Finn din egen motivation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finn din egen motivation"

Transkript

1 Bild 1 Tobaksfri skoltid - Kraftsamling rökfria skolgårdar Bild 2 Finn din egen motivation Bild 3 Tobak är en global katastrof Var sjätte sekund dör någon av tobak. Förra århundradet dog ca 100 miljoner människor av tobak Detta århundrade beräknas antalet döda av tobak bli en miljard År 2030 beräknar man att 8 miljoner kommer att dö av tobak/år och 80% av dessa i låginkomstländer.

2 Bild 4 Andel rökare i världen - trenden är uppåtgående > 50% Kvinnor > 10 % Män > 50 % Bild 5 Tobaksodling avskogning erosion förgiftat grundvatten förgiftad jord urlakad jord luftföroreningar Bild 6 Barnarbete och hälsoproblem Ca barn arbetar i tobaksodling i Brasilien. 48 % av tobaksodlarnas familjemedlemmar i Brasilien lider av hälsoproblem pga. av kontakten med bekämpningsmedel och av nikotinet i tobaksbladen WHO / Christian Aid

3 Bild 7 Tobaksindustrin Det skulle ta den brasilianske tobaksodlaren 6 år att tjäna vad direktören på BAT (British American Tobacco) tjänar på en dag eller 2140 år att komma upp i hans årliga lön. WHO & Christian Aid Bild 8 Tobak är ett mycket stort hot mot ekonomisk utveckling i fattiga länder. Tobakskonsumtionen ökar mest i utvecklingsländerna med enorma hälsokonsekvenser Tobaken kostade världsekonomin ca 200 miljarder $ i slutet av 80-talet och har nu ökat till mer än det dubbla Världsbanken Bild 9 Då man säljer en produkt som dödar minst en av två brukare när den används på avsett sätt... gäller det att sälja på attraktiva värden, i tiden talet

4 Bild 10 Då man säljer en produkt som dödar minst en av två brukare när den används på avsett sätt... gäller det att förpacka den rätt 2010-talet Bild 11 Förbud men det finns kryphål Bild 12 Paketdesign Superslims Europa Sverige Webben

5 Bild 13 Produktplacering t ex på film Sigourney Weaver spelar forskare i Avatar och röker på arbetsplatsen i nästan varje scen Bild 14 Chattforumskonversation För det första: VET NÅGON OM DET FINNS LAKRITSCIGG? D: Vad tycker ni om till exempel Black Devils vanilj/chokladcigg? Eller har ni testat andra roliga smakar som var nice? Själv tycker jag att chokladciggen är goda, medan vaniljen smakar skit. Menthol/mint är lite roligt också så diskutera gärna olika märken på det osv. Menthol är bara till för kärringar! Nej, jag vet inte riktigt, menthol är ju inte riktigt samma grej, men jag brukar köpa det iaf om det inte finns fresh, vilket suger. Jag brukar doppa mina i blod.. Marlboro Fresh är sjukt goda. Black Devil är ganska äckliga, choklad funkar ibland. Men skulle aldrig palla röka dem hela tiden. Håller med, men jag ska gå och köpa cigg nu och affären i mitt lilla samhälle har inte fresh ): Finns det några andra som är okej som brukar finnas överallt? Varför finns det inte fler roliga smaker i sverige för? D: Jag skrattar alltid när jag röker hasch, det är en rolig smak! Bild 15 Sponsring

6 Bild 16 Solstickepriset Anders Karlberg Årets solsticka 2009 Lars Bratt, grundare av Klassmorfar, har tilldelats 2010 års Solstickepris, kr, med motiveringen för ett initiativ i Barnkonventionens anda genom att som Klassmorfar och vuxen förebild finnas till hands för barn i skolan, stärka deras självkänsla och sociala kompetens och förbättra undervisningsklimatet års Solstickepris, kr, till H.M. Drottning Silvia, med motiveringen För en unik och självuppoffrande gärning att stödja utsatta barn och gamla. Bild 17 Rökning som hälsoproblem Fler än människor dör varje år i Sverige p.g.a. rökning Mer än 200 dör av passiv rökning Orsakssamband med 58 sjukdomstillstånd i alla organsystem. Flest dödsfall i hjärt- kärlsjukdom Varannan rökare dör i förtid. Rökare förlorar 8 10 år av förväntad livstid Bild 18 Rökningens hälsoeffekter på unga Tröttare och hängigare Infektionskänsligare Oftare förkylda Halsinfektioner hänger kvar längre Vanligare med astma Vanligare med depressioner och ångest

7 Bild 19 Vattenpipa Härstammar från Kina, Indien, Persien, Turkiet och övriga Mellanöstern Från början röktes ren tobak. Smaksatt tobak vanligare fr o m 1990-talet Water pipe Narghile Shisha Goza Hookah Hubble bubble Bruket startade bland vuxna män. Under de senaste 2-3 årtiondena allt vanligare att kvinnor och unga röker vattenpipa ~ 100 miljoner människor röker vattenpipa dagligen Bild 20 Vattenpipa Vattenpipa minst lika skadligt som annan rökning ~ lika mycket nikotin, ~4 ggr mer kolmonoxid, smittspridning Det är svårt att veta vad man röker; om tobaken i vattenpipan innehåller nikotin eller inte Vattnet har ingen renande effekt; det kyler röken vilket kan underlätta att dra ner röken djupare hålla kvar längre Kolen eller trästickor som används för att hetta upp tobaken ökar hälsoriskerna eftersom även röken från dessa innehåller kolmonoxid, metaller och cancerogena ämnen Den passiva röken innehåller både rester från tobak och bränsle Bild 21 Snus Fuktsnus har funnits i Sverige sedan 1800-talet. - Stor utveckling av nya produkter - Design och portionssnus

8 Bild 22 Innehållet i snus Snus innehåller drygt kemiska föreningar, t ex: Nitrosaminer Arsenik Krom Bly Kvicksilver Nikotin Obs: Högre nikotinhalt i snus än i cigaretter Bild 23 Snusets hälsokonsekvenser? Ökad risk för: Tand- och slemhinneskador Cancer i bukspottskörtel Blodtryckssjukdom Dödlig hjärtinfarkt och dödlig stroke Fetma Fosterdöd och andningsuppehåll hos spädbarn Indikation på ökad risk för: Diabetes, metabolt syndrom Cancer i matstrupe och magsäck För tidig födsel Påverkan på fosterhjärnan Saknas vetenskapligt stöd för att snus hjälper rökare att sluta röka Bild 24 Vad kostar rökningen? Rökningen kostar samhället > 30 miljarder kronor per år Tobaksskatten 9 miljarder Sjukvårdskostnader: 2,5 miljarder Produktionsbortfall: 6,8 miljarder Sjukskrivningar: 21 miljarder

9 Bild 25 Röken är oerhört giftig Kolmonoxid Bilavgaser Kadmium Tungmetall Butan Tändargas Aceton Nagellacksborttagningsmedel Glykol Kylarvätska Toluen Lösningsmedel Vätecyanid Gift vid avrättning Fenol Desinfektion Metan Sumpgas Ammoniak Gödsel Vinylklorid Plasttillverkning Arsenik Dödligt gift Hexamin Tändvätska Nikotin Insektsgift Formaldehyd Konservering Metanol Raketbränsle och över 7000 andra ämnen socker Dämpar nikotinsmak kakao Vidgar luftrören mentol Bedövar strupen Bild 26 Bild 27 Nikotinreceptorer med positronkamera Icke-rökares hjärna i genomskärning Rökares hjärna i genomskärning Det röda är nikotinreceptorer. Suget efter nikotin (och alkohol, om man har börjat dricka) ökar kraftigt

10 Bild 28 Nikotin och alkohol samverkar Båda påverkar dopaminnivåer Mer än 85 % av alla alkoholister är tobaksberoende Den nyktre alkoholisten har ökad återfallsrisk vid fortsatt tobaksbruk Den som slutat med tobak, har ökad återfallsrisk i samband med alkoholdrickande Snusande 15-åringar dricker mer alkohol än andra jämnåriga Bild 29 Nikotin och andra droger - individuella, sociala, genetiska och kroppskemiska förklaringar Nikotin ökar benägenheten att bli beroende av andra droger som alkohol, amfetamin och kokain Mycket vanligare att rökande ungdomar använder cannabis/marijuana Legala droger kan fungera som inkörsport till illegala droger med cannabis som inkörsport till andra En ökad användning av cannabis ses Bild 30 Då jag gick i 9:an Favorit TV-program och bästa musiken En kompis som gjorde intryck Tobak och sånt då En vuxen som betydde något

11 Bild 31 Likheter och skillnader med att vara tonåring då du var det och hur det är nu för dagens tonåringar Egenskaper hos den vuxne du mindes Bild 32 Ungdomstiden Då Kort period Homogen värld Tydlig identitet Kollektiv socialisation Tydliga gränser Nu Lång period Heterogen värld Otydlig identitet Individuell socialisation Otydliga gränser Bild 33 Även om väldigt mycket har förändrats omkring oss är känslorna under tonårstiden fortfarande väldigt mycket desamma.

12 Bild 34 Olika problem hänger samman hos unga Tobak är oftast en del av en större problematik Hos rökarna är det vanligare med fysiska och psykiska hälsoproblem samt fler riskfaktorer för ohälsa T ex: Skolmisslyckanden, vantrivsel, skolk, berusningsdrickande, drogmissbruk, sexuellt risktagande, normbrott, kriminalitet Bild 35 Självkänslan det vi tänker om oss själva, styr vår resväg. Självkänslan bestämmer vår framtid. Barn- och ungdomspsykiater professor Marianne Cederblad Bild 36 Rökfria skolgårdar? Hur efterlevs lagen om rökfria skolgårdar? Av elever på högstadiet och gymnasiet uppger: 79 % att rökning sker på skolgårdar 94 % att det röks inom gymnasieskolan 19 % att de vuxna inte ingriper om det röks på skolgården 41 % att skolpersonal röker på skolans område 26 % att andra vuxna röker på skolans område Källa: Statens folkhälsoinstitut, Nilsson M, Tonåringar om tobak kunskaper, vanor och attityder, 2010

13 Bild 37 Rökfria skolgårdar? Det är vissa lärare som går förbi och leker att dom inte ser, för dom orkar inte säja till. Sen är det vissa som Tja, hur är det? Typ bara sitter bredvid en när man röker och så där. Vissa bryr sig inte, skiter i det. På nåt sätt känns det konstigt att dom inte bryr sej. Då skiter dom nog i resten också, det känns typ så. (Kille 15 år) Bild 38 För att lyckas minska ungas tobaksbruk behövs bredd och helhet i arbetet på alla nivåer Den unga människan blir inte rökare i ett vakuum utan i ett socialt sammanhang På övergripande samhällsnivå t ex aktiv skattepolitik, ingen exponering av tobak, rökfria/tobaksfria miljöer, neutrala paket På lokal- och individnivå t ex tillsyn åldersgräns och på skolgård, rök- eller tobaksfri skoltid, förebyggande program Bild 39 För att lyckas minska ungas tobaksbruk behövs medvetenhet om att rökning och snusning smittar Vuxna ökad återfallsrisk Barn ökad risk att börja och etableras som rökare/snusare en tillåtande eller passiv acceptans påverkar bruket Risk för större bruk

14 Bild 40 Rökande ungdomars syn på anledningen till varför de började röka vad som möjliggjorde och underlättade att de började och fortsatte röka vad som skulle ha kunnat förhindra detta Bild 41 Ungdomarnas syn hur kom det sig att de började? Tid av komplexa och motsägelsefulla känslor; osäker tvärsäker, nyfiken rädd, självständig vill höra till, anpassa sig. Rökningen ett sätt att hantera sårbarhet; social och vuxen status, bli säkrare, identitet vara någon, image mitt varumärke. Beskriver tidiga testare låg självkänsla, få höra till Socialt spel; imiterar - tränar innan go public byteskultur, socialt kitt, rökarsamhälle samhörighet, mycket tid tillsammans. Positiva funktioner; vänskap, ciggen lojal vän, nikokick välbehag, stresshanterare. Bild 42 Ungdomarnas syn Vad underlättade och gjorde det möjligt? Normalisering; startade tidigt, föräldrar rökte och/el snusade. Tidiga minnen internalisering/ identifikation, en naturlig del av föräldrar. Tillgång föräldrars cig första cig, ofta huvudkälla, öppen/dold tillåtelse, ökad rökn. vid tillåtelse, röka ihop Alla röker alla viktiga. Passiva, resignerade vuxna. Viktiga vuxna ska agera om ej acceptans/underlättare. Inkonsekventa vuxna; rökning ej tillåten på skolgården vuxna röker, underminerar regler och förtroenden. Tjuvrökande föräldrar, mamma och pappa olika regler. Tillgång hemma förnekar och förser. INKONSEKVENTA FÖREBILDER ÄR RÅFARLIGA!

15 Bild 43 Ungdomarnas syn Vad möjliggjorde, underlättade? Distansering; lite tid o energi dålig samhörighet, tappar inflytande och makt. Unga av idag bestämmer själva; lyssnar inte - bryr mig inte. Föräldrar ska inte råskälla eller starta konflikter, bestraffa obstinat och röker mer. Tränger bort tankar på hälsorisker. Dålig kunskap. Logiska kullerbyttor. Använder myter lev hårt dö ung Föräldrar ger upp. Irriterade på telefonsamtal, ej på rökningen. Bild 44 Ungdomarnas syn Vad kunde ha motverkat? Vuxnas plikt att bry sig; vuxna kan inte göra nåt självbestämmande, Vuxna ska göra vad de kan trygghet. Föräldrar och lärare har en plikt, ett ansvar. Jobbigt, men motsatsen värre oviktig, glömd, osynlig. Råd till föräldrar agera på misstanke o var inte så godtrogna. Alla rökte skoltid/ många på skolgård. Visste om förbud men lade ansvaret på lärare Bra lärare bryr sig o då respekterar man dom. Många kände sympati. Förebygger o försvårar rökning. Trovärdiga vuxna; är pålitliga vuxna hela på nåt sätt Berättar om vad man förväntar sig. Ger relevant information. Bild 45 Ungdomarnas syn Vad kunde ha motverkat? Trovärdiga vuxna; Lever upp till förväntningar, är konsekventa förebilder. Annars tappas respekten. Vuxna som tjuvröker suger. Det är patetiskt! Vuxnas attityd då de ingriper är viktig. Överarga eller distanserande vuxna triggar trots. Om jag känner mig respekterad ger jag respekt Närhet; nära relationer är ett skäl att gömma rökning, röka mindre eller att sluta röka. Mor- och farföräldrar viktiga. Vill inte oroa, svika förtroenden, vara nöjd med stolt över.

16 Bild 46 Vuxna har en viktig roll att spela Ungdomarna positiva till att föräldrar ingriper mot barns rökning. De föredrar att föräldrar ingriper genom att - övertala sina barn att inte röka - genom att föräldrarna inte röker själva samt - genom att de inte tillåter sina barn att röka hemma Och de har blivit mer positiva över tid Bild 47 Ha tålamod Vi ställer ofta hårda krav på oss själva - det ska funka snabbt! Förändring tar tid - tålamod är nödvändigt, stötta och uppmuntra varandra. Alla vuxna i skolan och på fritiden har betydelse för ungdomarna - mentorer, guider, förebilder - man är ej föräldrar men viktiga som alternativa vuxna, särskilt viktiga för vissa unga Bild 48 Tack för er uppmärksamhet!

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Man vet inte var trappstegen är i livet...

Man vet inte var trappstegen är i livet... Sammanfattning av Skolverkets referensmaterial: Man vet inte var trappstegen är i livet... Perspektiv på tobak, alkohol och narkotika. Man vet inte var trappstegen är i livet... Perspektiv på tobak, alkohol

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer