Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010"

Transkript

1 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också, mer eller mindre tillfälligt. I skrivande stund är det minusgrader och vitt på marken. Hur det ser ut när det är dags för det stundande budgetmötet 20:e november får bli en överraskning. Foto: SAS Detta nummer av Golfbollen är till största delen ägnat det kommande budgetmötet som nu närmar sig. Välkommen lördagen den 20:e november klockan 15:00 i klubbhuset. Var med och diskutera och fastställ 2011 års budget. Några nya medlemsavgifter, eller andra avgifter för medlemmarna är inte planerade i det budgetförslag som styrelsen lägger fram. Strömstad Golfklubb tillhör de klubbar som har en stabil ekonomi med en liten, men dock, ökning av medlemskadern i år. Mer om detta kan du läsa i Ledaren. Budgetmöte Tillhör Du de medlemmar som tävlar i klubbens tävlingar? Då har du kanske funderat över den klassindelning som gäller. Är klassindelningen rätt när det är så olika deltagarantal som det visar sig vara? Frågan ställs i en debattartikel på sidan tre. En tendens när det gäller klubbens tävlingar i stort är att det är färre medlemmar som deltar nu än det var för bara några få år sedan. Det visar sig även att det ofta är samma deltagare i tävling efter tävling. Hur kan vi få med fler?

2 Ledaren Thomas Jansson sektererare, ordf. Elit-& juniorkommittén Hej alla golfare! Vi har väl alla hört att golfen har stagnerat i Sverige och att andelen klubbar som har det svårt ekonomiskt har ökat avsevärt. Trots dessa dystra utsagor så kvarstår faktum att det finns flera klubbar med stabil ekonomi och goda framtidsutsikter. Vi har idag har cirka 490 klubbar registrerade inom Svenska Golfförbundet och närmare golfspelare i vårt land. Det gör Golf till Sveriges näst största idrott efter fotbollen räknat på antal aktiva utövare. Vår klubb tillhör de stabila med ordnad ekonomi. En grundläggande förutsättning för detta är en strukturerad verksamhet, god planering, genomtänkta beslut och respekt för kostnader. I vår klubb har tidigare styrelser nogsamt beaktat detta, det är därför vi står stabilt idag. Den nuvarande styrelsens huvuduppgift är att fortsätta bedriva det ekonomiska arbetet ansvarsfullt i samma anda, lyssna till medlemmarna och samtidigt värdera vad som är bäst för klubben ser ut att bli ytterligare ett bra år för klubben trots en förhållandevis sen öppning av banan på grund av den stränga vintern. Banpersonalen gjorde en fantastisk insats så att banan snabbt kunde öppnas i mycket fint skick när våren slutligen kom, detta möjliggjorde en flygande start med mycket gäst- och medlemsspel. Den ekonomiska uppföljningen för året ser positiv ut, den sista prognosen visar på intäkter och kostnader i balans, samt ett plusresultat i enlighet med lagd budget, trenden är också att medlemsantalet ökar i klubben! Upphandlingen av den nya parkeringen är nu i slutfasen, allas förhoppning är att vi har en färdig parkering till sommaren 2011 som rymmer lite fler platser än vi har idag. Arbetet att förbättra banan pågår kontinuerligt, 4:ans tee är nu ombyggd och 6:ans tee står nu på tur. Flera bunkrar har fått nya dräneringar och utglesningen av träd fortsätter, tanken är att släppa fram mer av den utmärkande Bohusländska graniten på vår bana. Vår greenkeeper Anders har under säsongen provat en så kallad strykjärnsvält, den gör våra greener bättre och mer plana, en sådan vält står högt på önskelistan till styrelsen. Kommittéerna är en viktig del i vår föreningsverksamhet, de skapar en levande klubb med aktiviteter för den som vill, utbudet är brett med träningar, tävlingar, resor, trivselkvällar mm. Alla ni medlemmar som hjälper till att skapa detta gör en fantastisk insats, jag rekommenderar alla medlemmar att medverka på något sätt i våra aktiviteter, det tillför en positiv känsla att vara en del av det som görs tillsammans med andra människor. Vår nya granne Emmas Breakfast är en fin tillkomst som ger liv och rörelse i området, huset har genomgått en omfattande renovering och pryder sin plats, nu kan vi också se banan från rangen. Många idéer ligger på bordet i arbetet kring hur vår klubb skall se ut om 10 år. Hur ska det framtida träningsområdet se ut? Återstående ombyggnad av banan, samverkan kansli och shop, hur skall den framtida samlingsplatsen klubbhuset se ut. Vi har många utmaningar men också alla möjligheter att lyckas. Jag vill gärna framföra ett särskilt tack till all personal på banan, i kansli och restaurang, alla som ställer upp ideellt för klubben, alla medlemmar och inte minst våra sponsorer. Klubbens golfkultur, stabilitet och framgång är något som vi alla har skapat tillsammans. Golfbollen Utgivare: Strömstad Golfklubb Adress: Strömstad GK, Golfbanevägen STRÖMSTAD E-post: Hemsida: Redaktion: Håkan Bergqvist Stig-Arne Sköldberg Ingunn Offenberg Ansvarig utgivare: Allan Josefsson Manusstopp och annonser: 15/2, 30/5, 15/8, 15/11 Helsida kronor 2-spalt x 90 mm, kronor 1-spalt x 90 mm, 700 kronor De artiklar och inlägg som förekommer i Golfbollen står för skribentens räkning och behöver inte vara detsamma som styrelsens mening. I skrivandets stund knackar höstens första morgon med gnistrande frost och minusgrader på dörren. Vintersäsongen närmar sig nu med stora steg, för banpersonalen, kansliet, kommittéerna och elitspelarna innebär det fortsatt aktivitet med vintersysslor, summering och förberedelser inför nästa säsong. Många av oss golfare följer kanske mer naturens gång och låter spelet gå i vila för att sedan till våren på nytt vakna till liv med ny kraft.

3 Stöd våra sponsorer AB Strömstadsbetong Har vi rätt klassindelning? Ingunn Offenberg I tävlingsprogrammet för Strömstad golfklubb för 2010, står klassindelning för damer under Allmänna tävlingsbestämmelser som följer: Röd text = antalet damer i klubben med detta hcp-spann) Klass A: till hcp 11,7 18 5% av klubbens damer Klass B: från 11,8 till 19, % av klubbens damer Klass C: från 19,4 till 36, % av klubbens damer Det är kanske många år sedan dessa indelningar bestämdes, och det är många som undrar över varför gränserna är som de är. Det finns säkert flera kriterier för denna klassindelning, men i detta sammanhang kan man också fråga sig varför ska det vara klassindelning alls? En logisk svar på detta kan vara att så många som möjligt ska få tävla med någorlunda jämngoda spelare. En annat svar är kanske att med klassindelning blir det fler som kan vinna priser, och det vill vi ju alla. Om dessa svar utgör underlaget för klassindelning i tävlingar, så är det väl logiskt att klasserna har ungefär samma antal spelare i de olika tävlingarna. Inte så att det ska vara matematiskt lika antal i varje tävling, då måste ju varje tävling ha sin egen klassindelning, något som naturligtvis är ohållbart. Likaväl, dagens klassindelning för damer ger så stora skillnader i antalet spelare i de olika klasserna, att något bör göras. Nu är det så att inte bara sammansättningen av spelare förändrar sig från en tävling till en annan, utan klubbens medlemmar som spelar tävlingar förändras också från år till år. Därför vill det kanske vara naturligt att även klassindelningarna förändras. För att finna ut vad som är en rättvis klassindelning, under förutsättning att det ska vara olika klasser, och att det bör vara ungefär lika många spelare i varje klass, så kan man se på deltagarantalet i ett par tävlingar som spelats under året. I Ingvars Memorial, som spelades den 30 maj var deltagarantalet damer följande och då räknas bara spelare som är medlemmar i klubben. Totalt antal inom ( ): Klass A: 10 spelare varav 0 damer (12-0) Klass B: 27 spelare varav 4 damer (29-4) Klass C: 14 spelare varav 8 damer (15-09) I Åbrinks Trophy som spelades den 6 augusti var förhållande så här: Klass A: 34 spelare varav 1 damer (47-2) Klass B: 57 spelare varav 11 damer (64-14) Klass C: 33 spelare varav 19 damer (39-21) I Hummergolfen som spelades 2 oktober fördelade sig damerna på detta sätt: Klass A: 17 spelare varav 0 damer (31-2) Klass B: 33 spelare varav 5 damer (53-5) Klass C: 16 spelare varav 8 damer (22-10) När det gäller damer så är det en tydlig skillnad mellan antalet spelare i de olika klasserna. Baserat på ovanstående tal så ser det ut som att det i praktiken bara är två klasser. Det vore bra om tävlingskommittén vill göra en grundlig analys av årets tävlingar och kanske föreslå en klassindelning som i större grad resulterade i tre jämnstora klasser för damerna. Även om klassindelningen för herrar ser jämnare ut så kanske det vore på sin plats att titta lite på det med. Vad tycker du som medlem i klubben? Maila Golfbollen och säg vad du tycker: Stöd våra sponsorer

4 Budget för år 2011 Vi är en klubb med 6 anställda på banan och 1-2 i kansliet. Tar vi med krögaren och pro. arbetar ca 25 personer på klubben. Vi har maskiner till nyvärde miljoner. Vi har byggnader och bana miljoner. Vi är en styrelse på 7 medlemmar som styr klubben. Dessutom suppleanter, valberedning och revisorer, obetalda. Utvecklingen har blivit så att Strömstad GK är ett företag med en omsättning på opp mot 9 milj. per år. En miljon till, så är vi en mellanstor bedrift enligt Riksskatteverket. Ekonomibiten i klubben är som i ett bolag. Och vi sköter den som i ett bolag. Det finns få medlemsägda klubbar i Sverige i dagsläget med en soliditet som Strömstad GK. Men, det finns frågor inför framtiden. Kassörens kommentar för 2010 och 2011 Säsongen 2010 En vinter som var... kyla som i rekordåret. På påskaftonen öppnade vi på en blöt bana. Vi missade påskveckan. Banan torkade upp och spel kom igång veckan därpå. Ekonomi - vi blev back 200 i starten mot budget. Säsongen fram till idag - mitten oktober, blev OK, men sådär. Antal spelade ronder mindre än 2009, men vädret får ta skulden. Ekonomisk - greenfee god, tack vare ett högre snitt per spelad rond På budgetmötet och årsmötet inför säsongen 2010, predikade vi att 2010 ville bli ett år utan större projekt och med disciplin mot budget. Så har det blivit. Enda miss var en reparation på vår Cat maskingrävare. Läser ni kassörens estimat för 2010 under budget, ser ni att medlemssituationen är ganska bra- vi ökar lite, greenfee är i pengar bättre en 2009, löner är 190 under 2009 och den totala verksamhetskostnaden är ca :- lägre. Ser ut som vi får ca 2.2 milj. i brutto resultat för Mycket bra, trots väder - enligt kassören. På investeringssidan - fick vi utfört det mesta. Parkeringen blev framskjuten till 2011, bunker hål 18 tar vi i 2011? Ny lövblås tillkom och ny klippare :- har varit i drift hela Mycket fin maskin... Likviden är god. Enligt bankkontot 31/09/10 har vi ca 2.8 milj. Det är ca 800 bättre en har varit et medelår för golf och bandrift, men ett relativt gott år för ekonomin - och styrelsen. Budget 2011 Innför 2011 har styrelsen lagt en konservativ budget. Enda stora grejen är parkeringen. Men den vill vi finansiera med lån och sponsorhyra av skyltar på platsen. Den vill vi ha som ett enskild objekt i klubbekonomin. Så har vi maskiner, huvudutgift investeringar. Innför 2011 köper vi inte en ny fairwayklippare. Enligt plan var det så. Men diskussioner med bankillarna, utvärdering av maskinen, driftstimmar, och det faktum att den fick 7 nya klippaggregat 2009, inbytespris etc., är konklusionen - den går även Terrassmöbler måste vi ta...oljavskiljare kräver en spolplatta - enligt Strömstad. kommun.våra 2 små flakbilar är slut. Ny elbil TORO med flak tillkommer? Annars är budget en kopia +- av estimat för Det betyder att vi är konservativa och förväntar en värdeminskning medioker säsong, medlemssituation som i år och inga stora överraskinger - bana, maskiner eller byggnader. Inte en offensiv budget, men offensiv budget, kräver koll på huvudintäkter - och det har vi inte - medlemsavgifter och greenfee. Vi är totalt beroende av yr.no- eller SMHI. Väder. Medlemmar betalar ca. 3.8 milj. årsavgift. Greenfee är 3.5 milj. Totalt 7.3 milj. Avgifter är budgeterat enligt Inga ökningar. Det finner styrelsen korrekt med den ekonomin klubben har i dagsläget. Så får medlemmarna som äger klubben ta beslut. Björn Christophersen Kassör och Bankommitténs ordförande. Foto: Anders Cederbratt

5 Elit- & juniorkommittén Verksamhetsplan Följande arbetsfördelning är planerad inom elit och juniorverksamheten Ansvarsområde Ordförande Thomas Jansson Pro och huvudtränare Patric Åbrink Elit-herr Patric Åbrink / Thomas Jansson Elit-dam Joel Nicander / Thomas Jansson Elit-junior Patric Åbrink / Thomas Jansson Juniorer Patric Åbrink / Mats Olsson Knattar Tor Nygård / Mats Olsson Träning Patric Åbrink / Tor Nygård Teoriprov Thomas Jansson / Patric Åbrink Lördagsligan/Juniorslaget Thomas Jansson / Mats Olsson Övriga klubbtävlingar Thomas Jansson / Mats Olsson Elittävlingar Thomas Jansson Mål 2011 Fokusera på den idrottsliga verksamheten i vår klubb tillsammans med vår Pro och tränare. En naturlig träningsutveckling skall finnas från knatte, till junior och vidare till elit för de som vill satsa på golf. Satsa på att erbjuda nya medlemmar bra träningsmöjligheter och arrangera prova på dagar tillsammans med skolan. Vi skall visa vad klubben kan erbjuda. Särskilt satsa på fler aktiva ungdomar från knattar till yngre juniorer, vi vill få ut fler som spelar BDGF tävlingarna i vårt distrikt Fortsätta att aktivt stödja våra Elitlag herr och dam, målet är spel i division 1, planerad träning och motprestation i arbetet med juniorerna. Driva en strukturerad träningsverksamhet med engagerade tränare, målinriktad träning och gruppindelning i enlighet med fastslagen plan. Ordna bra träningsaktiviteter för serielagen och BDGF-juniorerna. Arrangera nya tävlingsformer för våra juniorer, uppmuntra våra spelare att delta i klubbtävlingar, juniorernas BDGF-tour, damernas och herrarnas seriespel. Vi skall genomföra en särskild satsning på att rekrytera fler knattar och yngre juniorer, erbjuda olika spel och aktiviteter. Ordna träningsmöjligheter till en kostnad som inte är högre än andra idrottsverksamheter. Motivera våra juniorer att delta vid våra arbetsdagar. Målmedvetet arbeta för att få fler juniorer som deltar på Skandia Tour. Särskilda tävlingar skall ordnas för de knattar och yngre spelare. Alla juniorer som är medlemmar i klubben träningsavgift skall beredas möjlighet att delta i träningen. Vi skall särskilt stödja flickor i vår träning och tävlingsverksamhet eftersom de är i minoritet. För våra juniorer skall golfträningen vara positiv och kul. Tävlingar - Lördagsligan och Juniorslaget ingår i träningen. - Skandia Tour: vi vill att så många juniorer som möjligt spelar (bra träning). - Skandia Regional och Riks-touren: Aktivt stödja de juniorer som spelar. - Vi skall uppmuntra elitgrupperna till spel/träning. Preliminära kriterier för elitgrupperna (kan komma att justeras vid behov) För nedanstående grupper gäller att spelaren visar uttalat intresse, träningsflit, har Strömstad GK som hemmaklubb, ställer upp för klubben och har en ambitiös inställning till golfspelet samt uppträder föredömligt, individuell uppföljning sker kontinuerligt från tränarna. Elit-dam Spelare med som riktlinje upp till hcp 6 Träning och tävlingsplan. Elit-herr Spelare med som riktlinje upp till hcp 3 Forts. nästa sida Stöd våra sponsorer

6 Forts. från föregående sida Elit- & juniorkommittén Verksamhetsplan Träning och tävlingsplan. Elit-junior Spelare med som riktlinje upp till hcp 12 pojkar och hcp 15 flickor, gruppen kan innehålla som mest 6-8 juniorer. Målet i denna grupp är långsiktigt inriktat på spel i klubbens Elit-dam och herrlag Samarbete Ökat samarbete med övriga kommiteer i vår klubb. Arbeta för utökad samverkan med andra klubbar i form av att skapa kontakt mellan våra spelare och spelare från andra klubbar, tävlingar och träning. Information Verka för att vår information är tydlig och når ut till våra ungdomar genom att: - Viktig information skall finnas på vår anslagstavla. - Dela ut skriftlig information vid möten så långt det är möjligt. Föräldrar Engagera föräldrar i verksamheten. För att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet är det nödvändigt att föräldrar hjälper till vid klubbtävlingar, träningar, teori (spelregler och etikett), lägerverksamhet, BDGF-touren, juniorslaget och lördagsligan. Klubbverksamheten Ökad gemenskap och trivsel i vår klubb är ett viktigt mål. När vi i Tävlingskommittén summerar årets tävlingssäsong är det med lite blandade känslor, en del har varit riktigt bra, medan annat kan förbättras till kommande år. Vi har haft drygt 1900 tävlingsspel ( antal spelare totalt ) under säsongen, på 20 tävlingar, samt 20 onsdagstävlingar, (exkl damtävlingarna, juniorslaget,lördagsligan och veterantouren), en blygsam ökning från Av dessa ligger närmare hälften ( 800 ) i golfveckan och dryga 300 på våra onsdagstävlingar, dvs de övriga tävlingarna har inte lockat det startfält vi hoppades. Speciellt blev KM Match en besvikelse när det beträffar deltagandet. TK har en ambition att erbjuda ett tävlingsprogram som tilltalar större delen av medlemskåren, och här kan vi konstatera att vi inte lyckats så väl. De 1900 tävlingsspelen har inkluderat ca 200 är medlemmar, dvs knappa 20 %, och där finns vår utmaning att öka den andelen 2011, genom att erbjuda ett program som tilltalar en större andel av klubb. Vi kommer att söka svar på vad som krävs för att locka en större andel av er till våra tävlingar, fram till vi lägger 2011 års tävlingsprogram, som vi publicerar i mars i samband med årsmötet. Tävlingskommittén Säsongen 2010 Enkäter som vi gjort drar i två riktningar, dels mer singelspel med bättre prisbord, dels mer lag/partävlingar, dessutom har förslag till andra tävlingstider/dagar framförts. Det är önskvärt att få in era tankar kring tävlingsupplägg, och ni är förstås mycket välkomna att kontakta oss i kommittén med förslag och synpunkter. En annan positiv utmaning är det stora intresset för vår Golfvecka, med stora startfält och därmed långa speltider, som vi ser måste balanseras lite bättre till nästa år. Slutligen vill vi upprepa behovet av att förstärka vår trägna fuktionärskår till Inte minst vill jag påminna om vårt åtagande att arrangera RM 2011 för far-son 4:e 6:e juli, som kommer att kräva en rätt stor funktionärsinsats. Ser fram mot din intresseanmälan till oss i TK. Tävlingskommittén: Lars-Erik Antonsson (lars-erik. ) Ruthinger Carlsson Barbro Klock (barbro. Håkan Bergqvist stdgk.se ) Thor Ullestad Patrik Åbrink ) Stöd våra sponsorer

7 Björn Christophersen, ordförande Patrick Åbrink Anders Cederbratt Thor Ullestad Peter Jetzel Erik Dønnestad Sören Eriksson Håkan Bergqvist Ansvarsområde: Med budgetmötets beslut ge medlemmar och besökande en så fin bana vi kan inom de ramar som är beslutade. Vår verksamhetsplan är noga beskriven i VEP. (se hemsidan under Klubben/Verksamhetsplan/Bankommitté) Vårt arbete inkluderar allt som görs på banan. Övergripande målsättning: Ge klubben bästa möjliga bana och spelupplevelse inom de ramar styrelsen har gett oss under driftåret. Se till att vi har ett tillfredställt gäng som arbetar med banan och maskiner, och som gör spelupplevelsen möjlig. Samtidig måste vi tillgodose de arbetsmiljökrav och miljökrav som ställs. Vara innovativa med banförberedande åtgärder som kommer alla spelare tillgodo, är också vår uppgift. Bankommittén Verksamhetsplan Driftåret 2011 Utvärdera banans ombyggnad fas 5 med nya greener hål med spellogistik, kost och tidsram. Under vinter skal vi konstruera en Masterplan för utväkling av banan Arbetet startade 2010 när vi fikk P&P soptippen ur planeringen. Maskinparken är i gott schick, men slitaget är betydande. Sålunda har vi två flakbilar som är slutkjörda. Vi vil kjöpa en ny eldriven TORO flakbil. En greenvält står också på listan over äskade maskiner. Den vil gje en bettre kvalité på våra greener och vi kan dra ner på klippfrekvens. Vid mskinhallen finns en ny oljeavskillare. Den måste vi få i funksjon med en ny spolplatte för våra maskiner. I planen finns också asfaltering fronten maskinhallen. I planeringen lå en ny fairwayklippare. Den fikk nya klippaggregat innför sesong 2010 och enligt bedömning kan den gå även Banan vil under 2011 ha ca 6.25 årsarbetare och detta är enligt styrelsens budgetförslag. Vår bedömning inför 2011 är att vi ska klara av en god drift inom de äskade ramar som finns i budget. Bankommittén Björn Christophersen BKO Damkommittén Verksamhetsplan Gunnel Karlsson, ordförande Kristina Madlung Ulrika Staxäng Lotta Ljungdahl Damkommitténs syfte är att locka nya som gamla medlemmar till att aktivt delta i golfklubbens verksamhet. Verksamhetsidé: Damkommittén skall erbjuda träning, tävling och andra aktiviteter som skapar utveckling och trivsel bland klubbens kvinnliga medlemmar. Se till att klubbens damer genom ökat gemensamt tränande och tävlande stärker sitt självförtroende. Höja kunskapsnivån när det gäller golfregler och rutiner vid tävlingsspel. Vi vill på sikt medverka till att fler damer sänker sitt handikapp. Stimulera fler damer till att vara aktiva som tävlingsledare ( genom en utbildningsinsats stärka deras kunskaper) Att gemensamt vårda våra sponsorer bidra till att de vill engagera sig. För att öka möjligheten för klubbens damer att delta i tävlingar så vill vi utöka med ytterligare en tävlingsdag och kanske även ha fler em/kvällstider. Vi kommer att fortsätta på temat lagtävlingar då detta har varit uppskattat framförallt bland nya medlemmar, ambitionen är att lära oss fler spelsätt. Mål för 2011 Damgolfare på alla nivåer skall känna sig välkomna Mariann Hansson Maj-Lis Johansson Anita Joneryd Glansberg Verka för att klubbens damgolfare utvecklas i idrotten golf Egen hemsida Medverka till att fler damer aktiverar sig i tävlings o seriespel Medverka till att fler lär sig hantera datorn och inmat ning av golfscore Medverka till att öka kunskapen inom golfregler Öka antalet startande damer vid våra tävlingar Arrangera 9- och 18 hålstävlingar som tillfredställer medlemmarnas krav och önskemål men som även bidrar till en social samvaro Utöka våra kontakter med närliggande Gk damer (greenfeesamarbete) genom fler gemensamma aktivi teter För att kunna få möjligheten att utveckla Damkommitténs verksamhet så måste vi kunna erhålla ett ekonomiskt stöd från klubben, så att alla betalande kvinnliga medlemmar kan få utveckla sitt golfande på sina villkor. Med goda träningsmöjligheter och ökade gemensamma aktiviteter kommer Klubben på sikt att få fler aktiva damer och även fler medlemmar.

8 Medlemskommittèn 2010 består av: Medlemskommittén Verksamhetsplan Övergripande målsättning: Ordförande: Sekreterare: Greta Rypdal Inger Skoglund Tor Nygård Lars-Erik Antonsson Amund Amundsen Tor Sørlie Yngvar Hoffstrøm Patrick Åbrink Thor Ullestad Ansvarsområde: - Trivselskapande åtgärder inom klubben - Rekrytering av nya medlemmar - Medlemsvård Ttrivselskapande åtgärder för klubbens medlemmar och gäster genom att: - organisera golfvärdfunktionen - anordna terrassträffar (med bl.a. puttningslandskamp) - anordna försommarfest, räkfest under Golfveckan och luciagolf Rekrytering av nya medlemmar: - provapå-dag vår och höst - organisera fadderverksamhet i samarbete med klubbens Pro Medlemsvård: - anordna gemensamhetsträning för medlemmar under ledning av Pro - organisera medspelare till ensamspelare som så önskar Greta Rypdal Dagordning för budgetmöte lördagen den 20 november 2010 kl: 15:00 i klubbhuset 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 4 Fastställande av föredragningslista 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 8 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 9 Övriga frågor 10 Mötets avslutande Stöd våra sponsorer

9 Styrelsens förslag på medlemsavgifter och andra avgifter för år 2011 Greenfee Greenfee 2010 Greenfee 2011 Nya avgifter är markerade med ram Senior Junior Senior Junior Vardagar lågsäsong Mån-Tors Högsäsong Fre -Söndag Högsäsong Se not 3 Vid vintergreener Veckogreenfee Kan ändras av styrelsen Veckogreenfee Lågsäsong under året. Medlemsrabatt 60:- senior / 30:- junior för medlemmars gäster i bollen Se hemsidan - greenfee/rabatt Årsavgifter (brutto inkl. avgifter SGF/BDGF) Senior Vardagsmedlem, senior 3950 med lån 2950 med lån nya utan lån nya utan lån Vardagsmedlem, äldre junior Se särbestämmelser nedan Vardagsmedlem, yngre junior 780 Se särbestämmelser nedan Äldre junior / stud / VPL tom 21 år / 25 år 1776 Yngre junior tom 17 år Yngre junior tom 12 år Se särbestämmelser nedan Passiv medlem Se särbestämmelser nedan Provmedlemsskap Se hemsidan - Erbjudande - rulltext Utlandsporto för tidningen Svensk Golf En avgift / familj 350 Frivillig, anmälan till kansliet om ni önskar Svensk Golf Avgift Sv Golfförbundet/ BDGF (en avgift per aktiv) IT-och miljöavgift 56 Försäkring, adm, tidning, senior 170 Respektive avgift ingår i årsavgift Försäkring, adm, tidning, junior 85 Inträdesavgifter Senior Medlemslån vid innträde: 0 Vardagsmedlem, senior Medlemslån vid innträde: 0 Stud/VPL from 22 år 0 Budgetmötets beslut 07 Äldre junior / stud / VPL tom 21 år 0 Budgetmötets beslut 07 Yngre junior tom 17 år 0 Budgetmötets beslut 07 Övriga avgifter Hyra av skåp i vagnbod små 300 begränsat antal Hyra av skåp i vagnbod stora 500 begränsat antal begränsat antal Hyra av plats för golfmoped 0 Kalle Matssons Hyra av golfbil / gäst (mot läkarinntyg) bilar i 2011 Hyra av golfbil / medlem (mot läkarinntyg) Utöver 1500:- fri hyra Påminnelseavgift Påminnelseavgift Därefter uteslutning 1. juni. Kort innaktivt från 1.mars. Särbestämmelser för vardagsmedlem Period med spelrätt: Vardagar 1/1-12/6 och 17/8-31/12 Period utan spelrätt: 15/6-14/8 (spel under denna period erlägges gällande greenfee med avdrag för gällande distriksrabatt fn 60:--för seniorer och 30:-- för juniorer) Övrigt: Vardagsmedlem har företräde vid intagning av helårsmedlemmar OBS!! Se även särbestämmelser för juniorer Vardagsmedlemmar för juniorvardagsmedlemskap gäller: 1) begränsas till 20% av maxantalet vardagsmedlemmar 2) minst 1 av föräldrarna är medlem (gäller ej juniorer, som är mantalsskrivna) i Strömstads kommun)

10 Styrelsens förslag till budget år 2011 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Budget Prognos BUDGET NOT INTÄKTER Årsavgift Inträdes/köavgift Greenfee och hyra elbil Vagnbodar hyra Annons och reklamintäkter Kommittéintäkter Intäktshyror Lönebidrag Övriga Intäkter Intäkter totalt Verksamhetskostnader Löner Styrelsearvode Sociala avgifter Övriga personal- resekostnader Ban- maskinkostnader Fastighetskostnader/Försäkringar Elkostnader Vägavgift och underhåll Förbundsavgifter Kontors / övriga kostnader Annonsering, Reklam, Golfbollen se över se över Kommittéer Verksamhetskostnader totalt Resultat före avskrivningar Avskrivningar Byggnader Avskrivningar Banan Avskrivningar maskiner och inventarier Vinst försäljning av inventarier Avskrivningar totalt Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster totalt Årets resultat Kommittéer kostnadsbudget 2011 elit o junior 450 tävling 90 medlem 40 sponsor 20 senior 50 utbilding 15 Summa dam (Prognos baserad på 30/09/2010) STYRELSENS FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR ÅR 2011 LIKVID I BANK: Parkering renovering överförd från Se not 4 Bankkonto per 30/09/09= 1.5 milj. Ny pickup bil (vår Mazda är slut) 120 Avskr :-/år/ 6 år Bankkonto per 30/09/10= 2.6 milj. Ny Toro el arbetsfordon (el. flakbil) 160 Avskr :-/år/ 6 år Estimerad likviditet 31/12/10 = 1.1 milj. Möbler huvudterrassen 10 x 4 sittplatser 70 Avskr :-/år/ 6 år Spolplatta för maskiner vid maskinhallen 73 Avskr ;-/år/20 år Greenvält (snabba och justa greener) 170 Avskr :-/år/10 år SUMMA 593 Avskr :- Se not 5

11 Noter till styrelsens förslag till budget år 2011 Not 1 Medlemsstrukturen beräknas vara plus 20 medlemmar senior, fullt betalande, och ett antal juniorer är baserad på det antal klubben har vid budgetmötet Årsavgift 3 950:- för senior. (se avgifter) Not 2 Inträdesavgifterna beräknas inte öka fast det finns ett antal provmedlemmar, som 2011 måste betala inträdesavgift. Medlemslån är borttagen från och med Nya medlemmar skall betala en högre avgift utan lån. Not 3 Antalet greenfeegäster 2011 är beräknat till En sen start av säsong ledde till ett något lägre antal 2010, men ökad greenfeeavgift under säsong gav god intäkt och över budget. Greenfeeavgift fastställas under säsongen av styrelsen (enligt klubbens VEP) Not 4 Posten "Annons och reklam" är ökad med :-, som är en förutsättning för reklamfinansiering av ny parkering. Summan = kost lån 20 år och ränta på 5%. Sponsorkommittén tar utmaningen. "Ett enskilt sponsor/reklamprojekt" Not beräknas bli en normal driftsäsong. Klubben har 6 gräsklippare som måste ersättas med ca. 0,8 per år. Kost per år är ca om vi skall ha en maskinpark för normal skötsel av banan. Parkering/väg är lagt in med Kravet är att sponsoravtal reklam, som täcker finanskost ca :-/år, kan etableras. Projektet är under bearbetning. Not 6 Det beräknas inte kostnader utöver ordinarie drift. Se också post investeringar. Byggnader är i gott skick. Se not 5. Not 7 Avskrivning av maskiner och inventarier sker efter beräknad livslängd för varje inventarie. Maskiner %, vissa byggnader och anläggningar 5%. Klubbhus/maskinhall 2% (50 år). Avskrivning följer tidligare fastlagda avskrivningsplan. Med investringar i budget 2011, är maskiner bandrift och byggnader fint uppdaterade. Not 8 Finansiella intäkterna består till största delen av valutavinster och ränta likvid. Utgift är ränta på externa banklån och eventuellt hyrköp maskiner bandriften. Klubben har högränta på alla likvider. Not 9 Löner: baserad på bemanning i "normalsäsong - spel på banan" Banpersonal är utökad med en man fulltid 2009/10. (ny kille med 65 % lönebidrag). Jämför lönekost mot posten lönebidrag i resultaträkning. Not 10 Relativt 09 får vi ett bättre slutresultat 2010 (estimat). Budget är enligt ett normalår och resultat är enligt klubbens "sparandebehov" för kommande maskinbyten. Ôverskott går till bankkontot som betalar våra investeringar. Greenfeestatistik 2008 snittvärde 287: snittvärde 325: snittvärde 345: snittvärde 345:-? (snittvärde per spelad rond) Dyne öppnas utbyggnad normalväder Styrelsens verksamhetsplan för år 2011 God ekonomi i balans är en förutsättning för ett aktivt klubbliv på en fin bana, med nöjda medlemmar/besökare. Förutsättningarna för detta är att medlemmar, administration och styrelse jobbar mot detta mål. Huvuduppgiften för styrelsen är att skapa en levande klubbverksamhet med social gemenskap, spel, träning och goda tävlingsmöjligheter på en bana med högsta möjliga kvalité vill styrelsen lägga fokus på klubbens administrativa drift och påbörja planer för att samlokalisera shopen och gästmottagning för att därigenom hålla nere våra kostnader genom samarbete, åtminstone under lågsäsong. Detta medför att vi bör seriöst titta på utveckling/ombyggnad av klubbhusets undervåning för att inrymmas under samma tak. Detta är en viktig utveckling för att på sikt hålla uppe servicen, samtidigt som vi måste hålla nere kostnaderna. Våren 2011 hoppas vi på att kunna erbjuda en nyrenoverad och fräsch parkering och infartsväg. Anläggningen och vad vi erbjuder medlemmarna, har högsta prioritet i Därmed hoppas vi på utökat medlemsantal, samt att nuvarande medlemmar och besökare blir nöjda. Allan Josefsson ordförande Styrelsen Allan Josefsson- Greta Rypdal- Björn Christophersen- Thomas Jansson- Björn Andersson Lars Erik Antonsson- Per Olov Lindberg - Rutinger Carlsson- Knut Elvebakk

12 SVERIGE PORTO BETALT BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med den nya adressen. Avs. Strömstad GK Golfbanevägen STRÖMSTAD JUL Vi håller julöppet den december kl Tack för säsongen och god jul till er alla! 50 % på alla kläder, skor & klubborrea Strömstad GK Patrick Åbrink Tel

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Golfveckan närmar sig!! 27 juli - 31 juli. Sommarmöte söndagen den 26 juli i klubbhuset kl 17:00

Golfveckan närmar sig!! 27 juli - 31 juli. Sommarmöte söndagen den 26 juli i klubbhuset kl 17:00 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb l 35:e årgången l Nr 2 2009 Sommarmöte söndagen den 26 juli i klubbhuset kl 17:00 En av Golfkrogens trevliga sommarjobbare i kiosken, som ni möter när ni handlar

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Nr 4 2008 Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Ordföranden har ordet. Golfsäsongen är nu för dom flesta av oss slut men det har, som jag ser det, varit en fin säsong trots torka och regn. Vi har besökts

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer