Heritage in Urban Development Processes), Nordic-Baltic cooperation project, Arboga, maj Hur skapas attraktivitet och konkurrenskraft?, anförande vid seminarium arrangerat av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Högberga gård, Lidingö, 5 maj Ditt Arboga Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden, föredragning för Arboga kommunstyrelse, Arboga 8 oktober Tillsammans med Elin Berglund. Malmfälten i norra Sverige. Presentation vid seminarium Kulturmiljö i den kommunala arealplanläggningen utvecklingsresurs och hänsynselement, september 2007, 11

12 Reykjavik, Island. Tillsammans med Åsa Dahlin, RAÄ, Inger Olsson, Gällivare och Beate Feldmann, Södertörns högskola. Ditt Arboga. Informations- och diskussionsmöte. Presentation av enkätundersökning Ditt Arboga, Arboga kommun, 12 september Tillsammans med Elin Berglund m.fl. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser. Anförande vid seminarium i Gällivare 14 juni Utmaningar i arbetet med platsmarknadsföring, föredrag vid konferensen Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling, Västerbottens museum, Umeå februari Presentation av projekt Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden samt deltagande i kickoff workshop för CO-HERIT (Communicating Heritage in Urban Development Processes), Nordic-Baltic cooperation project, Tromsö, Norge 1-2 februari Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden. Presentation vid seminarium Plats och tradition, Riksantikvarieämbetet, 20 september 2006, Stockholm. Tillsammans med Elin Berglund. Kultur som resurs, snarare än en sektor? Föredrag vi seminariedag Utveckla det unika, arrangerad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hotel Tylösand, Halmstad, 2 juni Bilden av Ystad utveckling av underlag för kommunal planering, föredrag vid seminarium på Riksantikvarieämbetet, 18 maj Att skapa värden med planering, föredrag vid Kulturarvskollegium, Upplandsmuseet, Uppsala, 5maj Föredrag vid seminarium om Kultur och samhällsbyggande, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 14 mars Attraktivitet och utvecklingsplanering, anförande vid seminariedagar Attraktivitet hur och för vem?, Sunne oktober Att bygga möjligheter. Föredrag vid konferensen Är det möjligt med kultur, arrangerad av KTH och Vision Vimmerby, Vimmerby september Kulturen i kunskapssamhället. Föredrag vid konferensen Är det möjligt med kultur, arrangerad av KTH och Vision Vimmerby, Vimmerby september Ditt Ystad medborgarenkät, redovisning av resultat från enkätundersökning vid seminarium med politiker och tjänstemän, Ystad kommun, 30 augusti Citizen Valuation of the Urban and Built Environment in Ystad, presentation av enkätundersökningen Ditt Ystad, Sustainable Historic Towns Internal Meeting, Helsingfors, Finland 9 juni Den byggda miljön som resurs för stadens attraktivitet, föredrag vid seminarium Kulturturism utveckling av besöksnäringen i Eksjö kommun, 21 april Kultur som utvecklingsstrategi, föredrag vid seminarium Kultur som tillväxtfaktor, Östhammars kommun, 7 mars Föredrag vid seminarium Kulturmiljön som resurs och attraktion, Riksantikvarieämbetets höstmöte 1 december 2004, Biograf Rival, Stockholm. Tillsammans med Göran Cars och Ulrika Gunnarsson. Kultur, kulturarv och lokalt utvecklingsarbete. Föredrag vid konferens Rea på kulturarvet, Kulturår i Skärgården, Länsstyrelsen i Stockholm. Stockholms läns museum, Österåkers kommun, Berga teater, Åkersberga 25 november Samtalsinledare Svenska Kommunförbundets seminarium Aktuell kulturpolitisk forskning, Högberga gård, Lidingö, 7-8 oktober Analyses of the Decision-making Processes in urban Heritage Management, föredrag vid expertkonferens Sustainable Urban Heritage Management Local Community in Time of Change, april 2004, Vilnius, Litauen. 12

13 Antikvariens medverkan i tidiga processer att förstå andra aktörers argument, föreläsning vid Riksantikvarieämbetets bebyggelseantikvariedagar i Stockholm 31 mars 1 april Strukturella förändringars påverkan på kulturmiljön, redovisning av utredningsuppdrag, Riksantikvarieämbetet, 4 februari Kulturmiljövärde - vad är det? Föredrag för Föreningen byggnadskultur i Umeå, 11 december Kulturmiljöns värde i den lokala utvecklingsplaneringen, föredrag vid konferens Plats, drivkraft, samhällsprocess. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional utveckling? Vetenskapliga seminariedagar i Uppsala, oktober 2003 arrangerade av Riksantikvarieämbetet och Cerum, Umeå universitet. Att skapa värden med planering, föredrag vid seminarium En levande kulturmiljö för livskvalitet och utveckling arrangerat av Svenska Kommunförbundet och Riksantikvarieämbetet, Skellefteå september Gamla Bryggeriet i Umeå kommunikation, förhandling och beslutsfattande, föredrag vid TVÄRSprojektet TEMA SAMVERKAN seminarium IV: Natur- och kulturmiljövärden i förändringssituationer, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 8 maj Kulturmiljöer och städers attraktivitet, föredrag vid Charrette om Museum Anna Nordlander i Skellefteå, februari Vad tycker Umeborna om Umeås bebyggelsemiljöer?, presentation av enkätundersökningen Ditt Umeå, Byggnadsnämnden, Umeå kommun, 25 september Kulturmiljö resurs i kommunal utvecklingsplanering?, föredrag vid Riksantikvarieämbetets höstmöte, 1 december Heritage Management and Planning in Sweden, föredrag vid konferens Managing Our Shared Heritage Participation & Decision Making for Sustainability, Dublin, oktober Kulturmiljö i ett teoretiskt perspektiv. Om värden, aktörer och ansvar, föredrag vid seminarium på Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 3 september Kultur och regional utveckling, föredrag vid seminarium Kultur och utveckling, 4 juni 1998, Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby. Vad betyder kulturen för lokal och regional utveckling? Föredrag och deltagande vid paneldiskussion vid seminarium: Ett levande lokalt kulturliv, 1 april 1998 i Norra Latin, Stockholm, arrangerat av Svenska Unescorådet, Folkbildningsrådet och KULTUR i hela landet i anslutning till Unescos ministerkonferens om kultur och utveckling. Kulturmiljö resurs och infrastruktur. Anförande vid seminarium: Omvandling av stadsmiljöer, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2-4 december 1997, Stockholm Kulturmiljövård i centrum ett forskningsprojekt. Anförande för Sv. Kommunförbundets kulturmiljöprojekt, 20 november 1997, Krusenberg Herrgård, Uppsala Kulturen, kulturindustrin och informationssamhället. Föredrag vid konferens arrangerad av NUTEK: IT-revolutionen och morgondagens företag, november 1997, Hotell Gillet, Uppsala. Kulturmiljö på spel. Anförande vid seminarium på Byggforskningsrådet, Stockholm, 3 maj Tillsammans med G. Cars. Bana väg för miljön. Anförande vid seminarium på Länsstyrelsen i Stockholms län, 29 september

14 Öppna hus, workshops etc./workshops etc. Arrangör seminarium och mingel i samband med att boken Det förflutna i framtidens stad (Olsson, K. och Nilsson, D. red, 2014), släpptes. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 12 mars Tillsammans med Daniel Nilsson. Organisatör. Medarrangör av endagskonferens Hur ser framtidens offentliga miljöer ut? Arkitektur- och designcentrum 11 december Arrangemang Arkitektur- och designcentrum, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, samt SKL och KTH. Organisatör. Organisatör av seminarium Det förflutna i framtidens stad, Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013, Solna 7 november Tillsammans med Daniel Nilsson. Organisatör. Moderator vid, samt delaktig i planering av, seminarium Future Memory Chocices and Consequences i den svenska montern, World Urban Forum 6: The Urban Future, Neapel, Italien, 5 september Moderator, organisatör. Organisatör av workshop om kulturarvet i miljöbedömningar av planer och program, Riksantikvarieämbetet 30 oktober Tillsammans med Karolina Isaksson, KTH/VTI, m.fl. Organisatör. Deltagande i workshop om karaktäriseringar, värderingar och prioriteringar av Svenska kyrkans kulturarv, Stiftets hus, Svenska kyrkan, Uppsala 3 juni Deltagare. Deltagande i workshop om Kulturmiljön som resurs i kommunal planering, Riksantikvarieämbetet, 8 november Deltagare. Organisatör av Ditt Arboga Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden, workshop i Arboga 8 oktober Tillsammans med Elin Berglund. Organisatör. Organisatör av avnämarworkshop inom forskningsprogrammet INCLUDE, 11 december 2006, KTH, Stockholm. Tillsammans med Karolina Isaksson. Organisatör. Deltagande i seminarium Kulturens betydelse för kommuner och regioner i omvandling arrangerat av Sveriges kommuner och landsting (SKL), 29 september 2006, Stockholm. Deltagare. Globala processer och lokal identitet i små och medelstora städer. Deltagande i workshop: Påverkan på kulturarvet av strukturella förändringar, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 14 september Deltagare. Organisatör av workshop Kulturmiljön i Arboga och dess sociala och ekonomiska värden, 31 maj 2006, Arboga. Tillsammans med Elin Berglund. Organisatör. Deltagande i The Conclusive Workshop inom Interreg III projektet Sustainable Historic Towns, Tallin, Estland, oktober Deltagare. Organisatör av workshop Är det möjligt med kultur, Vimmerby september Tillsammans med Elin Nilsson och Göran Cars i samarbete med Vision Vimmerby. Organisatör. 14

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009

Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat 2009 Konferenser, seminarier och workshops som delegationen har anordnat Regeringen satsar på hållbara städer Lanseringsseminarium för det ekonomiska stödet och presentation av erfarenheter från Bygga-bo-dialogen.

Läs mer

Register till Samtid & museer 2007-2009

Register till Samtid & museer 2007-2009 Register till Samtid & museer 2007-2009 Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Kulturarvet som resurs för regional utveckling Kulturarvet som resurs för regional utveckling En kunskapsöversikt Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:1 Gösta Weissglas, Martin Paju, Lars Westin, Torbjörn Danell Riksantikvarieämbetets förlag Box

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Kulturmiljöanalys. En vägledning för användning av DIVE

Kulturmiljöanalys. En vägledning för användning av DIVE Kulturmiljöanalys En vägledning för användning av DIVE Hanteringen av kulturarvet som en ekonomisk, politisk, kulturell, miljömässig och rumslig resurs för utvecklingen av städer och platser förutsätter

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Kulturarvet som resurs för regional utveckling Kulturarvet som resurs för regional utveckling Marianne Nilson & Sven-Olof Lindquist, Centrum för Östersjöstudier Birgitta Elfström, Riksantikvarieämbetet Martin Paju, CERUM Lotta Braunerhielm, avd. för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förnya en ny stadsdel

Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 GMV - s MiljöVetenskapliga centrum 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB Besöksadress:Vera Sandbergs allé 5 B GÖTEBORGS UNIVERSITET Telefon: 031-772 4950, Fax:

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

design research #1.14 designmedvetet även under ytan FOKUS användarmedverkan Umeå vad tycker politikerna om design? reportage

design research #1.14 designmedvetet även under ytan FOKUS användarmedverkan Umeå vad tycker politikerna om design? reportage design reportage research #1.14 swedish Design research journal SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign FOKUS användarmedverkan Umeå designmedvetet även under ytan designern som co-driver i Kisumu vad tycker

Läs mer

Boverket. Lär känna din ort! metoder att analysera orter och stadsdelar

Boverket. Lär känna din ort! metoder att analysera orter och stadsdelar Boverket Lär känna din ort! metoder att analysera orter och stadsdelar -- Lär känna din ort! metoder att analysera orter och stadsdelar Boverket februari 2006 Lär känna din ort! Under arbetet med ortsanalyser

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.)

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.) SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.) Fakulteten för humanvetenskap Produktion: Tryck & inbindning: FÖRORD Societal Entrepreneurship

Läs mer

NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se

NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se NYHETSBERV Januari 2014 www.icomos.se INNEHÅLL Ordförande har ordet... 3 Aktuellt... 4 ICOMOS årsmöte hålls den 19 mars... 4 Årsavgift för 2014... 4 ICOMOS Sveriges hemsida har uppdaterats... 4 Medlemmar

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2010. www.icomos.se

NYHETSBREV DECEMBER 2010. www.icomos.se NYHETSBREV DECEMBER 2010 www.icomos.se INNEHÅLL Ordföranden har ordet 2 Aktuellt 4 Sverige ratificerar den europeiska landskapskonventionen 5 Nordisk världsarvskonferens i Visby 6 Storstäder med egen karaktär

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer