PiteåPanelen. Rapport 5. Vad tycker panelen om stadsbygdens parker och grönområden? November Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PiteåPanelen. Rapport 5. Vad tycker panelen om stadsbygdens parker och grönområden? November 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret"

Transkript

1 PiteåPanelen Rapport 5 Vad tycker panelen om stadsbygdens parker och grönområden? November 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

2 1.0 Inledning Piteå kommun arbetar med att ta fram en Grön Plan för Piteå stadsbygd (Centrala Piteå, Öjebyn, Fårön, Pitholm, Munksund, Skuthamn, Piteå Havsbad, Pitsund, Bergsviken, Hortlax samt Bondön och Nötön. Grön Plan behandlar alla grönområden (grönstrukturer) såsom skog, naturområden, strövområden och parker och hur de hänger ihop. Planen ska ge en överblick över Stadsbygdens grönområden, hur invånarna använder sig av dem, vilka grönområden som ska bevaras och utvecklas., bebyggelsen och infrastruktur är stadens tre viktiga byggstenar. 2.0 Svarsfrekvens Det är 58 personer (41 %) av panelen som svarat på frågorna kring parker och grönområden. Svarsfrekvensen är högre än för E- tjänster och ungefär likvärdig med frågan kring gångfartsområden. Av de som svarat är könsfördelningen 50 % för bägge könen. (Panelen totalt består ca 55 % kvinnor.) Av de svarande är fördelningen i ålder enligt nedan vilket är något färre i de två yngre grupperna och något fler i de två äldre grupperna jämfört med den totala panelens ålderfördelning. 7 % ( 4 styck) år 39 % (22 styck) år 37 % (21 styck) år 19 % (11 styck) 60 år och äldre Av de svarande bor 16 styck (29 %) utanför Piteå stadsbygd. 3.0 Resultat av PitePanelens åsikter kring Grön plan Två svar har inkommit efter sammanställningen. Prioritering av parker och grönområden i dessa svar överensstämmer i stort och finns till 90 % med bland de tio mest prioriterade områdena. Dessa svar ingår därför inte i sammanställningarna som presenteras. 3 A: Piteå centralort Hur viktiga är nedanstående stadsnära parker/grönområden för dig? Panelen har markerat hur viktiga följande parker och grönområden är. Markeringen har skett på en skala 1-4 där 1 är minst viktigt, 2 är ganska viktigt, 3 är viktigt och 4 är mycket viktigt, samt ingen åsikt. Resultatet redovisas som genomsnittsvärde utifrån ovanstående skala. De parker/grönområden som uppnår medelvärde 2,5 är markerade med fet stil. Dessutom presenteras antal som gett betyg 3-4 av antal som angett åsikt. 2

3 Piteå centralort Genomsnittsvärde Antal som markerat 3-4 (av antal som angett åsikt) Källboparken 2,4 24 (av 46) Cecilparken 2,3 19 (av 48) Uddmansgatan 3,0 33 (av 53) Hotellparken 2,5 27 (av 51) Pocketparken 2,0 14 (av 42) Bergets park 2,1 17 (av 47) Bryggeriet 2,8 31(av 50) Vänortsparken (vid gästahamnen vid stadshuset) 2,8 39 (av 53) Stadshusparken (vid kanalen vid stadshuset) 2,8 33 (av 54) Södra Hamn 3,6 50 (av 55) Backeparken 2,2 19 (av 47) Konstparken (vid Nolia och båthamnen) 2,8 35 (av 54) Badhusparken 3,7 52 (av 56) Stadsparken (mellan vandrarhemmet och 3,6 47 (av 56) Sundsgatan) Gammal kyrkogård vid Piteå stadskyrka 2,7 30 (av 50) Kyrkogård (Nygatan) 2,8 33 (av 51) Djupviksparken 2,3 16 (av 39) Lomtjärn 2,8 31 (av 46) Grisberget 3,2 39 (av 51) Norrstrand samt promenad 3,4 46 (av 54) Fårön 3,0 34 (av 50) Andra stadsnära områden som medlemmar i panelen föreslagit Samtliga föreslagna områden har viktats 3-4, alla områden har endast en röst, därför redovisas inget medelvärde för dessa områden. Ytan mellan Kårhuset och Murargatan Nordlunda Sundsgatan Noliaområdet Infarten mellan Öjebyn(Rondell) till rondellen vid gamla vattentornet avfart Norra ringen. Sundsgatan Timmerleden Dessutom kommer dessa områden som finns på listan Byxtorget Södra hamn Grönområde vid stadshuset promenadstråk för somasjuka och psykiatriskt sjuka patienter från PÄS 3

4 Prioriterade områden inom Piteå centralort de 5 viktigaste områdena Prioriteringarna överensstämmer i stort mellan könen. I de fall det är fler personer av ngt kön som prioriterat ett område, anges det i parentes efter det totala antalet. Piteå centralort Antal markeringar som en av 5 viktigaste Källboparken 9 Cecilparken Uddmansgatan 22 Hotellparken 10 Pocketparken Bergets park Bryggeriet 16 Vänortsparken (vid gästahamnen vid stadshuset) 14 Stadshusparken (vid kanalen vid stadshuset) 14 (10 män) Södra Hamn 33 Backeparken Konstparken (vid Nolia och båthamnen) 9 (6 kvinnor) Badhusparken 50 Stadsparken (mellan vandrarhemmet och Sundsgatan) 24 Gammal kyrkogård vid Piteå stadskyrka 7 (5 män) Kyrkogård (Nygatan) Djupviksparken Lomtjärn 8 (5 män) Grisberget 15 (10 kvinnor) Norrstrand samt promenad 22 Fårön 9 (6 kvinnor) Andra stadsnära områden som medlemmar i panelen föreslagit ange vilket Eget angett område 6 olika förslag med en röst var 4

5 De mest prioriterade områdena inom centralort är Skillnader mellan könen är små. Vid en mer precis jämförelse så visar skillnaderna förutom platsbyten att skillnaderna är störst på plats 9-10 där kvinnor prioriterar upp Fårön och Konstparken (istället för stadshusparken) medan män prioriterar upp Lomtjärn och gammal kyrkogård vid stadskyrkan(istället för Grisberget). Totalt Kvinnor skillnad mot totalt Män skillnad mot totalt Badhusparken Södra hamn Stadsparken Norrstrand samt promenad Uddmansgatan Bryggeriet Grisberget Stadshusparken Grisberget Bryggeriet Bryggeriet Vänortsparken (vid gästahamnen vid Vänortsparken Vänortsparken stadshuset) Stadshusparken (vid kanalen vid Fårön - Konstparken stadshuset) Hotellparken Hotellparken Hotellparken Lomtjärn Gammal kyrkogård - 5

6 3 B. Områden utanför Piteå centralort (inom stadsbygd) Hur viktiga är nedanstående parker/grönområden utanför Piteå centralort för dig? Panelen har markerat hur viktiga följande parker och grönområden är. Markeringen har skett på en skala 1-4 där 1 är minst viktigt, 2 är ganska viktigt, 3 är viktigt och 4 är mycket viktigt, samt ingen åsikt. Resultatet redovisas som genomsnittsvärde utifrån ovanstående skala. De parker/grönområden som uppnår medelvärde 2,5 är markerade med fet stil. Dessutom presenteras antal som gett betyg 3-4 av antal som angett åsikt. Öjebyn Antal som markerat 3-4 (av antal som angett åsikt) Öjeparken (vid trevägskorsningar i centrala Öjebyn mittemot Öjagården) 2,3 19 (av 45) Solanderparken 2,7 26 (av 45) Granparken (vid grans lantbruksskola) 2,9 33 (av 49) Kyrkogård (Gammal kyrkogård runt kyrkan) 2,7 28 (av 49) Öjebyns kyrkogård (vid Godtemplarhuset och nedanför Margretelund) 2,8 29 (av 48) Bredviksberget/Karlberg 2,6 26 (av 46) Vallberget (vid Boviken) 2,3 18 (av 41) Strandpromenad Hamnviken-Storstrand-Degeränget (inklusive 2,8 30 (av 48) Antal som markerat 3-4 Hortlax Bergsviken Genomsnittsvärde Hamnviken) Strömnäs-Pitholm -Munksund Skuthamn Genomsnittsvärde Munksundsparken 2,3 16 (av 38) Belonaparken (vid Furunäset) 2,7 25 (av 44) Lasarettsparken (Pite älvdals sjukhus) 2,9 36 (av 51) Strömnäs-Strömlida (promenad från Strömbacka strand till Svartudden 2,8 34 (av 50) inklusive Strömlida) Furuberget 2,4 19 (av 39) Strandromenad Furunäset (Kärleksstigen) 2,8 31 (av 50) Svedjan 1,9 10 (av 35) Storträsket/ Småtjärnar 2,2 14 (av 34) Degerberget / Månsgrönann 2,4 20 (av 35) Piteå Havsbad- Fingermanholmen-Pitsund Genomsnittsvärde Antal som markerat 3-4 Skogsområdet vid Piteå havsbad 2,9 34 (av 56) Sandängesstranden vid Gläntan 3,4 45 (av 53) Fingermanholmen 3,0 33 (av 47) Genomsnittsvärde Antal som markerat 3-4 Kyrkogård Hortlax 2,4 20 (av 38) Tingsholmen 2,8 27 (av 38) Storfors / Flakaberget 2,5 18 (av 34) Ursberget 2,3 12 (av 34) Görjänget 1,9 10 (av 32) 6

7 Andra områden utanför Piteå centralort (inom stadsbygd) som medlemmar i panelen föreslagit Samtliga föreslagna områden har viktats 3-4, alla områden har endast en röst, därför redovisas inget medelvärde för dessa områden. Gamla Gran Öjebyn Degeränget mellan Kappa och cykelbron Ringiusviken Rondellerna i Öjebyn bättre skötsel. Byt ut skrotet vid vattentornet Pitholmsheden Hela området efter pite älv Fåröberget Pitsund Färjeläget Annat område utanför stadsbygden som panelen föreslagit bör ingå i en grön plan. Svensbylida Roseniusparken Rosvik Norrfjärdens centrum Saknar områdena norr om Öjebyn Norrfjärden - Rosvik Det finns andra byar Sandön Sjulnäs Norrfjärden vid Statoil Stenskär Grönområde vid Bölebyns återvinningsstation Vallsberget (2 röster) 7

8 Prioriterade områden utanför centralort (inom stadsbygden) de 5 viktigaste områdena Prioriteringarna överensstämmer i stort mellan könen. I de fall det är fler personer av ngt kön som prioriterat ett område, anges det i parentes efter det totala antalet. Öjebyn Antal markeringar som en av 5 viktigaste Öjeparken (vid trevägskorsningar i centrala Öjebyn mittemot Öjagården) 10 Solanderparken 16 Granparken (vid grans lantbruksskola) 13 (8 kvinnor) Kyrkogård (Gammal kyrkogård runt kyrkan) 13 (8 män) Öjebyns kyrkogård (vid Godtemplarhuset och nedanför Margretelund) 10 (8 kvinnor) Bredviksberget/Karlberg 10 (8 kvinnor) Vallberget (vid Boviken) Strandpromenad Hamnviken Storstrand -Degeränget (inklusive 13 Hamnviken) Strömnäs-Pitholm -Munksund Skuthamn Munksundsparken Belonaparken (vid Furunäset) 8 (7 män) Lasarettsparken (Pite älvdals sjukhus) 19 Strömnäs - Strömlida (promenad från Strömbacka strand till Svartudden inklusive Strömlida) Furuberget Strandpromenad Furunäset (Kärleksstigen) 18 Svedjan Storträsket / Småtjärnar Degerberget / Månsgrönann Piteå Havsbad- Fingermanholmen-Pitsund Skogsområdet vid Piteå havsbad 14 Sandängesstranden (Gläntan) 24 Fingermanholmen 19 Hortlax Bergsviken Kyrkogård Hortlax 8 Tingsholmen 11 Storfors / Flakaberget Ursberget 6 Görjänget Annat område utanför Piteå centralort - Eget angivet område olika förslag med en röst var 8

9 De mest prioriterade områdena utanför centralort (inom stadsbygden) är Skillnader mellan könen är små. Vid en mer precis jämförelse så visar skillnaderna förutom platsbyten så är skillnaderna störst på plats 9-10 där kvinnor prioriterar upp Bredviksberget och Öjeparken (istället för gammal kyrkogård runt kyrkan) medan män prioriterar upp Belonaparken, Öjebyns kyrkogård och tingsholmen (istället för Granparken). Totalt Kvinnor skillnad mot totalt Män skillnad mot totalt Sandängesstranden Gläntan Fingermanholmen Lasarettsparken Strandpromenad Furunäset kärleksstigen Strömnäs - Strömlida (promenad från Strömbacka strand till Svartudden inklusive Strömlida) Solanderparken Solanderparken Gammal kyrkogård runt Öjeby kyrka Skogsområdet vid Piteå Skogsområdet vid Piteå Solanderparken havsbad havsbad Granparken Granparken Strandpromenad Hamnviken Storstrand inklusive Hamnviken Strandpromenad Hamnviken Storstrand inklusive Hamnviken Bredviksberget Belonaparken Gammal kyrkogård runt Öjeby kyrka Strandpromenad Hamnviken Storstrand inklusive Hamnviken Öjeparken Skogsområdet vid Piteå havsbad Öjebyns kyrkogård och Tingsholmen 9

10 3 C Vad vill då panelen utveckla för att förbättra våra parker/grönområden? /grönområden betecknas som samhällets lungor. De ger syre och upplevelser till befolkningen. All grönska är livsbejakande. Därför borde alla kryss finnas i kolumn 4. För oavsett om man bor i område nära grönska eller endast snabbt passerar så blir området en årstidsväxlingarnas referensram och "bomullen" mellan stela husrader. Bättre belysning efter strandpromenaden Degeränget - Kullen -Storstrand- Hamnviken så man kan gå där vintertid och på kvällarna. Grillstäder längs älven, den är ju så vacker sommar som vinter. /grönområden ska underhållas och göras tillgängliga för så många som möjligt. Att det finns många papperskorgar uppsatta längs promenadstråk. Att det städas rent från krossat glas och skräp. Att det finns bra belysning. Tycker generellt att Piteå har fina parker och grönområden. Utvecklingsområden kan väl vara belysning (är väl oekonomiskt och omiljövänligt i dessa tider) och bänkar. Ta bort alla skymmande buskage t.ex. de efter strandpromenaden Kullen Öjebyn =Öppna landskap. Utveckla Bredviksberget/Karlberg där finns mycket att göra. Underhållet samt växtvalet Prioritera grönområdena, de få parker jag någonsin erfarit saknar tyvärr lyster, växterna täcker inte in hela färgpaletten och känns inte varierade i form el. storlek. Detta kanske beror på klimatet här i proportion till hur stor budget det krävs för att åstadkomma detta. Hellre satsa på ett varsamt skogsbruk, om grönområdena har kapacitet för det utan att göra avkall på ekologin, borde generera en vinst som kan användas för besparingar, såsom 3-glasfönster i alla kommunägda bolag. En grön strategi där parkförvaltning är kostnadseffektiv och i harmoni med naturlig miljö. Mysiga, tillgängliga parker med folkliga aktiviteter som gör att parkerna nyttjas i stor utsträckning. dvs. levande parker för miljö och invånare. En "håll Sverige rent" -kampanj där nedskräpning blir ett ickevarande. Hjälps vi åt att hålla snyggt, hålls kostnaderna nere och miljön blir attraktiv. Jag måste erkänna som gammal pitebo vet jag ej var alla parker och grönområden finns. Mitt förslag är en upplysningstavla. Placeras på ställen där både pitebor och turister kan se den tex. kyrkor, stadshus eller infart. Äventyrsberg för barn. Mer lummiga träd och buskar. Inte mer konstutsmyckning i alla fall Att man klipper gräs, så att ytor blir tillgängliga och sork mm inte får fäste. Att man kvistar träd så ytor blir tillgängliga och inbjudande. Att detta sker jämlikt i kommunen även i norra delen. Om man planterar blommor att det sker över hela kommunen. Placera en stor fontän med damm centralt, t.ex. mitt på byx-/rådhustorget. Där kan man få en fin träffpunkt. På vintern kan t.ex. barn åka skridskor. Ta bort det skrymmande och felplacerade trädet. Sätt även upp toaletter centralt som Skellefteå. Flytta den dystra kyrkogården vid sundsgatan vid statt - och gör området trevligare att besöka för alla under alla årstider. Kanske kan man göra en mysig "terasspark" med bl.a. fontäner, parkbänkar, "underjordsgalleria/bibliotek" m.m. 10

11 Åsikter om andra områden där det kan behövas en grön plan Politikerna måste förstå att det finns innevånare i byarna som tycker det är viktigt att man utvecklar grönområden/promenadstråk etc. som är motionsvänliga/upplysta och varierande. Det finns ett antal andra tätorter runtom i pitebygden som i stort sett helt lämnas åt sitt öde i detta avseende. Rosvik, Roknäs o några till har visserligen fått en slant att ordna något själva, men det är ju bara en droppe i havet i jämförelse med de pengar som läggs ned i Piteå och dess närhet. Landsbygdsborna betalar också skatt och är värda att få tillbaka motsvarande service för grönområden som stadsnära områden. Finns inte pengar, så låt stadsborna själva bekosta sina parkytor som byarna får göra. Ett område som Norrfjärdens centrum skulle bli mer välkomnande och kanske mer som en oas för våra ungdomar som vistas däromkring, en trevlig omgivning ger bättre klimat för de boende och vad ryktet säger kan Porsnässkolan vara en tuff plats, lite grönska kanske gör våra barn lugnare och något rolig isrutchbana för barnen på vintern gör den stora parkeringen mer välkomnande!! Inte ett svar på frågan, men låt oss inte glömma bort vår skärgård och våra skärgårdsöar. Samsyn mellan stad och landsbygd. Piteå skall vara attraktiv kommun att bo i (hela) 4.0 Kort utvärdering 75 % tycker att dessa frågor intressanta att svara på? 80 % tycker att informationen var tillräcklig? 80 % tycker att informationen var tydlig? 87 % tycker att enkät var ett bra sätt att använda för denna typ av frågor? Åsikter om frågornas formulering och information Saknas information om syftet med planen Saknade information och tydligare bilder om var platserna finns Varför inte ta hela kommunen samtidigt? Det var svårt att få fram en översiktsbild över kartorna, annars var det bra Svårt svara ja eller nej på första utvärderingsfrågan då det är viktigt att vi har grönområden i kommunen i våra närområden för det goda livet. Svårt att prioritera när man inte känner till alla platser. Det hade varit roligt att komma med förslag på ställen som behöver grönska mm, "Tolkar" att frågorna var till för att rangordna parkerna, ev. av budgetskäl? Jag tycker ni skulle ha gått ut till boende i resp. område och fråga vad de tycker om de parker/grönområden som ligger nära dem, och vad de har för förslag till förbättringar för resp. område. Förslag på frågor att ställa till panelen Men just nu känns det som om det vore viktigare att fråga oss i panelen om besparingar inom barnomsorg och inom socialtjänsten!!! För tillfället tycker jag att det är viktigare med frågor ang. mat till gamla och barn är viktigare än våra parker. Alla julklappar till kommunanställda bör dras in, lägg dessa pengar på barnen som är det viktigaste vi har. Ta gärna fram frågor om maten till PiteåPanelen, skulle vara intressant att veta vad alla tycker Fel forum. Bara "styrda" frågor. Inget utrymme för landsbygdens invånare. 11

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ

BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ MARKNADSUNDERSÖKNING BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ Bakgrund: Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter kommunfullmäktiges beslut 2009-05-18 62 i uppdrag att i samarbete med miljö- och byggkontoret

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 6. Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling. December 2009. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 6 Vad tycker panelen om skärgårdsutveckling December 2009 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning Piteå skärgård består av ca 500 öar som tillsammans bjuder på en specifik

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Allmänna lokala föreskrifter för Piteå kommun Föreskrift 1996-04-15, 43 Kommunfullmäktige

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

LOKALTRAFIKEN I PITEÅ BUSSTIDTABELL SOMMAR 2007 14 MAJ 19 AUG. Piteå Citybuss AB Kolungsvägen 1 941 38 Piteå

LOKALTRAFIKEN I PITEÅ BUSSTIDTABELL SOMMAR 2007 14 MAJ 19 AUG. Piteå Citybuss AB Kolungsvägen 1 941 38 Piteå LOKALTRAFIKEN I PITEÅ BUSSTIDTABELL SOMMAR 2007 14 MAJ 19 AUG Piteå Citybuss AB Kolungsvägen 1 941 38 Piteå Linjesträckningar Sommartidtabell Hfr M-F Linjesträckningar Sommartidtabell Hfr M-F Citylinjen

Läs mer

Attraktiv stadskärna

Attraktiv stadskärna PiteåPanelen Rapport 19 Attraktiv stadskärna September 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Attraktiv stadskärna Ett av Piteå kommuns mål är att Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt

Läs mer

LOKALTRAFIKEN PITEÅ GÄLLER FRÅN 02/01-07 CITYLINJEN BUSSTIDTABELL VINTER 2007

LOKALTRAFIKEN PITEÅ GÄLLER FRÅN 02/01-07 CITYLINJEN BUSSTIDTABELL VINTER 2007 LOKALTRAFIKEN PITEÅ GÄLLER FRÅN 02/01-07 CITYLINJEN BUSSTIDTABELL VINTER 2007 Linjesträckningar Vintertidtabell Hfr M-F Linje 1 Framnäs Älvsbyvägen Öjagatan Biblioteket Öjebyn Linnéparken Rågrindsvägen

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Gäller 24 augusti 2015 19 juni 2016 TIDTABELL VINTER PITEÅ LOKALTRAFIK

Gäller 24 augusti 2015 19 juni 2016 TIDTABELL VINTER PITEÅ LOKALTRAFIK Gäller 24 augusti 2015 19 juni 2016 TIDTABELL VINTER PITEÅ LOKALTRAFIK 1 Linjesträckningar Vintertidtabell Hfr M-F Linje 1 Framnäs Älvsbyvägen Öjagatan Linnéparken Rågrindsvägen Musikhögskolan Annelund

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Föreskrift 1996-04-15 43 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster PiteåPanelen Rapport 4 Vad tycker panelen om E-tjänster Augusti 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret 1.0 Inledning För att förenkla för medborgarna, utvecklar Piteå Kommun

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun

Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun Förtydligande ang. princip för offentlig medfinansiering Grunden till finansieringen av ett Leader-projekt bygger på nedanstående finansieringsnyckel:

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

PiteåPanelen. Dialogmöte Lokala Medborgarlöften. Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress: www.pitea.

PiteåPanelen. Dialogmöte Lokala Medborgarlöften. Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress: www.pitea. PiteåPanelen Dialogmöte Lokala Medborgarlöften Dialogmöte om trygghets- och brottsförebyggande frågor För närvarande pågår ett pilotprojekt i 13 kommuner i Sverige som leds av Statens offentliga utredningar

Läs mer

Stadsnära parker Parker i Piteå stad och dess närmaste omgivning

Stadsnära parker Parker i Piteå stad och dess närmaste omgivning Stadsnära parker Parkerna är en nödvändig och betydelsefull miljö för alla. Träd, buskar, perenner och sommarblommor ger skönhetsupplevelser, rogivande lummiga platser för enskildhet eller inbjudande aktiviteter,

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

Underlag till investeringsprojekt

Underlag till investeringsprojekt Bilaga 2.5 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: Parkplan.2 Renovering och utveckling av Belonaparken samt Källboparken Renovering och utveckling av Öjeparken Belopp: 2017: 450 000 kr

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 10. Påverkan och delaktighet. Juni 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 10. Påverkan och delaktighet. Juni 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 10 Påverkan och delaktighet Juni 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 87 personer 58% av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning.

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan Bilaga 5 Sammanställning av kommentarer i vissa områden på synpunktskartan I synpunktskartan finns det flera områden som har en hög koncentration av prickar. För att få en mer samlad bedömning över vad

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014.

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014. Brf Trönninge äng Medlemsundersökning hösten 2013. Enkäten är till för att hjälpa styrelsen att prioritera och ta beslut som gör att föreningen förbättras. Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se

Läs mer

PitePanelen. Rapport 2. PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun

PitePanelen. Rapport 2. PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun PitePanelen Rapport 2 PitePanelens synpunkter inför Klimat- och energiplan för Piteå geografiska kommun Maj 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning PiteåPanelen inbjöds den 4 maj 2009 till

Läs mer

Enkät om Havsbadsområdet

Enkät om Havsbadsområdet Enkät om Havsbadsområdet Kunskap om och besök Känner du till Havsbadsområdet Summa 126 Ja 105 Nej 21 Har du besökt Havsbadsområdet Ja 101 Har hört talas om men inte besökt 4 I vilket sammanhang (Privat

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande

Tillgänglighet och bemötande PiteåPanelen Rapport 23 Tillgänglighet och bemötande September 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Tillgänglighet och bemötande Piteå kommun har som mål att piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Konstparken. - en konsthall under bar himmel. Öppet alla dagar 00.00-24.00! Ritning och illustrationer; Lena Larsson. Parkenheten

Konstparken. - en konsthall under bar himmel. Öppet alla dagar 00.00-24.00! Ritning och illustrationer; Lena Larsson. Parkenheten Konstparken - en konsthall under bar himmel Öppet alla dagar 00.00-24.00! Ritning och illustrationer; Lena Larsson Parkenheten - En konsthall under bar himmel Konsten har möjlighet att ge oss kända, okända

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Sammanställt av Hansi Gelter, Guide Natura, för Piteå Kommun 2007.

Sammanställt av Hansi Gelter, Guide Natura, för Piteå Kommun 2007. Kajakleder i Piteå Skärgård Kajakleder i Piteå Skärgård Sammanställt av Hansi Gelter, Guide Natura, för Piteå Kommun 2007. Förord I denna broschyr presenteras 18 kajakleder i Piteå Skärgård, från enkla

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Hestra 2010-09-28 Ansvarig förtroendevald politiker: Mikael Stenquist Handläggare: Martin Berry Arbetsmetod Detta är den första

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

Belysningsutredning Våren 2014

Belysningsutredning Våren 2014 Belysningsutredning Våren 2014 1 Bakgrund Framtidsgruppen har under 2012-2014 arbetat med frågan om gatubelysning inom området på styrelsens uppdrag Uppdraget har varit att undersöka kostnadsnivåer, medlemmars

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Underlag till investeringsprojekt

Underlag till investeringsprojekt Bilaga 2.4 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: Folkhälsa.2 Folkhälsoåtgärder år 2 av 5 Folkhälsoåtgärder år 3 av 5 Folkhälsoåtgärder år 4 av 5 Belopp: 2015: 500 000 kr 2016: 500 000

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Grans Naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasium Grans Naturbruksgymnasium Kartbilder nedan beskriver de delområden och arealer som i dagsläget ägs av Norrbottens Läns Landsting och som helt eller delvis ingår och nyttjas av Grans Naturbruksgymnasium.

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping. Februari/mars 2010

Trygghetsvandring Malmköping. Februari/mars 2010 Trygghetsvandring Malmköping Februari/mars 2010 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011

Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011 Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011 Gunilla Malmqvist Brottsförebyggare Flens kommun 0 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Servicegarantier. från tekniska kontoret

Servicegarantier. från tekniska kontoret Servicegarantier från tekniska kontoret om Servicegarantier Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service. Syftet med

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 28 augusti 2015 Tinna Harling Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid 40 000

Läs mer

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER 7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER Svinöra sommaren 2003 Foto: Eva Nyström Vision Piteå skall erbjuda ett bra företagsklimat för små och stora turistentreprenörer. Verksamheter knutna till

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall,, Biblioteket Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas för att undersöka hur

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter renovering

Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter renovering Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter 1. I vilket väntrum sitter du? A. Sunderby 0 sjukhus 0 0 0 0 0 B. Kalix 100 vårdcentral 100 91 100 191 100 C. Hortlax vårdcentral

Läs mer

Bilaga 1, Föreningar i kommunala lokaler

Bilaga 1, Föreningar i kommunala lokaler Bedömt ekonomiskt utfall vid villkorsförändring 95 % hyressubvention Folkets Hus och Medborgarhusföreningar 1221 Värdshusv. 15, (Bviken) 1226 Klubbfors fd skola Klubbfors hembygdsförening Folketshusförening

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Halldo Lundgren Energieffektivisering Varför ska vi energieffektivisera? 1. Spara på vår MILJÖ 2. Spara ENERGI

Läs mer

Gör fint runt Blåmesen och utefter gångvägen ner mot återvinningsstationen (sopa kratta plocka skräp) (ej trappan)

Gör fint runt Blåmesen och utefter gångvägen ner mot återvinningsstationen (sopa kratta plocka skräp) (ej trappan) ref Gata Uppgift Karta Ref 1 Ref 2 Ref 3 Gör fint runt låmesen och utefter gångvägen ner mot återvinningsstationen (sopa kratta plocka skräp) (ej trappan) Gör fint runt låmesen och utefter gångvägen ner

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer