Litteratur om hästar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteratur om hästar"

Transkript

1 1 Mars 2014 Litteratur om hästar i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek Denna lista visar närmare 450 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesordet hästar i Kungl. Bibliotekets databas Libris. Vissa titlar har annan huvudinriktning men innehåller avsnitt som ansetts motivera ämnesordet. De allra flesta titlarna går att låna vid besök i biblioteket eller som fjärrlån. Forskare kan erhålla fotokopior utan kostnad om de inte överskrider ca 15 sidor. För lånefrågor kontakta Utförligare uppgifter om respektive katalogpost, t.ex. verkets omfång, kan lätt fås genom att leta upp posten i Libris. Adressen är: Välj utökad sökning och ange J som bibliotekskod. Sök sedan på titel och författare. Förfina gärna sökningen genom att införa begränsningar med tryckår, t.ex. 18?? eller med språk, t.ex. danska. Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag eller gåvor av relevant litteratur, v.g. kontakta Jag har sammanställt denna lista under min praktik på KSLAs bibliotek vårterminen Under praktiken har jag inventerat bibliotekets bestånd av hästlitteratur från 1950 och framåt. Ett urval av litteraturen kommer att presenteras i ett specialnummer av nyhetsbrevet Freja under Denna litteraturlista finns även för nedladdning på bibliotekets hemsida: Med vänlig hälsning! Anna Backman Innehåll: Litteratur på svenska, danska och norska s. 2 Litteratur på engelska s. 7 Litteratur på tyska s. 11 Litteratur på franska s. 15

2 2 Aarva, S., Hästen och människan: hästens och människans relation i Finland under 200 år. Inst. för språk och kultur, Åbo Akademi, Åbo. Adler, P., Hästen skall trivas: tankar kring hästpsykologi. Wezäta, Göteborg. Adler, P., Bergman, B., Hästhandboken: tips för skötsel och vård, Spektras handboksserie. Spektra, Halmstad. Åkerblom, E., Lärobok i hovbeslag: hovoch klövvård jämte de vanligaste hovsjukdomarna. LT, Almström, I., Den nordsvenska hästrasens delning på 1960-talet: den nordsvenska hästrasens uppkomst, brukshäst mot travhäst, C-uppsats/Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå. Almström, I., Drömmen om den perfekta arbetshästen: Hushållningssällskapets strävan att förbättra aveln och hästhållningen i Norrbottens län under talet, D-uppsats/Luleå tekniska universitet. Luleå. Alskans, S., Hästkörning: hur du kör in en häst och utvecklar körningen steg för steg. Sten Alskans, Oskarshamn. Anrep, H.H., Ridskola innehållande cavaleri- eller fält- samt högskolan jemte dithörande dressurer. Eccus, Lund. Antonsson, J.S., Ardenneraveln i Sverige: ardennerhästen 125 år, Sverige. Arcadius, K., Skånsk hästhistoria, Årsbok/ Skånes hembygdsförbund, Lund. Aronsson, K., Karlsson, P., Oxens uppgång och fall: en studie om 1800-talets svenska jordbruk. Avd. för agrarhistoria, inst. för landskapsplanering, SLU, Uppsala. Aronsson, Y., Liby, G., Hästkarlar från Hälsingland. Lisa, Hudiksvall. Arvidsson, S., Hästar i herrgårdsmiljö: en studie av hästar på två herrgårdar i Södermanland. Institutet för folklivsforskning, Stockholms univ., Attrell, B., Furugren, B., Allt om hästen: biologi, utfodring, avel. LT, Attrell, B., Furugren, B., Hästens biologi, utfodring och avel. Natur och kultur/lt, Bakken, A.M., Fjordhesten. Gyldendal, Oslo. BDS bok om körning: en höökutgåva, Hööks sadelmakeri AB, Tranemo. Bengtson, I., Igår, idag, imorgon: utgiven i anledning av Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästens 60-årsjubileum Fören., Flyinge. Bengtsson, G., Eternell-Hagen, E., Nordsvensken: den mångsidiga hästen, kort historik. Fören. Nordsvenska Hästen, Enebyberg. Berg, K., Kastrering av djur under slutet av 1800-talet med utgångspunkt i Nordiska museets frågelistmaterial. Inst. för landskapsplanering, Avd. för agrarhistoria, SLU, Uppsala. Blake, H.N., Nessén, B., Tala med hästar: hur hästar meddelar sig med varandra och med människan. Ica bokförl., Västerås. Blake, H.N., Sidenbladh, C., Hur kloka är hästar? Ica bokförl., Västerås. Boman, L.-G., Nyström, S., Stonamn: Uppsatsen behandlar namn på ston av nordsvensk ras. Stockholm Univ, Böös, H.G., Flyinge-kavalkad: en bok om hästar och hästfolk. LT, Bornemark, J., Ekström von Essen, U., Kentauren: om interaktion mellan häst och människa. Södertörns högskola, Huddinge. Børresen, B., Kunsten å bli tam: folk og dyr i år. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. Børresen, B., Andersson, S., Andersson, S., Larsson, H.-O., Husdjuren och deras människor: folk och fä under år. Rabén Prisma, Branderup, B., Furth, E., Silverberg, S., Ridning på kandar: en praktisk handledning för ryttare. Kapson hästböcker, Åkersberga. Branderup, B., Sachs, N., Drangel, C., Akademisk ridkonst: en ridlära för anspråksfulla fritidsryttare. Kapson hästböcker, Åkersberga. Brøndegaard, V.J., Folk og fæ: dansk husdyr etnologi. Rosenkilde og Bagger, Köpenhamn. Chenevix Trench, C., Ridkonstens historia,

3 3 Churchill, P., MacGregor-Morris, P., Starkey, J., Choi, K., Hansén, C., Forums stora bok om hästen. Forum, Dahlstedt, L., Hästaveln i Västernorrland förr och nu. Boteåortens hästavelsförening, Sollefteå. Deckeman, L., Ekberg, O., Hästen, samhället och lagen. LD hästlitteratur, Dockered, B., Hästen i dagens Sverige. Nordiska museet, Dossenbach, M., Dossenbach, H.D., Köhler, H.J., Facht, S., Berömda stuterier från hela världen. Gen.-stab:s lit. anst., Dyrendahl, S., Hovvård. LT:s korrespondensskola, Dyrendahl, S., Föreningen Nordsvenska hästen 50 år: Fören. Nordsvenska hästen, Dyrendahl, S., Värmlandsstuteriet Norenberg : en minnesbok. Förf:s, Dyrendahl, S., Kom Gustav II Adolfs stridshäst från Lit? Lits hembygdsfören., Lit. Dyrendahl, S., Föreningen Nordsvenska hästen 75 år: Fören. Nordsvenska hästen, Enebyberg. Dyrendahl, S., Ekeroth, K.-E., Lundberg, B., Uppström, S., Hästens hovvård, Allt om hästar. Natur och kultur i samråd med Ridfrämjandet, Edvardsson, I., Hästskjuts: en bok om vägar, fordon och människor förr i tiden. I. Edvardsson, Rosersberg. Egardt, B., Hästslakt och rackarskam: en etnologisk undersökning av folkliga fördomar, Nordiska museets handlingar, 57. Nordiska museet, Ekman, A., Thanger, O., Hästskor: något om hovbeslagets historia i Norden från 800-tal till sent 1800-tal. Hällsta jordbruksmuseum, Enköping. Elgeskog, V., Wadström, C.-G., Öberg, Å., Hästar och östgötar: en bok om hästaveln i Östergötland. Östergötlands läns hushållningssällsk., Linköping. En konstig og ny heste-læge-bog, Norges veterinærhøgskole, Veterinærmuseet, Oslo. Ennerdal, J., Kallings, P., Hästforskning under 25 år: ATG-stödd forskning AB Trav och galopp (ATG), Eriksson, A.-G., Arbetshästen i bondesamhället: en studie av arbetshästens förhållanden på landsbygden vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Inst. för landskapsplanering, avd. för agrarhistoria, SLU, Uppsala. Espeli, H., Hestens rolle i den agrare modernisering i Norge: fra krumtapp til utfasning. Nordiska museet, Facht, S., Våra stofamiljer: en sammanfattning av den utredning beträffande stofamiljerna och deras betydelse för tävlingssporten under åren Avelsfören. för svenska varmblodiga hästen, Lund. Falkhaven, E., Häst i Halland: människan och hästen - hästen och människan: en studie kring hästens ekonomiska, samhälleliga och sociala betydelse i Hallands län. Hushållningssällskapet Halland, Eldsberga. Flyinge, Flyingestiftelsen, Flyinge. Fock, E., Adler, P., Philipsson, S., Köpa och sälja häst: juridisk hjälpreda vid hästaffärer. Natur och kultur i samarbete med Svenska ridsportförb., Forsmark, A.-S., Bilder av arbetshästen. Nordiska museet, Frederiksborghesten og det kongelige Frederiksborgske stutteri: udstilling, København. Frederiksen, S., Blommeröd arabstuteri. Vol. 1 (1965/1979). Blommeröd arabstuteri, [Höör]. Frederiksen, S., Blommeröd arabstuteri. Vol. 2 ( ). Blommeröd arabstuteri, [Höör]. Frederiksen, S., Blommeröd arabstuteri. Vol. 3 ( ). Blommeröd arabstuteri, [Höör]. Furugren, B., Arbetshästen och svensk häst-avel. Nordiska museet, Furugren, B., Hästens färger. Natur och kultur/lt,

4 4 Gardner, C.B., Paues, K., Tunell, G., Värt att veta om hästar och ridning. Informationsförl., Graaf, K., Den svenska varmblodshästens historia under 200 år: ( ). Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen, Flyinge. Greiff, M., Hedenborg, S., I sulky och sadel : historiska perspektiv på svensk trav- och galoppsport. Carlsson, Gustafsson, A., Hästsektorn och lantbruket, Examensarbete/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi och statistik, Uppsala. Hallander, H., Svenska lantraser: deras betydelse förr och nu. Blå ankan, Veberöd. Hallander, H., Lantraser. Blå ankan, Veberöd. Hallberg, L.-O., Den siste bonden på Tämmesboda. Gullers, Örebro. Hartley Edwards, E., Langrish, B., Olofsson, O., Sahlin, E., Bonniers stora bok om hästar. Bonnier Alba, Hästen - en resurs i dagens samhälle: konferens den 27 oktober 1999, 2000, Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tid skrift, 139:4. Kungl. Skogs- och Lant bruks-akademien, Hästen i centrum: hästens roll och möjligheter som samhällsresurs: Rapport från avslutande konferens med Hästsverige (23 januari 2008). Seminarierapport om hållbarhet och träning - en jämförelse mellan häst och människa (25 september 2007), Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Hästen i jordbruket, Infoskog- Inforest, Garpenberg. Hästkrafter: redskapspärm, equipments folder, Geräte Katalog, Sigvard Gustafsson, L:a Fröboholma 5141, Vittsjö. Hatting, T.A., Husdyrenes tidligste historie. Landbohistorisk Selskab, [Köpenhamn]. Hedman, L., Virkesdrivning med häst: historik och grundläggande systemegenskaper. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik, Garpenberg. Hedenborg, S., Arbete på stallbacken : nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv, Malmö Studies in Sport Sciences, ; 5. idrottsforum.org, Malmö. Hedenborg, S., Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare : 100 år med Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm. Heilskov Rasmussen, C., Møller, I., Heste i Danmark. Saxo, Højbjerg. Hernquist, P., Yttre kjänneteken på en wäleller illa-skapad hästkropp: samt bästa sättet at sko en häst. Malmö. Hernquist, P., Dyrendahl, I., Peter Hernquists husdjurslära: en handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek, 7. Skogs- och lantbruksakad., Hernquist, P., Dyrendahl, I., Peter Hernquists sjukdomslära - husdjurens inre sjukdomar: en handskrift om 1700-talsmedicin vid Veterinärinrättningen i Skara, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden/ utgivna av Kungl. Skogsoch lantbruksakademiens bibliotek (SOLMED), 15., Herrmanns, R., Hästen hos människan. Wiken, Höganäs. Hjortvid, E., Andersson, R., Hjortvid, E., Schmidtberger, R., Att köra häst. Natur och kultur, Holmbäck, B., Brusewitz, G., Huvudstadens hästar: bilder och berättelser om hästkulturen i Stockholm under fem sekler, Höjerings Stockholmianaserie, 28. Höjering, Husdyr i Norden: vår arv - vårt ansvar, 1993., Jord og gjerning, 1992/93. Landbruksforlaget, Oslo. Jadéus, O., Lindwall, K.-M., Herrevadsklosters remontdepå Riseberga-Färingtofta hembygdsförening., Ljungbyhed. Jakobsson, I., Gustawson, K., Faleberg, falebergarna och deras hästar: ett halvsekels ardenneravelsarbete. Ingemar Jakobsson förlag, Kvänum.

5 5 Jämthagen, S., Wången Stift. Wången, Nälden. Jarmann, N., Hesten var nødvendig. I kommisjon hos Landbruksforlaget, Oslo. Johansson, A., Larsson, P.-O., Hästen, arbetskamraten: bildberättelse om dragare i jord och skog. LT, Johansson, D., Andersson, H., Hedberg, A., Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse i Sverige, Inst. för ekonomi, Sveriges lantbruksuniv., Uppsala. Jonsson, M., Björk, S., Björk, C., Steindórsson, Þ., Warelius, E., Isländska hästnamn. Promedia Market Communications AB, Svedala. Karlström, N., Manliga och kvinnliga blickar på hästar. Etnologiska inst., Stockholms univ., Larsson, L.Å., Engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista om hästar. L. Å. Larsson, Göteborg. Larsson, P.-O., Schulze, H., Ölands hästar: remontuppfödning och annan hästavel på Öland. Köpingsvik. Larsson, S., Att bygga för häst. S. Larsson, Veberöd. Larsson, U., Hingstar & hästkarlar. Utsikten, Varberg. Lette, E., Dressyr: utbilda och träna för tävling, Hästserien, Ica bokförl., Västerås. Lewenhaupt, J., Gamla tiders ädla hingstar. C.J. Lewenhaupt, Tjörnarp. Liljewall, B., Myrdal, J., Arbetshästen under 200 år, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria, 10. Nordiska museet, Lindell, G., Sandell, P., Ordbok för hästvänner: engelsk-svensk-engelsk: tysksvensk-tysk. Ekholmen, Linköping. Lindner, N.-O., Fredricson, I., Cullin, G., Danieli, R., Lent, R. van, Flyinge Sveriges avels och hästsportcentrum, Flyinge. Lundequist, P., Jordbrukets mekanisering i Nås tingslag och Åkerbo härad och Ekonomiskhistoriska inst., Uppsala univ., Uppsala. Lundholm, J., Ridhästar, ryttare, hästar & hästskötare på attisk rödfigurig keramik (ca f Kr). Magnusson, L.-E., Philipsson, S., Hovvård och hovbeslag. LiberHermod i samarbete med RST Riksförb. för Sveriges travhästägare, Malmö. Magnusson, L.-E., Philipsson, S., Hästens exteriör: prestation och hållbarhet. LiberHermod, Malmö. Magnusson, L.-E., Philipsson, S., Hovvård och hovbeslag. Liber-Hermod, Malmö. Martiin, C., Dragdjuren i Höreda socken, Södra Vedbo härad, Jönköpings län 1500-tal till 1900-tal. Avd. för agrarhistoria, inst. för landskapsplanering, SLU, Uppsala. Mellberg, M., Andersson, T., Furugren, B., Jones, D., Hästhållning i praktiken. LT, Mellberg, M., Furugren, B., Kristiansen, G., Att arbeta med hästar: arbetsmiljö och planering: ett utbildnings- och informationsmaterial för alla inom hästnäringen. Arbetarskyddsnämnden, Molin, B., Lundgren, C., Hälsoråd för häst. BM-djurhälsoråd, Vänersborg. Munk, H., Hesten i Sydsjælland gennem 200 aar, : en undersøgelse af hestens udvikling gennem de to hundrade aar fra landrace til Frederiksborgrace og en belysning af sammenspillet: bonden og hans heste. Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, København. Nestor, S., Trofast: hov och tass i kunglig tjänst. Livrustkammaren, Niklasson, C., Sjölander, L., Hästens hovvård och hovbeslag. Inst. för landskapsplanering, Avd. för agrarhistoria, SLU, Uppsala. Nøhr Andersen, M., Hestenes økonomiske betydning i Danmark. København. Nordin, J., Jones, D., Certamen equestre: Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld: kommentarer. Byggförlaget, Nylén, E., Den gotländska charnersporren: en fulländad konstruktion och en studie kring sannolika förändringar inom nordisk ridkonst under förhistorisk tid. Visby.

6 6 Oliveira, N., Dufwa, B., Klassiska principer i konsten att dressera hästar. Nomen, Visby. Olsen, S.M., Hesteredskap i norsk jordbruk. Landbruksforl., Oslo. Olsson, B.A., Planck, C., Rätt foderstat - bättre häst. Hermod/Almqvist & Wiksell, Malmö. Olsson, B.A., Planck, C., Rätt foderstat - bättre häst. Liber-Hermod, Malmö. Platen, C., Flyinge stuteri: dess historia och stuteribok. Eccus, Lund. Raknem, I., Hesten i folketru of dikting. Noregs Boklag, Oslo. Ridinstruktion: (RI): fastställd 1930, Hästbokh., Jangö, Johanneshov. Rödder, F., Mattson, I., Hovvård: hovbeslag och hovsjukdomar, Hästserien, Ica bokförl., Västerås. Ronéus, B., Lindholm, A., Hästens ledsjukdomar. Uppsala. Runnquist, Å., Hästar i dikt och verklighet: en antologi. Bonnier, Ryd, Y., Hur kör man häst i skogen? Ryd, Y., Inga, G.Ö., Timmerhästens bok. Gidlund, Hedemora. Saltzman, I.-L., Från föl till föda: en studie av hästköttsproduktion på Island, Småskriftsserien/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, Uppsala. Sevelius, F., Pettersson, H., Green, B., Kämärä, C., Lind, K., Håll hästen frisk: att förebygga och bota sjukdomar. Ica, Västerås. Sidbäck, H., Berglund, B., Falk, S., Hästen i skogen: från inkörning till virkestransport. SLU., Uppsala. Sidbäck, H., Falk, S., Jansson, C., Hästmannaskap: körning. Infoskog-Inforest, Garpenberg. Sigurður A. Magnússon, Guðmundur Ingólfsson, Pálsson, I., Islandshästen: gudarnas häst: i forntid och nutid. LT, Silver, C., Facht, S., Milne, B., Milne, S., van, K., Hästar i färg, Färgserien, AWE /Geber, Siöcrona, J., Litteratur om hästar och hästskötsel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek. Nordiska museet, Sköld, A.-L., Gerentz, M., Hästens sjukdomar, Allt om hästar. Natur och kultur, Söderlund, J.A., Skogskörning med häst. LTK, Stilling, L., Berglund, C., Hästens träningslära, Rättvik. Ström, E., Hästar: anspann och ridning i forna tider. Zindermann, Göteborg. Sundkvist, A., Hästarnas land: aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder, Occasional papers in archaeology 28. Institutionen för arkeologi och antik historia, Univ., Uppsala. Svala, C., JBT, Hästen i landskapet = the horse in the landscape, Specialmeddelande, 240. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), Sveriges lantbruksuniv., Alnarp. Thorsell, L., Hästen i historien. Esselte studium, Solna. Tibblin, B., Berglund, J., Hellefur, M., Ridlära: ridhästens grundutbildning och vidareutbildning i dressyr. Natur och kultur i samarbete med Svenska ridsportförb., Toverud, B., Praktisk bruk av hest i skogen. Det norske Skogselskap, Oslo. Travhästuppfödning, Fören., Kvibille. Uneby, M., Hemfödingar: en bok om nordsvenska hästar och hästkörare. Barents Publisher, Överkalix. Ventorp, M., Michanek, P., Att bygga häststall: en idéhandbok. Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniv., Lund. Vikman, P.-Å., Projekt häst och ren : utvärdering, Rapport / Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan, Östersund. Vogel-Rödin, G., Utställningen Hästen på Läckö slott Fören., Skövde. Waxberg, H., Strömsholms stuteri. LT, Waxberg, H., Hästen i det karolinska rytteriet: studier i det indelta rytteriets hästhållning. LT, Stockholm: Wennberg, I., Hästen i fred och krig. Atremi, Mjölby. Wilhelmson, F., Palm, R., Handbok för skogskörare - hästen och selen.

7 7 Wrangel, C.G., Kjellander, O., Handbok för hästvänner. Ekstrand, Lund. Wunsch, M., Fjordingar och andra norska hästar. LT, Xenofon, Palm, J., Sernulf, I., Om hästar och ridning. Carmina, Uppsala. Zachrisson, B., Kapplöpningar hundra år på Strömsholm. Amatörryttarklubben (ARK), Djursholm. Åsheim, Å., Erlandson-Ribrant, K., Unghästen: uppfödningens och träningens betydelse för skelettets utveckling och hållbarhet, Hästserien, Ica bokförl., Västerås. Litteratur på engelska Adams, J., An analysis of horsemanship: teaching the whole art of riding, in the manege, military, hunting, racing, and travelling system together with the methods of breaking horses, for every purpose to which those noble animals are adapted [...] in three volumes. Kessinger, Whitefish, Mt. Anderson, J.K., Ancient Greek horsemanship. Univ. of California Pr., Berkeley; Anthony, D.W., The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press, Princeton, N.J.; Arthus-Bertrand, Y., Michelet, C., Good breeding: photographs. Harry N. Abrams, New York. Azzaroli, A., An early history of horsemanship. E.J. Brill/W. Backhuys, Leiden. Bankoff, G., Swart, S., Breeds of empire: the invention of the horse in Southeast Asia and Southern Africa, , NIAS studies in Asian topics; 42. NIAS;, Copenhagen: Barclay, H.B., The role of the horse in man s culture. Allen, London. Barnes, R., Barnes, S., The horse: a celebration of horses in art. Quercus, London. Baskett, J., The horse in art. Yale University Press, New Haven, Conn. Baucher, F., A method of horsemanship: founded upon new principles: including the breaking and training of horses: with instructions for obtaining a good seat. Kessinger Publ., Whitefish, Mt. Beck, R., Scotland s native horse: its history, breeding and survival. G.C. Book Publishers, Wigtown. Biswas, T.K., Horse in early Indian art. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi. Blench, B., Horses: a selection from the Seton Murray Thomson Collection: a Scottish Arts Council exhibition in association with Glasgow Museum and Art Galleries. Scottish Arts Council, Edinburgh. Blundeville, T., The arte of ryding and breakinge greate horses, The English experience, Amsterdam. Boalch, D.H., Hammond, J., Prints and paintings of British farm livestock : a record of the Rothamsted Collection. Harpenden. Bökönyi, S., History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. Budapest. Boyd, L., Houpt, K.A., Przewalski s horse: the history and biology of an endangered species, SUNY series in endangered species. State University of New York Press, Albany. Bracegirdle, H., The essential horse. Philip Wilson Publishers, London. Brantz, D., Beastly natures: animals, humans, and the study of history. University of Virginia Press, Charlottesville. Brown, D., Horses in twentieth century art. Nicola Jacobs Gallery, London. Brown, J., The horse in husbandry. Farming Press, Ipswich. Budiansky, S., The nature of horses: their evolution, intelligence and behaviour. Weidenfeld & Nicolson, London. Butler, D., The principles of horseshoeing: an illustrated textbook of Farrier science and craftsmanship. Butler Publishing, LaPorte. Butler, D., Farrier science: study guide and workbook: for use with the textbook The principles of horseshoeing II. Butler Publishing and Farrier Services, Laporte, CO.

8 8 Butler, S., The war horses: the tragic fate of a million horses in the First World War. Halsgrove, Wellington. Butterfield, D., Kuspit, D.B., Tucker, M., Horses: the art of Deborah Butterfield. Lowe Art Museum, University of Miami;, Coral Gables, Fla.: Cathers, K., An examination of the horse in Anglo-Saxon England. Caunce, S., Amongst farm horses: the horselads of east Yorkshire. WBC Print Ltd., Great Britain. Chamberlin, J.E., Horse: how the horse has changed civilisations. Signal, Oxford. Chaudun, N., The horse: from cave paintings to modern art. Abbeville Press Publishers, New York. Chivers, K., The Shire horse: a history of the breed, the society and the men. Allen, London. Clark, J., Medieval finds from excavations in London. 5, The medieval horse and its equipment: c c HMSO, London. Clutton-Brock, J., Horse power: a history of the horse and the donkey in human societies. Natural History Museum Publications, London. Coutts, B., Bred in the Highlands: ponies, cattle, and folk. Mercat Press, Edinburgh. Daniels, B.B., Sunday on the farm: [memoirs of a horseshoer]. St. Eloy Publishing, Cascade, MD. Davis, R.H.C., The medieval warhorse: origin, development and redevelopment. Thames and Hudson, London. Denhardt, R.M., Foundation dams of the American Quarter Horse. University of Oklahoma Press, Norman. Dent, A., The horse through fifty centuries of civilization. Phaidon, London. Dent, A., Horses in Shakespeare s England. J.A. Allen, London. Dent, A., Goodall, D.M., A history of British native ponies from the Bronze Age to the present day. J.A. Allen, London. Derry, M.E., Bred for perfection: shorthorn cattle, collies, and Arabian horses since 1800, Animals, history, culture. Johns Hopkins University Press, Baltimore. Derry, M.E., Horses in society: a story of animal breeding and marketing, Univ. of Toronto Pr., Toronto. DiMarco, L.A., War horse: a history of the military horse and rider. Westholme, Yardley, Pa. Edwards, P., The horse trade of Tudor and Stuart England. Cambridge University Press, Cambridge. Edwards, P., Horse and man in early modern England. Continuum, London. Eggenhofer, N., Horses, horses, always horses: the life and art of Nick Eggenhofer. Sage Pub. Co., Cody, Wyo. Ensminger, M.E., Horses and horsemanship. The Interstate, Danville, Ill. Ensminger, M.E., Horses and tack. Boston. Ensminger, M.E., The complete encyclopedia of horses. South Brunswick. Epstein, H., Domestic animals of China. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal. Fleitmann, L.L., Munnings, A.J., The horse in art: from primitive times to the present. Kessinger Pub., [Whitefish, MT]. Fox, C.P., Horses in harness. Reiman Associates, Greendale, WI. Fox, C.P., Working horses: Looking back 100 years to America s horse-drawn days; With 300 historic photographs. Heart Prairie Press, Whitewater, Wisconsin. Fredricson, I., Horses & jumping. Arco Publ. Co., New York. Gladitz, C., Horse breeding in the medieval world. Four Courts Press, Dublin. Gosling, A., A century of Shetlands, Pertb The Shetland Pony Stud-Book Society. Grimshaw, A., The horse: a bibliography of British books, : with a narrative commentary on the role of the horse in British social history, as revealed by the contemporary literature. Library Association;, London: Harding, F., A livestock heritage: animals and people in art. Geneva, Ill. Harrist, R.E., Bower, V., Power and virtue: the horse in Chinese art. China Institute, New York.

9 9 Hart, E., The heavy horse, Shire album, Shire, Princes Risborough. Hart, E., Heavy horses: an anthology. Alan Sutton, Dover. Hartley Edwards, E., Horses: their role in the history of man, A Channel 4 / Scottish Television book. Willow Books, London. Heiney, P., Soper, G., George Soper s horses. Witherby, London. Herbert, H.W., Horses, mules, and ponies, and how to keep them: practical hints for horse-keepers. Lyons Press, New York, NY. Heymering, H., On the horse s foot, shoes and shoeing: the bibliographic record, and a brief timeline history of horseshoeing. St. Eloy Pub, Cascade, MD. Holden, B., The long haul: the life and times of the railway horse. F.A. Allen, London. Holst, C. von, Clegg, E., Franz Marc: horses. Hatje Cantz Publ., [Stuttgart]. Horses in Russian art, Palace Editions, Bad Breisig. Howey, M.O., The horse in magic and myth. Folcroft Library Editions. Huth, F.H., Works on horses and equitation: a bibliographical record of hippology, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Hyland, A., Foal to five years. Ward Lock Ltd, London. Hyland, A., Equus: the horse in the Roman world. Batsford, London. Hyland, A., Training the Roman cavalry: from Arrian s Ars Tactica. Grange Books, London. Hyland, A., The warhorse, Sutton, Stroud. Hyland, A., Prestwich, M., The medieval warhorse: from Byzantium to the crusades. Grange Books, London. Hyland, A., Thirsk, J., The horse in the Middle Ages. Sutton, Stroud. Imperial China: the art of the horse in Chinese history: exhibition catalog Kentucky Horse Park, Lexington, Ky. Jankovich, M., They rode into Europe: the fruitful exchange in the arts of horsemanship between east and west. Harrap, London. Jellico, J., How to draw horses for commercial art. Lightning Source Inc. Johns, C., Horses: history, myth, art. British Museum, London. Johnson, D., Glaser, A., The quotable horse. Voyageur Press, St. Paul, MN. Johnson, P.C., Farm animals in the making of America: [more than 200 rare engravings from the Golden Age of American livestock breeding]. Wallace Homestead Book Co, Des Moines, IA. Katic, I., Kristensen, K.G., Catalogue of books on horses in the Danish Veterinary and Agriculture Library. Holte. Keith, T.B., The Horse interlude: a pictorial history of horse and man in the Inland Northwest. The University of Idaho Press, Moscow. Kelekna, P., The horse in human history. Cambridge University Press, Cambridge Kennedy, M.J., Hauling the loads: a history of Australia s working horses and bullocks. Melbourne Univ. Pr., Carlton, Vic. Kennett, F.H., Victorian and Edwardian horses from historic photographs. Batsford, London. La Guérinière, F.R. de, Boucher, T., School of horsemanship. Allen, London. Lawrence, J., Basche, A., The history and delineation of the horse in all his varieties. Olms Presse, Hildesheim. Lessiter, F., Horse power. Reiman Publ., Milwaukee, Wisconsin. Liedtke, W., The royal horse and rider: painting, sculpture, and horsemanship, Abaris Books, New York. MacEwan, G., Power for prairie plows. Western Producer Prairie Books, Saskatoon. MacEwan, G., Heavy horses: an illustrated history of the draft horse. Fifth House, Calgary, Alta. MacFadden, B.J., Fossil horses: systematics, paleobiology, and evolution of the family Equidae. Cambridge University Press, Cambridge. Magner, D., Magner s classic encyclopedia of the horse: a complete pictorial encyclopedia of practical references for horse

10 10 owners comprising all secrets of taming... Castle Books, Edison, NJ. Major, J.K., Animal-powered machines, Shire, Aylesbury. Markham, G., Lucid, D., Baynes, P., The compleat horseman. Robson Books, London. May, T., Gondolas and growlers: history of the London horse cab. Sutton, Stroud. McCabe, A.E., A Byzantine encyclopaedia of horse medicine: the sources, compilation, and transmission of the Hippiatrica. Oxford University Press, Oxford. Meijer, F., Waters, L., Chariot racing in the Roman Empire. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md. Miller, L.R., Work horse handbook. Small Farmer s Journal Inc., Sisters, Oregon. Moncrieff, E., Joseph, S., Joseph, I., Farm animal portraits. Antique Collectors Club, Woodbridge. Muybridge, E., Horses and other animals in motion: 45 classic photographic sequences, Dover photography collections. Dover, New York. Newcastle, W.C., Steinkraus, W.C., Schmit- Jensen, E., A general system of horsemanship. Trafalgar Square Pub, North Pomfret, Vt. Niemyer, E., Dent, A., The reign of the horse: the horse in print, , an exhibition. Folger Library Publications, Washington, DC. Noakes, A., Sportsmen in a landscape. Bodley Head, London. Odenstedt, B., The boke of Marchalsi: a 15th century treatise on horse-breeding and veterinary medicine, Stockholm theses in English, Pady, D.S., Horses and horsemanship: selected books and periodicals in the Iowa State University Library; an annotated bibliography, Series in bibliography, 3. Ames. Pickeral, T., The horse: 30,000 years of the horse in art. Merrell, London. Podeschi, J.B., Books on the horse and horsemanship: riding, hunting, breeding and racing : a catalogue. The Tate Gallery, London. Prince, L.B., The farrier and his craft : the history of the Worshipful Company of Farriers. J.A.Allen, London. Pullein-Thompson, J., Horses and their owners. Nelson, London. Raber, K., Tucker, T.J., The culture of the horse: status, discipline, and identity in the early modern world. Palgrave Macmillan, New York, NY. Roberts, D., For to do the country good: the working horse in west central Scotland. Strathkelvin District Libraries & Museums. Robinson, G., Horses, people and parliament in the English Civil War: extracting resources and constructing allegiance. Ashgate, Farnham. Russell, J.K.L., Great Western horse power. Oxford Publishing Company, Sparkford. Russell, V., Heavy horses of the world. Heart Prairie Press, Whitewater. Schmalenbach, W., Machin Goodall, D., Edwards, L., The noble horse: a journey through the history of art. J.A. Allen, London. Seth-Smith, M., The horse in war. New English Library Ltd., London. Sidbäck, H., Berglund, B., Falk, S., Hermelin, J., The horse in the forest: caring, training, logging. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Siemiatkowski, M., Tylza, H., Equestrian glossary in five languages. Hanna Tylza, Uppsala. Simpson, G.G., Horses: the story of the horse family in the modern world and through sixty million years of history. New York. Simpson, J.F., Traditional bush horsemanship. J. F. Simpson, Severnlea. Smith, D.J., Discovering horse-drawn commercial vehicles, Discovering series. Shire, Princes Risborough. Snape, A., Ramey, D.W., The anatomy of an horse. Howell Book House, New York. Steinbrecht, G., Plinzner, P., Heydebreck, H. von, Steinkraus, W.C., The gymnasium of the horse. Xenophon Press, Cleveland Heights, Ohio.

11 11 Strasser, H., Kells, S., A lifetime of soundness: the keys to optimal horse health, lameness, rehabilitation and the high-performance barefoot horse. Sabine Kells, Qualicum Beach. Strasser, H., Kells, S., Shoeing: a necessary evil? facts every horse owner should know about shoeing. Sabine Kells, Qualicum Beach. Stubbs, G., Anatomy of the horse. Crescent, New York. Svinhufvud, A.C., A late Middle English treatise on horses: ed. from British Library ms. Sloane 2584 ff b, Stockholm studies in English, ; 47. Almqvist & Wiksell international, Tamblyn, D.S., The horse in war: Horses & mules in the allied armies during the first world war, Leonaur. Telleen, M., The draft horse primer: a guide to the care, selection and use of work horses and mules. Rodale Pr., Emmaus. Thirsk, J., Horses in early modern England: for service, for pleasure, for power. Univ. of Reading, Reading. Thompson, F.M.L., Horses in European economic history: a preliminary canter. The British agricultural history society, Reading. Tjälldén, U., Breeding of the North Swedish horse: past, present, and future, CBM:s skriftserie 9. Swedish Biodiversity Centre (Centrum för biologisk mångfald) (CBM), Uppsala. Toynbee, J.M.C., Animals in Roman life and art. Johns Hopkins University Press, Baltimore. Valentine, B.A., Wildenstein, M.J., Draft horses: an owner s manual. Rural Heritage, Gainesboro, Tenn. Vince, J., Old British livestock, Shire album, 5. Shire Publ., Princes Risborough. Vincent-Kemp, R., George Stubbs and the Wedgwood connection. R. Vincent- Kemp, Endon. Walker, E., Horse. Reaktion Books, London. Walsh, J.H., Elderken, J., Harvey, E., Every horse owners cyclopedia: diseases, and how to cure them. I-Tex Publ. Co., Huntsville. Waring, G.H., Horse behavior: the behavioural traits and adaptations of domesticand wild horses, including ponies, Noyes series in animal behavior, ecology, conservation and management, Noyes Publications, Park Ridge, N.J. Way, O., Sillars, B., The poetry of horses: a collection. Allen, London. Wear, T.A., The horse s name was...: a dictionary of famous horses from history, literature, mythology, television, and movies. Scarecrow Press, Metuchen, N.J. Weil, D., Klinkenborg, V., Portraits: photographs of farm animals. Artisan, New York. Whitlock, R., Gentle giants: the past, present and future of the heavy horse. Lutterworth, Cambridge. Williams, D., Great riding schools of the world. Weidenfeld and Nicolson, London. Xenofon, Morgan, M.H., The art of horsemanship. J.A.Allen, London. Zeuner, D., The working horse manual. Farming Press, Ipswich. Zeuner, F.E., A history of domesticated animals. London. Litteratur på tyska Abildgaard, P.C., Pferde- und Vieharzt. Antiqua-Verlag, Lindau. Amann, L., Ausgewählte Kapitel über Chirurgie und Pferdezucht im Corpus Hippiatricorum Graecorum: übersetzung und besperchung. L. Amann, München. Amberger, E.-M., Ohne Pferde ging nichts: Haltung, Nutzung und Brauchtum des ländlichen Arbeitspferdes um 1900, Damals bei uns in Westfalen. Landwirtschaftsverlag, Mu nster-hiltrup. Barth, E., Ein Buch von der Rahren undt Bewerten Medicinen für Allen ungemach Kranckheiten undt Schaden Der Pferden (Mitte 18. Jh.). Tierärztliche Hochschule, Hannover. Basche, A., Geschichte des Pferdes. Sigloch Edition, Salzburg.

12 12 Baum, M., Das Pferd als Symbol: zur kulturellen Bedeutung einer Symbiose. Fischer-Taschenbuch-Verl., Frankfurt am Main. Bökönyi, S., Pferdedomestikation, Haustierhaltung und Ernährung: archäozoologische Beiträge zu historisch-ethnologischen Problemen, Archaeolingua. Series minor, 3. Archaeolingua Alapitvany, Budapest. Braun, D., Die Geschichte der Erforschung und Behandlung der periodischen Augenentzündung des Pferdes im deutschsprachigen Raum von Institut für Paläoanatomie, München. Breidbach, S., Zucht, Haltung, Leistung und Arbeitsverwendung des Kleinpferdes in der Bundesrepublik. Landwirtschaftsverlag, Hiltrup. Bresciani, C., Die Opera di Mescalzia von Filippo Scacco (Rom, 1591): Übersetzung (italienisch - deutsch) und Besprechung. Tierärztliche Hoschschule, Hannover. Buhle, P., Das Zugpferd und seine Leistungen: ein Handbuch für Geschirrführer, Pferdebesitzer und Pferdefreunde. Degreif, Oberteuringen. Cassianus Bassus, Wappmann, U., Buch 16 und 17 der Geoponica: Übersetzung und Besprechung von Ulrike Wappmann. München. Colerus, J., Haus-Vatter oeconomiæ: Von der Pferdezucht / Hippotrophia genandt: Das fünffte Buch. Kurt Drews, Hamburg. Cornelssen, E.M., Die Ausführungen des Barons von Eisenberg über das Exterieur des Pferdes in seinem Werk Anti-Maquignonage pour éviter la surprise dans l emplette des chevaux von 1753 und deren Beurteilung aus heutiger Sicht. Inst. für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, München. Diezmann, U., Gässler, E., Bilder von Pferden: [aus Anlass der Ausstellung im Stadtmuseum Oldenburg vom 1. Februar bis 9. März 2008]. Isensee, Oldenburg. Du Paty de Clam, Theorie und Praktik der höhern Reitkunst: nach der Natur, der Anatomie, der Mechanik, der Geometrie, und der Physik dargestellt, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Dum-Tragut, J., Kilikische Heilkunst für Pferde: das Vermächtnis der Armenier, Kommentar, übersetzung, Glossar. OlmsPresse, Hildeheim. Eis, G., Meister Albrants Rossarzneibuch im deutschen Osten. Olms, Hildesheim. Engelhardt, B., Zur Geschichte der Untugenden des Pferdes: Symptome, Ursachen, Behandlung und Forensik. Giessen. Feddersen, O., Pferdearzneibuch des Georg Friedrich von Haxthasen (1699). Hannover. Gerhardinger, U., Chirurgische Eingriffe an Bauch und Becken des Pferdes in der Stallmeisterzeit unter besonderer Berücksichtigung tierquälerischer Massnahmen. München. Gersdorff, D. von., Pferde in der Kunst: Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen. Hentrich, Berlin. Gfrörer-Kötschau, I., Eine anonyme Rossarzneihandschrift von 1695 aus dem Heimatmuseum der Stadt Wasserburg am Inn. München. Göbel, D., Ausgewählte Kapitel aus dem Bereich der inneren Medizin im Corpus Hippiatricorum Graecorum: Übersetzung und Besprechung. München. Gräfe, C., Die Haltung und der Sitz des Reiters: ein Beitrag zur Geschichte der Reitkunst, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Greiner, S., Das älteste deutschsprachige Lehrbuch über innere Krankheiten des Pferdes: hrsg. von der Kayserlich- Königlichen Pferd-Cur-Operations- Schul in Wien vom Jahr München. Gruninger, H.W., Die Rossarzneihandschrift des Peder Walther München. Guldener, G., Geschichte der Einsiedler Pferdezucht: von 1064 bis heute. Departement für Fortpflanzungskunde, Univ. Zürich, Zürich. Harrison, L., Greenfield, M., Pferde in Kunst, Fotografie und Literatur. Taschen, Köln.

13 13 Hedicke, F.-G., Studien zur altitalienischen Pferdeheilkunde des Magisters Joanne Facio Patarino da Amendolara (1474). Hannover. Heim, U., Eine Rossarzneihandschrift von 1596 aus dem süddeutschen Raum. München. Hiepe, T., Das Buch über die Stallmeisterei der Pferde von Jordanus Ruffus aus dem 13. Jahrhundert: (Abschrift, Übersetzung und veterinär medizinhistorische Bewertung. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, München. Horn, V., Das Pferd im Alten Orient: das Streitwagenpferd der Frühzeit in seiner Umwelt, im Training und im Vergleich zum neuzeitlichen Distanz-, Reit- und Fahrpferd. Olms-Presse, Hildesheim. Howald, O., Motoren und Pferdekräfte in der schweizerischen Landwirtschaft, Schriftenfolge über Landarbeitstechnik in der Schweiz, 5. Zürich. Imhof, M., Pferde: Kunst von der Antike bis heute. Imhof, Petersberg. Kammenhuber, A., Hippologia Hethitica. Harrassowitz, Wiesbaden. Kästner, A., Die Reitkunst, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Klein, L., Studien zur medicina equorum des Jordanus Ruffus (1250). Hannover. Köhler, H.J., Isenbart, H.-H., Tempelhüter: Symbol der Trakehner Pferdezucht und des Landes Ostpreussen. Franckh-Kosmos, Stuttgart. Krane, F. von, Anleitung zur Ausbildung der Kavallerie-Remonten, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Krebs, A., Eine Handschrift über Phisiologie der Hausthiere und Exterieur des Pferdes nach Director Doctor Lappe von 1826/27. Tierärtzliche Hochschule Hannover, Hannover. Krokotsch, B., Tierhaltung und Veterinärmedizin im Berlin des 19. und 20. Jahrhunderts: eine Spurensicherung, Wissenschaft und Stadt, 17. Colloquium-Verl., Berlin. Kropp, R., Pferde in Kunst und Literatur. M. Imhof, Petersberg. Krüger, J., Buch IX der Mulomedicina Chironis: Übersetzung und Besprechung. München. Kuchlbauer, H., Caracciolo, P., Pasquale Caracciolo: La Gloria del Cavallo (1566) (Ausgaben, Inhalt, Quellen). München. Lange, G., Steuerpflichtige Güter im Amt Wetter 1645: ein Betrag zur Agrargeschichte der Grafschaft Mark am Ende des Dreissigjährigen Krieges. Scripta-Mercaturae-Verl, St. Katharinen. Lorenzen-Schmidt, K.-J., Pferde für Europa: Pferdehändler Johann Ahsbahs & Co, Steinburg Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holstein, Kiel. Melchers, B., Himmelspferde: pferde in der kunst Chinas. F. Lometsch, Kassel, Ger. Nobis, G., Vom Wildpferd zum Hauspferd: Studien zur Phylogenie pleistozäner Equiden Eurasiens und das Domestikationsproblem unserer Hauspferde, Böhlau, Köln. Oloff, S., Die Pferdeheilkunde des Abdullah Khan, Emir am Hofe des Grossmoguls Shah Jehan. München. Papavassiliou, F., Liebenswerte Riesen: die schönen Kaltblutpferde Europas. Limpert, Wiesbaden. Petschat, S.J., Bock, F., Transkription und Besprechung einer Handschrift über Hippotomie und Splanchnologie nach Friedrich Bock (1806). Hannover. Piendl, M., Ridinger, J.E., Johann Elias Ridinger. München. Plötz, R., Der Schmied als Rossarzt: (Sammlung Günter Quasigroch) Sonderaustellung vom 14. Januar bis 4. März Kleve. Raswan, C.R., Wenzler, G., Der Araber und sein Pferd, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Ridinger, J.E., Vorstellung der Pferde nach ihren Hauptfarben, und derselben verschiedenem Abtheilungen, Complexion, und der daraus entspringenden Beschaffenheit: Desciption du cheval, selon des poils principaux... München.

14 14 Rupp, U., Die Kapitel über Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes im Corpus Hippiatricorum Graecorum: Übersetzung und Besprechung. München. Saker, S., Die Pferdeheilkunde des Theomnest von Nikopolis: Ein Handbuch für den praktischen Tierarzt im arabischen Sprachraum des Frühmittelalters. Harrassowitz, Wiesbaden. Schäffer, J., Die Rezeptesammlung im Corpus Hippiatricorum Graecorum Band I (Kapitel 129, 130; Appendices 1-9). München. Schiller, M., Trense und Kandare: ein Beitrag zur Heniastik des Pferdes unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Former. Berlin. Schilling, M., Studie zur Anwendung der Compositae in der Rossarznei des 16. bis 18. Jahrhunderts. Ludwig-Maximilians-Univ., München. Schlerath, B., Hänsel, B., Zimmer, S., Die Indogermanen und das Pferd, Archaeolingua Alapítvány, Budapest. Schön, D., Beitrag zur Systematik der Züchtungsmethoden, dargestellt am Beispiel der hannoverschen Warmblutzucht. Inst. für Tierzucht und Haustiergenetik, Göttingen. Schöneich, S., Kersting, J.A., Transkription und Besprechung einer Vorlesungsmitschrift Von denen Augen, und Kranckheiten der Pferde nach Johann Adam Kersting, geschrieben Hannover. Schumacher, B., Pferde: Meisterwerke des Pferde- und Reiterbildes. Belser, Stuttgart. Schweisgut, O., Haflinger Pferde: Ursprung, Zucht und Haltung, weltweite Verbreitung. BLV, München. Simmet, L., Veit Hündlers Rossarzneibuch: ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Pferdeheilkunde des 15. Jahrhunderts in Südosteuropa. München. Simon, E., Pferde in Mythos und Kunst der Antike. Rutzen, Ruhpolding. Skalecki, L., Das Reithaus: Untersuchungen zu einer Bauaufgabe im 17. bis 19. Jahrhundert. Olms, Hildesheim. Spriegel, K., Ein anonymes Rossarzneibuch aus dem Jahre München. Starke, F., Ausbildung und Training von Streitwagenpferden: eine hippologisch orientierte Interpretation des Kikkuli-Textes, Studien zu den Bogăzköy- Texten, 41. Harrassowitz, Wiesbaden. Stenglin, C. von, Deutsche Pferdezucht: Geschichte, Zuchtziele. FN-Verl. Warendorf. Tichy, B., Pferdehandel und Rosstäuscherpraktiken im Spiegel tierheilkundlicher Literatur zwischen 1780 und Inst. für Geschichte der Medizin, Giessen. Vodak, C., Von Pferden und Menschen: das K.K. Hengstendepot Stadl Paura und seine Geschichte Of horses and people, a history of the K.K. Stallion Stud Stadl Paura. Kaubisch, Karlsfeld. Volf, J., Küs, E., Das Urwildpferd: Equus przewalskii, Die neue Brehm-Bücherei, Westarp Wissenschaften, Magdeburg. Wagenmann, S., Schönhammer, R., Mädchen und Pferde: Psychologie einer Jugendliebe. Quintessenz, Berlin. Wiesmann, P.G., Die Zucht des Renntrabers in Westdeutschland. Landwirtschaftsverl., Hiltrup. Wiesner, H., Studie zur Anwendung der Umbelliferen in der Roβarznei des 16. Jahrhunderts. München. Willemsen, G., Pferde-Exlibris: eine kurze Geschichte des Pferdes. Wittal, Wiesbaden. Zimmer-Vorhaus, E., Die beanspruchung des menschen bei verschiedenen landwirtschaftlichen Arbeiten mit Schlepperund Pferdezugkraft. Hohenheim. Zur Geschichte des finnischen Pferdes..., 1967, Studia Fennica, 13. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.

15 15 Litteratur på franska Alle, G., Pouliquen, G., Le cheval breton au travail. Coop Breizh, Kerangween. Amouretti, M.-C., Sigaut, F., Traditions agronomiques européennes: élaboration et transmission depuis l Antiquité. CTHS, Paris. Audiot, A., Races d hier pour l élevage de demain. INRA éditions, Paris. Babo, D., Les haras nationaux, L univers du cheval. Médial Éditions, Paris. Badr, A.B.I., Hippologie et médecine du cheval en terre d Islam au 14e siècle: le traité des deux arts en médecine vétérinaire dit Le Nâceri. Editions Errance, Paris. Ballereau, J.-F., Perthuis, B. de, Chevaux et équitations: la grande histoire. Nathan, Paris. Baratay, E., Bêtes de somme: des animaux au service des hommes. Éds. de La Martinière, Paris. Beaurepaire, P.-Y., Giry-Deloison, C., La terre et les paysans: France - Grand-Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècles. Atlande, Neuilly. Bodson, L., Le cheval et les autres équidés: aspects de l histoire de leur insertion dans les activités humaines: journée d étude, Université de Liège, 12 mars 1994, Colloques d histoire des connaissances zoologiques, 6. Université de Liège, Liège. Bouchet, G., Le cheval à Paris de 1850 à 1914, Mémoires et documents de l École des chartes, 37. Droz, Genève. Boulin-Néel, L., Le cheval lusitanien: élevage et traditions équestres au Portugal. Éditions Lariviére, Clichy-Cedex. Chebrou de Lespinats, O., Histoire des haras sous le premier Empire: période Mémoire & Documents, Versailles. Clénet, J., A cheval en Vendée: histoire des Sociétés Hippiques Rurales. Éditions de Bonnefonds, Aizenay. Digard, J.-P., Le cheval, force de l homme, Sciences et techniques. Gallimard, Paris. Dubois-Aubin, H., Légendaire cheval: mythes, folklores et traditions. Mens sana, Turquant. Dugast, J.-L., Forces de la nature chevaux et débardeurs des forêts de France. Ed. de l Etrave, Verrières. Fajardi, J.V.F., La ferrure sans clous sans l Antiquité. Toulouse. Franchini, M., Maresca, G., La fabuleuse aventure du cheval napolitain: aux origines de l art équestre, L Équitation autrement. Zulma, Paris. Gardeisen, A., Histoire d équidés, des textes, des images et des os: actes de la table ronde organisée par l UMR Equipe Archéologie des Milieux et Ressources: Université Paul Valéry, Montpellier, mars Ed. de l Association pour le Développement de l Archéologie en Languedoc-Roussillon, Lattes. Georgoudi, S., Des chevaux et des bœoufs dans la monde grec: réalités et représentations animalières à partir des livres XVI et XVII des Géoponiques. Daedalus, Paris. Gouraud, J.-L., Hippomanie. Favre, Paris. Grasset-d Orcet, C.-S., Histoire du cheval à travers les âges / Claude-Sosthène Grasset d Orcet; préf. de Michel Aulonne. Éditions Édite, Paris. Grisone, F., Franchet d Espèrey, P., L escuirie dv S. Frederic Grison, gentilhomme napolitain, Bibliothèque de l Ècuyer. Manucius, Orthez. Helmer, D., La domestication des animaux par les hommes préhistoriques. Masson, Paris. Joannet, n.d. Memoires du cheval au travail. Job, R., Des hommes et des chevaux: le débardage en forêt ardennaise. La Renaissance du livre, Bruxelles. Jussiau, R., Maille, M., Montméas, L., Parot, J.-C., L élevage en France: ans d histoire. Educagri, Dijon. Lazaris, S., Morrisson, C., Études des civilisations de l Antiquité: de la Préhistoire a Byzance (Strasbourg) (Eds.), Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales actes des journées d étude internationales organisées par l UMR

16 , Étude des civilisations de l Antiquité, Strasbourg, 6-7 novembre Brepols, Turnhout. Le cheval, symbole de pouvoirs dans l Europe préhistorique: exposition du 31 mars au 12 novembre 2001, Musée de Préhistoire d Ile-de-France, Nemours. Les sources de l histoire du cheval dans les archives publiques françaises, Archives Nationales, Paris. Maier, E., Rochat, A., Tappy, D., Poudret, J.-F., A cheval entre histoire et droit: hommage à Jean-François Poudret, Bibliothèque historique vaudoise, no 115., Lausanne. Mavré, M., Les Grandes Attelées. Lavauzelle, Paris. Méniel, P., Chasse et élevage chez les Gaulois. Editions Errance, Paris. Mennessier de la Lance, Essai de bibliograhie hippique: donnant la description détaillée des ouvrages publiés ou traduits en latin et en français: avec de nombreuses biographies d auteurs hippiques. de Graaf, Nieuwkoop. Migaud, P., Le cheval dans le Haut Moyen âge occidental. Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, Nantes. Moriceau, J.-M., L élevage sous l Ancien Régime: XVIe-XVIIIe siècles, Regards sur l histoire, 136. Sedes, Paris. Mulliez, J., Les chevaux du royaume: aux origines des Haras nationaux, Histoire & société. Belin, Paris. Paillet, A., Archéologie de l agriculture en Bourbonnais: paysages, outillages, et travaux agricoles de la fin du Moyen Age a l époque industrielle. Éd. Créer, Nonette. Pluvinel, A. de, Le maneige royal: die königliche Reitschule. Allen, London. Pluvinel, A. de, Du Breüil Pompée, L instruction du roy en l exercise de monter à cheval, Documenta hippologica, Olms Presse, Hildesheim. Prévot, B., La science du cheval au Moyen Age: Le Traité d hippiatrie de Jordanus Rufus, Sapience (Paris), ; 2. Klincksieck, Paris. Prévot, B., Ribémont, B., Le cheval en France au Moyen Age: sa place dans le monde médiéval; sa médecine: l exemple d un traité véterinaire du XIVe siècle, la Cirurgie des chevaux, Medievalia, Paradigme, Orléans. Roche, D., La culture équestre de l occident, XVIe-XIXe siècle. I, Le cheval moteur, essai sur l utilité équestre: L ombre du cheval. Fayard, Paris. Rommelaere, C., Les chevaux du Nouvel Empire égyptien: origines, races, harnachement. Connaissance de l Égypte Ancienne, Bruxelles. Sentenac, M.L., Le Musee vivant du Cheval de Chantilly. Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, Toulouse. Tasset, J., Traité pratique de maréchalerie a l usage des maréchaux, vétérinaires, officiers montés, hommes de cheval etc. EP, Fontaine. Vergnaud, A.D., Nouveau manuel complet d équitation a l usage des deux sexes... L.V.D.V. Inter-Livres, Paris. Vigneron, P., Le cheval dans l antiquité gréco-romaine: (des guerres médiques aux grandes invasions): contribution à l histoire des techniques. Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l Université de Nancy, Nancy. Wagner, M.-A., Le cheval dans les croyances germaniques: paganisme, christianisme et traditions, Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 73. H. Champion, Paris.

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Litteraturförteckning för FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Fastställd av s styrelse 2004-02-17, för att gälla fr VT04. Delkurs 1. Text och skriftlig språkfärdighet

Läs mer

LARS ENGLUND BIOGRAPHY

LARS ENGLUND BIOGRAPHY LARS ENGLUND BIOGRAPHY Born in Stockholm, Sweden, 1933 Lives and works in Jonstrop, Sweden SOLO EXHIBITIONS 2014 LARS ENGLUND - Sculpture, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 2013 Lars Bohman Gallery, Stockholm,

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 2011

Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 2011 Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 27 211 Förord Sverige är på flera sätt ett av Europas ledande hästländer. Efter Island är vi det mest

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Avel och uppfödningsenkät - ej företag Avel och uppfödningsenkät - ej företag Bilaga 2a Syfte Hästavel och uppfödning med kvalitet Bakgrund Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano Born 1970 Lives and works in Stockholm Education: 1995-98 1993-95 Konsthögskolan, Malmö Konstskolan Forum, Malmö Solo shows: 2013 Gallery Erica Fiorentini. Rome, Italy 2012 Galerie Nordenhake,Stockholm,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

LITTERATURLISTA FRANSKA (fr.o.m. ht09)

LITTERATURLISTA FRANSKA (fr.o.m. ht09) LITTERATURLISTA FRANSKA (fr.o.m. ht09) Nedan listas kurslitteratur för samtliga kurser i Franska. De fristående kurserna Grundläggande språkkunskaper, Modern fransk litteratur, Muntlig språkfärdighet och

Läs mer

Class 8A Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management

Class 8A Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management Class 8A Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name: Mr. Olsson, Mrs. Meerits To Parents and students in 7a Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school s website

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm Education Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 Solo Exhibitions 2014 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn,

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets tolkning 2011 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen

fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen DIALOGUE 4 Kessel Joseph ( 1898-1979) ; écrivain français hälsa på varandra hälsa på varandra hälsa på varandra fråga vad det är för väder säg vad det är för väder säg vad det är för väder svara på klockan

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Det lönar sig att investera i forskning, innovation och undervisning!

Det lönar sig att investera i forskning, innovation och undervisning! LERU Office Minderbroedersstraat 8 3000 Leuven, Belgium PRESSMEDDELANDE 7.9.2015 Det lönar sig att investera i forskning, innovation och undervisning! Europeiska forskningsuniversitet genererar bruttomervärde

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Folkhemshästen. mellan stat, marknad och ideell sektor

Folkhemshästen. mellan stat, marknad och ideell sektor Folkhemshästen mellan stat, marknad och ideell sektor Susanna Hedenborg Malmö högskola Inledning Våren är långt gången i Skåne. Kör man genom regionen ser man att rapsfälten nästan är överblommade och

Läs mer

En modell för priset på en aktie

En modell för priset på en aktie En modell för priset på en aktie Projektarbete i kursen Vardagslivets mysterier förklarade 2006 Andreas Brodin Abstract. Att kunna förutsäga hur priset på en aktie ändras med tiden skulle vara stort. En

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

L A R S B O H M A N G A L L E R Y

L A R S B O H M A N G A L L E R Y Ernst Billgren Ernst Billgren is one of Sweden s most well-known and appreciated artists; it is no exaggeration to claim that he is an institution within the Swedish art world. His art explores different

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Inst. för Nordiska språk, Uppsala 5 juni 2012 Karin Sheikhi Göteborgs Universitet/Mälardalens

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

FAR & FLYG & MOR & DOTTER GUIDEBOK FÖR VILSEKOMNA

FAR & FLYG & MOR & DOTTER GUIDEBOK FÖR VILSEKOMNA FAR & FLYG & MOR & DOTTER GUIDEBOK FÖR VILSEKOMNA ALLA TIDERS FLYGRESAS ALLA TIDER Easybus 18:10 mån Gothenburg(GOT), Norwegian Göteborg, Sverige DY 4441 2h 0 19:10 mån Gatwick(LGW), Ekonomiklass min London,

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed

Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed Domare 1: Pete Kyle Domare 2: Iris Oplusstil Show Manager: Steve Clinch Showsecretary: Anna Clinch NRHA Show

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer