Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50"

Transkript

1 Författare Titel Förlag Nytt Pris Abrahamsson, Erik Berglund, Gustaf Skapande konversationer Mareld Abram, Jan Individual Psychotherapy Trainings FAB 1 Adelswärd, Erika Prat skratt skvaller och gräl Brombergs Alexandris, Athina; Vaslamatzis, Grigoris Countertransference Karnac Alfvén, G. Barnpsykosomatik Alin Åkerman, Britta De första sju åren Alizade, A M. The Embodied Female Karnac 1 Allwood, M. Franzén, E. Tvärkulturella möten Almegård, A., Andersson, M., Enzell, K. Vad är handledning i psykiatriskt arbete? Sfph Almqvist, K. Jung och litteraturen Alvesson, M. Organisationsteori och teknokratiskt medvetanden&s (rea) Anastasopoulis, D., Laylou-Lignos, E., Waddell, Psychoanalytic M., ed Psychotherapy of the Severly Disturbed Karnac Adolescent Anderson, Mike Intelligence and Development Blackwell Andersson, Birgitta; Jungeström, Inga-BrittaDen spröda tonen bortom glömskan Andersson, Curt Kunskapssyn och lärande Studentlitt Andersson, G. Barn i samhällsvård Andersson, L. I gränslandet Andersson, G. Socialt arbete med små barn Andersson, B-E. Som man frågar får man svar Prisma Andersson, B. Tedfeldt, E. Larsson, G. Avlastninssamtal och Debriefing Studentlitt Andersson, R. Vår tids rädsla för allvar Filmkonst / Filmfest Andresen, Ragnhild Sociala nätverk, grupper och organisationer Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet Angelöw, B. Meditera för ett bättre liv Angelöw, B., Jonsson, T. Introduktion till socialpsykologi Stud litt 1 1 LT Arden M. Midwifery of the Soul FAB Armelius, B-Å. Psykoterapiforskning Rabén/Prisma Ahrne, Göran; Roman, Christine; Franzén, Mats Det sociala landskapet Korpen Arnstberg, K-O red Kultur, kultur och kultur Liber Asen, E. Jones, E. Systemic Couple Therapy and Depression Karnac 1 Asplund, Johan Det sociala livets elementära former Korpen Atkinson, R. L., Atkinson, R., Bem, D., Nolen-Hoeksema, Hilgard s Introduction S. to Psychology Backman, Jan Rapporter och uppsatser Baddely, A. Harcourt Your Memory Penguin Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin Bang, Henning Organisationskultur Studentlitt Barber, M. Det nya riddarskapet Symposion (rea) Barford Barham, P. Barham, P. Hayward, R. Barham, P. Ship of Thought: Essays on Psychoanalysis Karnac 1 Closing the Asylum Penguin Relocating Madness FAB Schizophrenia and Human Value FAB Barnes, M., Scott, A. Something Sacred FAB Bassett, Lucinda Befriad från ångest Bateman, A., Holmes, J. Introduction to Psychoanalysis Routledge Baur, S. Dinosauriemannen Beal, C. Boys and Girls: The Development of Gender Roles Mc Graw Hill Beckman, V. Sinnessjukhuset Norstedt Befring, E. Forskningsmetod och statistik Belin, Sverker Vansinnets makt Berg, Lars Erik Den lekande människan Berg-Brodén, M. Mor och barn i ingenmansland Almqvist & Wiksell Bergenheim, Å., Lennerhed, L., red Seklernas sex Bidrag till sexualitetens historia Carlssons Berk, Laura Development Through The Lifespan Allyn & Bacon Berke, J., Pierides, S., ed Even Paranoids have Enemies Routledge 1 Bernler, Gunnar Den sociala biografin Daidalos Bernler, Gunnar; Johnsson, Lisbeth Att handleda praktikanter (rea)

2 Bernler, Gunnar; Johnsson, L.; Skårner, A. Behandlingens villkor Bernler, Gunnar; Johansson, Lisbeth Teori för psykosocialt arbete Beskow, J. Självmord som frihet eller tvång Sfph Bethards, B. Bettelheim, Bruno The Dream Book Element Freud and Man s Soul Penguin Bettelheim, Bruno Freud och människans själ Proprius Bishop Challenges to Practice Karnac Bjerrum-Nielsen, H., Rudberg, M. Historien om flickor och pojkar Bjurwill, C. Fenomenologi Boglind, Anders; Eliason, Sven; Månson, PerKapital, rationalitet och social sammanhållning Rabén/Prisma Bohman, L. Man och man emellan Bolin, Göran ; Lövgren, Karin (red) Om unga män Studentlitt Borch - Jacobsen, M. Bramley, W. Remembering Anna O Routledge The Supervisory Couple in Broad-Spectrum Psychotherapy FAB 1 Breakwell, G.; Hammond, S.; Fife-Schaw, C. Research Methods in Psychology Sage Breen, Dana Breger, L. The Gender Conundrum Routledge 1 Freud s Unfinished Journey. Conventional and Critical Routledge Perspectives in Psychoanalytic 1Theory Briggs, A. Susviving Space, Papers on infant observation Karnac 1 Brown, J.A.C. Freud and the Postfreudians Penguin Brown, D.P., Fromm, Erich Hypnotherapy and Hypnoanalysis Lawrence Erlbaum / EDS 1 Brown, D., Zinkin, L. The psyche and the Social World. Developments Routledge in Group Analytic Theory 1 Brusén, Peter Ett liv som andra Studentlitt Bruzelius, Lars H. Skärvad, Per-Hugo Integrerad organisationslära Studentlitt Buber, M. Människan och hennes bildkonst Dualis Buijssen, Huub Sjuksköterskans utsatthet (rea) Bulfinch, Thomas The Golden Age of Myth and Legend Wordsworth (rea) Bulkeley, K. ed Bulkeley, K. Among All These Dreamers SUNY 1 The Wilderness of Dreams SUNY 1 Bullit, D. Förlust och sorg Svenska Förlaget Bunkholdt. V Psykologi en introduktion för sjuksköterskor Studentlitt Bylund, P., Kristiansen, K. Samspel Böhm, Tomas Efter förälskelsen Börjesson, M. Om skolbarns olikheter Skolverket / liber Caldwell, Lesley (ed.) Art, Creativity, Living Karnac 1 Campbell, D. The Socially Constructed Organisation Karnac 1 Carazo, S. Karaktärsanalys GUPI Carr Alan The Handbook of Child and Adolescent Clinical Brunner Psychology Routledge 1 Casement, A Carl Gustav Jung Sage Castaneda, C. The Art of Dreaming Harper/Collins 1 Castells, M. Nätverkssamhällets framväxt Daidalos Cederblad, M. Barn och Ungdomspsykiatri Liber Cederblad, M., Hansson, K. Familjeterapi: Diagnostiska modeller & forsknngsfph Cederqvist Aagaard, Knud Ljuset från Lykeion Studentlitt Chabrol, Henri Chabrol, Henri Chodorow, N. Ciaramicoli, Arthur; Ketcham, Katherine (Vad vet jag om)anorexi & Bulimi (Vad vet jag om)tonårs Depressioner Alhambra Alhambra The Power of Feelings Yale University Press 1 Empatins makt Cioran, E. M. På förtvivlans krön Dualis Civin, M. Forum Male, Female, Other Press Cleve, Elisabeth Från kaos till sammanhang Wahlström och Widstrand Clulow, C. Marital therapy: An Inside View T.M.S.I. Colin, V.L. Human Attachment McGraw Hill Cooper, R., Friedman, J., Gans, S., et al Tresholds between Philosophy and Psychoanalysis FAB Corneau, Guy Kärlekskriget Corrigan, E., Gordon, P.-E. The Mind Object Karnac 1 Crafoord, Claren En bok om borderline Craib, I. Experiencing Identity Sage

3 Creutzer, M., Grip, L. Cronk, B., Faulkner, E. E. Bort från institutionen Larson Instructior s Manual for Schweigert s Research Methods Brooks/Cole and Statistics for Psychology Cullberg, J Att prioritera för psykoterapi HSN-Staben Cullberg, Johan Dynamisk Psykiatri 2000 NoK Cullberg, J. Kris och utveckling Cutting, J., Charlish, A. Schizophrenia Thorsons Dahlbom-Hall, B. Lära Läkare Förändra Daws, D., Boston, M. Daws, D. de Board, R. The Child Psychotherapist and Problems of Young Karnac People 1 Through the Night: Helping Parents and Sleepless FABInfants 1 The Psychoanalysis of Organisations: A Psychoanalytic Routledge Approach to Behaviour in Groups 1 and Organizations De Klerk, Andreas Att hantera konflikter i arbete och grupp Timbro Deary, Ian J. Intelligence A Very Short Inroduction Oxford University Press DeGrandpre, R. d Elia, Giacomo Deleuze, G., Guattari, F. Denvall, Verner & Salonen, Tapio Ritalin Nation Norton Anti-Oedipus Athlone Dicks, H. Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Psychological Karnac Theory of Interaction 1 Dinnerstein, D. Doane, Janice; Hodes, Devon Dockar - Drysdale, B Dockar-Drysdale, B. Dombeck, M. Kognitiv PsykoterapiEtt samarbetsprojekt med patienten Sfph Att bryta vanans makt, Framtidsverkstäder och det Studentlitt nya Sverige The Mermaid and the Minotaur Other Press 1 From Klein to Kristeva The University of Michigan Press The Provision of Primary Experience FAB 1 Therapy and Consultation in Child Care FAB 1 Dreams and Professional Personhood Domenici, T., Lesser, R. Disorientering Sexuality Routledge SUNY 1 Douglas, J Behaviour Problems in Young Chidren Routledge 1 Doverborg, E. Att förstå barns tankar Liber Draper, R., Gower, M., Huffington, C. Dreher, A. Teaching Family Therapy Karnac Foundations for Conceptual Research in Psychoanalysis Karnac 1 Duerr, H.P. Nakenhet och skam Symposion Duerr, H.P. Obscenitet och våld Symposion Dyregrov, Atle Barn i sorg Studentlitt Egidius, H. Psykologi Människokunskap Eigen, Michael The Psychoanalytic Mystic FAB 1 Einhorn, Stefan En dold Gud Månpocket Ekbom, T., Engström, G., Göransson, B. Brott, straff, kriminalvård Ekvall, Göran Navigatör och inspiratörom chefer, ledarskap och Studentlitt förändringar Eliasson, M., Mäns våld mot kvinnor Ellenberger, H. F. Beyond the Unconscious Princeton 1 Elliott, A., Frosh, S. Psychoanalysis in Contexts Routledge 1 Elliot, A., Spezzano, C. ed Psychoanalysis at its Limits FAB 1 Ellneby, Y Om barn och stress Engman, T. Ett sätt att leva Carlssons Enckell, M. I den frågandes själ? Engquist, A. Kommunikation på arbetsplatsen Prisma Eriksen, Trond Berg Tidens historia 1 Atlantis Erikson, E.H. Barnet och samhället Erikson, E.H. Den fullbordade livscykeln Eriksson, B.-E., Qvarsell, B., (red) Hur ska själen läkas Erling, Ann Hwang, Philip (red) Ungdomspsykologi Evans, Kathy; Dubowski, Janek Fairbairn, W.R. Fancher, R.E. Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum Jessica Kingsley 1 Psychoanalytic Studies of the Personality Routledge 1 Pioneers of Psychology Norton Faulkner, A Det professionella samtalet Liber Federn, E. Federn, P. Feher Gurewich, Judith; Tort, Michel Witnessing Psychoanalysis: From Vienna Back Karnac to Vienna via Buchenwald and the USA 1 Ego Psychology And The Psychoses Karnac 1 Lacan and the New Wave in American Psychoanalysis Other Press 1 Feldstein, Richard; Fink, Bruce; Jaanus, MaireReading Seminars I & IILacan s Return to FreudSUNY 1 Fhanér, Stig Bilder av människan

4 Flanders, S. The Dream Discourse Today Routledge 1 Fleck, Ludwig Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt Symposion fatkum Foley, R. Varför människan blev människa Dualis Fonagy, P., Cooper, A., Wallerstein, R., (ed) Psychoanalysis on the Move The Work of Josef Routledge Sandler Fontana, D. Meditationshandboken Richter Forsberg, B. Att planera utbildning Studentlitt Forsberg, Gunnar, Walmark, Johan Nätverksboken - om mötets möjligheter Liber Foss, T. Psykoanalysens hemlighet Symposion Foucault, M. History of Sexuality 2 Penguin Foucault, M. History of Sexuality 3 Penguin Foucault, Michel Sexualitetens historia; Band 1Viljan att veta Daidalos Foucault, Michel Sexualitetens historia; Band 2 Njutningarnas Daidalos bruk Foucault, Michel Sexualitetens historia; Band 3Omsorgen om sigdaidalos Fowles, J Trädet Mareld Frankel, R. The Adolescent Psyche -Jungian And Winnicottian Routledge Perspectives 1 Frankl, Viktor Livet måste ha mening Frankl, Viktor E. 1 Perseus Publishing Franzen, Elsie Att bryta upp och byta land Fredelius, Gunilla Man s Serch for Ultimate Meaning Freuds syn på kvinnlig personlighetsutveckling Sfph Freeman, T. The Psychoanalyst in Psychiatry Karnac Freud, A. Barnets psykiska hälsa Freud, Sigmund Samlade skrifter, band I: Föreläsningar, Orientering i psykoanalys 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band II: Drömtydning 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band III: Tidiga skrifter och historik 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band IV: Vardagslivets psykopatologi 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band V: Sexualiteten 2 Freud, Sigmund Samlade Skrifter, band VI: Fallstudier 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band VII: Neuros och psykos * småskrifter 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band VIII: Psykoanalysens teknik 2 Freud, S. Two Short Accounts of Psychoanalysis Pelican Freud, S. Vol 08 Case Histories 1 Penguin Freud, S. Vol 09 Case Histories 2 Penguin Freud, S. Vol 10 On Psychopathology Penguin Freud, Sigmund Vol 11 On Metapsychology Penguin Freud, S. Vol 14 Art and Literature Penguin Freud, S. Breuer, J. Studier i hysteri Freud, S. (Gardiner, M.) Vargmannen Prisma Friedman H., Schustack M. Frisch, Serge Personality,Classic theories and modern research Allyn and Bacon Psychoanalysis and PsychotherapyThe Controversies Karnacand the Future 1 Fromm, Erich The Crisis of Psychoanalysis Henry Holt, N Y 1 Fromm, Erich Flykten från friheten Fromm, Erich Kärlekens konst Fromm, Erich Psychoanalysis and Religion Yale Fromm-Reichmann, Frieda Principles of Intensive Psychotherapy The University of Chicago Press Frosh, S. For And Against Psychoanalysis Routledge 1 Frykman, J., Lövgren, O. Den kultiverade människan Gleerups Furenhed, R. En gåtfull verklighet : att förstå hur Carlssons Furman, Ben, Valtonen Jussi Någonstans finns glädjen Fyhr, G. Hur man möter människor i sorg Gaddini, E. Gaillard, Christian Psychoanalytic Theory of Infantile Experience Routledge 1 (Vad vet jag om)c. G. Jung Gamst, A Självhjälpsgrupper Slussen Ganetz, H., Lövgren, K., red Om unga kvinnor Studentlitt Alhambra Garcia, E. E. Understanding Freud The man and his ideas New York Univ Press 1 Garfield, P. Creative Dreaming Ballantin Gay, Peter (freud) Freud, A life for our time Norton 1 George, E. Problem till lösning Hum förl

5 Gedo, J. Gedo, J.E. Gergen, Kenneth J. Gergen, Mary Evolution of Psychoanalysis: Contempory Theory Other and Press Practice 1 Beyond Interpretation: Towards a Revised Theory Analytic of Psychoanalysis Press 1 An Invitation to Social Construction Sage Feminist Reconstructions in Psychology Sage Gerholm, L. Ondskans etnografi Carlssons Gerland, G., red På förekommen anledning Cura Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet Daidalos Gillberg, C. Autism Gillberg, Christopher Barn- och ungdomspsykiatri Gillberg, C. Gillespie, W.H. Life, Sex and Death Routledge 1 Gilligan, S. The Courage to Love Norton 1 Giovacchini, P. L. Ett barn i varje klass om DAMP MBD ADHD Cura Tactics and Techniques in Psychoanalytic Therapy Aronson Vol lll: The Implications of Winnicott s 1 Contributions Glant, Heléne Sluta hetsäta Glantz, A.S., Hamreby, M. Tillämpad psykoterapi Del 1 Sfph Glantz, A. - S., Hamreby, M. Tillämpad psykoterapi Del 2 Sfph Gleick, J. Fortare Brombergs Goldberg, Susan Attachment and development Arnold Goldmann, K., red. Statsvetenskapligt lexikon Universitetsforlaget Goleman, Daniel Golombok S., Fivush R. W&W Gender Development Cambridge U P Gomez, L. An Introduction to Object Relations FAB 1 Goodison, Lucy Känslans intelligens The Dreams of Women Women Gordan, Kurt; Palmgren, Lisbeth Miljöterapi Sfph Grandelius, Bengt Att sätta gränser Granhag, P A Vittnespsykologi Studentlitt Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper - Om grupprocesser på Studentlitt arbetet Gravander, Å. Widerlöv, M. Att handskas med livet Gravander & Widerlöv Gravander, Å. Suominen, S. En riktig Emil en mamma till ett barn med DAMP/MBD Säve förlag berättar Gray, J. Män är från Mars, kvinnor är från Venus Brombergs Green, H. Ingen dans på rosor Dualis Gren, Jenny Etik i socialt arbete Liber Grier, Francis Brief Encounters with CouplesSome Analytical perspectives Tavistock 1 Grimal, Pierre Grekisk Mytologi Grina, Terje Det viktiga mötet Grunewald, K. Psykisk utvecklingsstörning Guggenbuhl, A. Guntrip, H. Guntrip, H. Alhambra Våldets kusliga fascination-att hantera destruktivt beetende och mobbing bland barn och ungdomar Psychoanalytic Theory, Therapy and the Self Karnac 1 Schizoid Phenomena, Object Relations and the Karnac self 1 Gustavsson Inifrån utanförskapet Studentlitt Haavind, Hanne (red.) Kön och tolkning Hacking, I. Mad Travellers FAB Hallerstedt, Gunilla ; Thomas Johansson Främlingskapets anatomi Carlssons Hampson, S., Colman, A. Individual Differences and Personality Longman Hansen, V. The Meaning of Dreams for Sleeping Man J&L Harari, Roberto Lacan s Seminar On Anxiety - An IntroductionOther Press 1 Hare, R. D. Psykopatens värld Harris, Martha; Bick, Esther Collected Papers of Martha Harris and Ester BickClunie Harris, P. Barn och Känslor Haugsgjerd, Svein Psykiskt lidande NoK Haugsgjerd, Sven Psykoterapi o Miljöterapi vid psykoser Prisma (Slut Förlag) Haugsjerd, S., Sandin, B. Hawkins, Peter; Shohet, Robin Crossing the Borders Dualis Supervision in the Helping Professions Open University Press 1 Havnesköld, Leif Daniel Sterns teorier Liber Havnesköld, Leif Mothander Utvecklingspsykologi Liber Haworth, Mary Haynal, Andre A Child s Therapy: Hour by Hour International University Press The Technique at Issue Karnac 1 1

6 Heaney, S. På väg, (Dikter) Heap, K. Gruppmetod för socialarbetare W&W Hedenrud, B. Homosexualitet Sfph Heimann, Mikael; Tjus, Tomas Datorer och barn med autism (rea) Helander, J. Att leva medan tiden går Hellsten, Tommy Föräldrarskap Cordia Hemlin, B. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga Esper Hentig von, H. Bildning eller utbildning? Daidalos Hepworth, Judith The Social Construction of Anorexia Nervosa Sage Herlitz, G. Kulturgrammatik Uppsala Publishing House Herman, N. Why Psychoterapy? FAB Hessle Samtal med B Mareld Hinshelwood, R. D. Hite, S. Thinking About Institutions Jessica Kingsley 1 Forum Hoffman, L. Exchanging voices: A Collaborative Approach to Karnac Family Therapy Hoffman, L. Foundation of Family Therapy Basic Books 1 Hogget, P. Hite rapporten om familjen Partisans in an uncertain world FAB Holm, Per m fl Liv och kvaliet i omsorg och pedagogik Studentlitt Holme, I.M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik Holmes, C. There Is No Such Thing As A Therapist Karnac 1 Holmes, J., Lindley, R. The Values of Psychoyherapy Karnac Holmquist-Carlsson, I. Etik i omvårdnad Holzer, H. The Psychic Side of Dreams Llewellyn Publ Hopcke, R. Jungs psykologi Hopcke, R H. Horney, K. Slump och synkronicitet- Om meningsfulla sammanträffanden i våra livshistorier The Therapeutic Process Yale University Press Hughes, J.A. Kvalitativ sociologi Hunt, H. The Multiplicity of Dreams Yale Hunter, Margaret Psychotherapy with Young People in Care Taylor and Francis Hwang, Phillip Faderskap Hwang, Phillip Spädbarnets psykologi Hwang, Phillip (red) Barnets tidiga relationer (rea) Hwang, Phillip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi Hyde, M., McGuiness, M. Jung for Beginners Penguin Hydén, L-C. Psykiatri, samhälle patient Hägg, G. Irigaray, Luce Jaccard, Roland Jackson, J L Bekerian, D A Praktisk retorik Speculum of the other woman (Vad vet jag om )Freud 1 W&W Cornell U P Alhambra Offender Profiling- Theory, Research And Practice Wiley Jackson, M., Williams, P. Unimaginable Storms: A Search for Karnac James, S. Passion and Action Oxford Jenner, H. Att hålla lågan levande Jenner, H. Motivation hos missbrukare Jensen, Eric Hjärnbaserat lärande Brain Books Jensen, M K Kvalitativa metoder för samhälls och beteendevetare Jern, Stefan Grupprelationer Jesperson, M., Karlsson, L., Olsson, A. Manier och depressioner Människan bakom Carlssons Johansson,I., Liedman, S Positivism och marxism Daidalos Johansson, T. Den skulpterade kroppen Carlssons Johansson, Thomas Psykoanalys och kulturteori Johansson, Thomas Psykosens inre landskap Johansson, Thomas Socialpsykologi, Moderna teorier och perspektiv. Johansson, Thomas Socialpsykologi och modernitet Johansson, Y. red Studentliv GFS studentservice Johnson, S.M. Character Styles Norton 1 Johnson, D., Johnson, F. Joining together Allyn and Bacon 1 Johnson, S.M. The Symbiotic Character Norton 1 0

7 Johnson, Sue, Ruszczynski, Stanley Psychoanalytic Psychotherapy in the Independent Karnac Tradition 1 Josephson, E. Vid himmelrikets portar Gidlunds Jung, C.G. Arketyper och drömmar (rea) Jung, C.G. Dream Analysis 1 Routledge Jung, C.G. The Psychogenesis of Mental Disease Routledge Jung, C.G. Psykets dynamik och struktur (rea) Jung, C. G. Psykologi och alkemi Jönsson, I. Skola, fritid, framtid Jörstad, J. Sådana är vi Jönsson, L.-E. Det terapeutiska rummet Carlssons Kagan, J 0 Galen s Prophecy FAB Kahn, S. Exhustrusyndromet Kahr, Brett ed. Kalat, J. Kennedy, R. The Legacy oc Winnicott: Essays on Infant and Karnac Child Mental Health Biological Psychology Brooks/C Kadesjö, B. Barn med koncentrationssvårigheter Liber Karlsson, Lars Psykologins grunder Studentlitt Kast, V Far och dotter mor och son Kats, M. Adoptivbarn växer upp Kaufmann, Geir & Astrid Psykologi i organisation och ledning Studentlitt Keizer, B. Stram tango med döden Symposion 1 Bonnier The Elusive Human Subject - A psychoanalytic FAB Theory Of Subject Relations 1 Kennedy, R. Freedom to relate FAB 1 Heap-Killen, K. Handledning i socialt arbete W&W Khan, M.M.R. The Privacy of the Self Karnac 1 Kirshenbaum, M Skall jag stanna eller gå? Svenska Förlaget Kjellqvist, Else-Britt Döda fåglar flyger inte Carlssons Kjellqvist, Else-Britt Glöd i mörker Carlssons Klauber, John Illusion and Spontaneity in Psychoanalysis FAB Klein, Melanie Kärlek, skuld och gottgörelse Klein,M, Heiman,P, Money-Kyrle,R.E. Kleinke, C.L. New directions in psychoanalysis Karnac 1 Common Principles of Psychotherapy Brooks Klintman, H Den gåtfulla smärtan (rea) Kohut, H. Kotowicz, Z. Kotre J. Koulack, D. The Restoration Of The Self IUP 1 R.D. Laing and the Paths of Anti-Psychiatry White Gloves Norton To Catch a Dream SUNY 1 Kraemer, S., Roberts, J. The Politics of Attachment FAB Kroger, Jane Identity Development Sage Kroger, Jane Identity in Adolescence Routledge Kroll, Brynna, Taylor, Andy Routledge Parental Substance Misuse and Child Welfare Jessica Kingsley Kronvall, K., Olsson, E., Sköldborg, T. Förändring och lärande Kruuse, E. Kvantitativa forskningsmetoder i psykologi Kåver, Anna Social fobi Cura Kärfve, Eva Lacan, Jacques Hjärnspöken: DAMP och hotet mot folkhälsan Symposion Four Fundamental Concepts of PsychoanalysisNorton 1 Lagerheim, B. Att utvecklas med handikapp Almqvist & Wiksell Lagercrantz, Hugo När livet börjar Laing, R.D. Self and Others Penguin Laing, Ronald D. The Divided Self Penguin Lamm, Staffan Boken om Mig Norstedts Langs, R. Langs, R. The Dream Workbook Alliance The Evolution of the Emotion- Processing Mind Karnac 1 Larsen, Schultz. Ole Psykologiska perspektiv Larsson, Ann-Charlotte Laufer, M. Laufer, M., Laufer, M.E. Ormen och jag Atlantis The Suicidal Adolescent Karnac 1 Adolescence and Developmental Breakdown Karnac 1 Lauvås, Per, Handal, Gunnar Handledning och praktisk yrkesteori

8 Lemlij, M. Psychoanalysis in Latin America Peruvian Ps a Libr 1 Lemma, A. Introduction to Psychopathology Sage Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Arbetsgruppens psykologi Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Om konflikter Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Psykosocialt behandlingsarbete Lennerlöf, L. Människan i arbetslivet Allmänna Förlaget Leonard, Linda Schierse The wounded woman Swallow Lerner, H.G. Kvinnor och psykoterapi Lesser, R. C., Schoenberg, E., (ed) That obscure subject of desire Routledge Levemyr, B. Fönsterplats i himlen LB Psykologkonsult HB Levenson, E. A. Leys, Ruth Lichtenberg, J. The Purloined Self: Interpersonal Perspectives Contemporary Psychoanalysis Psychoanalysis (rea) Trauma University of Chicago Press Contemporary Issues in Female Psychology Analytic Press 1 Lieberman, Alicia Småbarnsliv Liedman, Sven-Eric m fl FAB 1 Working With Drug Family Support Groups FAB 1 Who will Benefit from Psychotherapy? Basic Books 1 Lundberg, I. Språk och läsning Gleerup Luria, A. The Mind of a Mnemonist Harvard The Psychiatric Interview in Clinical Practice Saunders Maguire, J. Nattens drömmar Bonnier Dream Work in Psychotherapy and Self- changenorton 1 Main, T. The Ailment and other Psychoanalytic Essays FAB 1 From Oedipus to Dream Karnac 1 In The Gaze Of Narcissus Karnac 1 Mann, D. Psychotherapy An Erotic Relationship Routledge 1 Manning, M. Underströmmar Separation and Creativity Other Press Freud Glänta Produktion Other Press 1 Work, Love & Marriage Duckworth May, Rollo Frihet och öde May, Rollo Kärlek och vilja McDougall, Joyce Samtal med Sammy (rea) The Freud - Jung Letters Harvard The Freud - Jung Letters (abridged) Princeton McLeod, J. Doing Counselling Research Sage Therapy As Social Construction Sage Psychoanalytic Case Formulation Guilford 1 Psychoanalytic Diagnosis Guilford 1 Containing Anxiety in Institutions FAB 1 The Dynamics of the Social FAB 1 Merriam, S.B. Fallstudien som forskningsmetod Den nya biologismenord och bild nr (tidsskrift) Ord och bild Liljeström, R. Uppväxtvillkor Publica Lindén, C. Byta föräldrar Liber Lindqvist, Rafael (red) Medikalisering, professionalisering och hälsa Studentlitt Lindström, U Å. Psykiatrisk vårdlära Liber Lockley, P. Lockley, P. Counselling Heroin and Other Drug Users Loranger, K. Beskow, J. Finns bredvid mig Luborsky, L. Lundh, L-G., Montgomery, H., Waern, Y. Kognitiv psykologi Lundin, S., Åkesson, L. Kroppens tid Lundin, T. Traumatisk stress och personlig förlust Almqvist & Wiksell (Liber) Lundmark, G., Sandler, E. Vad händer med familjen? Mac Kinnon, R., Michels, R. Mahrer, A. Mancia, Mauro Mancia, Mauro Mangs, Karin; Martell, Barbro 0-20 år i psykoanalytisk perspektiv Mannoni, Maud Mannoni, Maud Separation och utveckling Norstedt Mannoni. Octave Marner, T. Familjeterapi Milanometoden Ekbacken Mathelin, Catherine Mattinson, J McGuire, W. (freud) McGuire, W. (freud) McNamee, S.; Gergen, Kenneth McWilliams, Nancy McWilliams, Nancy Menzies Lyth, I. Menzies Lyth I. Michaud, Yves Lacanian Psychotherapy with Children (Vad vet jag om)våldet Alhambra

9 Miegel, F., Johansson, T. Mardrömmar och Önskedrömmar Symposion Miller, Alice Den bannlysta vetenskapen W&W Miller, P Theories Of Developmental Psychology Freeman Mitchell, Juliet Psychoanalysis and Feminism Basic Books Mitchell, M. Jolley, J. Moberg, Lars Research Design Explained Harcourt Brace (Vad vet jag om)hiv och AIDS Moberg, Å., Inczèdy-Gombos, A. Adams bok Modell, A. Alhambra Psychoanalysis In A New Context IUP Modig, Maria Den nödvändiga olydnaden Modig, Cecilia Ensam förälder är många Månpocket Molander, L. Att förstå barn och vuxna med förståndshandikapp Gustafsson, S., Molander, L. Stöd och omsorg för utvecklingsstörda Molnos, A. Our Response to a Deadly Virus: The Group Analytic KarnacApproach Moody, R. Frågor vid livets gräns Moore, Burness : Fine, Bernard (ED) Yale University Press 1 Morgan, Gareth Images of Organization Sage Morgan, Sian (ed) Phobia A Reassessment Karnac 1 Morse, M. Avskedsvisioner Mosher, Loren; Burti, Lorenzo Psychoanytic terms and concepts Socialpsykiatri Moskovitz, Richard A. Vilse i speglingar - boderline sett inifrån Dualis Moxnes, P. Att lära och utvecklas i arbetsmiljön Moxnes, Paul Vardagens ångest Bonnier Moxnes, Paul Ångest och arbetsmiljö (slut på förlaget) Mullan, B. Therapists on Therapy FAB 1 Månson, P. Båten i parken Rabén/Sjögren Möller, Anders Hjälprelationer i omsorg och vård Studentlitt Mörch, M M. Rosenberg, N K. Elsass, P. Kognitiva behandlingsformer Nagel, T. Vad är meningen med alltihopa? Nya Doxa Napier, R., Gerhenfeld, M. Groups, Theory and ExperienceFifth edition Houghton Mifflin Company Naroskin, P. På spaning efter den vuxna människan Nathanielsz, P W Så börjar livet. Det ofödda barnets hemliga liv Trevi Neander, K. Möten i gryningen Negri, R. The Newborn in the Intensive Care Unit: A Neuropsychoanalytic Clunie Prevention Model Neugeboren, Jay Galenskap och återhämtning Nielsen, Geir Klinisk barnpsykologi Nilsson, Björn Nära Relationer Nilsson, Björn I ord och handling Nilzon, K. Barn och Depression Nissen, J. Den osynliga elefanten. Om alkoholberoende Libris Nissim-Momigliano, L., Robutti, A. Nitsun, M. Shared Experience - The Psychoanalytic Dialogue Karnac The Anti - Group Routledge Noll, R. Jungkulten Ordfront Norman, D. A. The Design of Everyday Thimgs The MIT Press Norman, Johan; Ylander, Franziska Motöverföring om omedveten kommunikation Norman, Johan; Sandell, Agneta; Isaksson, Om AnnaLena psykoanalys för barn och ungdomar Nuber, U. Vår tids egoism-varför självförverkligande ofta leder till ensamhet Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko (red) Klinisk neuropsykologi Studentlitt 1 Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie Norman, Karin Kulturella förställningar om barn Rädda Barnen Obholzer, A., Roberts, V.Z. The Unconscious at Work Routledge Odensten, P. Gheel Norstedt Ogden, Jane Health Psychology - A Textbook Open University Press Ohnstad, A. Det goda samtalet Olausson, I. Dialog Handbok för ökad möteskompetens effektiv SvDplanering och verklig demokrati Ollner, Lisberh Manipulering av medvetandet Carlssons Olson, Hardy; Petitt, Bill Familjeterapilexikon Korpen Olsson, E. På spaning efter gruppens själ Orbach, S. Vad är det egentligen som pågår? Sfph

10 Ottosson, Jan-Otto Vad gör jag med min ångest? Palazzoli, M.S Familjespel Palmblad, E. Sanningens gränser Carlssons Palmenfelt, U. Drömmar och kultur Carlssons Palmgren, Lisbeth; Sandin, Barbro Galenskap som risk och möjlighet Dualis Parkin, Alan J. Essential Cognitive Psychology Psychology Press Parry, G Klara av kriser Slussen Patel, R.; Davidsson, Bo Forskningsmetodikens grunder Pedersbaek Hansen, Bent Äktenskapsspelet Korpen Pedhazur, E. J. Perelberg, R. J. Multiple Regression in Behavioral Research Harcourt Brace Dreaming and Thinking The Institute of Psychoanalysis 1 Perris Carlo Ett band för livet Perris, C. Kognitiv Psykoterapi vid schizofrena störningar Pilgrim Press Perris. C. & Perris, H. Personlighetsstörningar Perris. Carlo Kognitiv terapi i teori och praktik Person, E Drömmen om kärlek Forum Persson Social kompetens Studentlitt Pestalozzi, J., ed. Psychoanalytic Psychotherapy in Institutional Settings Karnac 1 Peterstrand-Nilsson, M Ondskans famn Petitt, Bill Olson, Hardy Om svar anhållesen bok om Interaktionistiskt förändring Mareld Pettersson, Ulla Socialt arbete, politik och professionalisering Phillips, Adam Promises, Promises McMillan Piccioli, E., Rossi, P. L., Semi, A. A., Writing in Psychoanalysis Karnac Piltz, K. G., Gústavsdóttir, K. Den osynliga familjen Ask och Embla Pines, Malcom (ed.) Jessica Kingsley 1 The Seduction of Madness Harper/Collins CJP Emotional Vertigo Routledge 1 Racker, H. Transference and Countertransferernce Karnac 1 Phantoms in the Brain Fourth Estate Ethics of Psychoanalysis University of Essex Incest Studentlitt Rawson, Penny Short-term Psychodynamic Psychotherapy Karnac 1 Rayner, E. The Independent Mind in British PsychoanalysisFAB 1 Read, Jane Councelling for Fertility Problems Sage 1 Cognition Norton Rice, F.P. Human Development Prentice Hall Richards, Barry Crises of the Self: Further Essays on Psychoanalysis FAB and Politics Richards, V. (ed) Fathers, Families And The Outside World Karnac Richards, V. The Person Who Is Me Karnac Richer, John; Coates, Sheila (ed.) Autism: The Search for Coherence Jessica Kingsley Alhambra Robbins, A. Between Therapists Human Sciences Press Robbins, A. The Psychoaestethic Experience Human Sciences Press Robinson, M. Divorse as Family Transition: Private Sorrow Becomes Karnac a Public Matter Robinson, P. Freud och hans kritiker Daidalos Robson. C Real World Research Blackwell Rodriguez, L. S. Bion and Group Psychotherapy Plesu, A. Tårarnas gåva Dualis Podvoll, E. Galenskapens förförelse Podvoll, E. Pontalis, J-B. Kärlek till begynnelserna Pouplier, M. Drömbild: Fisk Prien, L. Rekrytering och urval Quinodoz, D. Ramachandran, V. S. Ramberg, L. Tänkbart Mareld Raphael-Leff, J., ed Ramström, Jan Tonåringen i välfärdssamhället Rathsman, Kerstin Reeder, J., Sjöholm, C., Zivkovic, Z. Tingets imperium Reisberg, Daniel Resnik, S. The Theatre of the Dream Tavistock Revstedt, P. Motivationsarbete Liber Rivano, Juan Myternas Funktion i Samhället Psychoanalysis with Children History, Theory and FABPractice

11 Rogers, C. Client Centered Therapy Houghton Mifflin Ronnby, A. Den lokala kraften Liber Rosen, D. H. Depression och skapande Rowan, J. Discover your Subpersonalities Routledge Rubenowitz, S. Organisationspsykologi och ledarskap Akademiförlaget Corona Rubin, L. Nära främlingar Rudberg, B. De första stegen i statistik Runfors, M., Wrangsjö, B. Familjemönster Rustin, M., Rohde, M., Dubinsky, A., (ed) Rustin, Michael Reason and Unreason Continuum 1 Ruszczynski, Stanley; Fisher, J. Ryce-Menuhin, J. Rycroft, C. Psychotic States in Children Tavistock Clinic Series Duckworth Rwebangira, Magdalena; Liljeström, Rita ed.haraka, Haraka...Look before you leap Rycroft, C. Intrusiveness and Intimacy in the Couple Karnac 1 The Self in Early Childhood FAB 1 Anxiety and Neurosis Karnac Nordafrikanska institutet Imagination and Reality Karnac Rödstam, M. Barns utveckling 7-12 år Almqvist & Wiksell Rönnmark. Lars (red) Att möta det man möter - Erfarenheter från Stödcentrum FoU i väst efter brandkatastrofen igbg Sacks, Oliver Att se röster Brombergs Sacks, Oliver De färgblindas ö Brombergs Safranski, Rudiger Det onda eller frihetens drama Samuels, Andrew Fadern Alfabeta Samuels, A. Jung och post-jungianerna Gedins Sandell, G. Könsköparna Sandler, J. Sandler, J. Sandler, J. From Safety To Superego: Selected papers of Joseph KarnacSandler The Patient and the Analyst Karnac 1 What Do Psychoanalysts Want? Routledge 1 Sandler, J., Sandler, A.-M., Davies, R.-M., edclinical and Observational Psychoanalytic Research: Karnac Roots of a Controversy 1 Sandström, Stefan Undgomsvåld: orsaker och åtgärder Liber Sarafino, E.P. Health Psychology Wiley Saxon,G. En bärande relation NoK Sayers, J. Boy Crazy Routledge Schacter, D. L. Sökandet efter minnet Schaffer, H.R. Beslut om barn Scharff, D.E., Scharff, J.S. Scharff, D. Scharff, J S. Scharff, D.E., Sharff, J.S. Schaverien, J. 1 1 Brain Books Object Relations Family Therapy Aronson 1 Object Relations Individual Therapy Karnac 1 Scharff Notes: Primer of Object Relations Therapy Aronson Desire and the Female Therapist Routledge 1 Shazer de, Steve Spel med skillnad Mareld Schein, E.H. Schein, Edgar H. Schermer, V.L., Pines, M. Organizational Psychology Prentice Hall Process Consultation Add Wes Ring of Fire: Primitive Affects and Object Relations Routledge in Group Psychotherapy 1 Schjödt, B. Från systemteori till familjeterapi Schwartz, Adria E. Sexual Subjects Routledge 1 Schweigert, W.A. Research Methods & Statistics for Psychology Brooks/Cole Sedgewick, D. Jung and Searles Routledge Segal, Hanna Introduction to the Work of Melanie Klein Karnac Sernhede, O. Ungdomskulturen och de Andra Daidalos Seth, I., Heimdal, S., Janson, E. Dyslexi för föräldrar Informationsförlaget Sharpe, E. Dream Analysis Karnac Shazer, S. Ledtrådar Mareld Sigrell, Bo Narcissism Sjödén, Stellan Psykologi för gymnasieskolan Sjögren, Irene Fri från bulimi Sjögren, Lars Sigmund Freud Mannen och verket Sjöström, Kia ; Skoog, Christer ; (sandin) (ED) Mig ska ingen binda En vänbok till Barbro Sandin Dualis Sjöström, B. Kliniken tar över dårskapen Daidalos Skagegård, L-Å., Hubinette, T. Hatets återkomst Carlssons 1 1

12 Skynner, R. Institutes and How to Survive Them Routledge Slipp, S. The Technique and Practice of Object Relations Aronson Family Therapy 1 Slochower, Joyce Holding and Psychoanalysis Analytic Press 1 Smedler, A-C. Att testa barn Ps Förl Smith, D.L. Approaching Psychoanalysis Karnac 1 Smith, G. Systemic Approaches to Training in Child Protection Karnac 1 Soydan, H. Det sociala arbetets idéhistoria Stapley, L The Personality of the Organisation FAB Starrin, Bengt m fl Från upptäckt till presentation Studentlitt Starrin, B., Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori Steiner, Riccarcdo It is a New Kind of Diaspora Karnac 1 Steiner, Riccardo Unconscious Phantasy Karnac 1 Stern, Daniel En mor blir till Stewart, H. Psychic Experience and Problems of TechniqueRoutledge 1 Stevens, Richard Att förstå människor Stjernqvist, K. Född för tidigt Stoller, R. Splitting Storr, A. Den omänskliga människan Strauss, A. Corbin, J. Basics Of Qualitative Research Sage Stuart-Hamilton, Ian. Åldrandets Psykologi Stubrin, J.P. Sexualities and Homosexualities Karnac 1 Sullivan, H.S. Clinical Studies in Psychiatry Norton 1 Sullivan, Harry Stack Conceptions of Modern Psychiatry Norton 1 Sullivan, H.S. The Fusion of Psychiatry and Social Science Norton 1 Sullivan, H.S. The Psychiatric Interview Norton 1 Sundgren, E. Missfall Suttie, I. The Origins of Love and Hate FAB Svedberg, L. Gruppsykologi Svedberg, L. Gruppsykologi 2 Svenberg, Guvnor B.; Wirgnes, Marie Tillsammans i sorg Slussen Sylvander, I. Psykologiskt arbete med barn Symington, N. The Analytic Experience FAB 1 Szur, R., Miller, S. Extending Horizons: Psychoanalytic Psychotherapy Karnac with Children, Adolescents and 1 Families Sörensen, V. Ragnarök Atlantis Talamo. Merciai. Bion`s Legacy To Groups Karnac 1 Tamm, M. Psykologi Ak förl Tamm, M. Psykologiska teorier i vården Ak förl Tamm, M. Vårdpsykologi Ak förl Terr, L. Unchained Memories Basic Books Thylefors, Ingela Ledarskap inom vård, omsorg, och utbildning Thylefors, Ingela Syndabockar Theweleit, K. Mansfantasier Symposion Thomas, P. The Dialectics Of Schizophrenia FAB Thomson, M. On art and therapy An Exploration Free assoc books Thurén, Torsten Tanken, språket och verkligheten Tiger Tideman, Magnus Handikapp Studentlitt Tideman Normalisering och kategorisering Studentlitt Toh, L. Det rasande intet Symposion Trist, E., Murray, H. The Social Engagement of Social Science FAB Trost, J. Kvalitativa intervjuer Trost, J; Levin, I Att förstå vardagen Toulmin, S., Goodfield, J. The Discovery of Time University of Chicago Press Uddenberg, N. Arvsdygden Ullman, Montague Att förstå drömmens språk Ullman, Montague, Limmer, C. The Variety of Dream Experience SUNY 1 Uvnäs, Kerstin Moberg Lugn och beröring Walker, M Women In Therapy And Counselling Open University Press

13 Wallén G Vetenskapsteori och forsknings metodik Van de Castle, R.L. Our Dreaming Mind Ballantin 1 van Deurzen, E. Det existentiella samtalet Vanderploeg, R. Vanier, Alain Clinician's Guide to Neuropsychological Assessment LEA Other Press 1 Ward, I., (ed) The Psychology Of Nursery Education Karnac Varma, V P. Stress In Psychotherapists Routledge Wasserman, D. Depression-En vanlig sjukdom Vasta, R., Haith, M., Miller, S von Raffay, A. Child Psychology Wiley CJP Alhambra View From the Cradle: Children s Emotions in Everyday Karnac Life Pilgrim Autistic Thinking - This is the title Jessica Kingsley White, A. Going Mad to Stay Sane Duckworth Images of Destruction Routledge Manifest Wile, D.B. Couples Therapy: A Non Traditional Approach Wiley 1 Williams, A H. Cruelty, Violence And Murder Understanding the Karnac Criminal Mind 1 Williams, D Nobody Nowhere Avon Books Williams, P., ed Psychosis (Madness) The Institute of Psychoanalysis The Seed Of Madness Constitution Environment, IUP And Fantasy In The Organization 1 Of The Psychotic Core Freud Fontana Wollstonecraft, M. Till försvar för kvinnans rättigheter Ordfront Woodward, J. Lacan Drömbild: Underjorden Watzlawick,P., Weakland, J., Fish, R. Förändring Vedin, Bengt-Arne Weininger, O. Weininger, O. Weinryb, Robert; Rössel, Robert Vermeulen, Peter (Vad vet jag om)innovation & Kreativitet Childrens phantasies: The Shaping of RelationsKarnac Karolinska Psychodynamic Profile(KAPP) Westlund, P. Socialbidrag Widerberg, K. Att skriva vetenskapliga uppsatser Widerberg, K. Kunskapens kön Norstedt Wigoder, D. Wijk, Erik sammanst. och kommentar Göteborgskravallerna Wikander, B. Mötet med min dotter Svenska Förlaget Wikström, O Den outgrundliga människan Winnicott, D.W. Den skapande impulsen Winnicott, D.W. Förlust och förbrytelse Dualis Winnicott, D.W. Lek och verklighet Winnicott, D.W. Människans natur Dualis Volkan, V D. Akhtar, S. Volckerts, J. Drogberoende, psykologi och terapi Carlssons Wollheim, R. The Lone Twin Understanding Twin Bereavement FAB and loss Wrangsjö, B. Barn som märks Wrangsjö, B. Wurtzel, E. Wärneryd, B. Teorier och synsätt i psykiatrisk - psykologisk verksamhet Prozac, min generations tröst Att fråga Yalom, Irvin Mamma och Meningen med livet Ziehe, T. Kulturanalyser Symposion Zimsen, K. Samtal som verktyg Rabén/Prisma Zimsen, K. Visst går det att leva tillsammans Zukav, Gary De dansande Wu Li-mästarna Åsberg, M. Psykiatri -91 Öijer, B. K. Samlade dikter LM SCB Pilgrim W&W

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö 2012-02-03 Sista anmälningsdag 2012-01-09.

BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö 2012-02-03 Sista anmälningsdag 2012-01-09. BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö 2012-02-03 Sista anmälningsdag 2012-01-09 Sverigehälsan AB IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING I MALMÖ (tidigare steg-1) Kursstart: 2016-02-05 Sista ansökningsdag: 2015-11-02

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING I MALMÖ (tidigare steg-1) Kursstart: 2016-02-05 Sista ansökningsdag: 2015-11-02 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING I MALMÖ (tidigare steg-1) Kursstart: 2016-02-05 Sista ansökningsdag: 2015-11-02 Sverigehälsan AB INTEGRATION OCH BREDD! Som deltagare i vår grundläggande

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. från vårdhögskolan 53/2000-51 1998-05-26 2000-02-29. Beslutsdatum Reviderad. Kurskod MBB 221 Dnr Dnr

Kursplan. Inst. för pedagogik. från vårdhögskolan 53/2000-51 1998-05-26 2000-02-29. Beslutsdatum Reviderad. Kurskod MBB 221 Dnr Dnr Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod MBB 221 Dnr Dnr från vårdhögskolan 53/2000-51 Beslutsdatum Reviderad 1998-05-26 2000-02-29 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik med inriktning

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Kursen ges på svenska. Inslag av engelska kan förekomma. C. Mål. För godkänt på kursen ska nedanstående kompetensmål uppfyllas.

Kursen ges på svenska. Inslag av engelska kan förekomma. C. Mål. För godkänt på kursen ska nedanstående kompetensmål uppfyllas. LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN A. SOAP06 Grundläggande psykoterapi verktyg i psykiatrikerns vardag (Basic Education in Psychotherapy Tools in the Psychiatrist s Daily Work), 45 högskolepoäng (45 credits, second

Läs mer

Kontakt med andra sidan?

Kontakt med andra sidan? Kontakt med andra sidan? Banbrytande vetenskapliga experiment om fortsatt existens efter dödend den av Gary Schwartz, PhD LÄSTA BÖCKERB Susy Smith (2000) The Afterlife Codes George D Dalzell (2002) Messages

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion - en introduktion Återhämtning från allvarliga psykiska problem Luleå 24 april 2012 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se

Läs mer

KURSPLAN. Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interakationistisk grund (steg 1).

KURSPLAN. Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interakationistisk grund (steg 1). Institutionen för Vårdvetenskap och socialt arbete Dnr: 315/2007-514 KURSPLAN Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interakationistisk grund (steg 1). Familypsychotherapeutic course based on systemic/interacionistic

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Individual written essay type examinations and written assignments, seminars and oral examinations. Admission requirements:

Individual written essay type examinations and written assignments, seminars and oral examinations. Admission requirements: PAL500 - file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam...tinas nya mapp/ects/svi/ec_pal500.html Code: PAL500 Date: Beginning of September - End of June Name: Schedule: 160h of lectures, 10 hours per week ECTS

Läs mer

Grupp Process och Team. Vt-2014, M.Nisell

Grupp Process och Team. Vt-2014, M.Nisell Grupp Process och Team Vt-2014, M.Nisell Lärandeaktivitet 2 Lärandeaktivitet 2, Sjuksköterskans profession Denna Lärandeaktivitet syftar till att få pröva och träna på gruppens/teamarbetes möjligheter

Läs mer

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI PSYKOLOGI Period 1 För närmare information om tidpunkt och plats, se: http://www.abo.fi/institution/undervisnprogrpsyk Utvecklingspsykologi 5 sp 118010 Witting Beteendevetenskaplig forskning 5 sp 118014

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

PT2210, Handledarutbildning i psykoterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy supervision, 45 higher education credits

PT2210, Handledarutbildning i psykoterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy supervision, 45 higher education credits GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologiska institutionen KURSPLAN PT2210, Handledarutbildning i psykoterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy supervision, 45 higher education

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet Projektledare Farida Rasulzada

Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet Projektledare Farida Rasulzada 2010-03-01 Institutionen för psykologi Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet Projektledare Farida Rasulzada Nedan hittar ni en beskrivning av ett projekt jag bedriver vid Lunds universitet i

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits

PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Konsten att rädda liv Without you there is no me Suicid en konsekvens av utanförskap?

Konsten att rädda liv Without you there is no me Suicid en konsekvens av utanförskap? Konsten att rädda liv Without you there is no me Suicid en konsekvens av utanförskap? Ullakarin Nyberg Ullakarin.nyberg@sll.se Suicidforskare, psykiater Norra Stockholms Psykiatri Dystert rekord för Golden

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet en pilot studie Charlotta Korths-Aspegren & Anna Sigrell Här har vi gjort en sammanfattning utav vår B- uppsats Hälsopuls- aktiv avspänning eller avspänd aktivitet

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik

Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik 1 Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik Centrum för Organisationspsykologi erbjuder en gedigen veckolång utbildning med en dags uppföljning i organisationspsykologisk processkonsultation.

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Jag förstår inte dig. Du förstår inte mig. Vad mer har vi gemensamt?

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline" Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba"

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Författare/Föreläsare, Attitydambassadör & Kursledare! Jouanita Törnström Surahammar, 18 April 2012! Några myter om psykisk ohälsa! Myt: En psykiskt

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course KURSPLAN HT10 FRISTÅENDE KURS TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course Avdelning: 7602 - Centrum

Läs mer

Affektfokuserad terapi

Affektfokuserad terapi Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter erbjuder Affektfokuserad terapi Avancerad workshop med Kristin Osborn Kap Verde 4-7 januari 2013 Workshopen är förlagd till Kap Verde, ön Sal, Hotel Morabeza. Kap

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vi inbjuder Dig som tidigare deltagit och nya intresserade till vårens vidareutbildningsprogram. Vi erbjuder tre spännande dagar! Alla som genomgått vår egen och

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Hjälpande relationer. Mötets förutsättningar och hjälpande relationer

Hjälpande relationer. Mötets förutsättningar och hjälpande relationer Hjälpande relationer Mötets förutsättningar Stockholm 2012 12 03 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se alain.topor@sll.se

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Mobbning kränkning, skam och skitsnack

Mobbning kränkning, skam och skitsnack Detta är en bilaga till Elevhälsa nummer 1/2010 2011 utgiven av Gothia Förlag 2010. Finns att ladda ner på förlagets webbplats www.gothiaforlag.se. Mobbning kränkning, skam och skitsnack Forskningen om

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Symposium Utbildning, Handledning, Konsultation, Behandling

Symposium Utbildning, Handledning, Konsultation, Behandling Resö 2005 02 21 Motiverande Samtal Att medverka till förändring Motiverande Intervju är en är en klientcentrerad, direktiv metod, som genom att utforska och lösa upp ambivalens bygger upp den inre motivationen

Läs mer

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Socialstyrelsens riktlinjer all vård, omvårdnad, och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Psykologiska institutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Psychology FORTSÄTTNINGSKURS ARBETS- OCH ORGANISATIONSPSYKOLOGI 40 poäng PAP140 (Occupational and Organizational

Läs mer

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Socionomprogram 210 hp Grund Ladokkod, ämnesområde, hp SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2228, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, 45,0 högskolepoäng Basic Psychotherapeutical Course in Family and

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

Mentalisering Att leka med verkligheten

Mentalisering Att leka med verkligheten Mentalisering Att leka med verkligheten Per Wallroth fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet Huddinge www.mbtsverige.se Observera! Åhörarkopior av de här PowerPointbilderna

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer