2 GSM. Art.nr Rev B SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 GSM. Art.nr 464238. Rev B SE"

Transkript

1 Bruksanvisning 2 GSM Art.nr Rev B SE

2 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Artiklar som medföljer: Tillbehör Inkoppling av EPIsafe 2 GSM-larmet Montering av Basmodul Kodning av EPIsafe 2 GSM Användning av EPIsafe 2 GSM-larmet EPIsafe 2 GSM-menyn Ta emot larmsamtal Pausfunktion Daglig användning Begränsningar i räckvidd Daglig rutin Rengöring EPIsafe 2 GSM-larmets säkerhet Säkerhet vid strömavbrott: Byte av Sensorbatteri Repeater Felsökningsschema Tekniska specifikationer Säkerhet och ansvar

4 4

5 1. Inledning EPIsafe 2 epilepsilarm är utvecklat för att registrera epileptiska anfall i form av kramper. Larmet kan användas både under natten och på dagen. Larmet registrerar och larmar, när personen får ett generaliserat tonisk/kloniskt anfall, även benämnt grand mal. Larmet registrerar inte stilla anfall, eller anfall, där det endast förekommer enstaka ryckningar, muskelsammandragningar, huvudrörelser eller liknande. Larmet består av ett armband med inbyggd sensor och ett uppladdningsbart batteri, samt en Basmodul. Armbandet används på höger eller vänster handled på samma sätt som en armbandsklocka. Sensorn mäter armens rörelser i 3 dimensioner och beräknar om rörelserna är av epileptisk karaktär eller om det är normala rörelser. Sensorn och Basmodulen kommunicerar fortlöpande med varandra med hjälp av trådlös teknik. Larmsignaler sänds från Sensorn till Basmodulen, som sänder larm till stödperson med hjälp av den inbyggda GSM-sändaren. Basmodulen kontrollerar ständigt om Sensorn är innanför räckvidden eller om Sensorns batteri behöver laddas. Basmodulen innehåller dessutom en loggfunktion, som visar bl.a. tidpunkter för larm. Sensorn och huvudenheten har en räckvidd på ca 50 meter vid fri sikt. Räckvidden inomhus begränsas beroende på olika byggnadsmaterial. Räckvidden kan ökas genom att använda en repeater (extra tillbehör). EPIsafe 2 GSM är utvecklad för användning inomhus. Larmet är inte avsett för utomhusanvändning på grund av den begränsade räckvidden. EPIsafe 2 GSM kan användas av både vuxna personer och äldre barn. Barn under 10 år bör använda Falck 6900 EpiKlon. Larmet används för att förhindra att allvarliga anfall inte förbigås men bör inte användas som enda säkerhet. Personlig tillsyn av personen är nödvändig. EPIsafe 2 GSM är utvecklad för användning med den senaste tekniken och kraven överensstämmer med EU:s direktiv 93/42, medicinsk appartur i riskklass I. 5

6 2. Artiklar som medföljer: 1. Sensor (armband med inbyggd sensor och batteri). 2. Laddare till Sensorn. 3. Basmodul EPIsafe 2 GSM. 4. Strömförsörjning till Basmodul. 5. Kabel för anslutning till ALERTpager Personsökare 6. Bruksanvisning. 3. Tillbehör För att få tillgång till telenätet måste ett SIM-kort monteras. EPIsafe 2 GSM skickar larmsamtal och SMS-meddelanden via den inbyggda GSMsändaren till en stödpersons mobiltelefon. Om du vill att larmet också ska kopplas till externa vidaresändningsenheter, t.ex. trygghetstelefon, personsökare eller liknande, är detta möjligt via AUX-porten på basenhetens baksida. Kontakta din återförsäljare för mer information. 6

7 4. Inkoppling av EPIsafe 2 GSM-larmet 4.1 Sensor/Armband Den kan sitta på höger eller vänster arm. Remmen ska vara tillräckligt fastspänd, prova genom att stoppa ett finger mellan handled och armband. Får fler fingrar plats, dra åt armbandet mer. Sensorn behöver inte vara vriden åt något speciellt håll. Sensorn spets kan peka åt valfritt håll. Den kan även vara på handledens undersida. Ladda Sensorn innan användning, se avsnitt nedan. 4.2 Laddning av Sensor Sensorn får ström genom ett inbyggt batteri. Batteriet ska laddas 1 gång per dygn. Batteriet laddas via en 5V DC laddare med Micro USB-kontakt. Ta av Sensorn från handleden innan laddning. Anslut laddaren till ett vägguttag, sätt Micro USB-kontakten i Sensorns laddningsingång. En lampa blinkar på Sensorn under laddning. Batteriet tar inte skada om det laddas när det inte är helt urladdat. Laddaren kan vara ansluten under en längre tid än den tid det tar att ladda Sensorn. Laddningstiden är beräknad till 1 timme och 15 minuter. Sensorn startar automatiskt när laddaren tas bort från Sensorn. Om Sensorn har varit oanvänd en tid, mer än ett dygn, ska den laddas innan användning. Under laddning av Sensorn visa texten SENSORN LADDAS på Basmodulens display. När Sensorn är fulladdad visas texten OK. Ytterligare laddning är inte längre nödvändigt. Sensorn fungerar inte om batteriet är tomt. 7

8 5. Montering av Basmodul Basmodulen kan placeras var som helst i lägenheten/huset men inte mer än 10 meter från sängen. Ett SIM-kort måste sättas in i SIMkorthållaren på baksidan. Sätt i kortet med det avfasade hörnet inåt till vänster, se bilden. Tryck in minneskortet helt tills det hörs ett "klick". Tryck eventuellt till med nageln. När ett SIM-kort är monterat är det möjligt att sända larmsamtal via mobiltelefonnätet till en stödperson. SIM-kortet har ett telefonnummer. Skriv ner detta telefonnummer och spara informationen. Om SIM-kortet har PIN-kod, måste den tas bort innan SIM-kortet sätts in i Basmodulen, se avsnitt 19.1 Problemlösning vid SIM-kortsfel. Om man inte tar bort PIN-koden så kommer EPIsafe GSM att försättas i felläge. Den medföljande nätadaptern sätts i närmaste vägguttag. Adapterns fyrkantiga kontakt sticks in Basmodulens 12V DC-ingång, på baksidan. När strömmen ansluts, kommer Basmodulen att söka efter Sensorn efter en kort självtest. Texten SENSOR UPPSTART visas i displayen tills Basmodulen har hittat Sensorn. När Sensorn hittats, går Basmodulen automatiskt över i övervakningsläge och visar OK i menyn och dioden i högra hörnet lyser grönt. Larmet är nu i drift. Basenheten kan stängas av via menyn. Om strömförsörjningen till Basenheten bryts utan att man först har stängt av Basenheten ges en ljudsignal i cirka 10 sekunder och ett SMS skickas till stödpersonens mobiltelefon. 8

9 6. Kodning av EPIsafe 2 GSM EPIsafe 2 GSM-larmet måste kodas för att kunna skicka larmsamtal och andra meddelanden till en stödperson. Kodningen görs genom att skicka SMS från en vanlig mobiltelefon till numret på SIM-kortet som är monterat i EPIsafe 2 GSM Basmodul. Ett larmnummer måste kodas in. Om detta inte sker kommer inte EPIsafe 2 GSM att kunna skicka larmsamtal till stödpersonen. Man kan även koda in en larmtext, samt ett backup-nummer som larmen vidarekopplas till om larmnumret är upptaget eller inte kan ringas upp. 6.1 Kodning av larmnummer Larmnumret läggs in genom att skicka ett SMS till numret på SIM-kortet som är monterat i EPIsafe 2 GSM Basmodul. Meddelandet måste börja med texten san1 följt av det telefonnummer som EPIsafe 2GSM Basenheten ska ringa upp först. Exempel: san Det är möjligt att lägga in telefonnummer på mellan 5 och 14 siffor. Landskod ska inte anges. Larmnumret kan skrivas med eller utan mellanrum. När larmnumret tas emot av EPIsafe 2 GSM Basmodul sparas informationen. Efter att ett larmnummer har kodats in MÅSTE man alltid kontrollera att det fungerar som det ska innan utrustningen tas i bruk. Kontrollera genom att framkalla ett larm och kontrollera att stödpersonens mobiltelefon får ett larmsamtal. Varning: Om det inte finns ett inkodat larmnummer, larmnumret är felaktigt eller inte existerar, kommer det att leda till att larmet inte överförs till stödpersonen. 9

10 6.2 Kodning av larmmeddelande Larmmeddelandet läggs in genom att skicka ett SMS till numret på SIM-kortet som är monterat i EPIsafe GSM Basmodul. Meddelandet måste börja med texten sat1 följt av den text som ska skickas i ett SMS när ett larm uppstår. Exempel: sat1 larm Ola Olsson Larmmeddelandet kan innehålla upp till 18 tecken, inklusive bokstäver, mellanrum och siffror. Om SMS inte önskas vid larm, kan detta utelämnas. 6.3 Kodning av backup-nummer Backup-numret läggs in genom att skicka ett SMS till numret på SIM-kortet som är monterat i EPIsafe GSM Basmodul. Meddelandet måste börja med texten sab1, följt av backup-numret. Exempel: sab EPIsafe GSM Basmodul ringer till backup-numret, om samtalet till larmnumret inte besvaras. Samma regler gäller för kodning av backup-nummer som för larmnumret. Om inte backup-nummer ska användas, kan detta utelämnas. 6.4 Kontroll av kodning Det är viktigt att kontrollera om larmuppringningen kan tas emot som förväntat, innan larmet tas i bruk. Kontroll av inlagda nummer och text kan göras på två sätt. I Basmodulens meny, under GSM INFO kan man se vilken information som har kodats in. Det är även möjligt att kontrollera genom att skicka ett SMS med texten gau1 till EPIsafe GSM Basmodul: Exempel: gau1 EPIsafe GSM Basmodul kommer efter ca 1 minut att svara med ett SMS, som innehåller de inlagda numren och den inlagda texten. Följande information kan visas: LARM TEL.: Det första numret som rings upp. LARM TEXT: Valfritt SMS-meddelande som skickas vid larm. BACKUP TEL: Backup-numret som rings upp, om samtalet till larmnumret inte besvarats. 6.5 Borttagning av inlagda nummer eller SMS-text Alla telefonnummer och larmmeddelanden kan tas bort genom att skicka ett SMS utan telefonnummer eller text. Exempel: san1 Exempel: sat1 Exempel: sab1 Tidigare inkodade telefonnummer tas automatiskt bort när man kodar in ett nytt. Det måste alltid finnas ett inkodat larmnummer. 10

11 7. Användning av EPIsafe 2 GSM-larmet EPIsafe 2 GSM-larmet är enkelt att använda och kräver inte inställning av känslighet eller larmtid. När Sensorn är uppladdad och Basmodulen har strömförsörjning, kommer larmet efter en kort tid att gå igång automatiskt. Basmodulen visar med hjälp av menytexter, ljud- och ljussignaler om övervakningen fungerar eller om den är avbruten. Vidare innehåller Basmodulens meny en logg över vad som har hänt under drifttiden. Den innehåller också inställningsmöjligheter för bl.a. klocka, se avsnitt 8. EPIsafe 2 GSM-menyn. 7.1 Signaler under normal drift När larmet är i normalt driftläge visas menytexten OK. Lysdioden i högra hörnet på Basmodulen lyser grönt, och lysdioden i Sensorn är släckt. Till vänster på displayen visas symbol för anslutning till mobilnätet. När Sensorn skakas kraftigt, visas det i Basmodulen med en blinkande röd lysdiod. Detta signalerar att Sensorn registrerat en kraftig aktivitet men inte nått larmläge. 7.2 Signal vid larm Vid larm visas i menyn texten LARM och lysdioden lyser rött och en ljudsignal avges. Samt att ett samtal rings till stödpersonens mobiltelefon. När larmsamtalet bekräftas, kommer Basmodulen automatiskt att gå tillbaka till Övervakningstillstånd. Om EPIsafe 2 GSM-larmet är anslutet till extern vidarekoppling, måste larmet återställas genom att trycka på OK-knappen. 7.3 Signal vid avbrott Basmodulen signalerar med ljus och ljudsignaler och skickar ett SMS-meddelande till stödpersonens mobiltelefon om Sensorn kommer utanför räckvidd eller har slut på laddning. 7.4 Signaler vid telefonfel Basmodulen kontrollerar kontinuerligt om det finns anslutning till mobilnätet. Signalkvaliteten visas med III utmärkt anslutning II god anslutning I acceptabel anslutning - dålig anslutning och med antennstreck: Om även försvinner så är anslutningen till mobilnätet förlorad och larmsamtal eller SMS-meddelanden kan inte skickas. Texten GSM: FEL visas i displayen och dioden blinkar rött. 11

12 8. EPIsafe 2 GSM-menyn EPIsafe 2 GSM Basmodul hanteras med hjälp av de 2 pilknapparna och OKknappen. I displayen visas inställd tid, ikon för Sensorbatteriets batteristatus och anslutning till mobilnätet. För att komma in i menyn, tryck på en av pilknapparna. Med pilknapparna bläddrar man ner genom menyerna. Menyn innehåller följande punkter: 1 RAPPORTER (logg) 2. ANDRA INSTÄLLN (andra inställningar) 3. GSM INFO 4. NOLLST RAPPORT (nollställ loggen) 5. STÄNG AV ENHET 6. AVSLUTA 8.1 RAPPORTER (Loggen) läses enligt följande: Sätt menypunkt RAPPORTER överst i menyn. Tryck på OK för att öppna loggen. Här visas en lista med tider och datum för larm eller avbrott i övervakningen som har skett då Sensorn har varit utanför räckvidden, urladdad eller då larmet har satts i PAUS-läge. Den senaste loggen visas överst. Välj bland rapporterna genom att bläddra med en pilknapp. Öppna en enskild rapport genom att trycka på OK. Siffran till vänster anger antalet rapporter. Därefter visas datum och sist typen av rapport. Apparaten kan lagra upp till 99 loggar. Om loggen inte rensas enligt menypunkt 4. NOLLST RAPPORT, raderas den äldsta loggen automatiskt, när nya skapas. Loggtyper LARM: För varje utlöst larm, kan start- och sluttid av ett anfall läsas ut. I tillägg visas också aktivitetsgraden på en skala mellan 0-3, där 3 indikerar stor aktivitet. DISC/CONN: DISC visar datum och tid för avbrott i övervakningen. Om Sensorn har kommit utanför räckvidden eller om strömmen tagit slut i batteriet, visas detta i loggen. CONN visar när övervakning är upprättad igen. STÄNG: Visar om Basmodulen har stängts av med knappen vid displayen. Om strömförsörjningen har kopplats bort visas detta inte i rapporten. GSM: Visar start- och sluttid för avbrott i anslutningen till GSM-telefonnätet. Larmsamtal eller SMS-meddelanden överförs inte när det är ett GSM-fel. PAUS: Visar start- och sluttid för en paus. Övervakningen är inaktiverad under pauser. För att komma ur ett menyval i RAPPORTER, tryck på OK. För att komma helt ur menypunkten RAPPORTER, bläddra med pilknapparna till valet AVSLUTA. Tryck sedan på OK. 12

13 8.2 ANDRA INSTÄLLN (Andra inställningar) VOLYM: Basmodulens ljudstyrka ställs in på ett läge mellan är högsta läget. KLOCKA: 8.3 GSM INFO Den inbyggda klockan kan justeras. Datum, timme och minut ändras genom att använda pilknapparna. När man trycker på OK, flyttas markören till nästa inställning. Tryck på OK för att komma tillbaka till menyöversikten. I menyvalet GSM INFO kan information om larmsamtal utläsas. Välj menypunkt LARM TEL, LARM TEXT eller BACKUP TEL för att se den inkodade informationen. 8.4 NOLLST RAPPORT (Ta bort loggmeddelande) Välj NOLLST RAPPORT i menyn och tryck på OK. Bekräfta genom att trycka på pilknapparna för JA i displayen, då försvinner alla loggmeddelanden. Borttagna meddelanden kan inte återskapas. 8.5 STÄNG AV ENHET När STÄNG AV ENHET väljs i menyn kan Basmodulen stängas av. Tryck OK och bekräfta med JA. Basmodulen sättas på igen genom att trycka på en knapp och bekräfta med JA. 8.6 AVSLUTA Menyvalet AVSLUTA används till att återgå till början och vidare till övervakningsstatus. Välj AVSLUTA och tryck på OK. Om knapparna inte används under 1 minut, återgår Basmodulen automatiskt till övervakningsläge. 13

14 9. Ta emot larmsamtal Vid ett larm ringer Basmodulen upp det inkodade larmnumret till stödpersonen. Om stödpersonen besvarar samtalet (lyfter på luren) kommer EPIsafe 2 GSM att spela upp pipljud. När sedan samtalet avslutas (luren läggs på), kommer EPIsafe 2 GSM att betrakta larmuppringningen som mottagen (larmet är bekräftat) och skickar ett SMS med larmmeddelandet. Det görs inga ytterligare uppringningar. Om larmnumret är upptaget, utanför täckningsområdet eller liknande, kommer EPIsafe 2 GSM att ringa upp igen 2 gånger inom kort. Om larmuppringningen inte besvaras, eller om mottagaren inte lägger på, kommer det, efter tre försök att skickas ett SMS med larmmeddelandet. EPIsafe 2 GSM kommer sedan att ringa till backupnumret, och skicka ett SMS till detta nummer, om samtalet besvaras, eller när det ringt upp tre gånger. Om inget av de inlagda numren tar emot samtalet, kommer EPIsafe 2 GSM att ta en paus på 5 minuter. Efter pausen börjar EPIsafe 2 GSM om att ringa, om EPIsafe fortfarande har ett larm. Sändning av SMS kan ibland försenas på grund av problem på mobilnätet. När ett larm är stoppat, antingen genom att samtalet är besvarat eller genom att larmet är stoppat på Basmodulen, går det 2 minuter innan EPIsafe 2 GSM försöker att kontakta larmnumren igen i händelse av ett nytt larm. Tips! Lägg in EPIsafe 2 GSM-larmets telefonnummer som en kontakt i stödpersonens mobiltelefon med namnet på användaren. När ett larmsamtal ringer kan stödpersonen direkt se vem det är som ringer. 10. Pausfunktion Pausfunktionen innebär att övervakning av larmet avbryts och att larmet under en kortare tid inte fungerar. Funktionen kan användas när brukaren kommer att vara utanför räckvidden/täckningsområdet en kortare eller längre tid utan att ta av sig sensorn. Basmodulen försätts i Pausläge genom att hålla ned OK-knappen under c:a 5 sekunder. Om brukaren fortfarande befinner sig inom räckvidd kommer inte något larm när brukaren försvinner utanför täckningsområdet. Basmodulen ansluter till Sensorn så fort Sensorn befinner sig inom täckningsområdet igen. Om Sensorn är urladdad, t.ex. om brukaren har varit borta i många timmar, ska Sensorn laddas upp igen innan användning. En Paus varar i 10 minuter, sedan startar Basmodulen om igen. Om övervakning önskas efter kortare tid än 10 minuter, tryck på en av pilknapparna. 14

15 11. Daglig användning EPIsafe 2 GSM kan användas både under sömn samt vaken tid. Armbandet ska bäras antingen på höger eller vänster handled under användning. Larmet kan inte registrera anfall om det placeras på annan plats än på handleden. Kraftiga regelbundna rörelser med den arm som Sensorn är placerad på kan ge upphov till falska larm. T.ex. tandborstning, handklappningar eller liknande, kan ge upphov till falska larm. Ta därför av armbandet eller flytta det till andra handleden. Sensorn är inte vattentät men den tål vattenstänk. Den tål inte att badas med, ta därför bort Sensorn innan bad och dusch. Sensorn får inte heller doppas i vatten. 12. Begränsningar i räckvidd Sensorn och Basmodulen har en räckvidd på c:a 50 m. mellan varandra vid fri sikt. Räckvidden begränsas av material i väggar, sten/betong ger kortare räckvidd. Sensorn tappar förbindelsen med Basmodulen om brukaren går utanför räckvidden. När Sensorn tappar kontakten indikeras det med en blinkande lysdiod. Basmodulen sänder också en signal när kontakten tappas. Övervakning återupptas automatiskt när man kommer tillbaka till täckningsområdet. Om brukaren lämnar hemmet bör Sensorn tas av eller Basmodulen sättas i paus-läge. 13. Daglig rutin Larmet ska testas regelbundet, sätt EPIsafe 2 GSM i normalt driftläge, provocera fram ett larm genom att skaka på armen där Sensorn sitter. Kontrollera att Sensorn kommer i larmläge och att larmmottagaren eller Basmodulen larmar. Test av larm ska utföras regelbundet, enligt den rutin av säkerhet som krävs för brukaren. Helst ska test utföras varje vecka. 14. Rengöring Sensor och Basmodul ska rengöras med en lätt fuktig trasa, ev. med lite handsprit tillsatt, men bör inte utsättas för vatten eller andra vätskor. EPIsafe 2 GSM ska användas inomhus och under torra förhållanden. 15

16 15. EPIsafe 2 GSM-larmets säkerhet EPIsafe 2 GSM-larmet är utvecklat med hänsyn till brukarens säkerhet, samt att alla eventuella fel kan upptäckas. Produkten genomför en självkontroll vid uppstart och under drift. Skulle det uppstå ett fel i produkten, lyser en röd lampa konstant, en ljudsignal larmar samt texten ERROR i displayen. Se nedanstående schema för felorsaker: Text Basmodul Ljud och ljussignal Orsak/Fel SAKNAR STRÖM! STÄNGER AV. BATTERIFEL TRYCK OK ERROR: 0X EPIsafe 2 GSMlarmet sänder larm, men larmet skickas inte vidare. 2 lysdioder lyser rött. Konstant ljudsignal 2 lysdioder lyser rött. Konstant ljudsignal 2 lysdioder lyser rött. Konstant ljudsignal _ Saknar 220V AC nätspänning, stänger av normalt efter 8 sekunder. Sker vid avstängning. Byt det interna batteriet. Kontakta leverantör Fel på apparaten. Kontakta leverantör Kontrollera att kodningen är rätt 16. Säkerhet vid strömavbrott: Basmodulen strömförsörjs via en nätadapter som ansluts till ett vägguttag. Om strömmen försvinner, kommer apparaten fortsätta fungera i några sekunder med hjälp av ett inbyggt batteri. Larm går när batteriet tar slut. 17. Byte av Sensorbatteri Efter cirka 2 års bruk kommer batteriet inte längre att ha tillräckligt kapacitet för 24 timmars drift. Sensorbatteriet kan bytas, kontakta Abilia för batteribyte. Om Sensorn öppnas av icke auktoriserad personal gäller inte garantin. 18. Repeater Räckvidden mellan Sensor och Basmodul kan utökas med hjälp av en Repeater. Kontakta Abilia för mer information. 16

17 19. Felsökningsschema Problem Menytext Ljus/Ljudsignal Basmodul Ljussignal Sensor Signal till stödperson Övervakning fungerar Uppladdning av Sensor nödvändig Sensor utanför räckvidd Sensor saknar ström Basmodul ställd i PAUS läge Apparatfel Sensorn placerad i laddaren PIN-lås på SIM-kort Fel på SIMkort Dålig mobiltäckning Larmnumret inte inkodat LÅGT BATTERI SAKNAR SENSOR! SAKNAR SENSOR! PAUS ERROR + felkod SENSORN LADDAS GSM: SIM PIN LÅST GSM: SIM FEL GSM: LÅG SIGNAL GS: SÄTT LARMNR Blinkar rött. Ljudsignal var 10:e sekund Blinkar rött Snabba ljudsignaler Blinkar rött Snabba ljudsignaler Lyser rött Ingen ljudsignal 2 ljusdioder lyser rött. Konstant ljudsignal Grönt ljus Blinkar grönt och rött. Ljudsignaler Blinkar grönt och rött. Ljudsignaler Blinkar rött. Ljudsignal Släckt Nej Ja Blinkar gult Släckt Uppringning och SMS Uppringning och SMS Nej Nej Släckt Nej Nej Släckt Nej Nej Blinkar gult långsamt Släckt Släckt Släckt Släckt Nej Nej ingen kontakt med mobilnätet Nej ingen kontakt med mobilnätet Nej Nej Nej Ja, men larm skickas ej Ja, men larm skickas ej Ja, flytta basmodulen till bättre placering Ja, men larm skickas ej 19.1 Problemlösning vid SIM-kortsfel Vid menytext GSM: SIM PIN LÅST, ta ur SIM-kortet ur EPIsafe 2 GSM Basmodul. Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon och ange PIN-koden, gå sedan till inställningarna i telefonen och ställ in så att SIM-kortet inte ska använda PIN-kod. Sätt sedan tillbaka SIM-kortet i Basmodulen. Det måste finnas ett inkodat larmnummer, annars kan inte larmuppringning göras till stödpersonens telefon. Larmnumret måste också vara aktivt. Kontrollera regelbundet att uppringning vid larm går fram tillstödpersonens telefon genom att skaka EPIsafe 2 GSM Sensorn kraftigt tills larmet går. Kontrollera att larmet kommer fram till stödpersonen. 17

18 20. Tekniska specifikationer Basmodul Sensor Nätadapter 700mA, 12V DC 50 ma, 5V DC Inbyggt batteri 9V NiMH batteri 4,2V lithiumbatteri Klocka AUX Larm/reläutgång COM Täthetsklass Trådlös signalering GSM Lithiumbatteri, typ CR P8C modularkontakt Används till att vidaresända larm till extern larmutrustning Galvaniskt isolerad utgång. Max. tillåten belastning när kontakt sluter är 12V AC eller 1A. 12V DC utgång, max 100mA 4P4C modularkontakt IP20 2: Skydd mot beröring av farliga detaljer. 0: Apparaten tål inte vatten. SIM-kort Mini SIM, 3V & 1,8V 869,525 MHz 869,525 MHz Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz RF output: Class 4 (2 W) for GSM 850 & 900, Class 1 (1 W) for GSM 1800 & IP32 3: Skyddad mot instickande föremål större än 2,5mm. 2: Sensorn är dropptät, men inte vattentät. Larmet ska förvaras och användas inomhus i temperaturområde från +5 till +40 grader C. Läs alltid bruksanvisningen innan larmet används. Alla elektriska och elektroniska produkter ska sorteras separat. Lämna produkterna på återvinningsstation för elektronikskrot. 18

19 21. Säkerhet och ansvar Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som gjorts i detta dokument. Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift korrekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör. Abilia AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Abilia AB s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten. 19

20 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0) Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM Rev B Maj 2014

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Bruksanvisning.

Bruksanvisning. Bruksanvisning www.abilia.se Introduktion EPIsafe epilepsilarm är utvecklat för att registrera epileptiska anfall i form av kramper. Larmet kan användas både under natten och på dagen. Larmet registrerar

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

EPImobile. Art.nr 464240. Rev C SE

EPImobile. Art.nr 464240. Rev C SE Bruksanvisning EPImobile Art.nr 464240 Rev C SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Viktig information... 5 2. Artiklar som medföljer... 6 3. Komma igång med Epimobile... 6 3.1 Ta bort batteriluckan...

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

EPImobile. Art.nr Rev G SE

EPImobile. Art.nr Rev G SE Bruksanvisning EPImobile Art.nr 464240 Rev G SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Viktig information... 5 2. Artiklar som medföljer... 6 3. Komma igång med Epimobile... 6 3.1 Ta bort batteriluckan...

Läs mer

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng.

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Bruksanvisning Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: 323 800 Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Innehållsförteckning Falck 6900 EpiKlon består av: 3 Beskrivning av Falck 6900 EpiKlon 3 Installation

Läs mer

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 Bruksanvisning ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 ALERTpager består av en sändarenhet och en bärbar mottagare.. 2 Innehållsförteckning 1. Om ALERTpager... 4 2. Detta medföljer i förpackningen...

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 2 Art.nr.: 508 770 Rev A SE Innehållsförteckning Beskrivning... 3 MEMOdayplanner... 3 Montering... 3 Dag och natt... 3 Tavlans baksida... 4 Visning av tid som ljuspelare eller

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

Rekonditionering. EPImobile. Rev A SE

Rekonditionering. EPImobile. Rev A SE Instruktion Rekonditionering EPImobile 464240 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Ominstallation

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Bruksanvisning BIGmack 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Rekonditionering. Emfit epilepsilarm. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Emfit epilepsilarm. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Emfit epilepsilarm Art.nr 464000 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2. Rekonditioneringsförfarande... 3 2.1 Funktionskontroll... 4

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning för IR-1SP Micro

Bruksanvisning för IR-1SP Micro Manual Bruksanvisning för IR-1SP Micro Inledning IR-1SP Micro är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in en kanal från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m. IR-1SP Micro

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka

BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka BRUKSANVISNING till Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Version 18 maj 2006 Innehållsförteckning Inledning...2 Funktioner...2 Klockans fyra huvudmenyer...3 Tid och datum...3 Alarm banken...4 Att inaktivera

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Natt och Dagkalendern

Natt och Dagkalendern Bruksanvisning Natt och Dagkalendern med Bild Art.nr 508350 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Natt- och dagkalendern

Natt- och dagkalendern Bruksanvisning Natt- och dagkalendern Art.nr 508300 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup... 6 Byte

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer