Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER

2 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Introduktion... 5 Produktöversikt... 5 Generella egenskaper... 5 Sektion Installation... 6 Utrustning nödvändigt för installation... 6 Placering av installationen... 8 Installationsanvisningar... 8 Dränering och kondensation... 9 Vattenanslutningar... 9 VVS installationskrav Elektriska anslutningar Strömförsörjning Elektriskt kopplingsschema Sektion Använda värmepumpen Generella instruktioner Kontrollpanel Ställ in kontrollpanelen Allmän driftinformation Användarens skyldigheter Sida 2 av 24

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter Viktigt: Denna instruktionsmanual innehåller instruktioner för att installera och använda EVI värmepumpar. Kontakta säljaren om du har frågor om produkten. Uppmärksamma - installatören: Denna manual innehåller viktig information om installation, användning och säkerhetsföreskrifter för att använda produkten. Denna information ska ges till ägaren och/eller operatören av utrustningen efter att installtionen är klar, eller lämnas i närheten av värmepumpen. Uppmärksamma - användare: Denna manual innehåller viktig information som kan hjälpa dig i att använda och underhålla denna värmepump. Vänligen spara den för framtida bruk. VARNING - Innan installation av denna produkt, läs och följ alla varningstexter och instruktioner som är inkluderade. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna kan allvarliga personskador, död eller egendomsskada uppstå. Standarder EVI Luftvärmepumpen måste installeras enligt lokala byggnormer enligt landets gällande regler. Fara Risk för elektrisk chock. Elanslutningen av denna produkt måste installeras av behörig elektriker. Felaktig installation kan ugöra en fara för strömförande föremål som kan orsaka död eller allvarlig skada för pool eller spa användare, installatörer eller andra pga elektrisk chock, och kan även orsaka skador på egendom. Läs och följ specifika instruktioner i denna manual. VARNING - För att redusera risken för skada, tillåt inte barn att använda denna produkt om dom inte är noga övervakade under hela tiden.. Konsumentinformation och säkerhet Denna EVI Air Source Heat Pump är designad och tillverkad för att hålla i åratal av säker och tillförlitlig drift när den installeras och används enligt instruktionerna i denna manual och underhålls enligt koderna i slutet av detta dokument. Genom denna manual identifieras säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder med symbolen och försiktighetsåtgärder.. Var noga med att läsa och följa alla sådana varningar Engergispartips för värmepumpen Om du nte planerar att använda varmvatten för en lång period så kan du välja att stänga av värmepumpen eller sänka temperaturen flera grader för att minimera energiåtgången.. Sida 3 av 24

4 Vi erbjuder följande rekommendationer för att bistå med att spara på energi och minimera kostnaden för att använda din värmepump utan att påverka komforten. 1. En maximal temperatur på 60 C rekommenderas. 2. Det är rekommenderat att stänga av värmepumpen när den omgivande temperaturen understiger -25 C eller om du är bortrest mer än 1 vecka. 3. För att spara energi är det rekommenderat att värmepumpen används under dagen då temperaturen är högre. 4. Försök att installera värmepumpen på en ventilerad plats utomhus. Om möjligt skydda värmepumpen från kraftig vind, regn och snö. Använd alltid ett skydd om det är möjligt vilket reducerar risken för nedisning. Generell installationsinformation 1. Installation och service måste utföras av en kvalificerad installatör eller serviceagent och måste uppfylla alla gällande säkerhetsföreskrifter. 2. Denna EVI Air Source Heat Pump är speciellt utvecklad för varmvattenförsörjning och uppvärmning av hushåll och komersiella fastigheter samt fabriker som har behov av medelhög värme på varmvatten. 3. Använd inte pumpen för andra ändamål. Sida 4 av 24

5 Sektion 1 Introduktion Produktöversikt EVI luftvärmepumpen omvandlar värme från kringliggande luft till vatten, och tillhandahåller hett vatten upp till 60 C. Den unika lågtempererade värmepumpen är vanligen använd för uppvärmning av bostadshus. Genom innovativ och avancerad teknik kan värmepumpen fungera bra ner till -25 omgivande temperatur. Den låga omliggande temperaturen, samt den höga uttemperaturen på upp till 60, möjliggör kompatibilitet med elementsystem utan andra tilllägg. Jämfört med traditionella olje/lpg system producerar värmepumpen upp till 50% mindre CO 2 utsläpp samt minskar uppvärmningskostnaden med upp till 80%. Våra värmepumpar är inte bara effektiva, utan även säkra att använda. Generella egenskaper 1. Låga kostnader och hög effektivitet En hög coefficient of performance (COP) på upp till 5 resulterar i lägre kostnader vid drift än traditionell ASHP teknik. Ingen extra elpatron krävs. 2. Minskad kapitalkostnad Enkel installation Kompatibel med traditionella radiatorsystem, eliminerar behovet av dyr installation av golvvärme eller byte till större radiatorer. 3. Hög komfortfaktor Hög uttemperatur resulterar i ökad tillgänglighet på varmvatten. 4. Ingen fara föreligger för brandrisk, gasförgiftning, explosionsrisk, eller elchock som är förknippad med andra värmesystem.. 5. En digital kontrollenhet är inkluderad som bibehåller önskad vattentemperatur. 6. Korrotionsbeständigt komposithölje som står emot tufft klimat under lång tid. 7. Kompressor från amerikanska Emerson Copeland möjliggör exceptionell prestanda, högsta energieffektivitet, hållbarhet och tyst drift. 8. Självdiagnostisk kontrollpanel övervakar och felsöker värmepumpens drift för att försäkra en säker och trygg drift. 9. Intelligent digital kontrollpanel med användarvänligt gränssnitt och blå LED-skärm. 10. Separat isolerade elektriska avdelningar motverkar intern korrosion och förlänger värmepumpens livslängd. 11. Värmepumpen kan användas ner till omgivande temperatur på -25 grader Celsius. Sida 5 av 24

6 Sektion 2 Installation Följande generella information beskriver hur EVI luftvärmepumpen installeras. Notera: Före installation av denna produkt, läs och följ alla varningsföreskrifter och instruktioner. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra installationen av värmepumpen. Utrustning nödvändigt för installation Följande material och utrustning behövs för att kunna installera värmepumpen. Din installatör skall tillhandahålla denna utrustning: 1. VVS rörkopplingar. 2. Jämn yta för fungerande dränering. 3. Tillse att lämplig elförsörjning tillgodoses. Se kraven på värmepumpen för elektriska specifikationer. Ingen kopplingsbox behövs på värmepumpen. Alla kopplingar görs innuti värmepumpens elektriska utrymme. Ledare kan fästas direkt mot värmepumpens anslutningar. 4. Vi rekommenderar PVC ledare för strömförsörjningsledare. 5. Använd en vattenpump för att pumpa vattnet ifall vattentrycket är lågt. 6. Ett filter på vattenledarens ingång behövs. 7. All VVS skall vara isolerad för att minimera effektförluster. Observera: Vi rekommenderar avstängningsventiler på in- och utgången av vattenanslutningar för att underlätta servicearbeten. Sida 6 av 24

7 Lågtemperaturs EVI Luft-värmepump specifikationer Modell KF240-B/D KF400-B/D KFRS-10I/D KFRS-20II/D KFRS-35II/D KFRS-45II/D KFRS-70II/D Heating kw capacity COP Rated Heated water L/h output Rated outlet 55 water temp. Max outlet 60 water temp Rated power input kw Rated current A Power supply V/ 50Hz/1Ph V/ 50Hz/3Ph V/ 50Hz/1Ph V/50Hz/3Ph Compressor type Scroll Number of Compressors Throttling device Emerson thermal expansion valve/eev Fan type Low noise high efficiency axial type Fan Horizontal Vertical discharging Fan quantity Fan input W Fan speed RPM Ambient -25 ~ temperature Refrigerant R407C circulation m3/h flow Circulation pressure kpa drop Noise in 1 meter db(a) distance Water pipe size inch Rc1 Rc1 R1 R1 R1-1/2 R1-1/2 Rc2-1/2 Cabinet Stainless Steel/Steel with powder coated Dimension mm 800/400/ /530/ /710/ /810/ /705/ /980/2045 Package mm 850/476/ /600/ /810/ /920/ /840/ /1190/2145 dimension Net wieght kg Gross weight kg Testing condition: Ambient temp.(db/wb) = 20 / 15, Input/output water temp. = 15 / 55 Observera: Ovanstående design och specifikationer kan ändras utan förekommande notifiering för produktförbättringar. Sida 7 av 24

8 För detaljerade specifikationer, se enhetens informationsbricka. Korrekt installation krävs för att försäkra säker drift. Kraven för värmepumpen inkluderar följande: 1. Dimensioner för kritiska kopplingar. 2. Platsmontering (om det behövs). 3. Lämplig monteringsplats och yta. 4. Ordentlig elektrisk installation. 5. Tillräckligt vattenflöde. Denna instruktionsmanual tillhandahåller information som krävs för att möta dess krav. This manual provides the information needed to meet these requirements. Gå igenom alla instruktioner och anvisningar till fullo innan du fortsätter med installationen. Placering av installationen Varning! 1. INSTALLERA INTE värmepumpen nära farligt material eller farliga platser. 2. INSTALLERA INTE värmepumpen under kraftigt sluttande tak utan hängrännor som gör att regnvatten och skräp tillåts påverka enheten. 3. Placera värmepumpen på en plat fast yta, t.ex av betong eller annan hård platta. Detta tillåterer dränage av kondensvatten och regnvatten under enheten. Om möjligt, placera plattan på samma nivå eller något högre än filtersystemet. Installationsanvisningar Alla kriterium i detta avsnitt avser minimala avstånd. Dock måste varje installation övervägas beroende på lokala förutsättningar såsom närhet till väggar och allmäna ytor. Värmepumpen måste installeras så att det finns utrymme på alla sidor för service och inspektion. 1. Installationsplatsen måste ha god ventilation och luft in/utgångarna får inte blockeras. 2. Installationsplatsen måste vara väldränerad och placerad på en fast grund. 3. Installera inte enheten på en plats som utsätts för förorening så som aggressiva gaser, (t.ex Klor eller frätande), damm, sand, löv mm. 4. För enklare och bättre underhåll och felsökning ska inga hinder finnas inom 500mm från enheten, och inga hinder inom 2m vertikalt från enhetens luftventilering. (Se figur 1) Sida 8 av 24

9 >0.5m Air Inlet Air Inlet Air Outlet >0.5m >2m >2m Heat Pump >1m Air Outlet Air Inlet Heat Pump >0.5m >1m Air Inlet >0.5m Air Inlet >1m Air Inlet Air Inlet Air Inlet >0.5m >1m >1m >0.5m >1m Air Inlet Figure 1 5. Värmepumpen måste installeras på chockabsorberande bussningar som motverkar vibration och/eller obalans. 6. Även om kontrollpanelen är vattentät bör man vara försiktig med att utsätta den för direkt solljus eller hög temperatur. Dessutom bör värmepumpen placeras så att den enkelt kan övervakas. 7. VVS rör måste installeras med ordentligt stöd för att motverka skada pga vibrationer. Vattentrycken skall hållas över 0.2MPa. Iannatfall ska en extra vattenpump installeras. 8. Den acceptabla strömförsörjningens spänning ska vara inom ±10% av märkspänningen. När värmepumpenheter installeras pararellt, var noga med att spänningsskillnader mellan enheterna är inom ±2%. 9. Värmepumpen måste jordas av säkerhetsskäl. Dränering och kondensation Kondensering kommer inträffa från förångaren när värmepumpen är i drift och dräneras konstant bereonde på omgivande luft temperatur och luftfuktighet. Dessto fuktigare omgivande luft, ju mer kondensation kommer uppstå. I nederdelen av enheten fångas regnvatten och kondensation upp. Se till att dräneringshålen i botten av enheten alltid är fria från smuts. Vattenanslutningar Installationsdiagram (Se figur 2) Sida 9 av 24

10 Vattenanslutningar på värmepumpen Figure 2 Snabbkopplingar rekommenderas att installeras på vatten in- och utgången. Tappvatten leds in genom ingången som är lokaliserad på höger sida av vattenpumpen. Varmt vatten flödar ut genom utgången på höger sida, till vattentanken. Det rekommenderas att användas rostfritt stål och PPR rör för VVS anslutning av värmepumpen. Vattenpumpens in- och utgångar (40mm eller trådad honkontakt) stödjer rostfritt stål eller PPR röranslutning. VARNING Var noga så att flödeskraven och tappvattenomsättningen kan kontrolleras inom installationen vid installation av ytterligare värmepumpar och VVS restriktioner. VVS installationskrav 1. The max pressure of inlet water for the heat pumps should be no more than 0.6MPa. 2. Varje del som är ansluten till enheten måste vara ansluten med metoden för lös koppling och installeras med mellanliggande ventil 3. Säkerställ att all VVS har installerats helt innan du fortsätter med vattenläckagetest och provar trycket. 4. Alla rör och rörkopplingar måste isoleras för att förhindra värmeförlust. Sida 10 av 24

11 5. Installera ett dräneringsventil vid den lägsta delen av systemet för att systemet skall kunna dräneras vid sträng kyla (nedisning). 6. Montera en backventil på vattenutloppsanslutningen för att förhindra baksug när vattenpumpen stannar. 7. För att minska mottrycket bör rören monteras horisontellt 8. Minimera antalet vinkelrör (90 graders kopplingar). Om ett högre flöde behövs, installera en bypassventil. Elektriska anslutningar VARNING Risk för elchock. Försäkra dig om att alla högspänningsanslutningar är urkopplade innan du börjar installera värmepumpen. Kontakt med strömförande ledningar kan resultera i allvarlig skada eller död för användaren, installatören eller andra pga elektrisk chock, och kan även orsaka skada på egendom. VIDTAG FÖRSIKTIGHET Märk upp alla kablar innan du kopplar ur dessa för service av värmepumpen. Felanslutna kablar kan orsaka felaktig eller farlig funktion. Kontrollera och försäkra dig om att enheten fungerar korrekt efter service utförts. Strömförsörjning 1. Om strömförsörjningen är för hög eller för låg kan det orsaka skada på enheten och/eller resultera i dålig funktion på värmepumpen, pga stark startströmsbehov vid uppstart. 2. Minsta startspänning ska vara över 90% av märkspänningen. Den accepterade driftspänningen ska vara inom ±10% av märkspänningen. Fasskillnaden mellan faser på trefasanslutningar måste vara inom ±2%. 3. Försäkra dig om att kabelspecifikationer överrensstämmer med kraven för installationen. Avståndet mellan installationsplatsen och huvudströmkällan påverkar kabelns tjocklek. Följ gällande lokala regler för att välja rätt kablar, isolering, säkringar och jordfelsbrytare. 4. Stäng inte av strömförsörjningen till värmepumpen oftare än nödvändigt eftersom det kan resultera i en kortare än förväntad livslängd för värmepumpen. 5. När du installerar överspänningsskydd och säkringar, var noga så att korrekt säkringar används för denna installationen. Sida 11 av 24

12 Elektriskt kopplingsschema Sida 12 av 24

13 Sida 13 av 24

14 compressor 1# compressor 2# f an 1# HGQ HGQ OCP1 OCP2 KM1 KM2 Auxiliary heating KM3 FR1 KM5 power source 380V~/ 50Hz R S T N f an 2# 10V) transformer CON2 current2 Return Water Sensor suction gas sensor 2# suction gas sensor 1# Ambient Sensor Discharging Sensor 2# Discharging Sensor 1# Coil Pipe Sensor 2# panel control Coil Pipe Sensor 1# Outlet Sensor 1# Water Tank Sensor current1 TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 TEMP5 TEMP6 TEMP7 TEMP8 TEMP9 CON9 Electronic TEMP10 TEMP11 expansion valve CON10 12V ( 0 COM 15 Low water level 13 median water level 1LP29 High water level LED low pressure 2 LP1 C 4 Remarks: 1. For systems using three phase, switch 1 must be set to "number" side, in order to detect phase sequence and out-phase. For systems using single phase, to "ON". 2. For swimming pool system, switch 2 must be set to "number" side, for cycle heating mode, to "ON". 3. For direct heating + cycling mode, set switch 3 to "number" side, and for single cycling heating mode, setto "ON". 4. Switch 5 standby. 7HP25 low pressure 1 B high pressure 2 HP13 high pressure 1 P P P P A ON CON1 filling water 10 Injection Water flow compressor 1# compressor 2# 4-way valve valve Cooling Discharging Valve Crankshaft heating Solenoid Valve Water pressure auxiliary heating pump fan N FR2 FR1 EV4 EV6 KM4 KM3 KM1 KM2 HEATER1 HEATER2 EV3 EV5 KFRS-35II/D,KFRS-45II/D Low water level com median water level High water level FW KM5 EV NRST FR2 KM4 10 pump 11 Sida 14 av 24

15 compressor 1# compressor 2# f an 1# HGQ HGQ OCP1 OCP2 KM1 KM2 KA2 Auxiliary heating KM3 R S T N power source 380V~/ 50Hz f an 2# Return Water Sensor suction gas sensor 2# suction gas sensor 1# Ambient Sensor Discharging Sensor 2# Discharging Sensor 1# Coil Pipe Sensor 2# panel control Coil Pipe Sensor 1# Outlet Sensor 1# Water Tank Sensor current2 current1 TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 TEMP5 TEMP6 TEMP7 TEMP8 TEMP9 CON9 Electronic TEMP10 TEMP11 expansion valve CON10 12V 0 ( 10V) CON2 COM 15 transformer Low water level 13 median water level 1LP29 High water level LED low pressure 2 7 low pressure 1 C 4 Remarks: 1. For systems using three phase, switch 1 must be set to "number" side, in order to detect phase sequence and out-phase. For systems using single phase, to "ON". 2. For swimming pool system, switch 2 must be set to "number" side, for cycle heating mode, to "ON". 3. For direct heating + cycling mode, set switch 3 to "number" side, and for single cycling heating mode, setto "ON". 4. Switch 5 standby. HP high pressure 2 B HP13 high pressure 1 A ON filling water 10 Water flow compressor 1# compressor 2# 4-way valve valve Crankshaft heating CON1 Cooling Discharging Valve Injection Solenoid Valve Water pressure auxiliary heating pump fan N KA1 KA2 KM1 KM2 EV4 EV6 HEATER1 HEATER2 EV3 EV5 KFRS-70II/D LP1 P P P P Low water level com pump median water level High water level FW KM3 EV LN KA1 Sida 15 av 24

16 Installatör - observera: Anslut bara High, Middle, Low vattennivå med COM när den är ansluten till en vattentryckbehållare utan nivådetektor.. Sektion 3 Använda värmepumpen Generella instruktioner Kontrollpanelen används för 1 värmepump. Kontrollpanelens funktioner: 1. Touch-knappar. 2. Minimala elektromagnetisk känslighet och störningar. 3. Snygg design för enkel användning. 4. Damm och vattensäker. 5. Installeras på vägg inomhus för enkel användning. 6. Automatisk låsningsfunktion (knapplås) Kontrollpanel Använda kontrollpanelen Användningsguide När strömmen kopplas på till värmepumpen för första gången, hörs en ton från kontrollpanelen. LCD-skärmen kommer visas i en svag belysning (ej bakgrundsbelyst). Touch-knapparna är i låst läge (Se knapplås). Knapplås: Sida 16 av 24

17 Låsa upp knapplås: Tryck power knappen i 3 sekunder tills du hör en ton. Släpp sedan knappen. Bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen slås på och knapplåset låses upp. Knapplåssymbolen försvinner. Bakgrundsbelysningen kommer autmatiskt att släckas efter 60 sekunder och knapplåset aktiveras, samt knapplåssymbolen visas. power knappen: Genom att trycka på power knappen kan du stänga av eller slå på enheten. och knapparna: Tryck för att öka eller minska värden. setting knappen: Tryck för inställningar och lösenordsinställningar. timer knappen: Tryck för att ställa in tidsinställningar och klockinställningar. Ställ in kontrollpanelen 5. Temperaturinställningar: Försäkra dig om att knapplåset är upplåst. Tryck knappen, temperature setting symbolen blinkar och du kan ställa in temperaturen. Tryck knappen igen och den visade temperaturen ökar. Tryck knappen, temperature setting blinkar och den inställda temperaturen visas. Tryck knappen igen och den visade temperaturen minskas. Området vattentemperaturen kan ställas in på är från 20 C (68 F) till 60 C (140 F) (standard = 55 C (131 F). 6. Systemstatus - inställda värden: Försäkra dig om att knapplåset är upplåst. Tryck setting och därefter inquire symbolen på skärmen. Sida 17 av 24

18 För 1-pumpssystem används koderna från A1-A9 och för 2-pumpssystem används koderna A1-A9 för system A och B1-B0 för system B. Genom att trycka på setting knappen sekvensiellt kan den önskade förfrågningskoden väljas och värde visas. För att gå ut ur förfrågningsläget tryck setting efter att den sista koden (Er) har nåtts. Följande kan visas: A1 Rörslinga temp(1) B1 Rörslinga temp (2) A2 Kompressorns sugtemp(1) B2 Kompressorns sugtemp. (2) A3 Kompressorns utgångs temp(1) B3 Kompressorns utgångs temp (2) A4 Omgivningstemp. A5 Vatten Utloppstemp. B4 Omgivningstemp. B5 Vatten Utloppstemp. A6 oanvänd B6 oanvänd A7 00 B7 00 A8 Kompressor ström(1) B8 Kompressor ström (2) A9 elektriska expansionsventilen öppningsgrad (1) Er Felkod B9 elektriska expansionsventilen öppningsgrad (2) Sida 18 av 24

19 7. Parameter inställningar: MÄRK: DESSA INSTÄLLNINGAR ÄR PÅ FÖRHAND INSTÄLLDA ENLIGT TILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR SÄKERT VÄRMEPUMPSBRUK. ÄNDRA INTE PÅ DESSA INSTÄLLNINGAR DÅ DET PÅVERKAR VÄRMEPUMPENS SÄKERHET. Tryck på setting -tangenten i mer än 3 sekunder tills signalljudet hörs och fortsätt till inställningspanelen genom att trycka på setting -symbolen på skärmen. Genom att trycka på setting -tangenten flera gånger kan du välja den önskade inställningen. Värdet för varje inställning kan justeras genom att trycka på och -tangenterna (Se nedan för Inställningsvärden). För att stänga inställningspanelen, tryck på setting -tangenten en gång efter att du nått den sista koden (P6). Detaljerade inställningar visas: L1- Inställningen används för att kompensera/kalibrera skillnaden mellan visad vattentemperatur och den faktiska uppmätta vattentankstemperaturen (använd en termometer av hög kvatlitet). (0~15 C, standardvärde: 2 C. L2- Minsta avvikelse i utloppssvattentemperatur. Denna inställning används för att indikera när kompressorn ska starta om tills önskad temperatur uppnås. (3~18 C standardvärde: 5 C. T.ex, sätt vattentankstemperatur = 25 C, L2 = 5 C. Kompressorn stannar vid 25 C och startar om vid 20 C. L3- Utloppsvattentemperatur-inställning 35~99 C standardvärde: 45 C. L4- Önskad vattentanktemperaturgräns 30~60 C standardvärde: 60 C. L5- Tillåten omkringliggande temperatur för elektrisk uppvärmning 0~35 C, standardvärde: 7 C, där 0 C betyder ingen elektrisk uppvärmning. L6- Returvärdetemperatur 30~65 C standardvärde: 45 C. L7- Tillåten kompletterande vattentemperatur 20~60 C standardvärde: 20 C. Sida 19 av 24

20 L8- Kompressorström (0~33A standardvärde: 0, där 0 betyder ingen ströminspektion). L9- Förångarspoltemperatur för att fläktmotorn ska stanna. 10~45 C, standardvärde: 45. H1- Avfrostningsperiod (20~99 minuter. Standardvärde: 45 minuter) H2- Avfrostning starttemperatur (0~-15 C. Standardvärde: -1 C H3- Avfrostningstid (5~20 minuter. Standardvärde: 8 minuter) H4- Avfrostning stoptemperatur 1~40 C. Standardvärde: 15 C. P1- Elektronisk ventilreguleringscykel för expansionskärl 20~180 sekunder. Standardvärde: 60 sekunder. P2- Grad av supervärme -8~15 C. Standardvärde 0 C P3- Tillåten urladdningstemperatur 70~135 C, standardvärde: 92 C. P4- Expansionskärlsventilöppning medan fyrvägsventil avfrostar ( 6~55 standardvärde: 32 ) P5- Expansionskärlventil minsta öppning (6~30, standardvärde: 15 ) P6- Supervärmekompensation (0~12 standardvärde: 4) Sida 20 av 24

21 8. Klockinställning Tryck på timer -tangenten i mer än 8 sekunder tills du hör signalljudet och timer -symbolen försvinner. Timvärdet blinkar och kan justeras genom att trycka på och -tangenterna. Tryck på timer -tangenten för att ändra på minuterna och följ samma anvisning som tidigare. Tryck på timer -tangenten för att stänga funktionen. 9. Timer setting Värmepumpen består av två skilda funktioner för tidsprogramering. Timer 01 och 02 används för att programmera ON/OFF-tiderna på värmepumpen inom en 24 timmars period. Timer 03 och 04 används för att programmera ON/OFF-tiderna på en extern vattenpump inom en 24 timmars-period. Värmepumpens ON/OFF timers: 01 ON/OFF timing 02-- ON/OFF timing Extern vattenpumps ON/OFF timers: 03-ON/OFF timing 04-ON/OFF timing Tryck på timer -tangenten och tiden i timer 01 ON. Programmera ON-tiden som anvisats i avsnittet för Klockinställning. Tryck på timer -tangenten igen för att programmer 01 OFF-tiden. Programmera OFF-tiden som anvisats i avsnittet för Klockinställning. Gör om proceduren tills alla timers är inställda. Om du inte använder timern, programmera ON- och OFF-tiderna till 00:00. Timerinställningen kan väljas slumpmässigt, t.ex. Timer 01 ON, Timer 02 OFF, Timer 03 OFF och Timer 04 OFF. Sida 21 av 24

22 Efter slutföring av timerinställningarna kommer bildskärmen att visa följande: För att annullera timer-funktionen, tryck på timer -tangenten i mer än 3 sekunder tills du hör signalljudet, släpp sedan tangenten och timern är annullerad. 10. Manuell/tvingad avfrostning: Trots att denna värmepump har en automatisk avfrostningsfunktion tillåter den manuella avfrostningsfunktionen användaren att manuellt avfrosta värmepumpen när ovanlig frost uppstår. Lås upp tangentbordet. Se till att värmepumpen är påkopplad, värmesymbolen avbildad på bildskärmen. Sida 22 av 24

23 Tryck på -tangenten i mer än 8 sekunder tills du hör signalljudet och släpp tangenten. Värmepumpen går i avfrostningsläge och defrost-symbolen syns på skärmen --. Allmän driftinformation Initiala försiktighetsåtgärder vid uppstart Första start- och funktionskontroller 1. Kontrollera att strömstyrkan är samma som den angiven på produktens namnplatta. 2. Enhetens elanslutningar: Kontrollera att kablarna och anslutningarna för strömtillförseln är OK och att jordledningen är korrekt ansluten. 3. Vattenrör och rör: Vattenrör och rör bör tvättas två-tre gånger, se till att de är rena. 4. Kontrollera vattensystemet: Se till att det finns tillräckligt med vatten, att det inte kommer luft i vattnet, och att inga läckage förekommer. 5. Vid första uppstart efter att värmepumpen varit avstängd under lång tid: Vattenpumpen startar först, sedan efter en stund fläkten och därefter kompressorn. 6. Funktionskontroller. När enheten är i normal användning, kontrollera följande funktioner: a. Temperaturen på intags- och uttagsvattnet b. vattenflödet c. Strömförbrukning på kompressor och fläkt d. Hög och lågtrycksventil när värmefunktionen är påslagen. VARNING Undvik att använda värmepumpen om elektriska komponenter kommit i kontakt med vatten. Kontakta genast en auktoriserad tekniker för att inspektera värmepumpen. VARNING Lämna inga föremål på värmepumpen. Blockering av luftflödet kan leda till skador på enheten som inte täcks av produktgarantin. Användarens skyldigheter 1. Rättigheter och ansvar 1.1 För att försäkra dig om garantin gäller måste endast professionella tekniker installera och reparera värmepumpen. Om du inte följer denna regel gäller inte garantin och tillverkaren kan inte ställas till ansvar för skada. 1.2 När du tagit emot enheten, kontrollera eventuella skador eller om några delar saknas. Kontakta återförsäljaren om delar saknas. Sida 23 av 24

24 2. Användarguide 2.1 Alla säkerhetsinställningar är inställda från fabrik. Ändra inte dessa själv. 2.2 Enheten har tillräkligt köldmedel och smörjmedel. Fyll eller ersätt dom inte. Om du behöver fylla på kylmedel pga läckage, vänligen använd mängd som framgår av namnskylten på enheten. Om du fyller på kylmedel behöver du även vaccumsuga systemet. 2.3 Extern vattenpump måste anslutas och anges i systemet. Annars kan slumpmässiga felmeddelanden uppstå. 2.4 Rengör vattensystemet enligt underhållsschemat. 2.5 Var uppmärksam för frysning när omgivande temperatur är under 0 grader vintertid. 2.6 Säkerhetsåtgärder a Användaren kan inte installera enheten själv. Var noga att använda ett installationsföretag för att installera enheten, annars kan olycka ske eller maskinen fungera felaktigkt. b När du installerar eller använder enheten, vänligen kontrollera att strömmen är korrekt. c Huvudströmbrytaren till enheten ska ha jordfelsbrytare. Strömkabeln måste landets uppfylla säkerhetsregler. d Enheten måste vara jordad. Använd inte enheten om den inte är jordad. e Huvudströmbrytaren måste placeras mer än 1.4meter högt (så att inte barn når den). f Mer än 52 vatten kan orsaka skada. varmt vatten måste blandas innan det används. g Tillåt inga vertyg eller föremål i fläkten. Fläkten är farlig. Håll barn borta. i Använd inte enheten utan skyddsgallret på. j För att undvika elchock eller orsaka brand, förvara inte brännbara föremål, olja, bensin eller liknande i närheten av enheten. Kasta inte vatten eller annan vätska på enheten och ta inte i den med blöta händer. k Ändra inga kopplingar, ventiler eller kontroller utan att anlita en specialist. L Om säkerhetsskyddet ofta går igång, tillkalla servicetekniker. Sida 24 av 24

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Pool värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Pool Värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se yh e t 20

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33

bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Compheat tekniska specifikationer sid 3 Start av värmepumpen sid 4 Hur du ställer in önskad temperatur sid 4 Vårstart av

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer