GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR"

Transkript

1 Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 3 6 för en säker användning av den här produkten. DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D728E SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR Bakre omslag SVENSKA BRUKSANVISNING För att stänga av demonstrationen ställer du in DEMO MODE på OFF. ( sid. 24, 27) LYT B

2 2 SV Den här videokamerans huvudfunktioner Matt/tonad effekt Du kan använda mattnings-/ toningseffekterna för att göra professionella scenbyten. ( sid. 31) Tona in Motljuskompensation Tryck helt enkelt på -knappen för att lysa upp den del av bilden som är mörk på grund av bakgrundsbelysning. ( sid. 30) Program AE, effekter och slutareffekter Läget SPORTS ger dig möjlighet att spela in snabbrörliga motiv en bildruta i taget, för levande, stabil slow motion. ( sid. 32) Lysdiod Tona ut Du kan lysa upp motivet på mörka platser med den lysdiodslampan. ( sid. 29) Databatteri Du kan enkelt kontrollera batteriets status genom att trycka på DATA-knappen. ( sid. 14) BATTERY CONDITION LEVEL 100% 50 0 MAX TIME LCD 110min FINDER 135min Auto-knappen Du kan växla inspelningsläget mellan manuell inställning och videokamerans standardläge med hjälp av AUTO-knappen. ( sid. 20)

3 SV 3 LÄS DETTA FÖRST! Innan du spelar in viktigt material ska du göra en provinspelning. Spela upp din provinspelning för att kontrollera att bilden och ljudet spelats in korrekt. Vi rekommenderar att du rengör videohuvudena före inspelning. Om du inte använt din videokamera på ett tag, kan huvudena vara smutsiga. Vi rekommenderar regelbunden rengöring av videohuvudena med en rengöringskassett (tillval). Var noga med att förvara dina kassettband och din videokamera i lämplig miljö. Videohuvudena kan lättare bli smutsiga om dina kassettband och din videokamera förvaras på en dammig plats. Kassettband ska plockas ut ur videokameran och förvaras i kassettfodral. Förvara videokameran i en väska eller någon annan behållare. Använd SP (Standard)-läget för viktiga videoinspelningar. LP (Long Play)-läget ger dig möjlighet att spela in 50 % mer video än SP (Standard)-läget, men du kan se mosaikliknande störningar vid uppspelningen beroende på bandets egenskaper och den miljö du filmat i. Vi rekommenderar därför att SP-läget används för alla viktiga inspelningar. För säkerhet och tillförlitlighet. Du rekommenderas att enbart använda originalbatterier och -tillbehör från JVC i din videokamera. Denna produkt omfattar patentskyddad och annan äganderättsskyddad teknik, och fungerar endast med ett databatteri från JVC. Använd BN-VF808U/BN-VF815U/BN-VF823Ubatterier från JVC. Om man använder batterier som inte tillverkats av JVC, kan detta skada den interna laddningskretsen. Se till att enbart använda kassetter märkta Mini DV. Kom ihåg att denna videokamera inte är kompatibel med andra digitala videoformat. Du rekommenderas att använda kassettband av märket JVC. Din videokamera är kompatibel med alla kassetter i handeln som överensstämmer med MiniDVstandarden, med kassettband av märket JVC är tillverkade och optimerade för att maximera din videokameras prestanda. Kom ihåg att denna videokamera endast är avsedd för privatkonsumenter. Eventuell kommersiell användning utan rätt tillstånd är förbjuden (även om du spelar in en händelse som exempelvis en show, föreställning eller utställning, enbart för personligt bruk, rekommenderas du ändå att skaffa tillstånd i förväg). Lämna INTE enheten - på en plats varmare än 50 C. - på en plats med extremt låg (under 35 %) eller hög (80 %) luftfuktighet. - i direkt solljus. - i en stängd bil på sommaren. - nära ett värmeelement. LCD-skärmen är tillverkad med precisionsteknik. Svarta punkter eller ljusa punkter (röda, gröna eller blå) kan dock synas konstant på LCD-skärmen. Dessa punkter spelas inte in på bandet. Detta beror inte på något fel i enheten (effektiva bildpunkter: mer än 99,99 %). Lämna inte kvar batteriet på videokameran när denna inte används, och kontrollera regelbundet att kameran fungerar. Läs även VARNINGAR på sidorna

4 4 SV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT, SÅ UNDVIKS RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT. OBSERVERA: Öppna inte höljet så undviks risken för elektrisk stöt. Det finns inga delar som konsument kan reparera under det. Överlämna reparationer till behörig personal. Om du inte använder nätadaptern under en längre tid, rekommenderas att du drar ut sladden ur vägguttaget. OBSERVERA: Denna videokamera är tillverkad för användning tillsammans med färg-tv-signaler av typen PAL. Den kan inte användas för uppspelning med en TV av annan standard. Direkt inspelning och uppspelning på LCDskärm/sökare fungerar dock var som helst. Denna produkt omfattar patentskyddad och annan äganderättsskyddad teknik, och fungerar endast med ett databatteri från JVC. Använd batterierna JVC BN-VF808U/BN- VF815U/BN-VF823U och, för att ladda dem eller driva videokameran med nätström, den medföljande nätadaptern som klarar flera olika spänningar. (En passande konverteringsadapter kan behövas för olika vägguttags utföranden i olika länder). Märkskylten (plattan med serienumret) och säkerhetsföreskrifter sitter på botten av och/ eller på sidan av huvudenheten. Information om nätadapterns spänning och säkerhetsföreskrifter finns på dess ovan- och undersida. VARNING: Batterier skall inte utsättas för extrem värme såsom direkt solsken, brand eller liknande. OBSERVERA: Huvudströmkontakten ska vara funktionell. När utrustningen monteras i ett skåp eller på en hylla måste det finnas tillräckligt med utrymme på alla sidor för ventilation (10 cm eller mer på båda sidor, ovansidan och baksidan). Blockera inte ventilationshålen (om ventilationshålen blockeras av en tidning, duk el. dyl., kommer värmen eventuellt inte ut). Ingen öppen låga som t ex stearinljus bör placeras på apparaten. När batterier ska kasseras måste man tänka på miljön och strikt följa de lokala bestämmelser och lagar som reglerar avyttring av batterier. Apparaten får inte utsättas för droppande eller skvättande vätska. Använd inte denna utrustning i badrum eller andra platser med vatten. Placera inte heller behållare fyllda med vatten eller andra vätskor (såsom kosmetika, medicin, blomvaser, krukväxter, muggar etc.) ovanpå denna enhet (om vatten eller annan vätska kommer in i utrustningen kan det orsaka brand eller elektrisk stöt). Rikta inte linsen eller sökaren rakt mot solen. Detta kan skada ögonen samt den interna elektroniken. Det finns även risk för brand eller elektrisk stöt. OBSERVERA! Följande noteringar rör eventuell fysisk skada på videokameran och dess användare. Var noga med att fästa och använda den medföljande remmen ordentligt när kameran ska bäras. Om du bär eller håller kameran i sökaren och/eller i LCD-skärmen, kan du tappa den eller skada den på annat sätt. Var försiktig så att inte ditt finger fastnar i kassettlocket. Låt inte barn hantera videokameran eftersom de är speciellt mottagliga för denna typ av skada. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på videokameran. OBSERVERA! Videokameran bör inte ställas ovanpå TVapparaten när kablarna (Audio/Video, S-Video etc.) är anslutna, eftersom den kan ramla ner och skadas om någon snubblar på kablarna.

5 SV 5 Information till användare gällande omhändertagande av gammal utrustning [Europeiska unionen] Den här symbolen sitter på elektriska och elektroniska utrustningar som inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall. Produkten skall istället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter så att den kan tas om hand enligt gällande nationell lagstiftning. Genom att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att bevara naturens resurser och förebygger samtidigt eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan bli följden av att produkten kasseras som vanligt avfall. Mer information om uppsamlingsstationer och återvinning får du om du kontaktar de lokala myndigheterna, sophämtningstjänsten eller affären där du köpte produkten. Det är möjligt att den nationella lagstiftningen gör felaktig kassering av den här produkten straffbar. (Kommersiella användare) Om du tänker kassera den här produkten ber vi dig att besöka vår hemsida på adressen Där finns information om hur produkten ska återlämnas. [Länder utanför Europeiska unionen] Om du tänker kassera produkten måste du göra det enligt de lagar och regler som gäller för hanteringen av förbrukade el- och elektronikkomponenter. Bästa kund, [Europeiska gemenskapen] Denna apparat överensstämmer med gällande EUdirektiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet. Europarepresentant för Victor Company of Japan Limited är: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland

6 6 SV SKÖTSEL Rengöring av videokameran Innan rengöring stänger du av videokameran och tar bort batteri och nätadapter. Rengöra utvändigt Torka försiktigt med en mjuk trasa. Doppa trasan i utspädd, mild tvål och vrid ur den ordentligt när du ska torka av grov smuts. Torka sedan med en torr trasa. Rengöra LCD-skärmen Torka försiktigt med en mjuk trasa. Var försiktig så att inte skärmen skadas. Stäng LCDskärmen. Rengöra linsen Blås på den med en blåsborste och torka den sedan försiktigt med linsrengöringspapper. Rengöra sökarens lins Avlägsna smuts från sökaren med hjälp av en blåsborste. Undvik att använda starka rengöringsmedel som till exempel bensin eller alkohol. Rengöring bör endast utföras efter att batteriet lossats eller andra strömenheter kopplats från. Mögel kan uppstå om linsen inte rengörs. Vid användning av ett rengöringsmedel eller en kemiskt behandlad trasa bör du läsa produktvarningarna. Rådfråga din JVC-återförsäljare när det gäller rengöring av sökarens lins. USE CLEANING CASSETTE Visas om smuts upptäcks på huvudena under inspelning. Använd en rengöringskassett (tillbehör). ( sid. 3)

7 FÖRBEREDELSER 8 Register... 8 Om denna bruksanvisning Medföljande tillbehör Justering av greppet Ström Språkinställningar Inställningar för datum/tid Justera sökaren Justera skärmens ljusstyrka Stativfäste Sätta in/ta ur en kassett Bredbilsdläge 16: VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 VIDEOINSPELNING Grundläggande inspelning Återstående tid på bandet Snabbgranskning Zoomning Journalistisk filmning Gränssnittsinspelning Tidskod Inspelning från mitten av bandet Automatiskt/Manuellt läge VIDEOUPPSPELNING Normal uppspelning Uppspelning av stillbilder Variabel bildsökning Blanksökning Uppspelning av foto Anslutningar till en TV eller videobandspelare INNEHÅLL SV 7 AVANCERADE FUNKTIONER 24 MENYER FÖR FINJUSTERING Ändra menyinställningarna Inspelningsmenyer Uppspelningsmenyer FUNKTIONER FÖR INSPELNING Lysdiod Fotografi (spela in stillbild på band) Manuell fokusering Exponeringskontroll Bländarlås Motljuskompensation Punktexponeringskontroll Justering av vitbalans Manuell justering av vitbalans Matt eller tonad effekt Program AE, effekter och slutareffekter REDIGERING Kopiering till en videobandspelare Kopiera till eller från en videoapparat med ett DV-uttag (digital kopiering) Ansluta till en persondator REFERENSER 35 FELSÖKNING VARNINGAR SPECIFIKATIONER VILLKOR Bakre omslag

8 8 SV FÖRBEREDELSER Register g8 QO P q BATT. 6 w e b 23 N Så här öppnas LCD-skärmen Dra i kanten a på LCD-skärmen. LCD-skärmen kan vridas 270. Strömkopplad funktion När strömbrytaren är ställd på REC, kan du också slå på/stänga av videokameran genom att öppna/stänga LCD-skärmen eller genom att dra ut/trycka in sökaren. Bilden visas inte samtidigt på LCDskärmen och i sökaren. Om man drar ut sökaren när LCD-skärmen är utfälld kan du välja vilken du vill använda. Ställ PRIORITY i önskat läge i menyn SYSTEM. ( sid. 27) Färgade, ljusa punkter kan dyka upp över hela LCD-skärmen eller i sökaren. Detta är dock inget fel.

9 Kontroller a : Vänster / Återspolning [3] ( sid. 21)/ Snabbgranskning [QUICK REVIEW] ( sid. 18) : Höger / Framspolning [5] ( sid. 21)/ Lysdiodknapp [LIGHT] ( sid. 29) : Upp / Uppspelning / Paus [4/9] ( sid. 21)/ Manuell fokusering [FOCUS] ( sid. 29) : Ned / Stopp [8] ( sid. 21)/ Motljuskompensation ( sid. 30)/ Punktexponering ( sid. 30) Tryck ned: SET B 16:9 bredbild, sökningsknapp [16:9] ( sid. 17) Sökning av tomrum [BLANK] ( sid. 22) C Menyknapp [MENU] ( sid. 24) D Databatteri-knapp [DATA] ( sid. 14) E Auto-knapp [AUTO] ( sid. 20) F Dioptrijustering ( sid. 15) G Fotoknapp [SNAPSHOT] ( sid. 29) H Reglage för Power Zoom [T/W] ( sid. 19) Volymkontroll för högtalare [VOL. +, ] ( sid. 21) I Start- / stoppknapp för inspelning [START/STOP] ( sid. 18) J Strömbrytare [REC, PLAY, OFF] K Låsknapp L Batteriets frigöringsknapp [BATT.] ( sid. 13) M Öppna/mata ut kassett [OPEN/EJECT] ( sid. 16) Anslutningskontakter N Digital Video-anslutning [DV OUT] (i.link*) ( sid. 33, 34) * i.link är en hänvisning till branschspecifikationen IEEE och dess utvidgningar. Logotypen används för produkter som överensstämmer med standarden i.link*. Anslutningarna finns under locken. O Likströmsingång [DC] ( sid. 13) P Audio-/Videoutgång [AV] ( sid. 23) FÖRBEREDELSER Indikatorer Q POWER/CHARGE -lampa ( sid. 13) Övriga delar R LCD-skärm ( sid. 8) S Sökare ( sid. 15) T Batterifäste ( sid. 13) U Ögla för axelrem ( sid. 12) V Grepprem ( sid. 12) W Högtalare ( sid. 21) X Objektiv Y Kamerasensor (Var noga med att inte blockera denna yta, eftersom en sensor som är nödvändig för fotograferingen finns inbyggd här.) Z Lysdiodknapp ( sid. 29) a Stereomikrofon b Stativhål ( sid. 16) c Fäste för kamerastativ ( sid. 16) d Kassetthållarlock ( sid. 16) e Kontaktlock Strömbrytarens Lägen REC: För inspelning på bandet. OFF: Stänga av videokameran. PLAY: För uppspelning av inspelat band. SV 9 FÖRBEREDELSER FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

10 10 SV FÖRBEREDELSER Indikeringar på LCD-skärmen/ sökaren Under videoinspelning M d 10 x s 16:9 LP min REC 3 SOUND 12BIT 11:13 15: q w e a Indikator för återstående batterikapacitet ( sid. 36) B Funktionsläge A : Automatiskt läge M : Manuellt läge C Indikator för den lysdioden ( sid. 29) D : Nattindikator ( sid. 32) : Förstärkningsläge ( sid. 25) E Slutartid ( sid. 32) F Indikator för vitbalans ( sid. 31) G Indikator för vald effekt ( sid. 32) H Indikator för valt AE-program ( sid. 32) I SOUND 12BIT/16BIT: Ljudlägesindikator ( sid. 26) (Visas i ungefär fem sekunder efter att videokameran startats.) J Stabilisator för digitalbild ( DIS ) ( sid. 25) (endast -indikatorn visas) K Tidskod ( sid. 26) L Indikator för manuell justering av fokus ( sid. 29) M Datum/tid ( sid. 26) N Indikator för vindreducering ( sid. 25) O Indikator för vald mattnings-/toningseffekt ( sid. 31) P : Indikator för punktexponeringskontroll ( sid. 30) : Indikator för kompensering av bakgrundsljus ( sid. 30) ±: Indikator för exponeringsjustering ( sid. 30) : Indikator för bländarlås ( sid. 30) Q PHOTO: (Visas när man tar ett foto.) REC: (Visas under inspelning.) R Indikator för rullande band. (Snurrar medan bandet rullar.) S Återstående tid på bandet ( sid. 18) a p o WH i u y t r T Läge för inspelningshastighet (SP/LP) ( sid. 26) (endast indikatorn för LP visas) U Indikator för valt bredbildsläge ( sid. 17) (endast indikatorn för 16:9 visas) V Zoomindikator ( sid. 19) W Ungefärlig zoomningsgrad ( sid. 19) Under videouppspelning LP x3 12 BIT/MIX L BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 11:13 20 :21 : a Indikator för återstående batterikapacitet ( sid. 36) B Indikator för ljud L/R ( sid. 27) C Indikator för blanksökning ( sid. 22) D Bandhastighet (SP/LP) (endast indikatorn för LP visas) E Indikator för variabel sökhastighet: x-10, x-3, x3 och x10 ( sid. 21) F 4: Uppspelning 5: Snabbspolning framåt/snabbsökning 3: Snabbspolning bakåt/snabbsökning 9: Paus G Datum/tid ( sid. 28) H VOLUME: Indikator för volymnivå ( sid. 21) I Tidskod ( sid. 28) 7

11 FÖRBEREDELSER SV 11 Om denna bruksanvisning Kontrollknapp Medföljande tillbehör. LCD-skärm Nätadapter AP-V19E Batteri BN-VF808U MENU Kontrollknapp 16:9 / BLANK Med kontrollknappen kan man utföra två typer av åtgärder: föra den uppåt/nedåt/åt vänster/ höger eller trycka in den. De beskrivs och illustreras enligt följande. 1. För kontrollknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger ( / / / ) för att välja. Ljud/videokabel (Ø3,5 minikontakt till RCA-kontakt) Axelrem ( sid. 12) Kärnfilter för Nätadapter ( sid. 12) FÖRBEREDELSER Funktion För att välja 4/9 FOCUS För kontrollknappen uppåt. 8 För kontrollknappen nedåt. 5 LIGHT För kontrollknappen åt höger. 3 QUICK REVIEW Välj För kontrollknappen åt vänster. 2. Tryck in kontrollknappen för att välja SET. SET Linsskydd ( sid. 12) För att ge bästa möjliga resultat med din videokamera kan de medföljande kablarna vara utrustade med ett eller flera kärnfilter. Om en kabel bara har ett kärnfilter ska den ända som är närmast filtret anslutas i videokameran. Se till att använda medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

12 12 SV FÖRBEREDELSER Så här fäster man linsskyddet För att skydda linsen monteras medföljande linsskydd på videokameran enligt illustrationen. ANMÄRKNING: Kontrollera att linsskyddet sitter på ordentligt, plant med videokameran. Så här fäster man kärnfiltret Montera kärnfiltren på kablarna. Kärnfiltret reducerar störning. När en kabel monteras ska den ända där kärnfiltret sitter fästas i videokameran. 1 Lossa spärrarna i bägge ändar av kärnfiltret. Spärr 2 Dra kabeln genom kärnfiltret. Kärnfilter 3 cm Placera här under inspelning. Så här fäster man axelremmen 1 Dra av dynan och för änden av remmen genom öglan. Linda ett varv 3 Stäng kärnfiltret så att det klickar till. 2 För remmen genom spännet, justera dess längd och använd remhållaren för att fästa den på sin plats. Ögla Remhållare Spänne Justering av greppet Öppna dynan och justera greppet. Ta bort eventuella säkerhetsetiketter som kan sitta i kardborren, innan justeringar utförs. 3 Placera spännet nära öglan och fäst dynan igen.

13 Ström Laddning av batteriet Pil Batteri Lås knapp 1 Ställ in strömbrytaren på OFF. 2 Med pilen på batteriet riktad uppåt trycker du batteriet lätt mot dess fäste a. 3 Tryck batteriet uppåt tills det låses på plats b. 4 Plugga in nätadaptern i ett vägguttag. 5 Anslut nätadaptern till videokameran. POWER/CHARGE-lampan på videokameran börjar blinka som ett tecken på att laddning startats. När POWER/CHARGE-lampan släcks är laddningen slutförd. Dra ut nätadaptern ur vägguttaget. Koppla loss nätadaptern från videokameran. Lossa batteriet Tryck batteriet uppåt samtidigt som du trycker på BATT. så lossar det. Batteri BN-VF808U* BN-VF815U BN-VF823U * Medföljer Batterifäste 1 2 Till BATT Strömbrytare Nätadapter POWER/ CHARGE-lampa likströmsut tag Till vägguttag Laddningstid Ungefär 1 tim 30 min. Ungefär 2 tim 40 min. Ungefär 3 tim 50 min. FÖRBEREDELSER SV 13 Om skyddslocket sitter på batteriet måste detta först tas av. Kameran kan inte användas under pågående laddning. Laddning kan inte utföras om fel typ av batteri används. Det kan hända att lampan POWER/CHARGE inte tänds när ett batteri laddas för första gången eller efter en längre tids förvaring. Ta i så fall loss batteriet, sätt dit det på nytt och försök sedan igen. Om ett fulladdat batteri monteras på enheten kommer POWER/CHARGE-lampan att blinka i ungefär 10 sekunder, innan den slocknar. Om batteriets driftstid fortfarande är extremt kort även efter att batteriet laddats fullt, är detta utslitet och måste bytas ut. Köp då ett nytt. Nätadaptern blir varm när den används, eftersom den bearbetar elektricitet internt. Se till att endast använda den på väl ventilerade platser. Efter 5 minuter i beredskapsläge för inspelning (standby) och med en kassett isatt och du inte har utfört några åtgärder, stängs videokamerans strömförsörjning via nätadaptern automatiskt av. Om detta sker när ett batteri finns i kameran, startas laddningen av batteriet. Dra eller böj inte i nätadapterns kontakt eller kabel. Då kan nätadaptern skadas. FÖRBEREDELSER FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

14 14 SV FÖRBEREDELSER Om batterier FARA! Försök aldrig ta isär batterierna och utsätt dem aldrig för öppen eld eller hög värme, eftersom det kan orsaka brand eller explosion. VARNING! Se till att batteriet eller dess poler inte kommer i kontakt med metaller, då detta kan orsaka kortslutning och eventuellt starta en brand. Återställa indikeringen för batterikapaciteten Om indikeringen för batterikapaciteten skiljer sig från den verkliga driftstiden, ska du ladda upp batteriet helt och därefter köra slut på det. Detta kanske inte fungerar som det ska om batteriet använts under en lång tidsperiod vid extremt höga/låga temperaturer, eller om det laddats om för många gånger. Använda batteriet Utför stegen 2 3 i Laddning av batteriet. ( sid. 13) Maximal sammanhängande inspelningstid Batteri LCD-skärm på Sökare på BN-VF808U* 1 tim. 50 min. 2 tim. 15 min. BN-VF815U 3 tim. 40 min. 4 tim. 30 min. BN-VF823U 5 tim. 30 min. 6 tim. 45 min. * Medföljer Inspelningstiden blir avsevärt kortare under följande omständigheter: Zoom eller inspelningsberedskap används mycket. LCD-skärmen används mycket. Uppspelningsläget används ofta. Den lysdioden används. Innan du påbörjar en längre inspelning, ska du se till att du har laddat tillräckligt med batterier så att de räcker tre gånger den planerade inspelningstiden. OBSERVERA: Kontrollera att strömmen till kameran är avslagen innan strömkällan kopplas bort. I annat fall kan det uppstå fel på kameran. Databatterisystem Du kan kontrollera återstående batteristyrka och inspelningstid. Tryck på DATA när batteriet är monterat. BATTERY CONDITION LEVEL MAX TIME 100% LCD 110min 50 FINDER 0 135min Batteriinformation visas i ungefär tre sekunder när strömbrytaren är inställd på OFF om knappen trycks ned och släpps snabbt, och i under ungefär 15 sekunder om knappen trycks in och hålls ned under flera sekunder. Tryck åter på DATA för att återgå till normal skärmbild, när strömbrytaren är inställd på PLAY eller REC. Databatteriets status kan inte visas under uppspelning eller medan inspelning pågår. Om COMMUNICATION ERROR visas istället för batteristatus trots att du försökte trycka på DATA flera gånger, kan detta bero på ett problem med ditt batteri. Rådfråga i så fall din närmsta JVC-återförsäljare. Använda nätström Utför stegen 4 5 i Laddning av batteriet. ( sid. 13) ANMÄRKNING: Den medföljande nätadaptern har en automatisk spänningsväljare för omfånget 110 V till 240 V. INFORMATION: Följande förklaringar i den här bruksanvisningen förutsätter att du använder LCD-skärmen. Om du vill använda sökaren stänger du LCDskärmen och drar ut sökaren hela vägen.

15 Språkinställningar Skärmens språk kan ändras. ( sid. 27) 2 SET LANGUAGE ENGLISH FRANCAIS ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS 1 Öppna LCD-skärmen fullt. 2 SET (ställ) strömbrytaren på REC eller PLAY samtidigt som låsknappen på brytaren trycks in. Om den är inställd på REC ska inspelningsläget vara M. ( sid. 20) 3 Tryck på MENU. 4 Välj SYSTEM, tryck på SET eller. 5 Välj LANGUAGE, tryck på SET eller. 6 Välj önskat språk, tryck på SET eller. 7 Tryck på MENU. Tryck på när du vill återgå till föregående skärmbild. Inställningar för datum/tid 1 Välj 2 SET 1 Välj CLOCK ADJ. DATE. MONTH. YEAR : 26 Datum och tid spelas alltid in på bandet automatiskt, men du kan själv välja om du vill att de ska visas vid uppspelning. ( sid. 26, 28) Utför stegen 1 3 i Språkinställningar. ( sid. 15) 1 Välj DISPLAY, tryck på SET eller. 2 Välj CLOCK ADJ., tryck på SET eller. 3 Välj önskat format för visning av datum, tryck sedan SET eller. Upprepa detta steg för inmatning av formatet för visning av tiden (välj mellan 24h eller 12h ), månad, datum, år, timma och minuter. 4 Tryck på MENU. Tryck på när du vill återgå till föregående skärmbild/menyinställning. 24h FÖRBEREDELSER SV 15 Justera sökaren 1 Ställ strömbrytaren på REC samtidigt som låsknappen på strömbrytaren trycks in. 2 Se till att LCD-skärmen är stängd och låst. Dra ut sökaren helt. 3 Vrid dioptrijusteringsreglaget tills markeringarna i sökaren är tydligt fokuserade. Exempel: VARNING: Var försiktig så att inte dina fingrar kläms när sökaren trycks in. Justera skärmens ljusstyrka 2 SET 1 Välj Dioptrijusteringsreglage BRIGHT ± 0 Utför stegen 1 3 under Språkinställningar. ( sid. 15) För att justera sökarens ljusstyrka drar man ut den helt och ställer in PRIORITY på FINDER. ( sid. 27) 1 Välj DISPLAY, tryck på SET eller. 2 Välj BRIGHT, tryck på SET eller. 3 Välj lämplig ljusstyrka, tryck på SET eller. 4 Tryck på MENU. Tryck på när du vill återgå till föregående skärmbild/menyinställning. FÖRBEREDELSER

16 16 SV FÖRBEREDELSER Stativfäste Du kan fästa videokameran i ett stativ genom att placera styrbulten och skruven på stativet i det uttag och skruvhål som finns på videokameran. Dra sedan åt skruven medurs. Vissa stativ är inte försedda med bultar. Sätta in/ta ur en kassett Kameran måste vara påslagen för att du ska kunna sätta in eller ta ur en kassett. PUSH Kassetthåll arlock Om du väntar några sekunder utan att kassetthållaren öppnas stänger du kassetthållarlocket och försöker igen. Om kassetthållen fortfarande inte öppnas stänger du av videokameran och sätter sedan på den igen. Om bandet inte laddas på rätt sätt ska du öppna kassetthållarlocket och ta ut bandet. Vänta några minuter och sätt in bandet igen. Vänta en stund med att öppna kassetthållarlocket om kameran plötsligt har flyttats från ett kallt till ett varmt ställe. Visas om en kassett sitter i samtidigt som strömbrytaren är ställd på REC. Blinkar när det inte finns något kassettband i kameran. TAPE! Visas om det inte finns någon kassett i kameran när man trycker in start/stoppknappen för inspelning eller knappen SNAPSHOT när strömbrytaren är ställd på REC. Kassetthållare Raderskyddsomkopplare OPEN/EJECT Kontrollera att fönstersidan är vänd utåt. CHECK TAPE S ERASE PROTECTION TAB Visas när raderingsskyddet är inställt på SAVE när strömbrytaren är inställd på REC. ( sid. 9) 1 Skjut och håll OPEN/EJECT i pilens riktning, och dra sedan ut kassetthållarlocket tills det låses i öppet läge. Kassetthållaren öppnas automatiskt. Rör inte vid de inre komponenterna. 2 Sätt in eller ta ut en kassett och tryck sedan på PUSH för att stänga kassetthållaren. Se till att du endast trycker på det område som har markerats med PUSH för att stänga kassetthållaren. Om du rör vid andra delar kan du klämma fingret i hållaren så att du skadar dig själv eller kameran. Kassetthållaren förs in automatiskt när den stängs. Vänta tills den förts in helt och hållet innan du stänger kassetthållarlocket. Det kan bli svårt att stänga kassetthållarlocket när batteriet börjar bli svagt. Försök inte att stänga det med våld. Sätt dit ett fulladdat batteri eller anslut nätströmmen innan du försöker igen. 3 Stäng kassetthållarlocket så att det låses på plats.

17 Bredbilsdläge 16:9 Du kan spela in video i storlekarna 4:3 och 16:9. Kameran är som standard inställd att spela in videos i storleken 16:9. FÖRBEREDELSER SV 17 16:9 1 Ställ in strömbrytaren på REC. 2 Välj alternativ genom att trycka flera gånger på 16:9: På LCD-skärmen: FÖRBEREDELSER 16 : 9 4 : 3 I sökaren: 16 : 9 4 : 3 ANMÄRKNING: Om du spelar in video i 16:9:format, kan bilden verka något vertikalt utdragen vid uppspelning på en TV-apparat med 4:3-format. ( sid. 26, 28)

18 18 SV VIDEOINSPELNING Grundläggande inspelning ANMÄRKNING: Utför åtgärderna nedan innan du fortsätter: Strömförsörjning. ( sid. 13) Sätta in en kassett. ( sid. 16) Ta bort linsskyddet. ( sid. 12) Öppna LCD-skärmen fullt. ( sid. 8) Välj videofilmer i formaten 4:3 eller 16:9 (bredbild). ( sid. 17) Zoomreglage Låsknapp 1 Ställ strömbrytaren på REC samtidigt som låsknappen på strömbrytaren trycks in. 2 Tryck på knappen START/STOP för att starta inspelningen. REC visas på skärmen medan inspelning pågår. Tryck på START/STOP igen för att stoppa inspelningen. Ungefärlig inspelningstid Start-/stoppknapp för inspelning Kassettband Inspelningsläge SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. Återstående tid på bandet En uppskattning av 62 min återstående tid på bandet visas på skärmen. ---min innebär att kameran beräknar återstående tid. När återstående tid når 2 minuter börjar indikeringen blinka. Den tid det tar att beräkna och visa återstående bandtid, och hur pass korrekt denna beräkning är, kan variera beroende på vilken typ av band som används. Snabbgranskning Gör det möjligt att kontrollera var slutet på den senaste inspelningen finns. 1) Tryck på QUICK REVIEW i beredskapsläget för inspelning. 2) Bandet spolas tillbaka i några sekunder och spelas automatiskt upp. Sedan ställs videokameran i beredskapsläge för nästa tagning. Störningar kan förekomma i början av uppspelningen. Detta är normalt. Skjut Power Zoom-reglaget fram och tillbaka flera gånger för att ändra ljudinställningen mellan av/på. Om beredskapsläget för inspelning varar i fem minuter utan någon aktivitet stängs videokamerans ström av automatiskt. För att starta videokameran igen trycker du in och drar ut sökaren, eller så stänger och öppnar du LCDskärmen. När ett blankt avsnitt lämnas mellan inspelade scener på bandet kommer tidkoden att avbrytas, och fel kan uppstå när du redigerar bandet. Läs Inspelning från mitten av bandet ( sid. 20) för att undvika detta. ( sid. 20) Inspelning i LP-läge (Long Play). ( sid. 26)

19 Zoomning Under inspelning Zooma ut W: Vidvinkel Du kan zooma in upp till 28X genom att använda optisk zoom. Zoomning över 28X storlek kan göras med digital bildzoom. Digital zoomning kan göras upp till 800X. Ställ in (ZOOM) på [56X] eller [800X]. ( sid. 25) Optisk zoom (upp till 28X) 28X Makrofilmning är möjlig så nära som 5 cm från motivet när zoomreglaget är inställt hela vägen mot W. När du zoomar in ett objekt nära linsen, kan kameran zooma ut automatiskt beroende på avståndet till motivet. Om så är fallet, ställ in TELE MACRO till ON. ( sid. 25) Journalistisk filmning I vissa situationer kan olika inspelningsvinklar ge mer dramatiska effekter. Håll kameran i önskad position och vrid på LCD-skärmen på det sätt som passar dig bäst. Den kan vridas 270 (90 nedåt, 180 uppåt). Zooma in T: Telefoto 800X Digital zoom (upp till 800X) Gränssnittsinspelning VIDEOINSPELNING SV 19 Den person du filmar kan se sig själv på LCDskärmen och du kan även spela in dig själv samtidigt som du ser dig själv på LCDskärmen. 1) Öppna LCDskärmen och vrid den uppåt 180 så att den riktas framåt. Dra sedan ut sökaren helt. 2) Rikta objektivet mot motivet (dig själv när du tar självporträtt) och starta inspelningen. Vid gränssnittssinspelning visas bilden spegelvänd, som om du såg den i en spegel. Bilden du spelar in blir dock inte spegelvänd. Om snabbgranskning ( sid. 18) aktiveras under gränssnittsinspelning stängs LCD-skärmen av. I så fall kan du granska den uppspelade bilden i sökaren. Stäng sökaren för att kontrollera den uppspelade bilden på LCD-skärmen. VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

20 20 SV VIDEOINSPELNING Tidskod Under inspelning spelas en tidkod in på bandet. Denna kod är till för att ange den inspelade scenens placering på vandet vid uppspelning. Bildskärm Minuter Sekunder Bildrutor* (25 bildrutor = 12:34:24 1 sekund) * Bildrutor visas inte under inspelning. Om inspelningen börjar från ett blankt avsnitt börjar tidkoden räkna från 00:00:00 (minut:sekund:bildruta). Om inspelningen börjar vid slutet av en tidigare inspelning, fortsätter tiden från det senaste tidskodstalet. Om ett blankt avsnitt lämnas en bit in på bandet avbryts tidkoden. När inspelningen återupptas börjar tidkoden räkna från 00:00:00 igen. Detta innebär att videokameran alltså kan spela in samma tidskoder som redan finns i tidigare inspelade scener. För att undvika detta utförs Inspelning från mitten av bandet ( sid. 20) i följande fall; När du spelar in igen efter att ha spelat upp ett inspelat band. När strömmen bryts under inspelning. När bandet tas ut och sätts in igen under inspelning. När du spelar in på ett delvis inspelat band. När du spelar in på ett blankt avsnitt en bit in på bandet. När du spelar in igen efter att ha spelat in en scen och därefter öppnat/stängt kassetthållarlocket. Det går inte att nollställa tidskoden. Under snabbspolning framåt eller bakåt rör sig tidskodsindikeringen ojämnt. Tidskoden visas enbart när TIME CODE är inställt på ON. ( sid. 20, 26) Inspelning från mitten av bandet 1) Spela upp ett band eller använd blanksökning ( sid. 22) för att leta upp punkten där du vill börja spela in, och aktivera sedan läget för stillbildsavspelning. ( sid. 21) 2) Ställ strömbrytaren på REC samtidigt som låsknappen på strömbrytaren trycks in. Starta sedan inspelningen. Automatiskt/Manuellt läge Tryck upprepade gånger på knappen AUTO för att växla mellan automatisk/manuell inspelning. När man valt manuellt läge visas indikatorn M på LCD-skärmen. Automatiskt läge: A Du kan spela in utan specialeffekter eller manuella inställningar. Manuellt läge: M Manuell inspelning kan utföras genom inställning av olika funktioner. M

21 Normal uppspelning 3 4/9 5 8 VOL. +/ MENU Högtalare Låsknapp 1 Sätt i en kassett. ( sid. 16) 2 Ställ strömbrytaren på PLAY samtidigt som låsknappen på strömbrytaren trycks in. SET Strömbrytare Skärmbilden ovan (som refererar till kontrollknappen ( sid. 11)) visas ugnefär tre sekunder på LCD-skärmen. Funktion För att välja 4/9 För kontrollknappen uppåt 8 För kontrollknappen nedåt 5 För kontrollknappen åt höger 3 För kontrollknappen åt vänster 3 Tryck på 4/9 för att starta uppspelningen. 4 Tryck på 8 för att stoppa uppspelningen. Tryck på 3 för att snabbspola bandet bakåt eller på 5 för att snabbspola bandet framåt medan du befinner dig i stoppat läge. Tryck på SET för att visa skärmbilden med funktionshandledning. Justera högtalarvolymen Skjut Power Zoom-reglaget (VOL. +/ ) mot + för att höja volymen, eller mot för att sänka den. Uppspelningsbilden kan visas på LCD-skärmen, i sökaren eller på en ansluten TV-apparat. ( sid. 23) VIDEOUPPSPELNING SV 21 Om det stoppade läget varar i fem minuter när strömmen levereras av batteriet, stängs videobandspelaren av automatiskt. För att starta videokameran igen trycker du in och drar ut sökaren, eller så stänger och öppnar du LCDskärmen. När en kabel ansluts till AV-uttaget hörs inget ljud från högtalaren. HDV Visas när bilder som spelats in i HDV-format har upptäckts. Bilderna i HDV-format kan inte spelas upp med den här videokameran. Uppspelning av stillbilder Paus under videoavspelning. 1) Tryck på 4/9 under pågående uppspelning. 2) Tryck på 4/9 igen för att återgå till normal uppspelning. Om uppspelningen av stillbilder pågår i mer än tre minuter, aktiveras videobandspelarens stoppläge automatiskt. Variabel bildsökning Används för snabbsökning i valfri riktning under pågående uppspelning. 1) Under uppspelning trycker du en eller två gånger på 5 för sökning framåt eller en eller två gånger på 3 för sökning bakåt. 3 5 x-10 x-3 x3 x10 2) Tryck på 4/9 för att återgå till normal uppspelning. Tryck på och håll 5 eller 3 intryckt. Sökningen fortsätter så länge du håller knappen nedtryckt. Så fort du släpper knappen återupptas normal uppspelning. En viss mosaikeffekt uppträder på skärmen under bildsökningen. Detta är inget fel. OBSERVERA: Under bildsökning kan delar av bilden bli otydliga, speciellt på skärmens vänstersida. Vid bildsökning kan det hända att delar av bilden inte syns tydligt över hela skärmen. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING

22 22 SV VIDEOUPPSPELNING Blanksökning Denna funktion hjälper dig att hitta en plats för inspelningsstart mitt på bandet utan att därmed rubba tidkoderna. ( sid. 20) 1 Utför steg 1 2 under Normal uppspelning ( sid. 21). 2 Tryck på BLANK. Indikeringen BLANK SEARCH visas och videokameran börjar automatiskt söka framåt eller bakåt, och stannar vid den punkt som ligger omkring tre sekunder innan det tomma avsnittet börjar. Du kan avbryta blanksökningen halvvägs genom att trycka på 8 eller BLANK. Om den aktuella positionen ligger mitt i ett blankavsnitt söker kameran bakåt innan blanksökningen påbörjas. Om den nuvarande positionen är i ett inspelat avsnitt söker kameran framåt. Sökningen stoppas automatiskt om början eller slutet av bandet nås under blanksökningen. Det går eventuellt inte att hitta ett blankavsnitt som är kortare än fem sekunder. Det kan hända att det blankavsnitt kameran hittat befinner sig mellan två inspelade scener. Kontrollera därför att det inte finns någon inspelad scen efter blankavsnittet innan du börjar spela in. Uppspelning av foto Med denna videokamera kan du ta fotografier under pågående inspelning. Tryck på SNAPSHOT.

23 Anslutningar till en TV eller videobandspelare TV Till AVkontakt Ljud-/ videokabel (medföljer) A B eller C Videobandspelare A Gul till VIDEO IN (Anslut när din TV/Videobandspelare endast har A/Vingångar.) B Röd till AUDIO R IN C Vit till AUDIO L IN VIDEOUPPSPELNING 1 Se till att alla enheter är avstängda. 2 Anslut videokameran till en TV eller videobandspelare enligt bilden. Om du använder en videobandspelare, gå till steg 3. Om inte, gå till steg 4. 3 Anslut videoutgången till TV-ingången i enlighet med din videobandspelares bruksanvisning. 4 Slå på kameran, videobandspelaren och TV:n. 5 Ställ in videobandspelaren på AUXingångsläge och TV:n i VIDEO-läge. 6 Starta uppspelningen på videokameran. ( sid. 21) Ställ in 16:9 OUTPUT för uppspelningsmenyer så att bilden passar din TV-apparat (16:9 TV eller 4:3 TV). ( sid. 17, 28) För att välja om följande information ska visas på TV:n eller inte Datum/Tid Ställ in DATE/TIME på ON eller OFF. ( sid. 28) Tidskod Ställ in TIME CODE på ON eller OFF. ( sid. 28) Andra indikeringar än datum/tid och tidskod Ställ in ON SCREEN på OFF, LCD eller LCD/TV. ( sid. 28) SV 23 Det rekommenderas att nätadaptern används som strömkälla istället för batteriet. ( sid. 14) För att kunna se bilden och höra ljudet från videokameran utan att sätta i något band, ställer du videokamerans strömbrytare på REC, och ställer sedan in TV:n för lämplig ingångssignal. Glöm inte att dra ner TV:ns volym helt och hållet så att du undviker en ljudchock när kameran slås på. VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING

24 24 SV MENYER FÖR FINJUSTERING MENYER FÖR FINJUSTERING Ändra menyinställningarna Denna videokamera är försedd med ett lättanvänt menysystem på skärmen som förenklar många av de mer komplicerade inställningarna. ( sid ) Låsknapp 4 Välj önskad funktion och tryck på SET eller. Den valda funktionens meny visas. Exempel: FUNCTION-menyn. Aktuell inställning FUNCTION WIPE/FADER PROGRAM AE EFFECT EXPOSURE W.BALANCE SHUTTER EXIT OFF OFF OFF +_ 0 AUTO OFF 1 Välj Strömbrytare 5 Markera önskat val och tryck på SET eller. Exempel: WIPE/FADER -menyn. WIPE/FADER OFF WHITE BLACK SLIDE SCROLL OFF WH BK 2 SET MENU 1 Inspelningsmenyer för video: Ställ strömbrytaren på REC samtidigt som låsknappen på strömbrytaren trycks in. Ställ in inspelningsläget på M. ( sid. 20) Uppspelningsmenyer för video: Ställ strömbrytaren på PLAY samtidigt som låsknappen på strömbrytaren trycks in. 2 Öppna LCD-skärmen fullt. ( sid. 8) 3 Tryck på MENU. Menyskärmen visas. Skärmbild för videoinspelningsmenyn Skärmbild för videouppspelningsmenyn 6 Välj önskad inställning och tryck på SET eller. Valet är utfört. 7 Tryck på MENU. Menyskärmen stängs. Tryck på när du vill avbryta eller återgå till föregående skärmbild. Upprepa proceduren om du vill göra inställningar i andra funktionsmenyer. FUNCTION CAMERA VTR DISPLAY SYSTEM EXIT VTR DISPLAY SYSTEM EXIT

25 På följande sidor refererar [ ] till fabriksinställningar. Inspelningsmenyer FUNCTION Du kan bara ändra följande menyinställningar när strömbrytaren är ställd på REC. WIPE/FADER ( sid. 31), Matt eller tonad effekt PROGRAM AE ( sid. 32), Program AE, effekter och slutareffekter EFFECT ( sid. 32), Program AE, effekter och slutareffekter EXPOSURE ( sid. 30), Exponeringskontroll W. BALANCE ( sid. 31), Justering av vitbalans SHUTTER ( sid. 32), Program AE, effekter och slutareffekter CAMERA Du kan bara ändra följande menyinställningar när strömbrytaren är ställd på REC. ZOOM [28X]: Om den ställs in på 28X när den digitala zoomen används, ställs zoomförstoringen om till 28X, eftersom den digitala zoomningen stängs av. 56X: Gör att du kan använda digital zoom. Genom att behandla och förstora bilder digitalt går det att skapa bilder från 28X (gräns för optisk zoom) upp till 56X digital förstoring. 800X: Gör att du kan använda digital zoom. Genom att behandla och förstora bilder digitalt går det att skapa bilder från 28X (gräns för optisk zoom) upp till maximalt 800X digital förstoring. MENYER FÖR FINJUSTERING SV 25 TELE MACRO [OFF]: Avaktiverar funktionen. ON: När avståndet till motivet är mindre än 1 m, ställer du in TELE MACRO till ON. Du kan fotografera ett motiv så stort som möjligt på ett avstånd upp till cirka 40 cm. I vissa fall kan zoomläget göra att linsen tappar fokus. DIS OFF : Avaktiverar funktionen. [ON]: För att kompensera för suddiga bilder som orsakats av att kameran skakat till, i synnerhet vid stor förstoring. Exakt stabilisering är inte möjlig om handskakningen är häftig, eller beroende på filmningsvillkoren. Stäng av detta läge vid inspelning med videokameran på ett stativ. DIS kan inte aktiveras när NIGHT under PROGRAM AE eller STROBE under EFFECT valts eller när SNAPSHOT trycks in. GAIN UP OFF: Om du vill filma mörka scener utan någon justering av bildens ljusstyrka. [AGC]: Den sammantagna effekten kan bli kornig, men bilden blir ljus. AUTO : Slutartiden justeras automatiskt. Om du fotograferar ett motiv i dålig belysning med låg slutarhastighet ger AGC-läget en ljusare bild, men motivets rörelser blir inte så mjuka eller naturliga. Totalintrycket kan bli en kornig bild. visas medan slutarhastigheten ställs in automatiskt. WIND CUT [OFF]: Avaktiverar funktionen. ON : Hjälper till att reducera de störningar som vinden skapar. Indikatorn visas. Ljudkvaliteten ändras. Detta är normalt. AVANCERADE FUNKTIONER

26 26 SV REC MODE MENYER FÖR FINJUSTERING VTR [SP]*: Inspelning i SP-läge (Standard Play) LP: Long Play mer ekonomiskt och ger 1,5 gånger längre inspelningstid. * SP-indikatorn visas inte på skärmen. Om man växlar inspelningsläge kommer bilden vid uppspelning avv vara suddig i växlingspunkten. Det rekommenderas att band som spelats in i LPläget på denna videobandspelare också kan spelas upp på den. Vid uppspelning av ett band som spelats in på en annan videokamera, kan det förekomma brusiga avsnitt eller korta avsnitt helt utan ljud. SOUND MODE [12BIT]: Medger videoinspelning av stereoljud på fyra separata kanaler (motsvarar 32 khzläget på föregående modeller) 16BIT: Medger videoinspelning av stereoljud på två separata kanaler (motsvarar 48 khz-läget på föregående modeller) DISPLAY Alla inställningar för DISPLAY förutom ( CLOCK ADJ., 16:9 OUTPUT och BRIGHT ) fungerar endast vid fotografering. ON SCREEN LCD: Förhindrar att videobandspelarens skärmbild (förutom datum, tid och tidskod) visas på den anslutna TV-skärmen. [LCD/TV]: Visar videobandspelarens bildskärm på den anslutna TV-apparaten. DATE/TIME [OFF]: Datum/tid visas inte. ON: Datum/tid visas alltid. CLOCK ADJ. sid. 15, Inställningar för datum/tid TIME CODE [OFF]: Tidskoden visas inte. ON: Tidskoden visas på videokameran och på den anslutna TV:n. Bildrutornas nummer visas inte under inspelning. ( sid. 20) 16:9 OUTPUT För att få TV:n att visa bilder i bredbildsläget 16:9 ställer du in korrekt storlek för TV-skärmen. 4:3TV: För en TV med bildförhållandet 4:3 [16:9TV]: För en TV med bildförhållandet 16:9 BRIGHT sid. 15, Justering av bildskärmens ljusstyrka FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

27 SYSTEM Funktionerna SYSTEM som är inställda när strömbrytaren är inställd på REC gäller även när strömbrytaren är ställd på PLAY. LANGUAGE [ENGLISH] / FRANCAIS / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS Språkinställningen kan ändras. ( sid. 15) MELODY OFF: Även om ljudet inte hörs under inspelning spelas slutarljudet in på bandet. [ON]: En melodi spelas upp varje gång du utför en åtgärd. Inställningen aktiverar även slutarljudet. ( sid. 24, 29) PRIORITY [LCD]: Bilden visas på LCD-skärmen när sökaren dras ut samtidigt som LCD-skärmen är öppen. FINDER: Bilden visas i sökaren när sökaren dras ut samtidigt som LCD-skärmen är öppen. DEMO MODE OFF: Ingen automatisk demonstration sker. [ON]: Demonstrerar vissa funktioner som t.ex. mattning/toning, effekt osv., och kan användas för att visa hur de här funktionerna fungerar. Demonstrationen startar i följande fall: När menyskärmen stängs efter att DEMO MODE är ställd på ON. Med DEMO MODE inställt på ON om ingen åtgärd vidtas under tre minuter efter att strömbrytaren ställts in på REC. En åtgärd under pågående demonstration stoppar demonstrationen tillfälligt. Demonstrationen återupptas sedan om ingen annan åtgärd utförs under mer än tre minuter därefter. Om det finns en kassett i videokameran kan demonstrationen inte aktiveras. DEMO MODE förblir ON även om strömmen till videokameran slås av. MENYER FÖR FINJUSTERING Uppspelningsmenyer SV 27 VTR Inställningarna nedan fungerar endast för uppspelning av video. SOUND L/R och NARRATION Vid uppspelning av bandet avläser videokameran i vilket ljudläge som inspelningen gjordes och återger ljudet därefter. Välj vilken typ av ljud som ska åtfölja den bild du spelar upp. NARRATION [OFF]: Ursprungligt ljud utgår från båda kanalerna L och R i stereo. ON: Dubbat ljud utgår från båda kanalerna L och R i stereo. MIX: Ursprungligt och dubbat ljud kombineras och utgår från båda kanalerna L och R i stereo. SOUND L/R [STEREO ]: Ljud matas ut från båda kanalerna L och R i stereo. SOUND L : Ljud matas ut från kanalen L. SOUND R : Ljud matas ut från kanalen R. AVANCERADE FUNKTIONER CAM RESET [CANCEL]: Återställer inte alla inställningar till fabriksinställningar. EXECUTE: Återställer alla inställningar till fabriksinställningar.

28 28 SV MENYER FÖR FINJUSTERING DISPLAY Varje inställning (förutom DATE/TIME, OFF under ON SCREEN och TIME CODE ) är kopplad till DISPLAY, som visas när strömbrytaren är ställd på REC. Parametrarna (förutom OFF under ON SCREEN -inställningen) är desamma som i beskrivningen på sidan 26. SYSTEM Varje inställning (förutom DEMO MODE ) är kopplad till SYSTEM, som visas när strömbrytaren är ställd på REC. Parametrarna är desamma som i beskrivningen på sidan 27. ON SCREEN När den ställs på OFF försvinner videokamerans visning. DATE/TIME [OFF]: Datum/tid visas inte. ON: Datum/tid visas alltid. OFF / [LCD] / LCD/TV CLOCK ADJ. sid. 15, Inställningar för datum/tid TIME CODE sid. 20, Tidskod [OFF] / ON 16:9 OUTPUT 4:3TV / [16:9 TV] sid. 26, 16:9 OUTPUT BRIGHT sid. 15, Justera skärmens ljusstyrka

29 Lysdiod Lysdioden kan användas för att lysa upp motivet på en mörk plats under videoinspelning eller D.S.C.-fotografering. LIGHT Lysdiod 1 Tryck upprepade gånger på LIGHT för att ändra inställningen. Belysningen är alltid på ( visas). Belysningen tänds automatiskt när det är mörkt ( visas). FUNKTIONER FÖR INSPELNING Motordriftsläge SV 29 Om du håller SNAPSHOT intryckt i steg 2 ger det ungefär samma effekt som intervallfotografering (Intervall mellan stillbilder: cirka 1 sekund) Manuell fokusering Videokamerans kompletta autofokussystem erbjuder möjligheten att filma kontinuerligt från en extrem närbild (så nära som 5 cm från motivet) till oändligheten. Det kan dock hända att kan inte kan uppnå korrekt skärpa på grund av fotograferingsförhållandena. I så fall ska du använda den manuella fokuseringen. 1 Ställ in strömbrytaren på REC. Ingen Stänger av belsyningen. visning 2 Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att starta videoinspelning eller på SNAPSHOT för att ta en stillbild. Var noga med att inte rikta lysdioden rakt in i ögonen. Om ljuset inte når objektet när inställningen för lysdioden är ON, kommer nattfältsfunktionen att aktiveras vilket gör det möjligt att ta en ljusare bild. Då objekten fotograferas med en reducerad slutarhastighet när inställningen för lysdioden är ON, kommer dom att visas något suddiga. Fotografi (spela in stillbild på band) Denna funktion gör att du kan spela in stillbilder som ser ut som fotografier på ett band. 1 Ställ in strömbrytaren på REC. 2 Tryck på SNAPSHOT. O -indikatorn visas och en stillbild spelas in under cirka fem sekunder, varpå kameran återgår till inspelningsberedskap. Du kan även ta ett fotografi under pågående inspelning. En stillbild spelas in under cirka fem sekunder, och därefter fortsätter den vanliga inspelningen. Om den bild som tagits med fotograferings funktionen är för mörk eller för ljus kan du välja ( sid. 30) eller SPOTLIGHT ( sid. 32). SET FOCUS Indikator för manuell fokusering 2 Ställ in inspelningsläget på M. ( sid. 20) 3 Tryck på FOCUS. Indikatorn för manuell fokus visas. 4 Tryck på eller för att fokusera på ett motiv. När fokueringen inte kan justeras längre bort eller närmare börjar eller att blinka. 5 Tryck på SET. Inställningen av skärman är klar. Återställa till autofokus Tryck två gånger på FOCUS. Manuell fokusering rekommenderas i nedan angivna situationer. När två motiv överlappar varandra i samma scen. Vid svag belysning.* När motivet saknar klara kontraster (skillnader mellan ljus och mörker), till exempel en plan, enfärgad vägg eller en klarblå himmel.* När ett mörkt motiv knappt är synligt på LCDskärmen eller i sökaren.* När scenen innehåller fina mönster eller identiska mönster som upprepas. När scenen påverkas av solstrålar eller ljus som reflekteras från en vattenyta. När du filmar en scen med kraftig bakgrundskontrast. * Följande lågkontrastvarningar blinkar:,, och. AVANCERADE FUNKTIONER

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23 Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 2 3 för en säker användning av den här produkten.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

EF-S10-22mm f/ USM

EF-S10-22mm f/ USM EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S10-22mm f/3,5-4,5 USM är ett lätt och kompakt ultravidvinkelobjektiv med optik med höga prestanda.

Läs mer