Kort om Fritidsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om Fritidsforum"

Transkript

1

2 Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska och öppna mötesplatser är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Första Hemgården i Sverige, Birkagården i Stockholm, öppnades 1912 och är fortfarande i verksamhet. Influenserna kommer från talets settlement i England och hemgårdarna kom att bli inspirationskälla till öppnande av kommunala ungdoms- och fritidsgårdar ungdomar besöker regelbundet våra mötesplatser. Tillsammans med ungdomar på föreningsdrivna mötesplatser och ungdomsföreningar omfattar Fritidsforum idag bortemot ungdomar i öppna fritidsverksamheter. Fritidsforum 2014 Produktion: Ronny Bengtsson Foto: Lotta Andersson (s 1, 3, 4 Fyrisgården, s 8 När möten betyder något). Ronny Bengtsson (s 4 Ha roligt föreningen, Breaking Stars, s 6 Community Work, s 10 Framtidsverkstaden). Fredrik Thelander (s 6 Livet Är En Fest). Eva Ogenborg (s 12 Ungern). Omslag: Folkkök på Aktivitetshuset i Majorna, Göteborg. 2

3 Innehåll Medlem & Support 5 Kunskap & Utveckling 7 Kommunikation & Opinion 11 Internationellt & Utbyten 13 Förbundsstyrelsen 14 Hedersledamöter Styrelsens arbetsgrupper Samverkan och representation Kansli Personal Kurser och konferenser 15 Mikrobidrag 16 Projekt 18 Nätverk och partnerskap 19 Förvaltningsberättelse 20 3

4

5 Agenda tar upp viktiga förutsättningar för att vi skall lyckas nå våra mål. Ombudsmötet 2012 beslutade att Fritidsforum skall arbeta med verksamhetsområdena: Ungas egen organisering; Synliggörande av fritidsledaren den kompetenta ledaren; Lokalt samhällsbyggande; Vi påverkar vi hörs och syns; Tillsammans i världen. Dessa områden ryms inom fyra verksamhetsgrenar som vi verkar utifrån: Medlem & Support, Kunskap & Utveckling, Kommunikation & Opinion samt Internationellt & Utbyten. Medlem & Support Fritidsforum erbjuder medlemskap för olika verksamheter och rymmer ordinarie medlemmar, ungdomsföreningar samt associerade medlemmar. Ordinarie medlemmar är ideella föreningar som driver mötesplatser till exempel fritidsgård, ungdomsgård, ungdomens hus och liknande. Ungdomsföreningar drivs självständigt av ungdomar på en ansluten mötesplats. Associerade medlemmar är kommuner, stadsdelar med flera som driver fritidsgård, ungdomsgård, ungdomens hus och liknande verksamhetsställen. Associerad medlem kan ta del av alla Fritidsforums verksamheter och erbjudanden. De har närvaro-, motions, yttrande- och förslagsrätt på ombudsmötet eller medlemsmöten men inte rösträtt. Vi får allt fler Ungdomsföreningar. Från 47 lokalföreningar år 2009 till 77 lokalföreningar En utveckling som fortsatte år 2011 med 91 lokalföreningar och 106 lokalföreningar pekar preliminära siffrorna på 227 bidragsgrundande lokalföreningar. I dessa lokalföreningar är ungdomar medlemmar, varav är tjejer och killar. Nytt för i år är att siffrorna per den 31 december är framtagna med samtliga justeringar i april mot tidigare i januari då många justeringar inte genomförts. Det gör att underlaget inte är fullt jämförbart mellan åren. 1. Ha roligt föreningen i Uppsala, Stenhagen, en av många nya ungdomsföreningar. Fr.v. Muhammed Al-Hakim, Karuna Bauer, Aisha Shire och ledaren Katarina Liljeström 2. Affisch för insamlingskampanjen e=empowerment. 3. Fyrisgården, alla åldrars hus, i Uppsala är en av många ideella förening som är medlemmar. 4. Ungdomsföreningarna blir allt fler i förbundet, bild, föreningen Breaking Stars, streetdansföreningen i Hässleholmen, Borås. Fritidsforum stödjer ungas egen organisering med projekt- och startbidrag som gör det möjligt att starta föreningar för olika intressen. Vi arbetar för att det skall finnas inspiratörer i hela landet som visar på möjligheter för unga att organisera sig, starta och driva projekt samt bilda egna föreningar. Förbundet organiserar lokala, nationella och internationella möten samt intressenätverk kring aktuella ämnen och utbildningar för ungdomar, unga ledare, fritidsledare, chefer och politiker. Att vara medlem i Fritidsforum ger möjlighet för unga att förverkliga sina idéer och genom våra sammanhang möta andra unga för att utbyta erfarenheter. e = empowerment är en särskild satsning som påbörjades Bakgrunden är utmaningen vi har för att göra unga delaktiga i samhället och besluta i frågor som rör dem. Det är inte en självklarhet att alla barn och ungdomar växer upp med förutsättningar som gör att de känner sig delaktiga i samhället. Tvärtom är det alltfler som upplever utanförskap. Uttryck för maktlöshet kan ses i form av våld, psykisk ohälsa och destruktiva livsval. Kampanjen är till stöd för ungas egna initiativ, engagemang och möjlighet att själva organisera och ta ansvar för fritidsaktiviteter. I samband med kampanjen öppnades ett 90-konto för insamling via sms, med 25 kr, 50 kr eller 100 kr med syftet att finansiera möjligheten att fortsätta med bidrag till mikroprojekt. Insamlingen marknadsförs i huvudsak internt vid utbildningar, sammankomster och via medlemsutskick. Vi har också öppnat för månadsgivare via autogiro. I samband med insamlingen fick förbundet medlemskap i Frii, en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Insamlingen skall utvärderas Vi får också fler medlemmar som driver nya former av mötesplatser. Medlemmar som tidigare lämnat förbundet kommer tillbaka på grund av den medlemsnytta man upplever att Fritidsforum erbjuder. Vi ser tyvärr att ett antal kommuner drar ned på verksamhetsmedel och även utbildningsinsatser. Det finns dessvärre också kommunala chefer som har allt för liten kännedom om Fritidsforum, medlemskapet och möjligheter det innebär. Det handlar ofta om kommunala enheter med små ekonomiska resurser och svårigheter att argumentera för verksamhetens betydelse och sammanhang. Vi behöver bli ännu tydligare för att nå fram och också vara självkritiska. Associerade medlemmar är något färre jämfört med tidigare år. Det som minskar är centrala enheter i kommuner (som tidigare kallades huvudmän) minskade denna 5

6

7 medlemskategori i och med att Ombudsmötet 2010 ändrade medlemskapets förutsättningar. Tendensen fortsatte 2012 men planar ut 2013 och vid årets slut var 277 kommunala mötesplatser anslutna. En ökning med 12 medlemmar sedan Tillsammans med de föreningsdrivna gårdarna är 299 mötesplatser anslutna till förbundet av cirka mötesplatser med öppen fritidsverksamhet som finns i landet (SKL 2010). De associerade mötesplatserna besöks av uppskattningsvis ungdomar regelbundet. Tillsammans med ungdomar på föreningsdrivna mötesplatser och ungdomsföreningar omfattar Fritidsforum idag bortemot ungdomar i öppna fritidsverksamheter. Livet Är En Fest är ett årligt arrangemang sedan 2003 i samarbete med en värdkommun. Glädjande är det fortsatt stora intresset för att få värdskapet. Vi har ansökningar fram till Förbundsstyrelsen har beslutat om att ta fram ett tydligt avtal för värdkommunerna som stöd i arrangörskapet. I år ägde festivalen rum maj i Uddevalla. 350 ungdomar och 50 fritidsledare från Umeå i norr till Malmö i söder fick ta del av workshops, föreläsningar, Syster Sol, diskotek, aktiviteter och gemenskap. Ett 20-tal ungdomar från Uddevallas fritidsgårdar genomförde festivalen med stöd av Kultur och Fritid, ytterligare ett 30-tal ungdomar deltog som funktionärer. Initiativet att ansöka om arrangemanget kom från ungdomar i Uddevalla som tidigare deltagit på Livet Är En Fest. Ett särskilt mikrobidrag på upp till kronor fanns det för första gången möjlighet att ansöka om på plats under Livet Är En Fest. Vinnare blev Martina Sternå, besökare på Skärsätra fritidsgård Lidingö, som ansökte om pengar till ett ungdomsarrangemang där lokala politiker träffar ungdomar på deras egen arena. Martina skrev i sin ansökan att dagens politiker inte vet hur det är att vara ung idag och hon vill ge tillfälle för ungdomarna att berätta för de som styr om hur det egentligen är. Det särskilda mikrobidraget är tänkt att om möjligt utdelas kontinuerligt på kommande gårdsfestivaler. Nätverk för olika intresseinriktningar drivs av förbundet: Kommunstrategiska, Funkis, 16+, Fritid-Mötesplats-Skola, Mötesplatser för alla åldrar, Kultur på gården Årets gårdsfestival Livet Är En fest ägde rum i Uddevalla i slutet av maj. 2. Martina Sternå, Skärsätra fritidsgård på Lidingö, tar emot checken på kr, från Fredrik Thelander Fritidsforum, för att göra möten mellan lokala politiker och ungdomar Lisa Ingestad, förbundssekreterare, inledningstalar på konferensen Community Work. Christel Schultz, föreståndare på Mäster Olofsgården i Stockholm och Kristina Garborg berättar på samma konferens om Dörren, en verksamhet där kulturen är en väg för utsatta ungdomar att bryta med sitt gamla liv och komma vidare. Nätverken ger nationellt och internationellt sammanhang, erfarenhetsutbyte och värdefull kunskapsutveckling. Det är glädjande att allt fler är aktiva och vill vara med och bidra till utvecklingen. För att uppnå verksamhetsmålen måste vi lyckas fånga och driva medlemmarnas engagemang. När vi tillsammans agerar, möts och verkar för angelägna frågor regionalt, nationellt och internationellt påverkar vi den egna utvecklingen och vår omvärld. Kunskap & utveckling Året kännetecknas av utvecklingsarbete om hur fritidsledarna och mötesplatserna på bästa sätt kan bli en lokal resurs, en infrastruktur, som bidrar till hållbar social, kulturell och demokratisk samhällsutveckling. Något som förutsätter tillgång till resurser och support för handlingskompetens. Förbundet har flera utvecklingsarbeten igång kring samverkan mellan lokala aktörer i områdesbaserat arbete. Aktuella frågeställningar vi arbetar med: Vilka är framgångsfaktorerna för den öppna fritidsverksamhetens samverkan med civilsamhället, ideella och idéburna föreningslivet, för ett brett fritidsutbud i lokalsamhället? Vilken betydelse har mötesplatser som är en samlande plats för alla åldrar i området? Hur kan fritidsledare bli en erkänd yrkesroll för ungas egen organisering (återväxt av föreningslivet och ett starkt civilsamhälle) och framför allt en resurs för meningsskapande sammanhang det vill säga främjande arbete? Fritidsforum verkar tillsammans med universitet och högskolor, forskare, myndigheter och nätverk för att bidra till ökad kunskap om allas rätt till demokratiska och utvecklande mötesplatser. Vi driver ett flertal projekt i samverkan med kommuner och organisationer. Vi belyser och argumenterar, bevakar och utvecklar sektorn. Genom projekt, kurser och konferenser stärker vi utvecklingen av erfarenhetsbaserat lärande. För att belysa framtidens områdesnära ledarskap inbjöd Fritidsforum till konferensen Community Work 2.0 i Göteborg oktober. Konferensen genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet, Kommunal, Hyresgästföreningen och DemokratiAkademin för att lyfta fram områdesarbete och särskilt tydliggöra fritidsledarens roll i detta arbete. Konferensen fokus låg på utvecklingsprojekt i bostadsområden där flera forskningsområden lyftes fram, folkhälsa, samhällsbyggnad, sociologi och ekonomi, för att möta behovet av kunskap för framtidens områdesarbetare. 7

8

9 Fritidsforum ingår i partnerskapet Kunskapsutveckling i Dialog (KiD) tillsammans med Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Ungdomsstyrelsen. Målsättningen är att stimulera kunskapsutvecklingen av öppen fritidsverksamhet utifrån tre områden: Politiska mål för verksamheten; Ledarrollens betydelse; Ungas behov. Under året bildades kunskapsnoder regionalt för praktiknära dialog och utveckling mellan verksamheterna, beslutsfattare och forskare. Tre noder kom igång; nod syd med nav i Lund, nod Småland med nav i Jönköping och nod Västra Göta-land med nav i Göteborg. Tillsammans med KiD arrangerade Fritidsforum en nordisk forskarkonferens i Malmö i september. Konferensens syfte var att sprida och utbyta forskningsresultat kring Ungdom och Fritid, formulera nya forskningsbehov inom området samt att etablera ett nordiskt forskarnätverk för framtida samarbete. Fritidsforum ingår i Ungdom och Fritid i Norden (UFN). Ett nordiskt sammanhang där forskning och utveckling kring icke formellt lärande och ungas hälsa står i fokus. Under 2013 och i efterdyningarna av arvsfondsprojektet Ungdomsinflytande, demokrati & empowerment har stödet till ungas egenorganisering integrerats allt mer i verksamheten. Över 80 procent av medlemmarna är ungdomar vilket innebär ökat behov av stödstrukturer till ungas organisering. Vi arbetar med att ta fram ett särskilt ledarskapsprogram för unga, Unga Leder Unga (ULU), som blir klart våren Många spännande ungdomsföreningar är igång och det finns önskan om möjligheter att träffa andra ungdomsföreningar. Utbyten och nätverkande mellan unga stärker deras handlingsutrymme. Under året har projektet Passion och inkludering (Pi) startats för att unga ska få möjlighet att nätverka med andra unga kring sina intressen. Vi har också under 2013 startat projektet Självbestämmande, inkludering och hälsa med målet att öka inflytandet och självbestämmandet för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 1. Folkköket på Aktivitetshuset i Majorna, Göteborg med matlagare i åldrarna år är en aktivitet i projektet "När möten betyder något". 2. Att dela upplevelser är ett sätt att förena olika åldersgrupper och skapa relationer. Barn och vuxna i teaterföreställningen Minus och stora världen på Fyrisgården i Uppsala, tyckte att det var spännande att det var så stor spridning i åldrarna. 3.Föreningen Trädet, Brickebacken i Örebro, satsade extra på flickorna i projektet När möten betyder något. Tjejsöndag, tjejkväll och caféverksamhet har arrangerats av tonårstjejerna själva med lite stöd Nya projektet Självbestämmande, inkludering och hälsa har målet att öka inflytande och självbestämmande för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. När möten betyder något, är ett projekt om träffpunkter för barn- och unga med möjlighet att möta vuxna förebilder i ett positivt sammanhang, som avslutades efter tre års verksamhet. Syftet har varit att visa på vikten av generationsmöten där barn- och unga i sin process av vuxenblivande får möjlighet att träffas i sammanhang som gör att man väljer att skjuta på alkoholdebuten. Genom att utveckla arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, med förebild från mötesplatser både i Sverige och internationellt med generationsövergripande arbetssätt, vill vi stimulera till att fler mötesplatser uppmärksammar och stärker positiva vuxenkontakter och unga förebilder. Projektet har genomförts med stöd av Folkhälsoinstitutet. Under hösten inleddes samarbete med fackförbundet Kommunal för att ta fram förslag till en tydligare beskrivning av fritidsledarens yrkesroll. Avsikten är att öka förståelsen om samhällets behov av fritidsledarens funktion och professionalitet. Processen att beskriva yrkesrollen är resultatet av flera insatser. Bakgrunden är undersökningen som Fritidsforum genomförde 2011 som besvarades av 111 kommuner, 360 fritidsgårdar och liknande mötesplatser, det vill säga var tredje i landet. Enkäten visade på att fritidsledarnas yrkesroll allt mer är en resurs i området som utgår från mötesplatsen. För att ta reda på mer inbjöds till regionala träffar 2012 då mer än 700 fritidsledare och verksamhetschefer träffades och diskuterade utvecklingen av yrkesrollen. Våren 2013 fördjupade vi dialogen ytterligare och närmare 500 fritidsledare, verksamhetschefer, utbildare och nationella aktörer möttes och diskuterade runt om i landet. Det visade sig finnas en samsyn om fritidsledarens yrkesroll. Alla dessa samtal, förda under två år, är grunden för arbetet som påbörjades Förslaget skall vara klart och skickas på remiss våren Vi stödjer lokala mikroprojekt för och med unga framför allt med inriktning på demokrati, jämställdhet, mångkulturell verksamhet, påverkan, behörighetsprocesser samt olika former av ungdomsledarutbildningar. Under året anordnades ett 20-tal centrala och lokala kurser. Tyngdpunkten är på metoder om att skapa miljöer med möjligheter att utvecklas och kunna hävda sina intressen. Grundutbildning för fritidsledare i samverkan med Valla folkhögskola är sedan flera år en efterfrågad och meriterande utbildning. Kursen består av tre fristående steg och vänder sig till de som inte har formell utbildning men arbetar som fritidsledare i öppen verksamhet med i huvudsak ungdomar. 9

10

11 Kommunikation & Opinion Fritidsforum är relativt okänd utanför branschen. Förbundet behöver bli ett starkare varumärke med tydlig identitet. Det skapar ökad kännedom vilket i sin tur leder till att vi når fler som vill bli medlemmar och engagera sig. Under året tog vi några steg mot en tydligare identitet med en förnyad sajt och ökad medlemskommunikation. Nyhetsbrevet Fritidsforum Aktuellt utkom 5 gånger under året via e-post. Förbundets opinionsbildande arbete handlar om betydelsen av mötesplatser, infrastruktur, för möjlighet till delaktighet och inflytande. Ofta är det bristen på mötesplatser och kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper som gör att vanföreställningar om den andre frodas, med tillhörande känslor av främlingskap och otrygghet. Mötesplatser med möjlighet att uppleva, göra och samtala är viktig infrastruktur för samhället. I mötet skapas förståelse för andra, möjligheter att driva sina intressen och att utveckla det demokratiska samhället. Eftersom det är få som pratar om mötesplatser ur ett samhällsperspektiv blir uppgiften än viktigare. Genom att lyfta fram kunskapsläget, visa på strukturer som stärker möjligheter att göra sin röst hörd, samverka med nationella och internationella organisationerna och att inventera förutsättningar verkar vi opinionsbildande. Fritidsforum arbetar tillsammans med andra aktörer för att utveckla och föra ut kunskap. Vi påverkar genom Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Kunskapsutveckling i Dialog (KiD), regeringens Ungdomspolitiska råd, DemokratiAkademin samt flera internationella sammanslutningar. För tre år sedan genomförde Fritidsforum en undersökning om utvecklingen av den öppna fritidsverksamheten. Tendensen visade på fortsatt minskning av verksamhetsresurser till kommunala fritidsgårdar med allt mindre antal fritidsledare och att verksamheterna får ett större områdesfokus. Undersökningen följdes upp med fem konferenser under rubriken Samtal om nya fritidsledarrollen : Stockholm, Örnsköldsvik, Luleå, Karlstad och Halmstad. Undersökningen och samtalen väckte frågor om en ny fritidsledarroll som också följdes upp med riksomfattande dialogträffar. Fritidsforum ingår i Utbildningsdepartementets Ungdomspolitiska råd under ungdomsminister Maria Arnholm som 1. Förbundsstyrelse och kansli tillsammans med ungdomsföreningar genomförde en Framtidsverkstad om viktiga frågor för förbundet i framtiden. 2. Media Ahmadi, förbundsstyrelsen, agerar på Framtidsverkstan. 3. Sajten har fått en helt ny kostym 4. Johan Lindgren, förbundsstyrelsen, möter FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid en konferens i New York. Johan är även förbundets representant i regeringens Ungdomspolitiska råd. 5. Boken DIY - icke formellt lärande och ungas självförverkligande gavs ut på Fritidsforums förlag. möts cirka två gånger per år och bidrar till regeringens omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området. Rådet fungerar som en arena för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl nationella som internationella. Ungdomspolitiska rådet består av representanter från ungdomsorganisationer och av nätverk och verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar. Även representanter från myndigheter och forskarsamhället deltar i rådet. Fritidsforum har lämnat remissyttrande på promemorian En ny ungdomspolitik som ligger till grund för regeringens ungdomspolitiska proposition som läggs fram i riksdagen Som ideell organisation är vi beroende av många ambassadörer. Förbundets nya medlemsstruktur, med flertal nya ungdomsföreningar, innebär förändrat arbetssätt när vi agerar som idéburen rörelsen politiskt och opinionsbildande. Förbundets kommunikationsplan ger stöd och riktlinjer i kommunikationen för styrelse, medarbetare och medlemmar och är ett verktyg för att förstärka agendan. Genom att aktivt arbeta med vårt budskap visar vi tydligt vad vi vill och vad vi gör. Fritidsforum arbetar långsiktigt för att skapa opinion för våra frågor. Det gör vi bland annat genom att arrangera eller medverka i konferenser, genomföra undersökningar och utbildningsinsatser, driva projekt, vara remissinstans, möta kommunal- och rikspolitiker och med utgivningsverksamhet i tryckt och digitalt format. Boken DIY - icke formellt lärande och ungas självförverkligande gavs ut inom ramen för projektet Unga Hållbara Entreprenörer (UHE), finansierat av Ungdomsstyrelsen och genomfört av Hemgården i Lund samt Majornas Samverkansförening i Göteborg. Metod är förbundets fördjupande tidskrift kring aktuella teman, forskning, utveckling och metoder. Målsättningen är att utkomma med minst ett nummer per år. Det har vi inte lyckats med på grund av ekonomiska- och tidsmässiga förutsättningar. Under året har två magasin förberetts för utgivning Fritidsforum var bland de första organisationerna i landet som öppnade en egen hemsida och har allteftersom snickrat och putsat på den. Den gamla plattformen var inte längre möjlig att bygga vidare på och sajten har nu fått ett ansiktslyft och ny struktur. Att vi fått en helt ny medlemskategori ungdomsföreningar gjorde det också nödvändigt att göra förändringar. Allt är nytt men adressen är densamma - fritidsforum.se 11

12

13 Internationellt & Utbyten Fritidsforum är en resurs för internationella kontakter och samarbeten. Vi erbjuder medlemmar möjlighet att delta i internationella ungdoms- och ledarutbyten samt i volontärverksamhet. Fritidsforum är medlem i tre internationella organisationer: The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS). Ungdom och Fritid i Norden (UFN). European Confederation of Youth Clubs (ECYC). Det finns intresse att söka medel för internationellt arbete men det kan ibland vara svårt att veta hur man gör. Vi inbjöd därför till två kurser under året om att lyckas med internationella projektansökningar. Vi samarbetar sedan några år med Finlands hemgårdsförbund,setlementtiliitto, i ett volontärarbete i Tanzania om att renovera skolbyggnaden i en liten bergsby strax utanför staden Morogoro. Ett volontärprogram har också tagits fram tillsammans med The Door som är en del av University Settlement i New York. Medlemmar erbjuds möjlighet till volontärarbete på The Door och i dess olika verksamheter. Under våren har vi inom FACE-projektet (Fostering a Citizen s Europe) fortsatt arbeta tillsammans med våra partners; Locality i England, Setlemettilitto i Finland, AEIplous i Grekland samt LSA Bewoners i Holland. Projektet handlar om att utbyta erfarenheter av community work samt undersöka hur lokala community kan skapa opinion och bli en röst nationellt och på EU-nivå. Från svensk sida representerades Fritidsforum av Fisksätra folkets hus, som varit värd för besök från Grekland och deltagit vid träffar i Kemijärvi i Finland, Patras i Grekland samt Utrecht i Holland. Vi har är delaktiga i utvecklingen av IFS-Europe som är en nystartad europeisk avdelning av International Federation of Settlements and Neighbourhood Centers (IFS). IFS- Europe bygger ett nätverk av organisationer som arbetar på tre nivåer; internationella utbyten för ungdomar och volontärer på olika teman, utbyten för professionella ungdoms- och socialarbetare samt opinionsarbete på EU-nivå. IFS- Europe har sitt kontor beläget på UFA-fabrik i Berlin. Flera gemensamma projekt har under året genomförts inom ramen för nätverket. I juni inbjöd IFS-Europe till konferensen "Equality and Empowerment - An EU Dream?" i EUparlamentet, Bryssel, 1. Efsom Goitom från Fisksätra folkets hus representerar Fritidsforum i projektet FACE vid utbytesbesök i Patras, Grekland Studieresa till Budapest på temat Community Work och etniska konflikter. 6. IFS- Europe konferens i EU-parlamentet i Bryssell. Fr.v. Sari Pietikäinen, finsk EU-parlamentariker, Pentti Lemmetyinen, styrelseledamot i IFS och generalsekreterare i Setlementtiliito, Tarja Halonen, huvudtalare och Finlands f.d. president samt Renate Wilkening, styrelseledamot i IFS och Geschäftsfuhrerin i Nachbarzentrum UFA-fabrik. riktat till parlamentariker. Syftet var att lyfta fram arbetet som genomförs av IFS-medlemmarna inom EU. Huvudtalare var Finlands förre president Tarja Halonen och konferensen bevistades av ett hundratal praktiker och politiker från olika länder. IFS styrelsemöte ägde rum i Lyon i juni i samband med den franska riksorganisationens årliga kongress. Frankrike har nyligen åter blivit medlem i IFS efter att ha stått utanför i 10 år. De arbetar medvetet utifrån animationspedagogik och är intresserade av internationella utbyten. Fritidsforum har inlett ett partnerskap med Frankrike kring en anti rasismkonferens för ungdomar och ungdomsledare och ett ungdomsutbyte om ungdomars inflytande. IFS styrelse beslutade att alla medlemmar i ett nationellt förbund är att betrakta som associerade medlemmar samt antog ett uttalande mot trafficking. I september var det dags för Ungdom och Fritid i Norden (UFN) att hålla årsmöte på Färöarna. Island har lämnat organisationen medan Åland begärt inträde. Därmed ingår Norge, Sverige, Finland, Grönland, Åland och Färöarna i UFN. Jabbar Mohammad, Karlstad, invaldes i styrelsen för två år och är förbundets representant. Det beslutades att UFN:s kontor är placerat i Norge i ytterligare två år. UFN fortsätter att utveckla det nordiska forskningssamarbetet och ska arbeta med fokusområden. För de kommande två åren är fokus på Inkludering. Finland avser att genomföra en konferens för nordiska ungdomsledare om inkludering och Fritidsforum en kurs i projektansökning avseende Erasmus+ till vilken vi bjuder in övriga nordiska länder under Åsa Moréen, Uppsala representerar förbundet i European Confederation of Youth Clubs (ECYC) och har deltagit på möten i såväl Dublin som Cypern. Åsa har också verkat som kursledare i Mänskliga Rättigheter vid ett internationellt ledarseminarium i Rumänien. I september genomfördes studieresa till Budapest, Ungern, på temat Community Work och etniska konflikter. Vi besökte organisationer som förebygger motsättningar och främjar interkulturell förståelse. Fritidsforums ungerska motsvarighet Eletfá, Livets träd, arbetar med att stödja utsatta grupper och vi fick möjlighet att studera ett projekt där romer driver en lägenhetsrestaurang där man på ett opretentiöst sätt har möjlighet att lära känna romsk kultur och på så sätt förebygga motsättningar. 13

14 Förbundsstyrelsen Förbundets styrelse väljs av ombudsmötet och består av nio ledamöter. En person är adjungerad utöver ordinarie ledamöter. Styrelsen har genomfört tre protokollförda sammanträden: januari, Lunds Ungdoms- och Hemgård. Lund april, Studiefrämjandet. Uppsala 4-6 oktober, Hemgården. Borås. I samband med styrelsens sammanträden har studiebesök och möten genomförts. I Lund studiebesök på skateområdet Gastelyckan och möte med lokalföreningen Lunds Skate och Konst. I Malmö möte med lokalföreningen Brightful samt Bricks, Tegelhuset Rosengård. I Borås studiebesök på Brygghuset och Hemgården. En framtidsverkstad genomfördes tillsammans med ungdomar från ungdomsföreningarna Brightful (Malmö), Breaking Star (Borås), Slowmo (Stockholm). Framtidsverkstaden leddes av Eva Broms, Framtidsverkstäder AB. Ledamöterna har även arbetat i nätverk och arbetsgrupper. Ledamöter i alfabetisk ordning. Andrew Almqvist, Kalmar. Mediha Ahmadi, Malmö. Erika Erkstam, Uppsala. Donald Forssten, förbundsordförande, Umeå. Emil Kovacs, Lund. Johan Lindgren, Malmö Staffan Lindqvist, Lund. Berith Markstedt, Skellefteå. Ewa Melin Larsson, Stockholm. Jabbar Mohammadi, adjungerad, Karlstad Dao Phuoc, Borås. Ulla Bergqvist Gunilla Carlson Lennart Håkansson Kjell Nilsson Hedersledamöter Styrelsens arbetsgrupper Presidiet har bestått av Donald Forssten, Berith Markstedt och Lisa Ingestad. Internationella arbetsgruppen MajLis Blomqvist (kansliet), Staffan Lindqvist, Åsa Morén och Emil Kovacs. Arbetsgruppen för förbundets kommunikationsplan Erika Erkstam och Ronny Bengtsson. Ombudsmötesgruppen Donald Forssten (sammankallande), Erika Bergqvist Erkstam och Berith Markstedt. Arbetsgrupp för utmärkelsen Årets Gård Johan Lindgren och Erika Bergqvist. Arbetsgrupp remissyttrande En ny ungdomspolitik (Utbildningsdepartementet) har bestått av Johan Lindgren och Medhia Ahmadi. Arbetsgrupp Ungas egen organisering har bestått av Erika Bergqvist Erkstam och Johan Lindgren, samt kanslipersonal, med uppgift att utarbeta strategi för stöd till ungas egen organisering och föreningsbildande. Forum för frivilligt socialt arbete Eva Melin. Samverkan/representation Utbildningsdepartementets Ungdomspolitiska råd Johan Lindgren. I interna referensgruppen ingår Medhia Ahmadi, Fredrik Thelander och Lisa Ingestad. Ebba Danelius minnesfond Eva Melin. Kunskap i Dialog (KiD) Lisa Ingestad Fritidsledarens yrkesroll Lisa Ingestad Kansli Kansliet är beläget på Birkagården, Karlbergsvägen 86 b, i Stockholm. Förbundet har även kontor i Göteborg. Kansliorganisationen har vid behov kompletterats med arvoderingar av förtroendevalda och med projektanställningar. Personal Samtidigt som ekonomin har förstärkt över förväntan finns en osäkerhet kring utökning av kansliet. Fasta tjänster riskerar ekonomin om uppdrag och projekt uteblir. Denna sårbarhet har alla ungdomsorganisationer idag eftersom verksamheterna är allt mer projektberoende. Vi har inte kunnat rekrytera tillfälligt för tidsbegränsade uppdrag som istället fått lösas med befintliga medarbetare. Underbemanningen motsvarande en heltidstjänst under Det har delvis täckts upp med en administrativ tjänst vilket inneburit en lägre kostnad. Årets resultat innebär att vi har ett stabilare läge för att kunna möta svängningar av intäkter. Från och med årsskiftet har ytterligare en medarbetare anställts. Under året har kansliet bemannats på följande sätt: Ronny Bengtsson, 50 % konsulent med ansvar för opinion och information. 50 % projektledare När möten betyder något. Frida Dahlberg, 25 %, administration, konsulent med ansvar för kulturverksamhet. 50 % projektledare Unga Leder Unga. Lisa Ingestad, 60 % förbundssekreterare. 40 % bl.a. projektledare Fritidsledarens yrkesroll. Staffan Lindqvist, 10 %, ansvarar för internationell verksamhet, grundkurs för fritidsledare i öppen verksamhet. 50 % projektledare 1+3. Kimmo Liitti, 50 %, medlemsadministration, allmänna kontorsuppgifter. Fredrik Thelander, 50 % medlemskonsulent. 50 % projektledare Självbestämmande, Inkludering och Hälsa. Aino Rosén, 95 % administration, 5 % projektet Passion och inkludering. 14

15 Kurser/Nätverksträffar/Studieresor Deltagare Tid Plats Fritidsledare Online februari Södergården, Stockholm Grundkurs januari 5-6 februari Grundkurs mars maj Valla folkhögskola Linköping Valla folkhögskola Linköping Nätverket 16+. Tema: Rasism mars Gurraberg, Värmdö Fritidsledare online (lokal kurs) mars Eskilstuna Kommunstrategiskt nätverk: Regionalt utvecklingsarbete, Att vara chef för öppen fritidsverksamhet april Södergården, Stockholm Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll 21 3 april Södergården, Stockholm Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll 30 8 april Eddahallen, Skellefteå Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll 23 9 april Sliperiet, Örnsköldsvik Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll april Idrottens Hus, Helsingborg Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll april Västra Stations Fritidsgård, Kalmar Dialogträff om fritidsledarens yrkesroll maj Seniorernas Hus. Karlstad Fritidsledare online (lokal kurs) augusti Mantorp, Mjölby Fritidsledare online (lokal kurs) augusti Stenhagen, Uppsala Fritidsledare online (lokal kurs) 10 4 september Arena Satelliten, Sollentuna Studieresa Community Work september Budapest, Ungern Elever 7-9 föreläsning om sociala medier (lokal kurs) september Stenhagens skola, Uppsala Områdesbaserat arbete september Mäster-Olofsgården, Stockholm Fritidsledare Online september Kalmar Grundkurs oktober Valla folkhögskola Linköping Fritidsledare Online oktober Helsingborg Konferens: Community Work oktober Göteborg Nätverket 16+. Tema: HBTQ november Lakeside, Haninge Sociala medier (lokal kurs) oktober Västra Hisingen, Göteborg Sociala medier (lokal kurs) oktober Halmstad Grundkurs november Valla folkhögskola Linköping Om att söka projekt november Fritidsledare på nätet (lokal kurs) november Norrtälje Fritidsledare online (lokal kurs) december Borås 15

16 Mikrobidrag Under 2013 har 53 mikrobidrag utbetalats som stöd till mindre projekt som på olika sätt stärker ungas inflytande och som utgår ifrån empowerment. Det ger möjlighet för unga att driva egna projekt i miniatyrformat och att snabbt komma igång från ide till verklighet. Man lär sig att skriva ansökningar, samarbeta och skapa forum för inflytande. 1. Sofielunds fritidsgård, Malmö 2500 kr för Umeåresan ett ungdomsutbyte för att lära sig planera och genomföra ett projekt. 2. Hela Människan Järva, Stockholm 3000 kr för Kulturmiddag med Sir Tom Fooley, Atlanta, USA. En middag med illustratören Tom Fooley och diskussion kring kost och kultur i relation till ungdomarnas egna upplevelser och tankar. 3. Lillåns fritidsgård, Örebro 2000 kr för projektet Allt är möjligt som syftar till att sprida gårdens demokratiarbete. 4. Tolvmansgatans fritidsgård, Karlstad 5000 kr till Tolvans FG Tenstas framtid ett ungdomsutbyte om att lära av varandra kring empati, tolerans och gemenskap. 5. Ungdomens hus, Enköping 3000 kr för projektet Mysigare Gård till att inköpa material och ge sin gård ett lyft. 6. Ungdomens Hus, Enköping 1500 kr för Musiktävling Enköping. 7. Ungdomens Hus, Enköping 1500 kr för Projekt övernattning. Att övernatta på gården för att olika grupper skall lära känna varandra bättre. 8. Susekullen fritidsgård, Olofström 3000 kr för projektet Auschwitz. Att träffa överlevare och resa till Auschwitz. 9. Bergsjögården, Göteborg 2500 kr för Discogruppen som består av låg och mellanstadieelever som vill arrangera egna discon på gården. 10. Nacksta fritidsgård, Sundsvall 2500 kr för projektet Romska tjejer. En grupp romska tjejer önskar resa till Stockholm och lära sig om stadens historia. 11. Lillåns fritidsgård, Örebro 4000 kr för Stockholmsresan. En resa för att kunna genomföra projektet Allt är möjligt och göra en utställning för att inspirera andra. 12. Hässlehus fritidsgård, Borås (föreningen Big Dreams) 1000 kr för projektet Hoodies. Trycka tröjor med föreningsnamnet. 13. Berga fritidsgård, Åkersberga 2000 kr för projektet 6-7 disco. Arrangera disco för åk 6-7, för det finns inte idag. 14. Söder fritidsgård, Skellefteå 2000 kr Söderlan. Att genomföra ett större LAN på gården. 15. Ungdomens hus, Enköping 2000 kr för BETA-LAN - ett påsklan. 16. Arabygården, Växjö 5000 kr för projektet Ungdomsläger. Föreningen Paxpower önskar lära sig om demokratiska processer. 17. Tjängan fritidsgård, Borlänge 3000 kr för Fotbollsturnering för att samla ungdomar och umgås samt hjälpa en vän som har cancer. 18. Linghemsgården, Linköping kr för projektet Disco 3 Dans. Att arrangera ett disco där alla ungdomar som vill ska få vara delaktiga och ingen ska vara utanför. 19. Hässlehus fritidsgård, Borås 1000 kr till Scenkläder för breakdanceföreställningar 20. Funkabo fritidsgård, Kalmar 3600 kr för projektet Resan till Uddevalla. Att resa till Livet är en fest i Uddevalla. Funkabo är en fritidsgård med ett jämställdhetstänk och vill arra Livet är en fest Jonstorps fritidsgård, Höganäs 3000 kr för projektet Cirkusinspiration. En grupp unga tränar cirkuskonster och vill uppträda samt låta andra unga få pröva att testa olika cirkusgrenar som jonglering och enhjuling. 22. Föreningen Fyrhuset, Värmdö 3000 kr för projektet Fyrhuset Bikepark - uppvisning. Vill bjuda in Sveriges cykelelit för uppvisning på skolavslutningen för att inspirera andra att börja använda cykelparken. 23. Smedby fritidsgård, Kalmar 2500 kr för Guiness World Record. Att slå världsrekord i fingerstickning, en stickning som går från Smedby fritidsgård till Trekanten fritidsgård, 7 km. 24. Ålidhemsgården, Umeå 6000 kr för projektet Sommarläger Tre ungdomsföreningar med 18 tjejer ordna tillsammans ett läger under 3 veckor då fritidsgården stänger under sommaren. Lägret riktar sig till alla ungdomar i Umeå. 25. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 2000 kr för projektet Summer Fling. Ett arrangemang för att inviga sommaren tillsammans och utan droger. Vill också ge duktiga talanger som DJ ar en chans att visa vad de kan. 26. Vendelsö fritidsgård, Haninge 1000 kr för projektet Hawaii Disco. Fyra tjejer år arrangerar ett disco för mellanstadiet som avslutning på terminen. De söker pengar då gården inte har tillräckligt med pengar. 27. Nacksta Fritidsgård, Sundsvall 1000 kr för projektet Sminkkurser i Sundsvall. Linn, 19 år, vill sminka sina kompisar inför skolbaler och avslutningar. 28. Bergsjögården, Göteborg 1000 kr för projektet Chillrum. Att skapa ett mysigt rum på gården där ungdomarna kan hänga i mindre grupper. 29. Brunnen fritidsgård, Värmdö 1000 kr för projektet Biodling på fritidsgården. 16

17 30. Föreningen Fyrhuset, Värmdö 1000 kr för projektet Invigning-folkfest. Vill visa Fyrhuset Bikepark och ha cykeluppvisning, loppis, fotostudio, café med mera. 31.Berga slott fritidsgård, Linköping 2000 kr för projektet Bergas bakprojekt. Baka, en provsmakningsgrupp, dokumentera resultatet och samla recepten till en bok. 32. Envikens fritidsgård, Falun 1750 kr för projektet Tjejkväll. Få fler tjejer att upptäcka gårdens verksamhet genom att anordna en rolig kväll med sminkning och fotografering. 33. Berga slott fritidsgård, Linköping 3500 kr för projektet Demokratirum på Berga Slott. Gruppen R4P (respect for people) vill göra saker för andra ungdomar. Hjälpa andra att välja rätt väg och vara förebilder. 34. Stenhagens fritidsgård 5000 kr för projektet Lights för att skapa gemenskap och trygghet i sin skola med ett större musikarrangemang. 35. Smedby fritidsgård, Kalmar 2500 kr för projektet Prova på att spela innebandy. Att samla fler unga för att spela innebandy tillsammans. 36. Legenden, Gävle 2500 kr för projektet Ashtray. Att hålla musiken på gården vid liv genom att köpa in ny utrustning då den gamla gick sönder. 37. Bergagården, Åkersberga 2500 kr för projektet Hackstacupen. Att få så många unga som möjligt i årskurs 4-9 att spela fotboll. 38. Funkabo fritidsgård, Kalmar 2600 kr för projektet Skatea säkert. En studieresa till Malmö och Köpenhamn för att studera hur en bra skatepark kan se ut. Själva har de ingen plats att skaeta på. 39. Solskiftesgården, Åkersberga 2000 kr för projektet Tjejgrupp. Tjejer vill träffa fritidsledare och göra saker utanför gården. Då kan de prata om saker som inte går att prata om när de är bland andra unga på gården. 40. Susekullens fritidsgård, Olofström 7000 kr för projektet Nya Olofströmmare som går ut på att involvera och välkomna många av de asylsökande och invandrare som besöker gården. 41. Tråsättra fritidsgård, Österåker 3000 kr för projektet Spakväll. Ett stort antal tjejer som redan besöker gården vill göra något som känns mysigt och lyxigt och för att få fler tjejer till gården. 44. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 2000 kr Don Dolly Dancrew. Äldre unga lär ut dans till yngre med en dansworkshop. Syftar till att de yngre unga vågar ta för sig och visa att det finns många killar som dansar och att dans mycket handlar om att våga vara sig själv och ha integritet. 45. Gluggens fritidsgård, Bureå 3000 kr för projektet Harry Potter festival. Att skapa ett event för alla Potterheads och för alla som inte gillar LAN, discon eller bandkvällar. 46. Arena Satelliten, Sollentuna 3000 kr för projektet Arena satellitens volontärgrupp. Vaccinationer för att kunna resa till Tanzania och vara volontärer, att hjälpa utsatta och ge en bild av hur man kan hjälpa till och förändra världen. 47. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 3000 kr för projektet Julmarknad 2013 Stenhagen. Årlig julmarknad som syftar till att skapa gemenskap och integration i området, innehåller både utländska och svenska jultraditioner. 48. Stenhagens fritidsgård, Uppsala 2000 kr för projektet Beat Together. Föreningen The Motion önskar genomföra en talangjakt för alla ungdomar i Uppsala som sjunger, rappar och producerar musik. Främst för att de ska bli stärkta som människor genom att de vågar visa sin talang och bygga kontaktnät. 49. Funkabo fritidsgård, Kalmar 1200 kr till projektet Homo? Vad är det?. Pengarna söks till föreläsning med Gabriella Palm som berättar sin historia samt leder värderingsövningar med alla i årskurs Skärplinge fritidsgård, Tierp 1000 kr för projektet Replokal som syftar till att rusta upp replokalen och köpa utrustning och musikinstrument. 51. Ungdomens hus, Enköping 2500 kr för projektet Musiktävling Enköping Att få upp intresset för kultur som minskat kraftigt i kommunen. 52. Legendens fritidsgård, Gävle 1500 kr för projektet Skytte. Få fler att få upp ögonen för skytte som sport. 53. Fritidsgården Söder, Sörböle 2000 kr för projektet Sörböles julfest där syftet är att ungdomarna ska ha en rolig kväll. Evenemanget har ett drogförebyggande syfte, så att ungdomar inte är ute och dricker. 42. Smedby fritidsgård, Kalmar 2000 kr för projektet Tårttävling. En tävling under Halloween och har skräcktema. 43. Bergsjögården i Göteborg 2859 kr för projektet Fiskeutrustning för fiskeutflykter. Att ungdomar ska få komma ut i naturen och se något annat än stadsdelen de bor i. 17

18 Projekt När möten betyder något Projektledare Ronny Bengtsson, kansliet. Med stöd av Folkhälsoinstitutet. Medverkande: Föreningen Trädet, Örebro, Aktivitetshuset, Majornas Samverkansförening, Göteborg och Fyrisgården, Uppsala. Utveckla metoder och exempel för träffpunkter där barn- och unga möter vuxna förebilder i ett positivt sammanhang. Syftet är att visa på vikten av generationsmöten, där barn- och unga i sin process av vuxenblivande får möjlighet att träffas i sammanhang utan alkohol, som gör att man väljer att skjuta på alkoholdebuten. Utveckla arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare, att med förebild från mötesplatser med generationsövergripande arbetssätt stimulera till fler mötesplatser med positiva vuxenkontakter för barn- och unga. Projektet, som avslutades 2013, ingår i en studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet vid Örebro universitet. Studien inriktas mot att undersöka vilken betydelse idéburna organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Studien handlar om fritiden som en arena för ANDTförebyggande och hälsofrämjande arbete. Fritidsledarens yrkesroll Projektledare Lisa Ingestad, kansliet. Med stöd av fackförbundet Kommunal. Satsningen påbörjades under 2012 och kommer att avslutas vid årsskiftet 2013/2014. Syftet med satsningen är att ta fram en skrivning om yrkesrollen tillsammans med fritidsledare, föreståndare, enhetschefer och verksamhetsansvariga. Vi ska gå från tyst kunskap och synliggöra den kompetenta professionella fritidsledaren. Tydliggöra funktionen och uppdraget, beskriva yrkesrollen baserat på forskning, beprövad erfarenhet och praktik. Utgångspunkten är att det ska finnas kompetens som kan verka för lokalt samspel för ungas uppväxtvillkor samt att stödja ett brett fritidsutbud. Det ska finnas tillgång till kompetenta fritidsledare som stödjer empowerment och egen organisering. Det ska finnas stödjande infrastrukturer dvs. arenor - mötesplatser för sociala, kulturella och demokratiska möten. Den kompetenta ledaren samverkar med lokala aktörer. Unga leder unga, ULU Projektledare Frida Dahlberg, kansliet. Med stöd av Arvsfonden. Medverkande: Linerogården, Lund. Älvans fritidsgård, Karlstad. Bergsjögården, Göteborg. Fritidsgården Söder, Skellefteå. Projekt som pågår i tre år syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga mellan 14 och 25 år på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det icke-formella lärandet. Under år 1 har projektledaren träffat projektgårdarna som genom fokusgrupper och processer varit delaktiga i att utforma innehållet på pilotutbildningarna. 1+3, samverkan mellan första och tredje sektorn som metod Projektledare Staffan Lindqvist, förbundsstyrelsen. Med stöd av Ungdomsstyrelsen. Medverkande Fritidsforum: Athena fritidsgård i Umeå, Ursvikens fritidsgård i Skellefteå, Björna fritidsgård i Örnsköldsvik, Stenhagens fritidsgård i Uppsala, Kultur- och Fritidsförvaltningen i Karlstad, Fisksätra Folkets Hus i Nacka, Ungdom I Centrum i Växjö, Vivalla fritidsgård i Örebro, Sofielunds fritidsgård i Malmö, Allaktivitetshuset i Lindängen, Malmö Synliggöra samverkan mellan kommunal verksamhet och det civila samhället. Tanken är att nå ny kunskap om samverkansformer och att öka erfarenhetsutbytet mellan kommuner för att stärka utveckling och förnyelse i ungdomsarbetet. 10 medlemmar från Fritidsforum med 10 exempel på samverkan deltar i projektet som genomförs parallellt med Biblioteksföreningen och Sveriges Musik- och Kulturskolor. Det innebär att det deltar 10 lärande exempel från vart och ett av dessa områden. De huvudsakliga aktiviteterna består av två nationella träffar där alla 30 strålar samman för erfarenhetsutbyte och identifiering av framgångsfaktorer. Projektet dokumenteras av Sektor Tre, en tankesmedja inriktad på forskning kring det civila samhället. Processen följs och dokumenteras av forskare som kommer att presentera resultaten i en skriftlig rapport. Självbestämmande, Inkludering och Hälsa Projektledare Fredrik Thelande, kansliet. Anette Dalqvist, DemokratiAkademin. Med stöd av Arvsfonden startade projektet Självbestämmande, Inkludering och Hälsa med syftet att öka inflytandet och självbestämmandet för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Åtta kommuner/stadsdelar deltar: Skellefteå, Umeå, Farsta, Värmdö, Haninge, Jönköping, Halmstad och Helsingborg. I uppstarten genomfördes implementeringsträffar med samtlig verksamheter, för att få en nulägesrapport. Verksamheterna fick uppdraget att göra fokusundersökningar med sina besökare på respektive verksamhet. I april genomfördes uppstartsträff med chefer och fritidsledare där deltagarna redovisade undersökningarna. Under sommaren och hösten arbetade verksamheterna med fokusgrupperna och hur ungdomarna ska få vara med och bestämma och styra verksamheten efter egna önskemål och behov. I oktober arrangerades en nationell träff under två dagar i Stockholm med 50 ungdomar tillsammans med fritidsledare om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Passion & Inkludering, Pi Projektledare Marwa Chebil Med stöd av Ungdomsstyrelsen Syftet är att öka ungdomars inflytande och möjligheter genom att deltagarna i projektet bygger nätverk kring gemensamma intressen. Deltagarna genomför träffar och lokala aktiviteter, tar stöd av sociala medier och undersöker möjligheterna att knyta unga från andra länder till nätverket. 18

19 Nätverk Alla åldrars mötesplats Samordnare Ewa Melin Larsson, förbundsstyrelsen. Nätverk för engagerade i generationsövergripande mötesplatser och verksamheter på Hemgårdar, Allaktivitetshus, Alla åldrars hus, Områdesgårdar med flera. Ungdomens hus, 16+ Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Nätverket riktar sig till personal som arbetar kreativt med äldre ungdomar i ungdomens hus eller liknande mötesplatser. Under året har nätverk samlats två gånger till spännande dagar med workshops och diskussioner fyllda av kreativitet och inspiration mars på Ungkulturhuset Gurraberg, Värmdö med temat "Inkludering och antirasism" oktober på Lakeside, Ungdomens hus i Haninge, med temat "Öppen verksamhet med fokus på unga HBTQ personer". Partnerskap Kunskapsutveckling i Dialog Fritidsforum ingår i partnerskapet Kunskapsutveckling i Dialog (KiD) ett nationellt partnerskap som arbetar för kunskapsutveckling kring mötesplatser för unga. Övriga parter är Fritidsledarskolorna, Fritidsvetenskapliga programmet Malmö högskola, Luleå Tekniska universitet, FoU Väst/GR och Sveriges Kommuner och Landsting. I fokus för partnerskapet står pedagogisk metod- och kompetensutveckling samt policy- och kvalitetsarbete. Centralt är också arbetet med att göra synligt ungas behov och perspektiv och att stödja deras delaktighet i ett samtida och framtida samhälle. Studiefrämjandet Fritidsforum inledde under året ett samarbete med Studiefrämjandet. Genom studieförbundet kan medlemmar till exempel få hjälp med studiematerial, lokal och annat praktiskt. Ta kontakt med Studiefrämjandet på din ort. Funkis, LSS Samordnare Fredrik Thelander, kansliet. Intressenätverk för gårdar och mötesplatser. Genom bland annat inspirationsträffar utbyter vi erfarenheter och kunskap kring funktionsskillnader. Kultur på gården Samordnare Frida Dahlberg, kansliet. Nätverk för de som arbetar med och utvecklar olika former av kulturverksamheter på fritidsgårdar och liknande mötesplatser. Ett intressenätverk där yrkesverksamma på gårdar och mötesplatser träffas och inspireras av varandra. På nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter och kunskap kring att hantera kultur på gården. DemokratiAkademin DemokratiAkademin är ett nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter som samverkar med kommuner, skolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer. Man genomför både enskilda uppdrag såsom föreläsningar, moderering av konferenser eller debatter, samt kurser och långa samarbeten där med processledning och att bygga projekt. DemokratiAkademin erbjuder även handledning kring ledarskap, projektledning, utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys. Forum. Ideburna organisationer med social inriktning Forum är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning och arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Genom Forum är vi med och påverkar politiker så att civilsamhällets finansieringsformer moderniseras och lagar och regler inte står i vägen för det ideella engagemanget. 19

20 Förvaltningsberättelse Fritidsforum är en idéburen ideell riksorganisation. Vi driver på och agerar för öppna och demokratiska mötesplatser som en resurs för människors självorganisering och självbestämmande, nätverk och möten. Fritidsforum är en stark nationell aktör för empowerment. Det betyder att vi står för ömsesidighet, öppenhet, ansvar, likvärdighet, frivillighet och tror på människans egen kraft och resurs. Styrelsen för Fritidsforum ( ) avger årsredovisning för räkenskapsåret Medlemmar i förbundet är föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar som har säte på medlemsansluten mötesplats (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus eller liknande). Mötesplatser som inte är föreningsdrivna är associerade. Associerade är även enheter och nämnder/styrelser i kommuner, stiftelser och aktiebolag som ansvarar för verksamheten. Fritidsforum är berättigat till bidrag från Ungdomsstyrelsen. Verksamheten utgår från medlemmarnas behov och på ombudsmötet beslutade verksamhetsplan: Agenda Fritidsforum arbetar utifrån agendans fyra verksamhetsgrenar: Medlem & support (support, medlemsförmåner, nätverk och lokala träffar, medlemsvärvning, Livet är en fest), Kunskap & utveckling (kompetens- och metodutveckling, projekt, förlag, forskning och utveckling), Kommunikation & opinion (positionering, medlemskommunikation, påverkan, kampanjer, samarbete och allianser) samt Internationellt & utbyten (internationella nätverk, nationellt nätverk för internationellt arbete, volontärservice, projektsupport och internationella utbyten, studieresor). Ombudsmöte 2012 beslutade att kommande verksamhetsperiod, som inleddes hösten 2013, att vi särskilt ska satsa på följande: Ungas egen organisering; Synliggörande av fritidsledaren den kompetenta ledaren; Lokalt samhällsbyggande; Vi påverkar vi hörs och syns; Tillsammans i världen kännetecknas av ett intensivt utvecklingsarbete för att möta behoven nu och i framtiden. Det ökade behovet av självförverkligande tillsammans med andra förutsätter att det finns tillgång till resurser och support för handlingskompetens så att idéer får grogrund och kan utvecklas. Hur fritidsledarna och mötesplatserna på bästa sätt kan vara en lokal resurs, en infrastruktur som bidrar till en hållbar social, kulturell och demokratisk samhällsutveckling. Vi har flera utvecklingsarbeten igång kring att samverka med lokala aktörer och i områdesbaserat arbete. Vilka framgångsfaktorerna är för den öppna fritidsverksamhetens samverkan med civilsamhället, de ideella och idéburna föreningslivet för ett brett fritidsutbud i lokalsamhället. Vilken betydelse har det för unga att ha mötesplatser som är mer en samlande plats för alla åldrar i området. Hur kan fritidsledarna vara en erkänd yrkesroll för det arbetet och ungas egen organisering (återväxt av föreningslivet och ett starkt civilsamhälle) och framför allt är en resurs för meningsskapande sammanhang, dvs främjande arbete. Under 2013, efter att vi avslutade Ungdomsinflytandeprojektet, har stödet till ungas egenorganisering och empowerment integrerats i Fritidsforum. Över 80 % av medlemmarna i Fritidsforum är unga, vilket innebär ökat behov av ytterligare stödstrukturer till ungas organisering. Vi har arbetat med att ta fram ett ungt ledarskapsprogram ULU, Unga leder unga som blir klart Många spännande ungdomsföreningar är nu igång i förbundet och det finns en önskan att få träffa andra ungdomsföreningar i landet. Utbyten och nätverkande mellan unga stärker deras handlingsutrymme. Under året har vi startat ett projekt som vi kallar Pi som i omkrets, en vidgad omkrets, att unga ska få möjlighet att nätverka med andra unga kring sina intressen. Vi har också startat ett projekt för att öka inflytandet och självbestämmandet för unga med begåvningshandikapp eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utgångspunkten är även här erfarenheterna av Ungdomsinflytandeprojektet. Tillsammans med en kommun genomför Fritidsforum årligen ett stort ungdomsarrangemang Livet är en fest. Vi har också lokala inspiratörer som visar på möjligheten för unga att organisera sig, starta och driva projekt samt bilda egna föreningar. Inspiratörer finns i hela landet. Vi organiserar lokala, nationella och internationella möten, intressenätverk kring aktuella områden och utbildningar för ungdomar, unga ledare, fritidsledare, chefer och politiker. Vi driver ett flertal projekt och samverkar med andra för att utveckla kunskap och stödja forskning. Med ökad erfarenhet, forskning och kunskap bildar vi opinion för allas rätt till goda mötesplatser. Under 2011 genomförde Fritidsforum en undersökning med syfte att följa upp verksamhetsutvecklingen. Enkätsvaren väckte frågor om en ny fritidsledarroll. Vi följde upp resultaten under 2012 och träffade, i olika sammanhang, cirka 700 fritidsledare för att diskutera yrkesrollen. Under hösten inledde vi samarbete med fackförbundet Kommunal för att utarbeta en tydligare fritidsledarroll utifrån vad som kom fram vid våra träffar med fritidsledarna. Nyckeltal för verksamheten Verksamheten fortsätter att växa och fler medlemmar är aktiva i våra sammanhang. Det vi ser är däremot att kommunerna drar ned på verksamhetsmedel och så även på utbildningsinsatser. Drygt 400 ungdomar deltog i Livet är en fest i Uddevalla. 53 ungdomsinitierade mikroprojekt beviljades medel. 112 deltog i något av våra intressenätverk, 342 deltog i kurser, 127 deltagare på Områdeskonferensen i Göteborg i samarbete med Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet och Kommunal. Under året hade vi haft 9 kurser på uppdrag och där 20

Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012

Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012 Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Innehåll 3. Inledning Donald Forssten, förbundsordförande 4. Medlemmar. En värld av möjligheter 6. Kunskap och utveckling. Idéer förverkligas

Läs mer

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!---

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Agenda 2016-2018 för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Ett tryggt och engagerande lokalsamhälle behövs mer än någonsin! för idéer innovationer kultur egenorganisering.

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll Vårens kurser 2015 Innehåll Grundutbildning i 3 steg för fritidsledare i öppen verksamhet. Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser i New York, 13-17 april. Marknadsför verksamheten med film!

Läs mer

Kunskap som förändrar

Kunskap som förändrar Kunskap som förändrar Vi ger dig nya perspektiv och kunskaper - kurser, konferenser & studieresor våren 2016 www.fritidsforum.se tel: 08-16 07 25 kansli@fritidsforum.se Utbilda hela personalgruppen tillsammans!

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Innehåll. Kort om Fritidsforum

Innehåll. Kort om Fritidsforum Innehåll Medlem & Support 3 Ombudsmöte Förbundsstyrelsen 5 Hedersledamöter Styrelsens arbetsgrupper Samverkan och representation Kansli Personal Kunskap & Utveckling 7 Kurser och konferenser Kommunikation

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Dokumentation. KiD Kunskapsutveckling i Dialog 2014. 2015-05-22 Liz Modin Konsult

Dokumentation. KiD Kunskapsutveckling i Dialog 2014. 2015-05-22 Liz Modin Konsult Dokumentation KiD Kunskapsutveckling i Dialog 2014 2015-05-22 Liz Modin Konsult Inledning Kunskapsutveckling i Dialog, KiD, är ett partnerskap med fokus på kunskapsutveckling kring mötesplatser på den

Läs mer

SEÖN 11 december 2015

SEÖN 11 december 2015 SEÖN 11 december 2015 1 SAMHÄLLSUTVECKLING Ett samhälle utvecklas bäst när alla aktörer som finns på orten samverkar! (Har en roll lokalt Gör något lokalt Samverkar) Samhället är större än staten och marknaden

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Innehåll. Om Fritidsforum

Innehåll. Om Fritidsforum Innehåll Donald Forssten, förbundsordförande 3 Samlande nationell aktör 4 Kunskap och utveckling 8 Kurser och konferenser 10 Tillsammans i världen 11 Mikrobidrag 13 Projekt 14 Förbundsstyrelsen 16 Hedersledamöter

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset Ungdomsrådet Öster 2014-02-04, 16.30 18.30 Brygghuset Närvarande: Hässleholmen; Hulta/Sörmarken; Dalsjöfors; Aplared; Ledare; Ahmed Adan Hernan Campos, Erik Henriksson, Tareq Alahwal och Aleks Krstic Ludvig

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S- 117 28 STOCKHOLM www.kulturskoleradet.se Verksamhetsplan 2016 Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer