INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden"

Transkript

1 NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring 13 Omställning, förändring transformation AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden ÅRSREDOVISNINGEN Förvaltningsberättelse 24 Flerårsjämförelse 25 Resultaträkning koncernen 26 Balansräkning koncernen 28 Kassaflödesanalys koncernen 29 Resultaträkning moderbolaget 30 Balansräkning moderbolaget 32 Noter 46 Styrelsen och verkställande direktörens försäkran 46 Revisionsberättelse 48 Styrelse och revisorer 50 Caperios ledning 52 Årsstämma och finansiell information 53 Definitioner

3 ÅRET I KORTHET FINANS Nettoomsättningen minskade något till 963,8 mkr (983,3) EBITDA uppgick till -18,8 mkr (29,2) Periodens resultat uppgick till -28,5 mkr (10,4) Resultat per aktie före utspädning uppgick till -5,94 kr (2,18) Antalet anställda ökade till 212 (188) Ingen utdelning föreslås (1,00 kr per aktie) FÖRVÄRV OCH NYA VERKSAMHETER Caperio stärker erbjudandet inom Managerad IT-arbetsplats med nytt verksamhetsområde under namnet Caperio Workplace Services. Verksamheten integreras vid årets slut som en del av Caperios erbjudande. STÖRRE AFFÄRER Caperio är en av fem leverantörer som får dela på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsupphandling för Elevdatorer och Surfplattor. Caperio blev utvärderingsetta på samtliga helhetslösningar och regioner. ÖVRIGT Charlotta Alegria Ursing tar plats i Caperios ledning som ansvarig för Change Management. Göran Sundström ny styrelseledamot. Niklas Dahl tillträder som regionchef för Caperio Väst. Caperio lanserar och vidtar åtgärder inom ramen för CAP (Caperio Accelerator Program) för att stärka lönsamheten. Norrköpingskontoret avvecklas då verksamheten inte utvecklats som planerat. Konsolidering av logistikverksamheterna i Göteborg och Enköping. Införande av en ny lönemodell under OMSÄTTNING & ANTAL ANSTÄLLDA Omsättning, mkr Antal anställda NICE TO MEET YOU

4 KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEF CHRISTER HAGLUND 2013 var ett år som ärligt talat tog oss lite på sängen. Vi hade växt snabbt de senaste åren, kraftigt ökat vår omsättning och vår personalstyrka. Åren visade även lönsamhetsmässigt att vi var på rätt väg med att förändra Caperio till ett mer tjänstefokuserat företag i framkant inom IT-infrastruktursektorn, med god lönsamhet och med Sveriges mest nöjda kunder. Under 2011 och framför allt under 2012, stod möjligheterna på rad och vi kände oss redo att ta oss an alla utmaningar - samtidigt. Företag ville komma in i koncernen och potentiella medarbetare ville vara en del av vår utveckling och framgångssaga. Vi öppnade kontor i Norrköping och Malmö, vi rekryterade såväl konsulter som utvecklare och vetenskapsmän som skulle ta Caperio in i framtiden, en framtid bland moln och managerade tjänster var inget bra år i IT branschen generellt och det vi märkte tydligast var en stor avvaktan på marknaden, men också en stark utveckling mot att köpa managerade tjänster, d.v.s. konsumera IT över tid istället för att köpa produkter och konsulttimmar. Våra Top 25-kunder 2013 är exakt samma 25 som vi hade 2012, däremot har samtliga investerat väsentligt mindre. Positivt är dock att fler kunder bidrog till våra intäkter 2013, vilket ger oss en bra plattform för tillväxt. Omsättningen uppgick till 964 mkr vilket är 2 procent lägre än föregående år. Antalet anställda ökade däremot med 13 procent, från 188 till 212. Med ett EBITDA, efter omstruktureringskostnader, på -18,8 mkr mot föregående års 29,2 mkr är det uppenbart att våra investeringar för framtiden varit på bekostnad av den löpande affären som genom åren gett oss god lönsamhet. Med föregående års investeringar och erfarenheter i ryggen, har vi nu vidtagit omfattande åtgärder för att få tillbaka lönsamhet. VÅRA INVESTERINGAR 2013 Den största investeringen gjordes inom utveckling av managerade- och molnbaserade IT-tjänster. Tidigt under året etablerade vi ett nytt verksamhetsområde för utveckling av koncept kring självbetjäningsportaler, dvs. mjukvaru- och applikationslogistik, integration och identitetshantering för främst större verksamheter. Denna verksamhet bedrevs i ett separat bolag som under 2013 visar ett rörelseunderskott på 9,5 mkr. Efter ett tufft uppbyggnadsskede, där denna verksamhetsdel växte till dryga 30 anställda, integreras denna verksamhet nu som en del av vårt erbjudande. Omstruktureringen blev kostsam såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Dock har det fört med sig att vi tillförskaffat bolaget ett fyrtiotal duktiga konsulter inom Microsoft, process automation, teknisk projektledning och applikationer. 2

5 Våra nya försäljningskontor utvecklades mycket olika och även om både Norrköping (- 5 mkr) och Malmö (-2 mkr) gick med förlust, så är de framtida potentialerna mycket olika. Malmö går in i 2014 med fullbelagda konsulter, ca 25 personer med god tillväxt och speglar det nya Caperio som vi håller på att bygga. Norrköpingskontoret visade en betydligt svagare potential, varför vi i slutet av året beslutade att lägga ner kontoret. Årets största framgång står Caperio Skolpartner för. Verksamheten har utvecklats väl och står idag för en betydande del av vår affär. Vi har tecknat exklusiva avtal med de flesta skolkoncerner och avslutade året med att vinna första plats i Kommentus rangordnade upphandling som avser 3+1 år för ca 500 svenska skolor och myndigheter. Att gå från att enbart leverera traditionella IT-tjänster till att erbjuda lösningar innebär en ny affärsmodell. Denna transformation kräver också utveckling av vår kompetens och ledning. Totalt har 7 av 11 platser ersatts i ledningsgruppen och ledarskapet inom vår tjänsteleverans är helt ny. Vi har till exempel under året tagit in Martin Tegnér som Director of Cloud & Managed Services, som har lång erfarenhet i ledande befattningar inom IT på bolag som Boston Consulting Group, Ericsson, Jeeves och DELL. Infrastruktur Services leds idag av Björn Högberg som rekryterats in från EnfoZipper där han senast var konsultchef. Business Consulting leds av Magnus Sköld, också han rekryterad från EnfoZipper där han var Regionchef Malmö. Vi har även förändrat ungefär 50 procent av säljkåren under året och resten utbildas intensivt i våra nya erbjudanden. ÅTGÄRDER UNDER 2013 Den låga aktivitetsnivån i starten av 2013 i kombination med marknadens avvaktan krävde krafttag. De projekt som sjösattes för att få kontroll och struktur på verksamheten, samlades i ett effektiviseringsprogram med en gemensam styrgrupp - Caperio Accelerator Program (CAP). Med målsättningen att generera effekter som skall bidra till att ta bolagets lönsamhet till tidigare nivåer under 2014, omfattar CAP de aktiviteter som har högst effektiviseringspotential. Arbetet i CAP sker i tätt samarbete mellan Caperios ledning och styrelse. Konsekvenser av CAP är bl.a. nedläggningen av Norrköpingskontoret, genomlysning och effektivisering av logistikverksamheten samt en ny lönemodell Den senare i syfte att spara 18 mkr Lönemodellen bygger på att medarbetare som accepterat den nya modellen kan erhålla en bonus då bolaget nått sitt EBIDA-mål för Denna bonus beräknas till 9 mkr. 3 NICE TO MEET YOU

6 Även Göteborg har krävt omfattande omstrukturering. Detta då två av våra största kunder som historiskt stått för ca 75 procent, minskat kraftigt under Organisationen har nu bantats kraftigt till knappa 20 personer som i huvudsak omfattar belagda konsulter. STARTEN PÅ 2014 Vi har lagt om kurs och tempo något, men planen att bli Sveriges bästa leverantör av Managed Workplace kvarstår. Plattformen för leverans av moln- och managerade tjänster har nu varit i drift i drygt ett år och flera av våra kunder tar steget mot att konsumera IT som tjänst. Vi är i framkant och väl förberedda för den förändring som pågår på marknaden. Vi har idag 100 konsulter och är ett annat företag än vad vi var för ett år sedan. För att möta de nya behoven etablerade vi redan i början av 2014, en enklare, effektivare och mer lönsamhetsorienterad organisation. Vi har också etablerat nya processer för verksamhetsstyrning som bättre möter behoven i transformationen till ökad tjänsteförsäljning. Fler förändringar är framför oss och vi kommer att fortsätta sänka våra kostnader. SAMMANFATTNING 2012 var ett år då vi slarvade med grundträningen, det fick vi äta upp Under 2013 har vi tagit kontroll igen, gjort det nödvändiga grundarbete som behövs för att lyckas och har till stora delar en helt ny ledning i bolaget. Arbete kvarstår, men vi ska ta tillbaka vår position som en lönsam kvalitetsleverantör av IT-tjänster inom infrastrukturområdet. Vi är positiva och tacksamma för att vi tog tag i förändringen i tid även om vi gärna undvikit några av de lärdomar vi nu tar med oss in i framtiden. Jag känner en stor tilltro i det vi gör just nu - fokus! Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB 4

7 Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB 5 NICE TO MEET YOU

8 Vår största utmaning i region Syd är att bygga varumärket och göra oss kända i regionen. Det blir till att slita skosulor och bildäck för att sprida budskapet om vilka vi är, säger Eric Åkerström, Regional Manager, South. 6

9 OM CAPERIO Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Moln- & Managerade Tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investeringar. Ett stort personligt engagemang i kombination med erfarna medarbetare säkerställer Caperios ansvar hela vägen. CAPERIOS MOLN- & MANAGERADE TJÄNSTER Caperios Moln- & Managerade tjänster förenklar den långsiktiga ekonomiska planeringen eftersom de ger en flexibel IT-infrastruktur. Det går enkelt att koppla på eller bort tjänster och utrustning efter behov och ta in spets- kompetens när det behövs. CAPERIOS KONSULTJÄNSTER När du anlitar Caperio kan du vara säker på att få tillgång till Sveriges bästa konsulter. Oavsett vilka utmaningar du står inför kan Caperios erfarna konsulter stötta dig genom hela processen. En del av våra kunder behöver driftstöd inom säkerhet några timmar i veckan, medan andra låter oss ta hand om hela IT-infrastrukturen. CAPERIOS SKOLPARTNER Vi hjälper dig att ta fram en strategi och mål som är anpassad efter din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och pedagoger, både vid införandet och över tid. CAPERIOS ERBJUDANDE FINNER NI INOM FÖLJANDE OMRÅDEN Nätverk & kommunikation Utskrift & dokumenthantering Collaboration System management Arbetsplats Backup Hardware Lifecycle Management KUNDENS VERKSAMHET VÅRT FOKUS Server & lagring Telefoni Processautomation Software Asset Manegement Applikation Säkerhet Caperio säkerställer att kundens investeringar, oavsett leveransmodell, är långsiktiga, stabila och effektiva. Detta skapar utrymme för kundens IT-avdelning att fokusera på egna verksamheten ur ett mer strategiskt perspektiv. I vår verktygslåda finner ni en komplett uppsättning verktyg redo att täcka era behov. Oavsett om kunderna söker traditionell leverans, managerat eller moln erbjuder vi kompetens, innovation och ett personligt ansvarstagande. Caperio är ett helsvenskt IT-bolag med tjänster i världsklass. Med unik laganda och kompromisslös leveranskvalité skapar vi produktivitet och lönsamhet för våra kunder. 7 NICE TO MEET YOU

10 DATASYSTEMET FICK ETT NYTT LIV Behoven av it lösningar är skilda inom Volkswagen Group Sverige, men en sak är gemensam en väl fungerande it -miljö. När vi växte ur vårt datalagringssystem föll valet naturligt på Caperio, säger Stephan Andersson, driftschef på Volkswagen Group Sverige. På den svenska marknaden har Volkswagen Group Sverige en framgångsrik strategi med hög tillväxt. Via återförsäljarna säljs i dag omkring nya bilar per år en marknadsandel på över 25 procent. I systemen jobbar dagligen flera tusen återförsäljare och bilmekaniker för att kunna sälja, serva och utrusta Volkswagen- gruppens bilmärken. Vi jobbar ständigt med att ligga i framkant med tekniska lösningar vad gäller tillgänglighet, prestanda och säkerhet, säger Stephan Andersson. Samarbetet med Caperio har varat i nästan tio år. För fyra år sedan hjälpte Caperio till att implementera en ny lösning för datalagring. Då uppgraderades den befintliga lagringsmiljön till en produkt från Hitachi Data Systems en AMS2300. För en tid sedan började Volkswagen Group Sverige växa ur systemet och tillsammans med Caperio diskuterades olika tänkbara lösningar för den kommande 5-årsperioden. Stephan och hans kollegor på IT Service inom Volkswagen Group Sverige ville inte byta ut systemet, utan behålla diskarna. Caperio föreslog att vi skulle virtualisera vår lagring, med hjälp av en HUS- VM. Projektet är nyligen avslutat och har resulterat i att Caperio förlängt livet på en redan befintlig lösning. AMS2300-lösningen är fortfarande i drift, men har nu virtualiserats bakom en HUS-VM. Detta betyder att vi fått mer prestanda och framförallt en möjlighet att växa i framtiden. Tack vare Caperio har Volkswagen Group Sverige kunnat utveckla en redan befintlig plattform och fått hjälp med råd om hur den kan utnyttjas på bästa sätt. Caperio har kompetent personal. De är ansvarsfulla och konstruktiva. Alltid med fokus på att ta fram bästa tänkbara lösning för sin kund, säger Stephan Andersson. Vi har sparat stora summor på att enkelt öka prestandan på en redan befintlig utrustning. Vi har dessutom sluppit migrera stora mängder data och därmed undvikit avbrott i återförsäljarnas dagliga verksamhet. Mathias Johansson, kundansvarig på Caperio upplever att Volkswagen Group Sverige både är en krävande och rolig kund att arbeta tillsammans med. De har själva internt både erfarna och kompetenta medarbetare. Dessutom är de varierande behoven på tillgänglighet, prestanda och säkerhet för de olika bolagen inom Volkswagen Group Sverige utmanande, säger Mathias Johansson. FAKTA Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Sommaren 1948 rullade de fyra första Bubblorna ut på de svenska vägarna. I dag största bilimportören på den svenska marknaden med marknadsandel person bilar 26,7 procent och transportbilar 32,4 procent (tom mars 2013). Antal anställda: 442. Marknadsför varumärkena Volkswagen personbilar, Skoda, Audi, SEAT, Volkswagen transportbilar och Porsche. SITUATION Företagets datalagrings system klarar inte av att spegla data till den se kundära datahallen och den administrationen kan inte göras dagtid, då all extra belastning måste undvikas för att hålla systemet i gång. LÖSNING Systemet behålls, men kompletteras med en virtualiseringslösning. En HUS VM ifrån Hitachi Data Systems placeras framför den befintliga. MÖJLIGHET HUS VM ger företaget en möjlighet att växa samtidigt som en stor migrering av befintlig data undviks. EFFEKT Den dagliga affärsverk samheten kan fortgå som vanligt. 8

11 KUND CASE Marko Ivanic, Infrastrukturchef, Nordnet 9 NICE TO MEET YOU

12 FAKTA Maintpartner är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Det kan handla om att drifta och underhålla till exempel vägtrafiktunnlar, vattenkraftverk eller Sky View, åkattraktionen på utsidan av Globen i Stockholm. Företaget har en omsättning på cirka 350 miljoner kronor per år. Bara i Sverige har WSP ca anställda 10

13 FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHETEN För Maintpartner som arbetar med industriellt underhåll och drifttjänster inom industrin och den offentliga sektorn är det viktigt att ha en snabb och flexibel leverans av IT-tjänster. I dag kan vi göra förändringar i systemen i real-tid, tidigare tog det minst sju arbetsdagar, säger Kenny Ståhl, it- samordnare på Maintpartner. KUND CASE Eftersom medarbetarna på Maintpartner arbetar flexibelt ute hos kunder är behovet av att genomföra förändringar och snabbt få hjälp från Servicedesk stort. Det påverkar direkt hur snabbt vi kan utföra uppdragen hos våra kunder, säger Kenny Ståhl. Då Maintpartner inte var nöjda med den befintliga IT-leverantören så behövde de en ny samarbetspartner. Att vara leverera IT-tjänster till Maintpartner är både omfattande och krävande och handlar i princip om att vara deras IT- avdelning. Det innebär bland annat att drifta våra affärskritiska affärssystem. De måste alltid fungera, dygnet runt, årets alla dagar, säger Kenny Ståhl. Caperio kom sent in i förhandlingsprocessen, men det märktes snabbt att de inte bara hade konkurrenskraftiga priser, de var även lyhörda och flexibla. Vi var helt eniga om kärnfrågorna och våra behov av en väl fungerande IT leverans och i synnerhet Servicedesk, säger Kenny Ståhl. I ansvaret ingår också att ta hand om IT-arbetsplatsen och att se till att nätverk och olika kommunikationslösningar, såsom e-post, fungerar smärtfritt. I dag kan vi själva genomföra förändringar i samverkan med Caperio eller direkt i vår egen miljö utan att behöva gå via en komplex beställningsrutin. Vi kan exempelvis ge behörigheter till anställda i vårt Active Directory vilket tidigare tog mer än sju arbetsdagar att ordna. I dag kan vi själva göra förändringar i real-tid, eller ta hjälp av Caperio säger Kenny Ståhl. Under en tajt tidsplan har Caperio, tillsammans med Maintpartner, migrerat hela IT-miljön och nu ligger fokus på att kontinuerligt optimera och utveckla. När Caperio och Maintpartner påbörjade samarbetet levererades sju stycken IT tjänster (såsom arbetsplats som tjänst, backup som tjänst etc.). Idag har samarbetet mer än fördubblats i form av antalet tjänster. Exempelvis levererar Caperio nätverk som tjänst i fyra regioner, vilket motsvarar ungefär 25 kontor, både trådlöst och trådat nätverk. Kenny är nöjd med Caperio som ny samarbetspartner och lovordar deras engagemang. Det är ett gediget jobb med en tajt tidsplan, som ibland innebär sena arbetsdagar till midnatt. Men det hindrar inte Caperios medarbetare, som alltid är engagerade och ställer upp, säger Kenny Ståhl. Fokus för MaintPartner är att drifta och underhålla vägtunnlar, inte IT, det är det som Caperio gör möjligt avslutar Kenny Ståhl. Johan Boman, Key Account Manager på Caperio menar att det är viktigt att Maintpartners medarbetare ska känna sig både nöjda och trygga med de tjänster som levereras. Vi har haft ett tätt samarbete hela vägen, för att nå de uppsatta målen avseende snabbhet, effektivitet och kvalitet, säger Johan Boman. 11 NICE TO MEET YOU

14 EN MARKNAD I FÖRÄNDRING IT-marknaden präglas av förändrade leverans- och betalmodeller. Redan nu är det tydligt att Kunden, som historiskt varit IT-chef, CIO eller motsvarande, i större utsträckning representeras av CFO, HR-chef, marknadschef eller dylikt. För att lyckas i detta föränderliga landskap måste vi som leverantör anpassa inte bara vårt erbjudande utan även se över sin retorik och inkludera mer verksamhetsnära nyttoeffekter i vårt erbjudande. Hans Edin Marknadschef Sakta men säkert börjar vi se en förbättrad konjunktur. Vi kan, om än försiktigt, ana en ljusare framtid. Den lågkonjunktur som vi befunnit oss i kommer dock fortsätta prägla vår tillvaro det kommande året. En del av förklaringen till att vi redan nu ser ökad efterfrågan på moln- och managerade tjänster är just det ekonomiska läget. Företagen vill snabbt kunna ställa om sina resurser. Konsekvensen av detta är ökad efterfrågan på abonnemangs- eller kapacitetsbaserade affärsmodeller. Marknadstillväxten för molntjänster kommer att vara över 120 procent från 2012 och fram till 2016 då marknaden för molntjänster beräknas att vara värd 9,6 miljarder kronor. Totalt omsätter den Svenska IT-marknaden cirka 145 miljarder kronor. Detta innebär en ökning med cirka 2,5 miljarder från föregående år. En stor del av denna ökning finner man, inte helt oväntat, inom tjänsteleveransen. Kraven från verksamheten fortsätter vara en vital drivkraft. IT är sedan länge en central egenskap för framgång och konkurrenskraft. Kraven är ofta högre än förutsättningarna. Utmaningen för beställare och leverantör blir därför att dra nytta av den senaste tekniken och förstå verksamhetens krav. Lyhördhet, kommunikation och skalbarhet kommer med andra ord vara centralt för att lyckas fortsätta leverera tjänster som gör skillnaden. 12

15 OMSTÄLLNING, FÖRÄNDRING TRANSFORMATION Vi är mitt i en stor förändring - igen. Caperio, precis som branschen i stort, genomgår ständiga förändringar och utmaningar. Det ligger i Caperios natur att ständigt utvecklas och är helt avgörande för vår framgång. NYTT LÄGE Caperio har genom åren genomfört flertalet förvärv, startat nya regionala kontor ute i landet och utvecklat varumärket. Det har vi gjort under god lönsamhet och stabil tillväxt. Men aldrig tidigare har vi gjort en så stor omställning som under 2013 och som nu fortsätter under Charlotta Alegria Ursing Director Change Mangement Omställningen handlar om att gå från en relativt enkel affär; att förse våra kunder med optimal hård- och mjukvara, till att idag erbjuda våra kunder en betydligt mer komplex och omfattande service. Denna omställning ställer nya krav på strukturer, processer och inte minst på Caperios medarbetare gällande kompetens och förmåga att följa med i omställningen. FÖRÄNDRINGAR Genom Caperios effektiviseringsprogram CAP* driver vi sedan hösten 2013, ett antal projekt med främsta syfte att effektivisera med fokus på strukturer och processer. Det innebär nya arbetssätt och i viss mån också förhållningssätt för våra medarbetare. Att genomföra förändringar känns och för många gör det direkt ont - inte minst när det handlar om omorganisationer som resulterar i övertalighet. Caperio är kända för att sätta medarbetaren först, till och med före kunden, eftersom vi vet att det gagnar alla parter. Därmed är det en självklarhet att det är våra medarbetare som står i fokus i omställningen. DIALOGEN ÄR HJÄRTAT Utan våra medarbetares engagemang står vi tomhänta. Att genomgå den omfattande omställningen vi är mitt uppe i, kräver att vi har en rak dialog med våra medarbetare. Det är i den dialogen vi kan fånga upp idéer och förbättringsområden. * CAPERIO ACCELARATOR PROGRAM (CAP) Startades hösten 2013 och pågår under hela 2014 Förväntad resultateffekt om 45 MSEK Omfattar i huvudsak: Besparingarsåtgärder Organisations- och processutveckling Erbjudandeutveckling Vi gör en omställning, förändrar och transformerar, men det gäller inte allt. Hjärtat ändrar vi inte på - det finns alltid kvar på samma ställe. Vi är ju Caperio. 13 NICE TO MEET YOU

16 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Caperios kontroll, liksom vissa faktorer vars effekter vi kan påverka genom vårt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen eller medföra att värdet på aktierna minskar. Koncernens och moderbolagets väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker. Inga ytterligare risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms finnas vid balansdagen. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Caperios framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och skall inte uppfattas som uttömmande. Ytterligare risker och osäkerheter som Caperio för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar företaget. Utöver information som framkommer i Årsredovisningen bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och en egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Caperios framtida utveckling. MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER Konjunkturutveckling Makroekonomiska faktorer som efterfråge- och konjunkturutveckling påverkar tillsammans med andra drivkrafter marknaden för Caperios produkter och tjänster. Det finns alltid en risk att en förändring i konjunkturläget påverkar Caperio, men bolagets kundstruktur med stor andel inom offentlig sektor, bedöms dock i viss utsträckning mildra en vikande konjunkturs effekter på bolagets resultat. Prisutveckling Prisutvecklingen för huvuddelen av Caperios produkter har under många år varit fallande och ställer därmed höga krav på företagets förmåga till effektivisering i försäljningsverksamheten. Vår bedömning är att den allmänna negativa prisutvecklingen kommer fortsätta att vara en utmaning för Caperio och det kan inte uteslutas att denna utveckling kan komma att påverka omsättningen och resultatutvecklingen negativt. Caperio har under de senare åren ökat sin försäljning av tjänster och blir därmed inte lika beroende av prisutvecklingen på produkter. För tjänster är prisutvecklingen en annan än på produktsidan. Risken utgörs främst av att kunderna inte anser sig fått motsvarande värde för levererad tjänst, men hård konkurrens på tjänsteförsäljningen kan också leda till prispress. För att balansera riskerna för den utvecklingen är det viktigt för Caperio att ha specialistkompetens som efterfrågas av kunderna oavsett konjunktur samt att undvika projekt där prisnivån bedöms för låg för att möjliggöra tillfredsställande lönsamhet. Konkurrens Caperio verkar på en fragmenterad marknad med ett stort antal aktörer, såväl stora som små. Ytterligare aktörer kan komma att etablera sig på marknaden inom en snar framtid. Många av våra konkurrenter har därutöver betydligt större finansiella resurser än vi. En intensifierad konkurrenssituation på den 14

17 marknad som Caperio verkar i kan komma att negativt påverka både försäljningsvolym och bruttovinstmarginaler. Därtill har tillverkare och producenter, för att komma längre upp i värdekedjan, i viss utsträckning börjat vända sig direkt till slutkunderna. Trots att slutkundsmarknaden på senare tid har visat tillväxt kan Caperio möta ytterligare konkurrens från dessa aktörer vilket kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Beroende av vissa leverantörer För att Caperio skall kunna leverera sina produkter och tjänster är företaget beroende av att tredje part lever upp till överenskomna avtal. Leverantörssamarbeten tar ofta lång tid att etablera, och i vissa fall är vi beroende av en enskild leverantör. Större förändringar av väsentliga avtalsvillkor från dessa leverantörer, alternativt om ett befintligt samarbete avbryts, skulle kunna innebära negativa konsekvenser för Caperio och ha en stor inverkan på lönsamheten. IT-branschen karakteriseras av en snabb teknologisk utveckling. Det är av yttersta vikt för Caperio att vi kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter för att bibehålla och expandera vår marknadsposition. Därför är det viktigt att Caperios leverantörer även fortsättningsvis kan utveckla och marknadsföra nya produkter som accepteras av marknaden och tillgodoser kundernas önskemål samt även har kapaciteten att förbättra befintliga produkter. BOLAGSSPECIFIKA RISKER Begränsade resurser Caperio är ett företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Caperios strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att Caperio misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Caperio baserar sin framgång på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och Caperio kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om vi inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja vår affärsstrategi. Det skulle även vara till Caperios nackdel om några av dessa nyckelpersoner beslöt sig för att starta konkurrerande verksamhet. Även om ledningen anser att företaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor på grund av den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. 15 NICE TO MEET YOU

18 Kundlojalitet Att behålla en god relation med kunder och samarbetspartners har alltid varit huvudfokus för Caperio. Detta blir synnerligen viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet, Kunden måste kunna känna att Caperio är en trygg och kompetent leverantör av de tjänster som erbjuds. Caperio är beroende av att de produkter vi levererar utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda komplikationer uppstår i högre utsträckning. Lager Varor inom IT-branschen har relativt kort ekonomisk livslängd och det är viktigt att Caperio kan upprätthålla en hög lageromsättningshastighet. Om varor lagerhålls för lång tid kan bolaget åsamkas kostnader för inkurans i lager. Returrätt till leverantörer motverkar i viss mån risken för inkurans. För att minimera kapitalbindningen i lager har Caperios styrelse beslutat att lagervärdet ska hållas på lägsta möjliga nivå. IT-risker Med IT-risker avses störningar i datainformationshanteringen. En viktig del av Caperios affärsmodell är utbyte och förmedling av stora volymer elektronisk data och information. Avbrott i den elektroniska dataoch informationshanteringen är verksamhetskritisk och kan, om de inte täcks av avbrottsförsäkring, ge företaget betydande intäktsbortfall. Caperio har tecknat sedvanliga avbrottsförsäkringar. Risker för dataintrång och stöld av databaser motverkas genom att vid varje tidpunkt utnyttja de senaste hård- och mjukvaruskydd som finns tillgängliga. Risker för dataavbrott motverkas genom så kallad spegling av datordrift och avbrottsfri elförsörjning och avseende datakommunikation finns flera kommunikationsvägar för väsentliga delar av verksamheten. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov I de lösningar Caperio skapar för kunderna finns ofta ett stor inslag av hårdvara som ska konfigureras och anpassas inom lösningsleveransen. Denna hårdvara binder kapital under kundprojektets löptid. Det skapar ett varierande, ett återkommande och ett stort kapitalbehov under vissa perioder. Caperios möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för företagets produkter och tjänster. Det finns ingen garanti för att bolaget kommer att vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Caperio i 16

19 framtiden måste söka nytt kapital, och det finns heller inga garantier för att nytt kapital kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Härvid är det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägares ägarandel att bli utspädd. Alternativt kan bolaget anskaffa finansiering genom att öka sin skuldsättning via lån. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan påverka Caperios verksamhet substantiellt, och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av företaget. Förmåga att hantera tillväxt Verksamheten kan komma att växa substantiellt genom en ökning i efterfrågan på Caperios produkter och tjänster, vilket ställer höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Caperio försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen. Om inte Caperio lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det skada företagets verksamhet och finansiella ställning, samt påverkaresultatet negativt. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser. Om Caperio inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt. Ränterisk Koncernens finansieringskällor utgörs av eget kapital, banklån, rörelsekrediter, operationell leasing och likvida medel. Caperio har med nuvarande finansiering och ränteläge en relativt låg ränterisk. Hur räntan utvecklas över tiden är en omöjlighet att förutsäga. Om kapitalanskaffningsbehov uppstår för Caperio som löses genom upplåning kan bolaget komma att belastas av räntekostnader, vilka kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor. Övriga risker Till övriga risker som Caperio utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. 17 NICE TO MEET YOU

20 CAPERIOS AKTIE OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet i Caperio uppgick den 31 december 2013 till SEK, fördelat på utestående aktier. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier, utan begränsningar i rösträtten. På årsstämman den 11 maj 2011 beslutade aktieägarna i Caperio att genomföra ett incitamentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst teckningsoptioner berättigande till teckning av högst aktier i Bolaget. Vid utgången av teckningstiden den 31 december 2012 av aktier i incitamentsprogrammet, hade aktier tecknats. Styrelsen beslutade i februari 2013 att tilldela aktier och de nya aktierna är införda i aktieboken och registrerade hos Bolagsverket under april AKTIENS UTVECKLING Caperio OMX Sthlm PI Mar-2010 Jun-2010 Jun-2010 Sep-2010 Sep-2010 Dec-2010 Dec-2010 Mar-2011 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Sep-2011 Dec-2011 Dec-2011 Mar-2012 Mar-2012 Jun-2012 Jun-2012 Sep-2012 Sep-2012 Dec-2012 Dec-2012 Mar-2013 Mar-2013 Jun-2013 Jun-2013 Sep-2013 Sep-2013 Dec-2013 Dec-2013 HANDELSPLATS First North är en alternativ marknadsplats som är en del av OMX Nordiska Börs. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på reglerade marknader, utan följer istället ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad. OMX Nordiska Börs ansvarar inte för övervakningen av bolagen på First North utan det gör istället en Certified Adviser. Certified Adviser för Caperio Holding är Mangold Fondkommission. Certified Adviser ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven för First North och att Bolaget löpande följer tillämpliga informationskrav. HANDEL PÅ FIRST NORTH Handeln på First North sker i OMX Nordiska Börs handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för företagen på den reglerade marknaden. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom 18

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer