Mälarö Brukshundklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälarö Brukshundklubb"

Transkript

1 Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens förslag till ny styrelse Inkomna motioner Ekerö Mälarö Brukshundklubb Org.nr Box Ekerö 1

2 Innehållsförteckning Styrelsen Av föregående årsmöte utsedda personer utanför styrelsen 3 Sektorsansvariga 3 Kommittéansvariga 3 Styrelsens verksamhetsberättelse Sammanfattning av året 4 HUS Hundägarutbildningssektorns verksamhetsberättelse TÄS Tävlingssektorns verksamhetsberättelse RUS Rasutvecklingssektorns verksamhetsberättelse PR/Info 7 Tidningen 7 Hemsidan 7 Nyhetsbrev 7 Facebook 7 Kökskommittén 8 Stugkommittén 8 Medlemmar 8 Utmärkelser 8 Årsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 9 Revisionsberättelse 10 Resultatrapport Balansrapport 13 Uppdrag från föregående årsmöte 13 Måldokument för Planerade aktiviteter 14 Mål för Rapportören som digital tidning 14 Mål för HUS Hundägarutbildningssektorn Mål för Mål för TÄS tävlingssektorn Mål för Mål för RUS Rasutvecklingssektorn 15 Mål för Styrelsens förslag på 2015 års budget Valberedningens förslag 18 Inkomna motioner 18 2

3 Styrelsen 2014 Ordförande Gun-Britt Hansén Vice ordförande Magnus Stjernborg Sekreterare Maria Neij Kassör Monica Åkerman Ledamot Ann-Katrin Grahn Ledamot Lindha Wiström Ledamot Lisa Bergman Suppleant 1 Åsa Trulsson Suppleant 2 Aase Tronstad Suppleant 3 Lisa Hovqvist Av föregående årsmöte utsedda personer utanför styrelsen Revisorer Revisorsuppleanter Valberedning Lars Fastling Erkki Thorsén Annika Hansson Lena Gustafsson Malou Wallén, sammankallande Margaretha Rönnholm Åsa Öberg Sektoransvariga HUS Hundägarutbildningssektorn TÄS Tävlingssektorn RUS Rasutvecklingssektorn Tjänstehund/ Kontaktperson räddningshund Info/PR Medlemstidning Hemsida Nyhetsbrev Malou Wallén Tf Gun-Britt Hansén, bitr. Inger Lundin Magnus Stjernborg Åsa Werngren Lindha Wiström sammankallande Britta Hammarström Lisa Hovqvist Lisa Bergman Kommittéansvariga Kökskommittén Stugkommittén Eva Jacobsson Carina Dahl 3

4 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av året Från årsmötet 2014 till årsmötet 2015 har vi haft 9 protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa sedvanliga styrelsemöten har också 2 arbetsmöten genomförts. Dessa har inte varit protokollförda. 4 medlemsmöten har hållits under året, varav ett årsmöte. Under året har beslutats att lägga ner tidningen Rapportören som papperstidning. Den kommer dock, i fortsättningen, att komma ut som digital tidning. Det är många medlemmar, som framgångsrikt har tävlat under året. MBK kan därför vara med och konkurrera om distriktets samtliga vandringspriser. En förutsättning för verksamheten är att medlemmarna engagerar sig. Det är därför roligt att notera att det inom tävlingsverksamheten har funnits ett ökat intresse att hjälpa till. Klubben har en mycket god ekonomi där kursverksamheten är en mycket viktig del. Det har dock varit en viss minskning av antalet deltagare på kurserna. En orsak kan vara att kurserna bara funnits på hemsidan. Under 2015 kommer därför marknadsföringen att breddas med bl.a annonser i lokalpress och via nyhetsbrev. MBK har under året erhållit kr från Studiefrämjandet. Medlen har erhållits för träningsgrupper, kurser och sammankomster. Träningsgrupperna kan använda en del av de medel, som erhålls för deras träning, till olika aktiviteter. För att bredda informationen om MBK har under året bildats en sektor för PR/Info där Rapportören, hemsidan, nyhetsbrev och facebookgrupp ingår. En kontakt med Mälaröarnas Nyheter har också etablerats. Klubben har deltagit i distriktets arbete med regelrevidering av bruks- och lydnadsregler. Vad styrelsen har gjort under 2014 Givit ut tidningen Rapportören med två nummer Arrangerat medlemsdag tillsammans med MHU Tillgodosett SBK centralt med statistik och information Lånat ut klubbstugan till Enlunda vägförenings olika möten Haft kontinuerlig kontakt med grannarna i närområdet. Bemannat organisationen (ny kontaktperson för räddningshund, ny administratör för hemsidan, ny skottansvarig, ny sektor för PR/Info) Beslutat om byggande av miljöträningsbana Etablerat kontakt med Mälaröarnas Nyheter Har tillsammans med MHU investerat i nya slalompinnar och däck för Agility. Beslutat att skicka en person på kurs för tävlingssekreterare i Bruks. Utbildningen slutförd under året Beslutat om regler för sponsring av SM-ekipage Beslutat att anmäla två personer till utbildning för tävlingsledare i lydnad under 2015 Sammanfattningsvis anser sig styrelsen ha uppfyllt sina åtaganden, som presenterades i verksamhetsplanen vid föregående årsmöte. 4

5 Hundägarutbildningssektorn verksamhetsberättelse, HUS 2014 I HUS har följande personer varit verksamma: Ansvarig: Kansli: Instruktörsansvarig: Föreläsningar: Medlemsansvarig Malou Wallén Madeleine Rönnholm Aase Tronstad Lisa Bergman Birgitta Ålund HUS ansvarar för klubbens kursverksamhet och för utbildning av instruktörer. Ett av sektorns viktigaste uppdrag är att rekrytera nya instruktörer. Vi administrerar kurser, håller kontakt och informerar kursdeltagare samt anordnar föreläsningar till alla medlemmar. Under 2014 har vi tyvärr inte utbildat någon ny instruktör i allmänlydnad. Vi är mycket medvetna om vikten av att detta sker och försöker på olika sätt attrahera kompetenta medlemmar som vill intressera sig för instruktörsrollen. Våra nuvarande instruktörer riskerar att tröttna om vi inte kan erbjuda dem avlastning. Det finns ca 12 aktiva instruktörer idag. I maj anordnades en informationskväll Hur man blir instruktör. Syftet var att under lättsamma former berätta för intresserade medlemmar hur instruktörsutbildningen går till och vad som krävs. Några enstaka medlemmar hörsammade inbjudan och vi hade ett trevligt möte. Förutom att hålla kurs har instruktörerna även varit engagerade i Tisdagsträningen och vid Temakvällarna Två instruktörsmöten har anordnats med inriktning på kursfördelning, idéutbyte och samarbete. Aase Tronstad har kontinuerligt uppdaterat Instruktörspärmen med relevant information. Den delas ut till samtliga aktiva instruktörer. Instruktörerna har inbjudits till D-HUS olika aktiviteter och föreläsningar. HUS har arrangerat en heldag med Emma Willblad under temat Belöningsteknik i januari Dagen var tänkt att både fungera som inspirationskälla till kursarbetet och ge var och en möjlighet att träna sin egen hund. Ett 20-tal kurser har anordnats under Vi har dock märkt en viss minskning av antalet deltagare. Detta kan ha flera orsaker, bl.a har kursutbudet endast funnits på MBK:s hemsida och inte, som tidigare i medlemstidningen Rapportören. Dessutom har konkurrensen från andra aktörer i närområdet ökat. Det är oroväckande om kursverksamheten inte rullar på som tidigare, eftersom intäkterna därifrån i huvudsak utgör MBK ekonomiska grund. Under våren bjöds Marie Fogelqvist från Svenska Noseworkklubben att hålla föredrag för MBK:s medlemmar. Marie informerade om den nya hundsporten canine nosework som hon varit med om att introducera i Sverige. Sporten har snabbt blivit mycket populär i USA, där den lanserats som en aktivitet som passar alla hundar. I september ordnade HUS en 3-dagarskurs i tävlingslydnad med Lillemor Edström. Samtliga medlemmar erbjöds att delta. Intresset var stort och de 18 platserna fylldes snabbt. Tillsammans med styrelsen har HUS tagit initiativ till ett Bruksläger som ska gå av stapeln våren En arbetsgrupp har tillsatts som planerar och förbereder lägret. 5

6 Tävlingssektorns verksamhetsberättelse, TÄS 2014 TÄS har under året bestått av: Ansvarig: Biträdande: Bruks: Lydnad: Rallylydnad: Agility: Kansli: Gun-Britt Hansén Inger Lundin Mikael Dahlström Ewa Svensson Monica Åkerman Aase Tronstad Maria Ohlsson TÄS har under året genomfört följande prov: Datum Tävling Antal Startande Spår lägre klass Lydnadsklass I-Elit DM Rallylydnad Lydnadsklass I-Elit Spår, appellklass Lydnadsklass I-II Sök Lkl - Ekl 8 Klubben har under året varit representerade i SM i bruks, lydnad och rallylydnad. Klubben har under året fått två Lydnads Champion: Jessie/Tina Rosberg Little-Joe /Tina Rosberg Auktoriserade funktionärer under året: Auktoriserad tävlingssekreterare Rallylydnad: Monica Åkerman Auktoriserad tävlingssekreterare Lydnad/Bruks: Maria Ohlsson och Birgitta Ålund Auktoriserad tävlingssekreterare Bruks: Kajsa Paulsson har under året utbildats Auktoriserad tävlingsledare i Lydnadklass: Ewa Svensson, Anna Ahlgren och Carina Stjernborg. Auktoriserade tävlingsledare i Bruks: Mikael Dahlström, Anna Ahlgren och Carina Stjernborg. Auktoriserade skrivare i Rallylydnad: Margareta Faringer-Thorsén och Kerstin Malmgren Övrigt från TÄS TÄS kommer att dela ut klubbmästerskaps- och vandringspriser på kommande årsmöte. TÄS har sammanställt tävlingsresultat till distriktets vandringspriser för

7 Rasutvecklingssektorn verksamhetsberättelse, RUS MH:n har genomförts under 2014 Samtliga arrangemang har gått utmärkt, både funktionsmässigt och för deltagande hundar. Den nya el-haren som klubben införskaffat har fungerat utmärkt. En mindre efterfrågan på MH kan konstateras troligtvis har den nya BPH beskrivningen bidragit till det. Nästan alla av klubbens figuranter (4 A och 7 B) har under året medverkat vid klubbens MH:n. Ingen figurant utbildning har skett under året. MBK:s Rasutvecklingssektor Magnus Stjernborg PR/INFO Tidningen Rapportören har under året kommit ut med två nummer. Den tidning som kom i december var dock det sista numret. Rapportören har funnits i över 35 år och kommit ut med fyra nummer per år förutom de senaste två åren då det varit två nummer per år. Britta Hammarström har gjort en fantastisk insats då hon de senast tio åren oavbrutet varit tidningens redaktör. Hemsidan Lisa Hovqvist blev under 2014 ny administratör för hemsidan. Kalenderfunktionen har uppdaterats, kontinuerlig information läggs ut där, alla kurser finns att se samt kontaktinformation angående både kurser och annan verksamhet, såsom tävlingar, läger och liknande. På hemsidan kan man även ta del av medlemmars tävlingsframgångar och annat intressant. Nyhetsbrev Ett antal gånger under året har det gått ut information till medlemmarna via nyhetsbrev, till exempel ett helt nyligen angående vårens bruksläger och annan viktig information. Facebook Klubben finns på Facebook och även på Instagram. På Facebook finns även ett forum för MBK-träningsgrupp, där medlemmar kan tipsa om träningstillfällen och annat. 7

8 Kökskommittén Kaféverksamheten är en av MBKs viktigaste trivselfaktorer och den fungerar sedan många år mycket bra. Eva Jacobsson har ansvaret och sköter samtliga inköp. Till sin hjälp har hon några fantastiska medlemmar, som bl a annat bakar till medlemsmöten och hjälper till vid tävlingar. Stugkommittén Carina Dahl och hennes medhjälpare har, som vanligt på ett föredömligt sätt, skött underhåll av planer och stuga samt underhållit vägen. Förutom alla löpande uppgifter så har containern inretts med hyllor. Medlemmar Vid årets slut var vi 425 medlemmar och under året har 90 nya medlemmar tillkommit. Medlemsavgiften har varit 500 kr varav 160 kr till klubben. Birgitta Ålund är ansvarig för medlemsregistret, sk webbkassör. Utmärkelser Delas ut vid årsmötet. 8

9 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 9

10 Revisionsberättelse 10

11 11

12 12

13 Uppdrag från föregående årsmöte Styrelsen har inte fått något specifikt uppdrag från föregående årsmöte. 13

14 Måldokument för 2015 Vision: Mälarö Brukshundklubb, hundägares självklara val Övergripande mål: Att utbilda hundägare Att arrangera tävlingar Att rekrytera fler medlemmar till klubbens aktiviteter Att bli den trivsammaste brukshundklubben i Stockholmsområdet. Att öka informationsflödet mellan MBKs olika grupperingar Planerade aktiviteter 2015 Anordna bruksläger Anordna Medlemsdag, Prova På och städdagar Anordna olika föreläsningar och seminarier för att utveckla medlemmarnas hundkunskap. Anordna utbildningsaktiviteter för medlemmar; instruktörer, tävlingsledare och andra funktionärer Verksamhetsmål för ny digital tidning 2015 Från 2015 går Rapportören från att ha varit en papperstidning till att göras digitalt. Den kommer att skickas ut som en pdf per e-post till alla medlemmar. De som inte har e-post kommer att få den hemskickad per post. Planering av tidningen kommer att ske under våren och senast till sommaren planeras det första numret att komma ut. Därefter är planen att den ska komma en gång i kvartalet. Mål för Hundägarutbildningssektorn, HUS 2015 Denna sektor har i många år varit underbemannad och många arbetsuppgifter har vilat på ett fåtal personer. Ett övergripande mål för 2015 är att fördela detta ansvar på fler medlemmar. Sektorns mål är: Att erbjuda alla valpägare som vänder sig till MBK en valpkurs Att erbjuda 4 Vardagslydnadskurser Att erbjuda attraktiva kurser både för tävlingsintresserade och för de som vill aktivera sin hund Att utbilda 1 ny instruktör Att rekrytera 2 nya hjälpinstruktörer Att erbjuda 2 föreläsningar till medlemmarna Att anordna 2 instruktörsträffar för trivsel och utbyte av erfarenheter Att erbjuda aktiva instruktörer vidareutbildning och gemensamma aktiviteter inom ramen för HUS budget

15 Mål för 2016 Att rekrytera 1 ny instruktör Mål för Tävlingssektorn, TÄS 2015 Tävlingssektorn kommer under verksamhetsåret att: Arrangera tävlingar - 1 st Appellklass spår - 1st Lägre klass spår - 1 st Lägreklass Elitklass sök - 1 st Lydnadsklass st Lydnadsklass 1-Elit - 1 st Rallylydnad Nybörjar- och fortsättningsklass Rekrytera ansvarig för Brukssektorn Uppmuntra medlemmar att hjälpa till på tävlingar Rekrytera medlemmar till funktionärsutbildningar främst inom bruks Initiera aktiviteter för att öka medlemmarnas intresse att tävla Mål för 2016 Arrangera tävlingar Säkerställa att det finns utbildade funktionärer Säkerställa att det finns marker för brukstävlingar Mål för Rasutvecklingssektorn, RUS MH:n är planerade att genomföras i MBK:s regi Utbildning av B- och A-figuranter Översyn av material och bana. Mål för 2016 Arrangera 3 MH:n i klubbens regi Fortsätta utbildning av funktionärer Översyn av material och bana 15

16 Mälarö Brukshundklubb BUDGET BUDGET UTFALL KONTO 2015 HUS TÄS RUS INTÄKTER HUS TÄS RUS Kafeterian Annonsintäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa KOSTNADER 4001 Mtrl till sektorer Utrustning till planerna Utbildningsmaterial Kurskostnader Lägerkostnader Priser tävlingar Avgift för start bruks Avgift för start lydnad Admin.avgift MH/MT Stamboksavgift Avgift start rallylydn Inköp Köket Inköp regelböcker Förtäring funktionärer Årsmöte Present o gåvor/markers Medlemsmöten Träningsgrupper Distriktsavgift Försäkringsavgift SBK El Soptömning El-toilett Tömning toalett Städning Reparation o underhåll Träningsplaner underhåll Väghållning (grus) Snöröjning Gräsklippning Fastighetsmaskiner Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Tidningstryck Porto tidningen PR info/annonser Mobilt bredband Porto Postbox-avgift Företagsförsäkringar Övriga kostnader Internmöten Post o bankavgift Arvoden instruktörer

17 7011 Arvode extern instruktör Arvode domare/funktionär SM-kostnader Milersättn. domare/funktionär Milersättning övrigt Sociala avgifter Instruktörsutbildning Vidareutbildning Utbildning funktionärer Föreläsningar(medlemmar) Avskrivningar Avskrivningar Summa Ränteintäkter-räntekostnader Resultat

18 Valberedningens förslag Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag i Mälarö BK 2015 Ordförande Gun-Britt Hansén omval 1 år Vice ordförande Magnus Stjernborg omval 2 år Sekreterare Kajsa Paulson fyllnadsval 1 år Kassör Monica Åkerman omval 2 år Ledamöter: Ann-Katrin Grahn 1 år kvar Lindha Wiström Maria Neij 1 år kvar nyval 2 år Suppleanter: Aase Tronstad 1 1 år kvar Lisa Hovqvist 2 Maud Krüger 3 1 år kvar nyval 2 år Revisorer: Lars Fastling omval 1 år Erkki Thorsén omval 1 år Revisorsuppleanter: Annika Hansson omval 1 år Lena Gustavsson omval 1 år Valberedningen har gjort sitt bästa för att lägga fram ett förslag som motsvarar de krav, förväntningar och önskemål som framförts till oss. Mälarö Brukshundklubb Malou Wallén, sammankallande Margaretha Rönnholm Åsa Öberg Inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 18

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer