Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl Beslutande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande."

Transkript

1 Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof Hake (s) Annika Andersson (s) Hans S Eriksson (s) Nafih Mawlod (s) Maj-Britt Jansson (s) Lillemor Brorsson (m) ej tjg. ersättare Gunnar Lindström (s) ej tjg. ersättare Övriga deltagande, sekreterare Utses att justera Åsa Karlsson-Öhrström Justeringens Kulturkontoret, måndag den 28 januari, kl plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-8 Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplat s för protokollet Underskrift...

2 Innehållsförteckning Delgivningar 2 Kurser och konferenser 3 Örebro läns museum 4 Frövi-Fellingsbro Ryttarförening: Ansökan om bidrag 5 Hagabergs FK: Ansökan om startbidrag 6 Frövi IK: Ansökan om bidrag 7 sattestanter plus ersättare Polismyndigheten i Örebro län - översyn av lokala ordningsföreskrifter

3 3 KFN Delgivningar 1. Sveriges Kommuner och Landsting: Information om Ibn Rushd, ett nytt statsbidragsberättigat studieförbund. 2. Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag , beslut om att uppdra till kommunledningsstaben att ta fram jämförande mätmetoder m m , beslut om att uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag om framtida verksamhet på Kyrkberget - 288, beslut om att avstå från att delta i finansieringen av planerad film om 50- och 60-talet. 3. Lindesbergs fornminnes- och hembygdsförening: Brev till fastighetsägare. 4. SISU Idrottsutbildarna: Underlag till en överenskommelse 2008 mellan SISU och Lindesbergs kommun. 5. Bergslagens Kommunalteknik: Ansökan, ställd till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, om tillstånd att få riva entrékurarna på Fröjevi IP och Stadsskogsvallen.

4 4 KFN Kurser och konferenser att anmäla Malin Laurberg och Åsa Karlsson-Öhrström till Kulturtinget i Västerås, 5-6 mars, samt att anmäla Åsa Karlsson-Öhrström till konferensen i Halmstad 2-4 april. För nämndens ställningstagande har inkommit två inbjudningar till konferenser: 1. Regionförbundet Örebro m fl: Kulturting 2008, 5-6 mars i Västerås 2. Region Halland: Halmstadskonferensen 2008, 2-4 april.

5 5 KFN Örebro läns museum Örebro läns museum: Ansökan om bidrag att bevilja Örebro läns museum ett bidrag med kronor till programverksamheten på Siggebohyttan under sommaren Örebro läns museum ansöker om ett bidrag med kronor till programverksamheten på Siggebohyttans bergsmansgård under sommaren Vid sidan av ordinarie programpunkter arrangeras bl a midsommarfirande, hantverksdagar och artistkvällar. Sommaren 2007 besöktes anläggningen av ca personer. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att nämnden beviljar ett bidrag med kronor.

6 6 KFN Frövi-Fellingsbro Ryttarförening Frövi-Fellingsbro Ryttarförening: Ansökan om bidrag att bevilja Frövi-Fellingsbro Ryttarförening en förskottsutbetalning på kronor av föreningsbidraget för Frövi-Fellingsbro Ryttarförening har inkommit med en begäran om förskott på 2008 års föreningsbidrag (uppgick till drygt kr för 2007). Föreningsbidragen beviljas i princip först under april-maj varje år, men föreningar med anställd personal har tidigare beviljats förskott för att klara likviditeten under årets första månader. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att nämnden beviljar ett förskott med kronor.

7 7 KFN Hagabergs FK Hagabergs FK: Ansökan om startbidrag att bordlägga ärendet i avvaktan på att Hagabergs FK inkommer med en budget för 2008 samt årsmötesprotokoll. Hagabergs FK är en nybildad fotbollsförening, som planerar att inleda sin verksamhet med ställa upp med ett lag i div. 7 kommande säsong. Föreningen bildades formellt den 1 november 2007 och har sedan dess också ingått som medlem i Svenska Fotbollsförbundet, vilket i sin tur innebär anslutning till Sveriges Riksidrottsförbund. Hagabergs FK har lämnat in en ansökan om ett startbidrag med hänvisning bland annat till kostnader för licenser och utrustning. Anmälan om jäv Nafih Mawlod (s) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut. Överläggning i ärendet Till ansökan har inte fogats någon budget för 2008, varför det av flera ledamöter anses vara svårt att ta ställning till en ansökan om startbidrag. Ajournering med fem minuter föreslås och beslutas för gruppvisa överläggningar. Efter ajourneringen föreslår ordföranden att frågan bordlägges. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att Hagabergs FK beviljas ett startbidrag med kronor. Här noteras att arbetsutskottet inte var fulltaligt. Ordföranden, Bo Jönsson (c) och Annika Andersson (s) deltog inte på sammanträdet.

8 8 KFN Frövi IK Frövi IK: Ansökan om bidrag att ta ställning till Frövi IK:s ansökan i samband med fördelningen i april av 2008 års verksamhets- och förbättringsbidrag. Från Frövi IK föreligger en ansökan om bidrag till inköp av en skoter. Den man förfogar över nu inköptes av föreningen 1988 och har i princip tjänat ut. Frövi IK vill nu investera i en modern skoter som uppfyller dagens krav, vilket bl a innefattar spår för skicross och sprint. Kostnaden för en 2-taktsskoter uppgår till ca kronor. Ett bättre miljöval är en skoter med 4-taktsmotor, men då handlar det om ett inköpspris på ca kronor. Till skoterkostnaden ska också läggas en ny spårsläde och sladd för totalt ca kronor. Föreningen informerar också om att en investering redan gjorts med egna medel. I december 2007 införskaffades en s.k. kladdrulle för pressning av snön, vilket ger till följd att elljusspåret kan packas på kortare tid än tidigare, vilket sparar bensin. Rullen kostade kr och föreningen ser gärna att kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag till den investeringen.

9 9 KFN Ekonomikontoret sattestanter plus ersättare 2008 i enlighet med förvaltningens förslag. Förslag Från förvaltningen föreligger följande förslag till attestantförteckning avseende 2008: Ansvar 400 Nämnd och administration 410 och 420 Badhus och anläggningsskötsel 401 Föreningsbidrag Andreas Wåhlander 460 Allmänkultur Gunilla Dovsten 470 Bibliotek Karin Blomqvist 475 Mediainköp Per Andersson Ersättare Karin Blomqvist Andreas Wåhlander Karin Blomqvist Karin Blomqvist forts.

10 10 forts. på KFN Ansvar 480 Museiverksamhet Lennart Hedberg Ersättare Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

11 11 KFN Kommunstyrelsen Polismyndigheten i Örebro län - översyn av lokala ordningsföreskrifter föreslå kommunstyrelsen att kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, ges i uppdrag att komplettera förslaget med avseende på bl a 13, där man kan få uppfattningen att förtäring av spritdrycker kan vara tillåten på alla offentliga platser förutom i Lindesberg och Frövi. Trafikingenjören vid miljö- och byggförvaltningen inkom den 30 november till kommunstyrelsen med ett förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter. Den senaste ändringen gjordes den 18 juni Polismyndigheten inkom i maj 2005 med skrivelse där det föreslås att respektive kommun ser över gällande föreskrifter och vid behov revidera dessa. Kommunstyrelsen har, , 296, remitterat trafikingenjörens förslag till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 28 januari 2008.

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer