BERNT OLSSON - INGEMAR ALGULIN M. FL. LITTERATURENS HISTORIA I SVERIGE FEMTE UPPLAGAN NORSTEDTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERNT OLSSON - INGEMAR ALGULIN M. FL. LITTERATURENS HISTORIA I SVERIGE FEMTE UPPLAGAN NORSTEDTS"

Transkript

1 BERNT OLSSON - INGEMAR ALGULIN M. FL. LITTERATURENS HISTORIA I SVERIGE FEMTE UPPLAGAN NORSTEDTS

2 Innehåll Inledning 10 Förord till tidigare upplagor 13 Litteratur huggen i sten Forntiden (-ca 1100) 14 Litteratur i kyrkans och hovets tjänst Medeltiden (ca ) 17 Världslig litteratur 20 Lagtext - sakprosa då och nu 2 2 Riddarromaner, historieskrivning och politiska visor 25 Andlig litteratur 29 Heliga Birgitta 3 1 Birgittas uppenbarelser 3 3 Officiediktning 35 Balladerna - berättande dikter 36 Tillbaka till källorna Reformation och humanism ( ) 41 Reformationen och kulturen 42 Bibel Reformationens litteratur: Bibelöversättning och psalmdiktning 46 Profan prosa: historieskrivning, etnografi och didaktik 49 Den profana poesin 51 Dramat T 3 Retorik och skaldekonst Renässans, barock och begynnande klassicism ( ) 55 Utbildningsväsendet 55 Europeiska studieresor 56 Kyrkan 59 Stad och land 59 Litteraturens villkor och författarnas ställning 61 Tillfällespoesi och mecenatskap 61 Representativitet och nytta 61 Utgivningssvårigheter 6 2 Världsbild och livssvn 64 Ordning och ändamålsenlighet 64 Göticismen - den svenska stormaktstidens myt 6 j Sträng ortodoxi 66 Kärlekens allmakt 66 Litteratursyn och genreteori 67 Den profana visan 69 Den andliga visan 70 Bröllopsdikt och gravdikt 72 Dramat 74 Prosan 75 Romanen 75 Dagboken 76 Brevet 7 7 Predikningar och tal 7 7 Historieskrivning 78 Renässansen: Poetiska äventyr och svenska skaldekonstens grund 79 Wivallius 80 Stiernhiehn 81 Bröllops beswär och Skogekär Bergbo 85 Hiäme och Columbus 88 Barocken: Knotig och hvperbolisk poesi 89 Luddar 89 Spegel 91 Manliga panegyriker 92 Brenner 94 Runius, Werving, Frese och Lohman 95 Begynnande klassicism: Lagerlöf och Triewald 98 Epokens eftermäle 99 De kulturella miljöerna 58 Hoven 5 8 Universiteten och skolonia 59 INNEHÅLL J 5

3 Förnuft och känsla Upplysning - rokoko, klassicism och förromantik ( ) 101 Förändringar i samhället 102 Intresse for politik 102 Nya maktstrukturer 102 De läsande kvinnania 103 Franskt inflytande 104 Universitetsförakt 104 De kulturella miljöerna 105 Akademierna 105 Svenska Akademien och Nobelpriset 105 De vittra sällskapen 106 Litteraturens ställning och författarnas villkor 106 Idéer och strömningar 108 Lycka och nytta 108 Natur och förnuft 109 Rokoko 1 10 Föiromantik 1 10 Dalins Argus, tidskrifterna och tidningarna Tidig upplysning och klassicism: Dalin och Tankebvggarna 114 Nordenflycht 115 Creutz 120 Gyllenborg Den religiösa litteraturen: Sions sånger och andeskådande drömmar Swedenbarg Den geniala visan: Bellman 1 26 Fredmans epistlar Den naturbeskrivande dikten: Oxenstierna 132 Upplysningens höjdpunkt och kris 133 Kellgren 13 3 Lenngren 137 Leopold 140 Reseskildringar: Linné och hans lärjungar 142 Fiktionsprosan: Fabler, sagor och romaner 145 Privatprosan: Memoarer, dagböcker och brev 148 Talekonst 149 Förromantikens förkämpar 150 Thorild 150 Lidna' 154 Franzén 156 Dramat 1,8 Känslans revolution Romantiken ( ) 163 En kvinna bland morgonrodnadens män - Euphrosyne 165 Den romantiska parnassen 166 Romantikens intellektuella miljöer 168 Lund 168 Uppsala 170 Romantiska kvinnobilder - Thekla Knäs 171 Litterära salonger och kretsar Götiska förbundet och andra samfund 1 76 Romantikens litterära former: genreblandning 179 Tegnér - lyrisk idealism 180 Visionären 18 2 Försoning och misantropi 184 Geijers götiska diktning års psalmbok och YVallin 188 Atterbom 191 L ycksalighetens ö 193 Stagnelius 194 Mystik och begär 196 Romantikens romankonst 199 Den unge Almqvist 201 Poesi och verklighet Liberalism, realism och efterromantik ( ) 207 Politisk och litterär förändring 208 Emigration och folkrörelser 2 10 Den nya pressen som kulturmiljö 2 12 Kända medarbetare på Aftonbladet Andra tidningar 215 Fattigdom och slaveri 2 18 Studentskandinavismen 219 Bremer och den borgerliga realismens roman 222 Miljö, psykologi och idé 224 Resenär och rapportör 226 Almqvists senare författarskap 228 Sociala utopier 230 Exil Blomstringstid för romanen 233 Viktor Rydberg 237 Runeberg och poesins realism LITTERATURENS HISTORIA I SVERIGE

4 Berättande dikt 240 Nationell mytologi 240 Topelius och den svenska barnbokens framväxt 243 Barnkalendrar och tidningar 246 Efterromantisk lyrik 248 Namnlösa sällskapet och Snoilskv 250 Rydbergs lvrik 254 Dramatiken vid mitten av 1800-talet 256 Könskamp, dekadans och framtidstro Det moderna genombrottet ( ) 259 Socialism och dai-^inism 2 60 Individorienterat 263 Genombrottets intellektuella miljöer 265 Dagspress och tidskriftsflora 267 Sverige utanför Stockholm 269 Stella Kleve - Mathilda Mailing 2 70 Den nya populärlitteraturen 272 Skandinavisk kulturgemenskap 273 Kontinentala kulturmiljöer 275 Berlin och Paris 2 76 Strindbergs åttiotal 2 78 Samhällskritisk satir 179 Sagospel, poesi och historiska berättelser 282 Debatterande och självbiografisk prosa 283 Naturalistisk dramatik 284 Benedictsson 286 lukten av att. vara Ernst 287 Ola Hansson före exilen 288 Leffler, Geijerstam, Hedberg och Bondeson 290 Nittiotalets renässans 291 Strindbergs och Hanssons nittiotal 293 Heidenstam 295 Historia och nationalism 297 Levertin och Josephson 298 Fröding 300 Karlfeldt 302 Lagerlöf 305 Mirakier och gotisk skräck 307 Skolbok och vännländsk berättarcykel 309 Söderberg Strindberg och Infernokrisen 315 Expressionism och dröm 316 Mörka visioner 317 Reducerad dramatik 319 Sekelskiftespoesi 320 Ekelund 320 Dekadans och pessimism 322 Kev och»barnets århundrade«324 Klassiska barnböcker 325 Borgerlig och proletär realism Modernismens frammarsch ( ;) 327 Krig och kris 329 Engagemang 331 Den borgerliga realismen 333 Aristokrati och erotisk frispråkighet 334 Lidman 334 Krusenstjerna 334 Borgerlighetens idvlliker och avslöjare 336 Bergman och Hellström 336 Sjöberg. Sivertz och Hedberg 337 Lyrikens realister 339 Samhällsvisionärer 340 Wägner 340 Nordström 342 Arbetarlitteraturens kulturella miljöer 344 Proletärdiktningens pionjärer: Sandel. Koch och Hedenvind-Eriksson 346 Lyrikens autodidakter 349 Mellan individualism och kollektivroman: Värnlund och Kjellgren 351 Statarskolan 352 Lo-Johansson 353 Moa Martinson 355 Fridegård 357 Moberg: epiker och debattör 358 Självbiografi och emigrantepos 359 Modernismens världsbild och formspråk 361 Ekelund - modernisternas aforistiker 363 Lagerkvist - tidlöshetens modernist 365 Expressionism på scenen 366 Ondska, humanism och kärlek 368 Hjalmar Bergman och skräckens estetik 370 På scen och på fihi 372 INNEHÅLL 7

5 Utvecklingslinjer i 1910-talets prosa 373 Den moderna romanen 375 E. Johnson 375 Ljungquist, Jonsson och Aurell 378 Den finlandssvenska modernismen 379 Södergran 380 Diktonius 383 Björling och Enckell 385 Modifierad akademisk modernism 387 Sjöbag 387 Boye 388 G tillbe) g 390 Edfelt. Malmberg och Gierov. 392 Fem unga 393 Lundkvist 394 H. Martinson 397 Naturskildrare 398 Ekelöf från sent på jorden till Färjesång 401 Folkkära poeter och berättare 404 Sjöberg och Taube 404 Ferlirt. Bengtsson och Piraten 407 Språkglädje och efterkrigspessimism Modernistisk guldålder ( )) 411 Kallt krig och het debatt 412 Ekelöf från Färjesång till Dlwäntrilogin 415 Strunt,?//ystik och saga 417 Fvrtiotalspoeter 419 Lindegren 420 Vennberg 422 Hillarp 423 Hillbäck, Erixon, Larsson och Nyström 425 IV/ne 426 Aspenström 42 7 Grave 429 Ann-Margret Dahlquist-Ljungberg och»tingljudens«ekologi 430 Alfons, Tboursie, Sjödin och Lijfner 43 1 Traditionella poeter i fyrtiotalets lyriska paradigmskifte 432 Pocket-boken 434 Femtiotalspoeter 435 Forssell 435 Den kristna renässansen 437 Tranströmer 441 Poetiska lekar, konkretism och nyenkelhet 442 Martinson och Aniara 445 Lundkvist - från poesi till prosa 447 Johnson och historien som tidsspegel 449 Ljungquist och Jerk Dandelin-romanerna 45 1 Fyrtiotalsprosaister 453 Dagerman 453 A hl in 453 Eva Neander: jiickskapets utforskare 454 Gyllensten 455 Arnéi; Osrcjald, Kyrklund, Sjögirn. Rundkvist 461 Modern barn- och ungdomslitteratur efter Astrid Lindgren och berättandet 465 Lennart Hellsing och den moderna dikten 468 Tove Jansson och muminvärlden 469 Bilderboken 47 Nya världar 47 2 Ungdomsboken 473 Dramatik på olika scener 475 Experiment och utforskande 477 Enquist, Pleijel och Norén 4/8 Blomstrande»bisyssta«479 Från nvprovinsialism till globalism 480 Lidman 481 Sundman 482 Trotzig 484 Wästberg 485 Fogelström och Rådström 486 Svenska deckare och kriminalromaner - en framgångssaga 487 Nya författare - nya hjältar och miljöer 489 Nva vägar inom berättarprosan 49 2 Ingmar Bergman 495 Engagemang, experiment och vidgade textbegrepp Litteratur i globaliseringens tidevarv 499 Från pocketexplosion till digital revolution 5 2 Berättelser om Sverige 5 3 Kluvenheten 504 Minnesmaterialet 5 5 Världen och människan 506 Ett nytt sekelskifte 5 7 Berättelsens föruandling LITTERATURENS HISTORIA I SVERIGE

6 Den nya kvinnorörelsen och -jo-talets offentlighet 51 o Baserad på en sann historia - att skriva andras liv eller sitt eget 511 Verklighetslitteraturens rötter och vågor 511 Genombrottstid och återkomst 512 Det egna jaget i centrum 51 3 Andras verkligheter i fokus 518 Hybrider 522 Den verklighetsrelaterade litteraturens funktion 526 Isaksson och Strömstedt 526 Sprickor och källor - några romansviter om det moderna Sverige 527 Katrineholmssviten 527 Hedebyborna 529 Sprickorna i muren 5 31 Jenibanan 532 Maja Lundgrens och Lars Noréns inferno 534 Social epik 536 Feministisk litteratuiforskning och genusperspektiv 537 Byråkrati och humanism 538 Vindlande berättelser taiets prosa 540 Kulturtidskriften Kris och den»postmodema«vändningen talets noveilboom 546 Ninni Hohnqvist och den senmoderna rotlösheten 548 Hans Gunnarsson och villaidyllens sammanbrott 549 Svart humor och burleskeri 550 Magiskt och mvstiskt 552 Egensinniga berättare 556 Historiska och självbiografiska perspektiv 559 Marianne Fredriksson 562 Folkhemmet tur och retur. Den nva arbetarlitteraturen Arbetarskildringen - en berättelse om roenska män? 563 En ny arbetarlitteratur 564 Slamfimnen och Socialsvängen - toå bilder av arbetet i svenskt lg-jo-tal 565 Två trilogier om ett Sverige i förändring 566 Uppväxt och klassresa -tre 60-talister blickar bakåt 568 Realism med närvaro - Majgull Axelsson 570 Stridbar melankoliker - Göran Greider 570 Politik och språk - Ivriken efter Världen i vardagsrummet - lyriken efter»ströntkantringen«571 Anarki i lyriken - ig-/o-talets alternativ 572 Postmodenia stilbrott. - So-talets fonnföniyelse 574 En ny kommunikation 1 ggo-talspoesin 577 Språkspel kontra eifarenhet - lyriken efter Naturligt groteskeri - Aase Berg 5 81 Politiskt språkspel - Lars Mikael Raattamaa 582 Svensk rocklyrik i internationaliseringens tidevarv 584 Ironisk lyrik - en kvinnlig angelägenhet? 586 Röster från andra sidan Bottenhavet - finlandssvensk lvrik efter gjo-talets nya tonlägen 589 So-talspoesi i prosans skugga lalets kvinnliga genombrott 592 Fortsatta traditionsbrott efter år Finlandsruensk prosa 593 Kriser, kaiviärer och kärlek - chick til på svenska 595 Exilens erfarenheter 596 Nva berättelser om Sverige 597 Språkets oanade möjligheter 599 Litteraturens förvandlingskonster 602 Vägar till litteratur 605 Skribenterna i femte upplagan 609 Bildmaterialet 610 Register 611 INNEHÅLL 9

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM 2014 INNEHALL Till läsaren 5 INLEDNING UPPKOMSTEN AV EN MINORITETSLITTERATUR 13 1800-talet finsk kultur och nationalism

Läs mer

Allt om historia 11:2 s

Allt om historia 11:2 s Svenskt författarregister böcker på Risbergska skolans bibliotek 1700-talet Bellman, Carl Michael Dalin, Olof von Kjellgren, Johan Henrik Lenngren, Anna Maria Linné, Carl von Nordenflycht, Hedvig Charlotta

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Allt om historia 11:2 s. 44-46

Allt om historia 11:2 s. 44-46 Svenskt författarregister böcker på Risbergska skolans bibliotek 1700-talet Bellman, Carl Michael Dalin, Olof von Kjellgren, Johan Henrik Lenngren, Anna Maria Linné, Carl von Nordenflycht, Hedvig Charlotta

Läs mer

Litteraturvetenskap A, 30 hp

Litteraturvetenskap A, 30 hp UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk KURSPLAN Litteraturvetenskap A, 30 hp Comparative Literature A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1LV001 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

Renässans. Renässansbegreppet. J. Burkhardt 1860 Die Kultur der Rennaissance. Både epok och idé-/estetisk strömning och allmän beteckning

Renässans. Renässansbegreppet. J. Burkhardt 1860 Die Kultur der Rennaissance. Både epok och idé-/estetisk strömning och allmän beteckning Renässans Renässansbegreppet J. Burkhardt 1860 Die Kultur der Rennaissance Både epok och idé-/estetisk strömning och allmän beteckning Utgår från Italien (1300-1500, tre skeden ung-, hög- senrenässans)

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Delkurs 4. (7,5 poäng) Litteraturlista: : Ahlin, Lars, Kommer hem och är snäll ur Inga ögon väntar mig, Stockholm 1948 (kopia)

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället. Comparative literature, literature in the information society.

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället. Comparative literature, literature in the information society. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället Comparative literature, literature in the information society Kurskod LI2302 Dnr HUM 2007/311-514

Läs mer

Sveriges National-litteratur

Sveriges National-litteratur Per Rydén Sveriges National-litteratur är inte bara historia CARLSSONS UNlVERSrrATSBBLiamEK KIEL -ZENTRAIBIBLIOTHEK- Innehåll UPPTAKT I I 1. OSCAR LEVERTINS TESTAMENTE I 3 "En liten bibel" 14 - Begynnelsens

Läs mer

John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2008 TILLDELAS John Ajvide Lindqvist»För ett författarskap som rymmer ett mästerligt berättande och en känsla för skräckens och inbillningens djupa krafter« Foto:

Läs mer

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp)

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) distanskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (52240/52418/52226) Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) Lärare: Maria M. Berglund, Helene Blomquist, Jonas Ingvarsson, Torsten

Läs mer

Mannens dikt om kärlek

Mannens dikt om kärlek Mannens dikt om kärlek En antologi av Göran Palm Göran Palm Författare och kritiker, född i Uppsala. Sedan 1961 har han givit ut fem diktsamlingar och lika många debattböcker. Under årens lopp har han

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Svenska B/Litteraturvetenskap A: Campus LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 52239/52337/52225 Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Lärare: Lena Frosterud (LF) LITTERATURLISTA: SKÖNLITTERATUR Almqvist, C. J. L.,

Läs mer

Från runor till rymdskepp

Från runor till rymdskepp Från runor till rymdskepp Tusen års svensk poesi och prosa Sammanställd av Birgitta Horstmann Gyldendal Innehållsförteckning Från Rökstenen 13 Från Karlevistenen 13 Ur Äldre Västgötalagen 14 Ur Gutasagan

Läs mer

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Svenska B/Litteraturvetenskap A: Campus Delkurs 2 vt 09 LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 Delkurs 2: Europeisk litteratur 1400-1830 Lärare: Torsten Rönnerstrand (TR) & Lina Samuelsson

Läs mer

Svenska för gymnasieskolan. Svenska. Kursen ges som fristående kurs.

Svenska för gymnasieskolan. Svenska. Kursen ges som fristående kurs. 1 Institutionen för humaniora Kursplan Kurskod GLC180 Dnr 06:34D Kursens benämning Svenska för gymnasieskolan Beslutsdatum 2006-03-22 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Swedish directed towards

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Perspektiv på Norden. Aspects of Scandinavia

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Perspektiv på Norden. Aspects of Scandinavia 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Perspektiv på Norden Aspects of Scandinavia Kurskod SC1001 Dnr HUM2008/371-514 Beslutsdatum 2008-10-22 Beslutande organ Institutionsstyrelsen, reviderad av

Läs mer

Kursplan. Dokumentet finns under rubriken Kursplan på aktuell undervisningsplattform

Kursplan. Dokumentet finns under rubriken Kursplan på aktuell undervisningsplattform Introduktionsvecka Kursplan. Dokumentet finns under rubriken Kursplan på aktuell undervisningsplattform Kursens syfte är att ge en introduktion till ämnet litterär gestaltning och till utbildningen. Kursen

Läs mer

NSL448, Svenska i mångfaldens skola IV utan självständigt arbete, skolår 5-9 samt 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

NSL448, Svenska i mångfaldens skola IV utan självständigt arbete, skolår 5-9 samt 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Kurslitteratur NSL448, Svenska i mångfaldens skola IV utan självständigt arbete, skolår 5-9 samt 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Litteraturlistan är fastställd av prefekten 2013-05-08. Gäller fr.o.m. ht

Läs mer

1. Den grekiska litteraturen

1. Den grekiska litteraturen 1. Den grekiska litteraturen Periodindelning: 1. Den förklassiska tiden (-480 fkr) 2. Den klassiska/ attiska tiden (480-323) 3. Den Hellenistiska tiden (323-30 fkr) 4. Kejsartiden (30 fkr-500 ekr) EPOS:

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

RÖTTER. Litteraturens rötter. Arbetshäfte. Namn:...

RÖTTER. Litteraturens rötter. Arbetshäfte. Namn:... RÖTTER Litteraturens rötter Arbetshäfte Namn:... Världar som liknar den fornnordiska; Fornnordisk litteratur Sagan om ringen Närstudium s. 15 Diskussion s. 15 Den fornnordiska mytologin Funderingar s.

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX144 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och andra medier Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.?

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.? Så använder du Arena Arena är ett flexibelt läromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om du ska läsa litteratur, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar, spela in film

Läs mer

Barbro Lindgren STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2007 TILLDELAS

Barbro Lindgren STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2007 TILLDELAS 2007 STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2007 TILLDELAS Barbro Lindgren»För ett författarskap i sann kavaljersanda och med ett unikt tonfall. Där finns konkretion och poesi, eftertanke och full fart,

Läs mer

HA VE T. En lyrikantologi sammanställd av Ingvar Holm. Med bilder av Gösta Werner. BraLyrik

HA VE T. En lyrikantologi sammanställd av Ingvar Holm. Med bilder av Gösta Werner. BraLyrik HA VE T En lyrikantologi sammanställd av Ingvar Holm Med bilder av Gösta Werner BraLyrik Havet Svensk lyrik från Strindberg till i dag. Antologi samlad av Ingvar Holm. 39-Sven Alfons 42 Bengt Anderberg

Läs mer

Margherita Giordano Lokrantz Gunnar Lokrantz. Litterära texter. Antologi för studier i svenska SVENSKA INSTITUTET

Margherita Giordano Lokrantz Gunnar Lokrantz. Litterära texter. Antologi för studier i svenska SVENSKA INSTITUTET Margherita Giordano Lokrantz Gunnar Lokrantz Litterära texter Antologi för studier i svenska SVENSKA INSTITUTET Innehåll Runinskrift (Gripsholmsstenen, omkr. 1050) 11 Ur Äldre Västgötalagen (Om mandråp)

Läs mer

K U R S P L A N. Pär Lagerkvists författarskap. Pär Lagerkvist s works. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Pär Lagerkvists författarskap. Pär Lagerkvist s works. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Pär Lagerkvists författarskap Pär Lagerkvist s works Kurskod LI1961 Dnr HUM 2007/467-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska,

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX141 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och genus Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor

Läs mer

Bibliografi. Principer. Förkortningar. Allmänt

Bibliografi. Principer. Förkortningar. Allmänt Bibliografi Principer Denna bibliografi är en reviderad och uppdaterad version av de litteraturanvisningar som ingick i tidigare utgåvor av Litteraturens historia i Sverige. Till de verk som tidigare angivits

Läs mer

Handskrift 92 Magnus von Platens arkiv

Handskrift 92 Magnus von Platens arkiv Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002) Magnus von Platen föddes i Malmö 1920. Han blev fil dr 1954 på en avhandling

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 3. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Åke Widfeldt Alla_medverkande. Karlfeldt & Co. - den förlorande generationen. Christer Åsberg Alla_medverkande. Katarina Leppänen Alla_medverkande

Åke Widfeldt Alla_medverkande. Karlfeldt & Co. - den förlorande generationen. Christer Åsberg Alla_medverkande. Katarina Leppänen Alla_medverkande Sc160927 Aniara lever i högsta grad efter 60 år Åke Widfeldt Harry Martinson-sällskapet Sc160928 Karlfeldt & Co. - den förlorande generationen Christer Åsberg Karlfeldtsamfundett Sc160929 Elin Wägners

Läs mer

Litteraturhistoria. To be, or not to be, that is the question Hamlet, Shakespeare

Litteraturhistoria. To be, or not to be, that is the question Hamlet, Shakespeare Litteraturhistoria "Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen." Hemsöborna, Strindberg To be, or not to be, that is the question Hamlet, Shakespeare Det var

Läs mer

1800 talets litteratur: en översikt

1800 talets litteratur: en översikt 1800 talets litteratur: en översikt Samhällsförändringar Industrialisering och urbanisering De stora ideologiernas tid Ny vetenskapssyn: positivism, sociologi och evolutionslära Litteraturens spridning

Läs mer

Forntid. Världens äldsta, nedtecknade, melodi skriven 1400år före Kristi födelse.

Forntid. Världens äldsta, nedtecknade, melodi skriven 1400år före Kristi födelse. Musikhistoria Fort------------------Forntid Anna!--------------- Antiken Meddela------------ Medeltiden Rektorn att--------- Renässansen Barnen i------------- Barocken Klassen har-------- Klassicismen

Läs mer

KATALOG SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET. I XXV (häftesutgivningen)

KATALOG SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET. I XXV (häftesutgivningen) KATALOG SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I XXV (häftesutgivningen) Föreliggande katalog är också avsedd att tjäna som handledning vid ordnande och bindning av häftena i serien

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

SVERIGE - EN SOCIAL OCH EKONOMISK HISTORIA

SVERIGE - EN SOCIAL OCH EKONOMISK HISTORIA SVERIGE - EN SOCIAL OCH EKONOMISK HISTORIA SUSANNA HEDENBORG MATS MORELL (RED.) tw) Studentlitteratur Innehåll 13 Inledning Susanna Hedenborg och Mats Moreli DEL 1 LÅNGSIKTIG UTVECKLING 29 KAPITEL 1 Den

Läs mer

Tidslinje litteratur historia

Tidslinje litteratur historia Tidslinje litteratur historia av Simon Antiken 800 f.kr- 500 e.kr Tiden före Kristus kallas antiken. Antikens litteratur hade sitt centrum i Grekland. Grekland kom också på den moderna demokratin men man

Läs mer

LV1110, Moment 4: Litteraturens villkor och värdering (7,5 hp)

LV1110, Moment 4: Litteraturens villkor och värdering (7,5 hp) Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, VT 2011 LV1110, Moment 4: Litteraturens villkor och värdering (7,5 hp) Lärare: Johan Alfredsson (johan.alfredsson@lir.gu.se), Förkortningar: LO =

Läs mer

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans Momentschema v. 4-13 Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans Detta schema är preliminärt. Korrigeringar kan förekomma. Schema för senare delen av kursen (tom. v. 23) delas ut vid kursens start.

Läs mer

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus Momentschema v. 4-13 Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus Detta schema är preliminärt. Korrigeringar kan förekomma. Schema för senare delen av kursen (tom. v. 23) delas ut vid kursens start.

Läs mer

Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare

Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare 0 Tabell 3A. Indelningar för verk av eller om enskilda författare Metoder för att bygga nummer för enskilda författare: 1. Se schemat 810

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1: distans vt 09

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1: distans vt 09 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A: DISTANS Delkurs 1. (7,5 poäng) Delkurs 1: Antikens och medeltidens litteratur (7,5 hp) Maria Berglund (MB) & Torsten Rönnerstrand

Läs mer

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA.

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. GRUNDDRAGEN AF SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. AKADEMISKA FÖRELÄSNINGAR AF BERNHARD ELIS MALMSTRÖM. TREDJE DELEN. LEOPOLD. UOSENSTEIN, ADLERBETH OCH EHRKNSVAPJ). ÖllEBRO, N. il. LIXDH, 18U7 INNEHÅLL. I.

Läs mer

Idéhistoria A History of Science and Ideas

Idéhistoria A History of Science and Ideas Idéhistoria A History of Science and Ideas Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1IH000 Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier Huvudområde: Idéhistoria Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A för campuskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (55239/52337/52225) Delkurs 1: Antikens och medeltidens litteratur (7,5 hp) Lärare: Torsten Rönnerstrand

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Klas Östergren STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2012 TILLDELAS

Klas Östergren STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2012 TILLDELAS 2012 STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2012 TILLDELAS Klas Östergren»... för en svindlande klarsynt berättarkonst som ställer det samtida i avslöjande blixtbelysning och ger de existentiella frågorna

Läs mer

Genreblandning (se Sturm und Drang dramatik, Schlegel: en progressiv universalpoesi )

Genreblandning (se Sturm und Drang dramatik, Schlegel: en progressiv universalpoesi ) Högromantik: sekelskiftet 1800 Förändringar i synen på litteratur Klassicism (tiden före romantiken) Romantik Diktsyn: mimetisk/pragmatisk Diktsyn: expressiv (jfr. autonom, objektiv) Repertoardikt Verkdikt

Läs mer

Sara Stridsberg SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2016 TILLDELAS

Sara Stridsberg SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2016 TILLDELAS 2016 SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2016 TILLDELAS Sara Stridsberg» för en intensiv och vackert slipad berättarkonst som sjunger det bräckliga livets lov och med öppna ögon återupprättar de utsatta och

Läs mer

En modern svensk ekonomisk historia

En modern svensk ekonomisk historia En modern svensk ekonomisk historia Tillväxt och omvandling under två sekel LENNART SCHÖN Fjärde upplagan iw) Studentlitteratur INNEHÅLL Förord till första upplagan 7 Förord till andra upplagan 9 Förord

Läs mer

Lotta Lotass SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2014 TILLDELAS

Lotta Lotass SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2014 TILLDELAS 2014 SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2014 TILLDELAS Lotta Lotass» för en mångskiftande romankonst som med exakthet och lyrisk skönhet låter språkets förgänglighet spegla vårt existentiella tomrum och öppna

Läs mer

REDAKTIONSKOMMITTÉ: Redaktörer: Anna Williams (uppsatser) och Conny Svensson (recensioner) Inlagans typografi: Anders Svedin

REDAKTIONSKOMMITTÉ: Redaktörer: Anna Williams (uppsatser) och Conny Svensson (recensioner) Inlagans typografi: Anders Svedin REDAKTIONSKOMMITTÉ: Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén Stockholm: Ingemar Algulin, Anders Cullhed, Boel Westin Uppsala: Bengt Landgren, Torsten

Läs mer

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Svenska B/Litteraturvetenskap A: Distans LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 52240/52418/52226 Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Lärare: Maria M. Berglund (MB), Lina Samuelsson (LS), Torsten Rönnerstrand (TR),

Läs mer

Svensk arbetarlitteratur ett efterlängtat storverk

Svensk arbetarlitteratur ett efterlängtat storverk Svensk arbetarlitteratur ett efterlängtat storverk Äntligen har vi fått en aktuell och nära nog heltäckande bok om svensk arbetarlitteratur! utropar Ingemar Sallnäs, som här anmäler Lars Furulands och

Läs mer

Momentschema för delkurs 3: Den lyriska texten, 7,5 hp

Momentschema för delkurs 3: Den lyriska texten, 7,5 hp Momentschema för delkurs 3: Den lyriska texten, 7,5 hp VT-11 V 19 måndag 9/5 kl 13-17 tisdag 10/5 kl 8-12 DEN LYRISKA TEXTEN I: ÖVERSIKT ÖVER LYRIKENS HISTORIA Hansson, Lund/Studentlitteratur 2006, (urval

Läs mer

Det konkreta i Tomas Tranströmers lyrik. Anna Vogel anna.vogel@su.se Forum för textforskning Umeå 9 10 juni 2015

Det konkreta i Tomas Tranströmers lyrik. Anna Vogel anna.vogel@su.se Forum för textforskning Umeå 9 10 juni 2015 Det konkreta i Tomas Tranströmers lyrik Anna Vogel anna.vogel@su.se Forum för textforskning Umeå 9 10 juni 2015 Frågor som ska besvaras Har Tranströmer mer konkreta beståndsdelar i sina dikter än andra

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Kära SElma! Litteraturpristagarnas tack. Heidruns Förlag. Förord Bengt Berg

Kära SElma! Litteraturpristagarnas tack. Heidruns Förlag. Förord Bengt Berg Kära SElma! Litteraturpristagarnas tack Förord Bengt Berg Heidruns Förlag Heidruns Förlag Fensbol 39 685 93 Torsby Tel. 0560-421 26 info@heidruns.se www.heidruns.se Utges i samarbete med Stiftelsen Selma

Läs mer

Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp

Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp 1 (15) Kursplan för: Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp Swedish Language BA(B), Swedish for Teachers at the Intermediate Level, 46-90 Credits. Continuing

Läs mer

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13 Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13 Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp, v4-13, Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp, v4-13

Läs mer

Välkommen till kursen Den lyriska texten! Hej! vårterminen 2011.

Välkommen till kursen Den lyriska texten! Hej! vårterminen 2011. Välkommen till kursen Den lyriska texten! Hej! Du är antagen till kursen Det lyriska texten 7,5 hp (LVGBF6) som ges vecka 19 23 vårterminen 2011. I kursen fördjupas den studerandes litterära bildning och

Läs mer

KATALOG SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET

KATALOG SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET KATALOG SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET Föreliggande katalog är också avsedd att tjäna som handledning vid ordnande och bindning av häftena i serien Svenska författare utgivna

Läs mer

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-)

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Sverker R Ek föddes i Göteborg 1930, son till litteraturprofessor Sverker Ek och fil.mag. Ingrid Häggström. Sverker Jr kom att gå i samma fotspår som

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap A, 30

Läs mer

K U R S P L A N. Svenska för gymnasieskolan. Swedish directed towards teaching and learning at upper secondary school level. Svenska.

K U R S P L A N. Svenska för gymnasieskolan. Swedish directed towards teaching and learning at upper secondary school level. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Svenska för gymnasieskolan Swedish directed towards teaching and learning at upper secondary school level Kurskod GL1104 Dnr HUM 2007/13-514 Beslutsdatum 2007-01-09

Läs mer

MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING

MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING DATUM OCH HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL ATT FÖRBEREDA LOKAL 1 20/1 10-12 KY31 Introduktion, information, läsanvisningar. Föreläsning: introduktion till 1800-talets

Läs mer

Stefan Wilhelm. Doften av storstad. Svenskar i Berlin under två århundraden

Stefan Wilhelm. Doften av storstad. Svenskar i Berlin under två århundraden Stefan Wilhelm Doften av storstad Svenskar i Berlin under två århundraden Innehåll Förord 11 Inledning 14 KAPITEL 1 19 Bryskt väckt av Berlin Smultron, sköna fruntimmer och storstadsattityd. Och överallt

Läs mer

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11.

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-07-15 Kurs: Litteraturvetenskap teoretiska perspektiv Kurskod: HLI160 Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap

Läs mer

Kurslitteratur. NSGY30, Svenska för gymnasielärare III, 30 hp

Kurslitteratur. NSGY30, Svenska för gymnasielärare III, 30 hp Kurslitteratur NSGY30, Svenska för gymnasielärare III, 30 hp Litteraturlistan är reviderad av prefekten 2013-05-08 och av institutionsstyrelsen 2013-12-04, 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Med reservation

Läs mer

Ett unikt kulturflöde. Den svenska skönlitteraturens väg till Frankrike

Ett unikt kulturflöde. Den svenska skönlitteraturens väg till Frankrike Ett unikt kulturflöde. Den svenska skönlitteraturens väg till Frankrike Andreas Hedberg Université d Uppsala Utflödet av skönlitteratur från Sverige (det vill säga översättningen av svensk skönlitteratur

Läs mer

VAD MENAS MED MINDRE POETER?

VAD MENAS MED MINDRE POETER? FÖRORD Denna bok har tillkommit på grund av mitt särskilda intresse för två förhållanden inom den skönlitterära världen. Det ena av dessa är förekomsten av det slags poeter som brukar kallas mindre, dvs

Läs mer

Artighetsmarkörer? Om förstås och andra självklarhetsadverb

Artighetsmarkörer? Om förstås och andra självklarhetsadverb Artighetsmarkörer? Om förstås och andra självklarhetsadverb Peter Andersson, D-student i svenska Att behandla utvecklingen av några speciella ord i svenskan kan tyckas trivialt och möjligen uppfattas det

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i historia i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i historia i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i historia i grundskolan 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi Dikter Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Skolprogrammets förankring i Lgr 11, reviderad 2016... 4 Förmågor...

Läs mer

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits Kurskod: LI001G Utbildningsområde:

Läs mer

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016 Littlista ÄSVA11 Litteraturlista 2016 ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) Delkurs 1 Språk- och textvärldar en introduktion Ask, S. och Sandblad, F. (2003) Stadieövergångar och textvärldar, Humanetten nr 12. Växjö:

Läs mer

Datum Birgittaskolans vuxenutbildning

Datum Birgittaskolans vuxenutbildning 1 (1) Datum Birgittaskolans vuxenutbildning 2017-02-06 Svenska 2, 100 poäng Kurskod: SVESVE02 Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller

Läs mer

Stewe Claeson SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2015 TILLDELAS

Stewe Claeson SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2015 TILLDELAS 2015 SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2015 TILLDELAS Stewe Claeson»... för ett författarskap som undan för undan, med stilistiskt mästerskap och vidsträckta kunskapsfält, har lyssnat in romanens hemspråk

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

Litterär förmedling på gymnasiet En läromedelsanalys av tre antologier avsedda för gymnasieskolans svenskämne

Litterär förmedling på gymnasiet En läromedelsanalys av tre antologier avsedda för gymnasieskolans svenskämne Linköpings universitet Lärarprogrammet Johan Nicklasson Litterär förmedling på gymnasiet En läromedelsanalys av tre antologier avsedda för gymnasieskolans svenskämne Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-EX--10/17--SE

Läs mer

Jan Lööf STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2010 TILLDELAS

Jan Lööf STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2010 TILLDELAS 2010 STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2010 TILLDELAS Jan Lööf»Med sin magiska realism av ord och bild skapar Jan Lööf världar där alla åldrar och känslor får plats. Fantasins jättebin surrar i

Läs mer

Ellen Mattson STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2011 TILLDELAS

Ellen Mattson STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2011 TILLDELAS 2011 STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2011 TILLDELAS Ellen Mattson»... för en sällsamt suggestiv, starkt sinnesmättad, raffinerad berättarkonst, som i Selma Lagerlöfs anda ställer romanen tätt

Läs mer

Den litterära textens förändringar

Den litterära textens förändringar Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red.) Den litterära textens förändringar Studier tillägnade Stina Hansson Brutus Östlings Bokförlag Symposion Stockholm/Stehag 2007 Innehåll Tabula gratulatoria

Läs mer

röster En antologi av Göran Palm EF1 BOK«W>rOR

röster En antologi av Göran Palm EF1 BOK«W>rOR Landskapens röster En antologi av Göran Palm EF1 BOK«W>rOR ALLA INNEHALL Förord av Göran Palm 5 BLEKINGE 15 Sven Edvin Salje Försvenskningen av Danmarks östland 16 Tommy Olofsson ur Bakgrunden 18 Pehr

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och andra medier Literature and Other Media Litteraturvetenskap

Läs mer

Sanna Bengtsson Litteraturvetenskapliga institutionen LIVR61 HT -09

Sanna Bengtsson Litteraturvetenskapliga institutionen LIVR61 HT -09 Sanna Bengtsson Litteraturvetenskapliga institutionen LIVR61 HT -09 Gösta Berlings saga och Pippi Långstrump kan vid första anblicken uppfattas som två verk helt utan likheter eller överrensstämmelser.

Läs mer

DAN ANDERSSON MUSEUM, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika Tel/Fax 0240-10016

DAN ANDERSSON MUSEUM, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika Tel/Fax 0240-10016 DAN ANDERSSON MUSEUM, Engelbrektsgatan 8, 771 30 Ludvika Tel/Fax 0240-10016 Prislista Böcker om Dan Andersson Att läsa för glädje och skriva sig hel. Några studier kring Dan Anderssons litterära och religiösa

Läs mer