S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4"

Transkript

1 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d

2

3 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra Skåne och blev snabbt ett populärt utflyktsmål då konceptet är unikt: Privatpersoner med vackra trädgårdar öppnar upp grinden för besökare/turister bildades den ekonomiska föreningen Trädgård & Kultur i Nordvästra Skåne. Föreningens medlemmar och styrelse består av trädgårdsaktörer som är med i Trädgårdsrundan. Föreningen vill lyfta intresset för trädgård till högre höjder och i och med det startades Leaderprojektet Skåne Nordväst Din Trädgård Syftet är att samla, utveckla och nyskapa trädgårdsregionen Skåne nordväst samt att stimulera trädgårdsturismen, trädgårdskulturen och trädgårdsnäringen. Detta gör vi genom att samla trädgårdsaktörerna, skapa en gemensam plattform och ett gemensamt varumärke, arrangera flera evenemang, delta i trädgårdsmässor och andra arrangemang, ordna utställningar, skapa utbildningar och nätverksträffar för de trädgårdsintresserade privatpersonerna samt småföretagen. Vårt mål är helt enkelt att etablera nordvästra Skåne som en av Sveriges viktigaste destination för trädgårdsturism. Projektorganisation Skåne Nordväst Din Trädgård Projektets ägare Trädgård & Kultur i Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening Projektets styrgrupp Föreningens styrelse, projektdeltagare och representanter från medfinansierande kommuner. Anställd 100% Konsult 25% Innehåll och text Skåne Nordväst Din Trädgård, 2014 Form Glint Reklambyrå Foto Björn Fogelberg, XAKK. Eira Fogelberg och Eva Hansson, Skåne Nordväst Din Trädgård

4 Vad vi har gjort Enkäter/undersökningar Vi började med att göra en undersökning både nationellt och internationellt kring hur det såg ut med trädgårdsevenemang liknande trädgårdsrundan samt vilket utbud som erbjöds runt om i världen. Vi gjorde även en stor enkätundersökning och frågade trädgårdsägare/trädgårdsföretag vad de ville se för en utveckling inom regionen och vilka tips och tankar de hade för att utvecklas tillsammans. Vi skickade en speciell enkät till alla turistbyråer runt om i nordvästra Skåne. Vi ville få information kring vad de behövde för att kunna marknadsföra trädgårdsregionen mer. Vi ville även veta hur de såg på besökaren/turisten som kom till Trädgårdsrundan och vad besökaren ville ha eller saknade. Under 2013 gjorde vi en stor enkätundersökning riktad mot besökarna på Trädgårdsrundan. Många ideella krafter åkte runt och intervjuade cirka 500 personer under tre dagar runt om i nordvästra Skåne. Vi ville veta hur besökarna tänkte kring våra nystartade evenemang och om vi var på rätt väg. Alla frivilliga som åkte runt och intervjuade fick även uppleva hur det var att besöka Trädgårdsrundan och deras tankar och idéer tog vi till oss och använde vid våra utbildningar och vid välkomnandet av nya trädgårdar. Vi intervjuade Hotellen inom regionen om hur beläggningen varit under Trädgårdsrundorna och alla trädgårdsägare som deltog i Trädgårdsrundorna fick rapportera in statistik på antal besökare vid evenemangen gjorde vi en ny undersökning på Trädgårdsrundornan och fick in 400 svar. Allt visade på hur uppskatta dessa evenemang är vilket gläder oss. Trädgårdsägarna skickade in sin besöksstatistik och vi såg att antalet besökare ökade. Även de tillfrågade hotellen redovisade en ökning av beläggningen. Evenemang 2012 ordnade vi EN Trädgårdsrunda. Åren därpå utökade vi med flertalet tematiska rundor och förlängde turistsäsongen från enbart juni till juni - oktober. Trädgårdsrundan, Rosrundan, Venrundan, Höstrundan samt Månskensrundan blev alla snabbt populära resmål. Underbara privata trädgårdar och handelsträdgårdar runt om i Nordvästra Skåne öppnar upp för allmänheten under vissa dagar. Det var ett unikt koncept! En chans att få kika in bakom staketet på riktigt. Vi finslipade evenemangen och gjorde bedömningsmaterial för att säkra kvaliteten på de medverkande trädgårdarna. Bedömningen görs av ideella personer i föreningen tillsammans med projektledaren. Alla nya trädgårdsaktörer blir även varmt välkomnade genom en nätverksträff där vi pratar om värdskap, logistik etc. Till besökarna tog vi fram Vett & Etikett i trädgården där man kan läsa om vad man ska tänka på vid besök i en privat trädgård. Vi vill visa på kvalité och vad vi står för. Rundorna hade i år, 2014, totalt besök och antalet trädgårdsaktörer i evenemangen ökade med 40 nya trädgårdar/företag. Mässor, utställningar och gröna föreläsningar För att synas och locka folk till vår region har vi deltagit i många trädgårdsmässor. Vi har synts på både små lokala mässor, men även på stora mässor som den Stora trädgårdsmässan i Älvsjö. Vi har även anordnat föreläsningar för allmänheten kring trädgård och byggt utställningar tillsammans med några av de företag som är medlemmar i vår förening.

5 Sofiero Den stora Trädgårdsfesten På Sofiero byggde vi 2013 upp två vackra visningsträdgårdar med hjälp av tre trädgårdsföretag. Två företag samarbetade och gjorde en utställning som de kallade Trädgård för den tålige och det tredje företaget gjorde en utställning som de kallade Trädgård för den otålige. Mittemellan utställningarna fanns vårt tält, där privata trädgårdsägare talade sig varma om trädgårdsregionen utökade vi och byggde upp en hel Miniträdgårdsrunda på Sofiero, där inte mindre än 8 små trädgårdar visades upp och bakom dessa stod 12 trädgårdsföretag som alla är med i föreningen. Alla trädgårdar var ca kvm stora och omgärdades av vita låga staket med vars en postlåda. Man kunde gå in i alla trädgårdarna. I vårt tält stod privata trädgårdsägare och pratade om hur det är att ha en öppen trädgård på Trädgårdsrundorna och gav även besökare lite tips och råd. Vi kallade utställningen för Välkommen in på en Trädgårdsrunda. Utställningen var väldigt populär och välbesökt. Det har varit ett stort nöje att få se hur personer växer tillsammans och gläds åt att få hjälpa varandra. Dessa utställningar har fört många företag samman och stärkt samarbetet i hela regionen. Detta har inte bara gett projektet ett stort marknadföringslyft utan även gett trädgårdsägaren/företagaren ett större självförtroende, gemenskap och glädje. Ett fantastiskt koncept för alla! Föreläsningar som allmänheten har kunnat gå på. Vi har anordnat detta i samband med Venrundan samt Tycho Brahes evenemang Sophies Skördedag och på så sätt fått en grön dag ute på Ven. En tradition som vi hoppas ska fortsätta efter projektets slut. Fredriksdal Rosdagarna I samband med Rosrundan och Rosdagarna på Fredriksdal 2013, byggde tre olika företag upp en utställning som vi kallade för Rosens historia. Små visningsträdgårdar visade varje tidsperiod och hur rosen senare kom till Sverige. Samtidigt visade vi en utställning där alla deltagande trädgårdar i Rosrundan presenterades och vi fick låna vackra rosbilder som var fotograferade av den kända trädgårdsfotografen Annika Christensen. En stor utställning på 300 kvm. Landskrona Trädgårdsgille, Höstträdgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar Älvsjö, Vår Trädgård Malmö, Lisebergs Trädgårdsmässa m fl. Vi har deltagit i många olika trädgårdsmässor. På mässorna har vi delat ut reklamblad som berättar om vår fantastiska trädgårdsregion, vi har spridit mappar fyllda med material från våra aktörer och vi har ivrigt berättat för alla som vill lyssna om vårt projekt och om våra Trädgårdsrundor. På mässorna i vår region har vi även lobbat för att få fler personer att delta i våra evenemang och på så sätt fått in nya spännande trädgårdsaktörer. Tycho Brahe Museet/ Renässans trädgården på Ven Ute på Ven har vi byggt upp en trädgårdsrunda tillsammans med öborna. Ett projekt som tagit mycket tid men varit väldigt roligt. Både år 2013 och 2014 har vi samarbetat med Tycho Brahe museet/renässans trädgården och lånat Tycho Brahe museet där vi anordnat föreläsningar i trädgårdens tecken. Sofiero 2014, Kika in bakom staketet

6 Utbildningar/Workshops Vi har anordnat ca 15 workshops med intressanta föreläsare. Vi har kompetensutvecklat våra trädgårdsaktörer och inspirerat dem till att bli bättre på att marknadsföra sig själva och sin verksamhet. Några exempel på Workshops är: Lär dig ljussätta din Trädgård Marknadsför din Trädgård Rosorna på Fredriksdal Välj och vraka frö, med Inger Palmstierna Om gräs och bambu, Mats Krook Bli bokningsbar med din trädgård Vi har dessutom ordnat Informationsträffar för nya medlemmar m m. Det har i stort sett varit fullsatt på våra Workshops. Externa föredrag Vi har åkt till högskolor, kommuner och företag och hållt föredrag om projektet, om trädgårdsturism och om vår fina trädgårdsregion. För t ex högskoleeleverna har det varit ett bra sätt att få lära sig om vikten av samverkan mellan företag, privatpersoner, kommuner etc. för att nå ett gemensamt mål, men även om nischturism och hur det ligger i tiden just nu, i synnerhet trädgårdsturism. Samverkan Alla våra Trädgårdsaktörer har hjälpt till att marknadsföra oss. En del har hjälpt till inom projektet, t ex med paketering, levererat kartor och trycksaker till framförallt bibliotek och Turistbyråer. Andra har varit med oss på mässor och talat sig varma om vår trädgårdsregion. Några har gjort enkätundersökningar under bl a Trädgårdsrundorna, men även under mässorna. Arbetsgruppen har varit en stor tillgång och har gjort mycket för projektet. Att starta en arbetsgrupp redan från början har visat sig vara ett mycket bra beslut. Vi har skapat en stabil samarbetsform för våra trädgårdsaktörer där vi har skapat ett brett nätverk och har hjälpt varandra med både stort som smått. En del företag har hittat varandra genom oss och påbörjat nya samarbeten. En del av de privata trädgårdarna har med vår hjälp blivit en del av Skånes bokningsportal för besökare (CityBreak) och på så sätt utvecklat sin trädgård till att bli en affärsmöjlighet. Samarbeten över gränserna Vi har haft nära samarbete med turistbyråerna och turistcheferna i nordvästra Skåne och har även haft glädjen att ha Familjen Helsingborg, Höganäs Kommun, Landskrona Stad/Ven/Renässans trädgården/ Tycho Brahe museet, Sofiero Slott & Slottsträdgård samt Fredriksdals Trädgårdar och Muséer som medfinansiärer genom hela projektet. En viktig del i vårt projekt har varit att föra en kontinuerlig dialog med dem under hela projekttiden. Vi har samarbetat med Nordic Travel och skapat trädgårdspaket på vår webbsida. Där har man enkelt kunnat boka hotell och B&B i samband med någon av Trädgårdsrundorna. Dessa paket har man även kunnat boka via Skånes webbsida för besökare. Vi har haft ett trevligt och nyttigt samarbete med andra Leaderprojekt i vår region: Mer än Golf Madarundan Kullaleden 2.0 Insjörikets Trädgårdsrunda från Göteborg är även de ett leaderprojekt. De fick stor inspiration av oss när vi träffades på Trädgårdsmässan i Göteborg. Vi har hjälpt varandra att marknadsföra varandras projekt och har bytt erfarenheter med varandra. Köpenhamns Universitets Landskapsarkitekter har inspirerats av vårt projekt och startade 2014 sin Have-runde på Sydsjælland, efter att ha varit i kontakt med oss och fått ta del av våra erfarenheter. De har även varit en stor marknadsföringskanal mot Danmark. Inspirationsresa Vi gjorde en inspirationsresa till Österlen sommaren 2014 där vi besökte trädgårdar och trädgårdsföretag. Flertalet nya kontakter knöts mellan våra medlemmar och de besökta ställena. Många blev inspirerade och fick nya idéer till sina egna trädgårdar. En glädjefull resa för många!

7

8

9 Marknadsföring I slutet av 2012 började vi bygga en helt ny webbsida med målet att bli en trädgårdsportal för allt kring trädgård i nordvästra Skåne. Det fanns en gammal webbsida för Trädgårdrundan, men den var svårnavigerad och hade få besök (1.889 unika besökare 2012). Besökstalet på den nya webbsidan gick snabbt upp och i slutet av november 2014 hade sidan unika besökare mellan januari-november. På kan man se alla trädgårdar som är med i Trädgårdsrundorna, läsa om alla roliga trädgårdsevenemang som pågår runt om i regionen, hitta butiker och handelsträdgårdar, läsa om alla mässor som vi deltager i. Besökaren kan boka Trädgårdspaket med övernattningar och få ruttförslag till trädgårdsrundorna, vilket är mycket uppskattat. Våra medlemmar kan även se och boka plats på alla de Workshops vi anordnar. Appen Trädgårdsrundorna 2014 utvecklade vi en app för Trädgårdsrundorna, där besökaren snabbt kan titta på alla deltagande trädgårdarna, få vägbeskrivningar, titta på bilder m m. Appen finns både till Android samt iphone. Appen är synkad med webbsidan, så om någon uppdaterar sina uppgifter om sin trädgård på webbsidan, blir det automatiskt ändrat i appen. Vi tror att appen är en bra sak och kan få in lite fler av den yngre besökaren. Vi tror att appen kommer få stor genomslagskraft om något år. Ett år är för tidigt att se utvecklingen av den. Facebook Vår Facebooksida har många följare och tack vare den har vi enkelt kunnat sprida information om oss och våra evenemang. Annonsering Vi har annonserat flitigt i både Trädgårdsmagasin samt dagspress. Inför 2013 års trädgårdsrundor annonserade vi i lokal press men även i de största trädgårdstidningarna som Allt om Trägård, Allers Trädgård, Hemträdgården och danska Allt om Haven. Inför 2014 års Trädgårdsrundor annonserade vi i alla stora dagstidningar från Södra Skåne till Kristianstad och upp till Göteborg. Vi har haft banners reklam på webbsidor både på privata bloggares sidor och på Höganäs Kommuns sida, Ängelholms Kommuns sida samt Båstad kommuns sida. Affischer, skyltar, foldrar, karta m m Vi har tagit fram mycket trycksaker som vi har spridit på mässor, i handelsträdgårdar, på bibliotek, Turistbyråer m m. Alla turistbyråer i hela Skåne har fått Trädgårdsrundornas karta och vi har även spridit den till en del stora städer såsom Halmstad, Göteborg och Stockholm. Den stora kartan för Trädgårdsrundorna trycktes i exemplar både 2013 och Kartan hade annonser från en del av de deltagande företagarna och dessutom stod det vilka trädgårdar som var handikappanpassade, hade fika, hur många parkeringsplatser som fanns etc. Vi var väldigt noga med hur kartan skulle se ut och tänkte utifrån en besökares synvinkel. Vi använde oss av våra utvärderingar för att göra kartan så bra som möjligt. Vi tog även fram ett utställarkit med vägskyltar, utställarbroscher, reklamblad, affischer, kartor etc. som vi delade ut till alla utställarna. Allt med vårt varumärke/ logga på. Mediakontakter Vi har jobbat hårt för att få en bra dialog med media och har lyckats få tidningarna att skriva många artiklar om både projektet, Trädgårdsrundorna samt om alla de vackra trädgårdar som finns i regionen. Antal unika besökare på Antal unika besökare på webbsidan , besökens fördelning besökens fördelning på hemsidan Ruttförslag Trädgårdsrundorna Broschen Våra evenemang Logga in Boka din resa Kartan trädgårdsrundorna Trädgårdsrundans Om Trädgårdsrundorna deltagares profilsida Startsidan Tips på Trädgårdar Trädgårdsrundans karta, nedladdningsbar Startsidan Om Trädgårdsrundan i juni Trädgårdsrundans deltagares foton Trädgårdsrundornas App, finns både på Google Play samt App Store. Appen har laddats ner totalt ggr mellan juni-november 2014 Trädgårdsrundans deltagarlista

10

11 Vad vi har uppnått Antal besök i trädgårdarna under Trädgårdsrundorna Antal besök i trädgårdarna Vi har under tre års tid byggt upp varumärket Skåne Nordväst Din Trädgård och ökat medvetenheten hos många om att Skåne Nordväst är en trädgårdsdestination att räkna med. Vi har nått ut till trädgårdsintresserade i både Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, vilket märkts bl a på de ökande besökssiffrorna i de privata trädgårdarna samt på trafiken på vår webbsida. Vi har förlängt Trädgårdssäsongen genom att arrangera evenemang från tidig vår till sen höst och har på så sätt lyckats locka hit fler besökare som har spenderat mer pengar hos våra trädgårdsaktörer, men även i hela regionen. Vi har ökat antalet besök i de privata trädgårdarna med över 50% under trädgårdsrundorna. Vi hade besök år 2012 och besök Vi har ökat antalet hotellnätter under Trädgårdrundan i juni. Enligt vår enkätundersökning 2013 svarade 46% av de deltagande hotellen att de hade en ökning av övernattande gäster, vilka inte var från nordvästra Skåne, jämfört med samma period året innan (2012). Flertalet av dessa gäster svarade att de skulle gå på Trädgårdsrundan. Under 2014 hade hotellen en 20% ytterligare ökning av sina hotellnätter. Genom projektet har flera nya småföretag utvecklats och vissa företag har även slåtts samman. En del privata trädgårdsägare har lärt sig genom oss hur man marknadsför sin trädgård och har insett möjligheten till att bli ett litet företag eller en större hobbyverksamhet. Många har skapat nya kontakter på våra träffar/workshops och inlett nya samarbeten då de förstått vikten av detta. Aktörerna har även fått mer kompetens kring trädgård/värdskap/företagsamhet/marknadsföring etc Vi har även lyft vår landsbygd genom Trädgårdsrundornas karta som besökarna har använt flitigt. Många har besökt/upptäckt platser som de aldrig varit på tidigare. Att berika vår region från storstad till landsbygd på detta sätt är fantastiskt! Varje trädgårdsägare har även sin historia bakom sin trädgård och om sin hembygd och berättar gärna detta för besökaren/turisten. Genom våra workshops kring marknadsföring och lönsamhet samt vår workshop tillsammans med Kullaleden 2.0 och Nordic Travel där vi jobbade för att få privata trädgårdar bokningsbara på citybreak har vi nu nått en stor milstolpe: Vi är först i Sverige med att få privata trädgårdar att bli bokningsbara, våga ta betalt och tro på sin produkt som en unik tillgång till vår region. Vi är väldigt glada och stolta och hoppas att fler trädgårdar kan erbjuda detta längre fram. Vårt resepaket tillsammans med Kullaleden 2.0 (Vandring längs med Kullaleden med besök i öppna trädgårdar vid leden) blev en av vinnarna i Familjen Helsingborgs exportmognadsprojekts tävling och fick åka med till Stockholm på Swedish Workshop. Där presenterade vi trädgårdsregionen för researrangörer från olika delar av världen. Vi fick sätta nordvästra Skånes trädgårdsregion på kartan och få nyfikna blickar från omvärlden. Vi ser med stor spänning fram emot framtiden för vår trädgårdsregion Månskensrundan Venrundan Höstrundan Rosrundan (endast 2013) Trädgårdsrundan Enkätsvar från Trädgårdsrundan 2013 Vi fick 9 av 10 poäng i snittbetyg av besökarna på frågan Givande evenemang. Enkäten visade även att varje besökare på Trädgårdsrundan spenderade :- under rundan och besökte i snitt 4 trädgårdar/dag. Ny webbsida lanserades december 2012

12 Trädgårdsrundorna vinnare av Guldkärnan 2014 Alla vinnarna av Guldkärnan Foto: David Back Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen har sedan 1966 delat ut Guldkärnan till människor och organisationer som har gjort något förtjänstfullt för området. Guldkärnan delas ut till Årets designer, Årets marknadsförare, Årets personlighet samt Årets Evenemang Trädgårdsrundorna blev nominerade i kategorin Årets Evenemang, tillsammans med Collector Swedish Open och Båstad Kammarmusikfestival. Det hölls en stor gala med prisutdelning på Helsingborgs Arena i början av oktober, där alla nominerade i varje kategori presenterades med en nomineringsfilm. Lyckan var total när Trädgårdsrundorna vann. Motiveringen från juryn var: För inspirerande gröna möten i trädgårdar och täppor som ger ambitiösa närodlare en ny chans att blomstra. Med sitt fräscha koncept lockar Trädgårdsrundorna besökare från många länder och bidrar till att hela regionen kan växa i ett fruktbart samarbete mellan privatpersoner och näringsliv. Ett stort erkännande för trädgård och hur viktigt det är för näringen i vår region! Det här blev möjligt genom vårt fantastiska samarbete med alla trädgårdsägare, alla deltagande företag och alla frivilliga krafter som har jobbat och kämpat för Trädgårdsrundorna sedan starten Men framförallt har detta blivit möjligt för att vi har varit ett leaderprojekt där vi har haft ekonomiskt stöd från EU:s jordbruksfond och arbetat enligt leadermetoden med samverkan, från företagare/privat person till den offentliga sektorn. Framtid Föreningen kommer nu fortsätta med projektets arbete med samverkan och träffar men framförallt med evenemangen Trädgårdsrundorna. De har en bra grund att stå på efter allt som vi har lyckats uppnå under denna tid som vi varit ett leaderprojekt. Vi önskar dem all lycka och tackar och bugar för en underbar tid med många lärdomar, nya kontakter och en stor portion kärlek till trädgård. Tillsammans blir vi starkare!

13

14 Ett Leaderprojekt som jobbat för att samla, utveckla och nyskapa hela Nordvästra Skånes trädgårdsdestination. Leaderprojektet Skåne Nordväst Din Trädgård arbetar med att SAMLA UTVECKLA NYSKAPA hela Nordvästra Skånes trädgårdsdestination

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26-29 MARS 2015 I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION

TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26-29 MARS 2015 I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26-29 MARS 2015 I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION BYGG EFTERFRÅGAT RÄTT SAMMANHANG AKTUELLT Nordiska Trädgårdar 2015 nu med nytt område Bygg! HUS, STUGOR OCH BODAR

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld Design och kommunikation ateljé Johan ferner Ström Utbildning, workshops och föreläsningar Omvärldsanalys och strategi Johan Ferner Ström Konstnär,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang. Resor och upplevelser för nyfikna

Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang. Resor och upplevelser för nyfikna Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang Resor och upplevelser för nyfikna Tåget - det bekväma sättet att uppleva SJ erbjuder ett trivsamt sätt att resa för alla åldrar. Oavsett

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

vansjöarnas Rike Upplev Gyllene Natur i Svanskog Nyhetsbrev nr 8 12/6 2012

vansjöarnas Rike Upplev Gyllene Natur i Svanskog Nyhetsbrev nr 8 12/6 2012 vansjöarnas Rike Vandringsleder Årets pilgrimsvandring startade vid hembygdsgården med en inledning av vår präst Carlo Nielsen och därefter invigdes den nya vandringsleden, som anknyter till pilgrimsleden,

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Birger Lallo Martin Pålsson Perry Nordeng Anders Tukler Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Sven Persson Birger Lallo BAKGRUND & SYFTE Anders Tukler Den redaktionella

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 12-03-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 7 mars 2012

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer