S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4"

Transkript

1 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d

2

3 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra Skåne och blev snabbt ett populärt utflyktsmål då konceptet är unikt: Privatpersoner med vackra trädgårdar öppnar upp grinden för besökare/turister bildades den ekonomiska föreningen Trädgård & Kultur i Nordvästra Skåne. Föreningens medlemmar och styrelse består av trädgårdsaktörer som är med i Trädgårdsrundan. Föreningen vill lyfta intresset för trädgård till högre höjder och i och med det startades Leaderprojektet Skåne Nordväst Din Trädgård Syftet är att samla, utveckla och nyskapa trädgårdsregionen Skåne nordväst samt att stimulera trädgårdsturismen, trädgårdskulturen och trädgårdsnäringen. Detta gör vi genom att samla trädgårdsaktörerna, skapa en gemensam plattform och ett gemensamt varumärke, arrangera flera evenemang, delta i trädgårdsmässor och andra arrangemang, ordna utställningar, skapa utbildningar och nätverksträffar för de trädgårdsintresserade privatpersonerna samt småföretagen. Vårt mål är helt enkelt att etablera nordvästra Skåne som en av Sveriges viktigaste destination för trädgårdsturism. Projektorganisation Skåne Nordväst Din Trädgård Projektets ägare Trädgård & Kultur i Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening Projektets styrgrupp Föreningens styrelse, projektdeltagare och representanter från medfinansierande kommuner. Anställd 100% Konsult 25% Innehåll och text Skåne Nordväst Din Trädgård, 2014 Form Glint Reklambyrå Foto Björn Fogelberg, XAKK. Eira Fogelberg och Eva Hansson, Skåne Nordväst Din Trädgård

4 Vad vi har gjort Enkäter/undersökningar Vi började med att göra en undersökning både nationellt och internationellt kring hur det såg ut med trädgårdsevenemang liknande trädgårdsrundan samt vilket utbud som erbjöds runt om i världen. Vi gjorde även en stor enkätundersökning och frågade trädgårdsägare/trädgårdsföretag vad de ville se för en utveckling inom regionen och vilka tips och tankar de hade för att utvecklas tillsammans. Vi skickade en speciell enkät till alla turistbyråer runt om i nordvästra Skåne. Vi ville få information kring vad de behövde för att kunna marknadsföra trädgårdsregionen mer. Vi ville även veta hur de såg på besökaren/turisten som kom till Trädgårdsrundan och vad besökaren ville ha eller saknade. Under 2013 gjorde vi en stor enkätundersökning riktad mot besökarna på Trädgårdsrundan. Många ideella krafter åkte runt och intervjuade cirka 500 personer under tre dagar runt om i nordvästra Skåne. Vi ville veta hur besökarna tänkte kring våra nystartade evenemang och om vi var på rätt väg. Alla frivilliga som åkte runt och intervjuade fick även uppleva hur det var att besöka Trädgårdsrundan och deras tankar och idéer tog vi till oss och använde vid våra utbildningar och vid välkomnandet av nya trädgårdar. Vi intervjuade Hotellen inom regionen om hur beläggningen varit under Trädgårdsrundorna och alla trädgårdsägare som deltog i Trädgårdsrundorna fick rapportera in statistik på antal besökare vid evenemangen gjorde vi en ny undersökning på Trädgårdsrundornan och fick in 400 svar. Allt visade på hur uppskatta dessa evenemang är vilket gläder oss. Trädgårdsägarna skickade in sin besöksstatistik och vi såg att antalet besökare ökade. Även de tillfrågade hotellen redovisade en ökning av beläggningen. Evenemang 2012 ordnade vi EN Trädgårdsrunda. Åren därpå utökade vi med flertalet tematiska rundor och förlängde turistsäsongen från enbart juni till juni - oktober. Trädgårdsrundan, Rosrundan, Venrundan, Höstrundan samt Månskensrundan blev alla snabbt populära resmål. Underbara privata trädgårdar och handelsträdgårdar runt om i Nordvästra Skåne öppnar upp för allmänheten under vissa dagar. Det var ett unikt koncept! En chans att få kika in bakom staketet på riktigt. Vi finslipade evenemangen och gjorde bedömningsmaterial för att säkra kvaliteten på de medverkande trädgårdarna. Bedömningen görs av ideella personer i föreningen tillsammans med projektledaren. Alla nya trädgårdsaktörer blir även varmt välkomnade genom en nätverksträff där vi pratar om värdskap, logistik etc. Till besökarna tog vi fram Vett & Etikett i trädgården där man kan läsa om vad man ska tänka på vid besök i en privat trädgård. Vi vill visa på kvalité och vad vi står för. Rundorna hade i år, 2014, totalt besök och antalet trädgårdsaktörer i evenemangen ökade med 40 nya trädgårdar/företag. Mässor, utställningar och gröna föreläsningar För att synas och locka folk till vår region har vi deltagit i många trädgårdsmässor. Vi har synts på både små lokala mässor, men även på stora mässor som den Stora trädgårdsmässan i Älvsjö. Vi har även anordnat föreläsningar för allmänheten kring trädgård och byggt utställningar tillsammans med några av de företag som är medlemmar i vår förening.

5 Sofiero Den stora Trädgårdsfesten På Sofiero byggde vi 2013 upp två vackra visningsträdgårdar med hjälp av tre trädgårdsföretag. Två företag samarbetade och gjorde en utställning som de kallade Trädgård för den tålige och det tredje företaget gjorde en utställning som de kallade Trädgård för den otålige. Mittemellan utställningarna fanns vårt tält, där privata trädgårdsägare talade sig varma om trädgårdsregionen utökade vi och byggde upp en hel Miniträdgårdsrunda på Sofiero, där inte mindre än 8 små trädgårdar visades upp och bakom dessa stod 12 trädgårdsföretag som alla är med i föreningen. Alla trädgårdar var ca kvm stora och omgärdades av vita låga staket med vars en postlåda. Man kunde gå in i alla trädgårdarna. I vårt tält stod privata trädgårdsägare och pratade om hur det är att ha en öppen trädgård på Trädgårdsrundorna och gav även besökare lite tips och råd. Vi kallade utställningen för Välkommen in på en Trädgårdsrunda. Utställningen var väldigt populär och välbesökt. Det har varit ett stort nöje att få se hur personer växer tillsammans och gläds åt att få hjälpa varandra. Dessa utställningar har fört många företag samman och stärkt samarbetet i hela regionen. Detta har inte bara gett projektet ett stort marknadföringslyft utan även gett trädgårdsägaren/företagaren ett större självförtroende, gemenskap och glädje. Ett fantastiskt koncept för alla! Föreläsningar som allmänheten har kunnat gå på. Vi har anordnat detta i samband med Venrundan samt Tycho Brahes evenemang Sophies Skördedag och på så sätt fått en grön dag ute på Ven. En tradition som vi hoppas ska fortsätta efter projektets slut. Fredriksdal Rosdagarna I samband med Rosrundan och Rosdagarna på Fredriksdal 2013, byggde tre olika företag upp en utställning som vi kallade för Rosens historia. Små visningsträdgårdar visade varje tidsperiod och hur rosen senare kom till Sverige. Samtidigt visade vi en utställning där alla deltagande trädgårdar i Rosrundan presenterades och vi fick låna vackra rosbilder som var fotograferade av den kända trädgårdsfotografen Annika Christensen. En stor utställning på 300 kvm. Landskrona Trädgårdsgille, Höstträdgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar Älvsjö, Vår Trädgård Malmö, Lisebergs Trädgårdsmässa m fl. Vi har deltagit i många olika trädgårdsmässor. På mässorna har vi delat ut reklamblad som berättar om vår fantastiska trädgårdsregion, vi har spridit mappar fyllda med material från våra aktörer och vi har ivrigt berättat för alla som vill lyssna om vårt projekt och om våra Trädgårdsrundor. På mässorna i vår region har vi även lobbat för att få fler personer att delta i våra evenemang och på så sätt fått in nya spännande trädgårdsaktörer. Tycho Brahe Museet/ Renässans trädgården på Ven Ute på Ven har vi byggt upp en trädgårdsrunda tillsammans med öborna. Ett projekt som tagit mycket tid men varit väldigt roligt. Både år 2013 och 2014 har vi samarbetat med Tycho Brahe museet/renässans trädgården och lånat Tycho Brahe museet där vi anordnat föreläsningar i trädgårdens tecken. Sofiero 2014, Kika in bakom staketet

6 Utbildningar/Workshops Vi har anordnat ca 15 workshops med intressanta föreläsare. Vi har kompetensutvecklat våra trädgårdsaktörer och inspirerat dem till att bli bättre på att marknadsföra sig själva och sin verksamhet. Några exempel på Workshops är: Lär dig ljussätta din Trädgård Marknadsför din Trädgård Rosorna på Fredriksdal Välj och vraka frö, med Inger Palmstierna Om gräs och bambu, Mats Krook Bli bokningsbar med din trädgård Vi har dessutom ordnat Informationsträffar för nya medlemmar m m. Det har i stort sett varit fullsatt på våra Workshops. Externa föredrag Vi har åkt till högskolor, kommuner och företag och hållt föredrag om projektet, om trädgårdsturism och om vår fina trädgårdsregion. För t ex högskoleeleverna har det varit ett bra sätt att få lära sig om vikten av samverkan mellan företag, privatpersoner, kommuner etc. för att nå ett gemensamt mål, men även om nischturism och hur det ligger i tiden just nu, i synnerhet trädgårdsturism. Samverkan Alla våra Trädgårdsaktörer har hjälpt till att marknadsföra oss. En del har hjälpt till inom projektet, t ex med paketering, levererat kartor och trycksaker till framförallt bibliotek och Turistbyråer. Andra har varit med oss på mässor och talat sig varma om vår trädgårdsregion. Några har gjort enkätundersökningar under bl a Trädgårdsrundorna, men även under mässorna. Arbetsgruppen har varit en stor tillgång och har gjort mycket för projektet. Att starta en arbetsgrupp redan från början har visat sig vara ett mycket bra beslut. Vi har skapat en stabil samarbetsform för våra trädgårdsaktörer där vi har skapat ett brett nätverk och har hjälpt varandra med både stort som smått. En del företag har hittat varandra genom oss och påbörjat nya samarbeten. En del av de privata trädgårdarna har med vår hjälp blivit en del av Skånes bokningsportal för besökare (CityBreak) och på så sätt utvecklat sin trädgård till att bli en affärsmöjlighet. Samarbeten över gränserna Vi har haft nära samarbete med turistbyråerna och turistcheferna i nordvästra Skåne och har även haft glädjen att ha Familjen Helsingborg, Höganäs Kommun, Landskrona Stad/Ven/Renässans trädgården/ Tycho Brahe museet, Sofiero Slott & Slottsträdgård samt Fredriksdals Trädgårdar och Muséer som medfinansiärer genom hela projektet. En viktig del i vårt projekt har varit att föra en kontinuerlig dialog med dem under hela projekttiden. Vi har samarbetat med Nordic Travel och skapat trädgårdspaket på vår webbsida. Där har man enkelt kunnat boka hotell och B&B i samband med någon av Trädgårdsrundorna. Dessa paket har man även kunnat boka via Skånes webbsida för besökare. Vi har haft ett trevligt och nyttigt samarbete med andra Leaderprojekt i vår region: Mer än Golf Madarundan Kullaleden 2.0 Insjörikets Trädgårdsrunda från Göteborg är även de ett leaderprojekt. De fick stor inspiration av oss när vi träffades på Trädgårdsmässan i Göteborg. Vi har hjälpt varandra att marknadsföra varandras projekt och har bytt erfarenheter med varandra. Köpenhamns Universitets Landskapsarkitekter har inspirerats av vårt projekt och startade 2014 sin Have-runde på Sydsjælland, efter att ha varit i kontakt med oss och fått ta del av våra erfarenheter. De har även varit en stor marknadsföringskanal mot Danmark. Inspirationsresa Vi gjorde en inspirationsresa till Österlen sommaren 2014 där vi besökte trädgårdar och trädgårdsföretag. Flertalet nya kontakter knöts mellan våra medlemmar och de besökta ställena. Många blev inspirerade och fick nya idéer till sina egna trädgårdar. En glädjefull resa för många!

7

8

9 Marknadsföring I slutet av 2012 började vi bygga en helt ny webbsida med målet att bli en trädgårdsportal för allt kring trädgård i nordvästra Skåne. Det fanns en gammal webbsida för Trädgårdrundan, men den var svårnavigerad och hade få besök (1.889 unika besökare 2012). Besökstalet på den nya webbsidan gick snabbt upp och i slutet av november 2014 hade sidan unika besökare mellan januari-november. På kan man se alla trädgårdar som är med i Trädgårdsrundorna, läsa om alla roliga trädgårdsevenemang som pågår runt om i regionen, hitta butiker och handelsträdgårdar, läsa om alla mässor som vi deltager i. Besökaren kan boka Trädgårdspaket med övernattningar och få ruttförslag till trädgårdsrundorna, vilket är mycket uppskattat. Våra medlemmar kan även se och boka plats på alla de Workshops vi anordnar. Appen Trädgårdsrundorna 2014 utvecklade vi en app för Trädgårdsrundorna, där besökaren snabbt kan titta på alla deltagande trädgårdarna, få vägbeskrivningar, titta på bilder m m. Appen finns både till Android samt iphone. Appen är synkad med webbsidan, så om någon uppdaterar sina uppgifter om sin trädgård på webbsidan, blir det automatiskt ändrat i appen. Vi tror att appen är en bra sak och kan få in lite fler av den yngre besökaren. Vi tror att appen kommer få stor genomslagskraft om något år. Ett år är för tidigt att se utvecklingen av den. Facebook Vår Facebooksida har många följare och tack vare den har vi enkelt kunnat sprida information om oss och våra evenemang. Annonsering Vi har annonserat flitigt i både Trädgårdsmagasin samt dagspress. Inför 2013 års trädgårdsrundor annonserade vi i lokal press men även i de största trädgårdstidningarna som Allt om Trägård, Allers Trädgård, Hemträdgården och danska Allt om Haven. Inför 2014 års Trädgårdsrundor annonserade vi i alla stora dagstidningar från Södra Skåne till Kristianstad och upp till Göteborg. Vi har haft banners reklam på webbsidor både på privata bloggares sidor och på Höganäs Kommuns sida, Ängelholms Kommuns sida samt Båstad kommuns sida. Affischer, skyltar, foldrar, karta m m Vi har tagit fram mycket trycksaker som vi har spridit på mässor, i handelsträdgårdar, på bibliotek, Turistbyråer m m. Alla turistbyråer i hela Skåne har fått Trädgårdsrundornas karta och vi har även spridit den till en del stora städer såsom Halmstad, Göteborg och Stockholm. Den stora kartan för Trädgårdsrundorna trycktes i exemplar både 2013 och Kartan hade annonser från en del av de deltagande företagarna och dessutom stod det vilka trädgårdar som var handikappanpassade, hade fika, hur många parkeringsplatser som fanns etc. Vi var väldigt noga med hur kartan skulle se ut och tänkte utifrån en besökares synvinkel. Vi använde oss av våra utvärderingar för att göra kartan så bra som möjligt. Vi tog även fram ett utställarkit med vägskyltar, utställarbroscher, reklamblad, affischer, kartor etc. som vi delade ut till alla utställarna. Allt med vårt varumärke/ logga på. Mediakontakter Vi har jobbat hårt för att få en bra dialog med media och har lyckats få tidningarna att skriva många artiklar om både projektet, Trädgårdsrundorna samt om alla de vackra trädgårdar som finns i regionen. Antal unika besökare på Antal unika besökare på webbsidan , besökens fördelning besökens fördelning på hemsidan Ruttförslag Trädgårdsrundorna Broschen Våra evenemang Logga in Boka din resa Kartan trädgårdsrundorna Trädgårdsrundans Om Trädgårdsrundorna deltagares profilsida Startsidan Tips på Trädgårdar Trädgårdsrundans karta, nedladdningsbar Startsidan Om Trädgårdsrundan i juni Trädgårdsrundans deltagares foton Trädgårdsrundornas App, finns både på Google Play samt App Store. Appen har laddats ner totalt ggr mellan juni-november 2014 Trädgårdsrundans deltagarlista

10

11 Vad vi har uppnått Antal besök i trädgårdarna under Trädgårdsrundorna Antal besök i trädgårdarna Vi har under tre års tid byggt upp varumärket Skåne Nordväst Din Trädgård och ökat medvetenheten hos många om att Skåne Nordväst är en trädgårdsdestination att räkna med. Vi har nått ut till trädgårdsintresserade i både Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, vilket märkts bl a på de ökande besökssiffrorna i de privata trädgårdarna samt på trafiken på vår webbsida. Vi har förlängt Trädgårdssäsongen genom att arrangera evenemang från tidig vår till sen höst och har på så sätt lyckats locka hit fler besökare som har spenderat mer pengar hos våra trädgårdsaktörer, men även i hela regionen. Vi har ökat antalet besök i de privata trädgårdarna med över 50% under trädgårdsrundorna. Vi hade besök år 2012 och besök Vi har ökat antalet hotellnätter under Trädgårdrundan i juni. Enligt vår enkätundersökning 2013 svarade 46% av de deltagande hotellen att de hade en ökning av övernattande gäster, vilka inte var från nordvästra Skåne, jämfört med samma period året innan (2012). Flertalet av dessa gäster svarade att de skulle gå på Trädgårdsrundan. Under 2014 hade hotellen en 20% ytterligare ökning av sina hotellnätter. Genom projektet har flera nya småföretag utvecklats och vissa företag har även slåtts samman. En del privata trädgårdsägare har lärt sig genom oss hur man marknadsför sin trädgård och har insett möjligheten till att bli ett litet företag eller en större hobbyverksamhet. Många har skapat nya kontakter på våra träffar/workshops och inlett nya samarbeten då de förstått vikten av detta. Aktörerna har även fått mer kompetens kring trädgård/värdskap/företagsamhet/marknadsföring etc Vi har även lyft vår landsbygd genom Trädgårdsrundornas karta som besökarna har använt flitigt. Många har besökt/upptäckt platser som de aldrig varit på tidigare. Att berika vår region från storstad till landsbygd på detta sätt är fantastiskt! Varje trädgårdsägare har även sin historia bakom sin trädgård och om sin hembygd och berättar gärna detta för besökaren/turisten. Genom våra workshops kring marknadsföring och lönsamhet samt vår workshop tillsammans med Kullaleden 2.0 och Nordic Travel där vi jobbade för att få privata trädgårdar bokningsbara på citybreak har vi nu nått en stor milstolpe: Vi är först i Sverige med att få privata trädgårdar att bli bokningsbara, våga ta betalt och tro på sin produkt som en unik tillgång till vår region. Vi är väldigt glada och stolta och hoppas att fler trädgårdar kan erbjuda detta längre fram. Vårt resepaket tillsammans med Kullaleden 2.0 (Vandring längs med Kullaleden med besök i öppna trädgårdar vid leden) blev en av vinnarna i Familjen Helsingborgs exportmognadsprojekts tävling och fick åka med till Stockholm på Swedish Workshop. Där presenterade vi trädgårdsregionen för researrangörer från olika delar av världen. Vi fick sätta nordvästra Skånes trädgårdsregion på kartan och få nyfikna blickar från omvärlden. Vi ser med stor spänning fram emot framtiden för vår trädgårdsregion Månskensrundan Venrundan Höstrundan Rosrundan (endast 2013) Trädgårdsrundan Enkätsvar från Trädgårdsrundan 2013 Vi fick 9 av 10 poäng i snittbetyg av besökarna på frågan Givande evenemang. Enkäten visade även att varje besökare på Trädgårdsrundan spenderade :- under rundan och besökte i snitt 4 trädgårdar/dag. Ny webbsida lanserades december 2012

12 Trädgårdsrundorna vinnare av Guldkärnan 2014 Alla vinnarna av Guldkärnan Foto: David Back Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen har sedan 1966 delat ut Guldkärnan till människor och organisationer som har gjort något förtjänstfullt för området. Guldkärnan delas ut till Årets designer, Årets marknadsförare, Årets personlighet samt Årets Evenemang Trädgårdsrundorna blev nominerade i kategorin Årets Evenemang, tillsammans med Collector Swedish Open och Båstad Kammarmusikfestival. Det hölls en stor gala med prisutdelning på Helsingborgs Arena i början av oktober, där alla nominerade i varje kategori presenterades med en nomineringsfilm. Lyckan var total när Trädgårdsrundorna vann. Motiveringen från juryn var: För inspirerande gröna möten i trädgårdar och täppor som ger ambitiösa närodlare en ny chans att blomstra. Med sitt fräscha koncept lockar Trädgårdsrundorna besökare från många länder och bidrar till att hela regionen kan växa i ett fruktbart samarbete mellan privatpersoner och näringsliv. Ett stort erkännande för trädgård och hur viktigt det är för näringen i vår region! Det här blev möjligt genom vårt fantastiska samarbete med alla trädgårdsägare, alla deltagande företag och alla frivilliga krafter som har jobbat och kämpat för Trädgårdsrundorna sedan starten Men framförallt har detta blivit möjligt för att vi har varit ett leaderprojekt där vi har haft ekonomiskt stöd från EU:s jordbruksfond och arbetat enligt leadermetoden med samverkan, från företagare/privat person till den offentliga sektorn. Framtid Föreningen kommer nu fortsätta med projektets arbete med samverkan och träffar men framförallt med evenemangen Trädgårdsrundorna. De har en bra grund att stå på efter allt som vi har lyckats uppnå under denna tid som vi varit ett leaderprojekt. Vi önskar dem all lycka och tackar och bugar för en underbar tid med många lärdomar, nya kontakter och en stor portion kärlek till trädgård. Tillsammans blir vi starkare!

13

14 Ett Leaderprojekt som jobbat för att samla, utveckla och nyskapa hela Nordvästra Skånes trädgårdsdestination. Leaderprojektet Skåne Nordväst Din Trädgård arbetar med att SAMLA UTVECKLA NYSKAPA hela Nordvästra Skånes trädgårdsdestination

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Internet för turism & event

Internet för turism & event Internet för turism & event Hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring Anders Sjöberg Strategiförlaget Bok_ver_6.indd 3 2009-04-21 23:45:47 Fler exemplar av den här boken köpes

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer