ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB"

Transkript

1 ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid Sid Sid Sid 19 Sid Sid 23 Sid 24 Vår verksamhet Planer inför 2013 Växthuset Smådjurskliniken Radion 2 - Mastgatan Lill-Annas Café Förskolan Borgen Hemtjänstens Hus Familjens Hus Ekonomisk sammanfattning Personal Våra fastigheter Styrelsen Avsändare 3

4 Kumla Fastigheter - ett företag i Kumla kommunkoncern Kumla Fastigheter har till och med utgången av år 2012 varit verksamt i Kumla i 48 år. Uppdraget då liksom nu är att se till att det finns ändamålsenliga lokaler för näringslivets behov med den avgränsningen att det avser Kumla kommuns geografiska område. Möjligen finns en skillnad från det tidiga 1960-talet och idag genom att antalet företag med behov av större och bättre lokaler är mångfalt fler. Idag efterfrågas inte enbart industrilokaler utan andra typer av lokaler är mer i fokus. Beteckningen näringsfastigheter ligger närmare till hands för Kumla Fastigheter och inrymmer då allt från industritill logistik-, kontors- och andra typer av tjänstefastigheter och lokaler. Det är numer också naturligt att Kumla Fastigheter till del kommer att svara för byggnadsinvesteringar där den egna koncernen i form av Kumla kommun själv eller systerbolag är hyresgäster. Det kan gälla i fastigheter som Kumla Fastigheter köpt in från näringslivet, exempelvis som en följd av skoindustrins omvandling och som sedermera byggts om och anpassats för nya verksamheter. I flera av dessa gamla skofabriker finns nu Kumla kommun som hyresgäst och då ofta tillsammans med andra företag och verksamheter. Det gäller exempelvis i fastigheten Fabrikören 4 där vi under året färdigställt ett Familjens Hus och där Kumla kommun och Örebro läns landsting gemensamt är hyresgäst bland flera andra hyresgäster i fastigheten. Ombyggnaden av dessa gamla skofabriker till nya användningsområden blir också en del i det kulturarv som ett ungt Kumla kan behöva och är därmed också en naturlig uppgift för Kumla Fastigheter. Radion 2 År 2012 i skuggan av Europa Det faktum att Sveriges näringsliv allt mer internationaliseras och integreras med världen i övrigt märks dagligen - också i Kumla. Och även om Sverige jämfört med många av Europas övriga länder hitintills har klarat den ekonomiska krisen bra så märks en skugga av Europas krishärdar också hos oss. En större försiktighet och en viss avmattning har kunnat noteras. Trots den osäkerhet som präglar flera av Europas länder så fortsätter många av företagen i vår region och i Kumla på den inslagna banan om långsiktig tillväxt och framtidstro. För Kumla Fastigheter har det inneburit att vi under år 2012 kunnat bygga om och till fastigheten Mars 5 i Fylsta industriområde i vilken Lill-Annas Leveransbageri är hyresgäst. Det vill säga Lill-Anna kan sin lokala marknad och fortsätter således att växa och utvecklas. I fastigheten Radion 2 med adress Mastgatan 2 genomförs en omfattande ombyggnad av fastigheten från att ha varit avsett och utrustat för i huvudsak en hyresgäst till att nu bli ett företagshotell. Av fastighetens tidigare ca m 2 uthyrningsbara yta genomförs en omdaning av fastigheten, i huvudsak invändigt, med slutligt resultat att minst 16 företag ska på en yta om ca m 2 få ändamålsenliga och effektiva lokaler. Först in var Nolérs redovisningsbyrå och efter fortsatta ombyggnader väntar nya hyresgäster på att få flytta in. Fastigheten Grossisten 2 i Norra Mos företagspark har fått ett nytt företag i Jourkliniken Hund o Katt AB som från december månad 2012 kunde slå upp portarna till drygt m 2 lokalyta att nyttjas som 4

5 Skomakaren 5 djurklinik för i första hand hundar och katter. Denna fastighet och verksamhet är samtidigt ett exempel på förändring av näringslivets struktur i Kumla från traditionell industriell verksamhet till en bredare näringsverksamhet med inriktning på logistik, handel och tjänstesektor. I fastigheten Transistorn 1 som tidigare inrymde Ericsson som hyresgäst finns också egna verksamheter i form av Kumla kommuns grundskoleverksamhet och som under år 2012 kompletterades med en förskoleavdelning. Det bredare uppdraget för Kumla Fastigheter kan också belysas i Kumla Sjöpark och dess fortsatta utbyggnad i den östra delen av Kumla tätort och som under år 2012 koncentrerats kring ett nytt växthus. Även här är Kumla kommun, naturligt nog, en stor hyresgäst för att Kumlas invånare ska kunna erbjudas miljö och kvalitet i en ny park med ett nytt växthus med möjlighet till grönska året om. Dessutom ska man som besökare i parken och växthuset kunna äta god mat hos en driven restauratör i Goda Rum vilket är det namn restaurangen i växthuset erhållit. Sannolikt är Kumla Sjöpark en viktig pusselbit i Kumla kommuns strävan att nå målet invånare år I omvandlingen av tidigare skofabriker i Kumla så har förutom Familjens Hus i fastigheten Fabrikören 4 på Magasinsgatan som nämnts ovan också fastigheten Skomakaren 5, mera känt som Kumla skofabrik på Kungsvägen, byggts om för hemtjänstens räkning. En i vårt tycke mycket lyckad lösning bra och funktionella lokaler centralt i Kumla. Samtidigt bevarar vi lite av vår historia som en av Sveriges tidigare dominerande skostad, genom den, får man säga, vackra byggnaden på åsen. Självklart har år 2012 präglats av ytterligare händelser i verksamheten som mer kan karakteriseras av löpande förvaltningsinsatser men också intentioner och överenskommelser som vi förhoppningsvis får anledning att återkomma till inför redovisning av utfallet för år Det gäller exempelvis att Kumla Fastigheter tecknat ett inledande avtal om att bygga om och till fastigheten Göken 1 på Via industriområde för Butikskonsult AB:s räkning. Kumla Fastigheters investeringsvolym om nästan 90 miljoner kronor för år 2012 ger, med andra ord, uttryck för att det fortsatt finns en utvecklingsvilja och tro om framtiden hos många av Kumlas företag. Självklart har, som nämnts, myntet också en baksida. Av de företag som hyr av Kumla Fastigheter så klarar inte riktigt alla sina åtaganden med sena hyresbetalningar som följd och i något eller några fall kan man behöva göra förändringar i hyresförhållandet men det tillhör ändå ovanligheterna. Ser man åren bakåt så har ändå Kumla Fastigheter varit förskonad från väsentliga hyresförluster. I den fortsatta redovisningen av år 2012 i denna skrift finns närmare beskrivningar kring några av bolagets fastigheter som nyuppförts, byggts om eller till och också ett och annat omdöme från våra hyresgäster om de lokaler vi upplåter. År 2013 upp eller ner i konjunkturen? Svaret på den frågan är självfallet omöjlig att besvara. De projekt som idag pågår inom Kumla Fastigheter ska självfallet fullföljas vilket innebär att investeringar kommer att göras. Det är bara takten och tempot som kan skifta beroende på den verklighet näringslivet i Kumla, vår region och omvärlden i övrigt upplever. Det avtal som tecknats för ombyggnad av fastigheten Göken 1 i Via industriområde kommer om inget alldeles oförutsett inträffar att påbörjas under det första halvåret 2013 för att slutföras under år I övrigt så får näringslivets behov styra. Detta tillsammans med vårt uppdrag att medverka till att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla i vår strävan att nå målet om invånare år 2025 eller ännu hellre att vara den stora lilla staden som gör det meningsfullt och viktigt att bo och leva i Kumla. 5

6 Ett Växthus växer fram I södra delen av nya stadsparken har under år 2012 ett växthus likt en gnistrande juvel börjat stiga fram. Tre skepp med mycket glas och svarta paneler ger byggnaden ett karaktäristiskt och spännande utseende. 6

7 En byggnad många verksamheter Byggnaden om totalt ca m 2 närmar sig nu sin slutfas och kommer att tas i bruk i april månad Byggnaden är uppdelad i tre skepp varav det första området om ca 550 m 2 kommer att upplåtas till Kumla kommun för en verksamhet med inriktning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här ska bland andra Möjligheternas växthus bedriva sin verksamhet. Område två om ca 500 m 2 kommer att upplåtas till Kumla kommuns kultur- och fritidsförvaltning där besökare till Kumla Sjöpark ska kunna ta del av bland annat växt utställningar och andra evenemang med grön framtoning. Område tre om ca 590 m 2 är upplåten för restaurangverksamhet Goda Rum. Möjlighet till konferenser och andra sammankomster kommer också att kunna erbjudas. I direkt anslutning till växthuset iordningsställs ca m 2 utomhusytor som ansluter till sjöparkens parkytor. Här ska bland annat en köksträdgård anläggas. 7

8 Under hela år 2012 har byggnationen av en ca m 2 stor byggnad i ett plan för Jourkliniken Hund & Katts räkning pågått i N Mos företagspark. Jourkliniken är en från djurägare efterlängtad verksamhet som drivs utifrån en unik idé som baseras på medlemskap. Smådjurskliniken Hund & Katt har flyttat in Verksamheten har startat med stor intensitet och sedan starten besöks kliniken av minst 100 djur och djurägare dagligen. När kliniken stod färdig var ca djurägare medlemmar men målet är att på sikt nå medlemmar. Flera företag i samverkan Jourkliniken Hund & Katt står ansvarig för den samlade verksamheten inom kliniken och samarbetar med andra företag som kompletterar den egna verksamheten. Jourverksamheten håller öppet för akuta problem såväl vardagar som helger. Verksamheten kan ses motsvara en akutmottagning. Avsikten är att på sikt erbjuda det som länge saknats av länets smådjursägare, nämligen en service dygnet runt - året runt. 8

9 I lokalerna finns även företaget Hund & Kattkliniken som på dagtid fungerar som en vårdcentral för hundar och katter där man bokar tid för hjälp med olika åkommor. Här kan man få råd i hälsofrågor, friskvård, avmaskning, ID-märkning, vaccinering, tandvård m.m. Man bedriver även en avancerad sjukvård med bl.a. undersökning, röntgenundersökning, kirurgiska ingrepp, undersökning med fiberoptik, behandling av ögonsjukdomar och ögonskador, undersökning med ultraljud, laboratorietester, medicinsk behandling, eftervård m.m. En ytterligare samarbetspartner är Örebro Hundrehab som bl.a. erbjuder akupunktur, elektroterapi, konditionsträning, massage, vattenterapi m.m. I lokalerna finns även en butik med allt från djurfoder till djurleksaker. Full fart på rehabträningen i simbassängen. Den här lilla krabaten väntar på sin tur. Ändamålsenliga lokaler I lokalerna finns ett antal undersökningsrum och väntrum. Här finns också röntgen, laboratorielokaler, tre rum som utgör en samordnad infektionsavdelning där djur kan isoleras. Ett antal rum kan ses som djurhotell för katter respektive hundar där djuren väntar på åtgärder eller vilar ut efter behandling tills matte eller husse kommer och hämtar sitt djur. Vidare finns en operationsavdelning med rum för preoperativa insatser, operationssalar och steril. På rehabavdelningen finns rum med löpband samt ett rum med en stor vattenbassäng för vattenträning. Här genomförs en gastroskopiundersökning. FAKTARUTA Totalt jobbar: 7 Veterinärer 9 Sköterskor 3 Receptionister 2 Administratörer ½ Vaktmästartjänst Cosmos och husse Richard har varit på undersökning. Lillemors hund Yrjas väntar i undersökningsrummet på veterinären. 9

10 Det första man slås av är den ansiktslyftning som husets fasad genomgått. Från en ganska traditionell industri- och kontorsbyggnad har vi nu en vacker, inbjudande och modern fasad. Fastigheten byggs om och indelas i fyra huvudentréer med tre till fyra lokaler i varje entré vilket innebär att företag kan erbjudas lokaler för uthyrning. Här finns möjlig het till olika typer av verksamhet och lokalerna kan anpassas efter hyresgästens specifika behov. Ansiktslyftning på Radion 2 Mastgatan 2 Hög tillgänglighet Fastigheten ligger ca 2 km från centrum av Kumla utefter länsväg 629 vilket ger mycket goda kommunikationsmöjligheter för biltransporter. Parkering för personal och besökare finns i direkt anslutning till byggnaden. Helen Ullerud Nolér Revision AB Först in i de renoverade lokalerna är Nolér Revision AB på andra våningen i uppgång Mastgatan 2 A. När man kommer upp för trappan möts man av en mycket tilltalande entré med företagets logotype som genom de stora glaspartierna även syns från gatan. Företaget hyr 465 m 2 som anpassats efter verksamhetens behov. Vid fönstren längs ytterfasaderna ligger kontorsrummen på rad med plats för de 15 medarbetarna. De inre delarna i lokalen är gemensamhetsutrymmen med öppen planlösning för entré, konferensrum, kök, fikarum/matsal och förråd. Vi har fått ett funktionellt, representativt och snyggt kontor där vi med glädje kan ta emot våra kunder, säger Lena Nolér. 10 Lena Nolér

11 Lill-Annas Butik & Café I samband med utbyggnaden av produktionsytorna i fastigheten Mars 5 på Marsvägen 7 där Lill-Annas Leveransbageri har sin verksamhet skapades en yta där företaget öppnat en brödbutik och frukostcafé. Genom den nya entrén kommer man in i en ljus öppen cafélokal. Diskarna är fulla av lockande kaffe- och matbröd och kunderna har börjat hitta hit. Besökarna börjar hitta till det nya caféet. Förskolan Borgen Växande barnkullar ställer krav på fler förskolor i kommunen. Skogstorp Smedstorp är det område som på senare år expanderat kraftigast. För att erbjuda ytterligare förskoleplatser i området byggdes en del i bottenplanet på det tidigare s k Utbildningshuset på Radiogatan om till förskola med plats för 22 barn i åldrarna 1 4 år. Här kan barnen rita och leka. Det har blivit fantastiskt bra, säger Angelica Sand. Vi har mycket större och mer välplanerade ytor än vad som är vanligt på andra förskolor. Även lekytorna utomhus är väl tilltagna och fyllda med spännande lekredskap. Vi får maten hittransporterad men vi sköter disken här. Borgen har blivit toppen både för barn och personal. Här äter barnen sin mat. Angelica Sand och Matilda Lignell stormtrivs i sina nya arbetslokaler. 11

12 Therese Börjesson, Maggie Sällh och Annika Edgarsson är alla arbetsterapeuter. De besöker olika brukare för att hjälpa dem få fart på motoriken genom individuell sjukgymnastik i hemmet alternativt leverera olika typer av hjälpmedel för att underlätta vardagen för brukarna. Hemtjänstens hus I maj 2012 efter dryga tre år vid Klockarbacken flyttade Hemtjänsten in i efterlängtade och specialanpassade lokaler på andra våningen i den tidigare Kumla skofabrik eller numera bara Skofabriken på Kungsvägen. Hela verksamheten är samlad på en och samma plats och på ett och samma plan centralt i Kumla. Hög tillgänglighet Då den huvudsakliga verksamheten sker ute i människors hem är logistiken en viktig del i verksamheten. Besöken hos brukarna sker både till fots, med cykel och med bil. Genom lokalernas centrala placering minskas tiden för transporter vilket innebär ökad effektivitet. Sara-Karin Olsson, sjuksköterska. Lokalerna ligga centralt och nära de flesta patienter. Vi går, cyklar eller åker bil till patienterna beroende på avstånd. Vi sitter flera i samma rum vilket gör att man lättare kan dra nytta av kollegornas erfarenhet när det uppstår problem. 12

13 Hjälp i hemmet All hemtjänst i Kumla utförs av kommunen. Hemtjänsten är indelad i två hemtjänstområden med tre hemtjänstgrupper i varje område samt två nattpatruller. Hemtjänsten arbetar i team bestående av omvårdnadspersonal, distriktsköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. Hemtjänstgrupperna är Citygruppen, Kvantumgruppen, Hällabrottsgruppen, Kumlabygruppen, Nordvästra gruppen och Kvarnparksgruppen. Kumla kommuns hemtjänst ska hjälpa människor så att de kan bo kvar i sina egna hem och där känna sig trygga även när de behöver vård och omsorg. Den som har behov tar kontakt med en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna tillser att den sökande får den hjälp som behövs. FAKTARUTA I Hemtjänstens Hus har: 110 Hemtjänstpersonal 2 Enhetschefer 10 Sjuksköterskor 6 Arbetsterapeuter sin dagliga utgångspunkt Till verksamheten hör även biståndshandläggare/samordnare som sitter i stads huset. Marita Lilja och Maj Pettersson är båda samordnare. De är mycket nöjda med flytten till det nya Hemtjänstens Hus. Här har vi mycket större närhet till brukarna. Att sedan lokalerna är anpassade för vår verksamhet och vi alla finns i ett och samma plan är perfekt. Närhet till sköterskor, arbetsterapeuter och tvätten allt i samma byggnad underlättar vårt jobb. Tillgång till cafeteria och mat är ytterligare plus. Fikarum Lena Berg, enhetschef. Jag är glad att kunna säga att jag har så nöjd personal sedan flytten. Vi har fått ändamålsenliga lokaler med närhet till både brukare och samarbetspartners. Tiden för resor och transporter har minskat så vi har blivit effektivare. Bilgrupperna kommer snabbt åt alla håll. 13

14 Ann-Charlotte Andersson personal BVC. Annika Sjögren sköterska BVC. Liliann Fagerlund barnmorska. Familjens Hus Under hösten 2012 öppnade Familjens Hus på Magasinsgatan, en familjecentral med verksamheterna mödrahälsovård med barnmorskemottagning, barnavårdcentral (BVC), elevhälsa och ungdomsmottagning, öppen förskola samt olika former av föräldrastöd. Familjen i centrum Familjens Hus vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, barn och ungdomar 0-20 år. Syftet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn, ungdomar och deras föräldrar. Familjens Hus har som mål att vara en stabil och trygg mötesplats och på så sätt bidra till en bra utveckling för barnfamiljer. Det som är mest utmärkande för Familjens Hus är den samverkan som finns mellan olika verksamheter och en arbetsmetodik utifrån ett helhetsperspektiv. Utifrån besökarens behov arbetar man i team, där alla yrkeskategorier bidrar med sin kompetens. Familjens Hus ger föräldrar och barn/ungdomar en möjlighet att träffas och lära känna varandra. Det ska vara lätt att få råd och stöd av personalen och det ska finnas möjlighet att vara med och påverka. Familjens Hus drivs gemensamt av Kumla kommun och Örebro läns landsting genom primärvården i Kumla. Här arbetar barnmorskor, BVC-sköterskor, socionomer, pedagoger och personal inom elevhälsan. Ibland deltar även andra samarbetspartners t.ex. biblioteket, kyrkan och studieförbund. Elin Toutin är i 28:e veckan och ska på kontroll hos mödravårdcentralen. Oliver Persson med mamma Helena är hos skolsköterskan Karin Axelsson från Skogstorpsskolan för att bli vaccinerad mot mässling, påssjuka och röda hund. Lina Olsson med dotter Linnéa Jansson ska på BVC för vaccinering. 14

15 Spindeln i nätet för all verksamhet är Karin Åhman, samordnare. Karin Åhman samordnare och spindel i nätet för verksamheten Karin har varit med i planeringen från början med bygg fasen då lokalerna anpassades för verksamheten. Hon är mycket nöjd med resultatet. Vi har fått ljusa, luftiga och fina lokaler med fina möbler och inredning. Vi är helnöjda och alla går till jobbet med lätta steg. Får vi bara ett barnvagnsgarage så är allt toppen. Ibland kan vi ha ett 30-tal barnvagnar i hall och trappor så det måste vi lösa. Vårt mål är att familjerna ska lära känna oss från mödravården via BVC till elevhälsan. Skolsköterskorna arbetar ofta i våra lokaler med t.ex. vaccinering. Vår verksamhet ska präglas av ett helhetstänk nära barnen och familjen. Vi har försökt skapa en lokal som avdramatiserar möten med socionomen, psykologen eller skolsköterskan. Här möts barn och familjer i alla stadier och åldrar. Vi försöker skapa en positiv attityd till det mesta. Det är bättre att försöka identifiera positiva kvaliteter istället för problem. Om någon har ett problem, stort som smått, försöker vi bygga ett nätverk med olika kompetenser kring problemområdet. Jag brukar säga att det är bättre att fokusera på en positiv sak istället för på fem problem. Vi har fått ett mycket gott mottagande av Kumlaborna. Vi har hittills haft mellan barn per dag i öppna förskolan och därmed minst lika många vuxna. Det är också full rulle på BVC och hos mödravården. Caroline, Yasser och Shaeima Mohamed ska besöka BVC för kontroll. Linn Lindström pustar ut med en chokladbit efter vaccineringen. Det är skofritt inne i lokalerna men äkta Kumlatofflor från Skoindustrimuséet finns att låna. FAKTARUTA Familjens Hus är en familjecentral? En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: finnas tillgänglig som nära mötesplats stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga erbjuda lättillgängligt stöd vara ett kunskaps- och informationscentrum utveckla god service I våra lokaler arbetar idag ca 16 personer: 1 Samordnare 5 Barnmorskor 5 BVC sjuksköterskor 1 Socionom 5 Barnmorskor 1 15 Förskollärare 3 Skolpsykologer

16 Ekonomisk sammanfattning Årets verksamhet Fastighetsförvärv Fastighetsinnehavet har ökat med m 2 de senaste fem åren. Under året har följande fastigheter förvärvats: Svanen 14 Stationsgatan Fastighetsinnehav, kvm Uthyrningsverksamhet Uthyrningsgraden har trots den allmänna oron varit relativt sett god. Merparten av de lokaler som bolaget äger i Kvarntorps industriområde är fortsatt uthyrda och i huvudsak gäller detsamma för de övriga industri- och näringsfastigheter som ligger i Kumla. För fastigheten Göken 1 som endast varit begränsat uthyrd under de senaste åren har nu en överenskommelse träffats som innebär att fastigheten kommer att byggas om och till. Byggstart är angiven till april månad 2013 och från och med andra halvåret 2014 kommer fastigheten att vara uthyrd i sin helhet. En tydlig trend är att behovet av administrativa lokaler ökar med allt från enstaka kontorsrum till större administrativa enheter. Som en effekt av den oro som finns allmänt i samhället och till följd av en ökad arbetslöshet finns ett behov av att få realisera en företagsidé och där tillgång till en lämplig och då oftast lite mindre lokal är en förutsättning för denna vilja. För detta område saknar Kumla Fastigheter idag lämpliga lokaler att erbjuda för uthyrning. Nybyggnader, om- och tillbyggnader Fabrikören 4 För Örebro läns landsting och Kumla kommuns räkning har ett våningsplan, 700 m 2, iordningställts för ett Familjens Hus som utöver landstingets mödra- och barnavårdscentral även inrymmer lokaler för en s.k. öppen förskola med mötesrum för familjeträffar, ungdomsmottagning m.m. Lokalerna kunde tas i anspråk från juni månad Grossisten 2 Under året har slutförts en nybyggnad av en smådjursklinik med inriktning på i första hand hundar och katter för företaget Jourkliniken Hund & Katt i Örebro län AB. Lokalerna kunde tas i anspråk av kliniken från den 1 december Mars 5 För Lill-Annas Leveransbageri har slutförts en om- och tillbyggnad av fastigheten på Marsvägen 7 i Fylsta industriområde. Tillbyggnadsytan upp gick till 270 m 2. Från och med den 1 februari 2012 kunde merparten av nybyggnaden tas i anspråk med undantag av butiksdelen som var färdigställd för att tas i bruk från och med den 1 maj Radion 2 Fastigheten förvärvades år 2010 av Aspholmen fastigheter i Örebro. Under den tid som Kumla Fastigheter ägt fastigheten har den endast till viss del varit uthyrd. Under första kvartalet 2012 träffades en uppgörelse med Nolér Revision AB om en om- och tillbyggnad av lokaler i fastigheten för företagets räkning. Från att vara en fastighet avsedd i huvudsak för ett till två företag kommer fastigheten att byggas om och anpassas för att kunna erbjuda upp till minst 16 företag lokaler i fastigheten. Efter ombyggnaden kan beteckningen näringsfastighet anges för att poängtera att fastigheten kommer att betjäna många olika typer av företag mer med inriktning på administrativa tjänster än industriell produktion. 16

17 Nybyggnader, om- och tillbyggnader Smedstorpet 4 För fastigheten har det skett en mindre tillbyggnad om totalt 38 m 2 med hänsyn till hyresgästens behov av specialanpassade ytor. Tillbyggnaden påbörjades i april månad 2012 och kunde slutföras till årsskiftet. Kumla växthus Nybyggnaden av ett växthus i Kumla Sjöpark har fortgått under året. Byggnationen följer utsatt tidplan och hyresgästerna har inlett en dialog för att finna en samstämmighet om de verksamheter som ska finnas i det blivande huset och hur de ska kunna samverka. I april 2013 beräknas byggnaden vara klar och yttre arbeten kommer att fullföljas till och med juli månad varefter en invigningsceremoni förhoppningsvis ska kunna äga rum under augusti månad Transistorn 1 För Kumla kommuns räkning har i fastighetens bottenplan iordningställts en yta om 193 m 2 för en förskoleavdelning. Därtill har anslutande utemiljö anpassats och iordningställts för förskolans behov. Lokalerna togs i anspråk under maj månad Skomakaren 5 För Kumla kommuns räkning har en yta om ca 1200 m 2 iordningställts för Hemtjänstverksamhet. Lokalerna togs i bruk den 1 april Övrigt Utöver vad som redovisats ovan har smärre ombyggnader och anpassningar skett i enstaka fastig heter till följd av hyresgästers specifika önskemål och där man inte direkt kan hänföra det till underhållsinsatser. Nettoomsättning och summa intäkter Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor, hyror och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Nettoomsättningen i Kumla Fastigheter AB har stadigt ökat de senaste fem åren med 34 % från 70 till 94 miljoner kronor. Ökningen från föregående år är 9,2 % Nettoomsättning Nettoomsättning För att få fram företagets totala intäkter ska även posten Övriga förvaltningsintäkter adderas, vilket ger en total intäkt på 97,6 MSEK och en ökning med 1,2 % mot föregående år. Tillgångar Företagets totala tillgångar ökade under året beroende på stora investeringar i nya och befintliga byggnader Tillgångar, MSEK Drift- och underhåll Underhållsinsatserna i bolagets fastighetsbestånd fortsätter i utstakad takt och har till syfte att vidmakthålla en god standard i fastighetsbeståndet som helhet och samtidigt medverka till att skapa ett mindre energikrävande fastighetsbestånd. Det mest utmärkande för året är kanske att bolaget påbörjat ett utbyte av samtliga tvåglasfönster i fastigheten Skomakaren 5 för att dels erhålla ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och dels sänka energiåtgången till följd av en tätare huskropp. 17

18 Ekonomisk sammanfattning Årets verksamhet Soliditet Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna kapitalet plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt med balansomslutningen. Det egna Soliditet kapitalets storlek i förhållande till det totala kapitalet, balansomslutningen beskriver företagets långsiktiga 10 betalningsförmåga. Kumla Fastigheters soliditet har den senaste 5-årsperioden varit mycket stabil på en nivå över 6%. För 2012 var soliditeten 8,99% Soliditet Soliditet Eget kapital Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra företagets egna medel. Eget kapital uppstår antingen genom att intressenter som ägare eller medlemmar skjuter till medel eller genom att organisationen samlar på sig driftsöverskott vad vi normalt kallar vinst. Det egna kapitalet ökade under året från 59,3 MSEK till 69,2 MSEK Eget Kapital inkl obeskattade reserver i TKR Årets resultat Årets rörelseresultat uppgick till 34,0 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,1 MSEK. Det slutliga resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9,3 MSEK. Redovisat resultat Redovisat resultat

19 DET VAR VI SOM GJORDE DET Ann-Kristin Ulf Katarina Thage Sture Personal uppifrån Ann-Kristin Aronsson, Administrativ samordnare Ulf Johansson, Fastighetsförvaltare Katarina Dawidsson, Ekonom Sture Franzén, Fastighetsförvaltare Thage Arvidsson, VD Eleonor Brånn, Ekonomiadministratör Eleonor 19

20 VÅRA FASTIGHETER Fastighet: Axeln 4 Gatuadress: Viagatan 23B Bruksarea: 673 m 2 Hyresgäst: Svenska Unifelt AB Fastighet: Axeln 6 Gatuadress: Viagatan 23 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Plåtteknik i Kumla Fastighet: Axeln 7 Gatuadress: Vissbergagatan 12 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Swedish Lorry Parts AB Fastighet: Axeln 8 Gatuadress: Viagatan Bruksarea: Hyresgäst: Tomtmark Fastighet: Blåmesen 1 Gatuadress: Ymergatan 6 Bruksarea: 534 m 2 Hyresgäst: PK:s Mekaniska AB, Bravida Fastighet: Blåmesen 3 Gatuadress: Ymergatan 10 Bruksarea: Hyresgäst: Ved & Skog i Kumla Fastighet: Blåmesen 4 Gatuadress: Ymergatan 4 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: PEAB, ATRIA Fastighet: Borgmästaren 10, ofri grund Gatuadress: Torget 1 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Kumla kommun Fastighet: Byrsta 3:20 Gatuadress: Byrsta Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Nerikes Brandkår, ÖLL Fastighet: Fabrikören 4 Gatuadress: Magasinsgatan 4 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Posten, Smile, Kumla kommun, Landstingshälsan m.fl. Fastighet: Företagaren 3 Gatuadress: Företagsgatan 6 Bruksarea: 926 m 2 Hyresgäst: LTI Fastighet: Förmannen 6 Gatuadress: Magasinsgatan 10 Bruksarea: Hyresgäst: Tomtmark Fastighet: Förmannen 7 Gatuadress: Magasinsgatan 10B Bruksarea: 906 m 2 Hyresgäst: Aktivitetshus Kumla kommun Fastighet: Försäljaren 1 Gatuadress: Norra Mosvägen 1 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Carlbarks Motor AB Fastighet: Grossisten 1 Gatuadress: Företagsgatan 1 Bruksarea: 583 m 2 Hyresgäst: P-A:s Lantmaskiner AB Fastighet: Grossisten 2 Gatuadress: Företagsgatan 7 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Jourkliniken Hund & Katt AB Fastighet: Göken 1 Gatuadress: Järsjögatan 9 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Fastighet: Göken 3 Gatuadress: Viagatan 16 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Legosan AB Fastighet: Hällabrottet 1:96 Gatuadress: Kalkugnsgatan 6 Bruksarea: 559 m 2 Hyresgäst: Fastighet: Hällabrottet 1:97 Gatuadress: Kalkugnsgatan 8 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Ellege Emballage AB 20

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB 2011 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 4-7 SID 8-9 SID 10 SID 11 SID 12-13 SID 14-16 SID 17 SID 18-21 SID 21-22 SID 23 SID 24-27 SID 28-30 SID 31 Vår verksamhet Sammandrag /

Läs mer

Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014

Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014 Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 4 Sid 5 Sid 6 7 Sid 8 Sid 9 11 Sid 12 13 Sid 14 15 Sid 16 Sid 17 19 Sid 20 Sid 21 23 Sid 24 Kumla Fastigheter året som gått framtiden KFAB

Läs mer

Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2013

Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2013 Ett år med KUMLA FASTIGHETER AB 2013 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4-5 Året som gått Sid 6-7 Smedstorpet 4 Sid 8 Sid 9-11 Sid 12-13 Sid 14-18 Sid 19 Sid 20-22 Sid 23 Sid 24-26 Sid 27 Sid 28 Ny personal,

Läs mer

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på F En mötesplats! Fen är en hälsofrämjande plats för samspel där Gävle kommun och Region Gävleborg samordnar resurser för att underlätta för föräldrar att mötas

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Industribyggnader i Borås AB. Organisationsnummer Räkenskapsåret Foto Peder Persson

Årsredovisning. Industribyggnader i Borås AB. Organisationsnummer Räkenskapsåret Foto Peder Persson Årsredovisning Industribyggnader i Borås AB Foto Peder Persson Organisationsnummer 556080-0087 Räkenskapsåret 2012 IBAB en professionell fastighetsaktör i Stadshuskoncernen Ytterligare ett bra år 2012

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Öppna förskolan Gläntan

Öppna förskolan Gläntan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Öppna förskolan Gläntan Anette Tinnsten Rektor 2010-08-10 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. 9. Redovisning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Knarrarnäsgatan kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista

Knarrarnäsgatan kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista 444-910 kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista Snabbfakta Flexibel lokal mellan 444-910 kvm på två våningsplan i centrala Kista Typ: Kontor, Utbildning Storlek: 444-910 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i mars. I detta nummer hälsar vi Hjälpmedelscentralen välkommen som ny hyresgäst till Viareds Industriområde och Sociala omsorgsförvaltningen till fastigheten Vulkanus

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening c/o Prubor Förvaltning AB - Fabriksgatan 54 A 70223 Örebro Telefon: +46 (1)19 103225 E-post: prubor@prubor.se Kontaktperson: Janne Sandberg Årsredovisning för Divisionen 4:s Samfällighetsförening 717913-5533

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 421 kvm Lokal med trevlig entré och blandad planlösning belägen i gallerian. När ni kliver

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Humlegårdsgatan 20. Stockholm

Humlegårdsgatan 20. Stockholm Humlegårdsgatan 20 Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Yta Våning 210 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en större ombyggnation 1988. Huset har 8 våningar

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer 2016 Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer_2016.indd 1 2015-12-18 15:10:57 Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 337 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Yta Våning 337 kvm plan 4 hus A Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt i början på 1900-talet och består av fyra

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 2061 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 2031 kvadratmeter. Yta 2061 kvm Våning plan 9 hus A och B Husets karaktär Fastigheten är delvis

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 925 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 925 kvadratmeter. Yta Våning 925 kvm plan 5 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 940 kvm

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 940 kvm Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 940 kvm Välkommen till Ringvägen 100, pl 12-13 Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen 100 (korsningen Götgatan/Ringvägen), erbjuds

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer