Bokslutskommuniké 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2010"

Transkript

1 Bokslutskommuniké

2 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget arbetade intensivt under december månad och under inledningen av 2011 för att lösa problemen och färdigställa borrprogrammet. På Kopylovskoye-licensen borrades meter RC-borrning som därefter analyserades. Analyserna bekräftade guldmineralisering och prospekteringsmodellen, vilken har utvecklats tillsammans med SRK Consulting. På Kavkaz-licensen har 940 meter dikning och 763 meter kärnborrning genomförts med målet att undersöka guldmineraliseringen längs Milliony- strukturen och den centrala antiklina zonen. Guldmineraliseringen bekräftades inom båda områdena. Vid den centrala antiklina zonen upptäcktes en helt ny guldmineralisering. På Uspensky-fyndigheten inom Prodolny licensen bekräftades en ny guldmineraliseringszon genom resultat från dikningar längs Milliony- strukturen. Kapitalintensiv utvecklingsfas I december genomfördes en kapitalanskaffning om 64,7 MSEK före emissionskostnader med totalt 3,6 miljoner nyemitterade aktier. Emissionen var kombinerad med ca 1,5 miljoner teckningsoptioner med en teckningskurs på 25 kronor och en teckningsperiod mellan 16 maj och den 16 juni Nyemissionen registrerades och betalades i januari nya aktieägare tecknade sig för aktier i emissionen. Bolaget tog upp kortfristiga lån om 9 MSEK under fjärde kvartalet. Samtliga kortfristiga lån reglerades genom kvittning i nyemissionen samt genom kontant återbetalning i januari Investeringar och resultat Under året investerades 41 MSEK, varav 9 MSEK i fjärde kvartalet, i prospekterings- och utvärderingsarbeten samt tre nya licenser. Nettoresultatet uppgick till -9 MSEK, varav 3 MSEK i fjärde kvartalet. Resultat per aktie uppgick till -2,85 SEK för 12 månader och 0,71 SEK under det fjärde kvartalet. Bygga teamet och vara kostnadseffektiva Bolaget ser kontinuerligt över kostnaderna och har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram avseende administrativa kostnader i både Sverige och Ryssland. Viktiga händelser efter utgången av 2010 I januari 2011 vann bolaget en auktion avseende Takhtykan-licensen. Takhtykan-licensen är belägen precis öster om Kopylovskoye-licensen och har samma geologiska struktur som Kopylovskoyefyndigheten. Priset för licensen var 0,2 MSEK. Kopylovskoye AB försöker hitta en lösning med borrleverantören för att få reservdelar på plats och återuppta borrningen igen. Parallellt har ytterligare en borrleverantör kontrakterats som ska påskynda borrningen på Kopylovskoye-fyndigheten. Kopylovskoye AB finansiella nyckeltal i sammandrag 2010 Bolaget rapporterar ännu inga intäkter Resultat efter skatt -9 MSEK (-9) varav 3 MSEK (-4) avser fjärde kvartalet Resultat per aktie -2,85 SEK (-16,24 ), varav 0,71 SEK (-7,68) avser fjärde kvartalet Kassaflöde -5 MSEK (-7) för

3 Med stärkt kassa och positiva resultat från prospekteringsaktiviteterna går vi in med nytt förtroende i 2011 Bäste aktieägare, tack för det stöd ni ger Kopylovskoye. Bolaget utvecklas snabbt och det fjärde kvartalet var fullt av händelser, både spännande och utmanande. Vi avslutade en lyckad kapitalanskaffning i slutet av december på 64,7 MSEK exklusive emissionskostnader. Intresset från mindre aktieägare var stort och 800 nya aktieägare tecknade aktier i vårt bolag. Totalt har vi nu aktieägare. Jag önskar alla nya aktieägare välkomna! De största aktieägarna tecknade sig i emissionen och vissa ökade sina innehav vilket är en positiv signal. För att öka kännedomen om bolaget och bygga finansiella och industriella relationer medverkade vi på Mines & Money i London, som är en av de största gruv- och finansmässorna i världen. Vi attraherar många potentiella partners och finansiella investerare. Intresset för att investera i Ryssland växer och styrkan av att vara ett svenskt listat bolag med nordisk/rysk styrelse och ledning stärker förtroendet för att investera i Kopylovskoye. Utmaningen även under fjärde kvartalet har varit tekniska och logistiska problem med leverantören avseende RC borrningen. Leverantören hade inte reservdelar på plats vilket ställde till problem när vinchen gick sönder. Vi kunde färdigställa 1774 meter borrning på Kopylovskoye-fyndigheten och har för avsikt att kontraktera två borriggar under 2011 för att öka borrtakten och diversifiera bort en del risk. Resultat från Uspenskoyefyndigheten (inom Prodolny-licensen) och Kavkaz-licensen var positiva och bekräftade mineraliseringen längs fyndigheterna. Resultaten ligger till grund för borrprogrammet på fyndigheterna inför Under 2010 utvecklades bolagets organisation och kännedom positivt; förstärkning av styrelse och ledning, listning på Nasdaq OMX First North, kapitalanskaffning om 112 MSEK och ökad kännedomen om bolaget i en internationell miljö. Vi fick också positiva resultat från sex av våra mest framskridna projekt och vi lyckades förvärva tre nya licenser genom statliga auktioner under året samt ytterligare en licens i januari Auktionerna arrangeras av lokala myndigheterna. De tror på våra projekt och vill stödja vårt mål att bygga ett prospekterings- och gruvbolag i världsklass i regionen inom de närmaste åren. Tillsammans med mitt team jag ser fram emot att fortsätta skapa värdeutveckling på de för närvarande 17 projekten inom 7 licenser med fullt engagemang, ansvar och kunskap. Vi vill genomföra pre-feasibility studier och påbörja en feasibility-studie på Kopylovskoye-fyndigheten samt leverera JORC rapporter under Moskva, 25 mars, 2011 Mikhail Damrin, VD 3

4 Kopylovskoye AB - ett prospekteringsbolag med tydliga mål Kopylovskoye AB:s historia Kopylovskoye AB (ticker: KOPY) är ett svenskt listat prospekteringsbolag inom guldindustrin, listat på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten Kopylovskoye. Fram till december 2008 var Kopylovskoye AB ett dotterbolag till Central Asia Gold, vilket är ett svenskt guldprospekterings- och produktionsbolag. I december 2008 blev Kopylovskoye ett självständigt bolag då Central Asia Gold beslutade att dela ut aktierna till befintliga aktieägare. Kopylovskoye AB är det svenska moderbolaget med sex helägda ryska dotterbolag: OOO Kavkaz Gold, OOO Kopylovskoye, OOO Krasny, OOO Prodolny, OOO Resours och OOO Kopylovskoye Management. Verksam i ett av världens främsta guldområden Kopylovskoye utvecklar för närvarande 17 berggrundsprojekt inom sju licensområden, alla till fullo kontrollerade av bolaget. Därtill har bolaget en licens som avser prospektering och produktion i en flodbädd. Samtliga projekt ligger i området Lena Goldfields i Irkutsk-regionen i Ryssland. Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser, med Kopylovskoye-licensen som den mest utvecklade: Kopylovskoye skall påbörja feasibility-studie (lönsamhetsstudier). Kavkaz är i avancerad prospekteringsfas. Krasnyy-mineraliseringen på Krasnyy-licensen, Uspenskiy-mineraliseringen på Prodolnyy-licensen och Bannoye-mineraliseringen på Vostochnaya- licensen är alla redo för mineraltillgångsborrning. Takhtykan-licensen, Bannoye East-fyndigheterna på Vostochnaya- licensen; Gromovsky-, GromovskyEast-, Gromovsky North-, Obrucheva-, Vladimirovskiy- och Zolotoy-fyndigheterna på Prodolnyy- licensen; Krasnyy East- och Krasnyy North- fyndigheten på Krasnyy-licensen samt Kapustinskiyfyndigheten på Pravovesenniylicensen befinner sig i tidig prospekteringsfas. Licenserna är geografiskt koncentrerade till ett 15 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd från områdets huvudort Bodaibo. Avståndet från fyndigheterna till huvudvägen är mellan 1 och 10 km. Från Kavkaz i väster till Takhtykan i öster är avståndet endast 25 km, vilket skapar goda möjligheter för att skapa avsättning från flera fyndigheter till ett centralt anrikningsverk. Affärsidé och mål Kopylovskoyes vision är att bli ett prospekterings- och produktionsbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att förädla guldfyndigheter i berggrunden som befinner sig inom de befintliga alluviala guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland, och utveckla dessa till produktion. Bolagets långsiktiga mål är att kontrollera mineraltillgångar på 5 miljoner oz guld och ha en produktionskapacitet på oz guld per år. Kortsiktiga målen är att rapportera mineraltillgångar och reserver i enlighet med JORC-standarden, att färdigställa en prefeasibility studie samt påbörja en feasibility-studie för Kopylovskoye-fyndigheten under 2011, fortsätta förädla övriga projekt till intermediära och avancerade prospekteringsstadier och färdigställa produktionsplanering med målet att producera det första guldet från Kopylovskoye-fyndigheten under

5 Kopylovskoye AB äger 17 projekt på 7 licenser inom 255 kvadratkilometer Kopylovskoye AB mineraltillgångar och malmreserver (Ryska GKZ klassifikationer) Klassifikation Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld(oz) C1 80 2,9 1, C ,5 1, Total C1+C ,2 1, P n/a n/a P2 n/a n/a n/a Total P1+P2 n/a n/a n/a

6 Värdeskapande aktiviteter på bolagets fyndigheter under 2010 Bolaget fokuserar på området Lena Goldfields på grund av all den historiska information om geologi och mineraltillgångar som redan har bevisats på bolagets fyndigheter samt den stora potential som hela området uppvisar. Bolagets syfte är att uppgradera och bekräfta de befintliga tillgångarna på cirka 2 Moz av ryska tillgångar till den internationella standarden JORC för att skapa ett attraktivt bolag på den internationella marknaden och därmed skapa ett prospekteringsbolag i världsklass. Kopylovskoye-licensen Prospekteringsmål 2010: Färdigställa RC-borrning och analysera resultaten. På grund av försening med borrningen är bolagets målsättning att rapportera den första JORC rapporten under våren Ledningen har daglig uppföljning med borr-kontraktören, det interna laboratoriet och det externa laboratoriet Stewart Lab i Moskva för att säkerställa att proverna levereras och analyseras. Veckomöten sker med SRK Consulting för att säkerställa deras analyser och den mängd borrmeter SRK kräver för att följa JORC-standarden och kunna signera en mineraltillgångsrapport enligt den internationella standarden. Fyndigheternas geologi går att läsa mer om på eller i prospektet från december månaders prospekteringsaktiviteter diken med total längd på 450 meter analyserade 9 kärnborrningshål på totalt 950 meter borrade och analyserade 33 RC borrhål med total längd på meter och djup 50 meter analyserade Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Resultaten från dikningarna bekräftade guldmineralisering på ytan i enlighet med SRK Consultings prospekteringsmodell i 3D. Resultaten från RC-borrningen bekräftade 3D modellen på djupet, med de hittills mest positiva resultaten från borrhål 911 på djup 24 meter med en guldhalt på 2,66 g/t längs 12 meter samt borrhål 912 på djup 15 meter med guldhalt 1,48 g/t längs 4,5 meter. Prospekteringsmål för 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC-standarden genom meters RC-borrning Färdigställa en pre-feasibility studie genom meter RC-borrning Påbörja feasibility- studie Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Kopylovskoye C1 80 2,9 1, C ,5 1, Total C1+C ,2 1, P ,1 n/a Total P1+P2 n/a 3,1 n/a Kavkaz-licensen Prospekteringsmål 2010: Sammanställa information för JORC-rapporten för nordvästra delen (Milliony fault) vilken antas färdigställas under 2011 samt estimera mineraltillgångspotential för den centrala delen (Central anticline zone) 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Prover från sju diken på totalt 1,030 meter analyserade Fyra kärnborrningshål på totalt 551 meter borrade och analyserade 6

7 Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 På malmzon 1 bekräftades en guldmineralisering längs ett 300 meter ytligt område med guldhalter på 3,03 g/t över 6 meter i kärnborrningshål 509 och till ett djup av 250 meter. Det totala områdets längd inom Milliony Fault överstiger 1200 meter. Mineraliseringen inom området är öppen i öst, väst och även vidare på djupet. En ny guldmineralisering upptäcktes vid den centrala delen (Central anticline). Prospekteringsmål för 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC standarden genom 2000 meter RC-borrning Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Kavkaz C ,4 1, Total C1+C ,4 1, P ,4 n/a Total P1+P2 n/a 9,4 n/a Prodolny-licensen Prospekteringsmål 2010: Analysera prover genom dikning och RC-borrning för att sammanställa JORC- rapport på Uspenskoye-fyndigheten. Målet är att offentliggöra en rapport under 2011, förseningen beror på grund av dröjsmål med RC-borrning på andra fyndigheter. Målet är även att borra på Zolotoy och Obrucheva. 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Prover från sex diken på Uspenskoye-fyndigheten på totalt 1340 meter analyserades. De första testresultaten bekräftar guldmineralisering på ytan. På Obrucheva analyserades prover från tre diken på totalt 750 meter. Proverna skulle undersöka de geologiska strukturerna på ytan. På Zolotoy och Obrucheva genomfördes detaljerad geokemiska och geofysiska undersökningar 1: kvadratkilometer. Preliminära resultat identifierade flera mineraliseringar på båda områdena. Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Det hittills prospekterade området påvisar en guldmineraliserad zon med bredd på 14 meter och med en längd på cirka 1 km. Den totala längden av guldmineraliseringen är cirka 15 km längs Prodolnylicensen. Från Uspenskyi-fyndigheten rapporteras positiva resultat där dike 212 påvisar en guldmineralisering på 3,53 gram/ ton längs 2 meter inom en guldmineraliseringsåder på 9,5 meter med snittguldhalt på 1,31 gram/ton. Prospekteringsmål 2011 Rapportera mineraltillgångar enligt JORC standarden genom 2000 meter RC-borrning på Uspenskyifyndigheten. Ryska klassifikationer Guldhalt Gold grade (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld(kg) Guld(oz) Prodolny P2 n/a n/a n/a Total P2 n/a n/a n/a Krasny-licensen Prospekteringsmål 2010: Säkerställa historisk information och utveckla en prospekteringsplan. JORC-rapporten sköts upp till 2011 på grund av förseningen med RC-borrningen på övriga fyndigheter. 7

8 12 månaders prospekteringsaktiviteter 2010 Genomfört geologisk kartläggning över licensområdet Analyserat och digitaliserat historisk prospekteringsinformation Förberett och kommunicerat prospekteringsplan Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Baserat på historisk prospekteringsinformation har tre prospektiva områden identifierades, vilka kommer vara av första prioritet för test-och mineraltillgångsborrning Prospekteringsmål 2011 RC-borrning under våren på för att verifiera de ryska historiska mineraltillgångarna och estimera mineraltillgångar enligt JORC standarden Ryska klassifikationer Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld (kg) Guld (oz) Krasny P1 n/a 2,7 n/a Total P1 n/a 2,7 n/a Pravovesenny-licensen Prospekteringsmål 2010: Säkerställa historisk information, utveckla och färdigställa en prospekteringsplan. 12 månaders prospekteringsarbete Genomfört geologisk kartläggning över licensområdet Analyserat och digitaliserat historisk prospekteringsinformation Förberett och kommunicerat prospekteringsplan Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2010 Historisk information digitaliserades och en prospekteringsplan färdigställdes Prospekteringsplanen godkändes av de statliga myndigheterna Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Vostochnaya-licensen Prospekteringsmål 2010: Licensen förvärvades under Q och inga prospekteringsaktiviteter har genomförts under Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Verifiera historisk information och utveckla en prospekteringsplan Genomföra övergripande geologisk kartläggning över licensområdet Ryska klassifikattioner Malm (kton) Guldhalt (g/ton) Cut-off (g/ton) Guld(kg) Guld (oz) Vostochnaya P2 n/a 3.5 n/a n/a Total P2 n/a 3.5 n/a n/a

9 Takhtykan-licensen Takhtykan omfattar 30 kvadratkilometer och ligger på gränsen till Kopylovskoye-fyndigheten. Licensen för bergguldsprospektering, och produktion är giltig i 25 år. Kopylovskoye måste påbörja prospektering senast våren Prospekteringskostnaderna är begränsade till att utforma en prospekteringsplan och få den godkänd under Prospekteringsmål 2010: Licensen förvärvades under Q och inga prospekteringsaktiviteter har genomförts. Prospekteringsmål 2011 Baserat på en positiv utveckling av Kopylovskoye-fyndigheten och om kapital finns tillgängligt, påbörja utvärdering av fyndigheten och analysera hur den kan addera värde till utveckling av Kopylovskoyefyndighetens kommande dagbrott. Verifiera historisk information och utveckla en prospekteringsplan Genomföra övergripande geologisk kartläggning över licensområdet Framtidsutsikter 2011 Bolagets mål är att förädla Kopylovskoye-, Kavkaz-och Krasny-fyndigheterna genom meter RCborrning och rapportera mineraltillgångar enligt JORC- standard för att utvärdera förutsättningarna för framtida gruvdrift Bolagets mål är att slutföra meter borrning och färdigställa en pre-feasibility-studie på Kopylovskoye-fyndigheten Bolaget har anlitat ytterligare en borrleverantör för att öka borrningstakten och minska risken i prospekteringsfasen Om kapital finns tillgängligt och de prioriterade fyndigheterna utvecklas positivt, planerar bolaget att förädla Kopylovskoye-fyndighetens närliggande fyndigheter från tidig prospekteringsfas till att kunna uppskatta storlek på potentiella mineraltillgångar Bolaget genomför en kostnadsöversyn och har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram Bolaget utvärderar möjligheter för att invitera en partner för till den framtida produktionen vid Kopylovskoye-fyndigheten Bolaget fortsätter att arbeta med SRK Consulting som kontinuerligt övervakar borrning och prospekteringsresultat. SRK Consulting är ansvarig för att utfärda JORC-rapporterna. Alex Stewart Laboratory i Moskva fortsätter att analysera proverna som kommer från dikning och RC-borrning. 9

10 Januari december samt fjärde kvartalet 2010 Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas. Investeringar i prospekterings- och utvärderingsarbeten uppgick under perioden till 32,6 MSEK (18,7) och 8,5 MSEK (0) i förvärv av nya licenser. De nya licenserna förvärvades på offentlig auktion. Av prospekterings- och utvärderingsarbetena utgjorde 13,8 MSEK (6,6) aktiverat arbete för egen räkning. Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna i prospekterings- och utvärderingsarbeten till 8,7 MSEK (10,0). Rörelsekostnaderna uppgick till 25,2 MSEK (12,3) varav 16,0 MSEK (7,3) utgjordes av personalkostnader. Under fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 6,0 MSEK (1,4). Periodens resultat uppgick till -8,6 MSEK (-8,6) vilket motsvarar -2,85 SEK (-16,24) per aktie. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (-3,6) motsvarande 0,71 SEK (-7,68) per aktie. Under perioden januari december försvagades den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 6,5% och under perioden oktober december förstärktes den med ca 1,1%. Då koncernens tillgångar till största delen utgörs av tillgångar denominerade i rubel redovisas i rapporten över totalresultat omräkningsdifferenser uppgående till -11,7 MSEK respektive 0,2 MSEK för helåret respektive det fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 0,9 MSEK (5,7) i slutet av perioden. Kassaflödet för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-7,4). Under perioden tillfördes bolaget 41,9 MSEK, netto efter emissionskostnader, i nyemission samt utnyttjande av teckningsoptioner. Bolaget tillfördes också genom en rysk långivare 10,4 MSEK i brygglån. Vid utgången av året uppgick lånet till 0 MSEK. Under året tillfördes bolaget även kortfristiga lån från ett antal av bolagets större aktieägare, styrelseledamöter samt företagsledning. Lånen uppgick till totalt 18,7 MSEK och återbetalades dels genom kvittning mot aktier i nyemissionen i december 2010 och dels genom kontant återbetalning i januari Lånen löpte med ränta på mellan 7 och 12 procent. Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 186,5 MSEK (105,5) vilket motsvarar 28,13 SEK per aktie (50,10). Soliditeten uppgick till 88,8% (84,5%) i slutet av perioden. Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 77 (45). Fortsatt drift (Going concern) Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter. Som beskrivits i årsredovisningen avseende 2009 och prospekt utgivna under 2010 kommer bolaget att behöva kontinuerlig finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Samma förhållande föreligger för den närmsta 12 månadersperioden. Styrelsen anser att finansiering främst ska ske via nyemissioner kompletterat med bryggfinansiering. Med beaktande av de bedömda värdena på bolagets licenser och sannolika tillkommande finansiering är styrelsens bedömning att bolaget har förmåga till fortsatt drift. Väsentliga händelser efter balansdagen I januari 2011 tillfördes bolaget medel kontant från nyemissionen som avslutades i december Totalt erhöll bolaget 41,9 MSEK efter kvittning av lån samt betalning av emissionskostnader. I januari 2011, förvärvade Kopylovskoye AB en ny licens, Takhtikan-fyndigheten, som har en geologi liknande Kopylovsky-fyndigheten och Bannoye-mineraliseringen (del av Vostochnaya), samt med god mineralpotential 10

11 och med möjlighet att utnyttja samma produktionsanläggning som Kopylovskoye-fyndigheten vid produktionsstart. I januari 2011 offentliggjordes resultat från meters RC-borrning på Kopylovskoye-fyndigheten. Resultaten bekräftar förekomsten av guldmineralisering genomgående i malmkroppen. I februari 2011 meddelade bolaget nya prospekteringsresultat på Uspenskiy projektet inom Prodolny-licensen. Resultaten är positiva där dike 212 påvisar en guldmineralisering på 3,53 gram/ ton längs 2 meter inom en guldmineraliseringsåder på 9,5 meter med snittguldhalt på 1,31 gram/ton I februari 2011 offentliggjorde Kopylovskoye AB resultat från Kavkaz licensen med en guldmineralisering längs ett område på 300 meter och visar en guldhalt på 3,03 g/t längs 6 meter i kärnborrhål 509. Moderbolaget Totala tillgångar uppgick till 293,1 MSEK (188,4). Likvida medel uppgick till 0,6 MSEK (5,4). Periodens resultat för perioden uppgick till -5,0 MSEK (-1,2). Utdelning Styrelsen kommer föreslå årsstämman den 12 maj, 2011, att ingen utdelning lämnas. Risk och osäkerhet En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopylovskoyes årsredovisningen för 2009 samt under 2010 publicerade prospekt. Det har inte skett några väsentliga förändringar i väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer under perioden. Riskerna är bland annat, geologiska risker, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på tillgångarna, risker relaterade till fyndigheterna, guldpriset och politiska risker. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm 25 mars, 2011 Kopylovskoye AB (publ) Kjell Carlsson Mikhail Damrin Björn Fernström Styrelseordförande CEO Ulrika Hagdahl Claes Levin Markku Mäkelä Sergei Petrov Årsstämma Årsstämman planeras hållas den 12 maj, 2011 kl i Summits lokaler på Grev Turegatan. Kommande rapporter Årsredovisning april, 2011 Kvartalsrapport januari-mars maj, 2011 Kvartalsrapport april juni augusti, 2011 Kvartalsrapport juli september november,

12 Offentliggörande under svensk lag Kopylovskoye AB offentliggör denna information i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden.. och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information offentliggjordes 25 mars, 2011 kl Kopylovskoye rapporter mineraltillgångar och malmreserver enligt det ryska GKZ systemet, men har som mål att rapportera mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC-standarden (läs mer om JORC-standarden på SRK Consulting verkar som konsult och kommer att godkänna JORC rapporterna. Kopylovskoye AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified Adviser och likviditetsgarant. Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har godkänts av Alexander Mikhailov, Vice VD för Prospektering på Kopylovskoye AB. Alexander är en prospekteringsgeolog med 28 års yrkeserfarenhet inom guldprospektering. Han utexaminerades från Moskvas Mineral Exploration Institute (Den ledande sovjetiska mineralprospekteringsutbildningen) 1982 och är medlem av London Geological Society ( ) och Society of Exploration Geochemistry. QA/QC processerna för RC-borrningen och provtagningarna under 2010 har rekommenderats och säkerställts av SRK Consulting. För mer information, vänligen kontakta: Mikhail Damrin, CEO, Anna Daun Wester, Vice VD Investor relations, Östermalmstorg 1, Stockholm, SWEDEN Tel:

13 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Not Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelseomkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie före och efter utspädning 0,71-7,68-2,85-16,24 Genomsnittligt antal aktierföre och efter utspädning* Antal aktier vid utgången av perioden* * Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier samt antal aktier vid periodens utgång har hänsyn tagits till de omvända splitar som genomfördes juli/augusti 2010 resp KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK Not Dec 31 Dec 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KSEK Not Jan-Dec Jan-Dec Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid början av perioden Omräkningsdifferenser på likvida medel Likvida medel vid slutet av perioden KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KSEK Not Jan-Dec Jan-Dec Eget kapital vid början av perioden Nyemission Ej registrerad nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Eget kapital vid slutet av perioden

16 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Rörelseomkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 PERIODENS RESULTAT MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK Not Dec 31 Dec 31 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 NOTER Not 1 Information om Bolaget Kopylovskoye AB (publ), med organisationsnummer , och huvudkontor i Stockholm, Sverige, är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North, Stockholm med kortnamn KOPY. Bolagets och dotterbolagens verksamhet beskrivs i avsnittet Kopylovskoye ett bolag med tydliga mål i denna rapport. Not 2 Redovisningspriciper Delårsrapporten för perioden som avslutades den 31 december 2010 har upprättats i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlighet men International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och den svenska Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2009 och såsom de har beskrivits i årsredovisningen för Inga nya eller omarbetade standarder, tolkningar eller tillägg beslutade av EU har haft en effekt på koncernen. IFRS 3 och IAS 27 är tillämpliga på förvärv gjorda efter den 1 januari Inga rörelseförvärv har gjorts under perioden Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för Bolaget har per den 31 december 2010 genomfört den årliga prövningen av om nedskrivningsbehov föreligger avseende bolagets aktiverade prospekterings- och utvärderingsarbeten varvid konstaterades att något sådant behov inte föreligger för närvarande. Not 3 Segmentrapportering Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segmentrapportering. All prospekteringsverksamheten inom Kopylovskoye utsätts för liknande risker och möjligheter och utförs inom Ryssland. Bolagets verksamhet utgör ett segment och separat segmentinformation lämnas därför inte. Not 4 Transaktioner med närstående I februari ingick bolaget ett avtal om bryggfinansiering med en rysk finansiär. Lånet uppgick till 40 MRUR (ca 10,4 MSEK) med en räntesats på 28,8%. Sergei Petrov, styrelseledamot i Kopylovskoye AB, är aktieägare i det ryska bolag som lämnat brygglånet. Lånet har återbetalats till fullo genom ett flertal amorteringar under Den sista amorteringen gjordes i november I fjärde kvartalet tog bolaget upp kortfristiga lån uppgående till 9 MSEK från större aktieägare. Dessa lån tillsammans med lån om 9,7 MSEK från större aktieägare, styrelseledamöter samt bolagsledning upptagna i september amorterades i sin helhet dels genom kvittning mot aktier i nyemissionen i december samt genom kontant återbetalning i januari Lånen löpte med räntor på mellan 7 och 12 procent. Not 5 Skatt Per den 31 december 2010 har bolaget löst upp uppskjutna skatteskulder hänförliga till aktiverade prospekterings- och utvärderingsutgifter då avsättningarna bedömts varit för höga. Bolaget aktiverar inga uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott. 17

18 Not 6 Fordringar I balansposten Fordringar i balansräkningen ingår fordringar på Mangold Fondkommission AB avseende emissionslikviden från nyemissionen som avslutades i december Fordringen har reglerats i januari Se även not 7. Not 7 Ej registrerad nyemission I december slutfördes en nyemission om totalt ca 64,7 MSEK. Emissionslikviden har tillförts bolaget kontant i januari 2011 efter avdrag för lån som kvittats i emissionen samt för emissionskostnader betalda ur emissionslikviden. Netto tillfördes bolaget 41,9 MSEK i januari Not 8 Eventualförpliktelser Som redogjorts för i årsredovisningen för 2009 har bolaget en tvist med en tidigare anlitad ekonomikonsult. Under våren 2010 betalade bolaget vad som ansågs vara skäligt arvode till konsulten. I oktober har konsultens juridiska ombud påkallat skiljedomsförfarande avseende kvarstående del av det omtvistade beloppet, som uppgår till ca 800 KSEK, hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Bolaget bedömer att motparten inte har skäl för påkallandet. Förhandlingar i skiljedomstolen är planerade till april

19 Ordlista Alluvialt guld Mineraliseringar i flodbädden i marknivå Antagen mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får ej summeras med kända och indikerade mineraltillgångar eller malmreserver samt får ej heller vara underlag för ekonomiska bedömningar Cut-off Lägsta mineralhalt där fyndighet är brytvärd Diamantborrning Undersökningsmetod där man borrar upp kärnor av berg, även kärnborrning Green-field Område som ej tidigare har prospekterats Indikerad mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet, jämfört med känd mineraltillgång JORC Erkänd standard satt av Australian Joint Ore Reserves Committe (JORC) för beräkning av mineraltillgångar Kvarts Mineral bestående av kiseldioxid, SiO2. Färgen är vit eller transparent Känd mineraltillgång Den del av mineraltillgången som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet Kärnprover Borrmetod för att undersöka berggrundens kärna som används i samband med prospektering Lena Goldfields Namn på guldproducerande område sedan 150 år mellan floderna Vitim och Lena i Irkutskområdet. Geografiskt sammanfaller detta med norra delen av Bodaibo-området Malmreserv Del av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav Mineral Kombination av element i jordskorpan Mineralisering Koncentration av mineraler i berggrunden Mineraltillgång En koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan mängd, beskaffenhet och kvalitet att ekonomisk utvinning är möjlig RC-borrning Reverse Circulation, borrmetod som används för provtagning av borrkax, och används i ett tidigare skede jämfört med diamantborrning GKZ Ryska statliga kommittén för reservbedömningar Troy ounce (oz) 31,104 gram. Viktenhet för guld 19

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 Den 26 mars 2013 publicerades en uppdaterad mineraltillgångsrapport för delar av Krasny-fyndigheten,

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 30 september 2012

KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 30 september 2012 KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 30 september 2012 Höjdpunkter under tredje kvartalet 2012 I augusti 2012 tillkännagavs positiva resultat från borrprogrammet för Krasny-licensen, vilka fördubblade den bekräftade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september 2011 Kopy Goldfields har avslutat 2011 års prospekteringssäsong med starka prospekteringsresultat från flera projekt och välkomnar Eldorado Gold Corp som ny storägare. Utveckling

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 Finansiell information fjärde kvartalet samt helåret 2013 Bolaget rapporterar ännu inga intäkter Resultat efter skatt -2,8 MSEK (-5,6),

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 31 mars 2012

KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 31 mars 2012 KOPY GOLDFIELDS Delårsrapport 31 mars 2012 Höjdpunkter under första kvartalet 2012 Under kvartalet initierades nästa steg i borrprogrammet för Krasny licensen, vilket slutfördes under april månad. Resultaten

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 Bolaget gjorde en genomsyn av sin tillgångsportfölj och identifierade licenser och andra

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Innehåll. Insamling av prover på Kavkaz-licensen.

Innehåll. Insamling av prover på Kavkaz-licensen. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Insamling av prover på Kavkaz-licensen. 1 Årsstämma 2 Kopylovskoye i korthet 4 Väsentliga händelser under året 6 Kopylovskoye AB finansiella nyckeltal i sammandrag 2010 9 Att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2014

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2014 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2014 Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2014 Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning Resultat efter skatt 26,1 MSEK (-61,2),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) För perioden januari - mars 2010 var koncernens nettoomsättning 31 ksek, periodens resultat 3 090 ksek och resultatet per aktie 0,17 SEK. Likvida

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 Publicerad -08-25 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari december 2015

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari december 2015 Sida 1 av 10 Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari december 2015 Fjärde kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-7,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari mars 2016

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari mars 2016 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari mars 2016 Första kvartalet 2016 Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (-11,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-11,5) MSEK. Periodens

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer