En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare"

Transkript

1 N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska ges möjlighet att optimera processen utan att riskera att något körs sönder. Det kan jämföras med piloter som får öva i en flygsimulator, säger Mats-Ola Finn. Dynamiska matematiska modeller ersätter verkliga processdelar men servrarna ser likadana ut. SIDAN 4 S o m m a r s t o p p 2 E n s t o r r e s u r s 6 T i l l b u d i k o l a n l ä g g n i n g 1 0

2 Sommarstopp i järnmalmsverksamheten LKAB stoppar i princip hela järnmalmsproduktionen under fem veckor i sommar. Båda järnmalmsgruvorna och fem av sex pelletsverk stängs under juli månad. Det vi kommer att göra är att fortsätta bergförstärka bland annat på huvudnivå 1045 i Kirunagruvan, säger Anders Kitok, direktör för Mining. Sommarstoppet är en följd av den sjunkande efterfrågan på järnmalm men med hjälp av uppbyggda lager kommer LKAB att hantera planerade leveranser. Den plan som lades i november förra året följs fortfarande och kompletteras nu med planerna på sommarstopp. B å da j ä r n m a l m s g r u vo r n a st ä n g s Gruvorna i Kiruna och Malmberget stänger produktionen under fem veckor. Från och med vecka 12 kommer halva KUJ 1045 att bergförstärkas, det innebär att KUJ har halv produktion fram till semestrarna. Under semesterperioden stänger KUJ helt och bergförstärkningsarbeten genomförs, bland annat på huvudnivå VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Beslut om att satsa på omförstärkning av KUJ 1045 och produktionsområden togs under Låga leveranser under vintern/våren 2009 innebär reducerad kapacitet för KUJ. Genom att stänga av halva KUJ kan vi förstärka den andra halvan och vise versa. Vi kommer att klara av planerade leveranser och bygga upp rågodslager i Kiruna/Svappavaara/Malmberget, säger Anders Kitok. Två pelletsverk i Kiruna och ett i Malmberget stänger i fem veckor. Ett pelletsverk i Malmberget och ett i Kiruna stänger i åtta respektive tio veckor. Däremot kommer pelletsverket i Svappavaara att startas i slutet av maj och producera under Anders Kitok hela sommaren, med hjälp av personal från övriga pelletsverk. Personalen i dessa verk kommer att ha två semesterperioder. Vissa av vårens stopp i pelletsverken förlängs något, och genomförs med egen personal. Detta i syfte att spara pengar. I sådana här situationer gäller det att alla ställer upp och hjälper till och hittills har det gått bra, säger Anders Kitok. Lo g i st i k e n g å r Verksamheten på upplagen, järnvägen och i hamnarna är i gång hela sommaren dock i reducerad form för att transportera och skeppa järnmalmsprodukter. G e m e n s a m l e d i g h e t Att verksamheten stänger i fem veckor innebär också en enda semesterperiod på fyra veckor för merparten av personalen, från den 29 juni till den 27 juli. Sommarstoppet innebär också att LKAB inte har behov av semestervikarier. LKAB kan förutom det på detta sätt även minska på kostnader för energi, material och främmande tjänster. Redaktion: Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. En studie för nytt järnverk LKAB, Höganäs AB och StatoilHydro har nått en överenskommelse om att utföra en projektstudie för ett nytt järnverk utanför Trondheim i Norge. Projektet utreder möjligheten för framtida DRI-produktion av järn i Norge. I samarbetet förenas parternas teknologiska know-how dvs fördelarna med LKABs järnmalmspellets, Höganäs användning och försäljning av metallprodukter och StatoilHydros kompetens inom energiproduktion och gasförädling. Den tänkta lokaliseringen för verket är i anknytning till industrianläggningen på Tjeldbergodden söder om Trondheim, där man får god samverkan med befintlig infrastruktur såsom inkommande pipeline för naturgas, metanolfabrik och hamn. E tt m a r k n a d s o r i e n t e r at p r o j e k t m e d g o da m i l j ö l ö s n i n g a r En viktig anledning till placeringen i Tjeldbergodden är att man genom att använda naturgas kan minimera koldioxidutsläppen. Ambitionen är att projektera världens mest koldioxidneutrala DRI-anläggning, det vill säga ett järnverk som släpper ut så lite koldioxid som är tekniskt möjligt. Projektstudien baseras på en produktion på 1,6 miljoner ton per år, vilket skulle innebära cirka 2,2 miljoner ton DR-pellets som råvara, en produkt som är en av LKABs specialiteter. LKABs järnmalmspellets hör redan till de mest energieffektiva i världen tack vare magnetitmalmens förmåga att avge energi i pelletstillverkningen och våra långt utvecklade förädlingsprocesser, säger Lars-Eric Aaro, direktör för Teknik- och Affärsutveckling på LKAB. Marknaden för högkvalitativt järn ökar snabbt i huvudsak drivet av att det blir allt svårare att få tag på rent skrot. Stålmarknaden expanderar kraftigt, bara i Europa har ökningen under de senaste åren varit omkring 10 miljoner ton per år även om också denna marknad nu påverkas av krisen, säger Alrik Danielson, vd för Höganäs AB. Vi ser möjligheter för ett intressant industrisamarbete med LKAB och Höganäs AB och önskar bidra till att vidareutveckla gasbaserad industri i Midt-Norge, säger Einar Strømsvåg, direktör för Manufacturing inom StatoilHydro. Studien skall vara klar vid halvårsskiftet 2010 och kommer att ha en tredjepartskostnad på totalt 12 MNOK. Pas s a n d e pa rt n e r s Alla tre parter är teknikledande inom sina respektive områden. LKAB är världsledande inom DR-pellets samt har en mycket effektiv logistik mellan Kiruna och Tjeldbergodden. Höganäs AB är teknik- och marknadsledande inom metallpulverindustrin med kunder i 65 länder och arbetar med processer som gör det möjligt att ersätta skrot med DRI för framställning av stål. StatoilHydro har lång erfarenhet av utveckling och drift av olje- och gasbaserad industri med stort fokus på energieffektiva och miljövänliga lösningar.

3 I kontrollrummet styrs KK4-processerna skarpt P r o j e k t i n f o r m at i o n Simulator optimerar processen KA3/KK4:s kontrollrum har kopierats och byggts upp på nytt i rummet bredvid. Vi har skapat en operatörssimulator som i stort sett är identisk vad gäller hantering, funktion och gränssnitt, säger Mats-Ola Finn. Mats-Ola Finn Projektet är initierat och finansierat av FoU och har pågått i två år. I projektet ingår både operatörer, processingenjörer och automationsingenjörer från KA3-KK4. Genom detta underlättas framtida förvaltning och underhåll av simulatorn. Projektet klarar i stort både budget och tidplan och överlämnas till Mining i slutet av mars i år. Systemägare blir cpkf, Nils Thuuri. All modellutveckling har Optimation AB i Luleå utfört. Kopian av styrsystemet, ITS, levererades av ABB i Oslo. Simulatorn som kallas LOTC-1 (LKAB Operator Training Centre-1) ska användas för att ge operatörerna möjlighet att optimera processen utan att riskera att något körs sönder. Det kan jämföras med piloter som får öva i en flygsimulator, säger Mats-Ola Finn. Tid och miljö är identisk och scenarier ska byggas upp för att möjliggöra till exempel träning av uppstart och stopp av hela verk eller enskilda processavsnitt så friktionsfritt som möjligt. Med hjälp av simulatorn är det också enklare att hitta fel i systemet som annars hade tagit tid från processen. Det är bra att få öva på sådant som inte får gå snett. Man får möjlighet att fräscha upp minnet. Det ger en ökad trygghet och risken för felhantering i den riktiga processen minskar ju mer övning man får, säger Mats-Ola Finn. O p t i m e r a d e k ö r n i n g a r En operatör kan nu testköra en sekvens i simulatorn för att sedan köra sekvensen på riktigt. I simulatorn kan man krascha systemet utan några konsekvenser. Det gör att operatörerna kan lära sig hur mycket de kan pressa systemet och det blir på det sättet enklare att veta var gränserna går. Vi hoppas kunna öka produktionen på det här sättet, även om det är väldigt svårt i det här läget att säga hur stor en produktionsökning kan bli, säger Mats-Ola Finn. Operatörerna ska hela tiden sträva efter att ha ett jämnt flöde i processen och till sin hjälp har de en simulatorhandledare som är en rutinerad operatör. H a n d b o k g e r v ä g l e d n i n g Simulatorn är en ett-till-ett-kopia och består av datorer som simulerar alla processer, som band, pumpar, kvarnar och rullkretsar. Simulatorn består av ett styrsystem, Industrial Training Simulator (ITS), och dynamiska matematiska modeller av processen (i stället för verkliga processdelar). Styrsystemet ITS är en kopia av ABB 800xA som är det verkliga styrsystemet i KA3-KK4. ITS är länken mellan operatör och process i simulatorn. Simulatorn överlämnas till Mining med ett antal strategiska scenarier samt en manual för hur arbete och träning i simulatorn bör bedrivas. Vi samarbetar med Institutt For Energiteknikk, IFE, i Norge i arbetet med träningsscenarier, säger Mats-Ola Finn. IFE har stor erfarenhet av operatörsträning och simulatorteknik, speciellt inom kärnkraft och off shore. Samarbetet med IFE ska resultera i effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och instruktiva träningsscenarier och allt eftersom systemet körs kommer dessa att sparas i ett bibliotek. En operatör med erfarenhet kan testa sig fram genom olika scenarier, medan en helt ny operatör ska följa en guide, säger Mats-Ola Finn. F r a m t i d e n s m ö j l i g h e t e r Även på andra ställen inom LKAB har simulator-tekniken använts. Till exempel kördes flotationen i Svappavaara mot en simulator redan före start. Där avlusade man styrsystemet på fel, vilket gjorde att uppstarten gick smidigare än vad det annars hade gjort, säger Mats-Ola Finn. Mats-Ola Finn hoppas att LKAB i framtiden ska kunna utveckla sin simulator-teknik för att i förlängningen kunna simulera kvalitetsparametrar. Det kan vara till exempel att plocka fram temperaturen på olika punkter i Kiln (pelletsugnen). Drömmen vore att kunna ställa in systemet som en farthållare med slutproduktens kvalitetsparametrar som börvärden och att systemet själv gör inställningarna så optimala som möjligt. Men dit är det ännu långt, säger han. O p e r at ö r s st ö d Simulatorn är en kopia av styrsystemet och består av datorer som simulerar alla processer Olika former av beslutsstöd och överordnad reglering kan utvecklas med processmodellen som grund. Exempel på funktioner: Visualisering av processtillstånd Virtuella mätpunkter Prognosverktyg Modellbaserad reglering Utveckling och test av expertsystem Operatörsträning av extrema situationer, typ nödlandning Operatörsträning av processtart och stopp Logistik produktbyte Trimning av reglerkretsar Start och stoppsekvenser Programmering styrsystem HMI och operatörsbilder

4 Lågkonjunkturen från den ljusa sidan Det kan vara svårt att se det positiva i allt elände, när efterfrågan på Tommy Fors och Marie-Louise Fors järnmalm sjunker, verken stänger och visstidsanställda tvingas gå. Men det finns ändå åtgärder som visat sig slå mycket väl ut både för LKAB och för den enskilde. LKAB beslutade tidigt att personal vid arbetsplatser vars produktion stoppades skulle placeras i en så kallad resursstyrka. Personalen, som till att börja med tillhörde främst MK3 och verken i Svappavaara, fick med kort varsel veta att de kunde komma att hamna på annan ort och på en helt annan arbetsplats. Nu startade ett krävande arbete för Personalavdelningen att hitta passande arbetsplatser till alla. Målet var att försöka ge alla så kort resväg som möjligt i kombination med att kompetensen skulle matchas mot behov. Det visade sig att personalen var efterlängtad och deras kompetens likaså. Roger Bergman Roger Bergman arbetade i MK3 som operatör och hade just gått på ledigvecka när han fick besked om att han skulle börja jobba som elektriker i BUV. Jag har arbetat som elektriker både hos LKAB och för entreprenörer, det kändes därför naturligt att gå tillbaka som elektriker när verket skulle stängas, säger han. Jag ser det här som en möjlighet att prova och se något nytt även om jag har arbetat som elektriker tidigare. Det är klart att det är trist att det är påtvingat, men det är mycket bättre än att få sparken, säger han. Roger Bergman menar att det är bra att få bättre kontakt med andra avdelningar. Det underlättar säkert i mitt vanliga jobb att vi känner varandra och hade varit intressant att vara på andra ställen också, säger han. Linda Häggblad Linda Häggblad, produktionschef för resursstyrkan i Malmberget, förklarar att det av praktiska skäl inte har varit möjligt att flytta på folk, man har försökt hitta den bästa och smidigaste lösningen för både LKAB och medarbetarna. Det är klart att om någon misstrivs försöker vi ordna det, säger hon. Som produktionschef har Linda Häggblad kontakt med alla Malmbergsanställda som placerats i resursstyrkan och ordnar med både det administrativa och det praktiska. Det var mest jobb i början när vi skulle få allt att fungera, men efterhand har det börjat flyta på bättre. Det har absolut inte varit helt problemfritt, men vi försöker att lösa problemen allt eftersom. Den personal som har hamnat i resursstyrkan har inte förlorat något ekonomiskt på förändringarna och det har ordnats med transport för dem som nu pendlar från Svappavaara-hållet. Några bodde redan i Malmberget och fick närmare till jobbet i och med förändringen. Tommy Fors, som annars arbetar på driften i pelletsverket i Svappavaara, trivs. Det är trevligt här, en annan miljö, vi är rätt vana vid att skruva i gamla och rostiga grejer. Här är allt nytt och ljust. Gruppen med personal från Svappavaara har hållits så gott som intakt, vilket både har fördelar och nackdelar. Det hade varit bra att blanda ihop oss med några Malmbergsbor för att få möjlighet att byta lite kunskap och erfarenhet med varandra. De hade lärt sig mycket av oss, säger Jan-Roger Eriksson och skrattar. Totalt sett har allt gått bra och smidigt, säger Per-Anders Johansson. Vi har blivit väl mottagna här och en stjärna vill vi skicka till Elisabeth på förrådet för att det har fungerat så bra med material och verktyg, säger Marie-Louise Fors, mekare nu, driftare till vardags. forts. Resursstyrkan från Svappavaara

5 fortsättning från sidan 7 Solveig Danskog Solveig Danskog, chef för pelletsverken i Malmberget håller med. De har rätt i att vi kan lära av varandra. Vi har fått en del tips om hur man kan göra saker annorlunda och det har resulterat i ett antal förslag. Men det hade varit ännu bättre om vi hade kunnat mixa personalen mer, säger hon. Solveig Danskog är ändå nöjd. Det som har slagit mycket väl ut är att all personal som vi har fått hit genom personalstyrkan är otroligt kompetent och jag är så nöjd med hur det här har fungerat, säger hon. Personalen i resursstyrkan kommer att få stanna tills verksamheten på deras ordinarie arbetsplatser återstartas. Enligt plan ska verken i Svappavaara starta produktionen i slutet av maj. MK3 ska köras under våren, definitivt beslut om tidpunkt kommer att tas inom kort. Kick Off för årets miljöarbete LKAB har som de flesta säkert känner till ett miljö- och energicertifikat enligt ISO respektive SS Med certifikatet följer en rad krav och åtaganden. För att kunna leva upp till de ställda kraven i standarderna krävs att vi arbetar systematiskt och strukturerat, säger Malin Fors, miljö- och energikoordinator. Malin Fors Yttre Miljö har därför byggt upp en struktur för hur ledningssystemet skall förvaltas. Den ska stödja och samordna olika verksamheter i arbetet mot ständig förbättring. Malin Fors har till uppgift att förvalta och samordna alla aktiviteter i ledningssystemet. Många av arbetsuppgifterna som ska utföras sker på verksamhetsnivå, varför det finns en eller flera lokala kontaktpersoner strategisk utsedda inom varje verksamhet. För att komma igång med ett aktivt och löpande miljö- och energiarbete under 2009 bjöds dessa kontaktpersoner in till en kick off i Besöksgruvan i Kiruna. Responsen vi fick var mycket bra. Det var viktigt för oss att träffas för att ge alla en förståelse för helheten av ledningssystemet och för att skapa ett forum för kontakter och diskussioner, säger Malin Fors. Förra året identifierade Yttre Miljö ett stort behov hos verksamheterna av ett operativt stöd i dessa frågor. För att ledningssystemet ska fungera krävs det att miljö- och energiarbetet är integrerat som en del av det dagliga arbetet. Yttre miljö och Malin Fors har därför en viktig roll i att stödja och hjälpa verksamheterna i de uppgifter som LKAB har åtagit sig att utföra i och med standardens krav. Vi har under 2008 arbetat hårt för att ta fram bra verktyg och det har resulterat i miljö- och energiböcker som redan har fått stor genomslagskraft i verksamheterna. Det är riktigt positivt, säger Malin Fors. Malin Fors och Joel Grauman, som anordnade träffen var mycket nöjda efteråt. Årets kick off var den första av flera återkommande träffar där vi samlar alla kontaktpersoner och går igenom vad som ska göras för att få behålla certifikatet. Det är viktigt att alla känner ett stöd i sitt miljöarbete och att vi på Yttre Miljö inte förutsätter att verksamheterna ska kunna utföra allt på egen hand, säger Malin Fors.

6 10 11 Ordning och reda minskar brandrisken i våra verk Att kvarlämnat brännbart restmaterial utgör en brandrisk speciellt i våra heta processer vet vi alla. Likaså att defekta brandposter, utrullade brandslangar etc fördröjer och försvårar släckningsinsatser. Kolanläggningarna ställer speciella krav vad gäller brandsäkerhet. Kolet är givetvis brännbart men kan också i finmald form med rätt luftinblandning vara explosivt. Ytterligare en brandsäkerhetsaspekt med kol är risken för självantändning. Sammantaget innebär detta att kolanläggningarna måste hållas fria från spill- och dammansamlingar. Ett exempel på riskerna i våra kolanlägningar är, brandtillbudet vi hade i för några veckor sedan i KK2. Ett par kvarlämnade provuttagssäckar med finkol hade då självantänt och vi hade en begynnande glödbrand, säger Joakim Palm, Produktionstekniker i KK2 och KK3. Joel Lantto, Peter Kemi och Joakim Palm i kolanläggningen där glödbranden ägde rum. Branden upptäcktes av mekanikerna Peter Kemi och Joel Lantto. Vi letade efter en blåsfläkt som skulle repas. När vi kom in i kolanläggningen tyckte jag att det luktade bränt och vi upptäckte då att det var från kolhögen det luktade, säger Joel Lantto. Jag visste att det var allvarligt men att jag själv inte hade kunskap om hur släckningen skulle gå till och larmade därför kontrollrummet. Kontrollrummet larmade i sin tur driftpersonalen och Joakim Palm. De kunde konstatera att det inte hade hunnit bli någon brand och kunde tillsammans släcka det glödande kolet. Själva släckningsarbetet är viktigt att det görs rätt och det är inte bara att spruta på vatten som när något vanligtvis brinner. Finmalet kol måste fuktas i ett lugnt tempo. Gör man det för snabbt kan kolet virvla upp och det kan skapas en explosiv blandning, säger Joakim Palm. Den här gången gick släckningsarbetet bra, mycket på grund av ett korrekt tillvägagångssätt från flera personer. Vad vi måste lära oss från det här är att det är otroligt viktigt med ordning och reda. Lämna aldrig kvar en hög med kol och annat lättantändligt där det inte ska vara, säger Joakim Palm. L K A B I N T E R N A R B E T S M A R K N A D F ö r r å d s a r b e ta r e till PIU Malmberget. Som förrådsarbetare arbetar Du med hög tillgänglighet, du kommer att tillhandahålla förrådsmaterial till beställare. I arbetsuppgifterna ingår bl a, behandling/arkivering av beställningar, ankomstrapporter och fraktsedlar, uppackning och utlämning av förrådshållen material, etc. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Körkort klass B. Vi söker Dig som har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna kombinerad med god företagskännedom och datorvana.vi förväntar oss att du är noggrann och serviceinriktad. Ytterligare information får Du av Britt-Inger Bylund, tel Välkommen med Din intresseanmälan till Ingvar Ömalm, T- huset via brev eller e-post senast den 16 mars. U n d e r s k ö t e r s k a till Medicinska Företagshälsovården i Kiruna. Vår undersköterska kommer snart att gå i pension och vi söker därför en ersättare. Undersköterskan på Företagshälsovården har hand om Hälsans reception, utför självständiga undersköterskeuppgifter och är F R I T I D N o b e l r u n da n arrangeras torsdag 19/3 vid Kaptensgården. Barnen startar gemensamt och åker 3 km. Anmälan senast måndag den 16/3. Vuxna åker stödfunktion till övrig medicinsk personal på Hälsan. I arbetsuppgifterna ingår därför, telefonrådgivning, tidsbokning, provtagning, hörselkontroller, omläggningar, spirometriundersökningar, blodtryckskontroller samt vissa administrativa arbetsuppgifter. Du som söker tjänsten är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom vården och eftersom du är vårt ansikte utåt, är det viktigt att du tycker om att möta människor både personligen som i telefon. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du är flexibel och kan gå in och stödja andra i deras arbete vid behov. Eftersom vår journalhantering och tidsbokning är datorbaserade, behöver du ha en viss vana från datorarbete. Arbetet är förlagt till dagtid. Ytterligare information om tjänsten får du av Johanna Nordin, telefon 1390 eller av Ture Aspehult, telefon Välkommen med din intresseanmälan via brev eller till Personalrekryterare Ingvar Ömalm, T-huset, Malmberget, senast den 20 mars. Fler annonser, se Insidan respektive LKABs hemsida 20 km med start allt går i klassisk stil. Vuxna anmäler sig på startplatsen en timme före start. Välkommen till en trevlig skidtävling! LKAB Fritid TA C K Ett stort tack till arbetskamrater och arbetsledning i Kiruna för presenterna jag fick vid min avgång med pension från LKAB. Lars Aili Jag vill tacka Rasladdarna i Malmberget för blommor och den fina presenten ni uppvaktade mig med i samband med att jag bytt arbetsuppgifter. Jag har haft sex fantastiska år tillsammans med er! Ett bättre gäng står inte att finna på denna jord. Var rädda om er och titta in på en kaffe nån gång! Kjell Harnesk Ett riktigt stort tack till alla för uppvaktningen i samband med min 50-årsdag. Lars Strand Ett stort tack till alla för blommor och presenter i samband med min 60-årsdag. Gerhard Strande Ett stort tack till arbetskamrater och arbetsledning för blommor och presenter vid min pensionering. PS! Tack lag 1 för kidnappningen, jag blev verkligen tagen från pottan. Bo Olofsson Tack för uppvaktningen i samband med min pensionering. Jan-Erik Hallsius Jag vill tacka för presenter och uppvaktning vid min pensionering. Ingemar Hjerpe Ett stort tack till er alla för besök, telefonsamtal, blommor och presenter under min sjukdomstid. Kenneth Johansson

7 12 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. februari Ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 8 mars F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KK SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till Upplag R Å M A L M ( k t o n ) 10 Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. februari) 93,9 % 90,3 % KO M M E N TA R E R, v e c k a 9 10 ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) 10 5 Norra: Råmalm: -37, lastplatsbrist. KK2: -11, produktbyte samt byte grizzlygaller. KK3: 0. KK4: -3, produktbyte. Svp: 0. Rågods MK3: -3, rågodsbrist. Södra: Råmalm: -12,7, långa bärvägar, lastplatsbrist, fullt framåt, kört till nivå 300 samt ut på upplag. MAF: +0,6, rågodsbrist, byte filterduk, bandskada 02TR010. MPBO BUV: -11,1, överkörning slurry i filterdelen, lagerbyte 23TR019, transformator slogs ut och orsakade strömavbrott. MPBO MK3:

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKABs Bergarbetarutbildning har utformats i ett bra samarbete mellan linjen och företagets stödfunktioner. Sedan i höstas

Läs mer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer N R 1 2 9 1 6 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer högre och högre krav på kompetens. Tord Åhl och Mikael Strömbäck

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dammsugare och dyslanstvätt Kenneth Strande arbetar med MK3:s rökgasrening. Genom flera olika förslag har han skapat

Läs mer

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Beslut för framtiden En ny huvudnivå ska anläggas i SIDAN LKABs järnmalmsgruva i Kiruna. Den kommer att ligga på

Läs mer

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser N R 1 2 0 1 0 2 2 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser ljust på framtiden. Marknaden förbättras, både i Europa,

Läs mer

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen N R 7 2 0 0 8 11 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kulor från KK4 Långfredagen 2008 var en historisk dag. Då producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna.

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Slam förstör pumparna

Slam förstör pumparna N R 9 2 0 0 9 8 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Slam förstör pumparna Slam förs av naturliga orsaker med gruvvattnet till bassängerna och pump stationerna. Det är hanterbart

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter är

N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter är N R 6 2 0 0 8 2 8 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Resursstyrkan De är flexibla som få och stortrivs. Nya arbetskamrater flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 N R 1 2 0 0 8 1 8 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 SIDAN nu har summerats visar det sig att en rad fina resultat åstadkommits.

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt-

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Flotationen klar 21 maj invigs den nya flotationsanläggningen i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- SIDAN

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Gymnasiearbete - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Bakgrund Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med N R 5 2 0 0 8 1 4 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och

LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och N R 2 0 2 0 0 8 1 9 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och ståt invigdes juvelen i kronan, KA3/KK4 i somras. I november bjöds

Läs mer

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning N R 1 6 2 0 0 8 2 4 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning av Svappavaara lossningscentral genomförts. Anledningen

Läs mer

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna N R 11 2 0 0 9 5 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna visar att ny bebyggelse bör placeras längre västerut. Området

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj.

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. N R 5 2 0 1 0 2 1 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. Två personer omkom i samband med byggjobb på den nya huvudnivån.

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med

Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med N R 6 2 0 1 0 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med 6 familjer från att trivas, umgås, tävla, lyssna på bra musik och heja

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB N R 1 2 2 0 0 9 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB 3 och vi har fått in fler order och förfrågningar än på

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Nu är det på riktigt, säger LKABs tf VD Lars-Eric Aaro. Här tillsammans med infrastrukturministern Åsa Thorstensson som invigde bygget.

Nu är det på riktigt, säger LKABs tf VD Lars-Eric Aaro. Här tillsammans med infrastrukturministern Åsa Thorstensson som invigde bygget. N R 1 4 2 0 0 9 11 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bygget av nya järnvägen invigt Den nya järnvägen blir det hittills största projektet i Kirunas samhällsomvandling,

Läs mer

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta N R 1 9 2 0 0 9 4 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta sektioner som ska tas i drift under 2010, efter

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

på 60 dagar? Klarar du att bestiga Start: 27/4 Målgång: 25/6 2012 Skapa aktivitet på arbetsplatsen! arrangör av aktivitetstävlingar!

på 60 dagar? Klarar du att bestiga Start: 27/4 Målgång: 25/6 2012 Skapa aktivitet på arbetsplatsen! arrangör av aktivitetstävlingar! Hela denna bilaga är en annons från tappa.se Klarar du att bestiga Mount Everest på 60 dagar? Start: 27/4 Målgång: 25/6 2012 Skapa aktivitet på arbetsplatsen! Tappa.se är Sveriges största arrangör av aktivitetstävlingar!

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

6-7. Jämställd utveckling LKAB har av tradition varit en manlig arbetsplats, men för

6-7. Jämställd utveckling LKAB har av tradition varit en manlig arbetsplats, men för NR 7 2010 10 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Jämställd utveckling LKAB har av tradition varit en manlig arbetsplats, men för varje år som går blir bolaget allt mer jämställt. Faktum är att

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

År 2016 är ett högst händelserikt år för vårt företag, med många fina projekt på gång för att ta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering.

År 2016 är ett högst händelserikt år för vårt företag, med många fina projekt på gång för att ta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering. 2016-05-18 Om Delsbo Candle I Delsbo i Hälsingland har vi gjort ljus i många år. År 1944 startade Joel Öhrn ljusproduktion under namnet Norrländska Ljusstöperiet. År 1959 köptes företaget av Liljeholmens,

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer