Vykort Konsum. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vykort Konsum. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247."

Transkript

1 Vykort Konsum Konsums personal på 1970-talet. Från vänster: Seidi Josefsson, Karin Johansson. Anna-Lena Hansson, Britt Gingfelt, Kajsa Nilsson, Inger Löfqvist och Solvig Eriksson. Dokument i Stora Lundby Hembygdsförening samling. Identifikation: Solvig Eriksson. Bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr 1247.

2 Konsum har börjat med kvälls och söndagsöppet (1970-tal) Mitt emot konsum har nu Lars-Åkes Livs upphört och den gamla lanthandeln som revs på 1940-talet och byggdes upp som en på den tiden modern livsmedelsaffär har på 1970-talet blivit café och matservering. Dokument i Stora Lundby Hembygdsföreningsnsamling Tesxt och bildbehandling: Karl Gustafsson Ordningsnr.1248

3 D Gråbo station i början av l900-talet. et här fotografiet är troligen taget före invigningen av Vestergötlands-Göteborgs Järnväg. I januari år 1900 började den reguljära trafiken, medan invigningen av banan dröjde till den 16/7, i samband med Kung Oscar II sommarvistelse på Marstrand. Kung Oscar skulle nämligen förrätta invigningen. Under så gott som hela byggtiden av Västgötabanan var arbetsnamnet på stationen Stora Lundby. När byggtiden närmade sig slutet kom postverket in med synpunkter på namnet. Stora Lundby var för likt andra poststationer i riket, och risken för förväxling vid postsortering ansågs för stor. Även Hjällsnäs som marken tillhört där stationen låg var olämpligt. Gråbo heter ett gammalt prästänkearrende som ligger närmare Stannum, och det tyckte baningenjören var ett passande namn på stationen. Det rådde, som Lars Edmundsson som forskat i Stora Lundbys historia, lite skämtsamt uttryckte det, ett grått förhållande mellan Hjällsnäsborna och Västgötabanan efter diverse tvister angående banvallens sträckning, och dessutom hade nog banans ledning uppfattningen att Stora Lundby hade snålat med aktieteckningen. Bergum t.ex. hade satsat 50000:- kr. medan Stora Lundby endast hade köpt aktier för 10000:- kr. Vi får ändå vara tacksamma för att man inte valde namnet på en fastighet som låg ganska nära stationen, nämligen Sniken. Man har under årens lopp vid flera tillfällen försökt ändra namnet, pristävlingar med namnförslag har utlysts, vackra namn har t.o.m. prisbelönats, men namnet Gråbo har hittills stått emot alla attacker. Bild nr. 361 i Stora Lundby Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.6.

4 D Gråbo Järnvägsstation den 16/7 år en här dagen invigdes Westergötland-Göteborgs Järnväg av Kung Oscar II, med ett extratåg från Skara till Göteborg. Att det var en stor dag för invånarna i Stora Lundby kan vi förstå när vi betraktar bilden ovan. Alla var festklädda och man hoppades att få se skymt av den populäre landsfadern och att få utbringa hurrarop. Margareta Nilsson i studiecirkeln Bygd i förvandling, berättade att även Sjöviksbor hade mött upp med blommor, men att tåget bara tuffade förbi och kungen visade sig ej. De besvikna Sjöviksborna vände dock det hela till munterhet då en förvånad banvakt kom cyklande på sin dressin och blev överhöljd med blommor och hurrarop. Att den åldrige monarken behagat ta sig en lur är inte heller att förvåna sig över. Med en tåghastighet som inte översteg 45 km. i timmen och uppehåll och uppvaktning vid större stationer, måste resan Skara-Göteborg tagit lång tid. Bild nr. 362 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text; Karl Gustafsson. Ordningsnr.23.

5 T Dammera. orp som låg där förr vägen emot Heden tog av från den gamla häradsvägen, nu Lundbyvägen, Hedenvägen heter nu Bysmedsvägen. Namnet Dammera är väl efter något dämme i bäcken som avvattnade den forna mossen i Gråbo centrum. Torpets mark låg vid denna bäck. I husförhörslängd från var följande personer boende på torpet: Christoffer Andreasson med hustrun Anna Britta Andersdotter, sönerna August och Johan Edvard, samt dottern Anna Beata. Christoffer på Dammera var fiolspelman. Enligt Helmer Olsson i Folkliv och folkdikt i Vättle Härad under 1800-talet, sid 85, gick han spelande runt sina åkrar lördagskvällen efter vårsådden. Han var en skicklig spelman, och talet gick att konsten hade han lärt av näcken. Torpet var bebott in på 1970-talet. Sista innevånare i nedstigande led från Christoffer var Johanna på Dammera, som avled på 1940-talet. Karl Lindqvist som var verksam i hembygdsföreningen kallade Dammera Gråbos pärla och säger att landsantikvarien hade uttalat det huset ska ni vara rädda om. Dammeras siste åretruntboende var Arvid Andersson som bodde där till sin bortgång i slutet på 1970-talet. Bild nr. 48 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Per Rott. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson..Ordningsnr 9,

6 E Dammera rivs den 23 Mars n opinion hade börjat växa i Gråbo mot rivningen av det gamla torpet, och tomtfirman som hade köpt fastigheten handlade snabbt för att inte riskera ett återkallat eller försenat rivningstillstånd. Två av dom närmast sörjande, Lars Edmundsson och Tomas Fredriksson i Stora Lundby Hembygdsförenings styrelse, åser förödelsen tillsammans med grävmaskinisten. Bild nr. 47 och 238 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.13.

7 D Lekstorpsskolan omkring år en äldsta skolan, den till vänster på bild, byggdes 1849 på mark som redan var i socknens ägo, på ett av de s.k. kyrkotorpen vid Sniken. Dessa var tre torp, byggde på odelte sockenmarken, som det heter i ett protokoll från 1811, där dessa torps avkastning anslås till de fattigas försörjning. Där skolan byggdes bodde då kronoskytten Sven Wetterqvist. Han var tillsyningsman och skogvaktare på kronans allmänning Wedtle Fjell. Hans torp kallades också Grönbacka hade han fått i uppdrag att att lära barnen läsa i bok. Andra s.k. skolemästare före den fasta skolans tid är bl.a. Andreas Jonsson i Småhöga, som slutar 1842 och efterträds av Andreas Larsson i Wåtebacka. Skolhusets upptimring beräknades till 145 riksdaler, men 1848 klagar sockenmännen på att skolhuset då kostat 425 riksdaler. Huset skulle vara 28 alnar långt och 12 alnar brett, innehållande bostad om 2 rum och kök, skolsal samt ett rum avsett för barnen. I lärarens lön ingick bl.a. 8 tunnor spannmål, samt mark som kunde ge hö till en ko. Bostad till kon hörde också i löneförmånerna. I byggnaderna från 1920 ingick 2 skolsalar samt 2 lärarbostäder. Som synes kallades skolorna vi tiden för fotot St. Lundby skolor. År 1932 fanns i alla fall Lekstorps skoldistrikt. Bild nr. 595 i Stora Lundby Hembygdsförening fotosamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson. Ordningsnr. 10.

8 Vårarbete på Lekstorpsskolan omkring tt sätta och så var en del av den botaniska undervisningen. Huset i bakgrunden innehåller A bl.a. utedassen för elever och lärare. Det var också vedbod. Agda vårar stod det på negativpåsen till den här bilden ur Einar Holmgrens negativsamling som hembygdsföreningen förvärvat. Agda Eriksson var lärare i Gråbo i 44 år. Bild nr.58 och 59 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bild: Einar Holmgren. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.14..

9 S Stora Lundby Missionshus. tora Lundby Missionsförsamling bildades den 29/ Det första missionshuset var en stuga där folkskollärare Rosenström bedrivit handel. Den inköptes och gjordes i ordning till möteslokal. Församlingen växte snabbt, och trots att man byggde läktare i båda ändar på möteslokalen, blev missionshuset för litet. År 1878 köptes tomten där missionshuset nu ligger av Andreas Andersson i Hjällsnäs Skattegården till ett pris av 100:- kr. Anders Andersson i Oryd, Horla Socken, åtog sig att uppföra missionshuset och inreda det för 3000:- kr. Faktauppgifter är tagna ur missionsförsamlingens minnesskrift som utgavs i samband med 60- års jubileet Bild nr. 14 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.11

10 Missionskyrkan på 1930-talet. r 1936 företog missionsförsamlingen i Gråbo en genomgripande renovering och Åombyggnad av missionshuset. Bland annat togs bort läktarna på långsidorna. Missionskyrkan i början av 1980-talet. Som man kan se på denna nytagna bild ( 1984 ), har sedan dess ytterligare om och tillbyggnader blivit utförda. Bild nr. 237 och 15 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text, foto bildbehandling; Karl Gustafsson. Ordningsnr.107.

11 P Stora Lundby kyrka på 1910-talet. å platsen har funnits en kyrka sedan medeltiden. När man år 1728 byggde den kyrka vi har nu, lär man ha funnit en sten med inskriptionen Stenen med årtalet byggdes troligen in i den nya kyrkan. I äldre tider kunde kyrkorna även få göra tjänst som förskansning i ofredstider, och det är troligt att även Stora Lundbys gamla medeltidskyrka har erbjudit skydd för bygdens befolkning när danskarna var på krigsfot. Medeltidskyrkan förföll under de danska krigen på 1500 och 1600-talen, och blev dessutom för liten för den växande befolkningen, varför man på 1700-talet började planera att bygga en ny kyrka. Nybyggandet möjliggjordes till stor del av att friherren och landshövdingen på Öjared, Georg Patkull, donerade 1000 riksdaler silvermynt på villkor att han skulle få en grav under koret. Sakuppgifter är hämtade från studiecirkeln Byggd i förvandling och kyrkoherde Evert Andreassons skrift Stora Lundby Kyrka. Bild nr. 34 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 12.

12 Stora Lundby kyrka nita Orrefelt tog den här bilden från ungefär samma plats som bilden från 1910-talet. AFotot visar tydligt förändringarna på kyrkogården närmast kyrkan. Stora Lundby kyrka Bilden är tagen från Stenkullevägen. Vapenhuset byggdes något senare än kyrkan,omkring år Klockstapeln är något äldre än kyrkan Den är daterad till 1722 och av trä, och naturligtvis reparerad ett flertal gånger. Där hänger två klockor, den ena större utan inskription, och troligen från medeltiden, medan den mindre är omgjuten 1687 och har inskriptionen CB ( Carin Bjelke). Bild nr. 127 och 19 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Ur Kyrkoherde Evert Andreassons häfte Stora Lundby Kyrka. Bilder: Anita Orrefelt och Karl Gustafsson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.102.

13 Gråbo Järnvägsstation år tationsinspektör Lundgrens barn, Elsa och Fritz, framför stationshuset. På det från början Skala stationsområdet planterades det en alle som vi fortfarande har en del träd kvar av. Här ser vi hur växtligheten har börjat bädda in stationen i grönska i form av häckar och träd. Den här bilden är från år Bild nr. 3 och 363 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildarkiv. Bildbehandling och Text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.20..

14 Stationshuset i Gråbo på 1920-talet. ägg märke till att snickarglädjen på gavlarna nu är borta. Även här poserar två barn Lframför stationshuset, dessa är dock okända. På 1940-talet hade Gråbo Järnvägsstation begåvats med kioskrörelse. Bild nr. 146 och 375 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.21.

15 N Gråbo järnvägsstation rivs år är järnvägen lades ner 1967, fortsatte posten sin verksamhet i huset. När det nya centrumet byggdes år 1970 och blev färdigt på sommaren flyttade posten till dom nya modernare lokalerna på Mjörnbotorget, som torget med hjälp av namnpristävling högtidligen döptes till. Under några år höll dock lantbrevbärarna till i den gamla stationen. Dom sista åren bodde Josef, ett Gråboorginal i lägenheten på andra våningen, tills det var nödvändigt att ordna en bussterminal. På denna plats kan man kanske säga att Gråbo vagga stod, och den har i även idag behållits sin betydelse som Gråbos och Stora Lundbys kommunikationscentrum. Bild nr. 46 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.24

16 Gunnar Egerbo vid järnvägskorsningen på Lundbyvägen. Bakgrunden skymtar Hermanssons Snickeri där numera Helegårdsområdets radhus ligger. I Bilden är tagen samma månad som den spårbundna trafiken på Västgötabanan lades ner, nämligen maj kom Gunnar Egerbo till Gråbo från Antens station där bemanningen hade dragits in. Han är den siste i raden av stinsar och stationsföreståndare som verkat i Gråbo. En bidragande orsak till den nedläggningen av Västgötabanan var Göteborgs Stads önskemål att få använda banvallen till snabbspårväg Göteborg-Hjällbo. I varje fall påskyndade detta nedläggningen. Bild nr. 164 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och Text: Karl Gustafsson Ordningsnr.43

17 B Stora Lundby borgarbrandkår. omkring år randkåren uppställd framför brandstationen med en del av sitt material. Stationen som låg på Lekstorpskolans tomt, mellan de röda skolhusen revs på hösten 1957 när nya Lekstorpsskolan byggdes. I bakre raden syns från vänster: 1, Olof Pettersson, Höggård. 2 Karl-Erik Lundqvist, son till smeden Karl Lundqvist. 3, Karl Nilsson, Snickare, bördig från Slättebacken, Kilanda. 4 Gunnar Larsson, handelsman, Gråbo. 5 Elof Johansson, skomakare, Heden. 6, Josef Hansson, lantbrukare, Heden. 7 Stig Winqvist, Ljungvik. 8 Karl Eriksson, snickare och skolvaktmästare. 9, Ernst Svensson, handelsman, Gråbo. I främre raden; 1, Einar Andersson, Ekhamra, Brandchef, rörentrepenör, billackerare m.m. 2, Per Andersson, Hans Larsgården. 3, Gunnar Hedlund, byggnadsarbetare, Gråbo. 4, Hilding Stakeberg, charkuterihandlare, Gråbo. 5 Bertil Hammarfjord, chaufför, Gråbo. 6 Lars Larsson, kafeet, Gråbo. 7, Bertil Nilsson, Solhaga. 8, Martin Pettersson, trädgårdsmästare, Segerstad. 9, Albert Johansson, lantbrukare, Heden. 10 Gunnar Pettersson, lantbrukare, Höggård. 11, Gösta Andersson, Dammera.. Bild nr. 625 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling: Fotograf okänd. Bildbehandling: Karl Gustafsson Text: Lars Edmundsson. Fakta: Per Andersson. Ordnimgsnr.25

18 D Före detta Stora Lundby Tvätt och bastuförenings hus. etta hus var från början boningshus på en jordbrukslägenhet Branten, ägt av Snika Lars, Lars Andersson. Han var den förste handelsmannen i Stora Lundby. Han bodde på torpet Sniken, därav namnet. Sedan blev sonen, Ernst Larsson ägare. Efter hans död övertogs huset av den år 1950 bildade Stora Lundby tvätt och bastuförening, som byggde om det till en tvätt och badinrättning. Initiativtagare var Alvar Frensborg, lärare och sedermera rektor vi Lekstorpsskolan. Då fanns varken tvättmaskiner eller badrum annat än i undantagsfall. I källaren under tvättstugan som var högmodernt utrustad med bl a varmmangel, fanns bastu för såväl skolbad som för allmänheten. Nu kunde husmödrarna få en stortvätt färdig på några timmar, torr och manglad, på denna tid nästan ett underverk. Nya tider med tvättmaskiner och badrum hos de flesta gjorde verksamheten överflödig och de sista åren fanns en kemtvätt i huset. Fastigheten revs i maj Hermanssons Bygg uppförde hyreslägenheter på tomten. Bild nr. 224 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Lars Edmundsson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 275.

19 D Guldbröllop på Moslätt. et som förevigas är Christina och Johannes Skoogs guldbröllop på Moslätt. De sitter här i kretsen av barnen med familjer. Fotot på bordet föreställer Johannes tvillingbror Natanael och hans fru Betty, bosatta i Norge. Personerna fr. vänster, stående: Emilia Skoog, Josef Skoog, Per Hedvall, Erik och Harald Johansson på Buan, deras far Alfred Johansson, Buan, August Skoog och hans hustru Emma på Hägnaden, Gunhild Skoog och Leonard Skoog. Sittande: Josef Olsson med Hustru Naemi och barnen Elsie och Signe från Erik Jonsgården (Nyboms), Hanna Hedvall med barnen Per och David i knät? Emma Johansson med sonen Johannes från Buan, guldbröllopsparet Christina och Johannes Skoog, Matilda Skoog med sonen Leif och man Jonatan Skoog. Främsta raden sittande barn fr. vänster: Marion Hedvall, Märta Skoog, Axa Hedvall, Roland Skoog, Gunnar och Karl Johansson, Elsie Hedvall, Margareta Skoog och Eva och Maj Hedvall. Johannes var född 1838 och Christina Den 5 Juni 1864 köpte Johannes föräldrahemmet Horsaklätten, numera benämnd Aggetorp nro.4 Moslätt, som det står i lagfartsansökningen från Säljare var föräldrarna Jonas Olofsson ( Skoog ) och Anna Svensdotter. Bild nr. 632 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Fotot, troligen taget av fotograf Kaleb Thorin, Alingsås. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text; Lars Edmundsson.Ordningsnr.26.

20 C Syskonträff på Moledet den 25/ hristina och Johannes Skoog på Moslätt fick sammanlagt 16 barn. Alla uppnådde inte vuxen ålder, men på fotot ovan är 8 av syskonen samlade hos Leonard på hans sommartorp på Moledet i Gråbo. Två av bröderna vistades utomlands men har skickligt kopierats in på bilden från hemsända foton. Stående fr. vänster: Leonard, affärsidkare i Göteborg ( träslöjd, Skanstorget ), Natanael, skomakare, Tistedal i Norge, Josef, lantbrukare och murare, bosatt på barndomshemmet Moslätt, Carl, skrädderiidkare U.S.A.,August, Lantbrukare, Hägnaden i Stannum, Hanna, gift Hedvall, Göteborg, ( träslöjdsaffär på Larmgatan ). Sittande fr. vänster: Naemi, gift Olsson på Hjällsnäs Erik-Jonsgården, Matilda, sömmerska och vaktmästare i missionskyrkan, Jonatan, skrädderiidkare i Göteborg och Emma Johansson på Buan i Björboholm. Bilden är tagen på Leonards 60-årsdag. Nu vittnar endast en stensatt brunn och rester av taktegel om bosättningen på Moslätt. Grustag och en damm dominerar marken som tillsammans med andra arbeten livnärde denna stora familj. Torpet Moledet i Gråbo är också borta. Det revs på 1980-talet för att ge plats åt moderna parhus. Bild nr. 653 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson Text: Lars Edmundsson och Karl Gustafsson.Ordningsnr.29.

21 E Nuvarande Gråbo Centrum i början av 1900-talet. tt mycket tidigt vykort med de få hus som fanns kring Gråbo vid den nya järnvägsstationen. Fotot bör vara taget från en plats nära gamla torpet Knepplakullen, senare kallat Fridhem, som låg där Konsum nu ligger. På åkern mellan fotografen och järnvägen finns nu centrumparkeringen. Huset från vänster: Villabyggnad med tillbyggd affär, byggt av J. Eriksson från Fjällared som en kort tid drev speceri- och diversehandel här. Han står som synes som förläggare för vykortet. Andra handlare i byggnaden har varit Albin Johansson, Sven Isaksson. På 1970-talet Hade Lars Pettersson El & Presentaffär. Två andra presentaffärer har avlöst varandra, Perita på 1980-talet och Pikant på tal. Nu finns en mäklarfirma i övervåningen och en video och godisbutik i affärslokalen. Huset med gaveln hitåt och bakom järnvägens jordkällare står nu närmare affären och på dess plats finns nu ett nyare hus. Över dess tak skymtar manhuset på Branten, Snik-Ernst, sedan i bakgrunden Brantens ladugård. Den större och tydligare ladugården hörde till Snika-Jonases torp. Detta döptes senare till Hagängen. Här ligger nu Hagängsvägens bebyggelse. Nästa hus, med två vita fönster är fattigstugan, Bockastuva, på det forna torpet Mossalaggens plats. Nästa vita hus är vi uppriktigt sagt osäkra på, men något annat än Albert Larssons affär kan det knappast vara, föregångare till nutidens pub. Längst till höger i fonden syns Missionshuset med sitt stall. Allra längst åt höger sticker stationshuset fram sin gavel och på bangården står en godsfinka och en personvagn. Därefter åt vänster finns en ekonomibyggnad tillhörig järnvägen. Bild nr. 621 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Okänd fotograf. Bildbehandling: Karl Gustafsson.. Text: Lars Edmundsson. Ordningsnr27.

22 E Vy över Gråbo Centrum på 1910-talet. n senare vy med i stort sett samma motiv och taget från samma plats som foto nr. 621 med vilket det bör jämföras. Skillnaden kan vara c:a år. Från vänster: Albin Johanssons speceriaffär, Johan Eriksson hade nu sålt och byggt Björkäng, nästa hus med två skorstenar. Det blev senare församlingshem.. Nästa hus kan vara nr. 2 på föregående bild som blivit vänd ett halvt varv och flyttat närmare affärsbyggnaden. Hus nr. 3 här kan vara hus nr. 2 på föregående bild. Kanske är det så. I så fall är nr.2 här ett nybygge. I nästa byggnad igenkänner vi i alla fall Hagängens Snika-Jonases ladugård. Sedan sticker missionshuset upp ur grönskan som skyler stallet. Nu har predikantbostaden och en flaggstång tillkommit. Det lilla vita huset bak stationens flaggstång torde vara Småhöga. Återstår så stationshuset med tillhörande ekonomibyggnad. Som synes skyms nästan stationshuset av uppväxande granar. Bild nr 622 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Text: Lars Edmundsson.Ordningsnr.28

23 S Stora Lundby Blåbandförening. tora Lundby Blåbandförening bildades år I Stora Lundby arbetade i början av talet två nykterhetsorganisationer. Den andra var Godtemplarorden som hade en mer nöjesbetonad karaktär och bland annat ordnade danstillställningar, medan Blåbandföreningen var mer kyrkligt inriktad. Blåbandföreningen byggde samlingslokal på Mon, tidigare hade man träffats på mejeriet vid Sniken. Båda föreningarna upplöstes i mitten av 1920-talet. Smyrnaförsamlingen i Göteborg inköpte Blåbandlokalen på Mon, och Pingstförsamlingen i Gråbo förvaltar traditionen genom att som en del av sitt arbete verka för nykterheten. Denna bild är tagen under dom stora damhattarnas tid, 1910-talet, då nykterhets och alkoholfrågor hade samma dignitet i samhällsdebatten som miljöförstöringen har idag. Bild nr. 311 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildarkiv. Faktauppgifter från studiecirkeln Byggd i förvandling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson.Ordningsnr.39.

24 enna bild är tagen samtidigt med bild nr. 311, då ett flertal Blåbandföreningar från Dnärliggande kommuner hade samlats. I första raden längst fram till vänster sitter Blinde Benne från Femtegården. I andra raden igenkännes längst till vänster Ernst Olsson från Kneplagården och Ernst Lindqvist. I tredje raden till vänster Aron Hansson, en tid ordförande i föreningen, och den femte i sista raden är Valdus Hansson från Heden. Bild nr. 314 och 203 i Stora Lundby hembygdsförenings bildarkiv.bildbehandling; Karl Gustafsson. Text; Studiecirkeln Byggd i förvandling.ordningsnr.40.

25 D Flygbild över Gråbo på 1950-talet. et lite större huset till vänster var då Stora Lundby Kommuns kommunalhus. Det är ett av de hus som skadades vid Surteraset i början på 1950-talet. Det inköptes och flyttades hit för att användas i kommunens tjänst. Numera användes huset som förskola. Gatan som går förbi huset heter Valdus Hanssons väg, efter dåvarande kommunalordföranden. Boktryckare Ailm, som bland annat gav ut Fredagsbladet, ett annons och informationsorgan för Stora Lundby, bodde i huset strax bortanför kommunalhuset. Tryckeriet låg i bottenvåningen. Längst till höger ser vi Martin Pettersson handelsträdgård. Nedanför Missionskyrkan ligger tre nybyggda villor som byggmästare Hermansson byggde. Hermansby fick dom heta så länge dom låg relativt ensamma vid Mossalaggen. Bild nr. 104 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Bildbehandling och text: Karl Gustafsson. Ordningsnr.50.

26 D Flygfoto år 1962 en här bilden är tagen i början av 1960-talet, eller kanske som det står på vykortet ner till höger, Upp till vänster kan man se dom nya skolhusen och den nya gymnastikbyggnaden. Gråbos befolkning ökade snabbt under 1960-talet. Förutom bygdegårdsområdet tillkom hyreshusen på Segerstamsvägen och Lundbyvägen, villaområdet Blåbär och Lingon, och radhusen på Lekstorp var redan påtänkta. Skolor och ålderdomshem måste byggas, och Monhemmet hade varit i bruk några år, men var redan för litet, och måste byggas till. Sedan kom radhusen på Jonsvägarna nära torget, och invånarna i det nybyggda Annekärrsområdet intill Björboholm ställde också krav på skolor och kommunal service. Bild nr. 155 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 249.

27 M Moledet före rivningen år oledet är dokumenterat sedan 1820-talet. Det låg nedanför Monhemmet ( numera nedlagt som ålderdomshem, och heter Mogården ). Området är nu bebyggt av parhus var fastigheten skriven på kyrkvaktmästare Johannes Sundblad. Byskolläraren Jon Hansson har också bott i torpet, varför stället i början av 1900-talet allmänt kallades för Jons. Bild nr. 761 i vår bildsamling visar en trolig 30-talsbild av Betty på Moledet. Bild nr.37 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Göran Hadders. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. ordningsnr. 122.

28 P Småhöga. å Monvägen ligger denna gamla fastighet, känd genom kyrkböckerna från Namnet Småhöga har fastigheten fått enligt Karl Lindqvist efter tre små bronsåldershögar som lär ha legat på tomten. På bilden ser vi bland annat August Sjöstedt med barnen Ada, Robert och Joel. Småhöga Den här bilden som är tagen 1985 visar att Småhöga ombyggts och är mycket förändrat. Ytterligare ombyggnad har företagits och en swimmingpool finns nu på tomten. Bild nr. 317 och 54 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Per Rott. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 128.

29 I Sandala. sak Rosenström, Stora Lundbys förste heltidsanställde folkskollärare med egen skolbyggnad, byggde det här huset på 1860-talet. Det gränsar idag mot Missionshuset som byggdes senare, och Småhöga som fanns när Rosenström uppförde sitt hus. I dag är Sandala den bäst bevarade av äldre fastigheter i Stora Lundby, om man undantar Kyrkan. Erik Abrahamsson, som idag (1998) äger fastigheten, har varit noga med att behålla den ursprungliga exteriören, så förutom föstugkvisten ser huset likadant ut idag som på Rosenströms tid. Sandala kan därför överta benämningen Gråbos pärla, när nu Dammera är rivet. Bild nr. 115 och 75 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Nutidsfoto, text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.134.

30 Bygdegårdsområdet. lygbild, taget omkring 1960 över Gråbo, med det nybyggda villaområdet vid FBygdegården i förgrunden. Till vänster i bild har vi Gustaf Svenssons bensin och taxistation. Bygdegårdsområdet är nu i det närmaste utbyggt. Området var ganska sankt, och problem uppstod i början i en del hus med fukt i källarna. Under årens lopp har väl dom problemen lösts, men jag har hört att området i början kallades för Ångermanland. Göteborgsvägen till Gråbo har nyligen blivit asvalterad. Den hade varit i ett bedrövligt skick på 1950-talet. Vid hörnet av Lundbyvägen och Valdus Hanssons väg har det nya centrumhuset tillkommit, som bland annat inhyste sjukkassan och tandläkare. Bild nr. 79 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 135.

31 D Lundbyvägen 1970-tal. et gula huset revs, banvaktstugan bortanför flyttades, och här ligger nu Parasollen och servicelägenheter. Bortanför banvaktsstugan ser vi Helegårdens radhus på Bysmedsvägen som snart är färdigställda, och längst bort skymtar torpet Dammera som då fortfarande enligt Karl Lindqvist var Gråbos pärla. Hermanssons Snickeri. På Bysmedsvägen ligger nu Helegårdens radhus. Bild nr. 143 och 144 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Foto: Gunnar Egerbo. Text och bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr.136.

32 F Röseliden. rån vänster ser vi Tage och Sonja Anderssons sommarstuga. Den revs i början av talet för att ge plats åt Röselidsskolans gymnastiksal. Björkhyddan 1, byggdes 1925 och 1926 av Arvid och Alma Johansson. De bytte senare namn till Hammarfjord. Björkhyddan 2, det andra av Arvids hus byggde man c:a 10 år senare, på 1930-talet. Arvid var byggnadssnickare, och byggde sina hus själv. Björkhyddan 1 revs 1987, och ett nytt hus uppfördes på tomten. Bergsäter, högst upp på bilden, byggdes av Einar och Paulina Johansson, ungefär samtidigt med Björkhyddan 1. Huset närmast är det gamla torpet Röseliden, från början Rösekullen. På bilden är huset om och påbyggt. Bilden är troligen tagen omkring Fastigheten ägdes av en släkting till de gamla ägarna, och trädgården upplevde en sista välskött tid, det syns nyplanterade fruktträd på åkern. På 1960-talet blev kommunen ägare, och numera ( 1987) disponeras huset av ABF. Bild nr. 227 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Inger Hammarfjord och Lars Edmundsson. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 279.

33 T-Ford. n T-Ford, års modell var Karl och Esters första bil. Den kom till stor nytta vid do E m torgresor som företogs varje vecka. Bild nr. 106 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Tomas Andreasson och Ester Lindqvist. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningar. 148.

34 Jordbrukare i Gråbo år v bilden framgår både årtal och syfte med den här sammankomsten. Följande personer är Amed på bilden, räknat från första raden:? Kanske kursledaren, Alfred Johansson, Erik Johansson Haglund. Sittande andra raden: Fritz Eliasson, Karl i Låddagården, Valdus Hansson, Johan Hansson och Einar Andersson. Tredje raden: Börjes Karl Jonsson, Albert Johansson, Ernst Lundqvist, Josef Hansson, Josef Skog,?, Axel Pettersson, Josef Olsson och Erik Larsson. Fjärde raden:?, Algot Pettersson, Karl Lindqvist och Johan Johansson. Femte raden:?,?, John Eriksson, Kaleb Johansson, Einar Samuelsson. Klas Andreasson,?,?, Erik Pettersson. Bild nr. 100 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Alöice Lindqvist. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 155.

35 I Cykelparad. dag tenderar cykeln mer och mer att i huvudsak vara ett motionsredskap, men i början på seklet och långt in på 1950-talet var den ett viktigt transportredskap som förkortade färdtiden 2-4 gånger på dom slingriga vägarna. Dagens lätta cyklar (detta skrevs 1987 ) med smala däck skulle inte hålla långt när den här bilden togs omkring år Dåtidens cyklar hade breda däck och kraftigare fälgar och ramar, växlar var sällsynt. Som vi kan se på bilden var man inte så noga med ljus och reflexer. Nu (1998) har trenden vänt och cyklar som idag är populära har kraftigare däck och ramar och många växlar. Herrarna i denna Cykelparad är från vänster:?,?,?, Algot Pettersson, Paul Haglind, Karl Lindqvist, Martin Pettersson, Johan Johansson och Kaleb Johansson. Bild nr. 99 i Stora Lundby Hembygdsförenings bildsamling. Text: Ester Lindqvist. Bildbehandling: Karl Gustafsson. Ordningsnr. 154.

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

DiG. Samlade vykort från Gullaskruv. DiG Dokumentation i Glasbruksbygd DiG

DiG. Samlade vykort från Gullaskruv. DiG Dokumentation i Glasbruksbygd DiG DiG Samlade vykort från Gullaskruv DiG Dokumentation i Glasbruksbygd DiG 201. Kyrkan i Hälleberga Kyrkan uppfördes 1819 1821 under Peter L. Sellergrens tid. Byggnaden hade korsformad plan med torn i väster

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001 Vimpelås. Torp 324 Foto från 2001 Anders Bengtsson född den 11/9 1843 i Hägnen och hans hustru Christina Olausdotter född 23/10 1845 på Stensgård i Kärrsgärde, båda i Sätila socken. Paret gifter sig år

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen.

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Sid 1 av 6 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Torpets namn: Skräddaretorpet eller Skogen Tillhört gården: Järnstads Carlsgård Torpets art: Jordtorp Siste brukare av torpet: Torparen

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet Ola Lönnqvist Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet UPPDRAG Vid en sammankomst med Stefan Bielkhammar påtog jag mig av egen vilja uppdraget att försöka ta reda på vilka personer

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Bild nr: 930 Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Gunnar Gustavsson S.0412

Bild nr: 930 Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Gunnar Gustavsson S.0412 V id Östads skytteförenings 50 års jubileum inbjöds Vättlekretsens skyttar till en tävlan i fältskjutning. Dagens högsta resultat uppnåddes av Gunnar Gustavsson Östad med 28 träffar, här tillsammans med

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Säby kyrkogård är en gammal kyrkogård kopplad till kyrkobyggnaden i Säby, till det sociala livet i Säby by och till Säbyholms gård.

Säby kyrkogård är en gammal kyrkogård kopplad till kyrkobyggnaden i Säby, till det sociala livet i Säby by och till Säbyholms gård. Trädplan Kyrkogårdens träd - historik Säby kyrkogård är en gammal kyrkogård kopplad till kyrkobyggnaden i Säby, till det sociala livet i Säby by och till Säbyholms gård. Skånska rekognosceringskartan från

Läs mer

Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg

Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg B Juli 1943 juni 1943 November 1946 Biljetter på Västergötland-Göteborgs Järnväg ertil Isaksson,boende på Lundbyvägen i fastigheten Solglimten i Gråbo, har sparat ett antal månadskort på Västgötabanan

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Detta foto av Annie Wallén från år 1913 visar dragvägsmurning utmed Österlånggatan vid Riddaregatan. Innovatums bildarkiv, bild nr TBTK-006-392, år

Detta foto av Annie Wallén från år 1913 visar dragvägsmurning utmed Österlånggatan vid Riddaregatan. Innovatums bildarkiv, bild nr TBTK-006-392, år Detta foto av Annie Wallén från år 1913 visar dragvägsmurning utmed Österlånggatan vid Riddaregatan. Innovatums bildarkiv, bild nr TBTK-006-392, år 1916. Innovatums bildarkiv, bild nr TBWG-003-077d, år

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

Varpet. Torp nr 321. Bebyggelselämning av torpet.

Varpet. Torp nr 321. Bebyggelselämning av torpet. Varpet. Torp nr 321. Bebyggelselämning av torpet. 1 Bebyggelselämning av ladugården. Första generationen på Varpet. Gärdesgården som delvis omgärdar ägorna. Johan Bengtsson född 15/1 1846 i Hägnen och

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Sjöviks Industri AB. Bild nr: 748 i Östad Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Tage Sundvall S.

Sjöviks Industri AB. Bild nr: 748 i Östad Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Tage Sundvall S. I Sjöviks Industri AB hörnet av Hampes väg Utängsvägen ligger Granova husen idag, där fanns förr en ladugård med kor och grisar. 1947 köpte Börje Pedersen som var kemi ingenjör ladugården och byggde om

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle

Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca 1915. Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle betydligt större bostadsyta. Trähuset hyrdes ut när familjen inte hade användning

Läs mer

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad Finnerödja Bil- och Cykelverkstad Den 20 november 1931 fick firma Finnerödja Bil- och cykelverkstad sina handelsrättigheter inregistrerade. Firman tecknades var för sig av de båda ägarna Karl Johansson

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Anfäder Carl Edvin Olsson

Anfäder Carl Edvin Olsson Anfäder Carl Edvin Olsson Carl Edvin Olsson. Stenhuggare. Född 1882-12-12 Väjern, Bohuslän. Död 1952-01-04 Vasa, Göteborg 1). TBC Far: I:1 Olof Kristiansson. Mor: I:2 Sofia Hansdotter. Carl Edvin Olsson

Läs mer

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården.

Nedan följer lite bilder från byavandringen. Bossagården Här sätts stolpe och namnbricka upp vid Bossagården. Byavandring i Svansjömåla 11 maj 2013 Söndagen den 11 maj var det byavandring i Svansjömåla. Ett tjugotal personer hade mött upp i ett vackert väder med strålande solsken. 14 15 stycken gamla torp besöktes

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Utflykt till flydda tider

Utflykt till flydda tider Utflykt till flydda tider Söndagen den 25 september gjorde Västernorrlands Regementes Kamratförening en utflykt till flydda tider. Föreningen besökte då bosättningar i området Västra-Spannsjön, Pommacvägskälet

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Sniken på 1980-talet

Sniken på 1980-talet H Sniken på 1980-talet andla och trivs i Lars-Åkes Livs, stod det på skyltfönstret i Lars-Åkes ICA-affär. Mitt emot låg Konsum. Radhusen på Sniken är inte byggda ännu och på mittbilden ser vi Texaco-macken

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård.

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. 10 Tånnö Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. Både Tånnö och Torskinge ligger nu i Värnamo kommun. Tånnö kyrka - (från Tånnös

Läs mer

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Östra Centralbanan Gullringen Gullringens stationshus Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Tryckta källor: Östra Centralbanan Linköping Hultsfred - De första hundra

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo 1 Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo Släktforskningen har inte kommit längre bak i tiden uppgifter saknas. Lars Eriksson Bonde i Olerum 1.sta generationen Bonde 1736-1800

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Affärerna i Hällevik

Affärerna i Hällevik Affärerna i Hällevik Materialet till denna text är hämtat ur Jan Erik Hardebos En historisk bildserie om affärerna i Hällevik som han välvilligt ställt till hembygdsföreningens förfogande. Det kan tyckas

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015.

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Ett skåp berättar med hjälp av Arne Karlsson i Målerås. Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Skåpet smälter väl in bland övriga

Läs mer

Hammaren, torp under Årsta

Hammaren, torp under Årsta Hammaren, torp under Årsta Haningegillets torpgrupp skrev 1982 denna kortberättelse om torpet Hammaren under Årsta, Den bestod då av Henry Hall, Gunilla Hagström, Elsie Lindholm och Ulla Nygren. Vid vägen

Läs mer

Stugan lämnades därefter åt sitt öde.

Stugan lämnades därefter åt sitt öde. Här och var finner vi resterna av backstugorna, företrädesvis på Hallandsåsens sluttning. Det är blott murarna som finns kvar, takstolen och stugans framsida har för länge sedan rasat ihop. Vi frågar oss:

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro.

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro. Norrbo 1. En gård på gränsen mot Hedesunda socken. I början på 1800:talet, brukades gården av landbonden Nils Olsson f 1784 och Stina Olsdotter f 1782, hade tre söner och två döttrar, flyttade till Sälja

Läs mer

Kerstinbo "Hällarna"

Kerstinbo Hällarna Kerstinbo "Hällarna" 1. Torpgrund, kallades "Klaras" på senare år, tidigare kallat "Hällarna". Här bodde i slutet på 1700:talet dagkarlen Lars Olsson f 1760. Han var gift två gånger, först med Karin f

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22 Roten Roten ingick i Västerås kompani och hette från början Gammalby. Roten var frälse och bestod av landbönder under Wirsbo och Seglingsbergs Bruk. 1864

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

Bild_121, Telefonstationen i Virestad på 40-talet. Anny Johansson kopplar samtalen på telefonstationen i Virestad på 40-talet.

Bild_121, Telefonstationen i Virestad på 40-talet. Anny Johansson kopplar samtalen på telefonstationen i Virestad på 40-talet. Bilder 121-168 Klicka på första bilden, så visas den i ett större format med möjlighet att bläddra framåt. (För bästa resultat välj helskärmsläge genom funktionstangent F11, för att återvända från helskärm

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer