MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/ MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte i Samhällsbyggarna Robert Jönsson Föreningens representant i Boverkets byggråd

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO KLAS ANDERSSON NÄSTA MANUSSTOPP NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI NR 7, SEPTEMBER Samhällsbyggaren för Dig VI SOM ARBETAR MED föreningens facktidskrift Samhällsbyggaren vill förstås att Du som läsare ska hitta intressanta artiklar i varje nummer. Medlemmarna i Samhällsbyggarna arbetar dock och glädjande nog inom brett område, varför vi kanske inte i varje nummer kan få med artiklar som ligger inom Ditt eget special gebit. Vår ambition är dock att varje nummer ska innehålla artiklar som breddar Din kunskap, skapar ökad nyfikenhet eller får Dig att fundera i lite nya banor. För att kunna fånga upp intressanta ämnen har vi ett redaktionsråd där varje medlem har specialkunskap inom ett område som är viktigt för tidskriften. Medlemmarna i redaktionsrådet presenteras kortfattat här intill. Föreningens sektioner bidrar också på ett utmärkt sätt med att bevaka vad som sker inom deras fackområden. I år har vi också börjat med temanummer. Nr 1 lyfte fram grundläggning och geoteknik samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Nr 2, som just nu produceras, handlar om bygg och fastighetsekonomi samt kommersiella lokaler. Sedan kommer nr 3 att fokusera på bostäder, nr 4 på stadsutveckling och planering, nr 5 på infrastruktur, anläggning och informationsförsörjning och årets sista nummer på lean construction och industriellt byggande. Avsikten är att ett tema ska utgöra ungefär hälften av innehållet, medan resten ska kunna handla om helt andra ämnen. Till varje nummer ber vi någon att skriva en inledare som berör det aktuella temat. Vi har också en intervju med en person (en profil) som gjort sig känd inom det aktuella temat. Ambitionen är också att få ett blandat innehåll med korta notiser, intervjuer och artiklar skriva av journalister, debattartiklar samt fördjupad artiklar skrivna av experter. Företaget Publik stöttar redaktionsrådet med att svara för att ta fram artiklar som skrivs av journalister, att värdera och kommentera de artiklar som vi fackmänniskor skriver samt hålla i layout och tryck av tidskriften. Om vi ska lyckas med att få till stånd en intressant tidskrift, som helst inte bara ska ses som ett medlemsorgan utan också som viktig röst inom fackområdet samhällsbyggnad, krävs att Du som läsare medverkar med synpunkter. Hör därför gärna av Dig med artiklar, debattinlägg eller uppslag till ämnen som vi bör bevaka! Det kan Du göra genom att kontakta någon i redaktionsrådet eller genom att skicka ett mejl till Ulf Sandgren Redaktör och sammankallande i redaktionsrådet 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT ROBERT JÖNSSON Boverkets byggråd! Ålder: 58 år Bor: Lund Aktuell: Egen företagare och Technical QA Manager JVVA Madrid, Utbildning: Civilingenjörsexamen V, 1979 LTH, och Master of Science in Engineering University of California, Berkeley Intressen: Golf, mat och resor. Samhällsbyggarnas styrelse har utsett Robert Jönsson som föreningens representant och ledamot i Boverkets byggråd. Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande. Ett annat viktigt syfte med Byggrådet är att hålla aktörerna inom byggområdet informerade om vad som sker och i så stor omfattning som är möjligt göra dem delaktiga i de överväganden och beslut som tas inom bygg- och fastighetssektorn. TEXT: DOROTHEA ERIKSSON FOTO: KLAS ANDERSSON Gratulerar till din utnämning! Hur känns det att få föreningens förtroende att få företräda medlemmarna i Boverkets byggråd? Jag känner mig hedrad att få detta förtroende och tycker att det skall bli spännande att företräda föreningen. Jag har tidigare varit mycket aktiv i Sveriges Väg- och Vattenbyggares riksförbund. Du har en lång och gedigen meritlista och erfarenhet inom Samhällsbyggarsektorn. Kan du sammanfatta din bakgrund kort? Jag har dels en lång akademisk utbildningserfarenhet då jag varit med att starta och driva tre utbildningar på LTH, brandingenjörsutbildningen 1986, civilingenjörsutbildningen i riskhantering 2001 och en internationell mastersutbildning i brandteknik Under perioden har jag varit chef och ledare för dessa samt för avdelningen för brandteknik och riskhantering. Parallellt med detta har jag varit Teknisk direktör för NEAS Norsk brandkonsult och arbetat deltid på Boverket MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT I mitt arbete på Boverket ansvarade jag för de funktionsbaserade brandregler som infördes i BBR94 samt såg till att vi äntligen fick bygga högre hus med trästomme. Jag har också deltagit i Boverkets rådgivande brandgrupp Jag har en hel del publikationer som berör byggregler och har varit medförfattare till flera tillämpningshandböcker. Vidare så har jag under hela mitt yrkesliv varit aktiv i olika styrelser, föreningar mm såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. Vilka delar av dina erfarenheter tror du kommer extra bra tillhanda i byggrådet? Mina erfarenheter från initiering av nya eller förändrade regler t.ex. via byggråd, regeringsuppdrag etc., till själva regelns utformning, kostnadskonsekvensutredningens betydelse, implementering och tillämpning i byggprocessen från projektering till förvaltning av byggnaden. Vidare hur information och utbildning kan ske på ett bra och effektivt sätt, samt hur erfarenhetsåterföringen kan ske. Jag känner mig hedrad att få detta förtroende Hur kommer du agera länk mellan föreningens medlemmar och byggrådet? Hur gör medlemmarna om de vill komma med idéer till dig inför rådets möten? Jag finns med på föreningens hemsida med kontaktuppgifter. Där står även byggrådets kommande möten angivna. Medlemmar är välkomna att höra av sig med frågor eller åsikter. Jag skulle vilja att dagordningen publicerades på hemsidan samt att medlemmarna också kommer med egna förslag till ämnen att tas upp, Boverket väljer vilka frågor som ska tas upp som fördjupningsfrågor, men leda möterna kan lämna förslag. Jag hoppas att denna restriktion inte är för omfattande. Jag skall också försöka publicera en kort sammanfattning av mötena på hemsidan. Hur väl känner du till Boverkets byggråd idag? Mycket väl, jag följer utvecklingen genom att läsa protokollen. Jag har också hållit mig uppdaterad genom min medverkan i Boverkets expertgrupp brand och det nätverk som finns rörande regelfrågor. Vad är dina förväntningar inför möten med byggrådet och vad hoppas du ska bli utfallet av dessa möten? Jag hoppas att möjligheterna till ömsesidig dialog och erfarenhetsutbyte mellan Boverket och rådets ledamöter skall bli fruktbar för båda parter, samt att delaktigheten blir reell. 4 MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET REGION SYD OCH STORSTOCKHOLM Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 5 juni Torsdag 5 juni kl Resultatet av 2012 års ägarlägenhetsutredning Utredningens sekreterare Maria Anvin (LTH) och utredaren Anna-Karin Lundin (KTH) redogör för utredningens förslag i betänkandet Från hyresrätt till äganderätt. Hur ser förslaget ut avseende förfarandet att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter? Seminariet avslutas med diskussion och frågor. Lund: Lunds Tekniska Högskola, E-huset, E:1406. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 30, L-huset, L:1. Anmälan: Senast 29 maj till eller tel S eminariet är kostnadsfritt Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas juridiska sektion tillsammans med LTH och KTH! ANNONS Riksförbundet Enskilda Vägar söker en lantmätare Riksförbundet Enskilda Vägar företräder de enskilda väghållarna i Sverige. Förbundet har snart medlemsorganisationer och är inne i ett expansivt skede. REV arbetar för att ge de enskilda väghållarna stöd och service så att de kan förvalta sina vägar på bästa sätt samt verka för förståelse hos samhällets beslutsfattare för de enskilda vägarnas betydelse. Läs mer om tjänsten på Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan Tel: E-post: STOCKHOLM Fax: Hemsida: MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR MAJ år 11 maj S Gösta L Persson K59 Täby 23 maj Jan E O T Byström K60 Lidingö 24 maj Carl-Henrik Eriksson Stockholm 29 maj K Peter Guter K58 Solna 29 maj Leif Hellberg K60 Österskär 70 år 2 maj Ove Olsson Ljusterö 8 maj Bengt Hjelmstedt Lidingö 8 maj Lars Bäckström L69 Åkersberga 10 maj Hans Wallin C70 Nyköping 11 maj Jan Rehdin Köping 14 maj Leif Wretblad Lidingö 15 maj Jan G Bergström Gävle 22 maj O Börje Norrman L69 Limhamn 23 maj Rolf Wallergård C72 Kalmar 24 maj B O Kent Arvidsson K70 Stockholm 27 maj Anders B Huvstig C68 Mölnlycke 29 maj Gunnar Lindberg K68 Sundsvall 60 år 4 maj Ulf Pantzar K84 Nacka 9 maj Kjell I Alexandersson Mariestad 9 maj Pär Land K80 Sollentuna 10 maj Per Levin K78 Täby 13 maj Roland H Backlund Svärdsjö 13 maj Erik Rånlund Åkarp 16 maj Berit E Nilsson C77 Stockholm 21 maj Tomas Gustavsson L82 Lund 26 maj Mikael M G Holmström Stockholm 50 år 12 maj Björn Nilsson Karlstad 14 maj Berit Martinsson Östmark 18 maj Martin Lidberg Gävle 18 maj Anette Nilsson Helsingborg 40 år 2 maj Olof Weberup Lund 5 maj Carl-Johan Gärdemalm Kiruna 10 maj Ola Setterby Lerum 14 maj Malin Åhman Söderhamn 17 maj Petra Nicander Stockholm 25 maj Helene Eriksson Torslanda 25 maj Marie Persson (född Nilsson) L99 Bjärred 29 maj Anders Siversson Åhus 30 maj Rickard Hellemar Västerås 30 år 9 maj Andreas Magnander Nödinge 13 maj Anna Baggens L08 Linköping 13 maj Thereze W Myhrén Stockholm 18 maj Zandra Jönsson Malmö 22 maj Erkan Tunc Hässelby 27 maj Susanna Huttunen Kungsängen 29 maj Anders Beijer Lundberg Hägersten 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 8 maj Stockholm Stockholms markinnehav från 1900-talet och framåt Plats: Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, kl maj Göteborg Studiebesök på Skeppsbron Plats: Skanska, Verkstadsgatan 2, kl maj Sundsvall Studiebesök och Årsmöte Mellersta Norrland Plats: Trafikverkets projektkontor, Ortviksvägen 2, kl maj Stockholm Årsmöte i Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna Plats: Drottninggatan 33, kl maj Malmö Hur får vi igång bostadsbyggandet? Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1, kl maj Stockholm Årsmöte Samhällsbyggarna 2014 Plats: Drottninggatan 33, kl maj Stockholm Distriktsmästerskap i golf Plats: Djursholms Golfklubb, kl juni Lund & Stockholm Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Lund: Lunds Tekniska Högskola, E-huset, E:1406, kl Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 30, L-huset, L:1, kl I jakten på framtidens energi söker vi en Lantmätare, Stockholm Vill du följa med på resan när vi gör stora infrastruktursatsningar och utvecklar vår framtida verksamhet? Divisionen Distribution består av Fortums elnätverksamheter i Sverige. Här får du bland annat arbeta med fastighetsrättsliga frågor och bli del av en markjuridisk grupp inom avdelningen Asset Management och Design. Du blir även vår fastighetsrätts liga expert och rådgivare för projekt och anläggningar. Är du en analytisk och kreativ person med relevant utbildning och goda kunskaper inom fastighetsrätt? Läs mer om tjänsten på ANNONS MEDLEMSBLADET NR

8 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Stockholms markinnehav från 1900-talet och framåt! Seminariet äger rum i Stockholms Stadshus torsdagen den 8 maj Program innehåller bl.a. Stockholms markinnehavs omfattning och läge i början av 1900-talet, byggandet av de första trädgårdsstäderna, expansionen av ABC-staden med arbete, bostad och centrum. Kampanjen Ut och njut! på stockholmarnas markegendomar. Mats Hulths idé att kommunen skulle hjälpa till att få fram billiga fritidshus på stadens marker. Kommunens initiativ till att erbjuda personer som är intresserade av jakt att få jaga på vissa av stadens marker. Stockholms aktiva arbete för att behålla och bygga nya koloniträdgårdsområden. De ökade kraven efter år 1990 på att Stockholm ska avveckla delar av markinnehavet. Ämnet presenteras av Björn Bergebo, Stockholms Stad Exploateringskontor och Åke Ekwall. Plats: Vi samlas kl vid Stadshusets entré Ragnar Östbergs Plan 1 (hörnet mot Hantverkargatan). Lokalen i Stadshuset är Stora Kollegiesalen. Anmälan: Senast fredag 2 maj till eller tel Lunch: Gemensam och egenfinansierad lunch i Stadshusets lunchrestaurang Ragnars Skafferi. Ange i anmälan om du ämnar delta i lunchen. Välkomna hälsar Seniorsektionen 8 maj REGION VÄST Studiebesök på Skeppsbron Torsdag 8 maj kl maj Spårväg Skeppsbron är en del i stadsutvecklingsprojektet för Skeppsbron. Gator, torg, platser och kajområdet ska bli G öteborgarnas nya mötesplats vid älven. Områdes ska be byggas med bostäder och olika verksamheter, kajen flyttas ut meter och pirar och bryggor byggs i Göta Älv. Ett av de första stegen i stadsutvecklingsprojektet är en ny spårvägslänk mellan Lilla Torget och Järntorget. Stenpiren får en ny hållplats för buss och spårvagn, angöringsplats för båttrafik samt en terminalbyggnad. Spårvägen ska stå klar hösten Kom och lyssna när Skanska berättar om projektet och de utmaningar de står inför. Fika serveras. Plats: Skanskas etablering på Verkstadsgatan 2. Anmälan: Senast måndag 5 maj till Välkomna! 8 MEDLEMSBLADET NR

9 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT Kallelse till Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna maj Tisdag 20 maj 2014 ca kl Föredrag börjar kl 15 för att sedan leda till själva årsmötet som börjar kl Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på förening ens hemsida. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 15 maj till Pia går i pension Samhällsbyggarnas medarbetare Pia Isaksson går i pension och arbetar sin sista dag den 21 maj Avtackning sker i samband med årsmötet. Vi vill redan nu rikta ett stort varmt tack till Pia för nästan 5 års förtjänstfullt arbete för föreningen och vi hoppas att hon kommer njuta av sitt framtida pensionärsliv! GRATTIS NU ÄR TIDEN INNE ARBETE ÄR BLOTT ETT MINNE PENSIONÄR MED VAKET SINNE DET ÄR LIVET PÅ EN PINNE Lycka till hälsar vännerna på kansliet, styrelsen och SFF! MEDLEMSBLADET NR

10 FÖRENINGSNYTT PRESENTATION AV Redaktionsrådet 2014 Ulf Sandgren (ansvarig red.rådet) Lantmäteriet Martin Lindahl Lindahl Consulting Gunilla Franzén (delat ansvar) SGF Ulf Possfelt (delat ansvar) SGF Fastighetsjuridik/ Lantmäteri sam hallsbyggaren.se Projektledning/ Infrastruktur/ Stadsutveckling Geoteknik/ Grundläggning Geoteknik/Grundläggn. Jerker Lessing Tyrens/LTH Anna Denell Vasakronan Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/ BIM Alliance Tomas Alsmarker Nyréns Arkitektkontor Industriellt byggande Hållbarhetsfrågor F&U/BIM Arkitektur/Structual Eng. 10 MEDLEMSBLADET NR

11 FÖRENINGSNYTT Tidningen Samhällsbyggarens redaktionsråd består av ett antal aktiva medlemmar inom olika kompetensområden i Samhällsbyggnadsbranschen. Rådet bestämmer tillsammans tidningens inriktning och innehåll och sammanträder 6 gånger per år. Har du förslag på expertartiklar till tidningen är du välkommen att kontakta Ulf Sandgren eller respektive inom aktuellt specialområde. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida samhällsbyggarna.org. Hans Lind KTH vakant Olof Johansson (ansvarig utgivare) Samhällsbyggarna Pia Runfors (projektledare red.byrå) Publik Fastighetsekonomi B yggteknik/byggfysik REGION STORSTOCKHOLM Distriktsmästerskap i GOLF 26 maj Måndag 26 maj 2014 kl Första start och plats finns bokad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch vid ankomst till 19:e hålet, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är ihopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris. Eventuellt sponsrat av något företag som spelaren jobbar eller har jobbat i. Plats: Djursholms Golfklubb. Anmälan: Senast 16 maj till Kostnad: Greenfee, startavgift och lunch 550 kronor, betalas senast den 23 maj till konto (SEB). Medlemmar i Djursholms GK endast 150 kronor. Välkomna önskar den självutnämnde arrangören, Lars Frumerie PS Vid lunchen kan vi välja en golfkommitté för fortsatta arrangemang. MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET MEDLEMMARNA I SFF KALLAS TILL ÅRSMÖTE Årsmöte i Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) inom Samhällsbyggarna 15 maj Torsdag 15 maj 2014, kl PROGRAM Kaffe serveras Seminarium Jernhusen berättar om utvecklingen av Centralstationsområdet i Stockholm Jernhusens mål är att fler ska vilja resa kollektivt och då måste det vara enkelt att resa samtidigt som resenärernas behov av service som gör vardagen enklare uppfylls. Mikael Willdal, projektägare för Centralstationen i Stockholm berättar om utmaningar i detta stora ombyggnadsprojekt och hur området successivt har utvecklats för framtiden genom att koppla ihop olika trafikslag med varandra och underlätta för resenärerna. Han kommer också att göra en kortare historisk tillbakablick och ge exempel på spännande detaljer från en nästan 5 år lång ombyggnad av Skandinaviens största knutpunkt. En ombyggnad som har genomförts samtidigt som cirka besökare dagligen har passerat på andra sidan byggplanket. Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt Arbetet med att se över och uppdatera boken Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt, sedan tidigare kallad Fastighetsnomenklatur har pågått under en tid. Den kommer ut till hösten 2014 och presenteras kort. Avskrivningsfrågor På näringssidorna i dagstidningarna har under rätt lång tid redovisats synpunkter på betydelsen av att beakta avskrivningsfrågor på ett korrekt sätt. Det har ansetts att större fastighetsbolag ger felaktiga besked. Vilken betydelse har rak respektive progressiv avskrivning? Är frågan ny eller är det en strid om kejsarens nya kläder? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH Öl och smörgås serveras tack vare generöst bidrag av Jernhusen Årsmötesförhandlingar Föredragningslista och övriga handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggarnas hemsida Årsmötet avslutas med mingel och något att dricka. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 8 maj till eller tel Varmt välkomna! Foto: Jernhusen 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Årsmöte och föredrag Slutspurt på Projekt Sundsvallsbron 15 maj Torsdag 15 maj 2012 kl samt middag kl Gambrinushallen Kom och lyssna på Magnus Borgström, projektledare för bron över Sundsvallsfjärden, som berättar om den spännande slutspurten i projektet. Snart har arbetet med bron över Sundsvallsfjärden, Europas största nu pågående broprojekt, pågått i 2,5 år och den blivande meter långa bron har tagit form. Den nionde och sista brosektionen på Sundsvallsbron var 9 0m lång och mittsektionen vägde 1300 ton är nu på plats. Arbeten sker idag både i anslutning till brofästena, i brolådan av stål samt av- och påfarter till nya E4. Dessutom pågår intensiva arbeten med att färdigställande av nya E4:an från Myre till Skönsberg. Det här är det tredje föredraget om projekt E4 Sundsvall som Samhällsbyggarna anordnar, med fokus på slutspurten av 20 km ny E4:a, 33 broar och 5 trafikplatser. Huvudrollen på föredraget har Magnus Borgström, projektledare Sundsvallsbron. Efter studiebesök bjuder Samhällsbyggarna på något att äta och dricka på Gambrinushallen, Strandgatan 6. Plats: Trafikverkets projektkontor för E4 Sundsvall, Ortviksvägen 2. Anmälan: Senast 12 maj till Antal platser är begränsat. Varmt välkomna! ANNONS MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT REGION STOCKHOLM Samhällsbyggare besökte Mälarbanan Ett tjugotal glada och nyfikna samhällsbyggare samlades den 6 mars i Spånga hos Trafikverket, som vänligen tog emot oss på sitt projektkontor för Mälarbanan. Projektledaren Lena Backe gav oss en inspirerad redogörelse för projektet och visade oss dessutom en intressant film om pågående bygge. TEXT: GUNNAR FRANZÉN MÄLARBANAN VÄSTERUT FRÅN Stockholm, en gång SWB, Stockholm Västerås Bergslagens Järnvägar, är hårt belastad av dagens pendeltåg, regionaltåg och gods tåg. Det är ofta mycket trångt både i tågen och på spåren, vilket betyder störningskänslighet och alltför många förseningar beräknas Citybanan under Stockholm tas i trafik. För att dra full nytta av denna måste spårkapaciteten västerut ökas. Därför byggs Mälarbanan mellan Tomteboda och Kalhäll ut till fyra spår. Planering och projektering pågår i olika skeden för hela sträckan. På delsträckan Barkarby Kallhäll är bygget i full gång och beräknas vara klart Kommande etapper inkluderar underjordiskt passage genom Sundbyberg. Målet är att utbyggnaden i sin helhet ska vara klar runt Den sammanlagda kalkylerade kostnaden är 10,7 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. De två andra stationer som ingår i denna etapp är Jakobsberg och Barkarby, som även de byggs om mer eller mindre radikalt, samordnat med stadsutvecklingen. Vad gäller själva banan så läggs även de befintliga spåren om och banvallen förstärks så att man på det hela taget kan tala om en ny fyrspårig järnväg snarare än om en breddning av den gamla. En givande dag, dessutom gynnad av gott vårväder. Tack Lena och Johan! 14 Efter lunch på den goda restaurangen Tre Kockar i samma hus följde en kort promenad till Spånga station. Därifrån tog vi tillsammans med projektingenjör Joseph Aho tåget till Kallhäll. Stationen byggs om helt och hållet för att i framtiden kunna ta emot vändande pendeltåg. Johan tog oss på en promenad någon kilometer längs linjen, nota bene utanför spårområdet, och lät oss beskåda pågående arbeten. Kurvrätningar och nya väg-, gång- och cykelbroar innebär överraskande stora anläggningsarbeten. MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2014 BYGG FASTIGHET INFRASTRUKTUR LANTMÄTERI VÄRDERING oktober 2014 Stockholm Waterfront Congress Centre Konferens under två dagar med följande parallella spår Bostäder Bygg- och entreprenadjuridik Bygg- och Fastighetsekonomi Byggteknik & Produktion Fastighetsjuridik Fastighetsvärdering Finansiering Forskning & utveckling Hållbar utveckling Infrastruktur och trafik Mark- och planfrågor Stadsutveckling & projekt Taxering, lantbruk, småhus HUVUDPARTNERS 2014 ANNONS framtidens kommun söker Exploateringsingenjör till Stadsbyggnadskontoret Välkommen med din ansökan via vår webbplats e-rekryteringssystem senast den 27 april 2014 läs mer på staffanstorp.se MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm REGION SYD Hur får vi igång bostadsbyggandet? Fredag 16 maj kl maj Samhällsbyggarna välkomnar till frukostträff där bostadsbyggandet står på agendan. Finns det nya tankesätt och synsätt som möjliggör att bostadsbyggandet ökar? I panelen medverkar: Charlotta Nilsén, marknadsområdeschef Bostad Syd, Riksbyggen Hans Lind professor fastighetsekonomi, KTH Rikard Silverfur näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige Håkan Thulin exploateringschef Malmö Stad Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1. Anmälan: Senast 13 maj till Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Region syd och Stadsutvecklingssektionen

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10 NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014 FÖRE TAGSGRUPPEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN Nya Värtapiren tar form sid 5 Nya vinklar fotoreportage sid 10 Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8 1 Stockholms Hamnar

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr 1-2011 TEKISNYTT nr 1-2011

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Konferens om anlagd brand sid 10 12

Konferens om anlagd brand sid 10 12 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid 10 12 Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska.

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM /VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM * LÚMWBUUOFU QÌ EFCBUUFO PN 4.4 MÌOFO EVHHBS MBSNSBQQPSUFSOB UÊUU PN VOHEPNFOT CSJTUBOEF LVOTLBQFS J QSJWBUFLPOPNJ PDI SÚTUFSOB IÚKT GÚS BUU JOGÚSB ÊNOFU QSJWBUFLPOPNJ QÌ

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer