VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN SOM KUND TILL AVFALLSHANTERINGEN! Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på nummer eller skicka e-post till adressen Avfallskärl och avfallskärlets tömningsintervall Vi rekommenderar för egnahemshus ett hjulförsett 240 liters avfallskärl lämpat för avfallsbilarnas maskinella lastning. Avfallskärlet kan köpas i järnaffären eller hyras av Östra Nylands Avfallsservice Ab. Hyran för avfallskärlen är: 140 och 240 l kärl 2,18 /mån och 660 l kärl 6,55 /mån. Minimihyrestid är 1 år. Enligt avfallshanteringsbestämmelserna är tömningsintervallet minst varannan vecka på tätortsområden och minst var fjärde vecka på glesbygden. Man kan ansöka om förlängt tömningsintervall om avfallsmängden är liten, det återvinnbara avfallet sorteras och matavfallet komposteras. Blanketten kan beställas via vår kundtjänst eller skrivas ut från vår webbplats. Placering och underhåll av avfallskärlet Avfallskärlen ska placeras så att de står på en synlig plats och lätt kan flyttas. Kapa vid behov kvistar på buskar och träd, skotta snön runt kärlet vintertid samt strö ut sand. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan ta sig fram till 5 meters avstånd från avfallskärlet. För avfallskärl som är placerade längre bort uppbärs en flyttningsavgift enligt avfallsavgiftstaxan. Avfallsbilen kan köra längs en 3,5 m bred väg vars bärighet är 26 ton. Avfallsbilen kräver 4 m fri höjd. Uppsamlingsplatsen ska placeras så att avfallsbilen vid behov kan vända i närheten av platsen. Avfallsbilen backar inte fram till avfallskärlet om sträckan överstiger 50 meter. Underhållet av avfallskärlet ankommer på fastigheten. Det lönar sig att kontrollera avfallskärlets skick åtminstonen en gång per år. Kärlet ska vara helt och hjulen ska fungera. Också lockets fästtappar ska vara oskadade och sitta rätt. Extra avfall och tömningar Intill avfallskärlet kan man undantagsvis lämna extra sopsäckar (max 6 st). Om fastigheten behöver extra tömning av avfallskärlet lönar det sig att kontakta vår kundtjänst. För tjänsterna debiteras en avgift enligt avfallsavgiftstaxan. Fakturering Avfallsfakturan sänds med 3-4 månaders intervall. I årets första avfallsfaktura fakturerar vi både en tömningsavgift och en ekoavgift för hela året. Avfallsfakturan kan också betalas elektroniskt eller via direktdebitering. Avtal om e-fakturering eller direktdebitering kan göras i den egna banken eller via nätbanken. Tömningsavgift/gång för blandavfallskärl (inkl. tömning, avfallshantering, avfallsskatt, moms och tvättning 1 gång/år) kärl (liter) Askola Borgnäs Sibbo Borgå Lovisa 140 4,92 4,91 5,58 5,75 5, ,06 6,05 6,60 6,18 6, ,13 7,12 8,11 7,51 7, ,12 10,12 10,53 9,82 9,75 Förfaringssätt för tömning av blandavfallskärl Tömningsdag Avfallskärlet töms i regel alltid på samma veckodag. Tömningen kan också ske en dag tidigare eller senare än normalt exempelvis om en helgdag infaller under veckan eller om det sker ändringar i förhållandena. Vägens skick, tvättning av avfallskärl och söndriga fordon kan också skjuta på tömningsdagen. Om avfallskärlet fortfarande är otömt 2 vardagar efter den normala tömningsdagen ska man genast kontakta vår kundtjänst. En snabb kontakt underlättar oss då vi ska ordna en ny ersättande tömning eller göra en kreditering. Avbrytning av tömning Det går att avbryta tömningen t.ex. på grund av en semesterresa. Avbrottet måste meddelas minst två veckor innan avbrottet börjar. Sorteringsanvisningar Kärlet för blandavfall är avsett för hemmens hushållsavfall och små mängder ex. bygg- och rivningsavfall. I kärlet kan man lägga ex. plastemballage och -förpackningar, gamla textilier, porslin- och keramikföremål samt glöd- och halogenlampor. Avfall som virvlar upp, så som aska, spån och damm ska alltid packas i en sluten påse. Följande avfallstyper får inte läggas i kärlet: - farligt avfall - elapparater - explosivt avfall - skrymmande föremål - tunga föremål - asbest Sortering och avfallsminimering är lönsamt - genom att sortera skonar man miljön och gör besparingar i fastighetens avfallsavgifter. Ett fullt avfallskärl får väga högst 60 kg. KLISTRA BIFOGAD NUMMERDEKAL PÅ AVFALLSKÄRLETS FRAMSIDA. DET HJÄLPER OSS ATT HITTA KÄRLET.

2 ÅTERVINNING MINSKAR PÅ MÄNGDEN BLANDAVFALL! Genom att sortera återvinnbart avfall skonar man miljön och sparar naturresurser. Värdefulla råvaror kan då återanvändas och användningen av naturresurser minskar. Återvinnbart avfall från hushåll (med undantag av bioavfall) kan avgiftsfritt föras till ekopunkterna där papper, kartong, små metallföremål och glas samlas in. Tilläggsinformation om ekopunkterna finns på nästa uppslag. Det är också möjligt med fastighetsvis insamling kartong, glas och metall, om insamling ordnas på området VAD BESTÅR AVFALLSAVGIFTERNA AV? Blandavfallskärlets tömningsavgift är i genomsnitt 6,3 /tömningsgång (för ett 240 l kärl) och avgiften täcker följande kostnader: Bioavfallet kan komposteras på den egna gården i en väl ventilerad och isolerad kompostbehållare som också är skyddad mot skadedjur. Egnahemshus kan också delta i separatinsamlingen av bioavfall, om insamling ordnas på området. 1,2 Moms 24 % Farligt avfall kan avgiftsfritt föras till avfallsstationerna eller lämnas in i samband med de kampanjer som ordnas i kommunerna. 3,2 Transport av avfall Energiutvinning av blandavfall 1,9 (85 %) och hantering på avstjälpningsplatsen (15 %) Alla fast bosatta och sommargäster på Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde betalar en ekoavgift enligt kommunens beslut (Avfallslagen 28 ). Med ekoavgiften täcks kostnaderna för de avfallshanteringstjänster som alla hushåll kan använda gratis. Genom att använda dessa tjänster kan man minska på blandavfallsmängden och spara miljön. Bättre sorteringsmöjligheter! Till ekopunkterna kan man föra papper, kartong, små metallföremål och glas. Det finns närmare 100 ekopunkter runtom i kommunerna. Närmare adressuppgifter finns på vår webbplats. Farligt avfall gratis till rätt hantering! På avfallsstationerna tas farligt avfall från hushåll gratis emot. På våren kör dessutom Ottoinsamlingsbilarna och på sommaren -insamlingsbåten runt och samlar in farligt avfall och metallskrot. Återvinnbart avfall återvinns som material eller energi! På avfallsstationerna tas återvinnbart avfall gratis emot, exempelvis papper, kartong, metall, glas, trä- och krattningsavfall. Allt återvinnbart avfall styrs till återvinning antingen som material eller energi. Sakkunnig avfallsrådgivning! Vi gör broschyrer och annat material för invånarna samt upprätthåller en webbplats. En gång om året delar vi ut vår kundtidning till alla invånare. Man kan också be avfallsrådgivaren komma till skolor och daghem för att berätta om avfallshantering och sortering. Ekoavgiften för en fast bostad är 28,00 euro/år och för en fritidsbostad 22,00 euro/år. Om samma ägare har flera bostäder i eget bruk (fast och/eller fritidsbostad) debiteras 6,00 euro/år för den andra bostaden.

3 VID EKOPUNKTERNA KAN MAN GRATIS LÄMNA PAPPER KARTONG - tidningspapper - tidskrifter - reklambrev - kuvert, också med fönster - kopieringspapper, också färgat - telefonkataloger - böcker med mjuka pärmar Allt papper som kommer in genom brevluckan lämpar sig för pappersinsamling. Av returpapper tillverkas nytt papper och mjukpapper. - wellpapp - mjölk- och saftburkar - kartongförpackningar - papperspåsar och -kassar - pizzalådor och äggkartonger - engångskärl av kartong Rengör smutsiga förpackningar. Vik ihop och platta till förpackningarna Av returkartong framställs hylsor och nya förpackningar. SMÅ METALLFÖREMÅL GLAS - lock och korkar av metall - metallburkar - aluminiumfolie och -formar - kärl av metall; stekpannor och kastruller - metallrör och andra metallföremål - tomma aeorosolburkar utan tryck - nyårstenn Rengör smutsiga förpackningar. Inte elapparater eller farligt avfall. Tack! Metallen används som råvara i metallindustrin. - färgade och ofärgade glasburkar och glasflaskor Etiketten och metallringen runt flaskhalsen behöver man inte avlägsna. Inte porslin, keramik, fönsterglas, lågenergilampor eller lysrör. Tack! Glaset används vid framställning av nya glasförpackningar och glasull.

4 EKOPUNKTERNA KOMMUNVIS BORGÅ CENTRUM-JERNBÖLE-PRÄSGÅRDSBACKEN-HUKTIS Centrum, Fredsgatan 20, P-området bakom stadshuset Centrum, Skepparegatan/ Gezeliusgatan Kvarnbacken, Werner Söderströmsgatan 22, R-kiosken Prästgårdsbacken, Östra Långgatan 30 Jernböle, Finnbyvägen 20 Huktis, Huktisvägen 7, skolan ÖSTERMALM-VÅRBERGA-VECKJÄRVI Östermalm, Lovisavägen 8, Mikrokulma (under butikens öppettider) Östermalm, Industrivägen/ Gnistvägen Vårberga, Sampovägen 1, köpcentret Veckjärvi, Veckjärvivägen 308, daghemmet KUNGSPORTEN-NÄSE-ESTBACKA-ERNESTAS Kungsporten, K-Järns P-område Hornhattula, Hornhattulavägen Ensbacka, Gamla Helsingforsvägen/ Ensbackavägen Näse, Lidl, P-området Näse, bakom S-Market, Hellbergs hall Estbacka, Hållsvedsvägen 1, P-området Ernestas, Smultronkärrsvägen 21 GAMMELBACKA-HAMMARS-EMSALÖ-TOLKIS Pepot, Värdinnans väg 2, taxistationen Gammelbacka, Slingervägen, bakom pizzerian Lövkulla, Hammarsvägen/ Knapasvägen, mitt emot kiosken Hammars, Brantvägen 9, butiken Tolkis, Åsvägen/ Kattsundsväge SIBBO NICKBY-TALLMO-GESTERBY-SÖDERKULLA-GUMBOSTRAND-STORÖREN Gårdsområdet, Tegvägen 7 Storkärr, Storkärrsgränd 1 Tallmo, Satotalmavägen/ Mårtensbyvägen Gesterby, Gesterbyvägen 83 Söderkulla, Järnvägsgränd 8, K-Supermarket Hansas, Möträskvägen Eriksnäs, Fågelsvängen Gumbostrand, allmänna bryggan, P-området LOVISA CENTRUM-FREDSBY-MÄRLAX-VALKOM-NYA INDUSTRIOMR. Kyrkovägen 7, branddepån Degerbygatan/ Mannerheimgatan Fredsby, Fredsbyvägen 50 Skeppsbrons småbåtshamn, P-området Västra Åsvägen, intill begravningsplatsen Skärgårdsvägen 2, butiken Köpbackavägen/ Gamla Valkomvägen Valkomträskvägen/ Handelsgatan Småbåtshamnen, Ilmarisenvägen IUJ:s småavfallsstation, Entreprenörsvägen 4 (må 10-18, to 9-17) LILJENDAL OMRÅDE Kyrkobyn, Eskilomvägen 20, butiken Mickelspiltom, Gamla Vägen 2 ASKOLA Monninkylä, Helkamäentie Kirkonkylä, Pappilantie, torget IUJ:s småavfallsstation, Hiidenkirnujentie 162 Onkimaa, Ylöstuvantie 3 Juornaankylä, ungdomsföreningshuset, Myrskyläntie 1201 Särkijärvi, Myrskyläntie 451, Veikon Valinta (ej pappersinsamling) Emsalö, gamla färjplatsen JONASBACKEN-TARKIS-EBBO- PELLINGE-SONDBY Jonasbacken, Algvägen/Rönnv. Ånäs, Pellingevägen Tarkis, Tarkisvägen 153 Ebbo, Ebbov., åldringshemmet Vessölandet, Vessöv. 191 Kråkö, Sjötorpsvägen 2 Fagersta, Vålaxvägen 767 Tirmo, Tirmovägen, färjstranden Pellinge, Söderbyvägen Sondby, Vessövägen/ Finnstrandsvägen FINNBY-SAXBY-KERKO-GAMMELGÅRD Finnby, Finnbyvägen/ Sexmannsvägen Saxby, Gamla Saxbyvägen Kerkko, Kerkovägen 92, avloppsreningsverket ILLBY-SIGGBÖLE-JACKARBY Illby, Gamla Viborgsvägen/ Sannäsvägen, FBK Siggböle, gamla skolan Jackarby, Kesäkalliovägen KULLO-NYBY-HINDHÅR-SÖDERVECKKOSKI Kullo, Gamla Kullovägen 1 Kullo, Kulloviksvägen 17, skolan Hindhår, branddepån (ej pappersinsamling) Söderveckkoski, Söderveckkoskivägen/ Näverkärrsvägen Sibbo Strand BORGBY-SÖDRA PAIPIS-NORRA PAIPIS- BOX- KALKSTRAND-SPJUTSUND Borgby, Borgbyvägen, idrottsplatsen Södra Paipis, Paipisvägen, mitt emot FBK Norra Paipis, idrottsplatsen Box, Nya Borgåvägen 1558, Sale Kalkstrand, Kalkstrandsvägen 585 Spjutsund, Spjutsundsvägen 963, hamnen PERNÅ OMRÅDE Kyrkobyn, Schäsvägen 6, gamla kommunkansliet Forsby, Storåkersvägen 2, butiken Isnäs bar, Frimansvägen Hommansbyvägen, ungdomslokalen Kuggom, Lappträskvägen 492, arbetarhuset Backstensstrand Kabböle, hamnen Sarvsalö, Sarvsalövägen 1033, Byagården Sarvlax, Stor-Sarvlax gård STRÖMFORS OMRÅDE IUJ:s småavfallsstation, Industrivägen 1 Tessjö, Planvägen Svenskby, Elimäkivägen, butiken Tallbacka småbåtshamn, Tallbackavägen 133 BORGNÄS Kirkonkylä, Aurinkomäentie 1, Siwas P-område Jokimäki, Rantalantie/Myllysillantie, P-området Laukkoski, Porvoontie/Vanhatie 10, arbetarhuset IUJ:s småavfallsstation, Läpimurrontie 4 Halkia, Nummentie 4, skolan Metsäkylä, Halkiantie, butiken

5 AVFALLSSTATIONERNA TILL DIN TJÄNST AVFALL SOM DU INTE KAN LÄGGA I DET EGNA AVFALLSKÄRLET MOTTAS PÅ DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OCH SMÅ- AVFALLSSTATIONERNA På Domargårds avfallscentral mottas återvinnbart avfall, farligt avfall samt kommunalt avfall och rivningsavfall. På småavfallsstationerna mottas återvinnbart avfall och små mängder kommunalt avfall och rivningsavfall (laster på under 2 kubikmeter). Vi rekommenderar att avfallet sorteras. Sortering minskar på kostnaderna och skonar miljön. Då du för avfall till avfallsstationen: 1. Sortera avfallet redan hemma och packa avfallet så att det är lätt att lasta av vid de olika mottagningspunkterna. 2. Anmäl avfallets mängd och art till mottagaren. Hushållen betalar en avgift för kommunalt avfall och annat kostnadsbelagt avfall. 3. Lämna avfallet vid rätt mottasgningsplats. PÅ AVFALLSSTATIONERNA TAS GRATIS EMOT (från hushåll): KRATTNINGSAVFALL: krattade löv, hö, gräs METALLSKROT: bildelar, cyklar, gasgrillar FARLIGT AVFALL: ackumulatorer, lysrör, spilloljor, målfärger TRÄAVFALL: obehandlat och målat/lackat trä TRYCKIMPREGNERAT TRÄ(max 1 m3): trämöbler RIS: ris och kvistar också hagtorn och ros ELAPPARATER: datorer, tv-apparater, kylmöbler Tilläggsinformation om avfallsstationernas mottagningspriser: -> avgifter. Kontaktuppgifter och öppettider DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL OCH SMÅAVFALLS- STATION Ritabackavägen 20, BORGÅ ÖPPET: må-fr 7-18 och lö 9-14 ASKOLA SMÅAVFALLSSTATION Hiidenkirnujentie 162, VAKKOLA ÖPPET: fr LOVISA SMÅAVFALLSSTATION Entreprenörsvägen 4, LOVISA ÖPPET: må och to MÖMOSSENS SMÅAVFALLSSTATION Skjutbanevägen 3, SIBBO ÖPPET: må, on, to, fr 8-17 och ti 8-19 BORGNÄS SMÅAVFALLSSTATION Läpimurrontie 4, BORGNÄS ÖPPET: on STRÖMFORS SMÅAVFALLSSTATION Industrivägen1, STRÖMFORS ÖPPET: ti Hyr en släpkärra för att transportera avfall från Domargårds, Mömossens och Lovisa småavfallsstation! Östra NyIands Avfallsservice Ab hyr ut en släpkärra med huv för avfallstransport. Hyrestiden är max. en dag åt gången och hyran är 10 euro/gång. Släpkärran kan bokas på nummer (lna/mta) eller direkt från avfallsstationen.

6 FARLIGT AVFALL OCH OTTO-INSAMLINGEN LITEN MEN FARLIG Farligt avfall kan på fel ställe redan i små mängder orsaka skada för hälsan eller miljön. Farligt avfall ska hanteras varsamt och sorteras bort från annat avfall. Farligt avfall får inte lämnas i naturen, hällas i avloppet eller grävas ner i marken. Man ska inte blanda olika typer av farligt avfall. Det är bra att packa farligt avfall i dess orginalförpackning, eftersom förpackningen oftast är försedd med den information som behövs. Hushållens farliga avfall får avgiftsfritt föras till avfallsstationerna eller den ambulerande Otto-insamlingen som ordnas i kommunerna. Batterier och små laddbara ackumulatorer kan returneras till de affärer som säljer batterier och gamla mediciner till apoteken. Även elapparater innehåller farliga ämnen. Returnera elapparaterna till avfallsstationen. Gamla fyrverkeripjäser som inte längre fungerar kan returneras till tillverkaren eller importören. De tas inte emot på avfallsstationerna. Helt tomma förpackningar klassas inte som farligt avfall, exempelvis tomma målburkar av metall kan läggas i ekopunktens metallinsamling och tomma oljekanistrar av plast kan slängas i fastighetens blandavfallskärl. Kostnaderna för hantering av farligt avfall från hushåll täcks med ekoavgiften. HEMMETS VANLIGASTE FARLIGA AVFALL ÄR: - ackumulatorer och ackumulatorvätskor - bensin - syror - kylar-, broms- och kopplingsvätskor - växtskydds- och bekämpningsmedel - lösningsmedel - målfärger, lack och lim - spillolja och oljefilter - lysrör odh lågenergilampor - basiska tvätt- och rengöringsmedel - elapparater - laddbara batterier och ackumulatorer - mediciner och kvicksilverfebertermometrar - nagellacksborttagningsmedel Beställ en avgiftsfri avhämtning av spillolja! Beställningar på avhämtning av spilloljepartier på över 200 liter görs till Lassila & Tikanoja: tel eller e-post OTTO-INSAMLING Otto-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kommuner och stannar vid cirka 100 hållplatser. Till insamlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall och metallskrot. Tidtabeller och noggrannare sorteringsanvisningar finns på Otto-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på sommaren och stannar vid cirka 15 bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Till insamlingsbåten kan man avgiftsfritt föra farligt avfall, metallskrot och elapparater från hushåll. Mot en avgift kan man också föra annat avfall.

7 AVHÄMTNINGSTJÄNST OCH SORTERINGSFLAK BESTÄLL EN AVHÄMTNINGSTJÄNST - då skrymmande avfall orsakar transportproblem Avhämtningstjänsten hämtar sådant avfall som är besvärligt att transportera bort och som inte kan läggas i det egna avfallskärlet, exempelvis hushållsmaskiner, möbler och andra skrymmande föremål. Avhämtningstjänsten söker skrymmande avfall direkt hemifrån. Avhämtningstjänstens pris bestäms enligt avfallets art och mängd samt kommun varifrån avfallet hämtas. Avhämtningstjänstens priser (inkl. moms 24 %) Ruttavhämtning, 4 veckor: BORGÅ (06100, 06150, 06400, 06650) 30,24 SIBBO, ASKOLA, BORGNÄS, ÖVRIGA BORGÅ 45,37 LOVISA (07900, 07910, 07920, 07940) 50,41 ÖVRIGA LOVISA 60,49 Snabbavhämtning, 2 vardagar: BORGÅ (06100, 06150, 06400, 06650) 85,71 SIBBO, ASKOLA, BORGNÄS, ÖVRIGA BORGÅ 120,97 LOVISA (07900, 07910, 07920, 07940) 181,46 ÖVRIGA LOVISA 211,71 Priset inkluderar en avhämtning av 1-3 föremål direkt hemifrån. För tilläggsföremål debiteras 5 /st. Dessutom debiteras en hanteringsavgift enligt prislistan för avgiftsbelagt avfall. AVFALLETS HANTERINGSAVGIFT: Elapparater 0 Metall- och träföremål 0 Stora möbler, ex. soffor, resårmadrasser 10 Små möbler, ex. länstolar 5 Sopsäck 1 st 5 Sopsäck 2-5 st 10 Sopsäck 6-10 st 20 Sopsäck st 40 Däck (avgift för tilläggsföremål debiteras inte) 5 /st BESTÄLL ETT SORTERINGSFLAK - då det finns ett behov att transportera bort större avfallsmängder på en gång Vi hyr ut ett sorteringsflak på 15 m 3 som är uppdelat i fyra olika fack för olika typer av avfall. Med hjälp av sorteringsflaket kan återvinnbart avfall och blandavfall transporteras bort samtidigt Hyrespris ( /max 1 vecka) BORGÅ 383,09 (inkl. moms 24 %) ASKOLA, LOVISA, BORGNÄS, SIBBO 468,78 (inkl. moms 24 %) I priset ingår transport av flaket, hyra (max 1 vecka) och tömning. Priset för en tilläggsvecka är 150 /påbörjad vecka. Dessutom debiteras en hanteringsavgift för blandavfallet. Hanteringsavgiften bestäms enligt vikten. Hyr en släpkärra för att transportera avfall från Domargårds, Mömossens och Lovisa småavfallsstation! Östra NyIands Avfallsservice Ab hyr ut en släpkärra med huv för avfallstransport. Hyrestiden är max. en dag åt gången och hyran är 10 euro/gång. Släpkärran kan bokas på nummer (lna/mta) eller direkt från avfallsstationen.

8 AVFALLETS ABC OCH KONTAKTUPPGIFTER A Ackumulatorer från fordon: farligt avfall, till avfallsstationen Aerosolförpackningar, fulla: farligt avfall, till avfallsstationen Aerosolförpackningar, tomma: små metallföremål, till ekopunkten Aluminiumformar: små metallföremål, till ekopunkten Ammunition till polisen Asbest: avfall som kräver specialbehandling, till Domargårds avfallscentral B Batterier till butiken / farligt avfall, till avfallsstationen Bensin: farligt avfall, till avfallsstationen Betongbitar: tegel och betongavfall, till avfallsstationen Bildäck till däckaffärerna Bitumentäckning, takfilt: byggavfall, till avfallsstationen Blomjord: bioavfall, i bioavfallskärlet eller komposten Blöjor: blandavfall, i blandavfallskärlet Böcker med hårda pärmar, pärmarna: kartong, till ekopunkten Böcker med hårda pärmar, sidorna: papper, till ekopunkten C D Cd-skivor: blandavfall, i blandavfallskärlet Cyklar: metallskrot, till avfallsstationen Dammsugspåsar: blandavfall, i blandavfallskärlet Datorer: elapparat, till avfallsstationen Desinfektionsmedel: farligt avfall, till avfallsstationen Diesel: farligt avfall, till avfallsstationen Disketter: blandavfall, i blandavfallskärlet F G Folieformar: små metallföremål, till ekopunkten Fyrverkeripjäser till försäljarna/ importörerna Fönsterglas: byggavfall, till avfallsstationen Gipsskivor: byggavfall, till avfallsstationen Glödlampor: blandavfall, i blandavfallskärlet Grillkol: blandavfall, i blandavfallskärlet Gräsklippare: metallskrot, till avfallsstationen Gåvopapper: blandavfall, i blandavfallskärlet H J Halogenlampor: blandavfall, i blandavfallskärlet Halonsläckare: farligt avfall, till avfallsstationen Hushållsmaskiner: elektronik, till avfallsstationen Hushållspapper: bioavfall, i bioavfallskärlet eller komposten Julgranar: träavfall, till avfallsstationen K Kaffepaket: blandavfall, i blandavfallskärlet Kakel: byggavfall, till avfallsstationen Kartongförpackningar: kartong, till ekopunkten Kastruller: små metallföremål, till ekopunkten Kattsand: blandavfall, i blandavfallskärlet Kläder, användbara, till klädinsamling eller lopptorg Kläder, oanvändbara: blandavfall, i blandavfallskärlet Konservburkar: små metallföremål, till ekopunkten Kuvert: papper, till ekopunkten Kvicksilvertermometrar: farligt avfall, till apoteken eller avfallsstationen L Ledningar: metallskrot, till avfallsstationen Ledlampor: farligt avfall, till avfallsstationen Livsmedelsfett (små mängder): bioavfall Lysrör: farligt avfall, till avfallsstationen Lågenergilampor: farligt avfall, till avfallsstationen Lösningsmedel: farligt avfall, till avfallsstationen M Madrasser: blandavfall, till avfallsstationen Mediciner till apoteken/ farligt avfall, till avfallsstationen Mjölkburkar: kartong, till ekopunkten Mobiltelefonens laddbara batteri till affären/ farligt avfall Målburkar, fulla: farligt avfall, till avfallsstationen Målburkar, tomma: metallskrot, till avfallsstationen Möbler: trä-, metall- eller blandavfall, till avfallsstationen N O Nyårstenn: små metallföremål. till ekopunkten Nålar och sprutor: riskavfall, till Domargårds avfallscentral Olja: farligt avfall, till avfallsstationen Oljehaltigt avfall: farligt avfall, till avfallsstationen P Pappersstrimlor: papper, till ekopunkten Plast och plastföremål: blandavfall, i blandavfallskärlet S Skor, oanvändbara: blandavfall, i blandavfallskärlet Skrotbilar till auktopriserad mottagningsplats Skumplast: blandavfall, i blandavfallskärlet Sprayflaskor, fulla: farligt avfall, till avfallskärlet Sprayflaskor, tomma: små metallföremål, till ekopunkten Spånskivor: träavfall, till avfallsstationen Stubbar: byggavfall, till avfallsstationen Styrox: blandavfall, i blandavfallskärlet Syror: farligt avfall, till avfallsstationen Sågspån: byggavfall, till avfallsstationen Säkringar: blandavfall, i blandavfallskärlet T Tegel: tegel- och betongavfall, till avfallsstationen Tryckimpregnerat trä: farligt avfall, till avfallsstationen Tuggummi: blandavfall, i blandavfallskärlet Tändvätskor: farligt avfall, till avfallsstationen V Ä VHS-kassetter: blandavfall, i blandavfallskärlet Värmeljusbehållare: små metallföremål, till ekopunkten Äppel: bioavfall/ krattningavfall, i bioavfallskärlet (små mängder) eller avfallsstationen Farligt avfall och metallskrot kan också lämnas till Otto-insamlingarna. Du hittar mera sorteringsanvisninar på Frågor som rör avfallshanteringen? Östra Nylands Avfallsservice Ab, Ankaregatan 8, Borgå Kundtjänst: (lna/mta), må , ti-to , fr 9-15 Växel:

VÄLKOMMEN ATT ANVÄNDA EN BLANDAVFALLSPUNKT!

VÄLKOMMEN ATT ANVÄNDA EN BLANDAVFALLSPUNKT! VÄLKOMMEN ATT ANVÄNDA EN BLANDAVFALLSPUNKT! Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på nummer 0200 70707 eller skicka e-post till adressen

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL FLERFACKSINSAMLINGEN!

VÄLKOMMEN SOM KUND TILL FLERFACKSINSAMLINGEN! VÄLKOMMEN SOM KUND TILL FLERFACKSINSAMLINGEN! Östra Nylands Avfallsservice Ab hjälper i alla frågor som rör avfallshantering. Ni kan ringa vår kundtjänst på nummer 0200 70707 eller skicka e-post till adressen

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen?

Avfallsguide 2016 FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! SOMMAREN. Vad kan man föra till plastinsamlingen? Avfallsguide 2016 SOMMAREN FLER ÅTERVINNINGS- PUNKTER NU SAMLAS ÄVEN PLAST! Närmaste återvinningspunkt hittar du på: www.kierratys.info Insamlingen av återvinningsavfall förbättras i västra och östra Nyland,

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012

AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 BILAGA 1 AVFALLSAVGIFTSTAXA FRÅN 1.5.2012 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Återvinnare. till gunga. Från stol. Gemensam sak avfallshanteringen. i ett husbolag

Återvinnare. till gunga. Från stol. Gemensam sak avfallshanteringen. i ett husbolag Återvinnare Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2011 Bordsduken blev en väska Grannens hatt Mammas gamla jacka Gemensam sak avfallshanteringen

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Bostäder med en person inskriven 20,00 24,80 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00 47,12 Rad- och

Läs mer

Återvinnare. Revolutionen. börjar i avfallskärlet. 5 gröna tips. Bekväm avhämtning. Spara mittuppslagets sorteringsguide!

Återvinnare. Revolutionen. börjar i avfallskärlet. 5 gröna tips. Bekväm avhämtning. Spara mittuppslagets sorteringsguide! Återvinnare Östra ylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2012 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Revolutionen börjar i avfallskärlet Bekväm avhämtning 5 gröna tips Tänk på miljön, återfyll

Läs mer

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning:

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: 1 Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning av hushållsavfall Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: Antal månader per år som fastigheten nyttjas: Antal personer

Läs mer

Återvinnare. Till återvinning på ett behändigt och trevligt sätt. Lyckat flerfacksförsök. Effektiv avfallshantering med ny teknik 5 TJÄNSTER 5 KUNDER

Återvinnare. Till återvinning på ett behändigt och trevligt sätt. Lyckat flerfacksförsök. Effektiv avfallshantering med ny teknik 5 TJÄNSTER 5 KUNDER Återvinnare Offentligt meddelande Östra ylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2013 Till återvinning på ett behändigt och trevligt sätt Effektiv avfallshantering med ny teknik 5 TJÄSTER 5 KUDER Lyckat

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

AVFALLSTAXA FRÅN

AVFALLSTAXA FRÅN AVFALLSTAXA FRÅN 1.1.2016 I ALLMÄNT 1 Östra Nylands Avfallsservice Ab (avfallsverket) sköter följande avfallshanteringsuppgifter för ägarkommunernas räkning: Kommunalt ordnad blandavfallstransport Kommunalt

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013

ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 ÅBONEJDENS AVFALLSGUIDE SEPTEMBER 2013 SORTERINGEN AV HEMMETS AVFALL Hör HeMMA i FASTigHeTenS AvFAllSkärl eller FörS Till ÅTervinningSpunkTen METALL sköljda konserv- och metallburkar aluminiumformar och

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Plastbaserat avfall och textilier

Plastbaserat avfall och textilier ENERGIAJÄTTEET = ENERGIAVFALL Jätetynnyrin teksti ENERGIAJÄTE = ENERGIAVFALL Plastbaserat avfall och textilier - Plastförpackningar från livsmedel, t.ex. burkar, påsar, askar, omslag och underlag - Plastprodukter

Läs mer

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög.

Avfallsnämnden kan med stöd av avfallslagens 81 nedsätta avfallsavgiften, ifall avgiften i avfallstaxan anses vara oskälig hög. AVFALLSAVGIFTSTAXA 2015 1 Avfallstaxans grunder Enligt avfallslagens 78 skall kommunen för avfallshanteringen som kommunen ordnar ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. Med avfallsavgift

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER

Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Pargas stad KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER Avfallshanteringsbestämmelserna är givna med stöd av 17 i avfallslagen. Bestämmelserna är godkända av Pargas stadsfullmäktige 8.11.2005, 106. Pargas

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den

1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den AVFALLSAVGIFTSTAXA 2014 1 I denna taxa används samma definitioner som i avfallshanteringsbestämmelserna fastställda av Österbottens avfallsnämnd den 19.12.2008. Avfallsavgifterna debiteras samtidigt som

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016

AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 AVFALLSTAXA 1 (11) AVFALLSTAXA fr.o.m. 1.1.2016 Kommunal avfallsavgift 1. Allmänt Denna taxa tillämpas på Ab Stormossen Oy:s (nedan Stormossen ) kommuners verksamhetsområde (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro,

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

EKOAVGIFTER 01.05.2013

EKOAVGIFTER 01.05.2013 EKOAVGIFTER Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu

KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013. Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA I KRAFT FR.O.M. 1.1.2013 Godkänt den 29.11.2012 43 Avfallsnämnden i Kimitoön, Pemar, Salo och Sagu KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA Sida 1/8 KIMITOÖNS KOMMUNS AVFALLSTAXA FR.O.M

Läs mer

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN

AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN AVFALLSGUIDE FÖR BYGGAREN, RENOVERAREN SAMT BONDGÅRDEN Tehtävänä puhtaampi ympäristö Denna guide behandlar frågor om avfallshanteringen i samband med företagsverksamhet på bondgårdar och byggarbetsplatser.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

AVFALLSPOLITIK i vår familj. Ta tillvara insamlingsbilarnas. -båtens tidtabeller. Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2009

AVFALLSPOLITIK i vår familj. Ta tillvara insamlingsbilarnas. -båtens tidtabeller. Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2009 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 2009 Ta tillvara insamlingsbilarnas och -båtens tidtabeller AVFALLSPOLITIK i vår familj Funktionella och

Läs mer

Sorterings- guide Lemlands kommun

Sorterings- guide Lemlands kommun SAMHÄLLSINFORMATION Sorterings- guide Lemlands kommun Här får du tips om hur du skall källsortera innan du går till Din återvinningsstation. Tänk dig för när du ska slänga avfallet. Det som hamnar i soporna

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Sorteringstips Avfall

Sorteringstips Avfall Sorteringstips Avfall Samhällsinformation Källsortering Vi återvinner mer än 96% av hushållsavfallet i Borlänge på något sätt Lider du av villfarelsen att allt hamnar på samma ställe kommer du att bli

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Sopsortera - ett enkelt problem?

Sopsortera - ett enkelt problem? Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A Aceton

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 08.03.2012 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 AVFALLSHANTERING VID FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV KOMMUNENS ANSVAR...

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Wellpapp. Vid frågor, ring: Ja tack. nej tack. Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting.

Wellpapp. Vid frågor, ring: Ja tack. nej tack. Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting. Wellpapp Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting. Wellkartong Wellådor Mellanläggsskivor av well Metallklämmor och tejp i måttliga mängder kan medfölja. Oljebemängd well Brunt omslagspapper

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING...3 BRÄNNBART...4 MATAVFALL...5 MATOLJA OCH MATFETT...6 ELEKTRONIK...7 LJUSKÄLLOR...8 TIPS...9 BATTERIER FARLIGT AVFALL...

INNEHÅLL INLEDNING...3 BRÄNNBART...4 MATAVFALL...5 MATOLJA OCH MATFETT...6 ELEKTRONIK...7 LJUSKÄLLOR...8 TIPS...9 BATTERIER FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BRÄNNBART...4 MATAVFALL...5 MATOLJA OCH MATFETT...6 ELEKTRONIK...7 LJUSKÄLLOR...8 TIPS...9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR... 12 GLASFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig

Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig Jag är Sälle Säl och jag bor i Östersjön. Jag har mitt hem i Finland, men mina artkompisar bor överallt i Östersjöområdet. Det är bra för mig och dig och alla de människor och djur som lever i Östersjöområdet

Läs mer

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning

SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning SKBs AVFALLSHANTERING Information om återvinning Ansvar, hantering, sortering och stadens regelverk Detta är en broschyr om hur avfallet från SKBs hushåll ska hanteras, stort som smått. En del av avfallet

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011

FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 BILAGA 3 FÖRSLAG TILL AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER FÖR. KOMMUN 29.11.2011 Viktiga ändringar av gällande avfallshanteringsbestämmelser är skrivna med röd font. Motiveringarna till ändringarna är skrivna

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning ELAVFALL...5

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING FÖR AVFALLSHANTERING

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING FÖR AVFALLSHANTERING Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, +358 18 528 601 kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax arienummer (ifylles av myndighet): Dia Handlingar riktas

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer