Marknadsnytt. Nordeanyheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt. Nordeanyheter"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa åtgärder vidtagits för att få bankerna på rätt köl, och detta har skapat försiktig optimism. Vi minskade nyligen vårt obligationsinnehav från övervikt till neutral, men vi är medvetna om att återhämtningen är bräcklig och därför behåller vi än så länge en undervikt i aktier. Översikt Utsikterna för världsekonomin har förbättrats markant under det senaste kvartalet. Utvecklingen i USA fortsätter att förbrylla skeptikerna, Kinas ekonomi kan fortfarande mjuklanda och förtroendebarometrarna i Europa har stigit rejält. Men inflationen kan bli ett problem längre fram, särskilt om oljepriset fortsätter att stiga. Och även om tillväxten håller på att stabiliseras så är det långt ifrån säkert om den är hållbar. Västländerna måste få bukt med sina enorma budgetunderskott, och det kräver sannolikt åtstramningar som kan hämma tillväxten. Valuta Vi håller fast vid en taktisk övervikt i dollar och vi är inte främmande för att öka den om omständigheterna är de rätta. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda lånevaluta. Obligationer Vi har en neutral vikt för statsobligationer, övervikt för danska bostadsobligationer och obligationer från tillväxtländerna samt undervikt för företagsobligationer. 80 procent av våra statsobligationer utgörs av EU- och EIB-papper, och resterande delen består av franska statsobligationer. Vår löptid ligger i linje med jämförelseindexets löptid. Aktier Tillväxttakten i företagsvinsterna ser ut att mattas av och aktievärderingarna är inte lika attraktiva som tidigare, även om de fortfarande står sig bra i jämförelse med vissa alternativ, till exempel statsobligationer. Vad gäller den geografiska fördelningen har vi nu bara övervikt i tillväxtländer. Vi har neutral vikt i Japan, Norden och Storbritannien och undervikt i Centraleuropa och USA. Vad gäller branscher så har vi just nu övervikt i energi, råvaror, telekom och hälsovård. De branscher som vi tror minst på är kraftförsörjning, IT och konsument sällanköp. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordeanyheter Inköpschefsindex stabiliseras Dantrust II intressant fond för riskmedvetna Varning för bluffmejl Tack för visat förtroende! US PMI 40 China PMI 35 EC PMI 30 Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 NORDEA Investment News mars

2 ledare Är eurokrisen över? Om man ser till hur positivt finansmarknaden, och då särskilt börsen, utvecklats de senaste månaderna kan man nästan börja tro det. Den europeiska centralbankens stora kapitalinjektioner har varit avgörande för den senaste tidens uppgång. Men andra faktorer har också spelat in. Greklands skuldproblem håller på att lösas, eller åtminstone minskas till hanterbar storlek, och vi har fått en finanspakt som ger oss realistiska förhoppningar om en långsiktig lösning. Det verkar som Europas politiker nu på allvar försöker lösa krisen. Det finns naturligtvis fortfarande mycket som kan gå fel och vi kan inte utesluta nya kriser och nya framstressade lösningar. Men rent allmänt finns det fog för uppfattningen att vi rör oss mot en lösning för Europa. Vad innebär detta för marknaden? Det är inte helt klart just nu. Vi har som sagt fått en hygglig börsuppgång som nu också åtföljts av en mindre korrigering. De omfattande ECB-lånen har varit en viktig orsak till uppgången, men för att den ska fortsätta och bli hållbar krävs nog en mer robust ekonomisk tillväxt. På det stora hela är vi dock positiva. Och naturligtvis kan situationen i Europa också förvärras avsevärt, inte bara på grund av Grekland men också på grund av det fortsatt skakiga läget i Portugal, Irland, Spanien och Italien. De stora kapitaltillskotten har också mötts av oro för ökad inflation. Denna oro är berättigad, särskilt med tanke på att oljepriserna bara fortsätter att stiga. Men industrin dras fortfarande med ett stort kapacitetsöverskott och vi har hög arbetslöshet inom många områden, så därför ser vi ingen överhängande risk att inflationen tar fart den närmaste tiden. I november genomförde vi den årliga kundundersökningen och jag vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten och ge oss värdefulla synpunkter. De har redan lett till flera förändringar inom olika områden. Vissa av er har också säkert redan hört eller läst om att vi nyligen förvärvade ett antal kunder från Sydbank i Schweiz när denna bank beslutade att avsluta sin verksamhet där. Vi vill önska våra nya kunder varmt välkomna till Nordea. Vi hoppas att ni kommer att bli nöjda med oss. Medan jag skriver kan jag se en blå strimma på himlen utanför mitt fönster och det känns att våren snart är på väg. Jag hoppas på en ljusning även för Europa och finansmarknaden och att ni alla får en trevlig vår. Vänliga hälsningar Jhon Mortensen Editor: Detta material har sammanställts enligt avsnitt 21 i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader av Nordea Bank S.A. (Nordea) som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion (cssf.lu) och som i viss utsträckning regleras av Storbritanniens finansinspektion. Det här materialet är inte avsett att vara, och utgör inte heller, något erbjudande eller någon rekommendation om att köpa eller sälja vissa värdepapper. Inga hänsyn har tagits till enskilda personers ekonomiska eller skattemässiga situation, befintliga tillgångar och skulder, kunskapsnivå, placeringsmål och placeringshorisont, eller riskprofil, behov och önskemål. Alla åsikter och prognoser framförs i god tro, kan ändras utan varsel och är eventuellt endast relevanta på publiceringsdagen. Materialet kan bygga på eller innehålla uppgifter som kommer från externa källor som Nordea bedömer som tillförlitliga. Nordea kan emellertid inte garantera att uppgifterna är korrekta eller fullständiga. Innan du gör en placering rekommenderar vi att du alltid vänder dig till en ekonomisk rådgivare eller en skatterådgivare för att bland annat klargöra de eventuella riskerna med placeringen. Nordea ansvarar inte för placeringsbeslut som fattas utifrån detta material och för eventuella förluster som dessa kan medföra. Detta material får distribueras av Zürich-filialen till Nordea Bank S.A. i Luxemburg som står under tillsyn av Schweiz finansinspektion (finma.ch). Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att mångfaldiga, kopiera eller på annat sätt reproducera detta material. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Tel RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Tel Reg.no. CH Zürich

3 översikt Inneboende kraft Ända sedan oljekrisen 1973 har varje USA-regering haft samma dröm: att landet återigen blir 45 självförsörjande på energi. Och nu håller drömmen på att bli verklighet tack varje en rekordhög US PMI 40 oljeproduktion de senaste åtta åren, banbrytande innovationer på naturgasområdet och China lägre PMI 35 EC PMI efterfrågan hos konsumenterna Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Det var i början av 1950-talet som USA:s energiproduktion kom att understiga landets efterfrågan, men nu ser det ut som att man kan komma tillbaka till självförsörjning inom bara några år. Ny statistik visar att den inhemska produktionen nu täcker över 80 procent av landets energibehov, och det är den högsta nivån på 20 år. Detta är inte ett tillfälligt fenomen utan en ihållande trend. Vissa industriledare förutspår att det inte dröjer länge förrän USA kan bli nettoexportör av energi och att landet kan peta Ryssland från dess ställning som världens största energiproducent Flera faktorer ligger bakom den här utvecklingen. USA:s produktion av råolja har ökat stadigt, men den allra viktigaste faktorn är sannolikt den kraftigt ökade utvinningen av landets enorma reserver av skiffergas. Utvinningen har blivit möjlig tack vare en teknik som kallas hydraulisk spräckning. Det innebär att man under högt tryck sprutar in kemikalier, vatten och sand i skifferlagret så att sprickor uppstår och genom dessa når man fyndigheter som tidigare var utom räckhåll. Numera kan man dessutom borra horisontellt såväl som vertikalt nere i djupa bergsformationer och det gör att man kommer åt mer skiffergas än tidigare. Det har också blivit ekonomiskt lönsamt att återvända till fyndplatser som sedan länge övergetts och leta efter mer gas. Full gas i produktionen Den amerikanska produktionen av naturgas har ökat kraftigt de senaste åren, delvis tack vare den tekniska utvecklingen. Och produktionen förväntas fortsätta stiga under överskådlig tid. (Den storskaliga gasutvinningen har också fått genomslag på gaspriset. Fram till slutet av 2008 följdes gas- och oljepriset åt, men därefter har oljepriset mer än fördubblats samtidigt som gaspriset sjunkit brant.) Sedan 2007 har produktionen faktiskt stigit så mycket att regeringen överväger att bygga en exportterminal för naturgas. Man tror att USA till och med kan bli en nettoexportör av naturgas i början av 2020-talet. Skillnaden i prisutveckling mellan olja och naturgas Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Konsumenterna har också bidragit till att USA blir allt mer självförsörjande på energiområdet. Efter den senaste lågkonjunkturen har bränslesnåla bilar 11,000 blivit allt populärare och biltillverkarna hänger på trenden. 10,500 Konsumenterna har rent allmänt blivit mer energi- 10,000 och prismedvetna och därmed har efterfrågan på energi minskat. 9,500 Brent crude oil (LHS) Natural gas (RHS) Bränsle 9,000 för ekonomin Den ökade 8,500 gasutvinningen är inte okontroversiell ur miljösynpunkt, men rent ekonomiskt är 8,000 den lönsam. Den är ingen mirakelkur (olje- och gasproduktion utgör endast 1 procent av USA:s BNP) men vissa analytiker anser att den stigande produktionen kan skapa upp till en miljon arbetstillfällen de närmaste 20 åren, och att tillverkningsindustrin kan vässa sin konkurrenskraft med billigare naturgas. Och om samtidigt konsumenterna får lägre energiräkningar får de mer pengar över att spendera på annat, eller för att amortera skulder. Minskad energiimport skulle slutligen inte bara minska underskottet i USA:s handelsbalans, det skulle också innebära att rädslan för oljebrist får mindre inflytande över USA:s utrikespolitik, särskilt mot Mellanöstern. Källa: Bloomberg Nikkei index Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr NORDEA Investment News mars

4 obligationer och valutor På stadig kurs Den europeiska centralbanken, ECB, har höjt sin inflationsprognos för 2012, men trots detta väntas de korta marknadsräntorna ligga kvar på dagens nivåer på medellång sikt. ECB:s treåriga lån lyckades skapa ett andrum och banken räknar med fortsatt stabilisering i euroområdet. Det innebär att styrräntan sannolikt hålls oförändrad om inte läget förvärras ytterligare. 43% 50% 6% 14% 43% 27% 18% 49% Bonds Equity ECB har höjt sin inflationsprognos för 2012 till 2,4 procent från 2,0 procent och till 1,6 procent (1,5) för Det finns alltså inget större utrymme för ytterligare räntesänkningar den närmaste tiden. Tillväxtprognosen har skrivits ned till -0,1 procent från 0,3 procent för 2012, och till 1,1 procent (1,3) för Allt fler menar nu att Europa befinner sig i lågkonjunktur och att en långsam återhämtning är det bästa man kan hoppas på de närmaste åren. Oljepriset har dessutom stigit rejält sedan årsskiftet och krymper möjligheterna för ytterligare stimulans genom räntesänkningar. Europas ekonomi befinner sig i ett känsligt läge och kan lätt försämras ytterligare. USA har justerat upp sin BNP för fjärde kvartalet till 3,0 procent från 2,8 procent. Det tyder på ett visst mått av stabilitet i världens största ekonomi. Den privata konsumtionen har ökat mer än väntat och det stärker konjunkturutsikterna som i sin tur fått fart på börsen den senaste tiden. Bonds Republikanerna håller som bäst på att få fram en kandidat till presidentvalet i november. Mitt Romney väntas bli den som får möta Barack Obama. Romney är affärsman och före detta guvernör i Massachusetts. Han ställde upp som presidentkandidat för republikanerna 2008 men förlorade då mot John McCain. Man kan anföra att den amerikanska Europe centralbanken stödjer den sittande regeringen och nu när ekonomin ser ut att stabiliseras blir det sannolikt inga fler stödköp av statsobligationer. Equity Cash US Japan Emerging Markets Räntepapper Vi ligger på samma nivå som jämförelseindexet vad gäller vårt obligationsinnehav, och detta gäller både tillgångsfördelningen och löptiderna. Vi har neutral vikt inom statsobligationer, övervikt inom danska bostadsobligationer och fortsatt undervikt i företagsobligationer. Vårt största obligationsinnehav består av EU-obligationer som garanteras av samtliga 27 medlemsländer och danska bostadsobligationer med längre löptider. Valuta Den europeiska skuldkrisen har fått euron att minska i värde. Vi räknar med att USA får en bättre tillväxt än Europa och att skillnaden mellan dollarräntan och euroräntan fortsätter att öka på kort till medellång sikt och därför håller vi fast vid vår övervikt i dollar. Vi skulle också överväga att öka övervikten i dollar om omständigheterna är de rätta. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan handlats i ett snävt intervall gentemot euron. Vi räknar med att detta håller i sig på kort sikt, men förutspår större kursrörelser under Av de två håller vi den norska kronan högre tack vare ränteskillnaden och landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. Placeringar Cash lånefinansiering tendensprognos jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % 100% EUR Europe 4 NORDEA Investment News mars 2012 nu EUR/USD 1,3220 EUR/GBP 0,8380 EUR/CHF 1,2060 EUR/JPY 108,01 EUR/DKK 7,4350 EUR/NOK 7,4290 EUR/SEK 8,8820 USD/JPY 81,710 3 månaders prognos nu usa 10 år 2,02 3 månader 0,47 tyskland 10 år 1,80 3 månader 0,90 storbritannien 10 år 2,15 3 månader 1,04 3 månaders prognos nu sverige 10 år 1,83 3 månader 2,30 danmark 10 år 1,84 3 månader 0,99 norge 10 år 2,58 3 månader 2,38 3 månaders prognos

5 aktier Redo att köpa när börsen går ned Brent crude oil (LHS) Vi inledde året med övervikt i aktier men under börsuppgången har vi successivt sålt av och i dag har vi 20 Natural gas (RHS) istället undervikt. Just nu väntar vi på bakslaget som ännu inte har inträffat. Men när börsen vänder ned 0 är vi redo att ta vara på köptillfället. Vi är övertygade om att man måste arbeta aktivt med tillgångsfördelningen för att lyckas med sina placeringar under Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan Kapitaltillskott De flesta börser har gått upp sedan årsskiftet. Vi menar att den främsta orsaken till detta är ECB:s generösa lån till de europeiska bankerna som gjort det lättare både för stater och företag att ta upp lån på obligationsmarknaden. Detta har i sin tur också fått börserna att repa mod. En annan viktig orsak är att den amerikanska sysselsättningen fått ett skapligt lyft. Svag lönsamhet Företagens vinster har däremot inte bidragit till börsuppgången. Antalet positiva överraskningar bland de amerikanska bokslutskommunikéerna har inte varit så lågt på tre år. Vinstmarginalerna sjönk faktiskt under fjärde kvartalet och om inte Apple hade lagt fram en extremt bra rapport så hade de sammantagna siffrorna sett ännu värre ut. Under andra halvåret i fjol skrev börsanalytikerna ned sina prognoser med besked. Vid det här laget hade vi hoppats på mer stabila prognoser, men nedrevideringarna bara fortsätter. De senaste månaderna har det gått sex prognoshöjningar på tio prognossänkningar. Hittills i år har resultatprognoserna för 2012 sänkts med cirka 3 procent. Vi har länge ansett att resultatprognoserna varit för optimistiska och det verkar som analytikerkåren gett oss rätt i detta. Men i takt med att prognoserna blir allt försiktigare borde det bli lite lättare för företagen att komma med positiva överraskningar framöver. 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 Håll ett öga på Japan Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 exportindustri är en av världens mest valutakänsliga och flera års underläge mot en allt starkare yen har nu brutits tack vare att yenen börjat försvagas. Om yenens värde fortsätter att minska kan japanska aktier få en rejäl skjuts uppåt. Många marknadsaktörer sitter dessutom med undervikt i japanska aktier, så efterfrågan kan bli stor om läget förändras till det bättre. Våra innehav i Japan har neutral vikt, men vi följer utvecklingen noga och vi kan komma att köpa mer när vi känner oss säkra på att valutan rör sig i rätt riktning. Nikkei index Källa: Bloomberg Håll ett öga på Japan Efter förra vårens tragiska tsunami och kärnkraftsolycka har japanska aktier i stort försvunnit från radarn. Men detta kan vara på gång att förändras. Hittills i år har den japanska börsen legat i den övre delen av uppgångsligan och Nikkei 225-indexet har stigit med 17 procent. Visst har Japan problem att lösa på både kort och lång sikt, till exempel den ålderstigna befolkningsstrukturen och de svaga företagsvinsterna. Men landets stora NORDEA Investment News mars

6 tillgångsfördelning Nordamerika Norden Europa 15% 15% 45% 45% 14% 14% 7% 7% 40% 40% 30% 30% Japan ECB har gjort sin bit Riskaptiten har kommit tillbaka på bred front den senaste tiden. För bara tre månader sedan låg den italienska 2-årsräntan över 7 procent och det fanns oro över en upplösning av eurosamarbetet. Men mycket kan hända på finansmarknaden på tre månader. Medelriskportfölj 40% 40% 40% 15% 15% 10% NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% 5% Kontanter 10% 25% 50% 45% 45% 53% REKOMMENDATIONER Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Bonds Aktier Kontanter Equity Cash Equity Equity Cash Cash Europe US Japan Growth Markets Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% Usa 25% Japan 5% Tillväxtmarknader 10% Vi rekommenderar just nu en liten undervikt för aktier, neutral för obligationer och övervikt för likvida medel. Vi överväger att öka andelen aktier. Vad gäller valutor har vi kvar övervikten i amerikanska dollar. Vad gäller aktier har vi undervikt i Europa som vi tror får en fortsatt dyster ekonomisk utveckling. Istället har vi övervikt i aktier från tillväxtländer. Vi tror 100% på Euro 100% energi Euro och hälsovård och våra största undervikter finns just nu inom 100% EUR konsument sällanköp och IT. Vad gäller obligationer så har vi mer danska bostadsobligationer, lika mycket statsobligationer och mindre företagsobligationer än vårt jämförelseindex. Vi har sålt alla våra danska bostadsobligationer med 5 procents kupong och 30-årig löptid och istället köpt 30-åriga obligationer med 4 procents kupong. 7% 23% 5% 40% 25% 10% 12% 12% 17% 7% 23% 50% Bonds Equity Cash 58% 58% 53% Europe Europe Europe Europa USA Japan Tillväxtmarknader US US Japan Japan US Japan Emerging Emerging Markets Markets Growth Markets 100% EUR Det främsta skälet till att stämningsläget förändrats så radikalt är den europeiska centralbankens krislån som presenterades i november och förmedlades i december och februari. ECB har erbjudit Europas banker lån till 1 procents ränta och tanken är att bankerna i sin tur ska använda lånen till att köpa exempelvis italienska och spanska statsobligationer. Och när lånen sedan ska betalas tillbaka om tre år kan bankerna sannolikt bokföra en i det närmaste riskfri vinst. Bankerna har tagit emot cirka 500 miljarder euro och lånen har fått avsedd effekt: statsräntorna har sjunkit och det har blivit enklare för enskilda länder att ta upp lån på marknaden, oron för euroområdet har minskat och bankernas upplåningssituation har förbättrats. Lånen har alltså hjälpt stater och banker, men utlåningen till den privata sektorn har inte ökat nämnvärt. Detta är emellertid inte centralbankens uppgift och vi är helt eniga med ECB att de nu har gjort vad de kan för att komma till rätta med finanskrisen och att bollen nu är hos politikerna. Det behövs fortfarande strukturreformer, alltså åtgärder som gör att farten hålls uppe i ekonomin trots åtstramningspolitiken. Vi bedömer att en stor del av de goda nyheterna redan räknats in i dagens marknadskurser. Därför har vi fördelat våra tillgångsslag så att vi för närvarande har undervikt i aktier, ett neutralt obligationsinnehav och övervikt i likvida medel. Det ger oss möjlighet att snabbt öka våra innehav i aktier (eller högriskobligationer) om det blir en rekyl nedåt för dessa tillgångsslag. 6 NORDEA Investment News mars 2012

7 Dantrust II intressant 112 fond för 110 riskmedvetna nordeanyheter Dantrust II är en hävstångsfond som placerar 104 i danska bostadsobligationer. Fonden startades Eftersom fonden använder hävstång genom lån 102 passar Dantrust II bäst för dig som har en spartid på 3 5 år, 100 och/eller vill sprida risken i en större värdepappersportfölj. I dagens ekonomiska läge är det många som 98 räknar med att de låga räntorna håller i sig under en längre tid och det gör Dantrust II till ett intressant alternativ för riskmedvetna. Jan-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Apr-12 Fondens placeringsmål är att uppnå hög avkastning på lång sikt genom att placera i danska bostadsobligationer med låg kreditvärdighet. Alla insättningar placeras direkt i obligationer. Fonden tar samtidigt upp ett lån (som ofta är fyra gånger insättningsbeloppet) i euro, danska kronor eller schweizerfranc, och det placeras också i obligationer. Enkelt uttryckt försöker förvaltaren tjäna pengar på spannet mellan de danska bostadsobligationernas räntor och värdeutveckling, och de korta marknadsräntorna. Att ta lån medför förstås kostnader som dras från fondens avkastning. Aktiv riskhantering Danska bostadsobligationer är extremt stabila värdepapper. Cirka 30 procent av obligationerna har återköpsrätt. Det innebär att gäldenären när som helst kan köpa tillbaka obligationen genom att betala tillbaka kapitalbeloppet. Fondens värde påverkas alltså av ränterisk, kreditrisk och återköpsrisk. De två sistnämnda riskerna medför emellertid att bostadsobligationer åtminstone har högre ränta än statsobligationer. Danska bostadsobligationer har emellertid aldrig drabbats av betalningsinställelse, så hittills har kreditrisken endast varit teoretisk. Fondens duration förvaltas aktivt genom placeringar i danska bostadsobligationer med olika räntor. När marknaden är stabil uppgår fondens belåning till fyra gånger förmögenheten och belåningen förändras om och när marknadsläget förändras. Belåningsgraden kan ligga mellan noll och sju gånger fondförmögenheten. Det neutrala läget är fyra gånger. Lånen tas i euro, danska kronor och schweizerfranc (högst 50 procent). Den aktiva förvaltningen omfattar således fondens duration (ränterisk), belåningsgrad och valutaexponering, och målet med förvaltningen är att uppnå en stabil avkastning. Dantrust II måste ändå betraktas som en högriskfond, dels för att den använder hävstång och dels för att fonden är Danska bostadsobligationer: hög kreditkvalitet Germany 3-7 Danish Callable Bonds Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Germany 3-7 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. utsatt för såväl valutarisk som marknadsrisk. Du ska vara medveten om att de pengar du placerar i en fond både kan öka och minska i värde, och att det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Utsikter Under de närmaste åren beräknas Europa (och Danmark) få en mycket måttlig ekonomisk tillväxt till följd av åtstramningar för att minska statsskulderna. I det här läget förblir räntorna låga och det talar för danska bostadsobligationer eftersom de erbjuder mycket attraktiva räntor jämfört med de korta marknadsräntorna. Lägsta insättning är danska kronor eller motsvarande i annan valuta. Innan du börjar spara i en Nordeafond bör du läsa det aktuella prospektet som du kan få av din rådgivare eller beställa från Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg. Den här artikeln bygger på information från fondens prospekt. Danish Callable Bonds Källa: Nordea Bank S.A. Detta är så kallat marknadsföringsmaterial som inte utformats enligt kraven i de lagar och förordningar som fastställts för att främja investeringsanalysernas oberoende och som inte omfattas av några förbud mot handel före spridningen av investeringsanalyserna. Detta material har utformats enligt Nordeas riktlinjer för intressekonflikter, som finns på nordea.com/mifid. NORDEA Investment News mars

8 nordeanyheter Varning för bluffmejl Nätfiske (phishing) är en form av nätbedrägeri som tyvärr blir allt vanligare. Om och om igen får vi höra från våra kunder att de fått e-post som vill lura av dem koder eller kreditkortsuppgifter. Nätfiske går ut på att lura människor att uppge sina inloggnings- eller kreditkortsuppgifter eller andra koder genom e-postmeddelanden som ser ut att komma från ett pålitligt företag. E-breven kan innehålla en länk till en falsk hemsida som kan vara så förvillande lik den riktiga att det vid första anblick kan vara väldigt svårt att skilja dem åt. Ofta utger sig e-breven för att komma från en bank. Sådana e-brev innehåller vanligtvis en länk till en falsk inloggningssida där mottagaren uppmanas att logga in på sitt konto. Nätfiske är ett mycket billigt sätt för bedragare att nå ut till ett stort antal människor. Sådana här massmejl kan ha miljontals mottagare, men det räcker att en handfull människor uppger sina koder för att bedrägeriet ska lyckas. Nordea för inget register över kundernas e-postadresser som bedragare kan hacka sig in i, men det finns internationellt en laglig försäljning av e-postadresser och även en olaglig sådan. E-postadresser kan också lätt fångas upp på internet av program som automatiskt söker av nätet. Kom ihåg! Nordea ber aldrig någon kund att logga in på nätbanken Tjänster via e-post. Nordea ber aldrig om dina lösenord eller ditt kreditkortsnummer via e-post. Gå aldrig in på Nordeas nätbank genom att klicka på en länk i ett meddelande. Skriv alltid in adressen direkt i webbläsaren. Tack för visat förtroende! För några månader sedan genomförde vi vår årliga kundbarometer där ni kunder får berätta vad ni tycker om våra produkter och tjänster. Enkätsvaren visar att ni fortsatt är mycket nöjda med oss. För några månader sedan genomförde vi vår årliga kundbarometer där ni kunder får berätta vad ni tycker om våra produkter och tjänster. Enkätsvaren visar att ni fortsatt är mycket nöjda med oss. Vi är väldigt glada över detta, särskilt med tanke på att enkäten genomfördes i ett väldigt skakigt läge finansmarknaden var i gungning och den europeiska skuldkrisen dominerade rubrikerna. I sådana situationer brukar nämligen kundnöjdheten minska. Enkäten visade återigen att ni kunder fäster stort värde vid att ha en tät kontakt med era rådgivare. Och täta kontakter blir ännu viktigare när läget är osäkert i ekonomin och på marknaden. Då förväntar ni er regelbundna uppdateringar och tillförlitlig information om vad som händer. Vår viktigaste uppgift blir därför att se till att vi bibehåller en tät kontakt med er även i framtiden. Enkäten pekade också på områden där vi kan förbättra oss och vi har redan börjat planera åtgärder som ska genomföras under Avslutningsvis vill vi tacka er för det förtroende som ni visar oss! 8 NORDEA Investment News mars 2012

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren Tidningen om guld och investering Nr. 3 Våren 2013 Guldbladet Ni måste göra ett val lita på guldets naturliga stabilitet eller regeringsmedlemmarnas ärlighet och intelligens. Och med full respekt för dessa

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer