Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen på Karlslunds herrgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen 100908 på Karlslunds herrgård"

Transkript

1 Nätverksträff I - Barn med krångel i familjen på Karlslunds herrgård Inledning Marie Cesares Olsson från Regionförbundet hälsade alla välkommen och informerade om bakgrunden till dessa nätverksträffar och att Regionförbundet Örebro fick nya medel beviljat från Länsstyrelsen även för dessa nätverksträffar under hösten och vintern 2010/2011. Berättade lite kort om Socialstyrelsens konferens 2 september Barn och missbruk i familjen. Boken som socialstyrelsen publicerar med samma namn som konferens med tillägg Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer - är en av de bästa rapporter som givits ut av socialstyrelsen inom området som tar upp de mest adekvata inom området, går att beställa genom socialstyrelsen hemsida. Marie visade och informerade också om en del andra material, rapporter, böcker och hemsidor, se förteckning på sista sidan. Informerade också om hur Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om yrkesverksamhet har förändrats (LYHS). Syftet med lagen är att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med: Har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller Oväntat avlider Denna förändring av lagstiftning kommer att bli spännande att följa. Presentation Deltagarna informerade i sina presentationer om hur arbete med att driva barngrupper fungerar. Majoriteten av närvarande kommuner och landstingsverksamheter kämpar på och har grupper. Lägger också ner så mycket tid de kan på att rekrytera. Inför dagens möte har kontakt tagits med de flesta av de kommuner som inte kunde delta vid dagens nätverksträff. Även där så rullar arbetet på eller är i startgroparna för att utveckla och komma igång med barngrupper. Eleonoragruppen Ann-Sofie Anlén och Gun Lannerström var idag inbjudna för att delge sina erfarenheter för att bibehålla ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Vi diskuterade också framgångsfaktorer angående rekrytering och motivering. Förmiddagen inleddes med en individuell frågeställning, se svaren på nästa sida. 1

2 Vad är du mest nöjd med idag i ditt arbete med barngrupper? Permanentad verksamhet Grupper Att hålla utbildningar till kollegorna Utvärdering från föräldrarna och barn var positiv Gott klimat i verksamheten Att få fortsätta att jobba med barngrupper Fick med ett barn på maskrosbarnslägret i somras Bra samarbete inom landstinget Att vi har så många grupper igång Kuling-chatten är bra - för hela landet Rekryteringen funkar bättre nu Vi kan idag ta emot från hela psykiatrin Att få jobba med grupper och att barnen är nöjda Det håller i sig Glädjen från barnen Det finns barn som efterfrågar Fortsättningsvis jobbade deltagarna med följande fråga individuellt som innan dagens slut följdes upp med - vad jag som barngruppsledare kan påverka? Vad är största problemet eller hindret i arbetet med barngrupper just nu? Vad kan jag påverka? Personalbrist Kan ej göra något åt men påtala Arbetstiden inte räcker till säger många Konsekvensbeskrivning Få chefen förstå vad jag/vi håller på med JA - berätta om mitt arbete Kontinuiteten i gruppledarskapet Till viss del påtala viktigheten Rekrytering hos övrig personal Ja, tillsammans med andra Att inte ha möjlighet att ha grupp Nej Lokal Nej Gnälliga socialchefer ekonomiska ramar JA - viktigt att förtydliga SoL Permanent verksamhet eller inte utan projektmedel Nej men påtala etiken Många bollar i luften splittrad Tydligare struktur JA - handlingsplan Hur får vi övriga kollegor att rekrytera och se hela familjen och barnen JA Fortsatta gruppdiskussioner utifrån följande frågeställning Vilka faktorer kan leda till en positiv utveckling av barngrupper/riktat stöd till barn? Utbildning Fortbildning av kollegor inom kommunen och landstinget för ökad förståelse kunskap om konsekvenser för barn få in i BBIC. Hur tolkar man svaren från barnen? Marknadsföring arbetslag inom andra förvaltningar Barnombud inom både kommun och landsting Chefer som vill Politiker som vill bevara och att det är viktigt Den vuxna är delaktig Lägre tröskel in i grupper Familjeintervention/Beardslee eller andra arbetssätt och metoder är bra för att involvera hela familjen som hjälper barnen och som också gör det lättare att rekrytera. Organisationen är positivt inställt och det är förankrat. 2

3 Lagstiftning kommer upp på ytan SoL, HSL och skollag Förmedla hopp att bryta dåliga beteende från generation till generation. Att bli ett begrepp, synas och höras. Namn på gruppen inom temat kosmos i Örebro län såsom Sputnik, Satteliten och Rymden - detta kan tydliggöra arbetet. Ta hjälp av andra mellan och inom kommun och landstinget, Detta nätverk är viktigt. Marknadsföring till stora företag Tydliggöra arbetstiden - Vad kräver verksamheten? Framgångsfaktorer för Eleonora gruppen Eleonoragruppen startade sin verksamhet 1990 och har idag 6.25 tjänster och driver ca 25 grupper per termin. Deras erfarenheter för att få till ett kontinuerligt och långsiktigt arbete är: Envishet Övertygelse Stöd i organisationen Föräldrar sökte hjälp Kunskapsutveckling: konsekvenser, beroende, våld och psykisk ohälsa Såg att det hjälpte barnen Familjeperspektivet Utvärdering Journal Digital nytt utvärderingsinstrument är på gång. Ett web-baserat verksamhetsstöd som i grunden är utvecklat för behandlingsenheter, kommuner etc. men som nu har utvecklat en modul för stödgruppsverksamheter. Det är standardiserade och validerade tester som används. Följande moduler används: För barn; Barn-KASAM och Livets Stege För föräldrar; SDQ och CBCL För tonåringar; KASAM-13/29, Livets Stege, SDQ och YSR Verksamheter som finns med i pilotarbetet är: Bona Via (Göteborg), Vårsols familjecenter (Jönköping), Sputnik (Örebro), Eleonoragruppen (Linköping) Helsingborgs stödgrupper, Kraftkällan (Härryda), Lejdaren (Österåker), Ljuspunkten (Arvika), Vändpunkten (Kristianstad) och Kaktus (Vänersborg). För mer information se eller kontakt Sputnik berättar! De erbjuder nu en halvdagsutbildning riktat till personal inom socialförvaltningen där de informerar om Sputniks arbete och vilka konsekvenser det blir för barn. Sputnik har en intention att kunna erbjuda detta kontinuerligt. Upplägg halvdag Beroendeproblematik fysiska tecken och alla steg innan Relations, ekonomiska, fysiska, och psykiska symptom och problem Personlighetsförändring Vad händer i hjärnan Medberoende Visar filmen Isblomman och teckningar gjorda av barn från sina grupper Informerar om Beardslee 3

4 Rekrytering och motivering Hur ska jag våga prata om det med eleven eller i klassrummet? Säger ofta pedagoger i skolan! Om barngruppsverksamhet finns i kommunen är det lättare för pedagoger att prata och lyfta dessa frågor. Följande grupper behöver få information om verksamheten och alla är lika viktiga i sitt rekryteringsarbete och också motiveringsarbete. Egna arbetsgrupper Övriga arbetsplatser Föräldrar Barn/ungdomar Goda exempel från deltagarna Lägg mycket krut på föräldrarna Sputnik jobbar enligt en tre stegsmodell - Bjuda in till informationsträff riktat till 1. bara föräldrar 2. barn och föräldrar tillsammans 3. bara barnet/en Försök motivera föräldrarna så att det inte är ok för barnen att hoppa över veckans träff. Viktigt med raka frågor i föräldrasamtalen Raka frågor ger raka svar, se bifogat frågeformulär i mailet som finns som bilaga i C-uppsatsen. Förmedla hur viktiga föräldrarna är för barnen. Karlskoga skickar en påminnelse via sms till tonårsgruppen. När de inte kommer till grupp - kan det vara bra att träffa barna & ungdomarna individuellt någon gång eller bjuda in en stund tidigare för att våga komma. Upplägg av Klassinformation ca 40 min Läsa något ur Lindas dagbok från Rädda barnens material När mamma eller pappa dricker Informera om spritberget Fakta kring beroende och medberoende - beroende på ålder på barnen Hur kan det bli hemma när någon förälder inte mår bra Ge barnen hopp mammor och pappor kan bli friska Berätta att det inte är barnens fel Ge tid för att barnen kan ställa frågor Avslutningsvis Efter en heldags arbete har vi nu en hel del att tänka på i det fortsatta arbetet för att få till ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Vi diskuterade också om det finns möjlighet att bjuda in media till framtida träffar för att få till en artikel i länet. Detta kommer Marie att lyfta med Regionförbundets informatörer. 4

5 Litteratur, rapporter, filmer och hemsidor Lindas dagbok - Rädda barnens material när mamma eller pappa dricker av Christina Herrström Vad är det med våra föräldrar? Tytti Solantaus & Antonia Ringbom - Beställs från Psykiatriska kliniken, Skellefteå NU-inte senare! Om att hjälpa barn i tid och om klok samhällsekonomi - Bitte Lundberg. Skriftserie 2009:3 Beställs från Stiftelsen Allmänna Barnhuset Vi har ju hemligheter i den här familjen En självbiografi av Therése Eriksson. Beställs från Lyssna på barnen! en ny bok med barns funderingar kring vuxna och alkohol. Sveriges Blåbandsförbund, SBF:s förlag ISBN Konferens kring barngrupper och utvärdering av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Med gemensamma krafter Förhållningssätt som metod i arbete med ungdom. Ulf Hagström. Beställs via Barn och unga familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer. Socialstyrelsen. Beställs via Nå ut - Om kommunernas stöd till barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Rapport Junis IOGT-NTO:s juniorförbund. Bengtsson på dörren en teaterföreställning som speglar konsekvenserna av att växa upp i en familj där missbruk förekommer. Isblomma En film om Isa som har en pappa som är beroende av alkohol och Isa tvingas ta ett vuxenansvar i familjen. Beställs från el Grinden i Västerås Erbjuder barnombuds utbildningar Höstens Konferenser 29/9-1/10 Barnet och Rusen 2010 i Sandefjord, Norge 28/10 Utveckling och utvärdering av barngruppsverksamhet (Stiftelsen Allmänna barnhuset) Vid pennan Marie Cesares Olsson Tele

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Del I - kartläggning av behov och möjligheter Lizette Larsson Högfeldt

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden!

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Verksamhetsberättelse 2013 Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Här har vi haft aktiviteter under 2013 INNEHÅLL Ordförande har

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer