Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493"

Transkript

1 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

2 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007

3 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Jordbruksminister Eskil Erlandsson överlämnar priset som Årets Livsmedelsexportör till Kopparbergs Bryggeri. Innehållsförteckning VD, Peter Bronsman har ordet... sid 4 Förvaltningsberättelse... sid 7 Resultaträkningar... sid 9 Balansräkningar... sid 10 Eget kapital... sid 12 Kassaflödesanalyser... sid 13 Tilläggsupplysningar... sid 14 Underskrifter... sid 22

4 VD, Peter Bronsman har ordet FORTSATT VARUMÄRKESFOKUSERING Den svenska dryckesmarknaden var under 2007 i stort sett oförändrad, men man får då ta i beaktande att osäkerheten när det gäller privatinförselns storlek och utveckling är betydande, eftersom den ej är med i den officiella statistiken. Kopparbergs har under året fortsatt att fokusera på de egna varumärkena. Det har visat sig på många marknader att varumärkesmedvetandet har ökat. Framförallt har Kopparberg Cider blivit ett internationellt välkänt varumärke, vilket självfallet har underlättat vid nyetableringar på nya marknader. K o p pa r b e r g s va r u m ä r k e n Kopparbergs Cider Redan på 30-talet såldes det cider i Sverige, men det tog hela sextio år innan man fick tillåtelse att sälja starkcider. Det var dock inte frågan om några större mängder och den torra cidern var den mest dominerande. När vi 1996 lanserade Kopparberg Cider så skapade vi därför ett helt nytt segment på den svenska marknaden, en svensk, lite sötare starkcider. Produkten togs mycket väl emot av marknaden och blev snabbt marknadsledande. Än idag, tio år senare, är den fortfarande den mest populära starkcidern i Sverige. Kopparberg Cider har även haft stor framgång utanför Sverige och är idag vår viktigaste exportprodukt. Den säljs idag i ett trettiotal länder runtom i världen. Bland våra cidersorter är Kopparbergs Päroncider störst och är faktiskt idag världens mest sålda päroncider! Sofiero 2003 lanserades Sofiero Original på Systembolaget. Detta visade sig bli en av de mest slagkraftiga produktlanseringar som skett på den svenska starkölsmarknaden under de senaste åren. Sofiero har genom att slå ständigt nya försäljningsrekord år för år behållit sin ställning som Systembolagets genom tiderna mest sålda starköl för femte året i rad! Hemligheten bakom Sofieros framgång är helt enkelt att det är ett fantastiskt gott öl och har för detta även fått internationella utmärkelser. Zeunerts Zeunerts är ett extra premium öl som bryggs i öppna jäskar med norrländskt vatten som bas. Därför bryggs allt Zeunertsöl vid vårt bryggeri i Sollefteå och aldrig på något av våra andra bryggerier. Huvudmärket är självfallet Zeunerts Original, som vann sitt största internationella erkännande när det vid World Beer Cup i San Diego 2004, valdes till bästa europeiska lager. Under Zeunerts varumärke bryggs även premiumprodukter så som Zeunerts Werde, Zeunerts Merke, Höga Kusten och Zeunerts Ale. Allt för att tillgodose våra restaurangkunders behov. Dufvemåla vatten Vattenmarknaden i Sverige har fortsatt att öka, vilket varit positivt för Kopparbergs. Vid köpet av Banco Bryggeri i Skruf i Småland fick vi nämligen tillgång till varumärket Dufvemåla. Dufvemåla står för ett friskt och gott vatten som smakar som förr i tiden och vi har tagit fram det i ett flertal smaker för både krog och butik. En av de mest populära smakerna är Dufvemåla Lingon som är ett mycket bra exempel på att vi i första hand använder oss av traditionella svenska frukter och bär då vi smaksätter vårt vatten. Allt för att understryka våra bryggeriers långa historia på den svenska marknaden. Kopparbergs Årsredovisning 2007

5 K o p pa r b e r g s k u n d s e g m e n t Kopparbergs försäljning är indelad i följande segment vilka under 2007 uppvisat delvis olika utvecklngsmönster: Restaurangmarknaden i Sverige, dagligvaruhandeln i Sverige, Systembolaget i Sverige och export. Exportförsäljningen sker både till restaurangmarknaden och till dagligvaruhandeln. Export Exportmarknaden har under året fortsatt att utvecklas mycket positivt och ökade med 27% i volym. Under en lång tid har vi valt att fokusera på vår exportförsäljning och för varje år har det givit påtagliga resultat. Alla våra exportmarknader har byggts upp från noll. Ofta har vi gått in med en liten agent eller med egen personal och börjat en många gånger mödosam marknadsbearbetning. Det har inte varit så lätt eftersom vi givit oss in på nya marknader med en delvis ny produkt. Skälet till att vi fortsatt att satsa oförtrutet, är att vi varit övertygade om att vi har en oerhört bra produkt i Kopparberg Cider. Nu har vi också fått exportmarknadernas kvittens på att så är fallet bland annat i ciderns hemländer, England, Wales, Skottland, Nordirland och Irland. Givetvis är vi extra stolta idag när vi dessutom kan konstatera att vi nu är världens största tillverkare av päroncider. Detta, tillsammans med våra kundreferenser på bl.a. de brittiska öarna, har vi nytta av idag då vi öppnar upp på nya marknader eller förstärker våra positioner i länder där vi redan är verksamma var inget undantag vad det gäller vår positiva utveckling utanför Sverige. Under 2006 bildade vi ett bolag, Cider of Sweden, där vi från början ägde 49%, men vi har utnyttjat vår option och äger idag 51%. Cider of Sweden s primära uppgift är att marknadsföra oss och våra produkter i England, Skottland och Wales. Även andra exportmarknader kan i framtiden komma att bearbetas genom detta bolag. En annan av våra viktigaste exportmarknader är Finland, där vi varit verksamma sedan Vi är idag huvudägare med 51% i det finländska bolaget, Kopparberg Finland. Att bolaget har utvecklats mycket positivt år från år är givetvis ett resultat av en mycket omtyckt produkt, men denna utveckling hade inte varit möjlig utan den engagerade och kompetenta personal som vi har på plats i Finland. Även andra länder med en stor turism från de skandinaviska länderna samt de brittiska öarna, så som t.ex. Spanien, har ökat i volym. Systembolaget Systembolaget är en oerhört viktig kanal för Kopparbergs. Därför är vi självfallet mycket stolta och glada över att till denna kund kunna leverera Sveriges mest sålda starköl, vårt flaggskepp Sofiero Original. Förutom att vi är en av de största ölleverantörerna till Systembolaget, är vi dessutom deras största ciderleverantör. Vi är marknadsledande med vår största produkt Päron Cider 7,0% som tillika är Systembolagets största cidersort. Restaurangmarknaden Inom restaurangmarknaden är Kopparbergs en liten men snabbt växande aktör. Att vi växer i Sverige beror till stor del på att vi valt att gå in och finansiera leverantörskontrakt gentemot våra restaurangkunder, så som våra större konkurrenter gör. Vi har valt att bli en större aktör inom detta segment då det är ett viktigt skyltfönster för våra produkter, som hjälper oss att ytterligare arbeta in våra starka varumärken i konsumenternas medvetande. Även i länder som Storbrittaniten, Irland och Spanien, har vi börjat få ett starkt fotfäste på pubmarknaden.

6 Dagligvaruhandeln Inom dagligvaruhandeln har vi i Sverige valt att fokusera på våra egna varumärken, Kopparberg Cider 2,25% på burk samt alkoholfri cider 1,5 liters Pet i olika smaker. Vår huvudambition är att leverera dessa produkter samt öl och läsk inom lönsamma segment till den svenska dagligvaruhandeln. I Storbritannien har vi också lyckats arbeta oss in på flera stora dagligvarukedjor med produkter under vårt eget cidervarumärke. Sammanfattning Vår totala försäljning ser ut att fortsätta öka planenligt även under Inom exporten ökar vi både på dagligvaruhandeln och pubkedjorna, men även inom Sverige har vi mycket fokus på restaurangerna och fortsätter att öka. Ett tecken på vår framgångsrika exportförsäljning är att Kopparberg fått priset som årets livsmedelsexportör, som delades ut av jordbruksminister Eskil Erlandsson. På Systembolaget håller Sofiero ställningen som Sveriges största starköl och på cider är vi alltjämt den största leverantören. Under året kommer vi att lansera nyheter inom öl- och cidersegmenten på Systembolaget. Zeunerts Ale och en torr äppelcider kommer att bredda vårt sortiment ytterligare års resultat på 20,3 Mkr, efter avdrag för minioritetens resultatandel, är det överlägset bästa i bryggeriets historia. Kopparberg i april 2008 Peter Bronsman Verkställande direktör Kopparbergs Årsredovisning 2007

7 FÖR VALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolagets rörelse omfattar tillverkning, distribution och försäljning av vatten, läskedrycker, öl, cider, vin samt sprit. Flerårsjämförelse Moderbolag Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren Nettoomsättning inkl dryckesskatt, tkr Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 23% 23% 22% 24% Avkastning på eget kapital 9% 11% 9% 10% Koncernen Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren Nettoomsättning inkl dryckesskatt, tkr Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 18% 20% 19% 21% Avkastning på eget kapital 24% 19% 16% 12% Aktieinformation Bolagets aktier är noterade på Göterborgs OTC-lista. (För mer information se Ägarförhållanden Ägarstruktur i Kopparbergs Bryggeri AB per Rapporteringstillfällen 2008 Kvartal 1 27 maj 2008 Kvartal 2 28 augusti 2008 Kvartal 3 27 november 2008 Kvartal 4 27 februari 2009 Storleksklasser ANTAL AK A Antal AK B Innehav (%) Antal ägare ,24% ,57% ,94% ,00% ,58% ,87% ,80% ,00% 587 Investeringar Under räkenskapsåret har investeringar skett i immateriella och materiella anläggningstillgångar med tkr (f g år tkr). De större investeringarna i materiella anläggningstillgångrna har avsett produktionsutrustning. Riskhantering Beträffande bolagets policy för riskhantering hänvisas till allmänna upplysningar sid 16. Resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för 2007 till 893,2 Mkr (825,0 Mkr). Resultat före skatt uppgick för koncernen till 20,3 Mkr (16,2 Mkr) efter avdrag för minoritetsandel medan det för moderbolaget uppgick till 10,5 Mkr (12,3 Mkr). 7

8 F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Väsentliga händelser under räkenskapsåret Sofiero Original störst på Systembolaget för femte året i rad. Kopparberg Päroncider, världens mest sålda päroncider. Exportvolymen ökade med 27%. Bästa vinsten i koncernens historia. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Under 2008 lanserade vi nyheter inom såväl öl- som cidersegmenten på Systembolaget. Zeunerts Ale och en ny torr cider breddar vårt sortiment ytterligare. I början av året har vi tilldelats priset som årets livsmedelsexportör av Exportrådet. Priset som delades ut av jordbruksminister Eskil Erlandsson är ett bevis på våra exportframgångar. Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser en produktionsvolym på totalt 115 miljoner liter, varav 100 miljoner i Kopparberg och 15 miljoner liter i Sofiero Bryggeri Laholm. Moderbolaget tillståndspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider. Koncernens totala tillståndspliktiga verksamhet uppgår till 149,5 miljoner liter. Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter. Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 5 (f g år 5) möten. Styrelsen arbetar utifrån en fastställd arbetsordning där det framgår att minst fyra möten skall hållas under löpande år. Förslag till disposition av bolagets vinst KR Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst Årets vinst Vinstmedel till förfogande Styrelsen föreslår att: till aktieägarna utdelas i ny räkning överföres Summa Kopparbergs Årsredovisning 2007

9 RESULTATRÄKNINGAR Belopp i tkr Not Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning inkl dryckesskatt 1, Dryckesskatt Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

10 BALANSRÄKNINGAR Belopp i tkr Not KoncERNEN Moderbolaget 12/31/ /31/ /31/ /31/2006 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Kopparbergs Årsredovisning 2007

11 BALANSRÄKNINGAR Belopp i tkr Not KoncERNEN Moderbolaget 12/31/ /31/ /31/ /31/2006 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á 0,25 kr) Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Avsättningar för pantskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Belånade kundfordringar Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll Tullgaranti Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser för koncernföretag Övriga ansvarsförbindelser

12 F Ö R Ä N D R I N G E G E T K A P I TA L Koncernen bundna Fritt eget Belopp i tkr Aktiekapital reserver kapital Summa Eget kapital 31 december Omräkningsdifferens Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Årets resultat Eget kapital 31 december Omräkningsdifferens Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Moderbolaget Fritt eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond kapital Summa Eget kapital 31 december Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Antal aktier i bolaget uppgår till st ( st), varav A-aktier st ( st) och B-aktier st ( st). A-aktier berättigar till en röst per aktie och B-aktier en tiondels röst per aktie. 12 Kopparbergs Årsredovisning 2007

13 Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not KoncERN Moderbolag Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkade poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar Förvärv av koncernföretag Utdelning från koncernföretag Förvärv av långfristiga värdepapper Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Väsentliga finansiella leasingavtal i dotterbolag redovisas enligt RR 6:99 i koncernredovisningen. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Omräkning av utländska dotterföretag Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens eget kapital. Rörelsegrenar Koncernens verksamhet utgör en rörelsegren enligt definition i RR 25. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Färdiga varor har värderats till nedlagda och indirekta tillverkningskostnader. Redovisningsprinciper samt riskhantering avseende Finansiella tillgångar och skulder Nedan redovisas information enligt RR 27, Finansiella instrument, till den del information inte redovisas under någon annan rubrik under redovisningsprinciper. Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i fyra kategorier; 1) Innehav för omsättning, 2) Innehav till förfall, 3) Tillgångar och skulder genererade av koncernens verksamhet, samt 4) Innehav tillgängligt för försäljning. 14 Kopparbergs Årsredovisning 2007

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Innehav för omsättning Koncernens innehav för omsättning avser Kassa och Bank av tillgänglig likviditet i syfte att ge så god avkastning som möjligt. Innehav för omsättning redovisas i balansräkningen och värderas till lägsta av anskaffnings- och balansdagskurs. Innehav till förfall Koncernens innehav av finansiella skulder avsedda att innehas till förfallodatum avser skulder till kreditinstitut. På balansdagen hade koncernen inga tillgångar till förfall. Placeringarna bygger på att betalningar och löptider går att fastställa och att intäkter och kostnader därmed är förutsägbara. Skulder till kreditinstitut värderas till nominellt värde. TIllgångar och skulder genererade av koncernens verksamhet Tillgångar och skulder som genereras av koncernens ordinarie verksamhet är inte avsedda att avyttras. De tillgångar och skulder som avses är främst kundfordringar och leverantörsskulder liksom andra till den löpande verksamheten knutna kort- och långfristiga monetära fordringar och skulder med undantag föravräkningar för skatter och sociala avgifter mm. Transaktioner i utländsk valuta redovisas till transaktionsdagens kurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas i bokslutet till balansdagens kurs. Beträffande valutarisker läs nedan under allmän riskexponering. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade kreditförluster. Övriga skulder värderas till anskaffningsvärde.. Innehav tillgängligt för försäljning Finansiella tillgångar och skulder vilka inte är hänförliga till någon av de tre ovan beskrivna kategorierna klassificeras som innehav tillgängligt för försäljning. I denna kategori ligger främst långsiktiga innehav avaktier i ej noterade bolag vilka inte är koncern- eller intresseföretag. Dessa innehav värderas till lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Med verkligt värde avses ett bedömt marknadsvärde. Allmän riskexponering avseende finansiella tillgångar och skulder Kreditrisker Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt koncernens kreditpolicy sker alltid kreditprövning av nya kunder. Koncernens genomsnittliga kredittid för externa kundfordringar uppgick under året till 29,2 (29,2) dagar. En förändring av kredittiden med 1 dag, med nuvarande omsättning,betyder en förändring av kapitalbindning och kassaflöde med tkr. Marknadsrisker Koncernens marknadsrisk åskådliggörs bäst utav den totala exponeringen mot en enskild kund. På balansdagen uppgick den enskilt största fordran till tkr. Ränterisker Koncernens ränterisker avser koncernens finansiering hos kreditinstitut. All finansiering hos kreditinstitut sker f.n. med rörlig ränta, kopplad till bankens basränta som är relaterad till Riksbankens reporänta. Med aktuell belåning så innebär en förändring med 1%-enhet resultatpåverkan med tkr. Valutarisker Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige med några dotterbolag i Euroområdet. Viss valutariskexponering i form av valutakursfluktuationer förekommer därför. Valutarisken avser främst transaktioner i utländsk valuta och till mindre del omräkningsdifferenser avseende utländska dotterbolag. Moderbolagets totala nettovärde av valutaexponerade fordringar och skulder ligger runt 5% av balansomslutningen och försäljningen i annan valuta uppgår till ca 35% av moderbolagets totala omsättning. Vi har inte ansett att det förelegat behov av att säkra valutor tidigare, men på grund av den kraftigt ökande exportförsäljningen har vi börjat valutasäkra under Policyn avseende uppkomna omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag till SEK är att inte säkra dessa, då dessa inte bedöms uppgå till några betydande belopp. Likviditetsrisker Bolagets verksamhet är till viss del säsongsberoende. Likviditeten hanteras via fakturabelåning och checkräkningskredit i bank. Kassaflödesrisker Några specifika kassaflödesrisker vilka inte sammanhänger med övriga risker enligt ovan bedöms inte finnas inom koncernen. 15

16 T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område Sverige EU Övriga världen Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Moderbolaget Andel av försäljningen som avser koncernföretag 17,8% 6,8% Andel av inköpen som avser koncernföretag 7,3% 10,1%s Not 3 Leasingavtal Koncernen Moderbolaget Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Not 4 Arvode och kostnadsersättning Koncernen Moderbolaget Grant Thornton Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revico Grant Thornton Oy Revisionsuppdrag Deloitte & Touch LLP Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit 226,0 242,0 164,0 165,0 varav kvinnor 42,0 46,0 36,0 35,0 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 7,55% 10,93% Andelen av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 56,62% 41,41% Sjukfrånvaro för kvinnor 8,41% 8,12% Sjukfrånvaro för män 7,32% 11,72% Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 2,71% 4,46% Sjukfrånvaro för personal år 1,1% 9,66% Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 2,63% 14,34% 16 Kopparbergs Årsredovisning 2007

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelse och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Verkställande direktör och en styrelseledamot har rätt till tantiem. De har avstått tantiem under 2007 och Könsfördelning i företagsledning Antal styrelseledamöter varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl. VD varav kvinnor Avtal om avgångsvederlag Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget Utdelning Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt Avstämning mellan resultat före skatt och skattekostnad Resultat före skatt Skatt enligt svensk skattessats 28% Justering för andra skattesatser utanför Sverige Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktas Skatteeffekt av ej avdragsgill goodwillavskrivning Skatteeffekt av övrigt ej skattepliktigt eller ej avdragsgillt

18 T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R Specifikation av uppskjutna skattefordringar och skulder Underskottsavdrag Uppskjuten skattefordran Övriga temporära skillnader Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Netto uppskjuten skatteskuld i balansräkning I koncernen har uppskjutna skattefordringar avseende utländska dotterbolag ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till tkr ( tkr). Not 8 Balanserade utvecklingskostnader Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Omräkningsdifferens Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 6 år Not 9 Goodwill Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år 18 Kopparbergs Årsredovisning 2007

19 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 10 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: avseende byggnader: Anskaffningsvärdet har reducerats med statliga bidrag uppgående till tkr (1 358 tkr). Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omräkningsdifferens Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av år Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år 19

20 T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott Koncernen Moderbolaget avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Not 14 Andelar i koncernföretag Org. Företagets Antal Kapital Bokfört VÄRDE NUMMER SÄTE ANDELAR ANDEL Direkt ägda: Cider of Sweden Ltd Belfast % Banco Bryggeri AB Skruv % Zeunerts i Norrland AB Sollefteå % Kopparbergs Stockholmsdepå AB Stockholm % Kopparbergs España SL Madrid 1 100% OY Kopparbergs Finland Helsingfors % Indirekt ägda: Fastighets aktiebolaget Skruv % Skruvbryggeriet Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Eget flasksystem Marknadsföringskostnader Periodiserade kundfordringar Övriga poster Not 16 Avsättningar Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skatteskuld Avsättning för pantskuld Kopparbergs Årsredovisning 2007

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer