Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER

2 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Introduktion... 5 Produktöversikt... 5 Generella egenskaper... 5 Sektion Installation... 6 Utrustning nödvändigt för installation... 6 Placering av installationen... 8 Installationsanvisningar... 8 Dränering och kondensation... 9 Vattenanslutningar... 9 VVS installationskrav Elektriska anslutningar Strömförsörjning Elektriskt kopplingsschema Sektion Använda värmepumpen Generella instruktioner Kontrollpanel Ställ in kontrollpanelen Allmän driftinformation Användarens skyldigheter Sida 2 av 24

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter Viktigt: Denna instruktionsmanual innehåller instruktioner för att installera och använda EVI värmepumpar. Kontakta säljaren om du har frågor om produkten. Uppmärksamma - installatören: Denna manual innehåller viktig information om installation, användning och säkerhetsföreskrifter för att använda produkten. Denna information ska ges till ägaren och/eller operatören av utrustningen efter att installtionen är klar, eller lämnas i närheten av värmepumpen. Uppmärksamma - användare: Denna manual innehåller viktig information som kan hjälpa dig i att använda och underhålla denna värmepump. Vänligen spara den för framtida bruk. VARNING - Innan installation av denna produkt, läs och följ alla varningstexter och instruktioner som är inkluderade. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna kan allvarliga personskador, död eller egendomsskada uppstå. Standarder EVI Luftvärmepumpen måste installeras enligt lokala byggnormer enligt landets gällande regler. Fara Risk för elektrisk chock. Elanslutningen av denna produkt måste installeras av behörig elektriker. Felaktig installation kan ugöra en fara för strömförande föremål som kan orsaka död eller allvarlig skada för pool eller spa användare, installatörer eller andra pga elektrisk chock, och kan även orsaka skador på egendom. Läs och följ specifika instruktioner i denna manual. VARNING - För att redusera risken för skada, tillåt inte barn att använda denna produkt om dom inte är noga övervakade under hela tiden.. Konsumentinformation och säkerhet Denna EVI Air Source Heat Pump är designad och tillverkad för att hålla i åratal av säker och tillförlitlig drift när den installeras och används enligt instruktionerna i denna manual och underhålls enligt koderna i slutet av detta dokument. Genom denna manual identifieras säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder med symbolen och försiktighetsåtgärder.. Var noga med att läsa och följa alla sådana varningar Engergispartips för värmepumpen Om du nte planerar att använda varmvatten för en lång period så kan du välja att stänga av värmepumpen eller sänka temperaturen flera grader för att minimera energiåtgången.. Sida 3 av 24

4 Vi erbjuder följande rekommendationer för att bistå med att spara på energi och minimera kostnaden för att använda din värmepump utan att påverka komforten. 1. En maximal temperatur på 60 C rekommenderas. 2. Det är rekommenderat att stänga av värmepumpen när den omgivande temperaturen understiger -25 C eller om du är bortrest mer än 1 vecka. 3. För att spara energi är det rekommenderat att värmepumpen används under dagen då temperaturen är högre. 4. Försök att installera värmepumpen på en ventilerad plats utomhus. Om möjligt skydda värmepumpen från kraftig vind, regn och snö. Använd alltid ett skydd om det är möjligt vilket reducerar risken för nedisning. Generell installationsinformation 1. Installation och service måste utföras av en kvalificerad installatör eller serviceagent och måste uppfylla alla gällande säkerhetsföreskrifter. 2. Denna EVI Air Source Heat Pump är speciellt utvecklad för varmvattenförsörjning och uppvärmning av hushåll och komersiella fastigheter samt fabriker som har behov av medelhög värme på varmvatten. 3. Använd inte pumpen för andra ändamål. Sida 4 av 24

5 Sektion 1 Introduktion Produktöversikt EVI luftvärmepumpen omvandlar värme från kringliggande luft till vatten, och tillhandahåller hett vatten upp till 60 C. Den unika lågtempererade värmepumpen är vanligen använd för uppvärmning av bostadshus. Genom innovativ och avancerad teknik kan värmepumpen fungera bra ner till -25 omgivande temperatur. Den låga omliggande temperaturen, samt den höga uttemperaturen på upp till 60, möjliggör kompatibilitet med elementsystem utan andra tilllägg. Jämfört med traditionella olje/lpg system producerar värmepumpen upp till 50% mindre CO 2 utsläpp samt minskar uppvärmningskostnaden med upp till 80%. Våra värmepumpar är inte bara effektiva, utan även säkra att använda. Generella egenskaper 1. Låga kostnader och hög effektivitet En hög coefficient of performance (COP) på upp till 5 resulterar i lägre kostnader vid drift än traditionell ASHP teknik. Ingen extra elpatron krävs. 2. Minskad kapitalkostnad Enkel installation Kompatibel med traditionella radiatorsystem, eliminerar behovet av dyr installation av golvvärme eller byte till större radiatorer. 3. Hög komfortfaktor Hög uttemperatur resulterar i ökad tillgänglighet på varmvatten. 4. Ingen fara föreligger för brandrisk, gasförgiftning, explosionsrisk, eller elchock som är förknippad med andra värmesystem.. 5. En digital kontrollenhet är inkluderad som bibehåller önskad vattentemperatur. 6. Korrotionsbeständigt komposithölje som står emot tufft klimat under lång tid. 7. Kompressor från amerikanska Emerson Copeland möjliggör exceptionell prestanda, högsta energieffektivitet, hållbarhet och tyst drift. 8. Självdiagnostisk kontrollpanel övervakar och felsöker värmepumpens drift för att försäkra en säker och trygg drift. 9. Intelligent digital kontrollpanel med användarvänligt gränssnitt och blå LED-skärm. 10. Separat isolerade elektriska avdelningar motverkar intern korrosion och förlänger värmepumpens livslängd. 11. Värmepumpen kan användas ner till omgivande temperatur på -25 grader Celsius. Sida 5 av 24

6 Sektion 2 Installation Följande generella information beskriver hur EVI luftvärmepumpen installeras. Notera: Före installation av denna produkt, läs och följ alla varningsföreskrifter och instruktioner. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra installationen av värmepumpen. Utrustning nödvändigt för installation Följande material och utrustning behövs för att kunna installera värmepumpen. Din installatör skall tillhandahålla denna utrustning: 1. VVS rörkopplingar. 2. Jämn yta för fungerande dränering. 3. Tillse att lämplig elförsörjning tillgodoses. Se kraven på värmepumpen för elektriska specifikationer. Ingen kopplingsbox behövs på värmepumpen. Alla kopplingar görs innuti värmepumpens elektriska utrymme. Ledare kan fästas direkt mot värmepumpens anslutningar. 4. Vi rekommenderar PVC ledare för strömförsörjningsledare. 5. Använd en vattenpump för att pumpa vattnet ifall vattentrycket är lågt. 6. Ett filter på vattenledarens ingång behövs. 7. All VVS skall vara isolerad för att minimera effektförluster. Observera: Vi rekommenderar avstängningsventiler på in- och utgången av vattenanslutningar för att underlätta servicearbeten. Sida 6 av 24

7 Lågtemperaturs EVI Luft-värmepump specifikationer Modell KF240-B/D KF400-B/D KFRS-10I/D KFRS-20II/D KFRS-35II/D KFRS-45II/D KFRS-70II/D Heating kw capacity COP Rated Heated water L/h output Rated outlet 55 water temp. Max outlet 60 water temp Rated power input kw Rated current A Power supply V/ 50Hz/1Ph V/ 50Hz/3Ph V/ 50Hz/1Ph V/50Hz/3Ph Compressor type Scroll Number of Compressors Throttling device Emerson thermal expansion valve/eev Fan type Low noise high efficiency axial type Fan Horizontal Vertical discharging Fan quantity Fan input W Fan speed RPM Ambient -25 ~ temperature Refrigerant R407C circulation m3/h flow Circulation pressure kpa drop Noise in 1 meter db(a) distance Water pipe size inch Rc1 Rc1 R1 R1 R1-1/2 R1-1/2 Rc2-1/2 Cabinet Stainless Steel/Steel with powder coated Dimension mm 800/400/ /530/ /710/ /810/ /705/ /980/2045 Package mm 850/476/ /600/ /810/ /920/ /840/ /1190/2145 dimension Net wieght kg Gross weight kg Testing condition: Ambient temp.(db/wb) = 20 / 15, Input/output water temp. = 15 / 55 Observera: Ovanstående design och specifikationer kan ändras utan förekommande notifiering för produktförbättringar. Sida 7 av 24

8 För detaljerade specifikationer, se enhetens informationsbricka. Korrekt installation krävs för att försäkra säker drift. Kraven för värmepumpen inkluderar följande: 1. Dimensioner för kritiska kopplingar. 2. Platsmontering (om det behövs). 3. Lämplig monteringsplats och yta. 4. Ordentlig elektrisk installation. 5. Tillräckligt vattenflöde. Denna instruktionsmanual tillhandahåller information som krävs för att möta dess krav. This manual provides the information needed to meet these requirements. Gå igenom alla instruktioner och anvisningar till fullo innan du fortsätter med installationen. Placering av installationen Varning! 1. INSTALLERA INTE värmepumpen nära farligt material eller farliga platser. 2. INSTALLERA INTE värmepumpen under kraftigt sluttande tak utan hängrännor som gör att regnvatten och skräp tillåts påverka enheten. 3. Placera värmepumpen på en plat fast yta, t.ex av betong eller annan hård platta. Detta tillåterer dränage av kondensvatten och regnvatten under enheten. Om möjligt, placera plattan på samma nivå eller något högre än filtersystemet. Installationsanvisningar Alla kriterium i detta avsnitt avser minimala avstånd. Dock måste varje installation övervägas beroende på lokala förutsättningar såsom närhet till väggar och allmäna ytor. Värmepumpen måste installeras så att det finns utrymme på alla sidor för service och inspektion. 1. Installationsplatsen måste ha god ventilation och luft in/utgångarna får inte blockeras. 2. Installationsplatsen måste vara väldränerad och placerad på en fast grund. 3. Installera inte enheten på en plats som utsätts för förorening så som aggressiva gaser, (t.ex Klor eller frätande), damm, sand, löv mm. 4. För enklare och bättre underhåll och felsökning ska inga hinder finnas inom 500mm från enheten, och inga hinder inom 2m vertikalt från enhetens luftventilering. (Se figur 1) Sida 8 av 24

9 >0.5m Air Inlet Air Inlet Air Outlet >0.5m >2m >2m Heat Pump >1m Air Outlet Air Inlet Heat Pump >0.5m >1m Air Inlet >0.5m Air Inlet >1m Air Inlet Air Inlet Air Inlet >0.5m >1m >1m >0.5m >1m Air Inlet Figure 1 5. Värmepumpen måste installeras på chockabsorberande bussningar som motverkar vibration och/eller obalans. 6. Även om kontrollpanelen är vattentät bör man vara försiktig med att utsätta den för direkt solljus eller hög temperatur. Dessutom bör värmepumpen placeras så att den enkelt kan övervakas. 7. VVS rör måste installeras med ordentligt stöd för att motverka skada pga vibrationer. Vattentrycken skall hållas över 0.2MPa. Iannatfall ska en extra vattenpump installeras. 8. Den acceptabla strömförsörjningens spänning ska vara inom ±10% av märkspänningen. När värmepumpenheter installeras pararellt, var noga med att spänningsskillnader mellan enheterna är inom ±2%. 9. Värmepumpen måste jordas av säkerhetsskäl. Dränering och kondensation Kondensering kommer inträffa från förångaren när värmepumpen är i drift och dräneras konstant bereonde på omgivande luft temperatur och luftfuktighet. Dessto fuktigare omgivande luft, ju mer kondensation kommer uppstå. I nederdelen av enheten fångas regnvatten och kondensation upp. Se till att dräneringshålen i botten av enheten alltid är fria från smuts. Vattenanslutningar Installationsdiagram (Se figur 2) Sida 9 av 24

10 Vattenanslutningar på värmepumpen Figure 2 Snabbkopplingar rekommenderas att installeras på vatten in- och utgången. Tappvatten leds in genom ingången som är lokaliserad på höger sida av vattenpumpen. Varmt vatten flödar ut genom utgången på höger sida, till vattentanken. Det rekommenderas att användas rostfritt stål och PPR rör för VVS anslutning av värmepumpen. Vattenpumpens in- och utgångar (40mm eller trådad honkontakt) stödjer rostfritt stål eller PPR röranslutning. VARNING Var noga så att flödeskraven och tappvattenomsättningen kan kontrolleras inom installationen vid installation av ytterligare värmepumpar och VVS restriktioner. VVS installationskrav 1. The max pressure of inlet water for the heat pumps should be no more than 0.6MPa. 2. Varje del som är ansluten till enheten måste vara ansluten med metoden för lös koppling och installeras med mellanliggande ventil 3. Säkerställ att all VVS har installerats helt innan du fortsätter med vattenläckagetest och provar trycket. 4. Alla rör och rörkopplingar måste isoleras för att förhindra värmeförlust. Sida 10 av 24

11 5. Installera ett dräneringsventil vid den lägsta delen av systemet för att systemet skall kunna dräneras vid sträng kyla (nedisning). 6. Montera en backventil på vattenutloppsanslutningen för att förhindra baksug när vattenpumpen stannar. 7. För att minska mottrycket bör rören monteras horisontellt 8. Minimera antalet vinkelrör (90 graders kopplingar). Om ett högre flöde behövs, installera en bypassventil. Elektriska anslutningar VARNING Risk för elchock. Försäkra dig om att alla högspänningsanslutningar är urkopplade innan du börjar installera värmepumpen. Kontakt med strömförande ledningar kan resultera i allvarlig skada eller död för användaren, installatören eller andra pga elektrisk chock, och kan även orsaka skada på egendom. VIDTAG FÖRSIKTIGHET Märk upp alla kablar innan du kopplar ur dessa för service av värmepumpen. Felanslutna kablar kan orsaka felaktig eller farlig funktion. Kontrollera och försäkra dig om att enheten fungerar korrekt efter service utförts. Strömförsörjning 1. Om strömförsörjningen är för hög eller för låg kan det orsaka skada på enheten och/eller resultera i dålig funktion på värmepumpen, pga stark startströmsbehov vid uppstart. 2. Minsta startspänning ska vara över 90% av märkspänningen. Den accepterade driftspänningen ska vara inom ±10% av märkspänningen. Fasskillnaden mellan faser på trefasanslutningar måste vara inom ±2%. 3. Försäkra dig om att kabelspecifikationer överrensstämmer med kraven för installationen. Avståndet mellan installationsplatsen och huvudströmkällan påverkar kabelns tjocklek. Följ gällande lokala regler för att välja rätt kablar, isolering, säkringar och jordfelsbrytare. 4. Stäng inte av strömförsörjningen till värmepumpen oftare än nödvändigt eftersom det kan resultera i en kortare än förväntad livslängd för värmepumpen. 5. När du installerar överspänningsskydd och säkringar, var noga så att korrekt säkringar används för denna installationen. Sida 11 av 24

12 Elektriskt kopplingsschema Sida 12 av 24

13 Sida 13 av 24

14 compressor 1# compressor 2# f an 1# HGQ HGQ OCP1 OCP2 KM1 KM2 Auxiliary heating KM3 FR1 KM5 power source 380V~/ 50Hz R S T N f an 2# 10V) transformer CON2 current2 Return Water Sensor suction gas sensor 2# suction gas sensor 1# Ambient Sensor Discharging Sensor 2# Discharging Sensor 1# Coil Pipe Sensor 2# panel control Coil Pipe Sensor 1# Outlet Sensor 1# Water Tank Sensor current1 TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 TEMP5 TEMP6 TEMP7 TEMP8 TEMP9 CON9 Electronic TEMP10 TEMP11 expansion valve CON10 12V ( 0 COM 15 Low water level 13 median water level 1LP29 High water level LED low pressure 2 LP1 C 4 Remarks: 1. For systems using three phase, switch 1 must be set to "number" side, in order to detect phase sequence and out-phase. For systems using single phase, to "ON". 2. For swimming pool system, switch 2 must be set to "number" side, for cycle heating mode, to "ON". 3. For direct heating + cycling mode, set switch 3 to "number" side, and for single cycling heating mode, setto "ON". 4. Switch 5 standby. 7HP25 low pressure 1 B high pressure 2 HP13 high pressure 1 P P P P A ON CON1 filling water 10 Injection Water flow compressor 1# compressor 2# 4-way valve valve Cooling Discharging Valve Crankshaft heating Solenoid Valve Water pressure auxiliary heating pump fan N FR2 FR1 EV4 EV6 KM4 KM3 KM1 KM2 HEATER1 HEATER2 EV3 EV5 KFRS-35II/D,KFRS-45II/D Low water level com median water level High water level FW KM5 EV NRST FR2 KM4 10 pump 11 Sida 14 av 24

15 compressor 1# compressor 2# f an 1# HGQ HGQ OCP1 OCP2 KM1 KM2 KA2 Auxiliary heating KM3 R S T N power source 380V~/ 50Hz f an 2# Return Water Sensor suction gas sensor 2# suction gas sensor 1# Ambient Sensor Discharging Sensor 2# Discharging Sensor 1# Coil Pipe Sensor 2# panel control Coil Pipe Sensor 1# Outlet Sensor 1# Water Tank Sensor current2 current1 TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 TEMP5 TEMP6 TEMP7 TEMP8 TEMP9 CON9 Electronic TEMP10 TEMP11 expansion valve CON10 12V 0 ( 10V) CON2 COM 15 transformer Low water level 13 median water level 1LP29 High water level LED low pressure 2 7 low pressure 1 C 4 Remarks: 1. For systems using three phase, switch 1 must be set to "number" side, in order to detect phase sequence and out-phase. For systems using single phase, to "ON". 2. For swimming pool system, switch 2 must be set to "number" side, for cycle heating mode, to "ON". 3. For direct heating + cycling mode, set switch 3 to "number" side, and for single cycling heating mode, setto "ON". 4. Switch 5 standby. HP high pressure 2 B HP13 high pressure 1 A ON filling water 10 Water flow compressor 1# compressor 2# 4-way valve valve Crankshaft heating CON1 Cooling Discharging Valve Injection Solenoid Valve Water pressure auxiliary heating pump fan N KA1 KA2 KM1 KM2 EV4 EV6 HEATER1 HEATER2 EV3 EV5 KFRS-70II/D LP1 P P P P Low water level com pump median water level High water level FW KM3 EV LN KA1 Sida 15 av 24

16 Installatör - observera: Anslut bara High, Middle, Low vattennivå med COM när den är ansluten till en vattentryckbehållare utan nivådetektor.. Sektion 3 Använda värmepumpen Generella instruktioner Kontrollpanelen används för 1 värmepump. Kontrollpanelens funktioner: 1. Touch-knappar. 2. Minimala elektromagnetisk känslighet och störningar. 3. Snygg design för enkel användning. 4. Damm och vattensäker. 5. Installeras på vägg inomhus för enkel användning. 6. Automatisk låsningsfunktion (knapplås) Kontrollpanel Använda kontrollpanelen Användningsguide När strömmen kopplas på till värmepumpen för första gången, hörs en ton från kontrollpanelen. LCD-skärmen kommer visas i en svag belysning (ej bakgrundsbelyst). Touch-knapparna är i låst läge (Se knapplås). Knapplås: Sida 16 av 24

17 Låsa upp knapplås: Tryck power knappen i 3 sekunder tills du hör en ton. Släpp sedan knappen. Bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen slås på och knapplåset låses upp. Knapplåssymbolen försvinner. Bakgrundsbelysningen kommer autmatiskt att släckas efter 60 sekunder och knapplåset aktiveras, samt knapplåssymbolen visas. power knappen: Genom att trycka på power knappen kan du stänga av eller slå på enheten. och knapparna: Tryck för att öka eller minska värden. setting knappen: Tryck för inställningar och lösenordsinställningar. timer knappen: Tryck för att ställa in tidsinställningar och klockinställningar. Ställ in kontrollpanelen 5. Temperaturinställningar: Försäkra dig om att knapplåset är upplåst. Tryck knappen, temperature setting symbolen blinkar och du kan ställa in temperaturen. Tryck knappen igen och den visade temperaturen ökar. Tryck knappen, temperature setting blinkar och den inställda temperaturen visas. Tryck knappen igen och den visade temperaturen minskas. Området vattentemperaturen kan ställas in på är från 20 C (68 F) till 60 C (140 F) (standard = 55 C (131 F). 6. Systemstatus - inställda värden: Försäkra dig om att knapplåset är upplåst. Tryck setting och därefter inquire symbolen på skärmen. Sida 17 av 24

18 För 1-pumpssystem används koderna från A1-A9 och för 2-pumpssystem används koderna A1-A9 för system A och B1-B0 för system B. Genom att trycka på setting knappen sekvensiellt kan den önskade förfrågningskoden väljas och värde visas. För att gå ut ur förfrågningsläget tryck setting efter att den sista koden (Er) har nåtts. Följande kan visas: A1 Rörslinga temp(1) B1 Rörslinga temp (2) A2 Kompressorns sugtemp(1) B2 Kompressorns sugtemp. (2) A3 Kompressorns utgångs temp(1) B3 Kompressorns utgångs temp (2) A4 Omgivningstemp. A5 Vatten Utloppstemp. B4 Omgivningstemp. B5 Vatten Utloppstemp. A6 oanvänd B6 oanvänd A7 00 B7 00 A8 Kompressor ström(1) B8 Kompressor ström (2) A9 elektriska expansionsventilen öppningsgrad (1) Er Felkod B9 elektriska expansionsventilen öppningsgrad (2) Sida 18 av 24

19 7. Parameter inställningar: MÄRK: DESSA INSTÄLLNINGAR ÄR PÅ FÖRHAND INSTÄLLDA ENLIGT TILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR SÄKERT VÄRMEPUMPSBRUK. ÄNDRA INTE PÅ DESSA INSTÄLLNINGAR DÅ DET PÅVERKAR VÄRMEPUMPENS SÄKERHET. Tryck på setting -tangenten i mer än 3 sekunder tills signalljudet hörs och fortsätt till inställningspanelen genom att trycka på setting -symbolen på skärmen. Genom att trycka på setting -tangenten flera gånger kan du välja den önskade inställningen. Värdet för varje inställning kan justeras genom att trycka på och -tangenterna (Se nedan för Inställningsvärden). För att stänga inställningspanelen, tryck på setting -tangenten en gång efter att du nått den sista koden (P6). Detaljerade inställningar visas: L1- Inställningen används för att kompensera/kalibrera skillnaden mellan visad vattentemperatur och den faktiska uppmätta vattentankstemperaturen (använd en termometer av hög kvatlitet). (0~15 C, standardvärde: 2 C. L2- Minsta avvikelse i utloppssvattentemperatur. Denna inställning används för att indikera när kompressorn ska starta om tills önskad temperatur uppnås. (3~18 C standardvärde: 5 C. T.ex, sätt vattentankstemperatur = 25 C, L2 = 5 C. Kompressorn stannar vid 25 C och startar om vid 20 C. L3- Utloppsvattentemperatur-inställning 35~99 C standardvärde: 45 C. L4- Önskad vattentanktemperaturgräns 30~60 C standardvärde: 60 C. L5- Tillåten omkringliggande temperatur för elektrisk uppvärmning 0~35 C, standardvärde: 7 C, där 0 C betyder ingen elektrisk uppvärmning. L6- Returvärdetemperatur 30~65 C standardvärde: 45 C. L7- Tillåten kompletterande vattentemperatur 20~60 C standardvärde: 20 C. Sida 19 av 24

20 L8- Kompressorström (0~33A standardvärde: 0, där 0 betyder ingen ströminspektion). L9- Förångarspoltemperatur för att fläktmotorn ska stanna. 10~45 C, standardvärde: 45. H1- Avfrostningsperiod (20~99 minuter. Standardvärde: 45 minuter) H2- Avfrostning starttemperatur (0~-15 C. Standardvärde: -1 C H3- Avfrostningstid (5~20 minuter. Standardvärde: 8 minuter) H4- Avfrostning stoptemperatur 1~40 C. Standardvärde: 15 C. P1- Elektronisk ventilreguleringscykel för expansionskärl 20~180 sekunder. Standardvärde: 60 sekunder. P2- Grad av supervärme -8~15 C. Standardvärde 0 C P3- Tillåten urladdningstemperatur 70~135 C, standardvärde: 92 C. P4- Expansionskärlsventilöppning medan fyrvägsventil avfrostar ( 6~55 standardvärde: 32 ) P5- Expansionskärlventil minsta öppning (6~30, standardvärde: 15 ) P6- Supervärmekompensation (0~12 standardvärde: 4) Sida 20 av 24

21 8. Klockinställning Tryck på timer -tangenten i mer än 8 sekunder tills du hör signalljudet och timer -symbolen försvinner. Timvärdet blinkar och kan justeras genom att trycka på och -tangenterna. Tryck på timer -tangenten för att ändra på minuterna och följ samma anvisning som tidigare. Tryck på timer -tangenten för att stänga funktionen. 9. Timer setting Värmepumpen består av två skilda funktioner för tidsprogramering. Timer 01 och 02 används för att programmera ON/OFF-tiderna på värmepumpen inom en 24 timmars period. Timer 03 och 04 används för att programmera ON/OFF-tiderna på en extern vattenpump inom en 24 timmars-period. Värmepumpens ON/OFF timers: 01 ON/OFF timing 02-- ON/OFF timing Extern vattenpumps ON/OFF timers: 03-ON/OFF timing 04-ON/OFF timing Tryck på timer -tangenten och tiden i timer 01 ON. Programmera ON-tiden som anvisats i avsnittet för Klockinställning. Tryck på timer -tangenten igen för att programmer 01 OFF-tiden. Programmera OFF-tiden som anvisats i avsnittet för Klockinställning. Gör om proceduren tills alla timers är inställda. Om du inte använder timern, programmera ON- och OFF-tiderna till 00:00. Timerinställningen kan väljas slumpmässigt, t.ex. Timer 01 ON, Timer 02 OFF, Timer 03 OFF och Timer 04 OFF. Sida 21 av 24

22 Efter slutföring av timerinställningarna kommer bildskärmen att visa följande: För att annullera timer-funktionen, tryck på timer -tangenten i mer än 3 sekunder tills du hör signalljudet, släpp sedan tangenten och timern är annullerad. 10. Manuell/tvingad avfrostning: Trots att denna värmepump har en automatisk avfrostningsfunktion tillåter den manuella avfrostningsfunktionen användaren att manuellt avfrosta värmepumpen när ovanlig frost uppstår. Lås upp tangentbordet. Se till att värmepumpen är påkopplad, värmesymbolen avbildad på bildskärmen. Sida 22 av 24

23 Tryck på -tangenten i mer än 8 sekunder tills du hör signalljudet och släpp tangenten. Värmepumpen går i avfrostningsläge och defrost-symbolen syns på skärmen --. Allmän driftinformation Initiala försiktighetsåtgärder vid uppstart Första start- och funktionskontroller 1. Kontrollera att strömstyrkan är samma som den angiven på produktens namnplatta. 2. Enhetens elanslutningar: Kontrollera att kablarna och anslutningarna för strömtillförseln är OK och att jordledningen är korrekt ansluten. 3. Vattenrör och rör: Vattenrör och rör bör tvättas två-tre gånger, se till att de är rena. 4. Kontrollera vattensystemet: Se till att det finns tillräckligt med vatten, att det inte kommer luft i vattnet, och att inga läckage förekommer. 5. Vid första uppstart efter att värmepumpen varit avstängd under lång tid: Vattenpumpen startar först, sedan efter en stund fläkten och därefter kompressorn. 6. Funktionskontroller. När enheten är i normal användning, kontrollera följande funktioner: a. Temperaturen på intags- och uttagsvattnet b. vattenflödet c. Strömförbrukning på kompressor och fläkt d. Hög och lågtrycksventil när värmefunktionen är påslagen. VARNING Undvik att använda värmepumpen om elektriska komponenter kommit i kontakt med vatten. Kontakta genast en auktoriserad tekniker för att inspektera värmepumpen. VARNING Lämna inga föremål på värmepumpen. Blockering av luftflödet kan leda till skador på enheten som inte täcks av produktgarantin. Användarens skyldigheter 1. Rättigheter och ansvar 1.1 För att försäkra dig om garantin gäller måste endast professionella tekniker installera och reparera värmepumpen. Om du inte följer denna regel gäller inte garantin och tillverkaren kan inte ställas till ansvar för skada. 1.2 När du tagit emot enheten, kontrollera eventuella skador eller om några delar saknas. Kontakta återförsäljaren om delar saknas. Sida 23 av 24

24 2. Användarguide 2.1 Alla säkerhetsinställningar är inställda från fabrik. Ändra inte dessa själv. 2.2 Enheten har tillräkligt köldmedel och smörjmedel. Fyll eller ersätt dom inte. Om du behöver fylla på kylmedel pga läckage, vänligen använd mängd som framgår av namnskylten på enheten. Om du fyller på kylmedel behöver du även vaccumsuga systemet. 2.3 Extern vattenpump måste anslutas och anges i systemet. Annars kan slumpmässiga felmeddelanden uppstå. 2.4 Rengör vattensystemet enligt underhållsschemat. 2.5 Var uppmärksam för frysning när omgivande temperatur är under 0 grader vintertid. 2.6 Säkerhetsåtgärder a Användaren kan inte installera enheten själv. Var noga att använda ett installationsföretag för att installera enheten, annars kan olycka ske eller maskinen fungera felaktigkt. b När du installerar eller använder enheten, vänligen kontrollera att strömmen är korrekt. c Huvudströmbrytaren till enheten ska ha jordfelsbrytare. Strömkabeln måste landets uppfylla säkerhetsregler. d Enheten måste vara jordad. Använd inte enheten om den inte är jordad. e Huvudströmbrytaren måste placeras mer än 1.4meter högt (så att inte barn når den). f Mer än 52 vatten kan orsaka skada. varmt vatten måste blandas innan det används. g Tillåt inga vertyg eller föremål i fläkten. Fläkten är farlig. Håll barn borta. i Använd inte enheten utan skyddsgallret på. j För att undvika elchock eller orsaka brand, förvara inte brännbara föremål, olja, bensin eller liknande i närheten av enheten. Kasta inte vatten eller annan vätska på enheten och ta inte i den med blöta händer. k Ändra inga kopplingar, ventiler eller kontroller utan att anlita en specialist. L Om säkerhetsskyddet ofta går igång, tillkalla servicetekniker. Sida 24 av 24

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Poolvärmepump för pool och spa-användning

Poolvärmepump för pool och spa-användning Poolvärmepump för pool och spa-användning Installations- och Användarmanual VIKTIGA SÄKERHETSAVISIGAR LÄS OCH FÖLJ ALLA ISTRUKTIOER SPARA ISTRUKTIOERA Innehållsförteckning VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL HeatForce V -serien Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL Innehåll I. Tekniska Parametrar II. Dimensioner III. Installationsanvisning IV. Användarinstruktioner V. Kontroll före uppstart VI. Försiktighetsåtgärder

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual

VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual Gäller modeller: YAPB- 38HL YAPB- 53HL YAPB- 78HL YAPB- 95HL YAPA- 95HL YAPA- 125HL YAPA- 140HL YAPA- 170HL YAPA- 210HS YAPA- 260HS VÄRMEPUMP FÖR POOL

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer