ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Inledning ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi har tre kärnområden med fokus på innovationer för service, hälsa (vård och omsorg) samt industri. Vi har vår bas i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län men agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö. FÄLT- OCH SERVICEROBOTIK I tillägg till vårt pågående arbete med världsledande lösningar för tunga, autonoma fordon, tar vi oss nu även an servicerobotik, det vill säga mobila robotar för industri, offentlig sektor och konsumentmarknaden. Det handlar såväl om lösningar för ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö, som ytterligare service i samhället. HÄLSOROBOTIK Inom kärnområdet hälsorobotik utvecklas lösningar för vård och omsorg i hemmet och för funktionshindrade, så kallad Technology for Independent Life. Med individen i fokus värnar vi om det mänskliga mötet. Vi verkar för etableringen av hälsorobotik som ny bransch, där Sverige blir världsledande, bland annat genom testbäddar där nya produkter provas i rätt miljö och därefter implementeras. INDUSTRIROBOTIK Tillverkningsindustrin är utsatt för hård global konkurrens. Med nya, innovativa automationslösningar kan konkurrenskraften öka. Vi har stor kunskap och kompetens och ett brett nätverk av produktutvecklare, forskare, entreprenörer och slutanvändare vilket gör att vi kan stötta där det behövs som bäst. Vi tar fram nya lösningar och tydliggör hur en investering i robotautomation kan stärka produktionen. Regional kraftsamling kring Robotdalen Under 2014 har vi haft ett fortsatt bra fokus på kommersialisering av nya produkter på marknaden. Vi fortsätter att etablera strategiska samarbeten och leverera konkreta resultat. Vi är nu uppe i 30 nya produkter och 24 nya företag, vilket vi ser som ett bra kvitto på vår långsiktiga satsning med Enabling commercial success. Återigen är dessutom Robotdalens pipeline med nya projekt all-time-high, med bland annat ett kommande, större applikationsprojekt inom industrirobotiken tillsammans med ABB och Volvo Lastvagnar. FoU-arbetet kring detta sker på RAC i Eskilstuna. I början av året beviljades vi kr av VINNOVA för en förstudie, kallad SUNSIDE, om en nationell innovationsprocess inom Hälsorobotik. Inom detta kärnområde ser vi ett starkt framåtskridande vad gäller idéinflöde för nya innovationer för att möta det kommande behovet av nya lösningar inom vård och omsorg. Vid vår årskonferens som arrangerades i Örebro under hösten, gavs ett tydligt uttryck om regional kraftsamling kring Robotdalen, med en samsyn om att viktigaste frågan är långsiktig uthållig finansiering. På konferensen medverkade representanter från akademi, näringsliv och den offentliga sektorn i Västmanland, Södermanland och Örebro län inklusive VINNOVA och Tillväxtverket. Värt att nämna är också att vi beviljats medel från VINNOVA för förarbetet med att sätta upp en robotfond för riskkapital i mycket tidigt skede, samt att en svensk samverkansplattform för autonoma arbetsmaskiner nu börjar förverkligas. Sammantaget gör detta att vi med stor tillförsikt fram emot ett nytt spännande nästa år! Erik Lundqvist, Chef Robotdalen

3 Resultat Innovationer på väg mot kommersialisering För Robotdalens innovationsstöd är fokus under 2014 att i första hand stötta start-ups och innovationsprojekt i arbetet mot framgångsrik kommersialisering. Detta genom att analysera utvecklingsbehov, identifiera resurser och arbeta med affärsutveckling och kommersialiseringsfrågor. Exempel på lyckade kommersialiseringar under året är MySkiLab, YourFlow och Furhat Robotics. Vårt innovationsstöd bidrar även till ökade internationella kontakter för flera case, inklusive att hitta partners för export, och är involverat i strategiska samarbeten, t ex med regionens industriella partners, kommuner, landsting och lärosäten. Internationella och nationella satsningar Antalet robotapplikationer, utanför den traditionella tillverkningsindustrin, ökar för varje år. Detta innebär att investerare nu börjar se detta som ett intressant område. Robotdalens mångåriga arbete med att knyta internationella kontakter har skapat en bra relation med flera av dessa aktörer, t ex Robolution Capital, Robert Bosch Venture Capital samt Grishin Robotics. Tillsammans med dem hoppas vi kunna skapa nya finansieringsinstrument som på ett effektivare sätt kan hjälpa våra entreprenörer framåt. Till exempel så etablerar vi nu en europeisk robotfond. Vidare börjar en svensk samverkansplattform för autonoma arbetsmaskiner förverkligas. Genom finansiering från Strategiska innovationsprogrammet Processindustriellt IT och Automation, en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten, har en förstudie påbörjats för att undersöka hur en sådan plattform ska utformas. Årets kommunikationsinsatser Under året publiceras 29 svenska och 14 internationella nyheter på hemsidan. Vi skickar ut 24 olika nyhetsbrev samt flera svenska och internationella pressmeddelanden som gör att vi omnämns i närmare 200 pressklipp, varav 30 % är i internationell media. Vi har unika besökare på hemsidan och 418 följare på Twitter. Medverkan på konferenser och event Flera personer från Robotdalen besöker och arrangerar flera olika konferenser och event under Bland annat deltar Adam Hagman som föreläsare på Robotics Alley i Minnesota, USA, i september, Lennart Karlsson besöker RoboBusiness i Boston, USA, och Maria Ehn håller en presentation om sitt Strokerehabiliteringsprojekt på Medicinteknikdagarna i Göteborg, i oktober. I november arrangerar Ingemar Reyier Robotforum, för robotaktörer inom industrin, tillsammans med ABB Robotics. SUNSIDE Under året startar Robotdalen förstudien SUNSIDE, som tittar på en nationell process för att underlätta implementeringen av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Förstudien sker med stöd från VINNOVA och tillsammans med bland andra SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och Västerås stad med testbädd MISTEL samt Örebros testbädd Smarta Äldre. Processen ska säkerställa att nya innovationer förverkligas och blir till produkter och tjänster i livskraftiga företag, och syftar även till att öka självständigheten för äldre.

4 Resultat Ny robotfond stöttar projekt i tidiga skeden Arbetet med en ny regional robotfond påbörjas under året, med ambitionen att kunna stötta olika robotikprojekt med riskkapital i extremt tidiga skeden. Bland annat beviljar Vinnova extra medel till Robotdalen för förarbetet med att sätta upp fonden. 36 miljoner till Örebroforskning Forskarcentret AASS (Applied Autonomous Sensor Systems) vid Örebro universitet får under året 36 miljoner från KK-stiftelsen och näringslivet, vilket ger möjlighet att satsa på forskning inom nya området Semantiska Robotar. Den nya forskningsprofilen ska integrera och utveckla kompetenser inom till exempel artificiell intelligens (AI), kognitiva robotsystem, autonom navigering, sensorbaserad perception och mobila robotar. Robotforskningen vid Örebro universitet är en viktig del av Robotdalens arbete med innovativa lösningar inom kärnområdet servicerobotik. Nya produkter och applikationer på gång i RAC På Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna utvecklas högkvalitativ robotiserad automation och nya produkter och applikationer för svensk tillverkningsindustri. Under året pågår till exempel projekt för ett kostnadseffektivt visionssystem, ett nytt gripdonskoncept samt ett utvecklingsprojekt för robotbearbetning. Deltagande parter i dessa olika projekt är bland annat Robot System Products, Flintec, Volvo GTO och SPV Spintec. YourFlow på Tech20-lista I början av året lanseras YourFlow; en mjukvara för värdeflödesanalys för industri och administrativa processer som på ett unikt, logiskt och tydligt sätt visualiserar logistiken i produktionen. Företaget bakom produkten, YourFlow AB, har fått stöd av Robotdalen i utvecklingsskedet. Under våren hamnar de på Almis Tech 20 lista. En lista som korar Sveriges vassaste teknikbolag i inkubatorerna Elmia Automation Den 6-9 maj går den ledande automationsmässan för Sveriges tillverkningsindustri, Elmia Automation, av stapeln i Jönköping. Robotdalen medverkar tillsammans med Automation Region i montern Automationscentralen där besökarna bjuds på intressanta seminarier och olika presentationer samt expertmöten med företagsrådgivning om möjligheter att investera i robotautomation. Nya lokaler på expectrum Den 20 augusti invigs expectrum och Robotdalens nya lokaler, i skrapan i Västerås. Expectrum är en ny miljö och mötesplats för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet i Västerås. I de nya lokalerna finns förutom kontor, konferensrum, labb och yta för start-ups, även en produktutställning (bild föregående sida) med olika robotlösningar. Vid invigningskvällen besöker 700 inbjudna gäster expectrum och får höra tal från Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande, Klas Wåhlberg, VD Bombardier och Johan Söderström, Sverige-VD för ABB. Årskonferens i Örebro Robotdalens årskonferens genomförs för första gången, på Örebro slott i oktober. Medverkar gör representanter från akademi, näringsliv och den offentliga sektorn i Västmanland, Södermanland och Örebro län inklusive VINNOVA och Tillväxtverket. På konferensen diskuteras bland annat Robotdalens fortsatta verksamhet och finansiering på lång sikt samt möjligheterna att stärka innovationssystemet och samarbetet mellan olika aktörer. Besök från ambassadörer och diplomater Den 6 oktober besöker ambassadörer och diplomater från ett 40-tal länder Robotdalen i Västerås. De är inbjudna av Västmanlands landshövding Ingemar Skogö, med Robotdalen och expectrum som ett av flera besöksmål. Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, presenterar verksamheten och ger besökarna en rundtur i Robotdalens produktutställning där robotarna väcker stort intresse. Gerdins Group förvärvar RobCab AB Under hösten förvärvas RobCab AB av industrigruppen Gerdins Group. Företaget lever vidare som ett eget bolag, med Gerdins Group som majoritetsägare. RobCab AB har utvecklat produkten RobCab, som är en logistiklösning för sjukhustransporter som avlastar sjukvårdspersonalen. Stroke rehab-projektet Projektet Interaktiva distanslösningar för genomförande och uppföljning av strokerehabilitering i hemmiljö går i mål under 2014, med lyckade resultat. Under två år har projektet, där flera parter ingår, gått från behovsinventering hos användare till en konkret prototyp av utvecklad teknik vars användbarhet testats hemma hos patienter. Konceptet har visat sig lovande för användning inom strokerehabilitering och samarbetet fortsätter under 2015 med ytterligare teknisk utveckling, utvidgad rehabiliteringsfunktionalitet samt förberedelser inför kommersialisering.

5 Resultat ett urval bilder från produkter, projekt och händelser 2014 Den sociala roboten Furhat, som kan användas i kommunikativa samspel som t.ex. guide, utvecklas av forskare på KTH. Ambassadörs- och diplomatbesök i oktober hos Robotdalen i Västerås. Semantiska robotar utvecklas på Örebro universitet. YourFlow AB, som utvecklat en mjukvara för värdeflödesanalys för industri och administrativa processer, hamnar på Almis Tech 20-lista. På RAC (Robot Application Center) i Eskilstuna utvecklas högkvalitativ robotiserad automation och nya produkter för svensk tillverkningsindustri. Expertmöte i Automationscentralen på Elmia Automation. Företaget RobCab AB förvärvas under året av Gerdins Group. Robotdalens årskonferens på Örebro slott. Servohandsken tillför extra grepp för personer med svag handstyrka. Robotkatten JustoCat, kan ge en lugnande inverkan på demenspatienter.

6 Organisation Robotdalens operativa team och styrelse Operativt team Bakre raden från vänster: Anders Thunell, projektledare industrirobotik, Maria Ehn, projektledare hälsorobotik, Michael Rydell, koordinator Södermanlands län, Helen Lundblad, administration, Peter Stany, innovationsstöd. Mittenraden: Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig industrirobotik, Martina Pettersson, ekonom, Erik Lundqvist, chef, koordinator Örebro län och ansvarig hälsorobotik, Klas Larsson, kommunikationsansvarig. Främre raden: Lennart Karlsson, internationaliseringsansvarig, Dimiter Driankov, ansvarig servicerobotik, Åsa Nordin, biträdande chef, koordinator Västmanlands län och ansvarig industrirobotik, Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik. Saknas på bilden: Johan Ernlund, projektledare industrirobotik och Erik Hellström, projektledare industrirobotik. Styrelse Från vänster: Rose-Marie Frebran, styrelseordförande, landshövding Örebro län, Anders Åhlund, länsråd Västmanlands län, Staffan Elfving, chef utvecklingsprojekt ABB Robotics, Paul Pettersson, prorektor Mälardalens högskola, Gösta Reinl, VD Eskilstuna fabriksförening. Saknas på bilden: Hans Ekström, biträdande styrelseordförande, riksdagsledamot Södermanlands län, Torbjörn Andersson, professor Örebro universitet, Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås.

7 Ekonomisk redovisning Robotdalen är en av VINNVÄXT-vinnarna från 2003, med fortsatt delfinansiering från VINNOVA till Den näst största finansiären är Europeiska regionala utvecklingsfonden, administrerad av Tillväxtverket. Utöver detta mottar Robotdalen stort stöd från länsstyrelser, regionförbund, landsting och kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Som komplement till dessa kontantinsatser går näringslivet i regionen in med värdefullt stöd i form av naturainsatser. Ekonomisk redovisning, Tkr 2014 Verksamhetens finansiering (inbetalda medel) VINNOVA not Medfinanansiering kontant not Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) Övriga intäkter 251 Summa erhållen finansiering Verksamhetens kostnader Utbetalda projektstöd Övriga kostnader/infrastruktur Processledare/bit.processledare/Nodkoord Administration -566 Kommunikation Lokalhyra/resor/representation/Mötesplatser/Övrigt Summa kostnader Årets kapitalförändring Ekonomiskt utfall Ingående balans Årets kapitalförändring Summa utgående balans Not 1 Not 2 Enbart VINNVÄXT Medfinansiärer VINNOVA (projekt utöver VINNVÄXT) Länsstyrelsen i Västmanland Landstinget i Västmanland Västerås Stad Länsstyrelsen i Örebro Regionförbundet i Örebro Örebro Kommun Regionförbundet i Södermanland Eskilstuna kommun Föreningen tunga fordon (VINNOVA) KTH (VINNOVA) Högskolan Kristianstad (Kampradstiftelsen) Stiftelsen Pilotverkstaden Medfinansiering i natura under 2014 är ca tkr Varav ABB AB tkr, VOLVO AB 688 tkr, MDH 990 tkr, ÖU 800 tkr samt övriga företag/organisationer tkr

8 Hälsa och HBT i Sörmland Robotdalen finansieras av och samarbetar med (urval): Foton sidan 1: brandroboten Fumo (AB Realisator Robotics), elektrodressen Mollii (Inerventions AB). Foton sidan 5: Furhat och Justocat (Alice Öberg), RobCab (RobCab AB), Servohandsken (Bioservo Technologies AB). Foto styrelsen sidan 6: Alice Öberg. Terése Andersson har tagit fotona på Compogrip (sid 1) och semantisk robot (sid 5). Övriga foton kommer från Robotdalen.

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Verksamhetsberättelse 2013 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation,

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Samarbeten som skapar ömsesidig nytta Linnéuniversitetets studenter och forskare

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

På gränsen till det okända

På gränsen till det okända VINNOVA Rapport VR 2010:13 På gränsen till det okända Utmaningar och möjligheter i ett tidigt innovationsskede - fallet ReRob Anders Richtnér - Handelshögskolan i Stockholm & Birgitta Södergren - Uppsala

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer