ADHD OCH AUTISM/AS Hjälp hur gör man?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD OCH AUTISM/AS Hjälp hur gör man?"

Transkript

1 ADHD OCH AUTISM/AS Hjälp hur gör man? Göteborg den 22 april 2013

2 KVÄLLENS TIDER: Föreläsning Fruktstund Föreläsning Paus Föreläsning Låt stå

3 Lotta Abrahamsson PRIVAT 48 år och delsbo med Johan 51 Kopparberg/Furusund Två söner 24 och 25 år SKOLARBETE: Grundskola Skoldaghem AS-klass/Grundsär Handleder sedan 2005 NÄRINGSLIVET: VD, Country manager, sales manager, projektledare IDAG: Föreläsare Handledning Autismpedagog Författare Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

4 Målning av Marc Chagall

5 Sören Kirkegaard Om jag Søren Kierkegaard - vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra. För att hjälpa någon person måste jag visserligen förstå mer än vad hon/han gör, men först och främst förstå det hon/ han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera

6 Isberget Beteendet Funktionshindret

7 Aspergers syndrom AS Autismspektrumtillstånd (autism) Kommunika*on och socialt samspel Begränsade beteenden, intressen, ak*viteter De tre dominerande teorierna: Theory of Mind Central koherens. Exeku*va funk*oner. 1% av alla skolbarn har någon form av AST. Herediteten är 90% Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

8 Uppmärksamhet Pelle har svårt ao koncentrera sig, är läostörd, glömmer saker oqa, är läo uoråkad och har svårt ao sluröra ointressanta saker Impulsivitet Lena har starka och svårkontrollerade känsloreak*oner, har svårt ao lyssna på andra, tycker ostrukturerade situa*oner är svåra, hanterar inte all*d situa*oner eller uppgiqer som kräver eqertanke och reflek*on. Ca 3-5% av alla skolbarn har ADHD. Hyperak*vitet Olle har svårt ao reglera sin ak*vitetsnivå, har svårt ao varva ner, sioa s*ll, kan ha en extrem passivitet som varvas med utmaoning. Hyperak*vitet är oqast fysisk men kan se annorlunda ut. Copyright - Lo-a Abrahamsson 2012

9 ADHD Tre undergrupper 1. HyperakBvitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning i kombina3on (hyperakbvitet, impulsivitet och bristande uppmärksamhet, 60%) 2. HyperakBvitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning huvudsakligen bristande uppmärksamhet (20%) (ADD - A-enBon Deficit Disorder) 3. HyperakBvitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning huvudsakligen hyperak3vitet/impulsivitet (20%) Copyright - Lo-a Abrahamsson 2012

10 Hon vill INTE bara prata om hästar säger hon. Vad pratar man om istället då? Vad tråkigt det här är hur ska jag orka fortsäoa?? Jag måste få svar NU när jag fastnat så jag kommer vidare Skämtade hon eller menade hon allvar när hon sade så? Vem ska jag vara med på rasten? Åh..jag är jäoetröo. Jag vill egentligen bara sova Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011 Om jag inte säger någon*ng så blir det i alla fall inte fel? Åh, varför blev jag så arg jäoesnabbt på rasten. Nu vill inte Anna vara med mig. Jag hör inte vad hon säger när alla andra pratar sam*digt och när fläkten låter så Jag behöver röra på mig. Jag vässar pennan lite och går på toaleoen Varför glömmer jag all*d pennan varje gång? Varför tappar ingen annan boken?

11 När blir det funktionshindrande? När det får negativa konsekvenser! Resan till skola/jobb Hittar ingenting Glömmer allt Kan inte ta in kunskap Vräkt från lägenheten Får inte i sig mat Har svårt med vänner Drar sig undan Inte kommer hemifrån

12 Skyddsfaktorer Riskfaktorer Hyfsat god inlärning på mina villkor IQ Aspergers syndrom Goda familjeförhållanden Duktig i skolan Men det räckte inte hela vägen ändå. Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

13 Copingförmågan Lotta är precis som hon ska vara. Fler barn borde vara som hon är

14 Föreställ er att alla människor är zebror Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

15 Men själv är du en helt vit häst Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

16 Normal nog? Vad är normalt och vad är normalt nog? Att inte få vara med, när man vill, gör ont. Speciellt när man gärna vill Vikten av en delaktighet Är hela livet ett skådespel? Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

17 Hur vet man hur strecken ska se ut? Man kan ju måla sig lite..det går ju att tvätta bort J Men ibland regnar det och på nya stället verkar färgen nästan flagna. Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

18 Medicinering då? Concerta (lång och korcdsverkande) Ritalin (lång och kor*dsverkande) Metamina (korcdsverkande) Medikanet Equasym StraOera Min erarenhet Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

19 Sorg Chockfasen Reaktionsfasen Bearbetsningsfas Nyorienteringsfas Leva MED Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

20 Stress ökar alla symptom så vi behöver hitta stressorerna och minska dem Hemmasittare Ritualer/Tvång tmattningssyndrom Ökad risk för självmord Depression Sömnstörning Aggressioner Kroppsliga symptom Självskada KAOS STRESS - ORO Selektiv mutism FUNKTIONSNEDSÄTTNING Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

21 Basala Framtidshopp Möjlighet till arbete Delaktighet i samhället Självbestämmande Kärlek och uppskattning Acceptans Självkontroll Säkerhet Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

22 Including is about responding to diversity; it s about listening to unfamiliar voices, beeing open, empowering all members and about celebrating difference in dignified way. Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013 (Len Barton, 1997)

23 Vad är inkludering? Vad är det inte Människor är olika och det är inte samhällets uppgift att göra våld på denna olikhet. Snarare handlar det om att med ett professionellt handlag, ge alla människor, som behöver det, stöd och professionell uppmuntran. Där målet är meningsfullt deltagande i det gemensamma och gemensamhetsskapande. Inkludering är alltså i första hand inte en fråga om fysisk placering, utan ytterst en intention om ett bättre samhälle. Fritt tolkat ur boken Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever av Bengt Persson och Elisabeth Persson, Liber, 2012 Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

24 Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

25 Ögonkontakt Do you want conversa*on or do you want eye- contact? (J.P. Bovee) 3:10 Lär ut VARFÖR man ska *Oa. Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

26 Analys/Självkännedom/Utvärdering Tel: Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

27 Ur boken - Vad betyder det Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

28 BRA böcker Analys/Självkännedom Riksföreningen Autism Fax: Tel: Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

29 Anna Sjölund - Vardagsstöd och Boendestödsboken Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

30 Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

31 UppgiQsanalys 1. Situation- Aktivitet 2.Önskat resultat/ Mål 3.Moment systematisk analys av alla moment ger en bra överblick 4.Begåvningsmässig a svårigheter (kan, kan ej, på väg) - Inlärningsstil 5.Möjliga åtgärder

32 tt tänka på Neutralt förhållningssätt Uppmuntran Belöning Peppa! Aktiv vuxenroll Reflektion av dagen, veckan, året Ej bestraffning Använd förklaring/alternativ Självkännedom ger en genuin utveckling Självförtroende positiv förstärkning Motivationen visa på vinsten (gemensam och visuell problemlösning) Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

33 Impulskontrollen Stoppljuset RÖTT - Stanna upp! GULT - Lugna ner sig GULT - Problemlösning GRÖN - Pröva! (ev. belöning) Bra med en förklaring så man förstår hur man inte gör samma misstag igen Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

34 Utveckling av Stoppljuset (Kan vara kodord vid behov) Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

35 Lugna ner sig Gå undan? Specialintresse? Räkna *ll 100? Finger- trance Gult rum Hur lugnar man ner sig Finns det redan fungerande sä-? Lära ut, om det inte finns fungerande sä- Märk ut gula ställen/vägar dit Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

36 Problemlösningen 1 1. Stopp! Vad har hänt? 2. Vilka var med? 3. Vad känner du? 4. Vad känner de andra? 5. Vad vill du nu? 6. Vad kan du göra då? 7. Vad händer då? 8. Välj din lösning 9. Prova din lösning Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

37 Sociala berättelser Sociala manuskript Korta berättelser som beskriver en social situation och de önskvärda reaktionerna på dessa Individualiserade Relevanta och baserade på individens egna erfarenheter och utmaningar/styrkor Ska utformas och presenteras på ett begripligt sätt Gör ritpratad problemlösning innan! Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2011

38 Mina cirklar Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

39 Jag har se- på TV i helgen

40

41 Min familj - nuläget

42 Min familj drömläget

43 Vänskapen & RelaBoner Sambandsförklaringar Expempel på ironi som man inte förstår Exempel på grupper Exempel på Bllställning/fest

44 Planera och organisera Undvik stressen

45 Minska stressen!! Grön och Orange tid Tid som inte tar energi 2. Tid som tar energi Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

46 Nu fick jag ju *d över... Men vad gör jag nu då? Checklistan för: Jag mår bra av... Jag gillar... Jag skulle vilja... Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

47 Intresselista Forskningsrapporter på Internet Chatta/maila/surfa Plocka svamp Läsa böcker Gå på Moderna Museet Gå på föreläsningar som berikar Organisera hemma Ha städat hemma Odla på balkongen Sitta vid vattnet på en sten/klippa Konstutställning, konsert, teater Umgås med och lyssna på barnen Yoga - Kör Gå på bio Gå på fester Ha egna middagar Resa (Simma med delfiner, Petra, Berlin, USA, Peru) Bada i Gunnsjön Marsfjället Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013 Mycket av detta hade jag knappt gjort på TRE år..

48 Energi som finns och vad går åt Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

49 Hur organiserar man hemma? v Ät frukost v Ta e- bad v Välj kläder v Borsta tänderna v Måla dig? v Medicin P- piller v Kolla mailen v Gör dagsplanering v Bädda sängen Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

50 I skolans värld samma tänkande Kajsa Varg Kom ihåg v Städa bänken v Stäng av ljudet på mobilen. v Ta fram dagsplan v Läs din ämnesinstruk*on v Arbeta med materialet v Räck upp handen om hjålp önskas v Pricka av på din dagplan v Ta rast när du ska (eller när fröken säger *ll) Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

51 Struktur under skoldagen ämnesplanering Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

52 Klassrumsplaceringen kan vara av vikt

53 Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

54 På mina fem fingrar De fem frågorna: 1. Vad ska jag göra nu? 2. Var ska jag vara? 3. Med vem ska jag vara? 4. Hur länge ska jag hålla på? 5. Vad ska jag göra sen? Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

55 Äta bör man annars dör man

56 Var sak på sin plats Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

57 Att göra lista!! Yoga/stretch Bädda sängen Kroppsvård Tvätta Telefonsamtal Djurskötsel Hämta ved/elda Diska Blomskötsel Stryka TED - Input Sortera papper Laga mat Ät!! Mail/FB Pappersarbete Veckoplanering Veckostäda huset Dammsug 2 ggr Net-handla Matsedel Planera kläder Veckoplanering Nagel- och fotvård Veckohandla Inredning Trädgården Säsongsbetonat Garderober Klädvård Friskvård extra Extra lyx/mys m. J. Storstädning Ekonomi Bokföring Målplanering

58 Specialintressen en sorts vila

59 Cogmed - Arbetsminnesträning Cogmed Arbetsminnesträning är en evidensbaserad metod för träning av arbetsminnet. FörbäOrar koncentra*ons- och inlärningsförmågan. Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

60 Vanliga hjälpmedel Som oea redan kan finnas i familjen Inköpslista (Inköpslista/minnesstöd) RTM Remember the milk (Kom ihåg) Mina utgiqer (Ekonomi) MediMemory Kom ihåg medicinen Sleep Cycle Alarm (Alarmklocka) Matochsovklockan Arbetsminnesträning Kartor GPS och Panikapplika*oner

61 Planering Tidsuppfa-ning Week calendar Smidig kalender med bra översikt. Många möjligheter till anpassning, t ex att färgkoda dagar och händelser. Ikoner för händelser. (ios)" Jorte Kalender som ser ut som en klassisk filofax. Många inställningar för översikt och utseende. (Android)" TASUC Schedule Bildschema-app som är snabb och enkel. Bilder med tal sparas i olika scheman. Kan översättas till önskat språk och anpassas med egna bilder. Även bra som enklare kommunikationsverktyg. (Android, ios" HomeRoutines En tydlig app för att skapa strukturer och rutiner för vardagen. Olika slags checklistor och påminnelser. Ett rullande schema för städning av hemmet är inbyggt, lätt att ändra till önskat språk. (ios)" Activity Timer Ställ in 0-60 minuter och se en visuell nedräkning på skärmen. Inställningar för att t ex ändra färg under nedräkningen, från grönt till rött. När tiden är ute hörs ett alarm. (Android)" " " Autism timer En timstock som går att ställa in tiden på. När tiden minskar ändrar stapeln färg från grönt till gult och sist rött. Tidsintervallen för varje färg går att ställa in. När tiden är ute hörs ett alarm (ios)" AssistApp.se Vi hjälper dig att hjälpa"

62 KommunikaBon Ekonomi, minne Ritprata Kan används för att skapa sociala berättelser, seriesamtal, visuella flödesscheman mm. (ios)" " JabTalk En AKK-app (Alternativ- och Kompletterande Kommunikation) som är gratis och lätt att använda. Användaren kan lägga in egna bilder med eget tal på önskat språk. (Android)" " Pratkort Svenskutvecklad app för AKK Mycket lätt att använda även vid motoriska svårigheter. Stort bildbibliotek och tal på svenska och engelska. För enkel kommunikation och visuellt stöd i valsituationer mm. (ios)" " Evernote Evernote används för att spara och sortera dokument, röstinspelningar, adresser, foton, skisser och liknande. All typ av innehåll går att förse med sökord. Finns även för datorer, och en webbaserad version. Kom åt dokument och anteckningar från både datorer och mobiler. (Android, ios) " " Spara kvittot Håller reda på kvitton genom ett gratis webkonto. Tydlig och kraftfull, med möjlighet att sortera och söka bland kvittona. (Android, ios)" " Handla Inköpslista och budget i ett. Enkel att använda och med många smarta funktioner. Möjlighet att läsa streckkoder och många inställningar. Bland annat går det att lägga in bilder i inköpslistan. (ios)" " " AssistApp.se Vi hjälper dig att hjälpa"

63 Hur väljer du att se på en individ? Neutral och nyfiken? Värderar och tolkar? n Hon förstår kanske inte? n Hon är lat n Vet hon vad som n Hon kan om hon vill förväntas? n Hon är ointresserad n n Hon gör så gott hon kan Kan jag hjälpa henne? n Hon vill bara ha uppmärksamhet n Hon hittar egna strategier n Hon söker konflikt n Hon har svårt med ljud n Hon provocerar n Jag frågar henne n Jag vet vad hon vill Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2010

64 Tänk om vi kunde lära oss mera om varandra och ao kommunicera bortom alla föruraoade meningar. Tänk om! Det behövs eo helt nyo säo ao tänka i mötet med alla elever med just sina behov.

65 Tänk om vi alla förstod varandra och alla människor också kunde komple-era varandra. Vilka resurser vi skulle kunna frigöra hos elever och i vårt samhälle. Tänk om! Då kommer vi framåt och undviker e- stort slöseri och lidande.

66 Tänk om (Finns på de vanligaste interneybokhandlarna) I höst kommer även den nya Sociala boken som skrivs tillsammans med Anna Sjölund.

67 Gabriellas sång Det är nu som livet är mitt Jag har fått en stund här på jorden Och min längtan har fört mig hit Det jag saknat och det jag fått Det är ändå vägen jag valt Min förtröstan långt bortom orden Som har visat en liten bit Av den himmel jag aldrig nått Jag vill känna att jag lever All den tid jag har Ska jag leva som jag vill Jag vill känna att jag lever Veta att jag räcker till Jag har aldrig glömt vem jag var.jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag inget val. Bara viljan att finnas kvar Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri Se hur natten går mot dag Jag är här och mitt liv är bara mitt. Och den himmel jag trodde fanns. Ska jag hitta där nånstans Jag vill känna att jag levt MITT liv

68 Hur väljer du att se på en individ? Neutral och nyfiken? Värderar och tolkar? n Hon förstår kanske inte? n Hon är lat n n n Vet hon vad som förväntas? Hon gör så gott hon kan Kan jag hjälpa henne? n n n Hon kan om hon vill Hon är ointresserad Hon vill bara ha uppmärksamhet n Hon hittar egna strategier n Hon söker konflikt n Hon har svårt med ljud n Hon provocerar n Jag frågar henne n Jag vet vad hon vill Copywrite - Lo-a Abrahamsson 2010 Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

69 Lotta Abrahamsson Kyrkvägen KOPPARBERG BLOGG: MAIL: BOKNING/PRES: FACEBOOK: Sök på mitt namn så finner ni mig.

70 Copyright Allt material är copyrightskyddat. Både av mig personligen, Anna Sjölund, cat- kit.com samt men även av Gothia förlag. Vänligen Lo-a Abrahamsson Copyright - Lo-a Abrahamsson 2013

71 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about it. People have tried to change me over and over again. It's not for you to choose But that's alright my friend. Cause I ve gotta go my own way whatever they say I should do. Keep your faith in me that I will do what's right and I ll show what I ve got inside. Salem Al Fakir

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Kursdag våren 2013 Lotta Abrahamsson

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Kursdag våren 2013 Lotta Abrahamsson AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Kursdag våren 2013 Lotta Abrahamsson Dagens schema: 09.00-09.30 Registrering och morgonfika 09.30 10.15. Föreläsning 10.15 10.20 Kort paus 10.20 12.00 Föreläsning 12.00 13.00

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Lotta Abrahamsson

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Lotta Abrahamsson AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Lotta Abrahamsson Vad är inkludering? Vad är det inte Människor är olika och det är inte skolans uppgift att göra våld på denna olikhet. Snarare handlar det om att med ett

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer