ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB"

Transkript

1 ETT ÅR MED KUMLA FASTIGHETER AB

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid Sid Sid Sid 19 Sid Sid 23 Sid 24 Vår verksamhet Planer inför 2013 Växthuset Smådjurskliniken Radion 2 - Mastgatan Lill-Annas Café Förskolan Borgen Hemtjänstens Hus Familjens Hus Ekonomisk sammanfattning Personal Våra fastigheter Styrelsen Avsändare 3

4 Kumla Fastigheter - ett företag i Kumla kommunkoncern Kumla Fastigheter har till och med utgången av år 2012 varit verksamt i Kumla i 48 år. Uppdraget då liksom nu är att se till att det finns ändamålsenliga lokaler för näringslivets behov med den avgränsningen att det avser Kumla kommuns geografiska område. Möjligen finns en skillnad från det tidiga 1960-talet och idag genom att antalet företag med behov av större och bättre lokaler är mångfalt fler. Idag efterfrågas inte enbart industrilokaler utan andra typer av lokaler är mer i fokus. Beteckningen näringsfastigheter ligger närmare till hands för Kumla Fastigheter och inrymmer då allt från industritill logistik-, kontors- och andra typer av tjänstefastigheter och lokaler. Det är numer också naturligt att Kumla Fastigheter till del kommer att svara för byggnadsinvesteringar där den egna koncernen i form av Kumla kommun själv eller systerbolag är hyresgäster. Det kan gälla i fastigheter som Kumla Fastigheter köpt in från näringslivet, exempelvis som en följd av skoindustrins omvandling och som sedermera byggts om och anpassats för nya verksamheter. I flera av dessa gamla skofabriker finns nu Kumla kommun som hyresgäst och då ofta tillsammans med andra företag och verksamheter. Det gäller exempelvis i fastigheten Fabrikören 4 där vi under året färdigställt ett Familjens Hus och där Kumla kommun och Örebro läns landsting gemensamt är hyresgäst bland flera andra hyresgäster i fastigheten. Ombyggnaden av dessa gamla skofabriker till nya användningsområden blir också en del i det kulturarv som ett ungt Kumla kan behöva och är därmed också en naturlig uppgift för Kumla Fastigheter. Radion 2 År 2012 i skuggan av Europa Det faktum att Sveriges näringsliv allt mer internationaliseras och integreras med världen i övrigt märks dagligen - också i Kumla. Och även om Sverige jämfört med många av Europas övriga länder hitintills har klarat den ekonomiska krisen bra så märks en skugga av Europas krishärdar också hos oss. En större försiktighet och en viss avmattning har kunnat noteras. Trots den osäkerhet som präglar flera av Europas länder så fortsätter många av företagen i vår region och i Kumla på den inslagna banan om långsiktig tillväxt och framtidstro. För Kumla Fastigheter har det inneburit att vi under år 2012 kunnat bygga om och till fastigheten Mars 5 i Fylsta industriområde i vilken Lill-Annas Leveransbageri är hyresgäst. Det vill säga Lill-Anna kan sin lokala marknad och fortsätter således att växa och utvecklas. I fastigheten Radion 2 med adress Mastgatan 2 genomförs en omfattande ombyggnad av fastigheten från att ha varit avsett och utrustat för i huvudsak en hyresgäst till att nu bli ett företagshotell. Av fastighetens tidigare ca m 2 uthyrningsbara yta genomförs en omdaning av fastigheten, i huvudsak invändigt, med slutligt resultat att minst 16 företag ska på en yta om ca m 2 få ändamålsenliga och effektiva lokaler. Först in var Nolérs redovisningsbyrå och efter fortsatta ombyggnader väntar nya hyresgäster på att få flytta in. Fastigheten Grossisten 2 i Norra Mos företagspark har fått ett nytt företag i Jourkliniken Hund o Katt AB som från december månad 2012 kunde slå upp portarna till drygt m 2 lokalyta att nyttjas som 4

5 Skomakaren 5 djurklinik för i första hand hundar och katter. Denna fastighet och verksamhet är samtidigt ett exempel på förändring av näringslivets struktur i Kumla från traditionell industriell verksamhet till en bredare näringsverksamhet med inriktning på logistik, handel och tjänstesektor. I fastigheten Transistorn 1 som tidigare inrymde Ericsson som hyresgäst finns också egna verksamheter i form av Kumla kommuns grundskoleverksamhet och som under år 2012 kompletterades med en förskoleavdelning. Det bredare uppdraget för Kumla Fastigheter kan också belysas i Kumla Sjöpark och dess fortsatta utbyggnad i den östra delen av Kumla tätort och som under år 2012 koncentrerats kring ett nytt växthus. Även här är Kumla kommun, naturligt nog, en stor hyresgäst för att Kumlas invånare ska kunna erbjudas miljö och kvalitet i en ny park med ett nytt växthus med möjlighet till grönska året om. Dessutom ska man som besökare i parken och växthuset kunna äta god mat hos en driven restauratör i Goda Rum vilket är det namn restaurangen i växthuset erhållit. Sannolikt är Kumla Sjöpark en viktig pusselbit i Kumla kommuns strävan att nå målet invånare år I omvandlingen av tidigare skofabriker i Kumla så har förutom Familjens Hus i fastigheten Fabrikören 4 på Magasinsgatan som nämnts ovan också fastigheten Skomakaren 5, mera känt som Kumla skofabrik på Kungsvägen, byggts om för hemtjänstens räkning. En i vårt tycke mycket lyckad lösning bra och funktionella lokaler centralt i Kumla. Samtidigt bevarar vi lite av vår historia som en av Sveriges tidigare dominerande skostad, genom den, får man säga, vackra byggnaden på åsen. Självklart har år 2012 präglats av ytterligare händelser i verksamheten som mer kan karakteriseras av löpande förvaltningsinsatser men också intentioner och överenskommelser som vi förhoppningsvis får anledning att återkomma till inför redovisning av utfallet för år Det gäller exempelvis att Kumla Fastigheter tecknat ett inledande avtal om att bygga om och till fastigheten Göken 1 på Via industriområde för Butikskonsult AB:s räkning. Kumla Fastigheters investeringsvolym om nästan 90 miljoner kronor för år 2012 ger, med andra ord, uttryck för att det fortsatt finns en utvecklingsvilja och tro om framtiden hos många av Kumlas företag. Självklart har, som nämnts, myntet också en baksida. Av de företag som hyr av Kumla Fastigheter så klarar inte riktigt alla sina åtaganden med sena hyresbetalningar som följd och i något eller några fall kan man behöva göra förändringar i hyresförhållandet men det tillhör ändå ovanligheterna. Ser man åren bakåt så har ändå Kumla Fastigheter varit förskonad från väsentliga hyresförluster. I den fortsatta redovisningen av år 2012 i denna skrift finns närmare beskrivningar kring några av bolagets fastigheter som nyuppförts, byggts om eller till och också ett och annat omdöme från våra hyresgäster om de lokaler vi upplåter. År 2013 upp eller ner i konjunkturen? Svaret på den frågan är självfallet omöjlig att besvara. De projekt som idag pågår inom Kumla Fastigheter ska självfallet fullföljas vilket innebär att investeringar kommer att göras. Det är bara takten och tempot som kan skifta beroende på den verklighet näringslivet i Kumla, vår region och omvärlden i övrigt upplever. Det avtal som tecknats för ombyggnad av fastigheten Göken 1 i Via industriområde kommer om inget alldeles oförutsett inträffar att påbörjas under det första halvåret 2013 för att slutföras under år I övrigt så får näringslivets behov styra. Detta tillsammans med vårt uppdrag att medverka till att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla i vår strävan att nå målet om invånare år 2025 eller ännu hellre att vara den stora lilla staden som gör det meningsfullt och viktigt att bo och leva i Kumla. 5

6 Ett Växthus växer fram I södra delen av nya stadsparken har under år 2012 ett växthus likt en gnistrande juvel börjat stiga fram. Tre skepp med mycket glas och svarta paneler ger byggnaden ett karaktäristiskt och spännande utseende. 6

7 En byggnad många verksamheter Byggnaden om totalt ca m 2 närmar sig nu sin slutfas och kommer att tas i bruk i april månad Byggnaden är uppdelad i tre skepp varav det första området om ca 550 m 2 kommer att upplåtas till Kumla kommun för en verksamhet med inriktning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här ska bland andra Möjligheternas växthus bedriva sin verksamhet. Område två om ca 500 m 2 kommer att upplåtas till Kumla kommuns kultur- och fritidsförvaltning där besökare till Kumla Sjöpark ska kunna ta del av bland annat växt utställningar och andra evenemang med grön framtoning. Område tre om ca 590 m 2 är upplåten för restaurangverksamhet Goda Rum. Möjlighet till konferenser och andra sammankomster kommer också att kunna erbjudas. I direkt anslutning till växthuset iordningsställs ca m 2 utomhusytor som ansluter till sjöparkens parkytor. Här ska bland annat en köksträdgård anläggas. 7

8 Under hela år 2012 har byggnationen av en ca m 2 stor byggnad i ett plan för Jourkliniken Hund & Katts räkning pågått i N Mos företagspark. Jourkliniken är en från djurägare efterlängtad verksamhet som drivs utifrån en unik idé som baseras på medlemskap. Smådjurskliniken Hund & Katt har flyttat in Verksamheten har startat med stor intensitet och sedan starten besöks kliniken av minst 100 djur och djurägare dagligen. När kliniken stod färdig var ca djurägare medlemmar men målet är att på sikt nå medlemmar. Flera företag i samverkan Jourkliniken Hund & Katt står ansvarig för den samlade verksamheten inom kliniken och samarbetar med andra företag som kompletterar den egna verksamheten. Jourverksamheten håller öppet för akuta problem såväl vardagar som helger. Verksamheten kan ses motsvara en akutmottagning. Avsikten är att på sikt erbjuda det som länge saknats av länets smådjursägare, nämligen en service dygnet runt - året runt. 8

9 I lokalerna finns även företaget Hund & Kattkliniken som på dagtid fungerar som en vårdcentral för hundar och katter där man bokar tid för hjälp med olika åkommor. Här kan man få råd i hälsofrågor, friskvård, avmaskning, ID-märkning, vaccinering, tandvård m.m. Man bedriver även en avancerad sjukvård med bl.a. undersökning, röntgenundersökning, kirurgiska ingrepp, undersökning med fiberoptik, behandling av ögonsjukdomar och ögonskador, undersökning med ultraljud, laboratorietester, medicinsk behandling, eftervård m.m. En ytterligare samarbetspartner är Örebro Hundrehab som bl.a. erbjuder akupunktur, elektroterapi, konditionsträning, massage, vattenterapi m.m. I lokalerna finns även en butik med allt från djurfoder till djurleksaker. Full fart på rehabträningen i simbassängen. Den här lilla krabaten väntar på sin tur. Ändamålsenliga lokaler I lokalerna finns ett antal undersökningsrum och väntrum. Här finns också röntgen, laboratorielokaler, tre rum som utgör en samordnad infektionsavdelning där djur kan isoleras. Ett antal rum kan ses som djurhotell för katter respektive hundar där djuren väntar på åtgärder eller vilar ut efter behandling tills matte eller husse kommer och hämtar sitt djur. Vidare finns en operationsavdelning med rum för preoperativa insatser, operationssalar och steril. På rehabavdelningen finns rum med löpband samt ett rum med en stor vattenbassäng för vattenträning. Här genomförs en gastroskopiundersökning. FAKTARUTA Totalt jobbar: 7 Veterinärer 9 Sköterskor 3 Receptionister 2 Administratörer ½ Vaktmästartjänst Cosmos och husse Richard har varit på undersökning. Lillemors hund Yrjas väntar i undersökningsrummet på veterinären. 9

10 Det första man slås av är den ansiktslyftning som husets fasad genomgått. Från en ganska traditionell industri- och kontorsbyggnad har vi nu en vacker, inbjudande och modern fasad. Fastigheten byggs om och indelas i fyra huvudentréer med tre till fyra lokaler i varje entré vilket innebär att företag kan erbjudas lokaler för uthyrning. Här finns möjlig het till olika typer av verksamhet och lokalerna kan anpassas efter hyresgästens specifika behov. Ansiktslyftning på Radion 2 Mastgatan 2 Hög tillgänglighet Fastigheten ligger ca 2 km från centrum av Kumla utefter länsväg 629 vilket ger mycket goda kommunikationsmöjligheter för biltransporter. Parkering för personal och besökare finns i direkt anslutning till byggnaden. Helen Ullerud Nolér Revision AB Först in i de renoverade lokalerna är Nolér Revision AB på andra våningen i uppgång Mastgatan 2 A. När man kommer upp för trappan möts man av en mycket tilltalande entré med företagets logotype som genom de stora glaspartierna även syns från gatan. Företaget hyr 465 m 2 som anpassats efter verksamhetens behov. Vid fönstren längs ytterfasaderna ligger kontorsrummen på rad med plats för de 15 medarbetarna. De inre delarna i lokalen är gemensamhetsutrymmen med öppen planlösning för entré, konferensrum, kök, fikarum/matsal och förråd. Vi har fått ett funktionellt, representativt och snyggt kontor där vi med glädje kan ta emot våra kunder, säger Lena Nolér. 10 Lena Nolér

11 Lill-Annas Butik & Café I samband med utbyggnaden av produktionsytorna i fastigheten Mars 5 på Marsvägen 7 där Lill-Annas Leveransbageri har sin verksamhet skapades en yta där företaget öppnat en brödbutik och frukostcafé. Genom den nya entrén kommer man in i en ljus öppen cafélokal. Diskarna är fulla av lockande kaffe- och matbröd och kunderna har börjat hitta hit. Besökarna börjar hitta till det nya caféet. Förskolan Borgen Växande barnkullar ställer krav på fler förskolor i kommunen. Skogstorp Smedstorp är det område som på senare år expanderat kraftigast. För att erbjuda ytterligare förskoleplatser i området byggdes en del i bottenplanet på det tidigare s k Utbildningshuset på Radiogatan om till förskola med plats för 22 barn i åldrarna 1 4 år. Här kan barnen rita och leka. Det har blivit fantastiskt bra, säger Angelica Sand. Vi har mycket större och mer välplanerade ytor än vad som är vanligt på andra förskolor. Även lekytorna utomhus är väl tilltagna och fyllda med spännande lekredskap. Vi får maten hittransporterad men vi sköter disken här. Borgen har blivit toppen både för barn och personal. Här äter barnen sin mat. Angelica Sand och Matilda Lignell stormtrivs i sina nya arbetslokaler. 11

12 Therese Börjesson, Maggie Sällh och Annika Edgarsson är alla arbetsterapeuter. De besöker olika brukare för att hjälpa dem få fart på motoriken genom individuell sjukgymnastik i hemmet alternativt leverera olika typer av hjälpmedel för att underlätta vardagen för brukarna. Hemtjänstens hus I maj 2012 efter dryga tre år vid Klockarbacken flyttade Hemtjänsten in i efterlängtade och specialanpassade lokaler på andra våningen i den tidigare Kumla skofabrik eller numera bara Skofabriken på Kungsvägen. Hela verksamheten är samlad på en och samma plats och på ett och samma plan centralt i Kumla. Hög tillgänglighet Då den huvudsakliga verksamheten sker ute i människors hem är logistiken en viktig del i verksamheten. Besöken hos brukarna sker både till fots, med cykel och med bil. Genom lokalernas centrala placering minskas tiden för transporter vilket innebär ökad effektivitet. Sara-Karin Olsson, sjuksköterska. Lokalerna ligga centralt och nära de flesta patienter. Vi går, cyklar eller åker bil till patienterna beroende på avstånd. Vi sitter flera i samma rum vilket gör att man lättare kan dra nytta av kollegornas erfarenhet när det uppstår problem. 12

13 Hjälp i hemmet All hemtjänst i Kumla utförs av kommunen. Hemtjänsten är indelad i två hemtjänstområden med tre hemtjänstgrupper i varje område samt två nattpatruller. Hemtjänsten arbetar i team bestående av omvårdnadspersonal, distriktsköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. Hemtjänstgrupperna är Citygruppen, Kvantumgruppen, Hällabrottsgruppen, Kumlabygruppen, Nordvästra gruppen och Kvarnparksgruppen. Kumla kommuns hemtjänst ska hjälpa människor så att de kan bo kvar i sina egna hem och där känna sig trygga även när de behöver vård och omsorg. Den som har behov tar kontakt med en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna tillser att den sökande får den hjälp som behövs. FAKTARUTA I Hemtjänstens Hus har: 110 Hemtjänstpersonal 2 Enhetschefer 10 Sjuksköterskor 6 Arbetsterapeuter sin dagliga utgångspunkt Till verksamheten hör även biståndshandläggare/samordnare som sitter i stads huset. Marita Lilja och Maj Pettersson är båda samordnare. De är mycket nöjda med flytten till det nya Hemtjänstens Hus. Här har vi mycket större närhet till brukarna. Att sedan lokalerna är anpassade för vår verksamhet och vi alla finns i ett och samma plan är perfekt. Närhet till sköterskor, arbetsterapeuter och tvätten allt i samma byggnad underlättar vårt jobb. Tillgång till cafeteria och mat är ytterligare plus. Fikarum Lena Berg, enhetschef. Jag är glad att kunna säga att jag har så nöjd personal sedan flytten. Vi har fått ändamålsenliga lokaler med närhet till både brukare och samarbetspartners. Tiden för resor och transporter har minskat så vi har blivit effektivare. Bilgrupperna kommer snabbt åt alla håll. 13

14 Ann-Charlotte Andersson personal BVC. Annika Sjögren sköterska BVC. Liliann Fagerlund barnmorska. Familjens Hus Under hösten 2012 öppnade Familjens Hus på Magasinsgatan, en familjecentral med verksamheterna mödrahälsovård med barnmorskemottagning, barnavårdcentral (BVC), elevhälsa och ungdomsmottagning, öppen förskola samt olika former av föräldrastöd. Familjen i centrum Familjens Hus vänder sig till föräldrar, blivande föräldrar, barn och ungdomar 0-20 år. Syftet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn, ungdomar och deras föräldrar. Familjens Hus har som mål att vara en stabil och trygg mötesplats och på så sätt bidra till en bra utveckling för barnfamiljer. Det som är mest utmärkande för Familjens Hus är den samverkan som finns mellan olika verksamheter och en arbetsmetodik utifrån ett helhetsperspektiv. Utifrån besökarens behov arbetar man i team, där alla yrkeskategorier bidrar med sin kompetens. Familjens Hus ger föräldrar och barn/ungdomar en möjlighet att träffas och lära känna varandra. Det ska vara lätt att få råd och stöd av personalen och det ska finnas möjlighet att vara med och påverka. Familjens Hus drivs gemensamt av Kumla kommun och Örebro läns landsting genom primärvården i Kumla. Här arbetar barnmorskor, BVC-sköterskor, socionomer, pedagoger och personal inom elevhälsan. Ibland deltar även andra samarbetspartners t.ex. biblioteket, kyrkan och studieförbund. Elin Toutin är i 28:e veckan och ska på kontroll hos mödravårdcentralen. Oliver Persson med mamma Helena är hos skolsköterskan Karin Axelsson från Skogstorpsskolan för att bli vaccinerad mot mässling, påssjuka och röda hund. Lina Olsson med dotter Linnéa Jansson ska på BVC för vaccinering. 14

15 Spindeln i nätet för all verksamhet är Karin Åhman, samordnare. Karin Åhman samordnare och spindel i nätet för verksamheten Karin har varit med i planeringen från början med bygg fasen då lokalerna anpassades för verksamheten. Hon är mycket nöjd med resultatet. Vi har fått ljusa, luftiga och fina lokaler med fina möbler och inredning. Vi är helnöjda och alla går till jobbet med lätta steg. Får vi bara ett barnvagnsgarage så är allt toppen. Ibland kan vi ha ett 30-tal barnvagnar i hall och trappor så det måste vi lösa. Vårt mål är att familjerna ska lära känna oss från mödravården via BVC till elevhälsan. Skolsköterskorna arbetar ofta i våra lokaler med t.ex. vaccinering. Vår verksamhet ska präglas av ett helhetstänk nära barnen och familjen. Vi har försökt skapa en lokal som avdramatiserar möten med socionomen, psykologen eller skolsköterskan. Här möts barn och familjer i alla stadier och åldrar. Vi försöker skapa en positiv attityd till det mesta. Det är bättre att försöka identifiera positiva kvaliteter istället för problem. Om någon har ett problem, stort som smått, försöker vi bygga ett nätverk med olika kompetenser kring problemområdet. Jag brukar säga att det är bättre att fokusera på en positiv sak istället för på fem problem. Vi har fått ett mycket gott mottagande av Kumlaborna. Vi har hittills haft mellan barn per dag i öppna förskolan och därmed minst lika många vuxna. Det är också full rulle på BVC och hos mödravården. Caroline, Yasser och Shaeima Mohamed ska besöka BVC för kontroll. Linn Lindström pustar ut med en chokladbit efter vaccineringen. Det är skofritt inne i lokalerna men äkta Kumlatofflor från Skoindustrimuséet finns att låna. FAKTARUTA Familjens Hus är en familjecentral? En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: finnas tillgänglig som nära mötesplats stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga erbjuda lättillgängligt stöd vara ett kunskaps- och informationscentrum utveckla god service I våra lokaler arbetar idag ca 16 personer: 1 Samordnare 5 Barnmorskor 5 BVC sjuksköterskor 1 Socionom 5 Barnmorskor 1 15 Förskollärare 3 Skolpsykologer

16 Ekonomisk sammanfattning Årets verksamhet Fastighetsförvärv Fastighetsinnehavet har ökat med m 2 de senaste fem åren. Under året har följande fastigheter förvärvats: Svanen 14 Stationsgatan Fastighetsinnehav, kvm Uthyrningsverksamhet Uthyrningsgraden har trots den allmänna oron varit relativt sett god. Merparten av de lokaler som bolaget äger i Kvarntorps industriområde är fortsatt uthyrda och i huvudsak gäller detsamma för de övriga industri- och näringsfastigheter som ligger i Kumla. För fastigheten Göken 1 som endast varit begränsat uthyrd under de senaste åren har nu en överenskommelse träffats som innebär att fastigheten kommer att byggas om och till. Byggstart är angiven till april månad 2013 och från och med andra halvåret 2014 kommer fastigheten att vara uthyrd i sin helhet. En tydlig trend är att behovet av administrativa lokaler ökar med allt från enstaka kontorsrum till större administrativa enheter. Som en effekt av den oro som finns allmänt i samhället och till följd av en ökad arbetslöshet finns ett behov av att få realisera en företagsidé och där tillgång till en lämplig och då oftast lite mindre lokal är en förutsättning för denna vilja. För detta område saknar Kumla Fastigheter idag lämpliga lokaler att erbjuda för uthyrning. Nybyggnader, om- och tillbyggnader Fabrikören 4 För Örebro läns landsting och Kumla kommuns räkning har ett våningsplan, 700 m 2, iordningställts för ett Familjens Hus som utöver landstingets mödra- och barnavårdscentral även inrymmer lokaler för en s.k. öppen förskola med mötesrum för familjeträffar, ungdomsmottagning m.m. Lokalerna kunde tas i anspråk från juni månad Grossisten 2 Under året har slutförts en nybyggnad av en smådjursklinik med inriktning på i första hand hundar och katter för företaget Jourkliniken Hund & Katt i Örebro län AB. Lokalerna kunde tas i anspråk av kliniken från den 1 december Mars 5 För Lill-Annas Leveransbageri har slutförts en om- och tillbyggnad av fastigheten på Marsvägen 7 i Fylsta industriområde. Tillbyggnadsytan upp gick till 270 m 2. Från och med den 1 februari 2012 kunde merparten av nybyggnaden tas i anspråk med undantag av butiksdelen som var färdigställd för att tas i bruk från och med den 1 maj Radion 2 Fastigheten förvärvades år 2010 av Aspholmen fastigheter i Örebro. Under den tid som Kumla Fastigheter ägt fastigheten har den endast till viss del varit uthyrd. Under första kvartalet 2012 träffades en uppgörelse med Nolér Revision AB om en om- och tillbyggnad av lokaler i fastigheten för företagets räkning. Från att vara en fastighet avsedd i huvudsak för ett till två företag kommer fastigheten att byggas om och anpassas för att kunna erbjuda upp till minst 16 företag lokaler i fastigheten. Efter ombyggnaden kan beteckningen näringsfastighet anges för att poängtera att fastigheten kommer att betjäna många olika typer av företag mer med inriktning på administrativa tjänster än industriell produktion. 16

17 Nybyggnader, om- och tillbyggnader Smedstorpet 4 För fastigheten har det skett en mindre tillbyggnad om totalt 38 m 2 med hänsyn till hyresgästens behov av specialanpassade ytor. Tillbyggnaden påbörjades i april månad 2012 och kunde slutföras till årsskiftet. Kumla växthus Nybyggnaden av ett växthus i Kumla Sjöpark har fortgått under året. Byggnationen följer utsatt tidplan och hyresgästerna har inlett en dialog för att finna en samstämmighet om de verksamheter som ska finnas i det blivande huset och hur de ska kunna samverka. I april 2013 beräknas byggnaden vara klar och yttre arbeten kommer att fullföljas till och med juli månad varefter en invigningsceremoni förhoppningsvis ska kunna äga rum under augusti månad Transistorn 1 För Kumla kommuns räkning har i fastighetens bottenplan iordningställts en yta om 193 m 2 för en förskoleavdelning. Därtill har anslutande utemiljö anpassats och iordningställts för förskolans behov. Lokalerna togs i anspråk under maj månad Skomakaren 5 För Kumla kommuns räkning har en yta om ca 1200 m 2 iordningställts för Hemtjänstverksamhet. Lokalerna togs i bruk den 1 april Övrigt Utöver vad som redovisats ovan har smärre ombyggnader och anpassningar skett i enstaka fastig heter till följd av hyresgästers specifika önskemål och där man inte direkt kan hänföra det till underhållsinsatser. Nettoomsättning och summa intäkter Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor, hyror och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Nettoomsättningen i Kumla Fastigheter AB har stadigt ökat de senaste fem åren med 34 % från 70 till 94 miljoner kronor. Ökningen från föregående år är 9,2 % Nettoomsättning Nettoomsättning För att få fram företagets totala intäkter ska även posten Övriga förvaltningsintäkter adderas, vilket ger en total intäkt på 97,6 MSEK och en ökning med 1,2 % mot föregående år. Tillgångar Företagets totala tillgångar ökade under året beroende på stora investeringar i nya och befintliga byggnader Tillgångar, MSEK Drift- och underhåll Underhållsinsatserna i bolagets fastighetsbestånd fortsätter i utstakad takt och har till syfte att vidmakthålla en god standard i fastighetsbeståndet som helhet och samtidigt medverka till att skapa ett mindre energikrävande fastighetsbestånd. Det mest utmärkande för året är kanske att bolaget påbörjat ett utbyte av samtliga tvåglasfönster i fastigheten Skomakaren 5 för att dels erhålla ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och dels sänka energiåtgången till följd av en tätare huskropp. 17

18 Ekonomisk sammanfattning Årets verksamhet Soliditet Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna kapitalet plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt med balansomslutningen. Det egna Soliditet kapitalets storlek i förhållande till det totala kapitalet, balansomslutningen beskriver företagets långsiktiga 10 betalningsförmåga. Kumla Fastigheters soliditet har den senaste 5-årsperioden varit mycket stabil på en nivå över 6%. För 2012 var soliditeten 8,99% Soliditet Soliditet Eget kapital Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra företagets egna medel. Eget kapital uppstår antingen genom att intressenter som ägare eller medlemmar skjuter till medel eller genom att organisationen samlar på sig driftsöverskott vad vi normalt kallar vinst. Det egna kapitalet ökade under året från 59,3 MSEK till 69,2 MSEK Eget Kapital inkl obeskattade reserver i TKR Årets resultat Årets rörelseresultat uppgick till 34,0 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,1 MSEK. Det slutliga resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9,3 MSEK. Redovisat resultat Redovisat resultat

19 DET VAR VI SOM GJORDE DET Ann-Kristin Ulf Katarina Thage Sture Personal uppifrån Ann-Kristin Aronsson, Administrativ samordnare Ulf Johansson, Fastighetsförvaltare Katarina Dawidsson, Ekonom Sture Franzén, Fastighetsförvaltare Thage Arvidsson, VD Eleonor Brånn, Ekonomiadministratör Eleonor 19

20 VÅRA FASTIGHETER Fastighet: Axeln 4 Gatuadress: Viagatan 23B Bruksarea: 673 m 2 Hyresgäst: Svenska Unifelt AB Fastighet: Axeln 6 Gatuadress: Viagatan 23 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Plåtteknik i Kumla Fastighet: Axeln 7 Gatuadress: Vissbergagatan 12 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Swedish Lorry Parts AB Fastighet: Axeln 8 Gatuadress: Viagatan Bruksarea: Hyresgäst: Tomtmark Fastighet: Blåmesen 1 Gatuadress: Ymergatan 6 Bruksarea: 534 m 2 Hyresgäst: PK:s Mekaniska AB, Bravida Fastighet: Blåmesen 3 Gatuadress: Ymergatan 10 Bruksarea: Hyresgäst: Ved & Skog i Kumla Fastighet: Blåmesen 4 Gatuadress: Ymergatan 4 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: PEAB, ATRIA Fastighet: Borgmästaren 10, ofri grund Gatuadress: Torget 1 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Kumla kommun Fastighet: Byrsta 3:20 Gatuadress: Byrsta Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Nerikes Brandkår, ÖLL Fastighet: Fabrikören 4 Gatuadress: Magasinsgatan 4 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Posten, Smile, Kumla kommun, Landstingshälsan m.fl. Fastighet: Företagaren 3 Gatuadress: Företagsgatan 6 Bruksarea: 926 m 2 Hyresgäst: LTI Fastighet: Förmannen 6 Gatuadress: Magasinsgatan 10 Bruksarea: Hyresgäst: Tomtmark Fastighet: Förmannen 7 Gatuadress: Magasinsgatan 10B Bruksarea: 906 m 2 Hyresgäst: Aktivitetshus Kumla kommun Fastighet: Försäljaren 1 Gatuadress: Norra Mosvägen 1 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Carlbarks Motor AB Fastighet: Grossisten 1 Gatuadress: Företagsgatan 1 Bruksarea: 583 m 2 Hyresgäst: P-A:s Lantmaskiner AB Fastighet: Grossisten 2 Gatuadress: Företagsgatan 7 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Jourkliniken Hund & Katt AB Fastighet: Göken 1 Gatuadress: Järsjögatan 9 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Fastighet: Göken 3 Gatuadress: Viagatan 16 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Legosan AB Fastighet: Hällabrottet 1:96 Gatuadress: Kalkugnsgatan 6 Bruksarea: 559 m 2 Hyresgäst: Fastighet: Hällabrottet 1:97 Gatuadress: Kalkugnsgatan 8 Bruksarea: m 2 Hyresgäst: Ellege Emballage AB 20

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Verksamhetsåret 2011. Länsgården Fastigheter AB

Verksamhetsåret 2011. Länsgården Fastigheter AB Verksamhetsåret 2011 Länsgården Fastigheter AB 2 INNEHÅLL Livskvalitet för Märta och Ragnar 4 Invigning av Ängen 5 En mottagning att minnas 6 Nytänkandets vårdcentral 7 Giraffen ger trygg tillvaro 8-9

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer