Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi oktober, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro"

Transkript

1 Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi oktober, Örebro Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina Forsberg, CSN Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG Ekonomrollen i förändring Verksamhetsstyrning Välfärdsfinansering TORSDAG Hållbar tillväxt Redovisning Effektivare offentlig verksamhet ARRANGÖR: SAMARBETSPARTNER: ORGANISERAS AV:

2 Onsdag 14 oktober :00 Registrering och morgonkaffe 09:30 Akademikerförbundet SSR och Örebro kommun hälsar välkomna 09:50 Moderatorn öppnar konferensen 10:00 Regeringens syn på Sveriges offentliga finanser och utmaningar idag och för framtiden Se för senaste uppdateringarna av programmet 10:45 Förmiddagskaffe och besök i utställningen 11:15 Framtida ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och landsting Det ekonomiska läget i kommuner och landsting Framtida utmaningar för offentlig sektor Bettina Kashefi, chefsekonom, SKL Så hanterar du återkommande arbetstoppar på bästa sätt Öka kvaliteten på din arbetsvecka få mer gjort av det som tillför värde Så använder du strategisk planering och prioritering för mer framförhållning Jan Winstedt, effektivitetsexpert, Petra Brask & Partners 15:30 Ekonomrollen i förändring från kamrer till strateg Vad innebär en strategisk ekonomroll? Vilka verktyg kan ekonomen använda? Etik i ekonomrollen behövs det? Anna Cederqvist, ekonomichef, Lidköpings kommun B. Verksamhetsstyrning 12:00 Konjunktur och räntepolitik efter den internationella finanskrisen Hur har synen på ekonomisk politik förändrats? Behöver vi egentligen negativa räntor? Hur påverkas arbetsmarknad och offentlig sektor? Håkan Frisén, prognoschef, SEB 13:30 Verksamhetsstyrning i konkurrensutsatt verksamhet Styrning utifrån en vision Omvärldsbaserad verksamhetsstyrning Utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap Målbilden för digital verksamhetsstyrning Gunnar Eriksson, Västra Götalandsregionen 12:30 Lunch 13:30 VÄLJ MELLAN 3 PARALLELLA SPÅR A, B OCH C: Vi bryter för eftermiddagskaffe kl 15:00-15:30 A. Ekonomrollen i förändring 13:30 Makten och ärligheten ekonomroller i organisationen Kompetens, delaktighet och inflytande Pengar och livet om motivation och karriärvägar Dagens ekonom i framtidens organisation eller framtidens ekonom i dagens organisation? Caroline Hellström, Ekonomihögskolan i Lund 14:15 Få mer gjort utan att jobba mer verktyg för framtidens ekonom Räcker veckan inte till? Använd arbetstiden effektivt och behåll energin 14:15 Politisk styrning vs verksamhetsstyrning styrning och uppföljning som ger resultat Spelregler till styrning som håller Så hittade politiker och verksamheter sina roller i styrmodellen Transparent uppföljning och utvärdering ger stort genomslag Bo Gertsson, utvecklingschef, Staffanstorps kommun 15:30 Administrationssamhället Varför granskar och rapporterar vi så mycket? Vad har New Public Management med administrationssamhället att göra? Kan vi hitta vägen ut ur administrationssamhället? Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns högskola Se uppdateringar på

3 C. Välfärdsfinansiering 13:30 Framtida utmaningar för de offentliga finanserna Den ökande andelen äldre och det stigande behovet av välfärdstjänster Behöver skatterna höjas för att finansiera välfärden? Är höjd pensionsålder och förbättrad hälsa räddningen för de offentliga finanserna? Erik Jonasson, analytiker enheten för offentliga finanser, Konjunkturinstitutet 14:15 Så kan sociala investeringsfonder bidra till en starkare välfärd Varför är sociala investeringsfonder en bra idé? Hur går det till i praktiken? Problem och lösningar längs vägen Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun 15:30 Radikala förändringar kan välfärdstjänster bli annorlunda, bättre och billigare? Är behovsdriven innovation ett sätt att möta stora utmaningar? Vad händer med styrning och ledarskap när man involverar brukarna vid utveckling av tjänster? Hur gör man? Anna Lindström, projektledare, SKL Torsdag 15 oktober :30 Morgonkaffe och besök i utställningen 09:00 Hur kan kommuner och landsting påverka miljö och klimat via sina finansiella investeringar? Avkastning med ansvar Pengar, planeten och människan Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea 09:45 Från traditionell styrning till modern ledningsfilosofi går det att styra utan verksamhetsmål? Varför har vi tagit bort verksamhetsmålen? Bort från NPM, styrning och kontroll en tanke i takt med tiden? Effektmätning och synliggörande av värde vad bör ni tänka på? Konsekvenser efter genomförd transformation konkreta exempel Christina Forsberg, f.d. länspolismästare i Gävleborg, numera avdelningschef, utbetalningsavdelningen, CSN 10:30 Förmiddagskaffe och besök i utställningen 11:00 VÄLJ MELLAN 3 PARALLELLA SPÅR D, E OCH F: Vi bryter för lunch kl 12:30-13:30 D. Hållbar tillväxt 16:15 Avslutande paneldiskussion: Hur kan IT-verktyg och digitalisering effektivisera offentlig verksamhet? Se för senaste uppdateringarna av programmet 17:00 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensens första dag 19:00 Gemensam middag Ekonomidagarna och Örebro kommun hälsar alla välkomna till gemensam middag på Conventum. 11:00 Hållbar finansiering placera och låna för en hållbar framtid! Vår resa mot en grön kapitalförvaltning Påverkan på finansmarknaden Nästa steg Anne Andersson, ekonomidirektör och Mats Rodenfelt, finanschef, Örebro kommun 11:45 Omsättning av hållbarhetsstrategier till praktiken Visioner och strategiers roll i offentliga organisationer Hållbarhetsbegreppet dess för- och nackdelar Implementering av visioner och strategier om hållbarhet i praktiken Sara Brorström, PhD Offentlig Förvaltning, forskare Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan i Göteborg Vi reserverar oss för eventuella programändringar Se uppdateringar på

4 13:30 Hur skapas hållbar tillväxt ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv? Om att göra Eslöv till ett självklart mellanskånskt alternativ Emotionellt delägarskap Mysig stad och sköna byar Ulf Silbersky, näringslivschef, Eslövs kommun 11:45 Är indikatorer svaret på hur man samlat och systematiskt ska kunna följa effektivitet, kvalitet och produktivitet i offentlig sektor? Svårigheten att följa upp kvalitet, produktivitet och effektivitet i offentlig sektor Varför indikatorer? Två exempel på indikatorbaserade uppföljningar: kommunsektorn och Försäkringskassan Magnus Arnek, Försäkringskassan E. Redovisning 11:00 Aktuella redovisningsfrågor inför kommande bokslut Nya rekommendationer och informationer Praxisutveckling Frågor på agendan Torbjörn Tagesson, Rådet för kommunal redovisning 11:45 Komponentavskrivningar i praktiken Hur har Partille kommun fått komponentavskrivningar att fungera? Partilles modell Vilka blev konsekvenserna? Katarina Heglind, redovisningschef och Ulrika Hylander, controller, Partille kommun 13:30 En ändamålsenlig kommunal redovisning vilka överväganden gör utredaren? Finns det skäl att ändra redovisningen av kommunala avtalspensioner? Finns det skäl att ändra kraven på den sammanställda redovisningen samt hur detta påverkar kommunallagens balanskrav? Finns det skäl att ändra kraven på delårsrapporter vad det gäller innehåll och omfattning? Gunvor Pautsch, särskild utredare av En ändamålsenlig kommunal redovisning 13:30 Effektiva investeringsprocesser och modeller för korrekt projektredovisning Att projektleda stora investeringar från idé till uppföljning Risk- och konsekvensanalyser så leder du med tid, produkt och tillräckliga resurser Så kommunicerar du med styrverktyg för att få med politikerna Nina Hammargren, controller, Nacka kommun 14:15 Eftermiddagskaffe och besök i utställningen 14:45 Att verka i gränslandet mellan offentlig och privat sektor Vikten av välvillig vals kvalitet och ekonomi i tretakt Politiken som vän eller fiende Erfarenheter av vårdval nationellt Kajsa Värna, chefscontroller, Praktikertjänst 15:30 Mutor och korruption finns det hos oss? Hur långt sträcker sig ekonomernas ansvar? Exempel och case Förebyggande arbete Helena Sundén, generalsekreterare, Institutet mot mutor F. Effektivare offentlig verksamhet 11:00 Minskade kostnader genom strategiska investeringar Investera istället för att förbruka Satsa fullt ut när det verkligen gäller Hitta grundbultarna för långsiktiga resultat Investera i minskade behov 16:15 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen Boel Vallgårda, strateg, Uppsala kommun Vi reserverar oss för eventuella programändringar Se uppdateringar på

5 Vägval och visioner för offentlig ekonomi Akademikerförbundet SSR:s konferens Ekonomidagarna i Örebro har sedan 1991 varit en självklar mötesplats för ekonomichefer, ekonomer, controllers, omvärldsanalytiker och andra experter. Kommande tillfälle bjuder på massor av praktiska erfarenheter, visioner, debatt och inte minst ett stort mått av nätverkande under trevliga former. Den offentliga verksamheten står inför stora ekonomiska utmaningar det kommer inte som en nyhet för någon men hur ser man egentligen på svårigheterna och vilka lösningar, strategier och erfarenheter finns runt om i landet? Under två dagar samlas det offentliga Sverige i Örebro för att diskutera en mängd frågeställningar ur olika perspektiv. Det blir både makroekonomiska strömningar och många högaktuella nedslag av mer detaljerad karaktär. Konferensen är helt enkelt ett smörgåsbord där du som deltagare får möjligheten att välja dina favoriter bland flera parallella spår det finns något för alla! I tillägg till dynamiska debatter och högaktuella presentationer ger Ekonomidagarna 2015 deltagarna en unik möjlighet att träffa gamla bekanta och nya kontakter i utställningsområdet i samband med pauser och på den trevliga middagen som traditionsenligt avslutar konferensens första dag. Varmt välkommen! ARRANGÖR: ORGANISERAS AV: SAMARBETSPARTNER: Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med drygt medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Läs mer om oss på eller ring Informa IBC Sweden tillhör Informa Plc. Informa är världens största börsnoterade organisatör av mässor, event, konferenser och kurser och tillhandahåller mötesplatser och möjligheter för kunskap att delas världen över. Informa har drygt 8000 anställda på 150 kontor i 40 länder. Informa IBC Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de mest kända experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter. Läs mer på: Informa bringing knowledge to life MEDIEPARTNER: UTSTÄLLARE: Wahlstedt Sageryd är en av Sveriges största leverantörer av kvalificerade tjänster och system för kapitalförvaltning. Med portföljsystemet IVAR får ni överblick och kontroll över er förvaltning. Vi har över 20 års erfarenhet av att professionellt och effektivt utföra backofficeadministration och performancemätningar för kommuner, landsting, pensionskassor, försäkringsbolag och fondbolag. Är du intresserad av att medverka som sponsor eller utställare på Ekonomidagarna? Under Ekonomidagarna träffar du ekonomichefer, controllers, ekonomer och andra inom offentliga ekonomifunktioner från hela landet. Tillsammans hittar vi ett marknadsföringspaket som passar er verksamhet. För ytterligare information och priser kontakta Susanna Hedin Tel E-post

6 Returadress: Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm Avs: Bring Citymail, Box 90108, Stockholm Ekonomidagarna Anmäl dig redan idag! Tfn Fax Post Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm E-post Online Du kan göra din anmälan elektroniskt på Namn: E-post: Befattning: Företag: Avdelning: Adress: Postnr: Postadr: Prisinformation Medlem i Akademikerförbundet SSR betalar kr exklusive moms. Icke medlem kr exklusive moms. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast 3 arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas via , debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen via webblänk. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn: Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Passa på att marknadsföra er verksamhet! Under Ekonomidagarna träffar du ekonomichefer, controllers, ekonomer och andra inom offentliga ekonomifunktioner från hela landet. Passa på att stärka er ställning på marknaden och hitta nya kontakter för framtiden. Boka din plats redan idag! För ytterligare information och priser kontakta Susanna Hedin Tel E-post Faktureringsadress: Referens: Tfn: VÄLJ MELLAN 3 PARALELLA SPÅR Onsdag 14 oktober 2015 A. Ekonomrollen i förändring B. Verksamhetsstyrning C. Välfärdsfinansiering Torsdag 15 oktober 2015 D. Hållbar tillväxt E. Redovisning F. Effektivare offentlig verksamhet Jag vill delta på den gemensamma middagen (kostnadsfritt) Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR Jag vill bli medlem i Akademikerförbundet SSR För mer information Mobil: Kristian Sylwan, projektledare, Informa IBC Sweden Tfn: , E-post: Susanna Hedin, sponsring och utställning, Informa IBC Sweden Tfn: , E-post: Jenny Grenander, Akademikerförbundet SSR, E-post: I8KX9/1510 Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm. Personuppgiftsansvarig är Informa IBC Sweden.

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer