Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010"

Transkript

1 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också, mer eller mindre tillfälligt. I skrivande stund är det minusgrader och vitt på marken. Hur det ser ut när det är dags för det stundande budgetmötet 20:e november får bli en överraskning. Foto: SAS Detta nummer av Golfbollen är till största delen ägnat det kommande budgetmötet som nu närmar sig. Välkommen lördagen den 20:e november klockan 15:00 i klubbhuset. Var med och diskutera och fastställ 2011 års budget. Några nya medlemsavgifter, eller andra avgifter för medlemmarna är inte planerade i det budgetförslag som styrelsen lägger fram. Strömstad Golfklubb tillhör de klubbar som har en stabil ekonomi med en liten, men dock, ökning av medlemskadern i år. Mer om detta kan du läsa i Ledaren. Budgetmöte Tillhör Du de medlemmar som tävlar i klubbens tävlingar? Då har du kanske funderat över den klassindelning som gäller. Är klassindelningen rätt när det är så olika deltagarantal som det visar sig vara? Frågan ställs i en debattartikel på sidan tre. En tendens när det gäller klubbens tävlingar i stort är att det är färre medlemmar som deltar nu än det var för bara några få år sedan. Det visar sig även att det ofta är samma deltagare i tävling efter tävling. Hur kan vi få med fler?

2 Ledaren Thomas Jansson sektererare, ordf. Elit-& juniorkommittén Hej alla golfare! Vi har väl alla hört att golfen har stagnerat i Sverige och att andelen klubbar som har det svårt ekonomiskt har ökat avsevärt. Trots dessa dystra utsagor så kvarstår faktum att det finns flera klubbar med stabil ekonomi och goda framtidsutsikter. Vi har idag har cirka 490 klubbar registrerade inom Svenska Golfförbundet och närmare golfspelare i vårt land. Det gör Golf till Sveriges näst största idrott efter fotbollen räknat på antal aktiva utövare. Vår klubb tillhör de stabila med ordnad ekonomi. En grundläggande förutsättning för detta är en strukturerad verksamhet, god planering, genomtänkta beslut och respekt för kostnader. I vår klubb har tidigare styrelser nogsamt beaktat detta, det är därför vi står stabilt idag. Den nuvarande styrelsens huvuduppgift är att fortsätta bedriva det ekonomiska arbetet ansvarsfullt i samma anda, lyssna till medlemmarna och samtidigt värdera vad som är bäst för klubben ser ut att bli ytterligare ett bra år för klubben trots en förhållandevis sen öppning av banan på grund av den stränga vintern. Banpersonalen gjorde en fantastisk insats så att banan snabbt kunde öppnas i mycket fint skick när våren slutligen kom, detta möjliggjorde en flygande start med mycket gäst- och medlemsspel. Den ekonomiska uppföljningen för året ser positiv ut, den sista prognosen visar på intäkter och kostnader i balans, samt ett plusresultat i enlighet med lagd budget, trenden är också att medlemsantalet ökar i klubben! Upphandlingen av den nya parkeringen är nu i slutfasen, allas förhoppning är att vi har en färdig parkering till sommaren 2011 som rymmer lite fler platser än vi har idag. Arbetet att förbättra banan pågår kontinuerligt, 4:ans tee är nu ombyggd och 6:ans tee står nu på tur. Flera bunkrar har fått nya dräneringar och utglesningen av träd fortsätter, tanken är att släppa fram mer av den utmärkande Bohusländska graniten på vår bana. Vår greenkeeper Anders har under säsongen provat en så kallad strykjärnsvält, den gör våra greener bättre och mer plana, en sådan vält står högt på önskelistan till styrelsen. Kommittéerna är en viktig del i vår föreningsverksamhet, de skapar en levande klubb med aktiviteter för den som vill, utbudet är brett med träningar, tävlingar, resor, trivselkvällar mm. Alla ni medlemmar som hjälper till att skapa detta gör en fantastisk insats, jag rekommenderar alla medlemmar att medverka på något sätt i våra aktiviteter, det tillför en positiv känsla att vara en del av det som görs tillsammans med andra människor. Vår nya granne Emmas Breakfast är en fin tillkomst som ger liv och rörelse i området, huset har genomgått en omfattande renovering och pryder sin plats, nu kan vi också se banan från rangen. Många idéer ligger på bordet i arbetet kring hur vår klubb skall se ut om 10 år. Hur ska det framtida träningsområdet se ut? Återstående ombyggnad av banan, samverkan kansli och shop, hur skall den framtida samlingsplatsen klubbhuset se ut. Vi har många utmaningar men också alla möjligheter att lyckas. Jag vill gärna framföra ett särskilt tack till all personal på banan, i kansli och restaurang, alla som ställer upp ideellt för klubben, alla medlemmar och inte minst våra sponsorer. Klubbens golfkultur, stabilitet och framgång är något som vi alla har skapat tillsammans. Golfbollen Utgivare: Strömstad Golfklubb Adress: Strömstad GK, Golfbanevägen STRÖMSTAD E-post: Hemsida: Redaktion: Håkan Bergqvist Stig-Arne Sköldberg Ingunn Offenberg Ansvarig utgivare: Allan Josefsson Manusstopp och annonser: 15/2, 30/5, 15/8, 15/11 Helsida kronor 2-spalt x 90 mm, kronor 1-spalt x 90 mm, 700 kronor De artiklar och inlägg som förekommer i Golfbollen står för skribentens räkning och behöver inte vara detsamma som styrelsens mening. I skrivandets stund knackar höstens första morgon med gnistrande frost och minusgrader på dörren. Vintersäsongen närmar sig nu med stora steg, för banpersonalen, kansliet, kommittéerna och elitspelarna innebär det fortsatt aktivitet med vintersysslor, summering och förberedelser inför nästa säsong. Många av oss golfare följer kanske mer naturens gång och låter spelet gå i vila för att sedan till våren på nytt vakna till liv med ny kraft.

3 Stöd våra sponsorer AB Strömstadsbetong Har vi rätt klassindelning? Ingunn Offenberg I tävlingsprogrammet för Strömstad golfklubb för 2010, står klassindelning för damer under Allmänna tävlingsbestämmelser som följer: Röd text = antalet damer i klubben med detta hcp-spann) Klass A: till hcp 11,7 18 5% av klubbens damer Klass B: från 11,8 till 19, % av klubbens damer Klass C: från 19,4 till 36, % av klubbens damer Det är kanske många år sedan dessa indelningar bestämdes, och det är många som undrar över varför gränserna är som de är. Det finns säkert flera kriterier för denna klassindelning, men i detta sammanhang kan man också fråga sig varför ska det vara klassindelning alls? En logisk svar på detta kan vara att så många som möjligt ska få tävla med någorlunda jämngoda spelare. En annat svar är kanske att med klassindelning blir det fler som kan vinna priser, och det vill vi ju alla. Om dessa svar utgör underlaget för klassindelning i tävlingar, så är det väl logiskt att klasserna har ungefär samma antal spelare i de olika tävlingarna. Inte så att det ska vara matematiskt lika antal i varje tävling, då måste ju varje tävling ha sin egen klassindelning, något som naturligtvis är ohållbart. Likaväl, dagens klassindelning för damer ger så stora skillnader i antalet spelare i de olika klasserna, att något bör göras. Nu är det så att inte bara sammansättningen av spelare förändrar sig från en tävling till en annan, utan klubbens medlemmar som spelar tävlingar förändras också från år till år. Därför vill det kanske vara naturligt att även klassindelningarna förändras. För att finna ut vad som är en rättvis klassindelning, under förutsättning att det ska vara olika klasser, och att det bör vara ungefär lika många spelare i varje klass, så kan man se på deltagarantalet i ett par tävlingar som spelats under året. I Ingvars Memorial, som spelades den 30 maj var deltagarantalet damer följande och då räknas bara spelare som är medlemmar i klubben. Totalt antal inom ( ): Klass A: 10 spelare varav 0 damer (12-0) Klass B: 27 spelare varav 4 damer (29-4) Klass C: 14 spelare varav 8 damer (15-09) I Åbrinks Trophy som spelades den 6 augusti var förhållande så här: Klass A: 34 spelare varav 1 damer (47-2) Klass B: 57 spelare varav 11 damer (64-14) Klass C: 33 spelare varav 19 damer (39-21) I Hummergolfen som spelades 2 oktober fördelade sig damerna på detta sätt: Klass A: 17 spelare varav 0 damer (31-2) Klass B: 33 spelare varav 5 damer (53-5) Klass C: 16 spelare varav 8 damer (22-10) När det gäller damer så är det en tydlig skillnad mellan antalet spelare i de olika klasserna. Baserat på ovanstående tal så ser det ut som att det i praktiken bara är två klasser. Det vore bra om tävlingskommittén vill göra en grundlig analys av årets tävlingar och kanske föreslå en klassindelning som i större grad resulterade i tre jämnstora klasser för damerna. Även om klassindelningen för herrar ser jämnare ut så kanske det vore på sin plats att titta lite på det med. Vad tycker du som medlem i klubben? Maila Golfbollen och säg vad du tycker: Stöd våra sponsorer

4 Budget för år 2011 Vi är en klubb med 6 anställda på banan och 1-2 i kansliet. Tar vi med krögaren och pro. arbetar ca 25 personer på klubben. Vi har maskiner till nyvärde miljoner. Vi har byggnader och bana miljoner. Vi är en styrelse på 7 medlemmar som styr klubben. Dessutom suppleanter, valberedning och revisorer, obetalda. Utvecklingen har blivit så att Strömstad GK är ett företag med en omsättning på opp mot 9 milj. per år. En miljon till, så är vi en mellanstor bedrift enligt Riksskatteverket. Ekonomibiten i klubben är som i ett bolag. Och vi sköter den som i ett bolag. Det finns få medlemsägda klubbar i Sverige i dagsläget med en soliditet som Strömstad GK. Men, det finns frågor inför framtiden. Kassörens kommentar för 2010 och 2011 Säsongen 2010 En vinter som var... kyla som i rekordåret. På påskaftonen öppnade vi på en blöt bana. Vi missade påskveckan. Banan torkade upp och spel kom igång veckan därpå. Ekonomi - vi blev back 200 i starten mot budget. Säsongen fram till idag - mitten oktober, blev OK, men sådär. Antal spelade ronder mindre än 2009, men vädret får ta skulden. Ekonomisk - greenfee god, tack vare ett högre snitt per spelad rond På budgetmötet och årsmötet inför säsongen 2010, predikade vi att 2010 ville bli ett år utan större projekt och med disciplin mot budget. Så har det blivit. Enda miss var en reparation på vår Cat maskingrävare. Läser ni kassörens estimat för 2010 under budget, ser ni att medlemssituationen är ganska bra- vi ökar lite, greenfee är i pengar bättre en 2009, löner är 190 under 2009 och den totala verksamhetskostnaden är ca :- lägre. Ser ut som vi får ca 2.2 milj. i brutto resultat för Mycket bra, trots väder - enligt kassören. På investeringssidan - fick vi utfört det mesta. Parkeringen blev framskjuten till 2011, bunker hål 18 tar vi i 2011? Ny lövblås tillkom och ny klippare :- har varit i drift hela Mycket fin maskin... Likviden är god. Enligt bankkontot 31/09/10 har vi ca 2.8 milj. Det är ca 800 bättre en har varit et medelår för golf och bandrift, men ett relativt gott år för ekonomin - och styrelsen. Budget 2011 Innför 2011 har styrelsen lagt en konservativ budget. Enda stora grejen är parkeringen. Men den vill vi finansiera med lån och sponsorhyra av skyltar på platsen. Den vill vi ha som ett enskild objekt i klubbekonomin. Så har vi maskiner, huvudutgift investeringar. Innför 2011 köper vi inte en ny fairwayklippare. Enligt plan var det så. Men diskussioner med bankillarna, utvärdering av maskinen, driftstimmar, och det faktum att den fick 7 nya klippaggregat 2009, inbytespris etc., är konklusionen - den går även Terrassmöbler måste vi ta...oljavskiljare kräver en spolplatta - enligt Strömstad. kommun.våra 2 små flakbilar är slut. Ny elbil TORO med flak tillkommer? Annars är budget en kopia +- av estimat för Det betyder att vi är konservativa och förväntar en värdeminskning medioker säsong, medlemssituation som i år och inga stora överraskinger - bana, maskiner eller byggnader. Inte en offensiv budget, men offensiv budget, kräver koll på huvudintäkter - och det har vi inte - medlemsavgifter och greenfee. Vi är totalt beroende av yr.no- eller SMHI. Väder. Medlemmar betalar ca. 3.8 milj. årsavgift. Greenfee är 3.5 milj. Totalt 7.3 milj. Avgifter är budgeterat enligt Inga ökningar. Det finner styrelsen korrekt med den ekonomin klubben har i dagsläget. Så får medlemmarna som äger klubben ta beslut. Björn Christophersen Kassör och Bankommitténs ordförande. Foto: Anders Cederbratt

5 Elit- & juniorkommittén Verksamhetsplan Följande arbetsfördelning är planerad inom elit och juniorverksamheten Ansvarsområde Ordförande Thomas Jansson Pro och huvudtränare Patric Åbrink Elit-herr Patric Åbrink / Thomas Jansson Elit-dam Joel Nicander / Thomas Jansson Elit-junior Patric Åbrink / Thomas Jansson Juniorer Patric Åbrink / Mats Olsson Knattar Tor Nygård / Mats Olsson Träning Patric Åbrink / Tor Nygård Teoriprov Thomas Jansson / Patric Åbrink Lördagsligan/Juniorslaget Thomas Jansson / Mats Olsson Övriga klubbtävlingar Thomas Jansson / Mats Olsson Elittävlingar Thomas Jansson Mål 2011 Fokusera på den idrottsliga verksamheten i vår klubb tillsammans med vår Pro och tränare. En naturlig träningsutveckling skall finnas från knatte, till junior och vidare till elit för de som vill satsa på golf. Satsa på att erbjuda nya medlemmar bra träningsmöjligheter och arrangera prova på dagar tillsammans med skolan. Vi skall visa vad klubben kan erbjuda. Särskilt satsa på fler aktiva ungdomar från knattar till yngre juniorer, vi vill få ut fler som spelar BDGF tävlingarna i vårt distrikt Fortsätta att aktivt stödja våra Elitlag herr och dam, målet är spel i division 1, planerad träning och motprestation i arbetet med juniorerna. Driva en strukturerad träningsverksamhet med engagerade tränare, målinriktad träning och gruppindelning i enlighet med fastslagen plan. Ordna bra träningsaktiviteter för serielagen och BDGF-juniorerna. Arrangera nya tävlingsformer för våra juniorer, uppmuntra våra spelare att delta i klubbtävlingar, juniorernas BDGF-tour, damernas och herrarnas seriespel. Vi skall genomföra en särskild satsning på att rekrytera fler knattar och yngre juniorer, erbjuda olika spel och aktiviteter. Ordna träningsmöjligheter till en kostnad som inte är högre än andra idrottsverksamheter. Motivera våra juniorer att delta vid våra arbetsdagar. Målmedvetet arbeta för att få fler juniorer som deltar på Skandia Tour. Särskilda tävlingar skall ordnas för de knattar och yngre spelare. Alla juniorer som är medlemmar i klubben träningsavgift skall beredas möjlighet att delta i träningen. Vi skall särskilt stödja flickor i vår träning och tävlingsverksamhet eftersom de är i minoritet. För våra juniorer skall golfträningen vara positiv och kul. Tävlingar - Lördagsligan och Juniorslaget ingår i träningen. - Skandia Tour: vi vill att så många juniorer som möjligt spelar (bra träning). - Skandia Regional och Riks-touren: Aktivt stödja de juniorer som spelar. - Vi skall uppmuntra elitgrupperna till spel/träning. Preliminära kriterier för elitgrupperna (kan komma att justeras vid behov) För nedanstående grupper gäller att spelaren visar uttalat intresse, träningsflit, har Strömstad GK som hemmaklubb, ställer upp för klubben och har en ambitiös inställning till golfspelet samt uppträder föredömligt, individuell uppföljning sker kontinuerligt från tränarna. Elit-dam Spelare med som riktlinje upp till hcp 6 Träning och tävlingsplan. Elit-herr Spelare med som riktlinje upp till hcp 3 Forts. nästa sida Stöd våra sponsorer

6 Forts. från föregående sida Elit- & juniorkommittén Verksamhetsplan Träning och tävlingsplan. Elit-junior Spelare med som riktlinje upp till hcp 12 pojkar och hcp 15 flickor, gruppen kan innehålla som mest 6-8 juniorer. Målet i denna grupp är långsiktigt inriktat på spel i klubbens Elit-dam och herrlag Samarbete Ökat samarbete med övriga kommiteer i vår klubb. Arbeta för utökad samverkan med andra klubbar i form av att skapa kontakt mellan våra spelare och spelare från andra klubbar, tävlingar och träning. Information Verka för att vår information är tydlig och når ut till våra ungdomar genom att: - Viktig information skall finnas på vår anslagstavla. - Dela ut skriftlig information vid möten så långt det är möjligt. Föräldrar Engagera föräldrar i verksamheten. För att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet är det nödvändigt att föräldrar hjälper till vid klubbtävlingar, träningar, teori (spelregler och etikett), lägerverksamhet, BDGF-touren, juniorslaget och lördagsligan. Klubbverksamheten Ökad gemenskap och trivsel i vår klubb är ett viktigt mål. När vi i Tävlingskommittén summerar årets tävlingssäsong är det med lite blandade känslor, en del har varit riktigt bra, medan annat kan förbättras till kommande år. Vi har haft drygt 1900 tävlingsspel ( antal spelare totalt ) under säsongen, på 20 tävlingar, samt 20 onsdagstävlingar, (exkl damtävlingarna, juniorslaget,lördagsligan och veterantouren), en blygsam ökning från Av dessa ligger närmare hälften ( 800 ) i golfveckan och dryga 300 på våra onsdagstävlingar, dvs de övriga tävlingarna har inte lockat det startfält vi hoppades. Speciellt blev KM Match en besvikelse när det beträffar deltagandet. TK har en ambition att erbjuda ett tävlingsprogram som tilltalar större delen av medlemskåren, och här kan vi konstatera att vi inte lyckats så väl. De 1900 tävlingsspelen har inkluderat ca 200 är medlemmar, dvs knappa 20 %, och där finns vår utmaning att öka den andelen 2011, genom att erbjuda ett program som tilltalar en större andel av klubb. Vi kommer att söka svar på vad som krävs för att locka en större andel av er till våra tävlingar, fram till vi lägger 2011 års tävlingsprogram, som vi publicerar i mars i samband med årsmötet. Tävlingskommittén Säsongen 2010 Enkäter som vi gjort drar i två riktningar, dels mer singelspel med bättre prisbord, dels mer lag/partävlingar, dessutom har förslag till andra tävlingstider/dagar framförts. Det är önskvärt att få in era tankar kring tävlingsupplägg, och ni är förstås mycket välkomna att kontakta oss i kommittén med förslag och synpunkter. En annan positiv utmaning är det stora intresset för vår Golfvecka, med stora startfält och därmed långa speltider, som vi ser måste balanseras lite bättre till nästa år. Slutligen vill vi upprepa behovet av att förstärka vår trägna fuktionärskår till Inte minst vill jag påminna om vårt åtagande att arrangera RM 2011 för far-son 4:e 6:e juli, som kommer att kräva en rätt stor funktionärsinsats. Ser fram mot din intresseanmälan till oss i TK. Tävlingskommittén: Lars-Erik Antonsson (lars-erik. ) Ruthinger Carlsson Barbro Klock (barbro. Håkan Bergqvist stdgk.se ) Thor Ullestad Patrik Åbrink ) Stöd våra sponsorer

7 Björn Christophersen, ordförande Patrick Åbrink Anders Cederbratt Thor Ullestad Peter Jetzel Erik Dønnestad Sören Eriksson Håkan Bergqvist Ansvarsområde: Med budgetmötets beslut ge medlemmar och besökande en så fin bana vi kan inom de ramar som är beslutade. Vår verksamhetsplan är noga beskriven i VEP. (se hemsidan under Klubben/Verksamhetsplan/Bankommitté) Vårt arbete inkluderar allt som görs på banan. Övergripande målsättning: Ge klubben bästa möjliga bana och spelupplevelse inom de ramar styrelsen har gett oss under driftåret. Se till att vi har ett tillfredställt gäng som arbetar med banan och maskiner, och som gör spelupplevelsen möjlig. Samtidig måste vi tillgodose de arbetsmiljökrav och miljökrav som ställs. Vara innovativa med banförberedande åtgärder som kommer alla spelare tillgodo, är också vår uppgift. Bankommittén Verksamhetsplan Driftåret 2011 Utvärdera banans ombyggnad fas 5 med nya greener hål med spellogistik, kost och tidsram. Under vinter skal vi konstruera en Masterplan för utväkling av banan Arbetet startade 2010 när vi fikk P&P soptippen ur planeringen. Maskinparken är i gott schick, men slitaget är betydande. Sålunda har vi två flakbilar som är slutkjörda. Vi vil kjöpa en ny eldriven TORO flakbil. En greenvält står också på listan over äskade maskiner. Den vil gje en bettre kvalité på våra greener och vi kan dra ner på klippfrekvens. Vid mskinhallen finns en ny oljeavskillare. Den måste vi få i funksjon med en ny spolplatte för våra maskiner. I planen finns också asfaltering fronten maskinhallen. I planeringen lå en ny fairwayklippare. Den fikk nya klippaggregat innför sesong 2010 och enligt bedömning kan den gå även Banan vil under 2011 ha ca 6.25 årsarbetare och detta är enligt styrelsens budgetförslag. Vår bedömning inför 2011 är att vi ska klara av en god drift inom de äskade ramar som finns i budget. Bankommittén Björn Christophersen BKO Damkommittén Verksamhetsplan Gunnel Karlsson, ordförande Kristina Madlung Ulrika Staxäng Lotta Ljungdahl Damkommitténs syfte är att locka nya som gamla medlemmar till att aktivt delta i golfklubbens verksamhet. Verksamhetsidé: Damkommittén skall erbjuda träning, tävling och andra aktiviteter som skapar utveckling och trivsel bland klubbens kvinnliga medlemmar. Se till att klubbens damer genom ökat gemensamt tränande och tävlande stärker sitt självförtroende. Höja kunskapsnivån när det gäller golfregler och rutiner vid tävlingsspel. Vi vill på sikt medverka till att fler damer sänker sitt handikapp. Stimulera fler damer till att vara aktiva som tävlingsledare ( genom en utbildningsinsats stärka deras kunskaper) Att gemensamt vårda våra sponsorer bidra till att de vill engagera sig. För att öka möjligheten för klubbens damer att delta i tävlingar så vill vi utöka med ytterligare en tävlingsdag och kanske även ha fler em/kvällstider. Vi kommer att fortsätta på temat lagtävlingar då detta har varit uppskattat framförallt bland nya medlemmar, ambitionen är att lära oss fler spelsätt. Mål för 2011 Damgolfare på alla nivåer skall känna sig välkomna Mariann Hansson Maj-Lis Johansson Anita Joneryd Glansberg Verka för att klubbens damgolfare utvecklas i idrotten golf Egen hemsida Medverka till att fler damer aktiverar sig i tävlings o seriespel Medverka till att fler lär sig hantera datorn och inmat ning av golfscore Medverka till att öka kunskapen inom golfregler Öka antalet startande damer vid våra tävlingar Arrangera 9- och 18 hålstävlingar som tillfredställer medlemmarnas krav och önskemål men som även bidrar till en social samvaro Utöka våra kontakter med närliggande Gk damer (greenfeesamarbete) genom fler gemensamma aktivi teter För att kunna få möjligheten att utveckla Damkommitténs verksamhet så måste vi kunna erhålla ett ekonomiskt stöd från klubben, så att alla betalande kvinnliga medlemmar kan få utveckla sitt golfande på sina villkor. Med goda träningsmöjligheter och ökade gemensamma aktiviteter kommer Klubben på sikt att få fler aktiva damer och även fler medlemmar.

8 Medlemskommittèn 2010 består av: Medlemskommittén Verksamhetsplan Övergripande målsättning: Ordförande: Sekreterare: Greta Rypdal Inger Skoglund Tor Nygård Lars-Erik Antonsson Amund Amundsen Tor Sørlie Yngvar Hoffstrøm Patrick Åbrink Thor Ullestad Ansvarsområde: - Trivselskapande åtgärder inom klubben - Rekrytering av nya medlemmar - Medlemsvård Ttrivselskapande åtgärder för klubbens medlemmar och gäster genom att: - organisera golfvärdfunktionen - anordna terrassträffar (med bl.a. puttningslandskamp) - anordna försommarfest, räkfest under Golfveckan och luciagolf Rekrytering av nya medlemmar: - provapå-dag vår och höst - organisera fadderverksamhet i samarbete med klubbens Pro Medlemsvård: - anordna gemensamhetsträning för medlemmar under ledning av Pro - organisera medspelare till ensamspelare som så önskar Greta Rypdal Dagordning för budgetmöte lördagen den 20 november 2010 kl: 15:00 i klubbhuset 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 4 Fastställande av föredragningslista 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 8 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 9 Övriga frågor 10 Mötets avslutande Stöd våra sponsorer

9 Styrelsens förslag på medlemsavgifter och andra avgifter för år 2011 Greenfee Greenfee 2010 Greenfee 2011 Nya avgifter är markerade med ram Senior Junior Senior Junior Vardagar lågsäsong Mån-Tors Högsäsong Fre -Söndag Högsäsong Se not 3 Vid vintergreener Veckogreenfee Kan ändras av styrelsen Veckogreenfee Lågsäsong under året. Medlemsrabatt 60:- senior / 30:- junior för medlemmars gäster i bollen Se hemsidan - greenfee/rabatt Årsavgifter (brutto inkl. avgifter SGF/BDGF) Senior Vardagsmedlem, senior 3950 med lån 2950 med lån nya utan lån nya utan lån Vardagsmedlem, äldre junior Se särbestämmelser nedan Vardagsmedlem, yngre junior 780 Se särbestämmelser nedan Äldre junior / stud / VPL tom 21 år / 25 år 1776 Yngre junior tom 17 år Yngre junior tom 12 år Se särbestämmelser nedan Passiv medlem Se särbestämmelser nedan Provmedlemsskap Se hemsidan - Erbjudande - rulltext Utlandsporto för tidningen Svensk Golf En avgift / familj 350 Frivillig, anmälan till kansliet om ni önskar Svensk Golf Avgift Sv Golfförbundet/ BDGF (en avgift per aktiv) IT-och miljöavgift 56 Försäkring, adm, tidning, senior 170 Respektive avgift ingår i årsavgift Försäkring, adm, tidning, junior 85 Inträdesavgifter Senior Medlemslån vid innträde: 0 Vardagsmedlem, senior Medlemslån vid innträde: 0 Stud/VPL from 22 år 0 Budgetmötets beslut 07 Äldre junior / stud / VPL tom 21 år 0 Budgetmötets beslut 07 Yngre junior tom 17 år 0 Budgetmötets beslut 07 Övriga avgifter Hyra av skåp i vagnbod små 300 begränsat antal Hyra av skåp i vagnbod stora 500 begränsat antal begränsat antal Hyra av plats för golfmoped 0 Kalle Matssons Hyra av golfbil / gäst (mot läkarinntyg) bilar i 2011 Hyra av golfbil / medlem (mot läkarinntyg) Utöver 1500:- fri hyra Påminnelseavgift Påminnelseavgift Därefter uteslutning 1. juni. Kort innaktivt från 1.mars. Särbestämmelser för vardagsmedlem Period med spelrätt: Vardagar 1/1-12/6 och 17/8-31/12 Period utan spelrätt: 15/6-14/8 (spel under denna period erlägges gällande greenfee med avdrag för gällande distriksrabatt fn 60:--för seniorer och 30:-- för juniorer) Övrigt: Vardagsmedlem har företräde vid intagning av helårsmedlemmar OBS!! Se även särbestämmelser för juniorer Vardagsmedlemmar för juniorvardagsmedlemskap gäller: 1) begränsas till 20% av maxantalet vardagsmedlemmar 2) minst 1 av föräldrarna är medlem (gäller ej juniorer, som är mantalsskrivna) i Strömstads kommun)

10 Styrelsens förslag till budget år 2011 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Budget Prognos BUDGET NOT INTÄKTER Årsavgift Inträdes/köavgift Greenfee och hyra elbil Vagnbodar hyra Annons och reklamintäkter Kommittéintäkter Intäktshyror Lönebidrag Övriga Intäkter Intäkter totalt Verksamhetskostnader Löner Styrelsearvode Sociala avgifter Övriga personal- resekostnader Ban- maskinkostnader Fastighetskostnader/Försäkringar Elkostnader Vägavgift och underhåll Förbundsavgifter Kontors / övriga kostnader Annonsering, Reklam, Golfbollen se över se över Kommittéer Verksamhetskostnader totalt Resultat före avskrivningar Avskrivningar Byggnader Avskrivningar Banan Avskrivningar maskiner och inventarier Vinst försäljning av inventarier Avskrivningar totalt Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster totalt Årets resultat Kommittéer kostnadsbudget 2011 elit o junior 450 tävling 90 medlem 40 sponsor 20 senior 50 utbilding 15 Summa dam (Prognos baserad på 30/09/2010) STYRELSENS FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR ÅR 2011 LIKVID I BANK: Parkering renovering överförd från Se not 4 Bankkonto per 30/09/09= 1.5 milj. Ny pickup bil (vår Mazda är slut) 120 Avskr :-/år/ 6 år Bankkonto per 30/09/10= 2.6 milj. Ny Toro el arbetsfordon (el. flakbil) 160 Avskr :-/år/ 6 år Estimerad likviditet 31/12/10 = 1.1 milj. Möbler huvudterrassen 10 x 4 sittplatser 70 Avskr :-/år/ 6 år Spolplatta för maskiner vid maskinhallen 73 Avskr ;-/år/20 år Greenvält (snabba och justa greener) 170 Avskr :-/år/10 år SUMMA 593 Avskr :- Se not 5

11 Noter till styrelsens förslag till budget år 2011 Not 1 Medlemsstrukturen beräknas vara plus 20 medlemmar senior, fullt betalande, och ett antal juniorer är baserad på det antal klubben har vid budgetmötet Årsavgift 3 950:- för senior. (se avgifter) Not 2 Inträdesavgifterna beräknas inte öka fast det finns ett antal provmedlemmar, som 2011 måste betala inträdesavgift. Medlemslån är borttagen från och med Nya medlemmar skall betala en högre avgift utan lån. Not 3 Antalet greenfeegäster 2011 är beräknat till En sen start av säsong ledde till ett något lägre antal 2010, men ökad greenfeeavgift under säsong gav god intäkt och över budget. Greenfeeavgift fastställas under säsongen av styrelsen (enligt klubbens VEP) Not 4 Posten "Annons och reklam" är ökad med :-, som är en förutsättning för reklamfinansiering av ny parkering. Summan = kost lån 20 år och ränta på 5%. Sponsorkommittén tar utmaningen. "Ett enskilt sponsor/reklamprojekt" Not beräknas bli en normal driftsäsong. Klubben har 6 gräsklippare som måste ersättas med ca. 0,8 per år. Kost per år är ca om vi skall ha en maskinpark för normal skötsel av banan. Parkering/väg är lagt in med Kravet är att sponsoravtal reklam, som täcker finanskost ca :-/år, kan etableras. Projektet är under bearbetning. Not 6 Det beräknas inte kostnader utöver ordinarie drift. Se också post investeringar. Byggnader är i gott skick. Se not 5. Not 7 Avskrivning av maskiner och inventarier sker efter beräknad livslängd för varje inventarie. Maskiner %, vissa byggnader och anläggningar 5%. Klubbhus/maskinhall 2% (50 år). Avskrivning följer tidligare fastlagda avskrivningsplan. Med investringar i budget 2011, är maskiner bandrift och byggnader fint uppdaterade. Not 8 Finansiella intäkterna består till största delen av valutavinster och ränta likvid. Utgift är ränta på externa banklån och eventuellt hyrköp maskiner bandriften. Klubben har högränta på alla likvider. Not 9 Löner: baserad på bemanning i "normalsäsong - spel på banan" Banpersonal är utökad med en man fulltid 2009/10. (ny kille med 65 % lönebidrag). Jämför lönekost mot posten lönebidrag i resultaträkning. Not 10 Relativt 09 får vi ett bättre slutresultat 2010 (estimat). Budget är enligt ett normalår och resultat är enligt klubbens "sparandebehov" för kommande maskinbyten. Ôverskott går till bankkontot som betalar våra investeringar. Greenfeestatistik 2008 snittvärde 287: snittvärde 325: snittvärde 345: snittvärde 345:-? (snittvärde per spelad rond) Dyne öppnas utbyggnad normalväder Styrelsens verksamhetsplan för år 2011 God ekonomi i balans är en förutsättning för ett aktivt klubbliv på en fin bana, med nöjda medlemmar/besökare. Förutsättningarna för detta är att medlemmar, administration och styrelse jobbar mot detta mål. Huvuduppgiften för styrelsen är att skapa en levande klubbverksamhet med social gemenskap, spel, träning och goda tävlingsmöjligheter på en bana med högsta möjliga kvalité vill styrelsen lägga fokus på klubbens administrativa drift och påbörja planer för att samlokalisera shopen och gästmottagning för att därigenom hålla nere våra kostnader genom samarbete, åtminstone under lågsäsong. Detta medför att vi bör seriöst titta på utveckling/ombyggnad av klubbhusets undervåning för att inrymmas under samma tak. Detta är en viktig utveckling för att på sikt hålla uppe servicen, samtidigt som vi måste hålla nere kostnaderna. Våren 2011 hoppas vi på att kunna erbjuda en nyrenoverad och fräsch parkering och infartsväg. Anläggningen och vad vi erbjuder medlemmarna, har högsta prioritet i Därmed hoppas vi på utökat medlemsantal, samt att nuvarande medlemmar och besökare blir nöjda. Allan Josefsson ordförande Styrelsen Allan Josefsson- Greta Rypdal- Björn Christophersen- Thomas Jansson- Björn Andersson Lars Erik Antonsson- Per Olov Lindberg - Rutinger Carlsson- Knut Elvebakk

12 SVERIGE PORTO BETALT BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med den nya adressen. Avs. Strömstad GK Golfbanevägen STRÖMSTAD JUL Vi håller julöppet den december kl Tack för säsongen och god jul till er alla! 50 % på alla kläder, skor & klubborrea Strömstad GK Patrick Åbrink Tel

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Golfveckan närmar sig!! 27 juli - 31 juli. Sommarmöte söndagen den 26 juli i klubbhuset kl 17:00

Golfveckan närmar sig!! 27 juli - 31 juli. Sommarmöte söndagen den 26 juli i klubbhuset kl 17:00 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb l 35:e årgången l Nr 2 2009 Sommarmöte söndagen den 26 juli i klubbhuset kl 17:00 En av Golfkrogens trevliga sommarjobbare i kiosken, som ni möter när ni handlar

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 8-9 JULI - H 75 Melleruds GK 8-10 JULI - D 35/D 50/D 60/D 70 Tjörns GK SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 JUNI KL. 18.00 VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 En fiskmås

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34 Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2009 Pris 50:- WORLD OF GOLF sidan 7 ÖPPEN GOLF sidan 8 9 GOLFRESOR sidan 30 GP GOLFEN sidan 32 34 www.goteborgsgolf.se Turkiet Belek Femstjärniga Hotel

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer