Litteratur om hästar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteratur om hästar"

Transkript

1 1 Mars 2014 Litteratur om hästar i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek Denna lista visar närmare 450 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesordet hästar i Kungl. Bibliotekets databas Libris. Vissa titlar har annan huvudinriktning men innehåller avsnitt som ansetts motivera ämnesordet. De allra flesta titlarna går att låna vid besök i biblioteket eller som fjärrlån. Forskare kan erhålla fotokopior utan kostnad om de inte överskrider ca 15 sidor. För lånefrågor kontakta Utförligare uppgifter om respektive katalogpost, t.ex. verkets omfång, kan lätt fås genom att leta upp posten i Libris. Adressen är: Välj utökad sökning och ange J som bibliotekskod. Sök sedan på titel och författare. Förfina gärna sökningen genom att införa begränsningar med tryckår, t.ex. 18?? eller med språk, t.ex. danska. Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag eller gåvor av relevant litteratur, v.g. kontakta Jag har sammanställt denna lista under min praktik på KSLAs bibliotek vårterminen Under praktiken har jag inventerat bibliotekets bestånd av hästlitteratur från 1950 och framåt. Ett urval av litteraturen kommer att presenteras i ett specialnummer av nyhetsbrevet Freja under Denna litteraturlista finns även för nedladdning på bibliotekets hemsida: Med vänlig hälsning! Anna Backman Innehåll: Litteratur på svenska, danska och norska s. 2 Litteratur på engelska s. 7 Litteratur på tyska s. 11 Litteratur på franska s. 15

2 2 Aarva, S., Hästen och människan: hästens och människans relation i Finland under 200 år. Inst. för språk och kultur, Åbo Akademi, Åbo. Adler, P., Hästen skall trivas: tankar kring hästpsykologi. Wezäta, Göteborg. Adler, P., Bergman, B., Hästhandboken: tips för skötsel och vård, Spektras handboksserie. Spektra, Halmstad. Åkerblom, E., Lärobok i hovbeslag: hovoch klövvård jämte de vanligaste hovsjukdomarna. LT, Almström, I., Den nordsvenska hästrasens delning på 1960-talet: den nordsvenska hästrasens uppkomst, brukshäst mot travhäst, C-uppsats/Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå. Almström, I., Drömmen om den perfekta arbetshästen: Hushållningssällskapets strävan att förbättra aveln och hästhållningen i Norrbottens län under talet, D-uppsats/Luleå tekniska universitet. Luleå. Alskans, S., Hästkörning: hur du kör in en häst och utvecklar körningen steg för steg. Sten Alskans, Oskarshamn. Anrep, H.H., Ridskola innehållande cavaleri- eller fält- samt högskolan jemte dithörande dressurer. Eccus, Lund. Antonsson, J.S., Ardenneraveln i Sverige: ardennerhästen 125 år, Sverige. Arcadius, K., Skånsk hästhistoria, Årsbok/ Skånes hembygdsförbund, Lund. Aronsson, K., Karlsson, P., Oxens uppgång och fall: en studie om 1800-talets svenska jordbruk. Avd. för agrarhistoria, inst. för landskapsplanering, SLU, Uppsala. Aronsson, Y., Liby, G., Hästkarlar från Hälsingland. Lisa, Hudiksvall. Arvidsson, S., Hästar i herrgårdsmiljö: en studie av hästar på två herrgårdar i Södermanland. Institutet för folklivsforskning, Stockholms univ., Attrell, B., Furugren, B., Allt om hästen: biologi, utfodring, avel. LT, Attrell, B., Furugren, B., Hästens biologi, utfodring och avel. Natur och kultur/lt, Bakken, A.M., Fjordhesten. Gyldendal, Oslo. BDS bok om körning: en höökutgåva, Hööks sadelmakeri AB, Tranemo. Bengtson, I., Igår, idag, imorgon: utgiven i anledning av Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästens 60-årsjubileum Fören., Flyinge. Bengtsson, G., Eternell-Hagen, E., Nordsvensken: den mångsidiga hästen, kort historik. Fören. Nordsvenska Hästen, Enebyberg. Berg, K., Kastrering av djur under slutet av 1800-talet med utgångspunkt i Nordiska museets frågelistmaterial. Inst. för landskapsplanering, Avd. för agrarhistoria, SLU, Uppsala. Blake, H.N., Nessén, B., Tala med hästar: hur hästar meddelar sig med varandra och med människan. Ica bokförl., Västerås. Blake, H.N., Sidenbladh, C., Hur kloka är hästar? Ica bokförl., Västerås. Boman, L.-G., Nyström, S., Stonamn: Uppsatsen behandlar namn på ston av nordsvensk ras. Stockholm Univ, Böös, H.G., Flyinge-kavalkad: en bok om hästar och hästfolk. LT, Bornemark, J., Ekström von Essen, U., Kentauren: om interaktion mellan häst och människa. Södertörns högskola, Huddinge. Børresen, B., Kunsten å bli tam: folk og dyr i år. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. Børresen, B., Andersson, S., Andersson, S., Larsson, H.-O., Husdjuren och deras människor: folk och fä under år. Rabén Prisma, Branderup, B., Furth, E., Silverberg, S., Ridning på kandar: en praktisk handledning för ryttare. Kapson hästböcker, Åkersberga. Branderup, B., Sachs, N., Drangel, C., Akademisk ridkonst: en ridlära för anspråksfulla fritidsryttare. Kapson hästböcker, Åkersberga. Brøndegaard, V.J., Folk og fæ: dansk husdyr etnologi. Rosenkilde og Bagger, Köpenhamn. Chenevix Trench, C., Ridkonstens historia,

3 3 Churchill, P., MacGregor-Morris, P., Starkey, J., Choi, K., Hansén, C., Forums stora bok om hästen. Forum, Dahlstedt, L., Hästaveln i Västernorrland förr och nu. Boteåortens hästavelsförening, Sollefteå. Deckeman, L., Ekberg, O., Hästen, samhället och lagen. LD hästlitteratur, Dockered, B., Hästen i dagens Sverige. Nordiska museet, Dossenbach, M., Dossenbach, H.D., Köhler, H.J., Facht, S., Berömda stuterier från hela världen. Gen.-stab:s lit. anst., Dyrendahl, S., Hovvård. LT:s korrespondensskola, Dyrendahl, S., Föreningen Nordsvenska hästen 50 år: Fören. Nordsvenska hästen, Dyrendahl, S., Värmlandsstuteriet Norenberg : en minnesbok. Förf:s, Dyrendahl, S., Kom Gustav II Adolfs stridshäst från Lit? Lits hembygdsfören., Lit. Dyrendahl, S., Föreningen Nordsvenska hästen 75 år: Fören. Nordsvenska hästen, Enebyberg. Dyrendahl, S., Ekeroth, K.-E., Lundberg, B., Uppström, S., Hästens hovvård, Allt om hästar. Natur och kultur i samråd med Ridfrämjandet, Edvardsson, I., Hästskjuts: en bok om vägar, fordon och människor förr i tiden. I. Edvardsson, Rosersberg. Egardt, B., Hästslakt och rackarskam: en etnologisk undersökning av folkliga fördomar, Nordiska museets handlingar, 57. Nordiska museet, Ekman, A., Thanger, O., Hästskor: något om hovbeslagets historia i Norden från 800-tal till sent 1800-tal. Hällsta jordbruksmuseum, Enköping. Elgeskog, V., Wadström, C.-G., Öberg, Å., Hästar och östgötar: en bok om hästaveln i Östergötland. Östergötlands läns hushållningssällsk., Linköping. En konstig og ny heste-læge-bog, Norges veterinærhøgskole, Veterinærmuseet, Oslo. Ennerdal, J., Kallings, P., Hästforskning under 25 år: ATG-stödd forskning AB Trav och galopp (ATG), Eriksson, A.-G., Arbetshästen i bondesamhället: en studie av arbetshästens förhållanden på landsbygden vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Inst. för landskapsplanering, avd. för agrarhistoria, SLU, Uppsala. Espeli, H., Hestens rolle i den agrare modernisering i Norge: fra krumtapp til utfasning. Nordiska museet, Facht, S., Våra stofamiljer: en sammanfattning av den utredning beträffande stofamiljerna och deras betydelse för tävlingssporten under åren Avelsfören. för svenska varmblodiga hästen, Lund. Falkhaven, E., Häst i Halland: människan och hästen - hästen och människan: en studie kring hästens ekonomiska, samhälleliga och sociala betydelse i Hallands län. Hushållningssällskapet Halland, Eldsberga. Flyinge, Flyingestiftelsen, Flyinge. Fock, E., Adler, P., Philipsson, S., Köpa och sälja häst: juridisk hjälpreda vid hästaffärer. Natur och kultur i samarbete med Svenska ridsportförb., Forsmark, A.-S., Bilder av arbetshästen. Nordiska museet, Frederiksborghesten og det kongelige Frederiksborgske stutteri: udstilling, København. Frederiksen, S., Blommeröd arabstuteri. Vol. 1 (1965/1979). Blommeröd arabstuteri, [Höör]. Frederiksen, S., Blommeröd arabstuteri. Vol. 2 ( ). Blommeröd arabstuteri, [Höör]. Frederiksen, S., Blommeröd arabstuteri. Vol. 3 ( ). Blommeröd arabstuteri, [Höör]. Furugren, B., Arbetshästen och svensk häst-avel. Nordiska museet, Furugren, B., Hästens färger. Natur och kultur/lt,

4 4 Gardner, C.B., Paues, K., Tunell, G., Värt att veta om hästar och ridning. Informationsförl., Graaf, K., Den svenska varmblodshästens historia under 200 år: ( ). Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen, Flyinge. Greiff, M., Hedenborg, S., I sulky och sadel : historiska perspektiv på svensk trav- och galoppsport. Carlsson, Gustafsson, A., Hästsektorn och lantbruket, Examensarbete/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi och statistik, Uppsala. Hallander, H., Svenska lantraser: deras betydelse förr och nu. Blå ankan, Veberöd. Hallander, H., Lantraser. Blå ankan, Veberöd. Hallberg, L.-O., Den siste bonden på Tämmesboda. Gullers, Örebro. Hartley Edwards, E., Langrish, B., Olofsson, O., Sahlin, E., Bonniers stora bok om hästar. Bonnier Alba, Hästen - en resurs i dagens samhälle: konferens den 27 oktober 1999, 2000, Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tid skrift, 139:4. Kungl. Skogs- och Lant bruks-akademien, Hästen i centrum: hästens roll och möjligheter som samhällsresurs: Rapport från avslutande konferens med Hästsverige (23 januari 2008). Seminarierapport om hållbarhet och träning - en jämförelse mellan häst och människa (25 september 2007), Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Hästen i jordbruket, Infoskog- Inforest, Garpenberg. Hästkrafter: redskapspärm, equipments folder, Geräte Katalog, Sigvard Gustafsson, L:a Fröboholma 5141, Vittsjö. Hatting, T.A., Husdyrenes tidligste historie. Landbohistorisk Selskab, [Köpenhamn]. Hedman, L., Virkesdrivning med häst: historik och grundläggande systemegenskaper. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik, Garpenberg. Hedenborg, S., Arbete på stallbacken : nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv, Malmö Studies in Sport Sciences, ; 5. idrottsforum.org, Malmö. Hedenborg, S., Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare : 100 år med Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm. Heilskov Rasmussen, C., Møller, I., Heste i Danmark. Saxo, Højbjerg. Hernquist, P., Yttre kjänneteken på en wäleller illa-skapad hästkropp: samt bästa sättet at sko en häst. Malmö. Hernquist, P., Dyrendahl, I., Peter Hernquists husdjurslära: en handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek, 7. Skogs- och lantbruksakad., Hernquist, P., Dyrendahl, I., Peter Hernquists sjukdomslära - husdjurens inre sjukdomar: en handskrift om 1700-talsmedicin vid Veterinärinrättningen i Skara, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden/ utgivna av Kungl. Skogsoch lantbruksakademiens bibliotek (SOLMED), 15., Herrmanns, R., Hästen hos människan. Wiken, Höganäs. Hjortvid, E., Andersson, R., Hjortvid, E., Schmidtberger, R., Att köra häst. Natur och kultur, Holmbäck, B., Brusewitz, G., Huvudstadens hästar: bilder och berättelser om hästkulturen i Stockholm under fem sekler, Höjerings Stockholmianaserie, 28. Höjering, Husdyr i Norden: vår arv - vårt ansvar, 1993., Jord og gjerning, 1992/93. Landbruksforlaget, Oslo. Jadéus, O., Lindwall, K.-M., Herrevadsklosters remontdepå Riseberga-Färingtofta hembygdsförening., Ljungbyhed. Jakobsson, I., Gustawson, K., Faleberg, falebergarna och deras hästar: ett halvsekels ardenneravelsarbete. Ingemar Jakobsson förlag, Kvänum.

5 5 Jämthagen, S., Wången Stift. Wången, Nälden. Jarmann, N., Hesten var nødvendig. I kommisjon hos Landbruksforlaget, Oslo. Johansson, A., Larsson, P.-O., Hästen, arbetskamraten: bildberättelse om dragare i jord och skog. LT, Johansson, D., Andersson, H., Hedberg, A., Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse i Sverige, Inst. för ekonomi, Sveriges lantbruksuniv., Uppsala. Jonsson, M., Björk, S., Björk, C., Steindórsson, Þ., Warelius, E., Isländska hästnamn. Promedia Market Communications AB, Svedala. Karlström, N., Manliga och kvinnliga blickar på hästar. Etnologiska inst., Stockholms univ., Larsson, L.Å., Engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista om hästar. L. Å. Larsson, Göteborg. Larsson, P.-O., Schulze, H., Ölands hästar: remontuppfödning och annan hästavel på Öland. Köpingsvik. Larsson, S., Att bygga för häst. S. Larsson, Veberöd. Larsson, U., Hingstar & hästkarlar. Utsikten, Varberg. Lette, E., Dressyr: utbilda och träna för tävling, Hästserien, Ica bokförl., Västerås. Lewenhaupt, J., Gamla tiders ädla hingstar. C.J. Lewenhaupt, Tjörnarp. Liljewall, B., Myrdal, J., Arbetshästen under 200 år, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria, 10. Nordiska museet, Lindell, G., Sandell, P., Ordbok för hästvänner: engelsk-svensk-engelsk: tysksvensk-tysk. Ekholmen, Linköping. Lindner, N.-O., Fredricson, I., Cullin, G., Danieli, R., Lent, R. van, Flyinge Sveriges avels och hästsportcentrum, Flyinge. Lundequist, P., Jordbrukets mekanisering i Nås tingslag och Åkerbo härad och Ekonomiskhistoriska inst., Uppsala univ., Uppsala. Lundholm, J., Ridhästar, ryttare, hästar & hästskötare på attisk rödfigurig keramik (ca f Kr). Magnusson, L.-E., Philipsson, S., Hovvård och hovbeslag. LiberHermod i samarbete med RST Riksförb. för Sveriges travhästägare, Malmö. Magnusson, L.-E., Philipsson, S., Hästens exteriör: prestation och hållbarhet. LiberHermod, Malmö. Magnusson, L.-E., Philipsson, S., Hovvård och hovbeslag. Liber-Hermod, Malmö. Martiin, C., Dragdjuren i Höreda socken, Södra Vedbo härad, Jönköpings län 1500-tal till 1900-tal. Avd. för agrarhistoria, inst. för landskapsplanering, SLU, Uppsala. Mellberg, M., Andersson, T., Furugren, B., Jones, D., Hästhållning i praktiken. LT, Mellberg, M., Furugren, B., Kristiansen, G., Att arbeta med hästar: arbetsmiljö och planering: ett utbildnings- och informationsmaterial för alla inom hästnäringen. Arbetarskyddsnämnden, Molin, B., Lundgren, C., Hälsoråd för häst. BM-djurhälsoråd, Vänersborg. Munk, H., Hesten i Sydsjælland gennem 200 aar, : en undersøgelse af hestens udvikling gennem de to hundrade aar fra landrace til Frederiksborgrace og en belysning af sammenspillet: bonden og hans heste. Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, København. Nestor, S., Trofast: hov och tass i kunglig tjänst. Livrustkammaren, Niklasson, C., Sjölander, L., Hästens hovvård och hovbeslag. Inst. för landskapsplanering, Avd. för agrarhistoria, SLU, Uppsala. Nøhr Andersen, M., Hestenes økonomiske betydning i Danmark. København. Nordin, J., Jones, D., Certamen equestre: Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld: kommentarer. Byggförlaget, Nylén, E., Den gotländska charnersporren: en fulländad konstruktion och en studie kring sannolika förändringar inom nordisk ridkonst under förhistorisk tid. Visby.

6 6 Oliveira, N., Dufwa, B., Klassiska principer i konsten att dressera hästar. Nomen, Visby. Olsen, S.M., Hesteredskap i norsk jordbruk. Landbruksforl., Oslo. Olsson, B.A., Planck, C., Rätt foderstat - bättre häst. Hermod/Almqvist & Wiksell, Malmö. Olsson, B.A., Planck, C., Rätt foderstat - bättre häst. Liber-Hermod, Malmö. Platen, C., Flyinge stuteri: dess historia och stuteribok. Eccus, Lund. Raknem, I., Hesten i folketru of dikting. Noregs Boklag, Oslo. Ridinstruktion: (RI): fastställd 1930, Hästbokh., Jangö, Johanneshov. Rödder, F., Mattson, I., Hovvård: hovbeslag och hovsjukdomar, Hästserien, Ica bokförl., Västerås. Ronéus, B., Lindholm, A., Hästens ledsjukdomar. Uppsala. Runnquist, Å., Hästar i dikt och verklighet: en antologi. Bonnier, Ryd, Y., Hur kör man häst i skogen? Ryd, Y., Inga, G.Ö., Timmerhästens bok. Gidlund, Hedemora. Saltzman, I.-L., Från föl till föda: en studie av hästköttsproduktion på Island, Småskriftsserien/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, Uppsala. Sevelius, F., Pettersson, H., Green, B., Kämärä, C., Lind, K., Håll hästen frisk: att förebygga och bota sjukdomar. Ica, Västerås. Sidbäck, H., Berglund, B., Falk, S., Hästen i skogen: från inkörning till virkestransport. SLU., Uppsala. Sidbäck, H., Falk, S., Jansson, C., Hästmannaskap: körning. Infoskog-Inforest, Garpenberg. Sigurður A. Magnússon, Guðmundur Ingólfsson, Pálsson, I., Islandshästen: gudarnas häst: i forntid och nutid. LT, Silver, C., Facht, S., Milne, B., Milne, S., van, K., Hästar i färg, Färgserien, AWE /Geber, Siöcrona, J., Litteratur om hästar och hästskötsel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek. Nordiska museet, Sköld, A.-L., Gerentz, M., Hästens sjukdomar, Allt om hästar. Natur och kultur, Söderlund, J.A., Skogskörning med häst. LTK, Stilling, L., Berglund, C., Hästens träningslära, Rättvik. Ström, E., Hästar: anspann och ridning i forna tider. Zindermann, Göteborg. Sundkvist, A., Hästarnas land: aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder, Occasional papers in archaeology 28. Institutionen för arkeologi och antik historia, Univ., Uppsala. Svala, C., JBT, Hästen i landskapet = the horse in the landscape, Specialmeddelande, 240. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), Sveriges lantbruksuniv., Alnarp. Thorsell, L., Hästen i historien. Esselte studium, Solna. Tibblin, B., Berglund, J., Hellefur, M., Ridlära: ridhästens grundutbildning och vidareutbildning i dressyr. Natur och kultur i samarbete med Svenska ridsportförb., Toverud, B., Praktisk bruk av hest i skogen. Det norske Skogselskap, Oslo. Travhästuppfödning, Fören., Kvibille. Uneby, M., Hemfödingar: en bok om nordsvenska hästar och hästkörare. Barents Publisher, Överkalix. Ventorp, M., Michanek, P., Att bygga häststall: en idéhandbok. Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniv., Lund. Vikman, P.-Å., Projekt häst och ren : utvärdering, Rapport / Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan, Östersund. Vogel-Rödin, G., Utställningen Hästen på Läckö slott Fören., Skövde. Waxberg, H., Strömsholms stuteri. LT, Waxberg, H., Hästen i det karolinska rytteriet: studier i det indelta rytteriets hästhållning. LT, Stockholm: Wennberg, I., Hästen i fred och krig. Atremi, Mjölby. Wilhelmson, F., Palm, R., Handbok för skogskörare - hästen och selen.

7 7 Wrangel, C.G., Kjellander, O., Handbok för hästvänner. Ekstrand, Lund. Wunsch, M., Fjordingar och andra norska hästar. LT, Xenofon, Palm, J., Sernulf, I., Om hästar och ridning. Carmina, Uppsala. Zachrisson, B., Kapplöpningar hundra år på Strömsholm. Amatörryttarklubben (ARK), Djursholm. Åsheim, Å., Erlandson-Ribrant, K., Unghästen: uppfödningens och träningens betydelse för skelettets utveckling och hållbarhet, Hästserien, Ica bokförl., Västerås. Litteratur på engelska Adams, J., An analysis of horsemanship: teaching the whole art of riding, in the manege, military, hunting, racing, and travelling system together with the methods of breaking horses, for every purpose to which those noble animals are adapted [...] in three volumes. Kessinger, Whitefish, Mt. Anderson, J.K., Ancient Greek horsemanship. Univ. of California Pr., Berkeley; Anthony, D.W., The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press, Princeton, N.J.; Arthus-Bertrand, Y., Michelet, C., Good breeding: photographs. Harry N. Abrams, New York. Azzaroli, A., An early history of horsemanship. E.J. Brill/W. Backhuys, Leiden. Bankoff, G., Swart, S., Breeds of empire: the invention of the horse in Southeast Asia and Southern Africa, , NIAS studies in Asian topics; 42. NIAS;, Copenhagen: Barclay, H.B., The role of the horse in man s culture. Allen, London. Barnes, R., Barnes, S., The horse: a celebration of horses in art. Quercus, London. Baskett, J., The horse in art. Yale University Press, New Haven, Conn. Baucher, F., A method of horsemanship: founded upon new principles: including the breaking and training of horses: with instructions for obtaining a good seat. Kessinger Publ., Whitefish, Mt. Beck, R., Scotland s native horse: its history, breeding and survival. G.C. Book Publishers, Wigtown. Biswas, T.K., Horse in early Indian art. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi. Blench, B., Horses: a selection from the Seton Murray Thomson Collection: a Scottish Arts Council exhibition in association with Glasgow Museum and Art Galleries. Scottish Arts Council, Edinburgh. Blundeville, T., The arte of ryding and breakinge greate horses, The English experience, Amsterdam. Boalch, D.H., Hammond, J., Prints and paintings of British farm livestock : a record of the Rothamsted Collection. Harpenden. Bökönyi, S., History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. Budapest. Boyd, L., Houpt, K.A., Przewalski s horse: the history and biology of an endangered species, SUNY series in endangered species. State University of New York Press, Albany. Bracegirdle, H., The essential horse. Philip Wilson Publishers, London. Brantz, D., Beastly natures: animals, humans, and the study of history. University of Virginia Press, Charlottesville. Brown, D., Horses in twentieth century art. Nicola Jacobs Gallery, London. Brown, J., The horse in husbandry. Farming Press, Ipswich. Budiansky, S., The nature of horses: their evolution, intelligence and behaviour. Weidenfeld & Nicolson, London. Butler, D., The principles of horseshoeing: an illustrated textbook of Farrier science and craftsmanship. Butler Publishing, LaPorte. Butler, D., Farrier science: study guide and workbook: for use with the textbook The principles of horseshoeing II. Butler Publishing and Farrier Services, Laporte, CO.

8 8 Butler, S., The war horses: the tragic fate of a million horses in the First World War. Halsgrove, Wellington. Butterfield, D., Kuspit, D.B., Tucker, M., Horses: the art of Deborah Butterfield. Lowe Art Museum, University of Miami;, Coral Gables, Fla.: Cathers, K., An examination of the horse in Anglo-Saxon England. Caunce, S., Amongst farm horses: the horselads of east Yorkshire. WBC Print Ltd., Great Britain. Chamberlin, J.E., Horse: how the horse has changed civilisations. Signal, Oxford. Chaudun, N., The horse: from cave paintings to modern art. Abbeville Press Publishers, New York. Chivers, K., The Shire horse: a history of the breed, the society and the men. Allen, London. Clark, J., Medieval finds from excavations in London. 5, The medieval horse and its equipment: c c HMSO, London. Clutton-Brock, J., Horse power: a history of the horse and the donkey in human societies. Natural History Museum Publications, London. Coutts, B., Bred in the Highlands: ponies, cattle, and folk. Mercat Press, Edinburgh. Daniels, B.B., Sunday on the farm: [memoirs of a horseshoer]. St. Eloy Publishing, Cascade, MD. Davis, R.H.C., The medieval warhorse: origin, development and redevelopment. Thames and Hudson, London. Denhardt, R.M., Foundation dams of the American Quarter Horse. University of Oklahoma Press, Norman. Dent, A., The horse through fifty centuries of civilization. Phaidon, London. Dent, A., Horses in Shakespeare s England. J.A. Allen, London. Dent, A., Goodall, D.M., A history of British native ponies from the Bronze Age to the present day. J.A. Allen, London. Derry, M.E., Bred for perfection: shorthorn cattle, collies, and Arabian horses since 1800, Animals, history, culture. Johns Hopkins University Press, Baltimore. Derry, M.E., Horses in society: a story of animal breeding and marketing, Univ. of Toronto Pr., Toronto. DiMarco, L.A., War horse: a history of the military horse and rider. Westholme, Yardley, Pa. Edwards, P., The horse trade of Tudor and Stuart England. Cambridge University Press, Cambridge. Edwards, P., Horse and man in early modern England. Continuum, London. Eggenhofer, N., Horses, horses, always horses: the life and art of Nick Eggenhofer. Sage Pub. Co., Cody, Wyo. Ensminger, M.E., Horses and horsemanship. The Interstate, Danville, Ill. Ensminger, M.E., Horses and tack. Boston. Ensminger, M.E., The complete encyclopedia of horses. South Brunswick. Epstein, H., Domestic animals of China. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal. Fleitmann, L.L., Munnings, A.J., The horse in art: from primitive times to the present. Kessinger Pub., [Whitefish, MT]. Fox, C.P., Horses in harness. Reiman Associates, Greendale, WI. Fox, C.P., Working horses: Looking back 100 years to America s horse-drawn days; With 300 historic photographs. Heart Prairie Press, Whitewater, Wisconsin. Fredricson, I., Horses & jumping. Arco Publ. Co., New York. Gladitz, C., Horse breeding in the medieval world. Four Courts Press, Dublin. Gosling, A., A century of Shetlands, Pertb The Shetland Pony Stud-Book Society. Grimshaw, A., The horse: a bibliography of British books, : with a narrative commentary on the role of the horse in British social history, as revealed by the contemporary literature. Library Association;, London: Harding, F., A livestock heritage: animals and people in art. Geneva, Ill. Harrist, R.E., Bower, V., Power and virtue: the horse in Chinese art. China Institute, New York.

9 9 Hart, E., The heavy horse, Shire album, Shire, Princes Risborough. Hart, E., Heavy horses: an anthology. Alan Sutton, Dover. Hartley Edwards, E., Horses: their role in the history of man, A Channel 4 / Scottish Television book. Willow Books, London. Heiney, P., Soper, G., George Soper s horses. Witherby, London. Herbert, H.W., Horses, mules, and ponies, and how to keep them: practical hints for horse-keepers. Lyons Press, New York, NY. Heymering, H., On the horse s foot, shoes and shoeing: the bibliographic record, and a brief timeline history of horseshoeing. St. Eloy Pub, Cascade, MD. Holden, B., The long haul: the life and times of the railway horse. F.A. Allen, London. Holst, C. von, Clegg, E., Franz Marc: horses. Hatje Cantz Publ., [Stuttgart]. Horses in Russian art, Palace Editions, Bad Breisig. Howey, M.O., The horse in magic and myth. Folcroft Library Editions. Huth, F.H., Works on horses and equitation: a bibliographical record of hippology, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Hyland, A., Foal to five years. Ward Lock Ltd, London. Hyland, A., Equus: the horse in the Roman world. Batsford, London. Hyland, A., Training the Roman cavalry: from Arrian s Ars Tactica. Grange Books, London. Hyland, A., The warhorse, Sutton, Stroud. Hyland, A., Prestwich, M., The medieval warhorse: from Byzantium to the crusades. Grange Books, London. Hyland, A., Thirsk, J., The horse in the Middle Ages. Sutton, Stroud. Imperial China: the art of the horse in Chinese history: exhibition catalog Kentucky Horse Park, Lexington, Ky. Jankovich, M., They rode into Europe: the fruitful exchange in the arts of horsemanship between east and west. Harrap, London. Jellico, J., How to draw horses for commercial art. Lightning Source Inc. Johns, C., Horses: history, myth, art. British Museum, London. Johnson, D., Glaser, A., The quotable horse. Voyageur Press, St. Paul, MN. Johnson, P.C., Farm animals in the making of America: [more than 200 rare engravings from the Golden Age of American livestock breeding]. Wallace Homestead Book Co, Des Moines, IA. Katic, I., Kristensen, K.G., Catalogue of books on horses in the Danish Veterinary and Agriculture Library. Holte. Keith, T.B., The Horse interlude: a pictorial history of horse and man in the Inland Northwest. The University of Idaho Press, Moscow. Kelekna, P., The horse in human history. Cambridge University Press, Cambridge Kennedy, M.J., Hauling the loads: a history of Australia s working horses and bullocks. Melbourne Univ. Pr., Carlton, Vic. Kennett, F.H., Victorian and Edwardian horses from historic photographs. Batsford, London. La Guérinière, F.R. de, Boucher, T., School of horsemanship. Allen, London. Lawrence, J., Basche, A., The history and delineation of the horse in all his varieties. Olms Presse, Hildesheim. Lessiter, F., Horse power. Reiman Publ., Milwaukee, Wisconsin. Liedtke, W., The royal horse and rider: painting, sculpture, and horsemanship, Abaris Books, New York. MacEwan, G., Power for prairie plows. Western Producer Prairie Books, Saskatoon. MacEwan, G., Heavy horses: an illustrated history of the draft horse. Fifth House, Calgary, Alta. MacFadden, B.J., Fossil horses: systematics, paleobiology, and evolution of the family Equidae. Cambridge University Press, Cambridge. Magner, D., Magner s classic encyclopedia of the horse: a complete pictorial encyclopedia of practical references for horse

10 10 owners comprising all secrets of taming... Castle Books, Edison, NJ. Major, J.K., Animal-powered machines, Shire, Aylesbury. Markham, G., Lucid, D., Baynes, P., The compleat horseman. Robson Books, London. May, T., Gondolas and growlers: history of the London horse cab. Sutton, Stroud. McCabe, A.E., A Byzantine encyclopaedia of horse medicine: the sources, compilation, and transmission of the Hippiatrica. Oxford University Press, Oxford. Meijer, F., Waters, L., Chariot racing in the Roman Empire. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md. Miller, L.R., Work horse handbook. Small Farmer s Journal Inc., Sisters, Oregon. Moncrieff, E., Joseph, S., Joseph, I., Farm animal portraits. Antique Collectors Club, Woodbridge. Muybridge, E., Horses and other animals in motion: 45 classic photographic sequences, Dover photography collections. Dover, New York. Newcastle, W.C., Steinkraus, W.C., Schmit- Jensen, E., A general system of horsemanship. Trafalgar Square Pub, North Pomfret, Vt. Niemyer, E., Dent, A., The reign of the horse: the horse in print, , an exhibition. Folger Library Publications, Washington, DC. Noakes, A., Sportsmen in a landscape. Bodley Head, London. Odenstedt, B., The boke of Marchalsi: a 15th century treatise on horse-breeding and veterinary medicine, Stockholm theses in English, Pady, D.S., Horses and horsemanship: selected books and periodicals in the Iowa State University Library; an annotated bibliography, Series in bibliography, 3. Ames. Pickeral, T., The horse: 30,000 years of the horse in art. Merrell, London. Podeschi, J.B., Books on the horse and horsemanship: riding, hunting, breeding and racing : a catalogue. The Tate Gallery, London. Prince, L.B., The farrier and his craft : the history of the Worshipful Company of Farriers. J.A.Allen, London. Pullein-Thompson, J., Horses and their owners. Nelson, London. Raber, K., Tucker, T.J., The culture of the horse: status, discipline, and identity in the early modern world. Palgrave Macmillan, New York, NY. Roberts, D., For to do the country good: the working horse in west central Scotland. Strathkelvin District Libraries & Museums. Robinson, G., Horses, people and parliament in the English Civil War: extracting resources and constructing allegiance. Ashgate, Farnham. Russell, J.K.L., Great Western horse power. Oxford Publishing Company, Sparkford. Russell, V., Heavy horses of the world. Heart Prairie Press, Whitewater. Schmalenbach, W., Machin Goodall, D., Edwards, L., The noble horse: a journey through the history of art. J.A. Allen, London. Seth-Smith, M., The horse in war. New English Library Ltd., London. Sidbäck, H., Berglund, B., Falk, S., Hermelin, J., The horse in the forest: caring, training, logging. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Siemiatkowski, M., Tylza, H., Equestrian glossary in five languages. Hanna Tylza, Uppsala. Simpson, G.G., Horses: the story of the horse family in the modern world and through sixty million years of history. New York. Simpson, J.F., Traditional bush horsemanship. J. F. Simpson, Severnlea. Smith, D.J., Discovering horse-drawn commercial vehicles, Discovering series. Shire, Princes Risborough. Snape, A., Ramey, D.W., The anatomy of an horse. Howell Book House, New York. Steinbrecht, G., Plinzner, P., Heydebreck, H. von, Steinkraus, W.C., The gymnasium of the horse. Xenophon Press, Cleveland Heights, Ohio.

11 11 Strasser, H., Kells, S., A lifetime of soundness: the keys to optimal horse health, lameness, rehabilitation and the high-performance barefoot horse. Sabine Kells, Qualicum Beach. Strasser, H., Kells, S., Shoeing: a necessary evil? facts every horse owner should know about shoeing. Sabine Kells, Qualicum Beach. Stubbs, G., Anatomy of the horse. Crescent, New York. Svinhufvud, A.C., A late Middle English treatise on horses: ed. from British Library ms. Sloane 2584 ff b, Stockholm studies in English, ; 47. Almqvist & Wiksell international, Tamblyn, D.S., The horse in war: Horses & mules in the allied armies during the first world war, Leonaur. Telleen, M., The draft horse primer: a guide to the care, selection and use of work horses and mules. Rodale Pr., Emmaus. Thirsk, J., Horses in early modern England: for service, for pleasure, for power. Univ. of Reading, Reading. Thompson, F.M.L., Horses in European economic history: a preliminary canter. The British agricultural history society, Reading. Tjälldén, U., Breeding of the North Swedish horse: past, present, and future, CBM:s skriftserie 9. Swedish Biodiversity Centre (Centrum för biologisk mångfald) (CBM), Uppsala. Toynbee, J.M.C., Animals in Roman life and art. Johns Hopkins University Press, Baltimore. Valentine, B.A., Wildenstein, M.J., Draft horses: an owner s manual. Rural Heritage, Gainesboro, Tenn. Vince, J., Old British livestock, Shire album, 5. Shire Publ., Princes Risborough. Vincent-Kemp, R., George Stubbs and the Wedgwood connection. R. Vincent- Kemp, Endon. Walker, E., Horse. Reaktion Books, London. Walsh, J.H., Elderken, J., Harvey, E., Every horse owners cyclopedia: diseases, and how to cure them. I-Tex Publ. Co., Huntsville. Waring, G.H., Horse behavior: the behavioural traits and adaptations of domesticand wild horses, including ponies, Noyes series in animal behavior, ecology, conservation and management, Noyes Publications, Park Ridge, N.J. Way, O., Sillars, B., The poetry of horses: a collection. Allen, London. Wear, T.A., The horse s name was...: a dictionary of famous horses from history, literature, mythology, television, and movies. Scarecrow Press, Metuchen, N.J. Weil, D., Klinkenborg, V., Portraits: photographs of farm animals. Artisan, New York. Whitlock, R., Gentle giants: the past, present and future of the heavy horse. Lutterworth, Cambridge. Williams, D., Great riding schools of the world. Weidenfeld and Nicolson, London. Xenofon, Morgan, M.H., The art of horsemanship. J.A.Allen, London. Zeuner, D., The working horse manual. Farming Press, Ipswich. Zeuner, F.E., A history of domesticated animals. London. Litteratur på tyska Abildgaard, P.C., Pferde- und Vieharzt. Antiqua-Verlag, Lindau. Amann, L., Ausgewählte Kapitel über Chirurgie und Pferdezucht im Corpus Hippiatricorum Graecorum: übersetzung und besperchung. L. Amann, München. Amberger, E.-M., Ohne Pferde ging nichts: Haltung, Nutzung und Brauchtum des ländlichen Arbeitspferdes um 1900, Damals bei uns in Westfalen. Landwirtschaftsverlag, Mu nster-hiltrup. Barth, E., Ein Buch von der Rahren undt Bewerten Medicinen für Allen ungemach Kranckheiten undt Schaden Der Pferden (Mitte 18. Jh.). Tierärztliche Hochschule, Hannover. Basche, A., Geschichte des Pferdes. Sigloch Edition, Salzburg.

12 12 Baum, M., Das Pferd als Symbol: zur kulturellen Bedeutung einer Symbiose. Fischer-Taschenbuch-Verl., Frankfurt am Main. Bökönyi, S., Pferdedomestikation, Haustierhaltung und Ernährung: archäozoologische Beiträge zu historisch-ethnologischen Problemen, Archaeolingua. Series minor, 3. Archaeolingua Alapitvany, Budapest. Braun, D., Die Geschichte der Erforschung und Behandlung der periodischen Augenentzündung des Pferdes im deutschsprachigen Raum von Institut für Paläoanatomie, München. Breidbach, S., Zucht, Haltung, Leistung und Arbeitsverwendung des Kleinpferdes in der Bundesrepublik. Landwirtschaftsverlag, Hiltrup. Bresciani, C., Die Opera di Mescalzia von Filippo Scacco (Rom, 1591): Übersetzung (italienisch - deutsch) und Besprechung. Tierärztliche Hoschschule, Hannover. Buhle, P., Das Zugpferd und seine Leistungen: ein Handbuch für Geschirrführer, Pferdebesitzer und Pferdefreunde. Degreif, Oberteuringen. Cassianus Bassus, Wappmann, U., Buch 16 und 17 der Geoponica: Übersetzung und Besprechung von Ulrike Wappmann. München. Colerus, J., Haus-Vatter oeconomiæ: Von der Pferdezucht / Hippotrophia genandt: Das fünffte Buch. Kurt Drews, Hamburg. Cornelssen, E.M., Die Ausführungen des Barons von Eisenberg über das Exterieur des Pferdes in seinem Werk Anti-Maquignonage pour éviter la surprise dans l emplette des chevaux von 1753 und deren Beurteilung aus heutiger Sicht. Inst. für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, München. Diezmann, U., Gässler, E., Bilder von Pferden: [aus Anlass der Ausstellung im Stadtmuseum Oldenburg vom 1. Februar bis 9. März 2008]. Isensee, Oldenburg. Du Paty de Clam, Theorie und Praktik der höhern Reitkunst: nach der Natur, der Anatomie, der Mechanik, der Geometrie, und der Physik dargestellt, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Dum-Tragut, J., Kilikische Heilkunst für Pferde: das Vermächtnis der Armenier, Kommentar, übersetzung, Glossar. OlmsPresse, Hildeheim. Eis, G., Meister Albrants Rossarzneibuch im deutschen Osten. Olms, Hildesheim. Engelhardt, B., Zur Geschichte der Untugenden des Pferdes: Symptome, Ursachen, Behandlung und Forensik. Giessen. Feddersen, O., Pferdearzneibuch des Georg Friedrich von Haxthasen (1699). Hannover. Gerhardinger, U., Chirurgische Eingriffe an Bauch und Becken des Pferdes in der Stallmeisterzeit unter besonderer Berücksichtigung tierquälerischer Massnahmen. München. Gersdorff, D. von., Pferde in der Kunst: Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen. Hentrich, Berlin. Gfrörer-Kötschau, I., Eine anonyme Rossarzneihandschrift von 1695 aus dem Heimatmuseum der Stadt Wasserburg am Inn. München. Göbel, D., Ausgewählte Kapitel aus dem Bereich der inneren Medizin im Corpus Hippiatricorum Graecorum: Übersetzung und Besprechung. München. Gräfe, C., Die Haltung und der Sitz des Reiters: ein Beitrag zur Geschichte der Reitkunst, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Greiner, S., Das älteste deutschsprachige Lehrbuch über innere Krankheiten des Pferdes: hrsg. von der Kayserlich- Königlichen Pferd-Cur-Operations- Schul in Wien vom Jahr München. Gruninger, H.W., Die Rossarzneihandschrift des Peder Walther München. Guldener, G., Geschichte der Einsiedler Pferdezucht: von 1064 bis heute. Departement für Fortpflanzungskunde, Univ. Zürich, Zürich. Harrison, L., Greenfield, M., Pferde in Kunst, Fotografie und Literatur. Taschen, Köln.

13 13 Hedicke, F.-G., Studien zur altitalienischen Pferdeheilkunde des Magisters Joanne Facio Patarino da Amendolara (1474). Hannover. Heim, U., Eine Rossarzneihandschrift von 1596 aus dem süddeutschen Raum. München. Hiepe, T., Das Buch über die Stallmeisterei der Pferde von Jordanus Ruffus aus dem 13. Jahrhundert: (Abschrift, Übersetzung und veterinär medizinhistorische Bewertung. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, München. Horn, V., Das Pferd im Alten Orient: das Streitwagenpferd der Frühzeit in seiner Umwelt, im Training und im Vergleich zum neuzeitlichen Distanz-, Reit- und Fahrpferd. Olms-Presse, Hildesheim. Howald, O., Motoren und Pferdekräfte in der schweizerischen Landwirtschaft, Schriftenfolge über Landarbeitstechnik in der Schweiz, 5. Zürich. Imhof, M., Pferde: Kunst von der Antike bis heute. Imhof, Petersberg. Kammenhuber, A., Hippologia Hethitica. Harrassowitz, Wiesbaden. Kästner, A., Die Reitkunst, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Klein, L., Studien zur medicina equorum des Jordanus Ruffus (1250). Hannover. Köhler, H.J., Isenbart, H.-H., Tempelhüter: Symbol der Trakehner Pferdezucht und des Landes Ostpreussen. Franckh-Kosmos, Stuttgart. Krane, F. von, Anleitung zur Ausbildung der Kavallerie-Remonten, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Krebs, A., Eine Handschrift über Phisiologie der Hausthiere und Exterieur des Pferdes nach Director Doctor Lappe von 1826/27. Tierärtzliche Hochschule Hannover, Hannover. Krokotsch, B., Tierhaltung und Veterinärmedizin im Berlin des 19. und 20. Jahrhunderts: eine Spurensicherung, Wissenschaft und Stadt, 17. Colloquium-Verl., Berlin. Kropp, R., Pferde in Kunst und Literatur. M. Imhof, Petersberg. Krüger, J., Buch IX der Mulomedicina Chironis: Übersetzung und Besprechung. München. Kuchlbauer, H., Caracciolo, P., Pasquale Caracciolo: La Gloria del Cavallo (1566) (Ausgaben, Inhalt, Quellen). München. Lange, G., Steuerpflichtige Güter im Amt Wetter 1645: ein Betrag zur Agrargeschichte der Grafschaft Mark am Ende des Dreissigjährigen Krieges. Scripta-Mercaturae-Verl, St. Katharinen. Lorenzen-Schmidt, K.-J., Pferde für Europa: Pferdehändler Johann Ahsbahs & Co, Steinburg Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holstein, Kiel. Melchers, B., Himmelspferde: pferde in der kunst Chinas. F. Lometsch, Kassel, Ger. Nobis, G., Vom Wildpferd zum Hauspferd: Studien zur Phylogenie pleistozäner Equiden Eurasiens und das Domestikationsproblem unserer Hauspferde, Böhlau, Köln. Oloff, S., Die Pferdeheilkunde des Abdullah Khan, Emir am Hofe des Grossmoguls Shah Jehan. München. Papavassiliou, F., Liebenswerte Riesen: die schönen Kaltblutpferde Europas. Limpert, Wiesbaden. Petschat, S.J., Bock, F., Transkription und Besprechung einer Handschrift über Hippotomie und Splanchnologie nach Friedrich Bock (1806). Hannover. Piendl, M., Ridinger, J.E., Johann Elias Ridinger. München. Plötz, R., Der Schmied als Rossarzt: (Sammlung Günter Quasigroch) Sonderaustellung vom 14. Januar bis 4. März Kleve. Raswan, C.R., Wenzler, G., Der Araber und sein Pferd, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Ridinger, J.E., Vorstellung der Pferde nach ihren Hauptfarben, und derselben verschiedenem Abtheilungen, Complexion, und der daraus entspringenden Beschaffenheit: Desciption du cheval, selon des poils principaux... München.

14 14 Rupp, U., Die Kapitel über Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes im Corpus Hippiatricorum Graecorum: Übersetzung und Besprechung. München. Saker, S., Die Pferdeheilkunde des Theomnest von Nikopolis: Ein Handbuch für den praktischen Tierarzt im arabischen Sprachraum des Frühmittelalters. Harrassowitz, Wiesbaden. Schäffer, J., Die Rezeptesammlung im Corpus Hippiatricorum Graecorum Band I (Kapitel 129, 130; Appendices 1-9). München. Schiller, M., Trense und Kandare: ein Beitrag zur Heniastik des Pferdes unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Former. Berlin. Schilling, M., Studie zur Anwendung der Compositae in der Rossarznei des 16. bis 18. Jahrhunderts. Ludwig-Maximilians-Univ., München. Schlerath, B., Hänsel, B., Zimmer, S., Die Indogermanen und das Pferd, Archaeolingua Alapítvány, Budapest. Schön, D., Beitrag zur Systematik der Züchtungsmethoden, dargestellt am Beispiel der hannoverschen Warmblutzucht. Inst. für Tierzucht und Haustiergenetik, Göttingen. Schöneich, S., Kersting, J.A., Transkription und Besprechung einer Vorlesungsmitschrift Von denen Augen, und Kranckheiten der Pferde nach Johann Adam Kersting, geschrieben Hannover. Schumacher, B., Pferde: Meisterwerke des Pferde- und Reiterbildes. Belser, Stuttgart. Schweisgut, O., Haflinger Pferde: Ursprung, Zucht und Haltung, weltweite Verbreitung. BLV, München. Simmet, L., Veit Hündlers Rossarzneibuch: ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Pferdeheilkunde des 15. Jahrhunderts in Südosteuropa. München. Simon, E., Pferde in Mythos und Kunst der Antike. Rutzen, Ruhpolding. Skalecki, L., Das Reithaus: Untersuchungen zu einer Bauaufgabe im 17. bis 19. Jahrhundert. Olms, Hildesheim. Spriegel, K., Ein anonymes Rossarzneibuch aus dem Jahre München. Starke, F., Ausbildung und Training von Streitwagenpferden: eine hippologisch orientierte Interpretation des Kikkuli-Textes, Studien zu den Bogăzköy- Texten, 41. Harrassowitz, Wiesbaden. Stenglin, C. von, Deutsche Pferdezucht: Geschichte, Zuchtziele. FN-Verl. Warendorf. Tichy, B., Pferdehandel und Rosstäuscherpraktiken im Spiegel tierheilkundlicher Literatur zwischen 1780 und Inst. für Geschichte der Medizin, Giessen. Vodak, C., Von Pferden und Menschen: das K.K. Hengstendepot Stadl Paura und seine Geschichte Of horses and people, a history of the K.K. Stallion Stud Stadl Paura. Kaubisch, Karlsfeld. Volf, J., Küs, E., Das Urwildpferd: Equus przewalskii, Die neue Brehm-Bücherei, Westarp Wissenschaften, Magdeburg. Wagenmann, S., Schönhammer, R., Mädchen und Pferde: Psychologie einer Jugendliebe. Quintessenz, Berlin. Wiesmann, P.G., Die Zucht des Renntrabers in Westdeutschland. Landwirtschaftsverl., Hiltrup. Wiesner, H., Studie zur Anwendung der Umbelliferen in der Roβarznei des 16. Jahrhunderts. München. Willemsen, G., Pferde-Exlibris: eine kurze Geschichte des Pferdes. Wittal, Wiesbaden. Zimmer-Vorhaus, E., Die beanspruchung des menschen bei verschiedenen landwirtschaftlichen Arbeiten mit Schlepperund Pferdezugkraft. Hohenheim. Zur Geschichte des finnischen Pferdes..., 1967, Studia Fennica, 13. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.

15 15 Litteratur på franska Alle, G., Pouliquen, G., Le cheval breton au travail. Coop Breizh, Kerangween. Amouretti, M.-C., Sigaut, F., Traditions agronomiques européennes: élaboration et transmission depuis l Antiquité. CTHS, Paris. Audiot, A., Races d hier pour l élevage de demain. INRA éditions, Paris. Babo, D., Les haras nationaux, L univers du cheval. Médial Éditions, Paris. Badr, A.B.I., Hippologie et médecine du cheval en terre d Islam au 14e siècle: le traité des deux arts en médecine vétérinaire dit Le Nâceri. Editions Errance, Paris. Ballereau, J.-F., Perthuis, B. de, Chevaux et équitations: la grande histoire. Nathan, Paris. Baratay, E., Bêtes de somme: des animaux au service des hommes. Éds. de La Martinière, Paris. Beaurepaire, P.-Y., Giry-Deloison, C., La terre et les paysans: France - Grand-Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècles. Atlande, Neuilly. Bodson, L., Le cheval et les autres équidés: aspects de l histoire de leur insertion dans les activités humaines: journée d étude, Université de Liège, 12 mars 1994, Colloques d histoire des connaissances zoologiques, 6. Université de Liège, Liège. Bouchet, G., Le cheval à Paris de 1850 à 1914, Mémoires et documents de l École des chartes, 37. Droz, Genève. Boulin-Néel, L., Le cheval lusitanien: élevage et traditions équestres au Portugal. Éditions Lariviére, Clichy-Cedex. Chebrou de Lespinats, O., Histoire des haras sous le premier Empire: période Mémoire & Documents, Versailles. Clénet, J., A cheval en Vendée: histoire des Sociétés Hippiques Rurales. Éditions de Bonnefonds, Aizenay. Digard, J.-P., Le cheval, force de l homme, Sciences et techniques. Gallimard, Paris. Dubois-Aubin, H., Légendaire cheval: mythes, folklores et traditions. Mens sana, Turquant. Dugast, J.-L., Forces de la nature chevaux et débardeurs des forêts de France. Ed. de l Etrave, Verrières. Fajardi, J.V.F., La ferrure sans clous sans l Antiquité. Toulouse. Franchini, M., Maresca, G., La fabuleuse aventure du cheval napolitain: aux origines de l art équestre, L Équitation autrement. Zulma, Paris. Gardeisen, A., Histoire d équidés, des textes, des images et des os: actes de la table ronde organisée par l UMR Equipe Archéologie des Milieux et Ressources: Université Paul Valéry, Montpellier, mars Ed. de l Association pour le Développement de l Archéologie en Languedoc-Roussillon, Lattes. Georgoudi, S., Des chevaux et des bœoufs dans la monde grec: réalités et représentations animalières à partir des livres XVI et XVII des Géoponiques. Daedalus, Paris. Gouraud, J.-L., Hippomanie. Favre, Paris. Grasset-d Orcet, C.-S., Histoire du cheval à travers les âges / Claude-Sosthène Grasset d Orcet; préf. de Michel Aulonne. Éditions Édite, Paris. Grisone, F., Franchet d Espèrey, P., L escuirie dv S. Frederic Grison, gentilhomme napolitain, Bibliothèque de l Ècuyer. Manucius, Orthez. Helmer, D., La domestication des animaux par les hommes préhistoriques. Masson, Paris. Joannet, n.d. Memoires du cheval au travail. Job, R., Des hommes et des chevaux: le débardage en forêt ardennaise. La Renaissance du livre, Bruxelles. Jussiau, R., Maille, M., Montméas, L., Parot, J.-C., L élevage en France: ans d histoire. Educagri, Dijon. Lazaris, S., Morrisson, C., Études des civilisations de l Antiquité: de la Préhistoire a Byzance (Strasbourg) (Eds.), Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales actes des journées d étude internationales organisées par l UMR

16 , Étude des civilisations de l Antiquité, Strasbourg, 6-7 novembre Brepols, Turnhout. Le cheval, symbole de pouvoirs dans l Europe préhistorique: exposition du 31 mars au 12 novembre 2001, Musée de Préhistoire d Ile-de-France, Nemours. Les sources de l histoire du cheval dans les archives publiques françaises, Archives Nationales, Paris. Maier, E., Rochat, A., Tappy, D., Poudret, J.-F., A cheval entre histoire et droit: hommage à Jean-François Poudret, Bibliothèque historique vaudoise, no 115., Lausanne. Mavré, M., Les Grandes Attelées. Lavauzelle, Paris. Méniel, P., Chasse et élevage chez les Gaulois. Editions Errance, Paris. Mennessier de la Lance, Essai de bibliograhie hippique: donnant la description détaillée des ouvrages publiés ou traduits en latin et en français: avec de nombreuses biographies d auteurs hippiques. de Graaf, Nieuwkoop. Migaud, P., Le cheval dans le Haut Moyen âge occidental. Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, Nantes. Moriceau, J.-M., L élevage sous l Ancien Régime: XVIe-XVIIIe siècles, Regards sur l histoire, 136. Sedes, Paris. Mulliez, J., Les chevaux du royaume: aux origines des Haras nationaux, Histoire & société. Belin, Paris. Paillet, A., Archéologie de l agriculture en Bourbonnais: paysages, outillages, et travaux agricoles de la fin du Moyen Age a l époque industrielle. Éd. Créer, Nonette. Pluvinel, A. de, Le maneige royal: die königliche Reitschule. Allen, London. Pluvinel, A. de, Du Breüil Pompée, L instruction du roy en l exercise de monter à cheval, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Prévot, B., La science du cheval au Moyen Age: Le Traité d hippiatrie de Jordanus Rufus, Sapience (Paris), ; 2. Klincksieck, Paris. Prévot, B., Ribémont, B., Le cheval en France au Moyen Age: sa place dans le monde médiéval; sa médecine: l exemple d un traité véterinaire du XIVe siècle, la Cirurgie des chevaux, Medievalia, Paradigme, Orléans. Roche, D., La culture équestre de l occident, XVIe-XIXe siècle. I, Le cheval moteur, essai sur l utilité équestre: L ombre du cheval. Fayard, Paris. Rommelaere, C., Les chevaux du Nouvel Empire égyptien: origines, races, harnachement. Connaissance de l Égypte Ancienne, Bruxelles. Sentenac, M.L., Le Musee vivant du Cheval de Chantilly. Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, Toulouse. Tasset, J., Traité pratique de maréchalerie a l usage des maréchaux, vétérinaires, officiers montés, hommes de cheval etc. EP, Fontaine. Vergnaud, A.D., Nouveau manuel complet d équitation a l usage des deux sexes... L.V.D.V. Inter-Livres, Paris. Vigneron, P., Le cheval dans l antiquité gréco-romaine: (des guerres médiques aux grandes invasions): contribution à l histoire des techniques. Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l Université de Nancy, Nancy. Wagner, M.-A., Le cheval dans les croyances germaniques: paganisme, christianisme et traditions, Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 73. H. Champion, Paris.

Bibliography. Literature

Bibliography. Literature NJ503 End Bibliography 13/2/06 1:52 pm Page 277 Bibliography Literature Aronsson, Peter, Local Politics The Invisible Political Culture, in: Sørensens, Øystein & Stråth, Bo (Eds.), The Cultural Construction

Läs mer

Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974.

Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974. LITTERATURVAGLEDNING INOM FYSIK Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, ht 1974. Helena Fernholm i samarbete med Mancy Fjällbrant Ulla Reimer-Jönsson

Läs mer

DRM och upphovsrättens obalans

DRM och upphovsrättens obalans IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS

Läs mer

Rörelseaktivitet i tre olika inhysningssystem för häst

Rörelseaktivitet i tre olika inhysningssystem för häst Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Hippologenheten K40 Examensarbete på kandidatnivå 2014 Rörelseaktivitet

Läs mer

När järnvägen kom till byn

När järnvägen kom till byn Upptäck Nässjö! FOTO: HASSE BENGTSSON Ska bli lokförare jag tra la la Blir du som barn på nytt när du närmar dig en modelljärnväg? Då har du kommit rätt! På Nässjö järnvägsmuseum finns allt från modelltåg

Läs mer

ANNE SOFIE von OTTER BENGT FORSBERG

ANNE SOFIE von OTTER BENGT FORSBERG A SUMMER S DAY SWEDISH ROMANTIC SONGS ANNE SOFIE von OTTER BENGT FORSBERG BERWALD GEIJER LINDBLAD SÖDERMAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LINDBLAD, Adolf Fredrik (1801 78) Aftonen (text: E.J. Stagnelius) 2'06 Der schlummernde

Läs mer

DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ

DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ 2015 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet B. INBJUDNINGAR, 178 Redaktör: Per Ström Redaktion: Carl Frängsmyr Layout: Grafisk service Vinjetter:

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

The Life and Works of W. T. Odhner (Part II)

The Life and Works of W. T. Odhner (Part II) 56 The Life and Works of W. T. Odhner (Part II) Timo Leipälä, Turku, Finnland This paper is a continuation of my earlier paper [26] and it describes the years 1878-1895. I express my gratitude to the following

Läs mer

Konsten att lära och viljan att uppleva

Konsten att lära och viljan att uppleva Konsten att lära och viljan att uppleva Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli Red. Peter Aronsson & Erika Larsson Pdf från tryckt bok slut på förlaget, som referenser

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press Gamla Uppsala i ny belysning Swedish Science Press Gamla Uppsala Gamla Uppsala i ny belysning Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9 Gamla Uppsala i ny belysning Redigerad av Olof Sundqvist & Per

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Eklöf Amirell, Stefan, 1968- Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005 : en bibliografi / sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell. - Stockholm

Läs mer

Arbetslöshet och hälsa

Arbetslöshet och hälsa Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt Urban Janlert Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 29 januari 2012 Författare Urban Janlert Professor i folkhälsovetenskap

Läs mer

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WORKSHOP ON CONSENSUS AS A METHOD OF DECISION-MAKING... 4 THE LOESJE-WORKSHOP... 5 JUBILEE-2000 CAMPAIGN... 7 PRAGMATIC SOLUTIONS OR ABSOLUTE PRINCIPLES...

Läs mer

KAPITEL 4: Visar resultatet av undersökningen av vilka författare studenterna har läst av de som bibliotekarierna förordade.

KAPITEL 4: Visar resultatet av undersökningen av vilka författare studenterna har läst av de som bibliotekarierna förordade. 1.INLEDNING 1.1. DISPOSITION KAPITEL 1: Jag redogör här för min personliga syn på folkbibliotek och folkbibliotekarier. Den tidigare forskning som berör mitt ämne presenteras. Stor vikt läggs vid kanonbegreppets

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

Viltforum # 1/2010. Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg.

Viltforum # 1/2010. Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg. Viltforum # 1/2010 Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg. Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg. Maria Hörnell-Willebrand, Högskolan i Hedmark och Åke Pehrsson SLU, Grimsö Forskningsstation.

Läs mer

Geography; Physical Geography (incl. Quaternary Geology)

Geography; Physical Geography (incl. Quaternary Geology) Geography; Physical Geography (incl. Quaternary Geology) Ackermann, M. 1988. Frost- und Vegetationsmuster an einem Hang bei Abisko, Schwedisch Lappland. Johann Wolfgang Goete-Univ., Frankfurt am Main,

Läs mer

Aga av barn som sexuellt övergrepp

Aga av barn som sexuellt övergrepp Aga av barn som sexuellt övergrepp INNEHÅLL Proseminarieuppsats i Utvecklingspsykologi 3 sv Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Åbo Akademi, Vasa Leila Holm Matrikelnr. 27828 Handledare: Anette

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

DET HÄNDER WADKÖPING. Västsverig HÅRDA BUD I. Sid. 33 49 SIDOR OM NÖJE LEDIN PÅ LISEBERG CABARET VASS

DET HÄNDER WADKÖPING. Västsverig HÅRDA BUD I. Sid. 33 49 SIDOR OM NÖJE LEDIN PÅ LISEBERG CABARET VASS augusti/september 2015 GRATIS-FREE-KOSTENLOS DET HÄNDER EVENEMANGSMAGASIN FÖR GÖTEBORG & VÄSTSVERIGE AUG/SEPT 2015 52 SIDOR OM NÖJE HÅRDA BUD I WADKÖPING Västsverig SHOPPING - NÖJE - KULTUR Sid. 33 49

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Sheherazade, 1001 stories for adult learning Theoretical background for methodology: summary

Sheherazade, 1001 stories for adult learning Theoretical background for methodology: summary Sheherazade, 1001 stories for adult learning Theoretical background for methodology: summary Den här texten är en sammanfattning av hur man kan använda muntligt berättande som ett pedagogiskt redskap i

Läs mer