REPETITION: VID ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM. Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REPETITION: VID ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM. Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND"

Transkript

1 ADHD 1 UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING MED HYPERAKTIVITETSSYNDROM Susanne Bejerot Docent, överläkare, leg. psykoterapeut Norra Stockholms psykiatri 28 augusti REPETITION: VID AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND Social funktionsinskränkning Svårt att föstå hur andra tänker och känner Annorlunda värderingar Svårt att ta emot andras goda råd Svårt att föra ett samtal Kommunikativ störning Turtagningsproblem/bristande integration avseende Kroppsspråk Gester Blick Sätt att tala, ordval eller språkmelodi Begränsade intressen och aktiviteter Avgränsade intressen/stereotypier Avvikelse i sinnesupplevelser Sensomotorikproblem Inte få ett sammanhang se detaljer men inte helheten svårt att generalisera leder till stresskänslighet Att till en början förstå att andra har känslor och tankar Att veta om att och hur man påverkar andras känslor och tankar Icke-manipulativa Inte inställsamma eller vädjande 3 PROBLEM SOM MÅNGA MED ADHD OCKSÅ Andra uppfattar mig som udda eller annorlunda. Det är svårt för mig att påbörja och avsluta ett samtal. Jag måste få tala till jag har talat färdigt. Det blir väldigt rörigt för mig om någon avbryter mig när jag talar om något som jag är mycket intresserad av. Ibland måste jag hålla för öronen för att utestänga obehagliga ljud DELAR 4 ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM LIVET Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet

2 5 KRITERIER FÖR DIAGNOSEN ADHD 6 SPÄDBARNSÅREN att personen har de symtom som definierar diagnosen att problemen funnits sedan barndomen (12 år i DSM-5) att symtomen medför en betydelsefull funktionsnedsättning att det inte finns något annat tillstånd som bättre förklarar symtomen Ont i magen Sömnproblem Glupskhet Öroninflammation Tidig eller sen motorisk utveckling Motoriska avvikelser hos en del Låg muskelspänning dräglar Osmidig motorik Samarbete höger-vänster hand Fin och grovmotorik knyta skor, vissla etc. 7 UTÅTSKELNING 8 SVÅRIGHETER SOM PÅVERKAR SKOLA OCH ARBETSLIV Kognition Komma ihåg Läs och skrivsvårigheter, dyslexi Ojämn förmåga (berg och dalbana i begåvningstest) Exekutiva funktioner ADHD, adjustment disorder, drug use, major depression, and learning disorders were all more prevalent among children with exotropia, OR /141 har ADHD Mohney G et al. Pediatrics, 2008 Tidsplanering Planera, organisera, sortera, automatisera Hålla ordning Klara självklarheter Vara sin ålder

3 9 MISSBRUK OCH UTSLAGNING 10 HUR VANLIGT ÄR ADHD HOS VUXNA? 20-30% av missbrukare uppfyller kriterier för adhd 3,5% i befolkningen som helhet (ca 5% hos barn) Bland psykiatriska patienter? 11 ADHD - Två diagnoser? 12 OUPPMÄRKSAMHETEN Uppmärksamhetsstörning =ADD AD/HD Impulsivitet Hyperaktivitet okoncentrerad slarvig uppfattas som frånvarande eller ointresserad - känner sig inte som med DAMP el. ADD bild Uppfattas mer annorlunda Större kamratproblem Oftare mobbade Ständigt på gång-typ Bättre motorik Bättre prognos i vissa avseende Mer aggressiva/ konfrontativa tankarna bär upprepat iväg och sammanhanget går förlorat hyperfokusering på vissa aktiviteter på bekostnad av sömn, mat eller andra åtaganden arbetsnarkomani

4 13 ÖVERAKTIVITETEN 14 IMPULSIVITETEN känsla av rastlöshet om inget är på gång, ett uppdrivet tempo, många järn i elden byter kroppsställningar, omedvetet pillrar eller fingrar med saker, otålig när hon/han står i kö går hellre än står i rulltrappan svårt för att bara slappa överdrivet motionerande nynnar eller håller låda, pratar ibland för mycket byter jobb, skola, inriktning (lättuttråkad) börjar med en sak,får en annan idé -kommer av sig, kommer på något annat, Brist på tålamod -allt ska gå undan och mycket sker förhastat och blir ofta fel blir otålig/ irriterad om andra sölar uttalar sig obetänksamt, kan inte stå emot att säga det som faller en in avbryter kan inte vänta på sin tur griper oombett in om något oförutsätt händer, även med risk för egen säkerhet. 15 ADHD -ETT SPEKTRUM någotman är, snarareän har 16 ADD ENL. BROWN Impulsivitet Överväger noga normal Extremt impulsiv Energitillgång Energilös påtagligt lugn normal Energisk Uppvarvad Kontaktbenägenhet Ointresserad Reserverad normal Talför Distanslös Variation i stämningsläget Ingen Liten variation normal Extremt växlande Irritabilitet Extremt lugn normal Lättstörd Lättirriterad Explosiv Omsorgsfullhet Extremt omsorgsfull Noggrann normal Lite slarvig Extremt hafsigt Organisationssvårigheter Dagliga rutiner funkar inte Svårt att komma igång Koncentrationssvårigheter Dagdrömmer Lättdistraherad Energinivå Sömnig dagtid Långsam att ta in information Blir inte färdig med uppgifter Ojämna förmågor Stämningsläge Känslighet för kritik Frustrationskänslig Benägen till nedstämdhet och ångest Arbetsminne Svårt att dra sig till minne inlärda saker Glömmer vardagssaker

5 17 HOS VUXNA ANDRA TYPISKA SYMTOM 18 Depressivitet/bipolarite t/ ångestsyndrom morgontrött/ vänder dygnet lättfrustrerad, kort stubin humör/energisvängningar stresskänslighet dåligt arbetsminne dålig uthållighet otillräcklighetskänsla smärtproblematik ljudkänslighet utbrändhet ADHD Inlärningssvårigheter DAMP Missbruk/kriminali tet Bulimi Tics Anorexia nervosa Autism- Asperg er Tvångssyndrom Bearbetning Bejerot från Gillberg, Bipolär sjukdom I 5% Depression 48% Psykos 3% Social fobi 8% OCD 6.5% Paniksyndrom 11% Generaliserat ångestsyndrom 2% PTSD 0% Ätstörning, inkl. anorexia 13% Anorexia nervosa 2% Borderline 8% Mellan 9.1% and 51.5% av personer som utretts for ADHD har gjort självmordsförsök. Högsta siffror bland dömda, antisociala och missbrukare. 25% av patienter på NSP Självmord -främst män Impey & Heun 2012 Rydén & Bejerot, 2008

6 21 RISKFAKTORER FÖR ADHD 22 BIOLOGISKA FYND Gener, 80% Alkohol Genetiska avvikelser som påverkar signalsubstansomsättning i CNS (Faraone et al, 2005) Mindre total hjärnvolym Pannlob, lillhjärnan, caudatus(rubia et al, 1999) Toxiska ämnen t.ex. Bly Kim et al, Biol Psychiatry, 2009 Nedsatt tjocklek i pannlobsbark Assymetri mellan pannloberna Rökning Även partners rökning FMRI nedsatt aktivitet fronto-parietalt vid mentala rotationsuppgifter av tredimensionella kuber (Silket al, 2005) Kabir et al, Peditrics 2011 EEG visar ofta viss ökning i lågfrekvent aktivitet 23 ADHD HOS FLICKOR 24 ERFARENHETER FRÅN FLICKOR MED ADHD (S KOPP) Källa: Svenny Kopp Av ca 40 flickor med ADHD hade också hälften motoriska svårigheter Mer problem med uppmärksamhet än hyperaktivitet sitter kvar på sin plats Skapar strategier så det inte märks Låg energinivå orkar inte nickar till uppfattades som lata ADL 2/3 av kronologisk ålder Föräldrar var tidigt medvetna om problem Mer synliga svårigheter hemma än i skolan Förblir oupptäckta av lärare mindre beteendestörning än pojkar Vanligt med fler diagnoser Undviker gymnastiken Få kamrater Läxläsningssvårigheter

7 KVINNORNA ÄR INTE ASRS HYPERAKTIVA MEN Ofärdiga uppgifter, lättdistraherade Skjuter upp allt, kommer inte till skott, hyperfokuserar på jobb Omogna, överhopade Långsamma att processa info utifrån, snabbt inifrån och ut Kaos Kroniskt oorganiserade Hemmet/hemsituationen blir lidande Klarar inte av ansvar, familj mm Känner sig som en bluff Störd av allt och intryck från omgivningen Frustration Deppiga Högar överallt Glömska, försenade, virriga, irriterar andra En del är skygga, skamfyllda, andra snackiga, men dåliga på småprat WHO dvsvärldhälsoorganisationensskala för vuxen ADHD Googla på who, asrsoch adhd Finns på många språk Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats? Ibland Ofta Mycket ofta 2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation? Ibland Ofta Mycket ofta 3. Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkarbesök, eller åtaganden?ibland Ofta Mycket ofta 4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda? Ofta Mycket ofta 5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund? Ofta Mycket ofta 6. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv? Ofta Mycket ofta 28 ADD/UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Annorlunda än typisk ADHD I det blå, drömmande Tröga, underaktiva Långsamt informationsprocessande Blir lätt förvirrade Selektiv uppmärksamhet Större svårigheter med långtidsminnet Större svårigheter på det sociala planet, isolerad Sällan aggressivitet, mer ångest och depressivitet Svarar sämre på farmakologisk behandling (1/5) (R Barkley, 2004)

8 29 SKILLNADER MELLAN DIAGNOSERNA 30 TRÄFFA ANDRA ADHD Social och kommunikativ ADD/DAMP passiv Inbunden/socialt tafatt Trivs på skolrasterna varken eller Trivs på lektionerna Impulsiv slarvig Tänker igenom noga, rigid, långsam Flexibel känslig för förändringar Rutinbunden Globalt tänkande rörigt Detaljtänkande Utmanande hjälplös Nördig Riskbeteende lättledd Försiktighet Associationsrik, kanalsystem röriga spår Tänker i spår, men okonventionellt Stuprör Mycket kroppsspråk klumpig Lite kroppsspråk Verkar energisk/snabb drömmare/trö g Verkar långsam/eftertänksam Information Intresseföreningar: eller 31 ICKEMEDICINSK BEHANDLING AV ADHD/ADD/DAMP Självhjälp Styrketräning/löpning Teknomusik (vitt brus)/bullerskydd Mobilpåminnelse/kalender Pedagogiskt stöd /arbetsterapeut struktur Coach/boendestöd/hemtjänst/god man Kognitiv Beteendeterapi Kosthållning 32 LMJ PELSSER IN LANCET FEB Kostrestrektioner: Mjölk, choklad, Vetemjöl, majs, popcorn Konstgjorda smakämnen och färgmedel Ev salicylater naturliga och tillsatta

9 33 HJÄLPMEDEL 34 ANDRA BEHANDLINGAR Använd mobilens funktioner programvaran Goosynckan synkronisera Google Calenderså att man får påminnelser i mobiltelefonen Almanacka Klocka Whiteboard Scheman Psykopedagogik KBT KBT med mindfullness och DBT inslag (Hesslinger, 2002) Minnesträning Neurofeedback Reducera thetaaktivitet, förstärka beta Avslappningsmetoder FÖRSTAHANDSVAL VID LÄKEMEDELSBEHANDLING 35 FÖR ADHD: CENTRALSTIMULANTIA Läkemedel Generiskt namn Styrka Företag Förpackningsstorlek 36 Ritalin metylfenidat 10 mg Novartis 200 Ritalinkaps Medikinet Concerta kaps Equasym kaps Metamina metylfenidat 20 mg Novartis mg 36 mg metylphenidat 10, 20, 30 mg dextroamfetaminsulfat metylfenidathydroklorid Jansen- Cilag AB UCB 30 5 mg Recip % av dem i häktet har ADHD Kan behandlas på fängelset Ett års behandling Samtliga 30 var missbrukare Mkt god effekt på studier, välbefinnande etc. Young et al, BMC Psychiatry, 2011; Ginsberg et al Br J Psychiatry 2012

10 37 STYRKOR & SVAGHETER UNG VUXEN (GUNILLA VON CORSWANT, 2007) 38 ADHD HUR MAN SER DET. Styrkor Svagheter Överaktiv Intensiv/energisk Orädd, vågar allt Festlig, lättsam Idérik Social Aktiv Elvisp (inre oro) Handlar först, tänker sen Rörigt, kaotiskt Saknar tålamod Inga fungerande rutiner Glömsk Livet går berg-& dalbana Impulsiv Otålig Lättavledbar Svårt att samla tankarna Kort uthållighet i intellektuella arbetsuppgifter Spontant, flexibel, oförvägen, idérik och kreativ Nyfiken, intresserad Uppmärksam på vad som händer omkring Associationsrik Konkret inlärningsstil, Stor uthållighet i självvalda aktiviteter Individualist. Går sina egna vägar (ledare) Uthållig (själv vill) Massor av projekt på gång Skjuter upp Egoistisk Källa: Tore Duvner, ÄLDRE OCH ADHD 40 LITTERATUR 3,3% av 1500 äldre beskrev ADHD symtom Fler ogifta, skilda, bytt anställningar Upplever sig ha sämre minnesfunktioner Osäker koppling till demens Paranoid färgad uppfattning genom hela livet Egna förväntar att andra irriterar sig på dem Livets skola lär sig belöna sig själva Driven to Distraction Hallowell, EM. Ratey, J Weeksto an OrganizedLife with AD/HD Freed, Jeffrey, Shapiro, Joan Cognitive-Behavioral Therapy for Adult ADHD Ramsey, Rostain, Anthony, L Tania Guldberg Kjär, 2012

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

B I P O L Ä R S J U K D O M. Av Tom Fahlén. d e l 5. Rutiner för att motverka sjukdomsperioder Rutiner för att förebygga risker

B I P O L Ä R S J U K D O M. Av Tom Fahlén. d e l 5. Rutiner för att motverka sjukdomsperioder Rutiner för att förebygga risker B I P O L Ä R S J U K D O M Av Tom Fahlén Rutiner för att motverka sjukdomsperioder Rutiner för att förebygga risker d e l 5 Utgivare: GlaxoSmithKline AB, Solna. Projektledare: Margaretha Cederholm, Corpus,

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Om någon ändå märkt hur jag hade det...

Om någon ändå märkt hur jag hade det... 65 Om någon ändå märkt hur jag hade det... I denna artikel presenteras Elevhälsoprojektet en studie av en grupp elever inom IV-programmet i Stockholms stad. Hur kan man på ett tidigt stadium fånga upp

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM Barn och ungdomspsykiatriska verksamheten* BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM En brukarundersökning avseende bråkiga barn och unga Sverker Arver* och Kjell Ellert* 2001

Läs mer