Marknadsnytt. Nordeanyheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt. Nordeanyheter"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa åtgärder vidtagits för att få bankerna på rätt köl, och detta har skapat försiktig optimism. Vi minskade nyligen vårt obligationsinnehav från övervikt till neutral, men vi är medvetna om att återhämtningen är bräcklig och därför behåller vi än så länge en undervikt i aktier. Översikt Utsikterna för världsekonomin har förbättrats markant under det senaste kvartalet. Utvecklingen i USA fortsätter att förbrylla skeptikerna, Kinas ekonomi kan fortfarande mjuklanda och förtroendebarometrarna i Europa har stigit rejält. Men inflationen kan bli ett problem längre fram, särskilt om oljepriset fortsätter att stiga. Och även om tillväxten håller på att stabiliseras så är det långt ifrån säkert om den är hållbar. Västländerna måste få bukt med sina enorma budgetunderskott, och det kräver sannolikt åtstramningar som kan hämma tillväxten. Valuta Vi håller fast vid en taktisk övervikt i dollar och vi är inte främmande för att öka den om omständigheterna är de rätta. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda lånevaluta. Obligationer Vi har en neutral vikt för statsobligationer, övervikt för danska bostadsobligationer och obligationer från tillväxtländerna samt undervikt för företagsobligationer. 80 procent av våra statsobligationer utgörs av EU- och EIB-papper, och resterande delen består av franska statsobligationer. Vår löptid ligger i linje med jämförelseindexets löptid. Aktier Tillväxttakten i företagsvinsterna ser ut att mattas av och aktievärderingarna är inte lika attraktiva som tidigare, även om de fortfarande står sig bra i jämförelse med vissa alternativ, till exempel statsobligationer. Vad gäller den geografiska fördelningen har vi nu bara övervikt i tillväxtländer. Vi har neutral vikt i Japan, Norden och Storbritannien och undervikt i Centraleuropa och USA. Vad gäller branscher så har vi just nu övervikt i energi, råvaror, telekom och hälsovård. De branscher som vi tror minst på är kraftförsörjning, IT och konsument sällanköp. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordeanyheter Inköpschefsindex stabiliseras Dantrust II intressant fond för riskmedvetna Varning för bluffmejl Tack för visat förtroende! US PMI 40 China PMI 35 EC PMI 30 Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 NORDEA Investment News mars

2 ledare Är eurokrisen över? Om man ser till hur positivt finansmarknaden, och då särskilt börsen, utvecklats de senaste månaderna kan man nästan börja tro det. Den europeiska centralbankens stora kapitalinjektioner har varit avgörande för den senaste tidens uppgång. Men andra faktorer har också spelat in. Greklands skuldproblem håller på att lösas, eller åtminstone minskas till hanterbar storlek, och vi har fått en finanspakt som ger oss realistiska förhoppningar om en långsiktig lösning. Det verkar som Europas politiker nu på allvar försöker lösa krisen. Det finns naturligtvis fortfarande mycket som kan gå fel och vi kan inte utesluta nya kriser och nya framstressade lösningar. Men rent allmänt finns det fog för uppfattningen att vi rör oss mot en lösning för Europa. Vad innebär detta för marknaden? Det är inte helt klart just nu. Vi har som sagt fått en hygglig börsuppgång som nu också åtföljts av en mindre korrigering. De omfattande ECB-lånen har varit en viktig orsak till uppgången, men för att den ska fortsätta och bli hållbar krävs nog en mer robust ekonomisk tillväxt. På det stora hela är vi dock positiva. Och naturligtvis kan situationen i Europa också förvärras avsevärt, inte bara på grund av Grekland men också på grund av det fortsatt skakiga läget i Portugal, Irland, Spanien och Italien. De stora kapitaltillskotten har också mötts av oro för ökad inflation. Denna oro är berättigad, särskilt med tanke på att oljepriserna bara fortsätter att stiga. Men industrin dras fortfarande med ett stort kapacitetsöverskott och vi har hög arbetslöshet inom många områden, så därför ser vi ingen överhängande risk att inflationen tar fart den närmaste tiden. I november genomförde vi den årliga kundundersökningen och jag vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten och ge oss värdefulla synpunkter. De har redan lett till flera förändringar inom olika områden. Vissa av er har också säkert redan hört eller läst om att vi nyligen förvärvade ett antal kunder från Sydbank i Schweiz när denna bank beslutade att avsluta sin verksamhet där. Vi vill önska våra nya kunder varmt välkomna till Nordea. Vi hoppas att ni kommer att bli nöjda med oss. Medan jag skriver kan jag se en blå strimma på himlen utanför mitt fönster och det känns att våren snart är på väg. Jag hoppas på en ljusning även för Europa och finansmarknaden och att ni alla får en trevlig vår. Vänliga hälsningar Jhon Mortensen Editor: Detta material har sammanställts enligt avsnitt 21 i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader av Nordea Bank S.A. (Nordea) som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion (cssf.lu) och som i viss utsträckning regleras av Storbritanniens finansinspektion. Det här materialet är inte avsett att vara, och utgör inte heller, något erbjudande eller någon rekommendation om att köpa eller sälja vissa värdepapper. Inga hänsyn har tagits till enskilda personers ekonomiska eller skattemässiga situation, befintliga tillgångar och skulder, kunskapsnivå, placeringsmål och placeringshorisont, eller riskprofil, behov och önskemål. Alla åsikter och prognoser framförs i god tro, kan ändras utan varsel och är eventuellt endast relevanta på publiceringsdagen. Materialet kan bygga på eller innehålla uppgifter som kommer från externa källor som Nordea bedömer som tillförlitliga. Nordea kan emellertid inte garantera att uppgifterna är korrekta eller fullständiga. Innan du gör en placering rekommenderar vi att du alltid vänder dig till en ekonomisk rådgivare eller en skatterådgivare för att bland annat klargöra de eventuella riskerna med placeringen. Nordea ansvarar inte för placeringsbeslut som fattas utifrån detta material och för eventuella förluster som dessa kan medföra. Detta material får distribueras av Zürich-filialen till Nordea Bank S.A. i Luxemburg som står under tillsyn av Schweiz finansinspektion (finma.ch). Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att mångfaldiga, kopiera eller på annat sätt reproducera detta material. Nordea Bank S.A. 562, Rue de Neudorf (PO Box 562) L-2015 Luxembourg Tel RCSL B Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Switzerland Tel Reg.no. CH Zürich

3 översikt Inneboende kraft Ända sedan oljekrisen 1973 har varje USA-regering haft samma dröm: att landet återigen blir 45 självförsörjande på energi. Och nu håller drömmen på att bli verklighet tack varje en rekordhög US PMI 40 oljeproduktion de senaste åtta åren, banbrytande innovationer på naturgasområdet och China lägre PMI 35 EC PMI efterfrågan hos konsumenterna Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Det var i början av 1950-talet som USA:s energiproduktion kom att understiga landets efterfrågan, men nu ser det ut som att man kan komma tillbaka till självförsörjning inom bara några år. Ny statistik visar att den inhemska produktionen nu täcker över 80 procent av landets energibehov, och det är den högsta nivån på 20 år. Detta är inte ett tillfälligt fenomen utan en ihållande trend. Vissa industriledare förutspår att det inte dröjer länge förrän USA kan bli nettoexportör av energi och att landet kan peta Ryssland från dess ställning som världens största energiproducent Flera faktorer ligger bakom den här utvecklingen. USA:s produktion av råolja har ökat stadigt, men den allra viktigaste faktorn är sannolikt den kraftigt ökade utvinningen av landets enorma reserver av skiffergas. Utvinningen har blivit möjlig tack vare en teknik som kallas hydraulisk spräckning. Det innebär att man under högt tryck sprutar in kemikalier, vatten och sand i skifferlagret så att sprickor uppstår och genom dessa når man fyndigheter som tidigare var utom räckhåll. Numera kan man dessutom borra horisontellt såväl som vertikalt nere i djupa bergsformationer och det gör att man kommer åt mer skiffergas än tidigare. Det har också blivit ekonomiskt lönsamt att återvända till fyndplatser som sedan länge övergetts och leta efter mer gas. Full gas i produktionen Den amerikanska produktionen av naturgas har ökat kraftigt de senaste åren, delvis tack vare den tekniska utvecklingen. Och produktionen förväntas fortsätta stiga under överskådlig tid. (Den storskaliga gasutvinningen har också fått genomslag på gaspriset. Fram till slutet av 2008 följdes gas- och oljepriset åt, men därefter har oljepriset mer än fördubblats samtidigt som gaspriset sjunkit brant.) Sedan 2007 har produktionen faktiskt stigit så mycket att regeringen överväger att bygga en exportterminal för naturgas. Man tror att USA till och med kan bli en nettoexportör av naturgas i början av 2020-talet. Skillnaden i prisutveckling mellan olja och naturgas Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan-13 Konsumenterna har också bidragit till att USA blir allt mer självförsörjande på energiområdet. Efter den senaste lågkonjunkturen har bränslesnåla bilar 11,000 blivit allt populärare och biltillverkarna hänger på trenden. 10,500 Konsumenterna har rent allmänt blivit mer energi- 10,000 och prismedvetna och därmed har efterfrågan på energi minskat. 9,500 Brent crude oil (LHS) Natural gas (RHS) Bränsle 9,000 för ekonomin Den ökade 8,500 gasutvinningen är inte okontroversiell ur miljösynpunkt, men rent ekonomiskt är 8,000 den lönsam. Den är ingen mirakelkur (olje- och gasproduktion utgör endast 1 procent av USA:s BNP) men vissa analytiker anser att den stigande produktionen kan skapa upp till en miljon arbetstillfällen de närmaste 20 åren, och att tillverkningsindustrin kan vässa sin konkurrenskraft med billigare naturgas. Och om samtidigt konsumenterna får lägre energiräkningar får de mer pengar över att spendera på annat, eller för att amortera skulder. Minskad energiimport skulle slutligen inte bara minska underskottet i USA:s handelsbalans, det skulle också innebära att rädslan för oljebrist får mindre inflytande över USA:s utrikespolitik, särskilt mot Mellanöstern. Källa: Bloomberg Nikkei index Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr NORDEA Investment News mars

4 obligationer och valutor På stadig kurs Den europeiska centralbanken, ECB, har höjt sin inflationsprognos för 2012, men trots detta väntas de korta marknadsräntorna ligga kvar på dagens nivåer på medellång sikt. ECB:s treåriga lån lyckades skapa ett andrum och banken räknar med fortsatt stabilisering i euroområdet. Det innebär att styrräntan sannolikt hålls oförändrad om inte läget förvärras ytterligare. 43% 50% 6% 14% 43% 27% 18% 49% Bonds Equity ECB har höjt sin inflationsprognos för 2012 till 2,4 procent från 2,0 procent och till 1,6 procent (1,5) för Det finns alltså inget större utrymme för ytterligare räntesänkningar den närmaste tiden. Tillväxtprognosen har skrivits ned till -0,1 procent från 0,3 procent för 2012, och till 1,1 procent (1,3) för Allt fler menar nu att Europa befinner sig i lågkonjunktur och att en långsam återhämtning är det bästa man kan hoppas på de närmaste åren. Oljepriset har dessutom stigit rejält sedan årsskiftet och krymper möjligheterna för ytterligare stimulans genom räntesänkningar. Europas ekonomi befinner sig i ett känsligt läge och kan lätt försämras ytterligare. USA har justerat upp sin BNP för fjärde kvartalet till 3,0 procent från 2,8 procent. Det tyder på ett visst mått av stabilitet i världens största ekonomi. Den privata konsumtionen har ökat mer än väntat och det stärker konjunkturutsikterna som i sin tur fått fart på börsen den senaste tiden. Bonds Republikanerna håller som bäst på att få fram en kandidat till presidentvalet i november. Mitt Romney väntas bli den som får möta Barack Obama. Romney är affärsman och före detta guvernör i Massachusetts. Han ställde upp som presidentkandidat för republikanerna 2008 men förlorade då mot John McCain. Man kan anföra att den amerikanska Europe centralbanken stödjer den sittande regeringen och nu när ekonomin ser ut att stabiliseras blir det sannolikt inga fler stödköp av statsobligationer. Equity Cash US Japan Emerging Markets Räntepapper Vi ligger på samma nivå som jämförelseindexet vad gäller vårt obligationsinnehav, och detta gäller både tillgångsfördelningen och löptiderna. Vi har neutral vikt inom statsobligationer, övervikt inom danska bostadsobligationer och fortsatt undervikt i företagsobligationer. Vårt största obligationsinnehav består av EU-obligationer som garanteras av samtliga 27 medlemsländer och danska bostadsobligationer med längre löptider. Valuta Den europeiska skuldkrisen har fått euron att minska i värde. Vi räknar med att USA får en bättre tillväxt än Europa och att skillnaden mellan dollarräntan och euroräntan fortsätter att öka på kort till medellång sikt och därför håller vi fast vid vår övervikt i dollar. Vi skulle också överväga att öka övervikten i dollar om omständigheterna är de rätta. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan handlats i ett snävt intervall gentemot euron. Vi räknar med att detta håller i sig på kort sikt, men förutspår större kursrörelser under Av de två håller vi den norska kronan högre tack vare ränteskillnaden och landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. Placeringar Cash lånefinansiering tendensprognos jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % 100% EUR Europe 4 NORDEA Investment News mars 2012 nu EUR/USD 1,3220 EUR/GBP 0,8380 EUR/CHF 1,2060 EUR/JPY 108,01 EUR/DKK 7,4350 EUR/NOK 7,4290 EUR/SEK 8,8820 USD/JPY 81,710 3 månaders prognos nu usa 10 år 2,02 3 månader 0,47 tyskland 10 år 1,80 3 månader 0,90 storbritannien 10 år 2,15 3 månader 1,04 3 månaders prognos nu sverige 10 år 1,83 3 månader 2,30 danmark 10 år 1,84 3 månader 0,99 norge 10 år 2,58 3 månader 2,38 3 månaders prognos

5 aktier Redo att köpa när börsen går ned Brent crude oil (LHS) Vi inledde året med övervikt i aktier men under börsuppgången har vi successivt sålt av och i dag har vi 20 Natural gas (RHS) istället undervikt. Just nu väntar vi på bakslaget som ännu inte har inträffat. Men när börsen vänder ned 0 är vi redo att ta vara på köptillfället. Vi är övertygade om att man måste arbeta aktivt med tillgångsfördelningen för att lyckas med sina placeringar under Mar-06 Aug-07 Dec-08 May-10 Sep-11 Jan Kapitaltillskott De flesta börser har gått upp sedan årsskiftet. Vi menar att den främsta orsaken till detta är ECB:s generösa lån till de europeiska bankerna som gjort det lättare både för stater och företag att ta upp lån på obligationsmarknaden. Detta har i sin tur också fått börserna att repa mod. En annan viktig orsak är att den amerikanska sysselsättningen fått ett skapligt lyft. Svag lönsamhet Företagens vinster har däremot inte bidragit till börsuppgången. Antalet positiva överraskningar bland de amerikanska bokslutskommunikéerna har inte varit så lågt på tre år. Vinstmarginalerna sjönk faktiskt under fjärde kvartalet och om inte Apple hade lagt fram en extremt bra rapport så hade de sammantagna siffrorna sett ännu värre ut. Under andra halvåret i fjol skrev börsanalytikerna ned sina prognoser med besked. Vid det här laget hade vi hoppats på mer stabila prognoser, men nedrevideringarna bara fortsätter. De senaste månaderna har det gått sex prognoshöjningar på tio prognossänkningar. Hittills i år har resultatprognoserna för 2012 sänkts med cirka 3 procent. Vi har länge ansett att resultatprognoserna varit för optimistiska och det verkar som analytikerkåren gett oss rätt i detta. Men i takt med att prognoserna blir allt försiktigare borde det bli lite lättare för företagen att komma med positiva överraskningar framöver. 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 Håll ett öga på Japan Feb-11 Apr-11 Jun-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 exportindustri är en av världens mest valutakänsliga och flera års underläge mot en allt starkare yen har nu brutits tack vare att yenen börjat försvagas. Om yenens värde fortsätter att minska kan japanska aktier få en rejäl skjuts uppåt. Många marknadsaktörer sitter dessutom med undervikt i japanska aktier, så efterfrågan kan bli stor om läget förändras till det bättre. Våra innehav i Japan har neutral vikt, men vi följer utvecklingen noga och vi kan komma att köpa mer när vi känner oss säkra på att valutan rör sig i rätt riktning. Nikkei index Källa: Bloomberg Håll ett öga på Japan Efter förra vårens tragiska tsunami och kärnkraftsolycka har japanska aktier i stort försvunnit från radarn. Men detta kan vara på gång att förändras. Hittills i år har den japanska börsen legat i den övre delen av uppgångsligan och Nikkei 225-indexet har stigit med 17 procent. Visst har Japan problem att lösa på både kort och lång sikt, till exempel den ålderstigna befolkningsstrukturen och de svaga företagsvinsterna. Men landets stora NORDEA Investment News mars

6 tillgångsfördelning Nordamerika Norden Europa 15% 15% 45% 45% 14% 14% 7% 7% 40% 40% 30% 30% Japan ECB har gjort sin bit Riskaptiten har kommit tillbaka på bred front den senaste tiden. För bara tre månader sedan låg den italienska 2-årsräntan över 7 procent och det fanns oro över en upplösning av eurosamarbetet. Men mycket kan hända på finansmarknaden på tre månader. Medelriskportfölj 40% 40% 40% 15% 15% 10% NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% 5% Kontanter 10% 25% 50% 45% 45% 53% REKOMMENDATIONER Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Bonds Aktier Kontanter Equity Cash Equity Equity Cash Cash Europe US Japan Growth Markets Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% Usa 25% Japan 5% Tillväxtmarknader 10% Vi rekommenderar just nu en liten undervikt för aktier, neutral för obligationer och övervikt för likvida medel. Vi överväger att öka andelen aktier. Vad gäller valutor har vi kvar övervikten i amerikanska dollar. Vad gäller aktier har vi undervikt i Europa som vi tror får en fortsatt dyster ekonomisk utveckling. Istället har vi övervikt i aktier från tillväxtländer. Vi tror 100% på Euro 100% energi Euro och hälsovård och våra största undervikter finns just nu inom 100% EUR konsument sällanköp och IT. Vad gäller obligationer så har vi mer danska bostadsobligationer, lika mycket statsobligationer och mindre företagsobligationer än vårt jämförelseindex. Vi har sålt alla våra danska bostadsobligationer med 5 procents kupong och 30-årig löptid och istället köpt 30-åriga obligationer med 4 procents kupong. 7% 23% 5% 40% 25% 10% 12% 12% 17% 7% 23% 50% Bonds Equity Cash 58% 58% 53% Europe Europe Europe Europa USA Japan Tillväxtmarknader US US Japan Japan US Japan Emerging Emerging Markets Markets Growth Markets 100% EUR Det främsta skälet till att stämningsläget förändrats så radikalt är den europeiska centralbankens krislån som presenterades i november och förmedlades i december och februari. ECB har erbjudit Europas banker lån till 1 procents ränta och tanken är att bankerna i sin tur ska använda lånen till att köpa exempelvis italienska och spanska statsobligationer. Och när lånen sedan ska betalas tillbaka om tre år kan bankerna sannolikt bokföra en i det närmaste riskfri vinst. Bankerna har tagit emot cirka 500 miljarder euro och lånen har fått avsedd effekt: statsräntorna har sjunkit och det har blivit enklare för enskilda länder att ta upp lån på marknaden, oron för euroområdet har minskat och bankernas upplåningssituation har förbättrats. Lånen har alltså hjälpt stater och banker, men utlåningen till den privata sektorn har inte ökat nämnvärt. Detta är emellertid inte centralbankens uppgift och vi är helt eniga med ECB att de nu har gjort vad de kan för att komma till rätta med finanskrisen och att bollen nu är hos politikerna. Det behövs fortfarande strukturreformer, alltså åtgärder som gör att farten hålls uppe i ekonomin trots åtstramningspolitiken. Vi bedömer att en stor del av de goda nyheterna redan räknats in i dagens marknadskurser. Därför har vi fördelat våra tillgångsslag så att vi för närvarande har undervikt i aktier, ett neutralt obligationsinnehav och övervikt i likvida medel. Det ger oss möjlighet att snabbt öka våra innehav i aktier (eller högriskobligationer) om det blir en rekyl nedåt för dessa tillgångsslag. 6 NORDEA Investment News mars 2012

7 Dantrust II intressant 112 fond för 110 riskmedvetna nordeanyheter Dantrust II är en hävstångsfond som placerar 104 i danska bostadsobligationer. Fonden startades Eftersom fonden använder hävstång genom lån 102 passar Dantrust II bäst för dig som har en spartid på 3 5 år, 100 och/eller vill sprida risken i en större värdepappersportfölj. I dagens ekonomiska läge är det många som 98 räknar med att de låga räntorna håller i sig under en längre tid och det gör Dantrust II till ett intressant alternativ för riskmedvetna. Jan-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Apr-12 Fondens placeringsmål är att uppnå hög avkastning på lång sikt genom att placera i danska bostadsobligationer med låg kreditvärdighet. Alla insättningar placeras direkt i obligationer. Fonden tar samtidigt upp ett lån (som ofta är fyra gånger insättningsbeloppet) i euro, danska kronor eller schweizerfranc, och det placeras också i obligationer. Enkelt uttryckt försöker förvaltaren tjäna pengar på spannet mellan de danska bostadsobligationernas räntor och värdeutveckling, och de korta marknadsräntorna. Att ta lån medför förstås kostnader som dras från fondens avkastning. Aktiv riskhantering Danska bostadsobligationer är extremt stabila värdepapper. Cirka 30 procent av obligationerna har återköpsrätt. Det innebär att gäldenären när som helst kan köpa tillbaka obligationen genom att betala tillbaka kapitalbeloppet. Fondens värde påverkas alltså av ränterisk, kreditrisk och återköpsrisk. De två sistnämnda riskerna medför emellertid att bostadsobligationer åtminstone har högre ränta än statsobligationer. Danska bostadsobligationer har emellertid aldrig drabbats av betalningsinställelse, så hittills har kreditrisken endast varit teoretisk. Fondens duration förvaltas aktivt genom placeringar i danska bostadsobligationer med olika räntor. När marknaden är stabil uppgår fondens belåning till fyra gånger förmögenheten och belåningen förändras om och när marknadsläget förändras. Belåningsgraden kan ligga mellan noll och sju gånger fondförmögenheten. Det neutrala läget är fyra gånger. Lånen tas i euro, danska kronor och schweizerfranc (högst 50 procent). Den aktiva förvaltningen omfattar således fondens duration (ränterisk), belåningsgrad och valutaexponering, och målet med förvaltningen är att uppnå en stabil avkastning. Dantrust II måste ändå betraktas som en högriskfond, dels för att den använder hävstång och dels för att fonden är Danska bostadsobligationer: hög kreditkvalitet Germany 3-7 Danish Callable Bonds Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Germany 3-7 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. utsatt för såväl valutarisk som marknadsrisk. Du ska vara medveten om att de pengar du placerar i en fond både kan öka och minska i värde, och att det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Utsikter Under de närmaste åren beräknas Europa (och Danmark) få en mycket måttlig ekonomisk tillväxt till följd av åtstramningar för att minska statsskulderna. I det här läget förblir räntorna låga och det talar för danska bostadsobligationer eftersom de erbjuder mycket attraktiva räntor jämfört med de korta marknadsräntorna. Lägsta insättning är danska kronor eller motsvarande i annan valuta. Innan du börjar spara i en Nordeafond bör du läsa det aktuella prospektet som du kan få av din rådgivare eller beställa från Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg. Den här artikeln bygger på information från fondens prospekt. Danish Callable Bonds Källa: Nordea Bank S.A. Detta är så kallat marknadsföringsmaterial som inte utformats enligt kraven i de lagar och förordningar som fastställts för att främja investeringsanalysernas oberoende och som inte omfattas av några förbud mot handel före spridningen av investeringsanalyserna. Detta material har utformats enligt Nordeas riktlinjer för intressekonflikter, som finns på nordea.com/mifid. NORDEA Investment News mars

8 nordeanyheter Varning för bluffmejl Nätfiske (phishing) är en form av nätbedrägeri som tyvärr blir allt vanligare. Om och om igen får vi höra från våra kunder att de fått e-post som vill lura av dem koder eller kreditkortsuppgifter. Nätfiske går ut på att lura människor att uppge sina inloggnings- eller kreditkortsuppgifter eller andra koder genom e-postmeddelanden som ser ut att komma från ett pålitligt företag. E-breven kan innehålla en länk till en falsk hemsida som kan vara så förvillande lik den riktiga att det vid första anblick kan vara väldigt svårt att skilja dem åt. Ofta utger sig e-breven för att komma från en bank. Sådana e-brev innehåller vanligtvis en länk till en falsk inloggningssida där mottagaren uppmanas att logga in på sitt konto. Nätfiske är ett mycket billigt sätt för bedragare att nå ut till ett stort antal människor. Sådana här massmejl kan ha miljontals mottagare, men det räcker att en handfull människor uppger sina koder för att bedrägeriet ska lyckas. Nordea för inget register över kundernas e-postadresser som bedragare kan hacka sig in i, men det finns internationellt en laglig försäljning av e-postadresser och även en olaglig sådan. E-postadresser kan också lätt fångas upp på internet av program som automatiskt söker av nätet. Kom ihåg! Nordea ber aldrig någon kund att logga in på nätbanken Tjänster via e-post. Nordea ber aldrig om dina lösenord eller ditt kreditkortsnummer via e-post. Gå aldrig in på Nordeas nätbank genom att klicka på en länk i ett meddelande. Skriv alltid in adressen direkt i webbläsaren. Tack för visat förtroende! För några månader sedan genomförde vi vår årliga kundbarometer där ni kunder får berätta vad ni tycker om våra produkter och tjänster. Enkätsvaren visar att ni fortsatt är mycket nöjda med oss. För några månader sedan genomförde vi vår årliga kundbarometer där ni kunder får berätta vad ni tycker om våra produkter och tjänster. Enkätsvaren visar att ni fortsatt är mycket nöjda med oss. Vi är väldigt glada över detta, särskilt med tanke på att enkäten genomfördes i ett väldigt skakigt läge finansmarknaden var i gungning och den europeiska skuldkrisen dominerade rubrikerna. I sådana situationer brukar nämligen kundnöjdheten minska. Enkäten visade återigen att ni kunder fäster stort värde vid att ha en tät kontakt med era rådgivare. Och täta kontakter blir ännu viktigare när läget är osäkert i ekonomin och på marknaden. Då förväntar ni er regelbundna uppdateringar och tillförlitlig information om vad som händer. Vår viktigaste uppgift blir därför att se till att vi bibehåller en tät kontakt med er även i framtiden. Enkäten pekade också på områden där vi kan förbättra oss och vi har redan börjat planera åtgärder som ska genomföras under Avslutningsvis vill vi tacka er för det förtroende som ni visar oss! 8 NORDEA Investment News mars 2012

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 103 september 2012 Marknadsnytt Stämningen på finansmarknaden har stigit rejält hittills under tredje kvartalet, dels tack vare ECB:s kraftfulla förslag

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. April 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2011

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer