Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50"

Transkript

1 Författare Titel Förlag Nytt Pris Abrahamsson, Erik Berglund, Gustaf Skapande konversationer Mareld Abram, Jan Individual Psychotherapy Trainings FAB 1 Adelswärd, Erika Prat skratt skvaller och gräl Brombergs Alexandris, Athina; Vaslamatzis, Grigoris Countertransference Karnac Alfvén, G. Barnpsykosomatik Alin Åkerman, Britta De första sju åren Alizade, A M. The Embodied Female Karnac 1 Allwood, M. Franzén, E. Tvärkulturella möten Almegård, A., Andersson, M., Enzell, K. Vad är handledning i psykiatriskt arbete? Sfph Almqvist, K. Jung och litteraturen Alvesson, M. Organisationsteori och teknokratiskt medvetanden&s (rea) Anastasopoulis, D., Laylou-Lignos, E., Waddell, Psychoanalytic M., ed Psychotherapy of the Severly Disturbed Karnac Adolescent Anderson, Mike Intelligence and Development Blackwell Andersson, Birgitta; Jungeström, Inga-BrittaDen spröda tonen bortom glömskan Andersson, Curt Kunskapssyn och lärande Studentlitt Andersson, G. Barn i samhällsvård Andersson, L. I gränslandet Andersson, G. Socialt arbete med små barn Andersson, B-E. Som man frågar får man svar Prisma Andersson, B. Tedfeldt, E. Larsson, G. Avlastninssamtal och Debriefing Studentlitt Andersson, R. Vår tids rädsla för allvar Filmkonst / Filmfest Andresen, Ragnhild Sociala nätverk, grupper och organisationer Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet Angelöw, B. Meditera för ett bättre liv Angelöw, B., Jonsson, T. Introduktion till socialpsykologi Stud litt 1 1 LT Arden M. Midwifery of the Soul FAB Armelius, B-Å. Psykoterapiforskning Rabén/Prisma Ahrne, Göran; Roman, Christine; Franzén, Mats Det sociala landskapet Korpen Arnstberg, K-O red Kultur, kultur och kultur Liber Asen, E. Jones, E. Systemic Couple Therapy and Depression Karnac 1 Asplund, Johan Det sociala livets elementära former Korpen Atkinson, R. L., Atkinson, R., Bem, D., Nolen-Hoeksema, Hilgard s Introduction S. to Psychology Backman, Jan Rapporter och uppsatser Baddely, A. Harcourt Your Memory Penguin Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin Bang, Henning Organisationskultur Studentlitt Barber, M. Det nya riddarskapet Symposion (rea) Barford Barham, P. Barham, P. Hayward, R. Barham, P. Ship of Thought: Essays on Psychoanalysis Karnac 1 Closing the Asylum Penguin Relocating Madness FAB Schizophrenia and Human Value FAB Barnes, M., Scott, A. Something Sacred FAB Bassett, Lucinda Befriad från ångest Bateman, A., Holmes, J. Introduction to Psychoanalysis Routledge Baur, S. Dinosauriemannen Beal, C. Boys and Girls: The Development of Gender Roles Mc Graw Hill Beckman, V. Sinnessjukhuset Norstedt Befring, E. Forskningsmetod och statistik Belin, Sverker Vansinnets makt Berg, Lars Erik Den lekande människan Berg-Brodén, M. Mor och barn i ingenmansland Almqvist & Wiksell Bergenheim, Å., Lennerhed, L., red Seklernas sex Bidrag till sexualitetens historia Carlssons Berk, Laura Development Through The Lifespan Allyn & Bacon Berke, J., Pierides, S., ed Even Paranoids have Enemies Routledge 1 Bernler, Gunnar Den sociala biografin Daidalos Bernler, Gunnar; Johnsson, Lisbeth Att handleda praktikanter (rea)

2 Bernler, Gunnar; Johnsson, L.; Skårner, A. Behandlingens villkor Bernler, Gunnar; Johansson, Lisbeth Teori för psykosocialt arbete Beskow, J. Självmord som frihet eller tvång Sfph Bethards, B. Bettelheim, Bruno The Dream Book Element Freud and Man s Soul Penguin Bettelheim, Bruno Freud och människans själ Proprius Bishop Challenges to Practice Karnac Bjerrum-Nielsen, H., Rudberg, M. Historien om flickor och pojkar Bjurwill, C. Fenomenologi Boglind, Anders; Eliason, Sven; Månson, PerKapital, rationalitet och social sammanhållning Rabén/Prisma Bohman, L. Man och man emellan Bolin, Göran ; Lövgren, Karin (red) Om unga män Studentlitt Borch - Jacobsen, M. Bramley, W. Remembering Anna O Routledge The Supervisory Couple in Broad-Spectrum Psychotherapy FAB 1 Breakwell, G.; Hammond, S.; Fife-Schaw, C. Research Methods in Psychology Sage Breen, Dana Breger, L. The Gender Conundrum Routledge 1 Freud s Unfinished Journey. Conventional and Critical Routledge Perspectives in Psychoanalytic 1Theory Briggs, A. Susviving Space, Papers on infant observation Karnac 1 Brown, J.A.C. Freud and the Postfreudians Penguin Brown, D.P., Fromm, Erich Hypnotherapy and Hypnoanalysis Lawrence Erlbaum / EDS 1 Brown, D., Zinkin, L. The psyche and the Social World. Developments Routledge in Group Analytic Theory 1 Brusén, Peter Ett liv som andra Studentlitt Bruzelius, Lars H. Skärvad, Per-Hugo Integrerad organisationslära Studentlitt Buber, M. Människan och hennes bildkonst Dualis Buijssen, Huub Sjuksköterskans utsatthet (rea) Bulfinch, Thomas The Golden Age of Myth and Legend Wordsworth (rea) Bulkeley, K. ed Bulkeley, K. Among All These Dreamers SUNY 1 The Wilderness of Dreams SUNY 1 Bullit, D. Förlust och sorg Svenska Förlaget Bunkholdt. V Psykologi en introduktion för sjuksköterskor Studentlitt Bylund, P., Kristiansen, K. Samspel Böhm, Tomas Efter förälskelsen Börjesson, M. Om skolbarns olikheter Skolverket / liber Caldwell, Lesley (ed.) Art, Creativity, Living Karnac 1 Campbell, D. The Socially Constructed Organisation Karnac 1 Carazo, S. Karaktärsanalys GUPI Carr Alan The Handbook of Child and Adolescent Clinical Brunner Psychology Routledge 1 Casement, A Carl Gustav Jung Sage Castaneda, C. The Art of Dreaming Harper/Collins 1 Castells, M. Nätverkssamhällets framväxt Daidalos Cederblad, M. Barn och Ungdomspsykiatri Liber Cederblad, M., Hansson, K. Familjeterapi: Diagnostiska modeller & forsknngsfph Cederqvist Aagaard, Knud Ljuset från Lykeion Studentlitt Chabrol, Henri Chabrol, Henri Chodorow, N. Ciaramicoli, Arthur; Ketcham, Katherine (Vad vet jag om)anorexi & Bulimi (Vad vet jag om)tonårs Depressioner Alhambra Alhambra The Power of Feelings Yale University Press 1 Empatins makt Cioran, E. M. På förtvivlans krön Dualis Civin, M. Forum Male, Female, Other Press Cleve, Elisabeth Från kaos till sammanhang Wahlström och Widstrand Clulow, C. Marital therapy: An Inside View T.M.S.I. Colin, V.L. Human Attachment McGraw Hill Cooper, R., Friedman, J., Gans, S., et al Tresholds between Philosophy and Psychoanalysis FAB Corneau, Guy Kärlekskriget Corrigan, E., Gordon, P.-E. The Mind Object Karnac 1 Crafoord, Claren En bok om borderline Craib, I. Experiencing Identity Sage

3 Creutzer, M., Grip, L. Cronk, B., Faulkner, E. E. Bort från institutionen Larson Instructior s Manual for Schweigert s Research Methods Brooks/Cole and Statistics for Psychology Cullberg, J Att prioritera för psykoterapi HSN-Staben Cullberg, Johan Dynamisk Psykiatri 2000 NoK Cullberg, J. Kris och utveckling Cutting, J., Charlish, A. Schizophrenia Thorsons Dahlbom-Hall, B. Lära Läkare Förändra Daws, D., Boston, M. Daws, D. de Board, R. The Child Psychotherapist and Problems of Young Karnac People 1 Through the Night: Helping Parents and Sleepless FABInfants 1 The Psychoanalysis of Organisations: A Psychoanalytic Routledge Approach to Behaviour in Groups 1 and Organizations De Klerk, Andreas Att hantera konflikter i arbete och grupp Timbro Deary, Ian J. Intelligence A Very Short Inroduction Oxford University Press DeGrandpre, R. d Elia, Giacomo Deleuze, G., Guattari, F. Denvall, Verner & Salonen, Tapio Ritalin Nation Norton Anti-Oedipus Athlone Dicks, H. Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Psychological Karnac Theory of Interaction 1 Dinnerstein, D. Doane, Janice; Hodes, Devon Dockar - Drysdale, B Dockar-Drysdale, B. Dombeck, M. Kognitiv PsykoterapiEtt samarbetsprojekt med patienten Sfph Att bryta vanans makt, Framtidsverkstäder och det Studentlitt nya Sverige The Mermaid and the Minotaur Other Press 1 From Klein to Kristeva The University of Michigan Press The Provision of Primary Experience FAB 1 Therapy and Consultation in Child Care FAB 1 Dreams and Professional Personhood Domenici, T., Lesser, R. Disorientering Sexuality Routledge SUNY 1 Douglas, J Behaviour Problems in Young Chidren Routledge 1 Doverborg, E. Att förstå barns tankar Liber Draper, R., Gower, M., Huffington, C. Dreher, A. Teaching Family Therapy Karnac Foundations for Conceptual Research in Psychoanalysis Karnac 1 Duerr, H.P. Nakenhet och skam Symposion Duerr, H.P. Obscenitet och våld Symposion Dyregrov, Atle Barn i sorg Studentlitt Egidius, H. Psykologi Människokunskap Eigen, Michael The Psychoanalytic Mystic FAB 1 Einhorn, Stefan En dold Gud Månpocket Ekbom, T., Engström, G., Göransson, B. Brott, straff, kriminalvård Ekvall, Göran Navigatör och inspiratörom chefer, ledarskap och Studentlitt förändringar Eliasson, M., Mäns våld mot kvinnor Ellenberger, H. F. Beyond the Unconscious Princeton 1 Elliott, A., Frosh, S. Psychoanalysis in Contexts Routledge 1 Elliot, A., Spezzano, C. ed Psychoanalysis at its Limits FAB 1 Ellneby, Y Om barn och stress Engman, T. Ett sätt att leva Carlssons Enckell, M. I den frågandes själ? Engquist, A. Kommunikation på arbetsplatsen Prisma Eriksen, Trond Berg Tidens historia 1 Atlantis Erikson, E.H. Barnet och samhället Erikson, E.H. Den fullbordade livscykeln Eriksson, B.-E., Qvarsell, B., (red) Hur ska själen läkas Erling, Ann Hwang, Philip (red) Ungdomspsykologi Evans, Kathy; Dubowski, Janek Fairbairn, W.R. Fancher, R.E. Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum Jessica Kingsley 1 Psychoanalytic Studies of the Personality Routledge 1 Pioneers of Psychology Norton Faulkner, A Det professionella samtalet Liber Federn, E. Federn, P. Feher Gurewich, Judith; Tort, Michel Witnessing Psychoanalysis: From Vienna Back Karnac to Vienna via Buchenwald and the USA 1 Ego Psychology And The Psychoses Karnac 1 Lacan and the New Wave in American Psychoanalysis Other Press 1 Feldstein, Richard; Fink, Bruce; Jaanus, MaireReading Seminars I & IILacan s Return to FreudSUNY 1 Fhanér, Stig Bilder av människan

4 Flanders, S. The Dream Discourse Today Routledge 1 Fleck, Ludwig Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt Symposion fatkum Foley, R. Varför människan blev människa Dualis Fonagy, P., Cooper, A., Wallerstein, R., (ed) Psychoanalysis on the Move The Work of Josef Routledge Sandler Fontana, D. Meditationshandboken Richter Forsberg, B. Att planera utbildning Studentlitt Forsberg, Gunnar, Walmark, Johan Nätverksboken - om mötets möjligheter Liber Foss, T. Psykoanalysens hemlighet Symposion Foucault, M. History of Sexuality 2 Penguin Foucault, M. History of Sexuality 3 Penguin Foucault, Michel Sexualitetens historia; Band 1Viljan att veta Daidalos Foucault, Michel Sexualitetens historia; Band 2 Njutningarnas Daidalos bruk Foucault, Michel Sexualitetens historia; Band 3Omsorgen om sigdaidalos Fowles, J Trädet Mareld Frankel, R. The Adolescent Psyche -Jungian And Winnicottian Routledge Perspectives 1 Frankl, Viktor Livet måste ha mening Frankl, Viktor E. 1 Perseus Publishing Franzen, Elsie Att bryta upp och byta land Fredelius, Gunilla Man s Serch for Ultimate Meaning Freuds syn på kvinnlig personlighetsutveckling Sfph Freeman, T. The Psychoanalyst in Psychiatry Karnac Freud, A. Barnets psykiska hälsa Freud, Sigmund Samlade skrifter, band I: Föreläsningar, Orientering i psykoanalys 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band II: Drömtydning 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band III: Tidiga skrifter och historik 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band IV: Vardagslivets psykopatologi 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band V: Sexualiteten 2 Freud, Sigmund Samlade Skrifter, band VI: Fallstudier 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band VII: Neuros och psykos * småskrifter 2 Freud, Sigmund Samlade skrifter, band VIII: Psykoanalysens teknik 2 Freud, S. Two Short Accounts of Psychoanalysis Pelican Freud, S. Vol 08 Case Histories 1 Penguin Freud, S. Vol 09 Case Histories 2 Penguin Freud, S. Vol 10 On Psychopathology Penguin Freud, Sigmund Vol 11 On Metapsychology Penguin Freud, S. Vol 14 Art and Literature Penguin Freud, S. Breuer, J. Studier i hysteri Freud, S. (Gardiner, M.) Vargmannen Prisma Friedman H., Schustack M. Frisch, Serge Personality,Classic theories and modern research Allyn and Bacon Psychoanalysis and PsychotherapyThe Controversies Karnacand the Future 1 Fromm, Erich The Crisis of Psychoanalysis Henry Holt, N Y 1 Fromm, Erich Flykten från friheten Fromm, Erich Kärlekens konst Fromm, Erich Psychoanalysis and Religion Yale Fromm-Reichmann, Frieda Principles of Intensive Psychotherapy The University of Chicago Press Frosh, S. For And Against Psychoanalysis Routledge 1 Frykman, J., Lövgren, O. Den kultiverade människan Gleerups Furenhed, R. En gåtfull verklighet : att förstå hur Carlssons Furman, Ben, Valtonen Jussi Någonstans finns glädjen Fyhr, G. Hur man möter människor i sorg Gaddini, E. Gaillard, Christian Psychoanalytic Theory of Infantile Experience Routledge 1 (Vad vet jag om)c. G. Jung Gamst, A Självhjälpsgrupper Slussen Ganetz, H., Lövgren, K., red Om unga kvinnor Studentlitt Alhambra Garcia, E. E. Understanding Freud The man and his ideas New York Univ Press 1 Garfield, P. Creative Dreaming Ballantin Gay, Peter (freud) Freud, A life for our time Norton 1 George, E. Problem till lösning Hum förl

5 Gedo, J. Gedo, J.E. Gergen, Kenneth J. Gergen, Mary Evolution of Psychoanalysis: Contempory Theory Other and Press Practice 1 Beyond Interpretation: Towards a Revised Theory Analytic of Psychoanalysis Press 1 An Invitation to Social Construction Sage Feminist Reconstructions in Psychology Sage Gerholm, L. Ondskans etnografi Carlssons Gerland, G., red På förekommen anledning Cura Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet Daidalos Gillberg, C. Autism Gillberg, Christopher Barn- och ungdomspsykiatri Gillberg, C. Gillespie, W.H. Life, Sex and Death Routledge 1 Gilligan, S. The Courage to Love Norton 1 Giovacchini, P. L. Ett barn i varje klass om DAMP MBD ADHD Cura Tactics and Techniques in Psychoanalytic Therapy Aronson Vol lll: The Implications of Winnicott s 1 Contributions Glant, Heléne Sluta hetsäta Glantz, A.S., Hamreby, M. Tillämpad psykoterapi Del 1 Sfph Glantz, A. - S., Hamreby, M. Tillämpad psykoterapi Del 2 Sfph Gleick, J. Fortare Brombergs Goldberg, Susan Attachment and development Arnold Goldmann, K., red. Statsvetenskapligt lexikon Universitetsforlaget Goleman, Daniel Golombok S., Fivush R. W&W Gender Development Cambridge U P Gomez, L. An Introduction to Object Relations FAB 1 Goodison, Lucy Känslans intelligens The Dreams of Women Women Gordan, Kurt; Palmgren, Lisbeth Miljöterapi Sfph Grandelius, Bengt Att sätta gränser Granhag, P A Vittnespsykologi Studentlitt Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper - Om grupprocesser på Studentlitt arbetet Gravander, Å. Widerlöv, M. Att handskas med livet Gravander & Widerlöv Gravander, Å. Suominen, S. En riktig Emil en mamma till ett barn med DAMP/MBD Säve förlag berättar Gray, J. Män är från Mars, kvinnor är från Venus Brombergs Green, H. Ingen dans på rosor Dualis Gren, Jenny Etik i socialt arbete Liber Grier, Francis Brief Encounters with CouplesSome Analytical perspectives Tavistock 1 Grimal, Pierre Grekisk Mytologi Grina, Terje Det viktiga mötet Grunewald, K. Psykisk utvecklingsstörning Guggenbuhl, A. Guntrip, H. Guntrip, H. Alhambra Våldets kusliga fascination-att hantera destruktivt beetende och mobbing bland barn och ungdomar Psychoanalytic Theory, Therapy and the Self Karnac 1 Schizoid Phenomena, Object Relations and the Karnac self 1 Gustavsson Inifrån utanförskapet Studentlitt Haavind, Hanne (red.) Kön och tolkning Hacking, I. Mad Travellers FAB Hallerstedt, Gunilla ; Thomas Johansson Främlingskapets anatomi Carlssons Hampson, S., Colman, A. Individual Differences and Personality Longman Hansen, V. The Meaning of Dreams for Sleeping Man J&L Harari, Roberto Lacan s Seminar On Anxiety - An IntroductionOther Press 1 Hare, R. D. Psykopatens värld Harris, Martha; Bick, Esther Collected Papers of Martha Harris and Ester BickClunie Harris, P. Barn och Känslor Haugsgjerd, Svein Psykiskt lidande NoK Haugsgjerd, Sven Psykoterapi o Miljöterapi vid psykoser Prisma (Slut Förlag) Haugsjerd, S., Sandin, B. Hawkins, Peter; Shohet, Robin Crossing the Borders Dualis Supervision in the Helping Professions Open University Press 1 Havnesköld, Leif Daniel Sterns teorier Liber Havnesköld, Leif Mothander Utvecklingspsykologi Liber Haworth, Mary Haynal, Andre A Child s Therapy: Hour by Hour International University Press The Technique at Issue Karnac 1 1

6 Heaney, S. På väg, (Dikter) Heap, K. Gruppmetod för socialarbetare W&W Hedenrud, B. Homosexualitet Sfph Heimann, Mikael; Tjus, Tomas Datorer och barn med autism (rea) Helander, J. Att leva medan tiden går Hellsten, Tommy Föräldrarskap Cordia Hemlin, B. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga Esper Hentig von, H. Bildning eller utbildning? Daidalos Hepworth, Judith The Social Construction of Anorexia Nervosa Sage Herlitz, G. Kulturgrammatik Uppsala Publishing House Herman, N. Why Psychoterapy? FAB Hessle Samtal med B Mareld Hinshelwood, R. D. Hite, S. Thinking About Institutions Jessica Kingsley 1 Forum Hoffman, L. Exchanging voices: A Collaborative Approach to Karnac Family Therapy Hoffman, L. Foundation of Family Therapy Basic Books 1 Hogget, P. Hite rapporten om familjen Partisans in an uncertain world FAB Holm, Per m fl Liv och kvaliet i omsorg och pedagogik Studentlitt Holme, I.M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik Holmes, C. There Is No Such Thing As A Therapist Karnac 1 Holmes, J., Lindley, R. The Values of Psychoyherapy Karnac Holmquist-Carlsson, I. Etik i omvårdnad Holzer, H. The Psychic Side of Dreams Llewellyn Publ Hopcke, R. Jungs psykologi Hopcke, R H. Horney, K. Slump och synkronicitet- Om meningsfulla sammanträffanden i våra livshistorier The Therapeutic Process Yale University Press Hughes, J.A. Kvalitativ sociologi Hunt, H. The Multiplicity of Dreams Yale Hunter, Margaret Psychotherapy with Young People in Care Taylor and Francis Hwang, Phillip Faderskap Hwang, Phillip Spädbarnets psykologi Hwang, Phillip (red) Barnets tidiga relationer (rea) Hwang, Phillip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi Hyde, M., McGuiness, M. Jung for Beginners Penguin Hydén, L-C. Psykiatri, samhälle patient Hägg, G. Irigaray, Luce Jaccard, Roland Jackson, J L Bekerian, D A Praktisk retorik Speculum of the other woman (Vad vet jag om )Freud 1 W&W Cornell U P Alhambra Offender Profiling- Theory, Research And Practice Wiley Jackson, M., Williams, P. Unimaginable Storms: A Search for Karnac James, S. Passion and Action Oxford Jenner, H. Att hålla lågan levande Jenner, H. Motivation hos missbrukare Jensen, Eric Hjärnbaserat lärande Brain Books Jensen, M K Kvalitativa metoder för samhälls och beteendevetare Jern, Stefan Grupprelationer Jesperson, M., Karlsson, L., Olsson, A. Manier och depressioner Människan bakom Carlssons Johansson,I., Liedman, S Positivism och marxism Daidalos Johansson, T. Den skulpterade kroppen Carlssons Johansson, Thomas Psykoanalys och kulturteori Johansson, Thomas Psykosens inre landskap Johansson, Thomas Socialpsykologi, Moderna teorier och perspektiv. Johansson, Thomas Socialpsykologi och modernitet Johansson, Y. red Studentliv GFS studentservice Johnson, S.M. Character Styles Norton 1 Johnson, D., Johnson, F. Joining together Allyn and Bacon 1 Johnson, S.M. The Symbiotic Character Norton 1 0

7 Johnson, Sue, Ruszczynski, Stanley Psychoanalytic Psychotherapy in the Independent Karnac Tradition 1 Josephson, E. Vid himmelrikets portar Gidlunds Jung, C.G. Arketyper och drömmar (rea) Jung, C.G. Dream Analysis 1 Routledge Jung, C.G. The Psychogenesis of Mental Disease Routledge Jung, C.G. Psykets dynamik och struktur (rea) Jung, C. G. Psykologi och alkemi Jönsson, I. Skola, fritid, framtid Jörstad, J. Sådana är vi Jönsson, L.-E. Det terapeutiska rummet Carlssons Kagan, J 0 Galen s Prophecy FAB Kahn, S. Exhustrusyndromet Kahr, Brett ed. Kalat, J. Kennedy, R. The Legacy oc Winnicott: Essays on Infant and Karnac Child Mental Health Biological Psychology Brooks/C Kadesjö, B. Barn med koncentrationssvårigheter Liber Karlsson, Lars Psykologins grunder Studentlitt Kast, V Far och dotter mor och son Kats, M. Adoptivbarn växer upp Kaufmann, Geir & Astrid Psykologi i organisation och ledning Studentlitt Keizer, B. Stram tango med döden Symposion 1 Bonnier The Elusive Human Subject - A psychoanalytic FAB Theory Of Subject Relations 1 Kennedy, R. Freedom to relate FAB 1 Heap-Killen, K. Handledning i socialt arbete W&W Khan, M.M.R. The Privacy of the Self Karnac 1 Kirshenbaum, M Skall jag stanna eller gå? Svenska Förlaget Kjellqvist, Else-Britt Döda fåglar flyger inte Carlssons Kjellqvist, Else-Britt Glöd i mörker Carlssons Klauber, John Illusion and Spontaneity in Psychoanalysis FAB Klein, Melanie Kärlek, skuld och gottgörelse Klein,M, Heiman,P, Money-Kyrle,R.E. Kleinke, C.L. New directions in psychoanalysis Karnac 1 Common Principles of Psychotherapy Brooks Klintman, H Den gåtfulla smärtan (rea) Kohut, H. Kotowicz, Z. Kotre J. Koulack, D. The Restoration Of The Self IUP 1 R.D. Laing and the Paths of Anti-Psychiatry White Gloves Norton To Catch a Dream SUNY 1 Kraemer, S., Roberts, J. The Politics of Attachment FAB Kroger, Jane Identity Development Sage Kroger, Jane Identity in Adolescence Routledge Kroll, Brynna, Taylor, Andy Routledge Parental Substance Misuse and Child Welfare Jessica Kingsley Kronvall, K., Olsson, E., Sköldborg, T. Förändring och lärande Kruuse, E. Kvantitativa forskningsmetoder i psykologi Kåver, Anna Social fobi Cura Kärfve, Eva Lacan, Jacques Hjärnspöken: DAMP och hotet mot folkhälsan Symposion Four Fundamental Concepts of PsychoanalysisNorton 1 Lagerheim, B. Att utvecklas med handikapp Almqvist & Wiksell Lagercrantz, Hugo När livet börjar Laing, R.D. Self and Others Penguin Laing, Ronald D. The Divided Self Penguin Lamm, Staffan Boken om Mig Norstedts Langs, R. Langs, R. The Dream Workbook Alliance The Evolution of the Emotion- Processing Mind Karnac 1 Larsen, Schultz. Ole Psykologiska perspektiv Larsson, Ann-Charlotte Laufer, M. Laufer, M., Laufer, M.E. Ormen och jag Atlantis The Suicidal Adolescent Karnac 1 Adolescence and Developmental Breakdown Karnac 1 Lauvås, Per, Handal, Gunnar Handledning och praktisk yrkesteori

8 Lemlij, M. Psychoanalysis in Latin America Peruvian Ps a Libr 1 Lemma, A. Introduction to Psychopathology Sage Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Arbetsgruppens psykologi Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Om konflikter Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Psykosocialt behandlingsarbete Lennerlöf, L. Människan i arbetslivet Allmänna Förlaget Leonard, Linda Schierse The wounded woman Swallow Lerner, H.G. Kvinnor och psykoterapi Lesser, R. C., Schoenberg, E., (ed) That obscure subject of desire Routledge Levemyr, B. Fönsterplats i himlen LB Psykologkonsult HB Levenson, E. A. Leys, Ruth Lichtenberg, J. The Purloined Self: Interpersonal Perspectives Contemporary Psychoanalysis Psychoanalysis (rea) Trauma University of Chicago Press Contemporary Issues in Female Psychology Analytic Press 1 Lieberman, Alicia Småbarnsliv Liedman, Sven-Eric m fl FAB 1 Working With Drug Family Support Groups FAB 1 Who will Benefit from Psychotherapy? Basic Books 1 Lundberg, I. Språk och läsning Gleerup Luria, A. The Mind of a Mnemonist Harvard The Psychiatric Interview in Clinical Practice Saunders Maguire, J. Nattens drömmar Bonnier Dream Work in Psychotherapy and Self- changenorton 1 Main, T. The Ailment and other Psychoanalytic Essays FAB 1 From Oedipus to Dream Karnac 1 In The Gaze Of Narcissus Karnac 1 Mann, D. Psychotherapy An Erotic Relationship Routledge 1 Manning, M. Underströmmar Separation and Creativity Other Press Freud Glänta Produktion Other Press 1 Work, Love & Marriage Duckworth May, Rollo Frihet och öde May, Rollo Kärlek och vilja McDougall, Joyce Samtal med Sammy (rea) The Freud - Jung Letters Harvard The Freud - Jung Letters (abridged) Princeton McLeod, J. Doing Counselling Research Sage Therapy As Social Construction Sage Psychoanalytic Case Formulation Guilford 1 Psychoanalytic Diagnosis Guilford 1 Containing Anxiety in Institutions FAB 1 The Dynamics of the Social FAB 1 Merriam, S.B. Fallstudien som forskningsmetod Den nya biologismenord och bild nr (tidsskrift) Ord och bild Liljeström, R. Uppväxtvillkor Publica Lindén, C. Byta föräldrar Liber Lindqvist, Rafael (red) Medikalisering, professionalisering och hälsa Studentlitt Lindström, U Å. Psykiatrisk vårdlära Liber Lockley, P. Lockley, P. Counselling Heroin and Other Drug Users Loranger, K. Beskow, J. Finns bredvid mig Luborsky, L. Lundh, L-G., Montgomery, H., Waern, Y. Kognitiv psykologi Lundin, S., Åkesson, L. Kroppens tid Lundin, T. Traumatisk stress och personlig förlust Almqvist & Wiksell (Liber) Lundmark, G., Sandler, E. Vad händer med familjen? Mac Kinnon, R., Michels, R. Mahrer, A. Mancia, Mauro Mancia, Mauro Mangs, Karin; Martell, Barbro 0-20 år i psykoanalytisk perspektiv Mannoni, Maud Mannoni, Maud Separation och utveckling Norstedt Mannoni. Octave Marner, T. Familjeterapi Milanometoden Ekbacken Mathelin, Catherine Mattinson, J McGuire, W. (freud) McGuire, W. (freud) McNamee, S.; Gergen, Kenneth McWilliams, Nancy McWilliams, Nancy Menzies Lyth, I. Menzies Lyth I. Michaud, Yves Lacanian Psychotherapy with Children (Vad vet jag om)våldet Alhambra

9 Miegel, F., Johansson, T. Mardrömmar och Önskedrömmar Symposion Miller, Alice Den bannlysta vetenskapen W&W Miller, P Theories Of Developmental Psychology Freeman Mitchell, Juliet Psychoanalysis and Feminism Basic Books Mitchell, M. Jolley, J. Moberg, Lars Research Design Explained Harcourt Brace (Vad vet jag om)hiv och AIDS Moberg, Å., Inczèdy-Gombos, A. Adams bok Modell, A. Alhambra Psychoanalysis In A New Context IUP Modig, Maria Den nödvändiga olydnaden Modig, Cecilia Ensam förälder är många Månpocket Molander, L. Att förstå barn och vuxna med förståndshandikapp Gustafsson, S., Molander, L. Stöd och omsorg för utvecklingsstörda Molnos, A. Our Response to a Deadly Virus: The Group Analytic KarnacApproach Moody, R. Frågor vid livets gräns Moore, Burness : Fine, Bernard (ED) Yale University Press 1 Morgan, Gareth Images of Organization Sage Morgan, Sian (ed) Phobia A Reassessment Karnac 1 Morse, M. Avskedsvisioner Mosher, Loren; Burti, Lorenzo Psychoanytic terms and concepts Socialpsykiatri Moskovitz, Richard A. Vilse i speglingar - boderline sett inifrån Dualis Moxnes, P. Att lära och utvecklas i arbetsmiljön Moxnes, Paul Vardagens ångest Bonnier Moxnes, Paul Ångest och arbetsmiljö (slut på förlaget) Mullan, B. Therapists on Therapy FAB 1 Månson, P. Båten i parken Rabén/Sjögren Möller, Anders Hjälprelationer i omsorg och vård Studentlitt Mörch, M M. Rosenberg, N K. Elsass, P. Kognitiva behandlingsformer Nagel, T. Vad är meningen med alltihopa? Nya Doxa Napier, R., Gerhenfeld, M. Groups, Theory and ExperienceFifth edition Houghton Mifflin Company Naroskin, P. På spaning efter den vuxna människan Nathanielsz, P W Så börjar livet. Det ofödda barnets hemliga liv Trevi Neander, K. Möten i gryningen Negri, R. The Newborn in the Intensive Care Unit: A Neuropsychoanalytic Clunie Prevention Model Neugeboren, Jay Galenskap och återhämtning Nielsen, Geir Klinisk barnpsykologi Nilsson, Björn Nära Relationer Nilsson, Björn I ord och handling Nilzon, K. Barn och Depression Nissen, J. Den osynliga elefanten. Om alkoholberoende Libris Nissim-Momigliano, L., Robutti, A. Nitsun, M. Shared Experience - The Psychoanalytic Dialogue Karnac The Anti - Group Routledge Noll, R. Jungkulten Ordfront Norman, D. A. The Design of Everyday Thimgs The MIT Press Norman, Johan; Ylander, Franziska Motöverföring om omedveten kommunikation Norman, Johan; Sandell, Agneta; Isaksson, Om AnnaLena psykoanalys för barn och ungdomar Nuber, U. Vår tids egoism-varför självförverkligande ofta leder till ensamhet Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko (red) Klinisk neuropsykologi Studentlitt 1 Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie Norman, Karin Kulturella förställningar om barn Rädda Barnen Obholzer, A., Roberts, V.Z. The Unconscious at Work Routledge Odensten, P. Gheel Norstedt Ogden, Jane Health Psychology - A Textbook Open University Press Ohnstad, A. Det goda samtalet Olausson, I. Dialog Handbok för ökad möteskompetens effektiv SvDplanering och verklig demokrati Ollner, Lisberh Manipulering av medvetandet Carlssons Olson, Hardy; Petitt, Bill Familjeterapilexikon Korpen Olsson, E. På spaning efter gruppens själ Orbach, S. Vad är det egentligen som pågår? Sfph

10 Ottosson, Jan-Otto Vad gör jag med min ångest? Palazzoli, M.S Familjespel Palmblad, E. Sanningens gränser Carlssons Palmenfelt, U. Drömmar och kultur Carlssons Palmgren, Lisbeth; Sandin, Barbro Galenskap som risk och möjlighet Dualis Parkin, Alan J. Essential Cognitive Psychology Psychology Press Parry, G Klara av kriser Slussen Patel, R.; Davidsson, Bo Forskningsmetodikens grunder Pedersbaek Hansen, Bent Äktenskapsspelet Korpen Pedhazur, E. J. Perelberg, R. J. Multiple Regression in Behavioral Research Harcourt Brace Dreaming and Thinking The Institute of Psychoanalysis 1 Perris Carlo Ett band för livet Perris, C. Kognitiv Psykoterapi vid schizofrena störningar Pilgrim Press Perris. C. & Perris, H. Personlighetsstörningar Perris. Carlo Kognitiv terapi i teori och praktik Person, E Drömmen om kärlek Forum Persson Social kompetens Studentlitt Pestalozzi, J., ed. Psychoanalytic Psychotherapy in Institutional Settings Karnac 1 Peterstrand-Nilsson, M Ondskans famn Petitt, Bill Olson, Hardy Om svar anhållesen bok om Interaktionistiskt förändring Mareld Pettersson, Ulla Socialt arbete, politik och professionalisering Phillips, Adam Promises, Promises McMillan Piccioli, E., Rossi, P. L., Semi, A. A., Writing in Psychoanalysis Karnac Piltz, K. G., Gústavsdóttir, K. Den osynliga familjen Ask och Embla Pines, Malcom (ed.) Jessica Kingsley 1 The Seduction of Madness Harper/Collins CJP Emotional Vertigo Routledge 1 Racker, H. Transference and Countertransferernce Karnac 1 Phantoms in the Brain Fourth Estate Ethics of Psychoanalysis University of Essex Incest Studentlitt Rawson, Penny Short-term Psychodynamic Psychotherapy Karnac 1 Rayner, E. The Independent Mind in British PsychoanalysisFAB 1 Read, Jane Councelling for Fertility Problems Sage 1 Cognition Norton Rice, F.P. Human Development Prentice Hall Richards, Barry Crises of the Self: Further Essays on Psychoanalysis FAB and Politics Richards, V. (ed) Fathers, Families And The Outside World Karnac Richards, V. The Person Who Is Me Karnac Richer, John; Coates, Sheila (ed.) Autism: The Search for Coherence Jessica Kingsley Alhambra Robbins, A. Between Therapists Human Sciences Press Robbins, A. The Psychoaestethic Experience Human Sciences Press Robinson, M. Divorse as Family Transition: Private Sorrow Becomes Karnac a Public Matter Robinson, P. Freud och hans kritiker Daidalos Robson. C Real World Research Blackwell Rodriguez, L. S. Bion and Group Psychotherapy Plesu, A. Tårarnas gåva Dualis Podvoll, E. Galenskapens förförelse Podvoll, E. Pontalis, J-B. Kärlek till begynnelserna Pouplier, M. Drömbild: Fisk Prien, L. Rekrytering och urval Quinodoz, D. Ramachandran, V. S. Ramberg, L. Tänkbart Mareld Raphael-Leff, J., ed Ramström, Jan Tonåringen i välfärdssamhället Rathsman, Kerstin Reeder, J., Sjöholm, C., Zivkovic, Z. Tingets imperium Reisberg, Daniel Resnik, S. The Theatre of the Dream Tavistock Revstedt, P. Motivationsarbete Liber Rivano, Juan Myternas Funktion i Samhället Psychoanalysis with Children History, Theory and FABPractice

11 Rogers, C. Client Centered Therapy Houghton Mifflin Ronnby, A. Den lokala kraften Liber Rosen, D. H. Depression och skapande Rowan, J. Discover your Subpersonalities Routledge Rubenowitz, S. Organisationspsykologi och ledarskap Akademiförlaget Corona Rubin, L. Nära främlingar Rudberg, B. De första stegen i statistik Runfors, M., Wrangsjö, B. Familjemönster Rustin, M., Rohde, M., Dubinsky, A., (ed) Rustin, Michael Reason and Unreason Continuum 1 Ruszczynski, Stanley; Fisher, J. Ryce-Menuhin, J. Rycroft, C. Psychotic States in Children Tavistock Clinic Series Duckworth Rwebangira, Magdalena; Liljeström, Rita ed.haraka, Haraka...Look before you leap Rycroft, C. Intrusiveness and Intimacy in the Couple Karnac 1 The Self in Early Childhood FAB 1 Anxiety and Neurosis Karnac Nordafrikanska institutet Imagination and Reality Karnac Rödstam, M. Barns utveckling 7-12 år Almqvist & Wiksell Rönnmark. Lars (red) Att möta det man möter - Erfarenheter från Stödcentrum FoU i väst efter brandkatastrofen igbg Sacks, Oliver Att se röster Brombergs Sacks, Oliver De färgblindas ö Brombergs Safranski, Rudiger Det onda eller frihetens drama Samuels, Andrew Fadern Alfabeta Samuels, A. Jung och post-jungianerna Gedins Sandell, G. Könsköparna Sandler, J. Sandler, J. Sandler, J. From Safety To Superego: Selected papers of Joseph KarnacSandler The Patient and the Analyst Karnac 1 What Do Psychoanalysts Want? Routledge 1 Sandler, J., Sandler, A.-M., Davies, R.-M., edclinical and Observational Psychoanalytic Research: Karnac Roots of a Controversy 1 Sandström, Stefan Undgomsvåld: orsaker och åtgärder Liber Sarafino, E.P. Health Psychology Wiley Saxon,G. En bärande relation NoK Sayers, J. Boy Crazy Routledge Schacter, D. L. Sökandet efter minnet Schaffer, H.R. Beslut om barn Scharff, D.E., Scharff, J.S. Scharff, D. Scharff, J S. Scharff, D.E., Sharff, J.S. Schaverien, J. 1 1 Brain Books Object Relations Family Therapy Aronson 1 Object Relations Individual Therapy Karnac 1 Scharff Notes: Primer of Object Relations Therapy Aronson Desire and the Female Therapist Routledge 1 Shazer de, Steve Spel med skillnad Mareld Schein, E.H. Schein, Edgar H. Schermer, V.L., Pines, M. Organizational Psychology Prentice Hall Process Consultation Add Wes Ring of Fire: Primitive Affects and Object Relations Routledge in Group Psychotherapy 1 Schjödt, B. Från systemteori till familjeterapi Schwartz, Adria E. Sexual Subjects Routledge 1 Schweigert, W.A. Research Methods & Statistics for Psychology Brooks/Cole Sedgewick, D. Jung and Searles Routledge Segal, Hanna Introduction to the Work of Melanie Klein Karnac Sernhede, O. Ungdomskulturen och de Andra Daidalos Seth, I., Heimdal, S., Janson, E. Dyslexi för föräldrar Informationsförlaget Sharpe, E. Dream Analysis Karnac Shazer, S. Ledtrådar Mareld Sigrell, Bo Narcissism Sjödén, Stellan Psykologi för gymnasieskolan Sjögren, Irene Fri från bulimi Sjögren, Lars Sigmund Freud Mannen och verket Sjöström, Kia ; Skoog, Christer ; (sandin) (ED) Mig ska ingen binda En vänbok till Barbro Sandin Dualis Sjöström, B. Kliniken tar över dårskapen Daidalos Skagegård, L-Å., Hubinette, T. Hatets återkomst Carlssons 1 1

12 Skynner, R. Institutes and How to Survive Them Routledge Slipp, S. The Technique and Practice of Object Relations Aronson Family Therapy 1 Slochower, Joyce Holding and Psychoanalysis Analytic Press 1 Smedler, A-C. Att testa barn Ps Förl Smith, D.L. Approaching Psychoanalysis Karnac 1 Smith, G. Systemic Approaches to Training in Child Protection Karnac 1 Soydan, H. Det sociala arbetets idéhistoria Stapley, L The Personality of the Organisation FAB Starrin, Bengt m fl Från upptäckt till presentation Studentlitt Starrin, B., Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori Steiner, Riccarcdo It is a New Kind of Diaspora Karnac 1 Steiner, Riccardo Unconscious Phantasy Karnac 1 Stern, Daniel En mor blir till Stewart, H. Psychic Experience and Problems of TechniqueRoutledge 1 Stevens, Richard Att förstå människor Stjernqvist, K. Född för tidigt Stoller, R. Splitting Storr, A. Den omänskliga människan Strauss, A. Corbin, J. Basics Of Qualitative Research Sage Stuart-Hamilton, Ian. Åldrandets Psykologi Stubrin, J.P. Sexualities and Homosexualities Karnac 1 Sullivan, H.S. Clinical Studies in Psychiatry Norton 1 Sullivan, Harry Stack Conceptions of Modern Psychiatry Norton 1 Sullivan, H.S. The Fusion of Psychiatry and Social Science Norton 1 Sullivan, H.S. The Psychiatric Interview Norton 1 Sundgren, E. Missfall Suttie, I. The Origins of Love and Hate FAB Svedberg, L. Gruppsykologi Svedberg, L. Gruppsykologi 2 Svenberg, Guvnor B.; Wirgnes, Marie Tillsammans i sorg Slussen Sylvander, I. Psykologiskt arbete med barn Symington, N. The Analytic Experience FAB 1 Szur, R., Miller, S. Extending Horizons: Psychoanalytic Psychotherapy Karnac with Children, Adolescents and 1 Families Sörensen, V. Ragnarök Atlantis Talamo. Merciai. Bion`s Legacy To Groups Karnac 1 Tamm, M. Psykologi Ak förl Tamm, M. Psykologiska teorier i vården Ak förl Tamm, M. Vårdpsykologi Ak förl Terr, L. Unchained Memories Basic Books Thylefors, Ingela Ledarskap inom vård, omsorg, och utbildning Thylefors, Ingela Syndabockar Theweleit, K. Mansfantasier Symposion Thomas, P. The Dialectics Of Schizophrenia FAB Thomson, M. On art and therapy An Exploration Free assoc books Thurén, Torsten Tanken, språket och verkligheten Tiger Tideman, Magnus Handikapp Studentlitt Tideman Normalisering och kategorisering Studentlitt Toh, L. Det rasande intet Symposion Trist, E., Murray, H. The Social Engagement of Social Science FAB Trost, J. Kvalitativa intervjuer Trost, J; Levin, I Att förstå vardagen Toulmin, S., Goodfield, J. The Discovery of Time University of Chicago Press Uddenberg, N. Arvsdygden Ullman, Montague Att förstå drömmens språk Ullman, Montague, Limmer, C. The Variety of Dream Experience SUNY 1 Uvnäs, Kerstin Moberg Lugn och beröring Walker, M Women In Therapy And Counselling Open University Press

13 Wallén G Vetenskapsteori och forsknings metodik Van de Castle, R.L. Our Dreaming Mind Ballantin 1 van Deurzen, E. Det existentiella samtalet Vanderploeg, R. Vanier, Alain Clinician's Guide to Neuropsychological Assessment LEA Other Press 1 Ward, I., (ed) The Psychology Of Nursery Education Karnac Varma, V P. Stress In Psychotherapists Routledge Wasserman, D. Depression-En vanlig sjukdom Vasta, R., Haith, M., Miller, S von Raffay, A. Child Psychology Wiley CJP Alhambra View From the Cradle: Children s Emotions in Everyday Karnac Life Pilgrim Autistic Thinking - This is the title Jessica Kingsley White, A. Going Mad to Stay Sane Duckworth Images of Destruction Routledge Manifest Wile, D.B. Couples Therapy: A Non Traditional Approach Wiley 1 Williams, A H. Cruelty, Violence And Murder Understanding the Karnac Criminal Mind 1 Williams, D Nobody Nowhere Avon Books Williams, P., ed Psychosis (Madness) The Institute of Psychoanalysis The Seed Of Madness Constitution Environment, IUP And Fantasy In The Organization 1 Of The Psychotic Core Freud Fontana Wollstonecraft, M. Till försvar för kvinnans rättigheter Ordfront Woodward, J. Lacan Drömbild: Underjorden Watzlawick,P., Weakland, J., Fish, R. Förändring Vedin, Bengt-Arne Weininger, O. Weininger, O. Weinryb, Robert; Rössel, Robert Vermeulen, Peter (Vad vet jag om)innovation & Kreativitet Childrens phantasies: The Shaping of RelationsKarnac Karolinska Psychodynamic Profile(KAPP) Westlund, P. Socialbidrag Widerberg, K. Att skriva vetenskapliga uppsatser Widerberg, K. Kunskapens kön Norstedt Wigoder, D. Wijk, Erik sammanst. och kommentar Göteborgskravallerna Wikander, B. Mötet med min dotter Svenska Förlaget Wikström, O Den outgrundliga människan Winnicott, D.W. Den skapande impulsen Winnicott, D.W. Förlust och förbrytelse Dualis Winnicott, D.W. Lek och verklighet Winnicott, D.W. Människans natur Dualis Volkan, V D. Akhtar, S. Volckerts, J. Drogberoende, psykologi och terapi Carlssons Wollheim, R. The Lone Twin Understanding Twin Bereavement FAB and loss Wrangsjö, B. Barn som märks Wrangsjö, B. Wurtzel, E. Wärneryd, B. Teorier och synsätt i psykiatrisk - psykologisk verksamhet Prozac, min generations tröst Att fråga Yalom, Irvin Mamma och Meningen med livet Ziehe, T. Kulturanalyser Symposion Zimsen, K. Samtal som verktyg Rabén/Prisma Zimsen, K. Visst går det att leva tillsammans Zukav, Gary De dansande Wu Li-mästarna Åsberg, M. Psykiatri -91 Öijer, B. K. Samlade dikter LM SCB Pilgrim W&W

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Aga av barn som sexuellt övergrepp

Aga av barn som sexuellt övergrepp Aga av barn som sexuellt övergrepp INNEHÅLL Proseminarieuppsats i Utvecklingspsykologi 3 sv Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Åbo Akademi, Vasa Leila Holm Matrikelnr. 27828 Handledare: Anette

Läs mer

När något blir annorlunda

När något blir annorlunda Matilda Svensson När något blir annorlunda Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom LUNDS UNIVERSITET När något blir annorlunda Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom

Läs mer

Människans behov av fiktion

Människans behov av fiktion Tomas Axelson Människans behov av fiktion Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet Tomas Axelson, TD, universitetslektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Läs mer

Att växa upp i våldets närhet

Att växa upp i våldets närhet Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet av Katanna Weinehall fil kand AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet för avläggande

Läs mer

C-UPPSATS. En litteraturstudie JOHAN STRÖMBÄCK HANS-ERIK MALKAN. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS. En litteraturstudie JOHAN STRÖMBÄCK HANS-ERIK MALKAN. Hälsovetenskapliga utbildningar 2003:112 C-UPPSATS Att uppleva ensamhet i samband med kronisk sjukdom En litteraturstudie JOHAN STRÖMBÄCK HANS-ERIK MALKAN Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter?

Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? Publicerad i Fokus på Familien nr 3, 2010 Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? Lars Westerström Denna artikel har skrivits med inspiration från familjeterapikongressen

Läs mer

Det har skett en stor förändring hemma

Det har skett en stor förändring hemma Utbildning & Demokrati 2012, vol 21, nr 3, 91 106 Tema: Att normalisera de marginaliserade Det har skett en stor förändring hemma Elevidentitet, föräldrars motstånd och ADHD i den svenska skolan Eva Hjörne

Läs mer

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA En studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa Linköping Studies in Arts and Science no. 318 Linköping Dissertations on Health and Society no. 7 Sofia Kjellström ANSVAR

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Eklöf Amirell, Stefan, 1968- Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005 : en bibliografi / sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell. - Stockholm

Läs mer

Hand i hand i mörkret

Hand i hand i mörkret Hand i hand i mörkret - En studie av de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom Mette Bergman Pedagogiska institutionen. Examensarbete 15 hp Magisterutbildning i pedagogik inriktning

Läs mer

Psychosynthesis - a psychology of spirit. John Firman & Ann Gila. Referat sammanställt för HumaNovas terapeututbildning år 3

Psychosynthesis - a psychology of spirit. John Firman & Ann Gila. Referat sammanställt för HumaNovas terapeututbildning år 3 Psychosynthesis - a psychology of spirit John Firman & Ann Gila Referat sammanställt för HumaNovas terapeututbildning år 3 1 Detta är ett referat av några viktiga teman i John Firman & Ann Gilas bok Psychosynthesis

Läs mer

Unga och nätverkskulturer. mellan moralpanik och teknikromantik

Unga och nätverkskulturer. mellan moralpanik och teknikromantik Unga och nätverkskulturer mellan moralpanik och teknikromantik Unga och nätverkskulturer mellan moralpanik och teknikromantik 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få

Läs mer

När pappa tog sitt liv

När pappa tog sitt liv Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Masteruppsats Vt-2010 Handledare: Ulla Forinder När pappa tog sitt liv En narrativ studie av fyra unga kvinnors berättelser om erfarenheten

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa och perinatal omvårdnad Kurs: HK-10 Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn En litteraturstudie Examensarbete i

Läs mer

Läxor är inget att orda om Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur

Läxor är inget att orda om Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 årg 2 nr 3 s 205 220 issn 1401-6788 Läxor är inget att orda om Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur JAN-OLOF HELLSTEN Pedagogiska institutionen, Uppsala

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

Jag finns också! Stiftelsen. Allmänna Barnhuset 2009:2. Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning

Jag finns också! Stiftelsen. Allmänna Barnhuset 2009:2. Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning Jag finns också! Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning Stiftelsen Allmänna Barnhuset Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2009:2 Jag finns också! Om att vara

Läs mer

Ut ur ensamheten. GullBritt Rahm. GullBritt Rahm Ut ur ensamheten NHV-rapport 2009-1

Ut ur ensamheten. GullBritt Rahm. GullBritt Rahm Ut ur ensamheten NHV-rapport 2009-1 Sexuellt våld och övergrepp är ett globalt hälsoproblem. Prevalensen är hög och med ett förmodat stort mörkertal. Effekterna av sexuella övergrepp i barndomen kan påverka både kroppslig och mental hälsa

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

Varifrån kommer då detta Jag?

Varifrån kommer då detta Jag? UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 3, S 67-83 Varifrån kommer då detta Jag? Jaget och Miget ur socialbehavioristisk synvinkel Lars-Erik Berg The concepts of I and me, called by Mead the two phases

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Mellan Dante och Big Brother

Mellan Dante och Big Brother Estetisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskap Christina Olin-Scheller Mellan Dante och Big Brother En studie om gymnasieelevers textvärldar DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:67 Christina

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

John Locke och familjens makt över uppfostran

John Locke och familjens makt över uppfostran UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 53 71 John Locke och familjens makt över uppfostran Christer Hedin JOHN LOCKE AND THE POWER OF THE FAMILY OVER EDUCATION. Who deserves authority over education?

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer