Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER

2 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Introduktion... 5 Produktöversikt... 5 Generella egenskaper... 5 Sektion Installation... 6 Utrustning nödvändigt för installation... 6 Placering av installationen... 8 Installationsanvisningar... 8 Dränering och kondensation... 9 Vattenanslutningar... 9 VVS installationskrav Elektriska anslutningar Strömförsörjning Elektriskt kopplingsschema Sektion Använda värmepumpen Generella instruktioner Kontrollpanel Ställ in kontrollpanelen Allmän driftinformation Användarens skyldigheter Sida 2 av 24

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter Viktigt: Denna instruktionsmanual innehåller instruktioner för att installera och använda EVI värmepumpar. Kontakta säljaren om du har frågor om produkten. Uppmärksamma - installatören: Denna manual innehåller viktig information om installation, användning och säkerhetsföreskrifter för att använda produkten. Denna information ska ges till ägaren och/eller operatören av utrustningen efter att installtionen är klar, eller lämnas i närheten av värmepumpen. Uppmärksamma - användare: Denna manual innehåller viktig information som kan hjälpa dig i att använda och underhålla denna värmepump. Vänligen spara den för framtida bruk. VARNING - Innan installation av denna produkt, läs och följ alla varningstexter och instruktioner som är inkluderade. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna kan allvarliga personskador, död eller egendomsskada uppstå. Standarder EVI Luftvärmepumpen måste installeras enligt lokala byggnormer enligt landets gällande regler. Fara Risk för elektrisk chock. Elanslutningen av denna produkt måste installeras av behörig elektriker. Felaktig installation kan ugöra en fara för strömförande föremål som kan orsaka död eller allvarlig skada för pool eller spa användare, installatörer eller andra pga elektrisk chock, och kan även orsaka skador på egendom. Läs och följ specifika instruktioner i denna manual. VARNING - För att redusera risken för skada, tillåt inte barn att använda denna produkt om dom inte är noga övervakade under hela tiden.. Konsumentinformation och säkerhet Denna EVI Air Source Heat Pump är designad och tillverkad för att hålla i åratal av säker och tillförlitlig drift när den installeras och används enligt instruktionerna i denna manual och underhålls enligt koderna i slutet av detta dokument. Genom denna manual identifieras säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder med symbolen och försiktighetsåtgärder.. Var noga med att läsa och följa alla sådana varningar Engergispartips för värmepumpen Om du nte planerar att använda varmvatten för en lång period så kan du välja att stänga av värmepumpen eller sänka temperaturen flera grader för att minimera energiåtgången.. Sida 3 av 24

4 Vi erbjuder följande rekommendationer för att bistå med att spara på energi och minimera kostnaden för att använda din värmepump utan att påverka komforten. 1. En maximal temperatur på 60 C rekommenderas. 2. Det är rekommenderat att stänga av värmepumpen när den omgivande temperaturen understiger -25 C eller om du är bortrest mer än 1 vecka. 3. För att spara energi är det rekommenderat att värmepumpen används under dagen då temperaturen är högre. 4. Försök att installera värmepumpen på en ventilerad plats utomhus. Om möjligt skydda värmepumpen från kraftig vind, regn och snö. Använd alltid ett skydd om det är möjligt vilket reducerar risken för nedisning. Generell installationsinformation 1. Installation och service måste utföras av en kvalificerad installatör eller serviceagent och måste uppfylla alla gällande säkerhetsföreskrifter. 2. Denna EVI Air Source Heat Pump är speciellt utvecklad för varmvattenförsörjning och uppvärmning av hushåll och komersiella fastigheter samt fabriker som har behov av medelhög värme på varmvatten. 3. Använd inte pumpen för andra ändamål. Sida 4 av 24

5 Sektion 1 Introduktion Produktöversikt EVI luftvärmepumpen omvandlar värme från kringliggande luft till vatten, och tillhandahåller hett vatten upp till 60 C. Den unika lågtempererade värmepumpen är vanligen använd för uppvärmning av bostadshus. Genom innovativ och avancerad teknik kan värmepumpen fungera bra ner till -25 omgivande temperatur. Den låga omliggande temperaturen, samt den höga uttemperaturen på upp till 60, möjliggör kompatibilitet med elementsystem utan andra tilllägg. Jämfört med traditionella olje/lpg system producerar värmepumpen upp till 50% mindre CO 2 utsläpp samt minskar uppvärmningskostnaden med upp till 80%. Våra värmepumpar är inte bara effektiva, utan även säkra att använda. Generella egenskaper 1. Låga kostnader och hög effektivitet En hög coefficient of performance (COP) på upp till 5 resulterar i lägre kostnader vid drift än traditionell ASHP teknik. Ingen extra elpatron krävs. 2. Minskad kapitalkostnad Enkel installation Kompatibel med traditionella radiatorsystem, eliminerar behovet av dyr installation av golvvärme eller byte till större radiatorer. 3. Hög komfortfaktor Hög uttemperatur resulterar i ökad tillgänglighet på varmvatten. 4. Ingen fara föreligger för brandrisk, gasförgiftning, explosionsrisk, eller elchock som är förknippad med andra värmesystem.. 5. En digital kontrollenhet är inkluderad som bibehåller önskad vattentemperatur. 6. Korrotionsbeständigt komposithölje som står emot tufft klimat under lång tid. 7. Kompressor från amerikanska Emerson Copeland möjliggör exceptionell prestanda, högsta energieffektivitet, hållbarhet och tyst drift. 8. Självdiagnostisk kontrollpanel övervakar och felsöker värmepumpens drift för att försäkra en säker och trygg drift. 9. Intelligent digital kontrollpanel med användarvänligt gränssnitt och blå LED-skärm. 10. Separat isolerade elektriska avdelningar motverkar intern korrosion och förlänger värmepumpens livslängd. 11. Värmepumpen kan användas ner till omgivande temperatur på -25 grader Celsius. Sida 5 av 24

6 Sektion 2 Installation Följande generella information beskriver hur EVI luftvärmepumpen installeras. Notera: Före installation av denna produkt, läs och följ alla varningsföreskrifter och instruktioner. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra installationen av värmepumpen. Utrustning nödvändigt för installation Följande material och utrustning behövs för att kunna installera värmepumpen. Din installatör skall tillhandahålla denna utrustning: 1. VVS rörkopplingar. 2. Jämn yta för fungerande dränering. 3. Tillse att lämplig elförsörjning tillgodoses. Se kraven på värmepumpen för elektriska specifikationer. Ingen kopplingsbox behövs på värmepumpen. Alla kopplingar görs innuti värmepumpens elektriska utrymme. Ledare kan fästas direkt mot värmepumpens anslutningar. 4. Vi rekommenderar PVC ledare för strömförsörjningsledare. 5. Använd en vattenpump för att pumpa vattnet ifall vattentrycket är lågt. 6. Ett filter på vattenledarens ingång behövs. 7. All VVS skall vara isolerad för att minimera effektförluster. Observera: Vi rekommenderar avstängningsventiler på in- och utgången av vattenanslutningar för att underlätta servicearbeten. Sida 6 av 24

7 Lågtemperaturs EVI Luft-värmepump specifikationer Modell KF240-B/D KF400-B/D KFRS-10I/D KFRS-20II/D KFRS-35II/D KFRS-45II/D KFRS-70II/D Heating kw capacity COP Rated Heated water L/h output Rated outlet 55 water temp. Max outlet 60 water temp Rated power input kw Rated current A Power supply V/ 50Hz/1Ph V/ 50Hz/3Ph V/ 50Hz/1Ph V/50Hz/3Ph Compressor type Scroll Number of Compressors Throttling device Emerson thermal expansion valve/eev Fan type Low noise high efficiency axial type Fan Horizontal Vertical discharging Fan quantity Fan input W Fan speed RPM Ambient -25 ~ temperature Refrigerant R407C circulation m3/h flow Circulation pressure kpa drop Noise in 1 meter db(a) distance Water pipe size inch Rc1 Rc1 R1 R1 R1-1/2 R1-1/2 Rc2-1/2 Cabinet Stainless Steel/Steel with powder coated Dimension mm 800/400/ /530/ /710/ /810/ /705/ /980/2045 Package mm 850/476/ /600/ /810/ /920/ /840/ /1190/2145 dimension Net wieght kg Gross weight kg Testing condition: Ambient temp.(db/wb) = 20 / 15, Input/output water temp. = 15 / 55 Observera: Ovanstående design och specifikationer kan ändras utan förekommande notifiering för produktförbättringar. Sida 7 av 24

8 För detaljerade specifikationer, se enhetens informationsbricka. Korrekt installation krävs för att försäkra säker drift. Kraven för värmepumpen inkluderar följande: 1. Dimensioner för kritiska kopplingar. 2. Platsmontering (om det behövs). 3. Lämplig monteringsplats och yta. 4. Ordentlig elektrisk installation. 5. Tillräckligt vattenflöde. Denna instruktionsmanual tillhandahåller information som krävs för att möta dess krav. This manual provides the information needed to meet these requirements. Gå igenom alla instruktioner och anvisningar till fullo innan du fortsätter med installationen. Placering av installationen Varning! 1. INSTALLERA INTE värmepumpen nära farligt material eller farliga platser. 2. INSTALLERA INTE värmepumpen under kraftigt sluttande tak utan hängrännor som gör att regnvatten och skräp tillåts påverka enheten. 3. Placera värmepumpen på en plat fast yta, t.ex av betong eller annan hård platta. Detta tillåterer dränage av kondensvatten och regnvatten under enheten. Om möjligt, placera plattan på samma nivå eller något högre än filtersystemet. Installationsanvisningar Alla kriterium i detta avsnitt avser minimala avstånd. Dock måste varje installation övervägas beroende på lokala förutsättningar såsom närhet till väggar och allmäna ytor. Värmepumpen måste installeras så att det finns utrymme på alla sidor för service och inspektion. 1. Installationsplatsen måste ha god ventilation och luft in/utgångarna får inte blockeras. 2. Installationsplatsen måste vara väldränerad och placerad på en fast grund. 3. Installera inte enheten på en plats som utsätts för förorening så som aggressiva gaser, (t.ex Klor eller frätande), damm, sand, löv mm. 4. För enklare och bättre underhåll och felsökning ska inga hinder finnas inom 500mm från enheten, och inga hinder inom 2m vertikalt från enhetens luftventilering. (Se figur 1) Sida 8 av 24

9 >0.5m Air Inlet Air Inlet Air Outlet >0.5m >2m >2m Heat Pump >1m Air Outlet Air Inlet Heat Pump >0.5m >1m Air Inlet >0.5m Air Inlet >1m Air Inlet Air Inlet Air Inlet >0.5m >1m >1m >0.5m >1m Air Inlet Figure 1 5. Värmepumpen måste installeras på chockabsorberande bussningar som motverkar vibration och/eller obalans. 6. Även om kontrollpanelen är vattentät bör man vara försiktig med att utsätta den för direkt solljus eller hög temperatur. Dessutom bör värmepumpen placeras så att den enkelt kan övervakas. 7. VVS rör måste installeras med ordentligt stöd för att motverka skada pga vibrationer. Vattentrycken skall hållas över 0.2MPa. Iannatfall ska en extra vattenpump installeras. 8. Den acceptabla strömförsörjningens spänning ska vara inom ±10% av märkspänningen. När värmepumpenheter installeras pararellt, var noga med att spänningsskillnader mellan enheterna är inom ±2%. 9. Värmepumpen måste jordas av säkerhetsskäl. Dränering och kondensation Kondensering kommer inträffa från förångaren när värmepumpen är i drift och dräneras konstant bereonde på omgivande luft temperatur och luftfuktighet. Dessto fuktigare omgivande luft, ju mer kondensation kommer uppstå. I nederdelen av enheten fångas regnvatten och kondensation upp. Se till att dräneringshålen i botten av enheten alltid är fria från smuts. Vattenanslutningar Installationsdiagram (Se figur 2) Sida 9 av 24

10 Vattenanslutningar på värmepumpen Figure 2 Snabbkopplingar rekommenderas att installeras på vatten in- och utgången. Tappvatten leds in genom ingången som är lokaliserad på höger sida av vattenpumpen. Varmt vatten flödar ut genom utgången på höger sida, till vattentanken. Det rekommenderas att användas rostfritt stål och PPR rör för VVS anslutning av värmepumpen. Vattenpumpens in- och utgångar (40mm eller trådad honkontakt) stödjer rostfritt stål eller PPR röranslutning. VARNING Var noga så att flödeskraven och tappvattenomsättningen kan kontrolleras inom installationen vid installation av ytterligare värmepumpar och VVS restriktioner. VVS installationskrav 1. The max pressure of inlet water for the heat pumps should be no more than 0.6MPa. 2. Varje del som är ansluten till enheten måste vara ansluten med metoden för lös koppling och installeras med mellanliggande ventil 3. Säkerställ att all VVS har installerats helt innan du fortsätter med vattenläckagetest och provar trycket. 4. Alla rör och rörkopplingar måste isoleras för att förhindra värmeförlust. Sida 10 av 24

11 5. Installera ett dräneringsventil vid den lägsta delen av systemet för att systemet skall kunna dräneras vid sträng kyla (nedisning). 6. Montera en backventil på vattenutloppsanslutningen för att förhindra baksug när vattenpumpen stannar. 7. För att minska mottrycket bör rören monteras horisontellt 8. Minimera antalet vinkelrör (90 graders kopplingar). Om ett högre flöde behövs, installera en bypassventil. Elektriska anslutningar VARNING Risk för elchock. Försäkra dig om att alla högspänningsanslutningar är urkopplade innan du börjar installera värmepumpen. Kontakt med strömförande ledningar kan resultera i allvarlig skada eller död för användaren, installatören eller andra pga elektrisk chock, och kan även orsaka skada på egendom. VIDTAG FÖRSIKTIGHET Märk upp alla kablar innan du kopplar ur dessa för service av värmepumpen. Felanslutna kablar kan orsaka felaktig eller farlig funktion. Kontrollera och försäkra dig om att enheten fungerar korrekt efter service utförts. Strömförsörjning 1. Om strömförsörjningen är för hög eller för låg kan det orsaka skada på enheten och/eller resultera i dålig funktion på värmepumpen, pga stark startströmsbehov vid uppstart. 2. Minsta startspänning ska vara över 90% av märkspänningen. Den accepterade driftspänningen ska vara inom ±10% av märkspänningen. Fasskillnaden mellan faser på trefasanslutningar måste vara inom ±2%. 3. Försäkra dig om att kabelspecifikationer överrensstämmer med kraven för installationen. Avståndet mellan installationsplatsen och huvudströmkällan påverkar kabelns tjocklek. Följ gällande lokala regler för att välja rätt kablar, isolering, säkringar och jordfelsbrytare. 4. Stäng inte av strömförsörjningen till värmepumpen oftare än nödvändigt eftersom det kan resultera i en kortare än förväntad livslängd för värmepumpen. 5. När du installerar överspänningsskydd och säkringar, var noga så att korrekt säkringar används för denna installationen. Sida 11 av 24

12 Elektriskt kopplingsschema Sida 12 av 24

13 Sida 13 av 24

14 compressor 1# compressor 2# f an 1# HGQ HGQ OCP1 OCP2 KM1 KM2 Auxiliary heating KM3 FR1 KM5 power source 380V~/ 50Hz R S T N f an 2# 10V) transformer CON2 current2 Return Water Sensor suction gas sensor 2# suction gas sensor 1# Ambient Sensor Discharging Sensor 2# Discharging Sensor 1# Coil Pipe Sensor 2# panel control Coil Pipe Sensor 1# Outlet Sensor 1# Water Tank Sensor current1 TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 TEMP5 TEMP6 TEMP7 TEMP8 TEMP9 CON9 Electronic TEMP10 TEMP11 expansion valve CON10 12V ( 0 COM 15 Low water level 13 median water level 1LP29 High water level LED low pressure 2 LP1 C 4 Remarks: 1. For systems using three phase, switch 1 must be set to "number" side, in order to detect phase sequence and out-phase. For systems using single phase, to "ON". 2. For swimming pool system, switch 2 must be set to "number" side, for cycle heating mode, to "ON". 3. For direct heating + cycling mode, set switch 3 to "number" side, and for single cycling heating mode, setto "ON". 4. Switch 5 standby. 7HP25 low pressure 1 B high pressure 2 HP13 high pressure 1 P P P P A ON CON1 filling water 10 Injection Water flow compressor 1# compressor 2# 4-way valve valve Cooling Discharging Valve Crankshaft heating Solenoid Valve Water pressure auxiliary heating pump fan N FR2 FR1 EV4 EV6 KM4 KM3 KM1 KM2 HEATER1 HEATER2 EV3 EV5 KFRS-35II/D,KFRS-45II/D Low water level com median water level High water level FW KM5 EV NRST FR2 KM4 10 pump 11 Sida 14 av 24

15 compressor 1# compressor 2# f an 1# HGQ HGQ OCP1 OCP2 KM1 KM2 KA2 Auxiliary heating KM3 R S T N power source 380V~/ 50Hz f an 2# Return Water Sensor suction gas sensor 2# suction gas sensor 1# Ambient Sensor Discharging Sensor 2# Discharging Sensor 1# Coil Pipe Sensor 2# panel control Coil Pipe Sensor 1# Outlet Sensor 1# Water Tank Sensor current2 current1 TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 TEMP5 TEMP6 TEMP7 TEMP8 TEMP9 CON9 Electronic TEMP10 TEMP11 expansion valve CON10 12V 0 ( 10V) CON2 COM 15 transformer Low water level 13 median water level 1LP29 High water level LED low pressure 2 7 low pressure 1 C 4 Remarks: 1. For systems using three phase, switch 1 must be set to "number" side, in order to detect phase sequence and out-phase. For systems using single phase, to "ON". 2. For swimming pool system, switch 2 must be set to "number" side, for cycle heating mode, to "ON". 3. For direct heating + cycling mode, set switch 3 to "number" side, and for single cycling heating mode, setto "ON". 4. Switch 5 standby. HP high pressure 2 B HP13 high pressure 1 A ON filling water 10 Water flow compressor 1# compressor 2# 4-way valve valve Crankshaft heating CON1 Cooling Discharging Valve Injection Solenoid Valve Water pressure auxiliary heating pump fan N KA1 KA2 KM1 KM2 EV4 EV6 HEATER1 HEATER2 EV3 EV5 KFRS-70II/D LP1 P P P P Low water level com pump median water level High water level FW KM3 EV LN KA1 Sida 15 av 24

16 Installatör - observera: Anslut bara High, Middle, Low vattennivå med COM när den är ansluten till en vattentryckbehållare utan nivådetektor.. Sektion 3 Använda värmepumpen Generella instruktioner Kontrollpanelen används för 1 värmepump. Kontrollpanelens funktioner: 1. Touch-knappar. 2. Minimala elektromagnetisk känslighet och störningar. 3. Snygg design för enkel användning. 4. Damm och vattensäker. 5. Installeras på vägg inomhus för enkel användning. 6. Automatisk låsningsfunktion (knapplås) Kontrollpanel Använda kontrollpanelen Användningsguide När strömmen kopplas på till värmepumpen för första gången, hörs en ton från kontrollpanelen. LCD-skärmen kommer visas i en svag belysning (ej bakgrundsbelyst). Touch-knapparna är i låst läge (Se knapplås). Knapplås: Sida 16 av 24

17 Låsa upp knapplås: Tryck power knappen i 3 sekunder tills du hör en ton. Släpp sedan knappen. Bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen slås på och knapplåset låses upp. Knapplåssymbolen försvinner. Bakgrundsbelysningen kommer autmatiskt att släckas efter 60 sekunder och knapplåset aktiveras, samt knapplåssymbolen visas. power knappen: Genom att trycka på power knappen kan du stänga av eller slå på enheten. och knapparna: Tryck för att öka eller minska värden. setting knappen: Tryck för inställningar och lösenordsinställningar. timer knappen: Tryck för att ställa in tidsinställningar och klockinställningar. Ställ in kontrollpanelen 5. Temperaturinställningar: Försäkra dig om att knapplåset är upplåst. Tryck knappen, temperature setting symbolen blinkar och du kan ställa in temperaturen. Tryck knappen igen och den visade temperaturen ökar. Tryck knappen, temperature setting blinkar och den inställda temperaturen visas. Tryck knappen igen och den visade temperaturen minskas. Området vattentemperaturen kan ställas in på är från 20 C (68 F) till 60 C (140 F) (standard = 55 C (131 F). 6. Systemstatus - inställda värden: Försäkra dig om att knapplåset är upplåst. Tryck setting och därefter inquire symbolen på skärmen. Sida 17 av 24

18 För 1-pumpssystem används koderna från A1-A9 och för 2-pumpssystem används koderna A1-A9 för system A och B1-B0 för system B. Genom att trycka på setting knappen sekvensiellt kan den önskade förfrågningskoden väljas och värde visas. För att gå ut ur förfrågningsläget tryck setting efter att den sista koden (Er) har nåtts. Följande kan visas: A1 Rörslinga temp(1) B1 Rörslinga temp (2) A2 Kompressorns sugtemp(1) B2 Kompressorns sugtemp. (2) A3 Kompressorns utgångs temp(1) B3 Kompressorns utgångs temp (2) A4 Omgivningstemp. A5 Vatten Utloppstemp. B4 Omgivningstemp. B5 Vatten Utloppstemp. A6 oanvänd B6 oanvänd A7 00 B7 00 A8 Kompressor ström(1) B8 Kompressor ström (2) A9 elektriska expansionsventilen öppningsgrad (1) Er Felkod B9 elektriska expansionsventilen öppningsgrad (2) Sida 18 av 24

19 7. Parameter inställningar: MÄRK: DESSA INSTÄLLNINGAR ÄR PÅ FÖRHAND INSTÄLLDA ENLIGT TILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR SÄKERT VÄRMEPUMPSBRUK. ÄNDRA INTE PÅ DESSA INSTÄLLNINGAR DÅ DET PÅVERKAR VÄRMEPUMPENS SÄKERHET. Tryck på setting -tangenten i mer än 3 sekunder tills signalljudet hörs och fortsätt till inställningspanelen genom att trycka på setting -symbolen på skärmen. Genom att trycka på setting -tangenten flera gånger kan du välja den önskade inställningen. Värdet för varje inställning kan justeras genom att trycka på och -tangenterna (Se nedan för Inställningsvärden). För att stänga inställningspanelen, tryck på setting -tangenten en gång efter att du nått den sista koden (P6). Detaljerade inställningar visas: L1- Inställningen används för att kompensera/kalibrera skillnaden mellan visad vattentemperatur och den faktiska uppmätta vattentankstemperaturen (använd en termometer av hög kvatlitet). (0~15 C, standardvärde: 2 C. L2- Minsta avvikelse i utloppssvattentemperatur. Denna inställning används för att indikera när kompressorn ska starta om tills önskad temperatur uppnås. (3~18 C standardvärde: 5 C. T.ex, sätt vattentankstemperatur = 25 C, L2 = 5 C. Kompressorn stannar vid 25 C och startar om vid 20 C. L3- Utloppsvattentemperatur-inställning 35~99 C standardvärde: 45 C. L4- Önskad vattentanktemperaturgräns 30~60 C standardvärde: 60 C. L5- Tillåten omkringliggande temperatur för elektrisk uppvärmning 0~35 C, standardvärde: 7 C, där 0 C betyder ingen elektrisk uppvärmning. L6- Returvärdetemperatur 30~65 C standardvärde: 45 C. L7- Tillåten kompletterande vattentemperatur 20~60 C standardvärde: 20 C. Sida 19 av 24

20 L8- Kompressorström (0~33A standardvärde: 0, där 0 betyder ingen ströminspektion). L9- Förångarspoltemperatur för att fläktmotorn ska stanna. 10~45 C, standardvärde: 45. H1- Avfrostningsperiod (20~99 minuter. Standardvärde: 45 minuter) H2- Avfrostning starttemperatur (0~-15 C. Standardvärde: -1 C H3- Avfrostningstid (5~20 minuter. Standardvärde: 8 minuter) H4- Avfrostning stoptemperatur 1~40 C. Standardvärde: 15 C. P1- Elektronisk ventilreguleringscykel för expansionskärl 20~180 sekunder. Standardvärde: 60 sekunder. P2- Grad av supervärme -8~15 C. Standardvärde 0 C P3- Tillåten urladdningstemperatur 70~135 C, standardvärde: 92 C. P4- Expansionskärlsventilöppning medan fyrvägsventil avfrostar ( 6~55 standardvärde: 32 ) P5- Expansionskärlventil minsta öppning (6~30, standardvärde: 15 ) P6- Supervärmekompensation (0~12 standardvärde: 4) Sida 20 av 24

21 8. Klockinställning Tryck på timer -tangenten i mer än 8 sekunder tills du hör signalljudet och timer -symbolen försvinner. Timvärdet blinkar och kan justeras genom att trycka på och -tangenterna. Tryck på timer -tangenten för att ändra på minuterna och följ samma anvisning som tidigare. Tryck på timer -tangenten för att stänga funktionen. 9. Timer setting Värmepumpen består av två skilda funktioner för tidsprogramering. Timer 01 och 02 används för att programmera ON/OFF-tiderna på värmepumpen inom en 24 timmars period. Timer 03 och 04 används för att programmera ON/OFF-tiderna på en extern vattenpump inom en 24 timmars-period. Värmepumpens ON/OFF timers: 01 ON/OFF timing 02-- ON/OFF timing Extern vattenpumps ON/OFF timers: 03-ON/OFF timing 04-ON/OFF timing Tryck på timer -tangenten och tiden i timer 01 ON. Programmera ON-tiden som anvisats i avsnittet för Klockinställning. Tryck på timer -tangenten igen för att programmer 01 OFF-tiden. Programmera OFF-tiden som anvisats i avsnittet för Klockinställning. Gör om proceduren tills alla timers är inställda. Om du inte använder timern, programmera ON- och OFF-tiderna till 00:00. Timerinställningen kan väljas slumpmässigt, t.ex. Timer 01 ON, Timer 02 OFF, Timer 03 OFF och Timer 04 OFF. Sida 21 av 24

22 Efter slutföring av timerinställningarna kommer bildskärmen att visa följande: För att annullera timer-funktionen, tryck på timer -tangenten i mer än 3 sekunder tills du hör signalljudet, släpp sedan tangenten och timern är annullerad. 10. Manuell/tvingad avfrostning: Trots att denna värmepump har en automatisk avfrostningsfunktion tillåter den manuella avfrostningsfunktionen användaren att manuellt avfrosta värmepumpen när ovanlig frost uppstår. Lås upp tangentbordet. Se till att värmepumpen är påkopplad, värmesymbolen avbildad på bildskärmen. Sida 22 av 24

23 Tryck på -tangenten i mer än 8 sekunder tills du hör signalljudet och släpp tangenten. Värmepumpen går i avfrostningsläge och defrost-symbolen syns på skärmen --. Allmän driftinformation Initiala försiktighetsåtgärder vid uppstart Första start- och funktionskontroller 1. Kontrollera att strömstyrkan är samma som den angiven på produktens namnplatta. 2. Enhetens elanslutningar: Kontrollera att kablarna och anslutningarna för strömtillförseln är OK och att jordledningen är korrekt ansluten. 3. Vattenrör och rör: Vattenrör och rör bör tvättas två-tre gånger, se till att de är rena. 4. Kontrollera vattensystemet: Se till att det finns tillräckligt med vatten, att det inte kommer luft i vattnet, och att inga läckage förekommer. 5. Vid första uppstart efter att värmepumpen varit avstängd under lång tid: Vattenpumpen startar först, sedan efter en stund fläkten och därefter kompressorn. 6. Funktionskontroller. När enheten är i normal användning, kontrollera följande funktioner: a. Temperaturen på intags- och uttagsvattnet b. vattenflödet c. Strömförbrukning på kompressor och fläkt d. Hög och lågtrycksventil när värmefunktionen är påslagen. VARNING Undvik att använda värmepumpen om elektriska komponenter kommit i kontakt med vatten. Kontakta genast en auktoriserad tekniker för att inspektera värmepumpen. VARNING Lämna inga föremål på värmepumpen. Blockering av luftflödet kan leda till skador på enheten som inte täcks av produktgarantin. Användarens skyldigheter 1. Rättigheter och ansvar 1.1 För att försäkra dig om garantin gäller måste endast professionella tekniker installera och reparera värmepumpen. Om du inte följer denna regel gäller inte garantin och tillverkaren kan inte ställas till ansvar för skada. 1.2 När du tagit emot enheten, kontrollera eventuella skador eller om några delar saknas. Kontakta återförsäljaren om delar saknas. Sida 23 av 24

24 2. Användarguide 2.1 Alla säkerhetsinställningar är inställda från fabrik. Ändra inte dessa själv. 2.2 Enheten har tillräkligt köldmedel och smörjmedel. Fyll eller ersätt dom inte. Om du behöver fylla på kylmedel pga läckage, vänligen använd mängd som framgår av namnskylten på enheten. Om du fyller på kylmedel behöver du även vaccumsuga systemet. 2.3 Extern vattenpump måste anslutas och anges i systemet. Annars kan slumpmässiga felmeddelanden uppstå. 2.4 Rengör vattensystemet enligt underhållsschemat. 2.5 Var uppmärksam för frysning när omgivande temperatur är under 0 grader vintertid. 2.6 Säkerhetsåtgärder a Användaren kan inte installera enheten själv. Var noga att använda ett installationsföretag för att installera enheten, annars kan olycka ske eller maskinen fungera felaktigkt. b När du installerar eller använder enheten, vänligen kontrollera att strömmen är korrekt. c Huvudströmbrytaren till enheten ska ha jordfelsbrytare. Strömkabeln måste landets uppfylla säkerhetsregler. d Enheten måste vara jordad. Använd inte enheten om den inte är jordad. e Huvudströmbrytaren måste placeras mer än 1.4meter högt (så att inte barn når den). f Mer än 52 vatten kan orsaka skada. varmt vatten måste blandas innan det används. g Tillåt inga vertyg eller föremål i fläkten. Fläkten är farlig. Håll barn borta. i Använd inte enheten utan skyddsgallret på. j För att undvika elchock eller orsaka brand, förvara inte brännbara föremål, olja, bensin eller liknande i närheten av enheten. Kasta inte vatten eller annan vätska på enheten och ta inte i den med blöta händer. k Ändra inga kopplingar, ventiler eller kontroller utan att anlita en specialist. L Om säkerhetsskyddet ofta går igång, tillkalla servicetekniker. Sida 24 av 24

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER i Läs bruksanvisningen Innehåll I. Prestanda och egenskaper... 3 II. Systemschema... 3 III. Effektparametrar...

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer