MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/ MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte i Samhällsbyggarna Robert Jönsson Föreningens representant i Boverkets byggråd

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO KLAS ANDERSSON NÄSTA MANUSSTOPP NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI NR 7, SEPTEMBER Samhällsbyggaren för Dig VI SOM ARBETAR MED föreningens facktidskrift Samhällsbyggaren vill förstås att Du som läsare ska hitta intressanta artiklar i varje nummer. Medlemmarna i Samhällsbyggarna arbetar dock och glädjande nog inom brett område, varför vi kanske inte i varje nummer kan få med artiklar som ligger inom Ditt eget special gebit. Vår ambition är dock att varje nummer ska innehålla artiklar som breddar Din kunskap, skapar ökad nyfikenhet eller får Dig att fundera i lite nya banor. För att kunna fånga upp intressanta ämnen har vi ett redaktionsråd där varje medlem har specialkunskap inom ett område som är viktigt för tidskriften. Medlemmarna i redaktionsrådet presenteras kortfattat här intill. Föreningens sektioner bidrar också på ett utmärkt sätt med att bevaka vad som sker inom deras fackområden. I år har vi också börjat med temanummer. Nr 1 lyfte fram grundläggning och geoteknik samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Nr 2, som just nu produceras, handlar om bygg och fastighetsekonomi samt kommersiella lokaler. Sedan kommer nr 3 att fokusera på bostäder, nr 4 på stadsutveckling och planering, nr 5 på infrastruktur, anläggning och informationsförsörjning och årets sista nummer på lean construction och industriellt byggande. Avsikten är att ett tema ska utgöra ungefär hälften av innehållet, medan resten ska kunna handla om helt andra ämnen. Till varje nummer ber vi någon att skriva en inledare som berör det aktuella temat. Vi har också en intervju med en person (en profil) som gjort sig känd inom det aktuella temat. Ambitionen är också att få ett blandat innehåll med korta notiser, intervjuer och artiklar skriva av journalister, debattartiklar samt fördjupad artiklar skrivna av experter. Företaget Publik stöttar redaktionsrådet med att svara för att ta fram artiklar som skrivs av journalister, att värdera och kommentera de artiklar som vi fackmänniskor skriver samt hålla i layout och tryck av tidskriften. Om vi ska lyckas med att få till stånd en intressant tidskrift, som helst inte bara ska ses som ett medlemsorgan utan också som viktig röst inom fackområdet samhällsbyggnad, krävs att Du som läsare medverkar med synpunkter. Hör därför gärna av Dig med artiklar, debattinlägg eller uppslag till ämnen som vi bör bevaka! Det kan Du göra genom att kontakta någon i redaktionsrådet eller genom att skicka ett mejl till Ulf Sandgren Redaktör och sammankallande i redaktionsrådet 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT ROBERT JÖNSSON Boverkets byggråd! Ålder: 58 år Bor: Lund Aktuell: Egen företagare och Technical QA Manager JVVA Madrid, Utbildning: Civilingenjörsexamen V, 1979 LTH, och Master of Science in Engineering University of California, Berkeley Intressen: Golf, mat och resor. Samhällsbyggarnas styrelse har utsett Robert Jönsson som föreningens representant och ledamot i Boverkets byggråd. Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande. Ett annat viktigt syfte med Byggrådet är att hålla aktörerna inom byggområdet informerade om vad som sker och i så stor omfattning som är möjligt göra dem delaktiga i de överväganden och beslut som tas inom bygg- och fastighetssektorn. TEXT: DOROTHEA ERIKSSON FOTO: KLAS ANDERSSON Gratulerar till din utnämning! Hur känns det att få föreningens förtroende att få företräda medlemmarna i Boverkets byggråd? Jag känner mig hedrad att få detta förtroende och tycker att det skall bli spännande att företräda föreningen. Jag har tidigare varit mycket aktiv i Sveriges Väg- och Vattenbyggares riksförbund. Du har en lång och gedigen meritlista och erfarenhet inom Samhällsbyggarsektorn. Kan du sammanfatta din bakgrund kort? Jag har dels en lång akademisk utbildningserfarenhet då jag varit med att starta och driva tre utbildningar på LTH, brandingenjörsutbildningen 1986, civilingenjörsutbildningen i riskhantering 2001 och en internationell mastersutbildning i brandteknik Under perioden har jag varit chef och ledare för dessa samt för avdelningen för brandteknik och riskhantering. Parallellt med detta har jag varit Teknisk direktör för NEAS Norsk brandkonsult och arbetat deltid på Boverket MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT I mitt arbete på Boverket ansvarade jag för de funktionsbaserade brandregler som infördes i BBR94 samt såg till att vi äntligen fick bygga högre hus med trästomme. Jag har också deltagit i Boverkets rådgivande brandgrupp Jag har en hel del publikationer som berör byggregler och har varit medförfattare till flera tillämpningshandböcker. Vidare så har jag under hela mitt yrkesliv varit aktiv i olika styrelser, föreningar mm såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. Vilka delar av dina erfarenheter tror du kommer extra bra tillhanda i byggrådet? Mina erfarenheter från initiering av nya eller förändrade regler t.ex. via byggråd, regeringsuppdrag etc., till själva regelns utformning, kostnadskonsekvensutredningens betydelse, implementering och tillämpning i byggprocessen från projektering till förvaltning av byggnaden. Vidare hur information och utbildning kan ske på ett bra och effektivt sätt, samt hur erfarenhetsåterföringen kan ske. Jag känner mig hedrad att få detta förtroende Hur kommer du agera länk mellan föreningens medlemmar och byggrådet? Hur gör medlemmarna om de vill komma med idéer till dig inför rådets möten? Jag finns med på föreningens hemsida med kontaktuppgifter. Där står även byggrådets kommande möten angivna. Medlemmar är välkomna att höra av sig med frågor eller åsikter. Jag skulle vilja att dagordningen publicerades på hemsidan samt att medlemmarna också kommer med egna förslag till ämnen att tas upp, Boverket väljer vilka frågor som ska tas upp som fördjupningsfrågor, men leda möterna kan lämna förslag. Jag hoppas att denna restriktion inte är för omfattande. Jag skall också försöka publicera en kort sammanfattning av mötena på hemsidan. Hur väl känner du till Boverkets byggråd idag? Mycket väl, jag följer utvecklingen genom att läsa protokollen. Jag har också hållit mig uppdaterad genom min medverkan i Boverkets expertgrupp brand och det nätverk som finns rörande regelfrågor. Vad är dina förväntningar inför möten med byggrådet och vad hoppas du ska bli utfallet av dessa möten? Jag hoppas att möjligheterna till ömsesidig dialog och erfarenhetsutbyte mellan Boverket och rådets ledamöter skall bli fruktbar för båda parter, samt att delaktigheten blir reell. 4 MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET REGION SYD OCH STORSTOCKHOLM Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 5 juni Torsdag 5 juni kl Resultatet av 2012 års ägarlägenhetsutredning Utredningens sekreterare Maria Anvin (LTH) och utredaren Anna-Karin Lundin (KTH) redogör för utredningens förslag i betänkandet Från hyresrätt till äganderätt. Hur ser förslaget ut avseende förfarandet att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter? Seminariet avslutas med diskussion och frågor. Lund: Lunds Tekniska Högskola, E-huset, E:1406. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 30, L-huset, L:1. Anmälan: Senast 29 maj till eller tel S eminariet är kostnadsfritt Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas juridiska sektion tillsammans med LTH och KTH! ANNONS Riksförbundet Enskilda Vägar söker en lantmätare Riksförbundet Enskilda Vägar företräder de enskilda väghållarna i Sverige. Förbundet har snart medlemsorganisationer och är inne i ett expansivt skede. REV arbetar för att ge de enskilda väghållarna stöd och service så att de kan förvalta sina vägar på bästa sätt samt verka för förståelse hos samhällets beslutsfattare för de enskilda vägarnas betydelse. Läs mer om tjänsten på Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan Tel: E-post: STOCKHOLM Fax: Hemsida: MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR MAJ år 11 maj S Gösta L Persson K59 Täby 23 maj Jan E O T Byström K60 Lidingö 24 maj Carl-Henrik Eriksson Stockholm 29 maj K Peter Guter K58 Solna 29 maj Leif Hellberg K60 Österskär 70 år 2 maj Ove Olsson Ljusterö 8 maj Bengt Hjelmstedt Lidingö 8 maj Lars Bäckström L69 Åkersberga 10 maj Hans Wallin C70 Nyköping 11 maj Jan Rehdin Köping 14 maj Leif Wretblad Lidingö 15 maj Jan G Bergström Gävle 22 maj O Börje Norrman L69 Limhamn 23 maj Rolf Wallergård C72 Kalmar 24 maj B O Kent Arvidsson K70 Stockholm 27 maj Anders B Huvstig C68 Mölnlycke 29 maj Gunnar Lindberg K68 Sundsvall 60 år 4 maj Ulf Pantzar K84 Nacka 9 maj Kjell I Alexandersson Mariestad 9 maj Pär Land K80 Sollentuna 10 maj Per Levin K78 Täby 13 maj Roland H Backlund Svärdsjö 13 maj Erik Rånlund Åkarp 16 maj Berit E Nilsson C77 Stockholm 21 maj Tomas Gustavsson L82 Lund 26 maj Mikael M G Holmström Stockholm 50 år 12 maj Björn Nilsson Karlstad 14 maj Berit Martinsson Östmark 18 maj Martin Lidberg Gävle 18 maj Anette Nilsson Helsingborg 40 år 2 maj Olof Weberup Lund 5 maj Carl-Johan Gärdemalm Kiruna 10 maj Ola Setterby Lerum 14 maj Malin Åhman Söderhamn 17 maj Petra Nicander Stockholm 25 maj Helene Eriksson Torslanda 25 maj Marie Persson (född Nilsson) L99 Bjärred 29 maj Anders Siversson Åhus 30 maj Rickard Hellemar Västerås 30 år 9 maj Andreas Magnander Nödinge 13 maj Anna Baggens L08 Linköping 13 maj Thereze W Myhrén Stockholm 18 maj Zandra Jönsson Malmö 22 maj Erkan Tunc Hässelby 27 maj Susanna Huttunen Kungsängen 29 maj Anders Beijer Lundberg Hägersten 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 8 maj Stockholm Stockholms markinnehav från 1900-talet och framåt Plats: Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, kl maj Göteborg Studiebesök på Skeppsbron Plats: Skanska, Verkstadsgatan 2, kl maj Sundsvall Studiebesök och Årsmöte Mellersta Norrland Plats: Trafikverkets projektkontor, Ortviksvägen 2, kl maj Stockholm Årsmöte i Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna Plats: Drottninggatan 33, kl maj Malmö Hur får vi igång bostadsbyggandet? Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1, kl maj Stockholm Årsmöte Samhällsbyggarna 2014 Plats: Drottninggatan 33, kl maj Stockholm Distriktsmästerskap i golf Plats: Djursholms Golfklubb, kl juni Lund & Stockholm Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Lund: Lunds Tekniska Högskola, E-huset, E:1406, kl Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 30, L-huset, L:1, kl I jakten på framtidens energi söker vi en Lantmätare, Stockholm Vill du följa med på resan när vi gör stora infrastruktursatsningar och utvecklar vår framtida verksamhet? Divisionen Distribution består av Fortums elnätverksamheter i Sverige. Här får du bland annat arbeta med fastighetsrättsliga frågor och bli del av en markjuridisk grupp inom avdelningen Asset Management och Design. Du blir även vår fastighetsrätts liga expert och rådgivare för projekt och anläggningar. Är du en analytisk och kreativ person med relevant utbildning och goda kunskaper inom fastighetsrätt? Läs mer om tjänsten på ANNONS MEDLEMSBLADET NR

8 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Stockholms markinnehav från 1900-talet och framåt! Seminariet äger rum i Stockholms Stadshus torsdagen den 8 maj Program innehåller bl.a. Stockholms markinnehavs omfattning och läge i början av 1900-talet, byggandet av de första trädgårdsstäderna, expansionen av ABC-staden med arbete, bostad och centrum. Kampanjen Ut och njut! på stockholmarnas markegendomar. Mats Hulths idé att kommunen skulle hjälpa till att få fram billiga fritidshus på stadens marker. Kommunens initiativ till att erbjuda personer som är intresserade av jakt att få jaga på vissa av stadens marker. Stockholms aktiva arbete för att behålla och bygga nya koloniträdgårdsområden. De ökade kraven efter år 1990 på att Stockholm ska avveckla delar av markinnehavet. Ämnet presenteras av Björn Bergebo, Stockholms Stad Exploateringskontor och Åke Ekwall. Plats: Vi samlas kl vid Stadshusets entré Ragnar Östbergs Plan 1 (hörnet mot Hantverkargatan). Lokalen i Stadshuset är Stora Kollegiesalen. Anmälan: Senast fredag 2 maj till eller tel Lunch: Gemensam och egenfinansierad lunch i Stadshusets lunchrestaurang Ragnars Skafferi. Ange i anmälan om du ämnar delta i lunchen. Välkomna hälsar Seniorsektionen 8 maj REGION VÄST Studiebesök på Skeppsbron Torsdag 8 maj kl maj Spårväg Skeppsbron är en del i stadsutvecklingsprojektet för Skeppsbron. Gator, torg, platser och kajområdet ska bli G öteborgarnas nya mötesplats vid älven. Områdes ska be byggas med bostäder och olika verksamheter, kajen flyttas ut meter och pirar och bryggor byggs i Göta Älv. Ett av de första stegen i stadsutvecklingsprojektet är en ny spårvägslänk mellan Lilla Torget och Järntorget. Stenpiren får en ny hållplats för buss och spårvagn, angöringsplats för båttrafik samt en terminalbyggnad. Spårvägen ska stå klar hösten Kom och lyssna när Skanska berättar om projektet och de utmaningar de står inför. Fika serveras. Plats: Skanskas etablering på Verkstadsgatan 2. Anmälan: Senast måndag 5 maj till Välkomna! 8 MEDLEMSBLADET NR

9 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT Kallelse till Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna maj Tisdag 20 maj 2014 ca kl Föredrag börjar kl 15 för att sedan leda till själva årsmötet som börjar kl Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på förening ens hemsida. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 15 maj till Pia går i pension Samhällsbyggarnas medarbetare Pia Isaksson går i pension och arbetar sin sista dag den 21 maj Avtackning sker i samband med årsmötet. Vi vill redan nu rikta ett stort varmt tack till Pia för nästan 5 års förtjänstfullt arbete för föreningen och vi hoppas att hon kommer njuta av sitt framtida pensionärsliv! GRATTIS NU ÄR TIDEN INNE ARBETE ÄR BLOTT ETT MINNE PENSIONÄR MED VAKET SINNE DET ÄR LIVET PÅ EN PINNE Lycka till hälsar vännerna på kansliet, styrelsen och SFF! MEDLEMSBLADET NR

10 FÖRENINGSNYTT PRESENTATION AV Redaktionsrådet 2014 Ulf Sandgren (ansvarig red.rådet) Lantmäteriet Martin Lindahl Lindahl Consulting Gunilla Franzén (delat ansvar) SGF Ulf Possfelt (delat ansvar) SGF Fastighetsjuridik/ Lantmäteri sam hallsbyggaren.se Projektledning/ Infrastruktur/ Stadsutveckling Geoteknik/ Grundläggning Geoteknik/Grundläggn. Jerker Lessing Tyrens/LTH Anna Denell Vasakronan Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/ BIM Alliance Tomas Alsmarker Nyréns Arkitektkontor Industriellt byggande Hållbarhetsfrågor F&U/BIM Arkitektur/Structual Eng. 10 MEDLEMSBLADET NR

11 FÖRENINGSNYTT Tidningen Samhällsbyggarens redaktionsråd består av ett antal aktiva medlemmar inom olika kompetensområden i Samhällsbyggnadsbranschen. Rådet bestämmer tillsammans tidningens inriktning och innehåll och sammanträder 6 gånger per år. Har du förslag på expertartiklar till tidningen är du välkommen att kontakta Ulf Sandgren eller respektive inom aktuellt specialområde. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida samhällsbyggarna.org. Hans Lind KTH vakant Olof Johansson (ansvarig utgivare) Samhällsbyggarna Pia Runfors (projektledare red.byrå) Publik Fastighetsekonomi B yggteknik/byggfysik REGION STORSTOCKHOLM Distriktsmästerskap i GOLF 26 maj Måndag 26 maj 2014 kl Första start och plats finns bokad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch vid ankomst till 19:e hålet, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är ihopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris. Eventuellt sponsrat av något företag som spelaren jobbar eller har jobbat i. Plats: Djursholms Golfklubb. Anmälan: Senast 16 maj till Kostnad: Greenfee, startavgift och lunch 550 kronor, betalas senast den 23 maj till konto (SEB). Medlemmar i Djursholms GK endast 150 kronor. Välkomna önskar den självutnämnde arrangören, Lars Frumerie PS Vid lunchen kan vi välja en golfkommitté för fortsatta arrangemang. MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET MEDLEMMARNA I SFF KALLAS TILL ÅRSMÖTE Årsmöte i Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) inom Samhällsbyggarna 15 maj Torsdag 15 maj 2014, kl PROGRAM Kaffe serveras Seminarium Jernhusen berättar om utvecklingen av Centralstationsområdet i Stockholm Jernhusens mål är att fler ska vilja resa kollektivt och då måste det vara enkelt att resa samtidigt som resenärernas behov av service som gör vardagen enklare uppfylls. Mikael Willdal, projektägare för Centralstationen i Stockholm berättar om utmaningar i detta stora ombyggnadsprojekt och hur området successivt har utvecklats för framtiden genom att koppla ihop olika trafikslag med varandra och underlätta för resenärerna. Han kommer också att göra en kortare historisk tillbakablick och ge exempel på spännande detaljer från en nästan 5 år lång ombyggnad av Skandinaviens största knutpunkt. En ombyggnad som har genomförts samtidigt som cirka besökare dagligen har passerat på andra sidan byggplanket. Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt Arbetet med att se över och uppdatera boken Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt, sedan tidigare kallad Fastighetsnomenklatur har pågått under en tid. Den kommer ut till hösten 2014 och presenteras kort. Avskrivningsfrågor På näringssidorna i dagstidningarna har under rätt lång tid redovisats synpunkter på betydelsen av att beakta avskrivningsfrågor på ett korrekt sätt. Det har ansetts att större fastighetsbolag ger felaktiga besked. Vilken betydelse har rak respektive progressiv avskrivning? Är frågan ny eller är det en strid om kejsarens nya kläder? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH Öl och smörgås serveras tack vare generöst bidrag av Jernhusen Årsmötesförhandlingar Föredragningslista och övriga handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggarnas hemsida Årsmötet avslutas med mingel och något att dricka. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 8 maj till eller tel Varmt välkomna! Foto: Jernhusen 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Årsmöte och föredrag Slutspurt på Projekt Sundsvallsbron 15 maj Torsdag 15 maj 2012 kl samt middag kl Gambrinushallen Kom och lyssna på Magnus Borgström, projektledare för bron över Sundsvallsfjärden, som berättar om den spännande slutspurten i projektet. Snart har arbetet med bron över Sundsvallsfjärden, Europas största nu pågående broprojekt, pågått i 2,5 år och den blivande meter långa bron har tagit form. Den nionde och sista brosektionen på Sundsvallsbron var 9 0m lång och mittsektionen vägde 1300 ton är nu på plats. Arbeten sker idag både i anslutning till brofästena, i brolådan av stål samt av- och påfarter till nya E4. Dessutom pågår intensiva arbeten med att färdigställande av nya E4:an från Myre till Skönsberg. Det här är det tredje föredraget om projekt E4 Sundsvall som Samhällsbyggarna anordnar, med fokus på slutspurten av 20 km ny E4:a, 33 broar och 5 trafikplatser. Huvudrollen på föredraget har Magnus Borgström, projektledare Sundsvallsbron. Efter studiebesök bjuder Samhällsbyggarna på något att äta och dricka på Gambrinushallen, Strandgatan 6. Plats: Trafikverkets projektkontor för E4 Sundsvall, Ortviksvägen 2. Anmälan: Senast 12 maj till Antal platser är begränsat. Varmt välkomna! ANNONS MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT REGION STOCKHOLM Samhällsbyggare besökte Mälarbanan Ett tjugotal glada och nyfikna samhällsbyggare samlades den 6 mars i Spånga hos Trafikverket, som vänligen tog emot oss på sitt projektkontor för Mälarbanan. Projektledaren Lena Backe gav oss en inspirerad redogörelse för projektet och visade oss dessutom en intressant film om pågående bygge. TEXT: GUNNAR FRANZÉN MÄLARBANAN VÄSTERUT FRÅN Stockholm, en gång SWB, Stockholm Västerås Bergslagens Järnvägar, är hårt belastad av dagens pendeltåg, regionaltåg och gods tåg. Det är ofta mycket trångt både i tågen och på spåren, vilket betyder störningskänslighet och alltför många förseningar beräknas Citybanan under Stockholm tas i trafik. För att dra full nytta av denna måste spårkapaciteten västerut ökas. Därför byggs Mälarbanan mellan Tomteboda och Kalhäll ut till fyra spår. Planering och projektering pågår i olika skeden för hela sträckan. På delsträckan Barkarby Kallhäll är bygget i full gång och beräknas vara klart Kommande etapper inkluderar underjordiskt passage genom Sundbyberg. Målet är att utbyggnaden i sin helhet ska vara klar runt Den sammanlagda kalkylerade kostnaden är 10,7 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. De två andra stationer som ingår i denna etapp är Jakobsberg och Barkarby, som även de byggs om mer eller mindre radikalt, samordnat med stadsutvecklingen. Vad gäller själva banan så läggs även de befintliga spåren om och banvallen förstärks så att man på det hela taget kan tala om en ny fyrspårig järnväg snarare än om en breddning av den gamla. En givande dag, dessutom gynnad av gott vårväder. Tack Lena och Johan! 14 Efter lunch på den goda restaurangen Tre Kockar i samma hus följde en kort promenad till Spånga station. Därifrån tog vi tillsammans med projektingenjör Joseph Aho tåget till Kallhäll. Stationen byggs om helt och hållet för att i framtiden kunna ta emot vändande pendeltåg. Johan tog oss på en promenad någon kilometer längs linjen, nota bene utanför spårområdet, och lät oss beskåda pågående arbeten. Kurvrätningar och nya väg-, gång- och cykelbroar innebär överraskande stora anläggningsarbeten. MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGNADSDAGARNA 2014 BYGG FASTIGHET INFRASTRUKTUR LANTMÄTERI VÄRDERING oktober 2014 Stockholm Waterfront Congress Centre Konferens under två dagar med följande parallella spår Bostäder Bygg- och entreprenadjuridik Bygg- och Fastighetsekonomi Byggteknik & Produktion Fastighetsjuridik Fastighetsvärdering Finansiering Forskning & utveckling Hållbar utveckling Infrastruktur och trafik Mark- och planfrågor Stadsutveckling & projekt Taxering, lantbruk, småhus HUVUDPARTNERS 2014 ANNONS framtidens kommun söker Exploateringsingenjör till Stadsbyggnadskontoret Välkommen med din ansökan via vår webbplats e-rekryteringssystem senast den 27 april 2014 läs mer på staffanstorp.se MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm REGION SYD Hur får vi igång bostadsbyggandet? Fredag 16 maj kl maj Samhällsbyggarna välkomnar till frukostträff där bostadsbyggandet står på agendan. Finns det nya tankesätt och synsätt som möjliggör att bostadsbyggandet ökar? I panelen medverkar: Charlotta Nilsén, marknadsområdeschef Bostad Syd, Riksbyggen Hans Lind professor fastighetsekonomi, KTH Rikard Silverfur näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige Håkan Thulin exploateringschef Malmö Stad Plats: Malmö Stadshus, August Palms plats 1. Anmälan: Senast 13 maj till Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Region syd och Stadsutvecklingssektionen

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Spårområde vid kv Tegen Granskning: 18 mars 15 april 2013 Öppet hus: 27 mars 2013 kl. 17-19, Solna stadsbibliotek

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Samråd för järnvägsplan Samråd till med 15 juni 2015 Öppet hus: 26 maj 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket, Stormbyvägen 2-4, Spånga

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL 29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1-10

Sammanträdesprotokoll 1-10 Sammanträdesprotokoll 1-10 Sammanträde med Valnämnden Sammanträdesdatum 27 januari 2010 Plats och tid Stadshuset A491 klockan 17.00-18.40 Närvarande ledamöter Anna Brokås, Marja Ramsin, Lars-Evert Larsson,

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Vårprogram 2016 Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Hela styrelsen önskar er välkomna Onsdag 9 mars Konst som berör Föredrag

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Lär känna NTA lite närmare.

Lär känna NTA lite närmare. Sida 1 (5) INBJUDAN 20 augusti 2002 Till Kommunens skolchef / Friskola Välkommen till seminarium Lär känna NTA lite närmare. Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) samverkar

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA TID Kl 15:00-17:00 PLATS Stora salen, Kulturhuset Kåken LEDAMÖTER Monica Påhlsson SPF Bengt Carlsson PRO Hasse Kimmevik PRO Ulf Atlestam RPG PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

HUR GÅR DET MED DET HÅLLBARA SAMHÄLLSBYGGET?

HUR GÅR DET MED DET HÅLLBARA SAMHÄLLSBYGGET? S T A D S A R K I T E K T D A G E N 3 0 m a r s 2 0 0 6 HUR GÅR DET MED DET HÅLLBARA SAMHÄLLSBYGGET? Planerar och bygger vi för det hållbara samhället? Vad har vi lärt av de goda exemplen? Har de lyckats?

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid januari 8 februari 00 Öppet hus 6, 7 och 8 januari 00 Kallhäll

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 Sammanträde: 2014-04-15 Plats: Svevia, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Åke Sandin Mats

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss!

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss! Reumatikerförbundets nyhetsbrev nr 2 2017 Välkommen till Nyhetsbrev nr 2! Nu börjar det äntligen bli varmare och ljusare ute och vi vill passa på att önska alla en riktigt härlig vår. Vissa notiser i det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

Tid: , kl. 12:00 17: , kl

Tid: , kl. 12:00 17: , kl HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1 (7) Tid: 2016-04-21, kl. 12:00 17:00 2016-04-22, kl. 08.30 12.00 Plats: 2016-04-21 Kanslihuset, Högskolan i Skövde 2016-04-22 Scandic Billingen,

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument.

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument. Nr 15/2010 6 maj 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 www.svenskfjarrvarme.se Tel 08-677 25 50 Fax 08-677 25 55 Välkommen till Svensk Fjärrvärmes Vårfest 26 maj! Liksom tidigare år hålls

Läs mer

BIM Alliance i Umeå

BIM Alliance i Umeå BIM Alliance i Umeå 2015-10-20 Syfte och vision Ideell förening med 165 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2015. STYRELSE Sedan årsmötet den 24 mars och styrelsens konstituering den 9 april har styrelsen

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Vardagen för en bostadsutvecklare

Vardagen för en bostadsutvecklare Vardagen för en bostadsutvecklare STRANDÄNGARNA, TYRESÖ Anette Frumerie, VD Bofrämjandet 5 dec 2016 Vardagen för en bostadsutvecklare AGENDAN FÖR DAGEN Vardagsprocesser och gemensamma utmaningar Tre förutsättningar

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Ianspråktagen mark [m²] Tillfällig nyttjanderätt 1/1 1 056 1/1 2 186 216 1/1 209 41 1952 1/1 283 272

Ianspråktagen mark [m²] Tillfällig nyttjanderätt 1/1 1 056 1/1 2 186 216 1/1 209 41 1952 1/1 283 272 Tomteboda Kallhäll, ökad kapacitet, Mälarbanan FASTIGHETSFÖRTECKNING för Järnvägsplan Projekt Mälarbanan sträckan Tomteboda Huvudsta,, Stockholms län Fastighetsindelningen och ägare till respektive fastighet

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

IVAs Näringslivsråd Stadgar 2012

IVAs Näringslivsråd Stadgar 2012 IVAs Näringslivsråd Stadgar 2012 Stadgar för IVAs Näringslivsråd IVAs Näringslivsråds första stadgar fastställdes av akademien den 17 februari 1950. Ändringar har därefter skett: Den 25 november 1971 Den

Läs mer

Vi ses på Urbant Forum

Vi ses på Urbant Forum VI STÄDER Vi ses på Urbant Forum Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar både möjligheter och utmaningar för svenska städer. Under den nationella inspirationsdagen som vi kallar

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar 30-31 mars 2017 i Jönköping Jönköping ljuset vid Vättern och den forna tändsticksstaden 1 Välkomna till Klimatkommunernas

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer