Kort om Fritidsforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Fritidsforum"

Transkript

1

2 Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska och öppna mötesplatser är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Första Hemgården i Sverige, Birkagården i Stockholm, öppnades 1912 och är fortfarande i verksamhet. Influenserna kommer från talets settlement i England och hemgårdarna kom att bli inspirationskälla till öppnande av kommunala ungdoms- och fritidsgårdar ungdomar besöker regelbundet våra mötesplatser. Tillsammans med ungdomar på föreningsdrivna mötesplatser och ungdomsföreningar omfattar Fritidsforum idag bortemot ungdomar i öppna fritidsverksamheter. Fritidsforum 2014 Produktion: Ronny Bengtsson Foto: Lotta Andersson (s 1, 3, 4 Fyrisgården, s 8 När möten betyder något). Ronny Bengtsson (s 4 Ha roligt föreningen, Breaking Stars, s 6 Community Work, s 10 Framtidsverkstaden). Fredrik Thelander (s 6 Livet Är En Fest). Eva Ogenborg (s 12 Ungern). Omslag: Folkkök på Aktivitetshuset i Majorna, Göteborg. 2

3 Innehåll Medlem & Support 5 Kunskap & Utveckling 7 Kommunikation & Opinion 11 Internationellt & Utbyten 13 Förbundsstyrelsen 14 Hedersledamöter Styrelsens arbetsgrupper Samverkan och representation Kansli Personal Kurser och konferenser 15 Mikrobidrag 16 Projekt 18 Nätverk och partnerskap 19 Förvaltningsberättelse 20 3

4

5 Agenda tar upp viktiga förutsättningar för att vi skall lyckas nå våra mål. Ombudsmötet 2012 beslutade att Fritidsforum skall arbeta med verksamhetsområdena: Ungas egen organisering; Synliggörande av fritidsledaren den kompetenta ledaren; Lokalt samhällsbyggande; Vi påverkar vi hörs och syns; Tillsammans i världen. Dessa områden ryms inom fyra verksamhetsgrenar som vi verkar utifrån: Medlem & Support, Kunskap & Utveckling, Kommunikation & Opinion samt Internationellt & Utbyten. Medlem & Support Fritidsforum erbjuder medlemskap för olika verksamheter och rymmer ordinarie medlemmar, ungdomsföreningar samt associerade medlemmar. Ordinarie medlemmar är ideella föreningar som driver mötesplatser till exempel fritidsgård, ungdomsgård, ungdomens hus och liknande. Ungdomsföreningar drivs självständigt av ungdomar på en ansluten mötesplats. Associerade medlemmar är kommuner, stadsdelar med flera som driver fritidsgård, ungdomsgård, ungdomens hus och liknande verksamhetsställen. Associerad medlem kan ta del av alla Fritidsforums verksamheter och erbjudanden. De har närvaro-, motions, yttrande- och förslagsrätt på ombudsmötet eller medlemsmöten men inte rösträtt. Vi får allt fler Ungdomsföreningar. Från 47 lokalföreningar år 2009 till 77 lokalföreningar En utveckling som fortsatte år 2011 med 91 lokalföreningar och 106 lokalföreningar pekar preliminära siffrorna på 227 bidragsgrundande lokalföreningar. I dessa lokalföreningar är ungdomar medlemmar, varav är tjejer och killar. Nytt för i år är att siffrorna per den 31 december är framtagna med samtliga justeringar i april mot tidigare i januari då många justeringar inte genomförts. Det gör att underlaget inte är fullt jämförbart mellan åren. 1. Ha roligt föreningen i Uppsala, Stenhagen, en av många nya ungdomsföreningar. Fr.v. Muhammed Al-Hakim, Karuna Bauer, Aisha Shire och ledaren Katarina Liljeström 2. Affisch för insamlingskampanjen e=empowerment. 3. Fyrisgården, alla åldrars hus, i Uppsala är en av många ideella förening som är medlemmar. 4. Ungdomsföreningarna blir allt fler i förbundet, bild, föreningen Breaking Stars, streetdansföreningen i Hässleholmen, Borås. Fritidsforum stödjer ungas egen organisering med projekt- och startbidrag som gör det möjligt att starta föreningar för olika intressen. Vi arbetar för att det skall finnas inspiratörer i hela landet som visar på möjligheter för unga att organisera sig, starta och driva projekt samt bilda egna föreningar. Förbundet organiserar lokala, nationella och internationella möten samt intressenätverk kring aktuella ämnen och utbildningar för ungdomar, unga ledare, fritidsledare, chefer och politiker. Att vara medlem i Fritidsforum ger möjlighet för unga att förverkliga sina idéer och genom våra sammanhang möta andra unga för att utbyta erfarenheter. e = empowerment är en särskild satsning som påbörjades Bakgrunden är utmaningen vi har för att göra unga delaktiga i samhället och besluta i frågor som rör dem. Det är inte en självklarhet att alla barn och ungdomar växer upp med förutsättningar som gör att de känner sig delaktiga i samhället. Tvärtom är det alltfler som upplever utanförskap. Uttryck för maktlöshet kan ses i form av våld, psykisk ohälsa och destruktiva livsval. Kampanjen är till stöd för ungas egna initiativ, engagemang och möjlighet att själva organisera och ta ansvar för fritidsaktiviteter. I samband med kampanjen öppnades ett 90-konto för insamling via sms, med 25 kr, 50 kr eller 100 kr med syftet att finansiera möjligheten att fortsätta med bidrag till mikroprojekt. Insamlingen marknadsförs i huvudsak internt vid utbildningar, sammankomster och via medlemsutskick. Vi har också öppnat för månadsgivare via autogiro. I samband med insamlingen fick förbundet medlemskap i Frii, en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Insamlingen skall utvärderas Vi får också fler medlemmar som driver nya former av mötesplatser. Medlemmar som tidigare lämnat förbundet kommer tillbaka på grund av den medlemsnytta man upplever att Fritidsforum erbjuder. Vi ser tyvärr att ett antal kommuner drar ned på verksamhetsmedel och även utbildningsinsatser. Det finns dessvärre också kommunala chefer som har allt för liten kännedom om Fritidsforum, medlemskapet och möjligheter det innebär. Det handlar ofta om kommunala enheter med små ekonomiska resurser och svårigheter att argumentera för verksamhetens betydelse och sammanhang. Vi behöver bli ännu tydligare för att nå fram och också vara självkritiska. Associerade medlemmar är något färre jämfört med tidigare år. Det som minskar är centrala enheter i kommuner (som tidigare kallades huvudmän) minskade denna 5

6

7 medlemskategori i och med att Ombudsmötet 2010 ändrade medlemskapets förutsättningar. Tendensen fortsatte 2012 men planar ut 2013 och vid årets slut var 277 kommunala mötesplatser anslutna. En ökning med 12 medlemmar sedan Tillsammans med de föreningsdrivna gårdarna är 299 mötesplatser anslutna till förbundet av cirka mötesplatser med öppen fritidsverksamhet som finns i landet (SKL 2010). De associerade mötesplatserna besöks av uppskattningsvis ungdomar regelbundet. Tillsammans med ungdomar på föreningsdrivna mötesplatser och ungdomsföreningar omfattar Fritidsforum idag bortemot ungdomar i öppna fritidsverksamheter. Livet Är En Fest är ett årligt arrangemang sedan 2003 i samarbete med en värdkommun. Glädjande är det fortsatt stora intresset för att få värdskapet. Vi har ansökningar fram till Förbundsstyrelsen har beslutat om att ta fram ett tydligt avtal för värdkommunerna som stöd i arrangörskapet. I år ägde festivalen rum maj i Uddevalla. 350 ungdomar och 50 fritidsledare från Umeå i norr till Malmö i söder fick ta del av workshops, föreläsningar, Syster Sol, diskotek, aktiviteter och gemenskap. Ett 20-tal ungdomar från Uddevallas fritidsgårdar genomförde festivalen med stöd av Kultur och Fritid, ytterligare ett 30-tal ungdomar deltog som funktionärer. Initiativet att ansöka om arrangemanget kom från ungdomar i Uddevalla som tidigare deltagit på Livet Är En Fest. Ett särskilt mikrobidrag på upp till kronor fanns det för första gången möjlighet att ansöka om på plats under Livet Är En Fest. Vinnare blev Martina Sternå, besökare på Skärsätra fritidsgård Lidingö, som ansökte om pengar till ett ungdomsarrangemang där lokala politiker träffar ungdomar på deras egen arena. Martina skrev i sin ansökan att dagens politiker inte vet hur det är att vara ung idag och hon vill ge tillfälle för ungdomarna att berätta för de som styr om hur det egentligen är. Det särskilda mikrobidraget är tänkt att om möjligt utdelas kontinuerligt på kommande gårdsfestivaler. Nätverk för olika intresseinriktningar drivs av förbundet: Kommunstrategiska, Funkis, 16+, Fritid-Mötesplats-Skola, Mötesplatser för alla åldrar, Kultur på gården Årets gårdsfestival Livet Är En fest ägde rum i Uddevalla i slutet av maj. 2. Martina Sternå, Skärsätra fritidsgård på Lidingö, tar emot checken på kr, från Fredrik Thelander Fritidsforum, för att göra möten mellan lokala politiker och ungdomar Lisa Ingestad, förbundssekreterare, inledningstalar på konferensen Community Work. Christel Schultz, föreståndare på Mäster Olofsgården i Stockholm och Kristina Garborg berättar på samma konferens om Dörren, en verksamhet där kulturen är en väg för utsatta ungdomar att bryta med sitt gamla liv och komma vidare. Nätverken ger nationellt och internationellt sammanhang, erfarenhetsutbyte och värdefull kunskapsutveckling. Det är glädjande att allt fler är aktiva och vill vara med och bidra till utvecklingen. För att uppnå verksamhetsmålen måste vi lyckas fånga och driva medlemmarnas engagemang. När vi tillsammans agerar, möts och verkar för angelägna frågor regionalt, nationellt och internationellt påverkar vi den egna utvecklingen och vår omvärld. Kunskap & utveckling Året kännetecknas av utvecklingsarbete om hur fritidsledarna och mötesplatserna på bästa sätt kan bli en lokal resurs, en infrastruktur, som bidrar till hållbar social, kulturell och demokratisk samhällsutveckling. Något som förutsätter tillgång till resurser och support för handlingskompetens. Förbundet har flera utvecklingsarbeten igång kring samverkan mellan lokala aktörer i områdesbaserat arbete. Aktuella frågeställningar vi arbetar med: Vilka är framgångsfaktorerna för den öppna fritidsverksamhetens samverkan med civilsamhället, ideella och idéburna föreningslivet, för ett brett fritidsutbud i lokalsamhället? Vilken betydelse har mötesplatser som är en samlande plats för alla åldrar i området? Hur kan fritidsledare bli en erkänd yrkesroll för ungas egen organisering (återväxt av föreningslivet och ett starkt civilsamhälle) och framför allt en resurs för meningsskapande sammanhang det vill säga främjande arbete? Fritidsforum verkar tillsammans med universitet och högskolor, forskare, myndigheter och nätverk för att bidra till ökad kunskap om allas rätt till demokratiska och utvecklande mötesplatser. Vi driver ett flertal projekt i samverkan med kommuner och organisationer. Vi belyser och argumenterar, bevakar och utvecklar sektorn. Genom projekt, kurser och konferenser stärker vi utvecklingen av erfarenhetsbaserat lärande. För att belysa framtidens områdesnära ledarskap inbjöd Fritidsforum till konferensen Community Work 2.0 i Göteborg oktober. Konferensen genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet, Kommunal, Hyresgästföreningen och DemokratiAkademin för att lyfta fram områdesarbete och särskilt tydliggöra fritidsledarens roll i detta arbete. Konferensen fokus låg på utvecklingsprojekt i bostadsområden där flera forskningsområden lyftes fram, folkhälsa, samhällsbyggnad, sociologi och ekonomi, för att möta behovet av kunskap för framtidens områdesarbetare. 7

8

9 Fritidsforum ingår i partnerskapet Kunskapsutveckling i Dialog (KiD) tillsammans med Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Ungdomsstyrelsen. Målsättningen är att stimulera kunskapsutvecklingen av öppen fritidsverksamhet utifrån tre områden: Politiska mål för verksamheten; Ledarrollens betydelse; Ungas behov. Under året bildades kunskapsnoder regionalt för praktiknära dialog och utveckling mellan verksamheterna, beslutsfattare och forskare. Tre noder kom igång; nod syd med nav i Lund, nod Småland med nav i Jönköping och nod Västra Göta-land med nav i Göteborg. Tillsammans med KiD arrangerade Fritidsforum en nordisk forskarkonferens i Malmö i september. Konferensens syfte var att sprida och utbyta forskningsresultat kring Ungdom och Fritid, formulera nya forskningsbehov inom området samt att etablera ett nordiskt forskarnätverk för framtida samarbete. Fritidsforum ingår i Ungdom och Fritid i Norden (UFN). Ett nordiskt sammanhang där forskning och utveckling kring icke formellt lärande och ungas hälsa står i fokus. Under 2013 och i efterdyningarna av arvsfondsprojektet Ungdomsinflytande, demokrati & empowerment har stödet till ungas egenorganisering integrerats allt mer i verksamheten. Över 80 procent av medlemmarna är ungdomar vilket innebär ökat behov av stödstrukturer till ungas organisering. Vi arbetar med att ta fram ett särskilt ledarskapsprogram för unga, Unga Leder Unga (ULU), som blir klart våren Många spännande ungdomsföreningar är igång och det finns önskan om möjligheter att träffa andra ungdomsföreningar. Utbyten och nätverkande mellan unga stärker deras handlingsutrymme. Under året har projektet Passion och inkludering (Pi) startats för att unga ska få möjlighet att nätverka med andra unga kring sina intressen. Vi har också under 2013 startat projektet Självbestämmande, inkludering och hälsa med målet att öka inflytandet och självbestämmandet för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 1. Folkköket på Aktivitetshuset i Majorna, Göteborg med matlagare i åldrarna år är en aktivitet i projektet "När möten betyder något". 2. Att dela upplevelser är ett sätt att förena olika åldersgrupper och skapa relationer. Barn och vuxna i teaterföreställningen Minus och stora världen på Fyrisgården i Uppsala, tyckte att det var spännande att det var så stor spridning i åldrarna. 3.Föreningen Trädet, Brickebacken i Örebro, satsade extra på flickorna i projektet När möten betyder något. Tjejsöndag, tjejkväll och caféverksamhet har arrangerats av tonårstjejerna själva med lite stöd Nya projektet Självbestämmande, inkludering och hälsa har målet att öka inflytande och självbestämmande för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. När möten betyder något, är ett projekt om träffpunkter för barn- och unga med möjlighet att möta vuxna förebilder i ett positivt sammanhang, som avslutades efter tre års verksamhet. Syftet har varit att visa på vikten av generationsmöten där barn- och unga i sin process av vuxenblivande får möjlighet att träffas i sammanhang som gör att man väljer att skjuta på alkoholdebuten. Genom att utveckla arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, med förebild från mötesplatser både i Sverige och internationellt med generationsövergripande arbetssätt, vill vi stimulera till att fler mötesplatser uppmärksammar och stärker positiva vuxenkontakter och unga förebilder. Projektet har genomförts med stöd av Folkhälsoinstitutet. Under hösten inleddes samarbete med fackförbundet Kommunal för att ta fram förslag till en tydligare beskrivning av fritidsledarens yrkesroll. Avsikten är att öka förståelsen om samhällets behov av fritidsledarens funktion och professionalitet. Processen att beskriva yrkesrollen är resultatet av flera insatser. Bakgrunden är undersökningen som Fritidsforum genomförde 2011 som besvarades av 111 kommuner, 360 fritidsgårdar och liknande mötesplatser, det vill säga var tredje i landet. Enkäten visade på att fritidsledarnas yrkesroll allt mer är en resurs i området som utgår från mötesplatsen. För att ta reda på mer inbjöds till regionala träffar 2012 då mer än 700 fritidsledare och verksamhetschefer träffades och diskuterade utvecklingen av yrkesrollen. Våren 2013 fördjupade vi dialogen ytterligare och närmare 500 fritidsledare, verksamhetschefer, utbildare och nationella aktörer möttes och diskuterade runt om i landet. Det visade sig finnas en samsyn om fritidsledarens yrkesroll. Alla dessa samtal, förda under två år, är grunden för arbetet som påbörjades Förslaget skall vara klart och skickas på remiss våren Vi stödjer lokala mikroprojekt för och med unga framför allt med inriktning på demokrati, jämställdhet, mångkulturell verksamhet, påverkan, behörighetsprocesser samt olika former av ungdomsledarutbildningar. Under året anordnades ett 20-tal centrala och lokala kurser. Tyngdpunkten är på metoder om att skapa miljöer med möjligheter att utvecklas och kunna hävda sina intressen. Grundutbildning för fritidsledare i samverkan med Valla folkhögskola är sedan flera år en efterfrågad och meriterande utbildning. Kursen består av tre fristående steg och vänder sig till de som inte har formell utbildning men arbetar som fritidsledare i öppen verksamhet med i huvudsak ungdomar. 9

10

11 Kommunikation & Opinion Fritidsforum är relativt okänd utanför branschen. Förbundet behöver bli ett starkare varumärke med tydlig identitet. Det skapar ökad kännedom vilket i sin tur leder till att vi når fler som vill bli medlemmar och engagera sig. Under året tog vi några steg mot en tydligare identitet med en förnyad sajt och ökad medlemskommunikation. Nyhetsbrevet Fritidsforum Aktuellt utkom 5 gånger under året via e-post. Förbundets opinionsbildande arbete handlar om betydelsen av mötesplatser, infrastruktur, för möjlighet till delaktighet och inflytande. Ofta är det bristen på mötesplatser och kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper som gör att vanföreställningar om den andre frodas, med tillhörande känslor av främlingskap och otrygghet. Mötesplatser med möjlighet att uppleva, göra och samtala är viktig infrastruktur för samhället. I mötet skapas förståelse för andra, möjligheter att driva sina intressen och att utveckla det demokratiska samhället. Eftersom det är få som pratar om mötesplatser ur ett samhällsperspektiv blir uppgiften än viktigare. Genom att lyfta fram kunskapsläget, visa på strukturer som stärker möjligheter att göra sin röst hörd, samverka med nationella och internationella organisationerna och att inventera förutsättningar verkar vi opinionsbildande. Fritidsforum arbetar tillsammans med andra aktörer för att utveckla och föra ut kunskap. Vi påverkar genom Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Kunskapsutveckling i Dialog (KiD), regeringens Ungdomspolitiska råd, DemokratiAkademin samt flera internationella sammanslutningar. För tre år sedan genomförde Fritidsforum en undersökning om utvecklingen av den öppna fritidsverksamheten. Tendensen visade på fortsatt minskning av verksamhetsresurser till kommunala fritidsgårdar med allt mindre antal fritidsledare och att verksamheterna får ett större områdesfokus. Undersökningen följdes upp med fem konferenser under rubriken Samtal om nya fritidsledarrollen : Stockholm, Örnsköldsvik, Luleå, Karlstad och Halmstad. Undersökningen och samtalen väckte frågor om en ny fritidsledarroll som också följdes upp med riksomfattande dialogträffar. Fritidsforum ingår i Utbildningsdepartementets Ungdomspolitiska råd under ungdomsminister Maria Arnholm som 1. Förbundsstyrelse och kansli tillsammans med ungdomsföreningar genomförde en Framtidsverkstad om viktiga frågor för förbundet i framtiden. 2. Media Ahmadi, förbundsstyrelsen, agerar på Framtidsverkstan. 3. Sajten har fått en helt ny kostym 4. Johan Lindgren, förbundsstyrelsen, möter FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid en konferens i New York. Johan är även förbundets representant i regeringens Ungdomspolitiska råd. 5. Boken DIY - icke formellt lärande och ungas självförverkligande gavs ut på Fritidsforums förlag. möts cirka två gånger per år och bidrar till regeringens omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området. Rådet fungerar som en arena för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl nationella som internationella. Ungdomspolitiska rådet består av representanter från ungdomsorganisationer och av nätverk och verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar. Även representanter från myndigheter och forskarsamhället deltar i rådet. Fritidsforum har lämnat remissyttrande på promemorian En ny ungdomspolitik som ligger till grund för regeringens ungdomspolitiska proposition som läggs fram i riksdagen Som ideell organisation är vi beroende av många ambassadörer. Förbundets nya medlemsstruktur, med flertal nya ungdomsföreningar, innebär förändrat arbetssätt när vi agerar som idéburen rörelsen politiskt och opinionsbildande. Förbundets kommunikationsplan ger stöd och riktlinjer i kommunikationen för styrelse, medarbetare och medlemmar och är ett verktyg för att förstärka agendan. Genom att aktivt arbeta med vårt budskap visar vi tydligt vad vi vill och vad vi gör. Fritidsforum arbetar långsiktigt för att skapa opinion för våra frågor. Det gör vi bland annat genom att arrangera eller medverka i konferenser, genomföra undersökningar och utbildningsinsatser, driva projekt, vara remissinstans, möta kommunal- och rikspolitiker och med utgivningsverksamhet i tryckt och digitalt format. Boken DIY - icke formellt lärande och ungas självförverkligande gavs ut inom ramen för projektet Unga Hållbara Entreprenörer (UHE), finansierat av Ungdomsstyrelsen och genomfört av Hemgården i Lund samt Majornas Samverkansförening i Göteborg. Metod är förbundets fördjupande tidskrift kring aktuella teman, forskning, utveckling och metoder. Målsättningen är att utkomma med minst ett nummer per år. Det har vi inte lyckats med på grund av ekonomiska- och tidsmässiga förutsättningar. Under året har två magasin förberetts för utgivning Fritidsforum var bland de första organisationerna i landet som öppnade en egen hemsida och har allteftersom snickrat och putsat på den. Den gamla plattformen var inte längre möjlig att bygga vidare på och sajten har nu fått ett ansiktslyft och ny struktur. Att vi fått en helt ny medlemskategori ungdomsföreningar gjorde det också nödvändigt att göra förändringar. Allt är nytt men adressen är densamma - fritidsforum.se 11

12

13 Internationellt & Utbyten Fritidsforum är en resurs för internationella kontakter och samarbeten. Vi erbjuder medlemmar möjlighet att delta i internationella ungdoms- och ledarutbyten samt i volontärverksamhet. Fritidsforum är medlem i tre internationella organisationer: The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS). Ungdom och Fritid i Norden (UFN). European Confederation of Youth Clubs (ECYC). Det finns intresse att söka medel för internationellt arbete men det kan ibland vara svårt att veta hur man gör. Vi inbjöd därför till två kurser under året om att lyckas med internationella projektansökningar. Vi samarbetar sedan några år med Finlands hemgårdsförbund,setlementtiliitto, i ett volontärarbete i Tanzania om att renovera skolbyggnaden i en liten bergsby strax utanför staden Morogoro. Ett volontärprogram har också tagits fram tillsammans med The Door som är en del av University Settlement i New York. Medlemmar erbjuds möjlighet till volontärarbete på The Door och i dess olika verksamheter. Under våren har vi inom FACE-projektet (Fostering a Citizen s Europe) fortsatt arbeta tillsammans med våra partners; Locality i England, Setlemettilitto i Finland, AEIplous i Grekland samt LSA Bewoners i Holland. Projektet handlar om att utbyta erfarenheter av community work samt undersöka hur lokala community kan skapa opinion och bli en röst nationellt och på EU-nivå. Från svensk sida representerades Fritidsforum av Fisksätra folkets hus, som varit värd för besök från Grekland och deltagit vid träffar i Kemijärvi i Finland, Patras i Grekland samt Utrecht i Holland. Vi har är delaktiga i utvecklingen av IFS-Europe som är en nystartad europeisk avdelning av International Federation of Settlements and Neighbourhood Centers (IFS). IFS- Europe bygger ett nätverk av organisationer som arbetar på tre nivåer; internationella utbyten för ungdomar och volontärer på olika teman, utbyten för professionella ungdoms- och socialarbetare samt opinionsarbete på EU-nivå. IFS- Europe har sitt kontor beläget på UFA-fabrik i Berlin. Flera gemensamma projekt har under året genomförts inom ramen för nätverket. I juni inbjöd IFS-Europe till konferensen "Equality and Empowerment - An EU Dream?" i EUparlamentet, Bryssel, 1. Efsom Goitom från Fisksätra folkets hus representerar Fritidsforum i projektet FACE vid utbytesbesök i Patras, Grekland Studieresa till Budapest på temat Community Work och etniska konflikter. 6. IFS- Europe konferens i EU-parlamentet i Bryssell. Fr.v. Sari Pietikäinen, finsk EU-parlamentariker, Pentti Lemmetyinen, styrelseledamot i IFS och generalsekreterare i Setlementtiliito, Tarja Halonen, huvudtalare och Finlands f.d. president samt Renate Wilkening, styrelseledamot i IFS och Geschäftsfuhrerin i Nachbarzentrum UFA-fabrik. riktat till parlamentariker. Syftet var att lyfta fram arbetet som genomförs av IFS-medlemmarna inom EU. Huvudtalare var Finlands förre president Tarja Halonen och konferensen bevistades av ett hundratal praktiker och politiker från olika länder. IFS styrelsemöte ägde rum i Lyon i juni i samband med den franska riksorganisationens årliga kongress. Frankrike har nyligen åter blivit medlem i IFS efter att ha stått utanför i 10 år. De arbetar medvetet utifrån animationspedagogik och är intresserade av internationella utbyten. Fritidsforum har inlett ett partnerskap med Frankrike kring en anti rasismkonferens för ungdomar och ungdomsledare och ett ungdomsutbyte om ungdomars inflytande. IFS styrelse beslutade att alla medlemmar i ett nationellt förbund är att betrakta som associerade medlemmar samt antog ett uttalande mot trafficking. I september var det dags för Ungdom och Fritid i Norden (UFN) att hålla årsmöte på Färöarna. Island har lämnat organisationen medan Åland begärt inträde. Därmed ingår Norge, Sverige, Finland, Grönland, Åland och Färöarna i UFN. Jabbar Mohammad, Karlstad, invaldes i styrelsen för två år och är förbundets representant. Det beslutades att UFN:s kontor är placerat i Norge i ytterligare två år. UFN fortsätter att utveckla det nordiska forskningssamarbetet och ska arbeta med fokusområden. För de kommande två åren är fokus på Inkludering. Finland avser att genomföra en konferens för nordiska ungdomsledare om inkludering och Fritidsforum en kurs i projektansökning avseende Erasmus+ till vilken vi bjuder in övriga nordiska länder under Åsa Moréen, Uppsala representerar förbundet i European Confederation of Youth Clubs (ECYC) och har deltagit på möten i såväl Dublin som Cypern. Åsa har också verkat som kursledare i Mänskliga Rättigheter vid ett internationellt ledarseminarium i Rumänien. I september genomfördes studieresa till Budapest, Ungern, på temat Community Work och etniska konflikter. Vi besökte organisationer som förebygger motsättningar och främjar interkulturell förståelse. Fritidsforums ungerska motsvarighet Eletfá, Livets träd, arbetar med att stödja utsatta grupper och vi fick möjlighet att studera ett projekt där romer driver en lägenhetsrestaurang där man på ett opretentiöst sätt har möjlighet att lära känna romsk kultur och på så sätt förebygga motsättningar. 13

14 Förbundsstyrelsen Förbundets styrelse väljs av ombudsmötet och består av nio ledamöter. En person är adjungerad utöver ordinarie ledamöter. Styrelsen har genomfört tre protokollförda sammanträden: januari, Lunds Ungdoms- och Hemgård. Lund april, Studiefrämjandet. Uppsala 4-6 oktober, Hemgården. Borås. I samband med styrelsens sammanträden har studiebesök och möten genomförts. I Lund studiebesök på skateområdet Gastelyckan och möte med lokalföreningen Lunds Skate och Konst. I Malmö möte med lokalföreningen Brightful samt Bricks, Tegelhuset Rosengård. I Borås studiebesök på Brygghuset och Hemgården. En framtidsverkstad genomfördes tillsammans med ungdomar från ungdomsföreningarna Brightful (Malmö), Breaking Star (Borås), Slowmo (Stockholm). Framtidsverkstaden leddes av Eva Broms, Framtidsverkstäder AB. Ledamöterna har även arbetat i nätverk och arbetsgrupper. Ledamöter i alfabetisk ordning. Andrew Almqvist, Kalmar. Mediha Ahmadi, Malmö. Erika Erkstam, Uppsala. Donald Forssten, förbundsordförande, Umeå. Emil Kovacs, Lund. Johan Lindgren, Malmö Staffan Lindqvist, Lund. Berith Markstedt, Skellefteå. Ewa Melin Larsson, Stockholm. Jabbar Mohammadi, adjungerad, Karlstad Dao Phuoc, Borås. Ulla Bergqvist Gunilla Carlson Lennart Håkansson Kjell Nilsson Hedersledamöter Styrelsens arbetsgrupper Presidiet har bestått av Donald Forssten, Berith Markstedt och Lisa Ingestad. Internationella arbetsgruppen MajLis Blomqvist (kansliet), Staffan Lindqvist, Åsa Morén och Emil Kovacs. Arbetsgruppen för förbundets kommunikationsplan Erika Erkstam och Ronny Bengtsson. Ombudsmötesgruppen Donald Forssten (sammankallande), Erika Bergqvist Erkstam och Berith Markstedt. Arbetsgrupp för utmärkelsen Årets Gård Johan Lindgren och Erika Bergqvist. Arbetsgrupp remissyttrande En ny ungdomspolitik (Utbildningsdepartementet) har bestått av Johan Lindgren och Medhia Ahmadi. Arbetsgrupp Ungas egen organisering har bestått av Erika Bergqvist Erkstam och Johan Lindgren, samt kanslipersonal, med uppgift att utarbeta strategi för stöd till ungas egen organisering och föreningsbildande. Forum för frivilligt socialt arbete Eva Melin. Samverkan/representation Utbildningsdepartementets Ungdomspolitiska råd Johan Lindgren. I interna referensgruppen ingår Medhia Ahmadi, Fredrik Thelander och Lisa Ingestad. Ebba Danelius minnesfond Eva Melin. Kunskap i Dialog (KiD) Lisa Ingestad Fritidsledarens yrkesroll Lisa Ingestad Kansli Kansliet är beläget på Birkagården, Karlbergsvägen 86 b, i Stockholm. Förbundet har även kontor i Göteborg. Kansliorganisationen har vid behov kompletterats med arvoderingar av förtroendevalda och med projektanställningar. Personal Samtidigt som ekonomin har förstärkt över förväntan finns en osäkerhet kring utökning av kansliet. Fasta tjänster riskerar ekonomin om uppdrag och projekt uteblir. Denna sårbarhet har alla ungdomsorganisationer idag eftersom verksamheterna är allt mer projektberoende. Vi har inte kunnat rekrytera tillfälligt för tidsbegränsade uppdrag som istället fått lösas med befintliga medarbetare. Underbemanningen motsvarande en heltidstjänst under Det har delvis täckts upp med en administrativ tjänst vilket inneburit en lägre kostnad. Årets resultat innebär att vi har ett stabilare läge för att kunna möta svängningar av intäkter. Från och med årsskiftet har ytterligare en medarbetare anställts. Under året har kansliet bemannats på följande sätt: Ronny Bengtsson, 50 % konsulent med ansvar för opinion och information. 50 % projektledare När möten betyder något. Frida Dahlberg, 25 %, administration, konsulent med ansvar för kulturverksamhet. 50 % projektledare Unga Leder Unga. Lisa Ingestad, 60 % förbundssekreterare. 40 % bl.a. projektledare Fritidsledarens yrkesroll. Staffan Lindqvist, 10 %, ansvarar för internationell verksamhet, grundkurs för fritidsledare i öppen verksamhet. 50 % projektledare 1+3. Kimmo Liitti, 50 %, medlemsadministration, allmänna kontorsuppgifter. Fredrik Thelander, 50 % medlemskonsulent. 50 % projektledare Självbestämmande, Inkludering och Hälsa. Aino Rosén, 95 % administration, 5 % projektet Passion och inkludering. 14

15 Kurser/Nätverksträffar/Studieresor Deltagare Tid Plats Fritidsledare Online februari Södergården, Stockholm Grundkurs januari 5-6 februari Grundkurs mars maj Valla folkhögskola Linköping Valla folkhögskola Linköping Nätverket 16+. Tema: Rasism mars Gurraberg, Värmdö Fritidsledare online (lokal kurs) mars Eskilstuna Kommunstrategiskt nätverk: Regionalt utvecklingsarbete, Att vara chef för öppen fritidsverksamhet april Södergården, Stockholm Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll 21 3 april Södergården, Stockholm Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll 30 8 april Eddahallen, Skellefteå Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll 23 9 april Sliperiet, Örnsköldsvik Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll april Idrottens Hus, Helsingborg Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll april Västra Stations Fritidsgård, Kalmar Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll maj Seniorernas Hus. Karlstad Fritidsledare online (lokal kurs) augusti Mantorp, Mjölby Fritidsledare online (lokal kurs) augusti Stenhagen, Uppsala Fritidsledare online (lokal kurs) 10 4 september Arena Satelliten, Sollentuna Studieresa Community Work september Budapest, Ungern Elever 7-9 föreläsning om sociala medier (lokal kurs) september Stenhagens skola, Uppsala Områdesbaserat arbete september Mäster-Olofsgården, Stockholm Fritidsledare Online september Kalmar Grundkurs oktober Valla folkhögskola Linköping Fritidsledare Online oktober Helsingborg Konferens: Community Work oktober Göteborg Nätverket 16+. Tema: HBTQ november Lakeside, Haninge Sociala medier (lokal kurs) oktober Västra Hisingen, Göteborg Sociala medier (lokal kurs) oktober Halmstad Grundkurs november Valla folkhögskola Linköping Om att söka projekt november Fritidsledare på nätet (lokal kurs) november Norrtälje Fritidsledare online (lokal kurs) december Borås 15

16 Mikrobidrag Under 2013 har 53 mikrobidrag utbetalats som stöd till mindre projekt som på olika sätt stärker ungas inflytande och som utgår ifrån empowerment. Det ger möjlighet för unga att driva egna projekt i miniatyrformat och att snabbt komma igång från ide till verklighet. Man lär sig att skriva ansökningar, samarbeta och skapa forum för inflytande. 1. Sofielunds fritidsgård, Malmö 2500 kr för Umeåresan ett ungdomsutbyte för att lära sig planera och genomföra ett projekt. 2. Hela Människan Järva, Stockholm 3000 kr för Kulturmiddag med Sir Tom Fooley, Atlanta, USA. En middag med illustratören Tom Fooley och diskussion kring kost och kultur i relation till ungdomarnas egna upplevelser och tankar. 3. Lillåns fritidsgård, Örebro 2000 kr för projektet Allt är möjligt som syftar till att sprida gårdens demokratiarbete. 4. Tolvmansgatans fritidsgård, Karlstad 5000 kr till Tolvans FG Tenstas framtid ett ungdomsutbyte om att lära av varandra kring empati, tolerans och gemenskap. 5. Ungdomens hus, Enköping 3000 kr för projektet Mysigare Gård till att inköpa material och ge sin gård ett lyft. 6. Ungdomens Hus, Enköping 1500 kr för Musiktävling Enköping. 7. Ungdomens Hus, Enköping 1500 kr för Projekt övernattning. Att övernatta på gården för att olika grupper skall lära känna varandra bättre. 8. Susekullen fritidsgård, Olofström 3000 kr för projektet Auschwitz. Att träffa överlevare och resa till Auschwitz. 9. Bergsjögården, Göteborg 2500 kr för Discogruppen som består av låg och mellanstadieelever som vill arrangera egna discon på gården. 10. Nacksta fritidsgård, Sundsvall 2500 kr för projektet Romska tjejer. En grupp romska tjejer önskar resa till Stockholm och lära sig om stadens historia. 11. Lillåns fritidsgård, Örebro 4000 kr för Stockholmsresan. En resa för att kunna genomföra projektet Allt är möjligt och göra en utställning för att inspirera andra. 12. Hässlehus fritidsgård, Borås (föreningen Big Dreams) 1000 kr för projektet Hoodies. Trycka tröjor med föreningsnamnet. 13. Berga fritidsgård, Åkersberga 2000 kr för projektet 6-7 disco. Arrangera disco för åk 6-7, för det finns inte idag. 14. Söder fritidsgård, Skellefteå 2000 kr Söderlan. Att genomföra ett större LAN på gården. 15. Ungdomens hus, Enköping 2000 kr för BETA-LAN - ett påsklan. 16. Arabygården, Växjö 5000 kr för projektet Ungdomsläger. Föreningen Paxpower önskar lära sig om demokratiska processer. 17. Tjängan fritidsgård, Borlänge 3000 kr för Fotbollsturnering för att samla ungdomar och umgås samt hjälpa en vän som har cancer. 18. Linghemsgården, Linköping kr för projektet Disco 3 Dans. Att arrangera ett disco där alla ungdomar som vill ska få vara delaktiga och ingen ska vara utanför. 19. Hässlehus fritidsgård, Borås 1000 kr till Scenkläder för breakdanceföreställningar 20. Funkabo fritidsgård, Kalmar 3600 kr för projektet Resan till Uddevalla. Att resa till Livet är en fest i Uddevalla. Funkabo är en fritidsgård med ett jämställdhetstänk och vill arra Livet är en fest Jonstorps fritidsgård, Höganäs 3000 kr för projektet Cirkusinspiration. En grupp unga tränar cirkuskonster och vill uppträda samt låta andra unga få pröva att testa olika cirkusgrenar som jonglering och enhjuling. 22. Föreningen Fyrhuset, Värmdö 3000 kr för projektet Fyrhuset Bikepark - uppvisning. Vill bjuda in Sveriges cykelelit för uppvisning på skolavslutningen för att inspirera andra att börja använda cykelparken. 23. Smedby fritidsgård, Kalmar 2500 kr för Guiness World Record. Att slå världsrekord i fingerstickning, en stickning som går från Smedby fritidsgård till Trekanten fritidsgård, 7 km. 24. Ålidhemsgården, Umeå 6000 kr för projektet Sommarläger Tre ungdomsföreningar med 18 tjejer ordna tillsammans ett läger under 3 veckor då fritidsgården stänger under sommaren. Lägret riktar sig till alla ungdomar i Umeå. 25. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 2000 kr för projektet Summer Fling. Ett arrangemang för att inviga sommaren tillsammans och utan droger. Vill också ge duktiga talanger som DJ ar en chans att visa vad de kan. 26. Vendelsö fritidsgård, Haninge 1000 kr för projektet Hawaii Disco. Fyra tjejer år arrangerar ett disco för mellanstadiet som avslutning på terminen. De söker pengar då gården inte har tillräckligt med pengar. 27. Nacksta Fritidsgård, Sundsvall 1000 kr för projektet Sminkkurser i Sundsvall. Linn, 19 år, vill sminka sina kompisar inför skolbaler och avslutningar. 28. Bergsjögården, Göteborg 1000 kr för projektet Chillrum. Att skapa ett mysigt rum på gården där ungdomarna kan hänga i mindre grupper. 29. Brunnen fritidsgård, Värmdö 1000 kr för projektet Biodling på fritidsgården. 16

17 30. Föreningen Fyrhuset, Värmdö 1000 kr för projektet Invigning-folkfest. Vill visa Fyrhuset Bikepark och ha cykeluppvisning, loppis, fotostudio, café med mera. 31.Berga slott fritidsgård, Linköping 2000 kr för projektet Bergas bakprojekt. Baka, en provsmakningsgrupp, dokumentera resultatet och samla recepten till en bok. 32. Envikens fritidsgård, Falun 1750 kr för projektet Tjejkväll. Få fler tjejer att upptäcka gårdens verksamhet genom att anordna en rolig kväll med sminkning och fotografering. 33. Berga slott fritidsgård, Linköping 3500 kr för projektet Demokratirum på Berga Slott. Gruppen R4P (respect for people) vill göra saker för andra ungdomar. Hjälpa andra att välja rätt väg och vara förebilder. 34. Stenhagens fritidsgård 5000 kr för projektet Lights för att skapa gemenskap och trygghet i sin skola med ett större musikarrangemang. 35. Smedby fritidsgård, Kalmar 2500 kr för projektet Prova på att spela innebandy. Att samla fler unga för att spela innebandy tillsammans. 36. Legenden, Gävle 2500 kr för projektet Ashtray. Att hålla musiken på gården vid liv genom att köpa in ny utrustning då den gamla gick sönder. 37. Bergagården, Åkersberga 2500 kr för projektet Hackstacupen. Att få så många unga som möjligt i årskurs 4-9 att spela fotboll. 38. Funkabo fritidsgård, Kalmar 2600 kr för projektet Skatea säkert. En studieresa till Malmö och Köpenhamn för att studera hur en bra skatepark kan se ut. Själva har de ingen plats att skaeta på. 39. Solskiftesgården, Åkersberga 2000 kr för projektet Tjejgrupp. Tjejer vill träffa fritidsledare och göra saker utanför gården. Då kan de prata om saker som inte går att prata om när de är bland andra unga på gården. 40. Susekullens fritidsgård, Olofström 7000 kr för projektet Nya Olofströmmare som går ut på att involvera och välkomna många av de asylsökande och invandrare som besöker gården. 41. Tråsättra fritidsgård, Österåker 3000 kr för projektet Spakväll. Ett stort antal tjejer som redan besöker gården vill göra något som känns mysigt och lyxigt och för att få fler tjejer till gården. 44. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 2000 kr Don Dolly Dancrew. Äldre unga lär ut dans till yngre med en dansworkshop. Syftar till att de yngre unga vågar ta för sig och visa att det finns många killar som dansar och att dans mycket handlar om att våga vara sig själv och ha integritet. 45. Gluggens fritidsgård, Bureå 3000 kr för projektet Harry Potter festival. Att skapa ett event för alla Potterheads och för alla som inte gillar LAN, discon eller bandkvällar. 46. Arena Satelliten, Sollentuna 3000 kr för projektet Arena satellitens volontärgrupp. Vaccinationer för att kunna resa till Tanzania och vara volontärer, att hjälpa utsatta och ge en bild av hur man kan hjälpa till och förändra världen. 47. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 3000 kr för projektet Julmarknad 2013 Stenhagen. Årlig julmarknad som syftar till att skapa gemenskap och integration i området, innehåller både utländska och svenska jultraditioner. 48. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 2000 kr för projektet Beat Together. Föreningen The Motion önskar genomföra en talangjakt för alla ungdomar i Uppsala som sjunger, rappar och producerar musik. Främst för att de ska bli stärkta som människor genom att de vågar visa sin talang och bygga kontaktnät. 49. Funkabo fritidsgård, Kalmar 1200 kr till projektet Homo? Vad är det?. Pengarna söks till föreläsning med Gabriella Palm som berättar sin historia samt leder värderingsövningar med alla i årskurs Skärplinge fritidsgård, Tierp 1000 kr för projektet Replokal som syftar till att rusta upp replokalen och köpa utrustning och musikinstrument. 51. Ungdomens hus, Enköping 2500 kr för projektet Musiktävling Enköping Att få upp intresset för kultur som minskat kraftigt i kommunen. 52. Legendens fritidsgård, Gävle 1500 kr för projektet Skytte. Få fler att få upp ögonen för skytte som sport. 53. Fritidsgården Söder, Sörböle 2000 kr för projektet Sörböles julfest där syftet är att ungdomarna ska ha en rolig kväll. Evenemanget har ett drogförebyggande syfte, så att ungdomar inte är ute och dricker. 42. Smedby fritidsgård, Kalmar 2000 kr för projektet Tårttävling. En tävling under Halloween och har skräcktema. 43. Bergsjögården i Göteborg 2859 kr för projektet Fiskeutrustning för fiskeutflykter. Att ungdomar ska få komma ut i naturen och se något annat än stadsdelen de bor i. 17

18 Projekt När möten betyder något Projektledare Ronny Bengtsson, kansliet. Med stöd av Folkhälsoinstitutet. Medverkande: Föreningen Trädet, Örebro, Aktivitetshuset, Majornas Samverkansförening, Göteborg och Fyrisgården, Uppsala. Utveckla metoder och exempel för träffpunkter där barn- och unga möter vuxna förebilder i ett positivt sammanhang. Syftet är att visa på vikten av generationsmöten, där barn- och unga i sin process av vuxenblivande får möjlighet att träffas i sammanhang utan alkohol, som gör att man väljer att skjuta på alkoholdebuten. Utveckla arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, att med förebild från mötesplatser med generationsövergripande arbetssätt stimulera till fler mötesplatser med positiva vuxenkontakter för barn- och unga. Projektet, som avslutades 2013, ingår i en studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet vid Örebro universitet. Studien inriktas mot att undersöka vilken betydelse idéburna organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Studien handlar om fritiden som en arena för ANDTförebyggande och hälsofrämjande arbete. Fritidsledarens yrkesroll Projektledare Lisa Ingestad, kansliet. Med stöd av fackförbundet Kommunal. Satsningen påbörjades under 2012 och kommer att avslutas vid årsskiftet 2013/2014. Syftet med satsningen är att ta fram en skrivning om yrkesrollen tillsammans med fritidsledare, föreståndare, enhetschefer och verksamhetsansvariga. Vi ska gå från tyst kunskap och synliggöra den kompetenta professionella fritidsledaren. Tydliggöra funktionen och uppdraget, beskriva yrkesrollen baserat på forskning, beprövad erfarenhet och praktik. Utgångspunkten är att det ska finnas kompetens som kan verka för lokalt samspel för ungas uppväxtvillkor samt att stödja ett brett fritidsutbud. Det ska finnas tillgång till kompetenta fritidsledare som stödjer empowerment och egen organisering. Det ska finnas stödjande infrastrukturer dvs. arenor - mötesplatser för sociala, kulturella och demokratiska möten. Den kompetenta ledaren samverkar med lokala aktörer. Unga leder unga, ULU Projektledare Frida Dahlberg, kansliet. Med stöd av Arvsfonden. Medverkande: Linerogården, Lund. Älvans fritidsgård, Karlstad. Bergsjögården, Göteborg. Fritidsgården Söder, Skellefteå. Projekt som pågår i tre år syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga mellan 14 och 25 år på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det icke-formella lärandet. Under år 1 har projektledaren träffat projektgårdarna som genom fokusgrupper och processer varit delaktiga i att utforma innehållet på pilotutbildningarna. 1+3, samverkan mellan första och tredje sektorn som metod Projektledare Staffan Lindqvist, förbundsstyrelsen. Med stöd av Ungdomsstyrelsen. Medverkande Fritidsforum: Athena fritidsgård i Umeå, Ursvikens fritidsgård i Skellefteå, Björna fritidsgård i Örnsköldsvik, Stenhagens fritidsgård i Uppsala, Kultur- och Fritidsförvaltningen i Karlstad, Fisksätra Folkets Hus i Nacka, Ungdom I Centrum i Växjö, Vivalla fritidsgård i Örebro, Sofielunds fritidsgård i Malmö, Allaktivitetshuset i Lindängen, Malmö Synliggöra samverkan mellan kommunal verksamhet och det civila samhället. Tanken är att nå ny kunskap om samverkansformer och att öka erfarenhetsutbytet mellan kommuner för att stärka utveckling och förnyelse i ungdomsarbetet. 10 medlemmar från Fritidsforum med 10 exempel på samverkan deltar i projektet som genomförs parallellt med Biblioteksföreningen och Sveriges Musik- och Kulturskolor. Det innebär att det deltar 10 lärande exempel från vart och ett av dessa områden. De huvudsakliga aktiviteterna består av två nationella träffar där alla 30 strålar samman för erfarenhetsutbyte och identifiering av framgångsfaktorer. Projektet dokumenteras av Sektor Tre, en tankesmedja inriktad på forskning kring det civila samhället. Processen följs och dokumenteras av forskare som kommer att presentera resultaten i en skriftlig rapport. Självbestämmande, Inkludering och Hälsa Projektledare Fredrik Thelande, kansliet. Anette Dalqvist, DemokratiAkademin. Med stöd av Arvsfonden startade projektet Självbestämmande, Inkludering och Hälsa med syftet att öka inflytandet och självbestämmandet för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Åtta kommuner/stadsdelar deltar: Skellefteå, Umeå, Farsta, Värmdö, Haninge, Jönköping, Halmstad och Helsingborg. I uppstarten genomfördes implementeringsträffar med samtlig verksamheter, för att få en nulägesrapport. Verksamheterna fick uppdraget att göra fokusundersökningar med sina besökare på respektive verksamhet. I april genomfördes uppstartsträff med chefer och fritidsledare där deltagarna redovisade undersökningarna. Under sommaren och hösten arbetade verksamheterna med fokusgrupperna och hur ungdomarna ska få vara med och bestämma och styra verksamheten efter egna önskemål och behov. I oktober arrangerades en nationell träff under två dagar i Stockholm med 50 ungdomar tillsammans med fritidsledare om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Passion & Inkludering, Pi Projektledare Marwa Chebil Med stöd av Ungdomsstyrelsen Syftet är att öka ungdomars inflytande och möjligheter genom att deltagarna i projektet bygger nätverk kring gemensamma intressen. Deltagarna genomför träffar och lokala aktiviteter, tar stöd av sociala medier och undersöker möjligheterna att knyta unga från andra länder till nätverket. 18

19 Nätverk Alla åldrars mötesplats Samordnare Ewa Melin Larsson, förbundsstyrelsen. Nätverk för engagerade i generationsövergripande mötesplatser och verksamheter på Hemgårdar, Allaktivitetshus, Alla åldrars hus, Områdesgårdar med flera. Ungdomens hus, 16+ Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Nätverket riktar sig till personal som arbetar kreativt med äldre ungdomar i ungdomens hus eller liknande mötesplatser. Under året har nätverk samlats två gånger till spännande dagar med workshops och diskussioner fyllda av kreativitet och inspiration mars på Ungkulturhuset Gurraberg, Värmdö med temat "Inkludering och antirasism" oktober på Lakeside, Ungdomens hus i Haninge, med temat "Öppen verksamhet med fokus på unga HBTQ personer". Partnerskap Kunskapsutveckling i Dialog Fritidsforum ingår i partnerskapet Kunskapsutveckling i Dialog (KiD) ett nationellt partnerskap som arbetar för kunskapsutveckling kring mötesplatser för unga. Övriga parter är Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting. I fokus för partnerskapet står pedagogisk metod- och kompetensutveckling samt policy- och kvalitetsarbete. Centralt är också arbetet med att göra synligt ungas behov och perspektiv och att stödja deras delaktighet i ett samtida och framtida samhälle. Studiefrämjandet Fritidsforum inledde under året ett samarbete med Studiefrämjandet. Genom studieförbundet kan medlemmar till exempel få hjälp med studiematerial, lokal och annat praktiskt. Ta kontakt med Studiefrämjandet på din ort. Funkis, LSS Samordnare Fredrik Thelander, kansliet. Intressenätverk för gårdar och mötesplatser. Genom bland annat inspirationsträffar utbyter vi erfarenheter och kunskap kring funktionsskillnader. Kultur på gården Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Nätverk för de som arbetar med och utvecklar olika former av kulturverksamheter på fritidsgårdar och liknande mötesplatser. Ett intressenätverk där yrkesverksamma på gårdar och mötesplatser träffas och inspireras av varandra. På nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter och kunskap kring att hantera kultur på gården. DemokratiAkademin DemokratiAkademin är ett nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter som samverkar med kommuner, skolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer. Man genomför både enskilda uppdrag såsom föreläsningar, moderering av konferenser eller debatter, samt kurser och långa samarbeten där med processledning och att bygga projekt. DemokratiAkademin erbjuder även handledning kring ledarskap, projektledning, utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys. Forum. Ideburna organisationer med social inriktning Forum är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning och arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Genom Forum är vi med och påverkar politiker så att civilsamhällets finansieringsformer moderniseras och lagar och regler inte står i vägen för det ideella engagemanget. 19

20 Förvaltningsberättelse Fritidsforum är en idéburen ideell riksorganisation. Vi driver på och agerar för öppna och demokratiska mötesplatser som en resurs för människors självorganisering och självbestämmande, nätverk och möten. Fritidsforum är en stark nationell aktör för empowerment. Det betyder att vi står för ömsesidighet, öppenhet, ansvar, likvärdighet, frivillighet och tror på människans egen kraft och resurs. Styrelsen för Fritidsforum ( ) avger årsredovisning för räkenskapsåret Medlemmar i förbundet är föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar som har säte på medlemsansluten mötesplats (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus eller liknande). Mötesplatser som inte är föreningsdrivna är associerade. Associerade är även enheter och nämnder/styrelser i kommuner, stiftelser och aktiebolag som ansvarar för verksamheten. Fritidsforum är berättigat till bidrag från Ungdomsstyrelsen. Verksamheten utgår från medlemmarnas behov och på ombudsmötet beslutade verksamhetsplan: Agenda Fritidsforum arbetar utifrån agendans fyra verksamhetsgrenar: Medlem & support (support, medlemsförmåner, nätverk och lokala träffar, medlemsvärvning, Livet är en fest), Kunskap & utveckling (kompetens- och metodutveckling, projekt, förlag, forskning och utveckling), Kommunikation & opinion (positionering, medlemskommunikation, påverkan, kampanjer, samarbete och allianser) samt Internationellt & utbyten (internationella nätverk, nationellt nätverk för internationellt arbete, volontärservice, projektsupport och internationella utbyten, studieresor). Ombudsmöte 2012 beslutade att kommande verksamhetsperiod, som inleddes hösten 2013, att vi särskilt ska satsa på följande: Ungas egen organisering; Synliggörande av fritidsledaren den kompetenta ledaren; Lokalt samhällsbyggande; Vi påverkar vi hörs och syns; Tillsammans i världen kännetecknas av ett intensivt utvecklingsarbete för att möta behoven nu och i framtiden. Det ökade behovet av självförverkligande tillsammans med andra förutsätter att det finns tillgång till resurser och support för handlingskompetens så att idéer får grogrund och kan utvecklas. Hur fritidsledarna och mötesplatserna på bästa sätt kan vara en lokal resurs, en infrastruktur som bidrar till en hållbar social, kulturell och demokratisk samhällsutveckling. Vi har flera utvecklingsarbeten igång kring att samverka med lokala aktörer och i områdesbaserat arbete. Vilka framgångsfaktorerna är för den öppna fritidsverksamhetens samverkan med civilsamhället, de ideella och idéburna föreningslivet för ett brett fritidsutbud i lokalsamhället. Vilken betydelse har det för unga att ha mötesplatser som är mer en samlande plats för alla åldrar i området. Hur kan fritidsledarna vara en erkänd yrkesroll för det arbetet och ungas egen organisering (återväxt av föreningslivet och ett starkt civilsamhälle) och framför allt är en resurs för meningsskapande sammanhang, dvs främjande arbete. Under 2013, efter att vi avslutade Ungdomsinflytandeprojektet, har stödet till ungas egenorganisering och empowerment integrerats i Fritidsforum. Över 80 % av medlemmarna i Fritidsforum är unga, vilket innebär ökat behov av ytterligare stödstrukturer till ungas organisering. Vi har arbetat med att ta fram ett ungt ledarskapsprogram ULU, Unga leder unga som blir klart Många spännande ungdomsföreningar är nu igång i förbundet och det finns en önskan att få träffa andra ungdomsföreningar i landet. Utbyten och nätverkande mellan unga stärker deras handlingsutrymme. Under året har vi startat ett projekt som vi kallar Pi som i omkrets, en vidgad omkrets, att unga ska få möjlighet att nätverka med andra unga kring sina intressen. Vi har också startat ett projekt för att öka inflytandet och självbestämmandet för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utgångspunkten är även här erfarenheterna av Ungdomsinflytandeprojektet. Tillsammans med en kommun genomför Fritidsforum årligen ett stort ungdomsarrangemang Livet är en fest. Vi har också lokala inspiratörer som visar på möjligheten för unga att organisera sig, starta och driva projekt samt bilda egna föreningar. Inspiratörer finns i hela landet. Vi organiserar lokala, nationella och internationella möten, intressenätverk kring aktuella områden och utbildningar för ungdomar, unga ledare, fritidsledare, chefer och politiker. Vi driver ett flertal projekt och samverkar med andra för att utveckla kunskap och stödja forskning. Med ökad erfarenhet, forskning och kunskap bildar vi opinion för allas rätt till goda mötesplatser. Under 2011 genomförde Fritidsforum en undersökning med syfte att följa upp verksamhetsutvecklingen. Enkätsvaren väckte frågor om en ny fritidsledarroll. Vi följde upp resultaten under 2012 och träffade, i olika sammanhang, cirka 700 fritidsledare för att diskutera yrkesrollen. Under hösten inledde vi samarbete med fackförbundet Kommunal för att utarbeta en tydligare fritidsledarroll utifrån vad som kom fram vid våra träffar med fritidsledarna. Nyckeltal för verksamheten Verksamheten fortsätter att växa och fler medlemmar är aktiva i våra sammanhang. Det vi ser är däremot att kommunerna drar ned på verksamhetsmedel och så även på utbildningsinsatser. Drygt 400 ungdomar deltog i Livet är en fest i Uddevalla. 53 ungdomsinitierade mikroprojekt beviljades medel. 112 deltog i något av våra intressenätverk, 342 deltog i kurser, 127 deltagare på Områdeskonferensen i Göteborg i samarbete med Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet och Kommunal. Under året hade vi haft 9 kurser på uppdrag och där 20

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer