organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9"

Transkript

1 organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

2 Nr Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid mån fre Fax E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto: Gisela Thunberg (om inget annat anges) Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2008 SEK 300:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Styrelsen har ordet Friska steg framåt Med konferensen i färskt minne vill styrelsen tacka årets konferensgrupp varmt för allt ert arbete med att ordna en så fantastiskt givande och lyckad konferens! Ett stort tack också till alla andra kolleger som bjöd på tid och engagemang för att förbereda och genomföra olika programpunkter! Tack alla studenter som med stor entusiasm och arbetsiver bidrog till att allt fungerade problemfritt! Konferensen blev startskottet för vår nya gruppindelning, som vi introducerat tidigare här i Facköversättaren, se vidare information på sid 3. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår tillsammans och hälsar även nya frivilligkrafter välkomna i arbetet! På årsmötet valdes en etiknämnd, som under året ska finslipa styrelsens förslag till arbetsordning, så att den nya nämnden kan börja fungera från och med nästa årsmöte. Mötet beslutade också att införa en ny medlemskategori, studentmedlemmar; att med elektroniska utskick av kallelser arbeta mer miljövänligt och ekonomiskt framöver samt att ge medlemmarna mer tid att lämna in motioner. Läs mer i protokollet som finns under Interna dokument på vår hemsida. Detta nummer av Facköversättaren är det sista med Loole Hagberg som chefredaktör. Vi fick tillfälle att avtacka Loole under banketten, då hon också tog emot kollegernas tack i form av en stor, varm applåd. Loole har arbetat i många år med tidningen, som under denna tid vuxit och utvecklats. Vi vill än en gång tacka dig varmt, Loole, för ditt stora engagemang och din värdefulla insats för föreningen! Till sist vill jag passa på att önska er alla en riktigt GLAD SOMMAR! Karin Ashing, ordförande Innehåll FOTO: ANNA ROVELLI OLOFSSON Preliminär utgivningsplan 2008 Manusstopp Utgivning 17 juli 22 augusti 17 september 22 oktober 17 november 22 december ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 3/08 2 Styrelsen har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Arbetsgrupperna 6 SFÖ konferens Språkgrupperna 11 Årsredovisningar 12 Studentspalt & Boktips 13 Språkspalten 14 Fria ord 15 Meddelanden

3 Styrelsen informerar Vid sitt möte i Västerås utsåg styrelsen Kerstin Orsén till ny chefredaktör för Facköversättaren efter Loole Hagberg. Kerstin är journalist från Stockholm är inte medlem i SFÖ, men har lång erfarenhet av föreningstidskrifter. En närmare presentation av Kerstin Orsén kommer i Facköversättaren nummer 4, som också blir det första numret av tidningen som hon och FÖ-gruppen kommer att göra. Framöver ska alla bidrag till Facköversättaren skickas till följande e-postadress: NADJA CHEKHOV Styrelsen utsåg också ansvariga för de olika sektionerna enligt den nya gruppindelningen. Utvecklingssektionen ordföranden, f.n. Karin Ashing Medlemssektionen Lisbeth Mejer Nätverkssektionen Karin Grönwall och Marie Eriksson Konferens- och fortbildningssektionen Nadja Chekhov och Klas Törnquist Mediesektionen Nadja Chekhov Marknadsföringssektionen Ann Johansson och Tarja Koivunen Externsektionen Robert Williams Språkrådsdagen På inbjudan av Institutet för språk och folkminnen representerade Nadja Chekhov SFÖ:s styrelse på Språkrådsdagen, som anordnades i Stockholm den 8 maj. Temat var Svenskan och språkvården Evenemanget som hade lockat ca 300 deltagare, däribland ett flertal SFÖ-medlemmar, inleddes med välkomstanförande av Ingrid Johansson Lind, ny generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Därefter följde många intressanta föredrag av vilka jag här ska nämna ett par. OLLE JOSEPHSON, chef för Språkrådet, talade om svensk språkpolitik och språksituationen i Sverige Han berättade om Riksdagens språkpolitiska mål 2005 vars syfte är att svenska ska vara huvudspråk i Sverige, att svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk, att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig, att alla ska ha rätt till språk, att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. Enligt Olle Josephson är det faktiska läget 2008 inte så långt från målet. Riksdagen förväntas anta en språklag, som lagfäster att svenska är huvudspråk i Sverige, samt en minoritetsspråklag. Det kan konstateras att det föreligger en domänförlust till engelska, bl.a. beroende på att engelska är det dominerande språket inom högre utbildning och forskning. Det finns också ett alltför stort antal friskolor med undervisning helt på engelska. Rätten till svenska är eftersatt liksom rätten till modersmålet, oftast beroende på att lärarna är dåligt utbildade och att modersmålsundervisningen har mycket låg status. En intressant uppgift som Olle Josephson nämnde var att svenska är det största språket i Sverige, engelska är näst störst, på tredje plats kommer arabiska samt att bosniska, kroatiska, serbiska (BKS) är det fjärde största språket i Sverige. BJÖRN MELANDER, professor i svenska vid Uppsala universitet, talade om svenskan och engelskan i dagens samhälle och konstaterade bl.a. att engelskan fortsätter att vinna mark över svenskan inom utbildning, affärs- och näringsliv samt forskning. ETT FÖR MIG NYTT och spännande ämne var multimodala texter, som Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, berättade om. Vad handlar det då om? Det är samverkan mellan text, bild och grafik. I en multimodal analys undersöker man hur text och visuella uttryck skapar sammanhang och kom- municerar med oss. Man tittar alltså på hela framställningen och hur elementen kombineras för att skapa mening. Jana Holsanova presenterade delar av sin forskning om hur vi läser på olika sätt och tar till oss texter, bilder och grafik. MARGARETHA SVAHN, forskningschef för Dialektavdelningen på Institutet för språk och folkminnen, talade om Dialekt och identitet i dagens Sverige. Hon konstaterade bl.a. att dialekterna lever men i en helt annan form än tidigare, beroende på livsstil. På frågan om blattesvenska är en dialekt, svarade Margaretha Svan att den är ett ungdomsspråk, att det t.ex. finns skillnader mellan det språk som talas i Rosengård och i Rinkeby, att hon personligen gärna vill se blattesvenskan som en dialekt och samtidigt höja statusen för Rinkebysvenska. I SEPTEMBER 2008 utkommer den nya upplagan av Svenska skrivregler. Ola Karlsson, språkvårdare vid Språkrådet, berättade att skrivreglerna egentligen inte innehåller några nyheter när det gäller ändringar i språket. Det som är nytt är t.ex. logotypskrivningar, direkt anföring, citathantering, rubrikhantering, brev- och hälsningsfraser, punktlistor, kyrillisk translitterering, varumärken och diakritiska tecken. Boken innehåller också mer skrivråd och är mer normativ. Politiska partier och riksdagspartier ska numera skrivas med versal begynnelsebokstav, även förkortningar och sammansättningar. Exempel: Fp, Folkpartiledare. Svenska skrivregler kommer även att finnas tillgängliga i en E-boksversion och Språkrådet kommer att ha en egen webbavdelning för skrivregler. PROGRAMMET AVSLUTADES med prisutdelning under högtidliga former. Erik Wellanders pris för forskning inom språkvårdens område gick i år till professor Jan Einarsson vid Växjö universitet. Prisutdelare var professor Mats Thelander. Justitieminister Beatrice Ask delade ut Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt myndighetsspråk till årets vinnare Försäkringskassan. Juryns motivering löd: Det nära och prestigelösa samarbetet mellan jurister och språkvårdare är föredömligt och har lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer. De ger en bra grund för det fortsatta arbetet med Försäkringskassans beslut. NADJA CHEKHOV facköversättaren 3/08 3

4 ARBETSGRUPPERNA FÖ-gruppen Tack och hej, leverpastej! (citat från Berts sista dagbok) Med blandade känslor säger jag nu farväl till denna fantastiska tid som chefredaktör. Det har varit gôrkul, som vi säger i Göteborg, att ha haft hand om detta viktiga språkrör. Efter åtta år är det dags för förnyelse och uppstramning. Outsourcing kallas det visst. Från djupet av mitt hjärta önskar jag dig nu lycka till, Kerstin Orsén, som blir min efterträdare. Med din erfarenhet och journalistiska bakgrund kommer du säkert att lyfta tidningen ytterligare ett snäpp. Du har en fantastisk redaktionsgrupp, där alla besitter olika slags kompetens. Utan er hade det aldrig blivit en tidning med så hög kvalitet. Jag vill också passa på att tacka alla underbara SFÖ-skribenter som fyllt tidningen genom åren. Här nedan kan ni se Mats Linders sammanställning av enkätundersökningen, som var mycket intressant att läsa. Apropå hjärta. En strof dök plötsligt upp i mitt huvud på konferensen under årsmötet, när vi diskuterade den etiska nämndens vara eller icke vara. Det var Sonya Hedenbratts refräng Låt hjärtat va me, allt du gör beror på de. I allt struktur- och effektivitetstänkande, vilket säkert behövs i en så stor organisation som SFÖ, är det viktigt att inte glömma hjärtat. Våga vara Loole Hagberg den person som säger vad du tycker och inte bara följer det som omgivningen förväntar sig av dig. Om man inte lyssnar till sitt hjärta, blir det lätt ett slags rollspel. Du får kanske en klapp på axeln och några väl valda ord, men inom dig finns besvikelsen och du tappar ditt sanna jag. Om det är något som jag har saknat i tidningen genom åren, så är det just detta debatt, men även små roliga vardagshändelser. Ha det så gott i hängmattan och låt hjärtat va med, glöm för all del inte de LOOLE HAGBERG Teknik och översättarens vardag populära inslag i Facköversättaren mars genomfördes en webb-baserad I enkät om Facköversättaren vilken typ av innehåll vill medlemmarna se, vad man tyckte om ett urval inslag från de två sista numren 2007 och vad man i övrigt ville se/slippa se. 318 av 939 medlemmar svarade, alltså 34 %, vilket får anses vara ett mycket bra utfall. I FRÅGA 1 bad vi läsarna gradera viktigheten (på en skala 1 5) av innehållskategorierna SFÖ-relaterat material, Material om översättning och översättaryrket samt Trivsamt/ lättsamt övrigt material av varierande slag. Inte helt förvånande blev det en klar seger för den andra kategorin, med den första på andra plats och den tredje ganska långt efter. FRÅGA 2 handlade om att betygsätta 11 olika inslag, valda i avsikt att utgöra exempel på typiska slag av artiklar, notiser osv. Här var variationerna betydligt mindre, och genomsnittsbetygen låg på 3,05 3,51. Det är dock kännetecknande för undersökningar av denna typ att resultaten samlar sig just kring medel. Tydligt var dock att artiklar med praktiska anvisningar och tips är mycket populära. Även ledaren och recensionen fick höga betyg; båda var också rätt starkt relaterade till medlemmarnas arbetssituation. I den här undersökningen fick presentationer av personer (översättare eller med anknytning till översättaryrket) låga betyg, men att döma av de särskilda kommentarerna se nedan var det nog mer en tillfällighet beroende på upplägget. Reseskildringen var klart mindre intressant. DE TVÅ SISTA FRÅGORNA gällde vad läsarna ville se mer respektive mindre av i Facköversättaren. Glädjande nog fick vi en uppsjö av svar. Särskilt många var det som talade om vad man ville se mer av. Klara segrare här blev artiklar om översättarens arbete och förutsättningarna för detta presentationer/intervjuer av översättare, och en fortsättning på serien om översättarens vardag. Även texter om framtidstrender, yrkets utveckling och forskning inom översättning vill man se. I artiklar om översättaren som företagare, t.ex. om marknadsföring fick många omnämnanden. Artiklar och tips om tekniska hjälpmedel (främst datorprogram) är önskvärda. Många röster gavs till information om lexikon/ordböcker/facklitteratur/referensmaterial ett ämne som framför allt bör täckas via tips och länkar på hemsidan, men som självklart ska ha sin plats även i vår tidskrift. Under samma rubrik kan också placeras önskemål om beskrivningar av problemlösning. Språkfrågor och språkvård fick många omnämnanden. Detta är å ena sidan självklart eftersom översättare är mycket språkintresserade; å andra sidan är tillgången till språkrelaterat material av hög klass i böcker, tidskrifter (på svenska åtminstone) och webbaserat material mycket god och vanligtvis skrivet på hög expertnivå. INTE SÅ FÅ OMNÄMNANDEN fick SFÖ-relaterat material och material om översättning/översättare i andra länder. Jag påminner om att det inte handlar om betygsättning av artiklar som brukar återfinnas utan vad man vill se mer av. En person föreslog att Facköversättaren skulle publicera sammanfattningar av intressanta diskussioner på SFÖ-debatt och det kommer vi att försöka hinna med mer av i fortsättningen. Vill se mindre av var det betydligt färre som svarade på. Högst hamnade reseskildringar och material som inte är översättarrelaterat. SOM AVRUNDNING ett par citat: Kommer inte på nå t jag absolut inte vill se i tidningen, och följande synnerligen positiva kommentar (det fanns flera liknande): Jag har nog inte sett en enda onödig artikel i tidningen hittills... jag skulle inte klaga om den blev 100 sidor tjock). Tack för en bra och nödvändig tidning! Hela sammanfattningen finns att läsa på SFÖ:s webbplats. Ett stort tack till alla som deltog! Ni har bidragit till tidskriftens fortsatta utveckling. MATS DANNEWITZ LINDER 4 facköversättaren 3/08

5 ARBETSGRUPPERNA Mentorgruppen Många möten mellan människor! Under årets konferens i Västerås var mentorskap en viktig del av programmet, med två egna programpunkter. På lördagen höll Kaj Bente Henriksson ett föredrag Mentorskap från mystiskt till praktiskt som handlade om hur mentorskap fungerar i praktiken och vad som är viktigt att tänka på i mentorrelationer. Drygt ett tiotal personer deltog i den andra programpunkten, söndagens workshop, där föreningens ettåriga mentorprogram presenterades, följt av en gruppdiskussion om hur mentorer och adepter bör vara, och hur relationen kan gynna båda parter. Flera intressanta frågor togs upp, till exempel konkurrens och tillgänglighet. På årets konferens hade mentorgruppen för första gången ett eget informationsbord. Där visade vi upp handboken Goda råd till nyblivna översättare som finns att hämta på webbplatsen. Intresserade kunde även köpa Kaj Bente Henrikssons bok om mentorskap. Boken finns även att låna hos mentorgruppen. Vi presenterade också dokumentet Överenskommelse mellan mentorer och adepter, som innehåller tips till mentorer och adepter samt en mall för ett avtal som man kan sluta sinsemellan, och det finns också att hämta på webbplatsen. I sin kasse kunde alla konferensdeltagare hitta broschyren SFÖ:s mentorprogram. Kontakta kansliet om du vill beställa broschyren! Under konferensen anmälde ett tiotal personer att de vill ha en mentor och några stycken anmälde sig som mentorer. Just nu har vi glädjande nog ett 50-tal mentorer i föreningen, och arbetar så snabbt det går med att matcha dessa med lämpliga adepter. Tanken är att mentorverksamheten ska vara en stående punkt på alla konferenser, eftersom konferensen är ett naturligt tillfälle att mötas. Inom det ettåriga mentorprogrammet är det tänkt att konferensen kan fungera som start- och slutpunkt för mentorrelationerna, om parterna känner att de har uppnått sina mål. Naturligtvis kan nya mentorrelationer även bildas under årets gång och då kan konferensen fungera som en delårsträff i stället. Om du vill läsa mer om mentorskap går du in på klickar på Bli medlem/mentorskap i menyn till vänster (http://www.sfoe.se/blimedlemmentorskap. php). Om du vill läsa mer om mentorgruppen klickar du på Arbets- och språkgrupper/ Mentorgruppen i menyn till vänster (http://www.sfoe.se/arbetsochsprakgruppermentorgruppen.php). Vi vill till sist passa på att tacka alla som kom och pratade med oss under konferensen! Vi hoppas att vi ses nästa år igen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss! MENTORGRUPPEN Utlandsgruppen Direkt från himmelriket Vi har flyttat till södra Tyskland. Det är fascinerande hur mycket som kan vara annorlunda i ett land som inte ligger så långt bort från Sverige. Även små vardagliga saker. Jästpaketen innehåller till exempel bara 42 gram jäst istället för 50 gram. Hålslagen gör två hål i istället för fyra och pärmarna ser annorlunda ut. Barnen går oftast bara till middagstid på dagis och får med sig smörgåsar hemifrån. Det finns inget smågodis. Och ingen förstår vad som menas med Samstags-Bonbons. Här äter man godis när man känner för det, ingen ordning alls. DET ÄR EN MÄRKLIG erfarenhet att bli utlänning. Från att ha känt mig som en helt vanlig människa har jag blivit svensk. Plötsligt förstår jag hur konstigt det måste kännas för en japan att höra låtsasjapanska i svensk bilreklam. Det svenska säljer som smör i Tyskland. Nallebjörnsvänliga, släpiga röster gör reklam för IKEA och SEB med något som liknar svensk accent. Livsmedelskedjan Plus hade nyligen en kampanj med produkter från Norden med slogan Alles Gute kommt von oben ( Allt gott kommer från ovan ). SVERIGE LIGGER BRA mycket närmare himmelriket än Tyskland. Det är inte bara en utbredd fördom, utan något man faktiskt kan se i verkligheten. Eller nästan i alla fall på TV. Häromveckan ropade min svärfar på oss. Han ville visa något som gick på TV. Titta, det är Sverige! sa han. Röda timmerstugor, blåa sjöar, gröna ängar. Sverige helt klart. Men skådespelarna? De pratar flytande tyska och ser väldigt tyska ut, trots den blonda hårfärgen. Serien heter Inga Lindström och är en heltysk produktion på svensk mark. Tittaren får tillfälle att ohämmat vältra sig i tyska idylldrömmar i ett något modifierat Sverige. Dessa låtsassvenskar köper exempelvis glass från ett cykelbud med en tjärad trälåda som frysbox. Inget Hemglass-tutande där inte. En högst surrealistisk upplevelse för en svensk som lärt sig att snarare förknippa det svenska med tung socialrealism. De Inga Lindström en tysk produktion om idylliskt svenskt vardagsliv. svenska turistbyråerna gnuggar naturligtvis händerna och ger ut särskilda Inga Lindström -kartor. Enbart på tyska, förstås. DET ÄR ALLTSÅ inte konstigt att jag ständigt bemöts med frågan Men hur kan du flytta från Sverige till Tyskland? Det är lite svårt att förklara för en tysk. Svaret brukar bli ett lite uppgivet Naturen är inte allt. SARA ERLANDSSON FOTO: BAVARIA FILM facköversättaren 3/08 5

6 SFÖ KONFERENS 2008 FOTO: BJÖRN OLOFSSON SFÖ:s konferens 2008 Tema Översättning ett mysterium? Den mest välbesökta konferensen någonsin, med 360 deltagare! En fantastiskt välordnad konferens på ett fläckfritt hotell. Konferensen gav ett professionellt intryck. En välorganiserad, rolig och intressant fredagsutflykt. En bra mix av olika ämnen/föredrag. Här fanns något för alla! Mycket bra konferens, både innehållet och läget. En total upplevelse! Bäst hittills! Lovorden har bokstavligen haglat över oss i konferensgruppen och vi tackar för de vänliga orden. All svett och möda blir väl värda besväret med så mycket beröm! Den webbaserade utvärderingen är klar och omdömet kunde inte bli tydligare: av 133 svarande tyckte 83 personer att konferensen som helhet var Mycket bra, 49 personer svarade Bra och 1 person svarade Mindre bra. Ingen tyckte att konferensen var Dålig. Årsmötet fick däremot svidande kritik: hade kunnat förberedas bättre så att det inte drog ut på tiden, synd att årsmötet tog över lördagens program, placera gärna årsmötet på söndagen, som tidigare, årsmötet var en skandal etc. Många blev djupt besvikna över att CAT-fighten fick maka på sig till söndagen på grund av att årsmötet blev förlängt. Flera deltagare önskar se Jonas Hallberg som hedersmedlem i SFÖ, och vi kan stolt meddela att han numera är intressemedlem! Vi ska dock inte sticka under stol med att även konferensarrangemanget fick lite kritik. Bland annat tyckte man att banketten var för lång, att det var dåligt att man serverade lax två gånger på samma dag, att lokalerna i vissa lägen var för bullriga, att det var trångt Ja, trångt var det! Men så går det när man preliminärt räknar med mellan 250 och 300 deltagare och i stället lyckas locka till sig 360. Västerås stadshotell är faktiskt inte byggt för fler än 300 personer! Konferensgruppen ber om ursäkt för detta. Vi hade aldrig i vår vildaste fantasi räknat med en sådan succé! Stort tack alla ni som har bidragit till att göra den här konferensen till ett så lyckat arrangemang: Våra underbara studenter, som var lika glada och trevliga även när de rimligtvis borde ha varit helt utmattade Ulla på kansliet, en klippa som alltid Den fantastiska personalen på Elite Stadshotellet Och sist men inte minst, alla talare, utställare och sponsorer! Ni som missade någon föreläsning kan läsa om den i detta och nästa nummer av Facköversättaren. Dokumentation från konferensen finns upplagd på sfoe.se. Där presenteras också en mer utförlig sammanfattning av utvärderingsenkäten. Vi tackar för oss och önskar nästa års konferensgrupp lycka till i arbetet med Konferens 2009! KONFERENSGRUPPEN facköversättaren 3/08

7 SFÖ KONFERENS 2008 Nyttigt om datasäkerhet Björn Olofsson har över 25 års erfarenhet av översättning. Han är också lärare i översättning vid Stockholms universitet. Björn började med att definiera begreppet datasäkerhet: skydd mot förlust och oönskad spridning av information. Han berörde några grundprinciper: Var uppmärksamma på yttre hot och håll er informerade. Läs datatidningar. Var ännu mer uppmärksamma på de inre hoten. Skapa goda säkerhetsrutiner och tilllämpa dem. Använd en gammal dator att ladda ned spel och annat kul på, använd inte arbetsdatorn. Hot mot datasäkerheten: stöld, brand och slarv (på grund av kraschad hårddisk, dator- eller hårddiskbyte osv.). Rekommenderade åtgärder: håll ordning och reda, håll koll på var informationen finns. Ha en bra men enkel administration så att du verkligen använder systemet. Gör backup minst en gång per dag. BACKUP Här är några av Björns viktigaste tips om backuptagning: Automatisera så du själv slipper minnas när backup ska göras. Välj noggrant ut vad som verkligen behöver säkerhetskopieras. Gör en fullständig backup någon gång ibland. Gör en differentiell backup minst dagligen. Ha alltid två uppsättningar, till exempel två hårddiskar en i det brandsäkra skåpet och en i datorn. Har du backupen framme vid datorn kanske tjuven tar både datorn och den externa hårddisken! De pågående jobben är viktigare att skydda än avslutade projekt som du kanske redan fått betalt för. Björn rekommenderar separata hårddiskar som lagringsmedier och nämnde Maxtor och LaCie som två bra produkter som enkelt ansluts med USB eller firewire. Det går att få 500 GB för runt tusenlappen. DESTRUKTION Det är viktigt att förstöra känslig och sekretessbelagd information. Därför ska du inte nöja dig med att formatera om hårddisken innan du säljer din begagnade dator det krävs mera städning än så. Björn rekommenderade ett shredderprogram, till exempel SafeIT Filradering för 300 kr. TRÅDLÖSA NÄTVERK Några tips: Använd lösenord. Byt namn och lägg till ett eget Gör alltid en backup Björn Olofsson delade med sig av hur man skyddar sin dator. lösenord. Byt också namn på arbetsgruppen, och använd inte MSHome. Använd brandvägg. SPAM Björn menade att 90 % av e-posttrafiken består av spam. Det finns gratis spamfilter på till exempel Fråga om din e-postleverantör har ett spamfilter som kan stoppa en del spam redan på servern. Glöm inte heller att granska spammappen. Det kan hamna helt legitim e-post där. Lär spamfiltret vilka e-post du verkligen vill ha, så blir spamfiltret allt bättre på att ta hand om rätt e-post. Använd inte jobbadressen när du uppger din e-postadress på webben. Skaffa en särskild slaskadress via hotmail, gmail, yahoo eller liknande. Och använd aldrig länkar av typen Klicka här om du inte vill få fler mejl från oss det är ett garanterat sätt att mångdubbla sina spam. Nu vet ju avsändaren att din e-postadress fungerar! YTTERLIGARE TIPS Ställ in Windows Update att köra automatiskt. Då täpps de senast kända säkerhetsluckorna till i Windows. Att byta webbläsare och e-postprogram kan ge större säkerhet. Byt Internet Explorer mot Netscape, Opera eller Firefox. Kör du Outlook eller Outlook Express kan du höja säkerheten genom att byta till Eudora, Pegasus eller någon webbaserad e-postklient som hotmail, gmail eller yahoo. Vill du trots allt fortsätta att använda Outlook eller Outlook Express bör du åtminstone avaktivera förhandsgranskningsfönstret, som utgör en säkerhetsrisk. Var inte godtrogen! säger Björn Olofsson med emfas. TESTA DIN DATORMILJÖ Det finns ett minitest du kan köra. Googla på symantec + securitycheck så hittar du det. Det finns också ett maxitest du kan prova gratis på Du blir då utsatt för en hackerattack. Klarar du den har du fått MVG i datorsäkerhet! För att köra testet måste du ange din IP-adress. Den får du fram genom att välja Start/Kör. Skriv cmd och tryck på Enter. I fönstret skriver du ipconfig och trycker på Enter. Nu ser du ip-infon. Mer info om säkerhet finns bland annat på (Säkerhet). Björns tips kommer att finnas på SFÖ:s webbplats. Titta på dem och inför eventuella förbättringar redan nu innan det blir för sent! EVA HELJESTEN facköversättaren 3/08 7

8 SFÖ KONFERENS 2008 Facksvenska: finns den i framtiden? Mats Svegfors Att använda språk är som att cykla, förklarade Mats Svegfors. Alla gör det, men få vet hur det faktiskt går till. Svegfors är tydligen en av de få. Den tidigare chefredaktören på Svenska Dagbladet, numera landshövding i Västmanlands län, pekade elegant och effektivt på språkets potential och problematik med hjälp av ett antal olika språksituationer: familjeträffar med utländska släktingar och flerspråkiga barn, avhandlingar kryddade med citat på Från mus till elefant styrka och avslappning för kontorsråttor Ett av de mer praktiska föredragen under konferensen var Irene Elmerots workshop om ergonomi på kontoret. Hon har deltagit i ett EU-finansierat växtkraftprojekt för egenföretagare och passade på att skaffa sig kunskap om hälsa på arbetsplatsen. Övning nummer ett kördes igång efter en kort introduktion. Hela salen uppmanades att frottera händerna varma. Händerna skulle sedan läggas över ögonen varefter 10 andetag skulle tas. Viktigt är koncentration i nuet. För att sätta igång blodcirkulationen visades en andra övning, s.k. Jumping Jacks (hopp på ställe med armar och ben åt sidorna). ARM/RYGGÖVNING Håll armarna rakt framför dig, under axelhöjd, dra samtidigt ihop skulderbladen så att ett mynt ska kunna hållas fast. Dra sedan långsamt armarna in mot kroppen. En annan övning innebar vanliga armhävningar, direkt lutad mot väggen eller med en stor (fitness/pilates-)boll som Irene rekommenderade oss att ha hemma eller på kontoret. Rak kropp, bara armbågarna ska böjas. Med bollen gör du samma sak mot väggen. Om det känns för lätt tar du ett steg ut från väggen. 10 st/dag är en bra början. främmande språk, och utredare som brottas med att beskriva specifika förhållanden i Sverige eller utlandet på ett sätt som verkligen betyder något för läsaren: Blott Sverige svenska landsting har! Att citera Almqvist och Wittgenstein på en konferens för facköversättare kräver sin man, men Svegfors tes var ändå välkänd för de flesta: språkets begränsningar bildar gränserna för vår värld och för våra tankar. Och så till kärnan i hans presentation: Kommer morgondagens facksvenska att drunkna under den våg av anglicismer som sköljer över oss? Avgörandet ligger inte i våra händer enligt Svegfors. Språkets utveckling är en spontan ordning. Man styr den inte vare sig med vilja eller lagar. Men det finns mycket som talar för att facksvenskan överlever inte bara för att ge namn åt det som inget annat språk adekvat kan beskriva (samhälleliga fenomen, nationalhistoriska begrepp, osv.) utan även för vardagliga innovationer. Det är ingenjörskonst, medicin och naturvetenskap som Irene Elmerot efter bollövningen. BOLLÖVNINGAR Att sitta på bollen är en annan bra övning eftersom det är omöjligt att sitta still. Lyft ett ben i taget, sittande i bra ställning med en osynlig tråd från huvud till tak. Om det är för lätt, lyft motsatt arm samtidigt. Här tränas de sneda bukmusklerna. Bra för hållningen! stått för många av våra nya ord. Tänk bara på vanliga svenska ord som musmatta, provrörsbefruktning och härdsmälta. Tecken på att språket är seglivat finns även på annat håll. Geografiska dialekter må försvinna, men floran av sociala dialekter växer. Teknikerna må ta till sig utländska ord, men passar de inte in i svenskans böjningsmönster kommer mannen på gatan att förkasta eller anpassa dem, precis som han alltid har gjort för att dra nytta av behändiga främmande ord som beskriver det som det befintliga ordförrådet i hans modersmål inte förmår beskriva. Trots farhågorna och domedagsprofeternas jämmer verkar ett gemensamt fackspråk baserat på engelska mycket avlägset. Facksvenskan kommer att finnas i framtiden därför att facksvenskan fortfarande kommer att behövas. Det är helt enkelt det bästa och mest pålitliga verktyg vi har för att sköta de livsviktiga kommunikationerna med resten av världen. IAN HINCHLIFFE SJÄLVMASSAGE VID RYGGONT (med en käpp). Lägg dig på rygg på golvet med käppen. Ligg kvar tills du kan slappna av på det onda stället, eller flytta käppen uppåt och slappna av på fler ställen, det tar ca en halvtimme att gå igenom hela ryggen. Viktigt: kronisk värk kan inte behandlas med denna övning, utan kräver läkarvård. HUVUDMASSAGE Lägg handflatorna på huvudet, massera eller snarare flytta på hela skalpen. Irene avslutade med elefantövningen: innan du tar tag med ena handen i näsan för att göra en låtsad snabel med händer och armar, sätter du istället ihop den hand som skulle ha hållit i näsan med den andra handen, och trycker armbågarna nedåt mot fötterna. Bra för axlarna. SIST AV ALLT, glöm inte dricka vatten. Ha hellre ett glas än en flaska vid datorn så att du måste gå upp och fylla på under dagen. Och få inte dåligt samvete om du inte har tid att göra övningarna. Hellre då och då än ingenting alls. Utförligare beskrivningar finns att hämta på JESSICA JANSSON 8 facköversättaren 3/08

9 Konsten att översätta det oöversättliga SFÖ KONFERENS 2008 Vilket är ditt bästa minne från konferensen? Jonas Hallberg i högform. En nattlig diskussion med Lotten Bergman, Jonas Hallberg och ett gäng SFÖ:are om hur ordet Dyngrak uppstod och hur man går till väga för att översätta det till olika språk! Margareta Hamrén Så stod Jonas Hallberg på vår scen stor, oberäknelig, ironisk; i full gång med att översätta det oöversättliga. Men han var mer kulturtolk än översättare, en ordlekare och ordvrängare snarare än en nydanare. Han målade bilder på skärmen han traverserade framför invecklade bilder som bara fanns i hans och lyssnarnas bubblande hjärnor. För skärmen var tom! Jonas pekade med hela handen och vi skapade; han spetsade språket med ironi och obesvarade frågor och vi skrattade. Och sen besvarade han frågorna utan att ge svar och vi tog emot. Till slut konstaterade han med glimten i ögat att översättning som utövning är omöjlig men nödvändig och antydan vibrerade i rummet att kollektivet framför honom var lika osannolikt och lika av behovet påkallat. Hade han inte bevisat det? Vi tackar Jonas för det samt för en mycket njutbar stund. SVEN H BOREI Jag vann Amestos frågetävling utan fusk! Joaquin Moya Standarder för översättningskvalitet Spöket på Engsö slott! Malin Reimers Tisha Klemetz en multikulturell översättare. För att avgöra om en översättning håller god kvalitet behöver man veta vad ändamålet med översättningen är. För att mäta kvaliteten har standardsystem utvecklats. Det finns dels en amerikansk standard, ASTM, dels en europeisk, CEN. ASTM har elva steg och förklarar terminologin i detalj medan CEN har sex steg och dokumenterar de steg man ska följa. Enligt Tisha Klemetz är ASTM en mer diskuterande standard som syftar till att uppfylla kundens behov. CEN fokuserar, i likhet med ISO-certifiering, mer på den process man ska följa. Tisha berättar att de båda standardsystemen ska integreras på sikt. För alla som följer arbetet med terminologibanker och andra efterlängtade databaser är det inte förvånande att höra att integreringen kan ta tid. Flera år är mer än sannolikt. Tisha är vad man kallar multikulturell. Hon bor på Mallorca, har svensk far och spansk mor. Hon har studerat i USA och rör sig obehindrat mellan språken. En ung, ambitiös SFÖ-medlem med andra ord. Strax innan vi bryter upp från konferensen får jag en pratstund med Tisha. Hon har förstått att jag är intresserad av healing och berättar: Jag föddes med cystisk fibros. Healing har hjälpt mig väldigt mycket. Jag försöker komma ihåg allt jag kan om sjukdomen och häpnar. De flesta människor som drabbas av cystisk fibros överlever inte tonåren. Här har vi en till synes helt obruten person med mycket energi. Tisha berättar om sin kamp och har gett tillstånd till att vi publicerar en länk till hennes egen berättelse: com/cysticfibrosis.htm MAI OTTOSON Jättekul att vara här och sjunga med min kör Harmony Show Chorus with a Licence to Thrill. Anna Rovelli Olofsson Medan vi satt och lyssnade på Jonas Hallberg kunde vi följa fotbollsmatchen mellan Chelsea och Manchester United i vår laptop. Jag har mindre bra känslor för Chelsea. Jonas MacArthur (skotte) facköversättaren 3/08 9

10 SPRÅKGRUPPERNA Finska Kontaktperson: Aija Myllymäki, , Sommar i Finland Den finska sommaren är fylld med evenemang för varje smak här är ett axplock av det mångskiftande utbudet i sommar. TEXT: AIJA MYLLYMÄKI Eukonkannon 13. maailmanmestaruuskisat Sonkajärvellä Kihveli soikoon Hankasalmella Maailman ainut vuosittain järjestettävä monipäiväinen kansainvälinen skifflemusiikkitapahtuma Suopotkupallon MM-kisat Vuorisuolla Ylläs soikoon! Äkäslompololla Tanssinystävien kesätapahtumassa tanssitaan lähes yötä päivää Suolentiksen maailmanmestaruuskisat Haukivuorella Löylyn MM-kisat Heinolassa Siirrettävien saunojen kokoontumisajot Teuvalla Vegfest Tampereella Vegaaniliiton järjestämä suuri kasvisruokatapahtuma Keskustorilla Vanhan kirjallisuuden päivät Vammalassa Esillä 60 antikvaarisen kirjakauppiaan valikoimia ja kirja-alan uusia kuulumisia. Kuopion kansainväliset viinijuhlat Vuoden teemana Argentiina Jänkhällä Jytisee Saariselällä Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma Ilmakitaransoiton MM-kisat Oulussa Oikein aurinkoista ja rentouttavaa lomaa kaikille suomiryhmäläisille! Engelska Kontaktperson: Helen Taylor, , Becoming a translator This is the first of two articles about becoming a translator. I began by submitting these questions to members of the Swedish>English translation list. In the second article, I will present the survey results and tell you how I came to this topic in the first place. In the meantime, why not consider how you would answer these questions. 1) Why did you become a translator? a) I like working with words b) I enjoy the challenge c) I thought it was a natural thing to do because I feel comfortable in both languages d) I liked the idea of working for myself e) I didn t feel I could find any other satisfying job f) It s very profitable g) Other 2) What do you like most about translation? a) I can make my own hours b) I get to interact with so many different kinds of people c) I learn so much from translating different kinds of texts d) It s like putting together a puzzle every time I translate e) I enjoy the chance to be creative f) It s satisfying to take on a big task and complete it g) I like following routines h) It s neat to learn and use the different technologies involved i) I m making lots of money j) Other 3) What do you like least about translation? a) It s hard to avoid having either too much or too little work b) It gets boring to translate the same kind of stuff all the time c) When I don t know what the author is trying to say, I don t know what to do d) It s irritating to deal with so much poor Swedish writing e) I wish I could translate something more exciting f) It seems like I m always about to miss deadlines g) I can t plan my schedule h) Customers are so hard to deal with sometimes i) It s hard to save much money after taxes j) Other MIREILLE KEY 10 facköversättaren 3/08

11 LÄRDOMAR Del 6 av artikelserie i 6 delar om årsredovisningar Få bukt med årsredovisningarna Årsredovisningssäsongen slutar inte i och med leverans och publicering av rapporterna. Kunder och PR-byråer brukar kalla till uppföljningsmöten för att diskutera vad man kan lära och ta med sig till nästa års arbete. TEXT: JUDY PETERSEN OCH AR_TRANS GOOGLE GRUPPEN Här har vi listat ett antal tips för de översättare som av en eller annan anledning inte blir kallade till sådana möten: FOTO: STOCKXPERT OM DU... vet att byrån eller kunden använder programvara av typen Control Print för att kontinuerligt göra ändringar i den svenska versionen... måste hantera ett antal uppgifter utöver själva översättningen Upplevt att tiden inte räckte till, på grund av att du råkat acceptera uppdrag från andra kunder i tron att de inte skulle påverka arbetet med årsredovisningarna, eller allför många årsredovisningskorrektur inkom samtidigt Har anteckningar om terminologi och kundpreferenser spridda i diverse Inte blev inblandad i korrekturläsningen, eller inte fick kopior på handgjorda rättningar i slutversionen Vet att det finns sätt att förbättra processen Vet att önskelistor ej beaktas och att möten är svåra att få till I SÅ FALL... boka tid med din terapeut direkt efter det att du berättat för kunden om dina andra, högre, timpriser för rad-för-rad-jämförelser och sistaminuten-uppdateringar.... skapa en uppföljningsmapp och en fil per kund. Ange datum i filnamnet. Samla dina kommentarer i filen. Lägg in en kommentar i din uppföljningsfil som påminnelse att säga nej till oplanerade projekt från nya kunder, samt planera för extrahjälp ungefär två tre veckor före årsmötet. Lägg in alla anteckningar i en terminologilista och/eller stilguide per kund. Be din kontakt scanna in och skicka dessa så du kan göra anteckningar inför nästa års arbete. Detta är speciellt viktigt om kunden bytt terminologi i sista minuten. Det sparar också tid eftersom du då inte behöver ladda ner den publicerade versionen och (mödosamt) jämföra den med din slutleverans. Lägg in alla anteckningar i din terminologilista. Skapa en önskelista. Boka ett möte där du kan ta upp frågeställningar med projektdeltagarna under mer avstressade former. Punkter att ta upp skulle kunna vara: Be designern att tillåta 10 % expansion (eller mer) för att undvika senare layoutarbete och kostnader. Begär att få grundtexten i Word-format, utan siffror men med en bifogad pdf-fil med alla siffror så du kan se layouten OCH huruvida resultatet är vinst eller förlust... Diskutera nackdelarna med årsredovisningar i Excel-format. Begär att någon tar ansvaret för att kontrollera att siffrorna i slutversionen visas på korrekt sätt, exempelvis 320,000 i stället för , och att alla sifferuppgifter i finansiella tabeller är korrekta. Be om förslag för att lösa TSEK-problematiken. Begär att finanspersonalen antingen googlar eller studerar IFRS för att undvika tidskrävande frågor av typen Ska det verkligen vara Cash and cash equivalents?. Starta en lobbygrupp inom SFÖ i syfte att kommer till rätta med årsredovisningsproblem på nationell nivå. facköversättaren 3/08 11

12 NYHETER Studentspalten Översättare och tolkar har det gemensamt att de översätter och överför text, talad som skriven, från ett språk till ett annat. Jessica har träffat konferenstolken Marta Kedzierska som jobbar i Bryssel sedan flera år och som nyligen fått en temporär anställning vid EU-kommissionen. Jessica Jansson, Att tolka för EU Hej Marta, hur och när kom det sig att du blev intresserad av tolkyrket? Det började med en kurs i översättning på Tolk- och Översättarinstitutet, TÖI. Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb? Jämfört med översättning så hamnar inte tolkningen på papper, men jag har förstått att det inom vissa institutioner spelas in mer och mer av tolkningarna. Det gäller att vara snabb och vaken, koncentration är a och o. Man bör ha koll på ämnet för dagen, men också nyheterna. Det är ett roligt och spännande jobb! Har du arbetat med traditionell översättning någon gång? Nej. Du har tidigare rest en del till Luxemburg och Strasbourg, vad tycker du om de städerna i jämförelse med Bryssel? Läste just att Bryssel korats till Europas tråkigaste huvudstad. Det är klart att Luxemburg och Strasbourg är färggladare och mindre förorenade än Bryssel, det är väldigt fint i de båda städerna. Å andra sidan tror jag att Bryssel har mer att erbjuda i längden. Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag som tolk vid Kommissionen? Tolkning till svenska förekommer sällan på kommissionsmötena. Kommissionen tillhandahåller också tolkning åt rådet och det är där man kan hitta de flesta svenska tolkarna. Oftast jobbar man i olika rådsarbetsgrupper och det finns många att välja på. Några exempel: transport, civilrätt, fiske, asyl, finansiella tjänster, narkotika Man hamnar i olika möten varje dag, men oftast går det att förbereda sig i förväg. På rådet jobbar tolkarna tre och tre och tolkar en halvtimme var. De språk som inte täcks in tas på relä från en av de andra kabinerna. Ett tolklag kan bestå av några få upp till tjugotvå kabiner! Tolkningen riktar sig till svenska tjänstemän och experter, men det kan nog också finnas en och annan tolk som passar på att lyssna in sig. Det finns en hel del kollegor som har lärt sig svenska! Vissa som inte är egenföretagare, har en del åsikter om sina chefer. Hur går det till inom tolkvärlden, hur mycket kontakt har ni egentligen med chefen? Är det inte ett väldigt självständigt arbete i kabinen? Ja och nej. Det är bara en person som tolkar åt gången. Men kollegorna sitter nära till hands och hjälper till, och det är kabinen som helhet som räknas. Chefen träffar man oftast i andra sammanhang, till exempel på kabinmöten. Vilka är dina tips, om du skulle rekommendera tolkning till andra? Tror du att det finns tillräckligt med jobb i framtiden? Det är svårt att säga hur behoven kommer att se ut, efterfrågan varierar från år till år. Svaret på din fråga hänger inte minst samman med EU:s framtida språkpolitik. Mitt tips för den som är intresserad, är att ta kontakt med TÖI som ansvarar för konferenstolkutbildningen i Sverige. Tolk- och översättarinstitutets hemsida: titta under fliken Tolkyrket Gränslösa texter Perspektiv på översättning Yvonne Lindqvist (red.) Hallgren & Fallgren s; ca 215 kr. Ni som var på konferensen i Västerås kanske hörde Birgitta Englund Dimitrova Sveriges första professor i översättning och tolkning hålla ett intressant föredrag om översättningsteori och vetenskap med olika exempel på dess tillämpning. Birgitta står för den inledande uppsatsen i Gränslösa texter, där hon ger en översikt över Tjugo år av svensk översättningsvetenskap och som titeln antyder handlar det om en relativt ung disciplin i Sverige. I övrigt får vi i denna tilltalande blandade kompott djupdykningar i sådana teman som hur anpassning till målspråkets kultur kan påverka en översättning, olika syner på Freuds skrifter i översättningsarbetet (som skönlitteratur eller medicinsk litteratur), globalisering och lokalisering av facktexter, reflektioner över skillnaderna mellan soldaten Svejk på svenska 1930 och 1994, betraktelser över den översatta litteraturens roll och plats i den svenskutgivna litteraturen under de senaste 150 åren, m.m. Det är bara en av texterna som direkt handlar om facköversättning, och då mindre om översättning än om parallell textproduktion på olika språk, men för den som är intresserad av översättning i stort och vilken facköversättare är inte det så finns här ändå en hel del intressant, om än somliga texter anlägger en närsynthet på sitt ämne som för icke-forskaren kan föra tanken till knappologin. Men så handlar det ju heller inte om populärvetenskap. Och vi är ju experter eller hur? Mer information om boken finns på under Aktuellt. MATS DANNEWITZ LINDER 12 facköversättaren 3/08

13 NYHETER Språkspalten Sven Borei, Irene Elmerot, Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Bokmässan i London april gick jag på London Book Fair, en av de största årliga bokmässorna. Mässan var på Earl s Court och det faktum att mäss- I katalogen var på 400 sidor säger något om antalet utställare. Det fanns förlag, författare, översättare, tryckerier med mera från hela världen. Högar med böcker och papper fanns i varje monter. Arabvärlden var mässans fokus i år, och det fanns en mängd montrar om arabiska länder och deras litteratur, och information för folk som vill resa dit eller lära sig om länderna. Det fanns till och med arabisk mat, som hummus, kebab eller söta bakelser att äta på mässan. Trots detta och andra kulturella saker, som seminarier där kockar visade publiken hur man lagade någon rätt, kändes det som om mässan handlade mest om att sälja och köpa rättigheter till böcker, och då var den inte så relevant för översättare. Men det var ändå ett par saker som jag tyckte var intressanta. Det låter kanske självklart, men jag var förvånad över hur otroligt många böcker det fanns. Det mesta var inte skönlitteratur. Det var facklitteratur som gällde, allt från reseböcker till paranormala böcker, kokböcker och databöcker, böcker om religion och böcker om djur. Och mycket mer! Vad det betyder är att det finns väldigt många böcker för oss facköversättare att översätta. Förlagen behöver oss. Förlagen har dock inte alltid pengar till att översätta böcker, även om de vill. Men det finns en lösning, som många förlag (och översättare) inte är medvetna om. Många länder, inklusive de nordiska länderna, ger subventioner/bidrag till förlag som vill översätta böcker från landets språk. I Norden till exempel finns Arts Council of Sweden, Finnish Literature Exchange, Norwegian Literature Abroad, Icelandic Literature Fund och Danish Arts Agencys Literature Centre. De hjälper förlagen med upp till 75 % av kostnaderna, och ibland ger de pengar även till översättare som vill översätta en särskild bok eller behöver resa för att träffa författaren eller för att forska. Ibland kanske översättaren själv får berätta för förlagen om sådana bidrag, eller själv ansöka om bidrag. BRETT JOCELYN EPSTEIN Arbetsrum uthyres i Danderyd! Vi hyr ut ett rymligt och fräscht rum på vårt kontor i Danderyd till frilansare. Kontakta oss på telefon eller mejl. Tamarind Translations Fikonspråk eller dialekt Jargong eller fikonspråk är en daglig huvudvärk för översättare. Eller ett glädjeämne om man är lagd åt klurigheter och har en bra samtalspartner hos kunden. De flesta yrkeskårer utvecklar någon sorts fikonspråk eller åtminstone egenheter i hur vanliga ord används. Men i vissa fall går det över styr och blir nästan helt obegripligt för en utomstående något som ofta nog är precis vad utövarna vill genom brytningar och vridningar av språket. Månsingen eller nasarspråket är ett sådant fikonspråk, som nästan ter sig som en dialekt i sitt kosmopolitiska inlåningsmönster. De två exemplen nedan kommer båda från Sven Hofs ordlista och diskussion av den västgötska dialekten från Tura hala fjäll! I denna text betyder tura detsamma som tira, titta, och hala (med tjockt l) är det västgötska uttalet av hårda. Att fjäll ska översättas som flicka är inte så självklart. Ordet fjäll har emellertid en liknande innebörd som fnas, hudfjäll och skulle i så fall vara besläktat med fnask kanske ett uttryck av nasarnas syn på sina tillfälliga kontakter längs vägen. I mer modern slang kan det bli: Vilka läskiga brudar! Ordet fjäll blev så småningom fjälla och användes i sin förädlade form av Arthur Högstedt i hans Kväsarvals där kvantingen dansar med fjällan sin! i det fallet hans fästmö. Nu har ordet även blivit riksslang, i sin förädlade form. Det var inte bara västgötska ord som nasarna vrängde och vred på. Djäknarnas latin råkade också ut för förvanskningar. Den grunne primaren fusa nabis. I denna mening är grunn en form av grund besvärlig, eländig. Primaren, med samma stam som primus/prima, var månsingens ord för socknens främste, dvs. prästen, och nabis kom likaså från latin och betydde helt enkelt ingenting. Fusa återkommer i äldre stockholmsslang i frasen fysa på nyllet få på käften. Kanske prästen försökte få nasaren till kyrkan eller ingick en dålig affär med honom Den där besvärlige prästen fick inte ut något av det här! Sannerligen grunna fikon, men är det en dialekt? Vad tycker läsarkåren? SVEN H BOREI facköversättaren 3/08 13

14 FRIA ORD Översättaren som tillverkningsenhet eller tjänsteproducent? Man kunde väl säga att översättning är en av de äldsta tjänsterna i världen, vars ursprung och historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den kom dessutom till som yrke i en tid då få produkter och även färre tjänster överhuvudtaget fanns, och långt före den explosionsartade utvecklingen av tjänstesektorn som blivit en konsekvens av vårt moderna informationssamhälle sektorn dit översättnings- och språkgranskningstjänster egentligen hör. Av tradition debiterar dock de allra flesta översättare per ord och inte per timme, som om översättningar var produkter och inte resultatet av utförande av en tjänst. Denna tradition kom till i en tid då en översättning dels var något mer konkret som man fick i handen (i form av en papperskopia), dels något som frilansjournalister och andra som producerade text ofta fick betalt för i form av antalet ord, vilket i sin tur kom till på den gamla tryckpressens tid, då antalet ord var en viktig beräkningsfaktor i produktionen av information. Idag har dock denna faktor blivit mindre och mindre relevant nu när alltmer elektronisk produktion och distribution av text och information sker. JAG SKULLE VILJA PÅSTÅ att den enda anledningen till att denna tradition lever kvar idag är att det har upplevts som svårt att annars veta på vilken basis man skulle ta och få betalt. Hur många timmar tar en översättning eller granskning (hur lång är en bit snöre?) och hur ska man kunna offerera och konkurrera om översättningsuppdrag om man inte har något slags gemensamt sätt att mäta arbetsinsatsen för ett uppdrag? Tyvärr har resultatet av det sistnämnda resonemanget blivit, trots de enorma förändringar i villkoren för översättningar i vårt moderna informationssamhälle, att i upphandlingsstunden, upplevs översättaren nu mer och mer av köparen som något slags tillverkningsenhet som spottar ut översatta ord, vilka ibland kan återvinnas för att bygga nya texter med, till allt lägre kostnad. Och på vilka man utan vidare kan applicera de stordriftsfördelar som alla känner till från tillverkningsindustrierna. DENNA BILD hos först och främst köpare av översättningstjänster har förstärkts av utvecklingen inom både maskinöversättning och s.k. CAT-verktyg som Trados, SDL, m.m. Och utan något större motstånd från översättarkåren. Dessutom accepterar de allra flesta av oss idag, utan närmare analys, att IT kan allt och gör allt billigare och snabbare (dvs. sparar tid och pengar), vilket i verkligheten dock är en sanning med en hel del begränsningar när det gäller just tjänstesektorn. Begränsningen när det gäller översättningstjänster är att jobbet faktiskt fortfarande måste göras av en människa, främst på grund av att varje språk är en mänsklig inte maskinell produkt av en hel kultur, som ständigt utvecklas med en komplexitet som ingen maskin någonsin kommer att kunna hantera fullt ut enligt min (och många experters) uppfattning. De många beslut som måste fattas under översättningsprocessen kräver ändå input från en användare (av språket, av maskinen) för att slutresultatet ska kunna fylla sitt syfte, vilket på något slags fundamental nivå är att transplantera informationsinnehållet i en text från en hjärna som förstår ett språk, till en annan hjärna som förstår ett annat språk, via den översatta texten. Det är nog dags att vi inom SFÖ som en intresseorganisation för översättare i Sverige, tillsammans med FAT (och möjligen även International Federation of Translators) tar en funderare på denna i dagens samhälle mycket förlegade tradition vid offerering och prisberäkning av översättningstjänster. Att vi börjar ta betalt, som de tjänsteproducenter vi faktiskt är, per tidsenhet inte som maskiner/tillverkningsenheter per antal ord. JAG SER NÄMLIGEN en farlig trend i vårt yrke med en ständig prispress baserad på de nuvarande grunder vilka saknar logik ur rent ekonomiskt kunskapsperspektiv, samt att det innebär en stor risk för en klar försämring av kvalitén på de översättningar som produceras under allt större tidspress inte av deadlines, utan av hur många ord man måste kunna spotta ut inom en viss tid för att kunna tjäna en dräglig lön. Tyvärr är det enklaste sättet under dessa omständigheter att inte lägga ner den tid som krävs för att ställa frågor när något är oklart, eller leta efter de rätta termerna. Och det är just denna företeelse som jag under de senaste 12 månaderna har sett många exempel på i min egen språkkombination (svenska till engelska), i samband med en mängd kvalitetsgranskningar av översättningar. DENNA TREND gynnar ingen varken leverantören eller köparen av tjänsten, och allra minst våra företagsmedlemmar, som ofta ingår stora avtal med sina kunder innehållande strikta garantier om kvalitet. Resultatet av denna trend kan dessutom i längden bli en klar försämring av vårt anseende och goda rykte som professionella yrkesmän och -kvinnor något som jag minns var en av de anledningar för och uttalade syften vid SFÖ:s grundande år 1990, uttryckt i Artikel 1 i vår Yrkesetiska kod: a. Syftet med SFÖ:s yrkesetiska kod är att skapa och främja ett gott kollegialt förhållande SFÖmedlemmar emellan samt att stärka SFÖ och SFÖ-medlemmarnas anseende och genomslagskraft i yrkeslivet, i samhället generellt och i förhållandet till organisationer i utlandet. KATHERINE STUART FOTO: STOCKXPERT 14 facköversättaren 3/08

15 MEDDELANDEN Insändare Har du en representativ hemsida? Många yrkesmän anser att de ska ägna sin tid åt det de är bäst på, i vårt fall översättning. Därför är det många som inte ägnar en tanke åt sin domänadress eller sin webbplats. Men har du tänkt på att som översättare är din webbplats ditt ansikte utåt, kanske den enda möjlighet din uppdragsgivare har att bilda sig en uppfattning om dig om du är seriös nog att kontakta för ett uppdrag eller inte! Faktum är att många gånger går ett jobb till en översättare med en fräsch, professionell och seriös webbplats, på bekostnad av en översättare med längre erfarenhet och högre utbildning, men med en sämre webbplats. En del använder gratis webbadresser via google eller sin internetleverantör, men jag som jobbat med webbplatser ett antal år innan jag blev översättare vet hur företagen resonerar. Med tanke på att en riktig domän kostar kr per år, så anser man att ett seriöst företag har en egen domän. Den ska man självklart använda till sin e-postadress också! Sedan måste man ha ett webbhotell också för att kunna ladda upp sin hemsida på, men det behöver inte vara dyrt. Idag finns det bra webbhotell för kr/månad! Hur vet man då hur en seriös hemsida ska utformas grafiskt? Det skadar inte att titta på de riktigt stora företagen. Det är ju förbjudet att kopiera layouten, men det är tillåtet att låta sig inspireras! Har man inte kunskap och tid att göra en snygg design finns det ju möjlighet att till en låg kostnad köpa en färdig webbplats som man bara fyller med bilder och text. Sedan är det viktigt att webbplatsen uppdateras, både i fråga om innehåll och design. Om du skulle köpa en ny dator skulle du knappast välja en butik med skyltar i fönstret om förrförra årets modell! Designen behöver man kanske inte ändra lika ofta, men det är bra om den är någorlunda modern. Vill man ha tips på hur man skriver informativa, bra och säljande texter för webben är det bara att söka på marknadsföring på Google. Det finns massor av bra tips på nätet! Lycka till med din hemsida! MIKAEL ADOLFSSON Medlemsnytt Vi är nu 995 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Ara Life Science AB, Uppsala Linn Ahlqvist, Jonstorp Elizabeth Ask, Handen Debra Axlid, Göteborg Elisabeth Belfrage, Lund David Bell, Hackås Therese Bernander, Göteborg Anna Blanck, Göteborg Anna Borisova Kaczor, Årjäng Karoline Bottheim, Johanneshov Alexander Burri, Malmö Ida Carlson, Mellbystrand Louise Dirs, Danderyd Joakim Enwall, Stockholm Paul Michael Greer, Kållered Steffen Harmel, Virserum Yngve Hilding, Älvsjö Anne Sofie Hovde Eriksson, Åkersberga Manuela Lupsa, Lund Guillermo Muñoz, Linköping Alf Nilsson, Bodafors Christina Nilsson-Posada, Lund Inger Norén, Simrishamn Burkhard Schlösser, Lövestad Claudia Svensson, Saltsjö-Boo Leslie Walke, Bjärred Hedersmedlemmar Vi ber att få gratulera årets hedersmedlemmar... Mai Ottoson och Sven Borei. Styrelsen beslutade att nominera Sven Borei och Mai Ottoson till hedersmedlemmar vid årsmötet Sven och Mai har i många år lagt ned mycket tid och kraft på att föra SFÖ framåt, både i styrelsearbetet som ordförande respektive vice ordförande och i olika arbetsgrupper, inte minst Infogruppen, Publikationsgruppen och Marknadsundersökningsgruppen. Deras stora engagemang och arbetsinsatser har uppskattats varmt av både styrelse och kolleger. Irene Elmerot och Malin Reimers är två av medlemmarna i Konferensgruppen års konferensgrupp i Väst är i full gång med att förbereda nästa års konferens. Vill du bidra? Skicka ditt förslag på föredrag/workshop eller annat till den temporära adressen så snart som möjligt! KONFERENSGRUPPEN och förra årets hedersmedlemmar Carlos Gisbert fyller 77 i år men arbetar fortfarande. Han har varit i översättningsbranschen i mer än 50 år, både som översättare och som grundare av en av Sveriges största översättningsbyråer. Carlos är en av SFÖ:s grundare. David Milne är nu pensionerad från Bofors, men under sin tid arbetade han för att höja översättarnas status och dessutom är han en av SFÖ:s grundare. Både Carlos och David nominerades av en medlem för sina stora insatser för SFÖ, inte minst under föreningens tidiga liv. Nästa nummer kommer ut omkring den 22 augusti (manusstopp den 17 juli) facköversättaren 3/08 15

16 Lite bilder från Västerås... Se fler bilder från SFÖ:s konferens 2008 i Västerås på 16 facköversättaren 3/08

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Du?! Datasäkerhet. Vad menas med datasäkerhet? = skydd mot förlust och oönskad spridning av din lagrade information

Du?! Datasäkerhet. Vad menas med datasäkerhet? = skydd mot förlust och oönskad spridning av din lagrade information Datasäkerhet Vad menas med datasäkerhet? = skydd mot förlust och oönskad spridning av din lagrade information Du?! Vilket är det största hotet mot din datasäkerhet? 1 Dagens 4 ämnen Backup Destruktion

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MONTER NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE AGERANDE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Monter, monterpersonal och besökare är tre pusselbitar som tillsammans ska skapa det perfekta mötet på mässan.

Läs mer

Adeptens åtagande. Vad innebär begreppen adept och mentor? Adeptens funktion är att. Mentorprogrammets upplägg. Mentorns åtagande

Adeptens åtagande. Vad innebär begreppen adept och mentor? Adeptens funktion är att. Mentorprogrammets upplägg. Mentorns åtagande SFÖ:s mentorprogram Syfte och mål SFÖ arbetar för god yrkesetik och ökat erfarenhetsoch kunskapsutbyte mellan professionella översättare. Mentorverksamheten är avsedd att ge nya medlemmar stöd i att komma

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Information till elever och föräldrar i skolår 5

Information till elever och föräldrar i skolår 5 Information till elever och föräldrar i skolår 5 Att börja skolår 6 innebär en del förändringar jämfört med tidigare. En del av tiden i ämnena ligger på något vi kallar elevens tid och tema (ettpass).

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B2

Självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B2 Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 våren 2012 Handledare:

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Rapport om ITiS projektet Världsdelarna Karlshamns Montessoriskola 2001 Marie Andersson Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Handledare: Ulf Ivarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning..

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015 Kvalitetsarbete Teman - vårterminen 2015 Förskolan Utsiktens kvalitetsredovisning våren 2015 Blåbär Blåbärens kvalitetsredovisning om tema skräp våren 2015 Under några veckor har blåbärsbarnen fått arbeta

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil

6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil 6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil Intro 1x8 Vers 1, Det står en nyköpt.. 8x8 Tappa på stället 4x8, Vicka på höfter 4x8 Brygga, Han backar in.. 4x8 Marchera in i ringen 2x8, Marchera ut + peka

Läs mer

Detta är din första dag på arbetsplatsen för din arbetsträning. Klockan 10.00 brukar alla dricka förmiddagskaffe i ett lunchrum.

Detta är din första dag på arbetsplatsen för din arbetsträning. Klockan 10.00 brukar alla dricka förmiddagskaffe i ett lunchrum. Bilaga 1 Text till scenariot Settings Detta är din första dag på arbetsplatsen för din arbetsträning. Klockan 10.00 brukar alla dricka förmiddagskaffe i ett lunchrum. Scen 1 - välja plats Klockan 10.00

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer